Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009"

Transkript

1 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen - i Bergen Rotary Klubb Phf. Til Bjarte Hjelmeland Gunnar Sønsteby i Haugesund Sør Arna på besøk hos Norsk Jerbaneklubb Internasjonalt Ungdomsarbeid s. 3 s. 4 S. 5 S. 6 S. 11 Intercitymøte med Gunnar Kjakan Sønsteby arrangert av Haugesund Sør Rotary Klubb. Les mer side 6. April er Magasinmåned i Rotary Fra NORFO Alle rotarianere skal ha et Rotary magasin. Alle rotarianere skal ha et Rotary magasin, et Rotary blad å lese i og hente informasjon og inspirasjon fra. I Norge har vi Rotary Norden, et av de 32 Rotary blad som blir utgitt. Det største er The Rotarian som leses av den engelskspråklige del av vår Rotary verden. De mer språkkyndige kan boltre seg i ulike utgaver som Vida Rotaria (fra Argentina), The Rotary-no-Tomo (Japan) eller kanskje Rotary Dergisi fra Tyrkia. Rotary World kommer ut fire ganger pr år, og i tillegg til den trykte utgaven kan den også leses på nett. Når du har lest ditt Rotary Norden kan det være en ide å ta det med på lærerværelset, legge det på venteværelset hos legen eller tannlegen og på den måten øke kunnskapen om Rotary i Nærmiljøet

2 2 Distriktsrådsmøte på Flesland På distriktsrådssamlingen på Flesland i mars var hovedsaken drøfting av mål og virkemidler for Innen medlemsutvikling legges det vekt på rekruttering. Særlig av kvinner og våre nye landsmenn. Innen serviceprosjekter er utryddelse av Polio en av hovedsakene. Det vektlegges og at alle klubber bør ha et prosjekt - lokalt eller internasjonalt. Viktige verktøy i rotaryarbeidet er kommunikasjon og markedsføring (PR), og klubbene oppfordres til også å oppdatere og videreutvikle sine hjemmesider. Bruk mediene enda mer, er en annen oppfordring. Ungdomsutveksling, RYLA og roundtrips må stimuleres. Samarbeid og kommunikasjon mellom klubbene kan være en riktig nøkkel i mange sammenhenger! Ingunn Olsen Mossefin (bildet over) fra Odda Rotary Klubb, er nylig nominert til guvernør for og møtte på Distriktsrådssamling for første gang

3 Referat fra møte i Bergen Rotary Klubb 31. mars 2009 Møtet ble holdt i samarbeid med Bergen Næringsråd og Klimaforum og var viet Klimakrisen, en etisk utfordring for borger og by. Vår President Leif Jarle åpnet møte, refererte skremmende tall og slo fast at sparing av energi gir størst, hurtigst og billigst effekt sett i relasjon til utbygging av ny elektrisk energi og alternativ energi. Holdninger må skapes hos barn, foreldre, skole, næringsliv og myndigheter. Jill Johannessen fra Bjerknessenteret og Klimaforum ledet oss videre i programmet. Gunnar S. Eskeland fra NHH tok oss gjennom klimautfordringene. USA er absolutt på gli, men vi kan neppe vente at de vil kunne inkluderes i avtalene ennå. Utviklingslandene har sine problemer så det blir Europa, Japan og antakelig Canada som må lede an inntil USA kommer for fullt. Kvotehandel står sentralt og vi må gjøre det lett for utviklingslandene å benytte seg av systemet. Vi bør ha skatt på utslippene, grønne sertifikater, utvikle standard merking og få langt sterkere offentlig finansiering av forskning og utvikling av grønn sektor. Vi må også skatte konvensjonell energi og subsidiere alternativ energi. Vi må bevise at lavt karbonutslipp er mulig, karbonhandel kan overføre enorme beløp til utviklingslandene og det må investeres kraftig i ny teknologi. Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø og byutvikling snakket om hva Bergen har gjort og hva de vil gjøre. Kommunen feier for egen dør. Reduserer elforbruk og oljeforbruk i kommunens 194 bygg, og 3 Klipp fra klubber Klimakrisen, en etisk utfordring for borger og by. Høyaktuelt tema i Bergen Rotary Klubb Foto: Marit Holmedal øker bruken av fjernvarme. Papirløst byråd er gjennomført. Er opptatt av skolepåvirkning av barn. Vil redusere utslipp gjennom: Rushtidsavgift, parkeringsregulering, piggdekkgebyr, lavutslippssoner for tyngre kjøretøy, tilskudd vedovner, gaterengjøring, reise og kjørevaner, landstrøm til skip ved kai, fjerne alle oljefyringsanlegg, el-biler i kommunen, energieffektivisering og Bybanen. Samarbeider med Stavanger og Kristiansand i Storbyprosjektet, samarbeid om fremtidens energiløsninger. Deltar i Klima- og energihandlingsplan gjennom Fremtidens byer (se nett). Daniel Ødegård, rektor for Flaktveit skole, fyrtårnskole for utdanning av bærekraftig utvikling, stilte med en flott bukett elever som sang om miljø. Han poengterte at barna lærte: Ta vare på seg selv, på hverandre, på nærmiljø, på naturen, på kloden, på gode bærekraftige beslutninger for fremtiden. Miljøpatruljen er opprettet på skolen, co2 på skoleveien blir nå et verdensprosjekt, og det arbeides med å føre tiltak for bærekraftig utvikling inn i de forskjellige skolefag. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Salgsdirektør i Emisoft AS snakket om klimaregnskap i praksis. Myndighetskrav, markedsmuligheter, kundekrav, etikk og samfunnsansvar, kommunikasjon, image, grunnlag for beslutning og tiltak. Han var innom bærekraftighetsrapportering, Global Reporting Initiativ, og Greenhouse Gas Protocol. Sett krav til leverandører, dokumentasjon, effektivitet og fleksibilitet, sporbarhet og revisjon, oversikt og kontroll. Han viste til firma som har viktige klimaregnskap, avinnstalliseringen av Ekofisk, Forsvaret i alle ledd, L Oreal, Hydro Aluminium. Det ble så idedugnad rundt bordene. Stikkord fra presentasjonene: Rett pris på energi, grønne avgifter, mer mijøvennlige biler, bedre byplanlegging (bo og næring nærmere hverandre), godsterminal vekk fra sentrale strøk, bedre nett for utveksling av energi, thorium atomkraftverk, småkraftverk, Bergen by bør bli co2 nøytral i 2020, bybane til Flesland, Åsane og Sotra, bompengesatsene økes ved bedre kollektivtilbud, ekspress sykkelveinett, lavenergibygg, oljefrie bygg, utvide fjernvarmenettet, næringslivet må få både pisk og gulrot, vi må få frem forbilder (miljøfyrtårn), reise kollektivt, være bevisst ved flyreiser, kortreist mat, sporbarhet. Det må tilrettelegges med riktig pris på positive tiltak. For egen del vil referenten tilføye: La hver eneste husholdning og gjerne bedriftene med, få tilbake overforbruksmålerne, helst med høyere pris på overforbruk. Det vil gi en øyeblikkelig effekt på strømforbruket. Ta en politisk beslutning og sett i gang! JFM

4 PHF TIL BJARTE HJELMELAND PDG Egil Eikanger Bergen Vest Rotaryklubb har også i år arrangert fellesmøte (CITYMØTE) for samtlige rotaryklubber i Bergen og omland. I år var teatersjef Bjarte Hjelmeland invitert som foredragsholder med tittel på foredraget: "TEATERSJEF I FRI DRESSUR" Det ble på alle måter en meget hyggelig kveld. Det hele ble avsluttet med at presidenten i Bergen Vest Rotaryklubb - Sigrid Kaland - takket teatersjefen for alle de store teateropplevelser han hadde gitt oss siden han overtok som sjef for teateret. Teatersjefen ble, som takk for dette arbeidet, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse "PAUL HARRIS FELLOW" Det virket som at teatersjefen satt stor pris på denne anerkjennelsen....og for øvrig var Nordhordland Rotary Klubb tilstede med hele 23 medlemmer. Imponerende og forbilledlig! 4 Klipp fra klubber Foto: Magne Åhjem Tatersjefen her sammen med Presidenten i Bergen Vest Rotaryklubb Sigrid Kaland Visdomsord Hver mann er herre i eget hus til gjestene har gått. Belgisk ordtak Den vise mann gir gode råd, men øver aldri selv en dåd. Arnulf Øverland Fra møte i Bergenhus Rotary Klubb DG Tor Leganger Hansen besøkte vår klubb denne kvelden, og en stor del av motet ble viet han. Distriktsguvernøren gjennomgikk først distriktets langtidsplan som er utarbeidet i samarbeide med NORFO. I år er det spesiell fokus på Rotary Foundation. Det er et mål å støtte Rotary sine internasjonale forpliktelser. Dette har sammenheng med utfordringen fra Bill Gates om å matche hans donasjon på 100 mill. $. Det er gledelig å se at vi er på god vei. Så langt har vi kommet opp i $ 80 mill. Nå har Bill Gates økt sine forpliktelser fra å bidra med 100 mill. $ til å bidra med totalt 355 mill. $.Til gjengjeld har Rotary gjennom Rotary Foundation forpliktet seg til å bidra med 200 mill. $ innen Utover Rotary Foundation ønsket Distriktsguvernøren at vårt distrikt bidro mer til ungdomsutveksling, og at vi sendte flere ungdommer på Round Trips/ Summercamps. En kommende aktivitet er at vi sender et GSE-team til Brasil der teamleder er fra Askøy Fenring Rotaryklubb. Det ble også oppfordret til å finne kandidater til neste års RYLA, som er et godt seminar for unge fremtidige ledere. Et annet viktig område er medlemsrekruttering. Det er et mål at alle klubber øker med minst ett medlem netto i år. Men aller viktigst er det å holde på de medlemmene som vi har. Medlemskap er hver enkelte medlems ansvar. Også møteplikten ble nevnt, og at erfarne rotarianere opplever gjerne at møteplikten utvikler seg til å bli møterett som så utvikler seg til å bli et møtebehov og videre til å bli en møteglede. Distriktsguvernøren pekte også på distriktets mål om 20% kvinnelig medlemskap i Rotaryåret 2009/2010. Han mente å tro at de klubbene som enda ikke hadde kvinnelige medlemmer nå er åpne for det og oppfordret oss til å finne kandidater og foreslå disse. Til slutt ble Rotary skolen nevnt. Vi ble oppfordret til å markedsføre Rotary og ikke minst Rotarys fokus på barn med vekt på rent vann, næringsrik mat samt lese- og skriveferdigheter. Les mer om Rotary Foundation på side 8. og 9.

5 5 Gunnar Kjakan Sønsteby på Intercitymøte i Haugesund Per A Søreng Presseansvarlig Tirsdag 17 mars Inviterte Haugesund Sør Rotaryklubb til Intercity møte i Haugesund. En fullpakket sal tok del i foredraget som ble holdt av Gunnar Kjakan Sønsteby. President Tore Lura i Haugesund Sør Rotaryklubb takket Gunnar Sønsteby for et givende foredrag. Kjakan var ikke sen om å takke ja til å delta på middag etter sitt foredrag. Her flankert av t.v President Tore Lura og innkomne Edvard Ringen. En inspirerende Sønsteby tok oss med bak kulissene, og trollbandt forsamlingen i nesten en time. Han åpnet deretter for spørsmål. Sønsteby signerte etter foredraget sin nye bok. På tross av sin alder er det fantastisk å oppleve en så veltalende og oppdatert person. Han nølte heller ikke med å si ja, takk til deltagelse på en felles middag etter møtet. Her ble Sønsteby hedret med mange gode ord, og en til dels grepet forsamling overvar det hele. Dagen etter besøkte Sønsteby en skole i Haugesund, hvor han kåserte i kjent stil. Han evner også å trollbinde den yngre garde, og det var tydelig at mange hadde sett filmen om Max Manus. Hele arrangementet gikk knirkefritt, og Tørris Rønning som klarte og få den mest dekorerte person i landet til Haugesund, skal ha en stor takk. Norges mest dekorerte Sønsteby er landets høyest dekorerte borger, og er den eneste som har mottatt Krigskorset med tre sverd (tildelt 16. august 1946). Samme år fikk han H.M. Kongens Erindringsmedalje i sølv. I 2004 ble han tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren. 27. januar 2006 ble han utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han har også mottatt flere utenlandske ordener, blant dem den britiske Distinguished Service Order (1946), amerikanske Presidental Medal of Freedom with Silver Palm (1945) og amerikanske Association of Former Intelligence Officers Freedom Award (2002). I 2008 ble Sønsteby som første ikkeamerikaner tildelt Special Operations Command Medal. 13. mai 2007 avduket kong Harald en statue av Sønsteby i Oslo. Statuen er laget av billedhoggeren Per Ung. I desember 2007 ble Sønsteby kåret til Årets Oslo-borger av leserne av Aftenposten. Han mottok æresbevisningen 21. desember på Norges Hjemmefrontmuseum. Han ble i 2002 utnevnt til Æresborger av Tinn kommune, som den eneste som har fått den æren. I 2005 ble han dessuten utnevnt til den første Æreselev ved Rjukan videregående skole. For sin nasjonale innsats ble han også tildelt Æresmedlemskap i Studentersamfundet i Trondhjem høsten 2008

6 6 Møte 16. mars 2009 i Arna Rotary Klubb Besøk hos Norsk Jernbaneklubb President Ove ønsket velkommen til møtet, og informerte innledningsvis om at Ingunn Olsen Mossefinn fra Odda er nominert som kandidat til vervet som Distriktsguvernør for D.2250 for perioden Denne kvelden var møtet besøk hos Norsk Driftsleder Ivar Gubberud ved Muséet Gamle Vossebanen (GVB) tok oss med på et foredrag med bildeillustrasjoner omkring det arbeidet GVB har gjort for å få på plass en spisevogn. Han fortalte historien bak anskaffelsen, de viderverdighetene som de har vært nødt til å takle underveis, bl.a. med en sørgelig brann i en nesten ferdig restaurert spisevogn i Danmark, via kjøp av en annen spisevogn i Sverige i 2006, og arbeidet med restaurering/oppussing av denne vogna i 2007 og GVB har mottatt sponsormidler på tilsammen kroner til spisevognprosjektet, hvorav Arna Rotary Klubb har bidratt med kroner! jernbaneklubb, avd. Vossebanen, og møtelokalet var den nå nesten ferdig restaurerte spisevognen, trygt plassert på sporet på Garnes stasjon. Gubberud fortalte også om Vossebanens 125-årsjubileum i 2008 og et meget vellykket arrangement i den forbindelse, samt at han orienterte om arbeidet, i det alt vesentlige et imponerende dugnadsarbeid, som gjøres for å drifte og vedlikeholde spor og materiell, og ikke minst selve kjøringen av veterantoget og det tilbudet det representerer for publikum. De siste 15 årene er det gjennomført 7 årsverk med dugnad, eller til sammen timer!! Det er for øvrig lagt inn en sak på ARK s hjemmeside om besøket hos GVB, der det også er link til aktuelle oppslag om GVB og spisevognprosjektet. Tilstede på møtet var 23 medlemmer og ca. 10 ledsagere. Ref.: Lars Veterantoget på Gamle Vossebanen kjører hver søndag fra 14. juni til 13. september - de 18 kilometrene mellom Garnes og Midttun. Underveis passerer man gamle Arna og Haukeland stasjoner. Turen går gjennom Arnadalen til Haukeland hvor terrenget skifter til en annen karakter, kanskje mer typisk vestlandsnatur med tuneller og fjellsider med vannet like nedenom. Etter 18 kilometer ruller toget inn på Midttun stasjon som er banens endepunkt i dag. Det kjøres også ekstratog etter avtale utenfor disse tider

7 Carl-Wilhelm Stenhammar hilser til alle norske rotarianere Tidligere president i Rotary International, Carl-Wilhelm Stenhammar, deltok nylig på RRFC Institute (opplæring for soneansvarlige innen The Rotary Foundation) og andre møter i Chicago. Carl Wilhelm Stenhammer Han er Chairman Trustee nominee, det vil si at han er nominert og skal inn som leder av rotaryfondet 1.juli Han kjenner Norge og norske rotarianere godt, og sier at Det er med stor glädje jeg hilser til alle norske rotarianere. På spørsmål om hvilke tanker han gjør seg akkurat nå, svarer han følgende: 7 Litt av hvert I denne vanskelige økonomiske situasjonen er det helt naturlig at Rotarys investment endrer seg i takt med markedet ellers. Vi sitter i en bedre situasjon enn mange andre fordi bidrag fra rotarianere fortsetter å komme inn. Det betyr at cash flow er god, og det vil igjen bety at vi behøver ikke selge noen av våre investeringer, heller ikke realisere. Rotarianeres bidrag er viktigere enn noensinne. Karmøy Vest Rotary Klubb 3.mars 09 Deltaker på RYLA Marie Stonghaugen RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs. Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. Offisielt Rotaryprogram siden Marie Stonghaugen, opprinnelig fra Vedavågen var på RYLA samling I Bergen. De hadde vært rundt 30 personer med ulik erfaring fra butikk, elevråd, speidere, shipping, trenere og en fra militæret. Selv er hun aktiv speider. Hun hadde hatt stort utbytte av samlingen der det hadde vært mange gode foredragsholdere og hun hadde blitt kjent med mange andre ungdommer. RYLA, ville Marie anbefale og hvis det var aktuelt med referanser så kunne en bare ta kontakt med henne. OBS!!! Det er nytt RYLA til høsten. Dermed er det nå tid for å begynne å finne gode kandidater. Ikke vent til sommeren er over. Planlegg i god tid. Torgalmenning Rotaryklubb arrangerer også i 2009 et RYLA-seminar, denne gang utvidet til tre fulle dager, november i Bergen. Seminaret for fremtidens ledere er beregnet for ungdom mellom 19 og 25 år. RYLA er Rotarys ledelsesseminar for ungdom. Første RYLA i Norge ble gjennomført i I distrikt 2250 (Vestlandet) ble RYLA første gang avholdt i 1997 og det har vært gjennomført hvert år siden, - i Torgalmenning Rotaryklubbs regi. DELTAKERE Målgruppen er ungdom i alderen år som i noen grad har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar gjennom lederverv innen ideelle organisasjoner, skole-/ studentorganisasjoner, idrettslag eller yrkeslivet. TID & STED Seminaret holdes på Bergen Vandrerhjem Montana november 2009 og er i år utvidet til tre fulle dager. MÅLSETTING / FAGLIG INN- HOLD / GJENNOMFØRING Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer mht lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning og å øke deltakernes lederkompetanse gjennom forelesninger der ungdommene blir fortalt noe om hvordan det er å være leder og paneldebatt, gruppearbeid og diskusjoner for å spore deltakerne til å reflektere over hva det vil si å være leder.

8 8 Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte. Et viktig trinn i Rotary s historie var derfor opprettelsen av The Rotary Foundation (Rotaryfondet) i Det var den markante rotarianeren Arch C. Klumph, fra Cleveland, Ohio og RI President , som lanserte ideen til opprettelse av Rotaryfondet. Han var personlig litt av et eventyr i det han måtte slutte skolen som tolvåring for å forsørge familien, begynte som bud på et kontor og ble senere en suksessrik industrimann med flere virksomheter og var i tillegg fløytist i og leder av Cleveland Symfoniorkester. Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary s arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter og et utall aktiviteter som etter hvert har hjulpet hundrevis av millioner mennesker. Det var imidlertid først i forbindelse med Paul P. Harris død i 1947 at Rotaryfondet fikk den Hva er Rotary Foundation? økonomiske styrke som skulle til for å gjøre Rotary til en betydelig, internasjonal, kraftfull serviceorganisasjon. Rotaryfondet har deretter vokset og virket på en måte som kan fortjene betegnelsen Rotary s utviklingsbank Rotaryfondet - Rotarys flaggskip Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-Profit» stiftelse med sete i staten Illinois i USA og således atskilt fra Rotary Internasjonal (RI). Dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange land når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testamentariske gaver o.s.v. blir gitt til fondet. Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program. Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i. Bidrag til Fondet Rotaryfondet sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra rotaryklubber over hele verden, gaver fra enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte midler. Intet av det som innbetales som kontingenten til RI går til fondet. Bidrag til Rotaryfondet kan avsettes til tre ulike fond; Annual Programs Fond, Permanent Fond og PolioPlus fondet. I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Bidrag fra klubbene til fondene blir registrert som Recognition points som klubbene senere kan omsette i PHF utmerkelser. En PHF koster US $ The Rotary Foundation SHARE system ble lansert i Hensikten var blant annet at distriktene skulle få større medbestemmelse over bruken av de midler klubbene bidrar

9 med. Fra 1. juli 2003 ble en ny modell for organisering av Rotaryfondet i distriktene satt i verk. Mer om organiseringen finnes i District Rotary Foundation Committee Manual. Rotaryfondet sine program kan deles inn i to hovedkategorier; Humanitære program og Utdannings- og kulturelle program. Bidrag til Rotaryfondet likestilles med bidrag til andre organisasjoner hva angår skattefradrag for gaver til humanitære formål. Rotaryfondet har gjennom årene blitt en utviklingsbank for Rotary av en størrelse og med en slagkraft som langt overgår andre organisasjoners hjelpeapparat. Starten På Convention i Atlanta i 1917 foreslo daværende RI President, Arch Klumph, å opprette et fond som skulle ha til formål: «Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i ver- den i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak.» Frøet som skulle vokse seg til å bli Rotarys flaggskip The Rotary Foundation (Rotaryfondet) var sådd. Arch Klumph hadde forstått at entusiasme og engasjement ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det er også behov for penger og en organisasjon som kan utvikle program og som kan administrere de midler som blir gitt til fondet på en effektiv og sikker måte, dersom en skal oppnå resultater og få målene realisert. Til å begynne med gikk utviklingen smått. Først i 1930 kunne det første bidraget deles ut. Da ble det gitt 500 dollars til en internasjonal organisasjon for funksjonshemmede barn. Rotaryfondet har senere vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary s arbeid. 9 Organisering Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-Profit» stiftelse i staten Illinois i USA. Grunnen til at Rotaryfondet er atskilt fra Rotary Internasjonal som en egen stiftelse, er at dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange land, når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testamentariske gaver osv blir gitt til fondet. De skattemessige fordeler betyr mye både for størrelsen og antall bidrag til Rotaryfondet. Organisasjonsformen krever at Rotaryfondet har et eget styre, og at det legges fram et eget regnskap. Styret i Rotaryfondet består i dag av en leder, oftest en tidligere RI President, en nestleder og 13 rotarianere fra ulike deler av rotaryverdenen og disse kalles «The Trustees.» Den ansatte generalsekretæren i RI deltar i styret som sekretær. Selv om Rotaryfondet er organisert som en egen stiftelse atskilt fra Rotary International, er fondet så tett integrert i RI som mulig. Fondets målsetting viser dette helt klart: «Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary Internasjonal sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program.» Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i. Artikkelen fortsetter i neste nr. Dersom en ønsker mer informasjon om enkelte program, søknadsskjema osv, eller om Rotary Foundation generelt, finner en dette på Internett: ml Alle distrikter skal også ha en TRF ansvarlig (DRFC Chair) som kan kontaktes for å få den informasjonen en ønsker.

10 Har vi mistet ideene og motivet? Forfatter: PDG Per Ottesen Leder Norfo Norfo s leder med tankevekker Leder i Norsk Rotary Forum og tidligere guvernør i distrikt 2280, Per Ottesen, hadde et tankevekkende innlegg i egen klubb i Trondheim. Selv om det var et lokalt innlegg, vil de fleste av oss kjenne seg igjen i det han sier. Det er helt i tråd med det som er nedfelt i strategiplanen for Rotary i Norge: Et mer aktivt rotaryliv gjennom engasjement, entusiasme og forpliktende holdninger. Kloke ord fra en erfaren rotarianer. 10 Fra NORFO Under åpningen av vår Distriktskonferanse her i Britannia høsten 2006, ga som kanskje noen vil huske varaordfører Fagerbakke uttrykk for at han var imponert over de bidrag rotarianere over hele verden bidrar med for å redde mennesker fra nød og elendighet, men i samme åndedrag reiste han spørsmålet om iveren etter å hjelpe borte - var blitt så sterk at vi hadde glemt å hjelpe hjemme. Dette utsagnet ble jeg minnet på når jeg like før påske fikk en melding fra Nordberg Rotaryklubb i Oslo, med sine 41 medlemmer og med en fremmøteprosent som kretser rundt 80. Lederen av klubbens samfunnskomite skrev til meg og fortalte at de like før jul hadde arrangert en konsert i Nordberg kirke, med 500 mennesker til stede og hvor Magnolia Jazzband var hovedaktører. Et mer aktivt rotaryliv gjennom engasjement, entusiasme og forpliktende holdninger. President og rotaryvenner! Som styreleder i Norsk Rotary Forum har jeg gjennom dette året fått mange meldinger fra Rotaryklubber over hele landet. Det er meldinger som strutter av glede over oppgaver de har lyktes med, og det er bekymringsmeldinger over ikke å lykkes. Mange er dessverre stivnet i sin utvikling og resultatet er at de fungerer mer som koseklubber eller kaffeklubber. De har mistet ideen og motivene underveis, og skriver om sine medlemmer og ikke om sine rotarianere. Overskuddet fra konserten ble delt mellom Barnekulturdagene på Nordberg, Barnegospelkoret i Nordberg kirke, Ungdomsarbeidet på Nordberg, sosiale aktiviteter på sykehjemmet og dagsenteret Nordberghjemmet. I tillegg fikk jeg det å vite at over flere år har Nordberg Rotary støttet etablering og drift av førskoler for barn i Ghana, et prosjekt for å skaffe rent vann til en fattig befolkning i Uganda, og sist men ikke minst til Rotary s verdensomspennede polioprosjekt. Prosjektarbeidet styrker samholdet og utviklingen av Nordberg Rotary, avsluttet lederen av samfunnskomiteen i sin hilsen til meg. Jeg innrømmer gjerne at jeg blir litt varm om hjertet når jeg får slike meldinger. Også her i Midt-Norge har vi flere Rotaryklubber som gjør en god jobb for å hjelpe andre i sine nærmiljøer. Man bryr seg, og resultatet av jobbing gjennom prosjekter er at man oppnår å gi det indre klubblivet en fornyet kraft. Service above self. Overfører vi disse refleksjoner til vår egen situasjon, i Rotarymiljøet i Trondheim, innrømmer jeg at jeg ble noe bekymret da Huseby-Flatås Rotaryklubb i fjor lanserte over-

11 for Trondheimsklubbene ideen om å takke JA til invitasjonen fra Kirkens Bymisjon om å stille opp som kirkeverter i Vår Frue kirke, landets eneste døgnåpne kirke, - men hvor tilbakemeldingene fra klubbene var at interessen for å bli med ikke var stor nok. Jeg er kjent med at invitasjonen fra Kirkens Bymisjon senere ble overført til Odd Fellowklubbene i Trondheim, som takket JA og som nå har kirkevertansvaret i Vår Frue kirke ett døgn i uka. I denne sammenheng er Vår Frue kirke for meg kun ett eksempel på et prosjekt som avgjort kunne bidratt til å forsterke Rotary s omdømme i Stiftsstaden. Dette lille budskap nevnt, ikke for å gi noen samvittighetskvaler, men til forhåpentlig noen ettertanker. Jeg er stolt over å være rotarianer, og jeg er stolt over å være med i nettverket her i Trondhjem Rotary Klubb, - og mitt håp er at det arbeidet som Torill Schjetne og hennes sekundanter nå har startet for å trekke oss og de øvrige Trondheimsklubbene sterkere inn i Mari Maurstads Zuluprosjekt vil få den støtte og oppslutning det fortjener. Internationalt ungdomsarbeid Mange tilbud - mange muligheter! Gjør vi nok for å informere dagens unge om Rotarys tilbud til ungdommen? Her er en oversikt. Du finner mer informasjon på: Ungdomsutveksling Rotary har et internationalt ungdomsutvekslingsprogram, som årlig involverer mange rotarianere og tusenvis av unge over hele verden. 11 Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det fremmede land. På samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. Yngre yrkesutøvere får muligheten til å utvide sin horisont og knytte internasjonale kontakter ved en 4 ukers utvekslingstur til Canada, Brasil, Australia eller andre steder i verden. Tilsvarende er Rotaryklubbene i Norge vertskap for unge yrkesaktive mennesker, som besøker norske bedrifter og lærer om Norge og norsk kultur. Disse utvekslingene gir mulighet å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene. Gruppestudieutvekslingen GSE Forståelse og respekt for andre kulturer er et viktig element i rotaryarbeidet. Gruppestudieutveksling (GSE) er et program som har som formål å gi internasjonal forståelse gjennom personlig kontakt mellom yngre yrkesaktive deltagere. Georgiastipendet Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø. Ambassadørstipendiene (Ambassadorial Scholarships) Dette er et av verdens største og internasjonalt mest omfattende stipendprogram. Hensikten med slike stipend er å fremme internasjonal forståelse og vennskap mellom mennesker fra ulike land ved å gi ungdom mulighet til å studere ved en utdanningsinstitusjon i et annet land. Rotary Centers for International Studies Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet rundt i verden. Hvert av disse universitetene vil ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Handicamp Norway Handicamp er en internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer i alderen år. Leiren varer i to uker. Hovedhensikten er å integrere de to ungdomsgruppene i fritidspregede aktiviteter. Rotary Youth Leadership - Ryla Dette er et tilbud til ungdom i aldersgruppen år. Programmet gir ungdom som har vist lederegenskaper en innføring i hva lederskap omfatter. Opplæringen skjer gjennom foredrag og diskusjoner over 3-4 dager i forbindelse med en weekend. Rotaract Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser.

12 12 DISTRIKT GUVERNØR (DG) Tor Leganger-Hansen Askøy Rk Postboks Kleppestø (p) (a) (m) INNKOMMENDE GUVER- NØR (DGE) Ove Sembsmoen Stavanger Rk Sverdrupsgt Stavanger (p) (m) GUVERNØR NOMINÈ (DGN) Ulf Torkelsen Strand Rk. Prestnesvn 7, 4120 Tau (p) (a) (m) IMIDIATE PAST GU- VERNØR (IPDG) Carl Lewin Kopervik Rk Kalvatrev. 21, 4250 Kopervik (p) (a) ASS. GUVERNØR SOGN OG FJORDANE Grethe Amundsen Florø RK Friheten, Postboks Florø (a & p) (m) ASS. GUVERNØR HAR- DANGER/ SUNNHORDLAND/VOSS Asfrid Brunborg Benivoli Dale Rk. Dalseidvegen Dalekvam (p) (a) dale.no ASS. GUVERNØR BERGENSOMRÅDET Grete Sæbøe Bergen-Syd Rk. Georgernes Verft 17, 5011 Bergen (p) (m) ASS. GUVERNØR HAUGALANDET/RYFYLKE Odd Henning Johannessen Koppervik Rotary Klubb ASS. GUVERNØR STAVANGER/SANDNES Bjørn Arvesen Hafrsfjord RK Liarlundvegen Kopervik Gunhilsgt. 16B 4041 Hafrsfjord (p) (m) (h) (M) ASS. GUVERNØR JÆREN/DALANE Marit H. B. Kleppe Bryne Rk. Liljeveien 31, 4352 Kleppe (p) (a) (m) DISTRIKTSSEKRETÆR Bente Fauskanger Askøy Rk Monsakleiva 24, 5310 Hauglandshella (p) (a) (m)

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig The Rotary Foundation John Stennes TRF-ansvarlig 2016-2018 Introduksjon Obligatorisk for distriktet å arrangere TRF seminar årlig Orientere om TRF Hva - hvordan - hvorfor Prosjekter Forskjellige typer

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM 1) 1-ÅRS UNGDOMSUTVEKSLING Rotary har et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram

Detaljer

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Hva er The Rotary Foundation Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og internasjonalt.

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Venner for livet. Rotary is fun. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. Rotary is fun. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet Rotary is fun We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM 1) 1-ÅRS UNGDOMSUTVEKSLING Rotary har et internasjonalt

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo?

Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo? Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo? ved PDG Eiliv Todal Moe styreleder 2016/17 1 Norfo er en multidistrikt organisasjon Opprettet i 1972 for å hjelpe distriktene til å forbedre servicen til

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes Rotary s prioritering De felles lederskapsressurser og ekspertise hos våre

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world».

Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world». Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world». 1. November er The Rotary Foundation-måned I Rotarys kalender Da Rotary ble grunnlagt i

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250" 1

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 06.09.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 165 land 06.09.2016 "Rotaryskolen

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40-45 min. Oppdatert 04.01. Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

Notodden Rotary Klubb

Notodden Rotary Klubb Notodden Rotary Klubb Oversikt over komiteer, aktiviteter og hvem som gjør hva Arbeidsoppgaver for Hovedansvarlig for hver enkelt aktivitet: - Involvere medlemmene i aktiviteten - Innkalle til separate

Detaljer

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE OPPDAG ROTARY HVEM ER VI? Kjerneverdier: fellesskap,integritet, mangfold, tjenester og lederskap Vekt på etikk og yrkestjeneste Finansierer prosjekter som leder til varige endringer VÅR HISTORIE 1905 Grunnlagt

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Velkommen til Kort introduksjon til Rotary 2015-2016 RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Rotarianere tilhører hver sin klubb. Rotary klubber tilhører sitt distrikt.

Detaljer

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem FADDERVEILEDNING Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar 2016 En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling brukes ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS 2017 Sola Strand Hotel mars Arrangør: Gandsfjord Rotaryklubb, Stavanger

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS 2017 Sola Strand Hotel mars Arrangør: Gandsfjord Rotaryklubb, Stavanger Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS 2017 Sola Strand Hotel 10.- 12.mars 2017 Arrangør: Gandsfjord Rotaryklubb, Stavanger LØRDAG Temaplan for PETS 2017 Service Above Self Having leadershipskills does

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr Treårsplan 2014/2015 2016/ Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr. 20.03.2014 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2014/2015 2016/ og årsplan 2014/2015 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag:

Detaljer

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2016-2017. Regnskap 2016-2017 for D2310 Tekst Note Regn Regnsk. Bud. Regn-Bud Regnsk. 2015-16 Bud. 15/16 INNTEKTER Medlemskontingent, kr 225.-

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste:

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste: Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Støtte innovasjon og fleksibilitet i klubbene Oppmuntre klubbene til å delta i utvalgte serviceprosjekter Oppmuntre til

Detaljer

ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Page 1 of 1 27.06.2015 NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18 18.09.2014 Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK Club Visioning Jon Ola Brevig, Fredriksten RK CLUB VISIONING Skape forventinger om noe som skal skje i fremtiden. Rotary-klubben, om 3 år, ikke som den er, men som den er blitt Finne frem rotarianeren

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet TITLE Rotary Young Friends Prosjektet Rotary Young Friends Rådsmøte Erik H. Jørol, prosjektleder 2014-15 26. November 2014 Agenda 1. Velkommen 2. Oppsummering, erfaringer og evaluering av Rotary YOUNG

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotary

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

TRF og Distrikt 2250

TRF og Distrikt 2250 TRF og Distrikt 2250 Rotaryfondets mål: Støtte Rotary International: I arbeidet med å skape verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale, programmer 100 YEARS OF DOING GOOD IN

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY DISTRIKT 2310 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2015-17 DISTRIKTGUVERNØR BJØRG MANUM ANDERSSON 2 Innhold Forord ved DG Hvordan definerer Rotary fremtidig suksess?

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for !

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for ! Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013-2014! PETS 2013 1 DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 2014: Ti ønsker: 1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene våre

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

ROTARYFONDET. Hva er det og hva kan det brukes til? Ingrid Grandum Berget 20. sept. 2015

ROTARYFONDET. Hva er det og hva kan det brukes til? Ingrid Grandum Berget 20. sept. 2015 ROTARYFONDET Hva er det og hva kan det brukes til? Ingrid Grandum Berget 20. sept. 2015 TITLE 2 TITLE 3 Paul Percey Harris 1868-1947 Født 1868, Wisconsin, USA Vokste opp i Vermont Utdannet jurist. Deretter

Detaljer

Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge

Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge Rotary: Making a Difference Hvordan kan vi forbedre klubben? Hvordan kan vi forenkle klubbarbeidet? Hvordan kan vi forene gode klubbressurser? Hvordan kan vi forynge medlemsmassen? Altså: Forbedre, Forenkle,

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

NÅR VI LØFTER I FLOKK. Distriktskonferanse d 2275 Harstad September 2016 Edrund Olaisen

NÅR VI LØFTER I FLOKK. Distriktskonferanse d 2275 Harstad September 2016 Edrund Olaisen NÅR VI LØFTER I FLOKK Distriktskonferanse d 2275 Harstad September 2016 Edrund Olaisen 16 år med vennskap og samarbeid 16 metų bendradarbiavimo ir draugystes SERVICE ABOVE SELF 2 Det var en gang Kažkada.

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Definisjon PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary - lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i

Detaljer