Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009"

Transkript

1 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen - i Bergen Rotary Klubb Phf. Til Bjarte Hjelmeland Gunnar Sønsteby i Haugesund Sør Arna på besøk hos Norsk Jerbaneklubb Internasjonalt Ungdomsarbeid s. 3 s. 4 S. 5 S. 6 S. 11 Intercitymøte med Gunnar Kjakan Sønsteby arrangert av Haugesund Sør Rotary Klubb. Les mer side 6. April er Magasinmåned i Rotary Fra NORFO Alle rotarianere skal ha et Rotary magasin. Alle rotarianere skal ha et Rotary magasin, et Rotary blad å lese i og hente informasjon og inspirasjon fra. I Norge har vi Rotary Norden, et av de 32 Rotary blad som blir utgitt. Det største er The Rotarian som leses av den engelskspråklige del av vår Rotary verden. De mer språkkyndige kan boltre seg i ulike utgaver som Vida Rotaria (fra Argentina), The Rotary-no-Tomo (Japan) eller kanskje Rotary Dergisi fra Tyrkia. Rotary World kommer ut fire ganger pr år, og i tillegg til den trykte utgaven kan den også leses på nett. Når du har lest ditt Rotary Norden kan det være en ide å ta det med på lærerværelset, legge det på venteværelset hos legen eller tannlegen og på den måten øke kunnskapen om Rotary i Nærmiljøet

2 2 Distriktsrådsmøte på Flesland På distriktsrådssamlingen på Flesland i mars var hovedsaken drøfting av mål og virkemidler for Innen medlemsutvikling legges det vekt på rekruttering. Særlig av kvinner og våre nye landsmenn. Innen serviceprosjekter er utryddelse av Polio en av hovedsakene. Det vektlegges og at alle klubber bør ha et prosjekt - lokalt eller internasjonalt. Viktige verktøy i rotaryarbeidet er kommunikasjon og markedsføring (PR), og klubbene oppfordres til også å oppdatere og videreutvikle sine hjemmesider. Bruk mediene enda mer, er en annen oppfordring. Ungdomsutveksling, RYLA og roundtrips må stimuleres. Samarbeid og kommunikasjon mellom klubbene kan være en riktig nøkkel i mange sammenhenger! Ingunn Olsen Mossefin (bildet over) fra Odda Rotary Klubb, er nylig nominert til guvernør for og møtte på Distriktsrådssamling for første gang

3 Referat fra møte i Bergen Rotary Klubb 31. mars 2009 Møtet ble holdt i samarbeid med Bergen Næringsråd og Klimaforum og var viet Klimakrisen, en etisk utfordring for borger og by. Vår President Leif Jarle åpnet møte, refererte skremmende tall og slo fast at sparing av energi gir størst, hurtigst og billigst effekt sett i relasjon til utbygging av ny elektrisk energi og alternativ energi. Holdninger må skapes hos barn, foreldre, skole, næringsliv og myndigheter. Jill Johannessen fra Bjerknessenteret og Klimaforum ledet oss videre i programmet. Gunnar S. Eskeland fra NHH tok oss gjennom klimautfordringene. USA er absolutt på gli, men vi kan neppe vente at de vil kunne inkluderes i avtalene ennå. Utviklingslandene har sine problemer så det blir Europa, Japan og antakelig Canada som må lede an inntil USA kommer for fullt. Kvotehandel står sentralt og vi må gjøre det lett for utviklingslandene å benytte seg av systemet. Vi bør ha skatt på utslippene, grønne sertifikater, utvikle standard merking og få langt sterkere offentlig finansiering av forskning og utvikling av grønn sektor. Vi må også skatte konvensjonell energi og subsidiere alternativ energi. Vi må bevise at lavt karbonutslipp er mulig, karbonhandel kan overføre enorme beløp til utviklingslandene og det må investeres kraftig i ny teknologi. Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø og byutvikling snakket om hva Bergen har gjort og hva de vil gjøre. Kommunen feier for egen dør. Reduserer elforbruk og oljeforbruk i kommunens 194 bygg, og 3 Klipp fra klubber Klimakrisen, en etisk utfordring for borger og by. Høyaktuelt tema i Bergen Rotary Klubb Foto: Marit Holmedal øker bruken av fjernvarme. Papirløst byråd er gjennomført. Er opptatt av skolepåvirkning av barn. Vil redusere utslipp gjennom: Rushtidsavgift, parkeringsregulering, piggdekkgebyr, lavutslippssoner for tyngre kjøretøy, tilskudd vedovner, gaterengjøring, reise og kjørevaner, landstrøm til skip ved kai, fjerne alle oljefyringsanlegg, el-biler i kommunen, energieffektivisering og Bybanen. Samarbeider med Stavanger og Kristiansand i Storbyprosjektet, samarbeid om fremtidens energiløsninger. Deltar i Klima- og energihandlingsplan gjennom Fremtidens byer (se nett). Daniel Ødegård, rektor for Flaktveit skole, fyrtårnskole for utdanning av bærekraftig utvikling, stilte med en flott bukett elever som sang om miljø. Han poengterte at barna lærte: Ta vare på seg selv, på hverandre, på nærmiljø, på naturen, på kloden, på gode bærekraftige beslutninger for fremtiden. Miljøpatruljen er opprettet på skolen, co2 på skoleveien blir nå et verdensprosjekt, og det arbeides med å føre tiltak for bærekraftig utvikling inn i de forskjellige skolefag. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Salgsdirektør i Emisoft AS snakket om klimaregnskap i praksis. Myndighetskrav, markedsmuligheter, kundekrav, etikk og samfunnsansvar, kommunikasjon, image, grunnlag for beslutning og tiltak. Han var innom bærekraftighetsrapportering, Global Reporting Initiativ, og Greenhouse Gas Protocol. Sett krav til leverandører, dokumentasjon, effektivitet og fleksibilitet, sporbarhet og revisjon, oversikt og kontroll. Han viste til firma som har viktige klimaregnskap, avinnstalliseringen av Ekofisk, Forsvaret i alle ledd, L Oreal, Hydro Aluminium. Det ble så idedugnad rundt bordene. Stikkord fra presentasjonene: Rett pris på energi, grønne avgifter, mer mijøvennlige biler, bedre byplanlegging (bo og næring nærmere hverandre), godsterminal vekk fra sentrale strøk, bedre nett for utveksling av energi, thorium atomkraftverk, småkraftverk, Bergen by bør bli co2 nøytral i 2020, bybane til Flesland, Åsane og Sotra, bompengesatsene økes ved bedre kollektivtilbud, ekspress sykkelveinett, lavenergibygg, oljefrie bygg, utvide fjernvarmenettet, næringslivet må få både pisk og gulrot, vi må få frem forbilder (miljøfyrtårn), reise kollektivt, være bevisst ved flyreiser, kortreist mat, sporbarhet. Det må tilrettelegges med riktig pris på positive tiltak. For egen del vil referenten tilføye: La hver eneste husholdning og gjerne bedriftene med, få tilbake overforbruksmålerne, helst med høyere pris på overforbruk. Det vil gi en øyeblikkelig effekt på strømforbruket. Ta en politisk beslutning og sett i gang! JFM

4 PHF TIL BJARTE HJELMELAND PDG Egil Eikanger Bergen Vest Rotaryklubb har også i år arrangert fellesmøte (CITYMØTE) for samtlige rotaryklubber i Bergen og omland. I år var teatersjef Bjarte Hjelmeland invitert som foredragsholder med tittel på foredraget: "TEATERSJEF I FRI DRESSUR" Det ble på alle måter en meget hyggelig kveld. Det hele ble avsluttet med at presidenten i Bergen Vest Rotaryklubb - Sigrid Kaland - takket teatersjefen for alle de store teateropplevelser han hadde gitt oss siden han overtok som sjef for teateret. Teatersjefen ble, som takk for dette arbeidet, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse "PAUL HARRIS FELLOW" Det virket som at teatersjefen satt stor pris på denne anerkjennelsen....og for øvrig var Nordhordland Rotary Klubb tilstede med hele 23 medlemmer. Imponerende og forbilledlig! 4 Klipp fra klubber Foto: Magne Åhjem Tatersjefen her sammen med Presidenten i Bergen Vest Rotaryklubb Sigrid Kaland Visdomsord Hver mann er herre i eget hus til gjestene har gått. Belgisk ordtak Den vise mann gir gode råd, men øver aldri selv en dåd. Arnulf Øverland Fra møte i Bergenhus Rotary Klubb DG Tor Leganger Hansen besøkte vår klubb denne kvelden, og en stor del av motet ble viet han. Distriktsguvernøren gjennomgikk først distriktets langtidsplan som er utarbeidet i samarbeide med NORFO. I år er det spesiell fokus på Rotary Foundation. Det er et mål å støtte Rotary sine internasjonale forpliktelser. Dette har sammenheng med utfordringen fra Bill Gates om å matche hans donasjon på 100 mill. $. Det er gledelig å se at vi er på god vei. Så langt har vi kommet opp i $ 80 mill. Nå har Bill Gates økt sine forpliktelser fra å bidra med 100 mill. $ til å bidra med totalt 355 mill. $.Til gjengjeld har Rotary gjennom Rotary Foundation forpliktet seg til å bidra med 200 mill. $ innen Utover Rotary Foundation ønsket Distriktsguvernøren at vårt distrikt bidro mer til ungdomsutveksling, og at vi sendte flere ungdommer på Round Trips/ Summercamps. En kommende aktivitet er at vi sender et GSE-team til Brasil der teamleder er fra Askøy Fenring Rotaryklubb. Det ble også oppfordret til å finne kandidater til neste års RYLA, som er et godt seminar for unge fremtidige ledere. Et annet viktig område er medlemsrekruttering. Det er et mål at alle klubber øker med minst ett medlem netto i år. Men aller viktigst er det å holde på de medlemmene som vi har. Medlemskap er hver enkelte medlems ansvar. Også møteplikten ble nevnt, og at erfarne rotarianere opplever gjerne at møteplikten utvikler seg til å bli møterett som så utvikler seg til å bli et møtebehov og videre til å bli en møteglede. Distriktsguvernøren pekte også på distriktets mål om 20% kvinnelig medlemskap i Rotaryåret 2009/2010. Han mente å tro at de klubbene som enda ikke hadde kvinnelige medlemmer nå er åpne for det og oppfordret oss til å finne kandidater og foreslå disse. Til slutt ble Rotary skolen nevnt. Vi ble oppfordret til å markedsføre Rotary og ikke minst Rotarys fokus på barn med vekt på rent vann, næringsrik mat samt lese- og skriveferdigheter. Les mer om Rotary Foundation på side 8. og 9.

5 5 Gunnar Kjakan Sønsteby på Intercitymøte i Haugesund Per A Søreng Presseansvarlig Tirsdag 17 mars Inviterte Haugesund Sør Rotaryklubb til Intercity møte i Haugesund. En fullpakket sal tok del i foredraget som ble holdt av Gunnar Kjakan Sønsteby. President Tore Lura i Haugesund Sør Rotaryklubb takket Gunnar Sønsteby for et givende foredrag. Kjakan var ikke sen om å takke ja til å delta på middag etter sitt foredrag. Her flankert av t.v President Tore Lura og innkomne Edvard Ringen. En inspirerende Sønsteby tok oss med bak kulissene, og trollbandt forsamlingen i nesten en time. Han åpnet deretter for spørsmål. Sønsteby signerte etter foredraget sin nye bok. På tross av sin alder er det fantastisk å oppleve en så veltalende og oppdatert person. Han nølte heller ikke med å si ja, takk til deltagelse på en felles middag etter møtet. Her ble Sønsteby hedret med mange gode ord, og en til dels grepet forsamling overvar det hele. Dagen etter besøkte Sønsteby en skole i Haugesund, hvor han kåserte i kjent stil. Han evner også å trollbinde den yngre garde, og det var tydelig at mange hadde sett filmen om Max Manus. Hele arrangementet gikk knirkefritt, og Tørris Rønning som klarte og få den mest dekorerte person i landet til Haugesund, skal ha en stor takk. Norges mest dekorerte Sønsteby er landets høyest dekorerte borger, og er den eneste som har mottatt Krigskorset med tre sverd (tildelt 16. august 1946). Samme år fikk han H.M. Kongens Erindringsmedalje i sølv. I 2004 ble han tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren. 27. januar 2006 ble han utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han har også mottatt flere utenlandske ordener, blant dem den britiske Distinguished Service Order (1946), amerikanske Presidental Medal of Freedom with Silver Palm (1945) og amerikanske Association of Former Intelligence Officers Freedom Award (2002). I 2008 ble Sønsteby som første ikkeamerikaner tildelt Special Operations Command Medal. 13. mai 2007 avduket kong Harald en statue av Sønsteby i Oslo. Statuen er laget av billedhoggeren Per Ung. I desember 2007 ble Sønsteby kåret til Årets Oslo-borger av leserne av Aftenposten. Han mottok æresbevisningen 21. desember på Norges Hjemmefrontmuseum. Han ble i 2002 utnevnt til Æresborger av Tinn kommune, som den eneste som har fått den æren. I 2005 ble han dessuten utnevnt til den første Æreselev ved Rjukan videregående skole. For sin nasjonale innsats ble han også tildelt Æresmedlemskap i Studentersamfundet i Trondhjem høsten 2008

6 6 Møte 16. mars 2009 i Arna Rotary Klubb Besøk hos Norsk Jernbaneklubb President Ove ønsket velkommen til møtet, og informerte innledningsvis om at Ingunn Olsen Mossefinn fra Odda er nominert som kandidat til vervet som Distriktsguvernør for D.2250 for perioden Denne kvelden var møtet besøk hos Norsk Driftsleder Ivar Gubberud ved Muséet Gamle Vossebanen (GVB) tok oss med på et foredrag med bildeillustrasjoner omkring det arbeidet GVB har gjort for å få på plass en spisevogn. Han fortalte historien bak anskaffelsen, de viderverdighetene som de har vært nødt til å takle underveis, bl.a. med en sørgelig brann i en nesten ferdig restaurert spisevogn i Danmark, via kjøp av en annen spisevogn i Sverige i 2006, og arbeidet med restaurering/oppussing av denne vogna i 2007 og GVB har mottatt sponsormidler på tilsammen kroner til spisevognprosjektet, hvorav Arna Rotary Klubb har bidratt med kroner! jernbaneklubb, avd. Vossebanen, og møtelokalet var den nå nesten ferdig restaurerte spisevognen, trygt plassert på sporet på Garnes stasjon. Gubberud fortalte også om Vossebanens 125-årsjubileum i 2008 og et meget vellykket arrangement i den forbindelse, samt at han orienterte om arbeidet, i det alt vesentlige et imponerende dugnadsarbeid, som gjøres for å drifte og vedlikeholde spor og materiell, og ikke minst selve kjøringen av veterantoget og det tilbudet det representerer for publikum. De siste 15 årene er det gjennomført 7 årsverk med dugnad, eller til sammen timer!! Det er for øvrig lagt inn en sak på ARK s hjemmeside om besøket hos GVB, der det også er link til aktuelle oppslag om GVB og spisevognprosjektet. Tilstede på møtet var 23 medlemmer og ca. 10 ledsagere. Ref.: Lars Veterantoget på Gamle Vossebanen kjører hver søndag fra 14. juni til 13. september - de 18 kilometrene mellom Garnes og Midttun. Underveis passerer man gamle Arna og Haukeland stasjoner. Turen går gjennom Arnadalen til Haukeland hvor terrenget skifter til en annen karakter, kanskje mer typisk vestlandsnatur med tuneller og fjellsider med vannet like nedenom. Etter 18 kilometer ruller toget inn på Midttun stasjon som er banens endepunkt i dag. Det kjøres også ekstratog etter avtale utenfor disse tider

7 Carl-Wilhelm Stenhammar hilser til alle norske rotarianere Tidligere president i Rotary International, Carl-Wilhelm Stenhammar, deltok nylig på RRFC Institute (opplæring for soneansvarlige innen The Rotary Foundation) og andre møter i Chicago. Carl Wilhelm Stenhammer Han er Chairman Trustee nominee, det vil si at han er nominert og skal inn som leder av rotaryfondet 1.juli Han kjenner Norge og norske rotarianere godt, og sier at Det er med stor glädje jeg hilser til alle norske rotarianere. På spørsmål om hvilke tanker han gjør seg akkurat nå, svarer han følgende: 7 Litt av hvert I denne vanskelige økonomiske situasjonen er det helt naturlig at Rotarys investment endrer seg i takt med markedet ellers. Vi sitter i en bedre situasjon enn mange andre fordi bidrag fra rotarianere fortsetter å komme inn. Det betyr at cash flow er god, og det vil igjen bety at vi behøver ikke selge noen av våre investeringer, heller ikke realisere. Rotarianeres bidrag er viktigere enn noensinne. Karmøy Vest Rotary Klubb 3.mars 09 Deltaker på RYLA Marie Stonghaugen RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs. Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. Offisielt Rotaryprogram siden Marie Stonghaugen, opprinnelig fra Vedavågen var på RYLA samling I Bergen. De hadde vært rundt 30 personer med ulik erfaring fra butikk, elevråd, speidere, shipping, trenere og en fra militæret. Selv er hun aktiv speider. Hun hadde hatt stort utbytte av samlingen der det hadde vært mange gode foredragsholdere og hun hadde blitt kjent med mange andre ungdommer. RYLA, ville Marie anbefale og hvis det var aktuelt med referanser så kunne en bare ta kontakt med henne. OBS!!! Det er nytt RYLA til høsten. Dermed er det nå tid for å begynne å finne gode kandidater. Ikke vent til sommeren er over. Planlegg i god tid. Torgalmenning Rotaryklubb arrangerer også i 2009 et RYLA-seminar, denne gang utvidet til tre fulle dager, november i Bergen. Seminaret for fremtidens ledere er beregnet for ungdom mellom 19 og 25 år. RYLA er Rotarys ledelsesseminar for ungdom. Første RYLA i Norge ble gjennomført i I distrikt 2250 (Vestlandet) ble RYLA første gang avholdt i 1997 og det har vært gjennomført hvert år siden, - i Torgalmenning Rotaryklubbs regi. DELTAKERE Målgruppen er ungdom i alderen år som i noen grad har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar gjennom lederverv innen ideelle organisasjoner, skole-/ studentorganisasjoner, idrettslag eller yrkeslivet. TID & STED Seminaret holdes på Bergen Vandrerhjem Montana november 2009 og er i år utvidet til tre fulle dager. MÅLSETTING / FAGLIG INN- HOLD / GJENNOMFØRING Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer mht lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning og å øke deltakernes lederkompetanse gjennom forelesninger der ungdommene blir fortalt noe om hvordan det er å være leder og paneldebatt, gruppearbeid og diskusjoner for å spore deltakerne til å reflektere over hva det vil si å være leder.

8 8 Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte. Et viktig trinn i Rotary s historie var derfor opprettelsen av The Rotary Foundation (Rotaryfondet) i Det var den markante rotarianeren Arch C. Klumph, fra Cleveland, Ohio og RI President , som lanserte ideen til opprettelse av Rotaryfondet. Han var personlig litt av et eventyr i det han måtte slutte skolen som tolvåring for å forsørge familien, begynte som bud på et kontor og ble senere en suksessrik industrimann med flere virksomheter og var i tillegg fløytist i og leder av Cleveland Symfoniorkester. Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary s arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter og et utall aktiviteter som etter hvert har hjulpet hundrevis av millioner mennesker. Det var imidlertid først i forbindelse med Paul P. Harris død i 1947 at Rotaryfondet fikk den Hva er Rotary Foundation? økonomiske styrke som skulle til for å gjøre Rotary til en betydelig, internasjonal, kraftfull serviceorganisasjon. Rotaryfondet har deretter vokset og virket på en måte som kan fortjene betegnelsen Rotary s utviklingsbank Rotaryfondet - Rotarys flaggskip Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-Profit» stiftelse med sete i staten Illinois i USA og således atskilt fra Rotary Internasjonal (RI). Dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange land når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testamentariske gaver o.s.v. blir gitt til fondet. Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program. Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i. Bidrag til Fondet Rotaryfondet sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra rotaryklubber over hele verden, gaver fra enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte midler. Intet av det som innbetales som kontingenten til RI går til fondet. Bidrag til Rotaryfondet kan avsettes til tre ulike fond; Annual Programs Fond, Permanent Fond og PolioPlus fondet. I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Bidrag fra klubbene til fondene blir registrert som Recognition points som klubbene senere kan omsette i PHF utmerkelser. En PHF koster US $ The Rotary Foundation SHARE system ble lansert i Hensikten var blant annet at distriktene skulle få større medbestemmelse over bruken av de midler klubbene bidrar

9 med. Fra 1. juli 2003 ble en ny modell for organisering av Rotaryfondet i distriktene satt i verk. Mer om organiseringen finnes i District Rotary Foundation Committee Manual. Rotaryfondet sine program kan deles inn i to hovedkategorier; Humanitære program og Utdannings- og kulturelle program. Bidrag til Rotaryfondet likestilles med bidrag til andre organisasjoner hva angår skattefradrag for gaver til humanitære formål. Rotaryfondet har gjennom årene blitt en utviklingsbank for Rotary av en størrelse og med en slagkraft som langt overgår andre organisasjoners hjelpeapparat. Starten På Convention i Atlanta i 1917 foreslo daværende RI President, Arch Klumph, å opprette et fond som skulle ha til formål: «Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i ver- den i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak.» Frøet som skulle vokse seg til å bli Rotarys flaggskip The Rotary Foundation (Rotaryfondet) var sådd. Arch Klumph hadde forstått at entusiasme og engasjement ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det er også behov for penger og en organisasjon som kan utvikle program og som kan administrere de midler som blir gitt til fondet på en effektiv og sikker måte, dersom en skal oppnå resultater og få målene realisert. Til å begynne med gikk utviklingen smått. Først i 1930 kunne det første bidraget deles ut. Da ble det gitt 500 dollars til en internasjonal organisasjon for funksjonshemmede barn. Rotaryfondet har senere vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary s arbeid. 9 Organisering Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-Profit» stiftelse i staten Illinois i USA. Grunnen til at Rotaryfondet er atskilt fra Rotary Internasjonal som en egen stiftelse, er at dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange land, når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testamentariske gaver osv blir gitt til fondet. De skattemessige fordeler betyr mye både for størrelsen og antall bidrag til Rotaryfondet. Organisasjonsformen krever at Rotaryfondet har et eget styre, og at det legges fram et eget regnskap. Styret i Rotaryfondet består i dag av en leder, oftest en tidligere RI President, en nestleder og 13 rotarianere fra ulike deler av rotaryverdenen og disse kalles «The Trustees.» Den ansatte generalsekretæren i RI deltar i styret som sekretær. Selv om Rotaryfondet er organisert som en egen stiftelse atskilt fra Rotary International, er fondet så tett integrert i RI som mulig. Fondets målsetting viser dette helt klart: «Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary Internasjonal sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program.» Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i. Artikkelen fortsetter i neste nr. Dersom en ønsker mer informasjon om enkelte program, søknadsskjema osv, eller om Rotary Foundation generelt, finner en dette på Internett: ml Alle distrikter skal også ha en TRF ansvarlig (DRFC Chair) som kan kontaktes for å få den informasjonen en ønsker.

10 Har vi mistet ideene og motivet? Forfatter: PDG Per Ottesen Leder Norfo Norfo s leder med tankevekker Leder i Norsk Rotary Forum og tidligere guvernør i distrikt 2280, Per Ottesen, hadde et tankevekkende innlegg i egen klubb i Trondheim. Selv om det var et lokalt innlegg, vil de fleste av oss kjenne seg igjen i det han sier. Det er helt i tråd med det som er nedfelt i strategiplanen for Rotary i Norge: Et mer aktivt rotaryliv gjennom engasjement, entusiasme og forpliktende holdninger. Kloke ord fra en erfaren rotarianer. 10 Fra NORFO Under åpningen av vår Distriktskonferanse her i Britannia høsten 2006, ga som kanskje noen vil huske varaordfører Fagerbakke uttrykk for at han var imponert over de bidrag rotarianere over hele verden bidrar med for å redde mennesker fra nød og elendighet, men i samme åndedrag reiste han spørsmålet om iveren etter å hjelpe borte - var blitt så sterk at vi hadde glemt å hjelpe hjemme. Dette utsagnet ble jeg minnet på når jeg like før påske fikk en melding fra Nordberg Rotaryklubb i Oslo, med sine 41 medlemmer og med en fremmøteprosent som kretser rundt 80. Lederen av klubbens samfunnskomite skrev til meg og fortalte at de like før jul hadde arrangert en konsert i Nordberg kirke, med 500 mennesker til stede og hvor Magnolia Jazzband var hovedaktører. Et mer aktivt rotaryliv gjennom engasjement, entusiasme og forpliktende holdninger. President og rotaryvenner! Som styreleder i Norsk Rotary Forum har jeg gjennom dette året fått mange meldinger fra Rotaryklubber over hele landet. Det er meldinger som strutter av glede over oppgaver de har lyktes med, og det er bekymringsmeldinger over ikke å lykkes. Mange er dessverre stivnet i sin utvikling og resultatet er at de fungerer mer som koseklubber eller kaffeklubber. De har mistet ideen og motivene underveis, og skriver om sine medlemmer og ikke om sine rotarianere. Overskuddet fra konserten ble delt mellom Barnekulturdagene på Nordberg, Barnegospelkoret i Nordberg kirke, Ungdomsarbeidet på Nordberg, sosiale aktiviteter på sykehjemmet og dagsenteret Nordberghjemmet. I tillegg fikk jeg det å vite at over flere år har Nordberg Rotary støttet etablering og drift av førskoler for barn i Ghana, et prosjekt for å skaffe rent vann til en fattig befolkning i Uganda, og sist men ikke minst til Rotary s verdensomspennede polioprosjekt. Prosjektarbeidet styrker samholdet og utviklingen av Nordberg Rotary, avsluttet lederen av samfunnskomiteen i sin hilsen til meg. Jeg innrømmer gjerne at jeg blir litt varm om hjertet når jeg får slike meldinger. Også her i Midt-Norge har vi flere Rotaryklubber som gjør en god jobb for å hjelpe andre i sine nærmiljøer. Man bryr seg, og resultatet av jobbing gjennom prosjekter er at man oppnår å gi det indre klubblivet en fornyet kraft. Service above self. Overfører vi disse refleksjoner til vår egen situasjon, i Rotarymiljøet i Trondheim, innrømmer jeg at jeg ble noe bekymret da Huseby-Flatås Rotaryklubb i fjor lanserte over-

11 for Trondheimsklubbene ideen om å takke JA til invitasjonen fra Kirkens Bymisjon om å stille opp som kirkeverter i Vår Frue kirke, landets eneste døgnåpne kirke, - men hvor tilbakemeldingene fra klubbene var at interessen for å bli med ikke var stor nok. Jeg er kjent med at invitasjonen fra Kirkens Bymisjon senere ble overført til Odd Fellowklubbene i Trondheim, som takket JA og som nå har kirkevertansvaret i Vår Frue kirke ett døgn i uka. I denne sammenheng er Vår Frue kirke for meg kun ett eksempel på et prosjekt som avgjort kunne bidratt til å forsterke Rotary s omdømme i Stiftsstaden. Dette lille budskap nevnt, ikke for å gi noen samvittighetskvaler, men til forhåpentlig noen ettertanker. Jeg er stolt over å være rotarianer, og jeg er stolt over å være med i nettverket her i Trondhjem Rotary Klubb, - og mitt håp er at det arbeidet som Torill Schjetne og hennes sekundanter nå har startet for å trekke oss og de øvrige Trondheimsklubbene sterkere inn i Mari Maurstads Zuluprosjekt vil få den støtte og oppslutning det fortjener. Internationalt ungdomsarbeid Mange tilbud - mange muligheter! Gjør vi nok for å informere dagens unge om Rotarys tilbud til ungdommen? Her er en oversikt. Du finner mer informasjon på: Ungdomsutveksling Rotary har et internationalt ungdomsutvekslingsprogram, som årlig involverer mange rotarianere og tusenvis av unge over hele verden. 11 Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det fremmede land. På samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. Yngre yrkesutøvere får muligheten til å utvide sin horisont og knytte internasjonale kontakter ved en 4 ukers utvekslingstur til Canada, Brasil, Australia eller andre steder i verden. Tilsvarende er Rotaryklubbene i Norge vertskap for unge yrkesaktive mennesker, som besøker norske bedrifter og lærer om Norge og norsk kultur. Disse utvekslingene gir mulighet å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene. Gruppestudieutvekslingen GSE Forståelse og respekt for andre kulturer er et viktig element i rotaryarbeidet. Gruppestudieutveksling (GSE) er et program som har som formål å gi internasjonal forståelse gjennom personlig kontakt mellom yngre yrkesaktive deltagere. Georgiastipendet Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø. Ambassadørstipendiene (Ambassadorial Scholarships) Dette er et av verdens største og internasjonalt mest omfattende stipendprogram. Hensikten med slike stipend er å fremme internasjonal forståelse og vennskap mellom mennesker fra ulike land ved å gi ungdom mulighet til å studere ved en utdanningsinstitusjon i et annet land. Rotary Centers for International Studies Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet rundt i verden. Hvert av disse universitetene vil ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Handicamp Norway Handicamp er en internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer i alderen år. Leiren varer i to uker. Hovedhensikten er å integrere de to ungdomsgruppene i fritidspregede aktiviteter. Rotary Youth Leadership - Ryla Dette er et tilbud til ungdom i aldersgruppen år. Programmet gir ungdom som har vist lederegenskaper en innføring i hva lederskap omfatter. Opplæringen skjer gjennom foredrag og diskusjoner over 3-4 dager i forbindelse med en weekend. Rotaract Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser.

12 12 DISTRIKT GUVERNØR (DG) Tor Leganger-Hansen Askøy Rk Postboks Kleppestø (p) (a) (m) INNKOMMENDE GUVER- NØR (DGE) Ove Sembsmoen Stavanger Rk Sverdrupsgt Stavanger (p) (m) GUVERNØR NOMINÈ (DGN) Ulf Torkelsen Strand Rk. Prestnesvn 7, 4120 Tau (p) (a) (m) IMIDIATE PAST GU- VERNØR (IPDG) Carl Lewin Kopervik Rk Kalvatrev. 21, 4250 Kopervik (p) (a) ASS. GUVERNØR SOGN OG FJORDANE Grethe Amundsen Florø RK Friheten, Postboks Florø (a & p) (m) ASS. GUVERNØR HAR- DANGER/ SUNNHORDLAND/VOSS Asfrid Brunborg Benivoli Dale Rk. Dalseidvegen Dalekvam (p) (a) dale.no ASS. GUVERNØR BERGENSOMRÅDET Grete Sæbøe Bergen-Syd Rk. Georgernes Verft 17, 5011 Bergen (p) (m) ASS. GUVERNØR HAUGALANDET/RYFYLKE Odd Henning Johannessen Koppervik Rotary Klubb ASS. GUVERNØR STAVANGER/SANDNES Bjørn Arvesen Hafrsfjord RK Liarlundvegen Kopervik Gunhilsgt. 16B 4041 Hafrsfjord (p) (m) (h) (M) ASS. GUVERNØR JÆREN/DALANE Marit H. B. Kleppe Bryne Rk. Liljeveien 31, 4352 Kleppe (p) (a) (m) DISTRIKTSSEKRETÆR Bente Fauskanger Askøy Rk Monsakleiva 24, 5310 Hauglandshella (p) (a) (m)

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM 1) 1-ÅRS UNGDOMSUTVEKSLING Rotary har et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250" 1

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 06.09.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 165 land 06.09.2016 "Rotaryskolen

Detaljer

Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world».

Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world». Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world». 1. November er The Rotary Foundation-måned I Rotarys kalender Da Rotary ble grunnlagt i

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Velkommen til Kort introduksjon til Rotary 2015-2016 RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Rotarianere tilhører hver sin klubb. Rotary klubber tilhører sitt distrikt.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotary

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

ROTARYFONDET. Hva er det og hva kan det brukes til? Ingrid Grandum Berget 20. sept. 2015

ROTARYFONDET. Hva er det og hva kan det brukes til? Ingrid Grandum Berget 20. sept. 2015 ROTARYFONDET Hva er det og hva kan det brukes til? Ingrid Grandum Berget 20. sept. 2015 TITLE 2 TITLE 3 Paul Percey Harris 1868-1947 Født 1868, Wisconsin, USA Vokste opp i Vermont Utdannet jurist. Deretter

Detaljer

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION DRFC gruppen i NORGE Ajourført januar 2015 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Rotary Grants... 4 2.1 Rotary Grants - modellens prosjekt-/tilskuddsordninger...

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949 Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 1. oktober 2014 I. Guvernørens månedsbrev nr. 4/2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! 1. Oktober er måneden vi fokuserer på yrkestjenesten. Oktober er den

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

Vi ønsker et mangfoldig ROTARY

Vi ønsker et mangfoldig ROTARY Vi ønsker et mangfoldig ROTARY Den beste veien inn i det norske samfunn er gjennom kontakt og vennskap med nordmenn Hvorfor er Rotary noe for deg? Du får et personlig nettverk på tvers av yrkesgrenser

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

Klubbens historie. Initiativet

Klubbens historie. Initiativet Klubbens historie Initiativet Initiativet til å stifte en rotaryklubb på Askøy ble tatt av Bergen Rotaryklubb ved president Kåre Namtvedt i 1979. Bergen Rotaryklubb er derfor vår fadderklubb. Selve etableringen

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016

Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016 Gunnar Kvalsund Guvernør 2016/2017 Distrikt 2305 Medlem av Giske RK Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016 Det er en glede å kunne invitere til årets distriktskonferanse og årsmøte, som denne

Detaljer

vartalsbrev Vennesla RK på rådyrjakt Klubben er ikke mer enn hva medlemmene gjør den til DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr.

vartalsbrev Vennesla RK på rådyrjakt Klubben er ikke mer enn hva medlemmene gjør den til DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr. KGuvenørens vartalsbrev DG Egil Omdal Distrikt 2290 Nr. 2 januar 2006 Ansvarlige redaktører: Hilde Elisabeth Tallaksen applica@attend.no Klubben er ikke mer enn hva medlemmene gjør den til President i

Detaljer

Sortland Rotary Klubb MAI 2013

Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Flaggkommandør/Sjef Kystvakten Lars Saunes, Hva som skjer i Kystvakten? Hva skjer i kommiteérne..? Vestvågøy RK feirer 50-års jubileum 1 Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Møte 14. mai 2013 President Knut

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 06.02.2010 kl. 1100 1300 på Bårdshaug Herregård, Orkanger Møteleder: DG Asbjørn Norberg Sekretær: Distriktssekretær Jon L. Gjemble Saksnr. Tekst Ansvar Informasjon,

Detaljer

NÅR VI LØFTER I FLOKK. Distriktskonferanse d 2275 Harstad September 2016 Edrund Olaisen

NÅR VI LØFTER I FLOKK. Distriktskonferanse d 2275 Harstad September 2016 Edrund Olaisen NÅR VI LØFTER I FLOKK Distriktskonferanse d 2275 Harstad September 2016 Edrund Olaisen 16 år med vennskap og samarbeid 16 metų bendradarbiavimo ir draugystes SERVICE ABOVE SELF 2 Det var en gang Kažkada.

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV JUNI 2012 Takk for meg som president. Mitt år som president er nå historie, og det er tid for å se tilbake på året. Jeg vil i denne artikkelen bare gi noen generelle

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

Stokke Rotaryklubb. President Hans Martin Bærefjell

Stokke Rotaryklubb. President Hans Martin Bærefjell Stokke Rotaryklubb President Hans Martin Bærefjell Månedsbrev desember 2016 Møtedato: 1.12.16 Presidenten innledet med å ønske Solveig Olsen og Jan Brendalsmo (foredragsholder) velkommen. Merkedager: Steinar

Detaljer

Rotary Vest. Fem flotte fredsambassadører fra Brasil besøkte Askøy Rotary Klubb! Månedsbrev for Distrikt 2250 Mai 2009

Rotary Vest. Fem flotte fredsambassadører fra Brasil besøkte Askøy Rotary Klubb! Månedsbrev for Distrikt 2250 Mai 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 Mai 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. GSE-team fra Brasil 2 Festspilltid i Bergen Rekrutteringssuksesser Vellykket mentorordning 5

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær

Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Rotary Distrikt 2260 Distriktssekretær Referat fra President Elect Training Seminar (PETS) fredag 25. mars 2011 Møtested: Gjerdrum ungdomsskole, Brådalsguttua 12, 2022 Gjerdrum Møtetid: 16.00 20.00 Møteleder:

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Guvernøren månedsbrev nr. 3-4, september/oktober 2012 Kjære rotaryvenner! Årets begivenhet i Distriktet er vel over! Først en hjertelig takk for sist på Distriktskonferansen

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013 Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober Distriktets TRF komite 2013-14 DRFCC - PDG Edrund Olaisen DGSC AG Dag Helge Tvedt Kontroller AG Svein

Detaljer

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary Jan Sverre Hanssen November er måneden for The Rotary Foundation. 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor alle det angår? - Vil det skape forståelse

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

TITLE Medlemsutvikling D2290 vårt håp og utfordring! PETS PDG Laila Lerum

TITLE Medlemsutvikling D2290 vårt håp og utfordring! PETS PDG Laila Lerum TITLE Medlemsutvikling D2290 vårt håp og utfordring! PETS 2015 PDG Laila Lerum RI president i år og til neste år sine utsagn; President Ravi urges Rotary members to Be a Gift to the World 2 ESSENCE STATEMENT

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

PDG Morten Bjerkan 23.01.2008 Tlf. 22609080 morbjerk@start.no Mobil: 40233624

PDG Morten Bjerkan 23.01.2008 Tlf. 22609080 morbjerk@start.no Mobil: 40233624 RI s STRATEGIPLAN 2007-2010 Av RI Director Örsçelik Balkan 2007 Rotary Institute, Lillestrøm 29.10.2007 Oversatt til norsk v/pdg Morten Bjerkan, D2260. 28.11.2007. Denne oversettelsen er tilpasset den

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 11/10/12 Sverre Øverland 1 Agenda Forholdet Rotary International og The Rotary Foundation - TRF og

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter

Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter TRF komiteen i distrikt 2290 DRFC Edrund Olaisen, Langesund District Rotary Foundation Chair DGSC Dag Helge Tvedt, Stavern District Grant Subcommittee

Detaljer

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 1 Disposisjon Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb Rotary. Hva er det? Rotary Klubb. Hva er det? Komitearbeid. Hva er det? Rotary Prosjekter.

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer