Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009"

Transkript

1 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen - i Bergen Rotary Klubb Phf. Til Bjarte Hjelmeland Gunnar Sønsteby i Haugesund Sør Arna på besøk hos Norsk Jerbaneklubb Internasjonalt Ungdomsarbeid s. 3 s. 4 S. 5 S. 6 S. 11 Intercitymøte med Gunnar Kjakan Sønsteby arrangert av Haugesund Sør Rotary Klubb. Les mer side 6. April er Magasinmåned i Rotary Fra NORFO Alle rotarianere skal ha et Rotary magasin. Alle rotarianere skal ha et Rotary magasin, et Rotary blad å lese i og hente informasjon og inspirasjon fra. I Norge har vi Rotary Norden, et av de 32 Rotary blad som blir utgitt. Det største er The Rotarian som leses av den engelskspråklige del av vår Rotary verden. De mer språkkyndige kan boltre seg i ulike utgaver som Vida Rotaria (fra Argentina), The Rotary-no-Tomo (Japan) eller kanskje Rotary Dergisi fra Tyrkia. Rotary World kommer ut fire ganger pr år, og i tillegg til den trykte utgaven kan den også leses på nett. Når du har lest ditt Rotary Norden kan det være en ide å ta det med på lærerværelset, legge det på venteværelset hos legen eller tannlegen og på den måten øke kunnskapen om Rotary i Nærmiljøet

2 2 Distriktsrådsmøte på Flesland På distriktsrådssamlingen på Flesland i mars var hovedsaken drøfting av mål og virkemidler for Innen medlemsutvikling legges det vekt på rekruttering. Særlig av kvinner og våre nye landsmenn. Innen serviceprosjekter er utryddelse av Polio en av hovedsakene. Det vektlegges og at alle klubber bør ha et prosjekt - lokalt eller internasjonalt. Viktige verktøy i rotaryarbeidet er kommunikasjon og markedsføring (PR), og klubbene oppfordres til også å oppdatere og videreutvikle sine hjemmesider. Bruk mediene enda mer, er en annen oppfordring. Ungdomsutveksling, RYLA og roundtrips må stimuleres. Samarbeid og kommunikasjon mellom klubbene kan være en riktig nøkkel i mange sammenhenger! Ingunn Olsen Mossefin (bildet over) fra Odda Rotary Klubb, er nylig nominert til guvernør for og møtte på Distriktsrådssamling for første gang

3 Referat fra møte i Bergen Rotary Klubb 31. mars 2009 Møtet ble holdt i samarbeid med Bergen Næringsråd og Klimaforum og var viet Klimakrisen, en etisk utfordring for borger og by. Vår President Leif Jarle åpnet møte, refererte skremmende tall og slo fast at sparing av energi gir størst, hurtigst og billigst effekt sett i relasjon til utbygging av ny elektrisk energi og alternativ energi. Holdninger må skapes hos barn, foreldre, skole, næringsliv og myndigheter. Jill Johannessen fra Bjerknessenteret og Klimaforum ledet oss videre i programmet. Gunnar S. Eskeland fra NHH tok oss gjennom klimautfordringene. USA er absolutt på gli, men vi kan neppe vente at de vil kunne inkluderes i avtalene ennå. Utviklingslandene har sine problemer så det blir Europa, Japan og antakelig Canada som må lede an inntil USA kommer for fullt. Kvotehandel står sentralt og vi må gjøre det lett for utviklingslandene å benytte seg av systemet. Vi bør ha skatt på utslippene, grønne sertifikater, utvikle standard merking og få langt sterkere offentlig finansiering av forskning og utvikling av grønn sektor. Vi må også skatte konvensjonell energi og subsidiere alternativ energi. Vi må bevise at lavt karbonutslipp er mulig, karbonhandel kan overføre enorme beløp til utviklingslandene og det må investeres kraftig i ny teknologi. Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø og byutvikling snakket om hva Bergen har gjort og hva de vil gjøre. Kommunen feier for egen dør. Reduserer elforbruk og oljeforbruk i kommunens 194 bygg, og 3 Klipp fra klubber Klimakrisen, en etisk utfordring for borger og by. Høyaktuelt tema i Bergen Rotary Klubb Foto: Marit Holmedal øker bruken av fjernvarme. Papirløst byråd er gjennomført. Er opptatt av skolepåvirkning av barn. Vil redusere utslipp gjennom: Rushtidsavgift, parkeringsregulering, piggdekkgebyr, lavutslippssoner for tyngre kjøretøy, tilskudd vedovner, gaterengjøring, reise og kjørevaner, landstrøm til skip ved kai, fjerne alle oljefyringsanlegg, el-biler i kommunen, energieffektivisering og Bybanen. Samarbeider med Stavanger og Kristiansand i Storbyprosjektet, samarbeid om fremtidens energiløsninger. Deltar i Klima- og energihandlingsplan gjennom Fremtidens byer (se nett). Daniel Ødegård, rektor for Flaktveit skole, fyrtårnskole for utdanning av bærekraftig utvikling, stilte med en flott bukett elever som sang om miljø. Han poengterte at barna lærte: Ta vare på seg selv, på hverandre, på nærmiljø, på naturen, på kloden, på gode bærekraftige beslutninger for fremtiden. Miljøpatruljen er opprettet på skolen, co2 på skoleveien blir nå et verdensprosjekt, og det arbeides med å føre tiltak for bærekraftig utvikling inn i de forskjellige skolefag. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Salgsdirektør i Emisoft AS snakket om klimaregnskap i praksis. Myndighetskrav, markedsmuligheter, kundekrav, etikk og samfunnsansvar, kommunikasjon, image, grunnlag for beslutning og tiltak. Han var innom bærekraftighetsrapportering, Global Reporting Initiativ, og Greenhouse Gas Protocol. Sett krav til leverandører, dokumentasjon, effektivitet og fleksibilitet, sporbarhet og revisjon, oversikt og kontroll. Han viste til firma som har viktige klimaregnskap, avinnstalliseringen av Ekofisk, Forsvaret i alle ledd, L Oreal, Hydro Aluminium. Det ble så idedugnad rundt bordene. Stikkord fra presentasjonene: Rett pris på energi, grønne avgifter, mer mijøvennlige biler, bedre byplanlegging (bo og næring nærmere hverandre), godsterminal vekk fra sentrale strøk, bedre nett for utveksling av energi, thorium atomkraftverk, småkraftverk, Bergen by bør bli co2 nøytral i 2020, bybane til Flesland, Åsane og Sotra, bompengesatsene økes ved bedre kollektivtilbud, ekspress sykkelveinett, lavenergibygg, oljefrie bygg, utvide fjernvarmenettet, næringslivet må få både pisk og gulrot, vi må få frem forbilder (miljøfyrtårn), reise kollektivt, være bevisst ved flyreiser, kortreist mat, sporbarhet. Det må tilrettelegges med riktig pris på positive tiltak. For egen del vil referenten tilføye: La hver eneste husholdning og gjerne bedriftene med, få tilbake overforbruksmålerne, helst med høyere pris på overforbruk. Det vil gi en øyeblikkelig effekt på strømforbruket. Ta en politisk beslutning og sett i gang! JFM

4 PHF TIL BJARTE HJELMELAND PDG Egil Eikanger Bergen Vest Rotaryklubb har også i år arrangert fellesmøte (CITYMØTE) for samtlige rotaryklubber i Bergen og omland. I år var teatersjef Bjarte Hjelmeland invitert som foredragsholder med tittel på foredraget: "TEATERSJEF I FRI DRESSUR" Det ble på alle måter en meget hyggelig kveld. Det hele ble avsluttet med at presidenten i Bergen Vest Rotaryklubb - Sigrid Kaland - takket teatersjefen for alle de store teateropplevelser han hadde gitt oss siden han overtok som sjef for teateret. Teatersjefen ble, som takk for dette arbeidet, tildelt Rotarys høyeste utmerkelse "PAUL HARRIS FELLOW" Det virket som at teatersjefen satt stor pris på denne anerkjennelsen....og for øvrig var Nordhordland Rotary Klubb tilstede med hele 23 medlemmer. Imponerende og forbilledlig! 4 Klipp fra klubber Foto: Magne Åhjem Tatersjefen her sammen med Presidenten i Bergen Vest Rotaryklubb Sigrid Kaland Visdomsord Hver mann er herre i eget hus til gjestene har gått. Belgisk ordtak Den vise mann gir gode råd, men øver aldri selv en dåd. Arnulf Øverland Fra møte i Bergenhus Rotary Klubb DG Tor Leganger Hansen besøkte vår klubb denne kvelden, og en stor del av motet ble viet han. Distriktsguvernøren gjennomgikk først distriktets langtidsplan som er utarbeidet i samarbeide med NORFO. I år er det spesiell fokus på Rotary Foundation. Det er et mål å støtte Rotary sine internasjonale forpliktelser. Dette har sammenheng med utfordringen fra Bill Gates om å matche hans donasjon på 100 mill. $. Det er gledelig å se at vi er på god vei. Så langt har vi kommet opp i $ 80 mill. Nå har Bill Gates økt sine forpliktelser fra å bidra med 100 mill. $ til å bidra med totalt 355 mill. $.Til gjengjeld har Rotary gjennom Rotary Foundation forpliktet seg til å bidra med 200 mill. $ innen Utover Rotary Foundation ønsket Distriktsguvernøren at vårt distrikt bidro mer til ungdomsutveksling, og at vi sendte flere ungdommer på Round Trips/ Summercamps. En kommende aktivitet er at vi sender et GSE-team til Brasil der teamleder er fra Askøy Fenring Rotaryklubb. Det ble også oppfordret til å finne kandidater til neste års RYLA, som er et godt seminar for unge fremtidige ledere. Et annet viktig område er medlemsrekruttering. Det er et mål at alle klubber øker med minst ett medlem netto i år. Men aller viktigst er det å holde på de medlemmene som vi har. Medlemskap er hver enkelte medlems ansvar. Også møteplikten ble nevnt, og at erfarne rotarianere opplever gjerne at møteplikten utvikler seg til å bli møterett som så utvikler seg til å bli et møtebehov og videre til å bli en møteglede. Distriktsguvernøren pekte også på distriktets mål om 20% kvinnelig medlemskap i Rotaryåret 2009/2010. Han mente å tro at de klubbene som enda ikke hadde kvinnelige medlemmer nå er åpne for det og oppfordret oss til å finne kandidater og foreslå disse. Til slutt ble Rotary skolen nevnt. Vi ble oppfordret til å markedsføre Rotary og ikke minst Rotarys fokus på barn med vekt på rent vann, næringsrik mat samt lese- og skriveferdigheter. Les mer om Rotary Foundation på side 8. og 9.

5 5 Gunnar Kjakan Sønsteby på Intercitymøte i Haugesund Per A Søreng Presseansvarlig Tirsdag 17 mars Inviterte Haugesund Sør Rotaryklubb til Intercity møte i Haugesund. En fullpakket sal tok del i foredraget som ble holdt av Gunnar Kjakan Sønsteby. President Tore Lura i Haugesund Sør Rotaryklubb takket Gunnar Sønsteby for et givende foredrag. Kjakan var ikke sen om å takke ja til å delta på middag etter sitt foredrag. Her flankert av t.v President Tore Lura og innkomne Edvard Ringen. En inspirerende Sønsteby tok oss med bak kulissene, og trollbandt forsamlingen i nesten en time. Han åpnet deretter for spørsmål. Sønsteby signerte etter foredraget sin nye bok. På tross av sin alder er det fantastisk å oppleve en så veltalende og oppdatert person. Han nølte heller ikke med å si ja, takk til deltagelse på en felles middag etter møtet. Her ble Sønsteby hedret med mange gode ord, og en til dels grepet forsamling overvar det hele. Dagen etter besøkte Sønsteby en skole i Haugesund, hvor han kåserte i kjent stil. Han evner også å trollbinde den yngre garde, og det var tydelig at mange hadde sett filmen om Max Manus. Hele arrangementet gikk knirkefritt, og Tørris Rønning som klarte og få den mest dekorerte person i landet til Haugesund, skal ha en stor takk. Norges mest dekorerte Sønsteby er landets høyest dekorerte borger, og er den eneste som har mottatt Krigskorset med tre sverd (tildelt 16. august 1946). Samme år fikk han H.M. Kongens Erindringsmedalje i sølv. I 2004 ble han tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren. 27. januar 2006 ble han utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han har også mottatt flere utenlandske ordener, blant dem den britiske Distinguished Service Order (1946), amerikanske Presidental Medal of Freedom with Silver Palm (1945) og amerikanske Association of Former Intelligence Officers Freedom Award (2002). I 2008 ble Sønsteby som første ikkeamerikaner tildelt Special Operations Command Medal. 13. mai 2007 avduket kong Harald en statue av Sønsteby i Oslo. Statuen er laget av billedhoggeren Per Ung. I desember 2007 ble Sønsteby kåret til Årets Oslo-borger av leserne av Aftenposten. Han mottok æresbevisningen 21. desember på Norges Hjemmefrontmuseum. Han ble i 2002 utnevnt til Æresborger av Tinn kommune, som den eneste som har fått den æren. I 2005 ble han dessuten utnevnt til den første Æreselev ved Rjukan videregående skole. For sin nasjonale innsats ble han også tildelt Æresmedlemskap i Studentersamfundet i Trondhjem høsten 2008

6 6 Møte 16. mars 2009 i Arna Rotary Klubb Besøk hos Norsk Jernbaneklubb President Ove ønsket velkommen til møtet, og informerte innledningsvis om at Ingunn Olsen Mossefinn fra Odda er nominert som kandidat til vervet som Distriktsguvernør for D.2250 for perioden Denne kvelden var møtet besøk hos Norsk Driftsleder Ivar Gubberud ved Muséet Gamle Vossebanen (GVB) tok oss med på et foredrag med bildeillustrasjoner omkring det arbeidet GVB har gjort for å få på plass en spisevogn. Han fortalte historien bak anskaffelsen, de viderverdighetene som de har vært nødt til å takle underveis, bl.a. med en sørgelig brann i en nesten ferdig restaurert spisevogn i Danmark, via kjøp av en annen spisevogn i Sverige i 2006, og arbeidet med restaurering/oppussing av denne vogna i 2007 og GVB har mottatt sponsormidler på tilsammen kroner til spisevognprosjektet, hvorav Arna Rotary Klubb har bidratt med kroner! jernbaneklubb, avd. Vossebanen, og møtelokalet var den nå nesten ferdig restaurerte spisevognen, trygt plassert på sporet på Garnes stasjon. Gubberud fortalte også om Vossebanens 125-årsjubileum i 2008 og et meget vellykket arrangement i den forbindelse, samt at han orienterte om arbeidet, i det alt vesentlige et imponerende dugnadsarbeid, som gjøres for å drifte og vedlikeholde spor og materiell, og ikke minst selve kjøringen av veterantoget og det tilbudet det representerer for publikum. De siste 15 årene er det gjennomført 7 årsverk med dugnad, eller til sammen timer!! Det er for øvrig lagt inn en sak på ARK s hjemmeside om besøket hos GVB, der det også er link til aktuelle oppslag om GVB og spisevognprosjektet. Tilstede på møtet var 23 medlemmer og ca. 10 ledsagere. Ref.: Lars Veterantoget på Gamle Vossebanen kjører hver søndag fra 14. juni til 13. september - de 18 kilometrene mellom Garnes og Midttun. Underveis passerer man gamle Arna og Haukeland stasjoner. Turen går gjennom Arnadalen til Haukeland hvor terrenget skifter til en annen karakter, kanskje mer typisk vestlandsnatur med tuneller og fjellsider med vannet like nedenom. Etter 18 kilometer ruller toget inn på Midttun stasjon som er banens endepunkt i dag. Det kjøres også ekstratog etter avtale utenfor disse tider

7 Carl-Wilhelm Stenhammar hilser til alle norske rotarianere Tidligere president i Rotary International, Carl-Wilhelm Stenhammar, deltok nylig på RRFC Institute (opplæring for soneansvarlige innen The Rotary Foundation) og andre møter i Chicago. Carl Wilhelm Stenhammer Han er Chairman Trustee nominee, det vil si at han er nominert og skal inn som leder av rotaryfondet 1.juli Han kjenner Norge og norske rotarianere godt, og sier at Det er med stor glädje jeg hilser til alle norske rotarianere. På spørsmål om hvilke tanker han gjør seg akkurat nå, svarer han følgende: 7 Litt av hvert I denne vanskelige økonomiske situasjonen er det helt naturlig at Rotarys investment endrer seg i takt med markedet ellers. Vi sitter i en bedre situasjon enn mange andre fordi bidrag fra rotarianere fortsetter å komme inn. Det betyr at cash flow er god, og det vil igjen bety at vi behøver ikke selge noen av våre investeringer, heller ikke realisere. Rotarianeres bidrag er viktigere enn noensinne. Karmøy Vest Rotary Klubb 3.mars 09 Deltaker på RYLA Marie Stonghaugen RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs. Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. Offisielt Rotaryprogram siden Marie Stonghaugen, opprinnelig fra Vedavågen var på RYLA samling I Bergen. De hadde vært rundt 30 personer med ulik erfaring fra butikk, elevråd, speidere, shipping, trenere og en fra militæret. Selv er hun aktiv speider. Hun hadde hatt stort utbytte av samlingen der det hadde vært mange gode foredragsholdere og hun hadde blitt kjent med mange andre ungdommer. RYLA, ville Marie anbefale og hvis det var aktuelt med referanser så kunne en bare ta kontakt med henne. OBS!!! Det er nytt RYLA til høsten. Dermed er det nå tid for å begynne å finne gode kandidater. Ikke vent til sommeren er over. Planlegg i god tid. Torgalmenning Rotaryklubb arrangerer også i 2009 et RYLA-seminar, denne gang utvidet til tre fulle dager, november i Bergen. Seminaret for fremtidens ledere er beregnet for ungdom mellom 19 og 25 år. RYLA er Rotarys ledelsesseminar for ungdom. Første RYLA i Norge ble gjennomført i I distrikt 2250 (Vestlandet) ble RYLA første gang avholdt i 1997 og det har vært gjennomført hvert år siden, - i Torgalmenning Rotaryklubbs regi. DELTAKERE Målgruppen er ungdom i alderen år som i noen grad har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar gjennom lederverv innen ideelle organisasjoner, skole-/ studentorganisasjoner, idrettslag eller yrkeslivet. TID & STED Seminaret holdes på Bergen Vandrerhjem Montana november 2009 og er i år utvidet til tre fulle dager. MÅLSETTING / FAGLIG INN- HOLD / GJENNOMFØRING Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer mht lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning og å øke deltakernes lederkompetanse gjennom forelesninger der ungdommene blir fortalt noe om hvordan det er å være leder og paneldebatt, gruppearbeid og diskusjoner for å spore deltakerne til å reflektere over hva det vil si å være leder.

8 8 Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte. Et viktig trinn i Rotary s historie var derfor opprettelsen av The Rotary Foundation (Rotaryfondet) i Det var den markante rotarianeren Arch C. Klumph, fra Cleveland, Ohio og RI President , som lanserte ideen til opprettelse av Rotaryfondet. Han var personlig litt av et eventyr i det han måtte slutte skolen som tolvåring for å forsørge familien, begynte som bud på et kontor og ble senere en suksessrik industrimann med flere virksomheter og var i tillegg fløytist i og leder av Cleveland Symfoniorkester. Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary s arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter og et utall aktiviteter som etter hvert har hjulpet hundrevis av millioner mennesker. Det var imidlertid først i forbindelse med Paul P. Harris død i 1947 at Rotaryfondet fikk den Hva er Rotary Foundation? økonomiske styrke som skulle til for å gjøre Rotary til en betydelig, internasjonal, kraftfull serviceorganisasjon. Rotaryfondet har deretter vokset og virket på en måte som kan fortjene betegnelsen Rotary s utviklingsbank Rotaryfondet - Rotarys flaggskip Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-Profit» stiftelse med sete i staten Illinois i USA og således atskilt fra Rotary Internasjonal (RI). Dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange land når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testamentariske gaver o.s.v. blir gitt til fondet. Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program. Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i. Bidrag til Fondet Rotaryfondet sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra rotaryklubber over hele verden, gaver fra enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte midler. Intet av det som innbetales som kontingenten til RI går til fondet. Bidrag til Rotaryfondet kan avsettes til tre ulike fond; Annual Programs Fond, Permanent Fond og PolioPlus fondet. I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Bidrag fra klubbene til fondene blir registrert som Recognition points som klubbene senere kan omsette i PHF utmerkelser. En PHF koster US $ The Rotary Foundation SHARE system ble lansert i Hensikten var blant annet at distriktene skulle få større medbestemmelse over bruken av de midler klubbene bidrar

9 med. Fra 1. juli 2003 ble en ny modell for organisering av Rotaryfondet i distriktene satt i verk. Mer om organiseringen finnes i District Rotary Foundation Committee Manual. Rotaryfondet sine program kan deles inn i to hovedkategorier; Humanitære program og Utdannings- og kulturelle program. Bidrag til Rotaryfondet likestilles med bidrag til andre organisasjoner hva angår skattefradrag for gaver til humanitære formål. Rotaryfondet har gjennom årene blitt en utviklingsbank for Rotary av en størrelse og med en slagkraft som langt overgår andre organisasjoners hjelpeapparat. Starten På Convention i Atlanta i 1917 foreslo daværende RI President, Arch Klumph, å opprette et fond som skulle ha til formål: «Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i ver- den i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak.» Frøet som skulle vokse seg til å bli Rotarys flaggskip The Rotary Foundation (Rotaryfondet) var sådd. Arch Klumph hadde forstått at entusiasme og engasjement ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det er også behov for penger og en organisasjon som kan utvikle program og som kan administrere de midler som blir gitt til fondet på en effektiv og sikker måte, dersom en skal oppnå resultater og få målene realisert. Til å begynne med gikk utviklingen smått. Først i 1930 kunne det første bidraget deles ut. Da ble det gitt 500 dollars til en internasjonal organisasjon for funksjonshemmede barn. Rotaryfondet har senere vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary s arbeid. 9 Organisering Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-Profit» stiftelse i staten Illinois i USA. Grunnen til at Rotaryfondet er atskilt fra Rotary Internasjonal som en egen stiftelse, er at dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange land, når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testamentariske gaver osv blir gitt til fondet. De skattemessige fordeler betyr mye både for størrelsen og antall bidrag til Rotaryfondet. Organisasjonsformen krever at Rotaryfondet har et eget styre, og at det legges fram et eget regnskap. Styret i Rotaryfondet består i dag av en leder, oftest en tidligere RI President, en nestleder og 13 rotarianere fra ulike deler av rotaryverdenen og disse kalles «The Trustees.» Den ansatte generalsekretæren i RI deltar i styret som sekretær. Selv om Rotaryfondet er organisert som en egen stiftelse atskilt fra Rotary International, er fondet så tett integrert i RI som mulig. Fondets målsetting viser dette helt klart: «Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary Internasjonal sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program.» Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i. Artikkelen fortsetter i neste nr. Dersom en ønsker mer informasjon om enkelte program, søknadsskjema osv, eller om Rotary Foundation generelt, finner en dette på Internett: ml Alle distrikter skal også ha en TRF ansvarlig (DRFC Chair) som kan kontaktes for å få den informasjonen en ønsker.

10 Har vi mistet ideene og motivet? Forfatter: PDG Per Ottesen Leder Norfo Norfo s leder med tankevekker Leder i Norsk Rotary Forum og tidligere guvernør i distrikt 2280, Per Ottesen, hadde et tankevekkende innlegg i egen klubb i Trondheim. Selv om det var et lokalt innlegg, vil de fleste av oss kjenne seg igjen i det han sier. Det er helt i tråd med det som er nedfelt i strategiplanen for Rotary i Norge: Et mer aktivt rotaryliv gjennom engasjement, entusiasme og forpliktende holdninger. Kloke ord fra en erfaren rotarianer. 10 Fra NORFO Under åpningen av vår Distriktskonferanse her i Britannia høsten 2006, ga som kanskje noen vil huske varaordfører Fagerbakke uttrykk for at han var imponert over de bidrag rotarianere over hele verden bidrar med for å redde mennesker fra nød og elendighet, men i samme åndedrag reiste han spørsmålet om iveren etter å hjelpe borte - var blitt så sterk at vi hadde glemt å hjelpe hjemme. Dette utsagnet ble jeg minnet på når jeg like før påske fikk en melding fra Nordberg Rotaryklubb i Oslo, med sine 41 medlemmer og med en fremmøteprosent som kretser rundt 80. Lederen av klubbens samfunnskomite skrev til meg og fortalte at de like før jul hadde arrangert en konsert i Nordberg kirke, med 500 mennesker til stede og hvor Magnolia Jazzband var hovedaktører. Et mer aktivt rotaryliv gjennom engasjement, entusiasme og forpliktende holdninger. President og rotaryvenner! Som styreleder i Norsk Rotary Forum har jeg gjennom dette året fått mange meldinger fra Rotaryklubber over hele landet. Det er meldinger som strutter av glede over oppgaver de har lyktes med, og det er bekymringsmeldinger over ikke å lykkes. Mange er dessverre stivnet i sin utvikling og resultatet er at de fungerer mer som koseklubber eller kaffeklubber. De har mistet ideen og motivene underveis, og skriver om sine medlemmer og ikke om sine rotarianere. Overskuddet fra konserten ble delt mellom Barnekulturdagene på Nordberg, Barnegospelkoret i Nordberg kirke, Ungdomsarbeidet på Nordberg, sosiale aktiviteter på sykehjemmet og dagsenteret Nordberghjemmet. I tillegg fikk jeg det å vite at over flere år har Nordberg Rotary støttet etablering og drift av førskoler for barn i Ghana, et prosjekt for å skaffe rent vann til en fattig befolkning i Uganda, og sist men ikke minst til Rotary s verdensomspennede polioprosjekt. Prosjektarbeidet styrker samholdet og utviklingen av Nordberg Rotary, avsluttet lederen av samfunnskomiteen i sin hilsen til meg. Jeg innrømmer gjerne at jeg blir litt varm om hjertet når jeg får slike meldinger. Også her i Midt-Norge har vi flere Rotaryklubber som gjør en god jobb for å hjelpe andre i sine nærmiljøer. Man bryr seg, og resultatet av jobbing gjennom prosjekter er at man oppnår å gi det indre klubblivet en fornyet kraft. Service above self. Overfører vi disse refleksjoner til vår egen situasjon, i Rotarymiljøet i Trondheim, innrømmer jeg at jeg ble noe bekymret da Huseby-Flatås Rotaryklubb i fjor lanserte over-

11 for Trondheimsklubbene ideen om å takke JA til invitasjonen fra Kirkens Bymisjon om å stille opp som kirkeverter i Vår Frue kirke, landets eneste døgnåpne kirke, - men hvor tilbakemeldingene fra klubbene var at interessen for å bli med ikke var stor nok. Jeg er kjent med at invitasjonen fra Kirkens Bymisjon senere ble overført til Odd Fellowklubbene i Trondheim, som takket JA og som nå har kirkevertansvaret i Vår Frue kirke ett døgn i uka. I denne sammenheng er Vår Frue kirke for meg kun ett eksempel på et prosjekt som avgjort kunne bidratt til å forsterke Rotary s omdømme i Stiftsstaden. Dette lille budskap nevnt, ikke for å gi noen samvittighetskvaler, men til forhåpentlig noen ettertanker. Jeg er stolt over å være rotarianer, og jeg er stolt over å være med i nettverket her i Trondhjem Rotary Klubb, - og mitt håp er at det arbeidet som Torill Schjetne og hennes sekundanter nå har startet for å trekke oss og de øvrige Trondheimsklubbene sterkere inn i Mari Maurstads Zuluprosjekt vil få den støtte og oppslutning det fortjener. Internationalt ungdomsarbeid Mange tilbud - mange muligheter! Gjør vi nok for å informere dagens unge om Rotarys tilbud til ungdommen? Her er en oversikt. Du finner mer informasjon på: Ungdomsutveksling Rotary har et internationalt ungdomsutvekslingsprogram, som årlig involverer mange rotarianere og tusenvis av unge over hele verden. 11 Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det fremmede land. På samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. Yngre yrkesutøvere får muligheten til å utvide sin horisont og knytte internasjonale kontakter ved en 4 ukers utvekslingstur til Canada, Brasil, Australia eller andre steder i verden. Tilsvarende er Rotaryklubbene i Norge vertskap for unge yrkesaktive mennesker, som besøker norske bedrifter og lærer om Norge og norsk kultur. Disse utvekslingene gir mulighet å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene. Gruppestudieutvekslingen GSE Forståelse og respekt for andre kulturer er et viktig element i rotaryarbeidet. Gruppestudieutveksling (GSE) er et program som har som formål å gi internasjonal forståelse gjennom personlig kontakt mellom yngre yrkesaktive deltagere. Georgiastipendet Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø. Ambassadørstipendiene (Ambassadorial Scholarships) Dette er et av verdens største og internasjonalt mest omfattende stipendprogram. Hensikten med slike stipend er å fremme internasjonal forståelse og vennskap mellom mennesker fra ulike land ved å gi ungdom mulighet til å studere ved en utdanningsinstitusjon i et annet land. Rotary Centers for International Studies Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet rundt i verden. Hvert av disse universitetene vil ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Handicamp Norway Handicamp er en internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer i alderen år. Leiren varer i to uker. Hovedhensikten er å integrere de to ungdomsgruppene i fritidspregede aktiviteter. Rotary Youth Leadership - Ryla Dette er et tilbud til ungdom i aldersgruppen år. Programmet gir ungdom som har vist lederegenskaper en innføring i hva lederskap omfatter. Opplæringen skjer gjennom foredrag og diskusjoner over 3-4 dager i forbindelse med en weekend. Rotaract Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser.

12 12 DISTRIKT GUVERNØR (DG) Tor Leganger-Hansen Askøy Rk Postboks Kleppestø (p) (a) (m) INNKOMMENDE GUVER- NØR (DGE) Ove Sembsmoen Stavanger Rk Sverdrupsgt Stavanger (p) (m) GUVERNØR NOMINÈ (DGN) Ulf Torkelsen Strand Rk. Prestnesvn 7, 4120 Tau (p) (a) (m) IMIDIATE PAST GU- VERNØR (IPDG) Carl Lewin Kopervik Rk Kalvatrev. 21, 4250 Kopervik (p) (a) ASS. GUVERNØR SOGN OG FJORDANE Grethe Amundsen Florø RK Friheten, Postboks Florø (a & p) (m) ASS. GUVERNØR HAR- DANGER/ SUNNHORDLAND/VOSS Asfrid Brunborg Benivoli Dale Rk. Dalseidvegen Dalekvam (p) (a) dale.no ASS. GUVERNØR BERGENSOMRÅDET Grete Sæbøe Bergen-Syd Rk. Georgernes Verft 17, 5011 Bergen (p) (m) ASS. GUVERNØR HAUGALANDET/RYFYLKE Odd Henning Johannessen Koppervik Rotary Klubb ASS. GUVERNØR STAVANGER/SANDNES Bjørn Arvesen Hafrsfjord RK Liarlundvegen Kopervik Gunhilsgt. 16B 4041 Hafrsfjord (p) (m) (h) (M) ASS. GUVERNØR JÆREN/DALANE Marit H. B. Kleppe Bryne Rk. Liljeveien 31, 4352 Kleppe (p) (a) (m) DISTRIKTSSEKRETÆR Bente Fauskanger Askøy Rk Monsakleiva 24, 5310 Hauglandshella (p) (a) (m)

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle!

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle! Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2010 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet 2 Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania Les mer s. 3 Skole for alle i

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

PENGEVIRKE. Rikdom er å dele. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank

PENGEVIRKE. Rikdom er å dele. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 1 2014 Tema: Rikdom er å dele Et rikere liv ved å dele Av Jannike Østervold Frivillighet og gaver var arbeidstittelen på denne utgaven

Detaljer

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Ferd Sosiale Entreprenører 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Gjør det umulige mulig Styreleder, Johan H. Andresen jr. 2 Leder, Katinka Greve Leiner 3 Norges første Phd kandidat i sosialt

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ALL over winner på side 3. SIgrId

ALL over winner på side 3. SIgrId wenche Klunderud fikk idéen til Utdanningsfondet sammen med Bergljot Knutsen fra Voss. Nå har fondet fått anerkjennelse i Europaføderasjonen! Det kan vi i Larvik-klubben også glede oss over! Se side 3

Detaljer

Guvernørens kvartalsbrev

Guvernørens kvartalsbrev Guvernørens kvartalsbrev DG Svein Aanestad Distrikt 2290 19. juni 2007 Sommeren har bredt sin varme utover landet, og som faste programinnslag blir det i disse dager arrangert sommeravslutninger i distriktets

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer