Offentlig journal. Tilsetting i 100 % stilling som fysioterapeut, prosjekt, id / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilsetting i 100 % stilling som fysioterapeut, prosjekt, id / /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: <>PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: <>ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: <>BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: <>FLYKT* - Saksarkiv Tilsetting i 100 % stilling som fysioterapeut, prosjekt, id 462 tlysning av 100 % stilling som fysioterapeut, prosjekt, id / / Elena Eriksen nformasjon om igangsetting av tiltak, samt mangel ved søknad om igangsettingstillatelse 1942/47/47 Byggesak gnr 1942/47/ / /2019 BETONGSERVCE AS m.fl. Sluttvedtak - Endring av planbestemmelser for reguleringsplan Betesda planid _002 Endring av planbestemmelser i reguleringsplan Betesda planid _ / / BETONGSERVCE AS m.fl. tlysning av stilling Tilsetting i fast stilling, 25,82 %, som assistent, id / /2019 Side: 1 av 10

2 tlysning av stilling tlysning av fast stilling, 23 %, som assistent, id / /2019 tlysning av stilling tlysning av fast stilling, 20 %, som assistent, id / /2019 tlysning av stilling tlysning av fast 55 % stilling som helsefagarbeider, id / /2019 tlysning av stilling Tilsetting fast stilling, 26,6 %, som helsefagarbeider, id / /2019 Side: 2 av 10

3 tlysning av stilling tlysning av fast stilling, 28,8 %, som helsefagarbeider, id / /2019 tlysning av stilling tlysning av fast 100 % stilling som sykepleier, id / /2019 Svar på søknad om tilskudd til Karneval på samfunnshuset 2019 Søknad om økonomisk støtte fra næringsfondet ***** ***** ***** 2019/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd Jim-Øyvind D Mobakken Svar på anmodning om forlenga prosjektvarighet Søknad fra kommunalt næringsfond - Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen - identitetsbærer og berikelse 2018/ /2019 O Birgit Dorothea Nielsen Side: 3 av 10

4 Tilsetting i fast 2x100 % stilling som sykepleier, id 467 Ledig stilling som sykepleier, 100% fast ved sykehjemmet, id / /2019 Cecilie Olaussen m.fl. Registering av bygning i forbindelse med fastsetting av eiendomsskattetakst 1942/14/164 Registrering av eiendomsskattetakster / /2019 Jørn Holm Referat møte i ngdomsrådet ngdomsrådet / /2019 Elias Olsen m.fl. Registering av bygning i forbindelse med fastsetting av eiendomsskattetakst 1942/14/1 Registrering av eiendomsskattetakster / /2019 Trond Holm Side: 4 av 10

5 Ny registrering i matrikkel og grunnforurensningskart, gnr. 49 bnr. 6 og gnr. 49 bnr. 6 fnr. 2 Salmar Nord AS akvakulturtillatelse for matfisk 2015/ /2019 Helge Olsen m.fl. Tilsetting i 2x0,87 % fast stilling som brannkonstabel, id 428 tlysning av 3x0,87 % fast stilling som brannkonstabel, id / /2019 Kjartan Nygård m.fl. Signert oppmøteprotokoll oppvekst- og kulturutvalget Fullstendig utskrift Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 2016/ /2019 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg Signert oppmøteprotokoll Nordreisa eldrerådet Fullstendig utskrift fra Nordreisa eldreråd for / /2019 Nordreisa eldrerådet Side: 5 av 10

6 Søknad om barnehageplass for ***** ***** ***** Barnehage 2019/2020 Ny plass, overflytting og endring 2018/ /2019 O Johanne Bakkeby Lillemoen Tildeling av midler til arbeid i nettverk for samiske barnehager / avdelinger og andre barnehager med samiske barn - barnehageåret tlysning av midler til arbeid i nettverk for samiske barnehager/avdelinger og andre barnehager med samiske barn 2018/ /2019 FYLKESMANNEN TROMS OG FNNMARK Tilsynsrapport fra kjøkkenet på Sonjatun Tilsynsrapport kjøkkenet Sonjatun 2019/ /2019 Mattilsynet - Knut Øystein Johansen Etterlyser svar på leie av kafeteria til kafedrift - fra håndballgruppen tleie av Nordreisahallen / /2019 Nordreisa il, håndballgruppa v/ Ann Renate Wahlmann Side: 6 av 10

7 Ansiennitetsplassering ved tilsetting Ansiennitetsplassering ved tilsetting 2019/ / tdanningsforbundet Nordreisa Søknader om tilskuddsmidler som KKE er sendt inn per dags dato Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018/ / Tromsfylke - Matthias Zielke Tilbud: Bistand i rekruttering av Rådmann, Nordreisa kommune Rekruttering av rådmann 2019/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** Høringssuttalelse Skolestruktur på Storslett Telemarksforsking - Moan og Storslett skole 2019/ /2019 tdanningsforbundet v/moan skole Side: 7 av 10

8 Søknad på stilling som vaktmester id 485 tlysning av fast 100 % stilling som vaktmester, id / /2019 O Søknad på stilling som assistent id 496 tlysning av 50 % stilling som assistent, vikariat, id / /2019 O Søknad på stilling som helsefagarbeider id 489 tlysning av fast 55 % stilling som helsefagarbeider, id / /2019 O Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning , North of Lyngen Apartments AS 2019/ /2019 North of Lyngen Apartments AS Side: 8 av 10

9 Søknad på stilling som helsefagarbeider id 490 tlysning av fast stilling, 28,8 %, som helsefagarbeider, id / /2019 O Søknad på stilling som assistent id 491 Tilsetting i fast stilling, 25,82 %, som assistent, id / /2019 O Søknad på stilling som helsefagarbeider id 481 Ledig vakant stilling som helsefagarbeidere, helg, 6,11% ved sykehjemmet, id / /2019 O Søknad på stilling som assistent id 493 tlysning av fast stilling, 23 %, som assistent, id / /2019 O Side: 9 av 10

10 Søknad på stilling som helsefagarbeider id 492 Tilsetting fast stilling, 26,6 %, som helsefagarbeider, id / /2019 O Årsrapport og årsregnskap 2018 Halti kvenkultursenter KS Halti Kvenkultursenter KS 2015/ /2019 Haltiin kväänisentteri Halti kvenkultursenter KS Høring kartlegging og verdisetting av friluftsområder Kartlegging av friluftslivsområder 2019/ /2019 Geir Wang Leder Nordreisa Hundekjørerlag Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond i 2020 Rentemidler skogfond 2015/ /2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Side: 10 av 10

Offentlig journal. Kommunalt vedtak om skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Kommunalt vedtak om skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Utlysning av stilling 2019/ / Utlysning av stilling 2019/ /

Offentlig journal. Utlysning av stilling 2019/ / Utlysning av stilling 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.02.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknad bygg 2018/ / Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81 bnr 22 feste 1

Offentlig journal. Søknad bygg 2018/ / Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81 bnr 22 feste 1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Utlysning av stilling 2018/ / Svar - søknad om startlån 2018/ /

Offentlig journal. Utlysning av stilling 2018/ / Svar - søknad om startlån 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Kontroll av søknad om produksjonstilskudd pr / /

Offentlig journal. Kontroll av søknad om produksjonstilskudd pr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling for en bestemt anledning Alta Reiseklubb 2017/ /

Offentlig journal. Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling for en bestemt anledning Alta Reiseklubb 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av tinglyst dokument 2015/ /

Offentlig journal. Oversendelse av tinglyst dokument 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Eiendom 1942/71/13 - Grunnlag kommunale avgifter 2016/ / Søknad om refusjon for oktober 2017

Offentlig journal. Eiendom 1942/71/13 - Grunnlag kommunale avgifter 2016/ / Søknad om refusjon for oktober 2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.17, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om permisjon fra 20% stilling ved Sonjatun Barnehage - barnehageåret 2016/ / /

Offentlig journal. Svar - Søknad om permisjon fra 20% stilling ved Sonjatun Barnehage - barnehageåret 2016/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 04.11.2016 Svar - Søknad om permisjon fra 20% stilling ved Sonjatun Barnehage - barnehageåret 2016/2017 Personalmappe May-Eva

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven 19 a 2015/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven 19 a 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.06.17, Dokumenttype:,, Status: J, 06.07.2017 Svar på søknad om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven 19 a Barnehagebarn - 2015/2403-12 6453/2017

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig bekreftelse på leie fredag 25.-lørdag 26. og søndag 27. januar / /

Offentlig journal. Foreløpig bekreftelse på leie fredag 25.-lørdag 26. og søndag 27. januar / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse før tilsetting i stilling som veileder ved NAV id / /

Offentlig journal. Uttalelse før tilsetting i stilling som veileder ved NAV id / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak 1942/60/90 Enebolig etter brann 2018/ /

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak 1942/60/90 Enebolig etter brann 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PRS* - Saksarkiv, Arkivdel: LV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Endring av byggetegning 1942/17/ / / Midlertidig svar - søknad om deling gnr 62, bnr 9

Offentlig journal. Endring av byggetegning 1942/17/ / / Midlertidig svar - søknad om deling gnr 62, bnr 9 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.12.2016 Endring av byggetegning 1942/17/10 Byggesak på gnr. 1942/17/10 2016/99-7 9593/2016 29.11.2016 Betongservice

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding opplysninger for utbetaling av tilskudd prosjekt dokumentasjon helsehjelp 2016/ /

Offentlig journal. Tilbakemelding opplysninger for utbetaling av tilskudd prosjekt dokumentasjon helsehjelp 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknadsskjema med kommunal vurdering 2018/ /

Offentlig journal. Søknadsskjema med kommunal vurdering 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Beskrivelse av gjennomførte tiltak/veistrekninger som det er utført krattrydding på i / /

Offentlig journal. Beskrivelse av gjennomførte tiltak/veistrekninger som det er utført krattrydding på i / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Kommunalt tilskudd Trollskogen barnehage 2015/ /

Offentlig journal. Kommunalt tilskudd Trollskogen barnehage 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/47/71 Sammenslåing av to boenheter til en 2017/ /

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/47/71 Sammenslåing av to boenheter til en 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2017 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/47/71 Sammenslåing av to boenheter til en Byggesak på gnr. 1942/47/71

Detaljer

Offentlig journal. Avlysing av trening på Nordreisa idrettshall 3. og 4. januar / /

Offentlig journal. Avlysing av trening på Nordreisa idrettshall 3. og 4. januar / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i 100 % stilling, vikariat, som sykepleier id / /

Offentlig journal. Tilsetting i 100 % stilling, vikariat, som sykepleier id / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.02.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb, id 400- Ferievikarer 2019/ /

Offentlig journal. Søknad om jobb, id 400- Ferievikarer 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03.19, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN* - Saksarkiv, rkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Administrativt vedtak: Motorferdsel NIVA 2019/ /

Offentlig journal. Administrativt vedtak: Motorferdsel NIVA 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.19, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PRS* - Saksarkiv, Arkivdel: LV* - Saksarkiv, Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Høring - revisjon av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 2015/ /

Offentlig journal. Høring - revisjon av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2016 Høring - revisjon av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol Revidering av Forskrift om salgs-

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til intervju 2016/ / Melding om vedtak - Tilleggsfunksjon som renholder 1

Offentlig journal. Innkalling til intervju 2016/ / Melding om vedtak - Tilleggsfunksjon som renholder 1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2016 nnkalling til intervju tlysning av fast, 100 %, virksomhetsleder Sonjatun sykehjem- id 119 2016/314-3 4646/2016 Kate-Alice

Detaljer

Offentlig journal. Søknad 100% SFO plass for ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Søknad 100% SFO plass for ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse leie av hall, kafeteria og kinosal til utdanningsmesse / /

Offentlig journal. Bekreftelse leie av hall, kafeteria og kinosal til utdanningsmesse / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i fast 50 % stilling som kreftsykepleier 2018/ / Rekruttering av jordmor

Offentlig journal. Tilsetting i fast 50 % stilling som kreftsykepleier 2018/ / Rekruttering av jordmor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN*

Detaljer

Offentlig journal. Svar på oppsigelse av barnehageplass for ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Svar på oppsigelse av barnehageplass for ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.02.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Melding om delegert vedtak- innvilget skjenkebevilling til Festmakkeren AS i anledning Bygdefestivalen i Oksfjord 19. og 20. juli Dok.

Melding om delegert vedtak- innvilget skjenkebevilling til Festmakkeren AS i anledning Bygdefestivalen i Oksfjord 19. og 20. juli Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.05.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Fritak fra kravet om opplæring i samfunnskunnskap for ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Fritak fra kravet om opplæring i samfunnskunnskap for ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.03.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Beskrivelse /dokumentasjon av gjennomførte tiltak av krattrydding i / /

Offentlig journal. Beskrivelse /dokumentasjon av gjennomførte tiltak av krattrydding i / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Søknad om plan for nydyrking 1942/65/ / /

Offentlig journal. Høring - Søknad om plan for nydyrking 1942/65/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Administrativt vedtak - søknad om ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Administrativt vedtak - søknad om ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse før tilsetting i stilling som helsefagarbeider 2x22,31% fast stilling id / /

Offentlig journal. Uttalelse før tilsetting i stilling som helsefagarbeider 2x22,31% fast stilling id / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN* - Saksarkiv, rkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 25, bnr / /

Offentlig journal. Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 25, bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Utlysning av stilling 2019/ /

Offentlig journal. Utlysning av stilling 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.03.19, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN* - Saksarkiv, rkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Angående sluttfaktura utbygging av Høgegga barnehage 2017/ /

Offentlig journal. Angående sluttfaktura utbygging av Høgegga barnehage 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.19, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialpedagogisk ressurs for ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Vedtak om spesialpedagogisk ressurs for ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om plass ved Rotsundelv SFO for ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Søknad om plass ved Rotsundelv SFO for ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i fast 0,87 % stilling som brannkonstabel, id / /

Offentlig journal. Tilsetting i fast 0,87 % stilling som brannkonstabel, id / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse leie av gymsalen Sørkjosen / /

Offentlig journal. Bekreftelse leie av gymsalen Sørkjosen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN*

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dokument for tinglysing 2018/ /

Offentlig journal. Oversendelse av dokument for tinglysing 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.05.19, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* -

Detaljer

Offentlig journal. Gapherusveien og parkering 2016/ / Oversendelsesbrev til søknadsskjema SLF-431

Offentlig journal. Gapherusveien og parkering 2016/ / Oversendelsesbrev til søknadsskjema SLF-431 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Svar -E6 Jernelva bru- Ønskede tiltak/ sluttarbeid på gnr 47, bnr / /

Offentlig journal. Svar -E6 Jernelva bru- Ønskede tiltak/ sluttarbeid på gnr 47, bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om kvistleveranse til gnr 18 bnr / / Tørfossmoen 2015/ /

Offentlig journal. Avtale om kvistleveranse til gnr 18 bnr / / Tørfossmoen 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Utsending av materiell til elgjakta / /

Offentlig journal. Utsending av materiell til elgjakta / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.09.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.09.2016 tsending av materiell til elgjakta 2016 Elgvald 2015-2016 2015/1229-20 7166/2016 06.09.2016 Bakkeby valdforetak

Detaljer

Dok.dato: Søknad om stimuleringstilskudd til den kommunale veterinærtjenesten for Nord-Troms veterinærdistrikt for fornyet søknad

Dok.dato: Søknad om stimuleringstilskudd til den kommunale veterinærtjenesten for Nord-Troms veterinærdistrikt for fornyet søknad Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. sak Foreløpig tilbakemelding 2016/ / Tilsynsrapport Oksfjord kapell

Offentlig journal. sak Foreløpig tilbakemelding 2016/ / Tilsynsrapport Oksfjord kapell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.02.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/ /

Offentlig journal. Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.12.2016 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/1404-1 9592/2016 Ågot rene Johansen Bruk av offentlig parkeringsplass

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til ett trinn på gnr. 1942/77/67 Tilbygg 2017/ /

Offentlig journal. Tillatelse til ett trinn på gnr. 1942/77/67 Tilbygg 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Gebyr - skjenking av alkoholholdig drikk Kronebutikken eiendom AS 2016/ /

Offentlig journal. Gebyr - skjenking av alkoholholdig drikk Kronebutikken eiendom AS 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.09.17, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Dok.dato: Administrativt delegert vedtak, tillatelse til laftflygning og landing med helikopter - Statskog Dok.

Dok.dato: Administrativt delegert vedtak, tillatelse til laftflygning og landing med helikopter - Statskog Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN*

Detaljer

Dok.dato: Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg

Dok.dato: Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN* - Saksarkiv, rkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev mottatt / / Bekreftelse leie av gymsalen

Offentlig journal. Svar på brev mottatt / / Bekreftelse leie av gymsalen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08.18, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN* - Saksarkiv, rkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Utlysning av stilling 2017/ / Utlysning av stilling 2017/ /

Offentlig journal. Utlysning av stilling 2017/ / Utlysning av stilling 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN* - Saksarkiv, rkivdel: FLYKT* - Saksarkiv 23.08.2017

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynsrapport 2018/ /

Offentlig journal. Tilsynsrapport 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum - informasjon og forespørsel fra kommunen

Dok.dato: Dok.dato: Søknad om endring av regulering arealplan Storslett sentrum - informasjon og forespørsel fra kommunen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2012 nnhold: Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/15/22 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte i ungdomsrådet / / Svar - Søknad om permisjon

Offentlig journal. Referat fra møte i ungdomsrådet / / Svar - Søknad om permisjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2017 nnhold: Referat fra møte i ungdomsrådet 15.3.17 Møter i ungdomsrådet 2016-2017 2016/1464-12 3328/2017 17.03.2017 ngdomsrådet

Detaljer

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding 2017/ / Tilsynsrapport 2017/ /

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding 2017/ / Tilsynsrapport 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 23.02.2017 Tilfredsstillende tilbakemelding 2017/32-6 649/2017 Byggmakker Storslett Tilsynsrapport 2017/32-7 653/2017 Kjelderen

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som helsefagarbeider id / /

Offentlig journal. Søknad på stilling som helsefagarbeider id / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsbrev-boligtilskudd til tilpasning 2015/ /

Offentlig journal. Utbetalingsbrev-boligtilskudd til tilpasning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.19, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av tinglyst dokument 2016/ / Oversendelse av matrikkelbrev 2018/ /2018

Offentlig journal. Oversendelse av tinglyst dokument 2016/ / Oversendelse av matrikkelbrev 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Søknad om leie av Nordreisahallen (hall, skytebane og styrketreningsrom) til trening høst 2018/vår 2019

Dok.dato: Dok.dato: Søknad om leie av Nordreisahallen (hall, skytebane og styrketreningsrom) til trening høst 2018/vår 2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN*

Detaljer

Offentlig journal. Svar fra kommunen ang avgjørelse i tilsynssak - brudd på forsvarlighetskrav 2016/ /

Offentlig journal. Svar fra kommunen ang avgjørelse i tilsynssak - brudd på forsvarlighetskrav 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Journaldato: 20.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.

Journaldato: 20.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.dato: 15.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Høring - søknad om deling gnr 1942/56/8 Søknad om deling av grunneiendom 1942/56/8

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ekstraordinært møte i FAU/SMU Moan skole kl / /

Offentlig journal. Innkalling til ekstraordinært møte i FAU/SMU Moan skole kl / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02.19, Dokumenttype:,, Status: J,, rkivdel: PERS* - Saksarkiv, rkivdel: ELEV* - Saksarkiv, rkivdel: BRN* - Saksarkiv, rkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i 60 % fast stilling som renholder 2015/ /

Offentlig journal. Tilsetting i 60 % fast stilling som renholder 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.02.2017 Tilsetting i 60 % fast stilling som renholder Personalmappe Sunan Hasselberg - ***** 2015/685-12 9374/2016 23.11.2016

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Svar på tilsynsrapport etter tilsyn med Nordreisa kommune som barnehagemyndighet, jf Lov om barnehager 8

Dok.dato: Dok.dato: Svar på tilsynsrapport etter tilsyn med Nordreisa kommune som barnehagemyndighet, jf Lov om barnehager 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse før tilsetting i stilling som driftsoperatør vann og avløp, vikariat id / /

Offentlig journal. Uttalelse før tilsetting i stilling som driftsoperatør vann og avløp, vikariat id / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom og tilleggsareal til gnr 1942/15/ / /

Offentlig journal. Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom og tilleggsareal til gnr 1942/15/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Journaldato: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011. Dok.

Journaldato: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 VS: Notat - kartlegging av naturmangfold vedr. ønske om massedeponier

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig tilsynsrapport Høgegga barnehage 2015/ / Søknad om dispensasjon fr a utdanningskravet

Offentlig journal. Foreløpig tilsynsrapport Høgegga barnehage 2015/ / Søknad om dispensasjon fr a utdanningskravet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.09.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Høring av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for masseuttak 1942/33/3 Tørrfossmoen (plan ID: _001) Dok.dato: Dok.

Høring av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for masseuttak 1942/33/3 Tørrfossmoen (plan ID: _001) Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN*

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om oppstart: Detaljregulering Rovdas gravlund - nasjonal plan ID: _ / /

Offentlig journal. Varsel om oppstart: Detaljregulering Rovdas gravlund - nasjonal plan ID: _ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk ettersending av dokumenter 2016/ /

Offentlig journal. Tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk ettersending av dokumenter 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2017 Tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk 2016 -ettersending av dokumenter Driftstilskudd til dagligavarebutikker

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i fast 100 % stilling som sykepleier 2018/ / Avgjørelse i tilsynssak

Offentlig journal. Tilsetting i fast 100 % stilling som sykepleier 2018/ / Avgjørelse i tilsynssak Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse leie av 5 bord 31/5-1/ / /

Offentlig journal. Bekreftelse leie av 5 bord 31/5-1/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.19, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om refusjon for februar / / Svar på pålegg 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om refusjon for februar / / Svar på pålegg 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2015 Søknad om refusjon for februar 2015 Refusjoner svangerskapskontroll 2015/246-4 3355/2015 24.03.2015 Helfo

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad på redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage 2015/ /

Offentlig journal. Svar på søknad på redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.04.2017 Svar på søknad på redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage Foreldrebetaling i barnehager 2015/967-68

Detaljer

Offentlig journal. Nabovarsel for gnr bnr 1942/47/87 i Sørkjosen 2015/ /

Offentlig journal. Nabovarsel for gnr bnr 1942/47/87 i Sørkjosen 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.17, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skadefelling av grågås. 2016/ /

Offentlig journal. Søknad om skadefelling av grågås. 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.05.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2017 nnhold: Søknad om skadefelling av grågås. Skadefellinger 2016/467-6 5170/2017 Jarle Kiil m.fl. nnhold: Administrativt

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.07.12, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2012 Forhåndsgodkjenning av kunstgress 7'erbane - Oksfjord og Straumfjord

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/17 for ***** ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/17 for ***** ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2016 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/17 for Elevmappe 2015/1345-7 9997/2016 E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av matrikkelbrev 2015/ / Bekreftelse leie av kafeteria og hall

Offentlig journal. Oversendelse av matrikkelbrev 2015/ / Bekreftelse leie av kafeteria og hall Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Svar -klage på oppfølging av leiekontrakt vedrørende Saga skiløypeanlegg og gnr 41/1 2018/ /

Offentlig journal. Svar -klage på oppfølging av leiekontrakt vedrørende Saga skiløypeanlegg og gnr 41/1 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting i 100% stilling, vikariat,som lærer ved Moan skole, id / /

Offentlig journal. Tilsetting i 100% stilling, vikariat,som lærer ved Moan skole, id / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERS* - Saksarkiv, Arkivdel: ELEV* - Saksarkiv, Arkivdel: BARN* - Saksarkiv, Arkivdel: FLYKT* - Saksarkiv

Detaljer