Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl. 12.15. Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl. 12.30."

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Fylkesbiblioteket, Fredrikstad Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Tormund Hansen Medlem Arbeiderpartiet Skinnarmo Elisabeth Morfjord Nestleder Kristelig Folkeparti Roar Høisveen Medlem Senterpartiet Marta Lindås Medlem Fellesgruppe Fremskrittspartiet og Venstre Ove Henry Virik Jørgensen Medlem Fellesgruppe Fremskrittspartiet og Venstre Fredrik Bjercke Punsvik Medlem Høyre Rolf Sigmund Klerud Medlem Høyre Anne Karine Jahren Medlem Elevrepresentant Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trine-Merethe Høistad Medlem Arbeiderpartiet Monica Gåsvatn Medlem Fellesgruppe Fremskrittspartiet og Venstre Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Mai Lisbeth Larsen Trine-Merethe Høistad Arbeiderpartiet Liv Synnøve Andresen Monica Gåsvatn Fellesgruppe Fremskrittspartiet og Venstre Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Atle Haga Fylkesrådmann Nina Johansen sekretær Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl Før møtets start ønsket leder av fylkesbiblioteket, Svein Nilsen, velkommen.

2 2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side saker til behandling PS 1/2010 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre 3 kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport nr. 17 om fordeling PS 2/2010 Melding om gjennomføring av voksenopplæringstiltak 3 fullfinansiert av fylkeskommunen PS 3/2010 Østfold Fagskole - Omorganisering og flytting 3 PS 4/2010 Endring i retningslinjer for tildeling av tilskudd til 4 studieforbund PS 5/2010 Videre planlegging av produksjonsskole. Oppfølging av 5 OKH-sak nr 07/6605 PS 6/2010 Søknad i fra Opera Østfold om flytting av kontor til 5 Fredriksten festning, Halden, og om økonomisk støtte til byggningsmessig tilrettelegging PS 7/2010 Søknad om økonomisk støtte og garanti til musikalen "Svidd 6 gummi", delprosjekt under Viking Kulturprosjekt, Askim PS 8/2010 Fordeling av fylkeskommunale midler til enkeltinstitusjoner - 7 Studium Actoris, Spydeberg prestegård og Askim kulturhus PS 9/2010 Rapport for kulturkortet KODE PS 10/2010 Melding. "Ulykker i Norge - Nasjonal strategi for forebygging 8 av ulykker som medfører personskade " PS 11/2010 Støtte til forslag om en nasjonal Grunnlovsstafett i PS 12/2010 Prosjektmidler frivillige organisasjoner i Østfold 8 PS 13/2010 Prosjektstøtte kunstfag- 1. tildeling PS 14/2010 Orienteringer i opplæring, kultur og helsekomiteen 9.februar

3 3 saker til behandling PS 1/2010 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport nr. 17 om fordeling Fylkesrådmannens forslag til innstilling: Fylkestinget tar fordelingen av spillemidler til forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg til orientering. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : Fylkestinget tar fordelingen av spillemidler til forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg til orientering. Saksordfører: Rolf Sigmund Klerud (H) PS 2/2010 Melding om gjennomføring av voksenopplæringstiltak fullfinansiert av fylkeskommunen Fylkesrådmannens forslag til innstilling Melding om gjennomføring av voksenopplæringstiltak fullfinansiert av fylkeskommunen tas til etterretning. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : Melding om gjennomføring av voksenopplæringstiltak fullfinansiert av fylkeskommunen tas til etterretning. Saksordfører: Rune Fredriksen (Ap) PS 3/2010 Østfold Fagskole - Omorganisering og flytting Fylkesrådmannens forslag til innstilling: 1. Østfold fagskole skilles organisatorisk fra Borg vgs. Det lyses ut stilling som ny rektor ved Borg vgs. Merkostnadene for 2010 behandles i forbindelse med 1. tertialrapport.

4 4 2. Fylkesrådmannen får i fullmakt til å forhandle frem en leiekontrakt med Værste AS om flytting av Østfold Fagskole til Værste. Forhandlingsresultatet skal ligge innenfor de økonomiske rammene av det som fremgår av saken. De økonomiske konsekvensene av flyttingen innarbeides i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Representanten Marta D. Lindås (Venstre) fremmet følgende endringsforslag: Saken utsettes. Marta D. Lindås endringsforslag fikk 1 stemme (V) og falt. Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (V). Fylkesrådmannens forslag ble da vedtatt med 9 stemmer (Ap, Krf, Sp, Frp, H). Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : 1. Østfold fagskole skilles organisatorisk fra Borg vgs. Det lyses ut stilling som ny rektor ved Borg vgs. Merkostnadene for 2010 behandles i forbindelse med 1. tertialrapport. 2. Fylkesrådmannen får i fullmakt til å forhandle frem en leiekontrakt med Værste AS om flytting av Østfold Fagskole til Værste. Forhandlingsresultatet skal ligge innenfor de økonomiske rammene av det som fremgår av saken. De økonomiske konsekvensene av flyttingen innarbeides i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap) PS 4/2010 Endring i retningslinjer for tildeling av tilskudd til studieforbund De foreslåtte endringene i Retningslinje for tildeling av tilskudd til studieforbund vedtas. Fylkesrådmannen gjorde under behandling av saken følgende endringer i sakensbegrunnelsens siste avsnitt, slik at retningslinjenes pkt. 4.3, annet ledd foreslås endret til Vedlagt søknaden skal følge revisorgodkjent avdelingsregnskap per kurs foregående år. Søknad som ikke er korrekt utfylt og oversendt vil ikke bli behandlet. Utbetaling av tilskudd forutsetter innsending av revisorgodkjent totalregnskap for studieforbundet foregående år. Fylkesrådmannens forslag med endret innstilling (saksbegrunnelse) ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : De foreslåtte endringene i Retningslinje for tildeling av tilskudd til studieforbund vedtas.

5 5 PS 5/2010 Videre planlegging av produksjonsskole. Oppfølging av OKH-sak nr 07/6605 OKH-komiteen gir sin tilslutning til at fylkesrådmannen iverksetter utprøving av produksjonsskole med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med NAV-Østfold og også eventuelt med AOF dersom kostnadene blir vesentlig lavere. OKH-komiteen orienteres om framdriften i komitémøtet 1 juni Representanten Fredrik Bjercke Punsvik (Høyre) fremmet følgende forslag, som deretter ble trukket: OKH-komiteen gir sin tilslutning til at fylkesrådmannen iverksetter utprøving av produksjonsskole med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med NAV-Østfold, og eventuelt andre. Deretter endret fylkesrådmannen sin innstilling til følgende: OKH-komiteen gir sin tilslutning til at fylkesrådmannen iverksetter utprøving av produksjonsskole med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med NAV-Østfold og også med AOF dersom kostnadene blir vesentlig lavere, samt eventuelt andre tilbydere. OKH-komiteen orienteres om framdriften i komitemøtet senest 1.juni 2010 Fylkesrådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. OKH-komiteen gir sin tilslutning til at fylkesrådmannen iverksetter utprøving av produksjonsskole med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med NAV-Østfold og også med AOF dersom kostnadene blir vesentlig lavere, samt eventuelt andre tilbydere. OKH-komiteen orienteres om framdriften i komitemøtet senest 1.juni 2010 PS 6/2010 Søknad i fra Opera Østfold om flytting av kontor til Fredriksten festning, Halden, og om økonomisk støtte til byggningsmessig tilrettelegging 1. Opera Østfold flytter sine faste kontorer til Fredriksten festning. 2. Opera Østfold skal fortsatt være organisatorisk under Østfold kulturproduksjon. 3. Opplæring,- kultur- og helsekomiteen oversender søknad om finansiering av investeringskostnadene på kr ,- u/mva til behandling av styret for utviklingsavtalen mellom Østfold fylkeskommune og Halden kommune.

6 6 1. Opera Østfold flytter sine faste kontorer til Fredriksten festning. 2. Opera Østfold skal fortsatt være organisatorisk under Østfold kulturproduksjon. 3. Opplæring,- kultur- og helsekomiteen oversender søknad om finansiering av investeringskostnadene på kr ,- u/mva til behandling av styret for utviklingsavtalen mellom Østfold fylkeskommune og Halden kommune. PS 7/2010 Søknad om økonomisk støtte og garanti til musikalen "Svidd gummi", delprosjekt under Viking Kulturprosjekt, Askim 1. Søknaden fra Askim Kulturforum om underskuddsgaranti for musikalen Svidd gummi avslås. 2. Østfold fylkeskommune bevilger til Askim kulturforum kr ,- i støtte til deres oppsetting av musikalen Svidd gummi. Beløpet belastes posten Prosjektstøtte kunstfag. Representanten Rune Fredriksen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti: Endring av punkt 2: Østfold fylkeskommune bevilger til Askim kulturforum kr ,- i støtte til deres oppsetning av musikalen Svidd Gummi. Kr ,- belastes posten prosjektstøtte kunstfag Kr ,- belastes OKH komiteens disposisjonspost. Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Rune Fredriksens endringsforslag til punkt 2 ble vedtatt med 9 stemmer (Ap, Sp, Krf, V, H) Fylkesrådmannens forslag til punkt 2 fikk ingen stemmer og falt. 1. Søknaden fra Askim Kulturforum om underskuddsgaranti for musikalen Svidd gummi avslås. 2. Østfold fylkeskommune bevilger til Askim kulturforum kr ,- i støtte til deres oppsetning av musikalen Svidd Gummi. Kr ,- belastes posten prosjektstøtte kunstfag Kr ,- belastes OKH komiteens disposisjonspost.

7 7 PS 8/2010 Fordeling av fylkeskommunale midler til enkeltinstitusjoner - Studium Actoris, Spydeberg prestegård og Askim kulturhus Ekstraordinære midler til Andre kulturtiltak ( ) fordeles slik: Spydeberg prestegård kr Studium Actoris kr Askim kulturhus kr Tils. kr Ekstraordinære midler til Andre kulturtiltak ( ) fordeles slik: Spydeberg prestegård kr Studium Actoris kr Askim kulturhus kr Tils. kr PS 9/2010 Rapport for kulturkortet KODE 2009 Rapport for kulturkortet KODE 2009 tas til orientering. Rapport for kulturkortet KODE 2009 tas til orientering.

8 8 PS 10/2010 Melding. "Ulykker i Norge - Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade " Melding om Ulykker i Norge - Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade , tas til orientering. Melding om Ulykker i Norge - Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade , tas til orientering. PS 11/2010 Støtte til forslag om en nasjonal Grunnlovsstafett i Østfold fylkeskommune slutter seg til forslaget fra styringsgruppa for Grunnlovens 200 års jubileum om en Grunnlovsstafett i 2014 slik det fremkommer i saksbeskrivelsen. Østfold fylkeskommune slutter seg til forslaget fra styringsgruppa for Grunnlovens 200 års jubileum om en Grunnlovsstafett i 2014 slik det fremkommer i saksbeskrivelsen. PS 12/2010 Prosjektmidler frivillige organisasjoner i Østfold Følgene søknader innvilges midler for 2010: Østfold idrettskrets 1. Idrett- SFO/skole kr Idrett- SFO/skole kr Young Mentors kr Allaktivitetsdager ØIK kr Samarbeid ØBUR, ØMR og ØIK kr

9 9 6. Samarbeid med skolene om økt fysisk aktivitet kr Allaktivitetsdager i regi av idrettsråd kr Tilsammen kr Østfold musikkråd 1. Folkemusikk i Østfold kr Samarbeidstiltak ØBUR/ØIK/ØMR kr Sang for eldre, oppsøkende virksomhet kr Seminarserie sammen med DNBE kr Workshop jazz sammen med Østfold kulturproduksjon kr Frafall av Ungdom innenfor frivillig sektor kr Tilsammen kr Østfold barne- og ungdomsråd 1. En investering i aktivitet kr Markedsføring av frivilligheten kr Mind the gap en undersøkelse kr Friluftsliv for første gang kr Aktiv ute kr Økologisk matskole i Østfold fylkeskommune kr Barneleir i Østfold - mangfold kr Rusforebygging kr Se vi snakker kr Tilsammen kr Samlet tilskudd kr OKH-komiteen ønsker en orientering om følgende prosjekt som Østfold musikkråd har fremmet prosjektsøknad om, når prosjektet er avsluttet: Fråfall av ungdom innanfor frivillig sektor en undersøkelse med vekt på ungdom i musikkorps. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, med komiteens tillegg vedr. ønske om orientering om prosjektet nevnt under behandlingen ovenfor. Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak/innstilling : Følgene søknader innvilges midler for 2010: Østfold idrettskrets 1. Idrett- SFO/skole kr Idrett- SFO/skole kr Young Mentors kr Allaktivitetsdager ØIK kr Samarbeid ØBUR, ØMR og ØIK kr Samarbeid med skolene om økt fysisk aktivitet kr Allaktivitetsdager i regi av idrettsråd kr Tilsammen kr Østfold musikkråd 1. Folkemusikk i Østfold kr Samarbeidstiltak ØBUR/ØIK/ØMR kr

10 10 3. Sang for eldre, oppsøkende virksomhet kr Seminarserie sammen med DNBE kr Workshop jazz sammen med Østfold kulturproduksjon kr Frafall av Ungdom innenfor frivillig sektor kr Tilsammen kr Østfold barne- og ungdomsråd 1. En investering i aktivitet kr Markedsføring av frivilligheten kr Mind the gap en undersøkelse kr Friluftsliv for første gang kr Aktiv ute kr Økologisk matskole i Østfold fylkeskommune kr Barneleir i Østfold - mangfold kr Rusforebygging kr Se vi snakker kr Tilsammen kr Samlet tilskudd kr OKH-komiteen ønsker en orientering om følgende prosjekt som Østfold musikkråd har fremmet prosjektsøknad om, når prosjektet er avsluttet: Fråfall av ungdom innanfor frivillig sektor en undersøkelse med vekt på ungdom i musikkorps. PS 13/2010 Prosjektstøtte kunstfag- 1. tildeling 2010 Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens innstilling på de 10 utvalgte prosjekt innenfor ordningen Prosjektstøtte kunstfag tildeling 1. halvår 2010 på til sammen kr ,- 1. Opplev Fredrikstad as, Drømmeverksted for skolene i Fredrikstad rettet mot 8. klassetrinn med inntil kr ,- 2. Fredriksta`Teater, Bak vollene historisk friluftforestilling på Kongsten fort i Fredrikstad med inntil kr ,- 3. Olavsdagene, Sarpsborg Sverdet - Hellig Olav i Borg historisk friluftspill med inntil kr ,- 4. Nes lenseteater, Spor i vann friluftsteater ved Nes lensemuseum i Skiptvet med inntil kr ,- 5. Joker Tekst & Tegning, Trollmannens læregutter mimre/ talkshow teaterforstilling på Båthusteateret i Fredrikstad med inntil kr ,- 6. Borg Domkor/ Sarpsborg kammerkor- Mendelssohns Paulus 2010 stort korprosjekt i Sarpsborg kirke og Fredrikstad domkirke med inntil kr ,- 7. Mechanix Film Network dokumentarfilm om korrupsjon med inntil kr ,-

11 11 8. Karivold Film Munchs mødre - dokumentarfilm med inntil kr ,- 9. Eldbjørgs Ballettskole Coppelia ballettforestilling Parkteateret i Moss med inntil kr ,- 10. Ny Musikk Østfold Vinterriss 2010 samtidsmusikkfestival i Østfold med inntil kr ,- Fylkesrådmannen hadde følgende merknad til saken: Under oversikten over søknader fremkommer det i nest siste rubrikk at musikalen Isfront ikke har mottatt støtte på kr ,- fra Fredrikstad kommune. Dette er imidlertid feil. Fredrikstad kommune har innvilget kr ,- i tilskudd og kr ,- i underskuddsgaranti. Representanten Roar Høisveen (Senterpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti: Nytt punkt 11: Hans P. Thøgersen Musikal Isfront med inntil kr ,- Fylkesrådmannens forslag med Roar Høisveens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens innstilling på de 10 utvalgte prosjekt innenfor ordningen Prosjektstøtte kunstfag tildeling 1. halvår 2010 på til sammen kr ,- 1. Opplev Fredrikstad as, Drømmeverksted for skolene i Fredrikstad rettet mot 8. klassetrinn med inntil kr ,- 2. Fredriksta`Teater, Bak vollene historisk friluftforestilling på Kongsten fort i Fredrikstad med inntil kr ,- 3. Olavsdagene, Sarpsborg Sverdet - Hellig Olav i Borg historisk friluftspill med inntil kr ,- 4. Nes lenseteater, Spor i vann friluftsteater ved Nes lensemuseum i Skiptvet med inntil kr ,- 5. Joker Tekst & Tegning, Trollmannens læregutter mimre/ talkshow teaterforstilling på Båthusteateret i Fredrikstad med inntil kr ,- 6. Borg Domkor/ Sarpsborg kammerkor- Mendelssohns Paulus 2010 stort korprosjekt i Sarpsborg kirke og Fredrikstad domkirke med inntil kr ,- 7. Mechanix Film Network dokumentarfilm om korrupsjon med inntil kr ,- 8. Karivold Film Munchs mødre - dokumentarfilm med inntil kr ,- 9. Eldbjørgs Ballettskole Coppelia ballettforestilling Parkteateret i Moss med inntil kr ,- 10. Ny Musikk Østfold Vinterriss 2010 samtidsmusikkfestival i Østfold med inntil kr ,- 11. Hans P. Thøgersen Musikal Isfront med inntil kr ,-

12 12 PS 14/2010 Orienteringer i opplæring, kultur og helsekomiteen 9.februar 2010 Den framlagte informasjonen tas til orientering. Til orientering ble følgende omdelt eller orientert om i opplæring, kultur og helsekomiteens møte 9.februar 2010: 1. Årsrapport 2008 for Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. 2. Notat om fylkeskommunens rolle i forhold til folkehelse. 3. Brev fra KKD vedr. utviklingsmidler til pilotprosjekt for styrking av dans i Østfold 4. Arbeid med å hindre bortvalg og frafall, samarbeid med kommunene v/einar Wium (muntlig orientering) 5. Arbeid med kostnadseffektivisering ved vgs v/egil Olsen (muntlig orientering) Den framlagte informasjon ble enstemmig tatt til orientering. Forhandlingene avsluttet. Møtet hevet. Inger-Christin Torp komiteleder Nina Johansen sekretær

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt SARPSBORG KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak 07/08490 Arkivkode Blank;C03;&20 Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm Saksgang Møtedato Saksnr Hovedutvalg kultur 13.10.2009 45/09 Bystyret 22.10.2009 63/09 Byjubileet

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 17.10.2014 Tid: 09:00-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 201100001-31 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 MØTELEDER Fylkesordfører Johansen, Per-Eivind (H) DISSE MØTTE 1. Høiberg,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 FRA SAKSNR: 30/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 18:45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer