Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96"

Transkript

1 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113,1-3 Fotograf: Solveig Haugen Tusvik FRA YTTERÅSEN Solnedgang Ned i vester soli glader. Takk for dagen, Gud og Fader, gjev oss vern til natti no! Takk for mat og takk for klede, takk for arbeidskraft og glede, gjev oss hjartefred og ro! Gud og Fader, lat oss sova under englevakt i stova, ver vår sol om natti, du! Når så siste dagen dalar, lyft oss opp i dine salar, lei oss over stjernebru! Tekst: Anders Hovden 1910 gjengitt fra Norsk Salmebok

2 Redaktørens hjørne Nå er et konfirmantår til ende. En flokk staute konfirmanter, 21 i tallet, har gjennomført sin konfirmanttid. De har deltatt på Kickoff, en samling for alle konfirmantene i Gjøvik kommune. Så har de hatt temaundervisning i sin lokale kirke et par ganger, gjennomført gudstjenesteverksted og også deltatt aktivt som medliturger og hjelpere ved gudstjenester. Konfirmantleiren på Merket i Tisleidalen er hovedarenaen for undervisningen. Her tas mange forskjellige virkemidler i bruk for å formidle kunnskap om den kristne tro. En stor gjeng tidligere konfirmanter, LUPY-gjengen, gjør her en meget stor innsats. Flott at ungdom vil være ledere og formidle av det de har lært, sett og hørt. LUPYs innsats er formidabel. Og vi har bare hørt godord og skryt fra konfirmantleirene i år. Ungdommene er så kjekke og oppmerksomme og de tar vare på hverandre. Dette gjelder også konfirmanter og ledere fra Biri! Nå er den første konfirmasjonsgudstjenesten gjennomført. I denne gudstjenesten fikk man høre om kjærligheten i Bibeltekster og prestens preken. Om Guds kjærlighet som omslutter oss. Om kjærligheten som utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Dagens evangelium (Joh 15,9-12 ) lød: Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede være fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Konfirmasjonen er en forbønnshandling. Konfirmantene går fram til alteret enkeltvis, en etter en. De kneler ved alterringen, presten legger hånda på deres hode og ber en bønn for hver enkelt. I mens tenner en annen konfirmant et bønnelys i lysgloben. Dette gjøres med verdighet og høytid. En av bønnene presten ber er denne: Barmhjertige skaper og Herre, vi ber deg for NN. La NN få vandre i ditt lys og leve sitt liv omsluttet av din kjærlighet. En annen bønn lyder slik: Herre, vår Gud, vi ber deg for NN. Gjør NN trygg på at ingenting kan skille ham/henne fra din kjærlighet i Kristus Jesus. Og vi tar også med en tredje bønn: Gode Gud, vi ber deg for NN. Bevar NN fra alt ondt og vær hans/hennes vokter og hjelper i dag og alle dager. Dette var forbønner for konfirmantene. Men vi kan be disse bønnene om vi ikke er konfirmanter også. Og konfirmantene kan i ettertid ta fram bønnekortet de fikk og be sin bønn om igjen. Vi kan sette våre navn inn og be om å få vandre i Guds lys, om å bli omsluttet av Guds kjærlighet og om at Gud må være vår vokter og hjelper. Gud vil at vi skal fylles med hans kjærlighet og denne kjærligheten er grunnlaget for den fullkomne glede. Det er ikke alle dager i livet som er gledesdager. Heller ikke for årets konfirmanter, eller fjorårets, eller neste års konfirmanter. Vi vet det er dager og tider da gleden kjennes langt borte men hvor smerten, sorgen eller håpløsheten er nær. Guds kjærlighet rekkes ut til oss også i disse dagene. Selv på slike dager kan vi be de samme bønnene. Eller vi finner andre bønner å be. Kanskje kan vi gjøre den danske presten og salmedikteren Holger Lissners ord til våre: DU FYLLER MEG MED GLEDE Du fyller meg med glede for gleden er fra deg, du Gud, som villig skjenker så gleden bor i meg. Forts. side 8. Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Kjell Robin Homb Johansen Ruben Alexander Nordby Bjerke døpt i Vingrom kirke Alexander Sletten Bergmann Torjus Smedshammer Johansen Emrik Brovold-Eikehaug Lars-Erik Solbakk Haldsrud Sigurd Andresen-Risberg Dennis Engen Wettre Georg Engen Kirkeby Vilje Nordlunde Amdahl Jenny Suren Vigde Tine Therese Sletten Tranberg og Henning Flyødegård Mona Fjeld og Bjørn Sæther Tone Brennum Feiring og Sverre Ølnes Øyvor Bjørke Brovold og Kristoffer Eikehaug Janne Rusten og Morten Rusten Hege Hagen og Even Markeng Døde Finn Sigmund Næperud Kirsten Elverum Leif Arne Ramsrud Eva Reidun Veisten Arnfinn Synstelien Ester Roset Magnar Borge Rendalsvik Jorunn Grønvold Magnhild Engen Harald Feiring Knut Lunna Odd Johannes Skarseth 2 Menighetsbudet 3/13

3 Solveig Slettahjell og Høsttakkefest Solveig Slettahjell hadde konsert i Biri kirke i september i fjor. Da ble hun så begeistret for kirka at hun ønsket å spille inn en CD-plate der. Opptakene ble gjort i uka etter pinse. Før det hadde hun gitt oss en uforglemmelig sangkveld med sanger hun ønsket å ha med på plata. I tillegg ville hun gjerne være med å synge på en gudstjeneste i høst. Det blir ved gudstjenesten 13. oktober. Da feirer vi Høsttakkefestgudstjeneste i Vi feirer gudstjeneste med dåp og nattverd og det blir FEST når Solveig Slettahjell deltar med sang. Hun synger ikke bare for de kongelige (jfr. kronprinsparets 40-års feiringer), men også for oss biringer! Siden den nye plata hennes slippes på markedet fredag 11. oktober, regner vi med at hun har med seg plater for salg etter gudstjenesten. Tradisjonen tro blir det i hvert fall Kirkekaffe etter gudstjenesten. Mulig det kan bli litt mer program i etterkant av gudstjenesten også, men det er ikke klart i skrivende stund. Bedehussanger i Biri kirke Torsdag 14.november kommer Vingrom Seniorkor til Biri kirke med programmet Minner fra bedehuset. Vingrom Seniorkor blir ledet av Gerd Rindal, som mange kjenner som sanger og dirigent for Vingrom sangkor i en årrekke. Hun fikk for få år siden kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for kor- og kulturlivet. Biri kirke Torsdag 14. november kl Gratis inngang Nå leder hun Vingrom Seniorkor som er et svært aktivt kor. Det siste året har de reist rundt i området med programmet Minner fra bedehuset. Her har koret samlet de eller mest kjente og mest sungne bedehussangene. De har satt sammen et program som veksler mellom korsang, solosang og allsang. Inger Johanne Smidesang forteller litt om sine bedehusminner i tillegg til å være sangsolist. Ivar Berg er med som sangsolist og på gitar. Vingrom Seniorkor ved Ringebu Stavkyrkje - 17.juni Menighetsbudet 3/13 3

4 Inger Schiager. Inger Lise Ulsrud. Foto Lind 2013 Ny salmebok: Norsk salmebok 2013 Det er en historisk begivenhet når det nå utgis ny salmebok i Den norske kirke. Det er 28 år siden sist, og bare tre ganger i forrige århundre kom det ut salmebøker i vår kirke. Arbeidet med Norsk salmebok 2013 startet i 2004, som en del av gudstjenestereformen. Mange av landets menigheter har vært høringsinstanser på forslaget som kom i 2008, og salmeutvalget har vært behandlet på to kirkemøter. Kirkemøtet 2012 godkjente ny salmebok, Norsk Salmebok 2013, og vedtok at den kan tas i bruk fra 1. søndag i advent Norsk salmebok 2013 er ei salmebok med 899 salmenummer, av disse er 535 salmer videreført fra Norsk Salmebok (1985) og 124 salmer er videreført fra Salmer salmer er nye, og blant disse er både mange kjente og flere nyskrevne salmer. Den nye salmeboka har en langt større sjangerbredde enn tidligere salmebøker. Her står de tradisjonelle salmene side om side med gospel, spirituals, såkalt moderne lovsang, viser, afrikanske, latin-amerikanske og asiatiske salmer. Innslag av salmer på de tre samiske språkene og kvensk viser det språklige mangfoldet innenfor Den norske kirke. Salmer på engelsk og andre fremmedspråk er kommet med, noe som reflekterer at kirken er internasjonal, og som samtidig gir hjelp til å inkludere innvandrere i norske menigheter. I følge Kirkeloven 11 er det Menighetsmøtet som avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok (blant annet). Det ble avholdt Menighetsmøte i Biri kirke etter gudstjenesten søndag 16.juni Menighetsmøtet vedtok, etter forslag fra menighetsrådet, at ny salmebok skal tas i bruk fra 1. søndag i advent Menighetsbudet 3/13

5 Denne salmen er jeg glad i Ein fin liten blome i skogen eg ser er en sang eller salme som jeg synes er veldig fin. Den rommer veldig mye av Guds skaperverk i fra vugge til grav. Teksten er opprinnelig skrevet av den svenske Frelsesarméoffiseren Johan Alfred Boberg i 1890 og tittelen var Det vãxte en blomma vid granarnas fot. Den norske oversettelsen er av Anders Hovden fra Bjørn Eidsvåg laget ny melodi til denne sangen i 1971 og det er nok hans versjon som har gjort sangen kjent i Norge. I Norsk Salmebok står sangen på nr.493. Ein fin liten blome i skogen eg ser, i granskogen diger og dryg, og vent mellom mose og lyng han seg ter. Han står der så liten og blyg. Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd der skuggane tyngja deg må? Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd, til ringaste blom vil han sjå. Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå, der folk kunne skoda på deg? Å nei, eg trivst best mellom ringe og små, eg føddest til skogblome, eg. Ein dag vil den stormande vinter deg nå, då vert det vel dødsdagen din. Då kviler eg lunt og har snøkåpa på, til vårsola kysser mitt kinn. Eit bod frå min Herre du blome meg ber: om einsleg eg vert på min veg, så veit eg at Herren vil vera meg nær, Gud Fader, han vernar òg meg. Om enn eg er liten, har Herren meg kjær, med honom eg kjenner meg sæl. Kvar morgon meg bøna til himmelen ber, med bøna eg sovnar kvar kveld. Ein kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær, i blodet hans reinsa den er. Den høver for himlen, der gullgater er, den høver for vandringa her. Som blomen om vinteren visnar eg av, men gled meg, for då står eg brud. Lat lekamen kvila med fred i si grav, mi sjel, ho er heime hos Gud! Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong i morgonen æveleg klår, og blanda med heilage englar min song i himlen, dit døden ei når! Jeg har utfordret Anne Lise Bjørge til å velge salme neste gang. Signe Økesveen Menighetsbudet 3/13 5

6 Menighetsturen 2013 Den tradisjonelle menighetsturen gikk i år av stabelen onsdag 28.august, i strålende sommervær. Denne gangen var det Toten som var reisemålet. Første stopp var i Hoff kirke. Her møtte vi Olaf Nøkleby som var vår kjentmann og var med oss på runden. Første post på programmet var Morgensang i kirka. Etterpå fikk Nøkleby ordet og han fortalte om kirka, om interiør, om noen av prestene som har vært der. Blant annet formidlet han levende om dikterpresten Anders Hovden ( ), som var prest her en 10-års periode fra Hoff kirke er regnet som hovedkirken i Østre Toten. Kirken er opprinnelig bygget som en basilika mellom år 1150 og I dag er det en såkalt langkirke. Altertavla er svært gammel: Motivet er «Nattverden» og det er ganske sikkert skåret og malt av Knud Sevaldsen Bang som var prest her da altertavlen var ferdig i Fra Hoff kirke gikk vi over tunet til Bygdestua på Vangen, hvor vi inntok formiddagskaffen i den trivelige stua. Ferden gikk så litt videre, til Toten Museum, Stenberg. Stenberg er et stort friluftsmuseum som viser kulturlandskap, byggeskikk og sosiale forhold på Toten på 1800-tallet. Museet er bygd opp rundt amtmanns-garden Stenberg. Garden ligger omgitt av en vakker park, åker og eng. Vi samlet oss på tunet hvor Olaf Nøkleby fortalte om Her foredras det om presterekka i Hoff. Kunskapsformidleren Olaf Nøkleby i Hoff kirke. Toten Museum, Stenberg. 6 Menighetsbudet 3/13

7 anlegget og de som hadde sitt bosted der. Vi fikk også en tur inn i hovedbygningens stuer og kjøkkenet. Amtmannsgarden Stenberg var plass, gard og sæter fram til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790 og bygde opp garden. Sorenskriver, senere amtmann Lauritz Weidemann med kone og barn overtok garden i Han bygde opp anlegget slik det står i dag. Foruten hovedbygningen som er fra 1790-tallet, består anlegget av 11 forskjellige hus. Anlegget står stort sett uendret fra før Lauritz Weidemann døde i Interiør i hovedbygningen og drengestua er delvis intakt fra Weidemanns tid. Amtmannens døtre Amalie, Nahyda og Ingeborg bodde her sammen med broren Hannibal, alle ugifte, til den sistlevende, Amalie, solgte garden til gardsbestyreren Jens Stenberg i Familien Weidemann ligger gravlagt på det private gravstedet bak låven. Neste stopp på turen var Ås kirke, hvor sokneprest Gunnar Finstad tok imot oss og fortalte om kirka. Ås kirke på Vestre Toten, som ble innviet i 1921, er den tredje kirken på stedet. Den første ble revet i 1789 og den andre brant i Ås kirke er en monumental korskirke i romansk stil med kraftig sentraltårn, oppført i gråstein og pusset tegl etter tegninger av arkitekt Henry Bucher. Prekestolen fra 1683 har utskårne figurer av Kristus og evangelistene, og døpefonten fra 1775 er formet som et lite rokokkobord. Den utskårne altertavlen fra 1676 har malerier av Nattverden og Himmelfarten. Altertavle og prekestol er laget av presten Knud Sevaldsen Bang, I korsarmene mot nord og syd er det til sammen seks små vinduer med glassmalerier av Per Vigeland fra Etter dette kirkebesøket kjørte vi gjennom mektig og varierende Totenlandskap og fikk god informasjon på ferden videre om bonitet, bergarter og jordsmonn av vår kunnskapsrike kjentmann. På turen inn til Torsetra hadde han også artige historier om en av beboerne her inne i tidligere tider. Etter en god middag på Torsetra var det tid for å sette kursen mot Biri igjen. Takk til kjempetrivelige og blide turdeltakere, en kunnskapsrik kjentmann og vår rolige sjåfør, Egil! Gunhild Fra Ås kirke. Toten Museum, Stenberg. Glassmaleri i Ås kirke: Såmannen. Menighetsbudet 3/13 7

8 Adventskonsert BRØTTUM KORFORENING OG VEGVESENKORET R-ØST-ER i Biri kirke søndag 1. desember kl Disse to korene har i flere år holdt adventskonsert 1. søndag i advent, bl. annet i Brøttum kirke. I år har vi lyst til å ta en tur over Mjøsa, til Biri kirke. Og vi håper biringene stiller mannsterke opp. Begge korene har et medlem fra Biri, så det er trivelig å besøke Siw Norstrøm sitt hjemsted. Brøttum korforening har i året som er gått vært aktive med feiring av sine 50 år. Koret har i overkant av 40 medlemmer. Men har selvfølgelig plass til flere som er glad i å synge med i god korsang. R-Øst-er er et kor bestående av 25 vegvesenansatte fra Hamar, Gjøvik og Lillehammerdistriktet. Vi øver 1 gang i måneden, etter arbeidstid. Det er positivt å kunne møtes til sosiale sammenhenger uansett profesjoner, altså om du er leder eller ansatt. Trivelig er det å bidra med korsang på små og store vegåpninger, eller andre ting som skjer i etaten. Koret sang bl. a. under åpningen av ny E6 v/minnesund. Begge korene er så heldige å ha Arild Haug som dirigent. Arild er dyktig i sitt fag, og er ikke redd for å ta sine kor mot nye og til tider vanskelige utfordringer. Som repetitør og pianist/organist har vi tonefølge av Eli Kristin Aaseth Nordhagen. Denne dama er like stødig uansett sal eller scene. Tradisjonelle julesanger blir nok å høre i Biri kirke på adventskonserten. Men også spesialskrevne sanger for korene. Uansett ønsker vi å gi våre tilhørere en time der de kan sitte ned, la roen senke seg og lytte til 2 kor som både hver for seg og sammen vi gi sitt for at du skal føle adventstiden senke seg. Så vi håper vi ser deg i Biri kirke. Inngang kun kr. 100,00 pr. voksen og kr. 50,00 for unger. Bodhild Løvli Leder i Brøttum korforening. Tradisjonell julekonsert 22. desember Det er enda ei stund til jul, men publikum må holde av 22. desember også dette året. Da er det nok en gang distriktets vakreste julekonsert som den har blitt kalt. Det er ikke uten grunn. Biri kan varte opp med toppmusikere og denne konserten har fått en form som kombinerer det vakre og det varme på en god måte. Vi kommer tilbake med mer informasjon i neste nummer, men hold av kvelden! Biri kirke 22. desember kl Billettpris Voksne 200,-. Barn/stud 100,-. Forts. fra side 2. Du løfter opp min smerte, så smerten er hos deg, du Gud, som kjenner sorgen og deler den med meg. Du fyller meg med undring, forunderlige Gud. Du åpner alltid utvei når alt ser håpløst ut. Du løfter mine tanker så de får fred i deg. Du er der når jeg synes at du forlater meg. Du bærer meg i livet der alt kan skje med meg. Gud la meg alltid vite at jeg tilhører deg. Holger Lissner Oversatt av Tor Johan S. Grevbo Menighetsbudet 3/13

9 Iver Kleive til Biri kirke Fredag 6. desember er det duket for julekonsert med Iver Kleive i Biri kirke. Iver Kleive er godt kjent for de fleste som organist, pianist, korleder og komponist. Han har en lang karriere bak seg med konserter og plateutgivelser innenfor mange ulike genre som soloartist og i samarbeid med en lang rekke av våre mest kjente artister og utøvere. For noen år siden spilte han inn CD-en Hyrdenes tilbedelse som er flygelimprovisasjoner over våre mest kjente julesanger. Dette materialet danner grunnlaget for konserten i Biri kirke, som jo har et godt flygel. I tillegg ønsker Kleive å binde programmet sammen med beretninger og anekdoter fra et langt kunstnerliv. I forbindelse med plateinnspillinger har han vært flere ganger i fødselskirken i Betlehem, og noen av disse opplevelsene ønsker han å dele med publikum denne kvelden. På noen sanger ønsker han også at publikum skal være med å synge. Biri kirke 6. desember kl Billettsalg ved døra. Biri kirke rommer mange, og alle får plass. Billettpris 200,- Møtekalender. Blå Kors Håpet, Biri Blå Kors hadde i sommer leir flere plasser i Norge for barn fra rusmisbrukerhjem. Noen av de ca barn som hver dag lever i rusmiljøer, fikk oppleve 14 dager hver i et rusfritt miljø. Blå Kors, Norge ønsker å takke for gaven fra Blå Kors, Biri på kr til leirarbeidet. Velkommen til møter på Bethel kl : Torsdag 26. september: Ruth og Bjørn Nordengen med flere synger og spiller. Torsdag 17. oktober: Øyertrioen deltar. Torsdag 21. november: Torbjørn H Andersen med flere synger og spiller. Magnar Jystad deltar. Torsdag 19. desember: Julemøte. Biri Sanglag. Magnar Jystad: Trekkspill! Det er utlodding og servering på møtene. Kontaktperson: Jan Draumås mobtlf Formiddagstreffet samarbeid Biri Normisjon og Biri menighet Treffet er på Bethel kl på følgende datoer: Tirsdag 8.oktober: Randi Korsveien deltar Tirsdag 12.november: Helene S Johansen, Åse Berit Rognstad og Bodil Engelien deltar Tirsdag 10.desember: Program ikke fastsatt Utlodding til inntekt for Helsehageprosjektet i Mali. Servering av suppe m/brød, kaffe og kake. Trenger du skyss? Kontakt diakon John Olav tlf Velkommen til formiddagstreff! Normisjon Møter på Bethel: Torsdag 3. oktober Kl.19.30: Temamøte v/regionleder Ann Helen Aaslund Torsdag 7. november Kl : Temamøte v/regionleder Ann Helen Aaslund Torsdag 5. desember Kl : Adventsmøte (samarbeid med Midtbygda misjonsforening) Lørdag 28. desember Kl : Juletrefest Midtbygda misjonsforening Møte på Bethel Torsdag 24. oktober kl Søndagsskole/Småbarnstrall Samlinger på Bethel kl søndagene 29. september, 27. oktober og 24. november Fredag 20. desember kl : Grautfest. Bethel-basaren 2013 Velkommen til basar på Bethel torsdag 17. oktober (med innlagt Blå-kors møte), fredag 18. oktober og lørdag 19. oktober. Alle dager fra kl Menighetsbudet 3/13 9

10 MENIGHETSBUDET Organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 200, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 250, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Strandgata 13 A 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri menighetsråd: Jarle Hillestad leder Inger-Johanne Strandbakke nestleder Anders Brovold repr. i fellesrådet Ansatte:...sokneprest Inger Schiager...kantor John Olav Skard...soknediakon Sven Feiring...kirketjener Gunhild Ekerhaugen...saksbehandler Biri Menighetskontor Birivegen 101, 2836 Biri Åpent torsdager...kl ,00 Treffetider: Soknepresten har ikke fast treffetid, men avtaler gjøres på tlf Saksbehandler har fast treffetid på Birikontoret torsdager...kl øvrige dager på Gjøvikkontoret...kl Kontortelefon Kirketjener E-postadresser: Litt om Kirkens SOS i Hedmark og Oppland Kirkens SOS er en del av menighetenes diakonale tjeneste som prøver å utøve Kristi nestekjærlighet i praksis. Mennesker som henvender seg til oss er forskjellige som deg og meg, med sine særegenheter. Noen er ensomme, usikre, redde for morgendagen pga sykdom eller dårlig økonomi. Noen har problemer med relasjonen til venner og familie. Men felles for alle som henvender seg til Kirkens SOS er at de trenger noen å snakke med, noen som har tid til å lytte til deres vanskeligheter. Kirkens SOS ble startet i 1974 og er Norges største krisetjeneste. I løpet av 2012 besvarte vi ca henvendelser på telefon, mail (kriseepost) og ved chatting. Telefonen er landsdekkende, tlf Mail og chat nås via Krisetjenesten er døgnåpen hele året og bemannes gjennom en vaktturnus av om lag frivillige medarbeidere fordelt på 13 sentre over hele landet. I Hedmark og Oppland har vi vaktrom på Lillehammer (ved Nordre Ål Kirke), Gjøvik (i Engehaugen kirke) og Hamar (i Storhamar kirke). I vårt område har vi ca 80 frivillige medarbeidere, men trenger stadig flere. Vi klarer ikke å besvare alle henvendelser vi får på telefon og epost. Å jobbe uten lønn betyr ikke at du går tomhendt hjem. Du er med på å redde mange liv, du får et nytt perspektiv på På oppslagtavla livet og utvikler deg som menneske. Etter et 40-timers kurs, med fokus på samtalemetodikk og krisehåndtering kan du bli medarbeider, dvs at du tar to 5-timers vakter i måneden. NYE KURS hver VÅR OG HØST. Fortløpende inntak. For mer info TA KONTAKT: eller tlf / Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje på jord! Hjelp oss å følge ditt bud! Noen må bære en annens nød, noen må vise mildhet, noen må kjempe for andres rett, Gud, la ditt rikes tegn bli sett! Hjelp oss å følge ditt bud! Herre, du våker i verdens natt, Herre, du bor i mørket, Herre, du viser oss Kristi dag! Selv under livets tyngste slag er vi hos deg, du vår Gud! I 1975, tilfeldigvis året etter Kirkens SOS ble etablert, skrev Svein Ellingsen denne salmen som sammenfatter mye av det Kirkens SOS arbeider med og står for. Kristin Berget rådgiver Kirkens SOS Hedmark og Oppland GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Jan-Erik Aasheim Kirkeverge... Dag Landmark Gravferdskonsulent/ ass.kirkeverge... Line Langseth Bakkum Besøksadresse...Strandgata 13 A, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Hjertelig takk for minnegaven ved Kirsten Elverums begrave. Hjemmetjenesten i Biri. Hjertelig takk for minnegaven ved Finn Sigmund Næperuds begrave. Hjemmetjenesten i Biri. 10 Menighetsbudet 3/13

11 Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. Birivegen BIRI Telefon Telefaks Storgata 72, Moelv Tlf Banken i Biri BIRI FOTTERAPI Hennie Irene Snuggerud Besøkadresse: Birivegen 77 Timebestilling: Tlf eller Dere finner oss i COOP-bygget Tlf Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA og MATBAR med god og variert meny OVERNATTING Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Gudstjenesteoversikten finner du i Bethel Bedehus, Biri Selskaper, Minnesamvær, Foreningsmøter? Vi har lokaler som er tilgjengelig for utleie - samlelt eller enkeltvis for organisasjoner/foreninger og private: - Stor sal - plass til ca. 100 personer. - Liten sal - plass til ca personer. - Kjellerstue - plass til ca personer AV-utstyr og godt utstyrt kjøkken. Se mer info på under Organisasjoner, Bethel. Ta kontakt for nærmere informasjon: Tlf Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 15. desember. Innleveringsfrist for bidrag er 10. november. På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag i bladet! Menighetsbudet 3/13 11

12 Returadresse: Biri Menighetsråd, Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik. Kirkekalender Alle er hjertelig velkomne til gudstjeneste SEPTEMBER 29. september 19. s. i treenighetstiden Luk 9,57-62 Høymesse. Dåp. Nattverd. Hanne M. Skjesol. Ivar Berg deltar med solosang. Gullkonfirmantjubileum. Takkoffer: Menighetsbudet. OKTOBER 6. oktober 20. s. i treenighetstiden Matt 18,1-11 Høymesse. Dåp. Nattverd. Nikolaj Steen. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 13. oktober 21. s.i treenighetstiden Luk 12,13-21 Høsttakkefest. Familiegudstjeneste. Dåp. Nattverd. Hanne M. Skjesol Solveig Slettahjell deltar med sang. Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali. Kirkekaffe. 20. oktober 22. s. i trenighetstiden Luk 10,25-37 Høymesse. Nattverd. Hanne M. Skjesol. Takkoffer: TV-aksjonen. 27. oktober Bots- og bønnedag Luk 15,11-32 Høymesse. Nattverd. Hanne M. Skjesol. Takkoffer: Menighetsarbeidet. NOVEMBER 3.november Allehelgensdag Luk 6,20-23 Allehelgensmesse (minnegudstjeneste) Nattverd Hanne M. Skjesol. Biri Snertingdal kantori. Takkoffer: Diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 10. november 25. s. i treenighetstiden Joh 5,1-15 Familiegudstjeneste. Ev. dåp. Hanne M. Skjesol. Kirkeboka til 4-åringer. Takkoffer: Søndagsskolen/Småbarnstrall. Kirkekaffe. 17. november 26. s. i treenighetstiden Luk 13,10-17 Høymesse. Nattverd. Nikolaj Steen. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 24..november siste s. i kirkeåret Joh 9,39-41 Høymesse. Ev. dåp. Nattverd. Hanne M. Skjesol. Takkoffer: Menighetsarbeidet. DESEMBER 1. desember 1. s. i adventstiden Matt 21,1-11 LysVåkengudstjeneste. Ev. dåp. Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 4. desember onsdag Biri kirke kl Lysmesse. Speidere. Takkoffer: Birispeidern. 15. desember 3. s. i adventstiden Matt 11,2-11 Familiegudstjeneste. Ev. dåp. Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet. Kirkekaffe. 22. desember 4. s. i adventstiden Luk 1,46-55 Øverbygda bedehus kl Adventsgudstjeneste. Takkoffer: Bedehuset. Kirkekaffe. 24. desember Julaften Luk 2,1-20 Biri kirke kl Julaftensgudstjeneste. Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali. 25. desember Juledag Joh 1,1-14 Biri kirke kl Høytidsgudstjeneste. Ev. dåp. Nattverd. Biri Snertingdal kantori. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. 31. desember Nyttårsaften Luk 13,6-9 Biri kirke kl Nyttårsgudstjeneste. Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkegølgg/kaffe. Bladpenger. Menighetsbudet sendes uadressert til alle husstander i Biri og utgis med 4 nummer i året. Bladet finansieres gjennom kontingent og annonseinntekter. Det budsjetteres årlig med kr i bladpengeinntekter for å få regnskapet i balanse. I fjor ble det innbetalt kr , så det skal ikke til så mange flere givere til for å nå budsjettmålet og bidra til balanse i regnskapet. Bladpengeinnbetalingene er selvfølgelig frivillig, men vi håper på god respons. Anbefalt gaveabonnementspris er kr pr.år, men alle beløp store eller små mottas med takknemlighet. Vedlagt i dette bladet finnes en innbetalingsgiro som kan benyttes til bladpengeinnbetalingen. Bladets kontonummer er Hvis nettbank benyttes så merk innbetalingen med Bladpenger. For våre utenbygdsboende abbonenter eller andre som ønsker adressert utsending, er abonnementsprisen kr pr.år På innbetalingsmeldingen må navn og fullstendig adresse oppgis, for at vi kan få til adresserte utsendinger. Husk også å melde eventuelle adresseendringer. Hjertelig takk for ditt bidrag til bladets drift! Willy Berg Grafisk AS tlf ak0913

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

SALMER VED BEGRAVELSE

SALMER VED BEGRAVELSE SALMER VED BEGRAVELSE Ved begravelse skal det velges 4 salmer. 3 i kirken og 1 ved graven. Ved bisettelse skal det velges 4 salmer i kirken. Norsk Salmebok 750 All livsens ljosglans slokna brått Norsk

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95

Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95 Menighetsbudet Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95 «Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden.» 1. Mos 9,13 Regnbuen Du spør meg, mitt barn, hva en regnbue er? Nei,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpsnytt Mai, juni og juli 2016 «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer