Malm NR VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM"

Transkript

1 Malm NR VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM 1

2 ET KJØLIGERE MARKED LEDER ENDRINGER I OLJEBRANSJEN Det er urolige tider i bransjen. Daglig hører og leser vi om oljekrise og nedbemanning. For vår del merker vi det først og fremst på modifikasjonssiden. Flere av oljeselskapene har lagt denne typen prosjekter på hold, noe som påvirker hele leverandørindustrien. Vi, som så mange andre, har mannet opp med tanke på modifikasjonsjobber. Dette er en av utfordringene vi må forholde oss til framover. Tross svingninger har vi likevel en god ordrereserve, og tallene viser at vi ligger betryggende foran fjoråret. Vi har mange forespørsler ute og opplever fortsatt et jevnt tilsig av henvendelser. Med stor bredde har vi flere bein å stå på. Jeg er derfor mer avventende enn bekymret med hensyn til uroen vi opplever rundt oss. Vi følger likevel årvåkent med og tar ingenting for gitt blir et år der bransjen er på hold. Hele leverandørindustrien vil komme til å merke det. Men vinden vil snu, mange tror allerede i Malm Orstad har opplevd stor vekst de siste årene. På sikt kommer vi til å trenge større lokaler. Vi er derfor i ferd med å klargjøre mer areal slik at vi kan utvide med tanke på framtiden. Den nye TMS-en lanseres i markedet om ikke lenge, et produkt vi har store forventninger til. Også det nye skiddeutstyret vi har utviklet i samarbeid med Island Offshore, er inne i sluttfasen. Begge produktene er nyvinninger vi kommer til å satse ytterligere på framover, og begge kjennetegner det vi i Malm Orstad lever for å gjøre, nemlig å skape. Gi oss utfordringer! Vi har mange eksempler på hvordan samarbeidet med kundene våre har gitt resultater også utover det vi hadde forventet. Det er et stort privilegium å få jobbe sammen med gode folk om å skape nye og framtidsrettede produkter. Jeg vil benytte anledningen nå mot slutten av året til å takke både medarbeidere og kunder for et utmerket samarbeid i Vi står foran et nytt år med flere og større utfordringer enn vi hadde sett for oss for bare kort tid siden. Men slik er bransjen. Vi lever med det, og vi må forholde oss til det. Også disse utfordringene skal vi løse sammen. Strategisk planlegging i salgsavdelingen (f.v.): Kjell Kleiveland, Leon Ravndal, Svenn-Kjetil Kristiansen, Ørjan Røed, Ruth Helland- Olsen og Idar Vassbø. Heller ikke Malm Orstad er upåvirket av situasjonen. Et kjøligere marked krever strategisk satsing på egne produkter og et sterkere kostnadsfokus, sier salgssjef Idar Vassbø blir et år det er om å gjøre å komme seg gjennom, fortsetter han. Alle må bidra ekstra. Det gjelder å få mest mulig ut av hver krone, og for vår del må vi mer enn noen gang være proaktive i salgsarbeidet og i selve produksjonsgjennomføringen. Vi har dessuten en del lagerførte produkter som vi kan levere på kort tid. STØRST URO I RIGGMARKEDET Jeg merker at en del kunder i større grad går for rimeligere fremfor optimale løsninger. Vår jobb er å få fram den effektiviseringsgevinsten som ligger i flere av produktene våre og vise kundene hvordan disse vil tjene dem på sikt, påpeker Leon Ravndal. Malmen sitter sammen med salgsteamet i Malm Orstad. Seks personer som så å si daglig snakker med kunder, alle mer eller mindre berørt av den noe usikre situasjonen i oljebransjen. Kjell Kleiveland, som jobber mye opp mot riggmarkedet, opplever uro fra flere hold. Hvor mange rigger som skal ut og hva som vil skje med prisene er usikkerhetsfaktorer med til dels store konsekvenser, sier han. Flere av riggene som inntil nylig har vært i operasjon i Nordsjøen har allerede beveget seg til andre farvann, og et ytterligere antall har varslet om at også de kommer til å forlate Nordsjøen. FLERE UTENLANDSKE OPERASJONER Flere av de store kundene vi over lengre tid har jobbet strategisk med, har store prosjekter i utlandet. De viser også til voksende aktivitet, skyter Ravndal inn og får følge av Vassbø: Internasjonalt både ser og hører vi at det er flere store prosjekter på gang, alle med stort potensiale. Jeg tror det er viktig at vi i tillegg til det norske markedet i enda større grad retter oss inn mot internasjonale operasjoner, mener han. Også Ruth Helland-Olsen opplever at antall kundeforespørsler har vært lavere denne høsten. I fjor på denne tiden var trykket større, er hennes kommentar. Jeg tror det er viktig at vi i tillegg til det norske markedet i enda større grad retter oss inn mot internasjonale operasjoner Salgssjef Idar Vassbø MANGE PROSJEKTER I GJENGE Noen prosjekter er allerede blitt kansellert som følge av kundenes innsparinger, men salgsteamet i Malm Orstad opplever i det store og hele at også veldig mange prosjekter er igangsatt og godt i gjenge. Vi merker endringer, men har samtidig mye jobb inne, sier Ørjan Røed. For hans del har det blitt noen færre kundesamtaler i høst, men det tilskriver han også at mange av prosjektene han jobber med nå er kommet lengre i systemet og dermed ikke på samme måte krever hans medvirkning. Svenn-Kjetil Kristiansen sier på sin side at han fortsatt opplever godt med forespørsler, men at han i større grad må kjempe med andre tilbydere både når et gjelder pris og leveringstid. GODT MED SKJERPING Det er mye mer press på marginene, noe som får oss til å skjerpe oss i alle ledd, sier Idar Vassbø. Han er optimistisk med hensyn til året som ligger foran, selv om han vet det vil bli krevende. Svingninger i markedet er ikke noe nytt. Det har vi opplevd flere ganger tidligere. Vår oppgave er å sko oss riktig, og det jobber vi kontinuerlig med, avslutter han. 2 3

3 Så langt vi kjenner til kan ingen andre tilby et skiddesystem som går kontinuerlig, og som utfører en operasjon på under halvparten av tiden i forhold til dagens utstyr. Prosjektleder Haakon Wiik VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM Malm Orstads nyutviklede skidde system opererer over dobbelt så raskt som dagens systemer og vil kunne gi en effektiviseringsgevinst ingen engang hadde våget å håpe på. Magne Obrestad (t.v.), Haakon Wiik (midten) og Mads Hagen (t.h.) har alle bidratt i utviklingen av det nye skiddeutstyret. Hele poenget med oppdraget var å utvikle et mer effektivt system, men at det skulle kunne operere over dobbelt så raskt som dagens var over all forventning. En verdensnyhet? Så vidt meg bekjent finnes ikke noe liknende på markedet i dag, sier Haakon Wiik, prosjektleder for nyvinningen. GODT SAMARBEID Mye tyder på at kunden, Island Offshore, får julegaven de har ventet på. Det blir mest sannsynlig FAT-testing i desember, sier Wiik forhåpningsfullt og fornøyd på samme tid. Han roser samarbeidspartnerens risikovilje. Prosjekter som dette innebærer alltid en viss risiko. Avstanden mellom suksess og fiasko er små. Men Island Offshore har vært villige til å satse, sier han. STATOIL-INITIATIV Island Offshores intervensjonsfartøy, Island Wellserver, er en del av Statoils operasjon i Nordsjøen og skidder utstyr til bruk i brønnintervensjonsarbeidet. Foranledningen til prosjektet var en behovsmelding fra Statoil. Analyser viste at det gikk med uforholdsmessig mye tid til skiddearbeidet på båten. Så langt vi kjenner til kan ingen andre tilby et skiddesystem som går kontinuerlig, og som utfører en operasjon på under halvparten av tiden i forhold til dagens utstyr, understreker Malm Orstads Haakon Wiik. EN KREVENDE JOBB Mads Hagen og Magne Obrestad startet monteringsarbeidet i august og er nå i avslutningsfasen. Det har vært en krevende jobb, men det visste vi før vi startet. Prototyper er en større utfordring enn andre oppdrag, smiler Magne Obrestad og kikker på makkeren. Det har vært endringer, justeringer og nye tilpasninger hele tiden. Men disse to har vært utrolig flinke til å holde entusiasmen oppe. Jeg har flere ganger kommet med ting jeg har tenkt på i løpet av natten, skyter Wiik inn. Vi har jo vært med på liknende prosjekter tidligere og vet at det ofte er ett skritt fram og to tilbake i slike prosesser, svarer Obrestad, hele tiden med et smil om munnen. Montørene er imponert over nyvinningen. Det nye skiddesystemet har en fart på to meter i minuttet. Det høres ikke mye ut, men tilsvarende fart i dagens systemer er på kun 0,75 meter i minuttet, påpeker Wiik, og montørene gjør store øyne. Såpass?!? VIL PRODUSERE FLERE Etter FAT-testen i desember skal det nye skiddesystemet monteres på Island Wellserver, en jobb både Mads Hagen og Haakon Wiik skal være med på. Vi er ikke i mål før utstyret er i operasjon. Går dere rett i gang med neste skiddeprosjekt nå? Vi håper selvsagt at vi skal få produsere flere skiddesystemer av denne typen. 4 5

4 DEN NYE GENERASJON TMS-ER INNE I SISTE FASE Malm Orstads oppgraderte Tether Management System (TMS) begynner å ta skikkelig form i produksjonshallen på Voll. Målet er å ha prototypen ferdig så snart som mulig, sier Kjell Erik Lind-Hanssen, prosjektingeniør og ansvarlig for designet til den nye TMS-en. To sentrale aktører i utviklingen av den nye TMS-en: Møntør Stig Tore Lian og prosjektingeniør Kjell Erik Lind-Hanssen Har det vært noen utfordringer undervegs? Mange. Ingeniøren får et nesten rastløst drag over seg, samtidig som smilet er godt på plass. Prosessen har både vært omfattende og utfordrende. DRIFTIG TOSPANN Dette er nybrottsarbeid på flere måter. Selv om vi allerede har produsert TMSer i flere år, innebærer oppgraderingen flere nye elementer og aspekter. Ytre sett er det lite som skiller de to. Målene er de samme, men der den eksisterende har en rekkevidde på 400 meter, har den nye 1000 meter, forteller Lind-Hanssen som har jobbet i Klepp-bedriften i litt over to år, - hans første stilling etter endt ingeniørutdannelse ved Universitetet i Stavanger. Stig Tore Lian, montør og mekaniker, begynte omtrent samtidig med Lind-Hanssen. De to har i stor grad jobbet med TMSløsninger siden starten og opparbeidet seg mye erfaring og tilegnet seg stadig mer kompetanse på området. Jeg har vært med i monteringen av ti TMS-er bare i løpet av det siste halvåret, påpeker Lian, som er i full gang med arbeidet på den nye TMS-en. Utfordringen nå er å få på plass delene fra de ulike underleverandørene. Vi har ikke bare gått i vante spor, men også utfordret nye leverandører til å bli med i prosjektet, noe som er spennende, men samtidig krevende. Dette er bare en av faktorene som gjør at ting ofte tar lengre tid enn planlagt. SERIEPRODUKSJON Konstruksjonen er en ting, men så skal også elektronikk og hydraulikk på plass, forklarer Lind-Hanssen. Etter det jeg forstår skal dette produktet serieproduseres? Det stemmer inntil en viss grad, smiler prosjektingeniøren. Oppgraderingen av TMS-en er et ledd i Malm Orstads nye markedsstrategi når det gjelder promotering og salg av egne produkter. Som regel ønsker kundene egne tilpasninger, noe jeg tror også kommer til å skje her. Men det er snakk om justeringer, fortsetter han. LANG MER FLEKSIBELT ANLEGG Forskjellen mellom dagens og morgendagens TMS ligger ikke utelukkende i rekkevidden. Det nye anlegget er også langt mer fleksibelt. Der kan hver enkelt funksjon styres, noe som gir mye bedre kontroll. Dagens TMS er mekanisk og har derfor ikke de samme mulighetene i seg, forklarer Lind-Hanssen. På sikt er tanken at det nye TMS-anlegget skal overta for det eksisterende, men selv om prototypen snar står ferdig er det fortsatt en del arbeid som gjenstår før den kan lanseres. Utprøving og testing er en helt nødvendig og avgjørende del av jobben. Men vi har aldri vært så nære målet som nå, smiler de to TMS-karene. Alle detaljer må være hundre prosent på plass. Monteringsjobben som Stig Tore Lian utfører, er avgjørende. Men selv om han gjør alt riktig, kan ulike feilkilder likevel oppstå. VIKTIGE UNDERLEVERANDØRER Jeg opplevde at en tann for mye i et av de mange tannhjulene som skal inn i TMS-en, forrykket hele bevegelsen i anlegget. Vi lette nærmest som etter nålen i høystakken. Det virket nesten håpløst, og jeg husker jeg var langt nede, men desto større var lettelsen da vi fant feilen. Et av tannhjulene hadde 24 tenner og ikke 23 som bestilt, eksemplifiserer Lian. Det var ingenting som tilsa at noe skulle vær feil med tannhjulene vi hadde fått fra en av leverandørene. Det kunne like godt være en monteringsfeil fra vår side, eller en del fra en annen leverandør som forårsaket ubalansen. Vi har brukt tid på å finne de rette underleverandørene til den nye TMS-en. Nå har vi landet det meste og håper å kunne pakke ut den nye prototypen til jul, ivrer de to. 6 7

5 TAR MALM ORSTADS TMS-ER WORLDWIDE IKM Subsea Bryne er på befaring hos Malm Orstad. De to nye TMS-ene de har satt i bestilling er inne i siste fase og skal leveres før nyttår. Dette blir nummer åtte og ni i rekken av IKM-bestilte TMS-er. IKM Subsea sjekker TMS-en: (f.v.) Tor Gunnar Alvestad, Leon Ravndal (fra Malm Orstad), Jan Vegard Hestnes, Ben Pollard og Hans Fjellanger. Produktene fra Malm Orstad har vært i bruk i operasjoner både i Nordsjøen, Asia og Afrika. Vi er godt fornøyd med produktene og ikke minst med den oppfølgingen Malm Orstad gir, sier daglig leder i IKM Subsea, Ben Pollard. GOD LYD OFFSHORE Tilbakemeldingene fra våre folk offshore er gode. Produktet er enkelt å håndtere og responstiden dersom det skulle være noe, er kort, følger operasjonsleder Jan Vegard Hestnes opp. Han framhever betydningen av Malm Orstads døgnåpne vakttelefon. IKM Subsea har utfordret oss både på reservedeler og opprettelse av døgnåpne linjer. Dette er nå på plass, smiler Leon Ravndal, senior salgsingeniør i Malm Orstad. Det er i samarbeid med kundene at vi utvikler oss og blir bedre. IKM Subsea stiller krav og legger ikke noe imellom, tilføyer han. UTVIKLER ROV-SYSTEMER Vi er naboer og snakker samme språk. For oss er det selvsagt også en fordel at vi enkelt kan følge både produktutviklingen og sluttestingen av produktet, sier innkjøpssjef i IKM Subsea, Tor Gunnar Alvestad. IKM Subsea har i overkant av 100 ansatte og holder til i Vardheia på Bryne. Selskapet leverer sine egne Merlin ROVsystemer til skip og rigger verden over, men har Norge som hovedmarked. I 2012 opprettet de kontor i Singapore, der de nå har i overkant av 50 lokalt ansatte. Vi skal ikke legge skjul på at vi merker nedgangen i det norske markedet. Denne høsten har vært betraktelig roligere enn hva vi har vært vant med. I det perspektivet får satsingen vår i Asia enda større betydning, sier Pollard. STORKONTRAKT I INDONESIA Tidligere i høst vant selskapet en kontrakt med ENI Indonesia til en verdi av 100 millioner kroner. Kontrakten, som går over to og et halvt år, innebærer ROV-tjenester ombord på drillriggen Scarabeo 7, som skal operere i indonesisk farvann. Dette er et nytt marked for oss, noe som selvsagt betyr mye i seg selv. Men vi synes det er spesielt gledelig at moderne høyteknologisk utstyr utviklet og bygget i Norge er konkurransedyktig også i Sørøst- Asia, framholder Pollard. NYE UTFORDRINGER IKM Subsea har på kort tid vokst til å bli en global ROV-leverandør, og kontrakten med ENI Indonesia er et viktig steg med tanke på ytterligere vekst i drillsupportmarkedet. Hans Fjellanger, Business Development Manager i IKM Subsea, påpeker at det asiatiske markedet også stiller andre krav. De ønsker for eksempel TMSrekkevidder ned mot 1000 meter. Vi håper derfor at Malm Orstad på sikt kan utvikle TMS-er i tråd med dette, sier han. NY OG MINDRE ROV-MODELL Kontinuerlig produktutvikling er nærmest en naturlov hos begge de to jærbedriftene. IKM Subsea er på sin side i ferd med å lansere sin nye og mindre Merlin ROVmodell. Kundene våre har andre behov og ønsker ROV-produkter som kan kjøres i stadig mindre enheter. Det nye produktet vårt er prosent mindre enn det opprinnelige, uten at det går utover kapasiteten, sier Fjellanger, og opplyser at det nye produktet skal monteres de to nye TMS-ene fra Malm Orstad. I tillegg til kontorene i Norge og Singapore, har IKM Subsea folk i Kuala Lumpur i Malaysia og Jakarta i Indonesia. LYDHØRE FOR KUNDENES INN- SPILL Malm Orstad har også levert andre produkter til nabobedriften, men TMS-en har så langt vært hovedproduktet. Vi har også handlet TMS-er fra andre, men ønsker primært å kjøpe dem herfra, sier innkjøpssjef Tor Gunnar Alvestad i IKM Subsea, godt fornøyd med det han har sett av de to nyinnkjøpte produktene så langt. IKM Subsea er flinke på tilbakemeldinger. Når de melder om behov for enda større rekkevidde på TMS-en, er det selvsagt noe vi noterer oss, understreker Leon Ravndal. 8 9

6 Betydelig nivåheving i QC Måleoperasjonene i Malm Orstad har bokstavelig talt fått et løft. Ikke bare har taket blitt åpnet for å få plass til de to nye Zeissmaskinene, men presisjonsnivået har blitt hevet mange hakk. Det samme har effektiviteten. Godt fornøyd med den nye målemaskinen: Kvalitetskontrollørene Kristoffer Norheim (t.v.) og Stig Magne Ueland. Vi kan måle langt mer nøyaktig og effektivt med disse maskinene. Kvalitetskontrollør Stig Magne Ueland i QC-avdelingen viser stolt fram den ene og største av nyvinningene, som omtrent går gjennom taket. Løsningen ble kabriolet, smiler produksjonssjef Morten Orstad og kikker opp mot taket som sakte åpner seg over oss. For å få plass til den gigantiske målemaskinen, måtte taket åpnes opp og Malm Orstad har fått laget en lukkemekanisme slik at taket kan skyves opp og igjen, alt etter behov. STORE DIMENSJONER Mens de to kvalitetskontrollørene tidligere måtte dele større måleoperasjoner opp i flere omganger, kan de nå kvalitetskontrollere store deler i én og samme operasjon. Det gir betydelige effektiviseringsgevinster. Men det viktigste er presisjonen. Nå kan vi måle langt mer nøyaktig, påpeker Ueland. Den største målemaskinen kan måle deler på opptil 4,2 meter i lengden, 2 meter i bredden og 1,5 meter i høyden. Den litt mindre tar lengder på 2,4 meter, bredder på 1,5 og høyder på opptil 1 meter. En helt ny virkelighet i forhold til den vi hadde før, sier Ueland og peker over mot den seks år gamle målemaskinen på den andre siden av rommet. Mens denne punktmålte, foretar de to nye målemaskinenen punktscanninger. INGEN GRENSER Tidligere målte vi med en nøyaktighet på 6-8 punkt. Nå kan vi få opptil 1000 punkts nøyaktighet, ja, det er egentlig ikke grenser for hvor nøyaktig det kan bli. Men med presisjonen øker også tidsbruken. Det viktige er å finne de riktige nivåene i forhold til gjeldende kvalitetskrav, påpeker Morten Orstad. Foreløpig er det utelukkende Stig Magne Ueland og Kristoffer Norheim som står for de maskinelle målingene, men Orstad utelukker ikke at de kommer til å ansette flere. For et par år siden foretok vi vel én måling i uken. I dag går målemaskinene kontinuerlig, og akkurat nå har vi kø utenfor God stemning i QC-avdelingen: Produksjonssjef Morten Orstad (t.v.) og kvalitetskontrollør Stig Magne Ueland. døren her. Det har vært en rivende utvikling, noe som i tillegg til økte krav også skyldes stadig mer kompliserte deler og produkter, forklarer Orstad. NY PROGRAMVARE MÅ LÆRES Både han, Ueland og Norheim er svært fornøyde med nyinvesteringene, selv om de også krever sitt. Vi hadde en grundig gjennomgang og opplæring med Zeiss mann i Norge, og nå jobber vi iherdig for å få det inn i fingrene. Hver del som skal inn i maskinen programmeres først med utgangs punkt i 3D-tegninger. Med ny programvare tar dette noe lengre tid enn tidligere, men produksjonssjefen regner med at de skal være i godt gjenge opp mot jul. TOTAL GEVINST Dette er ikke bare maskiner, men lidenskap, smiler han, og påpeker at de nye maskinene ikke bare stiller krav til de som trakterer dem, men i høyeste grad også til ene i Malm Orstad, som produserer produktene som deretter kontrolleres. Med ny teknologi og nye muligheter hos oss her i QC, stilles det høyere nøyaktighetskrav også til selve produksjonen. Dette må tas hensyn til allerede på planleggingsstadiet. Slik sett er ikke dette bare en nivåheving av kontrollarbeidet, men på sikt også for produksjonen totalt sett, sier Orstad fornøyd. Tidligere målte vi med en nøyaktighet på 6-8 punkt. Nå kan vi få opptil 1000 punkts nøyaktighet, ja, det er egentlig ikke grenser for hvor nøyaktig det kan bli. Produksjonssjef Morten Orstad 10 11

7 Fra CNC til PC: Vil du, så får du Begge 23-åringene begynte som lærlinger ved CNCmaskinene i Malm Orstad i 2009, og begge ble utfordret og gikk videre til nye stillinger i bedriften få år etter. I dag jobber Gaute Mjåtveit som prosjektplanlegger og Jarle Ueland som prosjektleder i Malm Orstad. Begynte som lærlinger i Malm Orstad: Nå jobber Gaute Mjåtveit (t.v.) som prosjektplanlegger og Jarle Ueland som prosjektleder i samme bedrift. Motiverte lærlinger i produksjonshallen. EN GOD PLASS! De er skjønt enige, de nær 20 lærlingene i produksjonshallen. Malm Orstad har innfridd. I alle fall så langt. Vurderer dere allerede å tilbringe resten av yrkeslivet her? Det er litt tidlig å si etter bare noen måneder, smiler Steffen Nærland, som tar poenget. For ham var det viktig å få lærlingeplass i en lokal bedrift. Dessuten setter han pris på alle mulighetene Kleppbedriften kan tilby. FAGBREVMULIGHETER Hvilke muligheter? Vi kan ta mange forskjellige fagbrev her, - både montør, CNC, sveis, plate Jeg tror det dreier seg om en fem-seks Vi kan ta mange forskjellige fagbrev her Steffen Nærland forskjellige fag, skyter en annen inn. Transport og logistikk mener jeg også er mulig å ta her, sier an annen. De fleste av dem kommer fra Time videregående skule på Bryne, men også Gand videregående skole i Sandnes er representert, samt Sola og Randaberg videregående skole. GODT MALM ORSTAD-RYKTE Hvorfor søkte dere om lærlingeplass hos Malm Orstad? Det er en god plass. Christoffer Oftedal fra Time Videregående er klar. Han kjenner mange som har vært her tidligere. Det var viktig for min beslutning. Malm Orstad har et godt rykte på seg. Folk trives og snakker godt om plassen, utdyper han. Folk trives og snakker godt om plassen Christoffer Oftedal FORNØYD MED SKIFT Både første- og andreårslærlinger ser ut til å trives godt i lokalene på Voll. Det er kjekt å være i jobb, synes Simon Odland. Samtlige er fornøyd med skiftordningen. Og de som ennå ikke har begynt, ser fram til å komme i gang. Herlig å kunne sove lengre om morgenen innimellom. Ikke dumt med skifttillegg heller. HER OG NÅ Ingen har så langt vurdert videreutdanning. Foreløpig gjelder det å utføre det de så langt utelukkende har praktisert i skolesammenheng bak CNC-maskiner og i monteringen av framtidsrettede produkter. Det er kjekt å være i jobb, og ikke dumt med skifttillegg Simon Odland FLYT OG TIMING Etter to år som lærling fikk jeg jobb som i bedriften. En fin jobb, men jeg var ikke vilt begeistret for skiftarbeid og hadde dessuten lyst på mer variasjon, sier Gaute Mjåtveit. Han så for seg en jobb i monteringen, men Malm Orstad hadde andre planer for gutten. Da denne stillingen ble ledig, fikk jeg forespørsel om å ta den. Han slår forsiktig ut med armene der han sitter ved kontorpulten bak glassveggen som skiller planleggingsavdelingen fra produksjonshallen i Malm Orstad. Som planlegger kjenner han på et større ansvar. Det er kanskje den største forskjellen. I starten var det litt skummelt, men nå er det mer en naturlig del av jobben. Gaute er stadig inne i produksjonen for å påse at prosjektene går som de skal, at det som er bestilt av deler og utstyr er på plass slik at prosjektet hele tiden har god flyt. Timing er viktig, påpeker han. MÅ HOLDE TIDSFRISTENE I andre etasje, i nordenden av nybygget, finner vi Jarle Ueland foran PC-skjermen. I motsetning til kameraten valgte han skole framfor jobb ved lærlingetidens slutt. Jeg begynte på Teknisk Fagskole i Stavanger. To år. Det var naturlig å ta en telefon til Malm Orstad etter at han var ferdig utdannet. Jeg så for meg en jobb i konstruksjonsavdelingen, men Bjørnar Huru ville at jeg skulle prøve meg som prosjektleder. Og slik ble det. I tillegg til kontakten med kunden sørger Jarle Ueland for at design og produksjon koordineres og at prosjektet holder seg innenfor de tidsfristene som er satt. Det er helt avgjørende! fastslår han. Han trives godt i jobben. Liker variasjonen og synes det er kjekt med fornøyde kunder. MYE TIL FELLES De to Nærbø-guttene har mer til felles enn karriereløpet i Malm Orstad. De gikk i samme klasse på ungdomsskolen og på videregående og valgte altså begge i sin tid Klepp-bedriften som lærlingeplass. Hvorfor? Nei Gaute drar på det. Jeg kjente mange som hadde hatt lærlingeplass her tidligere og som var godt fornøyd. Tror nok det var av betydning. Det var egentlig ganske tilfeldig, sier Jarle. Men om inngangen ikke var helt bevisst, så var utgangen i aller høyeste grad det. Jeg var godt fornøyd med læreperioden på Malm Orstad og kunne ha begynt å jobbe i bedriften med det samme, men jeg hadde bestemt meg for skolegang først. FELLES FRITID? Foreløpig går det meste av tiden til jobb og trening, og det skulle ikke forundre oss om de to store karene også har valgt samme treningsopplegg. Det kan se slik ut! 12 13

8 Kristian Møller opererer CNC-maskiner i produksjonshallen hos Malm Orstad. Sjekk denne! Kristian har satt i stand en Volvo 164E, 73-modell. Atlantic Blue! TÅLMODIG OG NEVENYTTIG Godlynte småkommentarer og ertende blikk kommer fra kolleger idet de passerer bordet vårt i kantina. Hvordan er arbeidsmiljøet hos dere? Det er bra. Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke. Det passer ham også bra å jobbe skift. Kristian Møller har nemlig flere ting på tapetet. De siste fem årene har mye av fritiden gått med til å mekke på en Volvo 164E, 73-modell. Nå er den så godt som ferdig. Hvilken farge? Atlantic Blue! Han ler og fisker fram telefonen fra lomma. Henter fram bilde av den blå stoltheten. Jeg har satt på ganske solide hjul. Bilen formelig glinser i krom og skinn fra lyset i garasjen. Hva skal du gjøre med den? Kjøre med den under blå himmel. Og neste prosjekt? Bil, tenker du? Nei, det vet jeg ikke. Slike prosjekter er kostbare. Hvorfor han valgte å gå i gang med Volvo, har sin enkle forklaring i at alle hadde jo en Mustang i garasjen. Det er liksom rederbilen. Jeg ville ha noe annet. NYANSETTELSER Gert Haugland (20), Hognestad Ansatt: Kom fra: Aarbakke NY LÆRLING Kjersti Egeland Aasgård (31), Kvernaland. Document Controller Ansatt: Kom fra: Arena NY LÆRLING Anders Hagen (31), Tjelta Sr. Mech. Engineer Ansatt: Kom fra: C6 Technologies NY LÆRLING NAVN: KRISTIAN MØLLER ALDER: 40 ÅR STILLING: CNC-OPERATØR BOSTED: BESTE PLASSEN PÅ JORD (SOLA) SIVIL STATUS: SINGEL LANDET HOS MALM ORSTAD Det var da faren skaffet ham sommerjobb på WEPCO i Dusavika at Sola-mannen bestemte seg for å bli. Etter læretid og jobb hos Aarbakke, eierskap i en bensinstasjon, ett arbeidsår i USA og en periode hos Gefro, landet han til slutt hos Malm Orstad. Det er ni år siden nå, og Kristian Møller (40) er meget godt fornøyd med tingenes tilstand. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men vi har det på et vis fritt her. Han kommer lett slentrende gjennom døra fra produksjonshallen og inn til resepsjonsområdet. Litt spørrende i blikket og tydelig spent på hva som venter. Du skulle jo hatt på deg antrekket fra helga, kommer det blidt og halvveis ertende fra resepsjonisten idet vi går inn i kantina. I helgen var Møller nemlig iført läderhosen med tilhørende sokker, sko og skjorte. Kjekk kar i bunad: Arbeidsantrekk i USA. Oktoberfest: Krever sitt antrekk! BLI KJENT MED Vi var de eneste, gliser han. Sammen med en gjeng kamerater deltok han på Oktoberfesten i Stavanger siste helgen i september. Det blir derfor ingen tur til München i år. OKTOBERFESTLIGHETER Men Oktoberfesten i München har så langt vært en årlig tradisjon. I sju år har Møller og kameratene bestilt flybilletter, hotell og booket seg inn i de ulike teltene på festivalområdet under ølfestivalen i Sør-Tysklands hovedstad. Framover ser han for seg at det blir München annethvert år. Det får holde. Hotellene skrur opp prisene prosent under festivalen. Så billig er det på ingen måte ikke. Flybilletter, mat og drikke kommer oppå der igjen. Han ler hoderystende og forteller at tyskerne opererer med statistikk på rundt sju millioner besøkende fra hele verden i løpet av de ukene festivalen pågår. Det konsumeres til sammen 7,1 millioner liter øl. Hvordan de måler dette, vet jeg ikke, men det er jo artig med slike tall. BILDILLA I tillegg til bilen har han pusset opp barndomshjemmet som han overtok for fire år siden. Selv om parketten er slipt ned og lakkert på nytt, alle vegger tapetsert eller malt, nytt bad installert og terrasse bygget alt mer eller mindre selvgjort står flere poster igjen på programmet. Jeg skal blant annet utvide garasjen. Trenger bedre plass til å mekke. Er der noen form for sammenheng mellom CNC og mekking? Overhodet ikke! Det finnes flere er som omtrent ikke vet foran og bak på en bil. Han gliser. Hvilken bil kjører du til vanlig? Audi A4, stasjonsvogn. Sort? Han ler. Selvsagt! ÅRLIG USA-TUR I 2002 valgte Kristian Møller å ta permisjon fra jobben for å arbeide ett år ved EPCOT-senteret i Florida, USA. Der jobbet han som servitør i Restaurant Akershus i den norske paviljongen sammen med rundt 120 andre nordmenn fordelt på bakeri, båtride og butikk. Totalt var mellom nasjoner representert, og han har fortsatt kontakt med flere av dem han jobbet sammen med, blant annet en norskamerikaner som fortsatt jobber og er bosatt i Orlando. Vi var tre kamerater som fikk god kontakt og nå er vi to som reiser over på besøk tre uker hvert år. Det er fast program, vi bor gratis og disponerer en av bilene hans, sier Kristian fornøyd. SINGEL UTEN STRATEGI Også Møllers storebror har valgt å bosette seg i USA. Han er også singel, så mor og far hadde nok satset på at jeg skulle skaffe dem noen barnebarn, men det begynner å se dårlig ut. Han ler og forteller at han ikke har laget noen strategi for å komme dit heller. Men tidligere i samtalen kunne han fortelle at han likte å besøke Las Vegas for å se på fine bygninger. Og kanskje andre fine ting også? Latteren fyller kantina og henger igjen idet Kristian Møller reiser seg opp og går tilbake til CNC-maskinen og dagens oppgaver. Langt fra USA, Vegas og strøkne biler, men en god plass å være. Jeg ville ikke ha byttet med noen. Christoffer Oftedal (19), Lærling CNC NYE FAGBREV VI GRATULERER! Waldemar Solberg, Industrimekaniker Monica Hole, Marius Fiskebekk, Kristian Tu Storhaug (19), Lærling CNC Ole Ådneram, Industrimekaniker Raymond Lie, Kristian Stangeland, Simon Odland (20), Lærling CNC Thomas Haugland, Industrimekaniker Steffen Bore, 14 15

9 SOSIALT TUR TIL PRAHA I SEPT- EMBER Tidlig fredag 5. september troppet 150 reiselystne Malm Orstad-ansatte, med og uten følge, opp på Sola for avreise til Praha. Stemningen var veldig god, og alle gledet seg til en kjekk helg sammen med gode kollegaer. Flyturen gikk fort unna, og ved ankomst Praha stod bussene klare og kjørte oss opp til borgen der guiden ventet. Han ga oss innblikk i stedets severdigheter før vi gikk til felles lunsj. Etter lunsj gikk vi til Design Hotel Prague for å sjekke bofasilitetene. Et flott hotell med sentral beliggenhet! Resten av dagen disponerte vi fritt før vi møttes til middag om kvelden. Lørdagen var opp til den enkelte å bestemme innholdet i. Og det var ikke vanskelig i en by som Praha, med mye flott å se og gode shoppingmuligheter i gangavstand fra hotellet. En del benyttet også anledningen til å få seg en spabehandling til en langt billigere penge enn hjemme. Ryktene sier at det var en svært behagelig opplevelse. Søndagen var også til fri disposisjon før vi satte kursen mot flyplassen og flyturen hjem. Alle var enige om at det hadde vært en veldig kjekk tur med fantastisk sommervær og mye godt lag. Nå gleder vi oss til neste tur og lurer på hvor den går! ÅPEN DAG HOS MALM ORSTAD Fredag 17. oktober var det igjen tid for Malm Orstads årlige Åpen Dag. Mange kunder og leverandører hadde funnet veien til Voll denne ettermiddagen. På programmet stod omvisning, presentasjoner og flere forskjellige konkurranser. Grillmaten ble denne gang laget av Gourmet Consulting i Klepp. Det smakte aldeles nydelig! 16

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 25. juni GRUPPE 1: Frammøte Sola lufthavn seinest kl. 10.00 30 pers innsjekking KLM. NB: kan sjekke inn på nettet ca 24 timer før avreise Alle må ha gyldig pass Billetter

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark Vristsparket Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark I Trenerhjørnet 06.01.2008 hadde Tor en flott artikkel

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Familien kommer først for Bjørn Kjos

Familien kommer først for Bjørn Kjos Familien kommer først for Bjørn Kjos BARNEBARNA HOL FAMILIEN BETYR ALT: F.v.: Døtrene Anna og Guri, svigersønnene Jørgen og Stig, bestemor Gerd med Johanna på armen. Foran barnebarnet Ola. Bestefar Bjørn

Detaljer

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA

ANNELI KLEPP. Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA ANNELI KLEPP Ante-Mattis og Rambo DE USLÅELIGE PÅ VIDDA Fred og ingen fare Det er en fredelig vinterkveld. Nordlyset vandrer over himmelen. Stjernene blinker. Fullmånen kaster lys over varden, som står

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Laagendalsposten 10. mai 2016, kl. 22:34 Rekordtur i paraglider

Laagendalsposten 10. mai 2016, kl. 22:34 Rekordtur i paraglider Laagendalsposten 10. mai 2016, kl. 22:34 Rekordtur i paraglider De fløy med paraglider fra Hvittingfoss til Østerdalen. Det er ny nordisk rekord i sin klasse! LUFTSELFIE: Eirik Johansen og Terje Stulen

Detaljer