Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien"

Transkript

1 RUNDSKRIV NR. 09/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg/komiteer Klubblisensnemnda/Klagenemnda Valgkomiteen/Kontrollkomiteen Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen (DF) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) Spilleragentenes forening Norsk Supporterallianse (NSA) For oppfølging Til orientering Deres ref: Vår ref: v1 11. mars 2010 Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien Forbundsstyret vedtok på sitt møte den 11. januar 2010 budsjettet overfor klubbene i Toppserien i Vedlagt dette rundskrivet er bl.a. samarbeidsavtalen mellom NFF og den enkelte klubb i 2010, samt administrative retningslinjer for NFFs serieadministrasjon i 2010 relatert til Toppserien. Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

2 Budsjett 2010 Vedlagt følger NFFs budsjett overfor klubbene i Toppserien for Totalt utgjør dette budsjettet kr ,- i 2010, inklusiv NM og serieadministrasjon Toppserien. Fordeling av fly og buss i 2010 NFF har lagt til grunn en fordeling av fly- og bussreiser i 2010, denne oversikten finnes vedlagt. På bakgrunn av dette har NFF også regnet ut busstilskudd pr. klubb i Dersom noen klubber har innspill eller andre ønsker, ta kontakt med Kari Iuell. Avtale mellom NFF og den enkelte klubb Vedlagt ligger samarbeidsavtalen mellom NFF og den enkelte klubb i 2010 relatert til Jenteløftet. Vi ber klubbene om å styrebehandle og returnere denne avtalen til NFF ved Heidi Støre innen 1. april Administrative retningslinjer vedrørende serieadministrasjon i 2010 NFF viser til arbeidsprosessen høsten 2009 hvor det ble utarbeidet et eget notat vedrørende serieavvikling i Toppserien. Denne saken ble drøftet på SKFs medlemsmøte lørdag 7. november 2009, hvor klubbene sluttet seg til innholdet i notatet. Saken ble også drøftet på daglig leder-samlingen i Toppserien onsdag 10. februar NFF legger til grunn at vedlagte notat er å anse som administrative retningslinjer for NFF i arbeidet med serieadministrasjon i Toppserien i Aktivitetsplan 2010 Vedlagt følger også en foreløpig aktivitetsplan for klubbene i Toppserien i Det vises for øvrig til rundskriv 07/10 datert den 10. februar for ytterlige informasjon vedrørende sesongen 2010, bl.a. frister for forhåndsgodkjenning av drakter. NFF vil komme tilbake på et senere tidspunkt med konsekvensene av vedtaket på NFFs forbundsting mars 2010 vedrørende budsjettet for NFF vil benytte anledningen til å ønske alle klubbene lykke til med sesongen 2010! Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND Paul Glomsaker Generalsekretær Stig-Ove Sandnes Prosjektleder Jenteløftet Vedlegg. 1. Aktivitetsplan for Toppserien i Budsjett for Jenteløftet i Fordeling av fly og buss i Rutiner vedrørende klubbenes fakturering i Administrative retningslinjer vedrørende serieadministrasjon i Klubbenes handlingsplaner 7. Avtale mellom NFF og den enkelte klubb v1 Side 2 av 11

3 1. Aktivitetsplan for Toppserien i 2010 Daglig leder-samling: Onsdag 10. februar kl til torsdag 11. februar kl Onsdag 18. august kl til torsdag 19. august kl Ansvar: Heidi Støre Tirsdag 23. og onsdag 24. mars (gjelder arrangement, informasjon + kick-off) Kommentar: Dette er ingen ren DL-samling, men DL kan delta hvis ønskelig, på egen regning Fellessamling styreleder og daglig leder: Ansvar: Heidi Støre Primo juni koblet opp mot eventuell privatlandskamp i Norge Fredag 12. november kl (cupfinalehelg) Markedsseminar Torsdag 11. februar kl Målgruppe: Primært: markedsansvarlig i klubb Sekundært: daglig leder i klubb Hvordan etablere en markedsplan i klubb, fra A til Å? De nasjonale samarbeidspartnerne i Toppserien Videre oppfølging: etter den enkelte klubbs behov Ansvar: Holger Roald Informasjonsseminar: Ansvar: Le Hang Duong Tirsdag 23. mars kl Målgruppe: Informasjonsansvarlig i klubb Videre oppfølging av informasjonsstrategi relatert til Toppserien Kick-off for Toppserien 2010: Ansvar: Le Hang Duong Tirsdag 23. mars kl Målgruppe: En spiller fra hver klubb (kaptein) pluss trener Media inviteres Arrangementsseminar: Ansvar: Kari Iuell Onsdag 24. mars Målgruppe: Arrangementsansvarlig i klubb Videre oppfølging: ved kampdelegater og for øvrig etter den enkelte klubbs behov Lov- og reglementsseminar: Uke 17 Målgruppe: Lov- og reglementsansvarlige i klubbene I Ansvar: Eirik Sandsten v1 Side 3 av 11

4 2. Budsjett for Jenteløftet i 2010 Dette er det endelige budsjettet for Jenteløftet i A Fellessamling og klubb-besøk nettokostnad kr ,- Dette er reise- og oppholdskostnader for to daglige leder-samlinger i Toppserien, samt to samlinger for daglige ledere og styreledere. NFF dekker flyreise og opphold. Trainee nettokostnad kr. 0,- Inntekter fra Statoil. Eksterne konsulenter nettokostnad kr. 0,- Kostnader relatert til BMC er tatt bort i B C Grunntilskudd klubbene i Toppserien 12 mill kr. Tilskudd nedrykksklubber 1 mill kr. Se vedlegg for detaljer vedrørende utbetalingsdatoer og fakturagrunnlag. Reise- og oppholdskostnader Toppserien ,7 mill kr. Samlet reisekostnader (fly og buss) samt hotellovernatting. E Oppfølging klubbene kr ,- Alle delprosjektlederne har kr ,- til disposisjon for oppfølging innenfor sitt område, unntatt Rune Nordhaug som har dette på eget prosjekt under konkurranseavdelingen. F Jenteløftet profil/informasjon kr ,- Denne potten er foreløpig ikke prioritert i forhold til konkrete prosjekter v1 Side 4 av 11

5 I tillegg til budsjettet relatert til Jenteløftet ovenfor på kr ,- har NFF følgende budsjettposter relatert til administrasjon av Toppserien i 2010: I tillegg er Norgesmesterskapet for kvinner i 2010 budsjettert med 1,6 mill kr. Totalt utgjør dette kr ,- i Merknad: På NFFs forbundsting mars ble det ikke flertall for å innføre deltakeravgift i Toppserien. NFF vil komme tilbake på et senere tidspunkt med konsekvensene av vedtaket budsjettet for v1 Side 5 av 11

6 3. Fordeling av fly og buss i 2010 NFF har lagt til grunn følgende fordeling av fly og buss i 2010: Busstilskudd I henhold til avtale mellom NFF og klubb skal alle reiser, hvor det ikke er beregnet fly, utbetales kr. 30,- pr. km. som et tilskudd til klubben. NFF trenger ikke faktura fra klubben, disse beløpene vil bli overført som et tilskudd fra NFF 1. juli 2010: v1 Side 6 av 11

7 4. Rutiner vedrørende klubbenes fakturering i 2010 Her følger forfallsdatoer for klubbenes faktura til NFF, samt eksempel på faktura fra klubb vedrørende oppstilling v1 Side 7 av 11

8 5. Administrative retningslinjer vedr. serieadministrasjon i 2010 A. Prinsipper for flytting av kamper For NFF er sportslig likebehandling et grunnleggende prinsipp i arbeidet med serie- og kampadministrasjon. Alle klubbene skal behandles likt med utgangspunkt i det samme regelverket. Det er kun to vilkår som er regulert i Kampreglementet vedrørende flytting av kamper (Kampreglementets 12-4 og 12-5). Det tredje vilkåret for å kunne flytte en Toppseriekamp er i henhold til TV-avtalen. B. Vilkår for å kunne endre kampdato i Toppserien Det er nedfelt to vilkår i NFFs Kampreglement for at en klubb skal kunne søke om å få endret kampdato, mens det tredje vilkåret håndteres av NFF i henhold til kommersielle avtaler. 1. Kampreglementets 12-4 Utsettelse pga. representasjon på lands- eller kretslag 2. Kampreglementets 12-5 Utsettelse på grunn av sykdom eller akutte hendelser 3. Seriekamper i Toppserien kan flyttes på grunn av TV-avtalen eller Norsk Tipping. Kampene flyttes formelt av NFF. Relatert til alle disse tre områdene er det NFF som formelt omberammer kampene. C. Vilkår for å kunne endre kampdato i Toppserien vedr. skole (eksamen) På bakgrunn av arbeidsprosessen mellom NFF og klubbene i Toppserien høsten 2009, vil det for sesongen 2010, for Toppserien, etableres følgende administrative prøveordning: Det etableres et eget vilkår hvor en klubb har mulighet til å søke NFF om å endre kampdato i forhold til skole (eksamen) Skole (pga. eksamen med fast tid og sted) o Minimum antall: tre faste spillere. Spilleren må legge ved en dokumentert skriftlig søknad med bekreftelse fra skolen. o Med fast spiller menes en som har spilt fra start i minst to av de tre siste obligatoriske kampene for klubbens førstelag som spilleren har vært tilgjengelig for. Spilleren regnes ikke for å ha vært tilgjengelig i kamper der hun har vært ilagt karantene eller har vært ute med dokumentert langtidsskade. D. Vilkår for å kunne endre kamptidspunkt (klokkeslett) i Toppserien På bakgrunn av arbeidsprosessen mellom NFF og klubbene i Toppserien høsten 2009, vil det for sesongen 2010, for Toppserien, etableres følgende administrative prøveordning: v1 Side 8 av 11

9 Det etableres et eget vilkår hvor en klubb har mulighet til å søke NFF om å endre klokkeslett (kamptidspunkt) i forhold til to følgende forhold: Skole (pga. eksamen med fast tid og sted) gjelder primært midtuke: o Minimum antall: tre faste spillere. Spilleren må legge ved en dokumentert skriftlig søknad med bekreftelse fra skolen. o Med fast spiller menes en som har spilt fra start i minst 2 av de 3 siste obligatoriske kampene for klubbens førstelag som spilleren har vært tilgjengelig for. Spilleren regnes ikke for å ha vært tilgjengelig i kamper der hun har vært ilagt karantene eller har vært ute med dokumentert langtidsskade. Kampkollisjon En klubb kan søke NFF om å få flytte kamptidspunkt, ikke kampdag, dersom det blir kampkollisjon: o Klubber som har samme offisielle supporterklubber/publikum. o NFF vil prioritere de søknadene der begge klubbene er enige om å endre kamptidspunktet. E. Evaluering NFF og klubbene i Toppserien skal høsten 2010 evaluere de ulike punktene som er nevnt ovenfor (pkt. 5 B, C og D), etter at sesongen er ferdigspilt v1 Side 9 av 11

10 6. Klubbens handlingsplan Det henvises til klubb-besøket høsten/vinteren 2009/10. Alle klubbene skal i tråd med de avtaler som er inngått levere en handlingsplan til NFF. Frist for innlevering av klubbens handlingsplan skal være avtalt individuelt med NFF. Klubbens handlingsplan er relatert til Jenteløftets åtte prioriterte områder: NFFs oppfølging av den enkelte klubb, gjennom prosjektet Jenteløftet, vil være i henhold til klubbens egen handlingsplan og prioriterte områder innenfor disse åtte områdene. NFFs delprosjektledere innenfor de ulike områdene er: Sportslig utvikling Jarl Torske Organisasjonsutvikling Heidi Støre Klubblisens/infrastruktur Rune Nordhaug Kamparrangement Kari Iuell Publikumsoppslutning Kari Iuell og Holger Roald Kommersiell utvikling Holger Roald Informasjon Le Hang Duong Bærekraftig klubbøkonomi Rune Nordhaug v1 Side 10 av 11

11 7. Avtale mellom NFF og den enkelte klubb Vedlagte avtale skal returneres til NFF ved Heidi Støre innen 1. april v1 Side 11 av 11

12 Avtale relatert til år 2010 Samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund og.. (klubbens navn) Versjon datert 1. mars 2010

13 Jenteløftet Samarbeidsavtale v Innledning og bakgrunn Denne avtalen (samarbeidsavtale) inngås mellom Norges Fotballforbund, i avtalen benevnt NFF, og klubb i Toppserien, i avtalen benevnt Klubben. Avtalen bygger på: Vedtak i Forbundsstyret i NFF, 6. desember 2007 NFFs Handlingsplanen for , vedtatt på Forbundstinget i mars Prosjekt Jenteløftet er etablert for å styrke satsningen på toppfotball kvinner. Kvinnefotballen som produkt, og spesielt Toppserien, skal bli sterkere og gjøres mer attraktivt, anleggssituasjonen skal forbedres, klubborganisasjonene skal videreutvikles og de sportslige aktivitetene i klubb skal utvikles ytterligere fra det nivået vi har i dag. På den måten skal vi sikre en fortsatt utvikling av norsk kvinnefotball på toppnivå, både nasjonalt og internasjonalt, og være en av de ledende nasjonene også i fremtiden. Klubben vil i prosjektperioden motta økonomisk og administrativ bistand fra NFF. En del av grunntilskuddet vil, avgiftsmessig, utgjøre et rent tilskudd/gave til den enkelte klubb. For de klubber som rykker ned i 1. divisjon, og har rett til halvert grunntilskudd første år etter nedrykk, da vil hele denne summen være et rent tilskudd øremerket daglig leder, jfr Avtalens formål Denne avtalen regulerer partenes (NFF og klubben) rettigheter og forpliktelser. Avtalen har som siktemål å bidra til en forutsigbarhet for klubbene i forhold til hvilke betingelser NFF stiller og hvilke motytelser klubben kan forvente. 3. NFFs forpliktelser NFF vil bidra med økonomisk og administrativ støtte på følgende områder: 3.1. Økonomisk støtte til klubb i Toppserien Grunntilskudd Klubben får årlig ,- (én million) NOK i hele prosjektperioden i økonomisk støtte. Disse midlene utbetales i fire årlige rater etter faktura fra klubben. Forfallsdato settes for hvert enkelt år. For 2010 gjelder følgende forfallsdatoer: 30. januar, 6. april, 6. juli og 5. oktober. Grunntilskuddet skal øremerkes følgende områder for Toppserielaget: Daglig leder engasjert i 100 % stilling i klubben Ett årsverk skal dekke markeds- og arrangementsfunksjonen En tredjedel av midlene skal øremerkes det sportslige apparatet i klubb. Klubben skal ha minst to årsverk fordelt på hovedtrener, assistenttrener, keepertrener, spillerutvikler og sportslig leder. Disse funksjonene skal være på plass innen oppstart av sesongen Kostnader til reise og overnatting NFF har inngått et samarbeid med SAS og Thon Hotels vedrørende flyreiser og overnatting for klubbene i Toppserien. 2

14 Jenteløftet Samarbeidsavtale v Flyreiser NFF betaler samtlige flyreiser med SAS for inntil 19 personer pr. klubb til bortekamp i serien etter angitt reiserute. Klubben dekker selv sine tilslutningsreiser t/r flyplass og t/r kamparena. NFF bestiller reisene for klubben så snart spilleplanen er klar. Det bestilles kun antall personer pr. klubb som skal reise, ikke noe navnebestilling i første omgang Bussreiser NFF gir et tilskudd til hver klubb som kun skal reise med buss (ikke fly), beregnet ut fra en kilometergodtgjørelse som utgjør kr. 30,- pr. km. Er det eksempelvis 100 km til en bortekamp får klubben et tilskudd på 100 km X 2 (t/r) x 30,- kr. pr. km = 6.000,- kroner. Dette blir dermed beregnede størrelser, som utbetales som et tilskudd én gang pr. år. Utbetalingen av busstilskuddet, stipulert pr. klubb, vil skje 1. juli Hotellovernatting NFF dekker hotellovernatting på Thon Hotels for de klubbene som har behov for dette. Med behov menes at laget må være på plass på kampsted i henhold til NFFs turneringsbestemmelser for Toppserien 3 timer før kamp. Med behov menes i tillegg dersom det ikke er tilgjengelig fly etter at kampen er ferdigspilt. NFF forhåndsbestiller hotellovernattinger (maks 19 personer) når spilleplanen er klar Nyopprykket lag til Toppserien Kravene for å få grunntilskudd gjelder også for nyopprykket lag, men NFF og klubben vil avtale nærmere i forhold til tidsfrister for oppfyllelse av kravene. Daglig leder i 100 % stilling skal derimot være på plass innen 1. april første året klubben spiller i Toppserien Økonomisk støtte til klubber som rykker ned fra Toppserien NFF gir i et overgangsår ,- (femhundrede tusen) NOK til klubber som rykker ned fra Toppserien. Disse midlene utbetales i 2 årlige rater etter faktura fra klubben og øremerkes en daglig leder i 100 % stilling Arenareklame NFFs samarbeidspartnere har vederlagsfritt rett til 118 meter arenareklame på klubbens hjemmearena. NFFs samarbeidspartnere bekoster utforming og produksjon av arenareklame Draktreklame NFFs samarbeidspartnere har rett til draktreklame på klubbens hoveddrakt og reservedrakt. Samarbeidspartnerne bekoster produksjon av logoer, klubben dekker trykking av logoen på draktene Intervjuvegg NFF bekoster produksjon av intervjuvegg til klubbens hjemmearena som angitt i NFFs mediehåndbok. NFF skal følge opp og veilede klubben i spørsmål knyttet til NFFs mediehåndbok, samt i forhold til øvrige forpliktelser som er pålagt Klubben gjennom avtaler knyttet til medierettigheter Annonsering NFF skal annonsere i VG i forkant av hver Toppserierunde under forutsetning av at NFF og VG har slik avtale. 3

15 Jenteløftet Samarbeidsavtale v Profil NFF skal utvikle profilkonseptet for Toppserien (egen identitet, eksponering, solide og langsiktige partnere), herunder: Logo Klær Div. artikler (gaveprodukter) NFF bestemmer selv omfanget av dette Administrativ bistand NFF bistår klubben gjennom klubbesøk, regionale samlinger, seminar/møter samt telefonmøter. 4. Klubbens forpliktelser 4.1. Grunntilskudd Klubben mottar ,- (én million) NOK som grunntilskudd og disse midlene er øremerket følgende: Klubben skal ha engasjert en daglig leder i 100 % stilling. Arbeidsoppgavene skal være i tråd med gjeldende retningslinjer i det nå avsluttede Prosjekt Daglig leder. Dersom klubben ikke har en daglig leder på plass, vil klubben miste en tredjedel av tilskuddet. Ved en evt. oppsigelse av stillingen, uavhengig om det er klubb eller person som initierer slik oppsigelse, skal klubben straks starte en ny ansettelsesprosess. Klubben skal samlet ha et årsverk som skal dekke markeds- og arrangementsfunksjonen. Det er mulig å dele opp årsverket, men dette skal avklares med NFF i hvert tilfelle og det skal foreligge en plan for hvordan dette skal løses. Klubben skal samlet ha minst to årsverk fordelt på hovedtrener, assistenttrener, keepertrener, spillerutvikler og sportslig leder rundt Toppserielaget. Disse funksjonene skal være på plass innen oppstart av sesongen Dersom funksjonene ikke er på plass innen angitt frist, vil klubben miste en tredjedel av sin grunnfinansiering. Klubben skal, i tillegg til kravene i klubblisensen, rapportere til NFF dersom det skjer endringer i de deler av Toppserielagets organisasjon som omhandles av denne avtale. Prinsippene i kapittel 7, P.16 (erstatningsplikt) gjelder, så langt det passer, også for stillingen som markedsog arrangementsansvarlig. Klubben er oppmerksom på at dersom ett eller flere av disse tre kriteriene ikke er oppfylt, så kan NFF holde tilbake/trekke fra deler av grunntilskuddet. Om tilskuddet er tilbakeholdt til utløpet av et år, og forholdet for tilbakehold ikke er rettet opp, vil tilbakeholdt tilskudd trekkes tilbake. Om klubben retter opp forholdet før utløpe av året, vil tilskuddet kun avkortes Flyreiser Klubben skal bruke SAS til flyreiser i forbindelse med bortekamper som er dekket av NFF. Klubben har ansvar for å sende inn oppdatert navneliste til SAS i så god tid som mulig og innenfor de frister som er fastsatt av SAS. Bestillinger og påløpte kostnader utover det som bekostes av NFF har klubben selv ansvar for å bestille og betale Bussreiser Klubben bestiller selv busstransport etter gitte rammer (der fly ikke er hovedreisen). 4

16 Jenteløftet Samarbeidsavtale v Hotellovernatting NFF forestår forhåndsbestilling av hotellovernattinger, se punkt Klubben har ansvar for å sende navneliste til hotellet i så god tid som mulig og innenfor de frister som er fastsatt av Thon Hotels. Bestillinger og påløpte kostnader utover det som bekostes av NFF har klubben selv ansvar for å bestille og betale Arenareklame Klubben er forpliktet til å stille til disposisjon 106 meter arenareklame. Klubben har ansvar for å sørge for vederlagsfritt oppsett av arenareklamen i tråd med angitte retningslinjer. Samarbeidspartnere har krav på arenareklame i TV-sone på stadion. I utgangspunktet skal følgende samarbeidspartnere ha eksponering: Thon Hotels 4x5 meter, derav 2x5 meter bak hvert mål Hafslund 2x5 meter Statoil Hydro 2x5 meter SAS 2x5 meter Norsk Tipping 2x5 meter Frisk Forsikring 2x5 meter VG 4x3 meter i hvert hjørne Toppseriens logo 24 meter Klubben skal sette opp arenareklame ihht manual (vedlegg). Ved eventuelle mislighold av punkt 4.5 henvises det til punkt 6 i avtalen Draktreklame Klubben er forpliktet til å fristille til NFFs samarbeidspartnere følgende områder på sin hoveddrakt og reservedrakt. Thon Hotels Logo på hals SAS Logo på venstre arm Toppserien Logo på høyre arm Fair Play-logo Logo nederst på ryggen Det henvises til egen utsendelse for oppsett av draktreklamen. Ved eventuelle mislighold av punkt 4.6 henvises det til punkt 6 i avtalen Intervjuvegg Plassering av intervjuvegg som angitt i NFFs mediemanual Retningslinjer for intervjuer (mht til tidspunkt mv) som fastsatt i NFFs mediemanual Klubben er selv ansvarlig for å opptre i samsvar med NFFs Turneringsbestemmelser 4.8. Annonsering Klubben er forpliktet til å bruke Toppserielogoen på sine nettsider. I forhold til annonsering av kamper i lokalpresse og andre medier skal Toppseriens og NFFs logo brukes ihht retningslinjer fra NFF. Dette gjelder også i kampprogram Profil Klubben er forpliktet til å benytte tilsendte profilprodukter fra NFF såfremt disse ikke kommer i konflikt med egne sponsorer. Klubben skal også bidra til å heve Toppserien som merkevare. 5

17 Jenteløftet Samarbeidsavtale v Administrativ bistand Utviklingsarbeidet skal skje ute i klubb og det er klubben selv som har det overordnede ansvaret for utviklingsarbeidet Det etableres hensiktsmessige møteplasser mellom klubb og NFF (prosjektdeltagere) Møteplassene kan være en kombinasjon av klubbesøk, fellessamlinger, enkeltmøter, telefonmøter, etc. NFF og klubben vil i fellesskap bli enig om nødvendige utviklingstiltak som må gjøres i klubb. Disse skal datofestes og gjennomføres i henhold til plan. Klubben stille på møter i regi av NFF med rett klubbrepresentant(er) 5. Avtalens varighet/forutsetning/oppsigelse/evaluering Avtalen utstedes i 2 eksemplarer og er juridisk bindende for begge parter, hvorav Klubben beholder ett og NFF beholder ett Avtalens varighet Avtalen gjelder for sesongen 2010, altså i perioden Avtalen forlenges, med evt. justeringer, så lenge klubben er kvalifisert for spill i Toppserien, begrenset til og med sesongen Avtalens forutsetning Dersom NFFs inntekter skulle bli vesentlig redusert i prosjektperioden kan NFF gjøre endringer i prosjektet, budsjettet og fordelingen. Slike endringer skal skriftlig varsles klubben så tidlig som mulig Opphør/oppsigelse av avtalen Avtalen opphører for de klubber som rykker ned fra Toppserien. Punkt 3.3 i avtalen regulerer krav og forpliktelser mellom partene. Dette punktet gjelder selv om klubben ikke innvilges klubblisens, med mindre det da ikke foreligger vesentlig brudd på grunnleggende bestemmelser i klubblisensen Revisjon/evaluering av avtalen Avtalen evalueres etter serieavslutning og ny avtale skal være på plass innen det påfølgende året. 6. Andre forhold Denne avtalen bygger på at klubben har etablert en egen handlingsplan, jfr. Jenteløftet, med åtte prioriterte områder. Handlingsplanen skal som et minimum inneholde mål, krav konsekvenser og tiltak for perioden 2010, 2011 og Denne avtalen bygger for øvrig på de felles beslutninger som fattes av NFF og klubbene i fellesskap, og som har som mål å utvikle Toppserieproduktet og den enkelte klubb. 6

18 Jenteløftet Samarbeidsavtale v Mislighold/brudd på avtale Dersom klubben ikke overholder sine forpliktelser i henhold til avtale, kan det føre til reduksjon i grunntilskuddet og andre overføringer som følger av avtalen. Vesentlig mislighold av avtalen gir den andre part rett til å heve avtalen. Klubben kan som følge av et vesentlig mislighold ekskluderes fra prosjektet Jenteløftet og de rammer som ligger i dette. Eksempler på vesentlig mislighold kan være unnlatelse av å bemanne opp organisasjonen i henhold til avtalen, eller å unnlate å profilere NFFs og prosjektets samarbeidspartnere på Toppserieklubbens drakter, arena, m.v. Dersom NFF ikke utbetaler tilskudd i henhold til avtalen, vil dette normalt være å anse som vesentlig mislighold. 8. Tvister Tvist søkes løst gjennom forhandlinger så raskt som mulig. Dersom en ikke oppnår enighet, skal tvisten håndteres etter reglene om Fotballens Voldgiftsordning i NFFs Lov, kap. 13. På vegne av klubben bekreftes styrebehandling av denne avtalen den. Dato Klubbens styreleder Klubbens daglige leder På vegne av NFF Dato Generalsekretæren Prosjektleder Jenteløftet Som vedlegg til denne avtalen finnes: Arenareklame - oversikt 7

19

år 2010 Samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund og (klubbens navn)

år 2010 Samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund og (klubbens navn) Avtale relatert til år 2010 Samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund og.. (klubbens navn) Versjon datert 1. mars 2010 1. Innledning og bakgrunn Denne avtalen (samarbeidsavtale) inngås mellom Norges

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012 Document Number: 530020v1 RUNDSKRIV NR. 05/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 13/09 Til klubbene i:

Detaljer

Invitasjon til vinterturnering i 2009

Invitasjon til vinterturnering i 2009 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Til kvalifiserte klubber i 2. divisjon

Detaljer

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 08/08 Til klubbene i:

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER...

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER... Vedlegg 4. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Spillers navn, adresse og fødselsdata. har inngått nedenstående

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Dommernr. Navn (etternavn og fornavn) Klubb. Dommernr. Navn (etternavn og antall fornavn) tilskuere:

Dommernr. Navn (etternavn og fornavn) Klubb. Dommernr. Navn (etternavn og antall fornavn) tilskuere: N F F K a m p r a p p o r t N F F K a m p r a p p o r t Konkurranse: (kryss av for riktig nivå) tippeligaen toppserien adeccoligaen 2. divisjon menn 1. divisjon kvinner Konkurranse: Nm for menn (kryss

Detaljer

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør/sportslig leder Kopi: Norsk Toppfotball Diskusjonsnotat:

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for 2009

Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Kopi til: Fotballkretsene Vår ref: 280959v1 9. februar 2008 Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har kommet til enighet

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

*FK Larvik trakk laget før sesongen. SK Haugar fikk den ledige plassen i 1. divisjon 2010.

*FK Larvik trakk laget før sesongen. SK Haugar fikk den ledige plassen i 1. divisjon 2010. - 1 - Styrets årsberetning 2010 Det ordinære årsmøtet for 2009 ble avholdt på Thon Hotel Lillestrøm 5. mars 2010. 1. Organisasjon Medlemmer Følgende klubber har vært medlemmer i 2010: Toppserien: Amazon

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Norgesmesterskapet 2007 kvinner og menn

Norgesmesterskapet 2007 kvinner og menn VELKOMMEN TIL EN NY SESONG AV NM 2007! Innholdet i dette skrivet skal være et verktøy for alle som på en eller annen måte er involvert i årets NM for seniorer. Innholdet er tilnærmet identisk det som har

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Klubblisensreglement

Klubblisensreglement Klubblisensreglement Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0. divisjon kvinner må ha klubblisens etter lovens 8-8. Dette reglementet

Detaljer

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 18/09 Til klubbene i:

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert 13.02.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

UEFA konkurranser 2012 / 2013

UEFA konkurranser 2012 / 2013 UEFA konkurranser 2012 / 2013 Agenda (Tidsplanen er tentativ) 1200-1230 Erfaringer fra deltakelse i Europacuper Rune B 1230-1245 UEFA deltakerliste, Tidsplan, Terminliste, Nils F 1245-1330 Turneringsbestemmelser

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

Vi så fremtiden som en mur av muligheter. SMB-dagen 29 september Salgssjef Sportsklubben Brann Vibeke Johannesen

Vi så fremtiden som en mur av muligheter. SMB-dagen 29 september Salgssjef Sportsklubben Brann Vibeke Johannesen Vi så fremtiden som en mur av muligheter. SMB-dagen 29 september Salgssjef Sportsklubben Brann Vibeke Johannesen Utfordringer og utvikling for Tippeligaen. Seriekomiteen: Vurdering av ligastruktur og terminliste

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for gutter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer OBOS Cup Seriesystemer,

Detaljer

Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President

Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President Presentasjon av Onsdag 23. september 2009 Sondre KåfjordK President Profesjonell fotball i Norge 1990 profesjonell fotball innført påp NFFs forbundsting 1991 UEFA innfører krav til stadionanlegg 1990/91

Detaljer

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET Mandat: 1. Vålerenga Håndballs Eliteutvalg gis i oppdrag av Vålerenga Håndballs styre å administrere klubbens elitesatsing. 2. Det skal utarbeides et budsjett som

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

- Klubblisens 2011. Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund

- Klubblisens 2011. Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund - Klubblisens 2011 Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund UEFA 2012/2013 UEFA-lisens Kun de klubbene som skal delta i UEFAs konkurranser. Innvilges årlig For 2012/2013: 5 lag har

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

NM BULLETIN 4 21.12.2015

NM BULLETIN 4 21.12.2015 NORGES VOLLEYBALLFORBUND NM BULLETIN 4 21.12.2015 Vedlagt følger viktig informasjon om NM-finalene 2015-2016 Norges Volleyballforbund Adresse: Norges Volleyballforbund 0840 OSLO Telefon: 9487 9173 Faks:

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL AKTIVITTETSBUDSJETT FOR 2014

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL AKTIVITTETSBUDSJETT FOR 2014 FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL AKTIVITTETSBUDSJETT FOR 2014 Innledning Norges Fotballforbund (NNF) organiserer Norges største særidrett. NFF eies av nærmere 2.000 medlemsklubbene, som inkluderer neste 30.000

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg RUNDSKRIV NR. 31/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer Oslomesterskapet

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Elektronisk kamprapport Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Velkommen Hvem er vi? Johan Sjøberg Prosjektansvarlig Elektroniske Kamprapporter Bjørn Knudsen - Produktansvarlig FIKS Hovedmål denne dagen:

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2011 (oppdatert pr. styremøte 3/11, 04.06.11)

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2011 (oppdatert pr. styremøte 3/11, 04.06.11) NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2011 (oppdatert pr. styremøte 3/11, 04.06.11) Sak nr. Navn på sak Vedtak 1/1/11 Rapport SL2010 Forbundsstyret vedtok enstemmig å be administrasjonen

Detaljer

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. Velkommen til Scandic Cup 2016

Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. Velkommen til Scandic Cup 2016 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Velkommen til Scandic Cup 2016 1 1 2 2 Info inneholder: SCANDIC CUP 2016 NM Bylag i Trondheim 26. 28. Februar- 1) Spillested 2) Lagenes ankomst på fredag /avreise

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

06.02.2012. Seminar Fredag

06.02.2012. Seminar Fredag Seminar Fredag Seminar 3. februar 2011 Gardermoen KONTAKTPERSONER NFF Nils Fisketjønn e-post: nils.fisketjonn@fotball.no Avdelingsleder konkurranseavdelingen Tlf: Are Hokstad e-post: are.hokstad@fotball.no

Detaljer

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle FOLK I BEVEGELSE, 09.12.08 - Fotball for alle: -Flerkulturell bakgrunn -Kjønn seksualitet -Aktivitet tilpasset spillernes forutsetninger

Detaljer

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hva er norsk fotball 1896 klubber 28 724 lag 364 940 spillere 105

Detaljer

Klubb og AS eksisterende modell

Klubb og AS eksisterende modell Klubblisens 2014 Klubb og AS eksisterende modell Klubb FK Forbudt av FIFA Avtale(r) fom om 30.4.2015 enkeltspillere Spillerinvestor Samarbeidsavtale Klubb FK & Samarbeid AS -Dualmodellen Samarbeid AS Klubb

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Søndag 14.06.15 kl. 19.00 23.00 Saksnummer Sak Ansvarlig 34 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 35 Regnskap pr april Sverre, Siw 36 Trenerkontrakter

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag.

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag. Styremøte 04.12.14 Til stede: Sascha, Tina, Hanne, Mali, Anne og May-Britt. 1. Cup Serbia og Tyskland har skriftlig takket ja Norge Tysland, Serbia 99 98 på jentesiden. Samarbeid Norges håndballforbund,

Detaljer

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON:

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON: KLUBBENS VISJON: Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! Identifisert ved: engasjement idrettsglede offensiv satsing Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! KLUBBENS

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 1. november 2011

Deres ref: Vår ref: 355951v1 1. november 2011 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 9/11 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll PROTOKOLL 0.DIVISJON 2016 0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll FORANKRING Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Lov Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Handlingsplan 2011-2015.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer