2. GEILO MENIGHETSRÅD 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. GEILO MENIGHETSRÅD 2013"

Transkript

1 2. GEILO MENIGHETSRÅD Organisasjon Geilo menighetsråd (GMR) har nå vært gjennom sitt andre arbeidsår i perioden Medlemmer Sverre Sataøen, Stein Lauvrud, Siw-Anita Tragethon, Reidar Aasheim, Inger Arnesen, Anne Keth Markegård og An-Magritt Granli. Varamedlemmer Øyvind Kvile, Eva-Kristin Lein, Annette Glück, Jo G. Grøslandsbråten og Tor-Olav Reime Leder og nestleder Leder: Sverre Sataøen Nestleder: Siw-Anita Tragethon Representanter i fellesrådet Representanter: Sverre Sataøen og Reidar Aasheim Vararepresentanter: Siw-Anita Tragethon og Inger Arnesen Representanter i prostiråd Medlem: Knud Knudsen Varamedlem: Tor-Olav Reime Representant i styret for Hallingdal Familievernkontor, fra 2012 er det en stiftelse Medlem: Liv-Jorunn Tufte Varamedlem: Randi Herleiksplass 2.2. Møtevirksomhet GMR har hatt 67 saker til behandling fordelt på 8 møter. Viktige saker i år 2013 I anledning demokratireformen: Høring på nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte. Høring NOU 2013 nr 1 Det livssynsåpne samfunn Innføring av og innkjøp av Norsk salmebok 2013 Etablering av kultursamarbeidsprosjektet Kulturplan for kyrkjene i Hol. Refinansiering av lån til Geilo kulturkyrkje Kirkens gjenbruksbutikk: omorganisering og flytting av butikken fra Solli til Menighetshuset. Samarbeidsavtale mellom Hallingdal renovasjon og gjenbruksbutikken om plassering av skap-container på Lauvrud avfallmottak Innspill til Tunsberg bispedømmeråd ang. kandidater til ny biskop i Tunsberg Gudstjenester og tildeling av ofringer Julaften- oppgavefordeling - logistikk

2 2.3. Aktiviteten i Geilo menighet Faste aktiviteter/undergrupper Diakoninemnd; bl.a. formiddagstreff og besøk med hilsen hos jubilanter fra 75 år Onsdagsbønn; deltakere Onsdagskveld i Kulturkyrkja KFUK/KFUM speidere KRIK Geilo Trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid Kirketorg/ kunstgalleri, Kirkens gjenbruksbutikk Årvisse hendelser Lyspunktfest 20.januar Tårnagenthelg 26.og 27.januar Nattcup for konfirmantene 3. februar på Gol Karnevalsgudstjeneste m/5 åringer i kulturkyrkja 10. februar Årsmøte for menigheten ble holdt i Geilo kulturkyrkje 6. mars Klokkertjenesten i Geilo kyrkje ble også i 2013 utført av frivillige, og kr ,- ble overført til menighetsrådet for denne jobben. Kvinnenes Internasjonale bønnedag 1. mars m/gudstjeneste med prosten Menighetens skidag på Bruslettstølen med gudstjeneste ble arrangert 10. mars Kirkens Nødhjelp fasteaksjon med konfirmantene 16. mars Dugnad på kirkegården før 17. mai Hilsen til konfirmantene (lys og kort) Geilo kyrkje: Åpen kirke i sommerukene Skolestartmarkering på Geilojordet 19. august Konfirmantweekend på Veslestølen september Høsttakkefest i Kulturkyrkja i forbindelse med matfestivalen på Geilo. Allehelgenskveld i Kulturkyrkja 3/11 4 års-samling 9/11 Utdeling av 4 års bok 10/11 Adventsfest 4. desember i år med introduksjon av Norsk Salmebok Juleverksted 7. desember Tre julaftensgudstjenester i Geilo kulturkyrkje Juletrefest, arr. Geilo Normisjon Konserter i Geilo kulturkyrkje Konsert med Petit 4 Konsert med Benjamin Conte Sigrid Rimehaug-kveld Heimafrå Konsert med Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland Takknemlighetskonsert med Bodil Arnesen og Paul Andre Grinderud Konsert med Drammen symfoniorkester og Kongsberg kantori I begynnelsen var ordet Johannesevangeliet i ord og musikk Konserten Arven med Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen Konsert med Veronica og Elias Akselsen Konsert med Geilo Musikklag, Ål musikkorps, Korps i skolen og den svenske tenoren Johan Kluge Konsert med BRIS Konsert med Bjørn Eidsvåg m/band

3 Utstillinger i kunstgalleriet i Kulturkyrkja Morten Knutsen (foto) Grethe Maurseth (maleri) Geilo Quiltelag Anne Rieber (kollasj) og Johan Wold (dreiing) Kristian Finborud (grafikk) og Merete Rein (glasskunst) Andre arrangementer I Geilo kyrkje Bokbad med Tomm Kristiansen. Jesus fra Nasaret i forbindelse med Litteraturdagene på Geilo. I Kulturkyrkja Inspirasjonskveld med Per Arne Dahl Salmekveld m/svein Ellingsens salmer Sykkellyrikk Geilo kulturkyrkje Fekjo kulturminnepark Fast åpen kirke onsdagskvelder med program og kveldsmat Annet To deltakere på seminar på Menighetsfakultetet: Menighet og sokn samme hva om kirkeordning og lokal menighetsutvikling. Vel 10 deltakere fra vår menighet deltok i Tunsberg bispedømme/hallingdal prosti sin kursserie over fem kvelder på Torpomoen: Godt liv - hele livet Misjon Misjonsprosjektet Tibet: GMR har støttet prosjektet til Himalpartner (tidl Tibetmisjonen), med minst kr 4 000,- pr. år. Pengene samles inn ved ofringer i Geilo kulturkyrkje. Per O. Bakkegaard er valgt som kontaktperson. Misjonsforeninger Det er flere aktive misjonsforeninger i Geilo menighet. Arbeidet de driver er uavhengig av menigheten, og misjonsforeningene er verdifullt for mangfoldet i en menighet. Geilo og Lien kvinneforening for Det Norske Misjonsselskap. Foreningen er ca.130 år gammel og Guro Markegård er leder. Foreningen har deltakere og har hatt seks møter i år. 2. pinsedag har de den tradisjonelle Basaren i Lien som har vert årviss i over 100 år. Foreningen har julemesse i Geilo kulturkyrkje sammen med foreningen i Hol. Misjonsringen er tilsluttet Misjonssambandet. Kirsten Tryti Fossgård er leder. Foreningen har medlemmer. De har hatt åtte møter som inneholder bibellesning, misjonsblad, kaffe og hyggelig samvær. De arrangerer årlig julemesse i november. Lien sjømannsmisjonsforening. Kontaktperson er Sissel Aase Endrestøl. 7-8 deltakere, ingen møter. Geilo Normisjon har møter en gang i måneden. Pål Markegård er leder. Det siste året har fremmøte ligget på rundt 20 personer pr. møte. Tradisjonen tro arrangerte vi også i 2013 juletrefest i kulturkirken 5. juledag. Nytt av året var en "Misjonsmiddag". Til dette arrangementet hadde vi besøk av misjonær Therese Glendrange, som informerte om arbeidet ute. Også misjonsleder Gunnvor Kreken deltok. Over 50 personer var påmeldt, et fremmøte i overkant av forventet. Talere til møtene henter vi stort sett fra øvre del av Hallingdal. Positive tilbakemeldinger inspirerer til fortsatt innsats også i året som ligger foran.

4 Turisme Fra kommuneplanen for Hol siteres følgende: Det skal være attraktivt å bo i Hol kommune. Strategi; utvikle tettsted/bygdesentre med grøntområder, universell utforming, trivelige møtesteder og attraktive kulturtilbud. Hol skal være en av landets beste hyttekommuner. Strategi: ta vare på rekreasjonsområder i nærmiljøet av Geilo sentrum, legge til rette for meningsfulle opplevelser på Geilo som bosted og som reisemål, legge til rette for et rikt kulturliv. Geilo kulturkyrkje er et av bygga i reiseguiden «En reise i norsk trearkitektur», sammen med bygg som Operahuset i Oslo, Preikestolhytta, Sametingsbygningen, Vikingskipet i Hamar og Astrup Fearnly museet i Oslo. I avisen VG er det slått opp som «Her er Noregs nye turistmagneter». Innovasjon Norge, De Historiske Hotel og Spisesteder og Landbruks- og Matdepartementet støtter utgivelsen av den nye reiseguiden. Kirketorget og kunstgalleriet i Geilo kulturkyrkje er åpent kl mandag til lørdag med mulighet for omvisning, salg av kaffe og vafler. I juni/juli/aug var uteområdet mindre tilgjengelig pga anleggsdrift i forbindelse med utvidelse av gravlunden og ferdigstilling av parkering med asfaltering. Kulturkyrkja ble holdt åpen hver onsdagskveld fra kl 18 til 21 i sommermånedene, unntatt i juni. Noen ganger i sommerferien var det konsert i kirkerommet kl 20 med en av organistene våre. Juleaftengudstjenestene er svært godt besøkt av turistene. Ca deltar på tre gudstjenester (dvs. så godt som full kirke ved alle tre, da vi har 500 stoler satt ut). Geilo kyrkje har vært åpen åtte uker sommeren Menighetsrådsmedlemmene bytter på å åpne og lukke kirken Kirketorget Vi skal være som ei sjømannskirke på fjellet, en stille og tilbaketrukket møteplass, der en kan få enkel servering og guiding i Kulturkyrkja. Kirketorget drives på dugnad av frivillige med Anne Gunhild Grøthe som koordinator. Med fullføringen av parkering/parkområde mener vi potensialet for kirketorget er stort. Det er økende bruk av kulturkyrkja til minnesamvær i forbindelse med gravferd. Tilbakemeldingene fra publikum er svært positive. Gerd Velle er koordinator/kontaktperson. Kirkens gjenbruksbutikk Kirkens gjenbruksbutikk kan sies å ha 3-fasettert oppdrag: 1. Vern om skaperverket: skåne miljøet ved å hindre at fullt brukbare ting blir kastet. Bidra til større grad av nøysomhet og bevissthet om bærekraftig utvikling i samfunnet. Del av Grønn menighet prosjektet til Geilo sokn. 2. Skape et inkluderende fellesskap: være arena med meningsfylte arbeidsoppgaver for frivillige basert på nestekjærlighet, verdighet og aksept. 3. Bidra med inntekter til inventar og utstyr i Geilo kulturkyrkje, og betjening av lånet med sikkerhet i Geilo menighetshus (lån 3,5 mill). I juni 2013 flyttet butikken hele sin virksomhet til det gamle menighetshuset i Geilovegen 12. Vi fikk overta alle hyllene til Geilo Handelslag da lekebutikken i Mega-bygget flyttet. Dette var til uvurderlig hjelp for å få innredet butikken i menighetshuset, og i tillegg rakk det til hyller til lager i Kulturkyrkja. På grunn av omorganisering og flytting var butikken stengt i 1 ½ mnd i 2013 og åpningstiden ble redusert til 4 dager i uka. Omsetning i 2012 var og i ,- Flytting av butikken til det gamle menighetshuset og refinansiering av lånet til KLP og Opplysnignsvesenets Fond (OVF) gjør at netto-resultatet styrkes med ca i året. Det er inngått avtale med Hallingdal Renovasjon om en skap-container på Lauvrud avfallsmottak, slik at de som ønsker å gi til gjenbruksbutikken kan det (dette er et pilotprosjekt for å øke graden av gjenbruk). Gjenbruksbutikken har egen facebook-side for markedsføring.

5 I 2013 er det i tillegg gjort en betydelig innsats for å få orden på bokavdelingen i 2. etasje i menighetshuset. Denne er nå verdt et besøk. Vi har en fast dugnadsgjeng på 10 frivillige og i tillegg en sjauegjeng på 8-10 i forbindelse med flytting av butikken. Dugnaden er anslått til 2,5 årsverk. Informasjon GMR benytter de tradisjonelle kanalene for informasjon Hallingdølen, Kirkebladet, Kulturkalenderen, Kirkekalenderen, kirkens hjemmeside, og plakater. Kirkebladet gis ut i samarbeid mellom alle sokna i Hol, fem nummer i året (fire fra 2014). Gerd Skaaheim Velle var redaktør i bladet 1. halvår. Etter dette har ikke Kirkebladet hatt redaktør. Det er en løpende utfordring å nå ut med kunngjøring om all aktivitet som foregår. Geilo kyrkje - vedlikehold og utbedringer framtid Må vernes med riktig og tilstrekkelig vedlikehold. Kirken er svært nedslitt innvendig og bærer preg av tidens tann. Male kirken hvert år (som de andre kirkene, ligger i dag i vedlikeholdsplanen) Gjerdet rundt kirken må skiftes ut. Bør vente til Handelslaget har bygget ferdig på nabotomta. Div. maling innvendig. Gulv våpenhus, kirkerom (Fondsmidler Uthusfondet kan nyttes til innvendig forskjønning) Trappen er i dårlig forfatning. Utbedring vil medføre stor kostnad Kirkelige handlinger I år 2013 har det vært 37 ordinære gudstjenester på søn- og helligdager. I disse ligger også gudstjenestene på Bruslettstølen med skidag i mars, Haugastøl og Ustaoset i påsken, Prestholt i juli, Haugastøl og Geilojordet i august og Ustaoset på julaften. I snitt var det 107 deltakere pr. gudstjeneste. I tillegg har det vært 29 andre arrangement med gudstjenestelig preg det inkluderer skolegudstjenester samt lag/organisasjoner som har egne gudstjenester i Geilo kulturkyrkje. 16 par ble viet i Geilo menighet i året som gikk og det var 20 bisettelser/gravferder fra Geilo kulturkyrkje. Det ble døpt 15 barn i Geilo kulturkyrkje, 4 av dåpsbarna hørte til i menigheten. Det var 20 konfirmanter. Dåpsarbeid 4-årsboka delt ut til alle døpte 4-åringer høsten I forkant av utdelingen var 4- åringene invitert til en samling i kirken. Dåpsskole for 5-åringene. Samling i forkant av karnevalsgudstjeneste Skolestartmarkering på Geilojordet for 6-åringene. Tårnagenthelg for 8- og 9-åringene Konfirmantarbeid Sokneprest Sveinung Hansen har hatt hovedansvaret for konfirmantopplæringen. Undervisningen foregår ettermiddagstid, ca annenhver uke høst og vår. Konfirmantene hadde ansvar for fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp med overnatting og ansvar for gudstjenesten i kulturkyrkja. Konfirmantene var med på nattcup på Gol, som er et arrangement for alle konfirmantene i Hallingdal. Konfirmasjonen fant sted i Geilo kulturkyrkje 1.juni. Konfirmantkullet 2012/2013 var uten trosopplærer. Sveinung Hansen og An-Magritt Granli samarbeidet om undervisningen. Konfirmantene har overnattingstur på Veslestølen leirsted om høsten, og de hadde ansvaret for lysmessa i Dagali kirke. Alle konfirmanter har hatt ansvar som medliturger på gudstjenestene, noe som har vært en berikelse for menigheten. Eksterne bidragsytere har vært Roar Strand, Kim Friele og Harald Vekrum fra Kirkens Nødhjelp.

6 2.5. Økonomi Resultatregnskap 2013 Regnskapet for Kirketorg, Kulturarrangement og Kunstgalleri er ført som prosjektregnskap under fellesrådets regnskap (se vedlegg 1). Overskuddene på disse prosjektregnskapene er generert gjennom menighetens dugnadsinnsats, og inngår som del av Geilo sokns betjening av låneforpliktelsene. GMRs kasserer fører regnskap for gjenbruksbutikken (vedlegg 2), givertjenesten og for menighetsrådet (vedlegg3). I 2013 ble det foretatt en omorganisering og flytting av butikken fra Solli til det gamle menighetshuset. Flyttingen medfører at vi sparer i husleie i året, og refinansiering av lånene på menighetshuset medfører innsparing i renter på ca i året. Omsetningen i butikken har siste halvåret vært økende og ligger nå over tidligere år. Givertjenesten har holdt seg stabil på ca ,- pr år. Komprimert regnskap 2013 (vedlegg4) gir en sammenfattet framstilling av hele regnskapet. Vedlegg 5: Geilo Sokn Innsamlinger og overføringer til Geilo kulturkyrkje gir en samlet oversikt pr. 31/ Budsjett 2014 Viser til vedlegg 6. Budsjettet er gjort opp med overskudd på ,-. Dette vil være en buffer mot de økte forpliktelsene vi får i Givertjenesten er økt fra til ,- pr år. Netto overskudd på kirketorg, kulturarrangement og kunstgalleri er holdt på same nivå som inneværende år, men bør ha et potensiale på fordobling innen Balanseregnskap Se vedlegg Offergaver 2012 i Geilo kyrkje Se vedlegg Utfordringer Generelt Reformene i Den norske kirke stiller økte krav til omstillinger også lokalt. Innføring av ny liturgi, lanseringen og bruk av ny salmebok gir ekstra utfordringer for våre organister og for deltagelsen under gudstjenestene. Menigheten har gjennom trosopplæringsreformen et betydelig ansvar for at barn- og unge får kjennskap og opplæring i kristen tro, og kan få et eierforhold til sin kirke. Vi er derfor svært takknemlige for at vi fra 1/ har fått på plass Ingrid Nestegard Vivelid som trosopplærer. Savnet av koraktivitet for barn i alle aldre er merkbart. Svært mye av aktiviteten som skal bidra til at vi klarer våre økonomiske forpliktelser er basert på innsats fra frivillige. Trender i tiden som økt reiseaktivitet, og en mulig avtagende dugnadsånd i samfunnet, kan bli krevende. Økonomi Gjeldsbetjeningen er den største utfordringen i og med at Hol kommune vedtok at rentekompensasjonen fra staten skulle tilfalle kommunen:

7 Gjeldsbetjening: KLP 11,65 mill. Renter , , , , , , ,00 KLP 11,65 mill. Avdrag , , , , , ,00 KLP 1,485 mill. Renter , , , , , , ,00 KLP 1,485 mill. Avdrag , , , , , , ,00 OVF 2,0 mill. Renter , , , , , , ,00 OVF 2,0 mill. Avdrag , ,00 Renter/Avdrag SUM , , , , , , ,00 Statlige rentekompensasjonsmidler til Hol kommune kr fordeler seg slik: 2010 kr kr kr kr For å klare forpliktelsene har menigheten følgende inntektsbringende aktiviteter: 1. Givertjenesten: Må forsøke å øke denne fra dagens nivå på til et nivå på i løpet av Krever verving av flere givere. Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er økt fra til i året. 2. Kirketorget: I var området rundt Kulturkyrkja som et anleggsområde pga arbeidet med utvidelse av Geilo gravlund. Kirketorget har absolutt potensiale til økte inntekter. Utfordringen er fortsatt å klare dugnaden med å holde kirketorget åpent alle hverdager, spesielt i ferier. Markedsføring av Kulturkyrkja som turistmål er viktig.(jmf. oppføringen av Kulturkyrkja i lista over signalbygg i moderne norsk trearkitektur) Dugnadsinnsats: ca 2,5 årsverk (herunder bidrag til renhold og arr. av minnesamvær i forbindelse med gravferder). 3. Gjenbruksbutikken: Dette er det andre store dugnadsprosjektet i Geilo menighet og er svært viktig for utfordringene til fortsatte investeringer. Omsetningen ligger jevnt på ca pr år. Husleia for lokalene i menighetshuset betjener lånet på 3,5 mill med renter og avdrag. Flytting av butikken til det gamle menighetshuset og refinansiering av lånet gjør at netto-resultatet styrkes med ca i året. Det er inngått avtale med Hallingdal Renovasjon om en skap-container på Lauvrud avfalls mottak. I 2013 fikk vi overta hylleseksjonene til Geilo Handelslag da lekebutikken flyttet ut av Mega-bygget. Dette kom svært godt med ved etableringen av gjenbruksbutikken i menighetshuset. Dugnadsinnsats: ca 2,5 årsverk. Framtidige anskaffelser: 1. Endelige stoler/benker i kirkerommet: Anskaffelse av 310 stoler i 2014: pris ,- som er 1/3 av prisen vi tidligere har regnet med. 2. Lydutstyr til konserter m.m.: Miksepult ca ,- monitorer, mikrofoner ,-. I dag koster leie av lydutstyr til større konserter ,- pr gang, med 5 større konserter i året vil vi spare bare på disse, årlig ved å ha eget utstyr. Det søkes div. stiftelser om tilskudd til slikt utstyr. 3. Akustisk orgel: Vi har satt oss som mål å få avsatt 2 mill til akustisk orgel innen utgangen av Da kan arbeidet med å få anskaffelsen ut på anbud starte. Forventet byggetid er 2 år. 4. Fullføring av kulturkyrkja i henhold til opprinnelig plan (vestover)? Dette er et langsiktig prosjekt som krever betydelig kapital-tilgang.

8 2.7. Geilo KFUK- KFUM speidere Kontaktperson: Pål Markegård og Knut Markegård Målgruppe: Gutter og jenter fra 9 år på Geilo Antall medlemmer: 30 Øvelser/samlinger: Annenhver torsdag/ 4 overnattingsturer Aktiviteter: Akedag Skøytedag Laget fuglekasser og satte de ut ved campen det ble fugleunger i de fleste kassene. Bading på Hermon Matlaging i det fri Aktivitet i snøen Aktivitet på campen Skyting Kart og kompass Dugnad på kirkegården Klatreveggen ved Ål Idrettshall Padling på Skurdalsvannet Arrangert menighetens skidag overnattet i telt på Bruslettstølen fra lørdag til søndag 17. mai heiste vi flagget ved Geilotun og Holms Hotell med påfølgende frokost. Etterpå deltok vi på gudstjeneste i Geilo Kulturkirke Tur til Hardanger Plukket epler og presset eplejuice satte garn og det var mange ivrige stangfiskere, mange prøvde både robåt og kajakk. En del av speiderne prøvde seg også på vannski. 2 overnattinger på Campen Besøk på Geilo brannstasjon med innlagt øvelse i slukking av brann med pulverapparat og ullteppe. Juleavslutning med opptak av nye speidere De eldste speiderne var parkeringsvakt ved julegudstjenestene i Kulturkirken Til tross for stor aldersspredning fungerer gruppen som en enhet. Vi får gode tilbakemeldinger på de aktivitetene som er gjennomført og det er vi glade for. I hovedsak fungerer gruppen som en friluftsgruppe. Ved gaveutdelingen fra Hol Sparebank ble vi tilgodesett med kr til innkjøp av nytt telt og ovn. An-Magritt Granli hadde en robåt som vi fikk for å ha i gruppen. Fra kommunen har vi mottatt støtte til drift. Vi er glad for den støtten vi har fått. Geilo 3. februar 2014 Knut Markegård

9 2.8. Trosopplæring 0-18 år /barne- og ungdomsarbeid TROSOPPLÆRING Gud gir vi deler Dette er overskrifta på alt trosopplæringsarbeidet i Norge og en inspirasjon til vårt lokale barne- og ungdomsarbeid/trosopplæringsarbeid. Denne overskriften vil være veiviser når vi, i likhet med alle andre menigheter i Norge, nå skal utarbeide vår egen lokale trosopplæringsplan (forkorta som TOL-plan). Oppdraget fra Stortinget, er å lage en helhetlig og systematisk plan for trosopplæring til alle døpte (og tilhørende) i alderen 0 18 år. Hva har skjedd Arbeidet med lokal TOL-plan starta under forrige trosopplærer og har vært utsatt i påvente av ny ansatt i trosopplæringsstillingen. Det lokale trosopplæringsutvalget, bestående av Håkon Sukke (Hol/Hovet), Anne-Keth Markegård (Geilo) og Gjertrud Gauteplass (Skurdalen/Dagali) har vært delaktige i det tidlige arbeidet med planen og har sagt seg villige til å fortsette i utvalget til lokal TOL-plan er endelig vedtatt. Planen skulle opprinnelig vært ferdig sommeren 2013, men bispekontoret har gitt oss utsettelse i påvente av ny trosopplærer og en gjenopptatt prosess rundt arbeidet med TOL-planen der både menighetsråd, stab og frivillige blir involvert i arbeidet med planen. Hva skjer nå Vi starta 2014 med et felles møte for de tre menighetsrådene i Hol kommune. Selv om hvert menighetsråd skal vedta sin egen plan og få den godkjent av bispekontoret, så vil planene i stor grad bli like for våre tre menigheter. Det er derfor hensiktsmessig å arbeide i fellesskap med TOL-planen. På møtet tok vi for oss de store spørsmålene: verdivalg og prioriteringer i trosopplæringsarbeidet. Her kom det fram mange gode innspill som trospplærer tar med i det videre planarbeidet. Trosopplæringsutvalget vil bli innkalt til møte(-r) i mars/april for å jobbe videre med innholdet i planen. Underveis i arbeidet, har også trosopplærer en god dialog med rådgiver for trospplæring på bispekontoret. Vi satser nå på å komme i mål til påske med vårt lokale planarbeid og å få godkjenning fra biskopen innen sommeren. Hva skjer framover I forbindelse med TOL-planen vil vi ta stilling til organisatoriske, økonomiske og innholdsmessige sider ved trosopplæringsarbeidet. Planen skal derfor inneholde en omtale av ressursene våre; hvilke inntekter og evt andre ressurser har vi og hvordan vil vi i hovedtrekk benytte disse? hvordan skal arbeidet organiseres; dvs. sammensetning og mandat til trosopplæringsutvalget/menighetsråd/fellesråd og arbeidsplan/ansvarsfordeling for trosopplærer/prester/andre ansatte og frivillige. Og til slutt et årshjul som viser aktivitetene gjennom året, med beskrivelse av innhold, mål og metode for de ulike tiltakene. Eksempler her er utdeling av 4-års bok, Tårnagenthelg, Lys Våken, konfirmantåret. For å nevne noen av tiltakene. Oppsummering Vi har i 2014 kommet godt i gang med planarbeidet og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med menighetsrådet i dette inspirerende og viktige arbeidet! Trosopplærer Ingrid Nestegard Vivelid

10 2.9. Diakoninemnda Rammeplan for diakoni vedtatt av kirkemøtet i 2007: Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjenester: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Ut fra en slik vid definisjon av diakoni, kan en si at Geilo menighets virksomheter med kirketorg og gjenbruksbutikk m.m., er en del av diakonien i menigheten, i tillegg til det en tradisjonelt har regnet som diakoni. Diakoninemnda har i 2013 bestått av to medlemmer, Berit Herleiksplass og Anne Gunhild Grøthe. Vi ønsker å få med en tredje person. I starten av 2013 endra eldretreff navn til formiddagstreff. Det er holdt formiddagstreff hver andre torsdag i måneden bortsett fra mai, juli og august. I juni reiste vi på tur til Vats fjellkyrkje og skeia ut med lunch på Bergsjøstølen fjellhotell. Leif og Sigrunn Kaslegard var med som kjentfolk. I underkant av 20 personer har møtt fram på formiddagstreff. Vi har hatt ulike temaer, mat og andakt hver gang. Vi har hatt besøk av: Jostein Sandsmark med lysbilder fra Praha Ordfører Tony Kjøl - aktuell politikk Helse- og sosialsjef Jan Olav Helling innblikk i helsepolitikk Karsten Isachsen - kåseri fra siste boka Jostein Seljelid glimt fra sjømannskirken på Lanzarote Trosopplærer Ingrid N. Vivelid og kulturkoordinator Ingunn Stræte Lie gav oss en konfirmanttime og trekkspillmusikk Per O. Bakkegaard - Fra anleggstiden på Bergensbanens høyfjellsstrekning Geilo skole 4.kl. Luciaprogram Sang- og musikkrefter har vært Vladimir, Jostein og Helene, Arne Gauteplass, Ingunn Stræte Lie og elever fra Geilo skole. Andaktsholdere har vært kirkens ansatte, Karsten Isachsen, Sigurd Mylius, Inge Velle og Leif Kaslegard. Alle eldre som fyller rundt år - fra 75 år og oppover - får en liten gave fra menigheten, administrert av diakoninemnda. ( Fra 2014 starter vi på 80 år) Virksomheten på kirketorget er også en del av menighetens diakonale arbeid. Det skal være en god plass å være for de som kommer på besøk og de som hjelper til. Diakoninemnda sitt arbeid er finansiert av offergaver, åresalg og tilskudd på 2000 kroner fra Anders Jahres minnefond. Geilo, 23.jan Anne Gunhild Grøthe

11 2.10. KRIK Geilo Leder: Alv Stuestøl Styremedlem: Tormod Sandsmark Styret er valgt for to år Kirkeprogramkomiteen Komiteen består av Per O. Bakkegaard, Grethe Nestegard, An-Magritt Granli og Gerd Velle. Gerd har fungert som leder og sekretær. For dette året bestemte vi oss for å prøve noen større samlinger i stedet for arrangement hver uke. Dette ble gjennomført. Slike samlinger koster penger, og vi synes vi har fått mye ut av vårt budsjett. I februar arrangerte vi Rimehaugkonsert der det ble fokusert på Sigrid Rimehaug og hennes liv. Barn og svigerbarn stod for programmet. I mars hadde vi besøk av Per Arne Dahl med foredraget: Størst av alt er håpet. I april, mandag i påskeuka, fikk vi være med Bodil Victoria Arnesen og Paal Andre Grinderud i forestillingen Takknemlighet. I november stod I begynnelsen var ordet på programmet. Birgitte Sæbø Bjørnstad «fortalte» Johannesevangeliet til musikk av Ulla Käll. I desember hadde vi besøk av Elias og Veronika Akselsen med førjulskonsert. Alle disse samlingene var bra besøkt, og vi sitter igjen med gode opplevelser. Arrangementer i tillegg I og med at Hallingdal prosti i høst fikk tilbud om kursrekken Godt liv, ble disse fem kveldene satt inn som en del av vårt program. Ganske mange fra vår kommune var med på kurset. Vi har arrangert tre salmekvelder der det er lagt vekt på bestemte salmediktere. Dette er Per sitt område, og vi har vært innom flere kjente diktere som Svein Ellingsen, David Welander, Fanny Crosby, Edward Payson Hammond, og vi har lyttet til Arthur Erikson. Misjonsmøtet var ved Kirsti Strand fra NLM. De fleste onsdagene det ikke var arrangement i kirken, hadde vi Åpen kirke med musikk og lystenning. En av kveldene var det fokus på Kristuskransen og en kveld ble det spilt musikk av Hildegard av Bingen. Menighetsmøte om den nye salmeboka ble lagt til en av salmekveldene og menighetens årsmøte til en av onsdagene. I sommer har kirken vært åpen om onsdagene det meste av sommeren. Organistene har da hatt en liten konsert for frammøtte. Høsthalvåret ble avsluttet med adventsfest med besøk av Ingunn Stræte Lie og Jo Asgeir Lie på trekkspill og Inge Velle med adventstanker. Vi prøvesang litt fra den nye salmeboka som var ankommet like før. Det ble servert rømmegrøt og spekemat.

12 Vi er glade for å få innspill om hva dere ønsker av disse samlingene videre. Er det temaer dere vil at vi skal ta opp, eller er det andre typer samlinger dere ønsker? Skal vi satse på bibelstudie eller bibeltimer? Hva med kveldsmesser eller Taizekvelder som vi har prøvd før. Geilo, Gerd Velle Prosjekt «Kulturarbeid i kyrkjene i Hol» Fellesrådet oppfordret menighetsrådene i kommunen til å inngå et spleiselag om et forprosjekt Kulturarbeid i kyrkjene i Hol, da kommunen sa nei til å være med på et spleiselag omkring oppretting av kulturlederstilling. Geilo menighetsråd bidro med ,- og de andre to menighetsrådene med hver, slik at en hadde økonomi til 40 % stilling. Ingun Stræte Lie ble engasjert i forprosjektstillingen. Arbeidsoppgavene hennes har vært: Søknad til Norsk kulturråd søkt om kr , innvilget kr ,- Søknad til kommunen om kultursamarbeidsprosjekt To søknader til Opplysningsvesenets fond, ikke vedtatt enda Deltatt på møter i programkomiteen, kirkeprogramkomiteen og stabsmøter Booka, kontraktert, organisert og gjennomført konsert/arrangement: o Sykkellyrikk o Solveig Slettahjell o Elias og Veronica Akselsen o I begynnelsen var ordet o Bjørn Eidsvåg o Utstillingsåpning med Finborud og Rein Begynt å planlegge vårarrangement Svart på alle kulturspørsmål fra artister/management o.l. Skrive kulturplan for kirkene i Hol kommune. Denne er nesten ferdig. Skal kirkene i Hol framstå som seriøse aktører når det gjelder kulturarrangement, er det absolutt nødvendig med kulturlederstilling. Tilsagnet fra Norsk kulturråd viser at gjennom en slik stilling vil en ha større mulighet til å få prosjektmidler fra eksterne kilder.

13 2.13 Statistikk for Geilo Statistikk Geilo 2013 Geilo 2012 Geilo 2011 Geilo 2010 Geilo 2009 Innmeldinger Utmeldinger Dåp Dåp innbygg Konfirmanter Vielser Gravferder Bisettelser Gudstjen tot Deltagere Nattverdguds Nattverddelt Bhage/skole B/U-arr Eldretreff Konserter 17? Deltagere 1092? Frivillige Ofring Til egen virksomhet Givertjeneste Andre inns Geilo kulturkyrkje -en viktig og naturlig møteplass

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje Tilstede: Anne Keth Markegård, An-Magritt Granli, Reidar Aasheim, Øyvind Kvile, Eva-Kristin Lein, Annette Glück, og Sverre

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Rindal - Porten til Trollheimen

Rindal - Porten til Trollheimen 1 Rindal - Porten til Trollheimen Lokalsamfunnet Rindal Rindal kommune og Rindal sokn er samme størrelse geografisk. Kommunen ligger 95 km fra Trondheim og 130 km pluss ferje fra Molde. Den grenser i nord

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje

Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje Anne Keth Markegård, An-Magritt Granli, Inger Arnesen, Reidar Aasheim, Øyvind Kvile, Stein Lauvrud og Sverre Sataøen.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer