Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84"

Transkript

1 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan kan vi bidra til dette arbeidet? Vi har satt fokus på menighetenes oppgaver og ansvar foran høstens menighetsrådsvalg.

2 Blasfemi Regjeringen ville først fjerne den sovende blasfemiparagrafen. Så skulle vi likevel få en ny lovbestemmelse i den såkalte rasismeparagrafen 135a i straffeloven, et forbud mot kvalifisert angrep på religion og livssyn. Nå har regjeringen trukket forslaget. Det var klokt. Vi støtter generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, Olav Fykse Tveit, som mener forbudet mot blasfemi bør gravlegges for godt. Skulle en slik lov komme til anvendelse, vil den antakeligvis virke mot sin hensikt. Og bare skulle ha en lov med avskrekkende virkning, gir en uheldig signaleffekt til autoritære regimer som ønsker å undertrykke innbyggernes religionsfrihet. I mange land ser man en tendens til innstramning av ytrings- og religionsfriheten. Det er dette som er den farlige utviklingen. Religionskritikk er en viktig del av demokratiet, som også kirka og andre trossamfunn kan ha nytte av. Det vi vil kalle overtramp eller krenkelse av menneskers religion, må løses gjennom offentlig debatt. Det vil vi alle være tjent med. Samtidig skal det være lov å kritisere tanker og ideer, enten de er religiøse eller ikke. Religion er en maktfaktor både der den er statsstøttet majoritetsreligion og der den opptrer som minoritet med sterkere bindinger eller mer i sekterisk format. Et kritisk blikk på religion er nødvendig, selv om det måtte føre til harselas, vittigheter og krenkelser. Hva som er blasfemi, er opp til Vårherre å bestemme og ikke domstolen. Ole Kristian Bonden Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 6 nummer pr. år. Redaksjonsansvarlig: Ole Kristian Bonden Redaksjonens adresse, Regnskap og annonser, Distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret. Postboks 201, 2402 Elverum. Telefon Bankgiro: Layout og trykk: Elverum Trykk AS Frist for stoff og bilder neste nummer: 13. mars Forsidefoto: Kirkebakkens bildearkiv Faste for ikke å bli sittende fast Når jeg gir brød til de fattige kaller de meg en helgen. Når jeg spør hvorfor de fattige ikke har brød, kaller de meg kommunist, sa biskop Don Helder Camera i Brasil. Det er nødvendig å stille kritiske spørsmål for ikke å bli sittende fast i forestillinger som fratar mennesker og livet deres verd og verdighet. Kirken har en dobbel rolle i verden. Den skal forkynne evangeliet og drive diakoni, men samtidig våge å stille de ubehagelige spørsmål som i neste omgang kan hjelpe oss til endring av vår måte å leve i verden på. At vi i vår jødekristne kultur kan uttrykke oss kritisk til både våre politiske og religiøse ledere er en arv fra profetene i Det gamle testamentet som Jesus videreførte. Hvilke utfordringer står verden overfor i dag? Hva er kirkens oppgave/misjon i møte med disse? I disse dager tenker jeg på lidelse som følge av krig/vold, fattigdom og miljøødeleggelser. Bilder av barn som har mistet sine foreldre eller foreldre som står med døde barn i sine armer. Fremtid, drømmer og håp som er revet bort. Da jeg besøkte Burundi i fjor fikk jeg selv se dette på nært hold. Jeg lærte også noe om sammenhengen mellom krig, fattigdom, miljøødeleggelse og vår livsstil. I Kongo, nabolandet til Burundi er det krig. Blant årsakene til konflikten er fattigdom og kamp om verdifulle naturressurser. Vi har vendt oss til et forbruk som må øke hvert år for at ikke vår del av verden skal få en økonomisk krise. Dette samtidig som mennesker i andre land må leve med dårlige arbeidsvilkår, lav lønn, mangel på frihet og utnytting av naturressurser. Mens noen beskriver dette som konkurransefortrinn erfarer vi dette som billig tilgang på varer og produkter. Vår livsstil får følger for menneskers som lever på den andre siden av kloden. Vi ser dette gjennom den globale økonomien, og vi ser det gjennom klimaendringene. CO2 fra oljen som skal sikre vår fremtid er med på å skape et klima i endring som tar livsvilkårene bort fra andre mennesker. Flere millioner av mennesker står i fare for å miste tilgang til vann. Andre mennesker igjen er truet av flom. Det er først og fremst de mest fattige og sårbare som er mest truet. Fasteaksjonen Klimaaksjonen SOS fra sør velger å stille seg ved siden av de som er hardest rammet i klimaendringene og ønsker å se virkeligheten fra deres sted. Faste er tiden for å stille de ubehagelige, men likevel livsnødvendige spørsmål. Bare gjennom det kan vi komme videre. Fasten kan slik hjelpe oss til ikke å bli sittende fast i det gamle. Biskop Solveig Fiske 2 Kirkebakken nr. 1 / 2009

3 Kjemper for kjær salme Marit Sørlie og Kjellrun Schulstad kjemper for å beholde en salme de er glad i. Den norske kirke har en ny salmebok ute på høring. I den forbindelse må noen av de gamle salmene ut for å gi plass til nye. Marit Sørlie og Kjellrun Schulstad er ikke enig i alle valgene. De vil gjerne beholde julesalmen Gud sin egen sønn oss gav. -Da jeg så at denne salmen var foreslått å tas ut reagerte jeg med en gang, sier Kjellrun Schulstad. Jeg nevnte det for Marit Sørlie og hun reagerte på samme måte. Kjellrun lærte denne salmen på skolen og har vært glad i den siden. Selv om den ikke er så mye brukt i dag, vil hun gjerne beholde den videre. Det samme ønsker Marit Sørlie. Hun lærte den da hun jobbet som lærer på Bøler. Der ble den brukt som salme for hele skolen til jul og hun har selv lært den bort til sine elever opp gjennom årene. Handler om nestekjærlighet -Jeg synes salmen gir et godt bilde på hvordan Gud vil vi skal være mot hverandre, sier Marit. Den handler om nestekjærlighet og minner oss om Jesu måte å møte andre mennesker på. Den gir oss en oppfordring til oss om å dele. Det er vi ikke alltid så flinke til. Ved å gi får man noe tilbake, og det synes jeg er en fin leveregel. Jeg synes det var interessant at Snåsamannen siterte denne salmen i boken sin og da han var hos Grosvold på TV. Han er nettopp opptatt av å gi videre det han selv har mottatt av Gud. Vi vil gjerne kjempe for at denne salmen blir med videre. Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide. Derfor går et lovsangshav over verden vide. Derfor fra det høye kor lyder det her nede: Give er din sak på jord, gi, og gi med glede! Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste! Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste! Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste! Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste! Tekst og foto: Tore Hummelvoll Forslaget til ny salmebok inneholder ca forskjellige tekster. Av disse er 601 hentet fra Norsk Salmebok, 159 fra Salmer 1997 og 390 er nye i forhold til disse bøkene. Høringsfristen er 15.september og forslaget legges frem for Kirkemøtet i Har du synspunkter på forslagene kan du sende de via ditt menighetsråd. Mer informasjon: (Reformer). Høringsmateriell kan bestilles på Gudstjenestereform Kirken i Elverum har nå tatt i bruk høringsmaterialet til ny gudstjenesteordning for Den norske kirke. Dåpsritualet og tekstrekkene er også på høring. Høringsuttalelsene skal sendes i september. Kirkebakken nr. 1 /

4 Vil du påvirke kirken vår? Ingrun Jule har åtte års erfaring med menighetsrådsarbeid og føler at hun har fått bidra til å forme kirken vår. Nå har du mulighet til å påvirke kirken vår, for til høsten er det på nytt menighetsrådsvalg. Ingrun Jule avslutter nå en åtte års lang innsats i menighetsrådet i Elverum. De fire første var hun leder, mens hun de seneste årene har vært medlem. Jeg hadde lyst til å stille til fire nye år etter den første perioden, og det betyr jo at det var en givende og koselig oppgave, smiler Jule. Hun forteller at det spesielt har vært interessant å jobbe med kirke-stat-saken under hennes perioder, men tilføyer at hun syns det er veldig hyggelig å servere gløgg på kirketrappa i advent, eller være med på andre dugnader. Blitt hørt Ingrun Jule forteller at hun blant annet i forbindelse med menighetsrådsarbeidet har fått uttale seg om ansettelse av prester. Hun har vært en del av dåpsopplæringsutvalget, hvor hun også har fått bidra med å sørge for økonomi, men ikke minst også komme med synspunkter om innholdet. - Jeg føler at min stemme har blitt hørt, selv om vi naturlig nok ikke er den som til syvende og sist ansetter prester og den slags, sier Jule. Elverum menighetsråd har bestått av seks faste medlemmer med sokneprest og sekretær, samt fem varamedlemmer. Noen varamedlemmer har også vært svært aktive, så vi har vært mange å dele oppgavene på. Da har det ikke vært noe uoverkommelig verv, selv om jeg er alenemor til to med full jobb, smiler Jule. Hun forteller at også sokneprest og sekretær naturlig nok sørger for mye av jobben i forbindelse med menighetsrådsarbeidet. For alle Ingrun Jule er opptatt av at menighetsrådet er en demokratisk og viktig del av kirken vår. Hun mener at kirken skal være for alle, uavhengig av alt, status, seksuell legning etc. Derfor påpeker hun at det også er viktig at folk stiller til disse valgene. Jeg ønsker at alle skal oppleve at de er likeverdige medlemmer og føler tilhørighet til kirken vår. De fleste av oss går ikke i kirken hver søndag, men ved spesielle anledninger som for eksempel dåp, konfirmasjon, allehelgen og jul. Jeg mener at det nettopp derfor er viktig at denne gruppa er godt representert, forteller Jule. Selv om Jule nå takker for seg i menighetsrådet i Elverum, betyr det på langt nær at hun føler seg ferdig med kirkearbeid. Jeg har lyst til å stille til bisperådsutvalget, slik at jeg kan ta del i kirkespørsmål på et nasjonalt plan, smiler hun. Hjertebarnet er å jobbe for at kirken skal være for alle, og da mener hun at statskirken er en nødvendighet. Respekt og likeverd er viktige verdier som kirka må formidle, avslutter Jule. Tekst og foto: Anette Strand Sletmoen 4 Kirkebakken nr. 1 / 2009

5 Fakta kirkevalget 2009 For å kunne stille til valg i menighetsrådene, er kravet at man er medlem i Den norske kirke og over 18 år. Er du med andre ord døpt og myndig, er du en potensiell kandidat. Kirken har et særlig fokus på barn og unge, det er derfor et uttalt mål at hver femte rådsmedlem skal være under 30 år. Dessuten domineres menighetsrådene generelt av kvinner i dag, menn er derfor særlig velkomne. Alle menigheter har opprettet egne valgteam i forbindelse med høstens valg. Har du lyst til å stille til valg, eller kjenner noen som vil passe til en slik jobb, kan du kontakte menighetskontoret. LYTTET TIL: Ingrun Jule (38) føler at hun gjennom å ha sittet i menighetsrådet har fått bidra til hva slags kirke vi skal ha i Elverum. Jule mener at de viktigste verdiene i kirken er respekt og likeverd. Menighetsrådet har ansvar for bl.a. kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni. Under ser vi bilder fra menighetens mangfoldige arbeid. Kirkevalget avholdes samtidig med stortingsvalget 14. september. For første gang blir det direktevalg av leke medlemmer til bispedømmeråd/kirkemøte. Stemmerettsalderen er 15 år, som er den religiøse myndighetsalderen. Valgperioden er nå på bare to år, i motsetning til fire tidligere. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august. Mer informasjon om kirkevalget 2009 kan du lese på Kirkebakken nr. 1 /

6 En skatt i tørketiden Midt i Brasils tørreste og bruneste områder, helt nordøst i landet, finnes en grønn oase. På gården til Alines familie har de en skatt som sikrer dem vann selv i tørketiden. Aline (18) bor sammen med broren Hamilton (15) og foreldrene på en liten gård i delstaten Pernambuco i Nordøst-Brasil. Området de bor i kalles Den store tørke. Og det med god grunn. I de lange, tørre sommermånedene er landskapet brunsvidd og knusktørt. De siste årene har tørken blitt enda verre på grunn av klimaendringene. Men gården til Alines familie er frodig og grønn. Like utenfor husveggen har de nemlig en vanncisterne som hjelper dem å klare seg gjennom tørketiden. - For meg er denne cisternen en skatt, sier lillebror Hamilton med et stort smil. Familien har fått støtte til å bygge cisternen gjennom Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon, Diaconia. I 2009 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon SOS fra sør fokus Det er vann til overs - bare vi tar vare på det Frivillige organisasjoner i Nordøst-Brasil samarbeider om prosjektet en million cisterner. Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon Diaconia driver dette arbeidet i to av ni involverte delstater. I hele tørkeområdet er det hittil bygget cisterner. Disse gir mennesker tilgang på rent vann til drikke og matlaging. Vanncisternen har gjort livet enklere for denne familien. på hvordan fattige mennesker rammes av klimaendringene bøssebærere over hele landet viser tirsdag 31. mars sitt engasjement. Menighetene i Elverum deltar i aksjonen. Rent drikkevann Regnvannet samles i cisternen som kan romme hele liter vann. Og når sommeren kommer med stekende sol og tørke, kan familien både drikke vannet og bruke det til å vanne jorda slik at planter og trær overlever. - Før måtte mamma dra inn til byen for å skaffe drikkevann, men nå har alt blitt så mye enklere, sier Aline. Den unge jenta forteller at hun tidligere hadde helseproblemer fordi vannet de fikk tak i ikke var rent. Problemene forsvant med cisternen, som holder skitt og Søndag 29. mars kl.19 har vi en gudstjeneste med oppvarming til fasteaksjonen. Alle konfirmantene i Elverum skal delta og det vil bli satt fokus aksjonen som et ledd i støv ute og beskytter vannet mot sol og fordampning. Sender SOS til Norge Det er verdens fattige som rammes hardest av klimaendringene. Cisternen og andre vannsamlingssystemer kan sikre folk det vannet de trenger, og det blir mulig å drive jordbruk selv i tørre områder. Likevel er Aline og Hamilton bekymret for framtida. - Jeg er redd for at det skal bli enda vanskeligere å drive med jordbruk dersom klimaendringene fortsetter. Vår største frykt er at vi mister alt vi har her på gården, sier Aline. Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kan du hjelpe mennesker så de kan stå sterkere når tørkeperiodene blir stadig mer ekstreme. Ungdomsgudstjeneste med fokus på fasteaksjonen menighetenes diakonale arbeid. Elverum Ten Sing og ungdomsorganisasjonen Changemaker vil bidra under gudstjenesten. 6 Kirkebakken nr. 1 / 2009

7 SOS fra sør: Fasteaksjonen i Elverum 31.mars Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker rammes av tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil konfirmanter fra hele Elverum gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. Mens vi i den rike delen av verden diskuterer årsakene og kan forebygge mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går pengene fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS- ropene fra sør. Fasteaksjonen er menighetene i Elverum sin aksjon! Vil du være med konfirmantene å samle inn penger? Eller bidra på annen måte? Ta kontakt med diakon Siv Engevik på kirkekontoret ( ). Takk for støtte og hjelp 18. desember arrangerte kirken i Elverum og frivillighetssentralen julefest for eldre og frivillige. Det ble i år som i fjor et vellykket arrangement! 160 gjester fra hele Elverum. Tradisjonell julemat, god musikk med Ole Gunnar Finstad med venner og mange gode frivillige hjelpere. De eldre ble hentet hjemme av en frivillig,som var ved deres side hele kvelden, og kjørte de trygt hjem igjen. Tusen takk til alle som gjorde denne kvelden så spesiell for mange! Vi hadde heller ikke fått til dette uten den flotte økonomiske støtten fra næringslivet og fra privatpersoner! Advokat Jostein Løken Elverum og omegn boligbyggerlag Advokatene Holen og Hartz Elverum sentrumsforening Sjåtil & Fornæss AS Yngvar Christensen AS Amfi drift AS (Mart`n senteret) Tolga-Os Sparebank Sperre støperi Sparebanken Hedmark Svensgaard installasjon AS Elverum Hørselhemmedes forening Elkjøp Stormarked Elverum AS Veksthuset rekruttering AS Elverum kommunale forening Elverum auto bilsalg AS Olaug Søbergs legat Helga Bjørnstad Brit Thronsen Magda Undseth Bakke Diakonien i Elverum har startet opp et flott samarbeid med folkehøyskolen. Folkehøyskolens prosjekt venn i hverdagen sammen med vår besøkstjeneste har gitt mange gode timer rundt i Elverum. Elevene reiser ut en gang i uka og er sammen med noen som setter stor pris på deres selskap. Det har vært mye kreativitet blant elevene, som har bakt, gått turer, spilt kort. De har husket på sine venner til jul,med hjemmestrikkede luer, og de har sendt en hilsen fra det store utland når de har vært på reise med skolen. Men det viktigste har nok allikevel vært, vissheten om, at neste uke, ja da kommer de på besøk igjen! Kirkebakken nr. 1 /

8 Hjelper seksuelt misbrukte Svært mange opplever dessverre å bli utsatt for seksuelle overgrep. Ved Evas støttesenter i Elverum brenner de ansatte for å hjelpe mennesker som har opplevd det. Vi ringer på døra til Evas støttesenter i Leiret, og Bjørn Roger Knutsen åpner og viser oss inn i de hjemmekoselige lokalene. Her jobber fem personer i tre og en halv stilling, og de ansatte forteller at de med fordel kunne ha vært flere. Stor pågang For mange tar kontakt med senteret. I fjor noterte de seg 971 henvendelser, det være seg telefon, eller at personene kom innom senteret. Mange hører til Elverum og omegn, men senteret blir også kontaktet av personer fra andre deler av landet. De fleste som er aktive brukere av senteret, er i aldersgruppa mellom 25 og 35 år. Brukerundersøkelser viser at disse ofte har vært utsatt for overgrep siden de var barn, og at det i mange tilfeller er incest. Det vil si at det er personer med familierelasjoner eller nære relasjoner som står for overgrepene. Og det er liten tvil om at det er stort behov for et støttesenter. Undersøkelser viser at tre av ti mindreårige har opplevd en eller annen form for seksuelle overgrep, forteller daglig leder Bente Sjøvik Roen, som for tiden er på veg ut i fødselspermisjon. Hun sier at det viser seg at hver femte jente og hver tiende gutt opplever en eller annen form for seksuelt overgrep innen de er 18 år. Hjelp til selvhjelp Ved Evas støttesenter har man mulighet for å få hjelp, både med praktiske ting som å skaffe advokat, sørge for anmeldelse eller lignende. Men i størst grad benyttes de ansatte på senteret som samtalepartner for de seksuelt misbrukte. I stor grad dreier det seg om enesamtaler med oss, men vi ser at brukerne av senteret har stor hjelp i å snakke med andre i samme situasjon. Vi bruker derfor også mye ressurser på sosiale arrangementer, forteller Roen. Senteret tilbyr gruppesamtaler eller aktiviteter som skiturer til Budor, eller rett og slett sosiale kvelder med matlaging på programmet. Vi har også fokus på fysisk aktivitet, for det fysiske henger nøye sammen med det psykiske, sier Roen. Hun sier at målet med den jobben de gjør, er å hjelpe til slik at den misbrukte føler at det er den som styrer livet og ikke overgrepet. 8 Kirkebakken nr. 1 / 2009

9 Flere menn Senteret tar imot alle med åpne armer, uansett alder og kjønn. De siste par årene har vi sett en økning av menn som tar kontakt med senteret. Vi vet jo at også gutter blir utsatt for overgrep, og det er ingen grunn til å tro at dette er enklere for de å håndtere enn hos jenter, sier Roen. I dag er mellom 10 og 20 prosent av brukerne av støttesenteret menn. Mens kirkebakken er til stede, får Bjørn Roger Knutsen en telefon fra en pårørende av ei som er misbrukt. Vi ser faktisk mer og mer til at pårørende også tar kontakt med oss for å få informasjon, og det er vi også veldig glad for. Det er viktig at de nærmeste bryr seg, sier Knutsen. Støttesenteret jobber også nå aktivt ute blant skoleelever for å informere, både med tanke på forebyggende effekt, men også at de som allerede er utsatt for overgrep skal vite at de kan få hjelp. Jeg tror vi kunne ha vært innom skolene titt og ofte med budskapet vårt, det begrenses dessverre av ressurser. Vi føler at vi har verdens viktigste jobb, smiler Bente Sjøvik Roen, som får samstemmende nikk av de andre ansatte til stede. Fakta om Evas støttesenter for seksuelt misbrukte: opprettet i 1996 kommunene Elverum, Engerdal, Grue, Sør-Odal, Trysil, Våler og Åmot bidrar til 20 prosent av driften. Hedmark fylkeskommune bidrar noe, mens staten sørger for 80 prosent av driften. I tillegg mottar de til stadighet gaver fra andre organisasjoner. Senteret samarbeider med andre instanser som politi, helsesøstre, ppt o.l. Mer om senteret kan du lese på nettsiden Landsdekkende døgnåpen telefon for incest og seksuelt misbrukte er Kirkens SOS har også døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, Tekst og foto: Anette Strand Sletmoen HJELP TIL ET BEDRE LIV: Ved Evas støttesenter for seksuelt misbrukte i Elverum, kan de som har vært utsatt for overgrep komme og få hjelp til svært mye. Et hjemmekoselig miljø bidrar til trygghet og fortrolige samtaler. Bjørn Roger Knutsen, Ragnhild Folde Simonsen, Heidi Dalby og Bente Sjøvik Roen syns de har verdens viktigste jobb med å hjelpe medmennesker. Kirkebakken nr. 1 /

10 Oppslagstavla Menighetens årsmøte Kulturkveld med Bente Kvile Buflod Lørdag 28. februar kl. 17 kommer Bente Kvile Buflod til Hernes kirke. Trysilkunstneren har sunget og spilt i hele sitt voksne liv. Inspirert av Trysilforfatterne, har hun tonesatt dikt av Einar Skjæraasen, Magne Østby, Dagfinn Grønoset og Halldis Moren Vesaas, for å nevne noen. På kulturkvelden i Hernes kirke har hun med seg Rolf Steene (sang) og Nils Tore Enget (piano). Programmet består av viser og dikt som Bente formidler med varme og nærhet! Billetter koster kr 100,- og selges ved inngangen. Forbønnsgudstjeneste Askeonsdag Vi innleder fastetiden med kveldsgudstjeneste med nattverd i Elverum kirke onsdag 25. februar kl.19. Under gudstjenesten vil det være anledning til forbønn fra prest. Det blir også anledning til å bli tegnet med korsets tegn i aske. Dette følger en gammel tradisjon i kirken som en påminnelse om vår dåp og vår forgjengelighet. Gudstjenesten ledes av prest Tore Hummelvoll og Jan Liberg er organist. Misjonsforeningene Normisjonen Bønnemøte tirsdag 17. feb. kl.19 Årsmøte tirsdag 3. mars kl.19. Asbjørn Hjerpseth taler. Bønnemøte 17. mars kl.19 Bibeltime fredag 17. april kl..19 ved Kjersti Gulli Petersen Bibeltime lørdag 18. april kl.11 ved Kjersti Gulli Petersen Bibeltime lørdag 18. april kl.13 ved Kjersti Gulli Petersen Bønnemøte tirsdag 28. april kl.19 Møte tirsdag 26. mai kl.17. Per Inge Bergan taler Bønnemøte tirsdag 9. juni kl.19 Alle møtene er i Generalgården. Leirets misjonsforening Møte mandag 2. mars kl hos Kolbjørg Tveikra, Halvdan Lundsv. 10 Møte mandag 30. mars kl hos Magnhild Andreassen, Gerhard Munthesv. 10 Møte mandag 4. mai kl hos Gunvor Rustad, Søndre Rustad Møte mandag 25. mai kl hos Astrid Liberg, Skanshagen Områdestevne søndag 7. juni kl. 11 på Lia gård Hernes misjonsforening Møte onsdag 25. februar kl. 11 Møte onsdag 25. mars kl. 11 Møte onsdag 29. april kl. 11 Alle møtene er hos Kjellrun Schulstad Søstrenes misjonsring Møte 2. mars kl. 19 hos Brita Pettersen, Syrenv. 11 Møte 30. mars kl. 19 hos Randi Huse, Furuv. 2 Møte 4. mai hos Milda Stenbrenden, Grøndalsbk.35 Møte 8. juni kl. 19 hos Maria Holtet, Våler Hernes menighet: I Hernes kirke rett etter gudstjenesten søndag 1. mars Sørskogbygda menighet: I Sørskogbygda kirke rett etter gudstjenesten søndag 1. mars Det blir vanlige årsmøtesaker og kirkekaffe. Elverum menighet: I Generalgården onsdag 18. mars kl. 18. Vanlige årsmøtesaker. Temakveld: Det å våge Foredrag ved Kersti Grindalen, leder ved Tunet. Enkel bevertning. Alle er velkommen. Heradsbygd menighet: I Heradsbygd kirke rett etter gudstjenesten søndag 22. mars. Nordskogbygda menighet: I Nordskogbygda kirke rett etter gudstjenesten søndag 22. mars. Det blir vanlige årsmøtesaker og kirkekaffe. Etiopiaringen Møte mandag 9. mars kl. 19 hos Sivertsen, Dagfinn Grønosetsv. 16 Lille hjelper Lille hjelper inviterer til samvær i menighetssalen i Heradsbygd kirke torsdag 12. mars kl Litt underholdning, kaffe, biteti. Alle er velkommen. Med hilsen Lille hjelper v/ Torill Bronken. Konsert Hernes korforening Hernes korforenings årsfest og konsert blir lørdag 14.mars kl Konsert med Hernes Korforening, Tangen Mannskor m.fl. Bønn for byen Felleskirkelig bønn 11. mars Frelsesarmeen kl mai Metodistkirken kl juni Generalgården kl Kirkebakken nr. 1 / 2009

11 Påskemysteriet Hva skjedde egentlig i påsken for 2000 år siden? Tenk at livet seiret over døden! Påskefortellingen inneholder mye spenning og hendelser det kan være vanskelig å forstå. Barn elsker mysterier, og de er gode til å finne svar! Nå går tiden fort fram mot påske, og hvis du blir 8 år i år, har du muligheten til å være med Påskemysteriet i din kirke. Du blir invitert til å delta på tre spennende samlinger i ukene før påske. Her skal vi forske, synge, høre historier og pynte kirka til påske. Vi avslutter med å delta på en gudstjeneste. Invitasjon vil komme i posten rundt uke 10, og der vil dere finne mer informasjon om opplegget. Bli med da vel! Gudstjenester i forbindelse med Påskemysteriet: Palmesøndag kl. 11: Heradsbygd kirke og kl. 12: Varden (Hernes). 1. påskedag kl. 13: Sørskogbygda kirke. 2. påskedag kl. 13: Nordskogbygda kirke. 19. april kl. 11: Elverum kirke. Dette er et opplegg som hører til prosjektet Sammen i kirka. Gjennom at barna blir kjent med kirka si og det som skjer der, vil vi at kirka skal være en levende folkekirke. Her skal de kunne oppleve tilhørighet, trygghet, glede og raushet. Hvert år fra barnet er 4-10 år, vil det derfor kunne være med på samlinger i den kirka de hører til. Her en oversikt over de ulike samlingene: 4 år Kirkeboka mi 5 år Tenn lys 6 år Kirka mi 7 år Hellige tre kongers-fest 8 år Påskemysteriet 9 år Kirkens bursdagsfest 10 år Allehelgen Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt! Gunn Rita Borg Elverum kirkekontor, telefon: Menighetspedagog/ prosjektleder Gunn Rita Borg, telefon: e-post: elverum.kirken.no Ungdomslederkurs 2009 For tredje år på rad er vi klar med et nytt ledertreningskurs for 16-åringer i Elverum. Et ledertreningskurs hvor ungdommene lærer mer om det å være leder, ta ansvar og utvikle seg selv, både i forhold til sine egne verdier, andre mennesker og Gud. Dette er tredje gang vi starter opp og det er fordi det har fått gode tilbakemeldinger på at dette er noe ungdommene synes er spennende. De blir utfordret, engasjert og tatt på alvor. Kurset er gratis, men da forplikter ungdommene seg på å være med på alle delene av kurset. Det er fire undervisningskvelder, en helgetur og en praksisdag. Til slutt blir det utdelt kursbevis, som kan være kjekt å vise til når en engang skal søke om sommerjobb eller lignende. Kurset er forbeholdt fjorårskonfirmanter og starter opp i slutten av februar. Ta kontakt med kirkekontoret for påmelding innen mandag 23.februar Kurset har begrenset med plasser. Fra fjorårets ungdomslederkurs med overnattingshelg på Skavhaugen gård. Kirkebakken nr. 1 /

12 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Advokater: Bilsalg/verksteder Dame/herre/barnekonfeksjon Fotograf Advokat Jostein Løken Postboks St. Olavs gt 10A Tlf.: Advokat Holen & Hartz Postboks St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Per Åge Borg Storgt. 15 Elverum - Storvn. 21 Trysil Mob.: Bank: Advokat Andrew Sims Postboks 111, St. Olavs gt. 10A Tlf Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyråer Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Priv / Bensin & Rekvisita Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Elverum Auto Bilsalg AS Meierig. 3-5 Tlf.: Bilsalg/verksteder Blikk- og kobberslager Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Dagligvare Oddvar Olsen A/S Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger Elverum Blomster Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Spar Søbakken A.&K. Nilsen AS Søbakkvn. 2 - Tlf.: Spar Hanstad Joh. Falkbergets v. 4 Tlf.: Rema 1000 Torvet Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Eiendomsmegling Mona Bjerke AS St. Olavsgate 10a Tlf Elektriske installasjoner/artikler Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Elektromarked Trygve Bekk AS Storgt. 17 Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Egg og fjærkre/industri Prior Norge avd Elverum Industrigt. 13 Tlf.: Engros - byggvarer Maxbo Elverum Grindalsvn. 7 Tlf.: Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Glassmester Gullsmed Studio Westjordet Sandbakken 21 Tlf.: Elverum Glass & Vindu - Alt i glass - Frustuvn. 4 Tlf.: Gravmonumenter Hamar Sten & Skiferindustri Birkebeinerv., 2316 Hamar Tlf.: Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Kjøl Stenindustri AS 6490 Eide Vår rep.: Olav Grafsrønningen Tlf.: Eidsvold Stenhuggeri Oppussing, innskrifter, tilbehør Mobilt verksted: Olaf Silkebækken Storgt. 23 Tlf.: Interiørforretning Yngvar Christensen AS Dammenvn. 2 Tlf.: Kirkebakken nr. 1 / 2009

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Informasjonsbrosjyre Konfirmant 2015 Velkommen som konfirmant! Skjemaet returneres 3l: Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm He0et sendes 3l medlemmer av Den norske kirke født i 2000 og bor i Skedsmo

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer