Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96"

Transkript

1 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113,1-3 Fotograf: Solveig Haugen Tusvik FRA YTTERÅSEN Solnedgang Ned i vester soli glader. Takk for dagen, Gud og Fader, gjev oss vern til natti no! Takk for mat og takk for klede, takk for arbeidskraft og glede, gjev oss hjartefred og ro! Gud og Fader, lat oss sova under englevakt i stova, ver vår sol om natti, du! Når så siste dagen dalar, lyft oss opp i dine salar, lei oss over stjernebru! Tekst: Anders Hovden 1910 gjengitt fra Norsk Salmebok

2 Redaktørens hjørne Nå er et konfirmantår til ende. En flokk staute konfirmanter, 21 i tallet, har gjennomført sin konfirmanttid. De har deltatt på Kickoff, en samling for alle konfirmantene i Gjøvik kommune. Så har de hatt temaundervisning i sin lokale kirke et par ganger, gjennomført gudstjenesteverksted og også deltatt aktivt som medliturger og hjelpere ved gudstjenester. Konfirmantleiren på Merket i Tisleidalen er hovedarenaen for undervisningen. Her tas mange forskjellige virkemidler i bruk for å formidle kunnskap om den kristne tro. En stor gjeng tidligere konfirmanter, LUPY-gjengen, gjør her en meget stor innsats. Flott at ungdom vil være ledere og formidle av det de har lært, sett og hørt. LUPYs innsats er formidabel. Og vi har bare hørt godord og skryt fra konfirmantleirene i år. Ungdommene er så kjekke og oppmerksomme og de tar vare på hverandre. Dette gjelder også konfirmanter og ledere fra Biri! Nå er den første konfirmasjonsgudstjenesten gjennomført. I denne gudstjenesten fikk man høre om kjærligheten i Bibeltekster og prestens preken. Om Guds kjærlighet som omslutter oss. Om kjærligheten som utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Dagens evangelium (Joh 15,9-12 ) lød: Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede være fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Konfirmasjonen er en forbønnshandling. Konfirmantene går fram til alteret enkeltvis, en etter en. De kneler ved alterringen, presten legger hånda på deres hode og ber en bønn for hver enkelt. I mens tenner en annen konfirmant et bønnelys i lysgloben. Dette gjøres med verdighet og høytid. En av bønnene presten ber er denne: Barmhjertige skaper og Herre, vi ber deg for NN. La NN få vandre i ditt lys og leve sitt liv omsluttet av din kjærlighet. En annen bønn lyder slik: Herre, vår Gud, vi ber deg for NN. Gjør NN trygg på at ingenting kan skille ham/henne fra din kjærlighet i Kristus Jesus. Og vi tar også med en tredje bønn: Gode Gud, vi ber deg for NN. Bevar NN fra alt ondt og vær hans/hennes vokter og hjelper i dag og alle dager. Dette var forbønner for konfirmantene. Men vi kan be disse bønnene om vi ikke er konfirmanter også. Og konfirmantene kan i ettertid ta fram bønnekortet de fikk og be sin bønn om igjen. Vi kan sette våre navn inn og be om å få vandre i Guds lys, om å bli omsluttet av Guds kjærlighet og om at Gud må være vår vokter og hjelper. Gud vil at vi skal fylles med hans kjærlighet og denne kjærligheten er grunnlaget for den fullkomne glede. Det er ikke alle dager i livet som er gledesdager. Heller ikke for årets konfirmanter, eller fjorårets, eller neste års konfirmanter. Vi vet det er dager og tider da gleden kjennes langt borte men hvor smerten, sorgen eller håpløsheten er nær. Guds kjærlighet rekkes ut til oss også i disse dagene. Selv på slike dager kan vi be de samme bønnene. Eller vi finner andre bønner å be. Kanskje kan vi gjøre den danske presten og salmedikteren Holger Lissners ord til våre: DU FYLLER MEG MED GLEDE Du fyller meg med glede for gleden er fra deg, du Gud, som villig skjenker så gleden bor i meg. Forts. side 8. Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Kjell Robin Homb Johansen Ruben Alexander Nordby Bjerke døpt i Vingrom kirke Alexander Sletten Bergmann Torjus Smedshammer Johansen Emrik Brovold-Eikehaug Lars-Erik Solbakk Haldsrud Sigurd Andresen-Risberg Dennis Engen Wettre Georg Engen Kirkeby Vilje Nordlunde Amdahl Jenny Suren Vigde Tine Therese Sletten Tranberg og Henning Flyødegård Mona Fjeld og Bjørn Sæther Tone Brennum Feiring og Sverre Ølnes Øyvor Bjørke Brovold og Kristoffer Eikehaug Janne Rusten og Morten Rusten Hege Hagen og Even Markeng Døde Finn Sigmund Næperud Kirsten Elverum Leif Arne Ramsrud Eva Reidun Veisten Arnfinn Synstelien Ester Roset Magnar Borge Rendalsvik Jorunn Grønvold Magnhild Engen Harald Feiring Knut Lunna Odd Johannes Skarseth 2 Menighetsbudet 3/13

3 Solveig Slettahjell og Høsttakkefest Solveig Slettahjell hadde konsert i Biri kirke i september i fjor. Da ble hun så begeistret for kirka at hun ønsket å spille inn en CD-plate der. Opptakene ble gjort i uka etter pinse. Før det hadde hun gitt oss en uforglemmelig sangkveld med sanger hun ønsket å ha med på plata. I tillegg ville hun gjerne være med å synge på en gudstjeneste i høst. Det blir ved gudstjenesten 13. oktober. Da feirer vi Høsttakkefestgudstjeneste i Vi feirer gudstjeneste med dåp og nattverd og det blir FEST når Solveig Slettahjell deltar med sang. Hun synger ikke bare for de kongelige (jfr. kronprinsparets 40-års feiringer), men også for oss biringer! Siden den nye plata hennes slippes på markedet fredag 11. oktober, regner vi med at hun har med seg plater for salg etter gudstjenesten. Tradisjonen tro blir det i hvert fall Kirkekaffe etter gudstjenesten. Mulig det kan bli litt mer program i etterkant av gudstjenesten også, men det er ikke klart i skrivende stund. Bedehussanger i Biri kirke Torsdag 14.november kommer Vingrom Seniorkor til Biri kirke med programmet Minner fra bedehuset. Vingrom Seniorkor blir ledet av Gerd Rindal, som mange kjenner som sanger og dirigent for Vingrom sangkor i en årrekke. Hun fikk for få år siden kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for kor- og kulturlivet. Biri kirke Torsdag 14. november kl Gratis inngang Nå leder hun Vingrom Seniorkor som er et svært aktivt kor. Det siste året har de reist rundt i området med programmet Minner fra bedehuset. Her har koret samlet de eller mest kjente og mest sungne bedehussangene. De har satt sammen et program som veksler mellom korsang, solosang og allsang. Inger Johanne Smidesang forteller litt om sine bedehusminner i tillegg til å være sangsolist. Ivar Berg er med som sangsolist og på gitar. Vingrom Seniorkor ved Ringebu Stavkyrkje - 17.juni Menighetsbudet 3/13 3

4 Inger Schiager. Inger Lise Ulsrud. Foto Lind 2013 Ny salmebok: Norsk salmebok 2013 Det er en historisk begivenhet når det nå utgis ny salmebok i Den norske kirke. Det er 28 år siden sist, og bare tre ganger i forrige århundre kom det ut salmebøker i vår kirke. Arbeidet med Norsk salmebok 2013 startet i 2004, som en del av gudstjenestereformen. Mange av landets menigheter har vært høringsinstanser på forslaget som kom i 2008, og salmeutvalget har vært behandlet på to kirkemøter. Kirkemøtet 2012 godkjente ny salmebok, Norsk Salmebok 2013, og vedtok at den kan tas i bruk fra 1. søndag i advent Norsk salmebok 2013 er ei salmebok med 899 salmenummer, av disse er 535 salmer videreført fra Norsk Salmebok (1985) og 124 salmer er videreført fra Salmer salmer er nye, og blant disse er både mange kjente og flere nyskrevne salmer. Den nye salmeboka har en langt større sjangerbredde enn tidligere salmebøker. Her står de tradisjonelle salmene side om side med gospel, spirituals, såkalt moderne lovsang, viser, afrikanske, latin-amerikanske og asiatiske salmer. Innslag av salmer på de tre samiske språkene og kvensk viser det språklige mangfoldet innenfor Den norske kirke. Salmer på engelsk og andre fremmedspråk er kommet med, noe som reflekterer at kirken er internasjonal, og som samtidig gir hjelp til å inkludere innvandrere i norske menigheter. I følge Kirkeloven 11 er det Menighetsmøtet som avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok (blant annet). Det ble avholdt Menighetsmøte i Biri kirke etter gudstjenesten søndag 16.juni Menighetsmøtet vedtok, etter forslag fra menighetsrådet, at ny salmebok skal tas i bruk fra 1. søndag i advent Menighetsbudet 3/13

5 Denne salmen er jeg glad i Ein fin liten blome i skogen eg ser er en sang eller salme som jeg synes er veldig fin. Den rommer veldig mye av Guds skaperverk i fra vugge til grav. Teksten er opprinnelig skrevet av den svenske Frelsesarméoffiseren Johan Alfred Boberg i 1890 og tittelen var Det vãxte en blomma vid granarnas fot. Den norske oversettelsen er av Anders Hovden fra Bjørn Eidsvåg laget ny melodi til denne sangen i 1971 og det er nok hans versjon som har gjort sangen kjent i Norge. I Norsk Salmebok står sangen på nr.493. Ein fin liten blome i skogen eg ser, i granskogen diger og dryg, og vent mellom mose og lyng han seg ter. Han står der så liten og blyg. Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd der skuggane tyngja deg må? Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd, til ringaste blom vil han sjå. Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå, der folk kunne skoda på deg? Å nei, eg trivst best mellom ringe og små, eg føddest til skogblome, eg. Ein dag vil den stormande vinter deg nå, då vert det vel dødsdagen din. Då kviler eg lunt og har snøkåpa på, til vårsola kysser mitt kinn. Eit bod frå min Herre du blome meg ber: om einsleg eg vert på min veg, så veit eg at Herren vil vera meg nær, Gud Fader, han vernar òg meg. Om enn eg er liten, har Herren meg kjær, med honom eg kjenner meg sæl. Kvar morgon meg bøna til himmelen ber, med bøna eg sovnar kvar kveld. Ein kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær, i blodet hans reinsa den er. Den høver for himlen, der gullgater er, den høver for vandringa her. Som blomen om vinteren visnar eg av, men gled meg, for då står eg brud. Lat lekamen kvila med fred i si grav, mi sjel, ho er heime hos Gud! Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong i morgonen æveleg klår, og blanda med heilage englar min song i himlen, dit døden ei når! Jeg har utfordret Anne Lise Bjørge til å velge salme neste gang. Signe Økesveen Menighetsbudet 3/13 5

6 Menighetsturen 2013 Den tradisjonelle menighetsturen gikk i år av stabelen onsdag 28.august, i strålende sommervær. Denne gangen var det Toten som var reisemålet. Første stopp var i Hoff kirke. Her møtte vi Olaf Nøkleby som var vår kjentmann og var med oss på runden. Første post på programmet var Morgensang i kirka. Etterpå fikk Nøkleby ordet og han fortalte om kirka, om interiør, om noen av prestene som har vært der. Blant annet formidlet han levende om dikterpresten Anders Hovden ( ), som var prest her en 10-års periode fra Hoff kirke er regnet som hovedkirken i Østre Toten. Kirken er opprinnelig bygget som en basilika mellom år 1150 og I dag er det en såkalt langkirke. Altertavla er svært gammel: Motivet er «Nattverden» og det er ganske sikkert skåret og malt av Knud Sevaldsen Bang som var prest her da altertavlen var ferdig i Fra Hoff kirke gikk vi over tunet til Bygdestua på Vangen, hvor vi inntok formiddagskaffen i den trivelige stua. Ferden gikk så litt videre, til Toten Museum, Stenberg. Stenberg er et stort friluftsmuseum som viser kulturlandskap, byggeskikk og sosiale forhold på Toten på 1800-tallet. Museet er bygd opp rundt amtmanns-garden Stenberg. Garden ligger omgitt av en vakker park, åker og eng. Vi samlet oss på tunet hvor Olaf Nøkleby fortalte om Her foredras det om presterekka i Hoff. Kunskapsformidleren Olaf Nøkleby i Hoff kirke. Toten Museum, Stenberg. 6 Menighetsbudet 3/13

7 anlegget og de som hadde sitt bosted der. Vi fikk også en tur inn i hovedbygningens stuer og kjøkkenet. Amtmannsgarden Stenberg var plass, gard og sæter fram til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790 og bygde opp garden. Sorenskriver, senere amtmann Lauritz Weidemann med kone og barn overtok garden i Han bygde opp anlegget slik det står i dag. Foruten hovedbygningen som er fra 1790-tallet, består anlegget av 11 forskjellige hus. Anlegget står stort sett uendret fra før Lauritz Weidemann døde i Interiør i hovedbygningen og drengestua er delvis intakt fra Weidemanns tid. Amtmannens døtre Amalie, Nahyda og Ingeborg bodde her sammen med broren Hannibal, alle ugifte, til den sistlevende, Amalie, solgte garden til gardsbestyreren Jens Stenberg i Familien Weidemann ligger gravlagt på det private gravstedet bak låven. Neste stopp på turen var Ås kirke, hvor sokneprest Gunnar Finstad tok imot oss og fortalte om kirka. Ås kirke på Vestre Toten, som ble innviet i 1921, er den tredje kirken på stedet. Den første ble revet i 1789 og den andre brant i Ås kirke er en monumental korskirke i romansk stil med kraftig sentraltårn, oppført i gråstein og pusset tegl etter tegninger av arkitekt Henry Bucher. Prekestolen fra 1683 har utskårne figurer av Kristus og evangelistene, og døpefonten fra 1775 er formet som et lite rokokkobord. Den utskårne altertavlen fra 1676 har malerier av Nattverden og Himmelfarten. Altertavle og prekestol er laget av presten Knud Sevaldsen Bang, I korsarmene mot nord og syd er det til sammen seks små vinduer med glassmalerier av Per Vigeland fra Etter dette kirkebesøket kjørte vi gjennom mektig og varierende Totenlandskap og fikk god informasjon på ferden videre om bonitet, bergarter og jordsmonn av vår kunnskapsrike kjentmann. På turen inn til Torsetra hadde han også artige historier om en av beboerne her inne i tidligere tider. Etter en god middag på Torsetra var det tid for å sette kursen mot Biri igjen. Takk til kjempetrivelige og blide turdeltakere, en kunnskapsrik kjentmann og vår rolige sjåfør, Egil! Gunhild Fra Ås kirke. Toten Museum, Stenberg. Glassmaleri i Ås kirke: Såmannen. Menighetsbudet 3/13 7

8 Adventskonsert BRØTTUM KORFORENING OG VEGVESENKORET R-ØST-ER i Biri kirke søndag 1. desember kl Disse to korene har i flere år holdt adventskonsert 1. søndag i advent, bl. annet i Brøttum kirke. I år har vi lyst til å ta en tur over Mjøsa, til Biri kirke. Og vi håper biringene stiller mannsterke opp. Begge korene har et medlem fra Biri, så det er trivelig å besøke Siw Norstrøm sitt hjemsted. Brøttum korforening har i året som er gått vært aktive med feiring av sine 50 år. Koret har i overkant av 40 medlemmer. Men har selvfølgelig plass til flere som er glad i å synge med i god korsang. R-Øst-er er et kor bestående av 25 vegvesenansatte fra Hamar, Gjøvik og Lillehammerdistriktet. Vi øver 1 gang i måneden, etter arbeidstid. Det er positivt å kunne møtes til sosiale sammenhenger uansett profesjoner, altså om du er leder eller ansatt. Trivelig er det å bidra med korsang på små og store vegåpninger, eller andre ting som skjer i etaten. Koret sang bl. a. under åpningen av ny E6 v/minnesund. Begge korene er så heldige å ha Arild Haug som dirigent. Arild er dyktig i sitt fag, og er ikke redd for å ta sine kor mot nye og til tider vanskelige utfordringer. Som repetitør og pianist/organist har vi tonefølge av Eli Kristin Aaseth Nordhagen. Denne dama er like stødig uansett sal eller scene. Tradisjonelle julesanger blir nok å høre i Biri kirke på adventskonserten. Men også spesialskrevne sanger for korene. Uansett ønsker vi å gi våre tilhørere en time der de kan sitte ned, la roen senke seg og lytte til 2 kor som både hver for seg og sammen vi gi sitt for at du skal føle adventstiden senke seg. Så vi håper vi ser deg i Biri kirke. Inngang kun kr. 100,00 pr. voksen og kr. 50,00 for unger. Bodhild Løvli Leder i Brøttum korforening. Tradisjonell julekonsert 22. desember Det er enda ei stund til jul, men publikum må holde av 22. desember også dette året. Da er det nok en gang distriktets vakreste julekonsert som den har blitt kalt. Det er ikke uten grunn. Biri kan varte opp med toppmusikere og denne konserten har fått en form som kombinerer det vakre og det varme på en god måte. Vi kommer tilbake med mer informasjon i neste nummer, men hold av kvelden! Biri kirke 22. desember kl Billettpris Voksne 200,-. Barn/stud 100,-. Forts. fra side 2. Du løfter opp min smerte, så smerten er hos deg, du Gud, som kjenner sorgen og deler den med meg. Du fyller meg med undring, forunderlige Gud. Du åpner alltid utvei når alt ser håpløst ut. Du løfter mine tanker så de får fred i deg. Du er der når jeg synes at du forlater meg. Du bærer meg i livet der alt kan skje med meg. Gud la meg alltid vite at jeg tilhører deg. Holger Lissner Oversatt av Tor Johan S. Grevbo Menighetsbudet 3/13

9 Iver Kleive til Biri kirke Fredag 6. desember er det duket for julekonsert med Iver Kleive i Biri kirke. Iver Kleive er godt kjent for de fleste som organist, pianist, korleder og komponist. Han har en lang karriere bak seg med konserter og plateutgivelser innenfor mange ulike genre som soloartist og i samarbeid med en lang rekke av våre mest kjente artister og utøvere. For noen år siden spilte han inn CD-en Hyrdenes tilbedelse som er flygelimprovisasjoner over våre mest kjente julesanger. Dette materialet danner grunnlaget for konserten i Biri kirke, som jo har et godt flygel. I tillegg ønsker Kleive å binde programmet sammen med beretninger og anekdoter fra et langt kunstnerliv. I forbindelse med plateinnspillinger har han vært flere ganger i fødselskirken i Betlehem, og noen av disse opplevelsene ønsker han å dele med publikum denne kvelden. På noen sanger ønsker han også at publikum skal være med å synge. Biri kirke 6. desember kl Billettsalg ved døra. Biri kirke rommer mange, og alle får plass. Billettpris 200,- Møtekalender. Blå Kors Håpet, Biri Blå Kors hadde i sommer leir flere plasser i Norge for barn fra rusmisbrukerhjem. Noen av de ca barn som hver dag lever i rusmiljøer, fikk oppleve 14 dager hver i et rusfritt miljø. Blå Kors, Norge ønsker å takke for gaven fra Blå Kors, Biri på kr til leirarbeidet. Velkommen til møter på Bethel kl : Torsdag 26. september: Ruth og Bjørn Nordengen med flere synger og spiller. Torsdag 17. oktober: Øyertrioen deltar. Torsdag 21. november: Torbjørn H Andersen med flere synger og spiller. Magnar Jystad deltar. Torsdag 19. desember: Julemøte. Biri Sanglag. Magnar Jystad: Trekkspill! Det er utlodding og servering på møtene. Kontaktperson: Jan Draumås mobtlf Formiddagstreffet samarbeid Biri Normisjon og Biri menighet Treffet er på Bethel kl på følgende datoer: Tirsdag 8.oktober: Randi Korsveien deltar Tirsdag 12.november: Helene S Johansen, Åse Berit Rognstad og Bodil Engelien deltar Tirsdag 10.desember: Program ikke fastsatt Utlodding til inntekt for Helsehageprosjektet i Mali. Servering av suppe m/brød, kaffe og kake. Trenger du skyss? Kontakt diakon John Olav tlf Velkommen til formiddagstreff! Normisjon Møter på Bethel: Torsdag 3. oktober Kl.19.30: Temamøte v/regionleder Ann Helen Aaslund Torsdag 7. november Kl : Temamøte v/regionleder Ann Helen Aaslund Torsdag 5. desember Kl : Adventsmøte (samarbeid med Midtbygda misjonsforening) Lørdag 28. desember Kl : Juletrefest Midtbygda misjonsforening Møte på Bethel Torsdag 24. oktober kl Søndagsskole/Småbarnstrall Samlinger på Bethel kl søndagene 29. september, 27. oktober og 24. november Fredag 20. desember kl : Grautfest. Bethel-basaren 2013 Velkommen til basar på Bethel torsdag 17. oktober (med innlagt Blå-kors møte), fredag 18. oktober og lørdag 19. oktober. Alle dager fra kl Menighetsbudet 3/13 9

10 MENIGHETSBUDET Organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 200, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 250, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Strandgata 13 A 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri menighetsråd: Jarle Hillestad leder Inger-Johanne Strandbakke nestleder Anders Brovold repr. i fellesrådet Ansatte:...sokneprest Inger Schiager...kantor John Olav Skard...soknediakon Sven Feiring...kirketjener Gunhild Ekerhaugen...saksbehandler Biri Menighetskontor Birivegen 101, 2836 Biri Åpent torsdager...kl ,00 Treffetider: Soknepresten har ikke fast treffetid, men avtaler gjøres på tlf Saksbehandler har fast treffetid på Birikontoret torsdager...kl øvrige dager på Gjøvikkontoret...kl Kontortelefon Kirketjener E-postadresser: Litt om Kirkens SOS i Hedmark og Oppland Kirkens SOS er en del av menighetenes diakonale tjeneste som prøver å utøve Kristi nestekjærlighet i praksis. Mennesker som henvender seg til oss er forskjellige som deg og meg, med sine særegenheter. Noen er ensomme, usikre, redde for morgendagen pga sykdom eller dårlig økonomi. Noen har problemer med relasjonen til venner og familie. Men felles for alle som henvender seg til Kirkens SOS er at de trenger noen å snakke med, noen som har tid til å lytte til deres vanskeligheter. Kirkens SOS ble startet i 1974 og er Norges største krisetjeneste. I løpet av 2012 besvarte vi ca henvendelser på telefon, mail (kriseepost) og ved chatting. Telefonen er landsdekkende, tlf Mail og chat nås via Krisetjenesten er døgnåpen hele året og bemannes gjennom en vaktturnus av om lag frivillige medarbeidere fordelt på 13 sentre over hele landet. I Hedmark og Oppland har vi vaktrom på Lillehammer (ved Nordre Ål Kirke), Gjøvik (i Engehaugen kirke) og Hamar (i Storhamar kirke). I vårt område har vi ca 80 frivillige medarbeidere, men trenger stadig flere. Vi klarer ikke å besvare alle henvendelser vi får på telefon og epost. Å jobbe uten lønn betyr ikke at du går tomhendt hjem. Du er med på å redde mange liv, du får et nytt perspektiv på På oppslagtavla livet og utvikler deg som menneske. Etter et 40-timers kurs, med fokus på samtalemetodikk og krisehåndtering kan du bli medarbeider, dvs at du tar to 5-timers vakter i måneden. NYE KURS hver VÅR OG HØST. Fortløpende inntak. For mer info TA KONTAKT: eller tlf / Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje på jord! Hjelp oss å følge ditt bud! Noen må bære en annens nød, noen må vise mildhet, noen må kjempe for andres rett, Gud, la ditt rikes tegn bli sett! Hjelp oss å følge ditt bud! Herre, du våker i verdens natt, Herre, du bor i mørket, Herre, du viser oss Kristi dag! Selv under livets tyngste slag er vi hos deg, du vår Gud! I 1975, tilfeldigvis året etter Kirkens SOS ble etablert, skrev Svein Ellingsen denne salmen som sammenfatter mye av det Kirkens SOS arbeider med og står for. Kristin Berget rådgiver Kirkens SOS Hedmark og Oppland GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Jan-Erik Aasheim Kirkeverge... Dag Landmark Gravferdskonsulent/ ass.kirkeverge... Line Langseth Bakkum Besøksadresse...Strandgata 13 A, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Hjertelig takk for minnegaven ved Kirsten Elverums begrave. Hjemmetjenesten i Biri. Hjertelig takk for minnegaven ved Finn Sigmund Næperuds begrave. Hjemmetjenesten i Biri. 10 Menighetsbudet 3/13

11 Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. Birivegen BIRI Telefon Telefaks Storgata 72, Moelv Tlf Banken i Biri BIRI FOTTERAPI Hennie Irene Snuggerud Besøkadresse: Birivegen 77 Timebestilling: Tlf eller Dere finner oss i COOP-bygget Tlf Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA og MATBAR med god og variert meny OVERNATTING Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Gudstjenesteoversikten finner du i Bethel Bedehus, Biri Selskaper, Minnesamvær, Foreningsmøter? Vi har lokaler som er tilgjengelig for utleie - samlelt eller enkeltvis for organisasjoner/foreninger og private: - Stor sal - plass til ca. 100 personer. - Liten sal - plass til ca personer. - Kjellerstue - plass til ca personer AV-utstyr og godt utstyrt kjøkken. Se mer info på under Organisasjoner, Bethel. Ta kontakt for nærmere informasjon: Tlf Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 15. desember. Innleveringsfrist for bidrag er 10. november. På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag i bladet! Menighetsbudet 3/13 11

12 Returadresse: Biri Menighetsråd, Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik. Kirkekalender Alle er hjertelig velkomne til gudstjeneste SEPTEMBER 29. september 19. s. i treenighetstiden Luk 9,57-62 Høymesse. Dåp. Nattverd. Hanne M. Skjesol. Ivar Berg deltar med solosang. Gullkonfirmantjubileum. Takkoffer: Menighetsbudet. OKTOBER 6. oktober 20. s. i treenighetstiden Matt 18,1-11 Høymesse. Dåp. Nattverd. Nikolaj Steen. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 13. oktober 21. s.i treenighetstiden Luk 12,13-21 Høsttakkefest. Familiegudstjeneste. Dåp. Nattverd. Hanne M. Skjesol Solveig Slettahjell deltar med sang. Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali. Kirkekaffe. 20. oktober 22. s. i trenighetstiden Luk 10,25-37 Høymesse. Nattverd. Hanne M. Skjesol. Takkoffer: TV-aksjonen. 27. oktober Bots- og bønnedag Luk 15,11-32 Høymesse. Nattverd. Hanne M. Skjesol. Takkoffer: Menighetsarbeidet. NOVEMBER 3.november Allehelgensdag Luk 6,20-23 Allehelgensmesse (minnegudstjeneste) Nattverd Hanne M. Skjesol. Biri Snertingdal kantori. Takkoffer: Diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 10. november 25. s. i treenighetstiden Joh 5,1-15 Familiegudstjeneste. Ev. dåp. Hanne M. Skjesol. Kirkeboka til 4-åringer. Takkoffer: Søndagsskolen/Småbarnstrall. Kirkekaffe. 17. november 26. s. i treenighetstiden Luk 13,10-17 Høymesse. Nattverd. Nikolaj Steen. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 24..november siste s. i kirkeåret Joh 9,39-41 Høymesse. Ev. dåp. Nattverd. Hanne M. Skjesol. Takkoffer: Menighetsarbeidet. DESEMBER 1. desember 1. s. i adventstiden Matt 21,1-11 LysVåkengudstjeneste. Ev. dåp. Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 4. desember onsdag Biri kirke kl Lysmesse. Speidere. Takkoffer: Birispeidern. 15. desember 3. s. i adventstiden Matt 11,2-11 Familiegudstjeneste. Ev. dåp. Takkoffer: Trosopplæringsarbeidet. Kirkekaffe. 22. desember 4. s. i adventstiden Luk 1,46-55 Øverbygda bedehus kl Adventsgudstjeneste. Takkoffer: Bedehuset. Kirkekaffe. 24. desember Julaften Luk 2,1-20 Biri kirke kl Julaftensgudstjeneste. Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali. 25. desember Juledag Joh 1,1-14 Biri kirke kl Høytidsgudstjeneste. Ev. dåp. Nattverd. Biri Snertingdal kantori. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. 31. desember Nyttårsaften Luk 13,6-9 Biri kirke kl Nyttårsgudstjeneste. Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkegølgg/kaffe. Bladpenger. Menighetsbudet sendes uadressert til alle husstander i Biri og utgis med 4 nummer i året. Bladet finansieres gjennom kontingent og annonseinntekter. Det budsjetteres årlig med kr i bladpengeinntekter for å få regnskapet i balanse. I fjor ble det innbetalt kr , så det skal ikke til så mange flere givere til for å nå budsjettmålet og bidra til balanse i regnskapet. Bladpengeinnbetalingene er selvfølgelig frivillig, men vi håper på god respons. Anbefalt gaveabonnementspris er kr pr.år, men alle beløp store eller små mottas med takknemlighet. Vedlagt i dette bladet finnes en innbetalingsgiro som kan benyttes til bladpengeinnbetalingen. Bladets kontonummer er Hvis nettbank benyttes så merk innbetalingen med Bladpenger. For våre utenbygdsboende abbonenter eller andre som ønsker adressert utsending, er abonnementsprisen kr pr.år På innbetalingsmeldingen må navn og fullstendig adresse oppgis, for at vi kan få til adresserte utsendinger. Husk også å melde eventuelle adresseendringer. Hjertelig takk for ditt bidrag til bladets drift! Willy Berg Grafisk AS tlf ak0913

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser Nr. 2 Vår / Sommer 2006 18. årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG Livets lys og livets kraft Gi oss håp og mot Led oss i den mørke natt Hjelp oss å slå rot Stillheten senker seg Dødens makt er stor Smal og bratt er

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 4 - OKTOBER 2013-40. ÅRGANG Halvard Hansen, Bjørn Slattum og Aud Elisabeth Engelsrud i fullt arbeid med å plante nye trær på Nannestad kirkegård. Foto: Øyvind Sandholt Tanker

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer