Årsplan Tronvik Gårdsbarnehage. Der spirer får gro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Tronvik Gårdsbarnehage. Der spirer får gro"

Transkript

1 Årsplan Tronvik Gårdsbarnehage Der spirer får gro

2 Innholdsfortegnelse Forord side 3 Barnehagens pedagogikk og grunnverdier side 4 Læring side 4 Årets faglige satsningsområde side 5 Barnehagens verdilogo side 6 Dyra og gården vår side 7 Tronvik Gårdsbarnehage Kortbølgen Moss Telefon: E- post: Hjemmeside: Tronvikgaardsbarnehage (Instagram) Tronvik Gårdsbarnehage (Facebook) tgardsbarnehage (Snap) Årskalender med temabeskrivelser Oktober 2019 side 8-9 November 2019 side Desember 2019 side Januar 2020 side Februar 2020 side Mars 2020 side April 2020 side Mai side Juni 2020 side Juli 2020 side August 2020 side September 2020 side Progresjonsplan side 32 Rammeplan, foreldresamarbeid og barns medvirkning side 33 Danning, Omsorg, Handlingsplan mot mobbing Side 34 Tilvenning, overgang barnehage-skole, Digital praksis side 35 Bursdagsfeiring i barnehagen side 36 Turer i nærmiljøet side 37 Personalutvikling side 38 Miljøfokus side 39 Sikkerhet i barnehagen side 40 Barnehagens vurderingsarbeid side 41 Samarbeidspartnere side 42 Kosthold i Tronvik Gårdsbarnehage side 43 Naturvennene side 44 Å være liten i Tronvik Gårdsbarnehage side 45 Et barn i Tronvik Gårdsbarneahge skal oppleve: side 46 Personalet i Tronvik Gårdsbarnehage Småspirene 1-2 åringer side 47 Lillefjøset. 1-2 åringer side 48 Høyloftet 3-åringer side 49 Bingen 4-åringer side 50 Naturvennene 5-åringer side 51 Kontoret/ledelsen side 52 Vaktmester/ Vikarer side 53

3 Forord: Velkommen til barnehageåret Et nytt kapitel skal skrives, men vi starter ikke med blanke ark og fargestifter. Vi er en barnehage med en solid pedagogisk plattform og er beviste på hvordan vi jobber og hvordan vi ønsker å drive vår barnehage. Vi tar med oss det vi er gode på fra året som var og skal jobbe med å forbedre oss der vi ser i evalueringer og tilbakemeldinger at vi kan bli bedre. Tronvik Gårdsbarnehage ønsker å være en fremover lent barnehage, i det legger vi at vi skal være med i utviklingen, vi skal oppdatere oss på forskning og tørre å prøve nye metoder. I den forbindelse skal vi være med på et stort prosjekt som er felles i Moss kommune for barnehager og skoler. Prosjektet heter SIMM (Satsing inkluderende miljø Moss). SIMM vil gi oss muligheter for å jobbe med forskning og få nyttige verktøy til bruk i barnehagen. Gleder oss veldig til å starte opp. Prosjektet har en ramme på 3 år. Du vil kunne lese mer om det senere i årsplan slås Rygge og Moss sammen til en ny kommune. Dette vil også påvirke barnehagefeltet og vi er spente. Vi er heldige som har en dyktig leder for barnehagemyndigheten som heter Ellen Pedersen. Vi har stor tro på at hun skal lede oss trygt gjennom sammenslåingen. Når det er sagt vil det også ha stor betydning hvordan rammer politikerne legger. Her er det viktig at vi er med på å sette krav, stille spørsmål og bidra til gode rammer for alle barnehagene i Nye Moss. Barnehageåret blir et år med opplevelser, læring, undring og lek. Vi skal skape latter, gode minner og vennskap. Vi skal gi barn utfordringer og hjelpe hvert barn med å utvikle seg. Vi skal trøste og gi omsorg, og vise barna hva det betyr å bry seg om hverandre. Vi skal utforske, vi skal gå på turer og ikke minst skal vi jobbe med dyrene og vitaminhagen. Vi skal ha karneval, tradisjoner og alt annet spennende som vi gjør i hverdagene vår. Vi i ledelsen håper dere vil oppleve at vi forvalter tilliten som vi får fra dere, med å få lov til å tilbringe tid med det dyrebareste dere har, nemlig barna. Vi gleder oss til et nytt barnehageår, håper dere gjør det samme. Hilsen Hilde og Øystein 3

4 Barnehagens pedagogikk og grunnverdier: Barnehagens pedagogikk og grunnverdier er noe personalet jobber mye med. De tre verdiene som skal representere vår barnehage er TID, OMSORG og GLEDE, og vi vil at disse verdiene skal komme tydelig til uttrykk i vår kontakt med barna. For å jobbe med disse verdiene har vi som hovedmål at Hver voksen skal tilrettelegge for at Hvert barn blir sett og hørt Hver dag. = de tre H`ene Ansatte skal med andre ord sørge for metoder som gjør at ingen barn skal forlate barnehagen på ettermiddagen uten opplevelsen av å ha blitt sett og hørt. For å kvalitetssikre dette har hver ansatt ansvaret for sin primærgruppe i barnehagens kjernetid, som skal sørge for at hvert barn opplever tid, omsorg og glede. Primærkontaktordningen skal også sørge for at sikkerheten blir godt ivaretatt ved at hver ansatt har hovedansvaret for en mindre barnegruppe. Når alle voksne vet hvilke barn hver enkelt har ansvaret for, sparer man også tid på organisering ved at alle vet hvilke oppgaver man har. Dette gjør at man får mer tid sammen med barna. Er det tider på dagen man ikke kan ha oversikt over barnegruppen sin (for eksempel ved møter og pauseavvikling), har andre kolleger ansvaret i den aktuelle perioden. Læring Barnehagen er det første leddet i utdanningsløpet. Det er en pedagogisk virksomhet som i samarbeid med foreldrene skal skape et trygt og læringsrikt miljø for barna. Barn er i stand til å ta imot stor mengde ny informasjon og etablere dette til ny kunnskap på kort tid. De har en enorm læringskurve i starten av livet og det er noe vi i barnehagen skal være bevisste på. I Tronvik Gårdsbarnehage 2019/2020 har vi en avdelingsstruktur med aldersadekvat inndeling. 1-2 åringene er samlet på avdelingene Småspirene og Lillefjøset som er i hver sin etasje. 3-åringene har avdelingen sin på Høyloftet i 2. etg og på avdeling Bingen i 1. etg er det 4- åringene som går. Vår avdeling for 5-åringer, som går sitt siste år i barnehagen, bruker mye tid på vår stamplass, men har også sin avdeling på Høyloftet.. Dette innebærer at vi som ansatte får mulighet til å imøtekomme barnas læringssituasjon ut fra alder best mulig, samt at vi tilpasser den enkelte avdeling med leker og annet materiale deretter. På den måten får vi en naturlig progresjon for alle barn i vår barnehage I barnehagehverdagen får barna utfolde seg sosialt i et større miljø enn i hjemmet, og her får de mulighet til å tilegne seg ferdigheter og evner i samspill med andre barn. Læringsmiljøet i Tronvik Gårdsbarnehage skal først og fremst oppleves trygt og forutsigbart, men det vil og være uforutsigbart som livet ellers er. Her skal de få kunne utvikle seg samt opprettholde og dyrke nysgjerrigheten til å stadig utforske nye ting og muligheter. Livsgleden skal boble og pågangsmot skal heies frem. Barn er barns beste motivatorer og inspirasjon, sammen er de hverandres beste læringspartnere. Vi voksne skal være en støttespiller og en venn, en trygg havn når ting blir vanskelig og trist, men også en samtale- og samarbeidspartner når barna trenger det. En god huskeregel å ha i bakhodet når man har med barn og læring å gjøre er at: Barn lærer når de leker og leker når de lærer. De tilegner seg ny kunnskap i de uformelle omgivelsene og når de har det mest gøy kan de lære det mest verdifulle. Å lære er et vidt begrep, det omhandler så mye. Noe lærdom kan være enkelt å observere og dokumentere, og annen lærdom er utenfor våre øyne og ører. Det skjer i barnet! Derfor krever det mye av oss voksne i møte med barnet. Det krever blant annet stort spillerom, et nyansert blikk, en stor dose anerkjennelse og respekt for forskjellig utvikling og ikke mist ubegrenset tålmodighet. I Tronvik Gårdsbarnehage har vi formelle og uformelle læringssituasjoner. I løpet av et barnehageår har vi forskjellige faser som i årstider, høytider og andre temaer som er med på å danne en ramme for hvilke læring som foregår til enhver tid. Innenfor denne rammen er vårt mål å være tilstede i her og nå situasjoner slik at hvert barn blir hørt og sett. På denne måten lar vi barna være initiativtakere til sin læring. Et eksempel på progresjonen på læring i Tronvik Gårdsbarnehage er at alle barna ofte får de samme muligheter til å delta på ulike prosjekter som foregår i barnehagen. På høsten er det potetopptak som står for tur, alle barn i alle aldere får være med. Modning, motorikk og interesse vil gi mulighet for deltagelse, men det vil også sette en naturlig begrensning. På denne måten får barna prøve seg og de får mulighet til å møte læringsmiljøet, som her i potetåkeren, uten at vi voksne har satt begrensninger for de i forkant. 4

5 Årets faglige satsningsområde: Barnehageåret vil vi ha to faglige satsningsområder. 2. Tilbakemeldingskultur 1. SIMM = Satsning inkluderende miljø Moss Vi har valgt å delta på et stort prosjekt sammen med barnehager og skoler i Moss kommune. Bak prosjektet står Høyskolen i Innlandet. Prosjektet har en ramme på 3 år. Gjennom prosjektet skal vi jobbe i dybden med: - Læring og utvikling for barn og unge - Inkluderende leke-og læringsmiljø - Kollektiv kompetanseutvikling - Kartleggingsundersøkelser og aktiv bruk av resultatene. - Forbedre pedagogisk praksis Viktige prinsipper i prosjektet: - Fokus på systemet /miljø, ikke individet - Fokus på de voksnes praksis - Kollektivt, ikke bare en ansatt, men hele personalgruppa skal ha lik praksis. - Tiltak skal bygge på forskning. Forskning viser at tilbakemeldinger er viktig for ansattes motivasjon og prestasjon og er helt avgjørende for å bringe frem den enkeltes fulle potensiale. En artikkel i Harvard Business Review i februar 2015 viser til forskning som sier at 69 % av mennesker er ubekvem med å gi tilbakemeldinger som ikke er positive. Når vi i tillegg vet at vi mennesker av natur streber etter tilbakemeldinger, har alle bedrifter mye å hente. Vi i Tronvik ønsker å sette fokus på hvordan vår tilbakemeldingskultur skal gi oss størst fremgang, både som enkelt personer og som bedrift. Vi skal jobbe med ulike metoder og sammen lage strategier for hvordan vi kan ha best mulig kultur for dette i vår bedrift. Gjennom god tilbakemeldingskultur er målet å bli enda mer sammensveiset og hjelpe hverandre til å være den beste utgaven av oss selv så ofte som mulig. Nå er det mye av dette Tronvik Gårdsbarnehage er gode på, men det er viktig å se seg selv i «kortene» og se hvor det er rom for forbedringer. Hvordan kan vi bli enda bedre. Vi gleder oss til et spennende prosjekt. Husk å notere de 5 planleggingsdagene 2019/20 da er barnehagen stengt august august novmber januar mai 2020 NB: Første planleggingsdag i 2020/21 er mandag 17. August -20 5

6 Våre verdier som skal komme til uttrykk i de voksnes væremåte; 6

7 Dyra våre Når du nærmer deg barnehagen kan du kanskje høre noen lyder, lyder av sauene som breker, høner som klukker, eller kanskje hanen vår som galer. På vei inn porten kan dere ofte bli møtt av noen høner som tar dere imot, de er glade for å få selskap. Dyrene er en viktig del av barnehagen vår og barna skal sammen med dyrene erfare og oppleve tillit, empati, respekt, omsorg, ansvar, ro og mestring. Sauer, høner, hane og kaniner er faste dyr hos oss. Dyrene skal være en naturlig del av hverdagen og det pedagogiske tilbudet. Alle avdelinger, uansett alder skal hver uke bidra til at dyrene får stell og kos. Hver ansatt har sin primærgruppe og har derfor et ekstra ansvar for at sin gruppe skal få oppleve gleden og lærdommen det er å være sammen med dyr. Våren 2019 fikk vi for første gang oppleve at det ble født lam i barnehagen. Det var en stor opplevelse som ga mange tanker og refleksjoner. Dette er noe vi ønsker å få oppleve hver vår i årene fremover også. Vi er opptatt av at barna skal få et naturlig forhold til dyrene, i det ligger også at barna får lære om hvor maten kommer fra. Barna vil få innblikk i at slakt på gården er en naturlig ting, og det er gjennom dette vi får mye av maten vår. I helger og ferie er det foreldre/foresatte som blir spurt om å mater dyrene våre. Da får barna en unik mulighet til å vise hva de har lært i barnehagen. Er dere heldige er det også noen egg som man kan ta med seg hjem og lage noe godt av. Gården vår -med dyr, vitaminhage og jordbruk er vårt ubestridte største satsningsmål og profil. Gården skal være et virkemiddel for å nå de ulike målene i Rammeplanen samt være et arbeidsverktøy i den pedagogiske planleggingen og utføringen. Ansatte i Tronvik Gårdsbarnehage forplikter seg gjennom sin stilling å jobbe for at gården skal ha en viktig plass i hverdagen og i det pedagogiske arbeidet. De skal være med på å motivere, inspirere og gjennomføre ulike prosjekter og oppgaver som må gjøres hver dag. For å jobbe i Tronvik Gårdsbarnehage må du brenne for lysten til å bruke mulighetene som ligger på gården og være villig til å tilegne deg ny kunnskap. Gjennom de neste sidene vil vi vise dere hvordan hovedfokuset i de ulike månedene er knyttet opp mot gården. Når dere leser er det viktig å huske at barnehagen også har mange andre områder det må og skal jobbes med gjennom et år. Kalenderen som følger er derfor med på å belyse hovedtemaene de forskjellige månedene. Disse hovedtemaene vil bli beskrevet mer detaljert i månedsskrivene der hver avdeling definerer hva som skal være mål og tiltak for temaet til sin aldersgruppe kommende måned, samt evaluering av dette måneden etter. Der vil dere kunne lese hvordan vi ved hjelp av de ulike temaene også belyser alle de forskjellige fagområdene i rammeplanen som vi skal gjennom et helt år. PS; der det skrives «gården», så defineres det som barnehagen og de stedene vi låner av Tronvik Gaard der Hilde og Lars bor. 7

8 Hovedtema oktober: - Slakt - Ekstra fokus på sauene I år skal 2 sauer slaktes og dette vil være en prosess vi jobber mye med sammen med barna. Det er viktig for oss at barna lærer hvor kjøttet de fleste av oss spiser kommer fra, slik at de får kompetanse og forståelse for hvorfor slakt er viktig og nødvendig. Siden det er første gang vi gjennomfører slakt på større dyr enn høner her hos oss, vil selve slaktingen skje utenfor barnehagens åpningstid. På sikt og i nært samarbeid med dere foreldre/foresatte tenker vi at noen barn skal få mulighet til å delta dersom de ønsker det. For barn i en gårdsbarnehage skal slakt være en naturlig del av det de lærer hos oss. Ansatte skal derfor være godt forberedt, og jobbe mye med viktigheten av hvordan vi formidler temaet gjennom både forberedelser, selve situasjonen og evaluering. Dyrevelferd er svært viktig for oss å lære barna. Så viktigheten av å behandle dyr med respekt og kjærlighet skal gi oss en god trygghet og samvittighet på at dyrene våre har levd et godt liv før de skal bli til mat. Sauene vil derfor ha ekstra fokus denne måneden. Vi skal lære hvordan vi steller, hva slags saueraser vi har i Norge og hva slags type vi har her hos oss i Tronvik Gårdsbarnehage. Hva brukes sau til? Hva kan vi gjøre med ulla når sauene klippes? Fryser sauen da? Hvor lenge går de drektige? Hva er forskjellen på søye, vær og lam? Dette er noe av det vi skal undre oss over. Vi markerer også månedens prosjekt med deilig «får i kål» tilberedt på bålet ute! Månedens miljøtips: Komposter matavfall, -det gir ny næring til blomsterbed og grønnsaker. 8

9 Oktober 2019 Ansatte: Hurra for Linda H 1. Natalie 3. og Daniela 6. oktober Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hurra for Iben 3 4 Hurra for Hilmar og Sanne Marie Hurra for Eyolf Julian, Hurra for Oscar FN -dagen 25 Hurra for Maia Bursdagsbarn Iben Hilmar Sanne Eyolf Oscar Maia 9

10 Hovedtema november - Vinterklargjøring av gården Gårdsbarnehagen har vært gjennom mye de siste månedene og nå er den klar for å gjøres klar for vinteren. Sykler og traktorer må vaskes og parkeres inne på låven. Drivhuset må tømmes og vitaminhagen må klargjøres for vinteren. Grillhytta må fylles med ved fra låven og garasjen må fylles med høy til dyra for vinteren. Stamplassen må også klargjøres, lavvoen må sjekkes og sammen med barna må vi se på hvordan vi kan skape ekstra god stemning på kalde dager. Kanskje må lyktene repareres? Vi må også fylle på vedlageret til ovnen! Vi ønsker å lære barna viktigheten av å ta vare på alle tingene våre, og at det som pleies varer lenger og det som er ødelagt blir forsøkt reparert før det kastes. Månedens miljøtips: Husk å skru av lys i rom som ikke er i bruk 10

11 November 2019 Ansatte: Hurra for Ida 2. Kristin 20 og Øystein 24. November! Uke 44 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hurra for Frida 6 Hurra for Sigrid 7 Hurra for Anton 8 9 Høstdugnad for Lillefjøset og Bingen Planleggingsdag 3 STENGT Hurra for Adrian Hurra for Casper Hurra for Ludvig Bursdagsbarn Frida Sigrid Anton Adrian Casper Ludvig 11

12 Hovedtema desember: - Jul på gården Gården skal klargjøres til jul og sammen med barna skal vi skape magisk stemning. Dyrene må også få det litt ekstra hyggelig i juleukene, så det skal pyntes både inne og ute i barnehagen samt hos dyra! Vi undrer oss over hvordan det var å bo på en gård i gamledager når det nærmet seg jul, hva spiste man da mon tro? Vi skal henge opp julelys, julekranser og tradisjonen tro har 4-åringene vært på juletrehogst og sørget for et fint tre til lekeplassen vår. Vi skal lete etter låvenissen, og ikke minst rampenissen. Kommer de til syne på låvebrua i år også? Lukten av julebakst og gavelaging vil fylle gården og vi skal sammen med barna jakte på juleroen. Tradisjoner I Tronvik Gårdsbarnehage er vi opptatt av tradisjoner. Noen tradisjoner er knyttet til nasjonale og religiøse høytider, mens andre til barnehagens «indre liv». Hos oss skal barna delta på planleggingen ut fra sin alder og modenhet. Hos oss er det viktig, at selv om det er tradisjoner, er det lov å tenke nytt og gjøre det annerledes fra år til år. Vi skal sammen med barna tørre å være nytenkende og lete etter det som gjør det litt ekstra spennende eller magisk. Vi skal skape et skille mellom hverdag og fest! Noen tradisjoner er sammen med foreldre og skal bidra til å skape fellesfølelse mellom familiene og barnehagen. I planlegging av tradisjoner med foreldre er barnehagens SU en viktig samarbeidspartner. Denne måneden er det disse tradisjonene som er i fokus: Julegrantenning og barnas julebord. En magisk start på adventstiden starter med at juletreet vi har hogget blir pyntet med lys og tent på ettermiddagen den første mandagen i advent. Vi synger og går rundt juletreet og er det noen fra familien som har lyst å være med er det hyggelig. Til lunsj denne dagen setter vi ekstra stas på barna og arrangerer årets julebord. Her får barna mulighet til å pynte seg og få en opplevelse av hva julebord er, for julebord er noe de fleste voksne også er opptatt av i disse tider. Nissefest På Tronvik Gaard er det en stor låve, der bor det nisser!. Ja, det er vi helt sikre på, både små og store, Noen ganger hører vi lyder og opplever at det skjer rampestreker i barnehagen vår. Er vi heldige får vi både se og høre låvenissen og rampenissen denne dagen. For nissene på Tronvik, de er litt ekstra magiske! Lucia Det er skumring, det er tett i tett med levende lys på hele uteplassen denne morgenen. Barna er spente, foreldre og familie holder pusten, noen kjenner en tåre presse frem i øyekroken. Det lukter lussekatter og hjemmelaget gløgg fra bålplassen. Det er magisk i det barna kommer ut fra barnehagen og synger med sine vakre stemmer. Lucia er noe helt spesielt hos oss! Månedens miljøtips: Del på det du har kanskje noen trenger det du ikke bruker! 12

13 Desember 2019 Ansatte: Hurra for Renee B 2. Torill 8. Tine 17 Britt 22. Melanie 26 og Simen 29 desember! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barnas julebord, og Vi tenner julegrana! Hurra for Vilde Lucia Nissefest 20 Hurra for Isabell Hurra for Emilie Husk å gi beskjed om dere kommer i bhg i dag! 24 Juleferie 25 Juleferie 26 Juleferie 27 Juleferie 28 Juleferie 29 Hurra for Aslak Juleferie 30 Juleferie 31 Juleferie Bursdagsbarn Bursdagsbarn rn 13 VIlde Isabell Emilie Aslak

14 Hovedtema januar: - Dyrene om vinteren Hva gjør dyr om vinteren? Hvordan finner de mat? Trenger vi å hjelpe dyrene som er ute i naturen? Finner vi dyrespor når vi er på tur? Det er mye å reflektere over sammen med barna, og det skal vi fortsette med denne måneden også. Januar er en rolig måned på gården, er vi heldige får vi masse snø å utforske, da må vi måke og barna blir viktige vaktmestere i den prosessen. Vinteren er fortsatt ganske ung, hvordan ligger vi an med ved? Må de store barna ut i skogen og hogge trær? Kanskje vi må kløyve og lære om skogbruk? Månedens miljøtips: Skru ned romtemperaturen i hjemmet om natta 14

15 Januar Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 1 Juleferie Hurra for Phillip 2 Planleggingsdag 4 STENGT Hurra for Oliver Hurra for Sarah og Maia Hurra for Konrad Hurra for Lilly Caroline Bursdagsbarn Bursdagsbarn rn Oliver Sarah Maia Konrad Lilly Caroline 15

16 Hovedtema februar: - Fra jord til bord - Fuglene Sammen med barna begynner vi planlegging av hva vi skal plante når våren kommer. Hva heter de ulike plantene og hva bør vi plante inne først, hva kan vi vente med å plante rett i jorda til våren? «Barn hjelper barn» er et prosjekt vi skal jobbe med gjennom våren og tidlig høst. Ved å produsere og selge fra egen åker skal vi samle inn penger til barn som ikke har det like godt som oss. Sammen med barna skal vi se på hvem vi ønsker å samle inn penger til. Hvorfor er det slik at noen barn ikke har det like godt? Fuglene skal få ekstra fokus denne måneden. Hvilke fugler ser vi fortsatt nå om vinteren? Hvor er det blitt av alle de andre? Trenger fuglene hjelp til å finne mat? Fuglekassene rengjøres og henges opp. Trenger vi snekre noen nye? Hver avdeling blir fadder for hver sin kasse. Spennende å se utover våren om noen flytter inn. Månedens miljøtips: Skriv «nei takk» til reklame på postkassa 16

17 Februar 2020 Ansatte: Hurra for Karin 11. og Christine 12.februar Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hurra for Jonas 4 Hurra for Amelia KARNEVAL 5 6 Hurra for Benjamin og Henrik William Samenes dag! 12 Hurra for Erik Hurra for Leah Charlotte 21 Hurra for Fredrick Hurra for Olivia og Olav Skuddår! Bursdagsbarn Jonas Amelia Benjamin Henrik William Erik Bay Leah Charotte Fredrick Olivia Olav 17

18 Hovedtema mars: - Gården våkner fra dvale Våren er på vei, og gården må gjøres klar. Endelig kan vi kjøre traktorene ut igjen av låven, trenger de en service og vask etter vinterlagringen? Hvilke vårtegn finner vi i nærområdet vårt? Hvordan lukter våren? Er det noen vårtegn vi kan ta med inn? Drivhuset gjøres klar til at tomat og agurk planter skal flytte ut når det ikke lenger er kuldegrader. Hva er kuldegrader? Hvorfor er det ulik temperatur på dagen og natta? Vitaminhagen klargjøres og kompostbingen sjekkes. Er det blitt jord, og hvorfor er det blitt jord? Vi utforsker. Uteområdene til dyra trenger kanskje en oppgradering etter vinteren? Månedens miljøtips: Marker «Earth hour» 27. mars. Det kan bli en magisk start på helgen med mye levende lys og refleksjoner om hva akkurat du kan bidra med for miljøet vårt! 18

19 Mars 2020 Ansatte: Hurra for Melinda 6. og Veronica 24. Mars! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hurra for Ulla 4 Hurra for Hennie 1 Hurra for Maja Hurra for Ester 11 9 Hurra for Matheus Hurra for Julie Hurra for Nikoline Hurra for Olivia Earth hour! -strømfri dag 28 Hurra for Erik Hurra for Oda 31 Foreldrefrokost. Bursdagsbarn Maja Ulla Ester Matheus Julie Nikoline Olivia Erik Oda M 19

20 Hovedtema april: - Hønene - Vitaminhagen - Våronn Hvorfor og hvordan steller vi for hønene? Hvilke høneraser har vi? Hva kan vi bruke eggene til? Hvorfor er noen egg brune og noen hvite? Det er mye å utforske. I år skal vi en gang for alle finne ut av hvorfor hønene ikke fryser på beina om vinteren? Vi har også et stort ønske om å igjen ruge og klekke frem egne kyllinger denne våren. Vi planter i jorda i vitaminhagen og på jordet. Mange planter har stått inne og gjort seg klare. Disse skal ut i vitaminhagen og drivhuset. Hvilken planter har vi i år? Hvordan skal vi stelle de? Hva skal til for at de skal gi oss grønnsaker, bær og frukt? Månedens miljøtips: Gi klærne barna har vokst fra til noen som trenger det. 20

21 April 2020 Ansatte: Hurra for Cathrine 10. Hanne 26. april! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Gul fest/lunsj 4 5 Palmesøndag 15 6 Påskeferie 7 Påskeferie 8 Påskeferie 9 Påskeferie 10 Påskeferie 11 Påskeferie 12 Påskeferie Hurra for Una Påskeferie Hurra for Marie 14 Hurra for Leo og Kristian 15 Hurra for Sofia Ch Hurra Benjamin og Daniel Hurra for Oscar, Ivo og Nicolai Hurra for Olav K Bursdagsbarn Una Marie Leo Kristian Sofia Benjamin Ivo Nicolai Olav 21

22 Hovedtema mai: - Gården klargjøres for fest - Lam og kyllinger Nasjonaldagen, følelsen av tilhørighet. Gården skal pyntes, sanger skal læres. Vi skal øve på å gå i tog og vi skal gjennomføre barnas 17.mai feiring i barnehagen fredag 15. mai. Med sang, leker og heiarop skapes gleder, minner og noen rørende øyeblikk. Nasjonalfølelsen kommer til oss alle. Hvorfor feirer vi 17 mai? Hvorfor er flagget rødt, hvitt og blått? Hvorfor er det er kors i flagget? Dette er noe av det vi skal undre oss over sammen med barna. Månedens miljøtips: Plant blomster i hagen som biene liker I april / mai skjer det spennende ting på gården, både kyllinger og lammunger er ventet på gården i disse tider. Det er spennende og magisk, og dette vil ha stort fokus hos oss. 22

23 Mai 2020 Ansatte: Hurra for Yvonne 26. Mai! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dugnad Småspirene,høyloftet og naturvennene! 5 Hurra for Leah 6 Hurra for Sigurd 7 8 Hurra for Oscar Hurra for Oda-Kristine og Nora 13 Hurra for Alva, Sophie og William Hurra for Ulrik 17-mai feiring kl Hurra for Synna Kr.Himmelfart STENGT 22 Planleggingsdag 5 STENGT Gjensynsfest for barna som sluttet i fjor Bursdagsbarn Leah Sigurd Oscar V Oda-Kristine Nora Alva William Ulrik Synna 23

24 Hovedtema juni: - Livet ved havet - Tomat, agurk og bær - Dyrene på beite Tronvik Gaard ligger ved Oslofjorden. I gamle dager var havet en viktig kilde til mat for de som bodde på gården. Vi setter ekstra fokus på sjøen i sommermånedene. Bading, fisking av krabber og kanopadling er noe av det vi kan gjøre mye av på stranda vår. Hele dager i båtnaustet gir både barn og voksne et deilig frirom og nedkjøling på varme dager. I drivhuset begynner tomater og agurker å bli modne, vi plukker, smaker spiser og undrer. Noen bærbusker begynner også å gi litt bær, det er deilig å kunne gå å småspise. Sauene skal nå få reise på ferie til stamplassen. Vi flytter de og nyter synet av hoppende glade sauer samt undrer oss over hvorfor gresset er mer frodig og grønt der nede.! Månedens miljøtips: Ta med deg søppel hjem fra stranda, også det som ikke er ditt. 24

25 Juni 2020 Ansatte: Hurra for Lars 8, Andre 23. juni og Henrik 29 juni Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag pinsedag STENGT Overnatting for naturvenner 5 Hurra for Mina 6 Hurra for Madelen Hurra for Iver Sommerfest for foreldre og barn 12 Hurra for Selma Hurra for Anna 17 Hurra for Oscar Hurra for Oliver Hurra for Sverre 30 Bursdagsbarn Mina Madelen Iver Anna Oscar Oliver Sverre 25

26 Hovedtema juli: -sommerminner -ferielukking Sommeren på Tronvik kan være magisk. Med nærhet til brygge, strand og vann ønsker vi å gi barna gode sommerminner. Båthuset er et naturlig utfluktssted, men fjæra og stranden ved stamplassen er vel så populært. Sauene som går på beite der blir sikkert ekstra glade for besøk. Barnehagen har tre uker stengt om sommeren. Da skal både ansatte, barn og dyr få noen velfortjente ferieuker. Sauene skal tilbake igjen på beitet i barnehagen, og vi må gjøre klart før sommerstengt i husene til både høner, kaniner og sauer. Månedens miljøtips: Velg miljømerkede produkter 26

27 Juli 2019 Ansatte: Hurra for Martine 8. og Trine 19. Juli! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hurra for Lea Marie Hurra for Edmund Hurra for Theodor Hurra for Celine Hurra for Even Gult= Sommerstengt! Bursdagsbarn Lea Marie Edmund Theodor Celine Even 27

28 Hovedtema august: - Barn- og dyretilvenning Vi gleder oss til å ta imot alle nye barn som begynner hos oss i august. Gjensynsgleden over å se igjen alle «gamle» venner etter lang ferie pleier også å være stor. Gamle vennskap skal pleies og nye skal etableres. Vi bruker derfor tiden godt på å bli kjent med både hverandre og nye rutiner på avdelingene. Dyrene har en stor og sentral plass i tilvenningen hos oss. Dyrene skaper trygghet og er et fint virkemiddel til å bli kjent med både barn, voksne og barnehagen. Er vi heldige er det bær igjen etter sommeren på buskene våre, hvor vi kan bruke ressursene naturen gir oss til å smake og utforske deilige matretter. Månedens miljøtips: La bilen stå, reis kollektivt, bruk sykkel eller ta en gåtur. 28

29 August 2020 Ansatte: Hurra for Renate 7. Ingunn og Lena 11. Julie 21. og Hilde 28. August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 1 Hurra for Heddie 2 Hurra for Sanna 32 3 Hurra for Iver Hurra for Leopold 9 Hurra for Pernille Hurra for Emil Hurra for Odin Hurra for Ambra Planleggingsdag STENGT 18 Første dag i bhg året ! 19 Hurra for Mattis Hurra for Eden A Bursdagsbarn Heddie Sanna Iver Leopold Pernille Emil Odin Mattis 29

30 Hovedtema september: - Innhøsting på gården og gårdssalg - Ekstra fokus på kaninene Gjennom stell, luking og vanning gjennom flere måneder har vi endelig kommet til tiden for innhøsting. Nå skal vi høste inn det vi har sådd i jorda. Her er barna med i hele prosessen og vi skaper små bønder som gjennom arbeid får oppleve det å både bli sliten men mest av alt stolte. Det varier fra år til år hva vi sår i jorda, og det vet vi ofte ikke før våren nærmer seg. Det kan være f. eks poteter, solsikker, løk, kål, agurker og squash. Barna skal lære seg navn på produktene, hvilke utstyr vi bruker for å ta opp, og hva disse heter. De skal smake, lukte og føle. Vi åpner gårdssalget vårt, der pengene uavkortet går til et prosjekt som hjelper barn som ikke har det like godt som oss. Denne måneden har vi også ekstra fokus på å lære om kaninene. Vi skal lære hvordan vi steller, hva slags kaniner vi har i barnehagen, hva de spiser og hva som skal til for at de trives aller best hos oss. Hvordan er vi når vi er sammen med de og hva heter utstyret som brukes? Månedens miljøtips: Kjøp lokale produkter, f eks poteter fra barnehagen 30

31 September 2020 Ansatte: Hurra for Julie vikar 3. Og Linda 22. September! Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Hurra for Oscar 3 Hurra for German 4 5 Hurra for Mikkel Hurra for Benjamin Hurra for Eliana Hurra for Amelia Hurra for Markus Hurra for Constance 29 Foreldremøte 30 Bursdagsbarn Oscar German Mikkel Benjamin Eliana Amelia Markus Constance 31

32 Progresjonsplan Rammeplan 2017 presiserer at barnehager skal jobbe ut fra en progresjonsplan som innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. I praksis betyr dette at Tronvik Gårdsbarnehage skal utarbeide en plan på hvordan vi jobber med de ulike fagområdene i de ulike aldersgruppene. Dette er ikke noe ny arbeidsmetode for oss, men det nye blir at vi nå skal samle våre pedagogiske planer inn i en større plan. I fjor begynte vi en stor prosess, både med å se på innhold og hvordan vi ønsker å bygge opp vår progresjonsplan. Denne prosessen kommer vi til å fortsette med dette barnehageåret også. Når den er helt ferdig, ønsker vi å dele den med foreldre og foresatte. Frem til det brukes arbeidet som interne dokumenter for pedagogisk planlegging. I tillegg vil arbeidsplanene bli gjort tilgjengelig for barnehagemyndighetene dersom de ønsker å få innblikk i prosessen. Vi henviser også til den kommende progresjonsplanen for beskrivelse av progresjon innen barns medvirkning, danning og omsorg. Ønsker du å lese mer om hva rammeplan sier om progresjonsplan henviser vi til Rammeplan 2017 som du kan laste ned på Utdanningsdirektoratet sin nettside udir.no. 32

33 Rammeplanen Utdanningsdirektoratet har kommet med ny Rammeplan for barnehager som var gjeldene fra Rammeplan er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Forskrift om rammeplan fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplan har disse 7 fagområdene; Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse, mat og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknologi Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn. Har du lyst til å lese Rammeplan finner du til enhver tid oppdatert versjon på udir.no/rammeplan Rammeplan setter rammene for vårt pedagogiske arbeid og vi jobber med rammeplanens fagområder på tvers av f. eks prosjekter og daglige gjøremål. Gjennom ulike skriv som dere foresatte mottar i løpet av året vil dere oppleve at det henvises til rammeplan og vil være med på å vise hvordan vi jobber. Foreldresamarbeid!!!!!!!!!!!! Samarbeidet med foreldrene er en helt sentral del av arbeidet i barnehagen. Tronvik Gårdsbarnehage skal derfor legge vekt på tilstedeværelse, forståelse og åpenhet i dialog med foresatte. Vi ønsker å skape et nært og konstruktivt samarbeid med foreldrene, et samarbeid som bygger på tillit og åpenhet slik at begge parter kan informere hverandre om forventninger og erfaringer. Dette er svært viktig for barnets trivsel i barnehagen og for vår mulighet til å møte barnets utvikling på best mulig måte. Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldrenes representanter i SU blir valgt på det første foreldremøtet i nytt barnehageår. Vi bruker blant annet Facebook og MyKid som kommunikasjonsverktøy mellom barnehage og foreldre.! Barns medvirkning Medvirkning handler om å la barna virke med i det som angår dem i deres omgivelser. De skal erfare at deres meninger og behov tas hensyn til og at det lønner seg å si ifra. Barna skal oppleve å bli sett, hørt og forstått i det daglige, i tillegg til at de skal ha innflytelse på barnehagens plan- og vurderingsarbeid. Det å la barn delta aktivt i dette arbeidet innebærer noen etiske dilemmaer for oss ansatte. Vi skal la barna være aktive, uttrykksfulle deltakere samtidig som vi skal beskytte dem, vise omsorg og ta ansvaret for helheten. Selv om barna har innflytelse er det vi voksne som har ansvaret. Så langt det er mulig vil vi legge til rette for at barna skal involveres i planleggings- og vurderingsarbeid. Dette gjelder for eksempel for de ulike arrangementene i barnehagen og for primærgruppenes innhold. Vi skal også legge til rette for at barna får den tiden de trenger, for eksempel til lek og andre gjøremål som for eksempel å høste inn solsikker og poteter. Det skal være rom for å stoppe opp på veien når vi er på tur og i det hverdagslige under påkledning, måltidet og i samtaler med store og små. Tid er hovedsamarbeidspartneren til barns medvirkning, og vi må arbeide hardt for å ikke bli negativt påvirket av tidsklemma. En viktig bevissthet å ha med seg i arbeidet med barn er at det er mye tolkningsarbeid. Hva kommuniserer egentlig barna til oss, hva vil de og hvilke behov har de egentlig? Dette er et vanskelig etisk arbeid som gir oss voksne mye makt. Det er viktig at vi skaper rom for at barna får uttrykke seg slik at vi kan forstå de best mulig samt at vi er åpne for egne feiltolkninger og kan raskt gjøre endringer i her og nå situasjonen. Å bli feiltolket er også en viktig læringserfaring for små og store å ha med seg, og det å kunne innrømme at man tok feil er en verdifull egenskap. Lek I 2019 kan vi fortsatt påstå at fokuset på leken i barnehagen er viktigere enn noen gang! Vi ønsker i vår barnehage å ivareta leken og gi den en sentral plass i det daglige. Gjennom leken blir barn kjent med seg selv og sine omgivelser, de prøver og feiler, utfordrer språket og kroppen uten at det er et stort alvor og press. De leker seg frem til nye ferdigheter og kunnskaper. Leken er også sårbar, det er viktig for barn å få være med og det kan være tungt å bli avvist. Dette er noe vi gjennom leken kan trekke paralleller til ellers i livet. Dette skaper en naturlig progresjon gjennom leken i barnehagelivet med tanke på språket og utfordringer som barna treffer i leken. Leken er derfor verdifull på mange områder. Ifølge Rammeplanen (Utdanningsdirektoratet, 2017) skal barnehagen gi gode vilkår for lek, barnas egen kultur og vennskap. Leken skal i stor grad være barnestyrt, men det krever likevel våkne voksne som er tilstede enten i selve leken eller på sidelinjen. Om det skulle forekomme behov for hjelp eller veiledning fra en voksen til å oppklare uenigheter eller å ta leken videre slik at den ikke stagnerer er det viktig at voksne er tilstede. Gjennom dette fokuset på lek i Tronvik Gårdsbarnehage ønsker vi at barna skal få utvikle vennskap og gode relasjoner til andre barn, voksne og dyr. 33

34 . Danning I følge Rammeplanen (Utdanningsdirektoratet, 2017) skal barnehagen bidra til å fremme solidaritet og samhold, samtidig som barnehagen skal støtte barna i å være nysgjerrige til omverden og legge til rette for et solid grunnlag for modighet, selvstendighet og ansvarsfølelse i et demokratisk fellesskap. Dette innebærer at barna skal kunne lære seg å ta hensyn til andre og seg selv gjennom felles verdier og normer som er viktige for det samfunnet de lever i. Danningsbegrepet ønsker å bidra til at vi mennesker søker mer innsikt og ser verden med et åpent blikk. Vi må derfor gjøre barna oppmerksomme på ulikheter og likheter, og at vi alle er en del av en større helhet. Det handler også om å ta vare på miljøet og dyr som er viktig i Tronvik Gårdsbarnehage. Vi ønsker å utfordre barna til å kunne ta del i små og store beslutningsprosesser. I Tronvik Gårdsbarnehage ønsker vi å skape daglige situasjoner hvor barna må ta selvstendige valg som angår dem selv, andre og omverden. I denne prosessen skal de få mulighet til å tenke, reflektere, samtale og utforske seg fram til en beslutning. I etterkant kan vi samtale med barna om hvorfor de tok det valget de gjorde, og om de ville valgt annerledes om de kunne ombestemt seg. På denne måten ønsker vi å bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte handling og motstand. Dette er nødvendige kunnskaper for å kunne bidra til endringer i samfunnet, vi vet aldri hva fremtiden bringer. Handlingsplan mot mobbing I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positive samspill med barn og voksne. Barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelpen og støtten de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap. Personalet skal forbygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige spillemønstre. Rammeplanen kap. 3 Tronvik Gårdsbarnehage skal være et godt oppvekstmiljø for alle barn. Her skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, føle seg verdsatt, få venner, oppleve å være en del av at sosialt fellesskap hvor forskjeller og mangfold blir sett på som en berikelse. Vi har nulltoleranse mot mobbing. Vennskap og fellesskap er noe vi jobber med hele året gjennom ulike temaer. Vi har fokus på å gi barna trygget og tro på seg selv gjennom av vi voksne er aktive og ser hvert enkelt barn. Vi oppmuntrer og veileder barna til positive handlinger som å hjelpe andre, vise omsorg og å være en god venn. Leken står sentralt i barnehagen som en viktig arena for å utvikle sosial kompetanse og felleskap. Her må barnehagen og foreldre stå sammen for å skape det beste inkluderende leke- og læringsmiljøet for barna. Tronvik Gårdsbarnehage har utarbeidet handlingsplan mot mobbing, handlingsplanen ligger i sin helhet på MyKid. Omsorg I Rammeplanen står det at omsorg er en forutsetning for barnas trivsel og trygghet og for utvikling av nestekjærlighet og empati. Dette forteller noe om hvor essensielt omsorg er for barns livskvalitet. Videre står det i Rammeplanen at barnehagen skal hjelpe barna til å utvikle tillit til seg selv og andre. I Tronvik Gårdsbarnehage kommer dette til syne ved at en voksen for eksempel hjelper eller trøster ved behov. Gjennom dette erfarer barna at de voksne i barnehagen er der når det trengs. Barna skaper tillit til de voksne. I andre situasjonen hvor barn prøver å mestre på egenhånd kan det være godt å ha en tillitsfull voksen i nærheten. For eksempel et barn som er i ferd med å reise seg på egenhånd, en voksen sitter på gulvet sammen med det, og smiler og betrygger barnet med: prøv, jeg tar deg imot hvis du faller. Slike situasjoner hjelper barna til å skape tillit til seg selv, stole på egne ferdigheter og kunnskaper, og igjen tørre å utfordre seg selv. Å møte trygge og tillitsfulle voksne i barnehagen kan ha stor påvirkning for relasjoner også senere i utdanningsløpet. Hovedmålet er: - Tronvik Gårdsbarnehage skal ha nulltoleranse mot mobbing. Delmål er: - Alle ansatte og foreldre skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. - Barn og voksne skal oppleve et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og mestring. Definisjon: - Mobbing av barn er handlinger fra andre personer som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskap og muligheten til medvirkning. - Det er ikke mobbing ved vilkårlig erting, enkeltepisoder med konflikter eller slåssing, enkelttilfeller av utestenging mm. Dette er noe som kan oppstå i lek, og som oftest ordnes opp i uten problemer for noen av partene. Vi ser uenigheter og det å komme frem til løsninger som en viktig del av utviklingen av sosial kompetanse 34

35 Tilvenning Det å begynne i barnehage er for mange en stor overgang fra livet hjemme med foreldre. Det er derfor viktig hvordan barnehagen møter nye familier og at vi har klare og trygge rammer. Hos oss får barnet en fast ansatt å forholde seg til i den første tiden. Det opplever vi er en god støtte, både for barnet, men også for resten av familien. En langsom og trygg tilnærming til de ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene der foreldrene gradvis trekker seg tilbake når de ser at barnet er trygg på de barnehageansatte. Hvor lang tid barnet trenger før det blir trygt, varierer fra barn til barn. Barnets alder, tilknytning til foreldrene og barnets ønske om kontakt, er viktige momenter å ta hensyn til. I besøksukene får foreldre og barn mulighet til å komme på besøk til barnehagen før barnehagestart. Dette skaper gode forutsetninger for at barnet skal bli trygt og kjent og for at overgangen til barnehagen blir mykere. Barnet trenger tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inneområde, slik at det vet hvor det skal leke, spise og sove. Dette er en fin mulighet for både barnet og de foresatte til å danne seg et lite bilde av barnehagehverdagen. Våre tanker og rutiner rundt tilvenning blir godt informert om til alle foresatte som skal begynne hos oss. Også barn som allerede går i barnehagen, vil ha behov for en gradvis tilvenning når de bytter avdeling i barnehagen. Mange småbarn har også behov for en gradvis overgang etter langt fravær som for eksempel etter sommerferien. Dette kommer også tydelig fram i ny Rammeplan. Overgang barnehage skole! Barnehageåret er det 16 barn som har sitt siste år i barnehagen før skolestart. Hos oss heter denne gruppen Naturvennene. Vi følger Moss kommunes rutiner for overgang barnehage skole. Moss kommune skriver på sin hjemmeside; Moss kommune har et årshjul for overgang barnehage-skole/sfo. Årshjulet forpliktet både barnehager og skoler til et systematisk og regelmessig samarbeid siste året før skolestart, der hovedmålet er å sørge for god sammenheng i overgangen fra barnehage til skole slik at barnets behov for trygghet i overgangsprosessen blir ivaretatt og opplæringen kan tilpasses det enkelte barn fra første skoledag. Vi følge også Moss kommunes språktilbud siste året. Barna skal få økt sin språklige kompetanse gjennom varierte språklige erfaringer slik at de får et best mulig utgangspunkt for lese- og skriveopplæringen. Språktilbudet består av ulike teama gjennom året som vi tilpasser vår hverdag i Naturvennene. De som har barn som går på Naturvennene vil få mer informasjon om dette på foreldremøte på høsten. Dere kan også lese mer om vår pedagogikk og organisering for Naturvennene under et annet kapittel i årsplanen. På hjemmesiden ligger Moss kommunes årshjul og språktilbudet. Digital praksis Rammeplan 2017 skriver at personalet blant annet skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk og å ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk. Vi skal legge til rette for at barn utforsker, lærer og selv skaper gjennom digitale uttrykksformer. Vi i Tronvik Gårdsbarnehage har et bevisst forhold til bruk av digitale hjelpemidler. Vi har ikke vår hovedsatsning liggende på dette tema, da vi gjennom flere diskusjoner i personalgruppen har kommet frem til at vi heller ønsker å fokusere på fysisk aktivitet. Vi ser også at de aller fleste barn har god tilgang til digitale hjelpemidler hjemme. Når det er sagt jobber vi med IKT gjennom bruk av bilder, hente ut informasjon på internett, bruke MyKid og å lage digitale småfilmer med bruk av filmkamera. Personalet har et bevist forhold til hvordan vi snakker med barna når vi henter informasjon på internett og sammen med barna setter vi spørsmål til hva som står der. For er det slik at alt som står på google er korrekt? Vi er med på å skape et bevist forhold 35

36 Bursdagsfeiring i barnehagen! HIPP HURRA Flagget er hengt opp utenfor avdelingen og det henger ballongen på plassen din i garderoben. Smilet ditt kommer fram. Barn og voksne kommer bort og gratulerer deg. I dag er det din dag i barnehagen. Vi pynter kronen din og synger bursdagssang, sender opp raketter eller ballonger for deg. En for hvert år du har blitt eldre. Til frukt får du ditt eget glass med masse fristende frukt. Høydepunktet for dagen er vel når bursdagsfrosken kommer en tur på besøk. Han kan finne på mange ulike sprell, og har somregel såpebobler som en overraskelse til deg! Hipp Hip Hurra! Invitasjoner: I barnehagen har vi stort fokus på inkludering. Vi har selvfølgelig stor forståelse av at man ikke kan invitere hele avdelingen. Vi oppfordrer foreldre til å ha fokus på inkludering når dere inviterer til barneselskap. Spør gjerne personalet om råd dersom dere ønsker det. Så fremt man ikke skal invitere hele avdelingen til feiring ber vi om at bursdagsinvitasjoner blir delt ut privat og ikke i barnehagetiden, slik at vi unngår at barn som ikke blir invitert føler seg utestengt. Å feire bursdag i barnehagen er gøy. Og selvfølgelig er det stas å bli et år eldre... De minste har tilrettelagt feiring, litt i forhold til hva de skjønner av dagen. Noen liker ikke å sitte på bursdagsstolen alene, mens andre stråler og vet å sole seg i glansen. Det er stor forskjell på de små. Det er lenge siden kake/is/søtsaker ble historie hos oss. Vi ønsker å ha fokus på sunt kosthold og gjør derfor litt ekstra ut av fruktmåltidet. Vi ser at fruktglasset betyr mye for de å få. Vi regner med at de koser seg hjemme med familie og venner med kake, is og det de aller helst vil ha på sin spesielle dag. Vi håper og tror at dette er bursdagsfeiringer som barnet kan glede seg til, og som gir det en følelse av å være i fokus den aktuelle dagen! 36

37 Turer i nærmiljøet På vei ut av porten kjenner man den gode lukten, lukten av saltvann! Noen av barna tar beina fatt, noen klatrer opp på hengeren i ATV. Spenningen er uansett stor, hvor går turen i dag? De voksne har laget en god plan, men selv de synes det er vanskelig å velge. Jeløy har mange steder å by på, la oss først se på noen fakta. Jeløy er en øy i Moss kommune, og er en av de største øyene i Ytre Oslofjord. Det er egentlig en halvøy hvor som er gravd ut med en kanal mellom Værlebukta og Mossesundet. Øyas høyeste punkt er Rambergåsen på 140,2 meter over havet. Jeløya har en av landets rikeste floraer, og det er flere landskapsvernområder og naturreservater som følge av den enestående naturen. Tilbake i Tronvik gårdsbarnehage står vi fortsatt og skal velge, la oss se på noen av valgene vi kan ta. Noen barn snakket om krabber på morgenkvisten, vi lar kanskje turen gå ned til stranden der Tronvik Gaard har eget båthus med et flott område rundt, brygge og stand som barnehagen får bruke. Her ligger det an til lange gode dager, både i solskinn og regn. De fleste kan bare drømme om slike dager. Noen dager tar vi også ut kanoen og later som vi er på sjørøvertokt eller vitenskapsmenn som jakter på nye fugler... det er bare fantasien som kan sette en stopper! En annen dag har vi kanskje lyst å oppleve kunst og natur i skjønn forening. Da kan vi ta den korte veien bort til Alby. Her er det store naturområder og mye annet å utforske. På vei til Alby kan vi stoppe i Grønli skogen, en magisk skog som mange barn har som sin favoritt. Er vi heldige møter vi på vår nabobarnehage Andersrød, og vennskap på tvers av barnehager kan skapes. I området rundt Alby er det ulike strender og turmuligheter. En annen dag kan det blåse veldig på Tronvik. Erfarende barn forslår at vi går ned på stranda mot Gullholmen. Det er alltid en strand eller skog som vi kan utforske i nærmiljøet vårt. Når du kommer til oss kan det hende du møter en gruppe barn på vei mot bussen. De skal reise til byen for å utforske bylivet. En lesestund på biblioteket, en tur innom lekeplassen ved kirken, skøyter i kirkeparken, eller kanskje man er invitert på teater på Kirkeparken skole. Er det september, er det stor sannsynlighet for at de er på vei til brannstasjonen, kanskje de går av ved Nesparken og rusler langs Vannsjø, innsjøen som deler Moss, Rygge, Råde og Våler. Her kan de oppleve andre fugler, fisker og planter som har sitt tilholdssted ved eller i ferskvann. Kanskje du ikke har lyst på langtur i dag? Da har vårt egent uteområde mye å by på, med grillhytte og multihus er mulighetene mange, og dyrene som går fritt skaper mye glede. Eller kanskje man har lyst å være aktive i dag, da kan man gå til barnehagens aktivitetsrom på låven. Det var nytt i januar 2018, og byr på muligheter for all type bevegelse. Vi har sagt det før, og sier det igjen. Det kan hende vi har en av landets beste plasseringer av vår barnehage! Helt nede ved vannet i hjørnet av det største jordet, nærmest Jeløy Radio, finner man barnehagens stamplass. Her har vi bygd opp et fantastisk område med lavvo og ulike naturlekeaparater. Alle barna i Tronvik Gårdsbarnehage skal ha et forhold til denne plassen og få oppleve alt den har å by på. Stamplassen er vårt hovedsatsningsområde når det gjelder å være på tur og vi har alle forpliktet oss til å bruke plassen for å skape magiske barndomsminner. Kom gjerne ned og si hei til oss. Er du heldig lager vi varmmat på bålet og en smakebit er ikke da så langt unna. I løpet av våren 2019 vil det også til tider være sauer sammen oss der nede! 37

38 Personalutvikling MÅL: Barnehagen skal til enhver tid ha en kompetent, engasjert og dedikert personalgruppe. Hvor felles mål er å skape den beste barnehagen for barn, foreldre og kollegaer. En barnehage kan ha gode utområder, flott barnehagebygg og de beste turmulighetene, men til syvende og sist er det de ansatte det kommer an på. De må forvalte mulighetene og ha kompetanse og drivkraft til å ville skape det lille ekstra hver dag. I vår barnehage kaller vi det X faktor. Ledelsen skal legge til rette for målrettet arbeid med kompetanseheving. Dette gjøres i stor grad gjennom personalmøter og planleggingsdager, men vi skal også så langt det lar seg gjøre økonomisk støtte personal som tar relevant utdanning / kurs. I tillegg til dette deltar vi på ulike kurs gjennom barnehageåret som er relevant, blant annet kurs gjennom PBL (Private barnehagers landsforbund), Fylkesmann og Moss kommune. I personalgruppen i Tronvik Gårdsbarnehage har vi mye kompetanse innen ulike området, dette er en styrke hos oss, og vi bruker hverandre til intern opplæring. Et spesielt ansvar for å utvikle barnehagen faglig ligger hos lederteamet. 38

39 Miljøfokus Tronvik Gårdsbarnehage er sertifisert Miljøfyrtårbedrift, det skal være med på å bidra til fokus på bærekraftig utvikling. Rammeplan 2017 sier Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det Vi har et stort ansvar som vi må være oss beviste, og vi skal gjennom pedagogiske opplegg gi barna gode holdninger og forstå ansvaret vi har. Gjennom barna vil også dette kunne påvirke foresatte til gode holdninger i hvert enkelt hjem. Dette året skal vi sette ekstra fokus på miljø i hverdagen. Hvordan kan små endringer gi store resultater for miljøet?. Vi kaster ikke søppel i naturen, og tar med oss en pose til å samle vår eget søppel og det vi finner. Vi har respekt for alt levende. Vi etterlater oss ikke skader i naturen, og det skal ikke være lett for andre å se at vi har vært der. Vi er til daglig opptatt av å sortere søppel, egnet restavfall til dyrefor og vi komposterer sammen med barna. Vi tar i bruk det vi har rundt oss i stedet for å kjøpe nytt. Vi har strømfri dag og strandryddedag. Det er de voksnes oppgave å overføre gode miljøholdninger til barna. 39

40 Sikkerhet i barnehagen Trygge rammer og sikkerhet for barn og personal er hver dag på agendaen til barnehagen. Ledelse, personal og foreldre har et felles ansvar for at alle barn har trygge dager i barnehagen og på vei til og fra hjemmet. Barnehagen har sitt HMS system i noe som heter PBL Mentor, her er det daglige sjekkrutiner som gjøres og dokumenteres. Eventuelle avvik går direkte til ledelsen, slik at de kan behandles og lukkes fortløpende. HMS systemet vårt er digitalt og sørger for at rutiner må følges i en travel hverdag og innebærer alt fra blant annet rutiner på tur til brannrutiner i bygget. Barnehagen har ulike tilsyn i løpet av et kalenderår. Branntilsyn, EL tilsyn og lekeplasstilsyn er noen av dem. De sørger for å se at barnehagen jobber strukturert med HMS og i henhold til lovverket. Personalet gjennomfører livredingskurs en gang hvert år. Nytt av året 2018 var at vi gjennomførte livredningskurset på vår egen strand. Dette ga oss kompetanse og erfaring med å praktiserer livredning der vi faktisk er slik at vil skal være rustet ved en eventuell ulykke der vi faktisk ferdes. Dette er pålagt at alle ansatte deltar på et slikt kurs for å kunne ferdes ved vannet. Kurset inneholder også elementer som inngår i vanlig førstehjelp, som f. eks fremmedlegemer i halsen. Forebygging er den viktigste jobben for å unngå ulykker. Foreldre må sørge for at barn er sikret i bil, at de bruker hjelm når de sykler og at porten lukkes når man bringer og henter i barnehagen. Sørg for at barna er forsvarlig kledd, ikke bare når det gjelder varme og tørreklær, men forbygg kvelningsfare ved at barn ikke har kjeder, snorer i halsen på gensere eller skjerf. Hvis det er forhold som foreldre, andre besøkende reagerer på, er det viktig 40

41 Barnehagens vurderingsarbeid Barnehagens arbeid skal vurderes av foresatte, ansatte og barna. Det blir også ført årlig tilsyn fra forvaltningskontoret i Moss Kommune. Dokumentasjon er et viktig redskap for utvikling av barnehagens kvalitet. Vi presenterer fotografier og barnas arbeider for foreldrene, og bruker i tillegg praksisfortellinger til refleksjonsarbeidet i personalgruppa. Ved hjelp av samtaler med barna skal deres erfaringer og synspunkter også inngå i vurderingsgrunnlaget. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Etter hver måned blir månedsplaner evaluert på avdelingsmøter. Vi går da gjennom arbeidet med satsningsområde, tema, mål og metode, og evaluerer hvordan dette har fungert på avdelingen. Vi ønsker å ha en åpen og konstruktiv dialog med foreldre, og er glad for å motta ros og ris underveis. Barnehagedrift har mange sider, og de foresatte ser barnehagen med andre øyne enn det vi som arbeider her gjør. Vi anser derfor foreldrekontakten som et av våre viktigste vurderingsredskaper. Ideer og innspill fra dere foreldre er derfor av stor verdi for oss. Vurdering fra foresatte foregår gjennom: den daglige foreldrekontakten foreldresamtaler og foreldremøter via samarbeidsutvalget (SU) spørreundersøkelse/brukerundersøkelse Personalets vurderinger foregår gjennom: avdelingsmøter ledermøter personalmøter/planleggingsdager medarbeidersamtaler spørreundersøkelse 41

42 Samarbeidspartnere Tronvik Gårdsbarnehage har gode og lojale samarbeidspartnere. Partnere som gir oss en trygghet i hverdagen, både ved utfordringer men også i det å hele tiden ha utvikling i egen barnehage. Noen av samarbeidspartnerne er også viktige i forhold til dere foreldre / foresatte. Vi presenterer her noen av våre viktigste samarbeidspartnere barnehageåret PIM Private i Moss Private barnehager i Moss har et godt samarbeid og jevnlige møter der vi deler tanker, ideer og enes om felles planer for barnehagene i Moss. Det kan være arbeid opp mot politikere, myndigheter eller andre parter det er viktig å påvirke. Kompetanseheving på tvers av barnehager er også et viktig stikkord. PBL Private barnehagers landsforbund En av våre viktigste samarbeidspartnere, spesielt for ledelsen. De sitter med kompetanse innenfor alle områder for barnehagedrift, f eks HMS, personalledelse og lovverk. Barnehagen har også regnskapet og bedriftshelsetjenesten gjennom PBL. PPT Pedagogisk Psykologisk tjeneste Jobber sammen med oss i forhold til sosial kompetanse, atferdsvansker, lekekoder og samspill med andre barn. I tillegg kommer de inn og bidrar innenfor språk. Det er også PPT som gjør utredning av barn og eventuelt gir vedtak til ekstraressurser. Når vi samarbeider med PPT om et barn, vil foreldre og foresatte alltid være involvert i prosessen. Pedagogisk senter; Dersom PPT gir vedtak er det pedagogisk senter som sender ekstraressurs. De står også bak PMTO, som er et tilbud om foreldrerådgivning / veiledning i hjemmet. PS; Det er endringer på gang i både PPT og pedagogisk senter i forbindelse med kommunesammenslåing. Dette vil komme mer info om dette på Moss kommune sine hjemmesider. Barnevernet Barnehagen søker barnevernet om råd og veiledning og har meldeplikt når vi blir urolige eller får en bekymring for barns omsorgssituasjon eller utvikling. Barnevernet kan også brukes til veiledning i hjemmet og kan gi økonomisk støtte til tiltak for barn, f eks til barnehageplass. Barnehagemyndigheten i Moss Barnehagemyndigeten utfører blant annet tilsyn i barnehagen og har hovedansvaret for barnehageopptaket i kommunen. I tillegg er de samtalepartnere som skal hjelpe til med å veilede ved behov. BI Handelshøyskolen Dette barnehageåret tar Hilde og Øystein Nasjonal lederutdannelse. En utdannelse som er en stor satsning for å øke kvaliteten i alle barnehager i Norge. Utdannelsen er samlingsbasert, og skal fint la seg gjennomføre ved siden av våre 100% stillinger. 42

43 Kostholdet i Tronvik Gårdsbarnehage Tronvik Gårdsbarnehage ønsker å fokusere på et sunt kosthold fordi vi mener som rammeplanen at det er viktig å etablere gode vaner og handlingsmønstre allerede fra barnehagealder. Barn i dag lever i et samfunn hvor tilgjengeligheten til søtsaker og usunn mat er stor. Det er vår oppgave i samarbeid og forståelse med hjemmet å legge til rette for at barna får i seg riktig næring i forhold til Helsedirektoratas retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Vår pedagogiske jobb er å lede barn på veien til å få et helhetlig bilde av hvordan kropp, mat, bevegelse og helse henger sammen slik at de kan vokse opp, bli trygge i sin egen kropp og få gode vaner som varer livet ut. Vi ønsker også gjennom vårt arbeid å gi barna et innblikk i bærekraftig utvikling, om hva vi spiser og hvordan maten havner på bordet. Vi skal så et frø, og hjelpe barna til å forstå at dagens handlinger kan få konsekvenser, -gode og dårlige, for fremtiden. Barnehagen serverer tre måltider om dagen. Det vil være et varmt, godt og sunt måltid minst to ganger i uken. Vi følger Helsedirektoratas tallerkenmodell som du kan se til høyre på denne siden. Gårdslivet og vitaminhagen byr på mange muligheter når det gjelder kosthold, bevegelse og bærekraftig utvikling. Vi ønsker at vitaminhagen skal pirre barna til å prøve nye smaker. Farger og smaker setter i gang flere sanser og nysgjerrigheten øker for å prøve noe nytt. De tørr og vi veileder. Potetåkeren gir oss mulighet til å vise det litt tunge utrykket «bærekraftig utvikling» i praksis. Det plantes, vi trenger sol, vi trenger regn, det må jobbes og høstes før vi kan spise. Ansatte er opptatt av og vi følger rammeplanen som sier at vi skal ha med barna på å tilberede maten, enten inne på kjøkkenet eller på bålet ute eller på tur. Barna skal sitte igjen med en følelse av mestring og stolthet når de får skjære med skarp kniv eller bestemme hvordan maten skal serveres. Matglede ligger i alle ledd, igjen er helheten av arbeidet med måltidet med å gi barna en bredere forståelse av nytten og glede ved et måltid. Vi følger også Helsedirektoratas anbefalinger og råd til bursdagsfeiring i barnehagen. Alle barn får et stettglass 43

44 Naturvennene Det siste året i barnehagen før skolestart samler vi de eldste barna til en gruppe som vi kaller «Naturvennene». Vårt fokus i denne gruppen er vennskap og å skape gode relasjoner mellom barn i samme skolekrets. Vi bruker naturen mye som læringsarena. Dette er noe som gjenspeiler navnet til gruppen. Vi ønsker å gi barna best mulig forutsetninger for å meste overgangen til skolen på en positiv måte, og ha en trygg venn ved sin side. I Rammeplanen står det «Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagen på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner». Dette er grunnsteinen for måten vi jobber på. Mål for Naturvennene er; Vi vil at barna skal oppleve overgangen til skolen med glede. Vi vil gi barna et positivt forhold til skolen og vekke deres nysgjerrighet til fagene. Vi vil ivareta barnehagens egenart der leken skal ha høyt fokus i hverdagen, og at leken er barnas læringsarena. Vi vil at barna skal oppleve gode vennskapsforhold og utvikle sin sosiale kompetanse. Vi vil at barna skal være trygge på seg selv, være selvstendige og ha god selvtillit og selvfølelse. Vi vil at barna utvikler sosiale ferdigheter som å kunne lytte, konsentrere seg, ta imot og forstå beskjeder, høflighet, vente på tur og rekke opp hånden. Vi vil at naturvennene skal være et sted hvor man kan være seg selv, tørre å ta ordet og være en del av et trygt felleskap. Vi vil at barna skal oppleve at kroppen deres mester nye oppgaver og at det å bruke kroppen aktivt er gøy og at de i tillegg mester å hvile og være i ro. Moss kommune har laget et årshjul som skal bidra til at barnet får en positiv overgang fra barnehagen og til møte med skolen. Årshjulet tar utgangspunkt i rammeplanen. Metoder, mål og tiltak gir oss ulike verktøy for å gjøre barn nysgjerrig på skolen. Hver barnehage har fått hver sin skole i nærmiljøet de skal samarbeide med. Vi skal ha et tett samarbeid med Refsnes skole. Vi skal besøke skolen og bli med på ulike turer og arrangementer. Vi besøker også andre skoler der våre barn skal begynne. Dette er en god måte for barna å få kjennskap til skolen, og en fin forberedelse til hva som venter de. Dette siste året har vi stort fokus på at barna får med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som gir de motivasjon og et godt grunnlag for å begynne på skolen. Ved å gjøre det siste året i barnehagen ekstra spesielt håper vi barnehagen er vi med på å skape en trygg og god overgang til skolen. Metoder: Det er gull verdt at barna føler og erfarer at det å lære er gøy. Så her kommer naturen og nærmiljøt til å stå sentralt, kombinert med gården, dyra og tid inne på avdeling. Dette siste året i barnehagen skal vi virkelig ha fokus på den frie leken, og vi som jobber med naturvennene skal være aktive veiledere i denne leken. Vi har stort fokus på sosiale ferdigheter og sosial kompetanse. Vi skal gi et systematisk språktilbud og skape nysgjerrighet for å lære og glede over å skulle begynne på skolen. 44

45 Å være liten i Tronvik Gårdsbarnehage «Det er mørkt, og du og barnet tramper lett av dere snøen på trammen før dere går inn i barnehagen. Dere kommer inn, og henger av dere klærne. Barnet vil kanskje ikke ned på gulvet og holder fast i armen din. Inne på avdelingen hører dere glade barnestemmer og en voksen som snakker med barna. Det er frokosttid på avdelingen. Med ett titter et lite barnehode smilene frem og sier «hei». Rett etter kommer en voksen bort, også hun smiler. «Så hyggelig å se deg, vi her ventet på deg». Plutselig var det ikke så vanskelig å slippe armen din likevel. For mange små barn er barnehagen det første møte med den store verden. En milepæl etter å ha tilbragt det første året med sine foreldre. I Tronvik Gårdsbarnehage er vi ydmyke og glade for at vi kan være med på å gi barnet ditt det beste utgangspunktet for dette nye, spennende livet som venter. Vi vet at å skape trygghet og en nær, god relasjon til barnet er det viktigste jobben vi kan gjøre. Jeg er ferdig med frokosten, og går ned på gulvet. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg ser en ball som lgger på gulvet. Jeg går frem til den og løfter den opp. Jeg kaster den lett ned på gulvet, den triller mot en voksen som sitter der. Den voksne triller ballen tilbake, den treffer foten min. jeg ler og triller ballen tilbake. Plutselig hører jeg noe i den andre enden av avdelingen. Det er noen som spiller gitar. Jeg sliper ballen og løper bort, og lytter. To andre barn står og danser. Jeg begynner også å danse vi er sammen Vi er voksne som er sammen med barna, vi er på gulvet fordi vi vet at det er der mesteparten av leken til småbarn er. Voksne på småbarnsavdeling i Tronvik Gårdsbarnehage er kompetente og trygge voksne, vi er nærværende og omsorgsfulle som alltid vil barnets beste. Vi vet at tilstedeværende og oppmerksomme voksen, med trygge fang og krabbe opp i, har betydning i et småbarns liv. Vi har kompetanse på småbarn, og vet hva som er best for å legge et godt grunnlag for lek, vennskap, relasjoner og utvikling. Du hører kakling og en sau som breker. «bæ» sier du, og den voksne svare. «ja hører du sauen? Skal vi gå bort til den?» Dette er favoritt tiden i barnehagen. Vi er ute og kan leke og hilse på alle dyrene. Du tar hånden til den voksne og går bort. Du rygger litt, sauene er så store! «Det går bra» sier den voksne, «jeg er sammen med deg. Vi kan stå utenfor gjerdet og hilse på» Det skal være godt å være liten i Tronvik Gårdsbarnehage. 45

46 Et barn i Tronvik Gårdsbarnehage skal oppleve: å klatre i trær å leke i høyt gress å hoppe i vannpytter å kjenne lukten av skogbunn å kjenne nærhet til dyr å spise av naturen å høre fuglesang å fiske krabber en stille sommerdag å rulle i nedoverbakke å spise ute i snøvær å bygge demninger i regnvær å fly med drager å ake fort på akebrett Et barnehagebarn skal føle: Nysgjerrighet Trygghet i naturen Smådyr i hånden At naturen er en naturlig del av hverdagen Gleden ved å samle Hvordan det er å overskride egne grenser Fordypning Sand, jord, søle og vann Ro ved å ligge og kikke opp på himmelen Gleden ved å sitte i et tre. Et barnehagebarn skal møte: -gården, skogen og sjøens lyder -lukten av regn -liv og død -historier fra naturen -alle typer vær -stranden, skogen, engen -is på vannpytter Et barnehagebarn skal lære: Å bruke kniv og sag Å kjenne navnet på noen dyr, fugler, trær og insekter Hvor maten kommer fra At man ikke skal sparke i en maurtue Å kjenne til dyrene omkring oss Årstidenes ulike karakterer Å lage ting fra naturens materialer Å kle seg fornuftig Å holde naturen ren Å tenne et bål, holde liv i det og omgås ilden med respekt 46

47 Ansatte: Småspirene E-post: Tlf: , tast 1 Pedagogisk leder 100% Veronica Kvarme Barnehagelærer 100% Melanie K Moldvær Assistent 80% Christine S. Anthonsen Assistent 80% Torill Aasen Jodalen Assistent 90% Hanne Sandnes Assistent 50% Martine Skuterud 47

48 Ansatte: Lillefjøset E-post: tlf: , tast 4 Pedagogisk leder 100% Linda Nordkvelle Barnehagelærer 100% Renate Skar Assistent 100% Daniela Sivia Barne- og ungd.arbeider 100% Trine Skarsem Pedersen Assistent 40% Yvonne Kristiansen Barne- og ungd.arbeider 80% Britt Karlbom 48

49 Ansatte: Høyloftet E-post: Tlf: , tast 2 Pedagogisk leder 100% Cathrine Fundingsrud Barnehagelærer 100% Ingunn Grimastad Assistent 80% Renee K Bjerke Assistent 70% Kristin Danielsen Barne- og ungd.arbeider 70% Linda Haug 49

50 Ansatte: Bingen E-post: Tlf , tast 3 Pedagogisk leder 100% Henrik Stokkebø Barnehagelærer 100% Karin Stenquist Assistent /kokk 100% Tine Flognfeldt Assistent 90% Lena Måleng Assistent 40% Ida Brokhaug Barne- og ungd.arbeider 30% Linda Haug 50

51 Ansatte: Naturvennen E-post: Tlf , tast 5 Pedagogisk leder 100% Julie Bjerke Andreassen Barne- og ungd.arbeider 100% Simen Løken Økland Barne- og ungd.arbeider 100% Andre Helle 51

52 Ansatte: Kontoret/ledelsen Styrer/leder: E-post: Øystein Brogård, barnehagelærer Solstadveien Larkollen Tlf: , tast 6. Privtlf: Eier/leder: E-post: Hilde Sofie Hjelseth, barnehagelærer, agronom Kortbølgen Moss Tlf:

53 Vaktmester/rådgiver og «alt mulig mann»: Lars G Strømmen Noen av våre faste vikarer: Melinda K Bjerke Nathalie Tiemens Julie Tollefsrød Nora Strømmen Hjelseth 53

54

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2019/2020 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Årsplan Tronvik Gårdsbarnehage. Der spirer får gro

Årsplan Tronvik Gårdsbarnehage. Der spirer får gro Årsplan 2018-2019 Tronvik Gårdsbarnehage Der spirer får gro Innholdsfortegnelse Generelt Forord side 3 Barnehagens pedagogikk og grunnverdier side 4 Læring side 4 Progresjonsplan side 5 Barnehagens verdilogo

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2018-2019 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018-2019 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2018/2019 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2019-2020 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo. Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017

Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo. Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017 Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2018. Hei alle sammen! Håper dere alle har kost dere og hatt en nydelig påske! Utrolig kjekt å se alle barna igjen, vi merket stor utvikling hos mange barn, både språklig

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017

Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017 Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017 Hovedmål Barnehagens visjon; Vennskap, Mangfold og Fellesskap Evaluering av februar og mars Etter noen utfordringer knyttet til bemanning på avdelingen i januar,

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i PingVinn barnehage. Vi i PingVinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage

Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage 2018/2019 1 Nesbru Barnehage er en privat barnehage som eies av Nesbru kvinne og familielag. Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med høyt service nivå og kvalitet i alle

Detaljer

TLF e-post:

TLF e-post: TLF 40468371 e-post: loenneberget@yahoo.no www.lonneberget.barnehage.no 2018-19 LØNNEBERGET BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 AKTIVITESPLAN 2018-19 1 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I LØNNEBERGET BARNEHAGE! I årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

ÅRSPLAN del II NYGÅRD BARNEHAGE

ÅRSPLAN del II NYGÅRD BARNEHAGE ÅRSPLAN del II 2018 2019 NYGÅRD BARNEHAGE Denne årsplanen gjelder for: Furua, Kløverenga og Bjørka Furua: 40 41 46 15 Kløverenga: 94 50 60 33/ 38 33 41 67 Bjørka: 94 50 60 32/ 38 33 41 64 ENHETSLEDER:

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR MÅI. Vi ser tilbake på april:

MÅ NEDSPLÅN FOR MÅI. Vi ser tilbake på april: MÅ NEDSPLÅN FOR MÅI Vi ser tilbake på april: Tema for april var vår og målet vårt for barna var at de skulle bli litt kjent med endringer som skjer i naturen når det blir vår. Vi ønsket at barna skulle

Detaljer

TILBAKEBLIKK BJØRNEBÆR AUGUST 2018

TILBAKEBLIKK BJØRNEBÆR AUGUST 2018 Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK BJØRNEBÆR AUGUST 2018 ICDP tema 1 Samspillsmetoden ICDP er vår grunnleggende plattform utgangspunkt for vårt pedagiske arbeid med barn. Jente 2 år klarer å klatre opp den

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Skovheim barnehage Lindbâckveien 55, 1163 Oslo 22 28 40 90 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt

Detaljer

På agendaen på barnemøtene har vi hatt tema vennskap, hvordan skal vi oppføre oss mot hverandre og hvordan liker vi å bli behandlet av andre.

På agendaen på barnemøtene har vi hatt tema vennskap, hvordan skal vi oppføre oss mot hverandre og hvordan liker vi å bli behandlet av andre. MÅNEDSPLAN FOR ENDENE I mai har vi fokusert en del på den 17. Ikke bare fordi dette er en stor dag både for store og små, men også fordi det er viktig å vite hvorfor vi feirer denne dagen så stort her

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

EVALUERING OG OPPSUMMERING AV MAI. Storsamling

EVALUERING OG OPPSUMMERING AV MAI. Storsamling EVALUERING OG OPPSUMMERING AV MAI Vi forberedte oss til 17. mai ved å ha samlinger der vi snakket om at på 17.mai så feirer vi Norges bursdag. Vi har sett på bilder av hva vi bruker å gjøre på 17.mai og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

LADEMOEN ÅRSPLAN 2018/19

LADEMOEN ÅRSPLAN 2018/19 LADEMOEN B A R N E H A G E TRONDHJEMS ASYLSELSKAP ÅRSPLAN 2018/19 ÅRSHJUL 2018/19 Aktivitet Førskoleklubb Beskrivelse Alle førskolebarna har eget opplegg gjennom hele året. Egen plan utarbeides for dette.

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Periodeplan for mai, juni og juli 2019 Hompetitten

Periodeplan for mai, juni og juli 2019 Hompetitten Periodeplan for mai, juni og juli 2019 Hompetitten Hva vi gjorde i forrige periode: Avdelingen tok for seg fortellingen «Du er en luring, Albert Åberg». I fortellingen kjeder Albert seg og pappa kan ikke

Detaljer

Periodeplan for ekornbarna juni 2017

Periodeplan for ekornbarna juni 2017 Periodeplan for ekornbarna juni 2017 Hva har ekornbarna gjort i april og mai. Vår og sansene våre Naturens mangfold kommer virkelig til syne om våren. Alt våkner til liv, fuglene kommer tilbake, og blomstene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Springkleiv barnehage AS 1. Hvordan jobber vi forebyggende? 2. Hvordan handler vi, om mobbing skulle skje? 3. Voksenrollen Definisjon på mobbing i barnehagen: «Mobbing i barnehagen

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for TUSSEBO 2015

Årsplan for TUSSEBO 2015 Årsplan for TUSSEBO 2015 I Høyjord barnehage har vi valgt å ha fokus på to hovedområder fra rammeplanen i år. Det ene er «Kommunikasjon, Språk og tekst» og det andre er «Natur, miljø og teknikk». Vi på

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Månedsbrev fra Askeladden november 2017

Månedsbrev fra Askeladden november 2017 Månedsbrev fra Askeladden november 2017 Hei alle foreldre og foresatte på Askeladden! Da var tiden kommet for å oppsummere enda en måned. Siden sist har det vært litt forandringer i forhold til barnegruppen.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Periodeplan for juni 2019

Periodeplan for juni 2019 Periodeplan for juni 2019 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 23 Blåbær:Brede 3 4 5 Vi rydder, soper og pynter 6 Vi rydder, soper og pynter 7 Sommerfest i Stokkadalen, 24 Blåbær: Emmy 10 2. pinsedag

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Lov om barnehager 2 Barnehagens innhold: Mål utelek:

Lov om barnehager 2 Barnehagens innhold: Mål utelek: Lov om barnehager 2 Barnehagens innhold: «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå,

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2018

HÅNDTRYKKET AUGUST 2018 HÅNDTRYKKET AUGUST 2018 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 13. 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG 34 20. Lekegrupp er 35 27. Lek ute og inne Musikk 21. Eventyr 28. Eventyr Barnehagen stengt 22. 16. Velkommen

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Velkommen tilbake til et nytt barnehageår, håper alle har hatt en god ferie Vi vil ønske velkommen til F. og N. som nå skal begynne hos oss, og til M., S., E. og C. som kommer fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET AUGUST 2018 Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet! August nærmer seg slutten og vi har hatt noen interessante uker her på Skjoldet. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årshjul Lerka

Årshjul Lerka Årshjul Lerka 2018-2019 AUGUST 2018 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 30.7 31.7 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 Nytt barnehageår starter 32 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8 33 13.8 14.8 15.8

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Månedsplan Mai Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 01. Barnehagen stengt. Formingsaktivitet. 08 Formingsaktivitet.

Månedsplan Mai Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 01. Barnehagen stengt. Formingsaktivitet. 08 Formingsaktivitet. Månedsplan Mai 2019 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 01 02 03 18 Barnehagen stengt Formingsaktivitet 19 06 Heilie 3 år 07 2 årsgruppe 08 Formingsaktivitet 09 Varm mat 10 20 Tilvennings uke Fra

Detaljer

Årsplan Ole Brumm Familiebarnehage 2018/2019

Årsplan Ole Brumm Familiebarnehage 2018/2019 Årsplan Ole Brumm Familiebarnehage 2018/2019 Velkommen til barnehageåret 2018/2019. Denne årsplanen er ment å være en informasjon om hva Ole Brumm Familiebarnehage er og hva vi vil satse på gjennom dette

Detaljer

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning.

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning. Kidsa Øvsttun Progresjonsplan Kropp, bevegelse, mat og helse Kommunikasjon, spra k og tekst Natur, miljø og teknologi Ruste barn for fremtiden Lek med venner Friluftsliv for alle Mat Med Smak Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅRSPLAN. Norlandia Stadionparken barnehage

ÅRSPLAN. Norlandia Stadionparken barnehage ÅRSPLAN Norlandia Stadionparken barnehage 2019 2 INNHOLD Velkommen til oss 4 Våre verdier 5 Pedagogisk kvalitet 5 Kunnskap & innovasjon 6 Fagområdene 7 Overgang til skolen 7 Observasjon, dokumentasjon

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE MÅNEDSPLAN FOR ENDENE Så har vi gleden av å ønske velkommen til et nytt barnehageår. Vi i personalet gleder oss til å arbeide med den flotte gjengen som utgjør Endene. Siden sist har A., O. og H. forlatt

Detaljer