lut-arkivi UU149/12 - Avtale med Expat Mid-norway om hjelp til iznmigrasjon og Ilvtting, (ireihe Steen, 05/08/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lut-arkivi UU149/12 - Avtale med Expat Mid-norway om hjelp til iznmigrasjon og Ilvtting, (ireihe Steen, 05/08/2012"

Transkript

1 UT Fra elektronisk arkiv, som gjelder for UNINETT utarkiv: Telefaks og e-post til felleslister lut-arkivi Bestilling kait over Norge nr Bodi/ Kar/gard, 01/05/2012 lut-arkivi UNINETT slett adgang for, Bodil Karlgûrd, 01/06/2012 lut-arkiv] Medlemskap i Norsk Arkivråd, Bodil Karlgärd, 01/12/2012 o Message 170/ (n ailable lut-arkivi Re: Medlemskap i Norsk Arkivråd, Bodi/ Kar/gard. 01/16/2012 lut arkivi UNINETT contracts for IP Network Conneetion, Bodi/ Kar/gard, 01/16/2012 o lut-arkivi RE: UNINETT contracts for IP Network Connection. Wenshui ( hen, 01/20/2012 lut-arkivi Bedstilling kortholdere, 2 varianter, Bodi/ Kar/gard, 01/1 7/2012 lut arkivi Re: SV: Bedstilling kortholdere 2 varianter, Bodil Kar/gard, 01/18/2012 lut arkivi Re: Anmodning om offentlighetsvurdering, Lars Skogan, 02/08/2012 [ut-arkivi Fwd: Fwd: Ipostrnottakl Prosjekt et Nytt sak- og arkivsystem for uaiiversitets-og hogskole sektoren - mulighet for tilslutning/avrop til fremtidig av tale og spørsmål om drift. B/orn fl. Kopperud, 02/22/20)2 lut-arkivi FW: UNINETT contracts for IP Network Connection. Wenshui (7ien, 02/24/2012 lut-arkivi CourselTraining Agreement, Ton/e Ovesen, 02/28/2012 lut-arkivi UNINETTs rolle og gjeanomforingspla n, UH-ledelsesinforrnasjon, Alf Hansen, 03/30/2012 lut-arkivi Re: Pineldingsskjema - fcllesprosjc kt for anskaffelse av saksbehandlings- og arkivsystem, B/orn TI. Kopperiid, 04/i 0/2012 lut-arkivi Re: Tilbud om kurs med Infotjenester, Linda 8/effi nakk, 05/02/2012 lut-arkivi UU149/12 - Avtale med Expat Mid-norwav om hjelp til immigrasjon og Ilvtting, (ireihe Steen, 05/08/2012 lut-arkivi UU149/12 - Avtale med Expat Mid-norway om hjelp til iznmigrasjon og flytting avklaring av sum, Greilie Steen, 05/16/2012 lut-arkivi Fwd: Fwd: Bestilling av krits, UNINETT Bodd Kar/gård. 05/29/2012 lut-arkivi Re: ord rebekrcftelse, Bodd Kar/gård, 06/04/2012 Lut-arkivi Fwd: UNINETT parkeringsoblater for 2012, Bodil Kar/gard, 06/04/2012 jut-arkiv] UNINETT Norid styremote nov. 2011, Bodil Kar/gard, 06/11/2012 lut-arkivi UNINETT AS, referat fra stvremote i mars 2012,. Bodd Kar/gard, 06/25/2012

2 .4.-, 4

3 iijij Fra elektronisk arkiv, som gjelder for UNINETT innarkiv: Telefaks og e-post til felleslister [inn-arkivj Re: Fwd: linfol Uninett Cloudstor, (continued) o linn-arkivi Re: Fwd: [infol Uninett Cloudstor, Jun Mel/er, 01/31/20/2 [inn-arkivi Skipnes halvpalle med brosjyrer Norid til Elisabeth, Tonje O1ese,1, [inn-arkiv] Pakke/konvolutt med rammeavtale komm.tjenester til Lars, Tonje O esen, jinn-arkivi Enda en pakke rammeavtale komm.tjenester til Lars, Tonje Oi esen, linn-arkivi Høgskolen Stord)Ilaugesund Pakke til Vidar, Tonje O esen, [inn-arkiv] Pakke med rammeavtale komm.tjenester til Lars, Tonje Oi esen, linn-arkiv] Instra Corporation Pakke/konvolutt til Norid, Tonje Oi esen, 02/24/2012 linn-arkiv] Sony Pakke til Miguel, Tonje Oi esen, 02/27/2012 [inn-arkivi NTNU Sertifikatssøknad til godk len ning, Tonje Oi esen, 02/27/2012 [inn-arkiv] Amazon 2stk pakker til Øyvind, Tonje Oi esen, 02/28/2012 [inn-arkivi Atea 2stk pakker til Thomas, Tonje Oi esen, 02/28/20 12 Finn-arkivi Isaca Pakke til Rolf Sture, Tonje O esen, 02/28/2012 [inn-arkivi KPMG AS (Tilbud) Pakke til Lars, Tonje Oi esen, 02/28/2012 [inn-arkivi Cias Ohlson Pakke til Tom, Tonje Oi esen, 02/28/2012 Finn-arkivi Pakke til Lars, Tonje Oi esen, 02/28/2012 [inn-arkivi Logitech Pakke til Gurvinder, Tonje Oi esen, 02/28/2012 [inn-arkiv] Itegra 2stk pakker til Roger, Tonje Ovesen, 02/29/2012 [inn-arkivi Hifm Forespørsel om end ring i akse sslisten mot de sentrale TROFAST servere for hifm, Tonjc Ovesen, 02/29/2012 [inn-arkivi Pitney Bowes Intl Services 2 pakker til vegard, Tonje O esen, 03/20/2012 [inn-arkivi schenker pakke til Thomas, Jannike Normann, 03/20/20 12 [inn-arkivi Actebis 2stk pakker til Thomas, Tonje Ovesen, 03/20/2012 flnn-arkivl NTNU Sertifikatsøknad til godkjen iiing, Toiije Oi esen, 03/21/2012 [inn-arkiv] MK Nett Pakke til Thomas, Tonje Oi esen, 03/21/2012 [inn-arkivi DSV Solutions Pakke til Frode, Tonje Oi;esen, 03/21/2012 linn-arkivi Express Envelope til Unni, Tonje Oi esen, 03/22/2012 [inn-arkivi Profil data Pakke til Thomas, Tonje O esen, 03/22/2012 [inn-arkiv] Høgskolen i Oslo og Akershus Pakke til Martin, Tonje O esen, 03/22/2012 I inn-arkiv] INS Communications 2stk pakker til Einar, Tonje Oi esen, 03/23/2012 [inn-arkivi Gebruder weiss 5stk pakker til Vidar, Tonje 0 vesen, 03/23/2012 [inn-arkiv] AJ Prod. 5 stk pakker til Einar, Tonje Oi esen, 03/26/2012 [inn-arkivi Fedex Pakke til Marit, Tonje Ovesen, 03/27/2012 [inn-arkivi Hi-Fi klubben Pakke til Thomas, Tonje Oi esen, 03/27/2012 [inn-arkivi TD TEch Data 2 stk pakker til Thomas, Tonje 0 esen, 03/28/2012 [inn-arkiv] MK-Nett Pakke til Thomas, Tonje 0 vesen, 03/28/2012 [inn-arkivi Amazon Pakke til Heidi, Tonje Ovesen, 03/28/2012 [inn-arkiv] Dan Nygren, Blackboard Pakke til Jan. Tonje 0 vesen, 03/28/2012

4 4 o linn-arkivi Re: Dan Nygren, Blackboard_Pakke til jan, Jan Meljer. 03/28/2012 [inn-arkivi NTNU Sertifikatsøknad til godkjenn ing, Tonje Oi esen, 03/28/2012 [inn-arkiv) Hatteico Pakke til Thomas. Tonje Oi esen, 03/28/2012 [inn-arkiv] Nextron Pakke til Morten. Tonje Oi esen, 03/28/2012 [inn-arkivi Uppsala universitet Pakke til jacko. Tonje Oi esen, 03/29/2012 [inn-arkivi Fagtrykk Pakke til Helge, Tonje Oiesen, 03/29/2012 [inn-arkivi 2stk pakker til jan, Tonje Oiesen, 03t0/20J2 [inn-arkivi Pakke til jan, Tonje Ovesen, 03/30/2012 [inn-arkivi Flextronics Pakke til Frode, Tonje Oi ese,i, 03/30/2012 [inn-arkivi Axxe Pakke til Kurosh, Tonje O ese,i, 03/30/2012 [inn-arkivi UiB egenærklæring, Jannike Normann, 03/30/2012 linn-arkiv Fedex Pakke til Lars S, Tonje Oi esen, 04/27/2012 [inn-arkiv Eplehuset Pakke til Thorleif, Tonje Oi esen, 04/27/2012 [inn-arkiv Cisco_2stk pakker til Einar, Tonje Oi esen, 04/27/2012 [inn-arkiv Atea Konvolutt til Einar, Tonje 0 vesen, 04/30/2012 [inn-arkiv Fedex Pakke til Lars. Tonje 0 vesen, 04/30/20 12 linn-arkiv Submarine networks Pakke til Lars, Tonje Ovesen, 04/30/20 12 [inn-arkiv i nlogic Pakke til Einar, Tonje Oi esen, 05/24/20 12 [inn-arkivi Norek Pakke til reom Tonje 0 vesen, 05/24/2012 [inn-arkiv] Farnell Pakke til Morten K. Tonje 0 vesen, 05/25/2012 linn-arkivi Sony pakke til Tom, Jannike Normann, 05/25/2012 [inn-arkjv] TD Tech Data Pakke til Thomas, Tonje Ovc sen, 05/30/2012 [inn-arkivi Telefast Pakke til Miguel, Tonje Ovesen, 05/31/2012 [inn-arkivi Konkurransetilsynet Pakke til Hege, Tonje Ovesen, 05/31/2012 linn-arkivi TD Tech data 2stk pakker til Tom, Tonje Ovesen, 06/19/2012 [inn-arkivi REturns center Pakke til Morten B, Tonje 0 vesen, 06/19/2012 [inn-arkiv] Xerox og Integra 2 pakker til Tom, Tonje Oi esen, 06/19/2012 [inn-arkivi Fvd: [postrnottakl sertifikat siden deres nede, Tonje Oi esen. 06/19/2012 [inn-arkiv] Avantis Pakke til 4.etg, Tonje Ovesen, 06/20/2012 [inn-arkiv] U1T 5 pakker til Vigdis. Tonje 0 vesen, 06/20/20 12 [inn-arkiv] ERgopartner Pakke til Kurosh. Tonje Oi esen, 06/20/20 12 [inn-arkivi ALSO Actebis Pakke til Toni, Tonje 0 vesen, 06/21/2012 [inn-arkiv] Itegra pakke til tom, Tonje Oi esen, 06/21/2012 [inn-arkiv] UiO User account application. Tonje Oi esen. 06/21/2012 [inn-arkivi Imento og Atea 2 pakker til thornas. Tonje Oi esen, 06/22/20 12 [inn-arkiv] EET pakke til tom, Tonje Ovesemi, 06/22/20 12 [inn-arkivj HP to pakker til Thomas. Jannike Normann, 06/25/2012 [inn-arkiv] Mystisk pakke uten navn til Kurosh,.Iannike Normann. 06/25/2012 [inn-arkiv] Trans packet- pakke til Kurosh, Jannike Normann, 06/26/20)2 [inn-arkiv] EET Norge as-pakke til Tom:),.Jannike Normann, 06/26/2012 [inn-arkivi TELEFAST AS-Pakke til Thornas:). Jannike Normann, 06/26/20/2 [inn-arkivi ITGRA.NO to pakker til Thomas, Jannike Normann, 06/26/20 12 [inn-arkiv] Høgskolen i Telemark-prefix. Jannike Normann, 06/27/20/2 o [inn-arkivi Re: Hgskolen i Telemark-prefix, Miguel Baptista, 06/2 7/2012 [inn-arkiv] Hp-pakke til Thomas, Jannike Normann, 06/27/2012 [inn-arkiv] Atea-cisco-tre store pakker til Thornas, Jannike Normann, 06/27/20/2 [inn-arkivi Fwd: [postmottakl Authorization Code, flytting av eduweb.no, Jannike Normann, 06/28/2012

5 [inn-arkiv] Lyreco pakker til Jannike, Jannike Norniann, 06/29/2012 [inn-arkivi Nextron pakke til Martin, funn ike Normann, 06/29/2012 linn-arkivi DHL- Pakke til Thomas Boe, Jannike Normann, 07/02/2012 [inn-arkivi Fwd: [postmottak] Høring om fo rskrift av IT-standarder i offentlig forvaltning (Vår ref: 2012/498), Jannike Normann, 07/02/2012

6

lut-arkivi IFwd: ønsker tilbud på folierin g av vindueri. Hege A/inas, 02:162011

<Possible fbllow_up(s)> lut-arkivi IFwd: ønsker tilbud på folierin g av vindueri. Hege A/inas, 02:162011 ut Fra elektrnisk arkiv, sm gjelder fr UNNETT utarkiv: Telefaks g e-pst til felleslister 2011. lut-arkivi UNNETT AS referat fra stvremtet i sept. 2010. Bad/i Kai/gard, 01/O32011 ut-arkivj Re: TiLbud p

Detaljer

Uninett konferansen 2010 7. - 9. desember UNINETT- Program. Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur. Konferansen 2010. Universitetet i Stavanger

Uninett konferansen 2010 7. - 9. desember UNINETT- Program. Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur. Konferansen 2010. Universitetet i Stavanger Uninett konferansen 2010 7. - 9. desember Program Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur Universitetet i Stavanger UNINETT- Konferansen 2010 Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur UNINETT-konferansen

Detaljer

Dokumentasjon av IT-systemer

Dokumentasjon av IT-systemer Anbefaling til God IT-skikk (nr. 1) Dokumentasjon av IT-systemer 1. juni 1995 Norway Chapter Denne anbefaling er utgitt av Information Systems Audit and Control Association Norway Chapter i samarbeid med

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 1/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 12. FRA EUROPA IDÉSKISSE LÆRER NYE TJENESTER

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008. Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS

Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008. Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008 Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS Formål med presentasjon Presentere kort UNINETT-konsernet Presentere UH-sektoren,

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta ÅRSBERETNING 2014 Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

@campus aktivitetsrapport for perioden desember 2012 april 2013

@campus aktivitetsrapport for perioden desember 2012 april 2013 Til: Strategi- og prioriteringsråd for @campus Fra: @campus-ledelse Forfatter: Gunnar Bøe Dato: 16.04.2013 @campus aktivitetsrapport for perioden desember 2012 april 2013 Denne rapport dekker perioden

Detaljer

Trygghetsalarmer i Lister

Trygghetsalarmer i Lister 2014 Trygghetsalarmer i Lister «Trygghetspakken i hjemmet» Kvinesdal Kommune 03.02.2014 Innhold Innhold Innhold... 1 Deltagere... 2 Leverandører:... 2 Leverandør Flekkefjord:... 2 Agenda... 3 Deltageroversikt...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Journaldato: 01.05.2015-15.05.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.05.2015-15.05.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2015-15.05.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015 Søknad om datatulevering / Ettersender

Detaljer

Norsk Fysisk Selskap. Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00. Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V

Norsk Fysisk Selskap. Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00. Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V Norsk Fysisk Selskap Styremøte torsdag 12. februar 2009 kl 11.00 Møterom: UiO, Fysikkbygningen, rom 139V 1. Godkjenning av saksliste og referat fra styremøte 20.06.08 2. Referatsaker godkjenning av nye

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSRAPPORTER TIL ÅRSMØTE I ISACA

INNKALLING OG ÅRSRAPPORTER TIL ÅRSMØTE I ISACA INNKALLING OG ÅRSRAPPORTER TIL ÅRSMØTE I ISACA Styret i ISACA Norway Chapter innkaller herved medlemmene til årsmøte. Tid: Onsdag 26. juni 2013 kl. 13:30 Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias

Detaljer

Referat frå styremøte i Norsk fysisk selskap

Referat frå styremøte i Norsk fysisk selskap Referat frå styremøte i Norsk fysisk selskap Dato: 16. februar 2015 kl. 14.30 Stad: Møte vart gjennomført over Skype Tilstade: Åshild Fredriksen (UiT), Are Raklev (UiO), Børge Hamre (UiB), Thomas Gjesteland

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer