MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed."

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS 10/15 Referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar /2303 OS 8/15 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord OS 9/15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret Det helsevitenskapelige fakultet 2014/6024 OS 10/15 Orientering om søkertall for studieåret 2015 / /2276 OS 11/15 Evaluering av HEL /1526 OS 12/15 Vitenskapelig publisering ved Det helsevitenskapelige fakultet /2314 OS 13/15 Status HMS - Det helsevitenskapelige fakultet /560 OS 14/15 Økonomirapport pr. 1. tertial Det helsevitenskapelige fakultet 2015/345 FS 11/15 Implementering av TDI ved Helsefak 2015/345 FS 12/15 Håndtering av rekrutteringsstillinger fra budsjettår /345 FS 13/15 Priser ved Det helsevitenskapelige fakultet /742 FS 14/15 Eventuelt Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 FS9/15Godkjenningavinnkallingogsaksliste/ Side3

4 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/2303/ASS032 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /15 Referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar 2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referat fra fakultetsstyremøtet 25. februar Begrunnelse: Referatet har vært merknadsbehandlet av fakultetsstyret. Arnfinn Sundsfjord dekan Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:30-15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åge Danielsen Leder Ekstern representant Marit Lind Medlem Ekstern representant, forlot møtet Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Eiliv Lund Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kristin Benjaminsen Borch Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Vibeke Guddingsmo Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Ida Sofie Furuholmen-Jenssen Medlem Studentrepresentant Bjørn Anders Karstensen Medlem Studentrepresentant, deltok fra Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margrethe Hagerupsen Medlem Ekstern representant Fartun Yusuf Hussein Medlem Studentrepresentant Ole Morten Seternes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Åshild Fause Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kari Ripel Eie Varamedlem Studentrepresentant Harald Roar Lind Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Steinar Johansen Varamedlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anders Ågmo Åshild Fause Fast vitenskapelig ansattrepresentant Reidar Darre Arnesen Harald Lind Teknisk-administrativ ansattrepresentant, deltok fra kl og forlot møtet Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Arnfinn Sundsfjord Dekan Kjetil Kvalsvik Fakultetsdirektør Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nina Emaus Instituttleder IHO Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side5

6 Elin Skog Kine Nilsen Stein Bjørnar Holmbukt Åshild Strømmesen Seksjonsleder i Seksjon for utdanningstjenester Rådgiver økonomiseksjonen Rådgiver økonomiseksjonen Stab Merknader Fakultetsstyret takket professor Nina Emaus for en interessant presentasjon. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste FS 3/15 Referat fra fakultetsstyremøte 1. desember /37 FS 4/15 OS 1/15 OS 2/15 OS 3/15 OS 4/15 OS 5/15 OS 6/15 Referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret 19. januar 2015 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord Orientering om møte i felles ledermøte mellom UNN og Helsefak Orientering fra ledersamling 28. januar 2015 på UiT Norges arktiske universitet Orientering om høringsuttalelse angående nytt finansieringssystem fra Helsefak Orientering om status MH II og mandat for arbeidsgrupper Orientering om prosess for utvikling og evaluering av forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet 2015/ / / / / /6189 OS 7/15 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2014/533 FS 5/15 Avsetninger pr ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukt bevilgning 2014/533 FS 6/15 Revidert budsjettfordeling Helsefak 2014/1482 FS 7/15 Studieprogramporteføljen ved Helsefak - høsten2015/vår /666 FS 8/15 Handlingsplan for Helsefak /1597 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2 Side6

7 FS 2/15 Godkjenning av innkalling og saksliste / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innkallingen og sakslisten ble godkjent FS 3/15 Referat fra fakultetsstyremøte 1. desember /37 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 1. desember Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig godkjent. FS 4/15 Referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret 19. januar /1086 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner referatet. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig godkjent. Orienteringssaker OS 1/15 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord / Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Finnmarksmodellen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3 Side7

8 Tildeling av ERC til professor Eiliv Lund Professor Nina Emaus er tilsatt som ny instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Regionalt utdanningssamarbeid har hatt sitt første møte 6. februar, og ledes av Lars Vorland. Ønsker å utrede hvor våre studentene arbeider etter endt utdanning og hvor mange trenger vi å utdanne for å ivareta samfunnsoppdraget i nord. Dekanmøte i medisin juni 2015, på Svalbard, er både et internt møte mellom de fire fakultetene som tilbyr medisinerutdanning og et politisk møte MH II. Grunnarbeidet starter denne uken. Stenging av AKM, medfører et behov for alternativ oppstalling. Helsefak har tre miljøer som ønsker å søke på SFF utlysningen UiT fyrtårnsmidler for å øke og sette fokus på utdanningskvalitet. Helsefak ønsker å posisjonere seg for å søke SFU. UiTs budsjettkonferanse 18. mai 2015 vil bidra til en mer helhetlig og et langsiktig perspektiv på fordeling av handlingsrommet. Desentralisert sykepleierutdanning har 25 års jubileum, markeres 9. oktober, på Finnsnes Ergoterapiutdanningen har 25 års jubileum og vil blant annet markere dette med bokutgivelse Fusjoner i universitets- og høgskolesektoren Institutt for klinisk odontologi har lyst ut stillingen som instituttleder. Stillingen som instituttleder ved Regional kunnskapssenter for barn og unge vil i løpet av kort tid bli utlyst. Presentasjon av Studiebarometret ved seksjonsleder Elin Skog. Begge studiene som fikk lav score ved Helsefak, hadde enten påbegynt eget revisjonsarbeid eller var i oppstartsfasen. Studiene vil bli bedt om å ha fokus på deltagelse i undersøkelsen høsten Presentasjon av Tromsø 7 av prodekan forskning Sameline Grimsgaard. Ønskelig med finansiering tilsvarende HUNT. T7 mangler fortsatt finansiering og det arbeides med å løse de økonomiske utfordringene. Datatilsynet har ikke gitt sin godkjenning og det medfører at T7 må forskyve oppstarten. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsprosessen vil fremskynde en strukturdebatt i sektoren. Styret ba om en skriftlig orientering på neste møte om hva som ligger i kjernefasilitetene. Vedtak Styret tar sakene til orientering. OS 2/15 Orientering om møter i felles ledermøte mellom UNN og Det helsevitenskapelige fakultet 2015/1131 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4 Side8

9 OS 3/15 Orientering fra ledersamling 28. januar 2015 ved UiT 2015/1105 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 4/15 Orientering om høringsuttalelse angående nytt finansieringssystem fra Det helsevitenskapelige fakultet 2015/180 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 5/15 Orientering om status MH2 og mandat for arbeidsgrupper 2015/1151 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 6/15 Orientering om prosess for utvikling og evaluering av forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/6189 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 5 Side9

10 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. OS 7/15 Årsresultat Det helsevitenskapelige fakultet 2014/533 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Styret tar saken til orientering. FS 5/15 Avsetninger pr ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukt bevilgning 2014/533 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner omfordeling og disponering av avsetninger uten forpliktelser pr slik det fremkommer i saksfremlegg og vedlegg. 2. Fakultetsstyret ber om at ISM og IKM budsjetterer med å halvere avviket mellom avsetninger og forpliktelser i IPS bes om å budsjettere med å ha avsetninger lik forpliktelser ved utgangen av Fakultetsstyret godkjenner at fakultetet budsjetterer med 1,6 mill. kr i kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. FS 6/15 Revidert budsjettfordeling Det helsevitenskapelige fakultet 2014/1482 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert budsjettfordeling slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar å fordele reduksjon i driftsutgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ut fra en nøkkel basert på antall administrative årsverk. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 6 Side10

11 3. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for vedtak i FS 6-15, sak om Balanse og avsetninger. 4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende forslag til vedtak ble fremlagt i møtet av professor Eiliv Lund: A) Skillet mellom ikke-eksperimentell og eksperimentell drift fjernes. Drift for rekrutteringsstillinger er primært for å sikre gjennomføring av opplæringsdelen i form av kurs, reiser, språkvask etc. Det er ikke foretatt noen kvalitets sikring av de reelle forskjeller i stipendiat prosjektenes kostnader. Forslaget er kostnadsnøytralt. Forslag til vedtak: Det innføres felles drift for rekrutteringsstillinger på kr per år. Tillegg ny følger samme prinsipp om lik fordeling. B) Rekrutteringsstillingene fullfinansieres fra HF, bortsett fra 1. år der lønn dekkes med 95 %. Gjøres gjeldende fra Styret gjorde følgende vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner revidert budsjettfordeling slik den fremkommer i saksfremlegget med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar å fordele reduksjonen i driftsutgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ut fra en nøkkel basert på antall administrative årsverk og ber fakultetsadministrasjonen korrigere beregningsgrunnlaget. 3. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme, justert for vedtak FS 6-15, sak om Balanse og avsetninger. 4. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med fakultetets finansieringssituasjon. 5. Fakultetsstyret ba om at skillet mellom driftskostnader til ikke-eksperimentell og eksperimentell stipendiatstillinger fra UiT-poolen fjernes på fakultetsnivå. Det tidligere tydelige skillet mellom eksperimentelle og ikke eksperimentelle stillinger eksisterer ikke lengre og driftskostnader skal sikre gjennomføring av opplæringsdelen i form av kurs, reiser, språkvask, etc. Ny tilsatte stipendiater får tildelt lik finansiering fra Fakultetsstyret ba administrasjonen utrede muligheten for at rekrutteringsstillinger fullfinansieres av fakultetet til neste møte. FS 7/15 Studieprogramporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet - høst 2015 / vår /666 Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Opprettelse av nye emner i distriktssykepleie ved Master i sykepleie, IHO 2. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3005 Society, Culture and Public health, ISM 3. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Nytt emne i kartleggingsverktøy, RKBU Nord Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 7 Side11

12 4. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3500 og HEL-3503 ved Master i barnevern, RKBU NORD 5. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: PSY-3023 og PSY-3024, IPS Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak: 1. Opprettelse av nye emner i distriktssykepleie ved Master i sykepleie, ved IHO godkjennes. Fakultetsstyret ber om en språkvask og tydeliggjøring av læringsmål i tråd med de anbefalinger som fremkom i møtet. De reviderte læringsmål legges fram for fakultetsstyret sammen med en evalueringsrapport etter første gangs gjennomføring. 2. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner endres: HEL-3005 Society, Culture and Public health, ISM HEL-3500 Hel Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ber RKBU Nord om å begrunne endring av eksamensform for emnet HEL-3503 ved Master i barnevern, RKBU Nord. Endringen kan godkjennes av dekan på fullmakt. 3. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner at følgende emner opprettes: Nytt emne i kartleggingsverktøy, RKBU Nord PSY Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner ikke at følgende emne opprettes: PSY-3024 Emnebeskrivelsen returneres og bes formulert i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fakultetsstyret presiserte at alle emnebeskrivelser skal utformes basert på malen i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Instituttene bes gjennomgå målene for læringsutbytte og utarbeide fullverdige emneplaner i tråd med retningslinjene i «Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø». Styret ber om at nye studieprogram og emner følger evalueringsprosedyrene ved UiT og at administrasjonen kvalitetsikrer emnebeskrivelser før de fremmes for fakultetsstyret. FS 8/15 Handlingsplan for Det helsevitenskapelige fakultet /1597 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar handlingsplanen slik framlagt i saksframlegget Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 8 Side12

13 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 9 Side13

14 Orienteringssaker Side14

15 Orienteringssaker Side15

16 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2015/2193/VWO000 Dato: ORIENTERINGSSAK Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet /15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet har rapportert 10. april 2015 til Universitetsdirektøren om arbeidet med utdanningsvirksomhet og utdanningskvalitet i kalenderåret Utdanningsmeldingen skal gi en samlet oversikt over de viktigste utfordringene og suksessområdene i utdanningsvirksomheten. Årets rapport anses som et svar på bestillingen fra UTA i brev datert «Rapportering til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014» (ephorte 2014/6024). I samsvar med vedtaket i universitetsstyret (ephorte 2014/2360) ble det foretatt endringer i forhold til siste utdanningsmeldingen. Nøkkeltallene er presentert kortfattet og uten inngående analyser. Videre bes det om å være bevisst på mottakergruppen. Utdanningsmeldingen ble tidligere rettet mot ledelsen på institusjons- og fakultetsnivå, men sjelden til instituttene, som skal følge opp tiltak. I bestillingen ble fakultetet bedt om å gjøre rede for 1. Gjennomføring og frafall 2. Internasjonalisering 3. Karakterbruk og fordeling 4. Evalueringsarbeid 5. Suksessarbeid Seksjon for utdanningstjenester har forholdt seg til denne henvendelsen på best mulig måte og laget en rapport som er anvendelig for videre saksbehandling. Rapporten ble godkjent på fullmakt av dekan 9.april, og oversendt universitetsdirektøren 10.april Kjetil Kvalsvik fakultetsdirektør Elin Skog leder seksjon for utdanningstjenester saksbehandler: rådgiver Verena Woltering Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side16

17 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side17

18 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2014/6024 Dato: Avdeling for utdanning Rapportering fra Helsefak til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 Vi viser til brev fra 15. desember 2014 og oversender med dette rapport til forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 fra Det helsevitenskapelige fakultet. Vennlig hilsen Elin Skog seksjonsleder Verena Woltering rådgiver Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side18

19 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2014 Det helsevitenskapelige fakultet Behandlet på fullmakt av dekan ved Helsefak den Orienteringssak i fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Side19

20 INNHOLD 1. INNLEDNING OPPFØLGING AV TILTAK FRA UTDANNINGSMELDINGEN REKRUTTERING, GJENNOMFØRING OG FRAFALL Programdesign og ledelse Arbeid med å øke gjennomstrømning og hindre frafall Arbeid med rekruttering på Helsefak Studieprogram som trenger ekstra oppfølging i forhold til rekruttering og gjennomføring INTERNASJONALISERING Utveksling ved Helsefak Tilrettelegging og kvalitetssikring av/for internasjonal mobilitet på Helsefak Sikring av attraktive og aktive avtaler KARAKTERBRUK OG FORDELING Hvordan overvåker og analyserer instituttene karakterbruk ved egne studier? Hvordan har fakultetet/ instituttene fulgt opp de årlige karakterundersøkelsene fra UHR, samt SØF rapporten? Faglige eller administrativ koordinering av karakterarbeidet ved instituttene? Konkrete forslag og innspill vedrørende arbeidet med overvåkning og analyse av karakterbruk EVALUERING TVERPROFESJONELL SAMARBEIDSLÆRING (TPS) TPS- aktiviteter Utfordringer med TPS AR UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side20 2

21 8.1 Utfordringer Fordeling av arbeidsoppgaver Bedre timeplaner Utvikling, ønsker og behov INSTITUTTENES EGNE TILBAKEMELDINGER OG SUKSESSHISTORIER OPPSUMMERING OG TILTAK FOR OPPFØLGING I 2015/ Vedlegg til utdanningsmeldingen: Vedlegg 1: Oversikt over typer frafallsproblematikk i programmene Vedlegg 2: Oversikt over rekrutteringstiltak per program Vedlegg 3: Oversikt over status studentutveksling per institutt Vedlegg 4: Søkertall for Helsefak Vedlegg 5: Opptakstall for Helsefak Vedlegg 6: Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet Vedlegg 7: Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side21 3

22 1. Innledning Den årlige rapporteringen om utdanningsvirksomheten og status for studiekvalitetsarbeidet for kalenderåret 2014 ved Helsefak har bakgrunn i NOKUTs krav om at institusjonene skal rapportere til universitetsstyret som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet. Utdanningsmeldingen er også et viktig redskap i fakultetets egen evaluering av arbeidet med studie- og programkvalitet. Utdanningsmeldingen skal gi en samlet oversikt over de viktigste utfordringene og suksessområdene i utdanningsvirksomheten. Som en del av virksomhetsstyringen ved Det helsevitenskapelige fakultet, skal alle institutt årlig rapportere om utdanningskvalitet til fakultetets egen utdanningsmelding, som behandles i fakultetsstyret i april/mai hvert år. UiT lager årlig en «Forsknings- og utdanningsmelding» til KD. Begge områdene rapporteres årlig, men det alterneres mellom hovedfokus på forskning det ene året og utdanning det andre. Det året det fokuseres på utdanning, skal fakultetene levere et større grunnlagsmateriale. Fakultetene er i mellomårene selv ansvarlig for at det rapporteres og dokumenteres på studiekvalitet. Årets rapport anses som et svar på bestillingen fra UTA i brev datert «Rapportering til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014» (2014/6024). Helsefak har innhentet opplysninger fra instituttene gjennom deres kvalitetsrapportering. I tillegg til opplysninger som besvarer spørsmålene fra nivå 1, har vi innhentet opplysninger som vi anser som viktig styringsinformasjon for Helsefak: opplysninger om planer for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) og omkring bruken av Aktivitetsregistreringssystemet AR2. Fakultetene hadde rapporteringsfrist til UTA For a sikre behandling i alle ledd, skal instituttene behandle sine rapporter i faglig programledelse og i instituttledelse før den oversendes til fakultetet for behandling i fakultetsstyret. Instituttene leverte sine rapporter 20. februar De framstiller utfordringer og tiltak fra instituttene. Rapportering av utdanningskvalitet til fakultets- og universitetsstyret følger ikke samme tidsplan som budsjett og årsplaner. Forslag til tiltak som er skissert i denne rapporten bør derfor ses i forhold til årsplan og budsjettarbeid for 2015/2016. Instituttenes rapporter finnes i sin helhet i sak: 2014/5819 «Rapportering av utdanningskvalitet 2014 ved Det helsevitenskapelige fakultet». Rapporten ble behandlet på fullmakt av dekanen ved Helsefak 10. april 2015, og blir behandlet som orienteringssak i fakultetssyret ved Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side22 4

23 2. Oppfølging av tiltak fra utdanningsmeldingen 2013 I utdanningsmeldingen for 2013 ble følgende tiltak skissert: Tiltak Ansvarlig Status for tiltaket Ferdigstille og implementere en handlingsplan for rekruttering i Seksjon for utdanningstjenester Tiltaksplanen for rekruttering er ferdig behandlet og implementering pågår. Tiltaksplanen er tilgjengelig Lage et system for organisering av ekstern evaluering og legge dette ferm for fakultetsstyret i løpet av 2014/2015. Ansvarlig institutt må iverksette tiltak for sine rekrutteringssvake studier Oppfølging av emner med skjev karakterfordeling eller særlig høy strykprosent. Fakultetet oppfordrer alle fagmiljøer til å delta i nasjonale fagråd samt utarbeide fag- og nivåspesifikke karakterbeskrivelser Revidere organiseringen av fagmiljøene rundt medisinutdanningen for å oppnå bedre rammebetingelser for høy studiekvalitet Seksjon for utdanningstjenester på Arbeidet begynner i April 2015 og forventes å være ferdig innen utgangen av Alle institutt Se vedlegg 1& vedlegg 2 Alle institutt Alle institutt Ansvarlige institutt/seksjon for utdanningstjenester/pr ogramstyret for medisin Se kapittel 5 kontinuerlig arbeid Se kapittel 5 god måloppnåelse Ikke påbegynt per januar 2015 Utrede organisering av HelPed Prodekaner Forslag foreligger. Endelig organisering og finansiering avgjøres høsten Det må gjennomføres studentevalueringer av praksisfeltet etter innføringen av kombinerte stillingene Alle institutt Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger er gjennomført blant ansatte, men ennå ikke blant studenter. UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side23 5

24 3. Rekruttering, gjennomføring og frafall 3.1 Programdesign og ledelse Ved Helsefak har vi de siste årene innført flere tiltak knyttet til ledere og lærere for å øke studiekvaliteten og derigjennom øke studentenes gjennomføringsgrad og hindre frafall. Flere av disse ble beskrevet i vår «Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2013» og vi nevner dem her i stikkordsform: Etablering av Felles utdanningsutvalg med våre to største samarbeidsaktører UNN-HF og Tromsø kommune. Samarbeidene har blant annet medført o Etablering av kombinerte stillinger i utdannings- og praksisfeltet o Reetablering av Ferdighets- og simuleringssenteret FOSS o Muligheter for å få utdanningstermin o Bedre koordinering av praksisbestillinger hos helsetjenesten Etablering av Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HELPED) med o Jevnlige tilbud om pedagogiske seminarer o Tilbud om støtte til enkeltpersoner gjennom «Pedagogisk poliklinikk» o Systematisk tilbud om kurs i praksisveiledning for ansatte i helsetjenesten. Gjennomføring av årlig utdanningskonferanse hvor vi hvert andre år arrangerer den i samarbeid med Helse Nord RHF. Eksamenskurs; innhenting av internasjonale ressurser for å kurse ansatte i eksamensutforming. Utarbeidet «Håndbok for ledere i medisinutdanningen», et dokument som gir god oversikt over ansvars og oppgavedeling mellom ulike nivå av utdanningsledelse innen medisinstudiet, samt en oversiktlig presentasjon av sentrale arbeidsprosedyrer for kvalitetsutvikling. Fakultetets arbeid med studiekvaliteten har endt opp i flere større prosjekter som har, eller vil ha innvirkning på programdesign: Innført nye studieplaner for Farmasi, fra integrert master til bachelor og master (3+2) fra Selv om det er tidlig å trekke konklusjoner, ser det ut som at innføringen av de nye programmene har hatt en positiv effekt på rekruttering av studenter til farmasi. I arbeid med de nye studieplanene har man hatt fokus på å gi studentene tilhørighet til fagområdet fra dag én. Innført revidert studieplan i medisin (2012). Pågående arbeid for å innføre reviderte studieplaner for bachelor, master og profesjonsstudiet i psykologi høsten Reviderte studieplaner har også som siktemål å øke gjennomstrømningen. UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side24 6

25 Endret enkelte masteremner ved IHO slik at de er åpne for enkeltemnestudenter. Dette kan gi økt rekruttering og bidrar samtidig til å dekke en etterspørsel fra kommunehelsetjenesten. Pågående arbeid for å innføre kliniske emner i flere av master retningene ved IHO. Tiltaket er forventet å ha effekt både på rekruttering og gjennomstrømning. Pågående arbeid med oppfølging av evaluering av bachelor i radiografi. Evalueringsgruppen har hatt eksterne deltakere. Satsing på Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS), som vi mener både vil gjøre studenten bedre rustet for arbeid i dagens helsevesen og gi spennende undervisning. 3.2 Arbeid med å øke gjennomstrømning og hindre frafall Helsefak har de siste årene kartlagt hvilke typer frafall vi har på de ulike programmene. Vi har ikke kvantifisert de ulike typene innen de enkelte program. Oversikten i vedlegg 1 viser at alle våre programmer opplever frafall i flere av fasene fra søknadsfristen til avsluttet utdanning. Arbeid med frafall fra søknadsfristen 15.april til registreringsfristen 1.september omtales i avsnitt 3.3 under «Tiltaksplan for rekruttering». Videre viser vedlegg 2 hvilke tiltak som er gjort ved de ulike program for å hindre frafall i denne perioden. Helsefak er i all hovedsak fornøyd med det arbeidet som gjøres for å hindre frafall i denne perioden og samlet sett benyttes alle typer tiltak vi er kjent med. Det gjenstår ennå noe arbeid før alle program har tatt i bruk alle tiltak som er relevant for dem. Vedlegg 7 viser gjennomføringsprosent ved våre studieprogram. Det viser at vi i 2014 hadde mellom 64 og 105 i gjennomføringsprosent. Gjennomføringsprosent angir i hvor stor grad studentene har tatt eksamen i de emner de har meldt seg opp i. Det angir ikke i hvilken grad studentene har fulgt normal studieprogresjon. Frafall underveis i studiet jobbes det systematisk med fra to vinkler. Den ene er studieledelse og læreres arbeid med utvikling av studieplaner, emner og egen undervisning. Dette er skissert i avsnitt 3.1. Administrasjonens samarbeid med lærere og studieledere om utdanning og studenter har vi systematisk fokus på gjennom Studieadministrativt forum som avholdes 2-3 ganger per semester, for alle studieadministrative ansatte. Tiltak som har gitt god effekt på ett institutt eller program, deles der med andre. Andre tiltak som det blant annet arbeides med er: Systematisk oppfølging av studenter som stryker, både fra administrativt og faglig hold Støtte til fagsosiale sammenkomster for studentene for å skape godt miljø Oppfølging av studentenes deltagelse på arbeidskrav og obligatoriske elementer Tilrettelegging for enkeltstudenter UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side25 7

26 Informasjon til søkere om nødvendige forkunnskaper for å komme gjennom studiet (gjelder studier med lav inntakskvalitet) Tett oppfølging av masterprosjekter og studentenes skrivearbeid. Gjelder særlig der studenter kommer utenfra og starter på 2-årig master. Voksne studenter, som ønsker å ta en master- eller videreutdanning samtidig som de er i jobb, er en utfordring for mange av våre utdanningsprogram. Vi ser frafall på grunn av tidsklemme mellom jobb, familieliv og utdanning. Tiltak for å bidra til å redusere denne typen frafall drøftes, selv om slikt frafall ikke kan elimineres. Tiltak for å begrense frafall i denne gruppen kan være: Fleksibilisering av utdanningene gir flere mulighet til å studere der de er når de har mulighet. Tidlig opptak som gir søkerne god tid til fra studietilbud til studiestart, slik at de kan tilrettelegge sin hverdag. God og ærlig informasjon om arbeidsmengden i et studie. Lekkasje av studenter fra odontologi til medisin er en type frafall som vil forbli så lenge nasjonale opptaksforskrifter består slik de er i dag. Denne lekkasjen bidrar til at man med letthet får etterfulgt medisinkullene for evt. frafall 1. studieår. Det er imidlertid et stort tapsprosjekt for fakultet som helhet, da det er langt vanskeligere å finne søkere som kan innpasses til 2. studieår på odontologi. IKO vil arbeide med rekruttering fra utenlandske læresteder for å få søkere som har tatt første år av tannlegeutdanningen og ønsker å fortsette i Norge. 3.3 Arbeid med rekruttering på Helsefak Det gjøres mange ulike tiltak i rekrutteringsøyemed på fakultetet. Tiltakene og arbeidsoppgavene er fordelt mellom fakultetsadministrasjonen, instituttene, studieprogrammene og KSA i sentraladministrasjonen. Et godt arbeid med studentrekruttering forutsetter god samhandling mellom UiT sentralt og fakultetene. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (KSA) har det overordnede ansvaret for arbeidet med studentrekruttering. KSA har definert sitt ansvarsområde som et overordnet ansvar for rekruttering til bachelorstudier, integrerte masterstudier og profesjonsstudier med norsk ungdom mellom år som målgruppe. KSA konsentrerer seg i hovedsak om rekrutteringsinnsats i vårsemesteret fram til søknadsfristen 15. april. Fra januar til april er det fokus på søknadsfristen for opptak til høyere utdanning. I dette tidsrommet deltar fakultetet på ulike utdanningsmesser, skoleelever besøker campus og vi er aktive på Facebook og i andre sosiale media. De siste årene har rekrutteringsarbeidet ved Helsefak fått mer struktur og UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side26 8

27 en tydeligere ansvarfordeling mellom seksjoner og mellom fakultetsadministrasjonen og studieprogrammene. Ytterligere informasjon om ansvarsfordeling innenfor rekruttering står beskrevet i avsnittet om tiltaksplanen for rekruttering på side 12. Åpen dag i Tromsø/Alta Åpen dag arrangeres hvert år i regi av KSA samtidig som det er utdanningsmesse i Tromsøhallen. Elever fra videregående skoler i Troms fylke deltar på messen og får samtidig tilbud om å delta på åpen dag der alle fakulteter presenterer sine studietilbud. Studenter fra alle studieprogram på Helsefak tar imot studentene og forteller om sine studieprogram, både faglig og sosialt. Åpen dag, som arrangeres hvert år i regi av KSA, har de tre siste årene blitt arrangert i sin helhet på MH- bygget. Alle fakulteter hadde fagforedrag i ulike auditorier på MH. Helsefak hadde fire parallelle foredrag som var fordelt over to dager. Det var mange elever som hadde valgt å komme og høre om studietilbudene innenfor helsefag. Det arrangeres en tilsvarende dag på campus Alta. Her hadde Helsefak to ansatte som deltok for å holde foredrag og stå på stand. Helsefak sin deltakelse på utdanningsmesser Arbeidet med skolebesøk og deltakelse på messer har, i samarbeid med KSA, vært koordinert fra utdanningstjenester ved Helsefak. Hvert år i november oversender KSA en oversikt over alle messer og skolebesøk UiT har forpliktet seg til å delta på. Det har vært bred deltakelse fra ansatte på Helsefak på messene. Som deltaker på messe eller skolebesøk promoterer man alle programmer ved UiT. Alle fakultet er derfor ikke representert på alle messer og/eller skolebesøk. I forkant av rekrutteringsturneene gis det opplæring for alle som skal reise. De skolebesøkene og messene Helsefak ikke hadde ansatte på betyr ikke at Helsefak ikke var representert. Alle studier blir informert om alle skolebesøk og messer, selv om reisene blir fordelt mellom fakultet. Skoleopplegg for grunnskole og videregående skoler Undervisningstilbudet ved Det helsevitenskapelige fakultet omfatter skoleopplegg for elever i grunnskole og VGS, og koordineres av Seksjon for formidlingstjenester. I 2014 var totalt 1500 elever på besøk ved fakultetet. Flertallet av de besøkende var elever fra hovedmålgruppa (10. klasse og 1. klasse på vgs.), men også barn fra helt nede på barnehagenivå var på besøk ved fakultetet. I 2014 var også en større andel av elever fra 8. og 9. klasse på besøk, siden det i løpet av dette året også ble tilbudt skoleopplegg for denne målgruppa. I undervisningstilbudene for 2014 inngikk UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side27 9

28 opplegg i utstillinga impuls og ved Anatomisk avdeling, særlig opp mot temaene hjernen, hjertet og rus, fordøyelsessystemet, hormon- og nervesystemet. I tillegg ble det også gjennomført skoleopplegg knyttet opp mot studier innen farmasi, medisinsk biologi og ergoterapi, i samarbeid med forskere og studiekonsulenter ved de ulike instituttene. I 2014 fikk også flere av de besøkende klassene i hovedmålgruppa (10. klasse og vgs.) tilbud om en presentasjon av studier ved Helsefak i regi av Seksjon for utdanningstjenester, som en forlengelse av besøket ved fakultetet. Forskningsdagene Helsefak deltar årlig med aktiviteter under Forskningsdagene som foregår hver høst i regi av Norges Forskningsråd. I 2014 deltok Helsefak med stand på Forskningstorget i Tromsø, og over 3500 besøkende ble registrert i løpet av de to dagene torget ble arrangert. Den ene dagen var forbeholdt inviterte skoleklasser fra grunnskole og videregående skole, og den andre dagen var torget åpent for alle. På Helsefak sin stand bidro forskere fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord), Institutt for farmasi, Institutt for klinisk odontologi og Institutt for samfunnsmedisin/tromsøundersøkelsen. I tillegg til Forskningstorget var Helsefak også synlig under flere arrangementer under Forskningsdagene i Tromsø 2014: en forelesning om mindfulness og stress for studenter, en forskernatt med tester og foredrag om Tromsøundersøkelsen og en forskermaraton med tema «fortelling og forskning» ble også arrangert i løpet av festivalen. På campus Hammerfest arrangerte Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) et forskningstorg under Forskningsdagene, og i Alta var også IHO involvert i en foredragskveld som omhandlet livet under krigen og tvangsevakueringen i Finnmark. Lørdagsuniversitetet Helsefak bidro også med tre foredrag under Lørdagsuniversitetet i 2014; ett foredrag på våren og to foredrag på høstsemesteret. Lørdagsuniversitetet er et åpent populærvitenskapelig tilbud til Tromsøs befolkning, hvor forskere fra UiT holder foredrag om sin forskning. Foredragene er åpne for alle, og er med på å synliggjøre forskningen til et allment publikum. Denne formen for allmenrettet formidling er omdømmebyggende, og kan regnes som en del av en større tenkning om rekrutteringsarbeid hvor man har mulighet til å nå frem til eksempelvis foreldre og besteforeldre til potensielle studiesøkere. UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side

29 Nyheter og sosiale media Helsefak gjør en kontinuerlig innsats for å synliggjøre forskning og utdanning for et allment publikum. I tillegg til egne nyheter og oppslag i media, har fakultetet tatt i bruk sosiale media i form av Facebook, Twitter og en egen helseblogg. Av disse er det spesielt Helsefaks Facebookside som brukes overfor studenter. Siden har rundt 1400 likes og den brukes til å formidle relevant informasjon om å skape engasjement rundt nyheter, arrangementer, konkurranser med mer. Siden administreres av utdanningstjenester og Infotorget i fellesskap, og alle som ønsker det kan sende inn tips til nyheter som skal publiseres der. Gjennom disse kanalene håper vi å kunne profilere fakultetet som et attraktivt arbeids- og studiested for potensielle ansatte og studenter. Alumni virksomhet Alumni virksomhet (nettverksarbeid overfor uteksaminerte studenter) er i ferd med å bli innført for hele UiT. Erfaring fra andre universiteter viser at alumni-arbeid har betydning for mange områder, blant annet studentrekruttering, rekruttering av ansatte, praksisplasser, omdømmebygging, innovasjon etc. Et etablert alumni-nettverk forbedrer den strategiske kommunikasjonen. UiT har kjøpt og kjører pilot på et elektronisk verktøy som skal gjøre det enklere og pleie kontakt med tidligere studenter. Integrasjon mot FS og LinkedIn er på plass. Systemet er klart til implementering våren 2015, men noen strategiske beslutninger gjenstår. På Det helsevitenskapelige fakultet har man startet alumni-virksomhet gjennom to institutter. Institutt for farmasi har allerede etablert 13 kontaktkull. Arbeidet drives av administrasjonen ved instituttet. Ved Institutt for klinisk odontologi ivaretas arbeidet av studieseksjonen ved instituttet, og de er i gang med forarbeidet i påvente av det elektroniske verktøyet. Tiltaksplan for rekruttering Universitets- og høgskolesektoren har hovedansvar for å skaffe kompetent arbeidskraft til samfunnet, og Helsefak har et spesielt ansvar for å utdanne kandidater med helsefaglig kompetanse i nord. I konkurranse med andre studiesteder som tilbyr utdanninger innenfor helse og omsorg er det viktig at det arbeides systematisk med rekruttering slik at vi tiltrekker oss de beste studentene fra inn- og utland til våre utdanninger. Alt arbeidet som legges ned ved Helsefak hvert år er med på å påvirke omdømmet og kvaliteten på utdanningene. Dette gjelder spesielt arbeidet som legges ned ved instituttene i forhold til god og tydelig informasjon, organisering av undervisningen og opptak som ivaretar studentene gjennom hele studieforløpet. UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side

30 Bevissthet i forhold til hvilke tiltak vi iverksetter for å skape et godt miljø for rekruttering er viktig. God kvalitet i alle ledd er fortsatt vårt beste tiltak for å rekruttere studenter, og vi må være opptatt av de små tingene som gjør at studentene føler seg godt ivaretatt gjennom prosessen fra søknad til avsluttet grad. Det er detaljene i vår samhandling med studentene som kommer til å skille oss positivt fra andre studiesteder med samme valgmuligheter. Målgruppen for tiltaksplanen er i hovedsak studieadministrativt ansatte ved instituttene som kjenner hvor «skoen trykker». Tiltaksplanen skal brukes som en sjekkliste i arbeidet med forvaltning av studieprogram i forhold til rekruttering. Vi håper at dokumentet kan benyttes som et strategisk verktøy i institutt- og programledelse og ved utarbeidelse av rekrutteringstiltak som skal inn i budsjetter og årsplaner. Ressursgruppen for rekruttering ble opprettet høsten 2011 for å samordne rekrutteringsaktiviteten på fakultetet, og for å lage en beskrivelse av tilgjengelige rekrutteringstiltak. Det var et behov for å skaffe en oversikt over ansvarsfordelingen mellom nivå og enhetene ved fakultetet, og dermed klargjøre hvem som gjør hva i en til dels omfattende prosess som gjennomføres fortløpende og til faste tidspunkt gjennom året. Ressursgruppen for rekruttering er en rådgivende gruppe for prodekan utdanning og instituttene i forhold til studentrekruttering. Det vurderes per i dag om det skal settes ned et forum hvor deltakerne kan dele erfaringer og samarbeide på tvers av institutter og seksjoner slik at gode innspill til for eksempel tiltak og ansvarsfordeling kan nedfelles i tiltaksplanen. Studieadministrativt forum og forum for formidling kan benyttes aktivt som arena for videre arbeid med rekruttering. Tiltaksplanen for rekruttering ble «ferdigstilt» 1 i januar Den er et resultat av møter i ressursgruppe for rekruttering, samt innspill fra instituttene over flere år. Tiltaksplanen ble sendt på en bred høring. Planlagt start for implementering var i SA-forum 6.februar Det ble laget en poster som ble delt ut til alle studiekonsulenter samt en nettside er under konstruksjon. Nettsiden 2 skal fungere som en ressursdatabank/verktøykasse for de som arbeider med rekruttering og trenger tips til tiltak som skal utføres. Videre sendes tiltaksplanen med nødvendige vedlegg til alle institutt, samt at vi hvert år skal et studieadministrativt forum med rekruttering på agendaen. 3.4 Studieprogram som trenger ekstra oppfølging i forhold til rekruttering og gjennomføring Her er de program som instituttene selv melder at de vil ha fokus på i neste opptak og studieår: 1 Dokumentet revideres årlig i forbindelse med Utdanningsmeldingen. 2 UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side

31 Odontologi har behov for å supplere 2.studieår med søkere fra utenlandske læresteder Bachelor i Tannpleie har behov for langt større søkermasse. Programmet vil bli gjennomgått i saken om studieprogramporteføljen. Bioingeniørutdanningen har behov for å styrke gjennomføringsgraden Bachelor i psykologi har behov for ekstra oppfølging for opptaket 2015, fordi det ble utelatt fra Samordna opptak Master i barnevern vil ha sterkt fokus hos RKBU; det foregår tett samarbeid med eksterne aktører Farmasi (3&2) viderefører det intensive arbeidet med rekruttering Jordmor utdanning Bachelor i Radiografi Master sykepleie. Programmet vil bli gjennomgått i saken om studieprogramporteføljen. Master i helsefag o Studieretning aldring og eldreomsorg o Studieretning flerfaglig Videreutdanning i o Barnesykepleie o Operasjonssykepleie o Anestesisykepleie o Kreftsykepleie og i telemedisin har svak rekruttering. 4. Internasjonalisering 4.1 Utveksling ved Helsefak Utviklingen innen utveksling har vært formidabel på Helsefak de siste årene. Både antall innreisende studenter til fakultet og utreisende har økt siden fusjonen i En stor andel kommer fra medisinstudiet der % av kullet høst 4. år reiser på utveksling, og det åpner for at mange studenter kommer til fakultetet. Det er ikke registrert hvor mange prosent av studentene på praksisstudiet reiser INN/UT, men over 50 % tar deler eller hele sitt opphold som praksis. Figuren viser en oppadgående trend for utveksling totalt på Helsefak. Vi har en økning på 62 % for innreisende studenter, 30 % for utreisende. UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side

32 Utveksling Helsefak Antall studenter Innreisende Utreisende Totalt Tilrettelegging og kvalitetssikring av/for internasjonal mobilitet på Helsefak Instituttene IFA, IKM, IKO, IMB, ISM og IPS er ikke fornøyde med det antall utvekslingsstudenter de har INN/UT. De skulle gjerne sett at det var flere som både reiste på utveksling, og flere som kom inn. Denne problemstillingen gå ut på at instituttene og studieprogrammene i fremtiden må jobbe med å utvikle flere avtaler som er kvalitetssikret og som studentene har lyst å bruke. IHO og medisinstudier er fornøyde med studentmobiliteten. Her reiser studentene på kvalitetssikrede avtaler som over flere år har vært kjempepopulære og bygget opp et rennommé blant studentene. For eksempel er det årlig 4-6 ergoterapi-studenter som reiser til Zambia og fire medisinstudenter som reiser til Pretoria i Sør-Afrika. Dette er populære avtaler som det er venteliste på og studentene ønsker flere slike avtaler i fremtiden. Instituttene og studieprogrammene bruker mye tid og tilrettelegger hver enkelt søknad for at studentene skal kunne få mulighet til å reise på utveksling. Mange av studentene ved Helsefak som reiser på utveksling tar deler eller hele sitt opphold som praksis og da krever det ekstra tilrettelegging og faglig kompetanse for å kunne planlegge og gjennomføre et utvekslingsopphold. De fleste institutt og studieprogram har i dag faglige internasjonale koordinatorer som tilrettelegger for at studentene kan reise på utveksling, det samme gjelder for studenter som ønsker å komme hit i praksis eller ta emner ved fakultetet. I 2014 har det blitt laget en film om utveksling. Denne filmen er på engelsk og har både innreisende og utreisende studenter som målgruppe. Filmen ble lagt for å øke kunnskap om hvilke muligheter UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side

33 som fins for utreisende/innreisende studenter, samt vise mangfoldet i å dra på utveksling. Filmen 3 har fått gode tilbakemeldinger internt på både fakultetet og på universitetet og den brukes ofte når vi formidler og forteller om studietilbud ved Helsefak. 4.3 Sikring av attraktive og aktive avtaler Forankring i både fagmiljøet og på ledelsesnivå er viktige stikkord for å kunne gi attraktive og aktive avtaler. Utveksling innen helsefagene viker sjelden fra det relevante læringsutbyttet for studieprogrammene. Studentene må følge sin studieplan for å bli autorisert helsearbeider. Dersom en student drar på utveksling, vil en faglig internasjonal koordinator godkjenne oppholdet og opplegget nøye for å kunne garantere at studenten lærer tilsvarende når de er på utveksling. Eksempler på tiltak for å sikre attraktive og aktive avtaler og tilrettelegge for internasjonal mobilitet: Bruk av Erasmus+ ansatt mobilitet for å besøke partnere Kontakter etableres via forskningsnettverk Programstrukturen endret for å forenkle muligheter for utveksling. Arbeidet ledes av internasjonale kontakter på de ulike utdanningene. Operative avtaler evalueres kontinuerlig, og oppretting av nye avtaler vurderes fortløpende. Utveksling utføres i samarbeid med etablerte forskningsnettverk Internasjonal kontakt ved utdanningene informerer i klassene om utvekslingsmuligheter Administrativ internasjonal koordinator på alle institutt/studieprogram som har utvekslingsavtaler Synlige nettsider for utreisende studenter (arbeides med en nettside for innreisende) Oversikt over utvekslingsavtaler fordelt på land og fagområde for 2014 Avtaleporteføljen til Helsefak har de siste årene blitt mindre. Dette er grunnet en gjennomgang av avtalene og hvilke avtaler som faktisk bli brukt av studentene. Dette arbeidet fortsetter i Det er viktig å avslutte avtaler som ikke har vært brukt på noen år, samt at det er viktig å fornye porteføljen med avtaler som studentene faktisk har lyst til å bruke. Det er mangel på engelskspråklige avtaler, og i år holder for eksempel fysioterapiutdanningen på å ferdigstille en avtale med Brunel University i UK. Dette vil bidra til en mer variert avtaleportefølje samt et tilbud i engelskspråklige land for studentene på fysioterapiutdanningen. 3 UiT Norges arktiske universitet N-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: Side

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak. «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak»

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak. «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak» Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak» Hvorfor en tiltaksplan for rekruttering? «I konkurranse med andre

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 19.03.2014 Tidspunkt: 08.30-15.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: Tidspunkt: 08:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 20.02.2014 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10.30-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Malangen Brygger Møtedato: 23.09.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

UNVERSITETET I TROMSØ U1T

UNVERSITETET I TROMSØ U1T UNVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET Orienteringssak FS Hesefak 2012 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakuitet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4247 MSI000/

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Henrik Schirmer Eyvind J. Paulssen IKM Vinjar Fønnebø Margritt Brustad ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.06.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 VGU001 Dato: 09.06.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 09.06.2016 Til stede: Forfall: Instituttleder

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 07.10.2015 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Avdeling for utdanning Deres ref.: Vår ref.: 2009/7056 ESK004/ Dato: 04.10.2009 INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2009-2013, UTDANNINGSVIRKSOMHETEN 4.1 Mål 1: UiT skal utdanne kandidater som

Detaljer

Møtet startet med presentasjon av Magne Arve Flaten om Your brain is our business. Fakultetsstyret takket Flaten for en interessant presentasjon.

Møtet startet med presentasjon av Magne Arve Flaten om Your brain is our business. Fakultetsstyret takket Flaten for en interessant presentasjon. DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møteleder/referent: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Møtedato: 24. oktober 2011 Arkivref.: 2011/3

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30

1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30 1. desember 2014 U7.220/Rådsrommet, kl. 10.30-15:30 Dato: 21.11.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH-bygget Møtedato: 01.12.2014

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL- Vedtatt av sstyret 13. januar 2011 FS-9/2011 PLAN FOR REKRUTTERING, FAKULTET FOR HUMANIORA,

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Gabo, Finnmarksfakultetet, Campus Alta Møtedato: 24.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET Sak SREVMED O72O1 2 Til: Styringsgruppen for implementering av fly medisinsk studieplan Møtedato: 27. mars 2012 Arkivref.: 2011/5096-28 ENIOO1/333

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magritt Brustad Medlem ISM Eyvind J. Paulssen Medlem IKM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magritt Brustad Medlem ISM Eyvind J. Paulssen Medlem IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 19.04.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM

Medlem Observatør. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vinjar Fønnebø Henrik Schirmer. Magritt Brustad Instituttleder IKM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 14.03.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 20.04.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 20.04.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent.

FS HELSEFAK 24/09 REFERAT FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2009 Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte og det ble enstemmig godkjent. MØTEREFERAT Møtedato: 1.desember 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Åge Danielsen/ Åshild Strømmesen Åge Danielsen Marit Lind Åshild Fause (09:25) Ellisiv B. Mathisen Martin R. Eisemann Eva Sjøttem

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Larsen Medlem IMB. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Magritt

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Louise Carlsen Håvar Marsteen Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201 Møtedato: 16.03.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Terje

Detaljer

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2016/712 Dato: 17.02.2017 Universitetsdirektøren Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Helsefak takker for rapportene som er utarbeidet, og

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Fast vitenskapelig

Detaljer

Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak

Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2015/1505 Dato: 14.10.2015 Universitetsdirektøren Høringsuttalelse - rapporter - Helsefak Innenfor gjeldende tidsfrister er det ikke mulig for Helsefak å gjennomføre

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlem ISM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margritt Brustad Medlem ISM MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 20.09.2017 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

PM 14/2010: Endring i organisering av prosjektet: Revisjon av profesjonsstudiet i medisin

PM 14/2010: Endring i organisering av prosjektet: Revisjon av profesjonsstudiet i medisin DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN PM 14-2010 Til: Programstyret i medisin Møtedato: SIRKULASJONSSAK - merknadsfrist 08.03.10 - kl. 1400 Arkivref.: 2010/1655 ATE001/ PM 14/2010:

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Torsten

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009?

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009? Melding om arbeidet med kvalitetssikring av utdanning i 2010 ved Det humanistiske fakultets institutter med eget punkt for fakultetets studenttillitsvalgte Institutt/Studenttillitsvalgte: Velg fra listen

Detaljer

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM)

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Beskrivelse av verv Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Antall representanter i styret: ca 10 Antall studentrepresentanter i styret: 2 med vara Møtehyppighet: 2-4 ganger

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.:2017/1173 VGU001 Dato: 08.10.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved IHO Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon

Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon Tromsø 19. april 2017 Arnfinn Sundsfjord, Dekan Det helsevitenskapelige fakultet, UiT arnfinn.sundsfjord@uit.n o 2009 UiT + HiTø

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

Årsplan IHO. Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag. Vedtatt SAK IS IHO 2014/1173

Årsplan IHO. Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag. Vedtatt SAK IS IHO 2014/1173 Årsplan IHO 2014 Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag Vedtatt 27.02.2014.SAK IS IHO 2014/1173 www.uit.no 2 www.uit.no 3 1. Forskning som omhandler samiske pasienters og pårørendes

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torsten Risør Medlem Helsefak. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torsten Risør Medlem Helsefak. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103 Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak Eyvind

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Elin Skog Seksjonsleder Åshild Tempel Seniorrådgiver Elin Holm Rådgiver. Merknader

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Elin Skog Seksjonsleder Åshild Tempel Seniorrådgiver Elin Holm Rådgiver. Merknader MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH L6.201, Tromsø Møtedato: 23.04.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eyvind J. Paulssen Medlem/

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: Anders Aarbø

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: Anders Aarbø Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 03.12.2015 MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: 10. desember 2015 kl. 0915-1500 Møtested: MH U9.123 Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: rom 4.213, Teo Hus 4, Campus Breivika Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 10:30-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer