Unionstiden fra 1814 til En liten historietime.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionstiden fra 1814 til 1905. En liten historietime."

Transkript

1 Unionstiden fra 1814 til En liten historietime. Introduksjon I 2005 var det mye snakk om 100 års markeringen av unionsoppløsningen, og jeg ble nysgjerrig på de lange linjene i denne unionen. Hvorfor ble det union med Sverige, hva skjedde i 1814, og hvordan påvirket unionen Norge i dette spennende 1800 tallet? Skal man forstå hendelsene i 1905 må man også kjenne til 1814 og tiden i unionen. Jeg tror at mange vil nikke gjenkjennende til historien, vi har jo alle hørt om dette før. Norge før 1814 Allerede tidlig hadde Norge erfaring og tradisjon for felles konger og unioner med sine naboland Sverige og Danmark. Men etter svartedauden i 1349 var Norge svært redusert, både befolkning og gårdsbruk var redusert, ja nesten utslettet. Bare ca mennesker bodde i landet, og gårdsbrukene var redusert til en 1/3 part. Hanseatene var en mektig sammenslutning (fra 1367) av kjøpmenn fra de tyske Østersjøbyene. De fikk stor kontroll med handel på Norge, både import og eksport. Kalmarunionen ( , Norge, Sverige Danmark) var en motvekt mot Hansaforbundets kontroll og økonomisk makt i Norden. Dronning Margrete den 1., datter av danskekongen Valdemar Atterdag gifter seg med Norges konge, Håkon 6 Magnusson. Sønnen Olav 4. blir konge i 1380 (10 år gammel) i Norge og Danmark når Håkon 6. dør. Olav dør i Erik av Pommern blir konge, men det er unionsdronningen som styrer alle de tre landene i Kalmarunionen. Sverige drar seg etter hvert ut av unionen (1520), men Norge er ikke sterkt nok til å bli uavhengig stat og ble underlagt Danmark. Norden blir splittet i to politiske enheter, Danmark/Norge og Sverige/Finland. Norge blir dansk provins etter 1536, Christian 3. og lutheranere. Norgesparagrafen slo fast at Norge ikke lenger hadde kraft til å være eget rike, men være en Dansk landsdel. Christian 4. satte Norge på kartet igjen (døde i 1648), men fra 1660 (Frederik 3.) kom Danmark-Norge under et enevelde hvor adelens sterke stilling ble brutt og kongen hadde eneveldig makt. Norge ble således styrt fra København av danske embetsmenn. Napoleonskrigene som førte til at Norge ble avstått til Sverige Man kan faktisk si at det var Napoleonskrigen og de omveltninger i Europa denne krigen førte med seg som var årsaken til unionen mellom Sverige og Norge. Kronprins Frederik (regent, Christian 7. var sinnssyk, kong Frederik 6. i 1808) ville holde Da/No nøytralt, men i 1807 ble København angrepet av britiske flåtestyrker. Engelskmennene var redd for at den dansknorske flåten skulle gå i ærend for Napoleon og franskmennene, og dermed kom Danmark- Norge i krig med Storbritannia i Danmark-Norge hadde sluttet seg til Napoleon, og havnet dermed på den tapende parts side. Året 1813 ble en katastrofe for Norge: Den engelske blokaden førte til hungersnød, og stormaktene Russland, England og Preussen lovet å støtte svenskene i kravet på Norge (som kompensasjon for Finland som de hadde mistet til Russland i 1809) mot at Sverige deltok i sluttkampene mot Napoleon. Den svenske tronarvingen Carl Johan ledet Nordarmeen i krig mot Napoleon i slaget ved Leipzig. Mens Carl Johan ønsket å spare sine soldater til kampen om Danmark for å sikre seg Norge. I desember 1813 slo Carl Johan til mot danske styrker i Holstein. Og Danmark måtte avstå Norge eller bli okkupert selv. 12. mai 2005 Side 1 av 8

2 Kielfreden la premissene for unionen Senhøstes 1813 gikk Carl Johan og Nordarmeen (ca mann) til angrep på Slesvig- Holstein for å tvinge Danmark til å avstå Norge. Kielertraktaten 14. januar 1814 slo fast at Norge skulle være et kongerike forenet med Sverige. England var med i forhandlingene og påvirket traktaten i norsk favør. Engelskmennene var engstelig for at Carl Johan skulle bli for mektig i Norden, dessuten var de ikke fornøyd med hans innsats ved Leipzig. Eidsvollsforsamlingen Nordmenn flest oppfattet Kielefreden som en krenkelse, uten videre å bli avstått til en annen konge. Folk med innflytelse i Norge motsatte seg dette storpolitiske spillet, og her så Christian Frederik (sønn av Christian 7.s halvbror, stattholder i 1813) sin mulighet. Han hadde fått varsler om forhandlingene i Kiel og avståelsen til Sverige, men han satset på selvstendighetslinjen og utløste en nasjonal bølge mot union med Sverige. Den danske tronfølgeren blir norsk opprørsleder. Norge og året kalles mirakelåret i norsk historie. Norge begynte året som en del av det eneveldige kongeriket Danmark-Norge styrt fra København og endte som egen stat i union med Sverige! Innimellom var vi selvstendige og skaffet oss en grunnlov. Dessuten gikk vi fra krig til fred, til krig igjen og fred til slutt. I dette året hadde Norge faktisk 3 konger kong Fredrik 6, kong Christian Frederik og kong Carl 13! Februar - Stormannsmøtet på Eidsvoll De første planene for en norsk oppstand mot en union med Sverige utformes. De ledende menn i landet kommer sammen til et stormannsmøte (Notabelmøtet) hos Carsten Anker på Eidsvoll Verk. Stattholder og arveprins Christian Frederik bestemmer seg for å gi avkall på sin eneveldige arverett til Norge og innkalle en grunnlovgivende forsamling. Mars - Valg og folkeed Over hele landet gjennomføres det valg til den grunnlovgivende forsamling. Christian Frederik setter selv opp kriteriene for valget, han vil sikre seg de som støtter ham. Befolkningen sverger å ofre liv og blod for fedrelandet. April - Riksforsamling og partistrid Riksforsamlingen kommer sammen på Eidsvoll Verk. Kraftige verbale sammenstøt mellom Selvstendighetspartiet (Christie, Georg Sverdrup, Falsen) og Unionspartiet (som så realitetene og ville gjøre det beste ut av det: Wedel, Anker, Wergeland, Hall). Grunnloven blir til i løpet av noen hektiske våruker. Om den gamle skyssbonden som på turen opp til Eidsvoll advarte Georg Sverdrup mot alt nasjonalt svik: "Husk at Gud er attåt!" 17. Mai - Enig og tro til Dovre faller! Grunnloven vedtas. Norge erklæres som et selvstendig, konstitusjonelt kongedømme. Christian Frederik velges enstemmig til konge. Carl Johan og Stormaktene Stormaktene føler seg forpliktet av Kieltraktaten og støtter det svenske kravet på Norge Kronprins Carl Johan gikk til krig mot Norge i juli 1814 da nordmennene ikke ville godta Kieltraktaten 12. mai 2005 Side 2 av 8

3 Kortvarig felttog sommeren 1814 endte med konvensjonen i Moss i 14. august hvor Norge måtte godta unionen Christian Frederik abdiserer og reiser tilbake til Danmark. Ikke godt mottatt, satt på sidelinjen inntil han blir konge i 1839 som Christian 8. Stortinget forhandler med Sverige om vilkårene for unionen, 4. november godkjent. Carl 13 (2.) han som var syk og svak (Minus 11 for å finne Karl i Norge) ble valgt til norsk konge med Carl Johan som tronfølger, i praksis regjerte Carl Johan. Om Carl Johan, Jean Baptiste Bernadotte Fransk general i Napoleons hær ble i 1810 valgt som kronprins til den svenske kronen etter Karl 13. En svensk løytnant Carl Otto Mörner (greve og senere stattholder i Norge) var i Paris for å få Napoleons godkjenning av valget av svensk tronfølger. Bernadotte fikk kontakt med Mörner og han tilbød ham, eller lanserte han, som kandidat til den svenske tronen. Riksdagen valgte ham som tronfølger i en kaotisk prosess. (Når Sverige i 1809 måtte avstå Finland til tsaren, som nå var i forbund med Napoleon, ble kong Gustaf 4. Adolf avsatt. Hans avfeldige halvbror Carl 13. ble skjøvet opp på tronen, men han var barnløs og skrøpelig og de måtte finne en passende kronprins. Svensk tronfølger var først Prins Christian August av Augustenborg (Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, dansk hertugslekt) men han døde i mai 1810 av hjertesvikt. Frederik 6. av Danmark meldte seg på, men hadde gått til krig mot Sverige i 1808 så han ha nådde ikke opp.) Tanken var at Bernadotte skulle ta tilbake Finland som nå var russisk, men Carl Johan gikk i stedet i allianse med England og Russland mot Napoleon for å sikre Norge som erstatning for Finland, og for sin egen posisjon i Sverige. Norge i union med Sverige Norge kom i personalunion med Sverige (i motsetning til realunion som vi hadde med Danmark) 4. november 1814 ble de nødvendige endringer gjort i Mai-grunnloven for å gå inn i unionen. Felles konge, m.m. I Sverige lagde de Riksakten i 1815 Norge var en stat med egen grunnlov, egen regjering (Kristiania og Stockholm), egen forvaltning, eget militærvesen, egne grenser mot omverdenen Norge hadde felles utenrikspolitikk med Sverige, med svensk utenriksminister og svensk myndighet Felles konsulatvesen Hva preget Norge i den første tiden? Nyvunnet frihet, amatører i mye. Usikkerhet i forholdet til Carl Johan som konge. Den utøvende myndighet lå hos kongen, Pengepolitikk, depresjon, inflasjon. Konkurser. Statsgjeld var et Norsk anliggende. Vil dere være uavhengige så betal gjelden til Danmark. Opprettet Norges Bank i Grev Wedel finansmannen. Solgte blåfarge og arsenikk. Måtte tilslutt gå av, konflikt med kongen., og egenrådig. Folketallet økte, fra i 1815 til 1,7 mill i ,3 millioner i Veksten var sterkest i begynnelsen. Dødelighet gikk ned. Vaksine mot kopper, Poteter og sild, nødsårene hadde lært folk dyrking av poteten. Embetsmennene En liten del av befolkningen, ca under 1 % inkl. deres familier, var landets elite. Stort sett rikfolk og akademikere, dvs. storbønder, godseiere, rike handelsmenn. I mangel av adel 12. mai 2005 Side 3 av 8

4 og konglige i landet fikk embetsmennene en særlig status. Og selv om ikke embetene var arvelige gikk de oftest til barn av embetsmenn fordi disse hadde utdannelse. Og de holdt sammen ved giftemål osv. Gjerne var de av utenlands avstamming, ref. mange navn Embetsmenn var prester, offiserer, jurister i departementene og annen statstjeneste. Disse dominerte i Stortinget, og i regjeringen satt det nesten bare embetsmenn. Stemmeberettigede i 1814 Inntil 1884 var det 3 stender: Embetsmenn, Borgerskapet (Borgerskapet besto av yrkesgrupper som hadde fått styrket sin posisjon gjennom den økonomiske utviklingen, som for eksempel handelsmenn, håndverkere, advokater og leger) og Bønder. I 1870 var det ca. 7 % av folket som hadde stemmerett Alle menn over 25 år. Grensen gikk stort sett ved funksjonærers lønn. Ingen kvinner Allmenn stemmerett for menn over 25 år. Ingen kvinner Kvinner over 25 år med skattbar inntekt over en viss grense fikk stemmerett ved kommunevalg Kvinner over 25 år med skattbar inntekt over en viss grense fikk stemmerett også ved stortingsvalg Allmenn stemmerett for både kvinner og menn over 25 år ved kommunevalg 1913 Allmenn stemmerett for både kvinner og menn over 25 år også ved stortingsvalg Carl Johan ville ha en annen union, en sammensmelting av de to land. Men England fant et kompromiss. Statsråd var et råd for kongen og ikke noe mer. Kongen ville ha Storting hvert 5. år og ikke hvert 3. år. Stortinget var bare en forstyrrelse for hans ønske om enestyre. Men det ble hvert 3. år, men bare noen måneder. Stattholderstriden ble den første maktkampen i Stortinget. I 1814 måtte nordmennene gå med på at Kongen skulle ha en svensk stattholder (en embetsmann som opptrer på kongens vegne) i Norge. Nordmennene mislikte dette. Kong Karl 15. hadde lovet å oppheve stattholderordningen, men holdt ikke løftet sitt, fordi Riksdagen i Sverige satte seg imot. Da Oscar 2. ble konge i 1872, sanksjonerte (godkjente) han loven som opphevet stattholderbestemmelsen. 17. mai feiring ble av Carl Johan sett på som feiring av opprøret mot Kielertraktaten og valget av Chr. Frederik. Han ville stoppe denne feiringen. Vi husker torgslaget i Første feiring var i 1824 som 10-års jubileum for 17. mai De svensk-norske konger mente forresten at 4. november var den offisielle norske nasjonaldagen. Hvor ille var unionen? Den svensk-norske unionen var av en løs karakter. Foruten et fåtall utenrikstjenestemenn og konsuler var det ikke noen felles organer. Men det var mye følelser og symboler satt dypt i det norske folket. Allikevel var den alminnelige nordmann i det daglige lite engasjert i unionsspørsmålet. Og ikke visste de så mye om hva som skjedde i Stortinget og i Christiania heller. Næringsproduksjonen i jordbruket vokste meget kraftig. Handel og næring generelt vokste, strukturendringen med industrialisering og markedsøkonomi osv. skjedde også i Norge, ganske så uavhengig av unionen. Fisken spilte en stor rolle, både for matproduksjon og som handelsvare. Trelasteksport vokste og skipsfart ble en stor næring takket være at Sverige og Norge ble sett på som samme land, pga regler om at transport bare kunne skje på importlandets egne skip eller eksportlandets egne skip, se Navigasjonsakten. Sverige eksporterte mye tømmer til England. Høykonjunktur i Europa utover på 1800 tallet. 12. mai 2005 Side 4 av 8

5 Utvikling av våre politiske partier Bøndene på 1830 tallet mente embetsmennene snyltet på de som produserte noe i landet. Bøndene ville ha større innflytelse på Stortinget og de ville ha lokalt styre (som ble vedtatt i 1836). Søren Jaabæk med sin spareplan og bøndene som kom mer med i Storting og styring som en motvekt mot overklassen og det konservative embetsverket. Fra ca. 1870: Johan Sverdrup ledet opposisjonen (og fikk bøndene med seg) mot det bestående embetsverket, kongemakten og den konservative regjeringen. Det ble årlig Storting i Nasjonalismen og store navn som gjord Norge kjent. Nasjonalismen kom fra Europa og fik raskt grobunn i Norge. Ole Bull, H. Ibsen, B. Bjørnson, Grieg, JC Dahl, Tiedemann, Gude, Nansen med flere. Om konger og flagget Stortingsmann og konsul Fredrik Meltzer fra Bergen som la et blått kors ovenpå Dannebrog. Dette var det gamle Norges farger, dessuten de frie nasjoners farge, Frankrike og Nordarmerika, rødt, hvitt og blått. Carl Johan godkjente på visse vilkår: Gillat Skillelinjer - Norge og Sverige på 1800-tallet Sverige var orientert mot Tyskland. Oscar 2. sa at Tyskland burde være Sveriges nærmeste og naturligste forbundsfelle. Inngifte osv helt opp til annen verdenskrig. Norge orienterte seg vestover, med stor handel på England og etter hvert som skipsfarten ble fri fra Navigasjonsakten økte vår handel over hele Europa og utenfor Europa. Navigasjonsakten, en britisk lov av 1650, regulerte utviklingen av internasjonal skipsfart frem til den ble opphevet i Loven forbød innførsel fra koloniene til England på andre enn engelske skip, og fra Europa på andre enn engelske skip eller skip tilhørende det land der varen var produsert. Ved å utnytte den markedsmuligheten som oppsto ved opphevelsen fikk norsk skipsfart en voldsom oppsving, og det kunne etter hvert gå lang tid før norske skip var innom norskekysten. Den norske flåten ble verdens tredje største i Svenske konsuler representerte ikke Norge på en tilfredstillende måte. Hele 1800-tallet var for Europa nasjonalismens århundre. Norge utviklet i disse årene en strek nasjonal kultur, politisk selvstyre og etter hvert krav om selvstyre. I Sverige var slike tanker fraværende. Sverige var på denne tiden en vel etablert nasjonalstat uten behov for nasjonal frigjøring. I Norge vokste frem en bondebevegelse som en kraftig opponent til det konservative embetsmannstyre med sin sterke forankring i forvaltning, universitet, Storting og regjering. Det politiske systemskifte i 1884 når Venstre kom til makten innebar et nederlag for kongemakten, noe som hadde vært det sterkeste båndet mellom de to landene. Striden om parlamentarismen fikk derfor store konsekvenser for unionspørsmålet, og nå vokste det frem et partisystem med et Venstreparti som var radikale i unionspørsmål i motsetning til høyres samarbeidsvilje. Norge hadde utviklet seg politisk til mer demokratisk med et tidlig partivesen og parlamentarisme samt mer omfattende stemmerett sammenliknet med Sverige. Konfliktene som førte til oppløsningen Kongen la ned veto i Stortinget i flere saker: 1872: Sverdrup fikk Stortinget med på et grunnlovsvedtak om statsrådenes adgang til å møte i Stortinget. Statsrådene skulle møte i Stortinget slik at Stortinget kunne påvirke regjeringen, slik at den styrte mer i samsvar med stortingsflertallet. Statsminister Stang og 12. mai 2005 Side 5 av 8

6 kongen holdt på den gamle ordningen, nemlig at regjeringen var uavhengig av Stortinget. Kongen nekter sanksjon. Vetostriden, det var uklart om kongen hadde vetorett i grunnlovsaker. Sverdrup og stortingsflertallet mente at kongen bare hadde ursettende veto, akkurat som i lovsaker. Det ble vedtatt for tredje gang i ). Juni 1880 vedtok Stortinget at vedtaket i statsrådssaken skulle gjelde som grunnlov selv om det ikke hadde fått kongens sanksjon. Kongen og regjeringen nektet. Venstre vant Stortingsvalget i 1882 og brukte sitt flertall til å stille regjeringsmedlemmene for riksrett. Riksretten fradømte regjeringsmedlemmene deres embeter. Kongen utnevnte konservative regjeringer til tross for et annet flertall i Stortinget. Det ble hemmelig diskutert statskupp mellom kongen og statsministeren. 1884: Tilslutt måtte kongen må bøye seg, Sverdrup ble anmodet om å danne regjering og parlamentarismen innført. Oscar 2. tok dette svært tungt. Venstre ble dannet i februar Høyre ble dannet i august : Krav om egen utenriksminister og konsulatvesen, ble lagt på is da dette provoserte 1898: Stortinget vedtar for 3. gang at det norske flagget skulle være uten unionsmerke 1902: Spørsmålet om norsk konsulatvesen opp på ny Krav om at unionen må brytes 1903 og 1904 forhandlinger om konsulatvesen Norsk utkast sendes den svenske regjeringen Den svenske regjering ved Erik Boström kom tilbake med krav som Norge ikke kunne akseptere Svensk forslaget om felles konsulatlover skulle knytte norsk konsulatvesen enda tettere til den svenske utenriksministeren Sigurd Ibsen, norsk statsminister i Stockholm, karakteriserte punktene som de såkalte lydrikepunktene Opinionen Norge krevde handling regjeringen sprakk 1905 Unionen oppløses Konsulatsaken 11. mars: Christian Michelsen danner ny samlingsregjering, Jørgen Løvland blir statsminister i Stockholm. (Michelsen var opprinnelig venstremann, ble moderat og samlingspartiet og mest en samlingspolitiker. Ble kritisert for sin vingling.) med regjeringserklæring om å opprette norsk konsulatvesen diskusjoner i den norske 3regjeringen om mulig militær makt fra svenskene Nansen sendes til Tyskland og England for å legge frem Norges syn i denne saken 10. mai: Stortinget vedtar forslaget om at et norsk konsulatvesen skal opprettes senest 1. april mai: Forslaget legges frem for Kongen i statsråd i Stockholm. Kongen nekter å sanksjonere forslaget Regjeringen leverer sin avskjedssøknad, men kongen nekter å godkjenne søknaden. Bruddet er et faktum og Norge har ikke lenger noe konstitusjonelt styre. Statsminister Løvland telefonerer til Michelsen: Kongen hadde ikke bare nektet sanksjon, han hadde også i tillegg innrømmet at han ikke kunne skaffe landet en ny regjering. Det ga Michelsen en ide. Den aldrende kongen hadde fått nok av nordmennene. 7. juni: Stortinget fatter sitt revolusjonære vedtak 12. mai 2005 Side 6 av 8

7 Selve vedtaket Med en bisetning: "Da statsrådets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder, da Hans majestæt kongen har erklært sig ude af stand til at skaffe landet en ny regjering, og da den konstitutionelle kongemagt således er trådt ud af virksomhed, bemyndiger stortinget medlemmene af det idag aftrådte statsråd til indtil videre som Den norske regjering at udøve den kongen tillagte myndighed i overensstemmelse med Norges riges grundlov og gjældende love med de ændringer, som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under en konge er opløst som følge af, at kongen har ophørt at fungere som norsk konge." Reaksjoner på vedtaket Stormaktene var egentlig mer opptatt med krigen mellom Russland og Japan. Ingen ville involvere seg, men ønsket å opprettholde Norden som et rolig hjørne. Svensk politiker: Dette var en personlig fornærmelse mot en monark som hadde tjent unionen i mer enn 30 år og snakket og skrev flytende norsk Hva med en svensk prins som norsk konge? Riksdagen: Krav om folkeavstemming i Norge og deretter forhandlinger om betingelsene for en oppløsning For Norge var det heldig at det var regjeringskaos i Sverige på denne tiden Kongen avslår tilbudet om svensk prins på tronen i Norge Folkeavstemming Oscar 2. var ofte i Norge og fikk alltid stor hyllest fra folket. Dette ga han tanker om at det politiske spillet ikke hadde oppslutning blant folket. Han ønsket derfor at det norske folket skulle si sin mening i en folkeavstemning, og desto større ble skuffelsen for ham da resultatet ble 99,95 % for unionsoppløsningen. To dager før de svenske vilkårene ble offisielt overrakt fremmet regjeringen en proposisjon om folkeavstemming. Illusjonen om at dette var en selvstendig norsk handling og ikke et svensk direktiv kunne beholdes. Norges første folkeavstemming 28. juli hadde Stortinget vedtatt at det skulle holdes folkeavstemming om unionspørsmålet den 13. august Borgere med stemmerett skulle stemme Krav om at kvinnene skulle kunne stemme ble avvist Det ble samlet inn underskrifter fra kvinner som støttet unionsoppløsningen Av de stemmeberetige menn var det som stemte Ja, kun 184 stemte i mot Krig eller fred: Karlstad-forhandlingene Den 27. juli vedtok Riksdagen sine vilkår. Blant annet skulle det forhandles om en rekke krav for å oppløse unionen. Norge gikk med på dette, og forhandlingene ble lagt til den svenske byen Karlstad i grensefylket Värmland. Det vanskeligste kravet var at Norge skulle akseptere en demilitarisert sone langs riksgrensen i syd. Dette innebar at både historiske og nye festninger skulle rives innenfor en bred sone. Forhandlingene ble tidvis dramatiske og pågikk fra 31. august til 23. september, men med et forhandlingsavbrudd som varte fra september. Mens forhandlingene var i den mest kritiske fasen, steg samtidig den militære spenningen. I Norge ble mobilisering satt i gang samtidig med at forhandlingene fortsatte etter pausen. Den 23. september ble en avtale nådd, blant annet etter at partene hadde vært utsatt for et visst påtrykk fra stormaktene for å vise kompromissvilje. Karlstad-overenskomsten var da også et kompromiss der begge partene ga 12. mai 2005 Side 7 av 8

8 litt. I debattene etterpå ble særlig den norske regjeringens aksept av at grensefestningene skulle rives oppfattet som et nasjonalt svik og en oppgivelse av Norges nylig vunne frihet. Til tross for innbitt motstand fra de arge og nasjonalistiske motstanderne av avtalen, de såkalte Karlstadstormerne, ble overenskomsten godkjent av både Stortinget og Riksdagen henholdsvis 9. og 13. oktober, og en fredelig utgang på unionskonflikten var sikret. De norske grensefestningene skulle etter avtalen rives, demoleres, innen åtte måneder fra avtaleinngåelsen i september. Dette ble gjort. De demolerte festningene ble kontrollert av en internasjonal kommisjon som avsluttet sitt arbeid i midten av juni 1906, og konkluderte med at festningene var revet i tråd med avtalen fra Karlstad. Vi må heller ikke glemme at stormaktene i Europa engasjerte seg for en fredelig løsning. Kan hende var det avgjørende for utfallet at Nansen reiste til England der han talte Norges sak og søkte støtte. Den svenske utsendingen kaptein Wallenberg klaga i et brev over at: "Nansens navn er i London mer värd än hela Sverige". En lykkelig slutt Oktober: Storting og Riksdag godkjenner forhandlingsresultatet og kongen sier fra seg tronen. (til helvete heller med hele skiten ) Etter 1884 hadde kongen mistet sin politiske innflytelse, og Oscar 2. innså at oppløsning av unionen ikke var til å unngå. Det var en politisk diskusjon om landet nå skulle bli republikk eller fortsatt monarki. Prins Carl var etter hvert blitt usikker på om folket virkelig ville ha et kongedømme, og ønsket folkeavstemning om dette før han takket ja til å bli norsk konge. Ny folkeavstemming gir stemmer for monarki og for republikk. Prins Carl (gift med Maud, datter av britiske kong Edvard 7) Etterord Bernadottene hadde aldri oppnådd det norske folks gunst. De hadde alltid vært sett på som fremmede, som inntrengere i et land som Karl Johan i sin tid hadde fått som krigsbytte. Mens den danske unionen (som var en realunion og uten norsk identitet) til tider hadde preg av to nasjoner som søkte forening, var unionen med Sverige (en personunion) to stater som ønsket å gå hver til sitt. I ettertid ser vi at unionen nesten ikke har satt spor etter seg. Den økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i Norge ville neppe vært særlig annerledes uten union. Vi har nok blitt mer påvirket av Sverige både økonomisk og kulturelt i nyere tid enn i i unionstiden. 12. mai 2005 Side 8 av 8

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Hva er viktig når vi skal presentere et lands historie? I skolebøker kan vi ofte finne «Spøk-modellen»:

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai?

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Norskkonferansen den 20. mai 2004 I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Ved Trond Nordby - Nasjonaldager er dagen da innbyggerne samles om felles verdier som oftest knyttet til

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår

resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår 1 Skal man danne seg et utfyllende bilde av det som skjedde i 1814, må man se på resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår grunnlov bare en av de siste

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

1814 det utrolige året

1814 det utrolige året 1814 det utrolige året 1 Et samfunn av bønder Det norske samfunnet i 1814 var et bondesamfunn. De fleste bøndene eide litt jord selv. Det fantes storbønder, naturligvis, men i det store og hele var bøndene

Detaljer

HI Norge Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI Norge Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat 8044 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-129 30/05-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2

Detaljer

Historien om året 1814

Historien om året 1814 Historien om året 1814 Historien om det utrolige som skjedde i Norge i året 1814: Fra freden i Kiel til Riksforsamling på Eidsvoll, fra union med Danmark under enevoldskongen Frederik 6, til selvstendighet

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Demokratisering og nasjonsbygging i Norge

Demokratisering og nasjonsbygging i Norge 304 Del 4: Ca. 1750 1914 Kapittel 13: Demokratisering og nasjonsbygging i Norge Nærbilde > > > ÅRET ER 1811. På øvre dekk i fangeskipet «Niger» i Portsmouth sitter Osol Tellefsen fra Høvåg i Aust-Agder

Detaljer

En 200 års reise med Orkdal Janitsjar.

En 200 års reise med Orkdal Janitsjar. En 200 års reise med Orkdal Janitsjar. Ideer og tekst: Grethe S. Knutzen og Johan Fr. Aurstad Åpning u/introduksjon Napoleon med sin hær G: Hva har denne hærsangen med grunnloven å gjøre? J:Keiser Napoleon

Detaljer

HI Norge Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI Norge Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat 8042 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-129 30/05-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2

Detaljer

Demokratisering og nasjonsbygging i Norge. Året er Demokratisering og nasjonsbygging i Norge

Demokratisering og nasjonsbygging i Norge. Året er Demokratisering og nasjonsbygging i Norge Demokratisering og nasjonsbygging i Norge Året er 1807 Demokratisering og nasjonsbygging i Norge 1 De to store temaene i nordamerikansk og europeisk historie - utviklingen av demokrati og nasjon - dominerte

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Kåseri ved kirkekaffen i Sørum 9. februar 2014

Kåseri ved kirkekaffen i Sørum 9. februar 2014 25. februar 1814 Det første valget i Sørum Kåseri ved kirkekaffen i Sørum 9. februar 2014 Den 25. februar 1814 ble det holdt valg i Sørum kirke. Alle husfedre i prestegjeldet var innkalt til en ekstra

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

SKARNESLINJEN OG UNIONSOPPLØSNINGEN et foredrag av Hans Marius Trøseid holdt ved 7. juni-markeringer i 1995 og 1999

SKARNESLINJEN OG UNIONSOPPLØSNINGEN et foredrag av Hans Marius Trøseid holdt ved 7. juni-markeringer i 1995 og 1999 SKARNESLINJEN OG UNIONSOPPLØSNINGEN et foredrag av Hans Marius Trøseid holdt ved 7. juni-markeringer i 1995 og 1999 Stiller vi opp ved inngangen til Parken kjøpesenter og spør folk om de har sett bautaen

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Tale for dagen 17. mai 2014 ordfører Gro Anita Mykjåland

Tale for dagen 17. mai 2014 ordfører Gro Anita Mykjåland Tale for dagen 17. mai 2014 ordfører Gro Anita Mykjåland Kjære alle sammen: Gratulerer med dagen Vi er historiske! Vi som er tilstede her og nå, vi er de som har gleden av å feire at det er 200 år siden

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsstoff til læreren

Vedlegg 1: Bakgrunnsstoff til læreren Vedlegg 1: Bakgrunnsstoff til læreren Fra Eidsvoll 1814 til Eidsvoll 2014 Verden 1814 I siste halvdel av 1700-tallet førte opplysningstidas tanker om folkesuverenitet, maktfordeling og et nytt menneskesyn

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

EF. Assosiering som mulig tilknytningsform

EF. Assosiering som mulig tilknytningsform 14.09.82. Odd Gunnar Skagestad: EF. Assosiering som mulig tilknytningsform (Utarbeidet i form av notat fra Utenriksdepartementets 1. økonomiske kontor til Statssekretæren, 14. september 1982.) Historikk

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner.

Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner. Til læreren TIL LÆREREN Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner. Hvor mye bestemmer egentlig kongen? Hvorfor kan vi velge

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Skoletilbud 2014. Barneskole 1. 7. trinn. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no

Skoletilbud 2014. Barneskole 1. 7. trinn. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Miksmaster / Forsidefoto: Shutterstock Skoletilbud 2014 Barneskole 1. 7. trinn Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Carsten Ankers vei 2074 Eidsvoll Verk www.eidsvoll1814.no

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner.

Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner. Til læreren TIL LÆREREN Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner. Hvor mye bestemmer egentlig kongen? Hvorfor kan vi velge

Detaljer

Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner.

Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner. Til læreren TIL LÆREREN Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Det er en fin anledning til å arbeide med og snakke om samfunnsfaglige emner. Hvor mye bestemmer egentlig kongen? Hvorfor kan vi velge

Detaljer

1814 det utrolige året

1814 det utrolige året 84 det utrolige året 84 det utrolige året Professor Øystein Sørensen Den. januar 84 var Norge underlagt Danmark. Alle viktige beslutninger som angikk Norge, ble tatt i den danske hovedstaden, København.

Detaljer

Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer.

Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer. Historie: Om nasjonalisme, italias samling, tysklands samling og mye mer. Webmaster ( 17.03.04 16:07 ) Målform: Bokmål Historie, sammendrag. Mye fakta om nasjonalismen og mye annet, bra utgangspunkt for

Detaljer

GRUNNLOVSJUBILEET 2014

GRUNNLOVSJUBILEET 2014 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Forord I år er det 200 år siden grunnloven ble vedtatt, og for 200 år siden ble bonden Casper Rustad fra Vestby og kjøpmann Gregers Stoltenberg fra Son valgt til valgmenn i Vestby

Detaljer

FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE. Norskkonferansen VOX 19. Mai 2014

FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE. Norskkonferansen VOX 19. Mai 2014 FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE Norskkonferansen VOX 19. Mai 2014 FOLKESTYRE Presentasjon Side 2 FOLKESTYRETS FORUTSETNINGER Stemmerett ved valg Styrkeforholdet mellom statsmaktene Infrastruktur og kommunikasjon

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Perdy Røed, Andreas Reksten, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Metode

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

Skoletilbud 2014. Ungdomsskole/videregående skole. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no

Skoletilbud 2014. Ungdomsskole/videregående skole. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Miksmaster / Forsidefoto: Eidsvoll 1814 Skoletilbud 2014 Ungdomsskole/videregående skole Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Carsten Ankers vei 2074 Eidsvoll Verk www.eidsvoll1814.no

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER 1. VERDENSKRIG DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER DESTABILISERT MAKTBALANSE ALLIANSER NASJONALISME, PANSLAVISME IMPERIALISME MILITARISME ENDREDE MAKTFORHOLD MELLOM STORMAKTENE-FRA MAKTBALANSE TIL TODELING.

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

Først vil jeg holde et foredrag som tar ca. 25 minutter, og etterpå kan vi diskutere og samtale om disse tingene.

Først vil jeg holde et foredrag som tar ca. 25 minutter, og etterpå kan vi diskutere og samtale om disse tingene. Tanker rundt Grunnlovsjubileet Bærum Vest Rotary Klubb, 5. mai 2014. Øystein Rian Først vil jeg holde et foredrag som tar ca. 25 minutter, og etterpå kan vi diskutere og samtale om disse tingene. I foredraget

Detaljer

Tale ved utstilling på Norsk Folkemuseum

Tale ved utstilling på Norsk Folkemuseum 1 Tale ved utstilling på Norsk Folkemuseum Tid: 4. november 2012, kl. 16 Sted: Norsk Folkemuseum, Bygdøy Lengde: 10 15 min. Antall ord: Tale ved utstilling på Norsk Folkemuseum Kjære alle sammen, Den 10.

Detaljer

KILDER TIL NORSK HISTORIE

KILDER TIL NORSK HISTORIE KILDER TIL NORSK HISTORIE 1560-1940 Redigert av Jostein Nerbøvik UNIVERSITETSFORLAGET INNHOLD 4. PERIODE (CA. 1550-1800) 3-88 Lensstyret i Norge 3-9 1. Lensbrev på Bergenhus 1560 for Erik Rosenkrantz 3

Detaljer

Herman Lindqvist. Napoleon. Oversatt av Henrik Eriksen

Herman Lindqvist. Napoleon. Oversatt av Henrik Eriksen Herman Lindqvist Napoleon Oversatt av Henrik Eriksen Originalens tittel: Napoleon Herman Linqvist 2004 Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2005 Elektronisk utgave 2011 Første versjon, 2011 Elektronisk

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon]

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon] Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 Kjære alle sammen Vel møtt til et historisk kirkemøte i Trondheim! For meg er det alltid spesielt å komme hjem til Nidarosdomen. Derfor er det

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ 200 SIDER En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 2014 Kagge Forlag AS Layout: Gisle Lyng-Vagstein Omslagsillustrasjon: Bilde av Eidsvoll: Nasjonalbiblioteket, bilde av

Detaljer

Norge Webmaster ( ) Karakter: 5 Målform: Bokmål NORGE 1814

Norge Webmaster ( ) Karakter: 5 Målform: Bokmål NORGE 1814 Norge 1814 Webmaster ( 16.04.2002 ) Karakter: 5 Målform: Bokmål NORGE 1814 Napoleon ledet Frankrike i mange kriger. Danmark-Norge ville gjerne holde seg nøytral under disse napoleonskrigene, for da ville

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Tema: Norge før og nå Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Norge før og nå Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Norge før og nå Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring september 2006 1 Norge før og nå en oversikt 1380 - Norge går inn i union med Danmark 1814 - Norge går fra union med Danmark til union

Detaljer

Eidsvoll 1814, 8-10 trinn

Eidsvoll 1814, 8-10 trinn Eidsvoll 1814, 8-10 trinn Skriftlig gjengivelse av omvisningen «Et modig opprør» Utendørs Her er Eidsvollsbygningen. Der skjedde det mye for 200 år siden, i 1814. Det har jeg lyst å lære litt mer om. Vil

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Torsdag den 23. juli 2009

Torsdag den 23. juli 2009 Torsdag den 23. juli 2009 Denne dagen skulle vi videre til Tallin som var siste stoppested før det bar tilbake til Norge. Tallins flagg Tallins byvåpen Estlands flagg Estlands riksvåpen Estlands plassering

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

Pamfletter, proklamasjoner og propaganda

Pamfletter, proklamasjoner og propaganda GRUNNLOVEN 200 ÅR Pamfletter, proklamasjoner og propaganda nye perspektiver på 1814 AV RUTH HEMSTAD Politiske pamfletter kan gi oss nye perspektiver på det som skjedde da Norge fikk en grunnlov og gikk

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

KAPITTEL 8. Unionsoppløsningen i 1905: Bør vi feire 7. juni? Aanund Hylland 1,2

KAPITTEL 8. Unionsoppløsningen i 1905: Bør vi feire 7. juni? Aanund Hylland 1,2 Unionsoppløsningen i 1905: Bør vi feire 7. juni? Aanund Hylland 1,2 Den etablerte oppfatningen i Norge er at unionen med Sverige ble oppløst 7. juni 1905, da Stortinget i en bisetning avsatte kong Oscar

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

EU-grunnloven. Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge. April Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU

EU-grunnloven. Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge. April Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU EU-grunnloven Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge April 2008 Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU http://www.neitileu.no «EU-fegisar» «I den digitale verden bruker programoppdateringer

Detaljer

Karsten Alnæs MIRAKLENES AR I UNIVERSITATSBIBLIOTHEK KIEL SCHIBSTEDFORLAG -ZENTRALBIBLIOTHEK -

Karsten Alnæs MIRAKLENES AR I UNIVERSITATSBIBLIOTHEK KIEL SCHIBSTEDFORLAG -ZENTRALBIBLIOTHEK - Karsten Alnæs 1814 MIRAKLENES AR I UNIVERSITATSBIBLIOTHEK KIEL -ZENTRALBIBLIOTHEK - L SCHIBSTEDFORLAG INNHOLD Forord 13 DEL I HARD VINTER Med bud fra Kiel J

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE. Norskkonferansen VOX 19. Mai 2014

FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE. Norskkonferansen VOX 19. Mai 2014 FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE Norskkonferansen VOX 19. Mai 2014 FOLKESTYRE Presentasjon Side 2 FOLKESTYRETS FORUTSETNINGER Stemmerett ved valg Styrkeforholdet mellom statsmaktene Ytringsfrihet og organisasjonsfrihet

Detaljer

Høsten 1814. Forsvaret av Grunnloven

Høsten 1814. Forsvaret av Grunnloven Høsten 1814 Forsvaret av Grunnloven Kjære alle, Grunnlovsjubileumsåret går mot slutten, men det gjenstår fortsatt flere viktige arrangementer. Dette lille heftet gir en rask innføring i de historiske begivenhetene

Detaljer

Frankrike sliter med krigsgjeld

Frankrike sliter med krigsgjeld Side 1 av 5 Finanskrise og aristokratiets opprør Adelens kamp mot kongen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15.

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer