Fagakademiet region midt Kursprogram høsten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagakademiet region midt Kursprogram høsten 2011"

Transkript

1 Pr 15. juni 2011 Fagakademiet region midt Kursprogram høsten 2011 Oversikten viser hvilke tiltak Fagakademiet planlegger å gjennomføre i fylkene Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fagakademiet.no

2 Innhold Innhold 2 Studium Veiledning og coaching 15 studiepoeng 3 Praktisk lønnsarbeid i kommunal sektor 5 studiepoeng 3 JUSS Forvaltningsrett og arbeidsrett, 10 stp 3 KiD Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon 3 Oppdateringsseminar for kursledere i KiD 4 HACCP Hygieneregelverk for alle som håndterer mat 4 Folkeskikk og uskikk på jobben 4 Personopplysningsloven og Offentleglova 4 Grunnleggende turnuskurs 2 dager 5 Arbeidsmiljørett med hovedvekt på omorganisering og konflikthåndtering 5 Kul, drittsekk eller VOKSEN? 5 Arkiv i dag mot en elektronisk verden 5 Å arbeide i andres hjem 6 Medikamenthåndtering skole/barnehage/sfo 6 Eldre med psykiske lidelser utelatt og glemt? 6 Badestigen - Fagdag 6 Badestigen - Service/personaladministrasjon 7 Pensjonsordningene i offentlig sektor 7 Arbeidsgivers styringsrett 7 Medarbeidersamtalen 8 Medarbeidere med kronisk sykdom - hva gjør du som personalmedarbeider? 8 Attføring og sykefravær 8 Mobbing: Tiltak for og ivaretakelse av barn som er eksponert 8 ADHD Tourettes syndrom Asperger syndrom 9 Ledere i barnehagen/sfo dager 9 Relasjonsledelse 9 Den brukeravhengige hjernen nevrobiologisk forståelse av skader etter omsorgssvikt og overgrep mot barn 9 Saksbehandling teknisk sektor med særlig vekt på plan- og bygningsloven 2 dager 10 ART-introduksjon Sosial kompetanse 10 ART; 10 dagers intensivt grunnkurs 10 Praktisk personaljuss 10 Problematferd hos barn og unge 11 2

3 Livet nær døden 11 Sanserom og sansestimulerende aktiviteter 11 KOSTRA Kommune- og stat-rapportering 11 Kurs for ledere i SFO 2 dager 12 Kjemikalieforskriften 12 Internkurs som kan bestilles 12 Studium Veiledning og coaching 15 studiepoeng Studiet skal gi deltakerne teoretisk og praktisk veilednings- og coachingkompetanse, bidra til større innsikt i prosesser knytta til læring og utvikling av kompetanse Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud, ansatte med publikums-/brukerkontakt, veiledningsoppgaver/ansvar Trondheim, høst 2011: 1. samling 24. og 25. august 2011, 2. samling oktober, 3. samling november, 4. samling februar 2012 Bente Storfjell og Marit Johnsen Høy, kompetanserådgivere i Fagakademiet Praktisk lønnsarbeid i kommunal sektor 5 studiepoeng Et grunnleggende studium innen lønnsarbeid i kommunale virksomheter, i samarbeid med Høgskolen i Hedmark Alle som jobber med lønn i kommune og fylkeskommune Planlagt oppstart våren 2012 i Trondheim Bestemmes senere JUSS Forvaltningsrett og arbeidsrett, 10 stp Modul 2 i saksbehandlerstudium i samarbeid med Høgskolen i Hedmark Ansatte i offentlig sektor som jobber med eller vil ha arbeid innen saksbehandling, prosjektledelse eller vil ha prosjektkompetanse Planlagt oppstart våren 2012 i Trondheim Kurt Bjørnnes, advokat KiD Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Lære opp kursledere som deretter kan holde kurs i mestring av depresjon i egen kommune/nærmiljø, virksomhet eller foretak 3

4 Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med personer som har ulike depresjonstilstander. Det kreves minimum 3-års universitets-/høyskoleutdanning Trondheim, uke 42, oktober Rolf Gjestad, psykolog Oppdateringsseminar for kursledere i KiD En møteplass for utveksling av erfaringer og oppdatering av kunnskap Alle som har tatt kurslederopplæring gjennom Fagakademiet (Kommunal Kompetanse), uansett om du har holdt kurs eller ikke. Trondheim, 12. september Trygve Arne Børve, forsker, psykolog og kurslærer KiD HACCP Hygieneregelverk for alle som håndterer mat HACCP inngår i regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter, unntatt primærleddet (produsenten av råvaren) og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette. For alle som håndterer mat profesjonelt, er det av helt avgjørende betydning at maten ikke påfører sykdom hos dem som spiser den. Ved bruk av HACCP kan en på en systematisk og analytisk måte forebygge at noe går galt Ledere og ansatte innen mathåndtering; kantine, storkjøkken og institusjoner Steinkjer, september, Trondheim, september og Molde, oktober Mette Juberg Varan, mattrygghet- og kvalitetssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Folkeskikk og uskikk på jobben Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere. Et kurs basert på Jan Atle Andersen sine ideer og teorier Ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre tilsatte Ålesund, 15. september Ketil Mule, kompetanserådgiver Fagakademiet Personopplysningsloven og Offentleglova Hvilke utfordringer oppstår når èn lov skal ivareta personvernet, mens en annen skal åpne opp for mest mulig innsyn? Kurset bidrar til å skape større bevissthet om personvernet og sikre at behandlingen skjer i overensstemmelse med lov og forskrift. 4

5 Offentlige ansatte i merkantile tjenester, for eksempel helse og omsorgstjenester, skole, politi, m.v. Ålesund, 19. september Kurt Bjørnnes, advokat Grunnleggende turnuskurs 2 dager På kurset skal deltakerne lære hvordan lage en god og lovlig turnus Ledere, tillitsvalgte og verneombud som arbeider med turnus Ålesund, 19. og 20. september Anne Marie Mordal, HTV Molde kommune Arbeidsmiljørett med hovedvekt på omorganisering og konflikthåndtering Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å møte og forebygge vanskelige situasjoner i omorganiseringer. Kurset vil gi en innføring i juridiske spilleregler Ledere, tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjenesten og andre med interesse for fagfeltet Trondheim, 20. september og Molde, 21. september Harald Pedersen, jurist og spesialist på arbeidsmiljørett Kul, drittsekk eller VOKSEN? Et inspirasjonskurs for deg som arbeider med ungdom Ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør. Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid med ungdom. Fagarbeidere, assistenter og miljøarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ansatte i fritidsetaten/fritidsklubber, miljøarbeidere innen barnevernet, støttekontakter, utekontakten Stjørdal, 21. september og Molde, 22. september Espen Winther, lærer, spesialpedagog og gestaltterapeut Arkiv i dag mot en elektronisk verden Kurset skal gi økt kunnskap om Arkivloven Dokumentene Elektronisk arkiv Etikk og Offentleglova 5

6 Å arbeide i andres hjem Kurset retter seg mot arkivmedarbeidere som trenger grunnleggende faglig kunnskap om arbeidet de utfører Ålesund, september Else Marie Moe, arkivleder ved Vestfold fylkeskommune Hva innebærer det egentlig av praktiske, følelsesmessige og etiske dilemma å trø over andres dørstokk? Kurs i samarbeid med Fagforbundet Nord-Trøndelag Personer som arbeider innen helse-, pleie- og omsorgstjenesten. Kurset er særlig relevant for personer med videregående opplæring innen helseog sosialfag og personer uten formell fagutdanning innen helse- og sosialfag Steinkjer, 28. september Odd Mandal, kompetanserådgiver Fagakademiet Medikamenthåndtering skole/barnehage/sfo Alle barn og ungdom i Norge skal kunne få: rett medisin, til rett barn, til rett tid. Målet er en standardisert opplæring og sertifiseringsordning for alle som har ansvar for barn og ungdom gjennom sitt arbeid Ansatte i barnehage, SFO og skole Trondheim, 5. oktober, Steinkjer 6. oktober og Molde, 12. oktober Gunnar Todal, sykepleier Eldre med psykiske lidelser utelatt og glemt? Eldre med psykiske lidelser har vært og er fortsatt en forsømt pasientgruppe i norsk helsevesen. Kurset skal bidra til økt kunnskap om temaet Eldre og psykisk helse Badestigen - Fagdag Ledere og ansatte innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, helseforetak, samt andre med interesse for tema Trondheim, 6. oktober, Molde, 27. oktober og Steinkjer, 3. november Kenneth Ledang, seksjonsleder for Alderspsykiatri, Sykehuset Namsos Det er viktig at de som jobber innenfor fagområdet bad kjenner til betydningen av gode rutiner og aktiv bruk av internkontroll som styringsverktøy. For at det skal være til det beste for brukeren, er en forståelse for helheten i driften i bade- og svømmeanlegg grunnlaget for fornøyde kunder. 6

7 Ansatte og eiere/drivere av bade- og svømmeanlegg Trondheim, 6. oktober Geir Berntsen, Bergen kommune Badestigen - Service/personaladministrasjon Det er viktig at de som jobber innenfor fagområdet bad kjenner til betydningen av gode rutiner og aktiv bruk av internkontroll som styringsverktøy. For at det skal være til det beste for brukeren, er en forståelse for helheten i driften i bade- og svømmeanlegg grunnlaget for fornøyde kunder. Ansatte og eiere/drivere av bade- og svømmeanlegg Trondheim, oktober Jan Gimse Arfeldt, organisasjonspsykolog Pensjonsordningene i offentlig sektor Kurset gir oppdatert kunnskap om pensjonsreformen og ny AFP for offentlig sektor; forståelse og kunnskap om alle regler, rettigheter, og plikter som knytter seg til offentlige pensjoner og valgfri pensjonsalder Arbeidsgivers styringsrett Alle som arbeider med pensjonsrådgiving, særlig du som har personalansvar; ledere, personalsjefer, personalkonsulenter. Tillitsvalgte vil også ha stor nytte av kurset Trondheim, 17. oktober og Ålesund, 29. november Harald Engelstad, pensjonsrådgiver og kapasitet på området, egen virksomhet Seniorkurs Harald Engelstad, utgiver av Pensjonsboka Begrepet arbeidsgivers styringsrett kan defineres som retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Styringsretten omfatter m a o arbeidsgivers rett til å ansette og si opp arbeidstakere, å disponere arbeidstakers tid innenfor rammene av arbeidstiden og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan 7

8 Ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som berøres av problemstillingen. Ålesund, 20. oktober Knut Ulleberg, kommunalkandidat Medarbeidersamtalen Medarbeidersamtalen er en viktig samtale for å skape trygge relasjoner i et ansettelsesforhold Ledere, tillitsvalgte og verneombud Ålesund, 25. oktober Jan Gimse Arfeldt, organisasjonspsykolog Medarbeidere med kronisk sykdom - hva gjør du som personalmedarbeider? Kurset skal bidra til å gi svar på hva du bør gjøre i forhold til den enkelte og avdelingen i situasjoner der medarbeidere blir alvorlig syke Personalsjefer, personalmedarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er involvert i tematikken Stjørdal, 26. oktober Jan Gimse Arfeldt, organisasjonspsykolog Attføring og sykefravær Kurset fokuserer på de juridiske pliktene arbeidsgiver har. Hvilke muligheter arbeidsgiver har dersom tilrettelegging ikke er mulig, herunder opphør av arbeidsforholdet, blir særskilt behandlet, samt gjennomgang av den nye IA-avtalen. Ledere og mellomledere, HMS-personell, tillitsvalgte eller andre som arbeider med attføringssaker eller sykefravær Ålesund, 10. november Knut Ulleberg, kommunalkandidat Mobbing: Tiltak for og ivaretakelse av barn som er eksponert Kurset fokuserer på konsekvenser for de som utsettes for mobbing ut ifra et traumeperspektiv, hvordan kunnskap om dette og om tilhørende konkrete tiltak kan bidra til å bedre funksjonsnivået. Praktisk anvendbarhet og nytteverdi vektlegges, særlig innenfor en pedagogisk sammenheng. 8

9 Lærere, studenter, PPT-ansatte, assistenter og ansatte i SFO, andre yrkesgrupper som jobber med barn og unge Stjørdal, 10. november Thormod Idsøe, psykolog m/doktorgrad, forsker ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger ADHD Tourettes syndrom Asperger syndrom Et kurs som skal gi kunnskap om og kjennskap til utfordringer relatert til ADHD, Tourettes syndrom og Asperger syndrom. Dagen vil fortrinnsvis bli viet til praktiske tiltak og praktisk tilrettelegging i hverdagen Alle som arbeider med og for barn. Ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, barnevern, avlastningsinstitusjoner, sykehusenes barneavdelinger, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), PP-tjenesten, spes.ped.team, privatpraktiserende leger, og andre med interesse for fagområdet Stjørdal, 16. november Bjørn Einar Bjørgo, Nevropsykolog, ansatt i Habiliteringstjenesten for barn i Hedmark Ledere i barnehagen/sfo dager Et praktisk lederkurs med tema innenfor HMS, ledelse, folkeskikk og uskikk på jobben og økonomi Styrere, pedagogiske ledere/avdelingsledere i barnehage/sfo Trondheim, november januar 2012 Ketil Mule og Lars Metlid, kompetanserådgivere Fagakademiet Relasjonsledelse lederstilen som gir bedre resultater Kurset gir ei innføring i relasjonskompetanse som grunnlag for å praktisere relasjonsledelse. Forskning viser at det er en nær sammenheng mellom en leders relasjonskompetanse og resultatoppnåelse. Ledere med personalansvar, og andre med interesse for relasjonskompetanse, som personalmedarbeidere, tillitsvalgte, verneombud etc. Molde, 28. november og Trondheim, 29. november Jan Spurkeland, forfatter, konsulent og foredragsholder Den brukeravhengige hjernen nevrobiologisk forståelse av skader etter omsorgssvikt og overgrep mot barn Det nevrobiologiske perspektivet bidrar med ny kunnskap som påvirker vår forståelse av skader etter omsorgssvikt og traumatisering 9

10 Alle som jobber med barn, og som har kontakt med barn med spesielle behov. Dette omfatter faggrupper bl.a. innenfor skole, barnevern, rettsapparat og behandlingssystem Trondheim, 5. desember og Molde, 6. desember Trygve A. Børve, forsker og psykolog Saksbehandling teknisk sektor med særlig vekt på plan- og bygningsloven 2 dager Grunnleggende saksbehandling, med spesiell vekt på plan- og bygningsloven Saksbehandlere teknisk sektor Stjørdal, desember 2011 Knut Erling Nyheim, advokat ART-introduksjon Sosial kompetanse ART er en validert opplæringsmetode i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Dette kurset gir en oversikt over ulike tilnærmingsmåter for å øke den sosiale kompetansen hos barn og unge. Av disse vil ART gis en mer detaljert gjennomgang med eksempler. Skole- og barnehageansatte, lærere og pedagoger, helsepersonell, barnevernsansatte, PP-tjenesten, SFO og andre som arbeider med barn og ungdom Molde, høst 2011 Terje Wårheim, fagkonsulent ved Psykiatrien i Vestfold HF, Glenne regionale senter for autisme ART; 10 dagers intensivt grunnkurs ART er en validert opplæringsmetode i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Etter gjennomført 10 dagers intensivt grunnkurs kan man bli utdannet som ART trener. Det vil si at man kan kalle treningen ART og trene med egne elever, barn og ungdom og i tillegg lære opp nye ART trenere i egen organisasjon Skole- og barnehageansatte, lærere og pedagoger, helsepersonell, barnevernsansatte, PP-tjenesten, SFO og andre som arbeider med barn og ungdom Molde og Trondheim, høst 2011 Praktisk personaljuss Terje Wårheim, fagkonsulent ved Psykiatrien i Vestfold HF, Glenne regionale senter for autisme Kurset gir en praktisk gjennomgang av de viktigste lover i personaljussen. 10

11 Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker Molde høst 2011 Knut Ulleberg, kommunalkandidat Problematferd hos barn og unge Kurset fokuserer på hvordan forebygge problematferd og på hvordan håndtere problematferd når den først forekommer. Skole- og barnehageansatte, lærere og pedagoger, helsepersonell, barnevernsansatte, PP-tjenesten, SFO og andre som arbeider med barn og ungdom Trondheim, høst 2011 Livet nær døden Terje Wårheim, fagkonsulent ved Psykiatrien i Vestfold HF, Glenne regionale senter for autisme Deltakerne skal få økt kunnskap og styrket etisk bevissthet i arbeidet med alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende Ålesund, høst 2011 Alle som arbeider med mennesker i livets sluttfase Marie Aakre, rådgiver i UNNIK og leder i Rådet for sykepleieetikk Sanserom og sansestimulerende aktiviteter Kurset skal gi ei kort innføring i bruk av sanserom og betydningen av sansestimulerende aktiviteter, samt inspirasjon og tips til utvikling av sanserom Aktuelt for deg som jobber i barnehage, skole, dagtilbud, arbeidssenter, boliger og sykehjem, og som har behov for kunnskaper for å lage og benytte multisensoriske miljø (sanserom) Molde, november 2011 Gunn Eva Myren, stipendiat, HINT/Namsos sansesenter KOSTRA Kommune- og stat-rapportering Kurset gjennomgår bakgrunn og hjemling for KOSTRA-opplegget, videre ordningens systematikk, premisser og forutsetninger for hensiktmessig, god og nyttbar rapportering. 11

12 Ledere på alle nivå, personell med budsjettansvar, økonomisjefer og økonomikonsulenter Trondheim, høst 2011 Kurs for ledere i SFO 2 dager Rune Stifjell, økonomisjef i Skjervøy kommune Et kurs som er skreddersydd for SFO-ledere, og som skal bringe dem sammen til teoretisk fordypning, refleksjon og praktiske øvelser med henblikk på egen lederrolle Ledere i SFO Molde, høsten 2011 Marit Johnsen Høy, kompetanserådgiver Fagakademiet Kjemikalieforskriften Innføring i kjemikalieforskriften Driftspersonell (vaktmestere), renovatører, driftspersonell uteseksjonen, renholdere og andre som er berørt av denne forskriften Trondheim Berit Moe, branningeniør Tromsø kommune Internkurs som kan bestilles Saksframstilling ved fullført saksbehandling Forvaltningsloven og offentleglova på èn dag Saksbehandling fra en til fem dager etter behov Folkeskikk og uskikk på jobben Attføring og sykefravær Medarbeidere med kronisk sykdom Medikamenthåndtering i skole/barnehage/sfo Økonomi for mellomledere i kommunale virksomheter Økonomistyring i organisasjoner, lag og foreninger (og klubber) Arbeid i nettverk hvordan jobbe inn mot kommunens; Utvalg, administrasjon, politikere, enkeltpersoner? Motivasjon for nettverksarbeid med fokus på nettverksbygging, systematikk og tro på egne ferdigheter Kurs for Arbeidsmiljøutvalg HMS-kurs (40-timers kurs) HMS-kurs for ledere, 1-2 dager HMS-kurs for verneombud - oppgraderingskurs, 2 dager HMS-kurs for kirken Vold og voldsforståelse Eierstrategi 12

13 Mediestrategi Eierstrategier og styrearbeid for kommunale foretak Mellommenneskelige relasjoner og nyttige arbeidsverktøy praktisk konflikthåndtering De mange ulike ansettelsesforhold i offentlig sektor og vanskelige personalsaker Lovverk offentleglova, forvaltningslova, personopplysningslova etc. Ledelse i teori og praksis hvordan skal jeg være en god leder? Tjenesteledelse; Teamledelse og selvledelse Styringsredskaper; SWOT, VP, tiltakslister, konkurranseanalyser, affinitet Relasjonell ledelse; Utvikle egen læring for relasjonsbygging Styreledelse og daglig ledelse; Ansvar, plikter, arbeidsdeling og samarbeid Årshjulet - Kommunale budsjettprosesser; Hvem gjør hva, når og hvordan og hva gjør jeg? Kirkegårdsarbeideren praktisk ergonomi og utfordrende møter med publikum Førstehjelp ulike kurs tilbyd i samarbeid med Sør-Trøndelag Røde Kors Vi gjør oppmerksom på at vi kan levere internkurs innen de fleste områder, både skreddersøm og tiltak som beskrevet over. Dersom du ønsker nærmere informasjon om opplæringstiltakene, tilbud eller tilrettelegging av kurs for intern gjennomføring ta gjerne kontakt med oss: Lars Metlid Anita H. Lorentsen Ketil Mule Janne Vaeng Fagakademiet region midt Telefon , Telefaks E-post: Fagakademiet.no 13

KOMMUNAL KOMPETANSE REGION NORD KURSPROGRAM VÅREN 2010

KOMMUNAL KOMPETANSE REGION NORD KURSPROGRAM VÅREN 2010 KOMMUNAL KOMPETANSE REGION NORD KURSPROGRAM VÅREN 2010 Oversikten viser hvilke kurs Kommunal Kompetanse planlegger å gjennomføre i Nordland, Troms og Finnmark i høst: STUDIUM I VEILEDNING OG COACHING,

Detaljer

Fagakademiet region nord Kursprogram våren 2011

Fagakademiet region nord Kursprogram våren 2011 Fagakademiet region nord Kursprogram våren 011 Oversikten viser hvilke tiltak Fagakademiet planlegger å gjennomføre i fylkene.. Innhold Veiledning og coaching 1 stp. Modul, BUA: Administrativ og pedagogisk

Detaljer

Fagakademiet region sør Kursprogram våren 2012

Fagakademiet region sør Kursprogram våren 2012 Pr 20.12.2011 Fagakademiet region sør Kursprogram våren 2012 Oversikten viser hvilke tiltak Fagakademiet planlegger å gjennomføre i fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Fagakademiet.no

Detaljer

KOMMUNAL KOMPETANSE REGION MIDT KURSPROGRAM HØST 2009

KOMMUNAL KOMPETANSE REGION MIDT KURSPROGRAM HØST 2009 KOMMUNAL KOMPETANSE REGION MIDT KURSPROGRAM HØST 2009 Oversikten viser hvilke kurs Kommunal Kompetanse planlegger å gjennomføre i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i høst: KURS FOR LEDENDE

Detaljer

KOMMUNAL KOMPETANSE REGION MIDT KURSPROGRAM VÅR 2010

KOMMUNAL KOMPETANSE REGION MIDT KURSPROGRAM VÅR 2010 Pr. 16.02.10 KOMMUNAL KOMPETANSE REGION MIDT KURSPROGRAM VÅR 2010 Oversikten viser hvilke kurs Kommunal Kompetanse planlegger å gjennomføre i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i vår: IKKE

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen?

Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan bør vi opptre for å forløse hverandres store potensialer? KS Kommunekonferanse 9. 10. februar 2017 i Tønsberg

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

HØSTEN 2015 KURSKATALOG. Kurs tilbud til kommuneansatte. Meld deg på i dag! www.ksagenda.no/kalender

HØSTEN 2015 KURSKATALOG. Kurs tilbud til kommuneansatte. Meld deg på i dag! www.ksagenda.no/kalender HØSTEN 2015 KURSKATALOG Kurs tilbud til kommuneansatte Meld deg på i dag! www.ksagenda.no/kalender OPPGAVER KREVER KOMPETANSE Kurskalenderen oppdateres fortløpende på www.ksagenda.no Vær en «early bird»

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

KURSPROGRAM VÅREN 2011

KURSPROGRAM VÅREN 2011 Pr. 17.03.2011 FAGAKADEMIET REGION MIDT KURSPROGRAM VÅREN 2011 Oversikt over kurs/studier Fagakademiet gjennomfører i Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2011 Kursoversikt for høsten

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

KOMPETANSE i barnehage. Ingunn Brønstad

KOMPETANSE i barnehage. Ingunn Brønstad KOMPETANSE i barnehage Ingunn Brønstad Litt historikk 2000-2013: 1-2 åringer økt 42% 3-5 år økt: 17% Toddlerkultur før og nå Barnehage før «Alle kan jobbe i barnehage» «Jeg tar meg et hvileår» «Det er

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn Kurs barnehage/sfo Inger Marie Højdahl Hege Øhrn KF Personal spesielt tilpasset kommunal sektor KS Personalhåndbok Temainngang Rundskriv (alle rundskriv KS har gitt ut) Avtaler (gjeldende og historiske

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy,

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Antall årsverk (ca) Antall ansatte (ca) Hvilke arbeidstidsordninger fins i virksomheten/enheten Hølonda helse og omsorg

Antall årsverk (ca) Antall ansatte (ca) Hvilke arbeidstidsordninger fins i virksomheten/enheten Hølonda helse og omsorg KOMMUNE: MELHUS. Beskrivelse av virksomhetene/enhetene Navn på virksomhet/enhet Type virksomhet/ enhet Beliggenhet (i forhold til rådhus) Antall årsverk (ca) Antall ansatte (ca) Yrkesgrupper i virksomheten/enheten

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Arbeid med personalsaker for AT. Modul 3 november 2015

Arbeid med personalsaker for AT. Modul 3 november 2015 Arbeid med personalsaker for AT Modul 3 november 2015 Innhold og avgrensing Innføring i forvaltningsrettslige prinsipp Casearbeid Gjennomgang av retningslinjer for konflikthåndtering og personalsaker Fokus

Detaljer

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

FAGAKADEMIET, REGION VEST OPPLÆRINGSTILTAK HØST- 2010

FAGAKADEMIET, REGION VEST OPPLÆRINGSTILTAK HØST- 2010 x FAGAKADEMIET, REGION VEST OPPLÆRINGSTILTAK HØST- 2010 Oversikten viser hvilke opplæringstiltak og studier Fagakademiet Region Vest planlegger å gjennomføre i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00.

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Egill Vatne

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse NAV Vestfold Arbeid og psykisk helse - hva kan NAV bidra med? Solgunn Måløy, fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse Elin Hem, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Dette skal vi snakke om: Bakgrunn for satsningen

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder Påmeldingsfrist: 25.04.18 30. mai Kl. 09.00-15.30 2600,- Barbro Yvonne Johnsen Grunnkurs

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET Lena Katrin Romestrand Rådgiver, Midt-Norge, Ålesund lena.romestrand@atil.no Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Styring og

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Målgruppe Ansatte i kommuner og andre virksomheter som har fullført og bestått

Detaljer

Kursoversikt 2012. Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Kursoversikt 2012. Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune Kursoversikt 2012 Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune Til alle enheter og stabsavdelinger Vi arbeider i en virksomhet med høye krav til kompetanse, og dette utfordrer hver enkelt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger 01.06.2017 1 Vårres brukerstyrt senter. Etablert 2006. Deltakere - organisasjoner: ADHD Norge

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 408 Saksmappe: 2013/1282-11236/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 20.03.2013 Saksframlegg Retningslinjer for konflikthåndtering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Fagdag barn som pårørende

Fagdag barn som pårørende Fagdag barn som pårørende Steinkjer rådhus 20.10.2016. Mette Holte, koordinator Barn som pårørende Britt Helen Haukø, psykiatrisk sykepleier Tema Innledning Lovverk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Helse

Detaljer

Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON

Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON Norsk pasientskadeerstatning Bilag 1 Kravspesifikasjon Side 1 av 5 Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON Kommunikasjonskurs for saksbehandlere Bilag 1 Kravspesifikasjon Side 2 av 5 1. INNLEDNING Kravspesifikasjonen

Detaljer

Relasjonskompetansens betydning for læring og ledelse. Trøndelagskonferansen 2015

Relasjonskompetansens betydning for læring og ledelse. Trøndelagskonferansen 2015 Relasjonskompetansens betydning for læring og ledelse. Trøndelagskonferansen 2015 Alle er autorisert innen relasjonsledelse Vi deler menneskesyn og ledelsesfilosofi Vi er alle sertifisert innen coaching

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer