Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1

2 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes uten kommentarer. Sak 2. Valg av ordstyrer, referenter og møtevitner. Vedtak: Liv M. Aastv ble valdt som ordstyrer. Anne Mette Mikkelsen og Trude Skogesal ble valgt som referent, Birgitte de Martens og Sindre Kirkvoll ble valgt til møtevitner/tellekorps. Sak 3. Styrets årsberetning for , samt årsmeldinger fra komiteer. Årsmelding fra styret Styret har i perioden bestått av: Leder: Vigdis Kaas Nestleder: Arne Johan Aastvedt Sekretær: Anne Mette Mikkelsen Kasserer: Arne Johan Aastvedt Styremedlem: Merete Mowinchel Styremedlem: Trude Skogesal Kontaktpersoner, etc: Utstillingskomite: LC utvalget: Web ansvarlig: Anne Mette Mikkelsen Liv M. Aastvedt Arne Johan Aastvedt Sindre Kirkvoll Trude Skogesal Merete Mowinchel Miriam Kristine Sandvik Kristin Thale Grant-Falch Birgitte de Martens/Cecilie Hopland Jentoft Valgkomité: Revisor: Liv M. Aastvedt Miriam Kristine Sandvik Øivind Berg Larsen (IUKN) Det har i perioden blitt avholdt 7 styremøter, styret behandlet 12 saker i 2010 og 9 saker i Klubben ble etablert etter ønske om å få i gang aktiviteter for mynder og myndeeiere i området. Vi hadde på forhånd hatt kontakt med Norsk Myndeklubb, Norsk Greyhoundklubb, Irsk Ulvehundklubb Norge og LC-Norge. 2

3 Styret fikk i oppgave å utarbeide forslag til lover og vedtekter som skulle fremlegges ved neste generalforsamling, samt arrangere aktiviteter for klubbens medlemmer. Det ble vedtatt at styret skulle ha to underkomiteer; en for utstilling og en for lure coursing. Leder for hver av disse komiteene skulle være representert i BOM sitt styre. Det har i perioden blitt avholdt 7 styremøter, styret behandlet 12 saker i 2010 og 9 saker i Medlemmer I hadde vi 22 medlemmer, hvorav 4 familiemedlemmer. Aktiviteter: I forbindelse med Norsk Kennel Klub sin utstilling i Hordaland ble det arrangert offisiell utstilling og valpeskue for hele gruppe 10 på Manger. Sammen med LC Norge arrangerte vi kick-off på Totland juni Høsten 2010 kom det frem at LC Norge ikke lenger ønsker å bli representert gjennom BOM i vårt område og komiteen ble derfor oppløst Det arrangeres fellestur første søndag i måneden, hundeslipp på Totland og utstillingstrening på parkeringsplassen på Vestkanten. Før jul ble det avholdt juleavslutning. Kommunikasjon: Klubben har en hjemmeside, og en facebook side som brukes som kontakt og informasjonsorgan. Årsrapport fra utstillingskomiteen Utstillingskomiteen har i hovedsak bestått av Arne Johan Aastvedt, Liv Margrethe Aastvedt, Sindre Kirkvoll og Anne Mette Mikkelsen. Utstillingskomiteen arrangerte for første gang utstilling for hele gruppe 10 Mynder den 10. april Dommeren var Mr Wim Wiersma fra Nederland. Vi hadde 89 hunder påmeldt og den største gruppen var whippetene på hele 35 voksne og 4 valper. Det var en fantastisk utstilling med masse flotte premier, stor ring og masse av plass. En stor takk til alle som hjalp til, stilte med gavepremier, lotterigaver og gjorde denne utstillingen til en fantastisk dag for oss alle. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger fra deltagere og takke alle for de rosende ordene. Utstillingen gikk med overskudd, og det var målet vårt. Vi gleder oss alle til å arrangere utstillingen igjen 14. april 2012, og gjøre dermed dette til ett årlig arrangement for Mynder i Bergen. For utstillingskomiteen Anne Mette Mikkelsen & Liv M. Aastvedt Årsrapport fra Utstillingstreningene Det har blitt avholdt utstillingstrening på vestkanten hver torsdag fra sept 2010 frem til Dogs4All på Lillestrøm, og med oppstart igjen midten av januar og frem til mai 2011 og NKK Kristiansand. Det har vært gledelig mange mynder, spesielt whippet, irsk ulvehund og hjortehund representert på trening. 3

4 Disse treningene er åpne for alle raser og ikke raser. Jeg fokuserer på kontakt mellom eier og hund og at ekvipasjen skal kunne fungere godt i utstillingsringen. Etter gjennomgått flere treninger bør de minst kunne få på kritikk at hunden er velvist. Vi har hatt gledelige tilbakemeldinger fra deltakere som har fått både CK, Cert, Championat, BIR, BIG og BIS plasseringer på flere utstillinger, deriblant flere store både her vest og ikke minst på Østlandet. Dette er en form for aktivitet som er positiv både for hund og eier, og ikke minst for klubben. Skaper mye goodwill blant andre enn bare myndefolk. Liv M. Aastvedt Årsrapport fra LC komiteen 12. og 13. juni 2010 arrangerte Bergen Og Omegn Myndeklubb LureCoursing helg. Området på Totland ble brukt som bane, Fanahytten ble leid for å kunne ha toalettforhold, mat og teori innendørs. Totalt 13 hunder var påmeldt og møtte opp, fra Stavanger i sør til Sogn og Fjordane i nord. Thomas Klokkerhaug og Petter Lundby stilte fra det nasjonale LC- utvalget, og hadde med seg maskin, trinser, snor og annet utstyr som trengs. I forkant var det dugnad på banen: gresset ble klippet og huller ble tettet. Det ble også kjøpt inn mat og drikke for å kunne holde på hele to dager. Fanaposten som var varslet, stilte opp og tok flotte bilder og lagde en fin reportasje om kaninjakt på Totland, dette var svært god omtale for sporten. Arrangementet ble gjennomført både med praksis og teori, og for noen hunder var det opplagt et stort talent. For andre må det jobbes litt mer for at de skal løpe fra mor eller far... Uansett tror jeg alle deltakere, både på fire og to bein, hadde en svært trivelig helg. Lurecoursing er bruksprøven for mynder. Sporten er internasjonal og godkjent av FCI, og det arrangeres årlig Europamesterskap i lurecoursing. Lurecoursing egner seg godt for dem som ønsker å gjøre noe morsomt sammen med hunden, og der det er hunden alene som skaper resultatet. Hunden må være godt trent fysisk, da de gjennom et løp får gitt alt både fysisk og psykisk. Dersom interessen er tilstede, ønsker LC- utvalget å etablere en lokalklubb i Bergen. Dette krever interesserte ildsjeler; all opplæring vil bli gitt gratis, men noe reising til Østlandet må påregnes. Trude Skogesal Leder LC-Komiteen Sak 4. Klubbens reviderte regnskap for , samt revisjonsberetningen. Årsberetning fra Kasserer Bergen og Omegn Myndeklubb regnskapsåret 2010/2011 Klubben hadde en god start i 2010 da vi fikk overført midler fra gamle BOM på over kr. Dermed hadde vi godt med startkapital og mulighet til å kunne arrangere både lurecoursing oppvisning og trening sommeren 2010 og ikke minst en myndespesial på Manger i april Selv med gode påmeldingstall på utstillingen 2011 så ser vi at det ikke genererte mange kronene i kassen tilslutt når alt er betalt. Men da må en ha i mente at det er gjort en god del investeringer bl.a. i sløyfer og 4

5 premier, og ikke minst i mye materiell som er mulig å ha med videre til andre arrangement. Ser vi utstillingens regnskap i lys av dette er det et totalt overskudd på ca 4000 kr. Utstillingstreningen har generert godt med penger, i overkant av 4000 kr. Dette er også gode penger å ta med seg når en skal avholde arrangement for medlemmer. Totalt i resultatregnskapet gikk klubben i sitt første år med et overskudd på kr ,-. Dette må sees i sammenheng med midlene vi har fått fra gamle BOM og ikke regnes med videre. Vi har fortsatt svært få betalende medlemmer. Dette er noe som kasserer ønsker at styret må jobbe ekstra med. I budsjettet for regnskapsåret 2011/2012 har kasserer foreslått en økning på antall betalende medlemmer til 30 stk. Ser en på utstilling for neste år så har jeg kun regnet et overskudd på 1000,- kr fordi vi bør ta høyde for at vi muligens er nødt til å avholde utstilling med to dommere. Totalt, om medlemmene er aktive og har gode arrangementer, så skal vi klare et pent overskudd neste år på ca 5000,- kr. Arne Johan Aastvedt Kasserer/Nestleder Vedtak: Regnskapet for godkjennes uten kommentar. Sak 5. Innkomne forslag 5.1 Styrets forslag til lover for Bergen og Omegn Myndeklubb. 5

6 Lover for Bergen og Omegn Myndeklubb Vedtatt av årsmøtet den 22. juni KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Myndeklubb (BOM). 2 Tilknytning Klubben har sete og verneting i Bergen. 3 Formål Klubbens formål er å: a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet b) fremme mulighetene for aktivitet med hund c) BOM er en sammenslutning av medlemmer fra Norsk Mynde Klubb (NMK), Norsk Greyhound Klubb (NGK), Irsk Ulvehund Klubb Norge (IUKN) og Podencoklubben (PK) og skal jobbe for å fremme mynderelaterte aktiviteter i Bergen og omegn. d) bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, i samarbeid med aktuell raseklubb e) jobbe for å fremme og ivareta medlemmenes kynologiske interesser KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP 4 Medlemskap a) Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. b) For å inneha medlemskap i BOM må medlemmet ha gyldig medlemskap og tilknytning til en av de raseklubber som representerer myndene (FCI gruppe 10 Mynder samt FCI gruppe 5 raser som tidligere ble definert som mynder). Disse myndeklubbene skal til enhver tid være registrert som raseklubb hos NKK. Pr d.d. NMK, NGK, IUKN og Podencoklubben. 5 Medlemskontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år. 6

7 6 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være klubben i hende innen 1. mai. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 7 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: a) utmeldelse b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre d) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite e) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber. 8 Disiplinære reaksjoner Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Klubbens styre kan advare, anmode om å uttrede, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre. 9 Æresmedlem Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æres-medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. KAPITTEL 3 - ORGANISASJON 10 Klubbens organer a) Årsmøtet b) Ekstraordinær årsmøte c) Styre d) Valgkomite 7

8 11 Årsmøte Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 30 juni og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 6 ukers varsel, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere. Med innkallelsen skal følge: Dagsorden Undertegnet Årsberetning Undertegnet regnskap med revisors beretning Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Valgene skjer for to år av gangen. Leder, kasserer, et styremedlem og et varamedlem velges på like år, nestleder, sekretær, et styremedlem og et varamedlem velges på ulike år. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Møte- og stemmerett i årsmøtet har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Fullmakter kan benyttes av medlemmene. Ingen medlemmer kan møte med mer enn en, 1, fullmakt. Fullmakt kan kun benyttes ved avstemming på valg, ikke sak. 12 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minimum 10 medlemmer eller minst 30 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 8

9 13 Årsmøtet behandler Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps. Årsberetning. Regnskap med revisors beretning. Budsjett for neste år. Planer for drift og aktivitet neste år. Valg av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer 2 Styremedlemmer 2 Vararepresentanter Valg av revisor. Andre saker som står oppført på dagsorden. 14 Tillitsverv Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevern (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 15 Styret Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to, 2, styremedlemmer og to, 2, vararepresentanter som alle velges av årsmøtet. Styret har ansvar for å: a) Lede klubben mellom årsmøtene. b) Avholde årsmøte. c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen. d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet. e) Oppnevne komiteer, eventuelt redaktør, og representanter for klubben. f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region. g) Utarbeide retningslinjer for komiteer, representanter og eventuelt redaktør. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene. 16 Valgkomite Valgkomite består av utgående medlemmer fra styret, minimum to personer. Hvis det er for få medlemmer som går ut er eller blir sittende i kommende valgkomite, er det styrets oppgave å oppnevne nye medlemmer i valgkomite. 9

10 KAPITTEL 4 - REVISOR 17 Revisor Årsmøtet velger hvert år revisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Revisor bør være registrert revisor, eller være person med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. KAPITTEL 5 - DIVERSE BESTEMMELSER 18 Lovendring Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 19 Stemmetall Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall. 20 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Ved oppløsning fryses klubbens midler i bank og det oppnevnes en ansvarlig for å ta vare på klubbens eiendeler. Dette gjøres i 10 år. Om ikke noen ønsker å gjenoppta klubben, etter 2 denne klubbs formål, vil BOM s eiendeler og midler deles, i forholdsmessig andel, de klubber som medlemmene representerte ved oppløsningstidspunkt. Ved ønske om gjenopprettelse av BOM etter en evt oppløsning, må nytt interimsstyre konstitueres og fremvise et årsmøte vedtak på stiftelse av BOM etter 2 sine formål. Definisjoner Absolutt flertall Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. Kvalifisert flertall Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. Klubbforkortelser BOM = Bergen og Omegn Myndeklubb 10

11 IUKN = Irsk Ulvehundklubb Norge NGK = Norsk Greyhound Klubb NKK = Norsk Kennel Klub NMK = Norsk Myndeklubb PK = Podencoklubben Vedtak: Lovne ble vedtatt, men noen små endringer og strykninger. Sak 6 Valg Valgkomiteen har bestått av Liv M. Aastvedt og Miriam K. Sandvik Følgene personer er forespurt og har akseptert følgene styreverv: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Vigdis Kaas (ikke på valg) Sindre Kirkvoll, 2 år Anne Mette Mikkelsen, 1 år Arne Johan Aastvedt, (ikke på valg) Jorunn Kalsås, 1 år Mona Kayser 2 år Elisabeth Halvorsen 1 år Stine D. Gaarder 2 år Vedtak Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Sak 7 Evt Valg av revisor: Øivind Berg Larsen ble valgt. Det ble også valgt en valgkomite: Liv M. Aastvedt (leder) Birgitte de Martens 11

12 Referent: Anne Mette Mikkelsen (sign) Referent: Trude Skogesal Møtevitner: Sindre Kirkvoll Birgitte de Martens 12

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer