2. GEILO MENIGHETSRÅD 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. GEILO MENIGHETSRÅD 2013"

Transkript

1 2. GEILO MENIGHETSRÅD Organisasjon Geilo menighetsråd (GMR) har nå vært gjennom sitt andre arbeidsår i perioden Medlemmer Sverre Sataøen, Stein Lauvrud, Siw-Anita Tragethon, Reidar Aasheim, Inger Arnesen, Anne Keth Markegård og An-Magritt Granli. Varamedlemmer Øyvind Kvile, Eva-Kristin Lein, Annette Glück, Jo G. Grøslandsbråten og Tor-Olav Reime Leder og nestleder Leder: Sverre Sataøen Nestleder: Siw-Anita Tragethon Representanter i fellesrådet Representanter: Sverre Sataøen og Reidar Aasheim Vararepresentanter: Siw-Anita Tragethon og Inger Arnesen Representanter i prostiråd Medlem: Knud Knudsen Varamedlem: Tor-Olav Reime Representant i styret for Hallingdal Familievernkontor, fra 2012 er det en stiftelse Medlem: Liv-Jorunn Tufte Varamedlem: Randi Herleiksplass 2.2. Møtevirksomhet GMR har hatt 67 saker til behandling fordelt på 8 møter. Viktige saker i år 2013 I anledning demokratireformen: Høring på nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte. Høring NOU 2013 nr 1 Det livssynsåpne samfunn Innføring av og innkjøp av Norsk salmebok 2013 Etablering av kultursamarbeidsprosjektet Kulturplan for kyrkjene i Hol. Refinansiering av lån til Geilo kulturkyrkje Kirkens gjenbruksbutikk: omorganisering og flytting av butikken fra Solli til Menighetshuset. Samarbeidsavtale mellom Hallingdal renovasjon og gjenbruksbutikken om plassering av skap-container på Lauvrud avfallmottak Innspill til Tunsberg bispedømmeråd ang. kandidater til ny biskop i Tunsberg Gudstjenester og tildeling av ofringer Julaften- oppgavefordeling - logistikk

2 2.3. Aktiviteten i Geilo menighet Faste aktiviteter/undergrupper Diakoninemnd; bl.a. formiddagstreff og besøk med hilsen hos jubilanter fra 75 år Onsdagsbønn; deltakere Onsdagskveld i Kulturkyrkja KFUK/KFUM speidere KRIK Geilo Trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid Kirketorg/ kunstgalleri, Kirkens gjenbruksbutikk Årvisse hendelser Lyspunktfest 20.januar Tårnagenthelg 26.og 27.januar Nattcup for konfirmantene 3. februar på Gol Karnevalsgudstjeneste m/5 åringer i kulturkyrkja 10. februar Årsmøte for menigheten ble holdt i Geilo kulturkyrkje 6. mars Klokkertjenesten i Geilo kyrkje ble også i 2013 utført av frivillige, og kr ,- ble overført til menighetsrådet for denne jobben. Kvinnenes Internasjonale bønnedag 1. mars m/gudstjeneste med prosten Menighetens skidag på Bruslettstølen med gudstjeneste ble arrangert 10. mars Kirkens Nødhjelp fasteaksjon med konfirmantene 16. mars Dugnad på kirkegården før 17. mai Hilsen til konfirmantene (lys og kort) Geilo kyrkje: Åpen kirke i sommerukene Skolestartmarkering på Geilojordet 19. august Konfirmantweekend på Veslestølen september Høsttakkefest i Kulturkyrkja i forbindelse med matfestivalen på Geilo. Allehelgenskveld i Kulturkyrkja 3/11 4 års-samling 9/11 Utdeling av 4 års bok 10/11 Adventsfest 4. desember i år med introduksjon av Norsk Salmebok Juleverksted 7. desember Tre julaftensgudstjenester i Geilo kulturkyrkje Juletrefest, arr. Geilo Normisjon Konserter i Geilo kulturkyrkje Konsert med Petit 4 Konsert med Benjamin Conte Sigrid Rimehaug-kveld Heimafrå Konsert med Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland Takknemlighetskonsert med Bodil Arnesen og Paul Andre Grinderud Konsert med Drammen symfoniorkester og Kongsberg kantori I begynnelsen var ordet Johannesevangeliet i ord og musikk Konserten Arven med Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen Konsert med Veronica og Elias Akselsen Konsert med Geilo Musikklag, Ål musikkorps, Korps i skolen og den svenske tenoren Johan Kluge Konsert med BRIS Konsert med Bjørn Eidsvåg m/band

3 Utstillinger i kunstgalleriet i Kulturkyrkja Morten Knutsen (foto) Grethe Maurseth (maleri) Geilo Quiltelag Anne Rieber (kollasj) og Johan Wold (dreiing) Kristian Finborud (grafikk) og Merete Rein (glasskunst) Andre arrangementer I Geilo kyrkje Bokbad med Tomm Kristiansen. Jesus fra Nasaret i forbindelse med Litteraturdagene på Geilo. I Kulturkyrkja Inspirasjonskveld med Per Arne Dahl Salmekveld m/svein Ellingsens salmer Sykkellyrikk Geilo kulturkyrkje Fekjo kulturminnepark Fast åpen kirke onsdagskvelder med program og kveldsmat Annet To deltakere på seminar på Menighetsfakultetet: Menighet og sokn samme hva om kirkeordning og lokal menighetsutvikling. Vel 10 deltakere fra vår menighet deltok i Tunsberg bispedømme/hallingdal prosti sin kursserie over fem kvelder på Torpomoen: Godt liv - hele livet Misjon Misjonsprosjektet Tibet: GMR har støttet prosjektet til Himalpartner (tidl Tibetmisjonen), med minst kr 4 000,- pr. år. Pengene samles inn ved ofringer i Geilo kulturkyrkje. Per O. Bakkegaard er valgt som kontaktperson. Misjonsforeninger Det er flere aktive misjonsforeninger i Geilo menighet. Arbeidet de driver er uavhengig av menigheten, og misjonsforeningene er verdifullt for mangfoldet i en menighet. Geilo og Lien kvinneforening for Det Norske Misjonsselskap. Foreningen er ca.130 år gammel og Guro Markegård er leder. Foreningen har deltakere og har hatt seks møter i år. 2. pinsedag har de den tradisjonelle Basaren i Lien som har vert årviss i over 100 år. Foreningen har julemesse i Geilo kulturkyrkje sammen med foreningen i Hol. Misjonsringen er tilsluttet Misjonssambandet. Kirsten Tryti Fossgård er leder. Foreningen har medlemmer. De har hatt åtte møter som inneholder bibellesning, misjonsblad, kaffe og hyggelig samvær. De arrangerer årlig julemesse i november. Lien sjømannsmisjonsforening. Kontaktperson er Sissel Aase Endrestøl. 7-8 deltakere, ingen møter. Geilo Normisjon har møter en gang i måneden. Pål Markegård er leder. Det siste året har fremmøte ligget på rundt 20 personer pr. møte. Tradisjonen tro arrangerte vi også i 2013 juletrefest i kulturkirken 5. juledag. Nytt av året var en "Misjonsmiddag". Til dette arrangementet hadde vi besøk av misjonær Therese Glendrange, som informerte om arbeidet ute. Også misjonsleder Gunnvor Kreken deltok. Over 50 personer var påmeldt, et fremmøte i overkant av forventet. Talere til møtene henter vi stort sett fra øvre del av Hallingdal. Positive tilbakemeldinger inspirerer til fortsatt innsats også i året som ligger foran.

4 Turisme Fra kommuneplanen for Hol siteres følgende: Det skal være attraktivt å bo i Hol kommune. Strategi; utvikle tettsted/bygdesentre med grøntområder, universell utforming, trivelige møtesteder og attraktive kulturtilbud. Hol skal være en av landets beste hyttekommuner. Strategi: ta vare på rekreasjonsområder i nærmiljøet av Geilo sentrum, legge til rette for meningsfulle opplevelser på Geilo som bosted og som reisemål, legge til rette for et rikt kulturliv. Geilo kulturkyrkje er et av bygga i reiseguiden «En reise i norsk trearkitektur», sammen med bygg som Operahuset i Oslo, Preikestolhytta, Sametingsbygningen, Vikingskipet i Hamar og Astrup Fearnly museet i Oslo. I avisen VG er det slått opp som «Her er Noregs nye turistmagneter». Innovasjon Norge, De Historiske Hotel og Spisesteder og Landbruks- og Matdepartementet støtter utgivelsen av den nye reiseguiden. Kirketorget og kunstgalleriet i Geilo kulturkyrkje er åpent kl mandag til lørdag med mulighet for omvisning, salg av kaffe og vafler. I juni/juli/aug var uteområdet mindre tilgjengelig pga anleggsdrift i forbindelse med utvidelse av gravlunden og ferdigstilling av parkering med asfaltering. Kulturkyrkja ble holdt åpen hver onsdagskveld fra kl 18 til 21 i sommermånedene, unntatt i juni. Noen ganger i sommerferien var det konsert i kirkerommet kl 20 med en av organistene våre. Juleaftengudstjenestene er svært godt besøkt av turistene. Ca deltar på tre gudstjenester (dvs. så godt som full kirke ved alle tre, da vi har 500 stoler satt ut). Geilo kyrkje har vært åpen åtte uker sommeren Menighetsrådsmedlemmene bytter på å åpne og lukke kirken Kirketorget Vi skal være som ei sjømannskirke på fjellet, en stille og tilbaketrukket møteplass, der en kan få enkel servering og guiding i Kulturkyrkja. Kirketorget drives på dugnad av frivillige med Anne Gunhild Grøthe som koordinator. Med fullføringen av parkering/parkområde mener vi potensialet for kirketorget er stort. Det er økende bruk av kulturkyrkja til minnesamvær i forbindelse med gravferd. Tilbakemeldingene fra publikum er svært positive. Gerd Velle er koordinator/kontaktperson. Kirkens gjenbruksbutikk Kirkens gjenbruksbutikk kan sies å ha 3-fasettert oppdrag: 1. Vern om skaperverket: skåne miljøet ved å hindre at fullt brukbare ting blir kastet. Bidra til større grad av nøysomhet og bevissthet om bærekraftig utvikling i samfunnet. Del av Grønn menighet prosjektet til Geilo sokn. 2. Skape et inkluderende fellesskap: være arena med meningsfylte arbeidsoppgaver for frivillige basert på nestekjærlighet, verdighet og aksept. 3. Bidra med inntekter til inventar og utstyr i Geilo kulturkyrkje, og betjening av lånet med sikkerhet i Geilo menighetshus (lån 3,5 mill). I juni 2013 flyttet butikken hele sin virksomhet til det gamle menighetshuset i Geilovegen 12. Vi fikk overta alle hyllene til Geilo Handelslag da lekebutikken i Mega-bygget flyttet. Dette var til uvurderlig hjelp for å få innredet butikken i menighetshuset, og i tillegg rakk det til hyller til lager i Kulturkyrkja. På grunn av omorganisering og flytting var butikken stengt i 1 ½ mnd i 2013 og åpningstiden ble redusert til 4 dager i uka. Omsetning i 2012 var og i ,- Flytting av butikken til det gamle menighetshuset og refinansiering av lånet til KLP og Opplysnignsvesenets Fond (OVF) gjør at netto-resultatet styrkes med ca i året. Det er inngått avtale med Hallingdal Renovasjon om en skap-container på Lauvrud avfallsmottak, slik at de som ønsker å gi til gjenbruksbutikken kan det (dette er et pilotprosjekt for å øke graden av gjenbruk). Gjenbruksbutikken har egen facebook-side for markedsføring.

5 I 2013 er det i tillegg gjort en betydelig innsats for å få orden på bokavdelingen i 2. etasje i menighetshuset. Denne er nå verdt et besøk. Vi har en fast dugnadsgjeng på 10 frivillige og i tillegg en sjauegjeng på 8-10 i forbindelse med flytting av butikken. Dugnaden er anslått til 2,5 årsverk. Informasjon GMR benytter de tradisjonelle kanalene for informasjon Hallingdølen, Kirkebladet, Kulturkalenderen, Kirkekalenderen, kirkens hjemmeside, og plakater. Kirkebladet gis ut i samarbeid mellom alle sokna i Hol, fem nummer i året (fire fra 2014). Gerd Skaaheim Velle var redaktør i bladet 1. halvår. Etter dette har ikke Kirkebladet hatt redaktør. Det er en løpende utfordring å nå ut med kunngjøring om all aktivitet som foregår. Geilo kyrkje - vedlikehold og utbedringer framtid Må vernes med riktig og tilstrekkelig vedlikehold. Kirken er svært nedslitt innvendig og bærer preg av tidens tann. Male kirken hvert år (som de andre kirkene, ligger i dag i vedlikeholdsplanen) Gjerdet rundt kirken må skiftes ut. Bør vente til Handelslaget har bygget ferdig på nabotomta. Div. maling innvendig. Gulv våpenhus, kirkerom (Fondsmidler Uthusfondet kan nyttes til innvendig forskjønning) Trappen er i dårlig forfatning. Utbedring vil medføre stor kostnad Kirkelige handlinger I år 2013 har det vært 37 ordinære gudstjenester på søn- og helligdager. I disse ligger også gudstjenestene på Bruslettstølen med skidag i mars, Haugastøl og Ustaoset i påsken, Prestholt i juli, Haugastøl og Geilojordet i august og Ustaoset på julaften. I snitt var det 107 deltakere pr. gudstjeneste. I tillegg har det vært 29 andre arrangement med gudstjenestelig preg det inkluderer skolegudstjenester samt lag/organisasjoner som har egne gudstjenester i Geilo kulturkyrkje. 16 par ble viet i Geilo menighet i året som gikk og det var 20 bisettelser/gravferder fra Geilo kulturkyrkje. Det ble døpt 15 barn i Geilo kulturkyrkje, 4 av dåpsbarna hørte til i menigheten. Det var 20 konfirmanter. Dåpsarbeid 4-årsboka delt ut til alle døpte 4-åringer høsten I forkant av utdelingen var 4- åringene invitert til en samling i kirken. Dåpsskole for 5-åringene. Samling i forkant av karnevalsgudstjeneste Skolestartmarkering på Geilojordet for 6-åringene. Tårnagenthelg for 8- og 9-åringene Konfirmantarbeid Sokneprest Sveinung Hansen har hatt hovedansvaret for konfirmantopplæringen. Undervisningen foregår ettermiddagstid, ca annenhver uke høst og vår. Konfirmantene hadde ansvar for fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp med overnatting og ansvar for gudstjenesten i kulturkyrkja. Konfirmantene var med på nattcup på Gol, som er et arrangement for alle konfirmantene i Hallingdal. Konfirmasjonen fant sted i Geilo kulturkyrkje 1.juni. Konfirmantkullet 2012/2013 var uten trosopplærer. Sveinung Hansen og An-Magritt Granli samarbeidet om undervisningen. Konfirmantene har overnattingstur på Veslestølen leirsted om høsten, og de hadde ansvaret for lysmessa i Dagali kirke. Alle konfirmanter har hatt ansvar som medliturger på gudstjenestene, noe som har vært en berikelse for menigheten. Eksterne bidragsytere har vært Roar Strand, Kim Friele og Harald Vekrum fra Kirkens Nødhjelp.

6 2.5. Økonomi Resultatregnskap 2013 Regnskapet for Kirketorg, Kulturarrangement og Kunstgalleri er ført som prosjektregnskap under fellesrådets regnskap (se vedlegg 1). Overskuddene på disse prosjektregnskapene er generert gjennom menighetens dugnadsinnsats, og inngår som del av Geilo sokns betjening av låneforpliktelsene. GMRs kasserer fører regnskap for gjenbruksbutikken (vedlegg 2), givertjenesten og for menighetsrådet (vedlegg3). I 2013 ble det foretatt en omorganisering og flytting av butikken fra Solli til det gamle menighetshuset. Flyttingen medfører at vi sparer i husleie i året, og refinansiering av lånene på menighetshuset medfører innsparing i renter på ca i året. Omsetningen i butikken har siste halvåret vært økende og ligger nå over tidligere år. Givertjenesten har holdt seg stabil på ca ,- pr år. Komprimert regnskap 2013 (vedlegg4) gir en sammenfattet framstilling av hele regnskapet. Vedlegg 5: Geilo Sokn Innsamlinger og overføringer til Geilo kulturkyrkje gir en samlet oversikt pr. 31/ Budsjett 2014 Viser til vedlegg 6. Budsjettet er gjort opp med overskudd på ,-. Dette vil være en buffer mot de økte forpliktelsene vi får i Givertjenesten er økt fra til ,- pr år. Netto overskudd på kirketorg, kulturarrangement og kunstgalleri er holdt på same nivå som inneværende år, men bør ha et potensiale på fordobling innen Balanseregnskap Se vedlegg Offergaver 2012 i Geilo kyrkje Se vedlegg Utfordringer Generelt Reformene i Den norske kirke stiller økte krav til omstillinger også lokalt. Innføring av ny liturgi, lanseringen og bruk av ny salmebok gir ekstra utfordringer for våre organister og for deltagelsen under gudstjenestene. Menigheten har gjennom trosopplæringsreformen et betydelig ansvar for at barn- og unge får kjennskap og opplæring i kristen tro, og kan få et eierforhold til sin kirke. Vi er derfor svært takknemlige for at vi fra 1/ har fått på plass Ingrid Nestegard Vivelid som trosopplærer. Savnet av koraktivitet for barn i alle aldre er merkbart. Svært mye av aktiviteten som skal bidra til at vi klarer våre økonomiske forpliktelser er basert på innsats fra frivillige. Trender i tiden som økt reiseaktivitet, og en mulig avtagende dugnadsånd i samfunnet, kan bli krevende. Økonomi Gjeldsbetjeningen er den største utfordringen i og med at Hol kommune vedtok at rentekompensasjonen fra staten skulle tilfalle kommunen:

7 Gjeldsbetjening: KLP 11,65 mill. Renter , , , , , , ,00 KLP 11,65 mill. Avdrag , , , , , ,00 KLP 1,485 mill. Renter , , , , , , ,00 KLP 1,485 mill. Avdrag , , , , , , ,00 OVF 2,0 mill. Renter , , , , , , ,00 OVF 2,0 mill. Avdrag , ,00 Renter/Avdrag SUM , , , , , , ,00 Statlige rentekompensasjonsmidler til Hol kommune kr fordeler seg slik: 2010 kr kr kr kr For å klare forpliktelsene har menigheten følgende inntektsbringende aktiviteter: 1. Givertjenesten: Må forsøke å øke denne fra dagens nivå på til et nivå på i løpet av Krever verving av flere givere. Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er økt fra til i året. 2. Kirketorget: I var området rundt Kulturkyrkja som et anleggsområde pga arbeidet med utvidelse av Geilo gravlund. Kirketorget har absolutt potensiale til økte inntekter. Utfordringen er fortsatt å klare dugnaden med å holde kirketorget åpent alle hverdager, spesielt i ferier. Markedsføring av Kulturkyrkja som turistmål er viktig.(jmf. oppføringen av Kulturkyrkja i lista over signalbygg i moderne norsk trearkitektur) Dugnadsinnsats: ca 2,5 årsverk (herunder bidrag til renhold og arr. av minnesamvær i forbindelse med gravferder). 3. Gjenbruksbutikken: Dette er det andre store dugnadsprosjektet i Geilo menighet og er svært viktig for utfordringene til fortsatte investeringer. Omsetningen ligger jevnt på ca pr år. Husleia for lokalene i menighetshuset betjener lånet på 3,5 mill med renter og avdrag. Flytting av butikken til det gamle menighetshuset og refinansiering av lånet gjør at netto-resultatet styrkes med ca i året. Det er inngått avtale med Hallingdal Renovasjon om en skap-container på Lauvrud avfalls mottak. I 2013 fikk vi overta hylleseksjonene til Geilo Handelslag da lekebutikken flyttet ut av Mega-bygget. Dette kom svært godt med ved etableringen av gjenbruksbutikken i menighetshuset. Dugnadsinnsats: ca 2,5 årsverk. Framtidige anskaffelser: 1. Endelige stoler/benker i kirkerommet: Anskaffelse av 310 stoler i 2014: pris ,- som er 1/3 av prisen vi tidligere har regnet med. 2. Lydutstyr til konserter m.m.: Miksepult ca ,- monitorer, mikrofoner ,-. I dag koster leie av lydutstyr til større konserter ,- pr gang, med 5 større konserter i året vil vi spare bare på disse, årlig ved å ha eget utstyr. Det søkes div. stiftelser om tilskudd til slikt utstyr. 3. Akustisk orgel: Vi har satt oss som mål å få avsatt 2 mill til akustisk orgel innen utgangen av Da kan arbeidet med å få anskaffelsen ut på anbud starte. Forventet byggetid er 2 år. 4. Fullføring av kulturkyrkja i henhold til opprinnelig plan (vestover)? Dette er et langsiktig prosjekt som krever betydelig kapital-tilgang.

8 2.7. Geilo KFUK- KFUM speidere Kontaktperson: Pål Markegård og Knut Markegård Målgruppe: Gutter og jenter fra 9 år på Geilo Antall medlemmer: 30 Øvelser/samlinger: Annenhver torsdag/ 4 overnattingsturer Aktiviteter: Akedag Skøytedag Laget fuglekasser og satte de ut ved campen det ble fugleunger i de fleste kassene. Bading på Hermon Matlaging i det fri Aktivitet i snøen Aktivitet på campen Skyting Kart og kompass Dugnad på kirkegården Klatreveggen ved Ål Idrettshall Padling på Skurdalsvannet Arrangert menighetens skidag overnattet i telt på Bruslettstølen fra lørdag til søndag 17. mai heiste vi flagget ved Geilotun og Holms Hotell med påfølgende frokost. Etterpå deltok vi på gudstjeneste i Geilo Kulturkirke Tur til Hardanger Plukket epler og presset eplejuice satte garn og det var mange ivrige stangfiskere, mange prøvde både robåt og kajakk. En del av speiderne prøvde seg også på vannski. 2 overnattinger på Campen Besøk på Geilo brannstasjon med innlagt øvelse i slukking av brann med pulverapparat og ullteppe. Juleavslutning med opptak av nye speidere De eldste speiderne var parkeringsvakt ved julegudstjenestene i Kulturkirken Til tross for stor aldersspredning fungerer gruppen som en enhet. Vi får gode tilbakemeldinger på de aktivitetene som er gjennomført og det er vi glade for. I hovedsak fungerer gruppen som en friluftsgruppe. Ved gaveutdelingen fra Hol Sparebank ble vi tilgodesett med kr til innkjøp av nytt telt og ovn. An-Magritt Granli hadde en robåt som vi fikk for å ha i gruppen. Fra kommunen har vi mottatt støtte til drift. Vi er glad for den støtten vi har fått. Geilo 3. februar 2014 Knut Markegård

9 2.8. Trosopplæring 0-18 år /barne- og ungdomsarbeid TROSOPPLÆRING Gud gir vi deler Dette er overskrifta på alt trosopplæringsarbeidet i Norge og en inspirasjon til vårt lokale barne- og ungdomsarbeid/trosopplæringsarbeid. Denne overskriften vil være veiviser når vi, i likhet med alle andre menigheter i Norge, nå skal utarbeide vår egen lokale trosopplæringsplan (forkorta som TOL-plan). Oppdraget fra Stortinget, er å lage en helhetlig og systematisk plan for trosopplæring til alle døpte (og tilhørende) i alderen 0 18 år. Hva har skjedd Arbeidet med lokal TOL-plan starta under forrige trosopplærer og har vært utsatt i påvente av ny ansatt i trosopplæringsstillingen. Det lokale trosopplæringsutvalget, bestående av Håkon Sukke (Hol/Hovet), Anne-Keth Markegård (Geilo) og Gjertrud Gauteplass (Skurdalen/Dagali) har vært delaktige i det tidlige arbeidet med planen og har sagt seg villige til å fortsette i utvalget til lokal TOL-plan er endelig vedtatt. Planen skulle opprinnelig vært ferdig sommeren 2013, men bispekontoret har gitt oss utsettelse i påvente av ny trosopplærer og en gjenopptatt prosess rundt arbeidet med TOL-planen der både menighetsråd, stab og frivillige blir involvert i arbeidet med planen. Hva skjer nå Vi starta 2014 med et felles møte for de tre menighetsrådene i Hol kommune. Selv om hvert menighetsråd skal vedta sin egen plan og få den godkjent av bispekontoret, så vil planene i stor grad bli like for våre tre menigheter. Det er derfor hensiktsmessig å arbeide i fellesskap med TOL-planen. På møtet tok vi for oss de store spørsmålene: verdivalg og prioriteringer i trosopplæringsarbeidet. Her kom det fram mange gode innspill som trospplærer tar med i det videre planarbeidet. Trosopplæringsutvalget vil bli innkalt til møte(-r) i mars/april for å jobbe videre med innholdet i planen. Underveis i arbeidet, har også trosopplærer en god dialog med rådgiver for trospplæring på bispekontoret. Vi satser nå på å komme i mål til påske med vårt lokale planarbeid og å få godkjenning fra biskopen innen sommeren. Hva skjer framover I forbindelse med TOL-planen vil vi ta stilling til organisatoriske, økonomiske og innholdsmessige sider ved trosopplæringsarbeidet. Planen skal derfor inneholde en omtale av ressursene våre; hvilke inntekter og evt andre ressurser har vi og hvordan vil vi i hovedtrekk benytte disse? hvordan skal arbeidet organiseres; dvs. sammensetning og mandat til trosopplæringsutvalget/menighetsråd/fellesråd og arbeidsplan/ansvarsfordeling for trosopplærer/prester/andre ansatte og frivillige. Og til slutt et årshjul som viser aktivitetene gjennom året, med beskrivelse av innhold, mål og metode for de ulike tiltakene. Eksempler her er utdeling av 4-års bok, Tårnagenthelg, Lys Våken, konfirmantåret. For å nevne noen av tiltakene. Oppsummering Vi har i 2014 kommet godt i gang med planarbeidet og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med menighetsrådet i dette inspirerende og viktige arbeidet! Trosopplærer Ingrid Nestegard Vivelid

10 2.9. Diakoninemnda Rammeplan for diakoni vedtatt av kirkemøtet i 2007: Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjenester: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Ut fra en slik vid definisjon av diakoni, kan en si at Geilo menighets virksomheter med kirketorg og gjenbruksbutikk m.m., er en del av diakonien i menigheten, i tillegg til det en tradisjonelt har regnet som diakoni. Diakoninemnda har i 2013 bestått av to medlemmer, Berit Herleiksplass og Anne Gunhild Grøthe. Vi ønsker å få med en tredje person. I starten av 2013 endra eldretreff navn til formiddagstreff. Det er holdt formiddagstreff hver andre torsdag i måneden bortsett fra mai, juli og august. I juni reiste vi på tur til Vats fjellkyrkje og skeia ut med lunch på Bergsjøstølen fjellhotell. Leif og Sigrunn Kaslegard var med som kjentfolk. I underkant av 20 personer har møtt fram på formiddagstreff. Vi har hatt ulike temaer, mat og andakt hver gang. Vi har hatt besøk av: Jostein Sandsmark med lysbilder fra Praha Ordfører Tony Kjøl - aktuell politikk Helse- og sosialsjef Jan Olav Helling innblikk i helsepolitikk Karsten Isachsen - kåseri fra siste boka Jostein Seljelid glimt fra sjømannskirken på Lanzarote Trosopplærer Ingrid N. Vivelid og kulturkoordinator Ingunn Stræte Lie gav oss en konfirmanttime og trekkspillmusikk Per O. Bakkegaard - Fra anleggstiden på Bergensbanens høyfjellsstrekning Geilo skole 4.kl. Luciaprogram Sang- og musikkrefter har vært Vladimir, Jostein og Helene, Arne Gauteplass, Ingunn Stræte Lie og elever fra Geilo skole. Andaktsholdere har vært kirkens ansatte, Karsten Isachsen, Sigurd Mylius, Inge Velle og Leif Kaslegard. Alle eldre som fyller rundt år - fra 75 år og oppover - får en liten gave fra menigheten, administrert av diakoninemnda. ( Fra 2014 starter vi på 80 år) Virksomheten på kirketorget er også en del av menighetens diakonale arbeid. Det skal være en god plass å være for de som kommer på besøk og de som hjelper til. Diakoninemnda sitt arbeid er finansiert av offergaver, åresalg og tilskudd på 2000 kroner fra Anders Jahres minnefond. Geilo, 23.jan Anne Gunhild Grøthe

11 2.10. KRIK Geilo Leder: Alv Stuestøl Styremedlem: Tormod Sandsmark Styret er valgt for to år Kirkeprogramkomiteen Komiteen består av Per O. Bakkegaard, Grethe Nestegard, An-Magritt Granli og Gerd Velle. Gerd har fungert som leder og sekretær. For dette året bestemte vi oss for å prøve noen større samlinger i stedet for arrangement hver uke. Dette ble gjennomført. Slike samlinger koster penger, og vi synes vi har fått mye ut av vårt budsjett. I februar arrangerte vi Rimehaugkonsert der det ble fokusert på Sigrid Rimehaug og hennes liv. Barn og svigerbarn stod for programmet. I mars hadde vi besøk av Per Arne Dahl med foredraget: Størst av alt er håpet. I april, mandag i påskeuka, fikk vi være med Bodil Victoria Arnesen og Paal Andre Grinderud i forestillingen Takknemlighet. I november stod I begynnelsen var ordet på programmet. Birgitte Sæbø Bjørnstad «fortalte» Johannesevangeliet til musikk av Ulla Käll. I desember hadde vi besøk av Elias og Veronika Akselsen med førjulskonsert. Alle disse samlingene var bra besøkt, og vi sitter igjen med gode opplevelser. Arrangementer i tillegg I og med at Hallingdal prosti i høst fikk tilbud om kursrekken Godt liv, ble disse fem kveldene satt inn som en del av vårt program. Ganske mange fra vår kommune var med på kurset. Vi har arrangert tre salmekvelder der det er lagt vekt på bestemte salmediktere. Dette er Per sitt område, og vi har vært innom flere kjente diktere som Svein Ellingsen, David Welander, Fanny Crosby, Edward Payson Hammond, og vi har lyttet til Arthur Erikson. Misjonsmøtet var ved Kirsti Strand fra NLM. De fleste onsdagene det ikke var arrangement i kirken, hadde vi Åpen kirke med musikk og lystenning. En av kveldene var det fokus på Kristuskransen og en kveld ble det spilt musikk av Hildegard av Bingen. Menighetsmøte om den nye salmeboka ble lagt til en av salmekveldene og menighetens årsmøte til en av onsdagene. I sommer har kirken vært åpen om onsdagene det meste av sommeren. Organistene har da hatt en liten konsert for frammøtte. Høsthalvåret ble avsluttet med adventsfest med besøk av Ingunn Stræte Lie og Jo Asgeir Lie på trekkspill og Inge Velle med adventstanker. Vi prøvesang litt fra den nye salmeboka som var ankommet like før. Det ble servert rømmegrøt og spekemat.

12 Vi er glade for å få innspill om hva dere ønsker av disse samlingene videre. Er det temaer dere vil at vi skal ta opp, eller er det andre typer samlinger dere ønsker? Skal vi satse på bibelstudie eller bibeltimer? Hva med kveldsmesser eller Taizekvelder som vi har prøvd før. Geilo, Gerd Velle Prosjekt «Kulturarbeid i kyrkjene i Hol» Fellesrådet oppfordret menighetsrådene i kommunen til å inngå et spleiselag om et forprosjekt Kulturarbeid i kyrkjene i Hol, da kommunen sa nei til å være med på et spleiselag omkring oppretting av kulturlederstilling. Geilo menighetsråd bidro med ,- og de andre to menighetsrådene med hver, slik at en hadde økonomi til 40 % stilling. Ingun Stræte Lie ble engasjert i forprosjektstillingen. Arbeidsoppgavene hennes har vært: Søknad til Norsk kulturråd søkt om kr , innvilget kr ,- Søknad til kommunen om kultursamarbeidsprosjekt To søknader til Opplysningsvesenets fond, ikke vedtatt enda Deltatt på møter i programkomiteen, kirkeprogramkomiteen og stabsmøter Booka, kontraktert, organisert og gjennomført konsert/arrangement: o Sykkellyrikk o Solveig Slettahjell o Elias og Veronica Akselsen o I begynnelsen var ordet o Bjørn Eidsvåg o Utstillingsåpning med Finborud og Rein Begynt å planlegge vårarrangement Svart på alle kulturspørsmål fra artister/management o.l. Skrive kulturplan for kirkene i Hol kommune. Denne er nesten ferdig. Skal kirkene i Hol framstå som seriøse aktører når det gjelder kulturarrangement, er det absolutt nødvendig med kulturlederstilling. Tilsagnet fra Norsk kulturråd viser at gjennom en slik stilling vil en ha større mulighet til å få prosjektmidler fra eksterne kilder.

13 2.13 Statistikk for Geilo Statistikk Geilo 2013 Geilo 2012 Geilo 2011 Geilo 2010 Geilo 2009 Innmeldinger Utmeldinger Dåp Dåp innbygg Konfirmanter Vielser Gravferder Bisettelser Gudstjen tot Deltagere Nattverdguds Nattverddelt Bhage/skole B/U-arr Eldretreff Konserter 17? Deltagere 1092? Frivillige Ofring Til egen virksomhet Givertjeneste Andre inns Geilo kulturkyrkje -en viktig og naturlig møteplass

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje.

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje. MØTEPROTOKOLL 2016.11.24 Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 24.11.16 kl. 18.00 i Geilo Kulturkyrkje. Tilstede: Annette Juliana Glück, Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen Inge Velle,

Detaljer

Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje

Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 12.10.17 kl. 18.00 i Geilo Kulturkyrkje Medlemmer: Ingunn Lauvrud, Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen, Annette Juliana Glück, Sverre Sataøen, Sveinung

Detaljer

Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje

Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 24.11.16 kl. 18.00 i Geilo Kulturkyrkje Medlemmer: Ingunn Lauvrud, Tor-Olav Reime, Solfrid Nestegard Gjeldokk, Georg William Christiansen, Annette Juliana

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje.

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje. MØTEPROTOKOLL 2017.01.26 Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 26.01.17 kl. 17.30 i Geilo Kulturkyrkje. Tilstede: Ingunn Lauvrud, Kristian Tandberg Fosshagen, Tor-Olav Reime, Inge Velle, Georg

Detaljer

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje.

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje. MØTEPROTOKOLL 2017.10.12 Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 12.10.17 kl. 18.00 i Geilo Kulturkyrkje. Medlemmer: Georg William Christiansen, Sverre Sataøen, Inge Velle, Ingunn Lauvrud og Tor-

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsmelding Geilo menighetsråd

Årsmelding Geilo menighetsråd Årsmelding 2016 Geilo menighetsråd 2. GEILO MENIGHETSRÅD 2.1. Organisasjon Geilo menighetsråd (GMR) har nå vært gjennom sitt første arbeidsår i perioden 2016 2019. Menighetsrådet (fra 1/11-15) Medlemmer:

Detaljer

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje.

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag kl i Geilo Kulturkyrkje. MØTEPROTOKOLL 2017.08.24 Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 24.08.17 kl. 18.00 i Geilo Kulturkyrkje. Medlemmer: Georg William Christiansen, Annette Juliana Glück, Sverre Sataøen, An-Magritt

Detaljer

Referat fra møte i Geilo menighetsråd torsdag 27/3-14 kl 19 i Geilo kulturkyrkje

Referat fra møte i Geilo menighetsråd torsdag 27/3-14 kl 19 i Geilo kulturkyrkje Referat fra møte i Geilo menighetsråd torsdag 27/3-14 kl 19 i Geilo kulturkyrkje Til stede: Sveinung Hansen, Anne Keth Markegård, Reidar Aasheim, Øyvind Kvile, Stein Lauvrud og Sverre Sataøen. Forfall:

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje

Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje Anne Keth Markegård, An-Magritt Granli, Inger Arnesen, Reidar Aasheim, Øyvind Kvile, Stein Lauvrud og Sverre Sataøen.

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Geilo Sokn 2016 * Inntektsbringende tiltak * Side 1/7

Geilo Sokn 2016 * Inntektsbringende tiltak * Side 1/7 Geilo Sokn * Inntektsbringende tiltak * Side 1/7 Økonomisk har vært et svært aktivt og spennende år for Menigheten. Utfordringene er betydelige med å klare de store forpliktelsene menigheten måtte påta

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 20/2-14 kl 1900 i Geilo kulturkyrkje Tilstede: Anne Keth Markegård, An-Magritt Granli, Reidar Aasheim, Øyvind Kvile, Eva-Kristin Lein, Annette Glück, og Sverre

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Jeanette Johnsen Mildrid Olsen,

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 16.04.2015 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/15

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE KONFIRMANT 2017 TANUM MENIGHET INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Dette heftet tilhører: 1 V E L K O M M E N S O M K O N F I R M A N T I T A N U M M E N I G H E T! Nå begynner snart konfirmasjonstiden

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17.12.2015 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 26/15

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24.10.2013 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.:

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 02.06.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 08/16

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer