Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84"

Transkript

1 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan kan vi bidra til dette arbeidet? Vi har satt fokus på menighetenes oppgaver og ansvar foran høstens menighetsrådsvalg.

2 Blasfemi Regjeringen ville først fjerne den sovende blasfemiparagrafen. Så skulle vi likevel få en ny lovbestemmelse i den såkalte rasismeparagrafen 135a i straffeloven, et forbud mot kvalifisert angrep på religion og livssyn. Nå har regjeringen trukket forslaget. Det var klokt. Vi støtter generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, Olav Fykse Tveit, som mener forbudet mot blasfemi bør gravlegges for godt. Skulle en slik lov komme til anvendelse, vil den antakeligvis virke mot sin hensikt. Og bare skulle ha en lov med avskrekkende virkning, gir en uheldig signaleffekt til autoritære regimer som ønsker å undertrykke innbyggernes religionsfrihet. I mange land ser man en tendens til innstramning av ytrings- og religionsfriheten. Det er dette som er den farlige utviklingen. Religionskritikk er en viktig del av demokratiet, som også kirka og andre trossamfunn kan ha nytte av. Det vi vil kalle overtramp eller krenkelse av menneskers religion, må løses gjennom offentlig debatt. Det vil vi alle være tjent med. Samtidig skal det være lov å kritisere tanker og ideer, enten de er religiøse eller ikke. Religion er en maktfaktor både der den er statsstøttet majoritetsreligion og der den opptrer som minoritet med sterkere bindinger eller mer i sekterisk format. Et kritisk blikk på religion er nødvendig, selv om det måtte føre til harselas, vittigheter og krenkelser. Hva som er blasfemi, er opp til Vårherre å bestemme og ikke domstolen. Ole Kristian Bonden Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 6 nummer pr. år. Redaksjonsansvarlig: Ole Kristian Bonden Redaksjonens adresse, Regnskap og annonser, Distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret. Postboks 201, 2402 Elverum. Telefon Bankgiro: Layout og trykk: Elverum Trykk AS Frist for stoff og bilder neste nummer: 13. mars Forsidefoto: Kirkebakkens bildearkiv Faste for ikke å bli sittende fast Når jeg gir brød til de fattige kaller de meg en helgen. Når jeg spør hvorfor de fattige ikke har brød, kaller de meg kommunist, sa biskop Don Helder Camera i Brasil. Det er nødvendig å stille kritiske spørsmål for ikke å bli sittende fast i forestillinger som fratar mennesker og livet deres verd og verdighet. Kirken har en dobbel rolle i verden. Den skal forkynne evangeliet og drive diakoni, men samtidig våge å stille de ubehagelige spørsmål som i neste omgang kan hjelpe oss til endring av vår måte å leve i verden på. At vi i vår jødekristne kultur kan uttrykke oss kritisk til både våre politiske og religiøse ledere er en arv fra profetene i Det gamle testamentet som Jesus videreførte. Hvilke utfordringer står verden overfor i dag? Hva er kirkens oppgave/misjon i møte med disse? I disse dager tenker jeg på lidelse som følge av krig/vold, fattigdom og miljøødeleggelser. Bilder av barn som har mistet sine foreldre eller foreldre som står med døde barn i sine armer. Fremtid, drømmer og håp som er revet bort. Da jeg besøkte Burundi i fjor fikk jeg selv se dette på nært hold. Jeg lærte også noe om sammenhengen mellom krig, fattigdom, miljøødeleggelse og vår livsstil. I Kongo, nabolandet til Burundi er det krig. Blant årsakene til konflikten er fattigdom og kamp om verdifulle naturressurser. Vi har vendt oss til et forbruk som må øke hvert år for at ikke vår del av verden skal få en økonomisk krise. Dette samtidig som mennesker i andre land må leve med dårlige arbeidsvilkår, lav lønn, mangel på frihet og utnytting av naturressurser. Mens noen beskriver dette som konkurransefortrinn erfarer vi dette som billig tilgang på varer og produkter. Vår livsstil får følger for menneskers som lever på den andre siden av kloden. Vi ser dette gjennom den globale økonomien, og vi ser det gjennom klimaendringene. CO2 fra oljen som skal sikre vår fremtid er med på å skape et klima i endring som tar livsvilkårene bort fra andre mennesker. Flere millioner av mennesker står i fare for å miste tilgang til vann. Andre mennesker igjen er truet av flom. Det er først og fremst de mest fattige og sårbare som er mest truet. Fasteaksjonen Klimaaksjonen SOS fra sør velger å stille seg ved siden av de som er hardest rammet i klimaendringene og ønsker å se virkeligheten fra deres sted. Faste er tiden for å stille de ubehagelige, men likevel livsnødvendige spørsmål. Bare gjennom det kan vi komme videre. Fasten kan slik hjelpe oss til ikke å bli sittende fast i det gamle. Biskop Solveig Fiske 2 Kirkebakken nr. 1 / 2009

3 Kjemper for kjær salme Marit Sørlie og Kjellrun Schulstad kjemper for å beholde en salme de er glad i. Den norske kirke har en ny salmebok ute på høring. I den forbindelse må noen av de gamle salmene ut for å gi plass til nye. Marit Sørlie og Kjellrun Schulstad er ikke enig i alle valgene. De vil gjerne beholde julesalmen Gud sin egen sønn oss gav. -Da jeg så at denne salmen var foreslått å tas ut reagerte jeg med en gang, sier Kjellrun Schulstad. Jeg nevnte det for Marit Sørlie og hun reagerte på samme måte. Kjellrun lærte denne salmen på skolen og har vært glad i den siden. Selv om den ikke er så mye brukt i dag, vil hun gjerne beholde den videre. Det samme ønsker Marit Sørlie. Hun lærte den da hun jobbet som lærer på Bøler. Der ble den brukt som salme for hele skolen til jul og hun har selv lært den bort til sine elever opp gjennom årene. Handler om nestekjærlighet -Jeg synes salmen gir et godt bilde på hvordan Gud vil vi skal være mot hverandre, sier Marit. Den handler om nestekjærlighet og minner oss om Jesu måte å møte andre mennesker på. Den gir oss en oppfordring til oss om å dele. Det er vi ikke alltid så flinke til. Ved å gi får man noe tilbake, og det synes jeg er en fin leveregel. Jeg synes det var interessant at Snåsamannen siterte denne salmen i boken sin og da han var hos Grosvold på TV. Han er nettopp opptatt av å gi videre det han selv har mottatt av Gud. Vi vil gjerne kjempe for at denne salmen blir med videre. Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide. Derfor går et lovsangshav over verden vide. Derfor fra det høye kor lyder det her nede: Give er din sak på jord, gi, og gi med glede! Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste! Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste! Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste! Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste! Tekst og foto: Tore Hummelvoll Forslaget til ny salmebok inneholder ca forskjellige tekster. Av disse er 601 hentet fra Norsk Salmebok, 159 fra Salmer 1997 og 390 er nye i forhold til disse bøkene. Høringsfristen er 15.september og forslaget legges frem for Kirkemøtet i Har du synspunkter på forslagene kan du sende de via ditt menighetsråd. Mer informasjon: (Reformer). Høringsmateriell kan bestilles på Gudstjenestereform Kirken i Elverum har nå tatt i bruk høringsmaterialet til ny gudstjenesteordning for Den norske kirke. Dåpsritualet og tekstrekkene er også på høring. Høringsuttalelsene skal sendes i september. Kirkebakken nr. 1 /

4 Vil du påvirke kirken vår? Ingrun Jule har åtte års erfaring med menighetsrådsarbeid og føler at hun har fått bidra til å forme kirken vår. Nå har du mulighet til å påvirke kirken vår, for til høsten er det på nytt menighetsrådsvalg. Ingrun Jule avslutter nå en åtte års lang innsats i menighetsrådet i Elverum. De fire første var hun leder, mens hun de seneste årene har vært medlem. Jeg hadde lyst til å stille til fire nye år etter den første perioden, og det betyr jo at det var en givende og koselig oppgave, smiler Jule. Hun forteller at det spesielt har vært interessant å jobbe med kirke-stat-saken under hennes perioder, men tilføyer at hun syns det er veldig hyggelig å servere gløgg på kirketrappa i advent, eller være med på andre dugnader. Blitt hørt Ingrun Jule forteller at hun blant annet i forbindelse med menighetsrådsarbeidet har fått uttale seg om ansettelse av prester. Hun har vært en del av dåpsopplæringsutvalget, hvor hun også har fått bidra med å sørge for økonomi, men ikke minst også komme med synspunkter om innholdet. - Jeg føler at min stemme har blitt hørt, selv om vi naturlig nok ikke er den som til syvende og sist ansetter prester og den slags, sier Jule. Elverum menighetsråd har bestått av seks faste medlemmer med sokneprest og sekretær, samt fem varamedlemmer. Noen varamedlemmer har også vært svært aktive, så vi har vært mange å dele oppgavene på. Da har det ikke vært noe uoverkommelig verv, selv om jeg er alenemor til to med full jobb, smiler Jule. Hun forteller at også sokneprest og sekretær naturlig nok sørger for mye av jobben i forbindelse med menighetsrådsarbeidet. For alle Ingrun Jule er opptatt av at menighetsrådet er en demokratisk og viktig del av kirken vår. Hun mener at kirken skal være for alle, uavhengig av alt, status, seksuell legning etc. Derfor påpeker hun at det også er viktig at folk stiller til disse valgene. Jeg ønsker at alle skal oppleve at de er likeverdige medlemmer og føler tilhørighet til kirken vår. De fleste av oss går ikke i kirken hver søndag, men ved spesielle anledninger som for eksempel dåp, konfirmasjon, allehelgen og jul. Jeg mener at det nettopp derfor er viktig at denne gruppa er godt representert, forteller Jule. Selv om Jule nå takker for seg i menighetsrådet i Elverum, betyr det på langt nær at hun føler seg ferdig med kirkearbeid. Jeg har lyst til å stille til bisperådsutvalget, slik at jeg kan ta del i kirkespørsmål på et nasjonalt plan, smiler hun. Hjertebarnet er å jobbe for at kirken skal være for alle, og da mener hun at statskirken er en nødvendighet. Respekt og likeverd er viktige verdier som kirka må formidle, avslutter Jule. Tekst og foto: Anette Strand Sletmoen 4 Kirkebakken nr. 1 / 2009

5 Fakta kirkevalget 2009 For å kunne stille til valg i menighetsrådene, er kravet at man er medlem i Den norske kirke og over 18 år. Er du med andre ord døpt og myndig, er du en potensiell kandidat. Kirken har et særlig fokus på barn og unge, det er derfor et uttalt mål at hver femte rådsmedlem skal være under 30 år. Dessuten domineres menighetsrådene generelt av kvinner i dag, menn er derfor særlig velkomne. Alle menigheter har opprettet egne valgteam i forbindelse med høstens valg. Har du lyst til å stille til valg, eller kjenner noen som vil passe til en slik jobb, kan du kontakte menighetskontoret. LYTTET TIL: Ingrun Jule (38) føler at hun gjennom å ha sittet i menighetsrådet har fått bidra til hva slags kirke vi skal ha i Elverum. Jule mener at de viktigste verdiene i kirken er respekt og likeverd. Menighetsrådet har ansvar for bl.a. kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni. Under ser vi bilder fra menighetens mangfoldige arbeid. Kirkevalget avholdes samtidig med stortingsvalget 14. september. For første gang blir det direktevalg av leke medlemmer til bispedømmeråd/kirkemøte. Stemmerettsalderen er 15 år, som er den religiøse myndighetsalderen. Valgperioden er nå på bare to år, i motsetning til fire tidligere. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august. Mer informasjon om kirkevalget 2009 kan du lese på Kirkebakken nr. 1 /

6 En skatt i tørketiden Midt i Brasils tørreste og bruneste områder, helt nordøst i landet, finnes en grønn oase. På gården til Alines familie har de en skatt som sikrer dem vann selv i tørketiden. Aline (18) bor sammen med broren Hamilton (15) og foreldrene på en liten gård i delstaten Pernambuco i Nordøst-Brasil. Området de bor i kalles Den store tørke. Og det med god grunn. I de lange, tørre sommermånedene er landskapet brunsvidd og knusktørt. De siste årene har tørken blitt enda verre på grunn av klimaendringene. Men gården til Alines familie er frodig og grønn. Like utenfor husveggen har de nemlig en vanncisterne som hjelper dem å klare seg gjennom tørketiden. - For meg er denne cisternen en skatt, sier lillebror Hamilton med et stort smil. Familien har fått støtte til å bygge cisternen gjennom Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon, Diaconia. I 2009 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon SOS fra sør fokus Det er vann til overs - bare vi tar vare på det Frivillige organisasjoner i Nordøst-Brasil samarbeider om prosjektet en million cisterner. Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon Diaconia driver dette arbeidet i to av ni involverte delstater. I hele tørkeområdet er det hittil bygget cisterner. Disse gir mennesker tilgang på rent vann til drikke og matlaging. Vanncisternen har gjort livet enklere for denne familien. på hvordan fattige mennesker rammes av klimaendringene bøssebærere over hele landet viser tirsdag 31. mars sitt engasjement. Menighetene i Elverum deltar i aksjonen. Rent drikkevann Regnvannet samles i cisternen som kan romme hele liter vann. Og når sommeren kommer med stekende sol og tørke, kan familien både drikke vannet og bruke det til å vanne jorda slik at planter og trær overlever. - Før måtte mamma dra inn til byen for å skaffe drikkevann, men nå har alt blitt så mye enklere, sier Aline. Den unge jenta forteller at hun tidligere hadde helseproblemer fordi vannet de fikk tak i ikke var rent. Problemene forsvant med cisternen, som holder skitt og Søndag 29. mars kl.19 har vi en gudstjeneste med oppvarming til fasteaksjonen. Alle konfirmantene i Elverum skal delta og det vil bli satt fokus aksjonen som et ledd i støv ute og beskytter vannet mot sol og fordampning. Sender SOS til Norge Det er verdens fattige som rammes hardest av klimaendringene. Cisternen og andre vannsamlingssystemer kan sikre folk det vannet de trenger, og det blir mulig å drive jordbruk selv i tørre områder. Likevel er Aline og Hamilton bekymret for framtida. - Jeg er redd for at det skal bli enda vanskeligere å drive med jordbruk dersom klimaendringene fortsetter. Vår største frykt er at vi mister alt vi har her på gården, sier Aline. Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kan du hjelpe mennesker så de kan stå sterkere når tørkeperiodene blir stadig mer ekstreme. Ungdomsgudstjeneste med fokus på fasteaksjonen menighetenes diakonale arbeid. Elverum Ten Sing og ungdomsorganisasjonen Changemaker vil bidra under gudstjenesten. 6 Kirkebakken nr. 1 / 2009

7 SOS fra sør: Fasteaksjonen i Elverum 31.mars Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker rammes av tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil konfirmanter fra hele Elverum gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. Mens vi i den rike delen av verden diskuterer årsakene og kan forebygge mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går pengene fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS- ropene fra sør. Fasteaksjonen er menighetene i Elverum sin aksjon! Vil du være med konfirmantene å samle inn penger? Eller bidra på annen måte? Ta kontakt med diakon Siv Engevik på kirkekontoret ( ). Takk for støtte og hjelp 18. desember arrangerte kirken i Elverum og frivillighetssentralen julefest for eldre og frivillige. Det ble i år som i fjor et vellykket arrangement! 160 gjester fra hele Elverum. Tradisjonell julemat, god musikk med Ole Gunnar Finstad med venner og mange gode frivillige hjelpere. De eldre ble hentet hjemme av en frivillig,som var ved deres side hele kvelden, og kjørte de trygt hjem igjen. Tusen takk til alle som gjorde denne kvelden så spesiell for mange! Vi hadde heller ikke fått til dette uten den flotte økonomiske støtten fra næringslivet og fra privatpersoner! Advokat Jostein Løken Elverum og omegn boligbyggerlag Advokatene Holen og Hartz Elverum sentrumsforening Sjåtil & Fornæss AS Yngvar Christensen AS Amfi drift AS (Mart`n senteret) Tolga-Os Sparebank Sperre støperi Sparebanken Hedmark Svensgaard installasjon AS Elverum Hørselhemmedes forening Elkjøp Stormarked Elverum AS Veksthuset rekruttering AS Elverum kommunale forening Elverum auto bilsalg AS Olaug Søbergs legat Helga Bjørnstad Brit Thronsen Magda Undseth Bakke Diakonien i Elverum har startet opp et flott samarbeid med folkehøyskolen. Folkehøyskolens prosjekt venn i hverdagen sammen med vår besøkstjeneste har gitt mange gode timer rundt i Elverum. Elevene reiser ut en gang i uka og er sammen med noen som setter stor pris på deres selskap. Det har vært mye kreativitet blant elevene, som har bakt, gått turer, spilt kort. De har husket på sine venner til jul,med hjemmestrikkede luer, og de har sendt en hilsen fra det store utland når de har vært på reise med skolen. Men det viktigste har nok allikevel vært, vissheten om, at neste uke, ja da kommer de på besøk igjen! Kirkebakken nr. 1 /

8 Hjelper seksuelt misbrukte Svært mange opplever dessverre å bli utsatt for seksuelle overgrep. Ved Evas støttesenter i Elverum brenner de ansatte for å hjelpe mennesker som har opplevd det. Vi ringer på døra til Evas støttesenter i Leiret, og Bjørn Roger Knutsen åpner og viser oss inn i de hjemmekoselige lokalene. Her jobber fem personer i tre og en halv stilling, og de ansatte forteller at de med fordel kunne ha vært flere. Stor pågang For mange tar kontakt med senteret. I fjor noterte de seg 971 henvendelser, det være seg telefon, eller at personene kom innom senteret. Mange hører til Elverum og omegn, men senteret blir også kontaktet av personer fra andre deler av landet. De fleste som er aktive brukere av senteret, er i aldersgruppa mellom 25 og 35 år. Brukerundersøkelser viser at disse ofte har vært utsatt for overgrep siden de var barn, og at det i mange tilfeller er incest. Det vil si at det er personer med familierelasjoner eller nære relasjoner som står for overgrepene. Og det er liten tvil om at det er stort behov for et støttesenter. Undersøkelser viser at tre av ti mindreårige har opplevd en eller annen form for seksuelle overgrep, forteller daglig leder Bente Sjøvik Roen, som for tiden er på veg ut i fødselspermisjon. Hun sier at det viser seg at hver femte jente og hver tiende gutt opplever en eller annen form for seksuelt overgrep innen de er 18 år. Hjelp til selvhjelp Ved Evas støttesenter har man mulighet for å få hjelp, både med praktiske ting som å skaffe advokat, sørge for anmeldelse eller lignende. Men i størst grad benyttes de ansatte på senteret som samtalepartner for de seksuelt misbrukte. I stor grad dreier det seg om enesamtaler med oss, men vi ser at brukerne av senteret har stor hjelp i å snakke med andre i samme situasjon. Vi bruker derfor også mye ressurser på sosiale arrangementer, forteller Roen. Senteret tilbyr gruppesamtaler eller aktiviteter som skiturer til Budor, eller rett og slett sosiale kvelder med matlaging på programmet. Vi har også fokus på fysisk aktivitet, for det fysiske henger nøye sammen med det psykiske, sier Roen. Hun sier at målet med den jobben de gjør, er å hjelpe til slik at den misbrukte føler at det er den som styrer livet og ikke overgrepet. 8 Kirkebakken nr. 1 / 2009

9 Flere menn Senteret tar imot alle med åpne armer, uansett alder og kjønn. De siste par årene har vi sett en økning av menn som tar kontakt med senteret. Vi vet jo at også gutter blir utsatt for overgrep, og det er ingen grunn til å tro at dette er enklere for de å håndtere enn hos jenter, sier Roen. I dag er mellom 10 og 20 prosent av brukerne av støttesenteret menn. Mens kirkebakken er til stede, får Bjørn Roger Knutsen en telefon fra en pårørende av ei som er misbrukt. Vi ser faktisk mer og mer til at pårørende også tar kontakt med oss for å få informasjon, og det er vi også veldig glad for. Det er viktig at de nærmeste bryr seg, sier Knutsen. Støttesenteret jobber også nå aktivt ute blant skoleelever for å informere, både med tanke på forebyggende effekt, men også at de som allerede er utsatt for overgrep skal vite at de kan få hjelp. Jeg tror vi kunne ha vært innom skolene titt og ofte med budskapet vårt, det begrenses dessverre av ressurser. Vi føler at vi har verdens viktigste jobb, smiler Bente Sjøvik Roen, som får samstemmende nikk av de andre ansatte til stede. Fakta om Evas støttesenter for seksuelt misbrukte: opprettet i 1996 kommunene Elverum, Engerdal, Grue, Sør-Odal, Trysil, Våler og Åmot bidrar til 20 prosent av driften. Hedmark fylkeskommune bidrar noe, mens staten sørger for 80 prosent av driften. I tillegg mottar de til stadighet gaver fra andre organisasjoner. Senteret samarbeider med andre instanser som politi, helsesøstre, ppt o.l. Mer om senteret kan du lese på nettsiden Landsdekkende døgnåpen telefon for incest og seksuelt misbrukte er Kirkens SOS har også døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, Tekst og foto: Anette Strand Sletmoen HJELP TIL ET BEDRE LIV: Ved Evas støttesenter for seksuelt misbrukte i Elverum, kan de som har vært utsatt for overgrep komme og få hjelp til svært mye. Et hjemmekoselig miljø bidrar til trygghet og fortrolige samtaler. Bjørn Roger Knutsen, Ragnhild Folde Simonsen, Heidi Dalby og Bente Sjøvik Roen syns de har verdens viktigste jobb med å hjelpe medmennesker. Kirkebakken nr. 1 /

10 Oppslagstavla Menighetens årsmøte Kulturkveld med Bente Kvile Buflod Lørdag 28. februar kl. 17 kommer Bente Kvile Buflod til Hernes kirke. Trysilkunstneren har sunget og spilt i hele sitt voksne liv. Inspirert av Trysilforfatterne, har hun tonesatt dikt av Einar Skjæraasen, Magne Østby, Dagfinn Grønoset og Halldis Moren Vesaas, for å nevne noen. På kulturkvelden i Hernes kirke har hun med seg Rolf Steene (sang) og Nils Tore Enget (piano). Programmet består av viser og dikt som Bente formidler med varme og nærhet! Billetter koster kr 100,- og selges ved inngangen. Forbønnsgudstjeneste Askeonsdag Vi innleder fastetiden med kveldsgudstjeneste med nattverd i Elverum kirke onsdag 25. februar kl.19. Under gudstjenesten vil det være anledning til forbønn fra prest. Det blir også anledning til å bli tegnet med korsets tegn i aske. Dette følger en gammel tradisjon i kirken som en påminnelse om vår dåp og vår forgjengelighet. Gudstjenesten ledes av prest Tore Hummelvoll og Jan Liberg er organist. Misjonsforeningene Normisjonen Bønnemøte tirsdag 17. feb. kl.19 Årsmøte tirsdag 3. mars kl.19. Asbjørn Hjerpseth taler. Bønnemøte 17. mars kl.19 Bibeltime fredag 17. april kl..19 ved Kjersti Gulli Petersen Bibeltime lørdag 18. april kl.11 ved Kjersti Gulli Petersen Bibeltime lørdag 18. april kl.13 ved Kjersti Gulli Petersen Bønnemøte tirsdag 28. april kl.19 Møte tirsdag 26. mai kl.17. Per Inge Bergan taler Bønnemøte tirsdag 9. juni kl.19 Alle møtene er i Generalgården. Leirets misjonsforening Møte mandag 2. mars kl hos Kolbjørg Tveikra, Halvdan Lundsv. 10 Møte mandag 30. mars kl hos Magnhild Andreassen, Gerhard Munthesv. 10 Møte mandag 4. mai kl hos Gunvor Rustad, Søndre Rustad Møte mandag 25. mai kl hos Astrid Liberg, Skanshagen Områdestevne søndag 7. juni kl. 11 på Lia gård Hernes misjonsforening Møte onsdag 25. februar kl. 11 Møte onsdag 25. mars kl. 11 Møte onsdag 29. april kl. 11 Alle møtene er hos Kjellrun Schulstad Søstrenes misjonsring Møte 2. mars kl. 19 hos Brita Pettersen, Syrenv. 11 Møte 30. mars kl. 19 hos Randi Huse, Furuv. 2 Møte 4. mai hos Milda Stenbrenden, Grøndalsbk.35 Møte 8. juni kl. 19 hos Maria Holtet, Våler Hernes menighet: I Hernes kirke rett etter gudstjenesten søndag 1. mars Sørskogbygda menighet: I Sørskogbygda kirke rett etter gudstjenesten søndag 1. mars Det blir vanlige årsmøtesaker og kirkekaffe. Elverum menighet: I Generalgården onsdag 18. mars kl. 18. Vanlige årsmøtesaker. Temakveld: Det å våge Foredrag ved Kersti Grindalen, leder ved Tunet. Enkel bevertning. Alle er velkommen. Heradsbygd menighet: I Heradsbygd kirke rett etter gudstjenesten søndag 22. mars. Nordskogbygda menighet: I Nordskogbygda kirke rett etter gudstjenesten søndag 22. mars. Det blir vanlige årsmøtesaker og kirkekaffe. Etiopiaringen Møte mandag 9. mars kl. 19 hos Sivertsen, Dagfinn Grønosetsv. 16 Lille hjelper Lille hjelper inviterer til samvær i menighetssalen i Heradsbygd kirke torsdag 12. mars kl Litt underholdning, kaffe, biteti. Alle er velkommen. Med hilsen Lille hjelper v/ Torill Bronken. Konsert Hernes korforening Hernes korforenings årsfest og konsert blir lørdag 14.mars kl Konsert med Hernes Korforening, Tangen Mannskor m.fl. Bønn for byen Felleskirkelig bønn 11. mars Frelsesarmeen kl mai Metodistkirken kl juni Generalgården kl Kirkebakken nr. 1 / 2009

11 Påskemysteriet Hva skjedde egentlig i påsken for 2000 år siden? Tenk at livet seiret over døden! Påskefortellingen inneholder mye spenning og hendelser det kan være vanskelig å forstå. Barn elsker mysterier, og de er gode til å finne svar! Nå går tiden fort fram mot påske, og hvis du blir 8 år i år, har du muligheten til å være med Påskemysteriet i din kirke. Du blir invitert til å delta på tre spennende samlinger i ukene før påske. Her skal vi forske, synge, høre historier og pynte kirka til påske. Vi avslutter med å delta på en gudstjeneste. Invitasjon vil komme i posten rundt uke 10, og der vil dere finne mer informasjon om opplegget. Bli med da vel! Gudstjenester i forbindelse med Påskemysteriet: Palmesøndag kl. 11: Heradsbygd kirke og kl. 12: Varden (Hernes). 1. påskedag kl. 13: Sørskogbygda kirke. 2. påskedag kl. 13: Nordskogbygda kirke. 19. april kl. 11: Elverum kirke. Dette er et opplegg som hører til prosjektet Sammen i kirka. Gjennom at barna blir kjent med kirka si og det som skjer der, vil vi at kirka skal være en levende folkekirke. Her skal de kunne oppleve tilhørighet, trygghet, glede og raushet. Hvert år fra barnet er 4-10 år, vil det derfor kunne være med på samlinger i den kirka de hører til. Her en oversikt over de ulike samlingene: 4 år Kirkeboka mi 5 år Tenn lys 6 år Kirka mi 7 år Hellige tre kongers-fest 8 år Påskemysteriet 9 år Kirkens bursdagsfest 10 år Allehelgen Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt! Gunn Rita Borg Elverum kirkekontor, telefon: Menighetspedagog/ prosjektleder Gunn Rita Borg, telefon: e-post: elverum.kirken.no Ungdomslederkurs 2009 For tredje år på rad er vi klar med et nytt ledertreningskurs for 16-åringer i Elverum. Et ledertreningskurs hvor ungdommene lærer mer om det å være leder, ta ansvar og utvikle seg selv, både i forhold til sine egne verdier, andre mennesker og Gud. Dette er tredje gang vi starter opp og det er fordi det har fått gode tilbakemeldinger på at dette er noe ungdommene synes er spennende. De blir utfordret, engasjert og tatt på alvor. Kurset er gratis, men da forplikter ungdommene seg på å være med på alle delene av kurset. Det er fire undervisningskvelder, en helgetur og en praksisdag. Til slutt blir det utdelt kursbevis, som kan være kjekt å vise til når en engang skal søke om sommerjobb eller lignende. Kurset er forbeholdt fjorårskonfirmanter og starter opp i slutten av februar. Ta kontakt med kirkekontoret for påmelding innen mandag 23.februar Kurset har begrenset med plasser. Fra fjorårets ungdomslederkurs med overnattingshelg på Skavhaugen gård. Kirkebakken nr. 1 /

12 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Advokater: Bilsalg/verksteder Dame/herre/barnekonfeksjon Fotograf Advokat Jostein Løken Postboks St. Olavs gt 10A Tlf.: Advokat Holen & Hartz Postboks St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Per Åge Borg Storgt. 15 Elverum - Storvn. 21 Trysil Mob.: Bank: Advokat Andrew Sims Postboks 111, St. Olavs gt. 10A Tlf Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyråer Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Priv / Bensin & Rekvisita Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Elverum Auto Bilsalg AS Meierig. 3-5 Tlf.: Bilsalg/verksteder Blikk- og kobberslager Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Dagligvare Oddvar Olsen A/S Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger Elverum Blomster Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Spar Søbakken A.&K. Nilsen AS Søbakkvn. 2 - Tlf.: Spar Hanstad Joh. Falkbergets v. 4 Tlf.: Rema 1000 Torvet Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Eiendomsmegling Mona Bjerke AS St. Olavsgate 10a Tlf Elektriske installasjoner/artikler Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Elektromarked Trygve Bekk AS Storgt. 17 Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Egg og fjærkre/industri Prior Norge avd Elverum Industrigt. 13 Tlf.: Engros - byggvarer Maxbo Elverum Grindalsvn. 7 Tlf.: Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Glassmester Gullsmed Studio Westjordet Sandbakken 21 Tlf.: Elverum Glass & Vindu - Alt i glass - Frustuvn. 4 Tlf.: Gravmonumenter Hamar Sten & Skiferindustri Birkebeinerv., 2316 Hamar Tlf.: Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Kjøl Stenindustri AS 6490 Eide Vår rep.: Olav Grafsrønningen Tlf.: Eidsvold Stenhuggeri Oppussing, innskrifter, tilbehør Mobilt verksted: Olaf Silkebækken Storgt. 23 Tlf.: Interiørforretning Yngvar Christensen AS Dammenvn. 2 Tlf.: Kirkebakken nr. 1 / 2009

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 2 April 2009 Årgang 84 Påskeforventninger Den stille uke lar oss møte både gleden og sorgen. Dag for dag tar påskedramaet oss med inn i livets mysterier. Og mens naturen våkner

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Klare for konfirmasjon Det er igjen klart for konfrmasjon i Elverumskirkene. Gjennom hele skoleåret har ungdommene blitt kjent med kirka og det som skjer

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så?

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Modum menighetsblad NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 4 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Dette har kirken på Røa betydd for oss Seks beboere på Røa forteller til Kirkebladet hvorfor de setter pris

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 5 desember 2006 102. Årgang I DETTE NR: Alterveggen i Tromsø Døvekirke og forskjellige glimt fra døvekirkelig arbeid Over:

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer