Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?"

Transkript

1 Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Norges Fondsmeglerforbund Felix 7//8 Sjeføkonom Øystein Dørum DnB NOR Markets ("Now this is not the end. It is not even the beginning of 8. juni 8 the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.")

2 Slutten på begynnelsen! Markedene har (tilsynelatende) lagt det verste bak seg Men "alt" av tap er bare gjetninger Og makroøkonomien er på vei utfor bakke Det er nå gjetninger skal konverteres til realiteter Risikoen for en svakere utvikling er fortsatt stor Norge: Norges Bank kan gi seg nå finanskrisen gjør jobben 8. juni 8

3 Overblikk: Myk landing globalt % i fjor, % i 8-9, så ½%. I-land ½% i år ØMU Russland Øst-Europa...9. Japan USA Afrika India Kina Asia-9 LatAm juni 8 Kilder: DnB NOR Markets, EIU, Consensus Forecasts

4 Bear Sterns /3 var vendepunktet (Men helt overbeviste er man ikke ) 8 USA: Banker, t-= Jun-7 Se p-7 Dec-7 M ar-8 BoA Citi ML GS LB BSt års statsrenter Siste måneder Jun -Se p -De c -M ar -Jun USA Tyskland Norge Aksjeindekser t -m = 7 Jun-7 Sep-7 Dec-7 Mar-8 Jun-8 3 S&P EUROSTOXX OSEBX Itraxx Financials, y, bps Jun- De c- Jun-7 De c-7 Jun-8 Se nior (S/7/8/9) Sub (S/7/8/9) 8. juni 8

5 Siste autoritative IMF i mars $9''' i tap, 7% avledet av MtM. L-H $8'''-$''' 8. juni 8

6 Usikkert! Bank of England: MtM overvurderer, pga etterspørselseffekter for AAA. Tap på subprime $7''', ikke $38'''. (Men andre anslår tap på $3'''.) Både top-down og bottom-up data indikerer at bankene har halvparten av eksponeringen, og må ta halvparten av tapene. Banker er girede investorer. Mangedobler effekten på balansen. Og giringen er medsyklisk (figuren). 8. juni 8

7 To tredeler av tapene er tatt, og ny kapital hentes inn Pr. medio juni har 8 store banker til sammen avskrevet $3'''. (Citi har alene tatt $3''', UBS $38''', ML $37'''.) Utgjør knapt 7% av bankenes halvpart av $9'''. Ny kapital fylles på: Til sammen $''', en vesentlig del fra SWFs. Tapsavskrivninger, mrd USD Citigroup UBS Merrill Lynch HSBC IKB Deutsche RBS Bank of America Morgan Stanley JP Morgan Chase Credit Suisse Washington Mutual Credit Agricole Deutsche Bank Wachovia HBOS Bayern LB Fortis Societe Generale Mizuho ING Barclays WestLB Canadian Imperial LB Baden-Wurt. Dresdner Natixis Lehman Brothers Wells Fargo 3 7 Q'8 Q'8 Citigroup UBS Merrill Lynch HSBC IKB Deutsche RBS Bank of Am erica Morgan Stanley JP Morgan Chase Credit Suisse Washington Mutual Credit Agricole Deutsche Bank Wachovia HBOS Bayern LB Fortis Societe Generale Mizuho ING Barclays WestLB Canadian Imperial LB Baden-Wurt. Dresdner Natixis Lehman Brothers Wells Fargo Ny kapital, mrd USD 3 Ny kapital 7 8. juni 8

8 Men bankene strammer til kreditten Fed Senior Loan Officer Survey Banks reporting tighter standards Q 988 Q 993 Q 998 Q 3 Q 8 8 Large/medium firms Small ØMU: Kredittvilkår for bedrifter - Q Q Q Q Fed Senior Loan Officer Survey Banks reporting tighter standards - Q 988 Q 993 Q 998 Q 3 Q 8 Mortgages Commercial property 3 ØMU: Kredittvilkår for boliglån - Q Q Q Q 7 Realisert Forventet Re alis e rt Forve ntet 8 8. juni 8

9 Og makro er på vei utforbakke OECDs ledende indikator peker ned, USA er i resesjon OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. - Apr- Apr- Apr- Apr-8 OECD USA UK EZ - Apr- Apr- Apr- Apr-8 Kina India Bras il Rus s l DnB NOR Markets MakroTermometer -. Jan- Jan-3 Jan- Jan-7 USA ØMU Japan Ledighet og resesjoner Jan- Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan juni 8

10 Consensus Forecasts juni Lavere vekst og høyere inflasjon ConsForec: BNP USA Jan. Jan. Jan.7 Jan ConsForec: BNP ØMU Jan. Jan. Jan.7 Jan ConsForec: Inflasjon USA. ConsForec: Inflasjon ØMU Jan- Jan- Jan-7 Jan Jan. Jan. Jan.7 Jan juni 8

11 USAs boligmarked fortsatt i "fritt fall" Case-Schiller ned 7% fra toppen Ny- og bruktboligomsetning, sj 8 Usolgte boliger, måneder May-73 May-83 May-93 May-3 Nyboligs alg Bruk tboligs alg (ha) 8 May-8 May-88 May-8 Nye Bruk te Huspriser Case-Shiller byer Apr-98 Apr-3 Apr-8 Boligigangsetting og NAHB 8 May-78 May-88 May-98 May-8 å/å % Jan. = (ha) Igangs e tting, NAHB (ha) 8. juni 8

12 8. juni 8

13 Forbruket stopper opp Nordavind fra alle kanter: (i) Lavere nominell inntektsvekst (jobber + lønn), (ii) høyere inflasjon lavere reallønnsvekst, (ii), formuesfall høyere sparing, (iii) kredittskvis, og (v) laveste fremtidstro siden 979. Forbruk utgjør 7% av BNP: Dette blir en forbruksdrevet resesjon! Konsum og låneundersøkelse Q 988 Q 998 Q 8 Privat konsum, å/å % Cons. lending survey (ha) Forbrukertillit og konsum Q 978 Q 988 Q 998 Q 8 Konsum, å/å % Michigan, fremtid 3 8. juni 8

14 Men: Politikken lagt om i ekspansiv retning Realrenten (Fed funds samlet inflasjon) er nå klart negativ (-%). Stimulansen er like sterk som i og sterkere enn i 99. Finanspolitisk pakke på $'''/% av BNP: Skattekutt på $/ektepar, $/person og $3/barn, i mai/juni. Fannie Mae og Freddie Mac pg FHA kan kjøpe/forsikre større boliglån Fed funds realrenten i % og resesjoner iflg. NBER Jan- Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan- Resesjon Fed funds Offentlige finanser Prosent av BNP Balanse Nettogjeld (ha) juni 8

15 og dollaren er rekordsvak USD har svekket seg rundt 3% handelsveid siden begynnelsen av. Mot euro har USD falt med % i samme periode. Billigste siden krigen. Fortsatt god global vekst tilsier at den sterke eksportveksten fortsetter. Antar positivt bidrag fra nettoeksporten i 8. Bidrar til mild resesjon Handelsveiet USD Jun-8 Jun-83 Jun-8 Nomine ll Reell (LPE-basert) USA: Nettoeksport Q 998 Q 3 Q 8 BNP-impuls, %-enheter Mrd 99-USD (ha) juni 8

16 Hvor lang? BNP-vekst 8: DnB NOR anslo,% i TR /8. Reviderte i februar til,%. Konsensus nå,%. Stor usikkerhet. Flere har jekket anslagene opp. BNP-vekst 9: Fra,7% i januar, til,7% nå. Meget stor usikkerhet. Kort resesjon? Ti måneder i snitt etter 9. Store rentestimulanser, store budsjettstimulanser, rekordsvak dollar. Lang? Alvorlig kredittkrise, høy inflasjon kveler veksten i EMEs og fremtvinger rentehevinger i i-land USA: BNP-vekst 8 Consensus: St.avvik og høy/lav Jan-7 Jul-7 Jan USA: BNP-vekst 9 Consensus: St.avvik og høy/lav Jan-8 Mar-8 May-8 CF DnB NOR Markets CF DnB NOR Markets 8. juni 8

17 Nå skal gjetninger konverteres til realiteter. Det tar år Ulike makrovariable har predikert økt mislighold siden 7. Men antall konkurser er lavt. Undervurdering pga. flere "covenant-lite" lån? Subprime resets toppet i mars, men er høye tom. august. Ferdig tidlig i 9. Men resets på optional ARMs (alt-a) kommer for fullt i -. Erfaringer fra store prisfall i delstater (Texas, California, Massachusettes) viser at tvangsinndrivelsene først var normalisert etter - år juni 8

18 Noen risiki gjenstår Viktigst: Inflasjonen! Mangedobling av globale mat- og energipriser (globaliseringens bakside). Reduserer kjøpekraften, særlig i fattige land, og kan lamme pengepolitikken. Men kjerneinflasjonen er ennå stabilt lav. Kredittkrisen ikke overstått. Mislighold/konkurser skal stige neste to år. Boligmarkedene i ulage i mange land. UK, Spania særlig utsatt. 8 Verdensmarkedspriser på mat 3 KPI, å/å i prosent Prosentvis endring år/år Jun- Jun- Jun- Jun- Jun-8 Mais (c/b) Hvete (c/b) Ris ($/t) May-3 May- May- May- May-7 May-8 USA Kjerne ØMU Kjerne 8 8. juni 8

19 Går Norge med i dragsuget? 9 8. juni 8

20 Norge: Festen over bakrusen truer Høykonjunktur -7: Samlet fastlandsvekst %. Høyeste e.9. Oppbremsing 8-9: Global nedkjøling, høy kapasitetsutnytting og høy kostnadsvekst, økt rente/dyrere kreditt og sterk krone. Anslår 3,3% i år (vs 3,% i TR /8) og,% (,7%) i 9, deretter trendvekst. Fire risiki: Sparerate, bolig- og bedriftsinvesteringsrater, press/inflasjon. 7 3 Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Foliorente Q Q Q 7 Q NB 3/3/8 DnB NOR //8 8. juni 8

21 Kanal : Kapitalkostnader "Finansiell globalisering": Hver tredje norske utlånskrone kommer utenfra, mot hver femte for under ti år siden. Vi importerer støyen. Banker: Balanse K K 7K Samlede aktiva, mrd. kroner Gjeld til utlandet (prosent, h.a.) m pengemarked - 3m stat "Likviditetspremie" Jun-7 Sep-7 Dec-7 Mar-8 Jun-8 USA Eur os one n Norge 8. juni 8

22 Bankene strammer skruen (I) Norges Banks utlånsundersøkelse, tatt opp.-. april. Svaralternativer mye opp/opp/uendret/ned/mye ned. Bankene oppgir strammere kredittpraksis fra Q3 til Q, og fra Q til Q, og antatt strammere fra Q til Q, på gjeld/inntekt, LTV, avdragsfrihet og utlånsmargin. Årsakene er bl.a. svakere konjunkturer og redusert risikovilje. 8. juni 8

23 Bankene strammer skruen (II) Mer markert for næringslivslån: Strammet til fra Q3 til Q, og ytterligere i Q. Videre innstramning ventet i Q. Mest markert overfor næringseiendom. Årsaken er svakere konjunkturer, forverrede bransjespesifikke forhold, forverret fundingsituasjon og mindre risikovilje juni 8

24 Bankene har hengt etter i prisingen Frem til utgangen av fjoråret hadde bankenes gjennomsnittlige utlånsrenter steget vesentlig mindre (ca ½%) enn styringsrenten (3½%) og pengemarkedsrenten (nesten %). Tatt ut på enda tregere justering av innskuddsrenten. Problematisk når kampen om kapitalen hardner til. Mao.: Marginskvis eller økte utlånsrenter. Vi venter økte utlånsmarginer. 8 Utlåns- og innskuddsrenter Ved utgangen av kvartalet. Prosent. Rentemargin i bankene Prosentpoeng 7 3 Q Q 7 Q 8 Q 9 Q Q 99 Q Q Folio 3m Utlån Innskudd Innskuddsm argin Utlånsm argin 8. juni 8

25 Kanal : Liten, åpen Internasjonale konjunkturer slår gjennom i norsk eksport. Men ingen éntil-én sammenheng (38% korr.). Norge ulikt mange andre industriland. Vekstøkonomiene betyr stadig mer. På -tallet har tradisjonell eksport økt med.%/år i volum og,%/år i verdi. Trendveksten er nå %, etter å ha vært over % for to år siden => Tegn til oppbremsing! OECD-BNP og norsk eksport Prosentvis endring år/år 7 7 Konjunkturbarometer, industri Sesongjustert og glattet Trad.vareeksport OECD-BNP (ha) Eksportordre Samleindikator (ha) 8. juni 8

26 Kanal 3: Olje Oljeinvesteringene har økt %/år siden, +% av Fastlands-BNP. Tellingen: 3 mrd i investeringer i år, tilsier volumvekst på -%. Men kapasiteten tillater ikke dette. Vi anslår % i år, deretter %. Ordrereservene er tredoblet, og opp % å/å. Men tilgangen faller. Oljeinvesteringer Norge: Industriordre Verdiindeks =, ujustert Mrd., -priser % av BNP-F (ha) Q 9 Q 9 Q Q Ordretilgang Ordrereserver 8. juni 8

27 $/fat: Statskassen renner over! Realpris på 39 8-$ i. Antar USDNOK på, i år ->,7 i (UIP): NOK 37/fat i år -> 79 i, vs. regjeringens til 3. Netto kontantstrøm: R anslo 3''' i år -> 9''' i. (Fall avspeiler også produksjonsfall.) Våre tall gir grovt anslått mrd/år Oljepris, 8-NOK/fat Netto kontantstrøm Mrd. 8-kroner RNB8 DnB NOR Markets RNB8 DnB NOR Markets 7 8. juni 8

28 7 mrd. kroner i Pensjonsfondet Samlede inntekter 8- på 39 mrd. 8-kroner, mrd. mer enn anslått i NB/RNB. Oljefond på 7 mrd. pr... vs Regjeringens anslag på 3 mrd. Mer ekspansiv budsjettpolitikk:,9% årlig stimulans vs,3% i NB8. I tillegg vil fastlands-inntektene øke med -% årlig, dvs. mrd., stigende til mrd. årlig. 7 3 Statens petroleumsfond Pr.. januar. Milliarder kroner 8 RNB8 DnB NOR Markets 8 Oljekorrigert underskudd Prosent av trend-bnp F-Norge 8 RNB8 DnB NOR Markets 8 8. juni 8

29 Takk for meg! 9 8. juni 8

30 Risiko : Forbruket er utsatt Siden 3 har forbruket steget med,%/år i snitt. Har hatt sin pris: Spareraten negativ for første gang siden 988. Vi anslår forbruksvekst på ¼-½% og forsiktig økning i spareraten. Risiko: Sparerate ½%. Bruttogjelden utgjør nå % av inntekten. Bankenes utlånsrenter økte med prosentpoeng gjennom fjoråret og stiger ytterligere i år. Renteutgiftene etter skatt kan i år bli 9,% av disponibel inntekt (før renteutgifter), + pp siden. Fra 98 til 988 var økningen,7 pp. Privat forbruk og sparing Forbruk, år/år Sparerate Husholdningene Prosent av disp. innt Renter/disp.innt Renter e. skatt 3 8. juni 8

31 Husholdningene setter bremsene på? Norge: Forventningsindikator Q 99 Q 997 Q Q 7 Ses. justert Trend (sj) Gj.snitt 3 3 Detaljomsetning/varekonsum Sesongjustert volum. 99= Jan- Jan- Jan-7 Jan-8 Varekonsum Detaljomsetning 3 8. juni 8

32 Risiko : Høye bedriftsinvesteringer Aldri vært igangsatt så mange kvm næringsbygg som nå. Støy i tallene gjør det tungt å øyne skift raskt. Bruttoinvesteringene i forretningsmessig tjenesteyting utgjør nå vel ½% av Fastlands-BNP, % over snitt siste 3 år. Hit falt vi i -3. Vi anslår 7% vekst i år, flatt i 9, deretter 3%. Raten faller til,3% Igangsatt bruksareal eks bolig kvadratmeter Jan-8 Jan-9 Jan-9 Jan- Jan- Ujustert Trend BNP-gap og bruttoinvesteringer i forr.messig tjenesteyting, sj Q 98 Q 99 Q Q BNP-gap Bruttoinv, %F-BNP (ha) juni 8

33 Memo: Markedet for forretningseiendom kan være utsatt Sterk prisvekst, bl.a. pga. forventet fortsatt sterk vekst i leieprisene. Om disse ikke innfris, vil eiendomsforetakenes lønnsomhet avta. Optimismen og prisveksten "synes å ha avtatt siden 7". Og bankene strammer til. Avkastningskravet har økt fra,% til,3% det siste året. Dette har presset prisene, for attraktive eiendommer i Oslo med % siden nyttår BNP-gap og markedsverdi kontorbygg i Oslo BNP-gap 7-kr/kvm Des juni 8

34 Risiko 3: Boliginvesteringene er høye Boligbyggingen har de siste 3- årene ligget på 3'-3' nye enheter årlig, mot snitt siste år på 3'. Lav rente, sterk jobb- og boligprisvekst. Boliginvesteringene utgjør nå knapt % av Fastlands-BNP, mot snitt 99-7 på,%. Kan falle mer/raskere enn antatt. Nybyggerne har tatt rev i seilene: Siste tre måneder igangsetting på 7'. Boligigangsetting., å.rate 3 3 Feb-9 Feb- Feb- Feb Boliginvesteringer, sj Q 99 Q 99 Q Q Q 8 8 Sesongjustert Trend %F-BNP Mrd. -kroner (ha) 3 8. juni 8

35 Boligmarkedet har møtt veggen, men prisene er trolig ikke ute av likevekt Bruktboligpriser NEF/ECON. Sesongjustert 3 FS /8: Boligpris, /kvm Post-sample estimering Q Jan- Jan- Jan- Jan- Jan-8 Jan- m/m, % kr./kvm (ha) Faktisk Es time r t 3 8. juni 8

36 Risiko /3: Byggeordrene avtar Ordresituasjon, nybygg boliger Inde k s,:=. Uj. Ordresituasjon, rehabilitering boliger Indeks, :=. Uj. Q 99 Q 998 Q Q Q Q Q 99 Q 998 Q Q Q Q Tilgang Reserver Tilgang Reserver 3 Q 99 Ordre: Nybygg andre bygg Indeks, :=. Uj. Q 998 Tilgang Q Q Q Q Reserver 3 3 Q 99 Q 998 Ordre: Anlegg Indeks, :=. Uj. Tilgang Q Q Q Q Reserver (ha) juni 8

37 Risiko : Arbeidsmarkedet har strammet seg til AKU-ledigheten er kommet ned i,%, det laveste siden juli 988. Antall ubesatte stillinger (vakanser) er rekordhøyt. Lønnsveksten har tatt seg opp, fra 3-% i -, til % i år. 3 Vakanser og ledighetsrate Sesongjustert Jan-8 Jan-9 Jan Ledighet og lønnsvekst Nivå og endring år/år i prosent vakanser Ledighetsrate (ha) Årslønn Timelønn Ledighet juni 8

38 og prisveksten er på vei opp Lønnskostnadene slår gjennom: Lønnskostnadene er på vei opp og produktiviteten avtakende. Det gir høyere innenlandsk inflasjon: 3,3% i mai. Matprisene stiger med,%, håndverkertjenester med -7%. KPI-JAE på,3% i år,,% neste år. Målet er nådd. Risikoen er nå på oppsiden og det dilemma som da kan følge med Kjerneinflasjon, år/år i % Jun- Dec- Jun-7 Dec-7 KPI-JAE Im port Øvrig KPI, å/å i % Apr-9 Apr-9 Apr- Apr- Mat Boligrep./vedlikehold juni 8

39 Et nedsidescenario for Norge

40 Driver: Ubalansene rettes opp Trigger: Strammere kreditt/kjipere sentiment Spareraten, % TR -8 Alternativ Privat forbruk Prosent, å/å TR -8 Alternativ 7 3 Investeringer boliger Pros e nt av BNP F.-N TR -8 Alternativ 7 3 Investeringer tjenesteyting Prosent av BNP F.-N TR -8 Alternativ 8. juni 8

41 BNP svikter, og ledigheten stiger BNP-fall sjeldent (8/88/89). Arbeidstilbudet avtar Fastlands-BNP Prosent, å/å TR -8 Alternativ Arbeidsledighet, prosent TR -8 Alternativ Arbeidsmarkedet. prosentvis endring år/år (om ikke annet angitt) Endring siden forrige rapport Fastlands-Norges BNP Produktivitet Timeverk Gjennomsnittlig arbeidstid Personsysselsetting personer år/år Arbeidsstyrke, å/å AKU-ledighet Prosent av arbeidsstyrken juni 8

42 Lønns- og prisveksten dempes Ikke så mye som i, siden inflasjonen var høyere da Lønnsvekst, prosent Inflasjon, kjerne. Prosent TR -8 Alternativ TR -8 Alternativ Inflasjonsanslag Endring siden forrige rapport Årslønn Timelønnskost LPE KPI Importpriser KPIJAE juni 8

43 Penge- og budsjettpolitikken legges om i ekspansiv retning Antar at foliorenten faller til 3%, dvs. over, men høyere inflasjon. Budsjettet: Bruker nå litt mindre enn handlingsregelen tillater. Nedturen blir verre om rigid inflasjon hindrer rentekutt. 3m Nibor, % TR -8 Alternativ Offentlig forbruk Prosent, å/å TR -8 Alternativ 3 8. juni 8

44 Vedlegg: Rente- og valutaprognoser 8. juni 8

45 Renteprognoser Styringsrenter -Ma y-8 Land -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 USA: Fed Funds Target.... Ja pa n: Da g-til-da g....7 Eurola nd: Re pore nte Storbritannia: Bank rate...7. Sve rige: Re pore nte.... Norge: Foliorente.... Sveits: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter -Ma y-8 Land -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 USA Japan.3... Eurola nd Storbritannia Sverige Norge Sve its #NAME? Ti års statsobligasjonsrenter -Ma y-8 Land -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 USA Japan Tyskla nd.... Storbritannia Sverige.... Norge Sve its #NAME? juni 8

46 Valutaprognoser Valutakurser -May-8 Kurs -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 EUR/NOK USD/JPY EUR/USD.... EUR/GBP EUR/SEK EUR/CHF.... USD/CNY Valutakurser (beregnet) -May-8 Kurs -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 KKI SEK/NOK USD/NOK GBP/NOK JPY/NOK CHF/NOK juni 8

Tariffkonferanse 17. og 18. februar. Økonomiske utsikter. v/ Kyrre Aamdal. 16. februar 2010

Tariffkonferanse 17. og 18. februar. Økonomiske utsikter. v/ Kyrre Aamdal. 16. februar 2010 Tariffkonferanse 7. og 8. februar Økonomiske utsikter v/ Kyrre Aamdal 6. februar 2 Det går bedre i finansmarkedene Globale aksjekurser har steget 6% siden mars, norske aksjer enda mer. Aktivaprisene bl.a.

Detaljer

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Utsikter for bilsalget i 211 Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 21 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Oversikt Makroøkonomiske utsikter internasjonalt Krisen tilbakelagt? Hvorfor går det så tregt?

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter. Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai 2011 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter. Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai 2011 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Høy norsk lønnsvekst, så lenge Kina makter Abelias konferanse om lønnsoppgjøret, torsdag 5. mai Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 5. mai Finanskrisen er nå tilbakelagt 3Q3-7Q: Post-dotcomboblesprekken.

Detaljer

DnB NOR Markets prøver seg som "den lille kjemiker" CME/SSB, tirsdag 30. oktober 2007 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

DnB NOR Markets prøver seg som den lille kjemiker CME/SSB, tirsdag 30. oktober 2007 Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets DnB NOR Markets prøver seg som "den lille kjemiker" CME/SSB, tirsdag Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Utgangspunkt Begrenset tid, både i forkant og til presentasjonen => Avgrense antall kjøringer

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

!!! "! #$ % &' % ( )

!!! ! #$ % &' % ( ) !!" #$% &' '%() *+,! " # $"" %&' ( 8 6 4 2 BNP Prosent år/år ) *! +," + ) %-.. // ( -4 197 198 199 2 21 OECD Global Fastlands-Norge -,./ %1234! USA 12 17 16 115 15 11 14 13 15 7 12 11 1 1 95 47 9 8 9 7

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Makroøkonomiske utsikter. EBL-konferanse, 22. september 2009, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Makroøkonomiske utsikter EBL-konferanse, 22. september 29, Seniorøkonom Knut A. Magnussen Veien ut av finanskrisen Hva gikk galt? Fra fritt fall til oppsving Vårt hovedsyn: Oppsvinget blir svakt Vi kan

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika Økonomisk utsyn over 2011 134 sider med tall, analyser prognoser og vurderinger Utsynet: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201201/oa2012-1.pdf Pressemelding siste konjunkturrapport:

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 2017

Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 2017 Økonomiske utsikter Utleiekonferansen 17 Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO Onsdag 8. februar 17 1) Konjunktursykelen holder: 17 > 1 Men risikoen har økt vesentlig: Brexit Trump Putin Le Pen & Co. 1 BNP Prosentvis

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Vanskelig gjeninnhentning

Vanskelig gjeninnhentning AKROØKONOMISK ANALYSE 21 April, 2010 Vanskelig gjeninnhentning Konjunkturrapport Norge April 2010 Knut Anton Mork, +47-2294-0881, knmo01@handelsbanken.no Shakeb Syed, +47-2294-0707, shuu02@handelsbanken.no

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité,. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål )

Detaljer

Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi

Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kv.. kv.

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Norges Banks konferanse om pengepolitikken. mars Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse)

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER 2013 Figurer og bakgrunn Hovedpunkter 24. oktober: Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Ingen ny pengepolitisk rapport eller rentebane på dette møtet. Neste rapport blir offentliggjort

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene

Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene dene Finnmarkskonferansen Torsdag 7. september 26 Sjeføkonom Øystein DørumD rum, DnB NOR Markets. september 26 Oversikt Hva skal vi forstå med globaliseringen?

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11 Frykt og usikkerhet preger markedet 15 1 13

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag juni anslag oktober anslag juni anslag oktober Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. januar Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag oktober anslag januar. Kilde: Consensus Forecasts

Hovedstyremøte. 25. januar Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag oktober anslag januar. Kilde: Consensus Forecasts Hovedstyremøte. januar Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober anslag januar anslag oktober anslag januar Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04 Hovedstyret 8. mai 8 Styringsrenten 9 8 7 / / / / / / / /8 /7 /7 /7 Strategiintervall PPR /8 9 8 7 7 8 9 Kilde: , Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter ) Prosent,,7,,,,7, Markedet.

Detaljer

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 1 CME i SSB 30.oktober 2007 Torbjørn Eika og Ådne Cappelen Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 September KT: Og vi suser avgårde, alle mann Har NB 2008 endret vår oppfatning? 2 Makroøkonomiske anslag

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Hovedstyremøte 2. februar 2005

Hovedstyremøte 2. februar 2005 Hovedstyremøte. februar BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv.,, Storbritannia USA,, Euroområdet Japan -, -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK),

Detaljer