Årsmøte i Norges Guideforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Norges Guideforbund"

Transkript

1 ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011

2 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere. Valg av tellekorps. Godkjenning av saksliste. Saksliste: Sak 1. Behandle og godkjenne fullmakter. Sak 2. Årsberetning for Sak 3. Årsregnskap for Revisors beretning for Sak 4. Fastsette årskontingent for Sak 5. Sak 6. Sak 7. Innkomne saker. 5 a: Vedtektsendring 5 Årsmøtet fra Styret 5 b: Autorisasjonsutvalgets innstilling fra Styret 5 c: Vedtektsendring 3 Medlemskap fra Trondheim GF 5 d: Forslag om endring av lotteri på Landsmøtet fra Kristiansand OG Søknad om medlemskap Fastsette honorar for 2010 til styremedlemmer, revisor og valgkomité. Sak 8. Valg av styremedlemmer i henhold til Vedtektene 7a. Sak 9. Valg av revisor i henhold til Vedtektene 7b. Sak 10. Valg av valgkomité

3 ÅRSBERETNING FOR NORGES GUIDEFORBUND Styret, komiteer og kontakter. NGF har i inneværende periode bestått av: Leder: Kari Steinsvik Ålesund Guideforening Sekretær: Kåre Walvik Stavanger Guide Forening Kasserer: Bente Blomholt Drammen Guideforening Styremedlem: Niels Henrik Jensen Kristiansand og Omland Guideforening 1. varamedlem: Maibritt Christensen Oslo Guideforening 2. varamedlem: Beate Roscher Salen Bergen Guideforening Revisor: Henri G. Jaquet Oslo Guideforening Vararevisor: Bente Dahlen Lillehammer Guideforening Valgkomité: Karin Bergh Jørgensen Oslo Guideforening Sidsel Waage Aurdal Ålesund Guideforening Kari Jemtland Moen Gjøvik-Toten Guideforening 1. varamedlem Trine Søraa Trondheim Guideforening 2. varamedlem Sigrid Hansen Harstad og Omegn Guideforening Utdanningsleder: Trine Søraa Trondheim Guideforening Web-ansvarlig: Hilde M. Normark Narvik Guide Kontaktperson IGC: Trine Søraa Trondheim Guideforening til oktober 2010 Laila Klem Tveten Drammen Guideforening fra oktober 2010 Anne Berit Foldnes Stavanger Guideforening (Varamann) Kontaktperson FEG: Niels Henrik Jensen Styret Regionale utdanningskontakter: Nord-Norge Chantal Forså Harstad og Omegn Guideforening Midt-Norge Astrid M. Aasum Trondheim Guideforening Møre og Romsdal Britt Walle Ekroll Ålesund Guideforening Hordaland Ellen M. Søvig Bergen Guideforening Rogaland Anne Berit Foldnes Stavanger Guide Forening Sørlandet Martha Håverstad Kristiansand og Omland Guideforening Indre Østland Inger Marie Langemyr Lillehammer Guideforening Oslofjordregionen Lisen Wikant Oslo Guideforening Styremøter: Styret har i perioden hatt 4 styremøter: 1. Bergen 20. mars Kristiansand 04. september Oslo 16. januar Oslo 17. mars 2011 Det var ingen utskiftninger i styret og det ble derfor bestemt ikke å avholde styremøte våren Arbeidsoppgavene har vært de samme som foregående år. Kasserer Bente Blomholt har understreket at til tross fra støtten fra Innovasjon Norge er det viktig å holde en streng økonomisk kontroll. På bakgrunn av samarbeidet med Innovasjon Norge ble det mulig for autorisasjonsutvalget å avholde 2 møter. MVA-saken. Årsmøtevedtaket ang MVA ble sendt til Finansdepartementet og i mai fikk vi vite at guiding og guidetjenester ble tatt ut av forslaget til Kulturmoms, men det skulle bli tatt opp igjen i forbindelse med Statsbudsjettet. I august ble det klart at NGF måtte ta et nytt initiativ ang MVA på guidetjenester og gode diskusjoner ble gjort elektronisk. Leder deltok i tillegg på et møte hos HSH Reiseliv ang Finansdepartementets forslag i Statsbudsjettet om moms på guidetjenester. NGF sendte en egen henvendelse til Finansdepartementet, med kopi NHD, hvor vi gjentok de viktigste argumentene fra uttalelsen tidligere på våren i forbindelse med Kulturmoms-loven. Gleden var stor da det viste seg at Finansdepartementet droppet forslaget om moms på guidetjenester i det endelige Statsbudsjettet.

4 Som vanlig ble styremøte i september holdt i arrangørbyen for neste landsmøte. Styret ser det som viktig å starte kontakten med landsmøtearrangøren på et så tidlig tidspunkt. Læreplanen til NGF trenger en revidering og styret bestemte at det skulle arrangeres et utvidet UDK-treff i januar. På grunn av autorisasjonsutvalgets innstilling ville også etterutdanning bli et sentralt tema. Også i inneværende år har styret hatt møter med ulike reiselivsaktører i forbindelse med styremøtet i Oslo. 2. Andre møter og konferanser. a) Utvidet UDK-treff Dette ble arrangert på Clarion Collection Hotel Bastion den 15. januar NGF dekket reise og overnatting i enkeltrom for tilreisende deltakere. Følgende deltok: Trine Søraa Utdanningsleder Martha Håverstad UDK Sørlandet Anne Berit Foldnes UDK Rogaland Ellen M. Søvig UDK Hordaland Britt Walle Ekroll UDK Møre og Romsdal Astrid M. Aasum UDK Midt-Norge Lisen Wikant UDK Oslofjord-regionen Sigrid Hansen Vara UDK Nord-Norge Kirsten Elmar Mikkelsen OGF utdanning Sylvia Solem OGL utdanning Sidsel Waage Aurdal Autorisasjonsutvalget Kari Steinsvik Styret Bente Blomholt Styret Niels Henrik Jensen Styret På møtet presenterte autorisasjonsutvalget sin rapport som skal legges frem på årsmøtet. Læreplanen ble grundig gjennomgått og en revidert utgave er under utarbeidelse. Trine Søraa har trukket seg fra vervet som Utdanningsleder og i den forbindelse ble det diskutert endringer i utdanningsnettet og hvordan ansvarsforholdet skal være mellom UDK-ene og styret. Etterutdanning ble også et sentralt tema. Ellen M. Søvig hadde laget til en ny Litteraturliste med web-adresser. Den er lagt ut på våre nettsider under medlemsinformasjon. På slutten av møtet fikk vi besøk av Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin som orienterte om reiselivsavdelingen i Innovasjon Norge og problemstillinger de står over for i dag. b) Møte hos HSH Reiseliv vedr. MVA på guidetjenester. I forbindelse med forslaget til Statsbudsjett ble det klart at Finansdepartementet ville foreslå moms på guidetjenester. Leder i NGF ble innkalt til et møte i HSH Reiseliv den 19. august sammen med Marit Utaker fra Oslo Guidebureau, Ingrid Løseth og Kirsten E. Mikkelsen fra Oslo Guideservice, Kristian Bredby medlem i HSH, Hilde Solheim fra HSH Reiseliv og advokat fra HSH. Ønske for møtet var en felles uttalelse om ikke å innføre moms på guidetjenester. c) Møte med Innoguide et prosjekt ved Universitetet i Stavanger. Styret fikk høsten 2010 forespørsel fra Universitetet i Stavanger om vi kunne være behjelpelige i et EU-prosjekt om guideutdanning. I den forbindelse ble det innkalt til et møte i Stavanger den 6. januar. Fra NGF møtte: Ellen M. Søvig, Anne Berit Foldnes, Kirsten E. Mikkelsen, Kåre Walvik og Kari Steinsvik. I tillegg var det representanter fra guideformidling. For NGF var det interessant å diskutere situasjonen i dag og mulige fremtidige løsninger for guideutdanning. Det ble på møtet fremhevet at den måten NGF organiserer sin kursvirksomhet er klart bedre enn slik det gjøres i andre nordiske land. d) Møte med Norway Convention Bureau, NCB v/ Bente Bratland Holm. NGF orienterte om forbundet og det arbeidet vi gjør for å kvalitetssikre guidearbeidet. Bente Holm fortalte om NCB. De jobber for å få utenlandske kurs- og konferanseaktører til å komme til Norge. I den forbindelse jobber de tett opp mot de destinasjons-selskapene som er med blant eierne. Kvalitet i alle ledd er viktig for dem og de satte stor pris på at NGF tok kontakt for å fokusere på hvor viktig guiderollen er også i dette reiselivsproduktet. e) Møte med Oslo Guideservice v/kirsten E. Mikkelsen. NGF ønsket dette møtet for å få en orientering om den endringen som har skjedd i Oslo Guideservice i forbindelse med nye eiere. Leder Ingrid Løseth var bortreist, men Kirsten E. Mikkelsen har deltatt i alle forhandlingene og kunne gi god informasjon til styret. Oslo Guideservice har i alle år stått for solid kvalitet på guidene og de vil jobbe for at dette vil fortsette også i fremtiden. Oslo Guideforenings medlemmer er nå sikret mange flere oppdrag i forbindelse med cruisetrafikken. Styret fikk forståelse av dette er mottatt med glede i Oslo Guideforening og ønsker lykke til fremover. I skrivende stund forsøker styret å få til et møte med politikere i Næringskomiteen på Stortinget. Styret har ikke økonomi til å reise til Oslo bare for eksterne møter og det er ikke alltid det passer å avtale møter i forbindelse med styremøtene. Styret har hittil hatt kontakt med Nærings- og Handelsdepartementet og de mest sentrale reiselivsaktørene. Vi har lært at det er viktig å være på banen, spesielt når det gjelder å sette fokus på kvalitetssikring av guideopplæring, kompetanseheving og kvalitetskriterier for guiderollen i reiselivsproduktet. Kontakten med departement vil bli opprettholdt, men vi ser også et behov for å kontakte politikerne for å markere sterkere det vi jobber for.

5 3. Arbeidsprogram a) Kontakt med lokale foreninger. Pr har NGF mottatt kontingent fra 14 foreninger og 3 enkeltmedlemmer, til sammen 532 medlemmer. Guide Team Vesterålen har hatt problemer med utmeldinger, men valgte i høst å fortsette som forening. Styret ønsker også i år å understreke at foreningene må bli flinkere til å sende inn årsberetning og informasjon om ledelsen i den enkelte forening. Informasjon til NGF-medlemmene har i år vært sendt til foreningsledelsen for videresending til foreningens medlemmer. Kasserer Bente Blomholt kan opplyse at det var få problemer med innbetaling av kontingent i inneværende år. Det er viktig at foreningene sender inn oppdaterte medlemslister til henne hvert år. b) Informasjon til NGF-medlemmene. I år har vi ikke hatt NGF-Nytt. Styret ønsket derfor å sende hilsen til alle medlemmene med jevne mellomrom. Det ble sendt ut en hilsen før sommeren, i september, desember og februar. For styret har det vært viktig å gi informasjon om styrets arbeid, landsmøteinvitasjon og gi inspirasjon til å tenke etterutdanning og oppdatering. Alle disse utsendelsene er også lagt ut på nettsidene våre. Styret er helt avhengig av at den enkelte forening videresender denne informasjonen med en gang. c) Medlemstallet. Det har i år ikke vært forespørsler om nye guideforeninger. Imidlertid har vi fått søknad fra 2 guider på Hitra som har tatt guidekurs i Trondheim med tilpassning til sitt lokalområde Hitra/Frøya. UDK Midt-Norge, Astrid M. Aasum fikk til et godt opplegg for dem og de har bestått eksamen. Søknaden vil bli behandlet i sak 6 på Årsmøtet. d) Læreplan for lokalguider og kurs. Det ble solgt 2 Læreplaner i Flere av foreningene har arrangert kurs i løpet av året. Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo har uteksaminert flere guider. Det er kurs i gang både i Oslo, Kristiansand, Ålesund, Bergen, Brønnøysund, Vesterålen og Narvik/Ofoten. Som nevnt i forbindelse med det utvidede UDK-treffet er Læreplanen til revidering. Det er behov for å se på ulike måter å arrangere et NGF-godkjent kurs. Nye medier tas i bruk og ikke minst må NGF ha klare retningslinjer for hvordan selvstudie kan brukes i vårt godkjente kursopplegg. UDK-nettet vil bestå, men styret ønsker at Osloguide-utdanningen også skal ha en representant blant UDKene. e) Id-kort Det ble utstedt 32 ID-kort i Det ble laget ny utforming av ID-kortet. ID-kort utstedes kun en gang i året med frist 15. mai for bestilling. Gyldighetstiden vil bli 5 år og det er ønskelig med digitalt bilde. f) Websider Hilde M. Normark er web-redaktør. Styret er meget fornøyd med samarbeidet med henne. Sidene våre blir mer og mer brukt, men fremdeles tror styret at en del medlemmer ikke kjenner og bruker de godt nok. Styret vurderer mer bruk av intranett. Det har vært ønske fra UDK-ene om å kunne bruke slike sider til intern kommunikasjon. Det å omdanne våre web-sider pr i dag til dynamiske, vil medføre en betydelig økonomisk utgift som vi foreløpig ikke kan påta oss. Styret arbeider videre med andre tekniske løsninger. Det er allerede nå gjort klart til å kunne bruke lukkede medlemssider med passord på NGF sin web. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. Under menyen medlemsinfo på web-sidene, er det i dag også muligheter for å bruke blogg. Denne har frem til nå ikke vært brukt av medlemmene. Web-redaktøren vil forsøke å gjøre denne lettere å bruke både som kommunikasjonskanal og forum for debatt for medlemmene. NGF-gruppen på facebook er imidlertid også åpen for venner av NGF, ikke bare guider. Med nettsidene, intranettet, bloggen og Facebook-siden er NGF godt oppdatert på dataområdet med de økonomiske rammene vi har til rådighet. Styret ønsker at mediaomtale rundt om i landet også skal bli lagt ut på våre nettsider og vil oppfordre foreningene å sende aktuelle saker. Slike mediaomtaler og all oppdatering som foreningene ønsker på NGF sine nettsider skal sendes til Niels Henrik Jensen som er styrets web-kontakt.

6 g) Kjøring og guiding Styret fikk en konkret henvendelse fra Bergen Guideforening med spørsmål om ikke NGF kunne ha en offisiell kommentar. Dette er en gjenganger i NGF og styret har laget en uttalelse som står på nettsidene våre. Vi vil i tillegg undersøke med samferdselsmyndighetene om hvordan vi kan komme videre med denne saken. 4) Kvalitetssikring a) Autorisasjonsutvalget På årsmøtet ble følgende medlemmer oppnevnt til Autorisasjonsutvalget: Ellen M. Søvig, BGF, Kirsten E. Mikkelsen, OGF, Sidsel Waage Aurdal, ÅGF og Niels Henrik Jensen fra Styret. Utvalget har hatt 2 møter og leverte i høst en innstilling som vil bli behandlet under sak 5b i Årsmøtet. b) Samarbeid med Innovasjon Norge Møtene som NGF har hatt med ulike reiselivsaktører og departementet, Autorisasjonsutvalget og det utvidede utdanningstreffet er foreløpig med i det som skal danne grunnlaget for vår tilbakemelding til Innovasjon Norge. I tillegg vil Styret følge opp punktene som gjelder guiding i Cruiserapporten som kom i midten av februar. 5) Internasjonale organisasjoner NGF er medlem i IGC (Inter-Nordic Guide Club) og FEG (European Federation of Tourist Guide Associations) Niels Henrik Jensen er kontaktperson for styret. IGC hadde sitt årsmøte i København den 2, oktober og Niels Henrik Jensen representerte NGF. Laila Klem Tveten, Drammen GF er valgt inn i styret for Norge. IGC er inne i en noe turbulent periode og årsmøte i ÅBO i april 2011 vil være viktig for hvordan fremtiden blir for organisasjonen. FEG arrangerte sitt Annual General Meeting; AGM, i Wien i november og Niels Henrik Jensen representerte NGF. FEG arbeider bl.a. aktivt overfor både EU systemet og hele turistindustrien med møter, representasjon og lobbyvirksomhet. I tillegg følger de opp den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, CEN, piratguiding og utdanning av guider, og tilbyr i tillegg en rekke kurs og møter for guidefaglig utvikling. 6) Fremtidige Lands/årsmøter 2011 Oslo 2012 Kristiansand 2013 Ålesund Styret vil rette en stor takk til de foreningene som tar på seg arbeidet med å arrangere Landsmøtet i Norges Guideforbund. Styret vil takke hver enkelt for innsatsen i Ålesund, 28. februar 2011 Kari Steinsvik Leder

7 REGNSKAP Note Inntekter Virkelige tall 2010 Budsjett Kontingent , ,00 Læreplan 2 400, ,00 Logo , ,00 Guideteknikk 3 120,00 300,00 NGF-effekter 1 600, ,00 2 ID-kort 0,00 500,00 Overskudd landsmøte ,00 Innovasjon Norge ,00 3 Renteinntekter 413,00 Sum: , ,00 Utgifter Virkelige tall 2010 Budsjett Møter, reiser , ,00 5 Porto 538, ,00 NGF-nytt 0, ,00 6 Styrehonorar 8 000, ,00 Kompensasjon for bruk eget utstyr , ,00 Honorar revisor 1 000, ,00 Honorar valgkomité 0, ,00 Honorar web ansvarlig 4 000, ,00 Rekvisita 812, ,00 7 Internationale organisasjoner ,00 500,00 Gaver/styrets disposisjon 150, ,00 9 Id kort 1 782,00 8 Web 2 009, ,00 Bankomkostninger 537,00 500,00 Sum: , ,00 Noter: 1 Kontingent 14 foreninger 529 x 200 kr ,00 Restbetaling kr -950,00 3 enkeltmedlemmer 600 x 5 kr 1 800,00 kr ,00 9 ID-kort Det ble solgt 32 ID-kort i 2010 Ny logo kostet kr Renteinntekter Renter Plasseringskonto kr 245,00 Renter Brukskonto kr 168,00 kr 413,00

8 4 Møter/reiser Det har vært avholdt 3 styremøter: Oslo, Bergen og Kristiansand Det er betalt 6 flybilletter for udk treffet i Oslo i januar 2011 med kr 6.293,- Utvalget for kvalitetssikring har hittil brukt kr ,- Reiser (inkl. 5 flybil. For 2010) kr ,00 Opphold kr ,00 Bespisning kr ,00 Landsmøte styret kr ,00 kr ,00 5 Porto kr 538,00 6 Honorarer og kompensasjon godkjent av årsmøte: Leder kr 7 000,00 Kasserer kr 5 000,00 Sekretær kr 5 000,00 Styremedlem kr 4 000,00 Webansvarlig kr 2 000,00 Ny webansvarlig kr 2 000,00 Revisor kr 1 000,00 Valgkomité kr - kr ,00 Honorar til valgkomite ble uteglemt sendt i Kontingent internasjonale organisasjoner IGC kr 345,00 FEG kr 2 008,00 kr 2 353,00 8 Web adresse: Årsavgift for vedlikehold av nettside for NGF kr 2 009,00 Sammendrag Regnskap 2010 Inntekter kr ,00 Utgifter kr ,00 Resultat kr ,00 Beholdning pr Beholdning bank kr ,87 Beholdning kasse kr 7 645,00 Beholdning plasseringskonto kr ,00 kr ,87

9 Beholdning pr Beholdning bank kr ,95 Beholdning kasse kr 3 160,00 Beholdning plasseringskonto kr ,00 kr ,95 Resultat kr ,08 Drammen, Bente Blomholt Kasserer Oslo,

10 REVISJONSRAPPORT NGF Undertegnede har revidert årsregnskapet for NGF for regnskapsåret 2010 som viser et resultat på kr ,-. Bilag er kontrollert og posteringene for disse er sjekket. Innestående i bank er avstemt. Jeg har ellers ingen bemerkninger og anbefaler at regnskapet godkjennes Oslo, 26. februar 2011

11 BUDSJETT Inntekter Kontingenter kr ,00 Læreplan kr 2 400,00 Guideteknikk kr 1 000,00 NGF-effekter kr 800,00 Logo kr 6 000,00 ID-kort kr 500,00 Renter og avkastning kr - Sum: kr ,00 Beløp Utgifter Møter, reiser kr ,00 Porto kr 600,00 Styrehonorar kr 8 000,00 Kompensasjon til styret kr ,00 Honorar revisor kr 1 000,00 Honorar webansvarlig kr 2 000,00 Honorar valgkomité kr 1 000,00 Rekvisita kr 1 000,00 Kostnad ved web adresse kr 2 000,00 Kontingent IGC kr 2 500,00 Gaver/styrets disposisjon kr 3 000,00 Bankomkostninger kr 600,00 Sum: kr ,00 Beløp

12 MEDLEMSOVERSIKT FORENING/LAG ENDRINGER Bergen Guideforening Drammen Guideforening Guide Team Vesterålen Gjøvik-Toten Guideforening Harstad Guideforening Kristiansand og Omland Guideforening Lillehammer Guideforening Oslo Guideforening Oslo St Hallvard Stavanger Guideforening Trondheim Guideforening TønsbergGuidene Ålesund Guideforening Narvik Guideforening Enkeltmedlemmer: Janns Adventure (Jann Harald Engstad) 1 1 Ingjerd Dyrnbe Anda 1 1 Henriette Bismo Eilertsen

13 SAKSLISTENS SAK 4 STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR Styret foreslår for Årsmøtet at kontingent for 2012 fortsatt skal være: Medlem tilsluttet forening kr. 200,- Enkeltmedlem kr. 600,- Stavanger For Styret Norges Guideforbund Kåre R. Walvik sekretær

14 SAKSLISTENS 5a Vedtektsendring 5 Årsmøtet. Styret foreslår følgende endring av 5 Årsmøtet: 2. setning endres fra: til: Skriftlig innkalling sendes medlemmene med seks ukers varsel, Skriftlig innkalling sendes medlemmene med åtte ukers varsel. Begrunnelse: Det viser seg at de fristene som landsmøtearrangøren har for påmelding ikke har vært i overensstemmelse med ordlyden i vedtektene. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner endringen av 5 Årsmøtet. Ålesund Kari Steinsvik leder

15 Sakslisten sak 5 b Autorisasjonsutvalgets innstilling Styret har behandlet autorisasjonsutvalgets rapport. Utvalget har, etter styret mening tatt for seg alle delene av mandatet og gitt en grundig innstilling. Styret er enig i innstillingen og konklusjonen til utvalget. Styret vil oppfordre foreningene til å ha personer/komité som har ansvar for et etterutdanningsarbeid i den enkelte forening. Forslag til vedtak: Årsmøtet tar autorisasjonsutvalgets innstilling og konklusjon til etterretning. Ålesund Kari Steinsvik

16 På bakgrunn av at NHO Reiseliv stilte spørsmål om NGFs autorisasjons gyldighetstid, vedtok NGFs Årsmøte 2010 følgende: Det nedsettes et utvalg bestående av Ellen Søvig, Bergen GF, Kirsten E. Mikkelsen, Oslo GF, Sidsel Waage Aurdal, Ålesund GF og Niels Henrik Jensen fra Styret. Ellen Søvig blir leder av utvalget. Utvalget skal vurdere følgende: 1. Skal/bør det utarbeides retningslinjer om gyldighetstid for NGF autorisasjonen? 2. Hva skal/bør kreves for å opprettholde autorisasjon? Kan det innføres for nåværende guider eller må det innføres ved nye kurs? 3. Kan det i tilfelle lages et system/opplegg for dette? 4. I tilfelle kriterier for opprettholdelse av autorisasjon vedtas/godtas, må dette da nedfelles i NGFs vedtekter? Forslag om eventuelle retningslinjer og/eller vedtektsendringer behandles i styret høsten 2010 og Årsmøte 2011 i Oslo NGF søkte, og fikk innvilget midler fra Innovasjon Norge til kvalitetssikring av guidearbeidet. Dette muliggjorde at utvalget har kunne hatt to samlinger. Autorisasjonsutvalget var samstemt og arbeidet ut fra følgende: NGF har i 25 år arbeidet aktivt for å få en offentlig godkjenning av vår autorisasjon. NGF ønsker å synliggjøre og styrke sin posisjon ytterligere i et reiselivsmarked som etterspør kvalitet. Avlagt eksamen iht. kravene i NGFs Læreplan gir godkjenning som NGF-guide. Autorisasjon gis ved bestått eksamen og er ikke tidsbegrenset. Autorisasjon bygger på kompetanse fra bestått eksamen. Det lages ikke retningslinjer om gyldighetstid. Det utarbeides tiltak/retningslinjer for opprettholdelse av kompetanse. Utvalget er kommet frem til følgende: 1. Gyldighetstid Utvalget mener at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide retningslinjer om gyldighetstid i forhold til NGF autorisasjonen. 2. Opprettholdelse av autorisasjon Utvalget anbefaler at det utarbeides retningslinjer for Opprettholdelse av kompetanse. Lokalforeningene oppfordres til å iverksette konkrete tiltak for dette formål. Disse tiltakene bør gjelde alle autoriserte guider.

17 3. Forslag til tiltak Utvalget foreslår at NGF anbefaler medlemsforeninger følgende: Etterutdanning Begrepet etterutdanning bør brukes om all kurs- og foredragsvirksomhet i foreningens regi. Et system tilpasset regionen utarbeides og iverksettes lokalt. NGF bør, på NGFs webside, legge tilgjengelig for foreningene, temalister til hjelp når etterutdanningsprogram skal utformes. Oppdateringsprøver Så lenge NGF autorisasjon ikke, verken lokalt eller nasjonalt, medfører fortrinn, bør ikke NGF, etter utvalgets mening, kreve at oppdateringsprøve gjøres obligatorisk for fortsatt medlemskap. Prøver bør imidlertid sterkt anbefales som kvalitetssikring av kompetanse. o Aktive guider En skriftlig oppdateringsprøve anbefales hvert 5. år. Dette for å kvalitetssikre at nasjonal og lokal faktakunnskap er à jour. Disse tiltakene bør gjelde alle autoriserte guider. Prøven bør bli nettbasert. o Passive guider Guider som ikke har arbeidet aktivt på 5 år, anbefales å måtte gjennomføre en utvidet prøve, som består av både teoretisk og praktisk del. 4. Vedtektsendringer Velger Styret å fremme forslag for Årsmøtet, og dette vedtar å gjøre Opprettholdelse av kompetanse obligatorisk, må dette etter utvalgets mening ikke nedfelles i vedtektene. Det bør imidlertid, hvis dette vedtas, nedfelles henvisning i vedtektenes 3 Medlemskap, at retningslinjer for Opprettholdelse av kompetanse forefinnes. KONKLUSJON Ved å foreslå ovennevnte tiltak vedrørende etterutdanning og oppdateringsprøver for våre medlemmer, dokumenterer NGF overfor offentlige myndigheter, aktører og samarbeidspartnere i reiselivsnæringen, at vi jobber systematisk med kompetansevedlikehold. Noe som også viser at vi er fullt bevisst og i takt med utviklingen ellers i samfunnet. Innad i NGF mener utvalget at disse tiltakene kan være samlende for guidemiljøene og gi positivitet til å kvalitetssikre guidekompetansen i hver enkel region. I dagens samfunn, ser utvalget at bruk av Internett til temalister for etterutdanning og forslag til oppdateringsprøve, er et steg i riktig retning. 1. november 2010

18 Sakslisten sak 5 c TIL ÅRSMØTET I NORGES GUIDEFORBUND 2011 Forslag til vedtektsendring. Begrunnelse: Trondheim Guideforening har ved gjennomgang av NGFs vedtekter funnet at slik 3 er formulert, kan det føre til misforståelser om hva som kreves for å bli enkeltmedlem. Det bør ikke være noen tvil om at det er NGFgodkjent eksamen som er kriteriet for å kunne søke medlemskap enten man søker som forening eller som enkeltmedlem. Vi foreslår følgende ordlydsendring: 3, 1.ledd.2. setning: På steder hvor det ikke finnes guideforening som er tilsluttet NGF, kan autoriserte guider få individuelt medlemskap. NY: På steder hvor det ikke finnes guideforening som er tilsluttet NGF, Kan NGF- autoriserte guider søke om individuelt medlemskap. 3, 3.ledd: Søknad om individuelt medlemskap skal inneholde opplysninger om personalia, faglig bakgrunn og yrkeserfaring. NY: Søknad om individuelt medlemskap skal inneholde dokumentasjon om NGF-godkjent eksamen. For Trondheim Guideforening Trondheim, 1.februar 2011 Trine Søraa, leder

19 Sakslisten sak 5 d Kristiansand og Omland Guideforening Til Årsmøtet i Norges Guideforbund 2011 KOG foreslår overfor Årsmøtet at lotteriet på uformell aften fredagskvelden bortfaller. Deltakeravgiften dekker alle utgiftene til Landsmøtet. KOG ser derfor ingen grunn til at lotteriet skal bestå av bl.a økonomiske årsaker. Det kan også bli en økonomisk belastning for enkelte lokalforeninger som sliter med dårlig økonomi. Vi synes forøvrig at lotteriet hører fortiden til. KOG skal arrangere Landmøtet neste år, og ønsker derfor å få Årsmøtets mening om dette. Kristiansand, 18.februar 2011 for Kristiansand og Omland Guideforening Niels Henrik Jensen / leder sign.

20 Sakslisten sak 6 Søknad om medlemskap Styret har mottatt søknad om enkeltmedlemskap fra Ellen Aanes Draagen og Bergitte Stormo Lossius, bosatt på Hitra. De har begge fungert som lokalguider på Hitra/Frøya i henholdsvis 17 og 14 år. Se vedlagte søknader. I 2010 har de gjennomgått og bestått eksamen på NGF-godkjent kurs. Kurset var tilrettelagt av UDK Midt-Norge, Astrid M. Aasum. En bekreftelse fra Astrid M. Aasum følger søknadene. Styret forslår følgende vedtak: Søknadene om enkeltmedlemskap for Ellen Aanes Draagen og Bergitte Stormo Lossius godkjennes. Ålesund Kari Steinsvik leder

21 Ellen Aanes Draagen Øvre Volden 7250 Melandsjø Hitra Født: mai 2010 Til styret i Norges Guideforbund v/ leder Kari Steinvik Søknad om medlemskap i Norges Guideforbund Søker herved om individuelt medlemskap i Norges Guideforbund. Jeg har 17 års erfaring som lokalguide på Hitra og Frøya, og driver eget firma som lokalguide og konsulent i reiselivsbransjen i regionen fra jan Jeg har gjennomgått og bestått eksamen på NGF-godkjent kurs. Se vedlegg. Håper på positivt svar på søknaden. Med vennlig hilsen Ellen Aanes Draagen sign

22 Bergitte Stormo Lossius Barman 7250 Melandsjø Hitra Født: mai 2010 Til styret i Norges Guideforbund v/ leder Kari Steinvik Søknad om medlemskap i Norges Guideforbund Søker herved om individuelt medlemskap i Norges Guideforbund. Jeg har 14 års erfaring som lokalguide på Hitra og Frøya. Jeg har gjennomgått og bestått eksamen på NGF-godkjent kurs. Se vedlegg. Håper på positivt svar på søknaden. Med vennlig hilsen Bergitte Stormo Lossius sign

23

24 Sakslisten sak 7 STYRETS FORSLAG TIL HONORAR FOR Styret foreslår for Årsmøtet følgende honorar for 2010: Leder: kr ,- Sekretær: kr ,- Kasserer: kr ,- Styremedlem: kr ,- Revisor: kr ,- Valgkomité: kr ,- Stavanger For Styret Norges Guideforbund Kåre R. Walvik sekretær

25 Sak nr. 8, 9 og 10 Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité Norges Guideforbund, v/ styret Her er valgkomiteens innstilling til årsmøtet. Sekretær Gro Steimler, Oslo Guideforening Styremedlem Niels Henrik Jensen, Kristiansand Guideforening 1. Varamedlem Astrid M. Aasum, Trondheim Guideforening 2. Varamedlem Britt Bartz-Johannessen, Bergen Guideforening Revisor Vara revisor Henri G.Jaquet, Oslo Guideforening Bente Dahlen, Lillehammer Guideforening Valgkomite` 1.varamedlem 2.varamedlem Beate Roscher Salen, Bergen Guideforening Karin Bergh Jørgensen, Oslo Guideforening Sidsel Waage Aurdal, Ålesund Guideforening Kari Jemtland Moen, Gjøvik Toten Guideforening Trine Søraa, Trondheim Guideforening Oslo / Ålesund / Gjøvik Karin Bergh Jørgensen / Sidsel Waage Aurdal / Kari Jemtland Moen

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo Inger-Johanne Bryde, Oslo GF ønsket velkommen til Årsmøtet i Oslo og ga ordet til turistsjef Tor Sannerud.

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Bergen 20. mars 2010

Bergen 20. mars 2010 ÅRSMØTE Bergen 20. mars 2010 BERGEN GUIDEFORENING Årsmøte i Norges Guideforbund 20. mars 2010 kl. 09.00 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg

Detaljer

BERGEN GUIDEFORENING

BERGEN GUIDEFORENING ÅRSMØTE REFERAT Bergen 20.mars 2010 BERGEN GUIDEFORENING Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 20.mars 2010 kl. 09.00 Grand Hotel Terminus, Bergen Før selve årsmøte startet hadde kommunalråd

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Niels Henrik Jensen, leder i Kristiansand og Omland Guideforening, ønsket velkommen til Årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 29. mars 2008 kl 09.00. Sted: Rica Park Hotell, Drammen

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 29. mars 2008 kl 09.00. Sted: Rica Park Hotell, Drammen Referat Årsmøte i orges Guideforbund 29. mars 2008 kl 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Trulte Ellingsen, Drammen Guideforening ønsket velkommen og introduserte ordfører Tore Opdal Hansen, som presenterte

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl Scandic Grand Hotell, Harstad

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl Scandic Grand Hotell, Harstad Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl 09.00 Scandic Grand Hotell, Harstad Før årsmøtet startet ønsket av Harstads ordfører Marianne Bremnes oss velkommen til byen med sang

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 18. mars 2006 kl 09.00. Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 18. mars 2006 kl 09.00. Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad Referat Årsmøte i orges Guideforbund 18. mars 2006 kl 09.00 Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad Børge Larsen, Harstad og Omegn Guideforening ønsket velkommen til Årsmøtet i Harstad og ga ordet til varaordfører

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund Leder i Ålesund Guideforening, Ruth Skartveit Rogne, ønsket Årsmøtet i Norges Guideforbund velkommen

Detaljer

Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00

Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00 Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00 Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana Polarsirkelguidenes leder Karin Andersen ønsket alle hjertelig velkommen til Mo. De hadde gledet seg lenge

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Protokoll. Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard. 16. februar kl Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo

Protokoll. Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard. 16. februar kl Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo Protokoll Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard 16. februar 2010 - kl. 18.00 20.30 Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo Renate Digranes-Boese, styreleder i Oslo Guidelaug St Hallvard, ønsket

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq.

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq. INNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Nopef avd 53 torsdag 10 februar 2005 kl. 1700. Det er ikke kommet inn noen forslag til delegater utenom styret eller forslag til nye tillitsvalgte. Dette

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 KOOPERATIVET SA Tirsdag 5. april 2016, kl. 17:30 20:00 1 Saksliste og dagsorden Åpning og velkomst v/styreleder Alexandra Devik Sak 01-16 Konstituering av årsmøte a) Valg av ordstyrer

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl

ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl Protokoll Landsmøte, Egersund 2014 ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl. 13.00-17.00 PROTOKOLL 1. Åpning av Landsmøte Møtet ble åpnet av AD Bente Halvorsen. Overrekking

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer