Fagakademiet region midt Kursprogram høsten 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagakademiet region midt Kursprogram høsten 2011"

Transkript

1 Pr 15. juni 2011 Fagakademiet region midt Kursprogram høsten 2011 Oversikten viser hvilke tiltak Fagakademiet planlegger å gjennomføre i fylkene Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fagakademiet.no

2 Innhold Innhold 2 Studium Veiledning og coaching 15 studiepoeng 3 Praktisk lønnsarbeid i kommunal sektor 5 studiepoeng 3 JUSS Forvaltningsrett og arbeidsrett, 10 stp 3 KiD Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon 3 Oppdateringsseminar for kursledere i KiD 4 HACCP Hygieneregelverk for alle som håndterer mat 4 Folkeskikk og uskikk på jobben 4 Personopplysningsloven og Offentleglova 4 Grunnleggende turnuskurs 2 dager 5 Arbeidsmiljørett med hovedvekt på omorganisering og konflikthåndtering 5 Kul, drittsekk eller VOKSEN? 5 Arkiv i dag mot en elektronisk verden 5 Å arbeide i andres hjem 6 Medikamenthåndtering skole/barnehage/sfo 6 Eldre med psykiske lidelser utelatt og glemt? 6 Badestigen - Fagdag 6 Badestigen - Service/personaladministrasjon 7 Pensjonsordningene i offentlig sektor 7 Arbeidsgivers styringsrett 7 Medarbeidersamtalen 8 Medarbeidere med kronisk sykdom - hva gjør du som personalmedarbeider? 8 Attføring og sykefravær 8 Mobbing: Tiltak for og ivaretakelse av barn som er eksponert 8 ADHD Tourettes syndrom Asperger syndrom 9 Ledere i barnehagen/sfo dager 9 Relasjonsledelse 9 Den brukeravhengige hjernen nevrobiologisk forståelse av skader etter omsorgssvikt og overgrep mot barn 9 Saksbehandling teknisk sektor med særlig vekt på plan- og bygningsloven 2 dager 10 ART-introduksjon Sosial kompetanse 10 ART; 10 dagers intensivt grunnkurs 10 Praktisk personaljuss 10 Problematferd hos barn og unge 11 2

3 Livet nær døden 11 Sanserom og sansestimulerende aktiviteter 11 KOSTRA Kommune- og stat-rapportering 11 Kurs for ledere i SFO 2 dager 12 Kjemikalieforskriften 12 Internkurs som kan bestilles 12 Studium Veiledning og coaching 15 studiepoeng Studiet skal gi deltakerne teoretisk og praktisk veilednings- og coachingkompetanse, bidra til større innsikt i prosesser knytta til læring og utvikling av kompetanse Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud, ansatte med publikums-/brukerkontakt, veiledningsoppgaver/ansvar Trondheim, høst 2011: 1. samling 24. og 25. august 2011, 2. samling oktober, 3. samling november, 4. samling februar 2012 Bente Storfjell og Marit Johnsen Høy, kompetanserådgivere i Fagakademiet Praktisk lønnsarbeid i kommunal sektor 5 studiepoeng Et grunnleggende studium innen lønnsarbeid i kommunale virksomheter, i samarbeid med Høgskolen i Hedmark Alle som jobber med lønn i kommune og fylkeskommune Planlagt oppstart våren 2012 i Trondheim Bestemmes senere JUSS Forvaltningsrett og arbeidsrett, 10 stp Modul 2 i saksbehandlerstudium i samarbeid med Høgskolen i Hedmark Ansatte i offentlig sektor som jobber med eller vil ha arbeid innen saksbehandling, prosjektledelse eller vil ha prosjektkompetanse Planlagt oppstart våren 2012 i Trondheim Kurt Bjørnnes, advokat KiD Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Lære opp kursledere som deretter kan holde kurs i mestring av depresjon i egen kommune/nærmiljø, virksomhet eller foretak 3

4 Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med personer som har ulike depresjonstilstander. Det kreves minimum 3-års universitets-/høyskoleutdanning Trondheim, uke 42, oktober Rolf Gjestad, psykolog Oppdateringsseminar for kursledere i KiD En møteplass for utveksling av erfaringer og oppdatering av kunnskap Alle som har tatt kurslederopplæring gjennom Fagakademiet (Kommunal Kompetanse), uansett om du har holdt kurs eller ikke. Trondheim, 12. september Trygve Arne Børve, forsker, psykolog og kurslærer KiD HACCP Hygieneregelverk for alle som håndterer mat HACCP inngår i regelverket for alle næringsmiddelvirksomheter, unntatt primærleddet (produsenten av råvaren) og alle berørte er derfor pålagt å sette seg inn i dette. For alle som håndterer mat profesjonelt, er det av helt avgjørende betydning at maten ikke påfører sykdom hos dem som spiser den. Ved bruk av HACCP kan en på en systematisk og analytisk måte forebygge at noe går galt Ledere og ansatte innen mathåndtering; kantine, storkjøkken og institusjoner Steinkjer, september, Trondheim, september og Molde, oktober Mette Juberg Varan, mattrygghet- og kvalitetssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Folkeskikk og uskikk på jobben Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere. Et kurs basert på Jan Atle Andersen sine ideer og teorier Ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre tilsatte Ålesund, 15. september Ketil Mule, kompetanserådgiver Fagakademiet Personopplysningsloven og Offentleglova Hvilke utfordringer oppstår når èn lov skal ivareta personvernet, mens en annen skal åpne opp for mest mulig innsyn? Kurset bidrar til å skape større bevissthet om personvernet og sikre at behandlingen skjer i overensstemmelse med lov og forskrift. 4

5 Offentlige ansatte i merkantile tjenester, for eksempel helse og omsorgstjenester, skole, politi, m.v. Ålesund, 19. september Kurt Bjørnnes, advokat Grunnleggende turnuskurs 2 dager På kurset skal deltakerne lære hvordan lage en god og lovlig turnus Ledere, tillitsvalgte og verneombud som arbeider med turnus Ålesund, 19. og 20. september Anne Marie Mordal, HTV Molde kommune Arbeidsmiljørett med hovedvekt på omorganisering og konflikthåndtering Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å møte og forebygge vanskelige situasjoner i omorganiseringer. Kurset vil gi en innføring i juridiske spilleregler Ledere, tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjenesten og andre med interesse for fagfeltet Trondheim, 20. september og Molde, 21. september Harald Pedersen, jurist og spesialist på arbeidsmiljørett Kul, drittsekk eller VOKSEN? Et inspirasjonskurs for deg som arbeider med ungdom Ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør. Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid med ungdom. Fagarbeidere, assistenter og miljøarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ansatte i fritidsetaten/fritidsklubber, miljøarbeidere innen barnevernet, støttekontakter, utekontakten Stjørdal, 21. september og Molde, 22. september Espen Winther, lærer, spesialpedagog og gestaltterapeut Arkiv i dag mot en elektronisk verden Kurset skal gi økt kunnskap om Arkivloven Dokumentene Elektronisk arkiv Etikk og Offentleglova 5

6 Å arbeide i andres hjem Kurset retter seg mot arkivmedarbeidere som trenger grunnleggende faglig kunnskap om arbeidet de utfører Ålesund, september Else Marie Moe, arkivleder ved Vestfold fylkeskommune Hva innebærer det egentlig av praktiske, følelsesmessige og etiske dilemma å trø over andres dørstokk? Kurs i samarbeid med Fagforbundet Nord-Trøndelag Personer som arbeider innen helse-, pleie- og omsorgstjenesten. Kurset er særlig relevant for personer med videregående opplæring innen helseog sosialfag og personer uten formell fagutdanning innen helse- og sosialfag Steinkjer, 28. september Odd Mandal, kompetanserådgiver Fagakademiet Medikamenthåndtering skole/barnehage/sfo Alle barn og ungdom i Norge skal kunne få: rett medisin, til rett barn, til rett tid. Målet er en standardisert opplæring og sertifiseringsordning for alle som har ansvar for barn og ungdom gjennom sitt arbeid Ansatte i barnehage, SFO og skole Trondheim, 5. oktober, Steinkjer 6. oktober og Molde, 12. oktober Gunnar Todal, sykepleier Eldre med psykiske lidelser utelatt og glemt? Eldre med psykiske lidelser har vært og er fortsatt en forsømt pasientgruppe i norsk helsevesen. Kurset skal bidra til økt kunnskap om temaet Eldre og psykisk helse Badestigen - Fagdag Ledere og ansatte innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, helseforetak, samt andre med interesse for tema Trondheim, 6. oktober, Molde, 27. oktober og Steinkjer, 3. november Kenneth Ledang, seksjonsleder for Alderspsykiatri, Sykehuset Namsos Det er viktig at de som jobber innenfor fagområdet bad kjenner til betydningen av gode rutiner og aktiv bruk av internkontroll som styringsverktøy. For at det skal være til det beste for brukeren, er en forståelse for helheten i driften i bade- og svømmeanlegg grunnlaget for fornøyde kunder. 6

7 Ansatte og eiere/drivere av bade- og svømmeanlegg Trondheim, 6. oktober Geir Berntsen, Bergen kommune Badestigen - Service/personaladministrasjon Det er viktig at de som jobber innenfor fagområdet bad kjenner til betydningen av gode rutiner og aktiv bruk av internkontroll som styringsverktøy. For at det skal være til det beste for brukeren, er en forståelse for helheten i driften i bade- og svømmeanlegg grunnlaget for fornøyde kunder. Ansatte og eiere/drivere av bade- og svømmeanlegg Trondheim, oktober Jan Gimse Arfeldt, organisasjonspsykolog Pensjonsordningene i offentlig sektor Kurset gir oppdatert kunnskap om pensjonsreformen og ny AFP for offentlig sektor; forståelse og kunnskap om alle regler, rettigheter, og plikter som knytter seg til offentlige pensjoner og valgfri pensjonsalder Arbeidsgivers styringsrett Alle som arbeider med pensjonsrådgiving, særlig du som har personalansvar; ledere, personalsjefer, personalkonsulenter. Tillitsvalgte vil også ha stor nytte av kurset Trondheim, 17. oktober og Ålesund, 29. november Harald Engelstad, pensjonsrådgiver og kapasitet på området, egen virksomhet Seniorkurs Harald Engelstad, utgiver av Pensjonsboka Begrepet arbeidsgivers styringsrett kan defineres som retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Styringsretten omfatter m a o arbeidsgivers rett til å ansette og si opp arbeidstakere, å disponere arbeidstakers tid innenfor rammene av arbeidstiden og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan 7

8 Ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som berøres av problemstillingen. Ålesund, 20. oktober Knut Ulleberg, kommunalkandidat Medarbeidersamtalen Medarbeidersamtalen er en viktig samtale for å skape trygge relasjoner i et ansettelsesforhold Ledere, tillitsvalgte og verneombud Ålesund, 25. oktober Jan Gimse Arfeldt, organisasjonspsykolog Medarbeidere med kronisk sykdom - hva gjør du som personalmedarbeider? Kurset skal bidra til å gi svar på hva du bør gjøre i forhold til den enkelte og avdelingen i situasjoner der medarbeidere blir alvorlig syke Personalsjefer, personalmedarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er involvert i tematikken Stjørdal, 26. oktober Jan Gimse Arfeldt, organisasjonspsykolog Attføring og sykefravær Kurset fokuserer på de juridiske pliktene arbeidsgiver har. Hvilke muligheter arbeidsgiver har dersom tilrettelegging ikke er mulig, herunder opphør av arbeidsforholdet, blir særskilt behandlet, samt gjennomgang av den nye IA-avtalen. Ledere og mellomledere, HMS-personell, tillitsvalgte eller andre som arbeider med attføringssaker eller sykefravær Ålesund, 10. november Knut Ulleberg, kommunalkandidat Mobbing: Tiltak for og ivaretakelse av barn som er eksponert Kurset fokuserer på konsekvenser for de som utsettes for mobbing ut ifra et traumeperspektiv, hvordan kunnskap om dette og om tilhørende konkrete tiltak kan bidra til å bedre funksjonsnivået. Praktisk anvendbarhet og nytteverdi vektlegges, særlig innenfor en pedagogisk sammenheng. 8

9 Lærere, studenter, PPT-ansatte, assistenter og ansatte i SFO, andre yrkesgrupper som jobber med barn og unge Stjørdal, 10. november Thormod Idsøe, psykolog m/doktorgrad, forsker ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger ADHD Tourettes syndrom Asperger syndrom Et kurs som skal gi kunnskap om og kjennskap til utfordringer relatert til ADHD, Tourettes syndrom og Asperger syndrom. Dagen vil fortrinnsvis bli viet til praktiske tiltak og praktisk tilrettelegging i hverdagen Alle som arbeider med og for barn. Ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, barnevern, avlastningsinstitusjoner, sykehusenes barneavdelinger, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), PP-tjenesten, spes.ped.team, privatpraktiserende leger, og andre med interesse for fagområdet Stjørdal, 16. november Bjørn Einar Bjørgo, Nevropsykolog, ansatt i Habiliteringstjenesten for barn i Hedmark Ledere i barnehagen/sfo dager Et praktisk lederkurs med tema innenfor HMS, ledelse, folkeskikk og uskikk på jobben og økonomi Styrere, pedagogiske ledere/avdelingsledere i barnehage/sfo Trondheim, november januar 2012 Ketil Mule og Lars Metlid, kompetanserådgivere Fagakademiet Relasjonsledelse lederstilen som gir bedre resultater Kurset gir ei innføring i relasjonskompetanse som grunnlag for å praktisere relasjonsledelse. Forskning viser at det er en nær sammenheng mellom en leders relasjonskompetanse og resultatoppnåelse. Ledere med personalansvar, og andre med interesse for relasjonskompetanse, som personalmedarbeidere, tillitsvalgte, verneombud etc. Molde, 28. november og Trondheim, 29. november Jan Spurkeland, forfatter, konsulent og foredragsholder Den brukeravhengige hjernen nevrobiologisk forståelse av skader etter omsorgssvikt og overgrep mot barn Det nevrobiologiske perspektivet bidrar med ny kunnskap som påvirker vår forståelse av skader etter omsorgssvikt og traumatisering 9

10 Alle som jobber med barn, og som har kontakt med barn med spesielle behov. Dette omfatter faggrupper bl.a. innenfor skole, barnevern, rettsapparat og behandlingssystem Trondheim, 5. desember og Molde, 6. desember Trygve A. Børve, forsker og psykolog Saksbehandling teknisk sektor med særlig vekt på plan- og bygningsloven 2 dager Grunnleggende saksbehandling, med spesiell vekt på plan- og bygningsloven Saksbehandlere teknisk sektor Stjørdal, desember 2011 Knut Erling Nyheim, advokat ART-introduksjon Sosial kompetanse ART er en validert opplæringsmetode i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Dette kurset gir en oversikt over ulike tilnærmingsmåter for å øke den sosiale kompetansen hos barn og unge. Av disse vil ART gis en mer detaljert gjennomgang med eksempler. Skole- og barnehageansatte, lærere og pedagoger, helsepersonell, barnevernsansatte, PP-tjenesten, SFO og andre som arbeider med barn og ungdom Molde, høst 2011 Terje Wårheim, fagkonsulent ved Psykiatrien i Vestfold HF, Glenne regionale senter for autisme ART; 10 dagers intensivt grunnkurs ART er en validert opplæringsmetode i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Etter gjennomført 10 dagers intensivt grunnkurs kan man bli utdannet som ART trener. Det vil si at man kan kalle treningen ART og trene med egne elever, barn og ungdom og i tillegg lære opp nye ART trenere i egen organisasjon Skole- og barnehageansatte, lærere og pedagoger, helsepersonell, barnevernsansatte, PP-tjenesten, SFO og andre som arbeider med barn og ungdom Molde og Trondheim, høst 2011 Praktisk personaljuss Terje Wårheim, fagkonsulent ved Psykiatrien i Vestfold HF, Glenne regionale senter for autisme Kurset gir en praktisk gjennomgang av de viktigste lover i personaljussen. 10

11 Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker Molde høst 2011 Knut Ulleberg, kommunalkandidat Problematferd hos barn og unge Kurset fokuserer på hvordan forebygge problematferd og på hvordan håndtere problematferd når den først forekommer. Skole- og barnehageansatte, lærere og pedagoger, helsepersonell, barnevernsansatte, PP-tjenesten, SFO og andre som arbeider med barn og ungdom Trondheim, høst 2011 Livet nær døden Terje Wårheim, fagkonsulent ved Psykiatrien i Vestfold HF, Glenne regionale senter for autisme Deltakerne skal få økt kunnskap og styrket etisk bevissthet i arbeidet med alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende Ålesund, høst 2011 Alle som arbeider med mennesker i livets sluttfase Marie Aakre, rådgiver i UNNIK og leder i Rådet for sykepleieetikk Sanserom og sansestimulerende aktiviteter Kurset skal gi ei kort innføring i bruk av sanserom og betydningen av sansestimulerende aktiviteter, samt inspirasjon og tips til utvikling av sanserom Aktuelt for deg som jobber i barnehage, skole, dagtilbud, arbeidssenter, boliger og sykehjem, og som har behov for kunnskaper for å lage og benytte multisensoriske miljø (sanserom) Molde, november 2011 Gunn Eva Myren, stipendiat, HINT/Namsos sansesenter KOSTRA Kommune- og stat-rapportering Kurset gjennomgår bakgrunn og hjemling for KOSTRA-opplegget, videre ordningens systematikk, premisser og forutsetninger for hensiktmessig, god og nyttbar rapportering. 11

12 Ledere på alle nivå, personell med budsjettansvar, økonomisjefer og økonomikonsulenter Trondheim, høst 2011 Kurs for ledere i SFO 2 dager Rune Stifjell, økonomisjef i Skjervøy kommune Et kurs som er skreddersydd for SFO-ledere, og som skal bringe dem sammen til teoretisk fordypning, refleksjon og praktiske øvelser med henblikk på egen lederrolle Ledere i SFO Molde, høsten 2011 Marit Johnsen Høy, kompetanserådgiver Fagakademiet Kjemikalieforskriften Innføring i kjemikalieforskriften Driftspersonell (vaktmestere), renovatører, driftspersonell uteseksjonen, renholdere og andre som er berørt av denne forskriften Trondheim Berit Moe, branningeniør Tromsø kommune Internkurs som kan bestilles Saksframstilling ved fullført saksbehandling Forvaltningsloven og offentleglova på èn dag Saksbehandling fra en til fem dager etter behov Folkeskikk og uskikk på jobben Attføring og sykefravær Medarbeidere med kronisk sykdom Medikamenthåndtering i skole/barnehage/sfo Økonomi for mellomledere i kommunale virksomheter Økonomistyring i organisasjoner, lag og foreninger (og klubber) Arbeid i nettverk hvordan jobbe inn mot kommunens; Utvalg, administrasjon, politikere, enkeltpersoner? Motivasjon for nettverksarbeid med fokus på nettverksbygging, systematikk og tro på egne ferdigheter Kurs for Arbeidsmiljøutvalg HMS-kurs (40-timers kurs) HMS-kurs for ledere, 1-2 dager HMS-kurs for verneombud - oppgraderingskurs, 2 dager HMS-kurs for kirken Vold og voldsforståelse Eierstrategi 12

13 Mediestrategi Eierstrategier og styrearbeid for kommunale foretak Mellommenneskelige relasjoner og nyttige arbeidsverktøy praktisk konflikthåndtering De mange ulike ansettelsesforhold i offentlig sektor og vanskelige personalsaker Lovverk offentleglova, forvaltningslova, personopplysningslova etc. Ledelse i teori og praksis hvordan skal jeg være en god leder? Tjenesteledelse; Teamledelse og selvledelse Styringsredskaper; SWOT, VP, tiltakslister, konkurranseanalyser, affinitet Relasjonell ledelse; Utvikle egen læring for relasjonsbygging Styreledelse og daglig ledelse; Ansvar, plikter, arbeidsdeling og samarbeid Årshjulet - Kommunale budsjettprosesser; Hvem gjør hva, når og hvordan og hva gjør jeg? Kirkegårdsarbeideren praktisk ergonomi og utfordrende møter med publikum Førstehjelp ulike kurs tilbyd i samarbeid med Sør-Trøndelag Røde Kors Vi gjør oppmerksom på at vi kan levere internkurs innen de fleste områder, både skreddersøm og tiltak som beskrevet over. Dersom du ønsker nærmere informasjon om opplæringstiltakene, tilbud eller tilrettelegging av kurs for intern gjennomføring ta gjerne kontakt med oss: Lars Metlid Anita H. Lorentsen Ketil Mule Janne Vaeng Fagakademiet region midt Telefon , Telefaks E-post: Fagakademiet.no 13

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

HØSTEN 2015 KURSKATALOG. Kurs tilbud til kommuneansatte. Meld deg på i dag! www.ksagenda.no/kalender

HØSTEN 2015 KURSKATALOG. Kurs tilbud til kommuneansatte. Meld deg på i dag! www.ksagenda.no/kalender HØSTEN 2015 KURSKATALOG Kurs tilbud til kommuneansatte Meld deg på i dag! www.ksagenda.no/kalender OPPGAVER KREVER KOMPETANSE Kurskalenderen oppdateres fortløpende på www.ksagenda.no Vær en «early bird»

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer