Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?"

Transkript

1 Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Norges Fondsmeglerforbund Felix 7//8 Sjeføkonom Øystein Dørum DnB NOR Markets ("Now this is not the end. It is not even the beginning of 8. juni 8 the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.")

2 Slutten på begynnelsen! Markedene har (tilsynelatende) lagt det verste bak seg Men "alt" av tap er bare gjetninger Og makroøkonomien er på vei utfor bakke Det er nå gjetninger skal konverteres til realiteter Risikoen for en svakere utvikling er fortsatt stor Norge: Norges Bank kan gi seg nå finanskrisen gjør jobben 8. juni 8

3 Overblikk: Myk landing globalt % i fjor, % i 8-9, så ½%. I-land ½% i år ØMU Russland Øst-Europa...9. Japan USA Afrika India Kina Asia-9 LatAm juni 8 Kilder: DnB NOR Markets, EIU, Consensus Forecasts

4 Bear Sterns /3 var vendepunktet (Men helt overbeviste er man ikke ) 8 USA: Banker, t-= Jun-7 Se p-7 Dec-7 M ar-8 BoA Citi ML GS LB BSt års statsrenter Siste måneder Jun -Se p -De c -M ar -Jun USA Tyskland Norge Aksjeindekser t -m = 7 Jun-7 Sep-7 Dec-7 Mar-8 Jun-8 3 S&P EUROSTOXX OSEBX Itraxx Financials, y, bps Jun- De c- Jun-7 De c-7 Jun-8 Se nior (S/7/8/9) Sub (S/7/8/9) 8. juni 8

5 Siste autoritative IMF i mars $9''' i tap, 7% avledet av MtM. L-H $8'''-$''' 8. juni 8

6 Usikkert! Bank of England: MtM overvurderer, pga etterspørselseffekter for AAA. Tap på subprime $7''', ikke $38'''. (Men andre anslår tap på $3'''.) Både top-down og bottom-up data indikerer at bankene har halvparten av eksponeringen, og må ta halvparten av tapene. Banker er girede investorer. Mangedobler effekten på balansen. Og giringen er medsyklisk (figuren). 8. juni 8

7 To tredeler av tapene er tatt, og ny kapital hentes inn Pr. medio juni har 8 store banker til sammen avskrevet $3'''. (Citi har alene tatt $3''', UBS $38''', ML $37'''.) Utgjør knapt 7% av bankenes halvpart av $9'''. Ny kapital fylles på: Til sammen $''', en vesentlig del fra SWFs. Tapsavskrivninger, mrd USD Citigroup UBS Merrill Lynch HSBC IKB Deutsche RBS Bank of America Morgan Stanley JP Morgan Chase Credit Suisse Washington Mutual Credit Agricole Deutsche Bank Wachovia HBOS Bayern LB Fortis Societe Generale Mizuho ING Barclays WestLB Canadian Imperial LB Baden-Wurt. Dresdner Natixis Lehman Brothers Wells Fargo 3 7 Q'8 Q'8 Citigroup UBS Merrill Lynch HSBC IKB Deutsche RBS Bank of Am erica Morgan Stanley JP Morgan Chase Credit Suisse Washington Mutual Credit Agricole Deutsche Bank Wachovia HBOS Bayern LB Fortis Societe Generale Mizuho ING Barclays WestLB Canadian Imperial LB Baden-Wurt. Dresdner Natixis Lehman Brothers Wells Fargo Ny kapital, mrd USD 3 Ny kapital 7 8. juni 8

8 Men bankene strammer til kreditten Fed Senior Loan Officer Survey Banks reporting tighter standards Q 988 Q 993 Q 998 Q 3 Q 8 8 Large/medium firms Small ØMU: Kredittvilkår for bedrifter - Q Q Q Q Fed Senior Loan Officer Survey Banks reporting tighter standards - Q 988 Q 993 Q 998 Q 3 Q 8 Mortgages Commercial property 3 ØMU: Kredittvilkår for boliglån - Q Q Q Q 7 Realisert Forventet Re alis e rt Forve ntet 8 8. juni 8

9 Og makro er på vei utforbakke OECDs ledende indikator peker ned, USA er i resesjon OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. OECDs ledende indikator Prosentvis endring, m/m, å.r. - Apr- Apr- Apr- Apr-8 OECD USA UK EZ - Apr- Apr- Apr- Apr-8 Kina India Bras il Rus s l DnB NOR Markets MakroTermometer -. Jan- Jan-3 Jan- Jan-7 USA ØMU Japan Ledighet og resesjoner Jan- Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan juni 8

10 Consensus Forecasts juni Lavere vekst og høyere inflasjon ConsForec: BNP USA Jan. Jan. Jan.7 Jan ConsForec: BNP ØMU Jan. Jan. Jan.7 Jan ConsForec: Inflasjon USA. ConsForec: Inflasjon ØMU Jan- Jan- Jan-7 Jan Jan. Jan. Jan.7 Jan juni 8

11 USAs boligmarked fortsatt i "fritt fall" Case-Schiller ned 7% fra toppen Ny- og bruktboligomsetning, sj 8 Usolgte boliger, måneder May-73 May-83 May-93 May-3 Nyboligs alg Bruk tboligs alg (ha) 8 May-8 May-88 May-8 Nye Bruk te Huspriser Case-Shiller byer Apr-98 Apr-3 Apr-8 Boligigangsetting og NAHB 8 May-78 May-88 May-98 May-8 å/å % Jan. = (ha) Igangs e tting, NAHB (ha) 8. juni 8

12 8. juni 8

13 Forbruket stopper opp Nordavind fra alle kanter: (i) Lavere nominell inntektsvekst (jobber + lønn), (ii) høyere inflasjon lavere reallønnsvekst, (ii), formuesfall høyere sparing, (iii) kredittskvis, og (v) laveste fremtidstro siden 979. Forbruk utgjør 7% av BNP: Dette blir en forbruksdrevet resesjon! Konsum og låneundersøkelse Q 988 Q 998 Q 8 Privat konsum, å/å % Cons. lending survey (ha) Forbrukertillit og konsum Q 978 Q 988 Q 998 Q 8 Konsum, å/å % Michigan, fremtid 3 8. juni 8

14 Men: Politikken lagt om i ekspansiv retning Realrenten (Fed funds samlet inflasjon) er nå klart negativ (-%). Stimulansen er like sterk som i og sterkere enn i 99. Finanspolitisk pakke på $'''/% av BNP: Skattekutt på $/ektepar, $/person og $3/barn, i mai/juni. Fannie Mae og Freddie Mac pg FHA kan kjøpe/forsikre større boliglån Fed funds realrenten i % og resesjoner iflg. NBER Jan- Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan- Resesjon Fed funds Offentlige finanser Prosent av BNP Balanse Nettogjeld (ha) juni 8

15 og dollaren er rekordsvak USD har svekket seg rundt 3% handelsveid siden begynnelsen av. Mot euro har USD falt med % i samme periode. Billigste siden krigen. Fortsatt god global vekst tilsier at den sterke eksportveksten fortsetter. Antar positivt bidrag fra nettoeksporten i 8. Bidrar til mild resesjon Handelsveiet USD Jun-8 Jun-83 Jun-8 Nomine ll Reell (LPE-basert) USA: Nettoeksport Q 998 Q 3 Q 8 BNP-impuls, %-enheter Mrd 99-USD (ha) juni 8

16 Hvor lang? BNP-vekst 8: DnB NOR anslo,% i TR /8. Reviderte i februar til,%. Konsensus nå,%. Stor usikkerhet. Flere har jekket anslagene opp. BNP-vekst 9: Fra,7% i januar, til,7% nå. Meget stor usikkerhet. Kort resesjon? Ti måneder i snitt etter 9. Store rentestimulanser, store budsjettstimulanser, rekordsvak dollar. Lang? Alvorlig kredittkrise, høy inflasjon kveler veksten i EMEs og fremtvinger rentehevinger i i-land USA: BNP-vekst 8 Consensus: St.avvik og høy/lav Jan-7 Jul-7 Jan USA: BNP-vekst 9 Consensus: St.avvik og høy/lav Jan-8 Mar-8 May-8 CF DnB NOR Markets CF DnB NOR Markets 8. juni 8

17 Nå skal gjetninger konverteres til realiteter. Det tar år Ulike makrovariable har predikert økt mislighold siden 7. Men antall konkurser er lavt. Undervurdering pga. flere "covenant-lite" lån? Subprime resets toppet i mars, men er høye tom. august. Ferdig tidlig i 9. Men resets på optional ARMs (alt-a) kommer for fullt i -. Erfaringer fra store prisfall i delstater (Texas, California, Massachusettes) viser at tvangsinndrivelsene først var normalisert etter - år juni 8

18 Noen risiki gjenstår Viktigst: Inflasjonen! Mangedobling av globale mat- og energipriser (globaliseringens bakside). Reduserer kjøpekraften, særlig i fattige land, og kan lamme pengepolitikken. Men kjerneinflasjonen er ennå stabilt lav. Kredittkrisen ikke overstått. Mislighold/konkurser skal stige neste to år. Boligmarkedene i ulage i mange land. UK, Spania særlig utsatt. 8 Verdensmarkedspriser på mat 3 KPI, å/å i prosent Prosentvis endring år/år Jun- Jun- Jun- Jun- Jun-8 Mais (c/b) Hvete (c/b) Ris ($/t) May-3 May- May- May- May-7 May-8 USA Kjerne ØMU Kjerne 8 8. juni 8

19 Går Norge med i dragsuget? 9 8. juni 8

20 Norge: Festen over bakrusen truer Høykonjunktur -7: Samlet fastlandsvekst %. Høyeste e.9. Oppbremsing 8-9: Global nedkjøling, høy kapasitetsutnytting og høy kostnadsvekst, økt rente/dyrere kreditt og sterk krone. Anslår 3,3% i år (vs 3,% i TR /8) og,% (,7%) i 9, deretter trendvekst. Fire risiki: Sparerate, bolig- og bedriftsinvesteringsrater, press/inflasjon. 7 3 Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Foliorente Q Q Q 7 Q NB 3/3/8 DnB NOR //8 8. juni 8

21 Kanal : Kapitalkostnader "Finansiell globalisering": Hver tredje norske utlånskrone kommer utenfra, mot hver femte for under ti år siden. Vi importerer støyen. Banker: Balanse K K 7K Samlede aktiva, mrd. kroner Gjeld til utlandet (prosent, h.a.) m pengemarked - 3m stat "Likviditetspremie" Jun-7 Sep-7 Dec-7 Mar-8 Jun-8 USA Eur os one n Norge 8. juni 8

22 Bankene strammer skruen (I) Norges Banks utlånsundersøkelse, tatt opp.-. april. Svaralternativer mye opp/opp/uendret/ned/mye ned. Bankene oppgir strammere kredittpraksis fra Q3 til Q, og fra Q til Q, og antatt strammere fra Q til Q, på gjeld/inntekt, LTV, avdragsfrihet og utlånsmargin. Årsakene er bl.a. svakere konjunkturer og redusert risikovilje. 8. juni 8

23 Bankene strammer skruen (II) Mer markert for næringslivslån: Strammet til fra Q3 til Q, og ytterligere i Q. Videre innstramning ventet i Q. Mest markert overfor næringseiendom. Årsaken er svakere konjunkturer, forverrede bransjespesifikke forhold, forverret fundingsituasjon og mindre risikovilje juni 8

24 Bankene har hengt etter i prisingen Frem til utgangen av fjoråret hadde bankenes gjennomsnittlige utlånsrenter steget vesentlig mindre (ca ½%) enn styringsrenten (3½%) og pengemarkedsrenten (nesten %). Tatt ut på enda tregere justering av innskuddsrenten. Problematisk når kampen om kapitalen hardner til. Mao.: Marginskvis eller økte utlånsrenter. Vi venter økte utlånsmarginer. 8 Utlåns- og innskuddsrenter Ved utgangen av kvartalet. Prosent. Rentemargin i bankene Prosentpoeng 7 3 Q Q 7 Q 8 Q 9 Q Q 99 Q Q Folio 3m Utlån Innskudd Innskuddsm argin Utlånsm argin 8. juni 8

25 Kanal : Liten, åpen Internasjonale konjunkturer slår gjennom i norsk eksport. Men ingen éntil-én sammenheng (38% korr.). Norge ulikt mange andre industriland. Vekstøkonomiene betyr stadig mer. På -tallet har tradisjonell eksport økt med.%/år i volum og,%/år i verdi. Trendveksten er nå %, etter å ha vært over % for to år siden => Tegn til oppbremsing! OECD-BNP og norsk eksport Prosentvis endring år/år 7 7 Konjunkturbarometer, industri Sesongjustert og glattet Trad.vareeksport OECD-BNP (ha) Eksportordre Samleindikator (ha) 8. juni 8

26 Kanal 3: Olje Oljeinvesteringene har økt %/år siden, +% av Fastlands-BNP. Tellingen: 3 mrd i investeringer i år, tilsier volumvekst på -%. Men kapasiteten tillater ikke dette. Vi anslår % i år, deretter %. Ordrereservene er tredoblet, og opp % å/å. Men tilgangen faller. Oljeinvesteringer Norge: Industriordre Verdiindeks =, ujustert Mrd., -priser % av BNP-F (ha) Q 9 Q 9 Q Q Ordretilgang Ordrereserver 8. juni 8

27 $/fat: Statskassen renner over! Realpris på 39 8-$ i. Antar USDNOK på, i år ->,7 i (UIP): NOK 37/fat i år -> 79 i, vs. regjeringens til 3. Netto kontantstrøm: R anslo 3''' i år -> 9''' i. (Fall avspeiler også produksjonsfall.) Våre tall gir grovt anslått mrd/år Oljepris, 8-NOK/fat Netto kontantstrøm Mrd. 8-kroner RNB8 DnB NOR Markets RNB8 DnB NOR Markets 7 8. juni 8

28 7 mrd. kroner i Pensjonsfondet Samlede inntekter 8- på 39 mrd. 8-kroner, mrd. mer enn anslått i NB/RNB. Oljefond på 7 mrd. pr... vs Regjeringens anslag på 3 mrd. Mer ekspansiv budsjettpolitikk:,9% årlig stimulans vs,3% i NB8. I tillegg vil fastlands-inntektene øke med -% årlig, dvs. mrd., stigende til mrd. årlig. 7 3 Statens petroleumsfond Pr.. januar. Milliarder kroner 8 RNB8 DnB NOR Markets 8 Oljekorrigert underskudd Prosent av trend-bnp F-Norge 8 RNB8 DnB NOR Markets 8 8. juni 8

29 Takk for meg! 9 8. juni 8

30 Risiko : Forbruket er utsatt Siden 3 har forbruket steget med,%/år i snitt. Har hatt sin pris: Spareraten negativ for første gang siden 988. Vi anslår forbruksvekst på ¼-½% og forsiktig økning i spareraten. Risiko: Sparerate ½%. Bruttogjelden utgjør nå % av inntekten. Bankenes utlånsrenter økte med prosentpoeng gjennom fjoråret og stiger ytterligere i år. Renteutgiftene etter skatt kan i år bli 9,% av disponibel inntekt (før renteutgifter), + pp siden. Fra 98 til 988 var økningen,7 pp. Privat forbruk og sparing Forbruk, år/år Sparerate Husholdningene Prosent av disp. innt Renter/disp.innt Renter e. skatt 3 8. juni 8

31 Husholdningene setter bremsene på? Norge: Forventningsindikator Q 99 Q 997 Q Q 7 Ses. justert Trend (sj) Gj.snitt 3 3 Detaljomsetning/varekonsum Sesongjustert volum. 99= Jan- Jan- Jan-7 Jan-8 Varekonsum Detaljomsetning 3 8. juni 8

32 Risiko : Høye bedriftsinvesteringer Aldri vært igangsatt så mange kvm næringsbygg som nå. Støy i tallene gjør det tungt å øyne skift raskt. Bruttoinvesteringene i forretningsmessig tjenesteyting utgjør nå vel ½% av Fastlands-BNP, % over snitt siste 3 år. Hit falt vi i -3. Vi anslår 7% vekst i år, flatt i 9, deretter 3%. Raten faller til,3% Igangsatt bruksareal eks bolig kvadratmeter Jan-8 Jan-9 Jan-9 Jan- Jan- Ujustert Trend BNP-gap og bruttoinvesteringer i forr.messig tjenesteyting, sj Q 98 Q 99 Q Q BNP-gap Bruttoinv, %F-BNP (ha) juni 8

33 Memo: Markedet for forretningseiendom kan være utsatt Sterk prisvekst, bl.a. pga. forventet fortsatt sterk vekst i leieprisene. Om disse ikke innfris, vil eiendomsforetakenes lønnsomhet avta. Optimismen og prisveksten "synes å ha avtatt siden 7". Og bankene strammer til. Avkastningskravet har økt fra,% til,3% det siste året. Dette har presset prisene, for attraktive eiendommer i Oslo med % siden nyttår BNP-gap og markedsverdi kontorbygg i Oslo BNP-gap 7-kr/kvm Des juni 8

34 Risiko 3: Boliginvesteringene er høye Boligbyggingen har de siste 3- årene ligget på 3'-3' nye enheter årlig, mot snitt siste år på 3'. Lav rente, sterk jobb- og boligprisvekst. Boliginvesteringene utgjør nå knapt % av Fastlands-BNP, mot snitt 99-7 på,%. Kan falle mer/raskere enn antatt. Nybyggerne har tatt rev i seilene: Siste tre måneder igangsetting på 7'. Boligigangsetting., å.rate 3 3 Feb-9 Feb- Feb- Feb Boliginvesteringer, sj Q 99 Q 99 Q Q Q 8 8 Sesongjustert Trend %F-BNP Mrd. -kroner (ha) 3 8. juni 8

35 Boligmarkedet har møtt veggen, men prisene er trolig ikke ute av likevekt Bruktboligpriser NEF/ECON. Sesongjustert 3 FS /8: Boligpris, /kvm Post-sample estimering Q Jan- Jan- Jan- Jan- Jan-8 Jan- m/m, % kr./kvm (ha) Faktisk Es time r t 3 8. juni 8

36 Risiko /3: Byggeordrene avtar Ordresituasjon, nybygg boliger Inde k s,:=. Uj. Ordresituasjon, rehabilitering boliger Indeks, :=. Uj. Q 99 Q 998 Q Q Q Q Q 99 Q 998 Q Q Q Q Tilgang Reserver Tilgang Reserver 3 Q 99 Ordre: Nybygg andre bygg Indeks, :=. Uj. Q 998 Tilgang Q Q Q Q Reserver 3 3 Q 99 Q 998 Ordre: Anlegg Indeks, :=. Uj. Tilgang Q Q Q Q Reserver (ha) juni 8

37 Risiko : Arbeidsmarkedet har strammet seg til AKU-ledigheten er kommet ned i,%, det laveste siden juli 988. Antall ubesatte stillinger (vakanser) er rekordhøyt. Lønnsveksten har tatt seg opp, fra 3-% i -, til % i år. 3 Vakanser og ledighetsrate Sesongjustert Jan-8 Jan-9 Jan Ledighet og lønnsvekst Nivå og endring år/år i prosent vakanser Ledighetsrate (ha) Årslønn Timelønn Ledighet juni 8

38 og prisveksten er på vei opp Lønnskostnadene slår gjennom: Lønnskostnadene er på vei opp og produktiviteten avtakende. Det gir høyere innenlandsk inflasjon: 3,3% i mai. Matprisene stiger med,%, håndverkertjenester med -7%. KPI-JAE på,3% i år,,% neste år. Målet er nådd. Risikoen er nå på oppsiden og det dilemma som da kan følge med Kjerneinflasjon, år/år i % Jun- Dec- Jun-7 Dec-7 KPI-JAE Im port Øvrig KPI, å/å i % Apr-9 Apr-9 Apr- Apr- Mat Boligrep./vedlikehold juni 8

39 Et nedsidescenario for Norge

40 Driver: Ubalansene rettes opp Trigger: Strammere kreditt/kjipere sentiment Spareraten, % TR -8 Alternativ Privat forbruk Prosent, å/å TR -8 Alternativ 7 3 Investeringer boliger Pros e nt av BNP F.-N TR -8 Alternativ 7 3 Investeringer tjenesteyting Prosent av BNP F.-N TR -8 Alternativ 8. juni 8

41 BNP svikter, og ledigheten stiger BNP-fall sjeldent (8/88/89). Arbeidstilbudet avtar Fastlands-BNP Prosent, å/å TR -8 Alternativ Arbeidsledighet, prosent TR -8 Alternativ Arbeidsmarkedet. prosentvis endring år/år (om ikke annet angitt) Endring siden forrige rapport Fastlands-Norges BNP Produktivitet Timeverk Gjennomsnittlig arbeidstid Personsysselsetting personer år/år Arbeidsstyrke, å/å AKU-ledighet Prosent av arbeidsstyrken juni 8

42 Lønns- og prisveksten dempes Ikke så mye som i, siden inflasjonen var høyere da Lønnsvekst, prosent Inflasjon, kjerne. Prosent TR -8 Alternativ TR -8 Alternativ Inflasjonsanslag Endring siden forrige rapport Årslønn Timelønnskost LPE KPI Importpriser KPIJAE juni 8

43 Penge- og budsjettpolitikken legges om i ekspansiv retning Antar at foliorenten faller til 3%, dvs. over, men høyere inflasjon. Budsjettet: Bruker nå litt mindre enn handlingsregelen tillater. Nedturen blir verre om rigid inflasjon hindrer rentekutt. 3m Nibor, % TR -8 Alternativ Offentlig forbruk Prosent, å/å TR -8 Alternativ 3 8. juni 8

44 Vedlegg: Rente- og valutaprognoser 8. juni 8

45 Renteprognoser Styringsrenter -Ma y-8 Land -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 USA: Fed Funds Target.... Ja pa n: Da g-til-da g....7 Eurola nd: Re pore nte Storbritannia: Bank rate...7. Sve rige: Re pore nte.... Norge: Foliorente.... Sveits: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter -Ma y-8 Land -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 USA Japan.3... Eurola nd Storbritannia Sverige Norge Sve its #NAME? Ti års statsobligasjonsrenter -Ma y-8 Land -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 USA Japan Tyskla nd.... Storbritannia Sverige.... Norge Sve its #NAME? juni 8

46 Valutaprognoser Valutakurser -May-8 Kurs -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 EUR/NOK USD/JPY EUR/USD.... EUR/GBP EUR/SEK EUR/CHF.... USD/CNY Valutakurser (beregnet) -May-8 Kurs -Jun-8 Sep-8 Dec-8 Jun-9 KKI SEK/NOK USD/NOK GBP/NOK JPY/NOK CHF/NOK juni 8

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/1/8, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 1. oktober 8 Oversikt Hva har skjedd med prisen på mat: Nominelt

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden?

Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Økonomiske utsikter: Kan Norge forbli et lykkeland i en krisepreget verden? Norsk Ståldag, 3/11/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 7. november 11 Frykt og usikkerhet preger markedet 15 1 13

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer