Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen"

Transkript

1 Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet) STAB: Nestleder: Kasserer: SPORTSLIG: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener 12: Leder år: Trener: Trener: Trener: Leder år: Trener: Trener: UK: TEKNISK: Materialforvalter: Oppf. egne arr.: Påmeldere: Utvalgsmedlem: Arild Holm Clausen Sigrid Melkild Mona Høiås Sæther (januar-august) Katrine Andersen (september-desember) Johan Ivarsson Mari Angell-Petersen Pål Kittilsen Randi Lillealtern Gro Sandstad Eidsmo Kjetil Ulven Johan Ivarsson Tomas Eidsmo Bjørnar Lynum Hanne Sandstad Jens Even Storhov Sturla Sæther Svein Terje Kolstad Jostein Mårdalen Bjørnar Lynum Torunn Spets Storhov Andreas Sylte Kristian Opheim Asgeir Sørensen Helge Rustad Geir Owren Olav Kvittem KLUBBDRAKTER: Ansvarlig: Sigrid Melkild KART: Kartforvalter: VDG-kontakt: Tore Angell-Petersen Pål Kittilsen Stig Berge TURORIENTERING: Hilde Kath. Overvik Utvalgsmedlem: Arild Heggeset Utvalgsmedlem: Carl Martin Larsen ØKONOMI: Utvalgsmedlem: Utvalgsmedlem: MILJØ: Utvalgsmedlem: SOFA-redaktør: Red.medl. SOFA: Red.medl. SOFA: WWW-redaktør: Bernt Rognes Mari Moseid Jens Even Storhov Olle Malmring Torunn Spets Storhov Grete Berge Owren Karen Oline Kolstad Jorunn Kvakland Grete Berge Owren INTERNREVISJON: Internrevisor: Nils Olav Vennevik Vararevisor: Gunnar Østerbø VALGKOMITÉ: Medlem: Medlem: Vegard Grønli Mona Høiås Sæther Representasjon WOC 2010: Tillitsverv O-kretsen: Repr. O-kretsens ting: Gunn Kari Hygen (styremedlem) og Knut Røe (styremedlem) Jacob Hygen (nestleder i kretsstyret), Hilde Kath. Overvik (medlem i rekruttutvalget), Tore Angell-Petersen (medlem i teknisk utvalg) og Grete Berge Owren (medlem i valgkomitéen) Arild Holm Clausen, Jacob Hygen og Sigrid Melkild 1

2 Styret Alle verv er på frivillig basis og ingen honorar er utdelt. Det er avholdt 5 ordinære styremøter siden forrige årsmøte. Løpende saker har i stor grad vært behandlet via uformelle møter og e-post. I tillegg ble det arrangert et åpent strategi/planleggingsmøte på Fjellseter 22. januar Her var det drøyt 20 deltagere. 2 REGNSKAP O-avdelingen har i 2013 regnskapsført et overskudd på kr På driftskontoen ble det et overskudd på kr , mens kartregnskapet viser et overskudd kr På driftssida ble det budsjettert med et underskudd på kr Det ble budsjettert med høy sportslig aktivitet, hvilket ble gjennomført omtrent som planlagt. Utgifter til reise og overnatting i forbindelse med løp og samlinger ble noe lavere enn budsjettert. Tilskuddene fra NOF er fordelt på barne- og ungdomsmidler og spillemidler til utstyr. Overskuddet fra turorientering ble noe lavere enn forventet. De største inntektene til avdelingen kom fra dugnaden i Trondheim Spektrum, Tordenskioldløpet, turorientering, Turkart Bymarka, kartsalg og sponsormidler. Vi legger ned en stor og viktig innsats i Tordenskioldløpet, hvilket medfører at en solid andel av arrangementets overskudd havner i o- avdelinga. Dugnadene i Trondheim Spektrum og Tordenskioldløpet innbrakte til sammen i underkant av kr ,. Vi mottar også en del støtte i form av lokale aktivitetsmidler (statlige midler som fordeles av kommunen), Grasrotandel og bingo, samt at vi mottok en momskompensasjon på nesten kr. I 2013 hadde vi også inntekt fra sponsor-avtaler med Sedicon, Bekk Consulting AS, Vianova Trondheim AS, PWC og Trimtex (rabatt på anskaffelse av klubbdrakter). Vi hadde en god del netto utgifter til samlinger og leire også i 2013, hvilket var helt i tråd med budsjettet for sportslig utvalg. I hovedsak er det ungdommene og juniorene som nyter godt av dette, en bevisst prioritering fra avdelingens side. Aktivitetsavgiften dekker deltakelse i ungdomsløp og på samlinger/leire, i tillegg til at den dekker utgifter til kart og annet materiell til treninger. Utgifter til kartarbeid i 2013 er ca kr TEKNISK UTVALG Egne arrangement O-avdelingen har i 2013 hatt ansvaret for 9 arrangement. En stor takk til alle dere som har stilt opp og bidratt til gjennomføringen av disse. God tilgang på nøkkelpersoner også dette året, veldig bra! Vi innførte i 2013 et påmeldingssystem for å angi hvilke arrangement den enkelte kunne hjelpe til på og om det var spesielle oppgaver som var ønsket. Vi fortsetter med dette i 2014 og satser da på at det vil være til enda bedre hjelp for løpsleder enn det var dette første året. Vi har også håp om at dette bidrar til å rekruttere flere inn i de forskjellige arrangørstabene. Det er videre igangsatt et arbeid med å plassere alle aktive medlemmer inn i forskjellige grupper ut fra hva de ønsker/ønskes å bidra med i våre arrangement. Mer informasjon om dette vil komme utover i

3 Dato Arrangement Sted Løpsleder/ Ansvarlig 22/3 Dagens løype Bymarka Andreas Sylte Løypelegger /4 Trondheim Sprintcup Ila Skole Andreas Sylte Erik Jonsson /5 Tordenskiold løpet Lade Olav Kvittem 24/5 Skolesprint - Åsveien Ferista Grete Berge Owren Teknisk: Helge Rustad /6 Freidigstafetten Lavollen Stig Folgerø Knut Sveinung Rekaa /6 Klubbmesterskap Baklidammen 12/9 Ungdomsløp Skileiken 19/9 Skolesprint Nyborg Baklia Stig Berge Grete Berge Owren Grete Berge Owren 22/9 Jaktprøven Fjellsætra Bjørnar Lynum Rein Mårdalen og Mattis Holt Tomas Eidsmo Gunn Kari og Jacob Hygen Vi hadde ingen større arrangement utover den relativt omfattende «standardpakken» Freidig står for hvert år. Positiv utvikling igjen i år på deltagerantall. Freidigstafetten opp på godt nivå igjen etter nedgangen vi fikk i 2012 på grunn av flytting. Ellers i år har vi arrangert Trondheim Sprintcup, ett ungdomsløp, Klubbmesterskap og Jaktprøven. I tillegg har Olav Kvittem og Helge Rustad også i år tatt hovedfunksjonene i vår del av Tordenskioldløpet som i 2013 nok engang fikk en gledelig økning i deltagerantallet. Ansvaret for tidtakingen i våre arrangement er også i år delt mellom Geir Owren, Pål Kittilsen og Helge Rustad. Grete Berge Owren har videre stått for to skolesprint arrangement for Åsveien skole og Nyborg skole. Teknisk utstyr EKT-enheter og poster er i 2013 blitt oppbevart i Mølnviks garasje, mens rekruttgruppa har et eget lager ved BSK hytta som benyttes til de ukentlige treningene. Vi har i 2013 kjøpt inn åtte nye EKT enheter, og 50 nye postskjermer. I løpet av året er 2 EKT enheter blitt borte. Bua på Fjellsetra er blitt ryddet flere ganger i 2013, men det er en utfordring at det strengt tatt er mer utstyr der enn det er plass til. Det kan være krevende å finne det en trenger og arbeidet med å finne alternativer til dagens lager vil fortsette i I løpet av høsten ble nødvendig vedlikehold på bua utført. Nytt tak, nye vindskier og takrenne på baksiden er på plass. Takk til Kristian Opheim som holdt i dette arbeidet. I 2014 vil vi sørge for at bua blir malt. Annet Hjemmesidene våre har i mange år blitt hostet på egne servere av Olav Kvittem og Helge Rustad. På grunn av utfordringer knyttet til fysisk plassering av serverne og ønske om at vi ikke skal være avhengig av at Olav og Helge er tilgjengelig hver gang en feil oppstår er nå sidene våre flyttet eksternt. Vi satser på at dere som brukere ikke vil merke noe til dette! Vi har blitt oppfordret av Norges orienteringsforbund til å se på muligheten for å arrangere O- festivalen på Oppdal i Dette samsvarer godt med avdelingens strategi om å søke om et nasjonalt arrangement. Mot slutten av 2013 iverksatte vi en utredning som bl.a omfattet befaring av aktuelle terreng og arenaer samt kontakt med lokale interessenter på Oppdal (grunneierlag, skytterlag, Oppdal kommune) og kartklubber (NTNUI og Wing). 3

4 4 SPORTSLIG AKTIVITET OG INNSATS I o-avdelingens web-baserte påmeldingssystem er det registrert ca 2360 individuelle starter i løpet av Systemet omfatter alle løp hvor arrangør sender samlet regning til klubben. Utenlandske ferieløp samt løp med individuell påmeldingsordning, f.eks Hu & Hei, er derfor holdt utenfor. Det samme gjelder samlinger i egen regi. I tillegg kommer stafetter og lagkonkurranser, hvor Freidigmedlemmer har løpt ca 275 enkelt-etapper i Vi har antageligvis aldri registrert så mange individuelle starter i klubben. Antallet stafett-starter er omtrent som de to foregående år. Startene er fordelt på 202 unike personer; 121 herrer og 81 damer. Snaut halvparten, i alt 98 personer, er 16 år eller yngre. I veteran-klassene fra 35 år og oppover har avdelingen 78 utøvere med minst én start i løpet av året. Hvis vi sammenligner med og 2012-sesongenene, ser vi at vi har en nedgang på ca 10% i antallet aktive medlemmer. Vi finner den samme prosentvise reduksjonen i alle aldersgrupper. På den annen side har vi en økning i totalt antall starter, og det betyr at våre aktive medlemmer er enda ivrigere enn tidligere år. Årets sportslige høydepunkter som bør trekkes fram spesielt er: 1. plass til Karen Oline Kolstad i D17-18 i Jr NM Natt 1. plass til Jorunn Kvakland i D19-20 i Jr NM Ultra-lang 2. plass til Frida Sæther i D17-18 i Jr NM Mellomdistanse 2. plass til Frida Sæther i D17-18 i Jr NM Sprint 3. plass til Freidigs damelag (K.O. Kolstad, M. Angell-Petersen, H. Sandstad) i NM Stafett 4. plass til Freidigs damelag (K.O. Kolstad, G. Mølnvik, F. Sæther) i Jr NM Stafett 4. plass til Sindre Johannessen i H19-20 i Jr NM Sprint 5. plass til Hanne Sandstad i D21 i NM Langdistanse 5. plass til Frida Sæther i D17-18 i Jr NM Langdistanse 6. plass til Gina Mølnvik i D17-18 i Jr NM Ultra-lang 1. plass til Torid Kvaal i D70 i Veteran-VM Langdistanse 1. plass til Torid Kvaal i D70 i Veteran-VM Sprint 2. plass til Gunnar Østerbø i H70 i Veteran-VM Langdistanse 1. plass til Torid Kvaal i D70 i Veteran-NM Mellomdistanse 1. plass til Torid Kvaal i D70 i Veteran-NM Sprint 2. plass til Katharina Mo Berge i D65 i Veteran-NM Langdistanse 3. plass til Gunnar Østerbø i H70 i Veteran-NM Langdistanse 3. plass til Gunnar Østerbø i H70 i Veteran-NM Mellomdistanse 5 REPRESENTASJON Frida Sæther representerte Norge i Junior European Cup i Frankrike i starten av oktober. Karen Oline Kolstad representerte Norge i Ungdoms-EM (EYOC) i Portugal i slutten av oktober. 4

5 6 TRENING OG INSTRUKSJON Klubbtreninger Gjennom vinteren fra oktober til mars var O-avdelingens treningsopplegg fordelt på tre økter: Mandager intervalltrening og styrke fra Dalgård skole, fredager intervall i Ranheimshallen og langtur på lørdager. Treningene var i hovedsak rettet mot aldersgruppen 15+, og trening i Ranheimshallen og langtur ble gjennomført i samarbeid med Byåsen. Oppmøtet på treningene har variert, men som oftest og noen ganger opp mot 35. Et populært innslag har vært de gangene det ble arrangert mandagstreninger med o-teknikk gate-o-løp. Fra april til oktober har det vært arrangert treninger for gruppene rekrutt, ungdom og junior/senior. Rekruttene har hatt treninger på onsdager med BSK-hytta som utgangspunkt. Ungdommene og juniorene har gjennomført to treninger per uke. Mandager løpetrening fra Fjellseter og o-teknisk trening onsdager på forskjellige kart i og rundt Trondheim. Juniorene har i tillegg hatt noen ytterligere treningsøkter sammen. I oktober 2013 ble det gjennomført en evaluering sammen med ungdommer og juniorer for å finne ut hvilke treninger vi skal ha og innhold i disse. I perioden oktober februar har vi fortsatt med samme opplegg som forrige vinter, men med rolig langtur og styrketrening på mandager. Det antas at ca 50 personer har vært innom disse treningene. Størst oppmøte blant ungdommer og juniorer og treningene har også i større grad blitt tilpasset de yngre ungdommene som deltar målrettet og med stor iver. Se også under respektive gruppe om aktivitet, treninger og samlinger. Rekruttgruppa 8 12 år Deltakerantallet på rekrutt-treningene har de siste årene ligget stabilt på rundt 100. I 2013 har 107 unger mellom 8 12 år vært innom rekruttrening minst en gang. Av disse har 90 deltatt på fire eller flere treninger. Antallet i hver årsgruppe (fødselsår i parentes) er fordelt med 19 (2001), 22 (2002), 15 (2003), 15 (2004) og 19 (2005). Alle treningene har hatt utgangspunkt fra BSK-hytta klokka 1800 på onsdager. Det er blitt arrangert 16 treninger inkludert klubbmesterskapet. Barna har vært delt inn i grupper etter årsklasse, med hver sin trener og 8 assistenter fordelt på gruppene. På klubbmesterskapet var 72 av 140 deltakere rekrutter (0-12 år) og 8 rekruttforeldre deltok i foreldreklassen. I tillegg til onsdagstreninger har mange rekrutter med foreldre deltatt på de 4 felles mandagstreningene som er arrangert med poeng-o og kveldsmat på Fjellseter. Dette har vært et flott tilbud til de som ønsker mer o-trening og ekstra utfordringer. I tillegg har det vært et godt sosialt tiltak med mulighet for å bli kjent på tvers av aldersgrupper. Lavvoleir ble som vanlig arrangert i forbindelse med Freidigstafetten, i år på Lavollen. Her deltok 45 barn og flere foreldre. I etterkant av leiren ble det stor deltagelse på Freidigstafetten, med 31 rekrutter (0-12år) i individuelle klasser og 11 deltagere fordelt på 3 lag i stafetten år. Høstsamling ved Selbuskogen for åringene ble det også i år. Her deltok 21 barn. Dette er trivelige samlinger med stort sosialt fokus. Høstsamlinga gir i tillegg en god mulighet for individuell o-teknisk oppfølging. Vi får mange positive tilbakemeldinger på opplegget vårt fra foreldre og barn. Vi har fokus på aktive barn og lite venting, noe vi synes vi lykkes godt med. Allikevel er det utfordrende å gi god o-teknisk oppfølging til så mange barn. Også i år har vi derfor vært tydelige på at foreldrene til barn i de to yngste gruppene må stille på trening for å følge egne barn. Dette gir bedre trygghet og mulighet for individuell oppfølging av barna i skogen. Samtidig blir foreldrene mer kjent med både o-sporten og o- gruppa. Grete Berge Owren har tradisjonen tro gjennomførte nybegynnerkurs for rekruttforeldrene over to kvelder i mai/juni. Foreldre får kartopplæring både av egen interesse og for å bedre kunne 5

6 hjelpe barna. Kurset gjør at flere foreldre blir ressurser for oss på treningene. Dette er et viktig og populært tiltak, så en stor takk til Grete! Totalt 55 ulike Freidig rekrutter (0-12 år) har gjennom sesongen deltatt på kretsens ungdomsløp, noe som er en liten nedgang fra fjorårets 62. Selv om Freidig fortsatt er kretsens største klubb på rekrutteringssida, har vi en utfordring i å få rekruttene til å delta på ungdomsløpene. Nytt av i år er Sommer o-skolen som ble arrangert over 3 dager første uke i skoleferien. Her deltok løpere fra Freidig og Byåsen i alderen år. Det var 12 deltagere fra Freidig, 7 av dem år. Opplegget var 3 heldags-samlinger på Fjellseter. Dagene bestod av to svært varierte o-tekniske økter og mange andre sosiale og artige aktiviteter. Freidig stilte med to voksne arrangører, mens juniorer fra Byåsen og Freidig tok seg av det o-tekniske opplegget og resten av aktivitetene. En stor takk til Frida Sæther og Karen Oline Kolstad for super innsats her! Rekruttgruppa har et meget kompetent, samkjørt og trivelig trener/assistentteam som sammen gjør et godt stykke arbeid og en strålende jobb! Ungdomsgruppa år I 2013 arrangerte vi 20 (17) onsdagstreninger (o-teknikk) med 32 (33) ungdommer innom minst ei trening. Av disse var hele 29 (29) med på tre treninger eller mer. Dette er på samme høye nivå som i fjor (tall i parentes) og lover godt for årene framover. Vi har ei veldig fin gruppe ungdommer nå som trives godt sammen og som trives med orientering. En stor andel av gruppa er aktivt med på ungdomsløp og kretsløp. Klubbtreningene har vært gjennomført med oppmøte på ulike steder rundt om på Byåsen og en fin miks mellom sprint-økter, stafett-trening og «vanlig» o-teknikk. Noen av treningene har vært gjennomført sammen med junior-gruppa, og fire av treningene har vært gjennomført sammen med Byåsen IL si ungdomsgruppe. Hanne Sandstad, Bjørnar Lynum, Jens Even Storhov og Tomas Eidsmo har fungert som trenere. I tillegg har vi hatt svært god hjelp av følgende assistenter: Ragnar Næss, Andreas Sylte, Asgeir Sørensen, Per Erik Kvam og Sigrid Melkild. Assistentene har også hjulpet til med å administrere en del av aktivitetene. Av eksterne arrangementer har vi vært på 10-mila med åringene, på Hovedløpssamling på Fosen på våren og på Hovedløp og Hovedlandsleir. Sesongen ble avsluttet med sosial klubbtur til 25- manna. På 10mila stilte vi med to lag med til sammen ni løpere. Lagene plasserte seg flott med 77. og 112. plass av 293 startende lag. På Hovedløpet og O-landsleiren i Sandefjord stilte vi med 15 utøvere. På Hovedløpet fikk vi mange meget sterke plasseringer, toppet av Oskar Spets Storhovs fjerdeplass på langdistansen. I tillegg fikk vi topp-ti plasseringer med Vera Melkild (8 på langdistansen) og Håvard Eidsmo (9 på sprinten). Premieplass ble det også til Marie Bakken Sørensen, Kjetil Mølnvik, Nils Ola Kvam, Malin Sandstad og Maria Ulseth Sylte; til sammen 12 premieplasser på 30 starter er mer enn godkjent i et svært u-trøndersk terreng. Juniorgruppa år Denne gruppen har i 2013 bestått av totalt 12 personer. Noen av disse har vært lite aktive. Vi har hatt 4 aktive gutter og 4 aktive jenter. Vi har gjennomført vintertreninger på mandager sammen med resten av klubben hvor oppmøtet har vært bra. Vi har også hatt samarbeid med andre klubber i kretsen (Trollelg og Byåsen) med intervalltrening i Ranheims-hallen, og langtur på lørdager. Det har vært bra oppmøte i Ranheimshallen, men litt mer variabelt på lørdager. Vi har også samarbeidet med Trollelg og Byåsen om vintersamling i Nilsbyen og Hitra. Hitra samlingen ble dessverre avlyst på grunn av meget dårlig vær den aktuelle helga. Vi har også arrangert 6

7 vårsamling i Mossemarka med deltakelse på lokale løp. Dette var en fin samling med meget nyttig trening før sesongstart. Det ble også arrangert samling i Portugal i uken før påske og frem til skjærtorsdag sammen med Frol. Her stilte Freidig med 9 juniorer og 3 ledere. Dette var en meget positiv samling både med hensyn på treningskvalitet og sosialt. Vi arrangerte også samling i Kongsberg i starten på august som et ledd i oppkjøringen til NM. Her var vi 5 utøvere (1 fra Byåsen) og en leder. Gruppen har organisert fellesturer til Norges-Cup løp, NM på Kongsberg, NM sprint i Arendal og junior stafett på Finnskogen, NM ultralang i Nittedal og NM natt på Ås. Det har vært med minst en voksen leder på alle NM og/eller Norgescup. Utfordringen er gjerne transport løsninger. Vi har vært tidlig ute med bestillinger slik at vi har fått billige flyreiser. Dette gir mye lavere reisebelastning i forhold til lange bilturer. Klubben deltok også på Tiomila. Damelaget besto av en mix av juniorer og godt etablerte seniorer. Laget ble nummer 53. Vi stilte også med eget lag i herrestafetten. Laget ble nummer 165 med en mix av juniorer og seniorer. På sommertreningene har juniorene deltatt på noen av kretsens O-tekniske treninger på tirsdager. Det har vært litt variabelt opplegg på kretsen sitt opplegg i sommer. Vi har hatt egne fellestreninger i Freidig på onsdager. Mange av disse øktene har vært sammen med ungdomsgruppa og da spesielt om høsten. I de senere år har ungdomsgruppa og junior gruppa nærmet seg hverandre med hensyn på sammensetning av løpere. Det gjør at samordning av opplegg fungerer godt. Det er avholdt 6 informasjonsmøter/motivasjonsmøter med gjennomgang av kart og arbeidsoppgaver. Dette har også vært koordinert med 16 åringene som har vært med på noen møter. Flere av disse møtene har hatt sosial profil med servering av kveldsmat eller pizza. Vi har hatt to eksterne foredragsholdere på disse møtene, Torgeir Nørbech og Håvard Vassenden. Resultatmessig har dette vært en meget god sesong for våre juniorjenter, mens guttene har variert litt mer. Vi oppnådde meget gode plasseringer i NM juniorstafett. Her stilte vi med et guttelag og et jentelag. Her ble jentelaget nummer 4 og guttelaget nummer 9, meget bra. Frida Sæther fikk sølv i NM-sprint og Sindre Johannesen fikk 4 plass, 1 sek bak bronse. Gina Mølnvik løp meget bra i første NC og ble nummer 2 sammenlagt og sanket mange poeng. Jorunn Kvakland ble Norgesmester på Ultralang i Nittedal. Frida tok en fin sølvmedalje i NM mellomdistanse på Kongsberg. Karen Oline fikk godt betalt for god trening gjennom en lang sesong da hun avsluttet sesongen meget sterkt med seier og 2 plass Norgescup helg på Finnskogen. Hun tok også gull i NM Natt. I NM seniorstafett stilte vi med to damelag hvor det beste laget tok en fantastisk bronsemedalje. Laget besto av Karen Oline Kolstad, Mari Angell-Petersen og Hanne Sandstad. Utrolig sterkt og artig. Andrelaget til damene ble nummer 21. Herrelagene ble nummer 53 og 61. I Norgescupen ble Karen Oline Kolstad nummer 3, Frida Sæther nummer 5 og Gina Mølnvik nummer 9 sammenlagt i klasse D Jorunn Kvakland endte som nummer 5 i D Hanne Sandstad ble nummer 6 i D21, og Rein Helle Mårdalen ble nummer 23 i H Sindre Johannessen ble nummer 13 og Mattis Holt nummer 31 sammenlagt i H I Norgescupen i sprint ble Frida Sæther nummer 2 sammenlagt og Karen Oline Kolstad nummer 4. Gina Mølnvik kom på en 12 plass her. Jorunn Kvakland ble nummer 10 i D Rein Mårdalen ble nummer 16 i H I H19-20 ble Sindre Johannesen nummer 7 og Mattis Holt nummer 18. 7

8 7 KART Sprintkart og skolekart Det er ikke laget noen nye sprint- eller skolekart i år. Innafor sprintkartområdet er Blybergområdet nysynfart med laserkurver som grunnlag. Spillemidler for våre skolekart som inngikk i det kommunale skolekartprosjektet knytta til VM i 2010 er utbetalt i løpet av året. Disse dekket i hovedsak utgiftene vi har hatt med skolekartene for Kalvskinnet, Ila, Åsveien og Nyborg skoler og de delene av sprintkartbasen vår som skolekartene dekker. Av sprintkartarealet vårt på strekningen Midtbyen - Ila Sverresborg Kyvatnet dekker skolekartene ca. 65%. De er utlagt til fri bruk for skolene på kommunens skolekartportal. Vanlige o-kart Enkelte nye hogstfelt ble inntegnet i Leinstrandmarka i vår. I løpet av sommeren/høsten er areal med tidligere hogstfelt i østre del av Leinstrandmarka revidert av Rein Helle Mårdalen. På kartet over Trondheim Bymark (Iladalen Trolla) har Tore Angell-Petersen i høst utført synfaring og rentegning av ca. 1,5 km 2 terreng rundt Svarttjønna og i Høvringberget. Disse områdene ble ikke synfart i forbindelse med VM, men er dekket av kartgrunnlaget produsert for VM. Med tanke på bruk til trening er nye hogstfelt i perioden fra ca. år 2000 grovinnlagt fra «Norge i bilder» på o-kartet over Gjevingåsen. I løpet av året er undertegnet en avtale mellom alle lag med o-kart i Trondheim og Malvik om fri bruk av hverandres kart til trening, opplæring og interne løp. Turkart Bymarka Arbeidet med distribusjon og salg av kartet har gått som vanlig. I likhet med de siste år er vinterutgaven brukt i turorienteringa Skijegeren som arrangeres av Byåsen IL. Det er ikke utgitt nye utgaver i Diverse Mangfoldiggjøring av o-kart. Det er ikke utført offsettrykking av o- kart i år. Kart til o-løp er i hovedsak printa hos Øien & Indergaard, kart til trening på avdelingas fargeprinter. Distribusjon og fakturering er utført av Pål Kittilsen. Grunneierkontakt (VDG) er ivaretatt av Stig Berge. Det har ikke vært spesielle problemer, men i forbindelse med at poster i høstens ungdomsløp og neste års turorientering lå/vil ligge innafor Bymarka naturreservat, har det vært kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling for å få tillatelse til dette. Det pågår nå et samarbeid mellom denne som vernemyndighet og Freidig/NTNUI som karteiere med sikte på en flerårig overenskomst om omfanget av aktiviteten. Dette for å slippe unødige søkeprosedyrer for oss og saksbehandling for vernemyndigheten. Vi regner med å kunne bruke området i samme utstrekning som før da det ikke er registrert skader. I forbindelse med mulig søknad om o-festival på Oppdal i 2017 er det foretatt sondering med tanke på o-kartlegging i det aktuelle løpsområdet. Det har vært befaring i terrenget, kontakt med grunneierorganisasjoner og kontakt med NTNUI og Wing som har eldre kart i området. 8

9 Kartsalg Til sammen er det solgt 2500 o-kart i løpet av året. Det ca. 300 færre enn i fjor, og samme antall som året før. Det alt vesentlige er kart i Trondheim Bymark og Leinstrandmarka til bedriftsløp. Av turkart Bymarka er det i år levert 760 vinterkart og 1087 sommerkart for salg, til sammen 1847 kart. Det er ca. 100 færre enn i fjor. Arbeidet med kartet er utført av Tore A-P. Det er som de siste år overført kr i utbytte til hver av karteierne Freidig og NTNUI, pluss kr. 5000,- til Freidig for det løpende arbeidet med kartet. 8 TURORIENTERING Administrasjon Tur-orienteringen har vært ivaretatt av Arild Heggeset, Carl Martin Larsen og Hilde Kath.Overvik (leder). I tillegg har vi hatt stor hjelp til pakking av konvolutter og utsetting/innhenting av poster fra ildsjeler i klubben. På enkelte arrangement har vi også samarbeidet med de andre tur-o klubbene i Trondheim. Årets opplegg har vært: 1. Salg av Tur-O i desember som inkluderte Vinterutgaven av Bymarka. Dette ble et bra salg med 61 konvolutter, så det er gjennomført for neste sesong også. 2. Nyhetsoppdateringer via Ut.no, Freidig idrett.no, Turblogg på turorientering.no og en felles annonse med de andre Tur-O klubbene i Trondheim i Adresseavisen. 3. Finn Frem Dag kombinert med klubbens fellestrening 5.juni. 4. Tur-O på Nett med 6 graderte turer for nybegynner, for de mer erfarne, to kulturminneposter 5. Nær-o trim 2013 representert ved Mini-Tur-O med to kart og tyve poster fordelt ved Storsvingen og Granåsen. 6. Direkte bestilling av Tur-O konvolutter via e-post. Det er solgt 7 i år mot 14 i fjor. Den internettbaserte løsningen på Ut.no/ Tur-O på nett ser ut til å fange mange brukere og vil være en prioritert oppgave også neste år. Vi har mange som registrerer på nett, og vi jobber med en løsning for at også kontrollkortet skal kunne leveres/sjekkes ut elektronisk. Hjemmesiden og Turbloggen er aktivt i bruk og nyheter og generell info fra både brukere, utvalget og NOF blir lagt ut der. Utvalget skal prioritere en mer aktiv oppfølging av bloggen til neste år, slik at det blir raskere kjent at f.eks. post 19 er hengt opp igjen (denne forsvant 3 ganger i 2013!). 9

10 Kart og poster Alle kartene var i særtrykk og fargekopi med målestokken 1: De som ble brukt i år var: Trolla-Tømmerdalen, Iladalen og Granåsen. Det var en tradisjonell fordeling med i alt 105 poster fordelt på disse kartene, hvorav 22 hadde tidlig start. I tillegg var det to kart med 10 Mini-Tur-O poster fordelt ved Granåsen og i Storsvingen. Omsetning Klubben solgte totalt 543 konvolutter som er 8 færre enn året i fjor (551 i 2012 og 535 i 2011). Salgssteder var Axel Bruun med 201 (183), Shell Granåsen 90 (144), Norli på Byåsen Butikksenter 91 (104), Hank Sport 30 (28) og G-Sport Tiller 30 (30). Private bedrifter og e- mail utgjorde 40 (62), mens vintersalget endte på 61 konvolutter. Utmerkelser Vi har mottatt 94 kontrollkort (106 i 2012 og 92 i 2011) som er oppdatert i langtidsstatistikken. I tillegg var det 23 barn som ønsket diplom og merke for gjennomført Mini Tur-O. Årspoeng Utmerkelser Registrert 100 Freidig vase, stor - - NOFs 30-årsplakett 1 75 NOFs gullplakett - 50 NOFs sølvplakett 1 30 NOFs bronseplakett 4 10 Freidig vase, liten 6 Oppsummering Det ser ut til at 2013 sesongen bekrefter stabiliteten fra de senere årene. Vi hadde et håp om økt oppslutning med felles markedsføring med de andre Tur- O klubbene og med en felles FinnFrem Dag. For utvalget er det ikke en tilfredsstillende oppslutning om denne, og i samarbeid med de andre Tur-O klubbene vil vi ha en felles Kick-Off dag med oppmøte i Midtbyen til våren ved sesongstart. Vi håper på en økt Tur-O interesse blant bedrifter. I år har vi kun en nyregistrert, og med Trondheim by som nedslagsfelt skulle det være muligheter for at flere bruker marka som et aktivt trim-tiltak. NOF og O-kretsen har også i år invitert til kurs og samlinger der bla elektroniske løsninger for turer blir drøftet. Nedlasting av kart klarte vi å få til i år, men dette må bli mer kjent til neste år. GPS-tracking, ulike salgsløsninger av turer og registreringer av kontrollkort på nett er fortsatt uløste utfordringer. Videreutviklingen av Tur-O opplegget pågår kontinuerlig. Vi fortsetter samarbeidet med de andre Tur-O klubbene, fokuserer på tilgjengelige web- løsninger og funderer på nye måter å øke salget på. Vi ønsker å inspirere og gi muligheter for flere til å oppdage nye idyller i det bynære terrenget vi har. 10

11 9 ØKONOMIUTVALGET Økonomiutvalget har ansvar for inntektsgivende arbeid i o-avdelingen. Utvalget består av tre medlemmer og har hatt fokus på å skaffe sponsoravtaler og dugnader. Vi laget i starten av sesongen en infobrosjyre som ble sendt til alle medlemmer med oppfordring om å hjelpe oss med å finne sponsorer. Brosjyren ble fulgt opp med direkte e-post til enkeltpersoner. Dette ga etter hvert gode resultater; det sitter mange o-løpere med sentrale roller i næringslivet i Trondheim. I 2013-sesongen har vi hatt følgene sponsorer: Sponsor Kart- og arenareklame Logo på o-avd.s hjemmeside Vianova X X PwC X Sedicon X BEKK X Disse avtalene ga en samlet sponsorinntekt på ,- for Spektrum-dugnaden er en langsiktig og god inntektskilde for o-avdelingen. Vi får dette oppdraget fra år til år via håndballavdelingen i Freidig. Gjennomføringen i november/desember er fullstendig på skinner; dugnadene blir fort fulltegnet, og arbeidet utføres med innsats og humør. Stor takk til alle som stiller opp på dugnadene i Spektrum. Dugnaden i 2013 ga oss enn inntekt på ,-. Vi prøvde igjen med salg av en vinterutgave av tur-orienteringen før jul, uten at det ble solgt så mange konvolutter som vi håpet på. Foran 2014-sesongen har vi tilbudt sponsorene en to-års avtale om draktreklame, siden vi skal lage nye drakter til våren. Dette har gitt oss gode sponsorinntekter for kommende sesong. I skrivende stund har vi ,- i sponsormidler på plass fra 6 ulike sponsorer. Noe av denne inntekten gjelder sesongen. Styret i o-avdelingen ønsker å legge ansvaret for klubbdrakter under økonomiavdelingen fom Hovedårsaken til dette er at sponsorprofilering på drakter vil være viktig for forvaltningen av vår portefølje med klubbdrakter framover. Vi har dessuten signert en rabattavtale med Trimtex. Styret har også vedtatt at vi skal avvikle eget lager av drakter. Det vil i stedet bli organisert en årlig fellesbestilling. Vi opprettholder imidlertid et lager av overtrekksdrakter for rekrutter opp til ca 10 år. 10 MILJØUTVALGET Fellesturer og reiser I løpet av året ble det arrangert fellestur til Pinseløpene i Hedmark mai (50 deltakere) og 25-manna i Stockholm oktober. Dessuten ble det satt opp felles buss og overnatting til MNM i Røros og Os august (97 deltakere). Disse fellesturene er meget populære og bidrar i høy grad til samholdet i klubben. Foruten selve bussreisene og konkurransene har vi på disse turene sosialisert oss med grilling, restaurantbesøk samt underholdning på bussen. 11

12 Sofaposten og internett Sofaposten har kommet ut med tre fyldige nummer med bl.a. reportasjer fra lokale, nasjonale og globale konkurranser. Nettsiden oppdateres hyppig med bilder og reportasjer. Freidigs åpne facebookside hadde på slutten av året i underkant av 100 medlemmer. Her får vi blant annet info om treninger, konkurranser og samkjøring til treninger og konkurranser. Utover dette har vi en e-postliste ( o-folk ) med mange abonnenter. Freidigsvømming I løpet av året er det gjennomført seks svømminger i Husebybadet. Tilbudet benyttes fremst av barnefamilier, men også en del «enslige» mosjonssvømmere er observert. 11 KONKLUSJON O-avdelingen har de siste årene hatt en sterk økning i aktivitet og omsetning. De siste par sesongene, inklusive 2013, har veksten flatet ut. Det er sunt for oss å ha en periode hvor vi konsoliderer aktivitetene våre. I henhold til medlemstall fra Norsk Orientering er vi blant landets fem største klubber. I likhet med de foregående sesongene er det damene våre som hevder seg best på nasjonalt nivå. Karen Oline Kolstad og Jorunn Kvakland har begge vunnet junior-nm gull i 2013, mens Frida Sæther kan notere seg for to sølvmedaljer i junior-nm. Det var selvfølgelig også stor stas da damelaget vant bronsemedalje i NM stafett for senior. Videre har vi mange plasseringer rett bak pallen i både NM og Hovedløpet. I veteranklassene har vi stadig utøvere i verdenseliten. Torid Kvaal var dobbelt gullmedaljør i veteran-vm, mens Gunnar Østerbø vant en sølvmedalje. I sjiktet under den ypperste eliten har vi en lang rekke utøvere som har vunnet medalje i KM og MNM. Hovedtyngden av aktiviteten i O-avdelingen er bredde-relatert. Treninger og andre aktiviteter for våre rekrutter, ungdommer og juniorer går på skinner takket være et stort antall ildsjeler i klubben. Vi gleder oss over at vi har mange ivrige veteraner som deltar på løp og støtter opp under ulike klubbaktiviteter. Antallet personer som har deltatt på minst ett løp i sesongen er riktignok noe lavere enn i 2011 og 2012, men de som er aktive kan stadig notere seg for godt over 2000 starter til sammen. Driften av avdelingen har også i 2013 fulgt innarbeidede rutiner. Vi har lykkes med å spre ansvar og oppgaver på relativt mange personer både i den daglige drift, dvs. utvalgene, og når vi har egne arrangement eller dugnader. Økonomien i O-avdelingen er bunnsolid. Vi budsjetterte med et null-resultat i 2013, men ender likevel opp med et overskudd på drøyt kr. Mesteparten av overskuddet kommer fra kart-delen av regnskapet. Aktivitetsnivået har vært omtrent som planlagt, men Sportslig utvalg har svært dyktige til å få på plass rimelige opplegg for reise og overnatting. Vi har dessuten vedtatt å avvikle eget lager av klubbtøy samt at økonomiutvalget har tegnet avtaler om sponsor-profilering på våre drakter i 2014 og Det er derfor kjøpt inn svært lite tøy i 2013-sesongen. Avdelingen har også brukt noe tid på å se framover. Vi hadde et internt strategiseminar i januar Der ble det foreslått snaue 30 kortsiktige tiltak, hvorav over 20 ble tatt tak i i løpet av sesongen. Et lignende seminar er gjennomført i januar Et av tiltakene som vil ha stor betydning for avdelingen de kommende sesongene er forberedelsene til et eventuelt nasjonalt arrangement. Vi utreder muligheten for å søke om O-festivalen på Oppdal i

O-avdelingen: Årsmelding 2011

O-avdelingen: Årsmelding 2011 O-avdelingen: Årsmelding 2011 1 ADMINISTRASJON TILLITSVERV 2011 STAB: Leder: Nestleder: Kasserer: SPORTSLIG: Leder: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener 12: Leder 13-16 år: Trener:

Detaljer

O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012

O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012 O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv 2012 STAB: Nestleder: Kasserer: Arild Holm Clausen Sigrid Melkild Mona Høiås Sæther KART: Kartforvalter: VDG-kontakt: Tore Angell-Petersen

Detaljer

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN. foreløpig ÅRSBERETNING 2006

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN. foreløpig ÅRSBERETNING 2006 1 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN foreløpig ÅRSBERETNING 2006 2 1. TILLITSVERV 2006 STAB: Leder Solveig Angell-Petersen, Sverdrupsvei 38, 7020 Trondheim Nestleder Vegard Grønli, Kasserer Mona Sæter

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner)

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017 Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) Oversiktskart 1 km Bilder arena (1) Bilder arena (2) Bilder arena (3) Terreng/kart

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE

Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE Tirsdag 15. mars 2016 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: Tirsdag 15. mars 2016 kl. 19.00 Sted: Myra klubbhus, Kyvannet Saker: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

10mila 2014: Freidig og Bya sen

10mila 2014: Freidig og Bya sen 10mila 2014: Freidig og Bya sen Endringer: 24/4: Ta med laken til overnatting Karlstad. 27/4: SI-brikker og lagoppstillinger Nå er det endelig snart klart for 10-mila i Eksjö, Småland 2014. Vi stiller

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002. Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002. Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002 Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003 2 1. TILLITSVERV 2002 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Utvalg: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2015

Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2015 Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2015 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet) Leder: Kasserer: Økonomiutvalg: Leder: Kasserer: Klubbdrakter: Utvalgsmedlem: Teknisk utvalg: Leder:

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLA 2008 ajourført 5. mars 2008 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Styret er ansvarlig for å gjennomføre ROLs virksomhet i samsvar med vedtekter,

Detaljer

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold!

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Agenda 1. Oppsummering 2011 2. Sesongen 2012 Målsettinger Ressurspersoner og støtteapparat Sesongplan

Detaljer

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2009 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Håvard Hågård Tore Solheim

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent.

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent. MØTEREFERAT OK MOSS Tema: Styremøte nr 7 2013 Dato: 19.8.2013 Sted: Noreødegården Til stede: Henning Carlsen, Øyvind Løken, Trond Finstad, Jan Løken Johannessen, Monica Meum Johansen, Astrid Bjørnerød,

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

Stavanger Orienteringsklubb

Stavanger Orienteringsklubb Stavanger Orienteringsklubb Årsmelding 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

25-manna 2014 med Freidig

25-manna 2014 med Freidig 25-manna 2014 med Freidig Nå er det endelig snart klart for 25-manna i Stockholm 2014. 2 Freidiglag på startlinjen Vi stiller med følgende lag: Freidig lag 1 1 Hanne Sandstad 2 Sindre Johannessen 3 Gro

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen.

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen. ÅRSBERETNING 2016 FOR ADMINISTRASJON Styret: Leder: Per Hermann Krøger Kasserer: Kjersti Holt Hanssen Styremedlem: Audun Bjerknes Styret har hatt tre styremøter ellers har saker vært avgjort ved e-post.

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2012 Nr. 1 34. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2012 Nr. 1 34. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2012 Nr. 1 34. årgang - Årsmelding (foreløpig) - O-idol - Veteran-VM mm - En stor bom - Bli med på O- festival MNM 2011 NATT-NM Hu & Hei MITT FØRSTE HU

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole Samling for "Jenter i Fokus" november 2015. DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLAN 2012 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2012 gjennom arbeid i de

Detaljer

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003 Vedtatt på årsmøtet 9. feb. 2004 2 1. TILLITSVERV 2003 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener 11-15:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Oktober 2012. 3K Gasshuku 5.-7. oktober blir det arrangert 3K gasshuku i Fyllingsdalshallen. Kihon Kata - Kumite

Oktober 2012. 3K Gasshuku 5.-7. oktober blir det arrangert 3K gasshuku i Fyllingsdalshallen. Kihon Kata - Kumite Oktober 2012 Nyhet! «Tilbakeblikket» Se siste side Viktige hendelser denne måned: 5.-7. oktober 3K Gasshuku, Bergen 8.-12. oktober Høstferie, Ingen obligatorisk trening 8.-12. oktober Karateskole, Lyderhorn

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Nordås Karateklubb. Tenk på dine hender og føtter som sverd. fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do

Nordås Karateklubb. Tenk på dine hender og føtter som sverd. fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do Nyhetsbrev Mars 2011 Tenk på dine hender og føtter som sverd fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do Viktige hendelser denne måned: 11.-12. mars Svartbeltesamling, Bergen 19. mars

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

GÖTEBORG 2017 PARTILLE

GÖTEBORG 2017 PARTILLE INFORMASJON Velkommen til 10mila! GÖTEBORG 2017 PARTILLE Nå er det snart klart for et av sesongens desiderte høydepunkter, nemlig 10mila. I år går stafetten av stabelen i Partille utenfor Göteborg. Vi

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2016

Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2016 Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2016 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet) Leder: Kasserer: Økonomiutvalg: Leder: Kasserer: Klubbdrakter: Utvalgsmedlem: Teknisk utvalg: Leder:

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus www.gauldal-sk.com Bankgiro 4230.06.57308 ÅRSMELDING GAULDAL SYKLEKLUBB 2014 Styret har i år bestått av: Leder Frode Asphaug Nestleder Mikal Høvik Kasserer Gunhild

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til o-gruppa. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2017. Vi vil

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 (19.03.12 18.03.13) Bilde: Fra Hovedlandsrennet 1. mars 2013 i Stormoegga Hovedsponsor Hovedsponsor Arbeidsutvalget har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Jan Kåre

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Jukolalaget 2011 Hovedsponsor: Styret 2012 Leder Bjørn Godager Tlf 412 52 468 mailto:bjoern.godager@hotmail.com Nestleder Bengt Johansson Tlf 416 42 459 mailto:beejoh@online.no

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer