Nye teknikker: protonterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye teknikker: protonterapi"

Transkript

1 Nye teknikker: protonterapi Novembermøtet november Einar Waldeland

2 Partikkelstråling ling kontra fotonstråling

3 Hvordan virker strålebehandling? Fotonstråling, protoner og karbonioner er ioniserende stråling og ødelegger cellenes arvemateriale Fotonstråling og protoner har tilnærmet samme biologiske effektivitet Karbonioner har høyere biologisk effektivitet

4 Partikkelterapi er stråleterapi Depth in the body (mm)

5

6 Protoner vsfotoner Protoner Protoner Fotoner Fotoner Protoner Fotoner

7 Take home message Mindre/ingen stråledose til friskvev gir mindre/ingen senskader Man kan øke stråledosen mot svulsten Man kan oppnåønsket stråledose uten åfå for stor risiko for uønskede seneffekter

8 Dagens situasjon: intet norsk senter Henvisning til utlandet: Svært krevende Oversettelse og oversendelse av relevant informasjon tar tid Kommunikasjon (dels ikke-anonymisert) pr epost (og ekspresspost) ofte påkveldstid frem og tilbake Vanskelig med pasienter i multimodale behandlingsforløp Komplikasjoner kan inntreffe

9 Hvem bør b r ha protoner?

10 Estimert behov og indikasjoner Det er internasjonal enighet om at ca % av alle kreftpasienter som skal ha strålebehandling (50-55% av insidensen) vil fået bedre tilbud med protonbehandling Utredningen ifm Skadionanlegget I Uppsala, (Glimelius et al, og en nylig dansk utredning) De norske estimatene er ganske konservative

11 Krefttype Kontrollerte studier Standard Brystkreft Gynekologisk kreft Hode/hals Chordom/chondrosarkom 5-10 Mage-/tarmkreft Prostatakreft 200 Lungekreft CNS Sarkom 5-10 Meningiom 10 Lymfom og thymom Rebestråling/palliasjon Barn Øyesvulster inkludert melanom 25 Nyre og urinveier 30 Totalt

12 Norsk utredning: Partikkelterapi i Norge

13 Partikkelterapi 15.okt jun 2013

14 Styringsgruppa Navn Foretak Stilling Baard Christian Schem Helse Vest Fagdirektør Ivar Eriksen Helse Vest Eierdirektør Nils Herman Eriksson Helse Midt Direktør for helsefag, forskning og utdanning Jan Norum Helse Nord Fagdirektør Bjørn Erikstein Helse Sør-Øst Administrerende direktør ved OUS Sigrun Solberg Helse Vest Konserntillitsvalgt Sissel Alterskjær Helse Nord Konserntillitsvalgt Roy Aleksander Farstad Helse Midt Brukerrepresentant Svein Stølen UiO Prodekan Robert Bjerknes UiB Prodekan Leif Nordbotten Helsedirektoratet Seniorrådgiver Maiken Engelstad HOD Avdelingsdirektør Helga Daae HOD Underdirektør

15 Prosjektgruppa Prosjektet har vært ledet av avdelingsdirektør og professor Olav Mella, som har hatt med seg følgende personer i arbeidet: Navn Foretak Regionalt foretak Stilling Rune Sylvarnes UNN Helse Nord Sjeffysiker Kirsten Marienhagen UNN Helse Nord Seksjonsoverlege/onkolog Anne Dybdahl Wanderås St. Olav Helse Midt Avdelingssjef/med.fysiker Jo-Åsmund Lund St. Olav Helse Midt Avdelingssjef/onkolog Einar Waldeland Oslo Universitetssykehus Helse Sør-Øst Med. fysiker Stein Kvaløy Oslo Universitetssykehus Helse Sør-Øst Professor/onkolog Odd Harald Odland Helse Bergen Helse Vest Kjernefysiker Olav Dahl Helse Bergen Helse Vest Professor/onkolog Geir Pedersen Helse Bergen Helse Vest Sjefingeniør Ludvig Muren UiB Professor/med.fysiker Eirik Malinen UiO Professor/fysiker + et sekretariat fra Helse Bergen

16 Stråleterapi med ulike partikler Potensialet Potensialet fullt fullt utnyttet? utnyttet? Etablert Etablert og og i i utvikling utvikling Lovende Lovende resultater resultater fremtidens fremtidens stråleterapi? str leterapi? Lineærakselerator, OUS, Radiumhospitalet (Elekta) Protonbehandling, Saint Louis (Mevion) Karbonbehandling, Heidelberg (HIT/Siemens)

17 Utbredelse påverdensbasis Behandlingstall utgang 2012 Protonbehandling: pasienter Karbonbehandling: pasienter Totalt med partikkelbehandling: pasienter

18 Alternativene Alternativ 0 kjøpe behandling i utlandet Alternativ 1 Norsk protonterapitilbud 1a Nasjonalt protonterapisenter 1b Tre mindre protonsentre Alternativ 2 Kombinert anlegg proton- og karbonbehandling 2a Nasjonalt partikkelsenter 2b Etappevis: 1b + 2a +

19 Estimert norsk behov uansett alternativ norske pasienter 4 behandlingsrom + 1 forskningsrom Nasjonal kompetanseoppbygning Estimert investeringskostnad Alternativ 1a: MNOK Alternativ 1b: MNOK Alternativ 2a: MNOK

20 3.September 2013: Regjeringen går inn for at det blir bygget tre eller fire anlegg i Norge. I tillegg til Bergen vil Oslo Universitetssykehus og St. Olavs Hospital i Trondheim trolig også få slike anlegg.

21 Hva er dagens status? Helse Vest får i oppdrag å lede idéfase for planlegging av protonsentre i Bergen, Oslo, Tronheim og Tromsø nasjonalt prosjekt. Hver helseregion må finne tomt og finansiering for sitt anlegg. Kompetanseoppbygning må startes.

22 Strålevern Lite erfaring med denne type høyenergistråling i Norge En del erfaring andre steder (USA, Japan, Europa) Energier: Protoner: MeV Karbonioner: MeV/u

23 Akselerator Benyttes enten syklotron eller synkrotron

24 Momenter skjerming Vanlig åbenytte 2-3 meter betong Forskningsrom i Wien: 7meter betong og meget høy energi (800MeV) på protonene. Inngang til bunker dører? Nøytronproduksjon rundt syklotron/synkrotron et viktig tema

25

26 Ett alternativ for rent karbonanlegg.

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus 2014 Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus Leveranse til HSØ 15.10.2014 2 Forsideillustrasjon: Illustrasjon for interesseerklæring partikkelsenter

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

nytt Nyrecellekreft anno 2015 s. 32 Kliniske onkologiske studier i Norge s. 48 Kampen om tungtvannet s. 108

nytt Nyrecellekreft anno 2015 s. 32 Kliniske onkologiske studier i Norge s. 48 Kampen om tungtvannet s. 108 Nyrecellekreft anno 2015 s. 32 Kliniske onkologiske studier i Norge s. 48 Kampen om tungtvannet s. 108 nytt Medlemsblad for Norsk onkologisk forening 1 2015 Årgang 13 Medlemsblad for Norsk onkologisk forening

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2012 I Lungekreftforeningen s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Skandionkliniken - en nasjonal utfordring. Leif Lyttkens Forbundsdirektør

Skandionkliniken - en nasjonal utfordring. Leif Lyttkens Forbundsdirektør Skandionkliniken - en nasjonal utfordring Leif Lyttkens Forbundsdirektør Behandling av kreft Kirurgi Ca 60 % av de som helbredes Strålebehandling Ca 30 % av de som helbredes Cellegiftsbehandling 7-8 %

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet Årsrapport 2011 med strategi 2012 2015 Innhold 5 Generalsekretæren har ordet 6 Styrets beretning 2011 13 Strategi 2012 2015 19 Forskning og oppfølging hånd-i-hånd 21 Skal være vaktbikkje for kortere ventetider

Detaljer

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag?

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag? Søknadsskjema for nasjonale behandlingstjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale behandlingstjenester Helseforetak Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Sorg uten blomster. En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd. Sluttrapport. Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI

Sorg uten blomster. En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd. Sluttrapport. Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI Sorg uten blomster En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd Sluttrapport Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI Forord Omlag 50 % av alle samliv ender med brudd. Årlig omfatter

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTETS NAVN... 4 1 PROSJEKTEIER... 4 2 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 4

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapport for norske stråleterapisentre 2003-2004

Virksomhetsrapport for norske stråleterapisentre 2003-2004 Strålevern Rapport 2006:11 Virksomhetsrapport for norske stråleterapisentre 2003-2004 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Levernes S, Hellebust TP, Johannesen

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Utdanning Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Helsevesenet og kreftomsorgen er i endring. Hvordan klarer utdanningen av kreftsykepleiere å følge med på den raske utviklingen? Vi stilte spørsmålet

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer