Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte. Seterbråten skole, 17.-19. april"

Transkript

1 slag til politisk plattform Press 19. ordinære Landsmøte Seterbråten skole, april 1

2 slag 1 Side: 4 Linjenummer: 91 til 85 slagstype: Flytting slagstiller: SST at alle land som har ratifisert barnekonvensjonen også ratifiserer tilleggsprotokollen om en klagemekanisme til FNs barnekonvensjon Ingen realitet, flytting av underste punkt til nest overst slag 2 Side: 5 Linjenummer: 106 slagstype: Endring slagstiller: Sst lovpålagt ungdomsråd i alle norske kommuner som har reell innflytelse i kommunen lovpålagt ungdomsråd i alle norske kommuner. slag 3 Side: 5 Linjenummer: 107 slagstype: Tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge At ungdomsråd har forslagsrett i kommunestyret slag 4 Side: 5 2

3 Linjenummer: 107 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Sst ungdomsråd som kan uttale seg i de sakene de vil og ikke ekskluderes fra noen kommunale saker slag 5 Side: 5 Linjenummer: 107 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse økt statlig satsing på utarbeidelse av alternative medvirkningskanaler for barn under stemmerettsalder statlig utredning om alternative medvirkningskanaler for barn under stemmerettsalder slag 6 Side: 5 Linjenummer: 109 slagstype: sletting slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse større innflytelse for elevråd og andre strukturer for ung medvirkning 3

4 slag 7 Side: 5 Linjenummer: 110 slagstype: endring slagstiller: Trondheim press At elever har rett til 20 dager politisk eller organisatorisk fravær per skoleår At elever ved videregående har rett til 20 dager politisk eller organisatorisk fravær per skoleår Legger til videregående slag 8 Side: 5 Linjenummer: 112 slagstype: sletting slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse rett til politisk fravær på ungdomsskolen slag 9 Side: 5 Linjenummer: 120 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse Et samfunn der mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke har bevegelsesfrihet er diskriminerende. Barn i Norge med nedsatt funksjonsevne har i dag begrenset mulighet til å benytte seg av kollektivtransport. De må velge skole etter hvor det finnes tilrettelagte plasser, og møter hver dag store hindringer i forhold til det å leve et normalt liv. Lik rett til fritid og skole er for mange barn med nedsatt funksjonsevne ikke en realitet. Mange opplever diskriminering, liten fleksibilitet og manglende tilrettelegging. I menneskerettighetene og norsk lov slås det fast at ingen skal diskrimineres. Disse lovene gjelder også for barn 4

5 slag 10 Side: 5 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: Anne Helene Hauge Et samfunn der mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke har bevegelsesfrihet er diskriminerende. Barn i Norge med nedsatt funksjonsevne har i dag begrenset mulighet til å benytte seg av kollektivtransport. De må velge skole etter hvor det finnes tilrettelagte plasser, og møter hver dag store hindringer i forhold til det å leve et normalt liv. Funksjonshemning oppstår når omgivelsenes utforming eller krav til funksjon ikke samsvarer med individets forutsetninger. Universell utforming dreier seg om å utforme samfunnet slik at bygninger, transportsystemer, arrangementer, utdanning, osv. er tilgjengelige for så mange mennesker som mulig med minst mulig tilpasning eller spesiell utforming. Mangel på universell utforming er diskriminerende og gjør livet vanskeligere for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Press skal støtte seg på den sosiale modellen om funksjonshemming. Dessuten inkludere funksjonsnedsettelser som ikke skaper bevegelseshemning. slag 11 Side: 5 Linjenummer: 126 slagstype: endring slagstiller: SST at alle land binder seg til å følge opp FNs standardregler for nedsatt funksjonsevne at alle land ratifiserer FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 5

6 slag 12 Side: 5 Linjenummer: 127 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse At Norge oppfyller sine forpliktelser i Diskriminering- og tilgjengelighetsloven slag 13 Side: 5 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge at alle offentlig og privateide butikk- og kontorlokaler blir tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne tilrettelegging av all kollektivtransport At universell utforming alltid prioriteres At all kollektivtransport er tilrettelagt for rullestolbrukere og andre mennesker med funksjonsnedsettelser slag 14 Side: 5 Linjenummer: 127 slagstype: sletting slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse at alle offentlige og privateide butikk- og kontorlokaler blir tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne 6

7 slag 15 Side: 5 Linjenummer: 127 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse at det legges til rette for at alle barn skal delta aktivt på alle samfunnsområder slag 16 Side: 5 Linjenummer: 129 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse tilrettelegging av all kollektivtransport at all kollektivtransport skal utformes og forbedres i tråd med prinsippet om universell utforming slag 17 Side: 5 Linjenummer: 130 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse 7

8 at alle skoler og barnehager blir tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne at alle elever i grunnskolen skal ha rett til fullverdig tilbud på sin nærskole slag 18 Side: 5 Linjenummer: 131 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse mulighet for barn med nedsatt funksjonsevne til å delta i fritidsaktiviteter, også sammen med funksjonsfriske barn at offentlige velferdsordninger innrettes slik at de ikke hindrer barn med nedsatt funksjonsevne fra å leve et aktivt liv og delta på lik linje med andre barn slag 19 Side: 5 Linjenummer: 135 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse statlig finansiering og kommunal tilrettelegging for bedre fritidstilbud for ungdom på ungdoms premisser Lavterskel, kostnadsfrie fritidsaktiviteter som sikrer at alle barn får mulighet til å delta aktivt slag 20 8

9 Side: 5 Linjenummer: 137 slagstype: sletting slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse utvidet tilbud i den kommunale kulturskolen, og makspris for plass på kulturskolene slag 21 Side: 5 Linjenummer: 138 slagstype: flytting til linjenummer 457 slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter slag 22 Side: 5 Linjenummer: slagstype: tillegg slagstiller: Trondheim press Øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter Øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter som inkluderer transport 9

10 slag 23 Side: 6 Linjenummer: 149 slagstype: tillegg slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse en endring av dagens praksis der man finner en ny metode for utpeking av barneombud som sikrer Barneombudets uavhengighet en endring av dagens praksis der man finner en ny metode for utpeking av barneombud som sikrer Barneombudets uavhengighet fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet slag 24 Side: 6 Linjenummer: 149 slagstype: nytt punkt slagstiller: SST at alle land har Barneombud slag 25 A Side: 6 Linjenummer: 151 slagstype: tillegg slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse at man opprettholder barns medvirkning gjennom barnepanelet at man opprettholder barns medvirkning i utnevningen gjennom barnepanelet 10

11 slag 25 B Side: 6 Linjenummer: 151 slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge At man opprettholder barns medvirkning gjennom barnepanelet At barns medvirkning gjennom barnepanelet opprettholdes og styrkes Legge til ordet «styrkes» slag 26 Side: 6 Linjenummer: 152 slagstype: nye kulepunkt slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse at Barneombudet får mandat til å motta klager fra barn ressurser til Barneombudet slik at de kan følge opp klager på en rask og effektiv måte slag 27 Side: 6 Linjenummer: 152 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press 11

12 Opplæring om Barneombudet og hvordan det er relevant for barn og unge i grunn- og videregåendeskolen slag 28 Side: 6 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: Anne Helene Hauge Økte bevilgninger til utdanningssektoren slik at man også i praksis kan få en gratis offentlig grunn- og videregående skole At ingen aktiviteter i forbindelse med den offentlige skolen skal koste penger Øremerkede midler til gjennomføring av klasseturer og liknende slag 29 Side: 6 Linjenummer: 163 slagstype: endring slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse ingen diskriminering på grunnlag av kunnskapsnivå nulltoleranse mot forskjellsbehandling av elever på bakgrunn av skoleprestasjoner slag 30 Side: 6 Linjenummer: 164 slagstype: Endring slagstiller: Andrea Sjøvoll, Sindre Taxt Måge, Susanna Strand og Anne Helene Hauge god offentlig leksehjelp 12

13 leksefri skole Press skal vere for innføring av leksefriskule slag 31 Side: 6 Linjenummer: 166 slagstype: Endring slagstiller: SST at læreplaner utvikles i samråd med barn og unge at læreplaner utvikles i samråd med ulike grupper barn og unge Mangfold slag 32 Side: 6 Linjenummer: 169 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: politisk utvalg for demokrati og deltakelse gratis skolefritidsordning for alle barn i Norge slag 33 Side: 6 Linjenummer: 169 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press 13

14 Økt fokus på andre kulturer og religioner i barnehagen for å forebygge diskriminering slag 34 Side: 7 Linjenummer: 194 slagstype: Tillegg slagstiller: SST Helsesøster har en viktig rolle for å forebygge og oppdage psykiske helseproblemer. Det er viktig at skolehelsetjenesten er åpen og inkluderende, derfor mener Press at tittelen helsepedagog er bedre for at stillingen skal være kjønnsnøytral og statusen heves. Innføring av kjønnsnøytralt utrykk slag 35 Side: 7 Linjenummer: 195 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press At helsesøstres kompetanse om psykisk helse økes slag 36 Side: 7 til 9 Linjenummer: 195 til 282 slagstype: Flytting slagstiller: SST 14

15 at helsepedagog skal være tilgjengelig hele uken på alle skoler, for å sikre at alle barn har tilgang på et lavterskeltilbud for både psykiske og fysiske helseproblemer Flytter til Helse og Omsrog slag 37 Side: 7 Linjenummer: slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press At helsepedagogene blir mer synlig ved å møte hver klasse tre ganger i løpet av året slag 38 Side: 7 Linjenummer: slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press At det skal være en helsepedagog per 150. elev slag 39 Side: 7 Linjenummer: 210 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press 15

16 At det skal være mer informasjon i skolen om ulike former for spiseforstyrrelser og hvordan de er knyttet opp til vårt samfunn slag 40 Side: 7 Linjenummer: 201 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Trondheim press At den seksuelle lavalder forblir 16 slag 41 Side: 7 Linjenummer: 197 slagstype: Fjerning slagstiller: SST at det i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn skal være et eller flere punkt om samtalemetodikk, omsorgssvikt og overgrep slag 42 Side: 12 Linjenummer: 389 slagstype: Tillegg slagstiller: Sst 16

17 Press krever: Innføring av Press krever under «målet med Utdanningen». Sees i sammenheng med forslag 39 og 43 slag 43 Side: fra 7 til 12 Linjenummer: fra 201 til 390 slagstype: Flytting og endring slagstiller: Leif-Erik Sørensen, Linn Skyum og Anne Helene Hauge - Økt fokus på ulike seksuelle legninger og deres likeverdighet - Økt fokus i skolen på ulike legninger og deres likeverdighet Det økte fokuset skal være i skolen. «Ulike legninger» inkluderer også romantiske legninger, ikke bare seksuelle. slag 44 Side: 7 til 12 Linjenummer: til 390 slagstype: Flytting og endring slagstiller: psykisk helse som tema i lærerplanen i grunn- og videregående skole økt fokus på ulike seksuelle legninger og deres likeverdighet Flytter punktene fra Psykisk helse til målet med utdanningen slag 45 Side: 7 Linjenummer:

18 slagstype: Endring slagstiller: SST Kropps-, sex- og kjønnsrollepress Krysspress Endring av overskrift slag 46 Side: 7 Linjenummer: 215 slagstype: Sletting slagstiller: SST Det samme er det økende engasjementet rundt barns matvaner. slag 47 Side: 7 Linjenummer:217 slagstype: Tillegg slagstiller: Sosiale medier har blitt en plattform for opprettholdelse av vellykkethetspresset. Gjennom sosiale medier har barn og unge gått fra å være passive mottakere til å bli aktive deltakere i krysspresset. Ungdom er likevel ikke skyld i at de føler et press, da presset oppsto lenge før sosiale medier. Innføring av avsnitt om sosiale medier. slag 48 18

19 Side: 8 Linjenummer: 221, , 245 og til 391 slagstype: Flytting slagstiller: SST mer og tidligere opplæring for barn i skolen om reklame og påvirkning en fullverdig og ikke-moraliserende seksualundervisning som sikrer handlingskompetanse, respekt og god seksuell helse at seksualundervisningen blir lovfestet på både private- og offentlige skoler økt fokus på hvordan beskytte seg på nett i grunn-, og videregående skole at det blir informert om pornografi i seksualundervisningen, og om konsekvensene av bruk av pornografi Flytter til «målet med utdanningen» slag 49 Side: 8 til 7 Linjenummer: 230 til 205 slagstype: Flytting slagstiller: Sst bedre hjelp og oppfølging til barn og unge som er rammet av spiseforstyrrelser Flytter til «Psykisk Helse» slag 50 Side: 8 Linjenummer: slagstype: sletting/endring slagstiller: Anne Helene Hauge En absolutt heving av aldersgrensen for å få utført kosmetisk kirurgi til 18 år. Unntak kan gjøres ved medisinske grunner etter henvisning fra lege. At aldersgrensen for å få utført kosmetisk kirurgi er 18 år slag 51 19

20 Side: fra 8 til 12 Linjenummer: fra til 391 slagstype: Endring og flytting slagstiller: Anne Helene Hauge, Leif-Erik Sørensen og Linn Skyum - En fullverdig og ikke-moraliserende seksualundervisning som sikrer handlingskompetanse, respekt og god seksuell helse - En fullverdig og ikke-moraliserende seksualundervisning som sikrer respekt og god seksuell helse slag 52 Side: 8 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: en utredning om hvordan ensidige kroppsidealer i samfunnet påvirker ungdoms selvfølelse og hvordan man kan forebygge negative holdninger til egen kropp og eget utseende at utredningen «Kroppspress og retusjert reklame» fra SIFO følges opp av Regjeringen med konkrete tiltak Endres grunnet rapporten som ble utredet i 2014 slag 53 Side: 8 Linjenummer: 244 slagstype: tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge, Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen - At alle barn fritt får utforske egen kjønnsidentitet og får uttrykke eller ikke uttrykke kjønn slik de selv vil Ikke rettet mot noen spesifikt, men det får være greit. 20

21 slag 54 A Side: 9 Linjenummer: 267 slagstype: Endring slagstiller: SST prioritering av tiltak overfor unge kriminelle, slik at de slipper å sone straff sammen med voksne kriminelle at unge kriminelle slipper å sone straff sammen med voksne kriminelle slag 54 B Side: 9 Linjenummer: 267 slagstype: Endring slagstiller: Anne Helene Hauge Prioritering av tiltak overfor unge kriminelle, slik at de slipper å sone straff sammen med voksne kriminelle At barn ikke skal sone straff sammen med voksne kriminelle slag 55 Side: 9 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge Barn skal ha rett til økonomisk finansiering av rettsaker etter økonomisk og psykologisk vurdering av foresatte At barn som er part i rettssaker får rett til fri rettshjelp 21

22 slag 56 Side: 9 Linjenummer: 281 slagstype: tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge, Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen - Obligatorisk opplæring om legnings- og kjønnsmangfold før man kan jobbe i skolehelsetjenesten slag 57 Side: 9 Linjenummer: slagstype: Sletting slagstiller: sst bedre tilgang på medisiner fokus på forebyggende tiltak, for eksempel informasjon om prevensjon, bevisstgjøring rundt riktig kosthold og sanitære forhold og generell tilgang til dette at barn rammet av sykdom skal slippe å bli stigmatisert at barn som har mistet sine foreldre som en følge av sykdommer og epidemier skal få et godt omsorgstilbud Sletting av punkter om medisiner, sees i sammenheng med forslag slag 58 Side: 9 Linjenummer: 289 slagstype: endring slagstiller: Trondheim press Bedre tilgang på medisiner Bedre tilgang på nødvendige medisiner 22

23 slag 59 Side: 9 Linjenummer: 297 slagstype: Endring slagstiller: SST øke kriminell lavalder til 16 år at kriminell lavalder er det samme som stemmerettsalder slag 60 Side: 10 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge Lovfestet rett til ettervern Et godt ettervern med individuell oppfølging i alle kommuner som gir ungdommene et sted å bo og tilbud om skole eller jobb slik at de lærer å klare seg på egenhånd Lovfestet rett til ettervern med individuell oppfølging, som gir ungdommene et sted å bo og tilbud om skole eller jobb slag 61 Side: 11 Linjenummer: 344 slagstype: Nytt punkt slagstiller: SST høy standard på alle barnevernsinstitusjoner 23

24 slag 62 Side: 11 Linjenummer: 367 slagstype: Sletting slagstiller: SST et tilbud om behandling hos spesialist for alle barn og unge som har blitt utsatt for vold eller overgrep umiddelbart etter at overgrepene oppdages slag 63 Side: 11 Linjenummer: 373 slagstype: Endring slagstiller: sst at norske myndigheter utarbeider nye metoder for å avdekke og motvirke kjønnslemlestelse av jenter at norske myndigheter utarbeider nye ikke-stigmatiserende metoder for å avdekke og motvirke kjønnslemlestelse av jenter Legge til «ikke-stigmatiserende slag 64 Side: 12 Linjenummer: slagstype: Sletting slagstiller: sst Læreplanen i norsk skole er abstrakt og vanskelig formulert. Dette medfører at det kan være vanskelig for mange barn å forstå innholdet i den. muleringene må gjennomgås i samråd med barn og unge for å sikre at de er forståelige. Samtidig må læreplanen gjennomgås i samråd med erfarne lærere for å sikre den faglige kvaliteten. 24

25 slag 65 Side: 12 Linjenummer: 386 slagstype: Endring slagstiller: sst I tillegg må den oppdateres for å møte behovet for kunnskap om dagens samfunn. Lærerplanen må oppdateres jevnlig for å møte behovet for kunnskap om dagens samfunn. Legge til jevnlig, og orlyd slag 66 Side: 12 Linjenummer: 390 slagstype: tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge, Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen - Normkritisk undervisning om kjønnsroller og kjønnsmangfold som en del av samfunnsfagundervisningen slag 67 Side: 14 Linjenummer: 456 slagstype: Sletting slagstiller: SST tilrettelegging for at barn som bor i mottak får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, også sammen med norske barn 25

26 står under demdel slag 68 Side: 14 Linjenummer: 463 slagstype: nytt kulepunkt slagstiller: Politisk utvalg for Barn på flukt Norge skal årlig ta imot 5000 kvoteflyktninger slag 69 Side: 14 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: Anne Helene Hauge Barnekonvensjonen stadfester at søknader om familiegjenforening skal behandles på en positiv, human og rask måte. Krav om fire års utdanning eller arbeid gjør det vanskelig for barn å søke eller få familiegjenforening raskt. I tillegg har ikke barn som har fått opphold av sterke menneskelige hensyn rett til familiegjenforening. Barnekonvensjonen stadfester at søknader om familiegjenforening skal behandles på en positiv, human og rask måte. Likevel er det vanskelig for barn å bli gjenforent med foreldre eller søsken i Norge. Barn som har fått opphold av sterke menneskelige hensyn har ikke rett til familiegjenforening etter norsk lov. Kravet om fire års utdanning eller arbeid gjelder gjenforening med ektefelle, ikkje barns gjenforening med foreldre eller motsatt slag 70 Side: 15 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: at barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge, også de mellom 15 og 18 år. 26

27 at barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge slag 71 Side: 15 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge At alderstesting foregår på en sikker og human måte og at eventuell tvil alltid skal komme barnet til gode At alderstesting foregår på en sikker, human og vitenskapelig måte, og at tvil alltid skal komme barnet til gode slag 72 Side: 15 Linjenummer: 496 slagstype: tillegg slagstiller: Anne Helene Hauge At Folkehelseinstituttet overtar ansvaret for de medisinske alderstestene slag 73 Side: 15 Linjenummer: 496 slagstype: Endring slagstiller: familiegjenforening for alle barn som får opphold eller asyl i Norge rett til familiegjenforening for alle barn som får opphold eller asyl i Norge 27

28 slag 74 Side: 15 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST oppnevning av én person som har hovedansvaret for saker der enslige barn har forsvunnet fra mottak oppnevning av én person (representant e.l.) som har hovedansvaret for barnet som forsvinner fra asylmottak slag 75 Side: 15 Linjenummer: 504 slagstype: Endring slagstiller: SST at det opprettes en koordineringsenhet i Oslo en operativ koordineringsenhet i Oslo med ansvar for forsvinningssaker slag 76 Side: 16 Linjenummer: 527 slagstype: Endring slagstiller: SST at Norge ikke returnerer barnefamilier eller barn som søker asyl uten omsorgspersoner til europeiske land der menneskerettssituasjonen for asylsøkere er dårlig 28

29 at Norge ikke returnerer barnefamilier til europeiske land der menneskerettssituasjonen for asylsøkere er dårlig Fjerner barn fra setningen slag 77 Side: 16 Linjenummer: 547 slagstype: Endring slagstiller: SST Å komme seg inn i Europa er for mange en farefull reise. Man må være i det landet man ønsker å søke asyl i for å kunne avgi asylsøknad. Å komme seg inn i Europa er for mange en farefull reise, det er derfor et problem at man må være i det landet man ønsker å søke asyl i for å kunne avgi asylsøknad. Ordlyd slag 78 Side: 17 Linjenummer: slagstype: endring slagstiller: Anne Helene Hauge En Norsk Offentlig Utredning (NOU) om Schengen-samarbeidets konsekvenser for asylsøkere og flyktninger og for norsk asyl- og flyktningpolitikk En Norsk Offentlig Utredning (NOU) om Schengen- og Dublin-samarbeidets konsekvenser for asylsøkere og flyktninger og for norsk asyl- og flyktningpolitikk Dublin er ikke en del av Schengen. slag 79 Side: 18 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST 29

30 Grunnleggende barnerettigheter som tilgang til helsetjenester, vann og utdanning brytes fortsatt av stater og selskaper som setter handel og profitt foran innfrielse av barns rettigheter. Press mener Norge er nødt til å ta sin del av ansvaret i det internasjonale samfunnet, og jobbe for demokrati, fred, og en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. Grunnleggende barnerettigheter som tilgang til helsetjenester, vann og utdanning brytes fortsatt av stater og selskaper som setter handel og profitt først, og ikke tar sitt samfunnsansvar. Press mener Norge er nødt til å ta sin del av ansvaret i det internasjonale samfunnet, og jobbe for demokrati, fred og en rettferdig fordeling av verdens ressurser. Ordlyd slag 80 Side: 18 Linjenummer: 593 slagstype: Endring slagstiller: Utvalg for Handel og fred Bistand er et viktig for å bedre levekår og livskvalitet i store deler av verden, men økonomisk støtte alene er ikke nok for å få bukt med verdens urettferdighet. Bistand er et viktig virkemiddel for å bedre levekår og livskvalitet på kort sikt i store deler av verden. Økonomisk støtte alene er derimot ikke nok for å få varige endringer mot skjev fordeling av verdens ressurser. slag 81 Side: 18 Linjenummer: 599 slagstype: Endring slagstiller: SST Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har en markedsverdi på over 5000 milliarder 1 kroner, som er investert utenlandske selskaper og statsobligasjoner. Mange av landene og selskapene Oljefondet investerer i bryter barnekonvensjonen, blant annet ved å benytte seg av barnearbeid. 1 Kilde: Hentet

31 Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har per mars 2015 en markedsverdi på over 6700 milliarder 2 kroner, som er investert utenlandske selskaper, eiendom og statsobligasjoner. Mange av landene og selskapene Oljefondet investerer i bryter barnekonvensjonen. slag 82 Side: 18 Linjenummer: 610 slagstype: Endring slagstiller: SST en reell oppfølging av Norges forpliktelser gjennom FNs tusenårsmål en reell oppfølging av Norges forpliktelser gjennom FNs utviklingsmål Oppdateres i henhold til Post 2015 slag 83 Side: 18 Linjenummer: 612 slagstype: Endring slagstiller: SST en gjennomgang av bistandsbudsjettet for å sikre at alle pengene som er satt av der brukes til bistand en gjennomgang av bistandsbudsjettet for å sikre at alle pengene som er satt av der brukes til faktisk utviklingshjelp slag 84 Side: 18 Linjenummer: 616 slagstype: Sletting slagstiller: SST 2 Kilde: Hentet

32 at en større andel av Norges bistandsbudsjett kanaliseres gjennom FN slag 85 Side: 18 Linjenummer: 617 slagstype: Endring slagstiller: SST regelmessige stortingsmeldinger angående forholdet mellom norsk bistand og Norges næringsinteresser utbytting av fattige land regelmessige stortingsmeldinger angående forholdet mellom norsk bistand og Norges næringsinteresser Ordlyd slag 86 Side: 18 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST at Etikkrådet får mer ressurser og deres vurdering tillegges mer vekt at Etikkrådet får innsyn i, og mulighet til å kontrollere selskaper Norges Bank ønsker at Oljefondet skal investere i Etikkrådet kan vedta uttrekninger fra selskaper at Etikkrådet får innsyn i, og mulighet, gjennom økte ressurser, til å kontrollere selskaper Norges Bank ønsker at Oljefondet skal investere i 32

33 slag 87 Side: 18 Linjenummer: 624 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Utvalg for Handel Etikkrådet får vetorett mot selskaper oljefondet ønsker å investere i slag 88 Side: 19 Linjenummer: 627 til 688 slagstype: flytting slagstiller: Utvalg for Handel og fred Miljø Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, på alle politikkområder, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikke-fornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i at mange barnerettighetsbrudd i Sør. Press krever: økt satsing på fornybare energikilder strengere krav til utbytting av ikke-fornybare ressurser redusere Norges oljeutredning Flytter Miljø til etter Internasjonal handel slag 89 Side: 19 Linjenummer: 637 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Utvalg for Handel og fred 33

34 Norsk bistand skal bidra til håndtering og tilpansing av miljøkriser og klimaendringer slag 90 Side: 19 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, på alle politikkområder, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikkefornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i at mange barnerettighetsbrudd i Sør. Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikke-fornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i mange barnerettighetsbrudd. Norges velstand er i stor grad et resultat av oljeutvinning, men nå må Norge flytte fokus over på fornybare energikilder og sette seg ambisiøse mål for kutt i klimagassutslipp. Press mener Norges stadige jag etter nye oljefelt må ta slutt av hensyn til fremtidige generasjoner. Ordlyd og legger til at Norge ikke må jage etter nye oljefelt slag 91 Side: 19 Linjenummer: 632 slagstype: Ny Tekst slagstiller: Utvalg for Handel og fred Norge må påse at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre stater, på alle politikkområder, også innenfor miljøpolitikken. Likevel har vi gjennom grådig bruk av ikkefornybare ressurser bidratt til store endringer i klima og miljø i utviklingsland, som har resultert i at mange barnerettighetsbrudd i Sør Antallet mennesker som flykter på grunn av global oppvarming øker, og vil med all sannsynlighet øke dramatisk i tiden fremover. FNs klimapanel anslår at så mange som hundre millioner mennesker kan bli nødt til å flykte fra 34

35 sine nærområder som følge av klimaendringer. Tørke, tap av drikkevann som følge av smelting av isbreer og stigende havnivå er bare noen av årsakene til at noen mennesker tvinges til å flykte. I enhver krisesituasjon rammas alltid barn hardest. slag 92 Side: 19 Linjenummer: 636 slagstype: Endring og nytt punkt slagstiller: SST redusere Norges oljeutredning redusere Norges oljeutvinning ingen nye områder åpnes for oljeleting slag 93 Side: 19 Linjenummer: 637 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Utvalg for Handel og fred Norsk bistand skal bidra til håndtering og tilpansing av miljøkriser og klimaendringer slag 94 Side: 19 Linjenummer: 637 slagstype: Nytt punkt slagstiller: Utvalg for Handel og fred 35

36 Norge går i spissen for å utforme en tilleggsprotokoll om klimaflyktningers rettigheter. slag 95 Side: 19 Linjenummer: 638 slagstype: Endring slagstiller: Utvalg for Handel og fred Internasjonal handel Internasjonal Økonomi slag 96 Side: 19 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST Fattigdom er en av de viktigste årsakene til at barns rettigheter brytes. Press mener derfor det er helt nødvendig med en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. å oppnå dette behøver vi blant annet demokratisk og streng styring av verdens ressurser. Fattigdom er en grunnleggende årsak til at barns rettigheter brytes. Press mener derfor det er helt nødvendig med en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. å oppnå dette behøver vi blant annet demokratiske organer som regulerer verdenshandelen. Endrer viktigeste til grunnleggende slag 97 Side: 19 Linjenummer: slagstype: Endring slagstiller: SST 36

Politisk plattform for Press Perioden 2015-2017

Politisk plattform for Press Perioden 2015-2017 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2015-2017 Vedtatt på Press 19. ordinære Landsmøte Seterbråten skole 17.-19. april 2015 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Politisk plattform. for. Press. Vedtatt på Press 21. ordinære Landsmøte Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Politisk plattform. for. Press. Vedtatt på Press 21. ordinære Landsmøte Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Politisk plattform for 5 Press Perioden 2017 2019 10 Vedtatt på Press 21. ordinære Landsmøte Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1, 0652 Oslo 21.-23. april 2017 15 1 20 25 30 35 40 45 Innhold Innledning...

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Politisk plattform for. Røde Kors Ungdom

Politisk plattform for. Røde Kors Ungdom Politisk plattform for Røde Kors Ungdom Vedtatt på Sentral ungdomskonferanse 2011 Innhold INNLEDNING 3 1. MIGRASJON 4 1.1 ÅRSAKER TIL FLUKT OG SÅRBARHET UNDER FLUKTEN 4 1.1.1 MENNESKEHANDEL 4 1.1.2 KLIMA

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Ta barn på alvor. Barnepolitiske anbefalinger

Ta barn på alvor. Barnepolitiske anbefalinger Ta barn på alvor Barnepolitiske anbefalinger Ta barn på alvor En av de store samfunnsendringene i vår tid er synet på barn. I Norge ser vi ikke på barn bare som en del av familien, men som individer med

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Politisk plattform for Røde Kors Ungdom

Politisk plattform for Røde Kors Ungdom Politisk plattform for Røde Kors Ungdom Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Migrasjon... 3 1.1 Asylsøkere og papirløse i Norge... 3 1.1.1 Barn og unge på asylmottak... 3 1.1.2 Opphold og retur... 3

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Hva jobber FN med? Hva er FN-dagen?

Hva jobber FN med? Hva er FN-dagen? Hva jobber FN med? Hva er FN-dagen? Undervisningsopplegg om FN, 5. 7. trinn Informasjon til lærer: Vi har utviklet et gratis undervisningsopplegg til bruk på 5. 7. trinn. Gjennom opplegget vil elevene

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Menneskehandel Sentrum Tiltaksgruppen myndighetsutøvende klientarbeid rundt utenlandske barn knyttet til kriminalitet i sentrum. Deltakere: Bydelene Gamle

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

HØRING - SAMSTEMT FOR UTVIKLING

HØRING - SAMSTEMT FOR UTVIKLING Utenriksdepartementet Pb 8114 Dep 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1522-2-LN 22.12.2008 HØRING - SAMSTEMT FOR UTVIKLING Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev av 26.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS Helse- og omsorgsdepartementet Att: seniorrådgiver Hege. B. Sæveraas Postboks 8011 0030 OSLO E- post: hege.saveraas@hod.dep.no Kun sendt som e- post! Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2092-2-HW 201003873-/HEGS

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Kunnskapsdepartementet Vår ref. #/214025 Postboks 8119 Dep Deres ref. 0032 Oslo Oslo, 13.4.2012 Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Det vises

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for

Detaljer

Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere.

Norske myndigheter bør øke støtten til rettighetsorganisasjoner av, med og for urfolk- og afroetterkommere. SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi støtter lokale organisasjoner og utdanningsinstitusjoner i Latin-Amerika og det sørlige Afrika. Øk støtten til

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Politisk program 2014 2016

Politisk program 2014 2016 1 Politisk program 2014 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Barnehøringen 2009: Barn i Norge sa ifra til FN!

Barnehøringen 2009: Barn i Norge sa ifra til FN! Barnehøringen 2009: Barn i Norge sa ifra til FN! Barnehøringen:Barn i Norge sa ifra til FN! Arrangørene av barnehøringen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Er en interesseorganisasjon

Detaljer

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016 Statistikk Ung.no og 2016 totalt (2015 i parentes): 12,6 millioner økter (11,2) 22,5 millioner sidevisninger (21,2) 28.604 besvarte spørsmål (27.020) Fra 01.01.17 vil

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Grunnloven og FNs barnekonvensjon

Grunnloven og FNs barnekonvensjon Grethe Gilstad LEVANGER- ADVOKATENE NILSEN SOLEM SØRHOLT ANS Hvordan i all verden skal vi bruke barns rettigheter i praksis? Grunnloven og FNs barnekonvensjon Mål.. At dere skal føle at terskelen for å

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24

Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24 Barnrättsdagarna 2014 Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24 Kirsten Sandberg, leder av FNs barnekomité 0 Utgangspunkter Barns rett til liv og utvikling, art. 6 Barns rett til helse,

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov

Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Utdanningssektorens særlige ansvar for barn og unge med habiliteringsbehov Oversikt Grunnleggende regler og prinsipper Tidlig innsats Inkludering i barnehage og skole Tilpasset tilbud og tilpasset opplæring

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

INGEN UTENFOR RESSURSARK

INGEN UTENFOR RESSURSARK INGEN UTENFOR / TUNGA GJØR GLAD OG LEI INGEN UTENFOR RESSURSARK Her finner du maler, skjemaer og illustrasjoner som du kan bruke til noen av aktivitetene i metodeheftet Ingen utenfor. Klassemiljø og elevmedvirkning

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

En helsetjeneste på barns premisser? v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Nordisk konferanse om hjemmesykehus for barn, Oslo, 1.nov.

En helsetjeneste på barns premisser? v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Nordisk konferanse om hjemmesykehus for barn, Oslo, 1.nov. En helsetjeneste på barns premisser? v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Nordisk konferanse om hjemmesykehus for barn, Oslo, 1.nov. 2016 FNs konvensjon om barnets rettigheter: Vedtatt i 1989.

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Politisk plattform - Ungdom og Fritid

Politisk plattform - Ungdom og Fritid Politisk plattform - Ungdom og Fritid 2017-2019 Den politiske plattformen er det politiske grunnlaget til organisasjonen. Den beskriver organisasjonens politiske ståsted. Ungdom og Fritids styringsdokumenter

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

«Hei, har du litt tid?» Hva prater ungdommen om hos helsesøster?

«Hei, har du litt tid?» Hva prater ungdommen om hos helsesøster? «Hei, har du litt tid?» Hva prater ungdommen om hos helsesøster? Formålet med skolehelsetjenesten fremme elevenes psykiske og fysiske helse bidra til gode sosiale og miljømessige betingelser for elevene

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Det er 1 118 200 barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1.

Detaljer

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes Høstkonferanse KS 20/10-2015 Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle Ingrid Hernes Asyl- og migrasjonsutfordringer Voldsomt press på registrering og mottak Identitetsavklaringer Personkontroll i grensenære

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Bufdirs svar på høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Bufdirs svar på høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/56416-2 Arkivkode: 008 Dato: 04.01.2017 Bufdirs svar på høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Pedersen

Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse. Seniorrådgiver Eivind Pedersen Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse Seniorrådgiver Eivind Pedersen Fylkesmannens hovedoppgaver Tilsyn Råd- og veiledning Samordning av statlige etater/statlig politikk Hdir AVdir BLD KD/Udir Nytt

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag?

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Anna Bjørshol, seksjonssjef, Bufdir Ledersamling for nasjonale fagnettverk for barn og voksenhabilitering Drammen 18.-19. september

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Planprogram Oppvekstplan

Planprogram Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN VEDRØRENDE LEKSEHJELP, RETT TIL GRUNN- OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 1. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 1. kvartal 215 I løpet av dette kvartalet har vi hatt spesielt fokus på vold i nære relasjoner gjennom kampanjen #IKKEGREIT. Vi har sett en generell

Detaljer