Offentlig journal. Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån. Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån - ***** *****

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån. Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån - ***** *****"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån / / Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rapportering av årsverk helsestasjons- og skolehelsetjenesten Rapportering av årsverk helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2016/ / HO/KARJOK G10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Karen Marie Joks HO/KARJOK Mottaker Fylkesmannen i Finnmark v/heidi Brandt Tilbud om stilling tlysning av stilling - 2 x 100% kommunelege 2, vikariater 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Jonas Sørum Nymo Mottaker Anis Ettehadulhagh Side: 1 av 43

2 Tilbud om stilling tlysning av stilling - 2 x 100% kommunelege 2, vikariater 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Jonas Sørum Nymo Mottaker Edgaras Kirvelaitis Tilleggsdokumenter i klagesak Jordlovsbehandling - Deling av grunneiendom gnr 22 bnr / / TEKN/NGGOL V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ / Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 2 av 43

3 Pensjonsmelding for - endringsmelding Pensjonsmelding / / Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Mottaker Statens Pensjonskasse Tilbud om stilling tlysning av stilling som undervisningsinspektør ved Lakselv barneskole 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Jonas Sørum Nymo Mottaker Elisabeth Hjalmarsdatter Hansen Tjenesteattest Tjenesteattest / / Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 3 av 43

4 Anmodning om utbetaling av SML-midler, landbruksplast 2016 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak John nge Henriksen 2016/ / TEKN/NGGOL 7/42 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Søknad om deltakelse i veilederkorpset Veilederkorps grunnskole 2016/ / KO/RMKLE B00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender rmelin Klemetzen KO/RMKLE Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Frikjøp oppdrag som fosterhjem Frikjøp oppdrag som fosterhjem / / ADM/SLCO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO v. barnevern Side: 4 av 43

5 Endringsmelding for attføring-/-uførepensjon - Endringsmelding attføring-/uførepensjon / / Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KLP Forsikringsservice AS Vedtatt prioritetsvikelse pantelån i Porsanger Prioritetsvikelse 2016/ /2016 PLØ/LEAND Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 257 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Leif Andersen PLØ/LEAND Mottaker Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 5 av 43

6 Sak til høring - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på GBnr 21/270 i Rochi i Porsanger kommune. Tiltakshaver Tordis Beate Opdahl. Tiltak uten ansvarsrett - tilbygg GBnr 21/4. Tiltakshaver Tordis Beate Opdahl 2015/ /2016 TEKN/VKPA 21/4 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Maylen Berg TEKN/MAYBER Mottaker Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Nord Kopi av brev til Eva Bråthen - Svar - grensejustering gnr 21 bnr 200 Grensejustering - Gnr 21 bnr / / TEKN/CAMVON L34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/CAMVON Avsender Finnmarkseiendommen Søknad på 50% stilling som regnskap / økonomikonsulent tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Side: 6 av 43

7 Søknad på 50% stilling som regnskap / økonomikonsulent tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender B 15 Søknad på 50% stilling som regnskap / økonomikonsulent tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Søknad på 50% stilling som regnskap / økonomikonsulent tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Side: 7 av 43

8 Søknad på 50% stilling som regnskap / økonomikonsulent tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Søknad på 50% stilling som regnskap / økonomikonsulent tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Søknad på 50% stilling som regnskap / økonomikonsulent tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Side: 8 av 43

9 Manglende opplysninger - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gnr. 34 Bnr. 21 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - uisolert lager/garasje GBnr 34/21. Tiltakshaver Geir Arne Hestnes 2016/ /2016 TEKN/VKPA 34/21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Geir Arne Hestnes nnkalling til dialogmøte - Dialogmøte / /2016 ADM/GNHA Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/KJERAS Avsender NAV Porsanger Svar på tilskudd til kommunalt rusarbeid Tilskudd til kommunalt rusarbeid / /2016 HO/KARJOK 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender June Henriksen HO/JNHEN Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Ny situasjonsplan Tillatelse til tiltak - rammetillatelse GBnr 16/382 Rema 1000 Lakselv. Tiltakshaver Laatasveien Drift AS 2016/ / TEKN/VKPA 16/382 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Norconsult AS Side: 9 av 43

10 Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Lånekassen Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån i Lånekassen / /2016 ADM/SLCO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Mottaker Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling - Renate Våg Boine 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Renate Våg Boine B 2 Side: 10 av 43

11 Tjenesteattest Tjenesteattest / /2016 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Angående søknad om støtte til språkkultur - Kvensk Vår Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene Språk som kultur 2016/ / ADM/ANNSVA 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/ANNSVA Avsender Fritt Ord Nasjonal tilsynskampanje innen miljørettet helsevern nformasjon og kopier av brev til helse- og omsorgsavdelinga / /2016 HO/BENMOE 000 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO/RMKLE Avsender Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - NEMFO Side: 11 av 43

12 Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppsigelse Oppsigelse av stilling - Sari Hyytiainen 2016/ /2016 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Sari Hyytiäinen B 2 Sak til høring - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på GBnr 7/26 i Kolvik i Porsanger kommune. Tiltakshaver Elin Paulsen. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett GBnr 7/25. Tiltakshaver Elin Paulsen 2016/ /2016 TEKN/VKPA 7/25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Maylen Berg TEKN/MAYBER Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Reindriftsavdelingen Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen Mottaker Sametinget - Sámediggi Mottaker Mottaker Finnmark fylkeskommune - Plan- og kulturavdelinga Porsanger kommune, landbruksforvaltningen Side: 12 av 43

13 Vedrørende søknad om dispensasjon fra plan til oppføring av uthus på GBnr 5/147 Tiltak på GBnr 5/147. Tiltakshaver Raymond Olsen 2016/ /2016 TEKN/VKPA 5/147 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker Raymond Olsen Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån / /2016 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt GBnr 17/185 Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt GBnr 17/185 - Karin Sofie Pettersen Trane 2016/ /2016 TEKN/VKPA 17/185 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Karin Trane Side: 13 av 43

14 Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gbnr 17/185 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gbnr 17/185 - Karin Sofie Pettersen Trane 2016/ /2016 TEKN/VKPA 17/185 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Karin Trane Vedrørende forvaltningsrevisjon - dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet Forvaltningsrevisjon - Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet i Porsanger kommune 2016/ / RÅD/BENLAR 040 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/HELNC Avsender VEFK KS Vedrørende dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Olderfjord idretts- og bygdelag Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Olderfjord idretts- og bygdelag 2016/ /2016 TEKN/CHAPED K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Maylen Berg TEKN/MAYBER Mottaker Olderfjord idretts- og bygdelag Side: 14 av 43

15 Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 15 av 43

16 Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppsigelse Oppsigelse av stilling - Sari Hyytiainen 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sari Hyytiäinen Side: 16 av 43

17 Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån Bekreftelse på yrkesutøvelse - nedskriving av studielån / /2016 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lokale lønnsforhandlinger Lokale lønnsforhandlinger / /2016 ADM/KJERAS 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kjell Magne Rasmussen ADM/KJERAS Mottaker Arbeidstakerorganisasjonene Oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling - Renate Våg Boine 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Renate Våg Boine Side: 17 av 43

18 Sak til høring - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på GBnr 7/420 ved Gåradakvann i Porsanger kommune. Tiltakshaver Tor nge Haugli Larsen Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte GBnr 7/420. Tiltakshaver Tor nge Haugli Larsen 2016/ /2016 TEKN/VKPA 7/420 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Maylen Berg TEKN/MAYBER Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Reindriftsavdelingen Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen Mottaker Sametinget - Sámediggi Mottaker Mottaker Porsanger kommune, landbruksforvaltningen Finnmark fylkeskommune - Plan- og kulturavdelinga Søknad om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / / ADM/SLSR 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Lakselv kino ADM/SLSR B 30 Tilbakeslag av kloakk Kirkeveien 6- utbetaling av egenandel Erstatningskrav - tilbakeslag av kloakk Kirkeveien / /2016 TEKN/OYVJON 271 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Øyvind Jonas TEKN/OYVJON Mottaker Øystein Flåten Nicolaisen Side: 18 av 43

19 Søknad om utbetaling av egenandel ifm skade i kjeller Erstatningskrav - tilbakeslag av kloakk Kirkeveien / / TEKN/OYVJON Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 271 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Øystein Flåten Nicolaisen TEKN/OYVJON B 11 Arbeidsavtale - Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Jonas Sørum Nymo Mottaker Svar på søknad om skoleskyss ved spesielle behov - Skoleskyss ved spesielle behov / /2016 KO/RMKLE Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender rmelin Klemetzen KO/RMKLE Mottaker Side: 19 av 43

20 Svar på tilbud om stilling tlysning av stilling - 2 x 100% kommunelege 2, vikariater 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Edgaras Kirvelaitis Ajourholdsrapport for august 2016 Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte / / KO/KARTHO Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt X02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO/KARTHO TE Avsender Østerbotn naturbarnehage AS Flyttemelding til Børselv skole Flyttemelding - skoler / / KO/RMKLE Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt B31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO/RMKLE Avsender Averøy ungdomsskole Kunngjøring kommunestyremøte Kunngjøring Kommunestyremøter / /2016 ADM/SYNTS 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sagat Avsender Synnøve tsi ADM/SYNTS Side: 20 av 43

21 Oversendelse av kontantstøtterapporter barnehage Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte / /2016 KO/KARTHO X02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Karin Thomassen KO/KARTHO Mottaker Nav Forvaltning Vadsø Klage vedrørende legebehandling Legetjeneste - klage / / HO/SOLSKA Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt G21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/SOLSKA Avsender Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 21 bnr 66 Godkjenning av plan for nydyrking gnr 21 bnr 66. Søker Foretak Torgrim Greiner 2016/ / TEKN/NGGOL Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 21/66 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/NGGOL Avsender Foretak Torgrim Greiner Asphaug Gård Side: 21 av 43

22 Vedrørende utbygging av vei/sti Vegbygging i Brennelvdalen 2012/ / TEKN/TROPA Off.l. 15, 2. ledd - dok. innhentet til intern saksforberedelse K11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Helge Nicolaisen PLØ/HELNC Mottaker Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Klage på manglende helse- og omsorgstjenester - Klage på manglende helse- og omsorgstjenester / / HO/BENMOE Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt F10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/BENMOE Avsender Pasient- og brukerombud Vedrørende utbygging av vei/sti Vegbygging i Brennelvdalen 2012/ / TEKN/TROPA Off.l. 15, 2. ledd - dok. innhentet til intern saksforberedelse K11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/HELNC Avsender Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Side: 22 av 43

23 ttalelse på utlyst stilling - 50% regnskap / økonomikonsulent, vikariat tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Plan- og økonomisjef Helge Nicolaisen; Tillitsvalgte Stilling som rektor ved Lakselv ungdomsskole tlysning av 100% fast stilling - Rektor ved Lakselv ungdomsskole 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tillitsvalgte Vedrørende utbygging av vei/sti Vegbygging i Brennelvdalen 2012/ / TEKN/TROPA Off.l. 15, 2. ledd - dok. innhentet til intern saksforberedelse K11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Helge Nicolaisen PLØ/HELNC Mottaker Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Side: 23 av 43

24 Vedrørende utbygging av vei/sti Vegbygging i Brennelvdalen 2012/ / TEKN/TROPA Off.l. 15, 2. ledd - dok. innhentet til intern saksforberedelse K11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/HELNC Avsender Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Vedrørende utbygging av vei/sti Vegbygging i Brennelvdalen 2012/ /2016 TEKN/TROPA Off.l. 15, 2. ledd - dok. innhentet til intern saksforberedelse K11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/HELNC Avsender Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Anders Mikkola 2016/ / TEKN/MAYBER K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/MAYBER Avsender Anders Mikkola Side: 24 av 43

25 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Karsten Olsen 2016/ / TEKN/MAYBER K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/MAYBER Avsender Karsten Olsen ttalelse på utlyst stilling - 50% vikariat som regnskaps- og økonomikonsulent tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Delta - avd. Porsanger v/grete tsi Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jaktlaget Johan Henrik Hætta 2016/ /2016 TEKN/MAYBER K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Jaktlaget Johan Henrik Hætta TEKN/MAYBER B 2 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff tilleggsinformasjon Tilsyn med farlig stoff / /2016 TEKN/KJESJØ M71 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/KJESJØ Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side: 25 av 43

26 Høringssvar vedrørende dialogmøte for Finnmark politidistrikt Fremtidens 110-sentraler 2015/ /2016 TEKN/VCGAM M80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/ANBOR TE Avsender sentralen for Finnmark Rapport kompetansemidler til ansatte i barnehager kompetanse for framtidens barnehage Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager / /2016 KO/RMKLE 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Karin Thomassen KO/KARTHO Mottaker Fylkesmannen i Finnmark v/ opplærings - og utdanningsavdelingen nvitasjon til innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken nvitasjon til innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken 2016/ / KO/RMKLE D11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO/RMKLE Avsender Det kongelige kulturdepartement Side: 26 av 43

27 Endring av kriterier for tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten Statsbudsjettet 2016 kapittel 762 post 60 Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten Statsbudsjettet 2016 kapittel 762 post / / HO/SOLSKA 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/SOLSKA Avsender Helsedirektoratet Startlån andre tildeling Startlån og tilskudd fra Husbanken / /2016 PLØ/LEAND 251 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/LEAND Avsender Husbanken Søknad om permisjon Endringsmelding attføring-/uførepensjon / / Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/GNHA Avsender Side: 27 av 43

28 Søknad om overføring av ferie Overføring av ferie fra 2016 til / /2016 ADM/GNHA Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/GNHA Avsender Søknad om permisjon Permisjon / /2016 ADM/GNHA Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/GNHA Avsender Påminnelse - refusjonskrav inkluderingstilskudd - nkluderingstilskudd / / ADM/BRHEN Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/BRHEN Avsender NAV Finnmark Side: 28 av 43

29 Kopi av brev til førepensjonen din er stanset Attførings-/uførepensjon / / ADM/SLCO Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/SLCO Avsender Avlysning av dialogmøte - Dialogmøte / /2016 KO/RMKLE Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO/RMKLE Avsender NAV Porsanger Søknad om permisjon Permisjon / /2016 ADM/KJERAS Off.l. 23, 1. ledd - Økonomi, lønns- eller personalforvaltning Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kjell Magne Rasmussen ADM/KJERAS Mottaker Side: 29 av 43

30 ttalelse på utlyst stilling - 73,87% fast stilling som kokk tlysning av stilling - 73,87% fast stilling som kokk 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Fagforbundet v/renate Fagerness Kopi av brev til Kommunal og moderniseringsdepartementet. tredning av Fylkesmannens fremtidige struktur tredning av fylkesmannens fremtidige struktur 2016/ /2016 RÅD/BENLAR 020 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/BENLAR Avsender Vadsø Kommune Rapportering av meddommere og lagrettemedlemmer - påminnelse Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2017 til 31. desember / / ADM/SLSR 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/SLSR Avsender Domstoladministrasjonen Svar til kommunen vedr. nabovarsel - grensegang/flytting av boligtomt gnr 20/62 Porsanger kommune Oppmålingsforretning Gnr 20 Bnr / / TEKN/CAMVON 20/62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/CAMVON Avsender Finnmarkseiendommen Side: 30 av 43

31 Svar til kommunen vedr. nabovarsel - grensegang/flytting av boligtomt gnr 20/62 Porsanger kommune Tillatelse til tiltak - bolig på GBnr 20/62. Tiltakshaver Nanna Johansen 2016/ / TEKN/VKPA 20/62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Finnmarkseiendommen Vedr. søknad om startlån Startlån / /2016 BOLGVELEDER/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BOLGVELEDER/KNFOH Avsender Program til oppstartsmøte Samisk helsepark - ide- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester. Påmeldingsfrist Samisk Helsepark 2014/ /2016 RÅD/BENLAR 020 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/BENLAR TO Avsender Finnmarkssykehuset Side: 31 av 43

32 Dokumentasjon til søknad om startlån Startlån / /2016 BOLGVELEDER/KNFOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BOLGVELEDER/KNFOH Avsender ttalelse på utlyst stilling - 50% regnskap / økonomikonsulent, vikariat tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Porsanger kommune v/plan-og økonomisjef ttalelse på utlyst stilling - 50% regnskap / økonomikonsulent, vikariat tlysning av stilling - 50 % vikariat som plan-/økonomikonsulent 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Porsanger kommune v/plan- og økonomisjef Side: 32 av 43

33 Avslutning i sak om utlegg - Begjæring om utlegg / /2016 PLØ/LNTS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/LNTS Avsender Namsmannen i Alta Høring - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering Høring - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering 2016/ / HO/SOLSKA 404 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/SOLSKA Avsender Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement nnsynsbegjæring - løpenr 7754/2016 Angående feiing av bolig og fritidsbolig 2016/ /2016 RÅD/HELNC M88 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/HELNC Avsender Sagat Side: 33 av 43

34 Klage over dispensasjonsvedtak Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Geir Mathisen 2016/ /2016 TEKN/CHAPED K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/MAYBER Avsender Advokat Dagfinn Strønstad Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr Andreas Stensen Tomtesøknad Bjerklandfeltet 2014/ / TEKN/CAMVON L83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/CAMVON Avsender Andreas Stensen Vedrørende høring - revidert strålevernforskrift og endringer i strålevernloven - påminnelse og informasjon Høring - revidert strålevernforskrift og endringer i strålevernloven 2016/ /2016 HO/BENMOE J77 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/BENMOE TE Avsender Einar Flydal Rekvisisjon - nedsetting av grensemerke gnr 9 bnr 107 i Porsanger Merkepunkt for kartforretning mellom Finnmarkseiendommen (9/1) og Snekkernes øvre (9/107) i Gussasavvon - Kukulpen i Stabburselva 2015/ / TEKN/CAMVON 9/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/CAMVON Avsender Finnmarkseiendommen Side: 34 av 43

35 Etterlyser svar på vedtak om avregning av tilskudd for 2014 Avregning tilskudd Private barnehager for årene / / PLØ/LNTS 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/LNTS Avsender Østerbotn naturbarnehage AS Mottaker rmelin Klemetzen KO/RMKLE Husleiekontrakt for kommunale omsorgsboliger Husleiekontrakt for kommunale omsorgsboliger / /2016 HO/GNJOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunnlaug Johnsen HO/GNJOH Mottaker Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff påminnelse Tilsyn med farlig stoff / / TEKN/KJESJØ M71 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/KJESJØ Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Mottaker Plan- og økonomiavdelingen PLØ/HELNC Side: 35 av 43

36 Oppdragsavtaler 2016 Helse- og omsorg - Oppdragsavtaler 2016 Helse- og omsorg 2016/ /2016 HO/GNJOH Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt F16 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/GNJOH TE Avsender Nasjonal veterankonferanse 2016 nformasjon, møteinnkallinger og kopier av brev til ordfører / / ORD/ANBOR 000 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/ANBOR TE Avsender Forsvarsdepartementet Tilskudd til havnesamarbeid 2017 Tilskudd til havnesamarbeid / / TEKN/VCGAM 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VCGAM Avsender Kystverket Vedrørende dispensasjonssak - Tiltak uten ansvarsrett - tilbygg GBnr 21/4. Tiltakshaver Tordis Beate Opdahl Tiltak uten ansvarsrett - tilbygg GBnr 21/4. Tiltakshaver Tordis Beate Opdahl 2015/ / TEKN/VKPA 21/4 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VCGAM Avsender Tordis-Beate Opdahl Side: 36 av 43

37 ttalelse 420 kv linje til Øst-Finnmark Kraftledning mellom Skaidi og Varangerbotn 2009/ / TEKN/TROPA L63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/ANBOR TE Avsender Tana Kommune / Deanu gielda Purring - Fylkesmannens delvise omgjøring av tilskuddsvedtak 2014 Avregning tilskudd Private barnehager for årene / / PLØ/LNTS 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/LNTS Avsender Østerbotn naturbarnehage AS Mottaker rmelin Klemetzen KO/RMKLE Omgjøring av vedtak - tilskudd 2014 Avregning tilskudd Private barnehager for årene / / PLØ/LNTS 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLØ/LNTS Avsender Østerbotn naturbarnehage AS Side: 37 av 43

38 Kopi av brev til Miljødirektoratet. ttalelse til forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider Høring - forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars / / TEKN/VCGAM K40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VCGAM Avsender Finnmark fylkeskommune -Sentraladministrasjonen Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra fritidsbolig gnr 34 bnr 163 tslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra fritidsbolig gnr 34 bnr 163. Søker Roald Persen 2016/ / TEKN/OYVJON 34/163 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/OYVJON Avsender Roald Persen Kopi av brev til DNB Eiendom AS - Bortfesters godkjenning - overføring av festerett gnr 31 bnr 1 fnr 35 Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett / / TEKN/CAMVON L31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/CAMVON TO Avsender Finnmarkseiendommen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 6 bnr 5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2016/ / TEKN/CAMVON V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Eiendomsmegler 1 Hammerfest TEKN/CAMVON B 26 Side: 38 av 43

39 Retur av tinglyst dokument Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Gnr 7, Bnr 217, 496. Søker Bjørn Arnulf Larsen 2016/ / TEKN/CAMVON 7/217 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/CAMVON Avsender Kartverket Svar på høring - kommunepsykolog tlysning av stilling som kommunepsykolog 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Delta - avd. Porsanger v/grete tsi Svar på høring - kommunepsykolog tlysning av stilling som kommunepsykolog 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Norsk sykepleierforbund Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - naust på GBnr 6/80 Tiltak uten ansvarsrett - naust på GBnr 6/80. Tiltakshaver Arnfinn Hille 2016/ / TEKN/VKPA 6/80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Arnfinn Hille Side: 39 av 43

40 Lakselv lufthavn, Banak - planlagte anleggsarbeider på banesystem i varsel om midlertidig redusert tilgjengelighet Lakselv lufthavn, Banak - planlagte anleggsarbeider på banesystem i / / TEKN/VCGAM Q65 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VCGAM Avsender Avinor AS Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak Jan-Edvin Hansrud Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak Jan-Edvin Hansrud 2016/ / TEKN/NGGOL Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt V18 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/NGGOL Avsender Foretak Jan-Edvin Hansrud Kopi av brev til Mathis Rasmus N. Eira. Vedtak om oppføringstillatelse til gjeterhytte ved Smørfjordeidet i Porsanger kommnune Bruksendring av eksisterende fritidsbolig til gjeterhytte GBnr 3/96 - Mathis Rasmus Nilsen Eira 2013/ / TEKN/VKPA 3/96 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Landbruksdirektoratet Side: 40 av 43

41 Søknad om ferdigattest - fritidsbolig på GBFnr 26/1/115 Tillatelse til tiltak - fritidsbolig på GBFnr 26/1/115. Tiltakshaver Ove-Arne Andreassen 2014/ / TEKN/VKPA 26/1/115 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Lene Ervig/Ove-Arne Andreassen Jordlovsbehandling 9- Dispensasjon til oppføring av grillhytte på gnr 3 bnr 12 Smørfjord. Tiltakshaver Åshild Stromstad Langø Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - grillhytte GBnr 3/12. Tiltakshaver Åshild Strømstad Langø 2015/ / TEKN/VKPA 3/12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Porsanger kommune, landbruksforvaltningen Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - garasje/uthus på GBFnr 26/1/115 Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - garasje/uthus på GBFnr 26/1/115. Tiltakshaver Lene Ervig/Ove-Arne Andreassen 2016/ /2016 TEKN/VKPA 26/1/115 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/VKPA Avsender Lene Ervig/Ove-Arne Andreassen Side: 41 av 43

42 tbetalingsanmodning Tilskudd til næringsformål Søker TJ Fiske og Håndverk Tom Johansen 2016/ / P/KJERAS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: P/ALFPA Avsender TJ Fiske og Håndverk Tom Johansen Kopi av brev til Njeaiddan siida v/ann Helen G. Johansen. Oversending av Porsanger kommunens behandling av anmodning om midlertidig stenging av barmarksløype fra Skoganvarre Midlertidig stenging av del av barmarksløype 1 fra Skoganvarre til Stabbursdalsvann og kommunegrensa mot Alta 2016/ /2016 TEKN/CHAPED K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/CHAPED Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen nnlevering av nøkkel ad renovasjon for gnr 6 bnr 5 Renovasjon for gnr 6, bnr / / TEKN/OYVJON 6/5 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Erling Grønnbeck TEKN/KNFOH B 4 Side: 42 av 43

43 Bosetting av flyktning - Bosetting av flyktninger / / HO/BENMOE Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt F30 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/BENMOE TE Avsender ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet tbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2016 ntegreringstilskudd for Flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere 2016/ / HO/BENMOE Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/BENMOE TE Avsender ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet tbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger ntegreringstilskudd for Flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere 2016/ / HO/BENMOE Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/BENMOE TE Avsender ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 43 av 43

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 ADM/ASBLYN

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2015/ /2015 ADM/ASBLYN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09. 2016-28.09. 2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 06.10.2016 Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS

Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2015-09.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 14.08.2015 Tilsvar til kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune 2014 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Offentlig journal. Behandlingsgebyr - Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 4 bnr 28. Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 4 bnr 28

Offentlig journal. Behandlingsgebyr - Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 4 bnr 28. Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 4 bnr 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 25.08.2016 Behandlingsgebyr - Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 4 bnr 28 Konsesjon på erverv av fast eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 ADM/JONNYM

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 ADM/JONNYM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2016-1.6.2016, Dokumenttype:,, Status: J, 08.06.2016 Arbeidsavtale - ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/22-64 2421/2016

Detaljer

Dok.dato: Klassering: HO/GUNJOH

Dok.dato: Klassering: HO/GUNJOH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2016-22.7.2016, Dokumenttype:,, Status: J, 28.07.2016 Ledsager refusjon 2016 Ledsager refusjon 2016 2016/97-4 5570/2016 HO/GNJOH 233 Avsender Gunnlaug

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av brøytekontrakt for rode Vintervedlikehold / /

Offentlig journal. Tildeling av brøytekontrakt for rode Vintervedlikehold / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.07.2016-10.08.2016, Dokumenttype:,, Status: J, 15.08.2016 Tildeling av brøytekontrakt for rode 3-2015-2016 Vintervedlikehold 2012-2016 2012/1874-39 1753/2015

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 ADM/JONNYM

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 ADM/JONNYM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 11.05.2016 Arbeidsavtale - ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/22-35 362/2016

Detaljer

ADM/SILSIR ADM/SILSIR TEKN/OYVJON

ADM/SILSIR ADM/SILSIR TEKN/OYVJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Silvia Annette Siri ADM/SILSIR Mottaker Ingar Jonas Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Klage på vedtak - endring av kompensasjonskrav. Kompensasjon for merverdiavgift / /

Offentlig journal. Klage på vedtak - endring av kompensasjonskrav. Kompensasjon for merverdiavgift / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.03.2016-06.04.2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 13.04.2016 nnhold: Klage på vedtak - endring av kompensasjonskrav Kompensasjon for merverdiavgift

Detaljer

Svar på oversendelse av foreløpig rapport - forhåndsvarsel om vedtak etter felles nasjonalt tilsyn ved Lakselv ungdomsskole

Svar på oversendelse av foreløpig rapport - forhåndsvarsel om vedtak etter felles nasjonalt tilsyn ved Lakselv ungdomsskole Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 22.06.2016 Svar på oversendelse av foreløpig rapport - forhåndsvarsel om vedtak etter felles nasjonalt tilsyn ved

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll fra 4A4 forhandlinger. Protokoll fra 4A4 forhandlinger 2015/ /2015 ADM/ASBLYN

Offentlig journal. Protokoll fra 4A4 forhandlinger. Protokoll fra 4A4 forhandlinger 2015/ /2015 ADM/ASBLYN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 13.10.2016 Protokoll fra 4A4 forhandlinger Protokoll fra 4A4 forhandlinger 2015/304-1 1453/2015 13.02.2015

Detaljer

KO/IRMKLE Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen TEKN/INGGOL. Miljøvernavdelingen ADM/GUNHAU. Innhold: Sakstittel:

KO/IRMKLE Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen TEKN/INGGOL. Miljøvernavdelingen ADM/GUNHAU. Innhold: Sakstittel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Irmelin Klemetzen KO/IRMKLE Mottaker Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

KO/BERSAL KO/BERSAL KO/BERSAL

KO/BERSAL KO/BERSAL KO/BERSAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Berit Salamonsen KO/BERSAL Mottaker ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Berit

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 ADM/JONNYM

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/ /2016 ADM/JONNYM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.05.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 19.05.2016 Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Arbeidsavtaler vikarer / ekstrahjelp / midlertidige 2016/22-70

Detaljer

Offentlig journal. Fritak fra kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Offentlig journal. Fritak fra kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 08.12.2016 Fritak fra kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.09.2016-31.12.2019 Fritak fra kommunalt

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om sakkyndig vurdering - voksenopplæring - ***** ***** ***** Voksenopplæring - ***** ***** ***** 2016/ /2016

Offentlig journal. Anmodning om sakkyndig vurdering - voksenopplæring - ***** ***** ***** Voksenopplæring - ***** ***** ***** 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 27.10.2016 Anmodning om sakkyndig vurdering - voksenopplæring - ***** ***** ***** Voksenopplæring - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Klagebehandling skolegudstjeneste. Klage i forbindelse med Lakselv barneskoles gjennomføring av skolegudstjeneste

Offentlig journal. Klagebehandling skolegudstjeneste. Klage i forbindelse med Lakselv barneskoles gjennomføring av skolegudstjeneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 02.06.2016 Klagebehandling skolegudstjeneste Klage i forbindelse med Lakselv barneskoles gjennomføring av skolegudstjeneste

Detaljer

KO/HENBRE KO/HENBRE KO/HENBRE

KO/HENBRE KO/HENBRE KO/HENBRE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Henning Brekke KO/HENBRE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Henning Brekke KO/HENBRE

Detaljer

Offentlig journal. Melding om forsøpling - Klage på privat deponi - Pålegg. Melding om forsøpling - Klage på privat deponi 2015/ /2016

Offentlig journal. Melding om forsøpling - Klage på privat deponi - Pålegg. Melding om forsøpling - Klage på privat deponi 2015/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 20.07.2016 Melding om forsøpling - Klage på privat deponi - Pålegg Melding om forsøpling - Klage på privat deponi

Detaljer

Offentlig journal. Særutskrift - Dekningskjøp SeaWalk Vurdering dekningskjøp av SeaWalk / /2016 RÅD/BENLAR

Offentlig journal. Særutskrift - Dekningskjøp SeaWalk Vurdering dekningskjøp av SeaWalk / /2016 RÅD/BENLAR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.11. 2016-09.11. 2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 16.11.2016 Særutskrift - Dekningskjøp SeaWalk 2016 Vurdering dekningskjøp av SeaWalk 2016

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Utlysning av lærerstillinger i grunnskolen 2016/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Utlysning av lærerstillinger i grunnskolen 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 31.08.2016 Arbeidsavtale - tlysning av lærerstillinger i grunnskolen 2016/68-26 4965/2016 ADM/JONNYM 411 Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Utlysning av stilling - 79,34 % vikariat som Helsefagarbeider ved Trekløveren

Offentlig journal. Utlysning av stilling - 79,34 % vikariat som Helsefagarbeider ved Trekløveren Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 29.09.2016 tlysning av stilling - 79,34 % vikariat som Helsefagarbeider ved Trekløveren tlysning av stilling -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** ADM/SILCOU. Dok.dato: Klassering: ADM/SILSIR

Dok.dato: Klassering: ***** ADM/SILCOU. Dok.dato: Klassering: ADM/SILSIR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10. 2016-26.10. 2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 02.11.2016 Tilbakebetalingsavtale Feil i lønnsutbetaling - 2016/1300-2 8422/2016 21.09.2016

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av begjæring om utlegg - ***** ***** Begjæring om utlegg/forliksklage, ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Tilbakekalling av begjæring om utlegg - ***** ***** Begjæring om utlegg/forliksklage, ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12. 2016-07.12. 2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 14.12.2016 Tilbakekalling av begjæring om utlegg - Begjæring om utlegg/forliksklage, 2016/1751-3

Detaljer

Dok.dato: Klassering: M77 TEKN/KJESJØ. Dok.dato: Klassering: ***** ADM/MARFRA

Dok.dato: Klassering: M77 TEKN/KJESJØ. Dok.dato: Klassering: ***** ADM/MARFRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 03.02.2016 Svar - Søknad om å sende opp fyrverkeri Pyroteknisk vare 2016 2016/53-2 254/2016 11.01.2016 TEKN/VCGAM

Detaljer

Offentlig journal. Behovsprøvet norskopplæring - ***** ***** ***** Behovsprøvet norskopplæring - ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Behovsprøvet norskopplæring - ***** ***** ***** Behovsprøvet norskopplæring - ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 16.06.2016 nnhold: Behovsprøvet norskopplæring - ***** ***** ***** Behovsprøvet norskopplæring - ***** ***** *****

Detaljer

ADM/JONNYM PLØ/BJOOLS KO/SVEROK

ADM/JONNYM PLØ/BJOOLS KO/SVEROK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Jonas Sørum Nymo ADM/JONNYM Mottaker Øystein Willersrud Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av Matrikkelbrev - gnr 26 bnr Krav om sak for jordskifteretten gbnr 26/1, 26/3, og 26/25

Offentlig journal. Oversendelse av Matrikkelbrev - gnr 26 bnr Krav om sak for jordskifteretten gbnr 26/1, 26/3, og 26/25 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 02.03.2016 Oversendelse av Matrikkelbrev - gnr 26 bnr 25 2000-2012-0035 Krav om sak for jordskifteretten gbnr 26/1,

Detaljer

RÅD/BENLAR TEKN/KJESJØ

RÅD/BENLAR TEKN/KJESJØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Bente Larssen RÅD/BENLAR Mottaker VEFIK IKS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kjetil

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søknad om permisjon. Permisjon - Søker ***** ***** 2014/ /2015 ADM/MARFRA

Offentlig journal. Svar til søknad om permisjon. Permisjon - Søker ***** ***** 2014/ /2015 ADM/MARFRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.01.2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 20.01.2016 Svar til søknad om permisjon Permisjon - Søker ***** ***** 2014/1944-8 12121/2015 31.12.2015

Detaljer

HO/GUNJOH TEKN/INGGOL TEKN/VIKPAU

HO/GUNJOH TEKN/INGGOL TEKN/VIKPAU Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunnlaug Johnsen HO/GUNJOH Mottaker Finnmarkssykehuset HF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Detaljer

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.07.2009 nnhold: - Høring - forslag til endring i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborhgerloven)

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Ferievikarer 2015 2015/163-211 6482/2015 ADM/ASBLYN 01.07.2015 27.08.2015 ADM/HILVUO

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Ferievikarer 2015 2015/163-211 6482/2015 ADM/ASBLYN 01.07.2015 27.08.2015 ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 02.09.2015 Arbeidsavtale Ferievikarer 2015 2015/163-211 6482/2015 01.07.2015 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON.

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 06.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 11.09.2015 Eltilsyn - Brannstasjon Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 17.04.2015 TEKN/OYVJON 614 Avs./mottaker:

Detaljer

HO/BENMOE Mottaker Oslo kommune - Helse- og velferdsetaten HO/SOLSKA. TEKN/VIKPAU Mottaker Folkehelseprosjekt Blad2 Brennelv Bygdelag.

HO/BENMOE Mottaker Oslo kommune - Helse- og velferdsetaten HO/SOLSKA. TEKN/VIKPAU Mottaker Folkehelseprosjekt Blad2 Brennelv Bygdelag. Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Bente Moen HO/BENMOE Mottaker Oslo kommune - Helse- og velferdsetaten Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Offentlig journal. Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2015 Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten Refusjonskrav bruk av ledsager ved

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning omstillingsmidler 2014 for Porsanger kommune. Omstillingsarbeid i kommunen 2008/ /2015 PIU/KJERAS

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning omstillingsmidler 2014 for Porsanger kommune. Omstillingsarbeid i kommunen 2008/ /2015 PIU/KJERAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.04.2016 tbetalingsanmodning omstillingsmidler 2014 for Porsanger kommune Omstillingsarbeid i kommunen 2008/2290-47

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2009-4.2.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2009 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Motorferdsel

Detaljer

Dok.dato: 30.11.2009. Klassering: Q50 ADM/LINKOR. Dok.dato: 18.07.2014. Klassering: 5/118 TEKN/ROYROS. Dok.dato: 23.03.2015.

Dok.dato: 30.11.2009. Klassering: Q50 ADM/LINKOR. Dok.dato: 18.07.2014. Klassering: 5/118 TEKN/ROYROS. Dok.dato: 23.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 23.06.2015 Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Detaljer

Uttalelse vedr. fradeling av tomt under gnr 20 bnr 1, til formål mikroflyplass. Søker Lakselv mikroflyklubb. Dok.dato:

Uttalelse vedr. fradeling av tomt under gnr 20 bnr 1, til formål mikroflyplass. Søker Lakselv mikroflyklubb. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 14.10.2015 ttalelse vedr. fradeling av tomt under gnr 20 bnr 1, til formål mikroflyplass. Søker Lakselv mikroflyklubb

Detaljer

Offentlig journal. Referat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** "Ny virkelighet" ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/518-22 24/2016

Offentlig journal. Referat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ny virkelighet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/518-22 24/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2016-20.3.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.03.2016 nnhold: Referat "Ny virkelighet" U 2015/518-22 24/2016 05.01.2016 U Off.l. 14 150 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.05.2016 nnhold: 1943/11/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gnr 7 bnr 28. Konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 28 og egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 7 bnr 495

Offentlig journal. Vedrørende gnr 7 bnr 28. Konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 28 og egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 7 bnr 495 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.2015-23.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 27.08.2015 Vedrørende gnr 7 bnr 28 Konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 28 og egenerklæring

Detaljer

Offentlig journal. Fritak fra legevakter. Fritak for legevakter. Søker: ***** ***** 2013/1031-4 11598/2014 17.11.2014 HO/SOLSKA 29.10.

Offentlig journal. Fritak fra legevakter. Fritak for legevakter. Søker: ***** ***** 2013/1031-4 11598/2014 17.11.2014 HO/SOLSKA 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 11.11.2015 Fritak fra legevakter Fritak for legevakter. Søker: 2013/1031-4 11598/2014 17.11.2014 HO/SOLSKA Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Offentlig journal. Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.12.2015 Refusjonskrav bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten Refusjonskrav bruk av ledsager

Detaljer

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015.

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.08.2015-16.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.08.2015 Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 14.8-15.8.2015 Skjenkebevilling for

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013-14.1.2013, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2013 Melding til tinglysing Deling av grunneiendom 1943/35/29 2010/4153-14 1086/2013

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Utlysning av stilling - 73,87% kokk ved Porsanger Helsetun, kjøkkenet 2015/ /2016

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Utlysning av stilling - 73,87% kokk ved Porsanger Helsetun, kjøkkenet 2015/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 06.07.2016 Arbeidsavtale - ***** ***** ***** tlysning av stilling - 73,87% kokk ved Porsanger Helsetun, kjøkkenet

Detaljer

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2009-10.05.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.05.2009 nnhold: Representantskapsmøte KAF 19.mai med sakspapirer Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om oppfylt vedtak(utførte tiltak) 2008/ / HSO/TKV HSO/TKV

Offentlig journal. Tilbakemelding om oppfylt vedtak(utførte tiltak) 2008/ / HSO/TKV HSO/TKV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2016 nnhold: Tilbakemelding om oppfylt vedtak(utførte tiltak) Tilsynsrapport Leka sykestue 2008/1514-8 2604/2016

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2018 Tilsetting i fast 50% stilling på vaskeriet - Gargo Tilsetting

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2018 Oppsigelse av arbeidsforhold Personalmappe Viviann Gundersen

Detaljer

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015.

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Varsel om oppmålingsforretning deling av gnr 64 bnr 42 i Årviksand

Detaljer

Dok.dato: Klassering: K46 TEKNISK/GRIHAN. Dok.dato: Klassering: V32. Dok.dato: Klassering: 416

Dok.dato: Klassering: K46 TEKNISK/GRIHAN. Dok.dato: Klassering: V32. Dok.dato: Klassering: 416 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.11.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.12.2018 nnhold: Ettersøksrapport - elg Øresvik Ettersøkrapporter 2018 2018/60-7 3749/2018 28.10.2018

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2019 Svar på søknad om startlån Startlån 2019 2018/397-6 623/2019

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2013 Strandveien 86; søknad om innsetting av vindu/dør samt oppføring av altan/veranda på gnr 69

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2015 Bekreftelse Bekreftelse på utbetalinger 2015 2015/4-1 2/2015 02.01.2015 SK/G 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 2015/1344-4 7963/2015 16.07.2015 14.07.2015 PNT/ARO PNT/ARO

Offentlig journal. Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 2015/1344-4 7963/2015 16.07.2015 14.07.2015 PNT/ARO PNT/ARO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.15, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.07.2015 nnhold: Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 109/76 - søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på timer BEKREFTELSE SKKU/AT 46540/2011. Skjervøy kommune SKKU/GUN. Informasjon ang.

Offentlig journal. Bekreftelse på timer BEKREFTELSE SKKU/AT 46540/2011. Skjervøy kommune SKKU/GUN. Informasjon ang. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2012, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2012 Bekreftelse på timer BEKREFTELSE Sak/dok nr: 2010/3931-112 Løpenr.: 46540/2011 15.12.2011

Detaljer

Offentlig journal. Timetall enkeltvedtak spes.ped. 2015/ /2015 OPP/JB Nordreisa kommune OPP/JB

Offentlig journal. Timetall enkeltvedtak spes.ped. 2015/ /2015 OPP/JB Nordreisa kommune OPP/JB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 17.06.2016 Timetall enkeltvedtak spes.ped. Søknader om spesialpedagogisk ressurs Reisa Montessoriskole 2015-2016 2015/98-68

Detaljer

Offentlig journal. Fradeling til statlig sikring 2018/ / UTV/APE UTV/APE. Bygging 2015/ /

Offentlig journal. Fradeling til statlig sikring 2018/ / UTV/APE UTV/APE. Bygging 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 12.03.2019 Fradeling til statlig sikring 10 /24 - Solbjørg Olsen-Andsjøen - fradeling av parkeringsplass og sti til statlig

Detaljer

Offentlig journal. ny på lønn 2015/647-5 6806/2015 02.12.2015 26.11.2015 TEKN/GI. Skjervøy kommune TEKN/GI

Offentlig journal. ny på lønn 2015/647-5 6806/2015 02.12.2015 26.11.2015 TEKN/GI. Skjervøy kommune TEKN/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2015 ny på lønn ersonalmappe - 2015/647-5 6806/2015 26.11.2015 TEKN/G Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav lønnsutgifter. Refusjonskrav lønnsutgifter 2014/396-6 5892/2015 18.06.2015 ADM/ASBLYN 28.10.2015 ***** ADM/LISHOY

Offentlig journal. Refusjonskrav lønnsutgifter. Refusjonskrav lønnsutgifter 2014/396-6 5892/2015 18.06.2015 ADM/ASBLYN 28.10.2015 ***** ADM/LISHOY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.15 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 04.11.2015 Refusjonskrav lønnsutgifter Refusjonskrav lønnsutgifter 2014/396-6 5892/2015 18.06.2015 ADM/ASBLYN

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 118/25 Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje og støttemur 2016/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 118/25 Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje og støttemur 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.10.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2016 GNR/BNR 118/25 Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje og støttemur Gnr 118/25 Tiltak - oppføring

Detaljer

Offentlig journal. 111/6-Søknad om deling av 2 paseller til fritidsformå Tommy Hilbertsenl. Søknad om deling av eiendom - Tommy Hilbertsen

Offentlig journal. 111/6-Søknad om deling av 2 paseller til fritidsformå Tommy Hilbertsenl. Søknad om deling av eiendom - Tommy Hilbertsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 111/6-Søknad om deling av 2 paseller til fritidsformå Tommy Hilbertsenl Søknad om

Detaljer

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok.

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.06.2013 nnhold: Ledig stilling som assistent i Arnøyhamn SFO / Barnehage 2013/1914-3

Detaljer

Offentlig journal. Kontroll av søknad om produksjonstilskudd pr / /

Offentlig journal. Kontroll av søknad om produksjonstilskudd pr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om informasjon vedrørende eksisterende farvannsskilt - region Troms og Finnmark

Offentlig journal. Anmodning om informasjon vedrørende eksisterende farvannsskilt - region Troms og Finnmark Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 23.12.2015 Anmodning om informasjon vedrørende eksisterende farvannsskilt - region Troms og Finnmark nformasjon

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav siste halvår ***** ***** ***** Tilrettelagt arbeid, tilskuddsordninger og avtaler / /2015

Offentlig journal. Refusjonskrav siste halvår ***** ***** ***** Tilrettelagt arbeid, tilskuddsordninger og avtaler / /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.2.2015-16.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.02.2015 Refusjonskrav siste halvår 2014 - ***** ***** ***** Tilrettelagt arbeid, tilskuddsordninger og

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.2018-06.07.2018, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.07.2018 Tilsetting av helsefagarbeidere på Gargo

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.09.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2016 nnhold: 1943/35/2/9 søknad om dispensasjon fra utslippstillatelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** SKADM/FSC

Journaldato: , Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** SKADM/FSC Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.11.2014 Vedr. ansettelsesforhold i ersonalmappe - 2010/163-6 236/2012 03.01.2012 SKHELOMS/LRO Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 18/16/0/0 TPR/ORNA. Dok.dato: Klassering: ***** SKLA/ANNEMA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 18/16/0/0 TPR/ORNA. Dok.dato: Klassering: ***** SKLA/ANNEMA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2016 GNR/BNR 18/16 Tillatelse til tiltak - stikkveg og tilbygg til hytte Gnr 18/16 Tiltak - tilbygg hytte

Detaljer

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2009 Oversendelse av oppfølgingsplan ersonalmappe - 2009/3255-6 41769/2009 07.12.2009 LYSOLBO/AK

Detaljer

Journaldato: 15.12.2009-17.12.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.11.2009.

Journaldato: 15.12.2009-17.12.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.11.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.12.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2009 Tilsynsrapport, Alteidet barnehage Tilsyn etter lov om barnehager 2009/9037-1 40491/2009

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04-06.05. 2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 13.05.2015 Søknad om fritak for eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 Rekvisisjon av kartforretning - deling av grunneiendom - gnr. 10/2 Deling av

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.12.2017 Korrigeringer av søknad om produksjonstilskudd etter kontroll

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt 2012/ / RDM/SSL RDM/SSL

Offentlig journal. Kontrakt 2012/ / RDM/SSL RDM/SSL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.01.2017 nnhold: Kontrakt Beredskap 2012/23-56 3849/2016 X20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2019 Bekreftelse ansettelse Bekreftelse 2015/91-191 535/2019 KLT/TLN

Detaljer

Ang. vannsig/overflatevann fra privat grunn som renner på kommunal veg Kirkegårdsveien nummer 15 og 17. Dok.dato:

Ang. vannsig/overflatevann fra privat grunn som renner på kommunal veg Kirkegårdsveien nummer 15 og 17. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2015 Ang. vannsig/overflatevann fra privat grunn som renner på kommunal veg Kirkegårdsveien nummer 15 og 17. Kommunale

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 153. Dok.dato: Klassering: P24 TEKNISK/HANKJE. Dok.dato: Klassering: C55

Dok.dato: Klassering: 153. Dok.dato: Klassering: P24 TEKNISK/HANKJE. Dok.dato: Klassering: C55 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.12.2017, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.12.2017 nnhold: Bønn til kommunestyret Budsjettbehandling - Gjerøy skole 2017/67-6 760/2017 OPPVEKST/ENSVE

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 416 FOR/SELRAG. Dok.dato: Klassering: U63 FOR/KORSLA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 416 FOR/SELRAG. Dok.dato: Klassering: U63 FOR/KORSLA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.05.2018-27.05.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 30.05.2018 Søknad på ferievikariat - Ferievikariat - renholder rådhuset 2018/591-2 1882/2018

Detaljer

Offentlig journal. Endring på lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/2601-26 7941/2012 SKTEKN/GI 18.04.2012 27.02.

Offentlig journal. Endring på lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/2601-26 7941/2012 SKTEKN/GI 18.04.2012 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04.12, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2012 nnhold: Endring på lønn Personalmappe 2009/2601-26 7941/2012 27.02.2012 SKTEKN/G P Off.l.

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2014. Klassering: V60 LYADM/EL. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: LYTEK/KEK

Dok.dato: 06.06.2014. Klassering: V60 LYADM/EL. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: LYTEK/KEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.07.2014 nnhold: 112/144 - Tinglyst - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til arealendring på lokaliteten Slokkholmen Ø i Leka kommune 2013/ /

Offentlig journal. Tillatelse til arealendring på lokaliteten Slokkholmen Ø i Leka kommune 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 nnhold: Tillatelse til arealendring på lokaliteten 12712 Slokkholmen Ø i Marine Harvest Norway AS 2013/385-44 2773/2017

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06.

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2015 Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1 Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015

Detaljer

Dok.dato: Klassering: U63 FOR/MOEKRI. Dok.dato: Klassering: 144 FOR/MOEKRI

Dok.dato: Klassering: U63 FOR/MOEKRI. Dok.dato: Klassering: 144 FOR/MOEKRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 11.11.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 28.12.2018 nnhold: Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning Søknad om skjenkebevilling for

Detaljer

Dok.dato: 03.05.2016. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 03.05.2016. Klassering: ***** PLMI/IMSH. Dok.dato: 03.05.2016.

Dok.dato: 03.05.2016. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 03.05.2016. Klassering: ***** PLMI/IMSH. Dok.dato: 03.05.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.05.2016 nnhold: tsatt lansering av Altinn-skjema fra Helfo HELFO 2016 2016/811-2 6330/2016 HEOM/[fordelt] Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Offentlig journal 2017/ / Tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse/ Avløpsanlegg - 17/2/1 - Tallåsen

Offentlig journal 2017/ / Tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse/ Avløpsanlegg - 17/2/1 - Tallåsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 06.10.2017 nnvilget dispensasjon fra reguleringsplanens planformål for oppføring av garasje og fradeling og tillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om tilskudd til privat vei-kviteberg 2019/ / TEK/BJ

Offentlig journal. Innvilget søknad om tilskudd til privat vei-kviteberg 2019/ / TEK/BJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.07.2019 nnvilget søknad om tilskudd til privat vei-kviteberg Søknader til oppgradering av private veier 2019/139-20

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2018 rotokoll Deling av eiendommen gnr 66 bnr 20 på Lauksletta 2018/297-15

Detaljer