MER ENN DE FYSISKE RAMMENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MER ENN DE FYSISKE RAMMENE"

Transkript

1 ARTIKKEL: KATHARINA DALE HÅKONSEN MER ENN DE FYSISKE RAMMENE Tjenestedesignere bryr seg mer om mennesker og den opplevelsen produkter og tjenester gir, enn hvordan produktene eller omgivelsene ser ut. AHO har undervist i tjenestedesign i ti år, men det er likevel mange, både arkitekter og andre, som ikke aner hva en tjenestedesigner gjør. Hva er egentlig tjenestedesign? Å definere tjenestedesign, også kalt servicedesign, er ikke noen selvsagt sak. I boka This is Service Design Thinking løser redaktørene oppgaven med å be elleve fagfolk definere designretningen. Arkitektur N har utfordret en av de norske pionerne innen tjenestedesign, Kaja Misvær Kistorp. Hun er universitetslektor og leder av Design for offentlige tjenester (DOT)-senteret ved AHO. Tjenestedesign er en måte å utvikle tjenester på, hvor vi er opptatt av at tjenestens organisering og leveranse skal skape en best mulig opplevelse både for de som skal motta og levere tjenesten, sier Kistorp. Hun har bakgrunn som tjenestedesigner og partner i Designit Oslo, et av de første byråene i Norge som har jobbet strategisk med tjenestedesign. KATHARINA DALE HÅKONSEN ER JOURNALIST. HUN SKRIVER OM ARKITEKTUR, BYUT- VIKLING, DESIGN OG SAMFUNN. Opplevelsen i sentrum Kistorp tar utgangspunkt i et legekontor for å forklare hva hun mener med tjenestens organisering og leveranse. For tjenestedesignere er et legekontor mye mer enn de fysiske rammene: De er opptatt av opplevelsen av å gå til legen. Gjennom intervjuer med besøkende og ansatte og egne systematiske observasjoner samler de kunnskap som fører til at opplevelsen av å gå til legen kan bli bedre. Eller sagt med andre ord: Tjenesten legekontoret tilbyr øker i verdi. Kanskje kommer de fram til at pasienten ønsker blikkontakt med sekretæren idet de kommer inn, en forutsigbar ventetid og mulighet for å sitte et sted i venteværelset med god oversikt. Tjenestedesignere tenker på helheten, men er avhengig av at andre mennesker gjennomfører deres ideer. De kommer med krav og forslag til både sekretæren, arkitekten og interiørarkitekten for eksempel å unngå glass mellom resepsjonisten og de besøkende, eller å innrede et oversiktlig venteværelse med tanke på pasientens ønske om trygghet. De fleste andre, som legen og arkitekten, tenker på sitt felt. Gjennom brukerkontakt har vi kommet fram til synspunkt som griper inn i andre fagfelt enn vårt. Fordi vi ikke kan fullføre våre visjoner alene, er det spesielt viktig å involvere andre og vise at vi har respekt for deres fagfelt, som vi ikke kan. Det vi kan er brukernes behov, sier Kistorp. Til forskjell fra arkitekter, som i de fleste tilfellene vet hva de skal tegne (for eksempel et legekontor), men ikke hvordan, vet aldri tjenestedesignerne hva som kommer ut av en innledende kunnskapsinnsamlingsprosess. Vi jobber strategisk med tanke på hvor virksomheten vil. Vi tar utgangspunkt i hva brukerne trenger. Vi starter aldri med løsningen, forklarer Kistorp. 64 ARKITEKTUR N NR

2 Mitt siste hjem, masterprosjekt ved Marit Støylen, Åsne Kydland og Emilie Strømmen Olsen, AHO høsten Tjenestedesignprosjektet Mitt siste hjem er et system som tilrettelegger for en tydeligere fordeling av de ansattes arbeidsoppgaver på Attendo Paulus sykehjem i Oslo. Over: Ansatte på Attendo Paulus sykehjem med buttons som viser hvilken vakt de har. Under: Workshop med de ansatte. Staff at Attendo Paulus Nursing Home with buttons showing their areas of responsibility. Foto: Støylen/Kydland/Olsen ARKITEKTUR N NR

3 Mitt siste hjem, masterprosjekt ved Marit Støylen, Åsne Kydland og Emilie Strømmen Olsen, AHO høsten My Last Home, a service design master s thesis project from 2013 by Marit Støylen, Åsne Kydland and Emilie Strømmen Olsen at the Oslo School of Architecture and Design. Foto: Støylen/Kydland/Olsen Prosess i seks deler For å forstå tjenestedesign er det naturlig å se på denne innledende prosessen, som tilpasses hvert prosjekt. I oppstarten setter man seg inn i hva som er gjort tidligere, hvem som har ansvar for hva og suksesskriteriene for prosjektet. Deretter kommer en omfattende innsiktfase, hvor tjenestedesignerne intervjuer og gjør kvalitative undersøkelser for å avdekke de faktiske behovene til alle involverte. De analyserer intervjuene, og formulerer noen kriterier for løsninger som danner grunnlag for idéutviklingsfasen. I denne fasen forankres den nye innsikten hos oppdragsgiverorganisasjonen gjennom ulike teknikker. I tillegg Til forskjell fra arkitekter vet aldri tjenestedesignerne hva som kommer ut av en innledende kunnskapsinnsamlingsprosess. bidrar organisasjonen til å utvikle ideene videre det sikrer kvalitet og eierskap til løsningen. I konseptfasen videreutvikles ideene og måles opp mot den formulerte innsikten. Deretter testes flere varianter av ideer og løsninger for å få innspill fra brukere og ansatte. I den avsluttende designfasen får oppdragsgiver en løsning som de skal ta med videre. Det er ofte et scenario, kanskje en tegneserie eller en film, som viser en brukerreise. Løsningen kan også omfatte et brev, nye samarbeidsrutiner, innholdet i en SMS eller en skisse til funksjoner på en nettside. Utfordrer arkitektene Tjenestedesignerne har tatt inn over seg at de er avhengig av andre for å iverksette de løsningene de foreslår. 66 ARKITEKTUR N NR

4 Å avslutte et svangerskap, masterprosjekt ved Frida Almqvist, AHO Fra designfasen. Da Frida Almqvist gikk i gang med masteroppgaven, opplevde hun at det var utfordrende å få kontakt med kvinner som hadde tatt abort. When Frida Almqvist started her master s thesis project Terminating a Pregnancy, she found it challenging to get in contact with women who had had an abortion. Foto: Frida Almqvist Vi må være sinnsykt gode til å jobbe med mennesker. Tjenestedesign handler i stor grad om å skape engasjement og forankring. Vi må forankre det vi kommer fram til i innsiktfasen. Vi må formidle behovene til brukerne på en sterk og troverdig måte, sier AHO-lektoren. En tjenestedesignprosess består alltid av flere workshoper som planlegges nøye. Lengden, inndelingen, tidspunktet på dagen, serveringen, hva de forteller før og underveis er nøye gjennomtenkt. På workshopen bør alle involverte i organisasjonen, alle som skal Kistorp utfordrer arkitekter og interiør arkitekter til å snakke mer med de som skal bo og arbeide i byggene. Mennesker er designmaterialet vårt. gjennomføre tjenesten, delta. Workshopene er utformet for at deltagerne skal få en god opplevelse og kunne yte. Vi har teknikker som inspirer dem til å tenke annerledes, til å bli med oss. Deltagerne skal føle at de er viktige. Jeg bruker mye krefter på å lese ansiktsuttrykk og oppfatte når folk er slitne, sultne og sure, forklarer Kistorp. Vi vet at hvis vi bare involverer én person i prosjektet, så kommer vi ikke videre. De ansatte er like viktige som sluttbrukerne. Kistorp utfordrer arkitekter og interiørarkitekter til å snakke mer med de som skal bo og arbeide i byggene. Mennesker er designmaterialet vårt. Som tjenestedesigner er du mye mer glad i mennesker og den opplevelsen produktene gir enn hvordan produktene ser ut. Jeg tenker at arkitekter og interiørarkitekter kan ha godt av å skifte fokus i deler av prosessen. ARKITEKTUR N NR

5 Å avslutte et svangerskap, masterprosjekt ved Frida Almqvist, AHO En av leveransene som kom ut av tjenestedesignprosjektet Å avslutte et svangerskap var historien om 20 år gamle Julie. Her et bilde fra den skjebnesvangre graviditetstesten. From Terminating a Pregnancy, the story of 20-year old Julie, here reading her fateful pregnancy test. Foto: Frida Almqvist Jeg tror de tenker mye på brukerne, men jeg tror bare ikke alltid de spør, sier hun. Å avslutte et svangerskap AHO har undervist i tjenestedesign siden Fra og med 2012 har høgskolen tilbudt spesialisering i tjenestedesign på masternivå. En rekke dyktige tjenestedesignere fra AHO har etter hvert sikret seg interessante jobber i design- og konsulentselskaper i inn- og utland. Én tidligere mastergradsstudent fra AHO som har gjort seg bemerket er tjenestedesigner Frida Alm qvist. Hun leverte diplomoppgaven Å avslutte et svangerskap våren I dag er hun ansatt ved DOT på AHO. I oppgaven utforsker Alm qvist hvordan kvinner blir møtt av det offentlige systemet når de går AHO har undervist i tjenestedesign siden Fra og med 2012 har høyskolen tilbudt spesialisering i tjenestedesign på masternivå. gjennom en av sitt livs kanskje mest sårbare situasjoner, en abort. Diplomstudenten undersøker hvordan tjenestedesign kan være med på å øke kvinners følelse av verdighet i en situasjon som ofte oppleves vanskelig. Hun kommer med en rekke designforslag som øker muligheten til å få informasjon, hjelp og oppfølging. Løsningen bidrar til å skape en tryggere og mindre stressende opplevelse i møtet med det offentlige. Mitt siste hjem De tre mastergradsstudentene i design Marit Støylen, Åsne Kydland og Emilie Strømmen Olsen gikk høsten 2013 av med seieren i AHO Works Awards, i kategorien Pris for kompleksitet og helhetstenking. Med prosjektet Mitt siste hjem, som er designet for Attendo Paulus sykehjem i Oslo, har de utviklet et system som tilrettelegger for en tydeligere fordeling av de ansattes arbeidsoppgaver. Hovedutfordringene var at de ansatte ønsket å tilbringe mer tid med de eldre på demensavdelingen, men opplevde ofte at kvalitetstid med beboerne ble nedprioritert i en hektisk arbeidsdag. Studentene gjennomførte workshoper og observasjoner på sykehjemmet, og deres løsning ble å definere vaktene på en ny måte. En sirkel 68 ARKITEKTUR N NR

6 Hvordan komme i kontakt med kvinner som har tatt abort? How to contact women who have terminated a pregnancy? Foto: Frida Almqvist Sitater fra kvinner som har vært gjennom en abort. Quotes from women who have had an abortion. Foto: Frida Almqvist visualiserer vaktene og viser tydelig hvem som gjør hva. Vaktene er inndelt i fire ansvarsområder; Aktivitet og samvær, Mat og omsorg, Omgivelser og hygiene og Oversikt og medisin. Sirkelen henger på vaktrommet, og de ansatte har på seg buttons som viser deres ansvarsområde. Resultatet er mer tid til beboerne. Attendo er veldig fornøyd med løsningen, som nå er implementert på sykehjemmet. Lite attraktiv kafé i Larvik Med utsikt til Danmark, helt i vannkanten i Larvik sentrum, ligger Bølgen kulturhus. Niels Torp Arkitekter står bak bygget, som åpnet dørene i Det er et yrende liv på kulturhuset når det er forestillinger eller konserter i storsalen, men resten av tiden er det stort sett øde. Verkebyllen Interiørarkitekter kartlegger behov og er opptatt av organisering og det fysiske, men vi ser ikke på hele tjenesten. Tjenestedesignere har et større overblikk. var den lite attraktive kafeen. Metallhimling i taket, glatte betonggulv og store glassfasader ga lite varme og intimitet til det rundt 500 kvadratmeter store kaféområdet. Besøkende møtte opp bare ti minutter før arrangementene begynte, og spiste heller middag på nærliggende restauranter etterpå. Bølgen tapte også konkurransen som foretrukket konferanse- og messested. Kulturhuset hadde økonomiske muskler til å gjøre stedet mer attraktivt og arrangerte en anbudskonkurranse med syv inviterte hvor de spesielt etterspurte kompetanse på tjenestedesign. Zinc Interiørarkitekter gikk i trespann med Innovativoli Industridesign og interaksjons- og tjenestedesignerne i fluxloop og vant anbudet. Tiltrekke seg målgruppen Dette var første gang interiørarkitekt Guri Mo i Zinc arbeidet tett sammen med tjenestedesignere hele veien i et prosjekt. Erfaringene ga mersmak. Det var veldig nyttig. Interiørarkitekter jobber også brukersentret. Vi kartlegger behov og er opptatt av organisering og det fysiske, men vi ser ikke på hele tjenesten. Tjenestedesignere har et større overblikk. De kom blant annet ARKITEKTUR N NR

7 Fra tjenestedesignprosessen for kafeen i Bølgen kulturhus. Personas representerer de ulike målgruppene til kulturhuset. From the service design process for the café at Bølgen Cultural Centre. Personas represent the different user groups. Foto7ill.: Zinc/Innovativoli/fluxLoop med innspill om manglende skilting fra togstasjonen til kulturhuset, sier Mo. Innovativoli og fluxloop gjennomførte en brukerstudie hvor de intervjuet og observerte publikum. Det resulterte i fem personas, eller figurer, som representerer typiske besøkende på kulturhuset. Personas er nyttige verktøy for å forstå målgruppene, både de som allerede besøker Bølgen og de som kulturhuset ønsker å tiltrekke seg. Tjenestedesignerne tok også i bruk varmekart som gir en grafisk framstilling av trengsel på gitte tidspunkt. Varmekartene viste at folk stimlet sammen på små områder, men andre steder, som blant annet kafeen, var folketomme. Tjenestedesignerne tok også i bruk varmekart, som viste at folk stimlet sammen på små områder, mens andre steder, som blant annet kafeen, var folketomme. I et vanlig interiørprosjekt har vi alltid fokus på menneskeflyt og mulige konflikter mellom for eksempel vareleveranser og besøkende, men vi har ikke like gode metoder for dokumentasjon. Tjenestedesignerne har teknikker for å observere og dokumentere som var veldig nyttige, og som gjorde det lettere å forankre beslutningen om å investere i en ny kafé og bar, sier Mo. Stappfullt på lørdager Da tjenestedesignfasen var over, gikk Zinc i gang med å optimalisere fellesarealene og skape en imøtekommende kafé basert på innspill fra Innovativoli og fluxloop. Det var viktig å gjøre kulturhuset attraktivt for flere målgrupper, blant annet småbarnsforeldre og personer som gjerne vil drikke et glass vin før en forestilling og nyte en treretters i etterkant. Siden kafeen ligger et stykke fra hovedinngangen, fikk Zinc på plass tydelig skilting, som synes med en gang du ankommer kulturhuset. De trakk også litt av møbleringen rundt hjørnet for å gi de besøkende et hint om at det 70 ARKITEKTUR N NR

8 Bølgen: Før var ikke mesaninen møblert. I dag er det et populært sted å nyte en kaffe og utsikten til Danmark. Bølgen: New furnishing on the mezzanine. Foto: Zinc/Thomas Gundersen Bølgen: Lekekassen er populær blant barnefamilier på dagtid. Den kan lukkes igjen når den ikke er i bruk. Bølgen: Playspace for families during daytime. Foto: Zinc/Thomas Gundersen Bølgen: Baren ble bygd på en prominent plass i Bølgen kulturhus. Bølgen: The bar was relocated to a prominent position. Foto: Zinc/Thomas Gundersen ARKITEKTUR N NR

9 Bølgen: Fra tjenestedesignprosessen. Sitater fra intervjuene med målgruppene til Bølgen kulturhus. Bølgen: From the service design process. Quotes from the interviews with different user groups. Ill.: Zinc/Innovativoli/fluxLoop skjer noe mer. Som kontrast til det røffe bygget vektla Zinc bruken av treverk, tekstiler og fargeinnslag for å skape intime soner i kafeen. For å tiltrekke seg småfolk laget de en lekekasse, som lukkes på kveldstid. Flerbruk er et viktig stikkord. Kafeen åpnet oktober Daglig leder ved Bølgen kulturhus, Andreas Gilhuus, har vært med i hele prosessen og er veldig fornøyd med resultatet. Det er også innbyggerne i Larvik. Ifølge Gilhuus er det stappfullt i kafeen på lørdager. Den er også godt besøkt resten av uka. Det var en veldig interessant prosess. Et kulturhus er mer komplekst enn et kjøpesenter eller en kafé. Jeg anbefaler andre kulturhus å benytte seg av et sammensatt team med tjenestedesignere og interiørarkitekter dersom de Ifølge daglig leder er det nå stappfullt i kafeen på lørdager. Den er også godt besøkt resten av uka. står overfor lignende utfordringer. Det var veldig nyttig og givende, sier Gilhuus. Kaja Misvær Kistorp er enig med Andreas Gilhuus og ser et stort potensiale i tjenestedesign. Hun finner argumentene hos Kigge Hvid som er CEO i Index: Design to Improve Life, en dansk organisasjon som jobber for bærekraftige løsninger på globale utfordringer. Kigge Hvid har lenge sagt at verden har nok pene, hvite kopper. Nå sier hun også at verden har nok vakre tjenester. Vi har masse stilige apper og morsomme gimmiker. Det verden trenger, er designere som skaper endringer i samfunnet på systemisk nivå. Design for policy, eller sagt på norsk, design som utformer hvordan tjenestene skal utformes, sier Kistorp og legger til at alle de store etatene må tenke annerledes på hvordan de skal møte folks behov. Hvilke aktører påvirker din hverdag? Det er ikke NAV eller Skatteetaten alene. Vi lever livene våre på tvers av offentlig sektor. Kan vi, designere, skape systemiske endringer som er basert på innbyggernes behov og forutsetninger? spør tjenestedesigneren, og mener at svaret er ja. Men vi kan ikke jobbe alene. Vi må samarbeide med arkitekter og involverte parter. Vi må jobbe med å utvikle et felles vokabular som alle forstår, sier Kistorp. Katharina Dale Håkonsen 72 ARKITEKTUR N NR

10 Bølgen: Fra tjenestedesignprosessen. Utvalgte sitater fra intervjuene. Bølgen: From the service design process. Selected quotes from the interviews. Ill.: Zinc/Innovativoli/fluxLoop Beyond the Physical Boundaries Article by Katharina Dale Håkonsen Defining the term service design is no small task. In the 2012 book This is Service Design Thinking, the editors asked eleven experts to define this new area of design. In this article, Katharina Dale Håkonsen interviews one of the Norwegian service design pioneers, Kaja Misvær Kistorp. Kistorp is assistant professor at the Oslo School of Architecture and Design, and the manager of the school s Design for Public Service (DOT) initiative. Service design is a way of developing services where we focus on how to optimize the organization and delivery of the service for those who receive it, as well as for those who deliver it, Kistorp explains. The article examines the process of service design through different projects: Service designer Frida Almqvist master s thesis project explored how Norwegian women wanting an abortion are met by the public health system. Three other students designed a system for Paulus nursing home in Oslo that more clearly defined the division of responsibilities among the staff. A third example is the collaboration between interior architects, designers and service designers on the refurbishment of the cafeteria in Bølgen cultural centre in Larvik. The world has enough cool apps and funny gimmicks. We need designers who are able to create changes in our society on a systemic level, Kistorp says. Katharina Dale Håkonsen is a journalist covering architecture, urban development and design. ARKITEKTUR N NR

TJENESTEUTVIKLING. Trygge spor

TJENESTEUTVIKLING. Trygge spor TJENESTEUTVIKLING Trygge spor Oversikt Litt om tjenestedesign Metodikk i Trygge spor II Noen funn Veien videre HVA ER TJENESTEDESIGN? DEFINISJONER "Service design is about arranging things so that people

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

TJENESTEDESIGN I HELSE OG OMSORG

TJENESTEDESIGN I HELSE OG OMSORG TJENESTEDESIGN I HELSE OG OMSORG Kaja Misvær Kistorp InnoMed 18.sep 2014 arkitektur - og designhøgskolen i oslo Shaping futures master i design Industridesign Interaksjonsdesign Tjenestedesign Systemorientert

Detaljer

Daglig leder i AN NA design AS. Samarbeidsavtale med KS Konsulent. // Jobbet i grafisk bransje siden1989. // Svennebrev som grafiker

Daglig leder i AN NA design AS. Samarbeidsavtale med KS Konsulent. // Jobbet i grafisk bransje siden1989. // Svennebrev som grafiker Daglig leder i AN NA design AS Samarbeidsavtale med KS Konsulent // Jobbet i grafisk bransje siden1989 // Svennebrev som grafiker // Cand.mag med mediekunnskap og kunsthistorie // prosjektledelse // coaching

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

METODESAMLING TJENESTEDESIGN

METODESAMLING TJENESTEDESIGN METODESAMLING TJENESTEDESIGN Kontaktpunktkart Metodenavn Lar deg få oversikt over alle kontaktpunkter mellom brukeren og tjenesten, og hvordan de henger sammen. Metodens gevinst Kontaktpunktkart Sorteringssymbol

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Tjenestedesign - Fra teknologi- til brukerorientering. 16. januar 2014

Tjenestedesign - Fra teknologi- til brukerorientering. 16. januar 2014 Tjenestedesign - Fra teknologi- til brukerorientering. 16. januar 2014 Judith Gloppen Monica Fossnes Petersson Designdrevet innovasjon krever helhetstenkning Source: d.school, Stanford Hvordan skal vi

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

En Ny Start. Bakgrunn og formål

En Ny Start. Bakgrunn og formål INTRODUKSJON Bakgrunn og formål De fleste skoler med en høy andel minoritetsspråklige elever opplever utfordringer i kommunikasjonen mellom skolen og elevenes foresatte. Utfordringene resulterer ofte i

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Svaret er nei! 1.Ressurser 2.Motivasjon 3.Forankring gjennom resultater NCE Systems Engineering Kongsbergs high-tech industri Styrke

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring?

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Nasjonal konferanse Ny Giv Overgangsprosjektet 12.-13. september Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Livslangt perspektiv

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

klassetrinn Design og redesign 9. klasse 2016

klassetrinn Design og redesign 9. klasse 2016 ETISK MOTE Take two very simple actions that we perform every single day: getting dressed and eating. Now start a journey backwards to where your food and your clothes come from. At the other end, you

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

FAGLIG AUTORITET OG VARME

FAGLIG AUTORITET OG VARME FAGLIG AUTORITET OG VARME Sommeren 2005 5 tips 5 tips til et til fremragende et godt X arbeidsmiljø 02 Sommeren 2005 Vent litt. Hører egentlig et foredrag om arbeidsmiljø hjemme på Markedssymposiet? 03

Detaljer

Hvordan fasilitere frem en god prosess?

Hvordan fasilitere frem en god prosess? Hvordan fasilitere frem en god prosess? En innføring i workshopteknikker Tonje Svendsen Grøvik og Synnøve Kleive Hva er en prosess? Husk at! Prosessen skal bestå av: Roller Aktiviteter Formål Start Slutt

Detaljer

Fredsbygging fra kunnskap til handling

Fredsbygging fra kunnskap til handling DEFINERE FOKUS En ny kunnskapstjeneste for FN Siden 2002 har Center for Peace Studies (CPS) ved Universitetet i Tromsø etablert seg som et internasjonalt forskningssenter for freds- og konfliktstudier.

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives

LOLA REPORTER BOK. En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon. Navn: Klasse: År: Looking for Likely Alternatives LOLA Looking for Likely Alternatives REPORTER BOK En didaktisk metode for å utforske bærekraftig innovasjon Navn: Klasse: År: Målbeskrivelse: Forestill deg at du er en journalist som leter etter måter

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

"IQ-spilldesign" lærerveiledning detektivspill

IQ-spilldesign lærerveiledning detektivspill "IQ-spilldesign" lærerveiledning detektivspill Sammendrag Elevene skal utforme og/eller analysere og/eller teste et IQ-spill kalt Detektivspillet, fra en spilldesigners.synspunkt. Oppgaven er svært avhengig

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Leting og eksperimentering. Utførelse

Leting og eksperimentering. Utførelse Leting og eksperimentering Utførelse Eiere og oppdragsgivere Eiere: Nærings- og handelsdepartementet Fylkeskommunene Oppdragsgivere: Kommunal- og regionaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Fylkesmennene

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012

Idébank i aktiv omsorg. Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Idébank i aktiv omsorg Vilda Breivyte Buhs 22.oktober 2012 Høst 2011 Idébank i aktiv omsorg Elektronisk fagressurs om aktiv omsorg til kompetanseheving og til inspirasjon: Gode eksempler Verktøy og metoder

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar,

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Bodø 2014 «Det handler om tilstedeværelse» Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Patient

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Hvordan lykkes med en brukerorientert service? Tjenestedesign i praksis. Og litt teori

Hvordan lykkes med en brukerorientert service? Tjenestedesign i praksis. Og litt teori Hvordan lykkes med en brukerorientert service? Tjenestedesign i praksis. Og litt teori NOKIOS 2015 HVORDAN LYKKES MED EN BRUKERORIENTERT SERVICE? Hensikt og mål Døgnåpen forvaltning, selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Prosjektplanlegging i IT. Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad

Prosjektplanlegging i IT. Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad Prosjektplanlegging i IT Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad 2 Capgemini 3 Agenda Best practise IT bransjen Verden sett med IT Googles Forventingsstyring Ansvarliggjøring i verdikjeder 4 Metodeverk som dekker

Detaljer

Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet. v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS

Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet. v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS L Kilde: Innoco Generisk brukervennlig HR: Lokal tilpasning og

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

På rett vei med Formgivingsfag. P r o f e s s o r L i v M e r e t e N i e l s e n F o r m g i v i n g

På rett vei med Formgivingsfag. P r o f e s s o r L i v M e r e t e N i e l s e n F o r m g i v i n g På rett vei med Formgivingsfag P r o f e s s o r L i v M e r e t e N i e l s e n F o r m g i v i n g 2 0 1 4 1 0. 0 2. 2 0 14 1 4. j u n i 2 0 1 3 Resultat av langvarig kamp der vi bl.a har stått sammen

Detaljer

Asker velferdslab. 23. november 2016 Ingrid Blichfeldt

Asker velferdslab. 23. november 2016 Ingrid Blichfeldt Asker velferdslab 23. november 2016 Ingrid Blichfeldt Asker velferdslab Asker kommune har vært pilot i i et tjenestedesignprosjekt, Et helhetlig konsept for boligsosiale tjenester Høsten 2016/våren 2017

Detaljer

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling 17. september 2014 Forankring? Samarbeid med eksterne aktører og Generell del av læreplanen «Det miljøbevisste menneske» «Undervisningen

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER. Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter

DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER. Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter Agenda Bakgrunn for samarbeidet mellom Husbanken og Norsk design- og arkitektursenter

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

Pasientinformasjon på nett - fra mange lokale initiativ til en nasjonal helseportal. 03.06.2010 Ellen Strålberg

Pasientinformasjon på nett - fra mange lokale initiativ til en nasjonal helseportal. 03.06.2010 Ellen Strålberg Pasientinformasjon på nett - fra mange lokale initiativ til en nasjonal helseportal 03.06.2010 Ellen Strålberg En styrket pasientrolle! Samhandlingsreformens mål: Pasientens behov for helhetlige tjenester

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre?

Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre? Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre? Statsbygg 29. oktober 2014 Halvard S. Kilde B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S

Detaljer

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Direktør Arne Bardalen Norsk institutt for skog og landskap SKI-seminar 24.5.2012 Skog og landskaps oppgaver > A. Nasjonale ressursundersøkelser

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 12. Juni 2013 Monica F. Petersson Kysthospitalet i Stavern Foto: SiV HF, Kysthospitalet Design er brukerdrevet innovasjon i praksis Designmetodikk

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Når hodet er fullt av gamle tanker

Når hodet er fullt av gamle tanker Når hodet er fullt av gamle tanker Sjur Dagestad Professor II i Innovasjon ved NTNU Partner i Innoco AS M 10 Kilder til innovasjon Næringslivet totalt Tjenesteyting Interne kilder innen foretaket 47 63

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

UDI Nytt førstelinjekontor

UDI Nytt førstelinjekontor DEFINERE FOKUS Utgangspunkt og formål med prosjektet UDI behandler hvert år tusener av søknader om bl.a. opphold, innvandring, arbeidstillatelse og asyl fra hele verden. Med dette prosjektet er målet å

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Innovasjon i kommunal sammenheng!

Innovasjon i kommunal sammenheng! Innovasjon i kommunal sammenheng! Bergen 29.april 2015 Rådgiver Gustav Weiberg-Aurdal Forskning, innovasjon og digitalisering Arbeidet med å løse flokene starter i dag Nei takk! Vi har ikke tid KS visjon:

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer