STYRER, RÅD OG UTVALG Vedtatt i konstituerende kommunestyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRER, RÅD OG UTVALG Vedtatt i konstituerende kommunestyremøte"

Transkript

1 STYRER, RÅD OG UTVALG Vedtatt i konstituerende kommunestyremøte KOMMUNESTYRET Høyre Irene Heng Lauvsnes, ordfører Kristoffer Amdal Morten Næss Kari Førland Lauvsnes Mads Hjelmen Mona Anita Espedal Leif Ove Voster Nina Helen Hettervik Sveinung Langvik Sindre Marvik 1. Marcus Søyland 2. Olav Hjørungnes 3. Vidar Wollum 4. Lars Jørgen Varnes 5. Tor-Erik Grønlie Olsen 6. Ståle Veland 7. Olav Inge Barkved 8. Jan Meltveit 9. Odd Hermann Hüffmann 10. Audhild Høyvik 11. Arild Viken 12. Audun Mæland Kristelig Folkeparti Bjørn Aril Veland, varaordfører Astrid Norland Trond Hjorteland Arnhild Sørskår 1. Asle Krogevoll 2. Arild Melberg 3. Bjørn Sølve Barka 4. Sveinung K. Fjelde 5. Richard Barkved 6. Gabriel Holta Senterpartiet Alf Henning Heggheim Linda A. Asbjørnsen Frida Apall Leidulf Sigmundstad 1. Arild Gjerde 2. Knud Idsø 3. Magne Jakob Bjørheim 4. Arne Alsvik 5. Gjert Barka 6. Nils Kristian Helmikstøl

2 KOMMUNESTYRET forts. Arbeiderpartiet Torhild Pedersen Arvid Håheim Aslaug Heng Fosse Leif Nieuwejaar 1. Geir Tomasgard 2. Luwam Kelati 3. Ingrid Wågen 4. Merete Heng 5. Karl Stokka 6. Marie Stokka Bygdeliste for Tau og nordbygda Snorre Walde 1. Nils Flage 2. Geir Magnus Tysdal 3. Arne Voster Fremskrittspartiet Petter Korneliussen Kenneth Eriksen Austrheim 1. Kristin Sølvberg Ur 2. Geir Heggland 3. Per Børge Fjelde 4. Odd Rune Malterud Miljøpartiet De Grønne Jan Andor Næss Rødt Åsbjørn Fjelde Kleven 1. Karianne Sørbø 2. Hanne Hunsbeth Jünger 3. Jeanette Torland 1. Tine Askvik Lossius 2. Einar Jacobsen 3. Jon Gjøse Larsen Sosialistisk Venstreparti Anniken Heimdal Tjøstheim Venstre Erik Rydningen Nyman-Apelset 1. Jan Erik Bratteli 2. Mads Tjøtta 3. Linda Furenes 1. Bernt Arnø Lendengen 2. Kristoffer Nåden Havn 3. Toralf Fundingsland

3 FORMANNSKET H, KRF, FRP, V, BTN Irene Heng Lauvsnes, H (ordfører) Bjørn Aril Veland, KRF (varaordfører) Kristoffer Amdal, H Astrid Norland, KRF Leif Ove Voster, H Petter Korneliussen, FRP 1. Erik R. Nyman-Apelset, V 2. Kari Førland Lauvsnes, H 3. Trond Hjorteland, KRF 4. Morten Næss, H 5. Kenneth Eriksen Austrheim, FRP 6. Arnhild Sørskår, KRF Alf Henning Heggheim 1. Linda A. Asbjørnsen 2. Frida Apall 3. Leidulf Sigmundstad Torhild Pedersen 1. Arvid Håheim 2. Leif Nieuwejaar MDG, Rødt og SV Anniken Heimdal Tjøstheim, SV 1. Åsbjørn F. Kleven, Rødt 2. Jan Andor Næss, MDG KONTROLLUTVALGET Geir Tomasgard (leder) Aslaug Heng Fosse 1. Ellen Wanja Karender 2. Grim Lura Magne Jacob Bjørheim (nestleder) Ove Karlsen H, KRF, FRP, V, BTN Guri Hovland, BTN Arild Melberg, KRF 1. Lars Jørgen Varnes, H 2. Hanne Helland Voster, KRF

4 ADMINISTRASJONSUTVALGET H, KRF, FRP, V, BTN Irene Heng Lauvsnes, H Bjørn Aril Veland, KRF (leder) Kristoffer Amdal, H (nestleder) Astrid Norland, KRF Leif Ove Voster, H Petter Korneliussen, FRP 1. Erik R. Nyman-Apelset, V 2. Kari Førland Lauvsnes, H 3. Trond Hjorteland, KRF 4. Morten Næss, H 5. Kenneth Eriksen Austrheim, FRP 6. Arnhild Sørskår, KRF Alf Henning Heggheim 1. Linda A. Asbjørnsen 2. Frida Apall 3. Leidulf Sigmundstad Torhild Pedersen 1. Arvid Håheim 2. Leif Nieuwejaar MDG, Rødt og SV Anniken Heimdal Tjøstheim, SV 1. Åsbjørn F. Kleven, Rødt 2. Jan Andor Næss, MDG Ansatterepresentanter: Fagforbundet Linda Barka (vikar for Nina Nordbø) (Nina Nordbø, permisjon til Utdanningsforbundet Bjørn Gisle Lyse Delta Ivar Nerhus Vararmedlemmer: Carol Svalestad Veland Linda Barka) Helen Melby Fatland Birger Sandvik (NITO)

5 FORVALTNINGSUTVALGET Morten Næss, H (leder) Snorre Walde, BTN (nestleder) Nina Helen Hettervik, H Arnhild Sørskår, KRF Sindre Marvik, H Erik R. Nyman-Apelset, V 1. Asle Krogevoll, KRF 2. Kenneth Eriksen Austrheim, FRP 3. Olav Hjørungnes, V 4. Erik Høllesli, H 5. Audhild Høyvik, H 6. Heidi R. Eike, V 7. Ragne Nyman-Apelset, V 8. Mona Anita Espedal, H Leidulf Sigmundstad 1. Frida Apall 2. Arild Gjerde 3. Knud Idsø Leif Nieuwejaar 1. Karl Stokka 2. Merete Heng 3. Marie Stokka MDG, Rødt og SV Jan Andor Næss, MDG 1. Anniken Heimdal Tjøstheim, SV 2. Åsbjørn F. Kleven, Rødt 3. Karianne Sørbø, MDG 4. Geir Moberg, MGD

6 LEVEKÅRSUTVALGET Sveinung Langvik, H (leder) Trond Hjorteland, KRF (nestleder) Mona Anita Espedal, H Kari Førland Lauvsnes, H Mads Hjelmen, H Kristin Sølvberg Ur, FRP 1. Bernt Arnø Lendengen, V 2. Marcus Søyland, H 3. Bjørn Sølve Barka, KRF 4. Olav Hjørungnes, H 5. Petter Korneliussen, FRP 6. Sveinung K. Fjelde, KRF Linda A. Asbjørnsen 1. Frida Apall 2. Linda Jårvik 3. Arild Gjerde Arvid Håheim 1. Ingrid Wågen 2. Luwam Kelati 3. Johannes Tveitnes MDG, Rødt og SV Åsbjørn F. Kleven, Rødt 1. Jan Andor Næss, MDG 2. Anniken Heimdal Tjøstheim, SV 3. Tine Askvik Lossius, Rødt 4. Einar Jacobsen, Rødt

7 VALGSTYRET H, KRF, FRP, V, BTN Irene Heng Lauvsnes, H (ordfører) Bjørn Aril Veland, KRF (varaordfører) Kristoffer Amdal, H Astrid Norland, KRF Leif Ove Voster, H Petter Korneliussen, FRP 1. Erik R. Nyman-Apelset, V 2. Kari Førland Lauvsnes, H 3. Trond Hjorteland, KRF 4. Morten Næss, H 5. Kenneth Eriksen Austrheim, FRP 6. Arnhild Sørskår, KRF Alf Henning Heggheim 1. Linda A. Asbjørnsen 2. Frida Apall 3. Leidulf Sigmundstad Torhild Pedersen 1. Arvid Håheim 2. Leif Nieuwejaar MDG, Rødt og SV Anniken Heimdal Tjøstheim, SV 1. Åsbjørn F. Kleven, Rødt 2. Jan Andor Næss, MDG KLAGEUTVALGET Kari Førland Lauvsnes (leder) Heidi R. Eike, V (nesetleder) Olav Hjørungnes, H 1. Sveinung K. Fjelde, KRF 2. Sveinung Langvik, H 3. Sølve Hatteland, V Merete Heng Arild Gjerde Luwam Kelati Linda Jårvik

8 ELDRERÅDET Representanter: Olav Hjørungnes, H Margot Skappel (nestleder) Vararepresentanter: Audhild Høyvik, H Johannes Tveitnes Representanter fra pensjonistforeningene: Strand Veteranforening Ole Larsen (leder) Inge Ingvaldsen Bjørg Olsen 1. Helga Christensen RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Representanter: Arnhild Sørskår, KRF (leder) Aslaug Heng Fosse Vararepresentanter: Sveinung K. Fjelde, KRF Merete Heng Representanter fra brukerorganisasjonene: May-Helen Olsen, Diabetesforbundet Inger Marie Seldal, NFU (nestleder) Jan Einar Vestersjø, Mental helse Ryfylke 1. Anette Torkelsen, Handikappede Barns Foreldreforening 2. Terje Idsø, LHL UNGDOMSRÅDET (skoleåret 2019/2020) Julie Lendengen Mæhle, SVS (leder) Mathias Tuntland, SVS (nestleder) Kadir Hassan Abanasha, JUS Othelia Mæhle, JUS Siren Hidle, TUS Herborg Litlatun, TUS 1. Edda Bolme, SVS 2. Jonas Antonio V. Karender, SVS 1. Felicia Oseland, JUS 2. Patrick Heng, JUS 1. Hanne Elise Vik, TUS 2. Ariana Salte, TUS

9 SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATT Personlige varamedlemmer: Birger Sandvik, KRF (leder) Nina Helen Hettervik, H Astrid Norland, KRF Vidar Wollum, H Karl Stokka (nestleder) Marie Stokka KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT Morten Næss, H (nestleder) Bjørn Sølve Barka, KRF Heidi R. Eike, V Leif Neiuwejaar (leder) Gjert Barka Knud Idsø Personlige varamedlemmer: Marcus Søyland, H Sveinung K. Fjelde, KRF Ragne Nyman-Apelset, V Anne Brit Fundingsland Arne Alsvik Eli Frafjord FORLIKSRÅD (fra ) Representanter: Per Børge Fjelde, FRP (leder) Laila Steinsvik, KRF Arvid Håheim, Vararepresentanter: 1. Gjert Barka, 2. Margot Skappel, 3. Hogne Fjellanger, H

10 Medlemmer i interkommunale selskap, aksjeselskap, stiftelser mm. INTERKOMMUNALE SELSK: RYFYLKE IKS, REPRESENTANTSKET (RYFYLKERÅDET) Irene Heng Lauvsnes, H (ordfører) Personlig vararepresentant: Bjørn Aril Veland, KRF (varaordfører) RYFYLKE IKS, STYRET Kristoffer Amdal, H RYFYLKE MILJØVERK IKS, REPRESENTANTSKET Selskapet er vedtatt avviklet fra og med 2020, og oppgaver er overført IVAR IKS. Representanter fra fortsetter inntil avviklingen av RYMI er fullført. H, KRF,, V Bjørn Arild Veland, KRF Sølve Hatteland, V Henrik Rosså, H Torhild Pedersen Odd A. Westersjø Vararepresentant: Knud Idsø, Leidulf Sigmundstad, Heidi Rydningen Eike, V Wibecke Bøe Helland Arvid Håheim RYFYLKE MILJØVERK IKS, STYRET Selskapet er vedtatt avviklet fra og med 2020, og oppgaver er overført IVAR IKS. Representanter fra fortsetter inntil avviklingen av RYMI er fullført. H, KRF,, V Alf Henning Heggheim, Elisabet Lerstøl Oftedal, H Einar Berge, V Vararepresentant: Trond Hjorteland, KRF Kjersti Tau Strand, Magnar Hapnes, V ROGALAND REVISJON IKS, REPRESENTANTSKET Geir Tomasgard, Vararepresentant: Magne Jacob Bjørheim,

11 ROGALAND REVISJON IKS, STYRET Representantskapet oppnevner nye medlemmer. ROGALAND INTERKOMMUNALE ARKIV IKS, REPRESENTANTSKET Snorre Walde, BTN Personlig vararepresentant: Marie Stokka, ROGALAND BRANN OG REDNING IKS, REPRESENTANTSKET Morten Næss, H Personlig vararepresentant: Leif Nieuwejaar, IVAR IKS, REPRESENTANTSKET Irene Heng Lauvsnes, H Vararepresentant: Bjørn Aril Veland, KRF INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN: ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS, STYRET Arvid Håheim, Personlig varamedlem: Aslaug Heng Fosse, IS FJORDVEGEN Ordføreren møter på årsmøtet samt andre møter hvor medeierne blir invitert. RYFYLKE FRILUFTSRÅD, ÅRSMØTET Representanter: Irene Heng Lauvsnes, H Bjørn Aril Veland, KRF Personlige vararepresentanter: Morten Næss, H Astrid Norland, KRF RYFYLKE FRILUFTSRÅD, STYRET Mads Hjelmen, H Varamedlem: Erik R. Nyman-Apelset, V

12 STIFTELSER: PREIKESTOLSTIFTELSEN, STYRET Trond Hjorteland, KRF Personlig varamedlem: Kari Førland Lauvsnes, H STIFTELSEN TOU BRUG, STYRET Snorre Walde, BTN Kjersti Tau Strand, Personlige varamedlemmer: Nils Flage, BTN Gjert Barka, STIFTELSEN VINTERLANDBRUKSSKULEN, STYRET Leidulf Sigmundstad, Personlig varamedlem: Carl Peder Eiane, RYFYLKEMUSEET, STYRET H, KRF,, V Snorre Walde, BTN Varamedlem: Anne Brit Fundingsland, AKSJESELSK: AVANTI A/S, STYRET Knud Idsø, og Aslaug Elin Kleven, KRF, fortsetter til generalforsamlingen i LYSEFJORDEN UTVIKING A/S, STYRET Bjørn Aril Veland, KRF Varamedlem til valgnemnd: Irene Heng Lauvsnes REISEMÅL RYFYLKE A/S, STYRET (1 medlem foreslås. Valg skjer via Ryfylke IKS) Irene Heng Lauvsnes, H

13 LYSE A/S, BEDRIFTSFORSAMLINGEN Kristoffer Amdal, H Vararepresentant: Leif Ove Voster, H GREATER STAVANGER A/S Ordføreren møter på generalforsamlingen samt andre møter hvor partnere blir invitert. ALLSERVICE A/S Ordføreren møter på generalforsamlingen samt andre eiermøter. JØRPELAND UTIKLINGSSELSK A/S, STYRET Knud Idsø, Vararepresentant: Bjørn Aril Veland, KRF TRYGGHEIM STRAND AS, STYRET Valget gjelder for to år, deretter bytter representant og vara plass. Kristin Sølvberg Ur, FRP Varepreresentant: Mads Hjelmen, H KF SKOLEN AS, STYRET Valget gjelder for to år, deretter bytter representant og vara plass. Linda A. Asbjørnsen, Varepreresentant: Kari Førland Lauvsnes, H

14 ANDRE: FRIVILLIGSENTRALEN, STYRET Irene Heng Lauvsnes, H (ordfører) Personlig varamedlem: Bjørn Aril Veland, KRF (varaordfører) KS SITT ÅRSMØTE, REPRESENTANTER Representanter: Vararepresentanter: Irene Heng Lauvsnes, H Bjørn Aril Veland, KRF / Torhild Pedersen 1. Astrid Norland, KRF 2. Kristoffer Amdal, H 3. Morten Næss, H 1. Alf Henning Heggheim, 2. Arvid Håheim, FELLESRÅDET FOR MENIGHETENE Kristoffer Amdal, H Personlig varamedlem: Sveinung Langvik, H VANNOMRÅDEUTVALGET I ROGALAND Petter Korneliussen, FRP Personlig varamedlem: Karl Stokka, OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTSRÅDSMEKLERE Jan Meltveit, H Kristin Spørkel Gjerde

STYRER, RÅD OG UTVALG 2015 2019

STYRER, RÅD OG UTVALG 2015 2019 STYRER, RÅD OG UTVALG 2015 2019 KOMMUNESTYRET Høyre Irene Heng Lauvsnes, ordfører Morten Næss Elisabet Lerstøl Oftedal Kristoffer Amdal Sveinung Langvik Erik Ødegård Hogne Fjellanger 1. Leif Ove Voster

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG Korrigert november 2017

STYRER, RÅD OG UTVALG Korrigert november 2017 STYRER, RÅD OG UTVALG 2015 2019 Korrigert november 2017 KOMMUNESTYRET Høyre Irene Heng Lauvsnes, ordfører Morten Næss Elisabet Lerstøl Oftedal Kristoffer Amdal Sveinung Langvik Erik Ødegård Hogne Fjellanger

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG Korrigert desember 2016

STYRER, RÅD OG UTVALG Korrigert desember 2016 STYRER, RÅD OG UTVALG 2015 2019 Korrigert desember 2016 KOMMUNESTYRET Høyre Irene Heng Lauvsnes, ordfører Morten Næss Elisabet Lerstøl Oftedal Kristoffer Amdal Sveinung Langvik Erik Ødegård Hogne Fjellanger

Detaljer

STRAND KOMMUNE STYRER, RÅD OG UTVALG 2011 2015 Korrigert november 2014

STRAND KOMMUNE STYRER, RÅD OG UTVALG 2011 2015 Korrigert november 2014 STRAND KOMMUNE STYRER, RÅD OG UTVALG 2011 2015 Korrigert november 2014 KOMMUNESTYRET Det norske Arbeiderparti Helge Steinsvåg (ordfører) Torhild Pedersen Leif Nieuwejaar Hilde Marie Fjetland Bjørn Ove

Detaljer

Det norske Arbeiderparti A Antall kandidater registrert: 26

Det norske Arbeiderparti A Antall kandidater registrert: 26 Det norske Arbeiderparti A Antall kandidater registrert: 26 NUM KANDIDATNAVN FØDT BOSTED 01 x Steinsvåg, Helge A 1970 JØRPELAND 02 x Pedersen, Torhild 1962 JØRPELAND 03 x Nieuwejaar, Leif 1962 TAU 04 x

Detaljer

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. kommunestyret. Møtested: Torghuset Møtedato: Tid:

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. kommunestyret. Møtested: Torghuset Møtedato: Tid: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL kommunestyret Møtested: Torghuset Møtedato: 28.04.04 Tid: 18.00 21.45 Før behandlingen av sakslista: 1. Innslag fra kulturskolen Asbjørn Voster, Knut Sigmund Voster og Rudi

Detaljer

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Perioden 2011 2015 Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Ordfører: Anne Sofie Sand Mathisen Varaordfører: John Erik Skjellnes Johansen Formannskap Parti/gruppering Representant Vararepresentanter

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/3534 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes PERMISJON FRA POLITISKE VERV- IDA BRUHEIM DERÅS (H) Valgnemndas nye forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Erik Løchen Nestleder H Torfinn

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden Flatanger kommune

Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden Flatanger kommune Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden 2015 2019 Flatanger kommune KOMMUNESTYRET Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti Ingunn Eikeseth Torgersen Morten Strøm Nils Myren Kristina Jakutiene

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

Nemnder råd og utvalg 2015-2019 Forslag fra valgkomiteen til sakene 104/15-105/15-106/15

Nemnder råd og utvalg 2015-2019 Forslag fra valgkomiteen til sakene 104/15-105/15-106/15 Formannskap - sak 102/15 Planutvalg - personidentisk med formannskapet sak 103/15 Sak 104/15 Kontrollutvalg komm.lovens 25 leder og nestleder velges i kommunestyret 3-5 mer mer Wiggo Svendsen Leder Olav

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

1114 BJERKREIM E1.1 LISTESTEMMETALL OG ANTALL MANDATER Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 11:50:58 Ant. stemmeberett: 1,957 Valgdeltakelse: 69.49% Rapp.dato: 13/09-11 kl. 13:48:31 Valgliste Stm.sed. x kst.rpr.

Detaljer

Valg av klientutvalg utsettes. Reglene for utvalget vurderes før nyvalg.

Valg av klientutvalg utsettes. Reglene for utvalget vurderes før nyvalg. Saksprotokoll for Kommunestyret - 31.10.2011 Behandling: Jostein Årre, H, framsatte følgende forslag: Valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utsettes. De enkelte hovedutvalg bes fremme forslag

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

Partiliste: Bygdeliste for Balestrand :35:21 Valgoppgjør for Balestrand Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Bygdeliste for Balestrand :35:21 Valgoppgjør for Balestrand Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Bygdeliste for Balestrand 1 Ingvar Åberge 1 0,0 3 3,0,00 4 19 23,00 26,00 7 Gard Eitungjerde Høyvik 2 0,0 1 2 8 10,00 11,00 4 Kim Langeteig,0 1 1 8 3 Ole Jørgen Fuglestad 4 0,0 0 2 1 2 Linda

Detaljer

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert august 2016:

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert august 2016: Styre, råd og utvalg 2015-2019, Iveland kommune Oppdatert august 2016: Medlemmer av formannskapet Gro Anita Mykjåland, SP Øyvind Skaiaa, SP Sig Tove Aasen, AP Brynjulf Aagesen, KrF Tor Håkon Thomassen,

Detaljer

Eller du kan ringe Pernille, tlf koster kr. 350,-

Eller du kan ringe Pernille, tlf koster kr. 350,- 2019 April Eller du kan ringe Pernille, tlf. 90701272 - koster kr. 350,- Rev. 5. mars 3/30/2019 Dagfinn Øglend 45411561 09.00-12.30 lørdag 3/30/2019 Elsa Hovland 91870793 12.30-16.00 lørdag 3/31/2019 Arne

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Møteprotokoll nr. 10/2017

Møteprotokoll nr. 10/2017 Møteprotokoll nr. 10/2017 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Balsnes/Sannan, Ørland Kultursenter Dato: 22.08.2017 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Ogne Undertun Ordfører

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2015 Tid: 18:30 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Ellen Solbrække Lars-Kristian

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1879 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 30.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 18.05.2015 Forslag til vedtak: Valgstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 01.10.2015 Tid: 08.30 09.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Medlem RI-HØ Benjamin Schei

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset Dato: 15.03.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Nestleder

Detaljer

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag Side 1

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag Side 1 RESULTATLISTE VETERAN 55,SUM 25 SK. Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 1 SVEIN KÅ SØYLAND GJESDAL 243 2 ÅSMUND IDLAND GJESDAL 243 3 GEIR BØDKER GANN 240 4 OLAV KYLLINGSTAD

Detaljer

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: Vara: John Geir Stølan, Ola Krokstad, Wenche Snildalsli Vuttudal,, Anders Krokstad, Nina Astrid Mjør, Åshild Berdal, Morten

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Kristeleg Folkeparti 1 Håkon Helgøy 1947 Helgøy 2 Jonatan Bjørkeland 1997 Fister 3 Ståle Halsne 1974 Hjelmeland 4 Anne Norunn Helgøy 1980 Helgøy 5 Gøril Gilje Helgøy 1980 Helgøy 6 Øyvind

Detaljer

Valg oppnevning av valgstyre. sak 0042/18 - behandling av fellesnemnda august 2018

Valg oppnevning av valgstyre. sak 0042/18 - behandling av fellesnemnda august 2018 Valg2019 - oppnevning av valgstyre sak 0042/18 - behandling av fellesnemnda - 31. august 2018 Bakgrunn Tradisjonelt har formannskapet fungert som valgstyre - dette har gjerne vært forankret i delegasjonsreglementet

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Leder Navn Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert november 2017

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert november 2017 Styre, råd og utvalg 2015-2019, Iveland kommune Oppdatert november 2017 Medlemmer av formannskapet Gro Anita Mykjåland, SP Øyvind Skaiaa, SP Sig Tove Aasen, AP Brynjulf Aagesen, KrF Tor Håkon Thomassen,

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valnemnda SAKLISTE: 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon IKS for valperioden

MØTEPROTOKOLL. Valnemnda SAKLISTE: 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon IKS for valperioden Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Valnemnda SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre, konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2003 Tid : fra 19.00 til Til stede på møtet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 17:00-18:00. Møteleder: Hans Sundsvalen

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 17:00-18:00. Møteleder: Hans Sundsvalen Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00-18:00 Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer : AP Sundsvalen Hans (Medlem) AP Jensseter

Detaljer

Rødøy kommune Hovedutskrift fra konstituerende møte

Rødøy kommune Hovedutskrift fra konstituerende møte Rødøy kommune Kommunestyret Hovedutskrift fra konstituerende møte Møtedato: Torsdag 27. oktober 2011 Fra kl.: 11.00 Til kl.: 14.25 Møtested: Jektvik grendehus Møteleder: Ordfører Skriftlig innkalling datert:

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019

OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019 OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019 Kommunestyret 2015-2019 Senterpartiet (Varaliste) 01 Tor Peder Lohne 01 Tom Kristian Tollåli Moland 02 Monica Sanden Tveitan 02 Magnus Huseby 03 Thor Olav

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209

Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 MØTEPROTOKOLL s)cmng s Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Møtende medlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tore Haraldset

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Stine Alstad, Ap Arnstein Kolstad, Ap. Bjørn Sune Kempe, H Stina Musum, H

May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Stine Alstad, Ap Arnstein Kolstad, Ap. Bjørn Sune Kempe, H Stina Musum, H Behandling i Kommunestyre - 05.10.2011: May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Hovedutvalg for oppvekst og kultur: Roar Veiseth, Ap Elisabeth Helmersen, Ap Anita Bråthen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 13.10.2016 kl. 17:00 18:50 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Ordfører Tore Haraldset Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste),

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 10:30 11:15 Følgende faste medlemmer møtte til behandling av sak 47-49 Navn Funksjon Representerer Per Helge

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015

Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015 IVELAND KOMMUNE Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015 Ordfører og varaordfører Ordfører for perioden 2011-2015: Gro Anita Mykjåland, Sp. Varaordfører for perioden 2011-2015:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.10.2015 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Part Funksjon Robert Svarva ap

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

kommunestyret Før behandlingen av den ordinære sakslista, var der følgende innslag:

kommunestyret Før behandlingen av den ordinære sakslista, var der følgende innslag: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL kommunestyret Møtested: Torghuset Møtedato: 18.02.04 Tid: 18.00 20.40 Før behandlingen av den ordinære sakslista, var der følgende innslag: 1. Hege Bokn og Elisabeth Skappel

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur: Aud Solrun Bergin, Sp Anfinn Benan, Sp. Terje Langli, Frp Else M Fornes, Frp

Hovedutvalg for oppvekst og kultur: Aud Solrun Bergin, Sp Anfinn Benan, Sp. Terje Langli, Frp Else M Fornes, Frp Behandling i Kommunestyre - 07.10.2015: Ida Bruheim Derås (H) foreslo følgende omforente forslag på valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder for hovedutvalg for oppvekst og kultur for perioden

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret ( 15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn / Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet 48992167 Hilde.Thorkildsen@nittedal.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Malin Lyng MEDL LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Malin Lyng MEDL LE-H Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 01.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører (avtroppende)

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret (15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn/Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet Post: Ikke registrert - 48992167

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Valgnemnda

MØTEPROTOKOLL Valgnemnda Innholdsfortegnelse Møteprotokoll - Møte i Valgnemnda den 24.10.2017 PS 3/17 17.mai komite 2018 Saksprotokoll - 17.mai komite 2018 PS 4/17 Valg til boligstiftelsen for perioden 2017-2021 Saksprotokoll

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 9 Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 30.09.2015 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Sak 52/15

Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Sak 52/15 Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Innkalling og sakliste utsendt 8.10. ble godkjent. Rådman Jan-Yngvar Kiel presenterte seg. Sak 61/15 ble behandlet først. Sak 52/15 Sakstittel:

Detaljer

Slektsstevne 13. juni 2010 på Håland

Slektsstevne 13. juni 2010 på Håland Slektsstevne 13. juni 2010 på Håland Navneliste, jf. foto med nummererte personer. Siste oppdatering: 22.04.2018 NR FORNAVN - ETTERNAVN MERKNAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anja Nordås 11 Alma Lopez Nordås 12

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyrets. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 15:30

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyrets. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 15:30 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 28.04.2015 Tid: 15:00 15:30 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer