Uttalelser og diverse forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelser og diverse forslag"

Transkript

1 LANDSMØTE EL & IT Forbundet mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv

2

3 Innhold NOTATER: Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Hedmark/Oppland... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 4 Forslag nr.: Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Hedemark og Oppland PD... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Forbundsstyret... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 7 Forslag nr.: Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus... 7 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 7 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 8 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 8 Forslag nr.: Forbundsstyret... 8 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 8 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Troms/Svalbard Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: Elektroarbeiderens Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Tele og IT-ansattes Fagforening i Sør-Trøndelag Forslag nr.: IKT Bransjens Fagforening Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 1

4 NOTATER: Forslag nr.: IKT Bransjens Fagforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

5 Forslag nr.: NOTATER: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus OU-midler: OU-midler skal ikke kunne brukes til møter og konferanser eller landsstyre- og landsmøter. Begrunnelse: Fagforeninger og klubber utgjør forbundets grunnorganisasjon. Grunnorganisasjonen eies av medlemmene. Forbundets kraft er i stor grad tuftet på sterke grunnorganisasjoner. Forbundet skal legge forholdene til rette for høy aktivitet i grunnorganisasjonen bl.a. gjennom god økonomi og en utbredt kurs- og studieaktivitet. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Gjennomføring av valg på landsmøtet: Valg på landsmøtet kan først gjennomføres etter at handlingsprogrammet er vedtatt. De som skal velges må vite hvilken politikk de skal stå ansvarlig for å gjennomføre og hvilken retning forbundet skal utvikle seg i. Denne praktiseringen gjennomføres også på landsmøtet Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold EL & IT Forbundet vil ikke benytte seg av Thon hotell med bakgrunn i at han støtter Frp i valgkampen, dvs at han indirekte støtter et fagforeningsfiendtlig parti, samt høyresiden i politikken. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Ved nyvalg av ungdomssekretær, skal det være en overlapping på 3 måneder sammen med den nye. Hvis det ikke er mulig, skal det gis tilsvarende opplæring 3 måneder. Forslag nr.: Fra: DI03 EL & IT Forbundet Distrikt Hedmark/Oppland Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunnbeløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på ¼ G - og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 3

6 NOTATER: Forslag nr.: EL & IT, Distrikt Rogaland, foreslår at protokollene som blir skrevet i forbindelse med forbundsstyret og landsstyret må være mer utfyllende slik at det er mulig å forstå både i nåtid og i ettertid.. Protokollen burde inneholde resymé med linker til en sentral server der en kunne ha hentet mer informasjon om de forskjellige sakene som har blitt behandlet i forbundsstyret og landsstyret. Som for eksempel saksfremstilling, som må være lett forståelig. Stemmegivning Vedtaket som blir gjort. Begrunnelse: Dagens protokoller kan være vel korte. Og for de som ikke sitter i forbundsstyret og landsstyret kan få lite informasjon ut av disse. Det må kunne være lett leselig for alle. Både nå og for fremtiden. Forslag nr.: Redusere forbundets obligatoriske forsikringspakke til kun kollektivhjem og grunnforsikring som obligatoriske forsikringer. Begrunnelse: Ved verving får vi tilbakemelding på at totalpakken ved medlemskap er veldig dyrt. En ser også spesielt ved verving i IT-sektoren at dette slår ut ved reservasjon allerede når innmeldingsblankettene kommer inn. Bakdelen ved å gjøre reiseforsikringen frivillig er at den vil bli betraktelig dyrere enn i dag. I forhold til ektefelle/uføre vil den bli dyrere og blir den frivillig må en legge ved helseattest for å kunne få denne forsikringen. Forslag nr.: Fra: FF01001 Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus OU-midler: OU-midler skal ikke kunne brukes til møter og konferanser eller landsstyre- og landsmøter. Begrunnelse: Fagforeninger og klubber utgjør forbundets grunnorganisasjon. Grunnorganisasjonen eies av medlemmene. Forbundets kraft er i stor grad tuftet på sterke grunnorganisasjoner. Forbundet skal legge forholdene til rette for høy aktivitet i grunnorganisasjonen bl.a. gjennom god økonomi og en utbredt kurs- og studieaktivitet. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening EL & IT Forbundet benytter ikke Thon-hotellene så lenge Thon sponser Frp og/eller Høyre. Bakgrunnen er da at Thon gjennom sin pengestøtte angriper våre faglige rettigheter. Prinsipielt skal EL & IT Forbundet ha oppfølging og et øye til hvem som sponser høyresiden i valgkampen, å ikke indirekte støtte disse ved i benytte dem. 4 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

7 Forslag nr.: NOTATER: Fra: FF03001 EL & IT Forbundet Hedemark og Oppland PD Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunnbeløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på 15000,- og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland Sats tapt arbeidsfortjeneste: Sats for tapt arbeidsfortjeneste reguleres før 1. mai hvert år. Sats fastsettes av forbundsstyret. Begrunnelse: Slik praksis har vært så reguleres denne lenge etter sommerferien. De som blir lønnet på denne stasen blir hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med for eksempel EL & IT-avtalens reguleringstidspunkt. Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland Forbundsstyret: Sakspapirer til forbundsstyrets medlemmer må sendes ut minimum to uker før forbundsstyremøtet skal holdes. Begrunnelse: Slik praksis er i dag, så kommer saksdokumentene en uke eller mindre før selve møtet. Det må derfor lages rutiner som sikrer at forbundsstyremedlemmene får tilstrekkelig tid til å sette seg inn i de ulike sakene i rimelig tid før møtet Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland El & IT Forbundet forsikringsordninger: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunn beløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på ,- og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 5

8 NOTATER: Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , , , , , , og Forslagene tiltres ikke. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Pensjonskompensasjon ved tjenestefri for tillitsvalgte: Forslag til endring i Hovedavtalen: Tillitsvalgte som har tjenestefri etter HA 5.8 og ikke mottar lønn eller tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften under permisjonen skal ikke tape pensjon. Den lønnen man skulle tjent under permisjonen skal kompenseres i pensjonsgrunnlaget. Begrunnelse: Det er mer og mer vanlig at bedrifter har innskuddsordninger på pensjon. Det betyr at det blir beregnet pensjonsinnbetaling av den lønnen man får av arbeidsgiveren. Når man har permisjon og ikke får betalt av arbeidsgiveren vil denne lønnen normalt utebli fra pensjonsgrunnlaget og det blir derfor ikke innbetalt pensjon for den tiden man har permisjon. En god del tillitsvalgte har mange timer og dager med permisjon uten lønn; til møter, konferanser, skolering osv. Dette vil over tid utgjøre et innhugg i de tillitsvalgte sin pensjon. Forslag nr.: Temadag på fremtidige landsmøter: Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i forlengelsen av temadagen også blir behandlet forslag til hvordan forbundet skal følge opp temaet i kommende landsmøteperiode. Begrunnelse: Hvis vi setter av så mye tid av ett landsmøtet til å behandle ett spesielt tema må landsmøtet også ta stilling til hvordan vi skal følge opp temaet i perioden. Siden det er besluttet å bruke så mye av landsmøtets tid må vi anta at temaet også vil være så viktig at forbundet skal følge det opp i kommende landsmøteperiode. For at hele forbundet skal få ett eierforhold til hvordan dette skal følges opp er det også viktig at landsmøtet behandler en oppfølgingsplan på temaet. Forslag nr.: Oppgavefordeling mellom, klubb, fagforening og distrikt: Forbundsstyret tar en gjennomgang av oppgavene som skal løses av klubb, fagforening og distrikt. Eventuelle endringsforslag som griper inn i vedtektenes del 2 fremmes for landsstyret. Begrunnelse: Vi regner med at landsmøtet foretar noen endringer av gjeldende organisering i forbundet. Det vil derfor være på sin plass at forbundsstyret tar en gjennomgang av de oppgavene som skal løses lokalt og ser på om gjeldende 6 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

9 vedtekter fortsatt er dekkende. Hvis de ikke er det fremmes en eller flere saker for landsstyret som har myndighet til å endre vedtektenes del 2. NOTATER: Forslag nr.: Lokal organisering: Det etableres flere, gjerne parallelle, prosjekter i kommende landsmøteperiode for å sørge for at potensielle medlemmer innenfor bransjer/ bedrifter vi står svakt blir organisert. Prosjektene skal ta for seg både verving og oppfølging av både nye og gamle medlemmer. Prosjektene skal være ett samarbeid mellom forbundskontoret og det/de lokale organisasjonsleddet (landsomfattende og lokale klubber/fagforeninger samt distrikt). Prosjektene skal opprettes av forbundsstyret som også vedtar endelig mandat for de enkelte prosjekt. Prosjektene rapporterer til forbundsstyret. Begrunnelse: Det er ingen hemmelighet at forbundet står svakt eller ikke er tilstede i bransjer/bedrifter, hvor vi har organisasjonsretten, der det er ett stort potensiale for å verve arbeidstakerne som medlemmer. Forskningsrapporten fra organisasjonsprosjektet slår fast det samme. Dette forslaget er ett forsøk på å angripe problemstillingen på en annen måte enn det vi i EL & IT Forbundet har gjort til nå. Vi mener ved å sette fokus på den måten som foreslås så er mulighetene til å oppnå resultater også større. Forslag nr.: Fra: FF01001 Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus Pensjonskompensasjon ved tjenestefri for tillitsvalgte Forslag til endring i Hovedavtalen: Tillitsvalgte som har tjenestefri etter HA 5.8 og ikke mottar lønn eller tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften under permisjonen skal ikke tape pensjon. Den lønnen man skulle tjent under permisjonen skal kompenseres i pensjonsgrunnlaget Begrunnelse: Det er mer og mer vanlig at bedrifter har innskuddsordninger på pensjon. Det betyr at det blir beregnet pensjonsinnbetaling av den lønnen man får av arbeidsgiveren. Når man har permisjon og ikke får betalt av arbeidsgiveren vil denne lønnen normalt utebli fra pensjonsgrunnlaget og det blir derfor ikke innbetalt pensjon for den tiden man har permisjon. En god del tillitsvalgte har mange timer og dager med permisjon uten lønn; til møter, konferanser, skolering osv. Dette vil over tid utgjøre et innhugg i de tillitsvalgte sin pensjon. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Oppgavefordeling mellom, klubb, fagforening og distrikt: Forbundsstyret tar en gjennomgang av oppgavene som skal løses av klubb, fagforening og distrikt. Eventuelle endringsforslag som griper inn i vedtektenes del 2 fremmes for landsstyret. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 7

10 NOTATER: Begrunnelse: Vi regner med at landsmøtet foretar noen endringer av gjeldende organisering i forbundet. Det vil derfor være på sin plass at forbundsstyret tar en gjennomgang av de oppgavene som skal løses lokalt og ser på om gjeldende vedtekter fortsatt er dekkende. Hvis de ikke er det fremmes en eller flere saker for landsstyret som har myndighet til å endre vedtektenes del 2. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Pensjon for tillitsvalgte: Ved tariffoppgjøret i 2016 fremmes det, i samtlige tariffavtaler der El & IT Forbundet er eier, ett krav om at bedriften skal dekke/ innbetale pensjon for de tillitsvalgte som har sporadisk frikjøp gjennom året. Hvis vi ikke får gjennomslag for dette kravet i 2016 skal det utredes hvordan EL & IT Forbundet kan dekke dette for de det gjelder. Begrunnelse: Tillitsvalgte kan tape en god del i pensjon hvis de er ansatt i bedrifter som ikke innbetaler pensjon når tillitsvalgte har permisjon uten lønn. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Temadag på fremtidige landsmøter: Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i forlengelsen av temadagen også blir behandlet forslag til hvordan forbundet skal følge opp temaet i kommende landsmøteperiode. Begrunnelse: Hvis vi setter av så mye tid av ett landsmøtet til å behandle ett spesielt tema må landsmøtet også ta stilling til hvordan vi skal følge opp temaet i perioden. Siden det er besluttet å bruke så mye av landsmøtets tid må vi anta at temaet også vil være så viktig at forbundet skal følge det opp i kommende landsmøteperiode. For at hele forbundet skal få ett eierforhold til hvordan dette skal følges opp er det også viktig at landsmøtet behandler en oppfølgingsplan på temaet. Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , og Forslagene oversendes til det nye forbundsstyret. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Sosial dumping: Kampen mot sosial dumping må opprettholdes og intensiveres, det er her ressursene må legges og sees i sammenheng med angrepene på fagområdene i forbundet, både fra myndigheter (Blå - Blå) og useriøse aktører innenfor bransjene i forbundet. EL & IT Forbundet må være en pådriver og alltid i front for en slik linje, både utenfor og innenfor LO. 8 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

11 Forslag nr.: NOTATER: Saksbehandling i forbundet: Ved innsending av saker til forbundet og behandling av saker som er innsendt. Det må det lages en prosedyre som gjør at ingen ledd i saksbehandlingen faller fra kommunikasjonen i saksbehandlingen. Det må alltid sendes tilbakemelding om hvem på forbundskontoret som er saksbehandler, slik at unødvendig tid blir brukt for å finne dette ut. Ved oversendelse av saker til LOs juridiske må det gis tilbakemelding om hvilke advokat/kontor som har saken. Forslag nr.: Ungdommens deltakelse i utvalg: Når medlemmer og varamedlemmer til likestillings-, utdannings- og HMS-utvalget skal velges, skal en av plassene i hvert utvalg besettes av en ungdom. De ungdomstillitsvalgte skal fortrinnsvis også være medlem/vara i det sentrale ungdomsutvalget. Begrunnelse: Det er viktig at vi engasjerer unge tillitsvalgte inn i de breie utvalgene vi har i forbundet. Ungdommen kan både tilføre utvalgene noe samt at de kan også få ett godt innsyn i hvordan det jobbes i denne typen utvalg. Vi mener det er riktig å øremerke ungdomsplassene, da det er begrensa med plasser i utvalgene og mange tillitsvalgte som kunne tenke seg å være medlem eller vara. Forslag nr.: Ungdommens deltakelse i utvalg: Når medlemmer og varamedlemmer til likestillings-, utdannings- og HMS-utvalget skal velges, skal en av plassene i hvert utvalg besettes av en ungdom. De ungdomstillitsvalgte skal fortrinnsvis også være medlem/vara i det sentrale ungdomsutvalget. Begrunnelse: Det er viktig at vi engasjerer unge tillitsvalgte inn i de breie utvalgene vi har i forbundet. Ungdommen kan både tilføre utvalgene noe samt at de kan også få ett godt innsyn i hvordan det jobbes i denne typen utvalg. Vi mener det er riktig å øremerke ungdomsplassene, da det er begrensa med plasser i utvalgene og mange tillitsvalgte som kunne tenke seg å være medlem eller vara. Forslag nr.: Lokal organisering: Medlemmene skal organiseres i klubb/klubber på den bedriften de er ansatt i. Klubbene organiseres i fagforeninger enten innenfor ett distrikt eller som landsomfattende. Fagforeningene etableres/videreføres innenfor en felles tariffavtale eller ett bransjeområde. Fagforeninger kan bare etableres av klubber som kommer fra forskjellige bedrifter/konsern. Der hvor bransjen spenner vidt vil det være anledning til å opprette flere fagforeninger, men bare en innen samme nisje. Der hvor det opprettes/er fagforening innenfor en felles tariffavtale, vil alle klubber som er tilknyttet tariffavtalen være med i fagforeningen. Fagforeningenes medlemmer tilsluttes det distriktet hvor fagforeningen er etablert. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 9

12 NOTATER: For landsomfattende fagforeninger fordeles medlemmene på de distriktene der medlemmene har sin ansettelses-/ fast arbeidsstedsadresse. Der fast arbeidsadresse ligger i et annet distrikt enn ansettelsesadressen er det den faste arbeidsstedsadressen som avgjør hvilket distrikt et medlem tilhører. Begrunnelse: Forskningsrapporten i tilknytning til organisasjonsprosjektet viser tydelig at engasjementet til tillitsvalgte og klubber generelt sett er større der klubben er tilsluttet en fagforening enn der klubben ikke er det. Utfra dette vil det være fornuftig å organisere forbundet slik at en klubb, som hovedregel, er tilsluttet en fagforening enten landsomfattende eller lokal. Bakgrunnen for at det i forslaget åpnes opp for flere fagforeninger innen samme bransje er at for eksempel IKTbransjen spenner veldig vidt så her kan det være formålstjenlig med flere fagforeninger. Grunnen til at medlemssammensetningen i en fagforening skal være fra flere bedrifter og konsern er at vi på den måten automatisk vil få fagforeningen til å løfte diskusjonene ut av problemstillingene som er bedriftsinterne. Problemene/ utfordringene vil da sees på i ett større bilde. Forslag nr.: Fra: DI10 EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Saksbehandlingsregler på saker oversendt forbundets organer:tvistesaker, krav om opprettelse av overenskomst, andre saker som tas opp til organisatorisk behandling etter hovedavtalens regler skal inne 1 uke etter mottakelsen ha fått saksnummer og saksbehandler. Saken skal etter maksimum 6 måneder være konkludert om ikke eksterne parter i saken forhindrer dette. Fra saken er mottatt og har fått saksnummer skal all kommunikasjon om saken tilflyte innsender. Det er alltid innsender som er kontakt i ytre organisasjon. Begrunnelse: Erfaringer tilsier at det er nødvendig å ha klare regler for hvordan tvistesaker skal behandles. Dette sikrer lik behandling, samt bidrar til å unngå unødig støy i organisasjonen. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Ved forrige landsmøte ble det vedtatt at vi skal jobbe for å forenkle søknadene og overføringene til LOs utdanningsfond, lite har skjedd i perioden. Dette arbeidet må intensiveres og forankres blant de andre LO forbundene. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening EL & IT Forbundet skal jobbe for et verdig arbeidsliv, herunder en seniorpolitikk både i lover, forskrifter og tariffavtaler. 10 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

13 Forslag nr.: NOTATER: Fra: FF10001 Elektrikernes Fagforening Trøndelag Saksbehandlingsregler på saker oversendt forbundets organer:tvistesaker, krav om opprettelse av overenskomst, andre saker som tas opp til organisatorisk behandling etter hovedavtalens regler skal inne 1 uke etter mottakelsen ha fått saksnummer og saksbehandler. Saken skal etter maksimum 6 måneder være konkludert om ikke eksterne parter i saken forhindrer dette. Fra saken er mottatt og har fått saksnummer skal all kommunikasjon om saken tilflyte innsender. Det er alltid innsender som er kontakt i ytre organisasjon. Begrunnelse: Erfaringer tilsier at det er nødvendig å ha klare regler for hvordan tvistesaker skal behandles. Dette sikrer lik behandling, samt bidrar til å unngå unødig støy i organisasjonen. Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , , og Forslagene anses ivaretatt. Forslag nr.: Fra: DI12 EL & IT Forbundet Distrikt Troms/Svalbard Miljø og transport-jernbane: Miljø og framtidig klima har fått ny aktualitet ved framlegging av FNs klimarapport. Transport av varer og mennesker står for store deler av utslippene av klimagasser. Skal vi ha noe håp om reduksjon av disse gassene er det tvingende nødvendig med andre transportmidler enn tung-transport på veiene. Under behandlingen av hovedrapport for Nord-Norgebanen , hadde de ulike partiene på Stortinget forskjellige komitemerknader. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet forutsetter at jernbaneforlengelse fra Narvik- Tromsø blir vurdert på nytt dersom den framtidige utvikling i Barents-regionen tilsier et tilstrekkelig trafikkgrunnlag. Nå er trafikk-grunnlaget så stort at veiene bryter sammen av tungtrafikk. Medlemmene fra SV, Sp og KrF understreker at bygging av Nord-Norgesbanen er det viktigste samferdselsprosjekt for denne landsdelen i vår tidde ba om igangsetting av Hovedplan. Alle disse partiene var altså positive, og så allerede da nødvendigheten av å videreføre banen. Som grunnlag for vedtak om bygging av banen, må det foreligge en Hovedplan slik SV, Sp og KrF foreslo i 1994.For å utarbeide en Hovedplan er det nødvendig med en første bevilgning på ca. kr. 30 mill. Dersom man tar de positive partiene på Stortinget og deres programmer alvorlig, er det i dag et solid flertall for bygging av Nord-Norgebanen. Veiene våre brytes ned av tungtransport. Vakre ord om forbedring av veiene blir kun vakre ord dersom man ikke får tungtrafikken over på bane. Vi krever at de som sier de er for å redusere klimagassene og satse på miljø og tidsmessig transport, nå sørger for å starte opp med videreføring av Nord-Norgebanen, første del Narvik-Tromsø. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 11

14 NOTATER: Forslag nr.: Innstilling til forslag Det vises til en egen uttalelse som vil bli fremmet. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold AFP: Kampen for å bevare/ forberede AFP må allerede starte nå, dvs. at vi ikke kan vente til 2017, her er det også behov av å forberede medlemsmassen på kamp for pensjon generelt og AFP spesielt. Forslag nr.: Skolering av tillitsvalgte: Tillitsvalgte som har vært i funksjon en tid skal ha tilbud om minst 1 kurs i året. Begrunnelse: De er viktig at tillitsvalgte får jevnlig påfyll slik at de kan løse sine oppgaver på en god måte. Det å få tilbud om kurs minst 1. gang pr. år kan også være med å oppretthold/forsterke engasjementet hos de tillitsvalgte. I tillegg vil det også bidra til å styrke den enkeltes nettverk. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Skolering medlemmer: Alle nyinnmeldte medlemmer skal få tilbud om ett introduksjonskurs som avholdes innen 6 mnd. etter medlemmet er innmeldt. Det enkelte medlem har plikt til å bestrebe seg på å delta på kurset. Begrunnelse: Det er viktig for både forbundet og medlemmet at ett slikt tilbud blir en rettighet. De nyinnmeldtes møte med forbundet er i dag veldig variert på skoleringssiden. Det vil være en fordel for både enkeltmedlemmet og forbundet sett under ett at vi klarer å etablere en basiskunnskap hos flertallet av medlemmene. Med en skolering som starter kort tid etter medlemmet er innmeldt vil vi sannsynligvis også klare å bygge ett større engasjement blant alle medlemmene. I forlengelsen av at ett slikt tilbud etableres må det også jobbes parallelt for å styrke hovedavtalen slik at medlemmene har en reell rett til permisjon for å delta på kurs arrangert av forbundet. Forslag nr.: Innstilling til forslag , og Intensjonen i forslagene anses ivaretatt. Forslag nr.: Skolering tillitsvalgte: Alle tillitsvalgte skal få tilbud om grunnleggende kurs for tillitsvalgte innen 3 mnd. etter de er valgt. 3-mnd.-fristen regnes fra melding om valg 12 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

15 er sendt fagforening/distrikt. Alle tillitsvalgte må bestrebe seg på å delta på minst ett kurs i løpet av det første halvåret de er valgt. NOTATER: Begrunnelse: Det er i dag for tilfeldig hvorvidt nyvalgte tillitsvalgte får tilbud om kurs innen rimelig tid etter de er valgt. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press synliggjør at mange tillitsvalgte mener de i for stor grad blir overlatt til seg selv og må i for stor grad være selvlærte. Det er både i den enkeltest tillitsvalgtes interesse og forbundets å bli skolert slik at de tillitsvalgte mestrer sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Forslag nr.: Innstilling til forslag Forslaget tiltres. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Lovfestet rett til lærlingeplass: Hvert år opplever vi at flere tusen potensielle lærlinger ikke får den læreplassen de ønsker seg. Dette gjelder spesielt i offentlig sektor, men også i privat sektor er mangelen stor. At ungdom ikke får fullført utdanningsløpet de har påbegynt og faller utenfor, er ikke noe vi i Norge kan være stolte av. Skikkelig fagopplæring til yrkene er viktig for å sikre norsk næringsliv kompetente fagarbeidere, og en utvanning av dette vil på sikt svekke norske bedrifters konkurranseevne. Derfor krever EL & IT Forbundet at partene i arbeidslivet sammen med myndighetene intensiverer jobben med å finne løsninger som gjør at alle som ønsker det får lærlingeplass. Vi krever at retten til lærlingeplass blir lovfestet, og at det legges til rette for dette ved økt tilskudd til lærebedriftene. Kommunene og statlige foretak må bli pålagt å tilby lærlingeplasser i alle yrkesgrupper de har representert. I tillegg må partene i arbeidslivet sette større fokus på problemet og starte samarbeidsprosjekt(er) for å se på og foreslå andre løsninger for å skaffe læreplasser til de som ønsker det. Kravene som stilles til opplæringsbedrifter må styrkes og følges opp jevnlig for å sikre god kvalitet i lærlingenes opplæring. Bedrifter som ikke oppfyller kravene må miste retten til å være opplæringsbedrift. Sats på kvalitet i fremtiden, sørg for utvikling av tilstrekkelig antall gode fagarbeidere. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Uttalelse om EØS: Norge har i tjue år via EØS-avtalen vært underlagt EU sine beslutninger om det indre marked med EUs fire markedsfriheter. Direktiver og domsbeslutninger i EU utvider EØS til stadig nye områder. Norge blir underlagt nye regler uten grundig debatt i folkevalgte organer eller i opinionen. Slik innsnevres det politiske ordskiftet i Norge. Demokratiet krymper. EU-domstolen tiltar seg retten til å overprøve gjeldende avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Dette skjer til tross for at Norge i 1993 uttrykkelig gjorde det klart at EØS-avtalen ikke skulle kunne gripe inn i arbeidslivets regler. LO- kongressen vedtok i 2013 derfor enstemmig at norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet EØS-regler. EL & IT Forbundet vil holde fram følgende negative sider av EØS-avtalens regulering av arbeidslivet: Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 13

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 5. Velferd fortsetter s. 3 6. En aktiv næringspolitikk s.

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Forsvar arbeidslivets Grunnlov. Aktivitetsuke oljeutvalget. Havnearbeiderne tapte

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Forsvar arbeidslivets Grunnlov. Aktivitetsuke oljeutvalget. Havnearbeiderne tapte Samleskinnen Nr. 3/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Forsvar arbeidslivets Grunnlov Aktivitetsuke oljeutvalget Havnearbeiderne tapte Pensjonsreformen Forslag til Landsmøte Fremtidens

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER

Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER HVA PARTIENE HAR GJORT OG/ELLER MENT I ARBEIDSLIVS- SPØRSMÅL En utredning gjennomført av LOs juridiske avdeling Advokat Anne-Lise H. Rolland Arbeidsdokument 24.05.2013 Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer