Malm NR VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM"

Transkript

1 Malm NR VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM 1

2 ET KJØLIGERE MARKED LEDER ENDRINGER I OLJEBRANSJEN Det er urolige tider i bransjen. Daglig hører og leser vi om oljekrise og nedbemanning. For vår del merker vi det først og fremst på modifikasjonssiden. Flere av oljeselskapene har lagt denne typen prosjekter på hold, noe som påvirker hele leverandørindustrien. Vi, som så mange andre, har mannet opp med tanke på modifikasjonsjobber. Dette er en av utfordringene vi må forholde oss til framover. Tross svingninger har vi likevel en god ordrereserve, og tallene viser at vi ligger betryggende foran fjoråret. Vi har mange forespørsler ute og opplever fortsatt et jevnt tilsig av henvendelser. Med stor bredde har vi flere bein å stå på. Jeg er derfor mer avventende enn bekymret med hensyn til uroen vi opplever rundt oss. Vi følger likevel årvåkent med og tar ingenting for gitt blir et år der bransjen er på hold. Hele leverandørindustrien vil komme til å merke det. Men vinden vil snu, mange tror allerede i Malm Orstad har opplevd stor vekst de siste årene. På sikt kommer vi til å trenge større lokaler. Vi er derfor i ferd med å klargjøre mer areal slik at vi kan utvide med tanke på framtiden. Den nye TMS-en lanseres i markedet om ikke lenge, et produkt vi har store forventninger til. Også det nye skiddeutstyret vi har utviklet i samarbeid med Island Offshore, er inne i sluttfasen. Begge produktene er nyvinninger vi kommer til å satse ytterligere på framover, og begge kjennetegner det vi i Malm Orstad lever for å gjøre, nemlig å skape. Gi oss utfordringer! Vi har mange eksempler på hvordan samarbeidet med kundene våre har gitt resultater også utover det vi hadde forventet. Det er et stort privilegium å få jobbe sammen med gode folk om å skape nye og framtidsrettede produkter. Jeg vil benytte anledningen nå mot slutten av året til å takke både medarbeidere og kunder for et utmerket samarbeid i Vi står foran et nytt år med flere og større utfordringer enn vi hadde sett for oss for bare kort tid siden. Men slik er bransjen. Vi lever med det, og vi må forholde oss til det. Også disse utfordringene skal vi løse sammen. Strategisk planlegging i salgsavdelingen (f.v.): Kjell Kleiveland, Leon Ravndal, Svenn-Kjetil Kristiansen, Ørjan Røed, Ruth Helland- Olsen og Idar Vassbø. Heller ikke Malm Orstad er upåvirket av situasjonen. Et kjøligere marked krever strategisk satsing på egne produkter og et sterkere kostnadsfokus, sier salgssjef Idar Vassbø blir et år det er om å gjøre å komme seg gjennom, fortsetter han. Alle må bidra ekstra. Det gjelder å få mest mulig ut av hver krone, og for vår del må vi mer enn noen gang være proaktive i salgsarbeidet og i selve produksjonsgjennomføringen. Vi har dessuten en del lagerførte produkter som vi kan levere på kort tid. STØRST URO I RIGGMARKEDET Jeg merker at en del kunder i større grad går for rimeligere fremfor optimale løsninger. Vår jobb er å få fram den effektiviseringsgevinsten som ligger i flere av produktene våre og vise kundene hvordan disse vil tjene dem på sikt, påpeker Leon Ravndal. Malmen sitter sammen med salgsteamet i Malm Orstad. Seks personer som så å si daglig snakker med kunder, alle mer eller mindre berørt av den noe usikre situasjonen i oljebransjen. Kjell Kleiveland, som jobber mye opp mot riggmarkedet, opplever uro fra flere hold. Hvor mange rigger som skal ut og hva som vil skje med prisene er usikkerhetsfaktorer med til dels store konsekvenser, sier han. Flere av riggene som inntil nylig har vært i operasjon i Nordsjøen har allerede beveget seg til andre farvann, og et ytterligere antall har varslet om at også de kommer til å forlate Nordsjøen. FLERE UTENLANDSKE OPERASJONER Flere av de store kundene vi over lengre tid har jobbet strategisk med, har store prosjekter i utlandet. De viser også til voksende aktivitet, skyter Ravndal inn og får følge av Vassbø: Internasjonalt både ser og hører vi at det er flere store prosjekter på gang, alle med stort potensiale. Jeg tror det er viktig at vi i tillegg til det norske markedet i enda større grad retter oss inn mot internasjonale operasjoner, mener han. Også Ruth Helland-Olsen opplever at antall kundeforespørsler har vært lavere denne høsten. I fjor på denne tiden var trykket større, er hennes kommentar. Jeg tror det er viktig at vi i tillegg til det norske markedet i enda større grad retter oss inn mot internasjonale operasjoner Salgssjef Idar Vassbø MANGE PROSJEKTER I GJENGE Noen prosjekter er allerede blitt kansellert som følge av kundenes innsparinger, men salgsteamet i Malm Orstad opplever i det store og hele at også veldig mange prosjekter er igangsatt og godt i gjenge. Vi merker endringer, men har samtidig mye jobb inne, sier Ørjan Røed. For hans del har det blitt noen færre kundesamtaler i høst, men det tilskriver han også at mange av prosjektene han jobber med nå er kommet lengre i systemet og dermed ikke på samme måte krever hans medvirkning. Svenn-Kjetil Kristiansen sier på sin side at han fortsatt opplever godt med forespørsler, men at han i større grad må kjempe med andre tilbydere både når et gjelder pris og leveringstid. GODT MED SKJERPING Det er mye mer press på marginene, noe som får oss til å skjerpe oss i alle ledd, sier Idar Vassbø. Han er optimistisk med hensyn til året som ligger foran, selv om han vet det vil bli krevende. Svingninger i markedet er ikke noe nytt. Det har vi opplevd flere ganger tidligere. Vår oppgave er å sko oss riktig, og det jobber vi kontinuerlig med, avslutter han. 2 3

3 Så langt vi kjenner til kan ingen andre tilby et skiddesystem som går kontinuerlig, og som utfører en operasjon på under halvparten av tiden i forhold til dagens utstyr. Prosjektleder Haakon Wiik VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM Malm Orstads nyutviklede skidde system opererer over dobbelt så raskt som dagens systemer og vil kunne gi en effektiviseringsgevinst ingen engang hadde våget å håpe på. Magne Obrestad (t.v.), Haakon Wiik (midten) og Mads Hagen (t.h.) har alle bidratt i utviklingen av det nye skiddeutstyret. Hele poenget med oppdraget var å utvikle et mer effektivt system, men at det skulle kunne operere over dobbelt så raskt som dagens var over all forventning. En verdensnyhet? Så vidt meg bekjent finnes ikke noe liknende på markedet i dag, sier Haakon Wiik, prosjektleder for nyvinningen. GODT SAMARBEID Mye tyder på at kunden, Island Offshore, får julegaven de har ventet på. Det blir mest sannsynlig FAT-testing i desember, sier Wiik forhåpningsfullt og fornøyd på samme tid. Han roser samarbeidspartnerens risikovilje. Prosjekter som dette innebærer alltid en viss risiko. Avstanden mellom suksess og fiasko er små. Men Island Offshore har vært villige til å satse, sier han. STATOIL-INITIATIV Island Offshores intervensjonsfartøy, Island Wellserver, er en del av Statoils operasjon i Nordsjøen og skidder utstyr til bruk i brønnintervensjonsarbeidet. Foranledningen til prosjektet var en behovsmelding fra Statoil. Analyser viste at det gikk med uforholdsmessig mye tid til skiddearbeidet på båten. Så langt vi kjenner til kan ingen andre tilby et skiddesystem som går kontinuerlig, og som utfører en operasjon på under halvparten av tiden i forhold til dagens utstyr, understreker Malm Orstads Haakon Wiik. EN KREVENDE JOBB Mads Hagen og Magne Obrestad startet monteringsarbeidet i august og er nå i avslutningsfasen. Det har vært en krevende jobb, men det visste vi før vi startet. Prototyper er en større utfordring enn andre oppdrag, smiler Magne Obrestad og kikker på makkeren. Det har vært endringer, justeringer og nye tilpasninger hele tiden. Men disse to har vært utrolig flinke til å holde entusiasmen oppe. Jeg har flere ganger kommet med ting jeg har tenkt på i løpet av natten, skyter Wiik inn. Vi har jo vært med på liknende prosjekter tidligere og vet at det ofte er ett skritt fram og to tilbake i slike prosesser, svarer Obrestad, hele tiden med et smil om munnen. Montørene er imponert over nyvinningen. Det nye skiddesystemet har en fart på to meter i minuttet. Det høres ikke mye ut, men tilsvarende fart i dagens systemer er på kun 0,75 meter i minuttet, påpeker Wiik, og montørene gjør store øyne. Såpass?!? VIL PRODUSERE FLERE Etter FAT-testen i desember skal det nye skiddesystemet monteres på Island Wellserver, en jobb både Mads Hagen og Haakon Wiik skal være med på. Vi er ikke i mål før utstyret er i operasjon. Går dere rett i gang med neste skiddeprosjekt nå? Vi håper selvsagt at vi skal få produsere flere skiddesystemer av denne typen. 4 5

4 DEN NYE GENERASJON TMS-ER INNE I SISTE FASE Malm Orstads oppgraderte Tether Management System (TMS) begynner å ta skikkelig form i produksjonshallen på Voll. Målet er å ha prototypen ferdig så snart som mulig, sier Kjell Erik Lind-Hanssen, prosjektingeniør og ansvarlig for designet til den nye TMS-en. To sentrale aktører i utviklingen av den nye TMS-en: Møntør Stig Tore Lian og prosjektingeniør Kjell Erik Lind-Hanssen Har det vært noen utfordringer undervegs? Mange. Ingeniøren får et nesten rastløst drag over seg, samtidig som smilet er godt på plass. Prosessen har både vært omfattende og utfordrende. DRIFTIG TOSPANN Dette er nybrottsarbeid på flere måter. Selv om vi allerede har produsert TMSer i flere år, innebærer oppgraderingen flere nye elementer og aspekter. Ytre sett er det lite som skiller de to. Målene er de samme, men der den eksisterende har en rekkevidde på 400 meter, har den nye 1000 meter, forteller Lind-Hanssen som har jobbet i Klepp-bedriften i litt over to år, - hans første stilling etter endt ingeniørutdannelse ved Universitetet i Stavanger. Stig Tore Lian, montør og mekaniker, begynte omtrent samtidig med Lind-Hanssen. De to har i stor grad jobbet med TMSløsninger siden starten og opparbeidet seg mye erfaring og tilegnet seg stadig mer kompetanse på området. Jeg har vært med i monteringen av ti TMS-er bare i løpet av det siste halvåret, påpeker Lian, som er i full gang med arbeidet på den nye TMS-en. Utfordringen nå er å få på plass delene fra de ulike underleverandørene. Vi har ikke bare gått i vante spor, men også utfordret nye leverandører til å bli med i prosjektet, noe som er spennende, men samtidig krevende. Dette er bare en av faktorene som gjør at ting ofte tar lengre tid enn planlagt. SERIEPRODUKSJON Konstruksjonen er en ting, men så skal også elektronikk og hydraulikk på plass, forklarer Lind-Hanssen. Etter det jeg forstår skal dette produktet serieproduseres? Det stemmer inntil en viss grad, smiler prosjektingeniøren. Oppgraderingen av TMS-en er et ledd i Malm Orstads nye markedsstrategi når det gjelder promotering og salg av egne produkter. Som regel ønsker kundene egne tilpasninger, noe jeg tror også kommer til å skje her. Men det er snakk om justeringer, fortsetter han. LANG MER FLEKSIBELT ANLEGG Forskjellen mellom dagens og morgendagens TMS ligger ikke utelukkende i rekkevidden. Det nye anlegget er også langt mer fleksibelt. Der kan hver enkelt funksjon styres, noe som gir mye bedre kontroll. Dagens TMS er mekanisk og har derfor ikke de samme mulighetene i seg, forklarer Lind-Hanssen. På sikt er tanken at det nye TMS-anlegget skal overta for det eksisterende, men selv om prototypen snar står ferdig er det fortsatt en del arbeid som gjenstår før den kan lanseres. Utprøving og testing er en helt nødvendig og avgjørende del av jobben. Men vi har aldri vært så nære målet som nå, smiler de to TMS-karene. Alle detaljer må være hundre prosent på plass. Monteringsjobben som Stig Tore Lian utfører, er avgjørende. Men selv om han gjør alt riktig, kan ulike feilkilder likevel oppstå. VIKTIGE UNDERLEVERANDØRER Jeg opplevde at en tann for mye i et av de mange tannhjulene som skal inn i TMS-en, forrykket hele bevegelsen i anlegget. Vi lette nærmest som etter nålen i høystakken. Det virket nesten håpløst, og jeg husker jeg var langt nede, men desto større var lettelsen da vi fant feilen. Et av tannhjulene hadde 24 tenner og ikke 23 som bestilt, eksemplifiserer Lian. Det var ingenting som tilsa at noe skulle vær feil med tannhjulene vi hadde fått fra en av leverandørene. Det kunne like godt være en monteringsfeil fra vår side, eller en del fra en annen leverandør som forårsaket ubalansen. Vi har brukt tid på å finne de rette underleverandørene til den nye TMS-en. Nå har vi landet det meste og håper å kunne pakke ut den nye prototypen til jul, ivrer de to. 6 7

5 TAR MALM ORSTADS TMS-ER WORLDWIDE IKM Subsea Bryne er på befaring hos Malm Orstad. De to nye TMS-ene de har satt i bestilling er inne i siste fase og skal leveres før nyttår. Dette blir nummer åtte og ni i rekken av IKM-bestilte TMS-er. IKM Subsea sjekker TMS-en: (f.v.) Tor Gunnar Alvestad, Leon Ravndal (fra Malm Orstad), Jan Vegard Hestnes, Ben Pollard og Hans Fjellanger. Produktene fra Malm Orstad har vært i bruk i operasjoner både i Nordsjøen, Asia og Afrika. Vi er godt fornøyd med produktene og ikke minst med den oppfølgingen Malm Orstad gir, sier daglig leder i IKM Subsea, Ben Pollard. GOD LYD OFFSHORE Tilbakemeldingene fra våre folk offshore er gode. Produktet er enkelt å håndtere og responstiden dersom det skulle være noe, er kort, følger operasjonsleder Jan Vegard Hestnes opp. Han framhever betydningen av Malm Orstads døgnåpne vakttelefon. IKM Subsea har utfordret oss både på reservedeler og opprettelse av døgnåpne linjer. Dette er nå på plass, smiler Leon Ravndal, senior salgsingeniør i Malm Orstad. Det er i samarbeid med kundene at vi utvikler oss og blir bedre. IKM Subsea stiller krav og legger ikke noe imellom, tilføyer han. UTVIKLER ROV-SYSTEMER Vi er naboer og snakker samme språk. For oss er det selvsagt også en fordel at vi enkelt kan følge både produktutviklingen og sluttestingen av produktet, sier innkjøpssjef i IKM Subsea, Tor Gunnar Alvestad. IKM Subsea har i overkant av 100 ansatte og holder til i Vardheia på Bryne. Selskapet leverer sine egne Merlin ROVsystemer til skip og rigger verden over, men har Norge som hovedmarked. I 2012 opprettet de kontor i Singapore, der de nå har i overkant av 50 lokalt ansatte. Vi skal ikke legge skjul på at vi merker nedgangen i det norske markedet. Denne høsten har vært betraktelig roligere enn hva vi har vært vant med. I det perspektivet får satsingen vår i Asia enda større betydning, sier Pollard. STORKONTRAKT I INDONESIA Tidligere i høst vant selskapet en kontrakt med ENI Indonesia til en verdi av 100 millioner kroner. Kontrakten, som går over to og et halvt år, innebærer ROV-tjenester ombord på drillriggen Scarabeo 7, som skal operere i indonesisk farvann. Dette er et nytt marked for oss, noe som selvsagt betyr mye i seg selv. Men vi synes det er spesielt gledelig at moderne høyteknologisk utstyr utviklet og bygget i Norge er konkurransedyktig også i Sørøst- Asia, framholder Pollard. NYE UTFORDRINGER IKM Subsea har på kort tid vokst til å bli en global ROV-leverandør, og kontrakten med ENI Indonesia er et viktig steg med tanke på ytterligere vekst i drillsupportmarkedet. Hans Fjellanger, Business Development Manager i IKM Subsea, påpeker at det asiatiske markedet også stiller andre krav. De ønsker for eksempel TMSrekkevidder ned mot 1000 meter. Vi håper derfor at Malm Orstad på sikt kan utvikle TMS-er i tråd med dette, sier han. NY OG MINDRE ROV-MODELL Kontinuerlig produktutvikling er nærmest en naturlov hos begge de to jærbedriftene. IKM Subsea er på sin side i ferd med å lansere sin nye og mindre Merlin ROVmodell. Kundene våre har andre behov og ønsker ROV-produkter som kan kjøres i stadig mindre enheter. Det nye produktet vårt er prosent mindre enn det opprinnelige, uten at det går utover kapasiteten, sier Fjellanger, og opplyser at det nye produktet skal monteres de to nye TMS-ene fra Malm Orstad. I tillegg til kontorene i Norge og Singapore, har IKM Subsea folk i Kuala Lumpur i Malaysia og Jakarta i Indonesia. LYDHØRE FOR KUNDENES INN- SPILL Malm Orstad har også levert andre produkter til nabobedriften, men TMS-en har så langt vært hovedproduktet. Vi har også handlet TMS-er fra andre, men ønsker primært å kjøpe dem herfra, sier innkjøpssjef Tor Gunnar Alvestad i IKM Subsea, godt fornøyd med det han har sett av de to nyinnkjøpte produktene så langt. IKM Subsea er flinke på tilbakemeldinger. Når de melder om behov for enda større rekkevidde på TMS-en, er det selvsagt noe vi noterer oss, understreker Leon Ravndal. 8 9

6 Betydelig nivåheving i QC Måleoperasjonene i Malm Orstad har bokstavelig talt fått et løft. Ikke bare har taket blitt åpnet for å få plass til de to nye Zeissmaskinene, men presisjonsnivået har blitt hevet mange hakk. Det samme har effektiviteten. Godt fornøyd med den nye målemaskinen: Kvalitetskontrollørene Kristoffer Norheim (t.v.) og Stig Magne Ueland. Vi kan måle langt mer nøyaktig og effektivt med disse maskinene. Kvalitetskontrollør Stig Magne Ueland i QC-avdelingen viser stolt fram den ene og største av nyvinningene, som omtrent går gjennom taket. Løsningen ble kabriolet, smiler produksjonssjef Morten Orstad og kikker opp mot taket som sakte åpner seg over oss. For å få plass til den gigantiske målemaskinen, måtte taket åpnes opp og Malm Orstad har fått laget en lukkemekanisme slik at taket kan skyves opp og igjen, alt etter behov. STORE DIMENSJONER Mens de to kvalitetskontrollørene tidligere måtte dele større måleoperasjoner opp i flere omganger, kan de nå kvalitetskontrollere store deler i én og samme operasjon. Det gir betydelige effektiviseringsgevinster. Men det viktigste er presisjonen. Nå kan vi måle langt mer nøyaktig, påpeker Ueland. Den største målemaskinen kan måle deler på opptil 4,2 meter i lengden, 2 meter i bredden og 1,5 meter i høyden. Den litt mindre tar lengder på 2,4 meter, bredder på 1,5 og høyder på opptil 1 meter. En helt ny virkelighet i forhold til den vi hadde før, sier Ueland og peker over mot den seks år gamle målemaskinen på den andre siden av rommet. Mens denne punktmålte, foretar de to nye målemaskinenen punktscanninger. INGEN GRENSER Tidligere målte vi med en nøyaktighet på 6-8 punkt. Nå kan vi få opptil 1000 punkts nøyaktighet, ja, det er egentlig ikke grenser for hvor nøyaktig det kan bli. Men med presisjonen øker også tidsbruken. Det viktige er å finne de riktige nivåene i forhold til gjeldende kvalitetskrav, påpeker Morten Orstad. Foreløpig er det utelukkende Stig Magne Ueland og Kristoffer Norheim som står for de maskinelle målingene, men Orstad utelukker ikke at de kommer til å ansette flere. For et par år siden foretok vi vel én måling i uken. I dag går målemaskinene kontinuerlig, og akkurat nå har vi kø utenfor God stemning i QC-avdelingen: Produksjonssjef Morten Orstad (t.v.) og kvalitetskontrollør Stig Magne Ueland. døren her. Det har vært en rivende utvikling, noe som i tillegg til økte krav også skyldes stadig mer kompliserte deler og produkter, forklarer Orstad. NY PROGRAMVARE MÅ LÆRES Både han, Ueland og Norheim er svært fornøyde med nyinvesteringene, selv om de også krever sitt. Vi hadde en grundig gjennomgang og opplæring med Zeiss mann i Norge, og nå jobber vi iherdig for å få det inn i fingrene. Hver del som skal inn i maskinen programmeres først med utgangs punkt i 3D-tegninger. Med ny programvare tar dette noe lengre tid enn tidligere, men produksjonssjefen regner med at de skal være i godt gjenge opp mot jul. TOTAL GEVINST Dette er ikke bare maskiner, men lidenskap, smiler han, og påpeker at de nye maskinene ikke bare stiller krav til de som trakterer dem, men i høyeste grad også til ene i Malm Orstad, som produserer produktene som deretter kontrolleres. Med ny teknologi og nye muligheter hos oss her i QC, stilles det høyere nøyaktighetskrav også til selve produksjonen. Dette må tas hensyn til allerede på planleggingsstadiet. Slik sett er ikke dette bare en nivåheving av kontrollarbeidet, men på sikt også for produksjonen totalt sett, sier Orstad fornøyd. Tidligere målte vi med en nøyaktighet på 6-8 punkt. Nå kan vi få opptil 1000 punkts nøyaktighet, ja, det er egentlig ikke grenser for hvor nøyaktig det kan bli. Produksjonssjef Morten Orstad 10 11

7 Fra CNC til PC: Vil du, så får du Begge 23-åringene begynte som lærlinger ved CNCmaskinene i Malm Orstad i 2009, og begge ble utfordret og gikk videre til nye stillinger i bedriften få år etter. I dag jobber Gaute Mjåtveit som prosjektplanlegger og Jarle Ueland som prosjektleder i Malm Orstad. Begynte som lærlinger i Malm Orstad: Nå jobber Gaute Mjåtveit (t.v.) som prosjektplanlegger og Jarle Ueland som prosjektleder i samme bedrift. Motiverte lærlinger i produksjonshallen. EN GOD PLASS! De er skjønt enige, de nær 20 lærlingene i produksjonshallen. Malm Orstad har innfridd. I alle fall så langt. Vurderer dere allerede å tilbringe resten av yrkeslivet her? Det er litt tidlig å si etter bare noen måneder, smiler Steffen Nærland, som tar poenget. For ham var det viktig å få lærlingeplass i en lokal bedrift. Dessuten setter han pris på alle mulighetene Kleppbedriften kan tilby. FAGBREVMULIGHETER Hvilke muligheter? Vi kan ta mange forskjellige fagbrev her, - både montør, CNC, sveis, plate Jeg tror det dreier seg om en fem-seks Vi kan ta mange forskjellige fagbrev her Steffen Nærland forskjellige fag, skyter en annen inn. Transport og logistikk mener jeg også er mulig å ta her, sier an annen. De fleste av dem kommer fra Time videregående skule på Bryne, men også Gand videregående skole i Sandnes er representert, samt Sola og Randaberg videregående skole. GODT MALM ORSTAD-RYKTE Hvorfor søkte dere om lærlingeplass hos Malm Orstad? Det er en god plass. Christoffer Oftedal fra Time Videregående er klar. Han kjenner mange som har vært her tidligere. Det var viktig for min beslutning. Malm Orstad har et godt rykte på seg. Folk trives og snakker godt om plassen, utdyper han. Folk trives og snakker godt om plassen Christoffer Oftedal FORNØYD MED SKIFT Både første- og andreårslærlinger ser ut til å trives godt i lokalene på Voll. Det er kjekt å være i jobb, synes Simon Odland. Samtlige er fornøyd med skiftordningen. Og de som ennå ikke har begynt, ser fram til å komme i gang. Herlig å kunne sove lengre om morgenen innimellom. Ikke dumt med skifttillegg heller. HER OG NÅ Ingen har så langt vurdert videreutdanning. Foreløpig gjelder det å utføre det de så langt utelukkende har praktisert i skolesammenheng bak CNC-maskiner og i monteringen av framtidsrettede produkter. Det er kjekt å være i jobb, og ikke dumt med skifttillegg Simon Odland FLYT OG TIMING Etter to år som lærling fikk jeg jobb som i bedriften. En fin jobb, men jeg var ikke vilt begeistret for skiftarbeid og hadde dessuten lyst på mer variasjon, sier Gaute Mjåtveit. Han så for seg en jobb i monteringen, men Malm Orstad hadde andre planer for gutten. Da denne stillingen ble ledig, fikk jeg forespørsel om å ta den. Han slår forsiktig ut med armene der han sitter ved kontorpulten bak glassveggen som skiller planleggingsavdelingen fra produksjonshallen i Malm Orstad. Som planlegger kjenner han på et større ansvar. Det er kanskje den største forskjellen. I starten var det litt skummelt, men nå er det mer en naturlig del av jobben. Gaute er stadig inne i produksjonen for å påse at prosjektene går som de skal, at det som er bestilt av deler og utstyr er på plass slik at prosjektet hele tiden har god flyt. Timing er viktig, påpeker han. MÅ HOLDE TIDSFRISTENE I andre etasje, i nordenden av nybygget, finner vi Jarle Ueland foran PC-skjermen. I motsetning til kameraten valgte han skole framfor jobb ved lærlingetidens slutt. Jeg begynte på Teknisk Fagskole i Stavanger. To år. Det var naturlig å ta en telefon til Malm Orstad etter at han var ferdig utdannet. Jeg så for meg en jobb i konstruksjonsavdelingen, men Bjørnar Huru ville at jeg skulle prøve meg som prosjektleder. Og slik ble det. I tillegg til kontakten med kunden sørger Jarle Ueland for at design og produksjon koordineres og at prosjektet holder seg innenfor de tidsfristene som er satt. Det er helt avgjørende! fastslår han. Han trives godt i jobben. Liker variasjonen og synes det er kjekt med fornøyde kunder. MYE TIL FELLES De to Nærbø-guttene har mer til felles enn karriereløpet i Malm Orstad. De gikk i samme klasse på ungdomsskolen og på videregående og valgte altså begge i sin tid Klepp-bedriften som lærlingeplass. Hvorfor? Nei Gaute drar på det. Jeg kjente mange som hadde hatt lærlingeplass her tidligere og som var godt fornøyd. Tror nok det var av betydning. Det var egentlig ganske tilfeldig, sier Jarle. Men om inngangen ikke var helt bevisst, så var utgangen i aller høyeste grad det. Jeg var godt fornøyd med læreperioden på Malm Orstad og kunne ha begynt å jobbe i bedriften med det samme, men jeg hadde bestemt meg for skolegang først. FELLES FRITID? Foreløpig går det meste av tiden til jobb og trening, og det skulle ikke forundre oss om de to store karene også har valgt samme treningsopplegg. Det kan se slik ut! 12 13

8 Kristian Møller opererer CNC-maskiner i produksjonshallen hos Malm Orstad. Sjekk denne! Kristian har satt i stand en Volvo 164E, 73-modell. Atlantic Blue! TÅLMODIG OG NEVENYTTIG Godlynte småkommentarer og ertende blikk kommer fra kolleger idet de passerer bordet vårt i kantina. Hvordan er arbeidsmiljøet hos dere? Det er bra. Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke. Det passer ham også bra å jobbe skift. Kristian Møller har nemlig flere ting på tapetet. De siste fem årene har mye av fritiden gått med til å mekke på en Volvo 164E, 73-modell. Nå er den så godt som ferdig. Hvilken farge? Atlantic Blue! Han ler og fisker fram telefonen fra lomma. Henter fram bilde av den blå stoltheten. Jeg har satt på ganske solide hjul. Bilen formelig glinser i krom og skinn fra lyset i garasjen. Hva skal du gjøre med den? Kjøre med den under blå himmel. Og neste prosjekt? Bil, tenker du? Nei, det vet jeg ikke. Slike prosjekter er kostbare. Hvorfor han valgte å gå i gang med Volvo, har sin enkle forklaring i at alle hadde jo en Mustang i garasjen. Det er liksom rederbilen. Jeg ville ha noe annet. NYANSETTELSER Gert Haugland (20), Hognestad Ansatt: Kom fra: Aarbakke NY LÆRLING Kjersti Egeland Aasgård (31), Kvernaland. Document Controller Ansatt: Kom fra: Arena NY LÆRLING Anders Hagen (31), Tjelta Sr. Mech. Engineer Ansatt: Kom fra: C6 Technologies NY LÆRLING NAVN: KRISTIAN MØLLER ALDER: 40 ÅR STILLING: CNC-OPERATØR BOSTED: BESTE PLASSEN PÅ JORD (SOLA) SIVIL STATUS: SINGEL LANDET HOS MALM ORSTAD Det var da faren skaffet ham sommerjobb på WEPCO i Dusavika at Sola-mannen bestemte seg for å bli. Etter læretid og jobb hos Aarbakke, eierskap i en bensinstasjon, ett arbeidsår i USA og en periode hos Gefro, landet han til slutt hos Malm Orstad. Det er ni år siden nå, og Kristian Møller (40) er meget godt fornøyd med tingenes tilstand. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men vi har det på et vis fritt her. Han kommer lett slentrende gjennom døra fra produksjonshallen og inn til resepsjonsområdet. Litt spørrende i blikket og tydelig spent på hva som venter. Du skulle jo hatt på deg antrekket fra helga, kommer det blidt og halvveis ertende fra resepsjonisten idet vi går inn i kantina. I helgen var Møller nemlig iført läderhosen med tilhørende sokker, sko og skjorte. Kjekk kar i bunad: Arbeidsantrekk i USA. Oktoberfest: Krever sitt antrekk! BLI KJENT MED Vi var de eneste, gliser han. Sammen med en gjeng kamerater deltok han på Oktoberfesten i Stavanger siste helgen i september. Det blir derfor ingen tur til München i år. OKTOBERFESTLIGHETER Men Oktoberfesten i München har så langt vært en årlig tradisjon. I sju år har Møller og kameratene bestilt flybilletter, hotell og booket seg inn i de ulike teltene på festivalområdet under ølfestivalen i Sør-Tysklands hovedstad. Framover ser han for seg at det blir München annethvert år. Det får holde. Hotellene skrur opp prisene prosent under festivalen. Så billig er det på ingen måte ikke. Flybilletter, mat og drikke kommer oppå der igjen. Han ler hoderystende og forteller at tyskerne opererer med statistikk på rundt sju millioner besøkende fra hele verden i løpet av de ukene festivalen pågår. Det konsumeres til sammen 7,1 millioner liter øl. Hvordan de måler dette, vet jeg ikke, men det er jo artig med slike tall. BILDILLA I tillegg til bilen har han pusset opp barndomshjemmet som han overtok for fire år siden. Selv om parketten er slipt ned og lakkert på nytt, alle vegger tapetsert eller malt, nytt bad installert og terrasse bygget alt mer eller mindre selvgjort står flere poster igjen på programmet. Jeg skal blant annet utvide garasjen. Trenger bedre plass til å mekke. Er der noen form for sammenheng mellom CNC og mekking? Overhodet ikke! Det finnes flere er som omtrent ikke vet foran og bak på en bil. Han gliser. Hvilken bil kjører du til vanlig? Audi A4, stasjonsvogn. Sort? Han ler. Selvsagt! ÅRLIG USA-TUR I 2002 valgte Kristian Møller å ta permisjon fra jobben for å arbeide ett år ved EPCOT-senteret i Florida, USA. Der jobbet han som servitør i Restaurant Akershus i den norske paviljongen sammen med rundt 120 andre nordmenn fordelt på bakeri, båtride og butikk. Totalt var mellom nasjoner representert, og han har fortsatt kontakt med flere av dem han jobbet sammen med, blant annet en norskamerikaner som fortsatt jobber og er bosatt i Orlando. Vi var tre kamerater som fikk god kontakt og nå er vi to som reiser over på besøk tre uker hvert år. Det er fast program, vi bor gratis og disponerer en av bilene hans, sier Kristian fornøyd. SINGEL UTEN STRATEGI Også Møllers storebror har valgt å bosette seg i USA. Han er også singel, så mor og far hadde nok satset på at jeg skulle skaffe dem noen barnebarn, men det begynner å se dårlig ut. Han ler og forteller at han ikke har laget noen strategi for å komme dit heller. Men tidligere i samtalen kunne han fortelle at han likte å besøke Las Vegas for å se på fine bygninger. Og kanskje andre fine ting også? Latteren fyller kantina og henger igjen idet Kristian Møller reiser seg opp og går tilbake til CNC-maskinen og dagens oppgaver. Langt fra USA, Vegas og strøkne biler, men en god plass å være. Jeg ville ikke ha byttet med noen. Christoffer Oftedal (19), Lærling CNC NYE FAGBREV VI GRATULERER! Waldemar Solberg, Industrimekaniker Monica Hole, Marius Fiskebekk, Kristian Tu Storhaug (19), Lærling CNC Ole Ådneram, Industrimekaniker Raymond Lie, Kristian Stangeland, Simon Odland (20), Lærling CNC Thomas Haugland, Industrimekaniker Steffen Bore, 14 15

9 SOSIALT TUR TIL PRAHA I SEPT- EMBER Tidlig fredag 5. september troppet 150 reiselystne Malm Orstad-ansatte, med og uten følge, opp på Sola for avreise til Praha. Stemningen var veldig god, og alle gledet seg til en kjekk helg sammen med gode kollegaer. Flyturen gikk fort unna, og ved ankomst Praha stod bussene klare og kjørte oss opp til borgen der guiden ventet. Han ga oss innblikk i stedets severdigheter før vi gikk til felles lunsj. Etter lunsj gikk vi til Design Hotel Prague for å sjekke bofasilitetene. Et flott hotell med sentral beliggenhet! Resten av dagen disponerte vi fritt før vi møttes til middag om kvelden. Lørdagen var opp til den enkelte å bestemme innholdet i. Og det var ikke vanskelig i en by som Praha, med mye flott å se og gode shoppingmuligheter i gangavstand fra hotellet. En del benyttet også anledningen til å få seg en spabehandling til en langt billigere penge enn hjemme. Ryktene sier at det var en svært behagelig opplevelse. Søndagen var også til fri disposisjon før vi satte kursen mot flyplassen og flyturen hjem. Alle var enige om at det hadde vært en veldig kjekk tur med fantastisk sommervær og mye godt lag. Nå gleder vi oss til neste tur og lurer på hvor den går! ÅPEN DAG HOS MALM ORSTAD Fredag 17. oktober var det igjen tid for Malm Orstads årlige Åpen Dag. Mange kunder og leverandører hadde funnet veien til Voll denne ettermiddagen. På programmet stod omvisning, presentasjoner og flere forskjellige konkurranser. Grillmaten ble denne gang laget av Gourmet Consulting i Klepp. Det smakte aldeles nydelig! 16

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag Refleks 1 - Februar 2007 - Vi må sikre at langt flere får vite hva vi er gode på. Det er viktig, sier regiondirekør i vest, Ingrid Tjøsvold. Full fart i Farsund s 24-25 NR.1-2007 Vant 10 av 20 kontrakter

Detaljer

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen

info Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Satser mot Sotsji Anette sagen klar for ol Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2012 Volvo ECR235C: Ny 26-tonner i Cramo-stallen Tema: Stor tro på vekst i anleggsbransjen Frisør eller tannlege? Alle trives i moduler Satser mot Sotsji Anette sagen

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

På vei til matfesten. Rosenkilden DET NORSKE MÅLTID 2012:

På vei til matfesten. Rosenkilden DET NORSKE MÅLTID 2012: Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 10 2012 årgang 19 DET NORSKE MÅLTID 2012: På vei til matfesten Heine Totland og Arne Hjeltnes starter turen til Stavanger og årets matfest den 25. oktober på TV 2.

Detaljer