INFORMASJONSMØTE NYTT REGJERINGSKVARTAL BYGGETRINN 1. Oslo 8. mai 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSMØTE NYTT REGJERINGSKVARTAL BYGGETRINN 1. Oslo 8. mai 2019"

Transkript

1 INFORMASJONSMØTE NYTT REGJERINGSKVARTAL BYGGETRINN 1 Oslo 8. mai 2019

2 SPØRSMÅL, KOMMENTARER OG INNSPILL?

3 AGENDA Møteleder: Pål Weiby, kommunikasjonsleder, Statsbygg Om nytt regjeringskvartal og overordnet gjennomføringsmodell Prosjektdirektør Knut Jørgensen, Statsbygg Sikkerhet Espen Steen-Lengard, Prosjektsikkerhetsleder, Statsbygg Orientering om tekniske anlegg VVS, Frode Fjeldstad, Team Urbis Elkraft, Per Harald Rasmussen, Team Urbis Tele & Automatisering, Kurt-Even Kristensen, Team Urbis Heiser, Per Harald Rasmussen, Team Urbis Gjennomføringsmodell tekniske anlegg Prosjektleder K202 H-blokka, Geir Barton Torsæter, Statsbygg

4 OM NYTT REGJERINGSKVARTAL OG OVERORDNET GJENNOMFØRINGSMODELL Knut Jørgensen Prosjektdirektør Nytt regjeringskvartal

5 SPESIELT PROSJEKT Et stort, viktig og helt spesielt prosjekt For regjering og med et bakteppe Midt i Oslo Stor oppmerksomhet BTA - Nybygg (lysearealer): m 2 BTA - Nybygg (kjeller): m 2 BTA Rehabilitering: m 2 Belegg på gater og plasser: m 2

6 HVA HAR SKJEDD? : Opprydding/sanering: : Utredninger, KVU, KS : Reguleringsplan : Rom- og funksjonsprogram : Plan- og designkonkurranse : Skisseprosjekt

7 HVA NÅ? I gang med forprosjekt og konkurranser Forprosjektet, sammen med den eksterne kvalitetssikringen (KS2), er grunnlaget for Stortingsbehandling om kostnadsramme og byggestart Planlegger byggestart i 2020

8 FULLT UTBYGGET OG MED NAVN E A D C H G B

9 BYGGETRINN Trinn 1 Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Kjeller A-blokk C-blokk B-blokk H-blokk E-blokk D-blokk G-blokk M19

10 PROSJEKTETS MÅL Samfunnsmål Regjeringskvartalet er et effektivt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et langtidsperspektiv. Effektmål Har fleksibilitet med hensyn til kapasitet Har nødvendig sikkerhetsnivå Har høy effektivitet Har fleksibilitet i forhold til endring av struktur, oppgavefordeling og arbeidsformer Har en høy miljøstandard Godt bymiljø, representativitet og tilgjengelighet

11 MÅL SHA

12 MILJØ BREEAM EXCELLENT Miljømålene for byggingen av det nye regjeringskvartalet er forankret i miljøprogrammet - statlig reguleringsplan. Programmet tilpasses de enkelte byggene ut fra om det er nybygg, rehabilitering eller riving. Besluttet at Prosjekt nytt regjeringskvartal skal sertifiseres på nivå «Breeam Excellent».

13 BIM/DIGITAL BYGGEPLASS All prosjektering i BIM Digitale modeller (BIM) og tegninger ut på byggeplass via BIM kiosker og nettbrettsløsninger Alltid tilgang til siste versjon av modeller og tegninger Informasjonsprinsipp; «need-to-know», nok informasjon til å få gjort jobb, arbeidspakker Digitale verktøy for KS og systematisk ferdigstillelse FDV innsamling Logistikk Samhandling

14 KONTRAKTSTRATEGI Statsbygg har gjennomført en grundig prosess med vurdering av hvilken strategi som er best egnet til å oppfylle prosjektets mål. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av valgt kontraktstrategi og denne støtter Statsbyggs valg som kan oppsummeres: - Samspillsentrepriser - Målpris med insentiver - Insentivmodellen ønskes videreført til UE nivå for å få til et godt samspill mellom alle parter - Geografisk inndeling av kontraktene - Noen tverrgående systemer (tekniske) anskaffes særskilt

15 HVA LEGGER VI I SAMSPILL Entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig utviklet Prosjektet gjennomføres med en felles organisasjon (samspillsorganisasjon), hvor byggherren, entreprenøren og ledende rådgivere og underleverandører er integrert For å få til et godt samspill legger Statsbygg opp til at de viktigste UEene skal kontraheres rett etter at det er valgt totalentreprenør, slik at de kan bidra inn i samspillet. Partene tar sammen del i utviklingen, prosjekteringen og planleggingen av prosjektet herunder framdriftsplanlegging Modellen bidrar til mobilisering av riktig ressurser tidlig og gir større muligheter for å håndtere omfang, kvalitet, tid og kostnader på en effektiv måte

16 ENTREPRISER, KONKURRANSER, SAMSPILL MM Mars 2019: Oppstart kontrahering - prekvalifisering. Høst 2019: Oppstart samspillsfase 1 Tidlig 2020: Byggestart forberedende arbeider : KS2 Høsten 2020: Stortingsbehandling 2021: Byggestart hovedkontrakter 2024/2025: Første innflytting

17 K301 - Forberedende arbeider Beskrivelse Råbygg (ca m 2 kjeller) uten innredning og tekniske installasjoner Hovedframdrift: Kunngjøring: mai 2019 Samspillsfase 1: ca. 3 mnd med oppstart oktober/november 2019 Byggestart tidlig 2020 Byggetid måneder (avtales i samspillsfase 1) Entreprisekostnad eks mva er estimert til ca. 140 mnok.

18 K201 - Kjeller Beskrivelse Entreprisen omfatter ca m 2 nybygg. Entreprisen omfatter komplett kjeller inkl. graving, fundamentering, råbygg, innredning og tekniske installasjoner. Hovedframdrift: Prekvalifisering pågår. Samspillsfase 1: 9 12 mnd med oppstart 4. kvartal Byggestart 1. kvartal Byggetid ca. 3 år (avtales i samspillsfase 1) Entreprisekostnad eks mva er estimert til ca mnok.

19 Beskrivelse H-blokken skal rehabiliteres til et velfungerende kontorbygg for cirka 480 ansatte og ytterligere 90 ansatte til Statsministerens kontor (SMK), i et fire etasjes påbygg på toppen. Ferdig bygg med 4 nye etasjer er ca m 2 Alle tekniske anlegg skal skiftes ut. K202 H-blokken Hovedframdrift Prekvalifisering pågår Samspillsfase 1: 9 12 mnd med oppstart 4 kvartal Byggestart 1 kv Byggetid ca. 3 år (avtales i samspillsfase 1) Entreprisekostnad eks mva er estimert til ca mnok.

20 Beskrivelse K203 D-blokken D-blokken har regjeringskvartalets sentrale kantine og treningsfasiliteter. UD vil være det største departementet i bygget. Komplett D-blokk, ca m 2 nybygg. Hovedframdrift Kunngjøring: juni 2019 Samspillsfase 1: 9 12 mnd med oppstart ca. 1. kvartal 2020 Byggestart ca. 2. kvartal 2021 Byggetid ca. 3 år (avtales i samspillsfase 1) Entreprisekostnad eks mva er estimert til ca. 950 mnok.

21 K204 - A-blokken Beskrivelse A-blokken vil inneholde hovedinngang, møteromspool, konferansesenter og auditorium. Entrerprisen omfatter komplett A-blokk på m 2 med bygningsmessige og tekniske anlegg. Hovedframdrift Kunngjøring: medio 2020 Samspillsfase 1: 9 12 mnd med oppstart ca. 1. kvartal 2021 Byggestart ca. 1. kvartal 2022 Byggetid 2-3 år (avtales i samspillsfase 1) Entreprisekostnad eks mva er estimert til ca. 700 mnok.

22 K302 Rigg og drift Det planlegges en rigg- og drift entreprise som vil omfatte fellesleveranser levert av byggherre som f,eks. tilgang til eksternt riggområde felles kjørearealer, brakkerigg strøm fjernvarme vann- og avløp hovedinngjerding inkludert porter kraner vurderes Det legges til grunn at nødvendig tilrigging er gjennomført før oppstart av K201 Kjeller og K202 H-blokk-

23 Utomhus og perimetersikring Fire unike byrom: Johan Nygaardsvolds plass, Einar Gerhardsens plass, Regjeringsparken og Høyesterettsplass. Bindes sammen med helhetlig bygulv. I tillegg er det gater fortau mm. Perimetersikring.

24 A-bygget og Regjeringsparken

25 Fra Youngstorget

26 A- og H-blokk

27 Eva Kolstads gate

28 Einar Gerhardsens plass

29 SIKKERHET Espen Steen-Lengard Prosjektsikkerhetsleder Nytt regjeringskvartal

30 «NØDVENDIG» SIKKERHET Samfunnsmålet: Regjeringskvartalet er et effektivt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et langtidsperspektiv Hva er nødvendig sikkerhet? Objektsikkerhet Informasjonssikkerhet (prosjektsikkerhet) Nødvendig sikkerhet

31 PROSJEKTSIKKERHET Objektsikkerhet Personellsikkerhet Leverandørsikkerhet Fysisk sikring Elektronisk sikring Administrative rutiner Sikkerhetskultur IKT sikkerhet Dokumentsikkerhet Hendelses håndtering Verdivurdering Annet

32 TRUSSELSITUASJONEN

33 SIKKERHETSLOVEN OG RISIKO

34 SIKKERHETSPROSEDYRER OG SIKKERHETSPLAN Sikkerhetsprosedyren: Sier noe om hvordan vi skal behandle informasjon i prosjektet og hvordan den forebyggende sikkerheten skal administreres Roller og ansvar i prosjektet Sikkerhetsplan: Per kontrakt Trusselnivå for aktuell kontrakt Sikring av lokaler/byggeplassrigg etc og krav til dette Krav til sikkerhetsklarering/autorisasjon. Utenlandske eller nasjonale leverandører M. fl.

35 PERSONELLSIKKERHET Sikkerhetsklarering Ledelse hos entreprenør og hos en god del av underleverandører Straffbare forhold, økonomi, psyke, tilknytning til andre stater, familie mm. Autorisasjon Alle som skal ha tilgang til gradert informasjon Tjenstlig behov Utenlandske statsborgere Vurdering av tilknytning til hjemlandet

36 SIKKERHETSGRADERT ANSKAFFELSE Leverandører underlagt sikkerhetsloven Klarering av leverandøren i enkelte tilfeller Krav til sikkerhetsavtale med alle leverandører og underleverandører Sikkerhetsavtale: Krav til hvordan behandle gradert informasjon

37 INFORMASJONSSIKKERHET Dokumentsikkerhet Registrering Oppbevaring Fysisk sikring Soneinndeling Alarm, adgangskontroll, TVO m.fl. Besøk Verdivurdering Informasjonssystemsikkerhet Nettverk Minnepinner Deling av informasjon Internt Eksternt Sikkerhetskultur BIM STRENG T HEMME LIG (CTS) HEMMELIG (NS) KONFIDENSIELT (NC) BEGRENSET (NR) UNNTATT OFFENTLIGHETEN UGRADERT

38 ORIENTERING OM TEKNISKE ANLEGG VVS, Frode Fjeldstad, Team Urbis Elkraft, Per Harald Rasmussen, Team Urbis Tele & Automatisering, Kurt-Even Kristensen, Team Urbis Heiser, Per Harald Rasmussen, Team Urbis

39 TVERRGÅENDE SYSTEMER - DEFINISJONER NYTT REGJERINGSKVARTAL Tekniske systemer: Systemer for VVS, El, IKT og Transportanlegg omfattet av bygningsdelstabellens kapittel 3, 4, 5 og 6. Tverrgående systemer: Systemer med gjennomgående funksjon i hele Regjeringskvartalet. Tverrgående innkjøp: Felles system-leveranser til hele RKV prosjektet. Omfatter systemløsninger og utstyr, men ikke installasjon, kabling og montasje. Utførelse: Fysisk arbeid på byggeplass

40 UTBYGGINGSOMRÅDET - STRUKTUR NYTT REGJERINGSKVARTAL

41 TEKNISKE FAG TVERRGÅENDE SYSTEMER NYTT REGJERINGSKVARTAL Gruppe 1 Elkraft 432 Lavspent forsyning, hovedfordelinger 433 Lavspent forsyning, underfordelinger 442 Nødlys 462 Avbruddsfri kraftforsyning 463 Akkumulatoranlegg 577 Energiforbruksmåling 578 Jordfeilvarsling Her kan eventuelt også inngå: 420 Høyspent anlegg (inklusive kabling) 442 Belysningsutstyr (spesielt utsyr) 449 Belysning styresystem 461 Elkraftaggregater Einar Gerhardsens Plass Kveldsstemning

42 TEKNISKE FAG TVERRGÅENDE SYSTEMER NYTT REGJERINGSKVARTAL Gruppe 2 - Nettverk 522 Nettutstyr for IKT 523 Sentralutstyr IKT 515 Etasjefordeler 515 Bygningsfordeler 521 Kabling for IKT, stamnett og stigenett Gruppe 3 - Sikkerhetssystemer 534 Systemer for porttelefoner 543 Adgangskontrollanlegg 542 Brannalarm 544 Innbruddsalarmanlegg 552 Programdistribusjon 553 TV Overvåkningsanlegg 554 Talevarslingsanlegg 559 Elektronisk skilting Samhandlingsstrøket

43 TEKNISKE FAG TVERRGÅENDE SYSTEMER NYTT REGJERINGSKVARTAL Gruppe 4 - Automasjon 562 SD og Automasjon Gruppe 5 - Heiser 621 Heiser Snitt Gruppe 6 - Mobilnett 539 Mobildekning innendørs 539 Nødnett Gruppe 7 VVS 35 Energisentral 36 Ventilasjon inntak / avkast

44 TVERRGÅENDE SYSTEMER FREMDRIFTSIDÉ NYTT REGJERINGSKVARTAL Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Kjeller fase 1 Råbygg Innredning II Kompl & idrift Test Test H-Blokk Råbygg Innredning Kompl & idrift Test Test D-Blokk Råbygg Innredning Kompl & idrift Test Test Teknikk A Teknikk B Teknikk C Utførelsesentrepriser Systemleveranser Tekniske anlegg Kontrahering Teknikk A Automasjon (Gruppe 4), Heiser (Gruppe 5), Planlegging / tilrigging VVS (Gruppe 7), (Reservekraftaggregater?). Gjennomføring Teknikk B Elkaft (Gruppe 1). Komplettering og idriftsettelse Teknikk C Nettverk (Gruppe 2), Sikkerhetssystemer (Gruppe 3), Test, utbyggingsorganisasjon Mobilnett (Gruppe 6). Brukers innregulering og tester

45 EL OG IKT NYTT REGJERINGSKVARTAL PREMISSER ELKRAFT De elektriske anleggene skal tilpasses og understøtte planløsninger. Generalitet, fleksibilitet og elastisitet skal ivaretas. Installasjonene skal kunne utvides med tilleggsinstallasjoner og håndtere endringer og kapasitetsøkninger. Det stilles krav til sikker elkraftforsyning med redundante løsninger for reservekraft og uavbrutt strømforsyning (UPS), og redundante føringsveier. TELE OG AUTOMATISERING Tele- og automatiseringsanleggene skal tilpasses og understøtte planløsninger. Generalitet, fleksibilitet og elastisitet skal ivaretas. Installasjonene skal kunne utvides med tilleggsinstallasjoner og håndtere endringer og kapasitetsøkninger. Den digitale infrastrukturen bygges opp med bygg- og etasjefordelere, og redundante datasentre og føringsveier

46 EL OG IKT NYTT REGJERINGSKVARTAL BYROMMET PARKER PLASSER GATER Perimetersikring Føringstraséer Sikring Belysning

47 EL OG IKT NYTT REGJERINGSKVARTAL BYROMMET Føringstraséer

48 EL OG IKT NYTT REGJERINGSKVARTAL BELYSNINGSKONSEPT Trygt Trivelig Tilgjengelig Trygt og inviterende Belyses med «spillys» fra bygningene Uterommet "fortsetter" innenfor fasaden Samhandlingsstrøket - en varm arterie

49 BYGNINGENE 1. ETASJE NYTT REGJERINGSKVARTAL

50 BYGNINGENE 2. ETASJE NYTT REGJERINGSKVARTAL

51 BYGNINGENE 2. ETASJE NYTT REGJERINGSKVARTAL SAMHANDLINGSSTRØKET

52 BYGNINGENE NYTT REGJERINGSKVARTAL SNITT

53 BYGNINGENE NYTT REGJERINGSKVARTAL SNITT

54 BYGNINGENE NYTT REGJERINGSKVARTAL 5. ETASJE

55 BYGNINGENE NYTT REGJERINGSKVARTAL 5. ETASJE D-BLOKK

56 BYGNINGENE NYTT REGJERINGSKVARTAL TEKNISK GRID

57 D-BLOKK TEKNISK GRID NYTT REGJERINGSKVARTAL Fasademodul Generell 76 stk Midtmodul Generell 67 stk Fasademodul LDA 8 stk Midtmodul LDA 7 stk Fasademodul Sosial 0 stk Midtmodul Sosial 12 stk Rommodul Spesiell 14 stk Samlet 184 stk

58 BYGNINGENE SOSIAL SONE NYTT REGJERINGSKVARTAL

59 BYGNINGENE LOKALT DELT ARBEIDSPLASSER NYTT REGJERINGSKVARTAL

60 BYGNINGENE BELYSNINGSKONSEPT INNE NYTT REGJERINGSKVARTAL BELYSNINGSKONSEPT INNE brukerbehov romfølelse dagslysutnyttelse

61 BYGNINGENE BELYSNINGSKONSEPT INNE NYTT REGJERINGSKVARTAL BELYSNINGSKONSEPT ARBEIDSSONER Behovsstyrt lys Belysning av arbeidsflater (horisontale) Vertikale flater belyses i størst mulig grad Smarte styringsløsinger for individuell kontroll

62 BYGNINGENE HEISER NYTT REGJERINGSKVARTAL

63 BYGNINGENE HEISER NYTT REGJERINGSKVARTAL

64 IKT-KABLINGSSYSTEM NYTT REGJERINGSKVARTAL Felles kablingssystem for IKT Et felles kablingssystem for IKT etableres for å være en felles ressurs for flest mulig systemer, i stedet for å etablere mange systemspesifikke kablingssystemer. Fordelene er blant annet: o bedre utnyttelse av ressursene o større fleksibilitet o enklere og ryddigere driftsforhold o reduserte kostnader Kablingssystemet består av kabling, IKTrom, føringsveier, samt komponenter som er nødvendige for å etablere et komplett system (konnektorer, rack, krysskoblingsfelter, etc. )

65 IKT-KABLINGSSYSTEM NYTT REGJERINGSKVARTAL Brukere av felles kablingssystem for IKT Datanett (LAN og WLAN) Diverse brukersystemer (server-/skybaserte løsninger) Telefoniløsning Systemer for porttelefoner Adgangskontrollanlegg TV Overvåkningsanlegg Innbruddsalarmanlegg Uranlegg Programdistribusjon AVovIP (AV over IP) Talevarslingsanlegg mellom sentralnoder Brannalarmanlegget mellom sentralnoder Byggautomasjon (teknisk spredenett) Belysning (PoE-basert) IoT-enheter

66 IKT-KABLINGSSYSTEM NYTT REGJERINGSKVARTAL

67 IKT-KABLINGSSYSTEM NYTT REGJERINGSKVARTAL Typisk systemstruktur for system som bruker IKT kablingssystem Sentralt plasserte noder med mulighet for redundant plassering Redundante traséer både mellom bygg og internt i bygg Mulighet for desentral plassering av undersentraler Mulighet for å etablere autonome systemer pr. bygg Systemer som håndterer sikkerhetsklassifisert informasjon medfører høy andel av fiberkabling helt ut i arbeidsområdet

68 VVS-ANLEGG NYTT REGJERINGSKVARTAL VVS-systemer Skal bidra til å opprettholde en god luftkvalitet og «riktig» temperatur for å ivareta et godt innemiljø for fast ansatte og besøkende. Mulige tverrgående innkjøp SD og Automasjon 7-35 Energisentral 7-36 Ventilasjon inntak / avkast Via samspillsentreprenører 31 Sanitæranlegg 32 Varmeanlegg 33 Brannslukkeanlegg 36 Luftbehandling 37 Kjøling (Teknisk og komfort)

69 VVS-ANLEGG NYTT REGJERINGSKVARTAL Tverrgående systemer 562 SD og Automasjon Høye krav til at brukere skal kunne påvirke inneklimaparametere på arbeidsplassen (lys, temperatur, sol osv.) Høye, og differensierte, sikkerhetskrav. IP/API? 35 Energisentral Kapasitet på ca. 4 MW varme og 6 MW kjøling i fullt utbygget situasjon. VP med varmekapasitet på 2,5 MW. Stor grad av frikjøling. Fjernvarme som spisslast. Skalerbar utbygging Industrialisering 7-36 Ventilasjon inntak / avkast Felles systemer for inntak og avkast uavhengig av bygg. Konstruktivt og plassbygget. To-trinns inntaksløsning med filtrering og sonestyring

70 VVS-ANLEGG NYTT REGJERINGSKVARTAL Via samspillsentreprenører 31 Sanitæranlegg - Vanninntak og distribusjon - Tappevannsoppvarming (CO₂-VP) - Trykkøkning - Utskillere - Takvann - Utstyr (industrialiserte toalettløsninger) 32 Varmeanlegg - Samtidig maks behov på 4 MW i fullt utbygget situasjon. 2,5 MW gatevarme. - En sentral i hvert avsnitt - TABS. Ønske om å minimere bruk av radiatorer. - Lave temperaturnivåer 33 Brannslukkeanlegg - Brannvann (hydrant) inkl. trykkforsterking - Sprinkler, soneventiler - Sikring av matinstallasjoner

71 VVS-ANLEGG NYTT REGJERINGSKVARTAL Via samspillsentreprenører 36 Luftbehandling - Fra og med aggregat og komplett distribusjonssystem aggregat og ca m³/h for alle byggetrinn. - Aggregat på tak og i kjeller - Behovsstyrt på ventilnivå. Sentrale avtrekk % gjenvinning. Vurderes opp mot tilgjengelig plass og SFP i samspillsfase. - Kombibatteri - Kjøkkenaggregat med alternativ gjenvinner. 37 Kjøling (Teknisk og komfort) - Samtidig maks behov på 6 MW i fullt utbygget situasjon. - En sentral i hvert avsnitt - Høy leveringssikkerhet på teknisk kjøling

72 GJENNOMFØRINGSMODELL TEKNISKE ANLEGG Geir Barton Torsæter Prosjektleder K201 H-blokken

73 SAMSPILLSMODELLEN Det juridiske avtalegrunnlaget baserer seg på Norsk Standard 8407 for totalentreprise. Samspillsavtalen beskriver måten det samarbeides på. 2-delt avtale Planlegging (Samspillsfase 1) (gjennomføres på regning) Utførelsesfasen (Samspillsfase 2) (avregnet mot målpris) Samarbeidsform basert på dialog, tillit, åpenhet og med tidlig involvering av alle parter i prosjektet. UEene ønskes tidlig inn i samspillet. Samspillsavtalen innebærer at den endelige pris og prosjektets design, standard og kvalitetsnivå fastlegges i samarbeidsprosesser under prosjektering (samspillsfase 1). I planleggingsfasen (Samspillsfase 2) har byggherren rett til å avbestille resterende arbeider uten å måtte erstatte entreprenørens inntektsbortfall. Målprismodell incitamentsmodell med deling av risiko og fortjeneste.

74 FORDELENE MED SAMSPILL Samlokalisering i prosjektkontor Bedre ivaretakelse av sikkerhetskravene Entreprenørkompetansen tilføres tidlig i prosjektet Åpenhet skaper tillit Større forutsigbarhet og tryggere kostnadsestimater Godt samarbeid reduserer sannsynligheten for konflikter. Hurtige beslutningsprosesser avgjørelser tas på så lavt nivå som mulig. Høyere effektivitet, bedre/riktig kvalitet til riktig pris, lavere risiko for forsinkelser Større grad av eierskap til prosjektet for alle parter. Større sannsynlighet for gevinst for alle.

75 GJENNOMFØRING Totalentreprisekontrakt med samspill basert på NS 8407 Samspill mellom alle aktører Kontrahere UE Utvikle, optimalisere og detaljere prosjektet (Underlag målpris) Målprisavtale (UE ønskes med) Gjennomføre Ytterligger optimalisering og utvikling

76 VEDERLAGSMODELL Samspillsfase 1 Entreprenørene bli honorert etter medgått tid. Samspillsfase 2 / utførtelsesfasen Totalentreprenøren honoreres etter faktisk medgåtte kostnader som avregnes mot målpris. Insentivmodellen ønskes videreført til UE nivå for å få til et godt samspill mellom alle parter. Det legges til grunn en deling av gevinst / tap i forhold til målpris.

77 Tekniske anlegg / tverrgående systemer Statsbygg vil gjøre flere tverrgående anskaffelser av tekniske leveranser. Omfanget av dette er pr i dag ikke endelig. Eksempler på systemer kan være: Myndighetspålagte systemer (nødlys, brannalarm, talevarslingsanlegg og elektronisk skilting) Strømforsyningssystem Proprietære systemer (telefoni, porttelefoner, adgangskontroll, innbruddsalarm, tv-overvåkning) Kritiske systemer for bygningsfunksjon (SD-anlegg mm) VVS tekniske sentralsystemer

78 OVERORDNET ORGANISERING Prosjektdirektør Knut Jørgensen Stab Prosjektleder gjennomføring Anne Braaten Prosjektstøtte K301 Forberedende arbeider Samspillsentreprise K201Kjeller Samspillsentreprise K202 H-blokk Samspillsentreprise K203 D-blokk og M19 Samspillsentreprise K204 A-blokk

79 FREMDRIFT K301 - Forberedende arbeider kunngjøring mai 2019 K201 Kjeller konkurranse pågår K202 H-blokken konkurranse pågår K203 D-blokken kunngjøring juni 2019 K204 - A-blokken kunngjøring medio 2020 K302 Rigg og drift kunngjøring medio 2019 Utomhus og perimetersikring - avklares senere Tverrgående anskaffelser kunngjøres fortløpende

80 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

INFORMASJONSMØTE NYTT REGJERINGSKVARTAL BYGGETRINN 1. Oslo 6. mars 2019

INFORMASJONSMØTE NYTT REGJERINGSKVARTAL BYGGETRINN 1. Oslo 6. mars 2019 INFORMASJONSMØTE NYTT REGJERINGSKVARTAL BYGGETRINN 1 Oslo 6. mars 2019 AGENDA Møteleder: Kommunikajsonsleder Pål Weiby Innledning Prosjektdirektør Knut Jørgensen, Statsbygg Om nytt regjeringskvartal Sjefsarkitekt

Detaljer

TEKNISKE ENTREPRENØRER URIMELIG UTSATT FOR PROSJEKTRISIKO? VKE Årskonferanse 2019 Michael Bors

TEKNISKE ENTREPRENØRER URIMELIG UTSATT FOR PROSJEKTRISIKO? VKE Årskonferanse 2019 Michael Bors TEKNISKE ENTREPRENØRER URIMELIG UTSATT FOR PROSJEKTRISIKO? VKE Årskonferanse 2019 Michael Bors BYGGHERRENS OPPGAVE Å: stille de riktige kravene velge de riktige leverandørene kontrollere at leveransen

Detaljer

NYTT REGJERINGSKVARTAL - PROSJEKTUTVIKLING OG SIKKERHET

NYTT REGJERINGSKVARTAL - PROSJEKTUTVIKLING OG SIKKERHET NYTT REGJERINGSKVARTAL - PROSJEKTUTVIKLING OG SIKKERHET 29. september 2017 Prosjektsikkerhetsleder Espen Steen-Lengard Prosjektleder Morten Danielsen PROSJEKTETS TIDSLINJE Sikkerhet som integrert prosess

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

NYTT NASJONALMUSEUM INFORMASJONSMØTE K-401. Oslo,

NYTT NASJONALMUSEUM INFORMASJONSMØTE K-401. Oslo, NYTT NASJONALMUSEUM INFORMASJONSMØTE K-401 Oslo,18.08.2016 Velkommen Agenda Del 1 Generelt om prosjektet v/ PL produksjon Hans Jørgen Aase Rigg og drift v/pl produksjon Hans Jørgen Aase Fremdrift v/ Håvard

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 10.09.2012 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Byggnær teknologi NSD. Stein Arne Meier, Oslo

Byggnær teknologi NSD. Stein Arne Meier, Oslo Byggnær teknologi NSD Stein Arne Meier, Oslo 22.06.2018 Fra gammelt til nytt Forventning om modernisering Kurve løsning TV-løsning Lysstyring Nye PC løsninger Møterom Telefoni Rørpost Desentralisert prøvetakning

Detaljer

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring 1. Entreprisestrategi og entreprisemodeller 2. Fremdrift av kontrahering 3. Innhold av

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 27.10.2011 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

SUS2023 Nytt sykehus og kontrakter Byggebørsen

SUS2023 Nytt sykehus og kontrakter Byggebørsen SUS2023 Nytt sykehus og kontrakter Byggebørsen 25.01.18 BT 1: - Kostnadsrammen er ca. 8,4 mrd (2017 kroner) - Styringsrammen er ca. 7,6 mrd (2016 kroner) - Ca. 105.000 m2 (på Ullandhaug) - Byggestart årsskiftet

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING TEKNISKE ANLEGG Informasjon om tekniske entrepriser Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta. Modellbilde av den ferdige bygningsmassengsmassen FRA SYDVEST Operaen. Arkitekt:

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/13 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 12/7558 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 27.05.2013 SAK 37/13: KOBBERVIK GÅRD, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

E18 Langangen - Grimstad. Magne Ramlo, Prosjektdirektør Rørdagene, 15.februar 2017

E18 Langangen - Grimstad. Magne Ramlo, Prosjektdirektør Rørdagene, 15.februar 2017 E18 Langangen - Grimstad Magne Ramlo, Prosjektdirektør Rørdagene, 15.februar 2017 Om Nye Veier AS I drift fra 1. januar 2016 Statlig selskap heleid av Samferdselsdepartementet Hovedkontor i Kristiansand

Detaljer

Politiets nasjonale beredskapssenter «Nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller» RIFs Høstkonferanse, 23. oktober 2018 Paul Torgersen, Prosjektsjef

Politiets nasjonale beredskapssenter «Nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller» RIFs Høstkonferanse, 23. oktober 2018 Paul Torgersen, Prosjektsjef Politiets nasjonale beredskapssenter «Nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller» RIFs Høstkonferanse, 23. oktober 2018 Paul Torgersen, Prosjektsjef Tema: 1. Kort om prosjektet 2. Eiers føringer og resultater

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

Erfaringer fra samspill i skoleprosjekter. 6.Juni 2019 Prosjektering av skoleanlegg, Kristin Borander \Prosjektleder WSP

Erfaringer fra samspill i skoleprosjekter. 6.Juni 2019 Prosjektering av skoleanlegg, Kristin Borander \Prosjektleder WSP Erfaringer fra samspill i skoleprosjekter 6.Juni 2019 Prosjektering av skoleanlegg, Kristin Borander \Prosjektleder WSP Erfaringer fra samspill Flesberg skole 2019 Fremtidens U - skole i Bamble Atrå skole

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER MARS 2015 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Prosjekt Livsvitenskap, Universitetet i Oslo

Invitasjon til dialogkonferanse. Prosjekt Livsvitenskap, Universitetet i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Prosjekt Livsvitenskap, Universitetet i Oslo 1. Innhold 1 Innledning... 3 2 Om prosjektet... 3 3 Dialogprosessen... 4 4 Dialogkonferanse... 5 1 Innledning Statsbygg skal

Detaljer

SARA VA DAGENE. Stjørdal, , Lars Erik Wigum- Karlsen

SARA VA DAGENE. Stjørdal, , Lars Erik Wigum- Karlsen SARA VA DAGENE Stjørdal, 26.10.2017, Lars Erik Wigum- Karlsen SARA E02 BYGG; PUMPESTASJON OG RENSEANLEGG INKL. SERVICEBYGG. Oppstart september 2015 + Kontraktsum E02-Bygg: 110 mill. eks. mva. + Hovedentreprise

Detaljer

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 Samspill og BIM 7. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte

Detaljer

Politisk bakgrunn for miljøkravene i RØYKEN

Politisk bakgrunn for miljøkravene i RØYKEN SYDSKOGEN SKOLE Politisk bakgrunn for miljøkravene i RØYKEN Kommunestyrevedtak 2016 Energi og klimaplan 2017-2020 for Røyken kommune Styringsgruppa Prosess med miljøkrav til prosjektene i skisse, forprosjekt

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg. Side 1

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg. Side 1 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER NOVEMBER 2014 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde Verdal kommune Sted, dato Trondheim 04.01.2019 Revisjon 07.01.2019 Opprettet av GN LI LINK arkitektur AS / Besøksadresse:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010 Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Agenda Kort om Statsbygg Prosjektets målsetting, omfang og innhold Organisering Hovedmilepæler / - hovedfremdrift

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED SAMSPILLSENTREPRISER. Kjell-André Honerud DLA Piper Birte Almeland Veidekke Entreprenør AS

HVORDAN LYKKES MED SAMSPILLSENTREPRISER. Kjell-André Honerud DLA Piper Birte Almeland Veidekke Entreprenør AS HVORDAN LYKKES MED SAMSPILLSENTREPRISER Kjell-André Honerud DLA Piper Birte Almeland Veidekke Entreprenør AS AGENDA 1. Innledning Situasjonen: Tradisjonelle kontraktsmodeller er i ferd med å gå ut på dato

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Byggebørsen, 9 februar. Helle Jensen, prosjektdirektør

Byggebørsen, 9 februar. Helle Jensen, prosjektdirektør Byggebørsen, 9 februar Helle Jensen, prosjektdirektør Pasienten sin helsetjeneste Vår oppgave er å sikre befolkninga i Helse Møre og Romsdal et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud Prosjektoppdraget

Detaljer

Anskaffelseskatalog VVS

Anskaffelseskatalog VVS Anskaffelseskatalog VVS Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato VVS 3001 Røranlegg 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 VVS 3601 Luftbehandling 28.11.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer 1 Anbudsskjemaer 2 Anbudsskjemaer. Herved tilbyr vi oss i full overensstemmelse med de mottatte anbudsdokumenter, som totalentreprenør å levere det komplette anlegg; Kongsvinger ishall for totalt:... Siver

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER VELLYKKET FERDIGSTILLELSE HR PROSJEKT AS v/ ARNE SURÉN www.hrprosjekt.no TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2)

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet Invitasjon til dialogkonferanse Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet Tittel: Invitasjon til dialogkonferanse Side: 2 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER

Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER 24.10.2017 Agenda Litt om Ringsaker kommune og bakgrunn for samspillsentreprise Gjennomførte og pågående samspillsprosjekter i Ringsaker kommune

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes. Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde

Nytt østfoldsykehus - Kalnes. Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde Nytt østfoldsykehus - Kalnes Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde Areal og kostnader Kalnes Avsnitt Areal BTA Behandlingsbygg 30.055 Sengebygg 38.038 Psykiatribygg 13.267 Servicebygg 3.722

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 28.10.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 28.10.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.10.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Styresak 20/01

Detaljer

Nytt Universitetssykehus på Ullandhaug, SUS2023 Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør, SUS2023 Jon Rønning, Prosjektleder industrialisering, Nordic COWI

Nytt Universitetssykehus på Ullandhaug, SUS2023 Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør, SUS2023 Jon Rønning, Prosjektleder industrialisering, Nordic COWI Illustrasjonsbilde mars 2017 SUS2023, Helse Stavanger HF, Byggetrinn1 Nytt Universitetssykehus på Ullandhaug, SUS2023 Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør, SUS2023 Jon Rønning, Prosjektleder industrialisering,

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse RE OMSORGSBYGG Måns Davidson Faveo Prosjektledelse AS (Vestfold/Grenland) Re kommune Informasjonsmøte Anbudskonkurranse 29.02.12 Tentativ framdriftsplan - anskaffelse 08.02.12 Utlyst konkurranse 29.02.12

Detaljer

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur UNINETT Fysisk infrastruktur fagdag UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur Stein Ottar Nygaard sony@cowi.no 1 Et bygg blir til Kjennetegn for byggeprosjekter i UH-sektoren

Detaljer

Bygg for små og store øyeblikk

Bygg for små og store øyeblikk Bygg for små og store øyeblikk God offentlig prosjektledelse Erfaringer fra Kultur- og idrettsbyggs styring og oppfølging av store byggeprosjekter Prosjektdirektør Per Egil Steen Kort om Kultur- og Idrettsbygg

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg Hovedbeskrivelse for Bygningsautomatisering Ny ungdomskole i Stokke Dokumentnr.: K501-2 Revisjonsnr. : Dato: 04.04.2016 Hovedbeskrivelse for bygningsautomatisering Side 2 av 9 Hovedbeskrivelse bygningsautomatisering

Detaljer

Tevas fagdag 2018 SAMSPILL I NORSK BYGG- OG ANLEGGSBRANSJE JENNY WØIEN, ÅF ADVANSIA HENRIK TUNE, ÅF ADVANSIA

Tevas fagdag 2018 SAMSPILL I NORSK BYGG- OG ANLEGGSBRANSJE JENNY WØIEN, ÅF ADVANSIA HENRIK TUNE, ÅF ADVANSIA Tevas fagdag 2018 SAMSPILL I NORSK BYGG- OG ANLEGGSBRANSJE JENNY WØIEN, ÅF ADVANSIA HENRIK TUNE, ÅF ADVANSIA Agenda ÅF Advansia Hva er samspill? Samspill i norsk bygg- og anleggsbransje Hvordan legge til

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 25. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ Statsbygg, Snøhetta og Rambøll.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 25. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ Statsbygg, Snøhetta og Rambøll. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 25. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ Statsbygg, Snøhetta og Rambøll Side 1 Side 2 Hans Thomas Holm prosjektsjef Statsbygg Sven Wertebach prosjekteringsleder

Detaljer

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Bilag A Generelt om prosjektet

Bilag A Generelt om prosjektet Bilag A Generelt om prosjektet Bakgrunn Trondheim Spektrum AS eier og drifter anlegget Trondheim Spektrum på Nidarø i Trondheim kommune. Selskapet eies av Trondheim kommune (majoritetseier). Selskapets

Detaljer

NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016

NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016 NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016 MILEPÆLER NYTT REGJERINGSKVARTAL KVU; 27. juni 2013 - Utredningsgrunnlag - anbefalt Øst alternativet KS1; 17. februar 2014

Detaljer

Frokostseminar Multiconsult 28. februar 2017

Frokostseminar Multiconsult 28. februar 2017 Frokostseminar Multiconsult 28. februar 2017 Ca. 45 000 m 2 fordelt på psykiatri- og somatikkbygg Høye ambisjoner for prosjektet krever endring.. Etablert ny kontraktsmodell; Integrated Project Delivery

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Dato: KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Merkesystem/ID-nummerering (TverrFaglig Merkesystem - TFM) RI/ARK skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.03.2017 SAK 15/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2012 STATUS PR 290412 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Prosjekt nytt sykehus i Drammen. Tertialrapport 1. tertial 2018 Status pr

Prosjekt nytt sykehus i Drammen. Tertialrapport 1. tertial 2018 Status pr Prosjekt nytt sykehus i Drammen Tertialrapport 1. tertial 2018 Status pr. 29.04.2018 Illustrasjon av nytt sykehus per april 2018 1 Formål med rapporten Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 054-2016

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Os kommune Os hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt - OHARA

Os kommune Os hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt - OHARA Side 1 av 5 Os kommune Os hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt - OHARA Åpen anbudskonkurranse for Rådgiver Fjellanlegg DOKUMENT 3- Administrative forhold / SHA Innhold 1 Innledning... 2 2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

De ulike leveransene 07 desember 2016 Kaare Kleven, Sweco

De ulike leveransene 07 desember 2016 Kaare Kleven, Sweco De ulike leveransene 07 desember 2016 Kaare Kleven, Sweco 1 Organisasjon Ingeniørfaglig disipliner RI fagområdene er alle levert innenfor ett selskap og i én felles kontrakt med PG Én intern flerfaglig

Detaljer

NYTT NASJONALMUSEUM I HURTIGFART STYRING AV TIDSUSIKKERHET. Yvonne Bjerke (Statsbygg) Agnar Johansen (SINTEF) Oslo, 7/11-18, Prosjekt 2018

NYTT NASJONALMUSEUM I HURTIGFART STYRING AV TIDSUSIKKERHET. Yvonne Bjerke (Statsbygg) Agnar Johansen (SINTEF) Oslo, 7/11-18, Prosjekt 2018 NYTT NASJONALMUSEUM I HURTIGFART STYRING AV TIDSUSIKKERHET Yvonne Bjerke (Statsbygg) Agnar Johansen (SINTEF) Oslo, 7/11-18, Prosjekt 2018 Byggeperiode: 2014-2019 Bruttoareal: 54.600 m2 Kostnadsramme: 6

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen Velkommen. Arnstein Hodne, Prosjektsjef Drammen,

Nytt sykehus i Drammen Velkommen. Arnstein Hodne, Prosjektsjef Drammen, Nytt sykehus i Drammen Velkommen Arnstein Hodne, Prosjektsjef Drammen, 13.06.2019 Velkommen Status for prosjektet Aktører Hva ligger innenfor og utenfor prosjektet Status i prosjektet Forprosjekt godkjent

Detaljer

Tekniske rådgivningstjenester og teknisk personell Konkurransegrunnlag. Kapittel D Ytelsesbeskrivelse. Versjon Revisjonsdato Revisjonen gjelder

Tekniske rådgivningstjenester og teknisk personell Konkurransegrunnlag. Kapittel D Ytelsesbeskrivelse. Versjon Revisjonsdato Revisjonen gjelder Konkurransegrunnlag Versjon Revisjonsdato Revisjonen gjelder INNHOLD 1 OM NYE VEIER... 3 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET... 3 3 MINSTEKRAV TIL TILBUDTE RESSURSER... 5 Side 2 av 5 1 OM NYE VEIER Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurranse om ny rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter

Konkurranse om ny rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter Konkurranse om ny rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter Oslo 18.12.2018 Agenda Formålet med informasjonsmøtet v/ FIN Behov som ønskes

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»

Detaljer

UTKAST. 1 Krav til prosjekteringen. Teknisk LAN vil kreve egne arealer til plassering av fordelinger. PG/RIE må avsette plass til teknisk LAN.

UTKAST. 1 Krav til prosjekteringen. Teknisk LAN vil kreve egne arealer til plassering av fordelinger. PG/RIE må avsette plass til teknisk LAN. PA 5202 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5202 TEKNISK SPREDERNETT 0 Orientering For å oppnå en optimal løsning for eiendomsdrift i forhold til sikkerhet og fleksibilitet, skal det etableres et eget teknisk nettverk(ethernet)

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

PROSJEKT BYGGEARBEIDER RRA (REGJERINGENS REPRESENTASJONSANLEGG) BYGGELEDELSE H001. Informasjonsmøte 29. september 2016

PROSJEKT BYGGEARBEIDER RRA (REGJERINGENS REPRESENTASJONSANLEGG) BYGGELEDELSE H001. Informasjonsmøte 29. september 2016 PROSJEKT 1031802 BYGGEARBEIDER RRA (REGJERINGENS REPRESENTASJONSANLEGG) BYGGELEDELSE H001 Informasjonsmøte 29. september 2016 AGENDA 1. Innledning 2. Kort orientering om konkurransen 3. Kort orientering

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger 26.november 2014 Harald Hasfjord / Prosjektsjef Prosjekt Midt designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

K103 Molde vgs. Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014

K103 Molde vgs. Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014 K103 Molde vgs Anbudsbefaring totalentreprise 23. januar 2014 Agenda Orientering om prosjektet Rutiner for innlevering av anbud Orientering om evaluering Teknisk integrasjon FDV-dokumentasjon BIM-prosjektering

Detaljer

Nye Veier først ut med IPL-kontrakter Hva innebærer det? RIFs høstkonferanse 2018 Bjørn Børseth Direktør kontrakt og anskaffelser

Nye Veier først ut med IPL-kontrakter Hva innebærer det? RIFs høstkonferanse 2018 Bjørn Børseth Direktør kontrakt og anskaffelser Nye Veier først ut med IPL-kontrakter Hva innebærer det? RIFs høstkonferanse 2018 Bjørn Børseth Direktør kontrakt og anskaffelser Nye Veier AS Ordinær drift fra 1. januar 2016 Statlig selskap heleid av

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/13 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 12/7558 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 48/13: KOBBERVIK GÅRD, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg AGENDA o o o o Belysning og elektrotekniske entrepriser Energisystem og VVS - tekniske entrepriser

Detaljer

SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10

SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10 Nytt universitetssykehus St. Olavs Hospital SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10 Universitetssykehuset St. Olavs Hopsital Johan Arnt Vatnan Korte fakta om Skanska Skanska er et

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 36/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

MATERIALVALG I NYTT REGJERINGSKVARTAL

MATERIALVALG I NYTT REGJERINGSKVARTAL MATERIALVALG I NYTT REGJERINGSKVARTAL Rammene for prosjektet Prosess for materialvalg Oslo, 28.mai 2018 Knut Jørgensen OPPRYDDING/SANERING 2011-2012 STATSRÅD RIGMOR AASRUD - JAN-12 Regjeringen har besluttet

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger, ÅF Advansia Driftskonferansen Oslo 20. nov. 2014 Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling) Dr.ing. (automasjon/fjernvarme) Prosjektledelse

Detaljer