Uttalelser og diverse forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelser og diverse forslag"

Transkript

1 LANDSMØTE EL & IT Forbundet mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv

2

3 Innhold NOTATER: Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Hedmark/Oppland... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 4 Forslag nr.: Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Hedemark og Oppland PD... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Forbundsstyret... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 7 Forslag nr.: Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus... 7 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 7 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 8 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 8 Forslag nr.: Forbundsstyret... 8 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 8 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Troms/Svalbard Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: Elektroarbeiderens Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Tele og IT-ansattes Fagforening i Sør-Trøndelag Forslag nr.: IKT Bransjens Fagforening Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 1

4 NOTATER: Forslag nr.: IKT Bransjens Fagforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

5 Forslag nr.: NOTATER: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus OU-midler: OU-midler skal ikke kunne brukes til møter og konferanser eller landsstyre- og landsmøter. Begrunnelse: Fagforeninger og klubber utgjør forbundets grunnorganisasjon. Grunnorganisasjonen eies av medlemmene. Forbundets kraft er i stor grad tuftet på sterke grunnorganisasjoner. Forbundet skal legge forholdene til rette for høy aktivitet i grunnorganisasjonen bl.a. gjennom god økonomi og en utbredt kurs- og studieaktivitet. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Gjennomføring av valg på landsmøtet: Valg på landsmøtet kan først gjennomføres etter at handlingsprogrammet er vedtatt. De som skal velges må vite hvilken politikk de skal stå ansvarlig for å gjennomføre og hvilken retning forbundet skal utvikle seg i. Denne praktiseringen gjennomføres også på landsmøtet Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold EL & IT Forbundet vil ikke benytte seg av Thon hotell med bakgrunn i at han støtter Frp i valgkampen, dvs at han indirekte støtter et fagforeningsfiendtlig parti, samt høyresiden i politikken. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Ved nyvalg av ungdomssekretær, skal det være en overlapping på 3 måneder sammen med den nye. Hvis det ikke er mulig, skal det gis tilsvarende opplæring 3 måneder. Forslag nr.: Fra: DI03 EL & IT Forbundet Distrikt Hedmark/Oppland Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunnbeløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på ¼ G - og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 3

6 NOTATER: Forslag nr.: EL & IT, Distrikt Rogaland, foreslår at protokollene som blir skrevet i forbindelse med forbundsstyret og landsstyret må være mer utfyllende slik at det er mulig å forstå både i nåtid og i ettertid.. Protokollen burde inneholde resymé med linker til en sentral server der en kunne ha hentet mer informasjon om de forskjellige sakene som har blitt behandlet i forbundsstyret og landsstyret. Som for eksempel saksfremstilling, som må være lett forståelig. Stemmegivning Vedtaket som blir gjort. Begrunnelse: Dagens protokoller kan være vel korte. Og for de som ikke sitter i forbundsstyret og landsstyret kan få lite informasjon ut av disse. Det må kunne være lett leselig for alle. Både nå og for fremtiden. Forslag nr.: Redusere forbundets obligatoriske forsikringspakke til kun kollektivhjem og grunnforsikring som obligatoriske forsikringer. Begrunnelse: Ved verving får vi tilbakemelding på at totalpakken ved medlemskap er veldig dyrt. En ser også spesielt ved verving i IT-sektoren at dette slår ut ved reservasjon allerede når innmeldingsblankettene kommer inn. Bakdelen ved å gjøre reiseforsikringen frivillig er at den vil bli betraktelig dyrere enn i dag. I forhold til ektefelle/uføre vil den bli dyrere og blir den frivillig må en legge ved helseattest for å kunne få denne forsikringen. Forslag nr.: Fra: FF01001 Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus OU-midler: OU-midler skal ikke kunne brukes til møter og konferanser eller landsstyre- og landsmøter. Begrunnelse: Fagforeninger og klubber utgjør forbundets grunnorganisasjon. Grunnorganisasjonen eies av medlemmene. Forbundets kraft er i stor grad tuftet på sterke grunnorganisasjoner. Forbundet skal legge forholdene til rette for høy aktivitet i grunnorganisasjonen bl.a. gjennom god økonomi og en utbredt kurs- og studieaktivitet. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening EL & IT Forbundet benytter ikke Thon-hotellene så lenge Thon sponser Frp og/eller Høyre. Bakgrunnen er da at Thon gjennom sin pengestøtte angriper våre faglige rettigheter. Prinsipielt skal EL & IT Forbundet ha oppfølging og et øye til hvem som sponser høyresiden i valgkampen, å ikke indirekte støtte disse ved i benytte dem. 4 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

7 Forslag nr.: NOTATER: Fra: FF03001 EL & IT Forbundet Hedemark og Oppland PD Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunnbeløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på 15000,- og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland Sats tapt arbeidsfortjeneste: Sats for tapt arbeidsfortjeneste reguleres før 1. mai hvert år. Sats fastsettes av forbundsstyret. Begrunnelse: Slik praksis har vært så reguleres denne lenge etter sommerferien. De som blir lønnet på denne stasen blir hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med for eksempel EL & IT-avtalens reguleringstidspunkt. Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland Forbundsstyret: Sakspapirer til forbundsstyrets medlemmer må sendes ut minimum to uker før forbundsstyremøtet skal holdes. Begrunnelse: Slik praksis er i dag, så kommer saksdokumentene en uke eller mindre før selve møtet. Det må derfor lages rutiner som sikrer at forbundsstyremedlemmene får tilstrekkelig tid til å sette seg inn i de ulike sakene i rimelig tid før møtet Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland El & IT Forbundet forsikringsordninger: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunn beløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på ,- og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 5

8 NOTATER: Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , , , , , , og Forslagene tiltres ikke. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Pensjonskompensasjon ved tjenestefri for tillitsvalgte: Forslag til endring i Hovedavtalen: Tillitsvalgte som har tjenestefri etter HA 5.8 og ikke mottar lønn eller tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften under permisjonen skal ikke tape pensjon. Den lønnen man skulle tjent under permisjonen skal kompenseres i pensjonsgrunnlaget. Begrunnelse: Det er mer og mer vanlig at bedrifter har innskuddsordninger på pensjon. Det betyr at det blir beregnet pensjonsinnbetaling av den lønnen man får av arbeidsgiveren. Når man har permisjon og ikke får betalt av arbeidsgiveren vil denne lønnen normalt utebli fra pensjonsgrunnlaget og det blir derfor ikke innbetalt pensjon for den tiden man har permisjon. En god del tillitsvalgte har mange timer og dager med permisjon uten lønn; til møter, konferanser, skolering osv. Dette vil over tid utgjøre et innhugg i de tillitsvalgte sin pensjon. Forslag nr.: Temadag på fremtidige landsmøter: Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i forlengelsen av temadagen også blir behandlet forslag til hvordan forbundet skal følge opp temaet i kommende landsmøteperiode. Begrunnelse: Hvis vi setter av så mye tid av ett landsmøtet til å behandle ett spesielt tema må landsmøtet også ta stilling til hvordan vi skal følge opp temaet i perioden. Siden det er besluttet å bruke så mye av landsmøtets tid må vi anta at temaet også vil være så viktig at forbundet skal følge det opp i kommende landsmøteperiode. For at hele forbundet skal få ett eierforhold til hvordan dette skal følges opp er det også viktig at landsmøtet behandler en oppfølgingsplan på temaet. Forslag nr.: Oppgavefordeling mellom, klubb, fagforening og distrikt: Forbundsstyret tar en gjennomgang av oppgavene som skal løses av klubb, fagforening og distrikt. Eventuelle endringsforslag som griper inn i vedtektenes del 2 fremmes for landsstyret. Begrunnelse: Vi regner med at landsmøtet foretar noen endringer av gjeldende organisering i forbundet. Det vil derfor være på sin plass at forbundsstyret tar en gjennomgang av de oppgavene som skal løses lokalt og ser på om gjeldende 6 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

9 vedtekter fortsatt er dekkende. Hvis de ikke er det fremmes en eller flere saker for landsstyret som har myndighet til å endre vedtektenes del 2. NOTATER: Forslag nr.: Lokal organisering: Det etableres flere, gjerne parallelle, prosjekter i kommende landsmøteperiode for å sørge for at potensielle medlemmer innenfor bransjer/ bedrifter vi står svakt blir organisert. Prosjektene skal ta for seg både verving og oppfølging av både nye og gamle medlemmer. Prosjektene skal være ett samarbeid mellom forbundskontoret og det/de lokale organisasjonsleddet (landsomfattende og lokale klubber/fagforeninger samt distrikt). Prosjektene skal opprettes av forbundsstyret som også vedtar endelig mandat for de enkelte prosjekt. Prosjektene rapporterer til forbundsstyret. Begrunnelse: Det er ingen hemmelighet at forbundet står svakt eller ikke er tilstede i bransjer/bedrifter, hvor vi har organisasjonsretten, der det er ett stort potensiale for å verve arbeidstakerne som medlemmer. Forskningsrapporten fra organisasjonsprosjektet slår fast det samme. Dette forslaget er ett forsøk på å angripe problemstillingen på en annen måte enn det vi i EL & IT Forbundet har gjort til nå. Vi mener ved å sette fokus på den måten som foreslås så er mulighetene til å oppnå resultater også større. Forslag nr.: Fra: FF01001 Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus Pensjonskompensasjon ved tjenestefri for tillitsvalgte Forslag til endring i Hovedavtalen: Tillitsvalgte som har tjenestefri etter HA 5.8 og ikke mottar lønn eller tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften under permisjonen skal ikke tape pensjon. Den lønnen man skulle tjent under permisjonen skal kompenseres i pensjonsgrunnlaget Begrunnelse: Det er mer og mer vanlig at bedrifter har innskuddsordninger på pensjon. Det betyr at det blir beregnet pensjonsinnbetaling av den lønnen man får av arbeidsgiveren. Når man har permisjon og ikke får betalt av arbeidsgiveren vil denne lønnen normalt utebli fra pensjonsgrunnlaget og det blir derfor ikke innbetalt pensjon for den tiden man har permisjon. En god del tillitsvalgte har mange timer og dager med permisjon uten lønn; til møter, konferanser, skolering osv. Dette vil over tid utgjøre et innhugg i de tillitsvalgte sin pensjon. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Oppgavefordeling mellom, klubb, fagforening og distrikt: Forbundsstyret tar en gjennomgang av oppgavene som skal løses av klubb, fagforening og distrikt. Eventuelle endringsforslag som griper inn i vedtektenes del 2 fremmes for landsstyret. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 7

10 NOTATER: Begrunnelse: Vi regner med at landsmøtet foretar noen endringer av gjeldende organisering i forbundet. Det vil derfor være på sin plass at forbundsstyret tar en gjennomgang av de oppgavene som skal løses lokalt og ser på om gjeldende vedtekter fortsatt er dekkende. Hvis de ikke er det fremmes en eller flere saker for landsstyret som har myndighet til å endre vedtektenes del 2. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Pensjon for tillitsvalgte: Ved tariffoppgjøret i 2016 fremmes det, i samtlige tariffavtaler der El & IT Forbundet er eier, ett krav om at bedriften skal dekke/ innbetale pensjon for de tillitsvalgte som har sporadisk frikjøp gjennom året. Hvis vi ikke får gjennomslag for dette kravet i 2016 skal det utredes hvordan EL & IT Forbundet kan dekke dette for de det gjelder. Begrunnelse: Tillitsvalgte kan tape en god del i pensjon hvis de er ansatt i bedrifter som ikke innbetaler pensjon når tillitsvalgte har permisjon uten lønn. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Temadag på fremtidige landsmøter: Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i forlengelsen av temadagen også blir behandlet forslag til hvordan forbundet skal følge opp temaet i kommende landsmøteperiode. Begrunnelse: Hvis vi setter av så mye tid av ett landsmøtet til å behandle ett spesielt tema må landsmøtet også ta stilling til hvordan vi skal følge opp temaet i perioden. Siden det er besluttet å bruke så mye av landsmøtets tid må vi anta at temaet også vil være så viktig at forbundet skal følge det opp i kommende landsmøteperiode. For at hele forbundet skal få ett eierforhold til hvordan dette skal følges opp er det også viktig at landsmøtet behandler en oppfølgingsplan på temaet. Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , og Forslagene oversendes til det nye forbundsstyret. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Sosial dumping: Kampen mot sosial dumping må opprettholdes og intensiveres, det er her ressursene må legges og sees i sammenheng med angrepene på fagområdene i forbundet, både fra myndigheter (Blå - Blå) og useriøse aktører innenfor bransjene i forbundet. EL & IT Forbundet må være en pådriver og alltid i front for en slik linje, både utenfor og innenfor LO. 8 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

11 Forslag nr.: NOTATER: Saksbehandling i forbundet: Ved innsending av saker til forbundet og behandling av saker som er innsendt. Det må det lages en prosedyre som gjør at ingen ledd i saksbehandlingen faller fra kommunikasjonen i saksbehandlingen. Det må alltid sendes tilbakemelding om hvem på forbundskontoret som er saksbehandler, slik at unødvendig tid blir brukt for å finne dette ut. Ved oversendelse av saker til LOs juridiske må det gis tilbakemelding om hvilke advokat/kontor som har saken. Forslag nr.: Ungdommens deltakelse i utvalg: Når medlemmer og varamedlemmer til likestillings-, utdannings- og HMS-utvalget skal velges, skal en av plassene i hvert utvalg besettes av en ungdom. De ungdomstillitsvalgte skal fortrinnsvis også være medlem/vara i det sentrale ungdomsutvalget. Begrunnelse: Det er viktig at vi engasjerer unge tillitsvalgte inn i de breie utvalgene vi har i forbundet. Ungdommen kan både tilføre utvalgene noe samt at de kan også få ett godt innsyn i hvordan det jobbes i denne typen utvalg. Vi mener det er riktig å øremerke ungdomsplassene, da det er begrensa med plasser i utvalgene og mange tillitsvalgte som kunne tenke seg å være medlem eller vara. Forslag nr.: Ungdommens deltakelse i utvalg: Når medlemmer og varamedlemmer til likestillings-, utdannings- og HMS-utvalget skal velges, skal en av plassene i hvert utvalg besettes av en ungdom. De ungdomstillitsvalgte skal fortrinnsvis også være medlem/vara i det sentrale ungdomsutvalget. Begrunnelse: Det er viktig at vi engasjerer unge tillitsvalgte inn i de breie utvalgene vi har i forbundet. Ungdommen kan både tilføre utvalgene noe samt at de kan også få ett godt innsyn i hvordan det jobbes i denne typen utvalg. Vi mener det er riktig å øremerke ungdomsplassene, da det er begrensa med plasser i utvalgene og mange tillitsvalgte som kunne tenke seg å være medlem eller vara. Forslag nr.: Lokal organisering: Medlemmene skal organiseres i klubb/klubber på den bedriften de er ansatt i. Klubbene organiseres i fagforeninger enten innenfor ett distrikt eller som landsomfattende. Fagforeningene etableres/videreføres innenfor en felles tariffavtale eller ett bransjeområde. Fagforeninger kan bare etableres av klubber som kommer fra forskjellige bedrifter/konsern. Der hvor bransjen spenner vidt vil det være anledning til å opprette flere fagforeninger, men bare en innen samme nisje. Der hvor det opprettes/er fagforening innenfor en felles tariffavtale, vil alle klubber som er tilknyttet tariffavtalen være med i fagforeningen. Fagforeningenes medlemmer tilsluttes det distriktet hvor fagforeningen er etablert. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 9

12 NOTATER: For landsomfattende fagforeninger fordeles medlemmene på de distriktene der medlemmene har sin ansettelses-/ fast arbeidsstedsadresse. Der fast arbeidsadresse ligger i et annet distrikt enn ansettelsesadressen er det den faste arbeidsstedsadressen som avgjør hvilket distrikt et medlem tilhører. Begrunnelse: Forskningsrapporten i tilknytning til organisasjonsprosjektet viser tydelig at engasjementet til tillitsvalgte og klubber generelt sett er større der klubben er tilsluttet en fagforening enn der klubben ikke er det. Utfra dette vil det være fornuftig å organisere forbundet slik at en klubb, som hovedregel, er tilsluttet en fagforening enten landsomfattende eller lokal. Bakgrunnen for at det i forslaget åpnes opp for flere fagforeninger innen samme bransje er at for eksempel IKTbransjen spenner veldig vidt så her kan det være formålstjenlig med flere fagforeninger. Grunnen til at medlemssammensetningen i en fagforening skal være fra flere bedrifter og konsern er at vi på den måten automatisk vil få fagforeningen til å løfte diskusjonene ut av problemstillingene som er bedriftsinterne. Problemene/ utfordringene vil da sees på i ett større bilde. Forslag nr.: Fra: DI10 EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Saksbehandlingsregler på saker oversendt forbundets organer:tvistesaker, krav om opprettelse av overenskomst, andre saker som tas opp til organisatorisk behandling etter hovedavtalens regler skal inne 1 uke etter mottakelsen ha fått saksnummer og saksbehandler. Saken skal etter maksimum 6 måneder være konkludert om ikke eksterne parter i saken forhindrer dette. Fra saken er mottatt og har fått saksnummer skal all kommunikasjon om saken tilflyte innsender. Det er alltid innsender som er kontakt i ytre organisasjon. Begrunnelse: Erfaringer tilsier at det er nødvendig å ha klare regler for hvordan tvistesaker skal behandles. Dette sikrer lik behandling, samt bidrar til å unngå unødig støy i organisasjonen. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Ved forrige landsmøte ble det vedtatt at vi skal jobbe for å forenkle søknadene og overføringene til LOs utdanningsfond, lite har skjedd i perioden. Dette arbeidet må intensiveres og forankres blant de andre LO forbundene. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening EL & IT Forbundet skal jobbe for et verdig arbeidsliv, herunder en seniorpolitikk både i lover, forskrifter og tariffavtaler. 10 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

13 Forslag nr.: NOTATER: Fra: FF10001 Elektrikernes Fagforening Trøndelag Saksbehandlingsregler på saker oversendt forbundets organer:tvistesaker, krav om opprettelse av overenskomst, andre saker som tas opp til organisatorisk behandling etter hovedavtalens regler skal inne 1 uke etter mottakelsen ha fått saksnummer og saksbehandler. Saken skal etter maksimum 6 måneder være konkludert om ikke eksterne parter i saken forhindrer dette. Fra saken er mottatt og har fått saksnummer skal all kommunikasjon om saken tilflyte innsender. Det er alltid innsender som er kontakt i ytre organisasjon. Begrunnelse: Erfaringer tilsier at det er nødvendig å ha klare regler for hvordan tvistesaker skal behandles. Dette sikrer lik behandling, samt bidrar til å unngå unødig støy i organisasjonen. Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , , og Forslagene anses ivaretatt. Forslag nr.: Fra: DI12 EL & IT Forbundet Distrikt Troms/Svalbard Miljø og transport-jernbane: Miljø og framtidig klima har fått ny aktualitet ved framlegging av FNs klimarapport. Transport av varer og mennesker står for store deler av utslippene av klimagasser. Skal vi ha noe håp om reduksjon av disse gassene er det tvingende nødvendig med andre transportmidler enn tung-transport på veiene. Under behandlingen av hovedrapport for Nord-Norgebanen , hadde de ulike partiene på Stortinget forskjellige komitemerknader. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet forutsetter at jernbaneforlengelse fra Narvik- Tromsø blir vurdert på nytt dersom den framtidige utvikling i Barents-regionen tilsier et tilstrekkelig trafikkgrunnlag. Nå er trafikk-grunnlaget så stort at veiene bryter sammen av tungtrafikk. Medlemmene fra SV, Sp og KrF understreker at bygging av Nord-Norgesbanen er det viktigste samferdselsprosjekt for denne landsdelen i vår tidde ba om igangsetting av Hovedplan. Alle disse partiene var altså positive, og så allerede da nødvendigheten av å videreføre banen. Som grunnlag for vedtak om bygging av banen, må det foreligge en Hovedplan slik SV, Sp og KrF foreslo i 1994.For å utarbeide en Hovedplan er det nødvendig med en første bevilgning på ca. kr. 30 mill. Dersom man tar de positive partiene på Stortinget og deres programmer alvorlig, er det i dag et solid flertall for bygging av Nord-Norgebanen. Veiene våre brytes ned av tungtransport. Vakre ord om forbedring av veiene blir kun vakre ord dersom man ikke får tungtrafikken over på bane. Vi krever at de som sier de er for å redusere klimagassene og satse på miljø og tidsmessig transport, nå sørger for å starte opp med videreføring av Nord-Norgebanen, første del Narvik-Tromsø. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 11

14 NOTATER: Forslag nr.: Innstilling til forslag Det vises til en egen uttalelse som vil bli fremmet. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold AFP: Kampen for å bevare/ forberede AFP må allerede starte nå, dvs. at vi ikke kan vente til 2017, her er det også behov av å forberede medlemsmassen på kamp for pensjon generelt og AFP spesielt. Forslag nr.: Skolering av tillitsvalgte: Tillitsvalgte som har vært i funksjon en tid skal ha tilbud om minst 1 kurs i året. Begrunnelse: De er viktig at tillitsvalgte får jevnlig påfyll slik at de kan løse sine oppgaver på en god måte. Det å få tilbud om kurs minst 1. gang pr. år kan også være med å oppretthold/forsterke engasjementet hos de tillitsvalgte. I tillegg vil det også bidra til å styrke den enkeltes nettverk. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Skolering medlemmer: Alle nyinnmeldte medlemmer skal få tilbud om ett introduksjonskurs som avholdes innen 6 mnd. etter medlemmet er innmeldt. Det enkelte medlem har plikt til å bestrebe seg på å delta på kurset. Begrunnelse: Det er viktig for både forbundet og medlemmet at ett slikt tilbud blir en rettighet. De nyinnmeldtes møte med forbundet er i dag veldig variert på skoleringssiden. Det vil være en fordel for både enkeltmedlemmet og forbundet sett under ett at vi klarer å etablere en basiskunnskap hos flertallet av medlemmene. Med en skolering som starter kort tid etter medlemmet er innmeldt vil vi sannsynligvis også klare å bygge ett større engasjement blant alle medlemmene. I forlengelsen av at ett slikt tilbud etableres må det også jobbes parallelt for å styrke hovedavtalen slik at medlemmene har en reell rett til permisjon for å delta på kurs arrangert av forbundet. Forslag nr.: Innstilling til forslag , og Intensjonen i forslagene anses ivaretatt. Forslag nr.: Skolering tillitsvalgte: Alle tillitsvalgte skal få tilbud om grunnleggende kurs for tillitsvalgte innen 3 mnd. etter de er valgt. 3-mnd.-fristen regnes fra melding om valg 12 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

15 er sendt fagforening/distrikt. Alle tillitsvalgte må bestrebe seg på å delta på minst ett kurs i løpet av det første halvåret de er valgt. NOTATER: Begrunnelse: Det er i dag for tilfeldig hvorvidt nyvalgte tillitsvalgte får tilbud om kurs innen rimelig tid etter de er valgt. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press synliggjør at mange tillitsvalgte mener de i for stor grad blir overlatt til seg selv og må i for stor grad være selvlærte. Det er både i den enkeltest tillitsvalgtes interesse og forbundets å bli skolert slik at de tillitsvalgte mestrer sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Forslag nr.: Innstilling til forslag Forslaget tiltres. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Lovfestet rett til lærlingeplass: Hvert år opplever vi at flere tusen potensielle lærlinger ikke får den læreplassen de ønsker seg. Dette gjelder spesielt i offentlig sektor, men også i privat sektor er mangelen stor. At ungdom ikke får fullført utdanningsløpet de har påbegynt og faller utenfor, er ikke noe vi i Norge kan være stolte av. Skikkelig fagopplæring til yrkene er viktig for å sikre norsk næringsliv kompetente fagarbeidere, og en utvanning av dette vil på sikt svekke norske bedrifters konkurranseevne. Derfor krever EL & IT Forbundet at partene i arbeidslivet sammen med myndighetene intensiverer jobben med å finne løsninger som gjør at alle som ønsker det får lærlingeplass. Vi krever at retten til lærlingeplass blir lovfestet, og at det legges til rette for dette ved økt tilskudd til lærebedriftene. Kommunene og statlige foretak må bli pålagt å tilby lærlingeplasser i alle yrkesgrupper de har representert. I tillegg må partene i arbeidslivet sette større fokus på problemet og starte samarbeidsprosjekt(er) for å se på og foreslå andre løsninger for å skaffe læreplasser til de som ønsker det. Kravene som stilles til opplæringsbedrifter må styrkes og følges opp jevnlig for å sikre god kvalitet i lærlingenes opplæring. Bedrifter som ikke oppfyller kravene må miste retten til å være opplæringsbedrift. Sats på kvalitet i fremtiden, sørg for utvikling av tilstrekkelig antall gode fagarbeidere. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Uttalelse om EØS: Norge har i tjue år via EØS-avtalen vært underlagt EU sine beslutninger om det indre marked med EUs fire markedsfriheter. Direktiver og domsbeslutninger i EU utvider EØS til stadig nye områder. Norge blir underlagt nye regler uten grundig debatt i folkevalgte organer eller i opinionen. Slik innsnevres det politiske ordskiftet i Norge. Demokratiet krymper. EU-domstolen tiltar seg retten til å overprøve gjeldende avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Dette skjer til tross for at Norge i 1993 uttrykkelig gjorde det klart at EØS-avtalen ikke skulle kunne gripe inn i arbeidslivets regler. LO- kongressen vedtok i 2013 derfor enstemmig at norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet EØS-regler. EL & IT Forbundet vil holde fram følgende negative sider av EØS-avtalens regulering av arbeidslivet: Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 13

16 NOTATER: EU/EØS med den frie flyten fører til brutal lønnskonkurranse og sosial dumping. I kjølvannet ser vi økonomisk kriminalitet. Mafia er i ferd med å få fotfeste i enkelte bransjer. Arbeidslivet blir mer og mer dominert av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke har lærlingeordninger. Dette undergraver fagopplæring, yrkesfag og lærlingeordninger. Arbeidslivet i Norge overstyres av Brussel. Etter et nytt Håndhevingsdirektiv skal EU-kommisjonen og EU-domstolen godkjenne nye tiltak mot sosial dumping før Norge kan sette dem i verk. Vi påtvinges et risikoregime på norske veier innen gods- og busstransport - og bøter blir ilagt transportører uten at de ansvarlige betaler. Norge har benyttet differensiert arbeidsgiveravgift som et effektivt distriktspolitisk virkemiddel. Dette endres nå av EU/EØS på en måte som vil få dramatiske følger for næringslivet, spesielt i Nord-Norge. EU vil konkurranseutsette post under 50 gram. Dette er nok en trussel mot næringsliv og arbeidsplasser i distrikts-norge. EU vil tvinge Norge til å konkurranseutsette persontransport på jernbane, uansett hva norske politikere måtte mene i framtida. EØS har blitt en trussel mot fundamentet for den norske velferden og offentlig sektor med mer privatisering. EØS undergraver faglige rettigheter, folkestyret og demokratiet. Grensen er derfor for mange nådd. Det beste alternativet er å erstatte EØS-avtalen med en ny frihandelsavtale med EU basert på den eksisterende frihandelsavtalen fra Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Gratis tannhelsetjeneste i Norge: LO har lenge vært med i kampen om gratis tannhelsetjeneste for alle i Norge. EL & IT Forbundet mener dette er en viktig kamp å støtte opp om. Vi kan ikke se at det er noen grunn til at ikke alle kroppsdeler skal være dekket av Lov om Offentlige Helsetjenester. Når dette ikke dekkes av det offentlige rammes de med lavest lønn og de svakeste gruppene i samfunnet. At store grupper av befolkningen blir tvunget til å måtte la en viktig og synlig del av kroppen forfalle fordi de ikke har nok penger til å ivareta den, er i strid med våre sosiale verdier og hva vi forventer av det offentlige, derfor krever EL & IT Forbundet at tannhelsetjenester blir gratis. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Ikke rør Arbeidsmiljøloven!!! Vi vil aldri kunne akseptere mer midlertidighet ved liberalisering av tilsetningsforhold i noen form. Heller ikke tilsniking av liberalisering av arbeidstid, helgejobbing med mere. Høyre/Frp-regjeringen har sikkert ambisjoner om å foreta flere tiltak for liberalisering av AML i perioden, og helt sikkert enda mer hvis den blir gjenvalgt i Derfor er det viktig at forbundet og LO viser muskler ved det første slaget mot den Blå-blå-regjeringen. Forslag nr.: Fra: DI10 EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag til uttalelse Europapolitikk: Flere EU-dommer, nye direktiv og forordninger og nytolking av tidligere direktiv innskrenker stadig handlingsrommet for både 14 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

17 fagbevegelse og myndigheter. Utstasjoneringsdirektivet, som bestemmer rammene for allmenngjøring, er forvandlet fra et minimumsdirektiv til et maksimumsdirektiv. EØS-avtalen brukes mot at lov om offentlige anskaffelser stiller krav om tariffavtale og like pensjonsvilkår. Fagbevegelsen kan ikke godta at allmenngjøringsordningen reduseres til rene minimumskrav, slik flere EU-dommer peker mot. LO kan aldri godta at det utvikler seg en egen og lavere standard for lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidere fra utlandet. LO-kongressen 2013 krevde: at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter. Regjeringen må stanse innføring av nye direktiv og EU-vedtak som undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk. EL & IT Forbundet krever at EØS-avtalen blir erstattet med en handelsavtale. NOTATER: Landsmøtet krever at: 1. Det legges ned veto mot Jernbanepakke IV. 2. Det legges ned veto mot Håndhevingsdirektivet. 3. Vetoet mot EUs tredje postdirektiv opprettholdes. 4. Det innføres i lov om offentlige anskaffelser at det skal være landsomfattende tariffavtale, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kontrakter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om tariffavtale ifølge arbeidstvistloven, jfr. ILO 94. Lønn i henhold til tariff må gjelde for alle bransjer ved offentlige anbud og oppdrag. Ved alle offentlige og private anbud må bedriften være godkjent som opplæringsbedrift og ha lærlinger. Ved anbud i offentlig sektor innføres en ordning med prekvalifisering. 5. Likebehandlingsprinsippet og lov om virksomhetsoverdragelse utvides til å gjelde pensjonsvilkår. 6. All kollektivtrafikk drives i offentlig egenregi slik at anbud kan unngås. 7. ESAs krav om at offentlig virksomhet ikke kan konkurrere med private firmaer avvises 8. Privat utleie av arbeidskraft forbys, offentlig monopol på arbeidsformidling gjenopprettes. 9. Det innføres et midlertidig forbud mot kabotasje inntil bransjeprogrammet om veitransport er ferdig. Forslag nr.: Fra: DI10 EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag til uttalelse gode pensjonsordninger må sikres i tariffoppgjør: Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli ufør. De er de store taperne både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjonskrav må sikre at de kommer opp på minst 2/3 av lønn i pensjon. Pensjon er kvinne- og klassekamp. Fagbevegelsen i offentlig sektor og privat sektor må stå sammen og slå ring om de offentlige kollektive pensjonsordningene og legge press på at det skal bli like gode ordninger i privat sektor. 1. Privat sektor Det er mange som ikke har satt seg inn i konsekvensene av ny Folketrygd og ny AFP. Men stadig flere oppdager at dagens pensjonsordninger for mange ikke er til å leve med som pensjonist. Pensjon er utsatt lønn, og gode pensjonsordninger må sikres gjennom kommende tariffoppgjør. Landsmøtet ber LO samle seg om følgende pensjons-krav: Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 15

18 NOTATER: 1. Forhandlingsrett med sanksjonsmuligheter på hele området. 2. Forbedring ut over lovens minimum. 3. Sikre at de som i dag har gode avtaler bevarer disse. 4. Sikre uføre et tillegg til folketrygda når de går over på alderspensjon. 5. Krav om at pensjon på 2/3 lønn til alle innfris. Dette må også gjelde sliterne som ikke makter å stå i jobb til 67 år. 6. Det må innføres en tilleggspensjon som sikrer en god pensjon for de som er utslitt og må gå ut av arbeidslivet. 7. Ytelsespensjoner gir en sikker og forutsigbar pensjon til ansatte. At disse skal regnskapsføres mot balansen kan ikke godtas. 8. Arbeide for å etablere et fond som ivaretar oppspart AFP-tillegg. 2. Forsvar offentlig uførepensjon. Stortinget har vedtatt en ny uføreordning fra En viktig og prinsipiell endring er at uføre ikke lenger skal betale pensjonistskatt før de fyller 67 år, men lønnstakerskatt. Hovedinnholdet er: - Deltidsansatte og de med lav opptjening taper mest. - De aller fleste vil tape på ordningen. Samlet sett får offentlig uføre mye mindre. - Barnetillegget senkes med 40 %. - Barnetillegget senkes fra 6,6 % av sluttlønn til 4,0 % av sluttlønn. - Tre opptjeningsår for alderspensjon forsvinner. I dagens ordning får uføre med seg opptjening til fylte 70 år. Nå foreslås at opptjening stanser ved 67 år. EL & IT Forbundet krever at offentlig uføretrygd inn i tariffoppgjøret med følgende krav: 1. Løftene om full kompensasjon for uføre må holdes. 2. Dagens sosiale profil må beholdes. 3. Dagens barnetillegg må beholdes. 4. Opptjening av alderspensjon bevares fram til fylte 70 år. Forslag nr.: Fra: FF08001 Elektroarbeiderens Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane Forslag fra Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane: Vi foreslår at det utarbeides uttalelser på følgende tema til landsmøte 2015: Regjeringens arbeidslivspolitikk - Permitteringsregimet - Midlertidige ansettelser - Arbeidstidskapittelet Den norske modellen/trepartssamarbeidet Sysselsettingssituasjonen - arbeidsledighet Kampen mot sosialdumping arbeidslivskriminalitet Økende økonomiske forskjeller i Norge Yrkesfagenes status Internasjonal solidaritet Palestina Honduras Forslag nr.: Fra: FF10001 Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag til uttalelse Europapolitikk: Flere EU-dommer, nye direktiv og forordninger 16 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

19 og nytolking av tidligere direktiv innskrenker stadig handlingsrommet for både fagbevegelse og myndigheter. Utstasjoneringsdirektivet, som bestemmer rammene for allmenngjøring, er forvandlet fra et minimumsdirektiv til et maksimumsdirektiv. EØS-avtalen brukes mot at lov om offentlige anskaffelser stiller krav om tariffavtale og like pensjonsvilkår. Fagbevegelsen kan ikke godta at allmenngjøringsordningen reduseres til rene minimumskrav, slik flere EU-dommer peker mot. LO kan aldri godta at det utvikler seg en egen og lavere standard for lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidere fra utlandet. LO-kongressen 2013 krevde: at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslov-givning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter. Regjeringen må stanse innføring av nye direktiv og EU-vedtak som undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk. EL & IT Forbundet krever at EØS-avtalen blir erstattet med en handelsavtale. NOTATER: Landsmøtet krever at: 1. Det legges ned veto mot Jernbanepakke IV. 2. Det legges ned veto mot Hånd-hevingsdirektivet. 3. Vetoet mot EUs tredje postdirektiv opprettholdes. 4. Det innføres i lov om offentlige anskaffelser at det skal være landsomfattende tariffavtale, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kontrakter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om tariffavtale ifølge arbeidstvistloven, jfr. ILO 94. Lønn i henhold til tariff må gjelde for alle bransjer ved offentlige anbud og oppdrag. Ved alle offentlige og private anbud må bedriften være godkjent som opplæringsbedrift og ha lærlinger. Ved anbud i offentlig sektor innføres en ordning med prekvalifisering. 5. Likebehandlingsprinsippet og lov om virksomhetsoverdragelse utvides til å gjelde pensjonsvilkår. 6. All kollektivtrafikk drives i offentlig egenregi slik at anbud kan unngås. 7. ESAs krav om at offentlig virksomhet ikke kan konkurrere med private firmaer avvises 8. Privat utleie av arbeidskraft forbys, offentlig monopol på arbeidsformidling gjenopprettes. 9. Det innføres et midlertidig forbud mot kabotasje inntil bransjeprogrammet om veitransport er ferdig. Forslag nr.: Fra: FF10001 Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag til uttalelse gode pensjonsordninger må sikres i tariffoppgjør: Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli ufør. De er de store taperne både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjonskrav må sikre at de kommer opp på minst 2/3 av lønn i pensjon. Pensjon er kvinne- og klassekamp. Fagbevegelsen i offentlig sektor og privat sektor må stå sammen og slå ring om de offentlige kollektive pensjonsordningene og legge press på at det skal bli like gode ordninger i privat sektor. Det er mange som ikke har satt seg inn i konsekvensene av ny Folketrygd og ny AFP. Men stadig flere oppdager at dagens pensjonsordninger for mange ikke er til å leve med som pensjonist. Pensjon er utsatt lønn, og gode pensjonsordninger må sikres gjennom kommende tariffoppgjør. Landsmøtet slutter seg til LOs mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn. Dette må også gjelde for de som blir uføre, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og dagens unge som blir rammet av levealdersjusteringa når de blir pensjonister. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 17

20 NOTATER: Våre hovedkrav for de nærmeste år er: Tariffoppgjøret 2016 må sikre avtalefesting av tjenestepensjon med streikerett. I innskuddsbaserte pensjonsordninger må minsteinnskuddet økes fra 2 % til 7 % fra første krone. Uføredekning må inn i alle ordninger. Pensjonsbeholdningen må minst følge lønnsutviklingen. Det må innføres en egen tilleggspensjon for de som må gi seg tidlig i arbeidslivet for å kompensere for tapet som pensjonsreformen gir for sliterne og uføre. AFP-ordningen sikres slik at de som trenger det kan gå av ved fylte 62 år uten tap av livsvarig pensjon. Videre må de strenge reglene som i dag gjør at mange faller ut av ordningen grunnet skifte av arbeidssted, oppsigelser og annet de siste årene før fylte 62 år endres, slik at disse beholder rettighetene til AFP. For å sikre dette må fagbevegelsen drive en aktiv kampanje med mobilisering, informasjon og krav fram mot tariffoppgjøret i 2016 og evalueringen av pensjonsreformen i EL & IT Forbundet vil ta en aktiv del og bruke nødvendige ressurser i denne kampanjen. Forsvar offentlig uførepensjon. Stortinget har vedtatt en ny uføreordning fra En viktig og prinsipiell endring er at uføre ikke lenger skal betale pensjonistskatt før de fyller 67 år, men lønnstakerskatt. Hovedinnholdet er: - Deltidsansatte og de med lav opptjening taper mest. - De aller fleste vil tape på ordningen. Samlet sett får offentlig uføre mye mindre. - Barnetillegget senkes med 40 %. - Barnetillegget senkes fra 6,6 % av sluttlønn til 4,0 % av sluttlønn. - Tre opptjeningsår for alderspensjon forsvinner. I dagens ordning får uføre med seg opptjening til fylte 70 år. Nå foreslås at opptjening stanser ved 67 år. EL & IT Forbundet krever at offentlig uføretrygd inn i tariffoppgjøret med følgende krav: 1. Løftene om full kompensasjon for uføre må holdes. 2. Dagens sosiale profil må beholdes. 3. Dagens barnetillegg må beholdes. 4. Opptjening av alderspensjon bevares fram til fylte 70 år. Forslag nr.: Fra: FF10002 Tele og IT-ansattes Fagforening i Sør-Trøndelag Forslag: Forslag uttalelse pensjon og tariffoppgjøret 2016/evaluering av pensjonsreformen 2017: I de siste lønnsoppgjørene i stat og kommune legger NHO et voldsomt press på at de offentlige tjenestepensjonsordningene må bli dårligere, slik at de slipper å forbedre pensjonsordningene i privat sektor. NHO vil at offentlig pensjonsordning skal bli en individuell spareordning slik det er blitt i privat sektor, ikke de kollektive ytelsesordningene som eksisterer i dag. Fagbevegelsen i offentlig sektor og privat sektor må stå sammen og slå ring om de offentlig kollektive pensjonsordningene og legge press på at det skal bli like gode ordninger i privat sektor. Viktige konkrete krav er at retten til tjenestepensjon skal inn i tariffavtalene, at den lovbestemte minstesatsen for pensjonsinnskudd i inn-skuddsordningene økes fra 2 til 5 % av lønn fra første krone, at uførepensjons-avtaler må inn i alle tjenestepensjonsavtaler og at de som slutter før 67 år får et livsvarig tillegg som skal kompensere for det økonomiske tapet de lider når de må fordele pensjonen over flere år. 18 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Etter delte dagskurs 16. og 18. oktober, dukka det opp en del spørsmål om pensjon. Dette skrivet er et forsøk på å svare på de spørsmålene og

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Pensjonskampen fram mot uravstemning 2009 Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Noen viktige spørsmål... Hva handler dette om? Hvilke krav må reises

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Forslag til dagsordens punkt 6: Handlingsprogram. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Forslag til dagsordens punkt 6: Handlingsprogram. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 6: Handlingsprogram #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 06-1 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 3 Forslag

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Faglig seminar om TTIP, TISA og EØS

Faglig seminar om TTIP, TISA og EØS Faglig seminar om TTIP, TISA og EØS Bergen Tekniske fagskole, Auditorium 333G, Haugeveien 28 Mandag 21. november 2016 Arrangører: Fagforbundet Hordaland, El & It forbundet avd. Hordaland og Sogn og Fjordane,

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

TRONDHEIMSKONFERANSEN

TRONDHEIMSKONFERANSEN TRONDHEIMSKONFERANSEN Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter i regi av LO i Trondheim 29. - 31. januar 2016.

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi?

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Pensjonsforum 13. februar 2015 Roar Bergan Aftenposten mars 2005 2 Uførereformen - Ny uføreordning i folketrygden - Regler for alderspensjon til uføre - Ny uføreordning

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse Sammendrag I løpet av 2017 har antall alderspensjonister

Detaljer

Forsvar Offentlig Pensjon

Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Offentlig Pensjon Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig Pensjon i etterkant av oppgjøret i privat sektor

Detaljer

Spørsmål til partiene før Stortingsvalget 2017

Spørsmål til partiene før Stortingsvalget 2017 Spørsmål til partiene før Stortingsvalget 2017 Fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag Heismontørenes Fagforening Rogaland Elektromontørforening Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus Elektroarbeidernes

Detaljer

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Nei til EUs faglige konferanse Oslo, 12. april 2013 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Arbeidsmarkedsregulering er IM-relatert og en del av

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler Ny tjenestepensjon - en jungel? I Norge er det kommet forslag til ny tjenestepensjon for bedrifter. Forslaget kan oppfattes som en jungel det er vanskelig å finne ut av hva innebærer. Private tjenestepensjonsordninger

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Disposisjon og konklusjon 1. Problemstilling: Ved en skillevei 2016 og 2017 2. Historisk

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 FRAMTIDAS TJENESTEPENSJON Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag pensjonspolitisk sekretariat i Fagforbundet Sterkere med enn uten - Fagforbundet LOs største forbund,

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Til: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt Fra: Forsvar offentlig pensjon Oslo 22.08.13 Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Forsvar offentlig pensjon (FOP)

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer