MER ENN DE FYSISKE RAMMENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MER ENN DE FYSISKE RAMMENE"

Transkript

1 ARTIKKEL: KATHARINA DALE HÅKONSEN MER ENN DE FYSISKE RAMMENE Tjenestedesignere bryr seg mer om mennesker og den opplevelsen produkter og tjenester gir, enn hvordan produktene eller omgivelsene ser ut. AHO har undervist i tjenestedesign i ti år, men det er likevel mange, både arkitekter og andre, som ikke aner hva en tjenestedesigner gjør. Hva er egentlig tjenestedesign? Å definere tjenestedesign, også kalt servicedesign, er ikke noen selvsagt sak. I boka This is Service Design Thinking løser redaktørene oppgaven med å be elleve fagfolk definere designretningen. Arkitektur N har utfordret en av de norske pionerne innen tjenestedesign, Kaja Misvær Kistorp. Hun er universitetslektor og leder av Design for offentlige tjenester (DOT)-senteret ved AHO. Tjenestedesign er en måte å utvikle tjenester på, hvor vi er opptatt av at tjenestens organisering og leveranse skal skape en best mulig opplevelse både for de som skal motta og levere tjenesten, sier Kistorp. Hun har bakgrunn som tjenestedesigner og partner i Designit Oslo, et av de første byråene i Norge som har jobbet strategisk med tjenestedesign. KATHARINA DALE HÅKONSEN ER JOURNALIST. HUN SKRIVER OM ARKITEKTUR, BYUT- VIKLING, DESIGN OG SAMFUNN. Opplevelsen i sentrum Kistorp tar utgangspunkt i et legekontor for å forklare hva hun mener med tjenestens organisering og leveranse. For tjenestedesignere er et legekontor mye mer enn de fysiske rammene: De er opptatt av opplevelsen av å gå til legen. Gjennom intervjuer med besøkende og ansatte og egne systematiske observasjoner samler de kunnskap som fører til at opplevelsen av å gå til legen kan bli bedre. Eller sagt med andre ord: Tjenesten legekontoret tilbyr øker i verdi. Kanskje kommer de fram til at pasienten ønsker blikkontakt med sekretæren idet de kommer inn, en forutsigbar ventetid og mulighet for å sitte et sted i venteværelset med god oversikt. Tjenestedesignere tenker på helheten, men er avhengig av at andre mennesker gjennomfører deres ideer. De kommer med krav og forslag til både sekretæren, arkitekten og interiørarkitekten for eksempel å unngå glass mellom resepsjonisten og de besøkende, eller å innrede et oversiktlig venteværelse med tanke på pasientens ønske om trygghet. De fleste andre, som legen og arkitekten, tenker på sitt felt. Gjennom brukerkontakt har vi kommet fram til synspunkt som griper inn i andre fagfelt enn vårt. Fordi vi ikke kan fullføre våre visjoner alene, er det spesielt viktig å involvere andre og vise at vi har respekt for deres fagfelt, som vi ikke kan. Det vi kan er brukernes behov, sier Kistorp. Til forskjell fra arkitekter, som i de fleste tilfellene vet hva de skal tegne (for eksempel et legekontor), men ikke hvordan, vet aldri tjenestedesignerne hva som kommer ut av en innledende kunnskapsinnsamlingsprosess. Vi jobber strategisk med tanke på hvor virksomheten vil. Vi tar utgangspunkt i hva brukerne trenger. Vi starter aldri med løsningen, forklarer Kistorp. 64 ARKITEKTUR N NR

2 Mitt siste hjem, masterprosjekt ved Marit Støylen, Åsne Kydland og Emilie Strømmen Olsen, AHO høsten Tjenestedesignprosjektet Mitt siste hjem er et system som tilrettelegger for en tydeligere fordeling av de ansattes arbeidsoppgaver på Attendo Paulus sykehjem i Oslo. Over: Ansatte på Attendo Paulus sykehjem med buttons som viser hvilken vakt de har. Under: Workshop med de ansatte. Staff at Attendo Paulus Nursing Home with buttons showing their areas of responsibility. Foto: Støylen/Kydland/Olsen ARKITEKTUR N NR

3 Mitt siste hjem, masterprosjekt ved Marit Støylen, Åsne Kydland og Emilie Strømmen Olsen, AHO høsten My Last Home, a service design master s thesis project from 2013 by Marit Støylen, Åsne Kydland and Emilie Strømmen Olsen at the Oslo School of Architecture and Design. Foto: Støylen/Kydland/Olsen Prosess i seks deler For å forstå tjenestedesign er det naturlig å se på denne innledende prosessen, som tilpasses hvert prosjekt. I oppstarten setter man seg inn i hva som er gjort tidligere, hvem som har ansvar for hva og suksesskriteriene for prosjektet. Deretter kommer en omfattende innsiktfase, hvor tjenestedesignerne intervjuer og gjør kvalitative undersøkelser for å avdekke de faktiske behovene til alle involverte. De analyserer intervjuene, og formulerer noen kriterier for løsninger som danner grunnlag for idéutviklingsfasen. I denne fasen forankres den nye innsikten hos oppdragsgiverorganisasjonen gjennom ulike teknikker. I tillegg Til forskjell fra arkitekter vet aldri tjenestedesignerne hva som kommer ut av en innledende kunnskapsinnsamlingsprosess. bidrar organisasjonen til å utvikle ideene videre det sikrer kvalitet og eierskap til løsningen. I konseptfasen videreutvikles ideene og måles opp mot den formulerte innsikten. Deretter testes flere varianter av ideer og løsninger for å få innspill fra brukere og ansatte. I den avsluttende designfasen får oppdragsgiver en løsning som de skal ta med videre. Det er ofte et scenario, kanskje en tegneserie eller en film, som viser en brukerreise. Løsningen kan også omfatte et brev, nye samarbeidsrutiner, innholdet i en SMS eller en skisse til funksjoner på en nettside. Utfordrer arkitektene Tjenestedesignerne har tatt inn over seg at de er avhengig av andre for å iverksette de løsningene de foreslår. 66 ARKITEKTUR N NR

4 Å avslutte et svangerskap, masterprosjekt ved Frida Almqvist, AHO Fra designfasen. Da Frida Almqvist gikk i gang med masteroppgaven, opplevde hun at det var utfordrende å få kontakt med kvinner som hadde tatt abort. When Frida Almqvist started her master s thesis project Terminating a Pregnancy, she found it challenging to get in contact with women who had had an abortion. Foto: Frida Almqvist Vi må være sinnsykt gode til å jobbe med mennesker. Tjenestedesign handler i stor grad om å skape engasjement og forankring. Vi må forankre det vi kommer fram til i innsiktfasen. Vi må formidle behovene til brukerne på en sterk og troverdig måte, sier AHO-lektoren. En tjenestedesignprosess består alltid av flere workshoper som planlegges nøye. Lengden, inndelingen, tidspunktet på dagen, serveringen, hva de forteller før og underveis er nøye gjennomtenkt. På workshopen bør alle involverte i organisasjonen, alle som skal Kistorp utfordrer arkitekter og interiør arkitekter til å snakke mer med de som skal bo og arbeide i byggene. Mennesker er designmaterialet vårt. gjennomføre tjenesten, delta. Workshopene er utformet for at deltagerne skal få en god opplevelse og kunne yte. Vi har teknikker som inspirer dem til å tenke annerledes, til å bli med oss. Deltagerne skal føle at de er viktige. Jeg bruker mye krefter på å lese ansiktsuttrykk og oppfatte når folk er slitne, sultne og sure, forklarer Kistorp. Vi vet at hvis vi bare involverer én person i prosjektet, så kommer vi ikke videre. De ansatte er like viktige som sluttbrukerne. Kistorp utfordrer arkitekter og interiørarkitekter til å snakke mer med de som skal bo og arbeide i byggene. Mennesker er designmaterialet vårt. Som tjenestedesigner er du mye mer glad i mennesker og den opplevelsen produktene gir enn hvordan produktene ser ut. Jeg tenker at arkitekter og interiørarkitekter kan ha godt av å skifte fokus i deler av prosessen. ARKITEKTUR N NR

5 Å avslutte et svangerskap, masterprosjekt ved Frida Almqvist, AHO En av leveransene som kom ut av tjenestedesignprosjektet Å avslutte et svangerskap var historien om 20 år gamle Julie. Her et bilde fra den skjebnesvangre graviditetstesten. From Terminating a Pregnancy, the story of 20-year old Julie, here reading her fateful pregnancy test. Foto: Frida Almqvist Jeg tror de tenker mye på brukerne, men jeg tror bare ikke alltid de spør, sier hun. Å avslutte et svangerskap AHO har undervist i tjenestedesign siden Fra og med 2012 har høgskolen tilbudt spesialisering i tjenestedesign på masternivå. En rekke dyktige tjenestedesignere fra AHO har etter hvert sikret seg interessante jobber i design- og konsulentselskaper i inn- og utland. Én tidligere mastergradsstudent fra AHO som har gjort seg bemerket er tjenestedesigner Frida Alm qvist. Hun leverte diplomoppgaven Å avslutte et svangerskap våren I dag er hun ansatt ved DOT på AHO. I oppgaven utforsker Alm qvist hvordan kvinner blir møtt av det offentlige systemet når de går AHO har undervist i tjenestedesign siden Fra og med 2012 har høyskolen tilbudt spesialisering i tjenestedesign på masternivå. gjennom en av sitt livs kanskje mest sårbare situasjoner, en abort. Diplomstudenten undersøker hvordan tjenestedesign kan være med på å øke kvinners følelse av verdighet i en situasjon som ofte oppleves vanskelig. Hun kommer med en rekke designforslag som øker muligheten til å få informasjon, hjelp og oppfølging. Løsningen bidrar til å skape en tryggere og mindre stressende opplevelse i møtet med det offentlige. Mitt siste hjem De tre mastergradsstudentene i design Marit Støylen, Åsne Kydland og Emilie Strømmen Olsen gikk høsten 2013 av med seieren i AHO Works Awards, i kategorien Pris for kompleksitet og helhetstenking. Med prosjektet Mitt siste hjem, som er designet for Attendo Paulus sykehjem i Oslo, har de utviklet et system som tilrettelegger for en tydeligere fordeling av de ansattes arbeidsoppgaver. Hovedutfordringene var at de ansatte ønsket å tilbringe mer tid med de eldre på demensavdelingen, men opplevde ofte at kvalitetstid med beboerne ble nedprioritert i en hektisk arbeidsdag. Studentene gjennomførte workshoper og observasjoner på sykehjemmet, og deres løsning ble å definere vaktene på en ny måte. En sirkel 68 ARKITEKTUR N NR

6 Hvordan komme i kontakt med kvinner som har tatt abort? How to contact women who have terminated a pregnancy? Foto: Frida Almqvist Sitater fra kvinner som har vært gjennom en abort. Quotes from women who have had an abortion. Foto: Frida Almqvist visualiserer vaktene og viser tydelig hvem som gjør hva. Vaktene er inndelt i fire ansvarsområder; Aktivitet og samvær, Mat og omsorg, Omgivelser og hygiene og Oversikt og medisin. Sirkelen henger på vaktrommet, og de ansatte har på seg buttons som viser deres ansvarsområde. Resultatet er mer tid til beboerne. Attendo er veldig fornøyd med løsningen, som nå er implementert på sykehjemmet. Lite attraktiv kafé i Larvik Med utsikt til Danmark, helt i vannkanten i Larvik sentrum, ligger Bølgen kulturhus. Niels Torp Arkitekter står bak bygget, som åpnet dørene i Det er et yrende liv på kulturhuset når det er forestillinger eller konserter i storsalen, men resten av tiden er det stort sett øde. Verkebyllen Interiørarkitekter kartlegger behov og er opptatt av organisering og det fysiske, men vi ser ikke på hele tjenesten. Tjenestedesignere har et større overblikk. var den lite attraktive kafeen. Metallhimling i taket, glatte betonggulv og store glassfasader ga lite varme og intimitet til det rundt 500 kvadratmeter store kaféområdet. Besøkende møtte opp bare ti minutter før arrangementene begynte, og spiste heller middag på nærliggende restauranter etterpå. Bølgen tapte også konkurransen som foretrukket konferanse- og messested. Kulturhuset hadde økonomiske muskler til å gjøre stedet mer attraktivt og arrangerte en anbudskonkurranse med syv inviterte hvor de spesielt etterspurte kompetanse på tjenestedesign. Zinc Interiørarkitekter gikk i trespann med Innovativoli Industridesign og interaksjons- og tjenestedesignerne i fluxloop og vant anbudet. Tiltrekke seg målgruppen Dette var første gang interiørarkitekt Guri Mo i Zinc arbeidet tett sammen med tjenestedesignere hele veien i et prosjekt. Erfaringene ga mersmak. Det var veldig nyttig. Interiørarkitekter jobber også brukersentret. Vi kartlegger behov og er opptatt av organisering og det fysiske, men vi ser ikke på hele tjenesten. Tjenestedesignere har et større overblikk. De kom blant annet ARKITEKTUR N NR

7 Fra tjenestedesignprosessen for kafeen i Bølgen kulturhus. Personas representerer de ulike målgruppene til kulturhuset. From the service design process for the café at Bølgen Cultural Centre. Personas represent the different user groups. Foto7ill.: Zinc/Innovativoli/fluxLoop med innspill om manglende skilting fra togstasjonen til kulturhuset, sier Mo. Innovativoli og fluxloop gjennomførte en brukerstudie hvor de intervjuet og observerte publikum. Det resulterte i fem personas, eller figurer, som representerer typiske besøkende på kulturhuset. Personas er nyttige verktøy for å forstå målgruppene, både de som allerede besøker Bølgen og de som kulturhuset ønsker å tiltrekke seg. Tjenestedesignerne tok også i bruk varmekart som gir en grafisk framstilling av trengsel på gitte tidspunkt. Varmekartene viste at folk stimlet sammen på små områder, men andre steder, som blant annet kafeen, var folketomme. Tjenestedesignerne tok også i bruk varmekart, som viste at folk stimlet sammen på små områder, mens andre steder, som blant annet kafeen, var folketomme. I et vanlig interiørprosjekt har vi alltid fokus på menneskeflyt og mulige konflikter mellom for eksempel vareleveranser og besøkende, men vi har ikke like gode metoder for dokumentasjon. Tjenestedesignerne har teknikker for å observere og dokumentere som var veldig nyttige, og som gjorde det lettere å forankre beslutningen om å investere i en ny kafé og bar, sier Mo. Stappfullt på lørdager Da tjenestedesignfasen var over, gikk Zinc i gang med å optimalisere fellesarealene og skape en imøtekommende kafé basert på innspill fra Innovativoli og fluxloop. Det var viktig å gjøre kulturhuset attraktivt for flere målgrupper, blant annet småbarnsforeldre og personer som gjerne vil drikke et glass vin før en forestilling og nyte en treretters i etterkant. Siden kafeen ligger et stykke fra hovedinngangen, fikk Zinc på plass tydelig skilting, som synes med en gang du ankommer kulturhuset. De trakk også litt av møbleringen rundt hjørnet for å gi de besøkende et hint om at det 70 ARKITEKTUR N NR

8 Bølgen: Før var ikke mesaninen møblert. I dag er det et populært sted å nyte en kaffe og utsikten til Danmark. Bølgen: New furnishing on the mezzanine. Foto: Zinc/Thomas Gundersen Bølgen: Lekekassen er populær blant barnefamilier på dagtid. Den kan lukkes igjen når den ikke er i bruk. Bølgen: Playspace for families during daytime. Foto: Zinc/Thomas Gundersen Bølgen: Baren ble bygd på en prominent plass i Bølgen kulturhus. Bølgen: The bar was relocated to a prominent position. Foto: Zinc/Thomas Gundersen ARKITEKTUR N NR

9 Bølgen: Fra tjenestedesignprosessen. Sitater fra intervjuene med målgruppene til Bølgen kulturhus. Bølgen: From the service design process. Quotes from the interviews with different user groups. Ill.: Zinc/Innovativoli/fluxLoop skjer noe mer. Som kontrast til det røffe bygget vektla Zinc bruken av treverk, tekstiler og fargeinnslag for å skape intime soner i kafeen. For å tiltrekke seg småfolk laget de en lekekasse, som lukkes på kveldstid. Flerbruk er et viktig stikkord. Kafeen åpnet oktober Daglig leder ved Bølgen kulturhus, Andreas Gilhuus, har vært med i hele prosessen og er veldig fornøyd med resultatet. Det er også innbyggerne i Larvik. Ifølge Gilhuus er det stappfullt i kafeen på lørdager. Den er også godt besøkt resten av uka. Det var en veldig interessant prosess. Et kulturhus er mer komplekst enn et kjøpesenter eller en kafé. Jeg anbefaler andre kulturhus å benytte seg av et sammensatt team med tjenestedesignere og interiørarkitekter dersom de Ifølge daglig leder er det nå stappfullt i kafeen på lørdager. Den er også godt besøkt resten av uka. står overfor lignende utfordringer. Det var veldig nyttig og givende, sier Gilhuus. Kaja Misvær Kistorp er enig med Andreas Gilhuus og ser et stort potensiale i tjenestedesign. Hun finner argumentene hos Kigge Hvid som er CEO i Index: Design to Improve Life, en dansk organisasjon som jobber for bærekraftige løsninger på globale utfordringer. Kigge Hvid har lenge sagt at verden har nok pene, hvite kopper. Nå sier hun også at verden har nok vakre tjenester. Vi har masse stilige apper og morsomme gimmiker. Det verden trenger, er designere som skaper endringer i samfunnet på systemisk nivå. Design for policy, eller sagt på norsk, design som utformer hvordan tjenestene skal utformes, sier Kistorp og legger til at alle de store etatene må tenke annerledes på hvordan de skal møte folks behov. Hvilke aktører påvirker din hverdag? Det er ikke NAV eller Skatteetaten alene. Vi lever livene våre på tvers av offentlig sektor. Kan vi, designere, skape systemiske endringer som er basert på innbyggernes behov og forutsetninger? spør tjenestedesigneren, og mener at svaret er ja. Men vi kan ikke jobbe alene. Vi må samarbeide med arkitekter og involverte parter. Vi må jobbe med å utvikle et felles vokabular som alle forstår, sier Kistorp. Katharina Dale Håkonsen 72 ARKITEKTUR N NR

10 Bølgen: Fra tjenestedesignprosessen. Utvalgte sitater fra intervjuene. Bølgen: From the service design process. Selected quotes from the interviews. Ill.: Zinc/Innovativoli/fluxLoop Beyond the Physical Boundaries Article by Katharina Dale Håkonsen Defining the term service design is no small task. In the 2012 book This is Service Design Thinking, the editors asked eleven experts to define this new area of design. In this article, Katharina Dale Håkonsen interviews one of the Norwegian service design pioneers, Kaja Misvær Kistorp. Kistorp is assistant professor at the Oslo School of Architecture and Design, and the manager of the school s Design for Public Service (DOT) initiative. Service design is a way of developing services where we focus on how to optimize the organization and delivery of the service for those who receive it, as well as for those who deliver it, Kistorp explains. The article examines the process of service design through different projects: Service designer Frida Almqvist master s thesis project explored how Norwegian women wanting an abortion are met by the public health system. Three other students designed a system for Paulus nursing home in Oslo that more clearly defined the division of responsibilities among the staff. A third example is the collaboration between interior architects, designers and service designers on the refurbishment of the cafeteria in Bølgen cultural centre in Larvik. The world has enough cool apps and funny gimmicks. We need designers who are able to create changes in our society on a systemic level, Kistorp says. Katharina Dale Håkonsen is a journalist covering architecture, urban development and design. ARKITEKTUR N NR

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Hva var det jeg sa? -språk som endrer

Hva var det jeg sa? -språk som endrer Hva var det jeg sa? -språk som endrer Miro: Dialogue of the Insects 1925 Inger Meland Buene Solveig Hansen Lisbeth Sommervoll Svanhild Tranvåg Eva Bjørstad Fordypningsoppgave. Nasjonalt topplederprogram.

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd»

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» «En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» Hvordan kan skole og bedrift samarbeide, slik at helsefagarbeideren får den helhetlige yrkeskompetansen som helsevesenet har bruk for? Kari Glasø Masteroppgave

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Man leker når man leker

Man leker når man leker Man leker når man leker Hvilke forståelser av lek og læring gir et utvalg barn uttrykk for? - en undersøkelse basert på samtaler med barn Line Iren Bye 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer