Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror?"

Transkript

1 Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Introduksjon til folkevalgtopplæring Mandag 31. oktober 2011 ved Rådgiver Marit Pettersen, kursansvarlig

2 Gratulerer og takk Stort ansvar, krevende, givende, meningsfylt jobb Bærere av en stolt tradisjon lokaldemokratiet Noen ganger utakknemlig oppgave innbyggerne har høye forventninger Politikerrespekt Dere vet hvorfor dere har politiske mål for byen vår. Folkevalgtopplæring handler om den praktiske jobben hvordan, hva, når? 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 2

3 Kjennetegn for godt lokaldemokrati 1. Innbyggerne har tillit til lokalpolitikerne 2. De folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud for innbyggerne 3. Kommunen leverer det den lover 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 3

4 Kjennetegn for godt lokaldemokrati Høy valgdeltakelse Godt grunnlag for å velge God informasjon til innbyggerne om rettigheter, politikk og tjenester God rettssikkerhet Innbyggerne vet hvordan de kan ta opp saker med politisk nivå i kommunen Innbyggerne får delta utenom valg Åpen offentlig politisk debatt Aktive frivillige lag og organisasjoner Mindretallsrettigheter blir tatt vare på Det er god aktivitet i lokale partilag Partiene sikrer god rekruttering til lokalpolitikken 1 Avklart rollefordeling mellom de folkevalgte og administrasjonen Godt samarbeid og godt miljø i bystyret Balansert kjønnsrepresentasjon Gode vilkår for å utøve rollen som folkevalgt Høy etisk standard og fravær av korrupsjon Aktiv eierstyring i selskaper Avklarte roller mellom bystyret og kommunens representanter i eksterne organer og partnerskap Resultat i tråd med løfter Gode tjenester God samfunnsutvikling og god utnyttelse av handlingsrom Tilsyn og kontroll med egen virksomhet 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 4 2 3

5 Innbygger, folkevalgt, kommune Kommunen = innbyggerne De politiske partiene Kandidatene Velgerne De folkevalgte = Velgernes tillitsvalgte Ansvarlig overfor innbyggerne De politiske organene Kommuneorganisasjonen De folkevalgte er innbyggere Det representative demokratiet er innbyggerstyring, folkestyring, borgerstyring Andre former for innbyggermedvirkning og brukermedvirkning er supplement til det representative demokratiet Kommunen = institusjonen 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 5

6 Kommunen styrer seg selv Lokalt selvstyre Kommunen er et selvstendig forvaltningsnivå, med egen myndighet og egne oppgaver Kommunen er ikke underordnet staten Kommunen kan gjøre alt som det ikke formelt er bestemt at den ikke kan gjøre Kommune og fylkeskommune er sideordnet 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 6

7 Kommunen er politisk styrt Lokalsamfunnet skal styres etter politiske mål Politikk er overordnet administrasjon og fag Administrasjonens oppgave er å legge til rette for politisk styring, og å iverksette deres beslutninger Administrasjon og fagfolk realiserer politiske mål Administrasjon og fagfolk gir nødvendig og tilstrekkelig grunnlag for politiske beslutninger 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 7

8 Utviklingstrekk: Mindre politikk, mindre selvstyre Fra styring til velferdsproduksjon Fra forvaltning til tjenesteyting Fra formannskap til storbedrift Fra samfunnsbygger til serviceleverandør Fra ulikhet til likhet Fra politikk til jus og rettigheter Fra politikk til fag Fra politikk til forvaltning Nasjonale likhetskrav + rettighetslover + lovpålagte tjenester + øremerkede midler 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 8

9 Økonomisk handlingsrom Kommunen får stadig flere oppgaver og stadig flere penger (men ikke så mange som vi ønsker oss) Ambisjonene overgår ressurstilgangen Tidligere beslutninger binder oss Stort handlingsrom men det forutsetter vilje og evne til prioritering Det vanskeligste er å velge bort noe Er alt det eksisterende viktigere enn det nye? Pengene kommer fra staten. Frie vs øremerkede midler Dilemma: Kommunen er selvstyrt, men staten er avhengig av kommunen for realisering av velferdspolitikken 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 9

10 Formelt handlingsrom Kommunen kan gjøre alt som det ikke formelt er bestemt at den ikke kan gjøre Alle politikkområder er mer eller mindre regulert, men dere har stor handlefrihet innenfor lovreguleringen Det lovpålagte er ikke 100% lovpålagt Kommunen har innflytelse på art, omfang, kvalitet, pris Lovpålegg er ofte diffuse, særlig når det gjelder menneskerettede tjenester Der hvor intet er Generelle lover går før særlover Kommunelov, forvaltningslov, offentleglov, plan- og bygningslov 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 10

11 Politiske styringsvirkemidler Samfunn Planlegging, policyutvikling, målstyring Politikk-områder Tjenester og tilbud Organisering Økonomi Bystrategi 01 Barnehagepolitikk 02 Oppvekstpolitikk 12 Skole-politikk 07 Ledelse, organisasjon, styring Økonomiplan 4 år Arealplaner 05 Helsepolitikk 09 Omsorgspolitikk 13 Sosialpolitikk 10 Politisk styring Årsbudsjett 1 år 04 Politikk for byutvikling 03 Politikk for samfunnssikkerhet 11 Samferdselspolitikk 08 Politikk for k, m, næring 06 Kulturpolitikk 14 Vann- og avløps-politikk --- og Enkeltsaker Kontroll av iverksetting og resultater 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 11

12 Fordommer Politikere bare krangler hele tida Politisk uenighet er en forutsetning for demokrati. Uenighet hindrer ikke kompromisser og legitime beslutninger. Ingen saker er for viktige for at det skal gå politikk i dem. Politikere har ikke greie på det de holder på med Politikere holder på med politikk og politisk styring. Det har de greie på. Politiske valg og verdier skal styre samfunnet. Fagfolk skal iverksette og gi faglige råd. Demokrati er en ineffektiv måte å styre samfunnet på Deltaking og godt forankrede beslutninger er forutsetninger for et godt fungerende samfunn 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 12

13 31. oktober 2011 Folkevalgtopplæring dag 1 - introduksjon 13

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

HVOR GODT ER LOKALDEMOKRATIET?

HVOR GODT ER LOKALDEMOKRATIET? HVOR GODT ER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger Resultater fra Grimstad kommune Juni 2010 Innhold Forord 3 Utgangspunktet: Det lokaldemokratiske kretsløpet

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål til de folkevalgte politikerne Svaralternativer: 1. Passer svært dårlig 2. Passer ganske dårlig 3. Passer ganske godt 4. Passer svært godt 0.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer