Uttalelser og diverse forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelser og diverse forslag"

Transkript

1 LANDSMØTE EL & IT Forbundet mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv

2

3 Innhold NOTATER: Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Hedmark/Oppland... 3 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 4 Forslag nr.: Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening... 4 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Hedemark og Oppland PD... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland... 5 Forslag nr.: Forbundsstyret... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 6 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 7 Forslag nr.: Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus... 7 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 7 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 8 Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening... 8 Forslag nr.: Forbundsstyret... 8 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold... 8 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland... 9 Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Forslag nr.: EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Troms/Svalbard Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: Elektroarbeiderens Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Tele og IT-ansattes Fagforening i Sør-Trøndelag Forslag nr.: IKT Bransjens Fagforening Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 1

4 NOTATER: Forslag nr.: IKT Bransjens Fagforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag nr.: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag nr.: EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland Forslag nr.: Rogaland Elektromontørforening Forslag nr.: Forbundsstyret Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

5 Forslag nr.: NOTATER: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus OU-midler: OU-midler skal ikke kunne brukes til møter og konferanser eller landsstyre- og landsmøter. Begrunnelse: Fagforeninger og klubber utgjør forbundets grunnorganisasjon. Grunnorganisasjonen eies av medlemmene. Forbundets kraft er i stor grad tuftet på sterke grunnorganisasjoner. Forbundet skal legge forholdene til rette for høy aktivitet i grunnorganisasjonen bl.a. gjennom god økonomi og en utbredt kurs- og studieaktivitet. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Gjennomføring av valg på landsmøtet: Valg på landsmøtet kan først gjennomføres etter at handlingsprogrammet er vedtatt. De som skal velges må vite hvilken politikk de skal stå ansvarlig for å gjennomføre og hvilken retning forbundet skal utvikle seg i. Denne praktiseringen gjennomføres også på landsmøtet Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold EL & IT Forbundet vil ikke benytte seg av Thon hotell med bakgrunn i at han støtter Frp i valgkampen, dvs at han indirekte støtter et fagforeningsfiendtlig parti, samt høyresiden i politikken. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Ved nyvalg av ungdomssekretær, skal det være en overlapping på 3 måneder sammen med den nye. Hvis det ikke er mulig, skal det gis tilsvarende opplæring 3 måneder. Forslag nr.: Fra: DI03 EL & IT Forbundet Distrikt Hedmark/Oppland Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunnbeløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på ¼ G - og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 3

6 NOTATER: Forslag nr.: EL & IT, Distrikt Rogaland, foreslår at protokollene som blir skrevet i forbindelse med forbundsstyret og landsstyret må være mer utfyllende slik at det er mulig å forstå både i nåtid og i ettertid.. Protokollen burde inneholde resymé med linker til en sentral server der en kunne ha hentet mer informasjon om de forskjellige sakene som har blitt behandlet i forbundsstyret og landsstyret. Som for eksempel saksfremstilling, som må være lett forståelig. Stemmegivning Vedtaket som blir gjort. Begrunnelse: Dagens protokoller kan være vel korte. Og for de som ikke sitter i forbundsstyret og landsstyret kan få lite informasjon ut av disse. Det må kunne være lett leselig for alle. Både nå og for fremtiden. Forslag nr.: Redusere forbundets obligatoriske forsikringspakke til kun kollektivhjem og grunnforsikring som obligatoriske forsikringer. Begrunnelse: Ved verving får vi tilbakemelding på at totalpakken ved medlemskap er veldig dyrt. En ser også spesielt ved verving i IT-sektoren at dette slår ut ved reservasjon allerede når innmeldingsblankettene kommer inn. Bakdelen ved å gjøre reiseforsikringen frivillig er at den vil bli betraktelig dyrere enn i dag. I forhold til ektefelle/uføre vil den bli dyrere og blir den frivillig må en legge ved helseattest for å kunne få denne forsikringen. Forslag nr.: Fra: FF01001 Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus OU-midler: OU-midler skal ikke kunne brukes til møter og konferanser eller landsstyre- og landsmøter. Begrunnelse: Fagforeninger og klubber utgjør forbundets grunnorganisasjon. Grunnorganisasjonen eies av medlemmene. Forbundets kraft er i stor grad tuftet på sterke grunnorganisasjoner. Forbundet skal legge forholdene til rette for høy aktivitet i grunnorganisasjonen bl.a. gjennom god økonomi og en utbredt kurs- og studieaktivitet. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening EL & IT Forbundet benytter ikke Thon-hotellene så lenge Thon sponser Frp og/eller Høyre. Bakgrunnen er da at Thon gjennom sin pengestøtte angriper våre faglige rettigheter. Prinsipielt skal EL & IT Forbundet ha oppfølging og et øye til hvem som sponser høyresiden i valgkampen, å ikke indirekte støtte disse ved i benytte dem. 4 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

7 Forslag nr.: NOTATER: Fra: FF03001 EL & IT Forbundet Hedemark og Oppland PD Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunnbeløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på 15000,- og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland Sats tapt arbeidsfortjeneste: Sats for tapt arbeidsfortjeneste reguleres før 1. mai hvert år. Sats fastsettes av forbundsstyret. Begrunnelse: Slik praksis har vært så reguleres denne lenge etter sommerferien. De som blir lønnet på denne stasen blir hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med for eksempel EL & IT-avtalens reguleringstidspunkt. Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland Forbundsstyret: Sakspapirer til forbundsstyrets medlemmer må sendes ut minimum to uker før forbundsstyremøtet skal holdes. Begrunnelse: Slik praksis er i dag, så kommer saksdokumentene en uke eller mindre før selve møtet. Det må derfor lages rutiner som sikrer at forbundsstyremedlemmene får tilstrekkelig tid til å sette seg inn i de ulike sakene i rimelig tid før møtet Forslag nr.: Fra: FF03002 Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland El & IT Forbundet forsikringsordninger: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum pr kr 7697,- Forslag: Grunnforsikringen omfatter: Ved medlemmets død 67 år og eldre utbetales en engangssum som er tilpasset grunn beløpet i Folketrygden dvs. den øker hvert år etter samme prinsipp. Utbetaling etter landsmøtet blir den på ,- og følger grunnbeløpet i Folketrygden med samme %-økning. Begrunnelse: Utbetalingen bør være mer tilpasset de kostnadene det er ved begravelser. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 5

8 NOTATER: Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , , , , , , og Forslagene tiltres ikke. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Pensjonskompensasjon ved tjenestefri for tillitsvalgte: Forslag til endring i Hovedavtalen: Tillitsvalgte som har tjenestefri etter HA 5.8 og ikke mottar lønn eller tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften under permisjonen skal ikke tape pensjon. Den lønnen man skulle tjent under permisjonen skal kompenseres i pensjonsgrunnlaget. Begrunnelse: Det er mer og mer vanlig at bedrifter har innskuddsordninger på pensjon. Det betyr at det blir beregnet pensjonsinnbetaling av den lønnen man får av arbeidsgiveren. Når man har permisjon og ikke får betalt av arbeidsgiveren vil denne lønnen normalt utebli fra pensjonsgrunnlaget og det blir derfor ikke innbetalt pensjon for den tiden man har permisjon. En god del tillitsvalgte har mange timer og dager med permisjon uten lønn; til møter, konferanser, skolering osv. Dette vil over tid utgjøre et innhugg i de tillitsvalgte sin pensjon. Forslag nr.: Temadag på fremtidige landsmøter: Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i forlengelsen av temadagen også blir behandlet forslag til hvordan forbundet skal følge opp temaet i kommende landsmøteperiode. Begrunnelse: Hvis vi setter av så mye tid av ett landsmøtet til å behandle ett spesielt tema må landsmøtet også ta stilling til hvordan vi skal følge opp temaet i perioden. Siden det er besluttet å bruke så mye av landsmøtets tid må vi anta at temaet også vil være så viktig at forbundet skal følge det opp i kommende landsmøteperiode. For at hele forbundet skal få ett eierforhold til hvordan dette skal følges opp er det også viktig at landsmøtet behandler en oppfølgingsplan på temaet. Forslag nr.: Oppgavefordeling mellom, klubb, fagforening og distrikt: Forbundsstyret tar en gjennomgang av oppgavene som skal løses av klubb, fagforening og distrikt. Eventuelle endringsforslag som griper inn i vedtektenes del 2 fremmes for landsstyret. Begrunnelse: Vi regner med at landsmøtet foretar noen endringer av gjeldende organisering i forbundet. Det vil derfor være på sin plass at forbundsstyret tar en gjennomgang av de oppgavene som skal løses lokalt og ser på om gjeldende 6 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

9 vedtekter fortsatt er dekkende. Hvis de ikke er det fremmes en eller flere saker for landsstyret som har myndighet til å endre vedtektenes del 2. NOTATER: Forslag nr.: Lokal organisering: Det etableres flere, gjerne parallelle, prosjekter i kommende landsmøteperiode for å sørge for at potensielle medlemmer innenfor bransjer/ bedrifter vi står svakt blir organisert. Prosjektene skal ta for seg både verving og oppfølging av både nye og gamle medlemmer. Prosjektene skal være ett samarbeid mellom forbundskontoret og det/de lokale organisasjonsleddet (landsomfattende og lokale klubber/fagforeninger samt distrikt). Prosjektene skal opprettes av forbundsstyret som også vedtar endelig mandat for de enkelte prosjekt. Prosjektene rapporterer til forbundsstyret. Begrunnelse: Det er ingen hemmelighet at forbundet står svakt eller ikke er tilstede i bransjer/bedrifter, hvor vi har organisasjonsretten, der det er ett stort potensiale for å verve arbeidstakerne som medlemmer. Forskningsrapporten fra organisasjonsprosjektet slår fast det samme. Dette forslaget er ett forsøk på å angripe problemstillingen på en annen måte enn det vi i EL & IT Forbundet har gjort til nå. Vi mener ved å sette fokus på den måten som foreslås så er mulighetene til å oppnå resultater også større. Forslag nr.: Fra: FF01001 Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus Pensjonskompensasjon ved tjenestefri for tillitsvalgte Forslag til endring i Hovedavtalen: Tillitsvalgte som har tjenestefri etter HA 5.8 og ikke mottar lønn eller tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften under permisjonen skal ikke tape pensjon. Den lønnen man skulle tjent under permisjonen skal kompenseres i pensjonsgrunnlaget Begrunnelse: Det er mer og mer vanlig at bedrifter har innskuddsordninger på pensjon. Det betyr at det blir beregnet pensjonsinnbetaling av den lønnen man får av arbeidsgiveren. Når man har permisjon og ikke får betalt av arbeidsgiveren vil denne lønnen normalt utebli fra pensjonsgrunnlaget og det blir derfor ikke innbetalt pensjon for den tiden man har permisjon. En god del tillitsvalgte har mange timer og dager med permisjon uten lønn; til møter, konferanser, skolering osv. Dette vil over tid utgjøre et innhugg i de tillitsvalgte sin pensjon. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Oppgavefordeling mellom, klubb, fagforening og distrikt: Forbundsstyret tar en gjennomgang av oppgavene som skal løses av klubb, fagforening og distrikt. Eventuelle endringsforslag som griper inn i vedtektenes del 2 fremmes for landsstyret. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 7

10 NOTATER: Begrunnelse: Vi regner med at landsmøtet foretar noen endringer av gjeldende organisering i forbundet. Det vil derfor være på sin plass at forbundsstyret tar en gjennomgang av de oppgavene som skal løses lokalt og ser på om gjeldende vedtekter fortsatt er dekkende. Hvis de ikke er det fremmes en eller flere saker for landsstyret som har myndighet til å endre vedtektenes del 2. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Pensjon for tillitsvalgte: Ved tariffoppgjøret i 2016 fremmes det, i samtlige tariffavtaler der El & IT Forbundet er eier, ett krav om at bedriften skal dekke/ innbetale pensjon for de tillitsvalgte som har sporadisk frikjøp gjennom året. Hvis vi ikke får gjennomslag for dette kravet i 2016 skal det utredes hvordan EL & IT Forbundet kan dekke dette for de det gjelder. Begrunnelse: Tillitsvalgte kan tape en god del i pensjon hvis de er ansatt i bedrifter som ikke innbetaler pensjon når tillitsvalgte har permisjon uten lønn. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Temadag på fremtidige landsmøter: Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i forlengelsen av temadagen også blir behandlet forslag til hvordan forbundet skal følge opp temaet i kommende landsmøteperiode. Begrunnelse: Hvis vi setter av så mye tid av ett landsmøtet til å behandle ett spesielt tema må landsmøtet også ta stilling til hvordan vi skal følge opp temaet i perioden. Siden det er besluttet å bruke så mye av landsmøtets tid må vi anta at temaet også vil være så viktig at forbundet skal følge det opp i kommende landsmøteperiode. For at hele forbundet skal få ett eierforhold til hvordan dette skal følges opp er det også viktig at landsmøtet behandler en oppfølgingsplan på temaet. Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , og Forslagene oversendes til det nye forbundsstyret. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Sosial dumping: Kampen mot sosial dumping må opprettholdes og intensiveres, det er her ressursene må legges og sees i sammenheng med angrepene på fagområdene i forbundet, både fra myndigheter (Blå - Blå) og useriøse aktører innenfor bransjene i forbundet. EL & IT Forbundet må være en pådriver og alltid i front for en slik linje, både utenfor og innenfor LO. 8 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

11 Forslag nr.: NOTATER: Saksbehandling i forbundet: Ved innsending av saker til forbundet og behandling av saker som er innsendt. Det må det lages en prosedyre som gjør at ingen ledd i saksbehandlingen faller fra kommunikasjonen i saksbehandlingen. Det må alltid sendes tilbakemelding om hvem på forbundskontoret som er saksbehandler, slik at unødvendig tid blir brukt for å finne dette ut. Ved oversendelse av saker til LOs juridiske må det gis tilbakemelding om hvilke advokat/kontor som har saken. Forslag nr.: Ungdommens deltakelse i utvalg: Når medlemmer og varamedlemmer til likestillings-, utdannings- og HMS-utvalget skal velges, skal en av plassene i hvert utvalg besettes av en ungdom. De ungdomstillitsvalgte skal fortrinnsvis også være medlem/vara i det sentrale ungdomsutvalget. Begrunnelse: Det er viktig at vi engasjerer unge tillitsvalgte inn i de breie utvalgene vi har i forbundet. Ungdommen kan både tilføre utvalgene noe samt at de kan også få ett godt innsyn i hvordan det jobbes i denne typen utvalg. Vi mener det er riktig å øremerke ungdomsplassene, da det er begrensa med plasser i utvalgene og mange tillitsvalgte som kunne tenke seg å være medlem eller vara. Forslag nr.: Ungdommens deltakelse i utvalg: Når medlemmer og varamedlemmer til likestillings-, utdannings- og HMS-utvalget skal velges, skal en av plassene i hvert utvalg besettes av en ungdom. De ungdomstillitsvalgte skal fortrinnsvis også være medlem/vara i det sentrale ungdomsutvalget. Begrunnelse: Det er viktig at vi engasjerer unge tillitsvalgte inn i de breie utvalgene vi har i forbundet. Ungdommen kan både tilføre utvalgene noe samt at de kan også få ett godt innsyn i hvordan det jobbes i denne typen utvalg. Vi mener det er riktig å øremerke ungdomsplassene, da det er begrensa med plasser i utvalgene og mange tillitsvalgte som kunne tenke seg å være medlem eller vara. Forslag nr.: Lokal organisering: Medlemmene skal organiseres i klubb/klubber på den bedriften de er ansatt i. Klubbene organiseres i fagforeninger enten innenfor ett distrikt eller som landsomfattende. Fagforeningene etableres/videreføres innenfor en felles tariffavtale eller ett bransjeområde. Fagforeninger kan bare etableres av klubber som kommer fra forskjellige bedrifter/konsern. Der hvor bransjen spenner vidt vil det være anledning til å opprette flere fagforeninger, men bare en innen samme nisje. Der hvor det opprettes/er fagforening innenfor en felles tariffavtale, vil alle klubber som er tilknyttet tariffavtalen være med i fagforeningen. Fagforeningenes medlemmer tilsluttes det distriktet hvor fagforeningen er etablert. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 9

12 NOTATER: For landsomfattende fagforeninger fordeles medlemmene på de distriktene der medlemmene har sin ansettelses-/ fast arbeidsstedsadresse. Der fast arbeidsadresse ligger i et annet distrikt enn ansettelsesadressen er det den faste arbeidsstedsadressen som avgjør hvilket distrikt et medlem tilhører. Begrunnelse: Forskningsrapporten i tilknytning til organisasjonsprosjektet viser tydelig at engasjementet til tillitsvalgte og klubber generelt sett er større der klubben er tilsluttet en fagforening enn der klubben ikke er det. Utfra dette vil det være fornuftig å organisere forbundet slik at en klubb, som hovedregel, er tilsluttet en fagforening enten landsomfattende eller lokal. Bakgrunnen for at det i forslaget åpnes opp for flere fagforeninger innen samme bransje er at for eksempel IKTbransjen spenner veldig vidt så her kan det være formålstjenlig med flere fagforeninger. Grunnen til at medlemssammensetningen i en fagforening skal være fra flere bedrifter og konsern er at vi på den måten automatisk vil få fagforeningen til å løfte diskusjonene ut av problemstillingene som er bedriftsinterne. Problemene/ utfordringene vil da sees på i ett større bilde. Forslag nr.: Fra: DI10 EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Saksbehandlingsregler på saker oversendt forbundets organer:tvistesaker, krav om opprettelse av overenskomst, andre saker som tas opp til organisatorisk behandling etter hovedavtalens regler skal inne 1 uke etter mottakelsen ha fått saksnummer og saksbehandler. Saken skal etter maksimum 6 måneder være konkludert om ikke eksterne parter i saken forhindrer dette. Fra saken er mottatt og har fått saksnummer skal all kommunikasjon om saken tilflyte innsender. Det er alltid innsender som er kontakt i ytre organisasjon. Begrunnelse: Erfaringer tilsier at det er nødvendig å ha klare regler for hvordan tvistesaker skal behandles. Dette sikrer lik behandling, samt bidrar til å unngå unødig støy i organisasjonen. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening Ved forrige landsmøte ble det vedtatt at vi skal jobbe for å forenkle søknadene og overføringene til LOs utdanningsfond, lite har skjedd i perioden. Dette arbeidet må intensiveres og forankres blant de andre LO forbundene. Forslag nr.: Fra: FF02001 EL & IT Forbundet Østfold Elektroarbeidernes Fagforening EL & IT Forbundet skal jobbe for et verdig arbeidsliv, herunder en seniorpolitikk både i lover, forskrifter og tariffavtaler. 10 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

13 Forslag nr.: NOTATER: Fra: FF10001 Elektrikernes Fagforening Trøndelag Saksbehandlingsregler på saker oversendt forbundets organer:tvistesaker, krav om opprettelse av overenskomst, andre saker som tas opp til organisatorisk behandling etter hovedavtalens regler skal inne 1 uke etter mottakelsen ha fått saksnummer og saksbehandler. Saken skal etter maksimum 6 måneder være konkludert om ikke eksterne parter i saken forhindrer dette. Fra saken er mottatt og har fått saksnummer skal all kommunikasjon om saken tilflyte innsender. Det er alltid innsender som er kontakt i ytre organisasjon. Begrunnelse: Erfaringer tilsier at det er nødvendig å ha klare regler for hvordan tvistesaker skal behandles. Dette sikrer lik behandling, samt bidrar til å unngå unødig støy i organisasjonen. Forslag nr.: Innstilling til forslag , , , , , , , og Forslagene anses ivaretatt. Forslag nr.: Fra: DI12 EL & IT Forbundet Distrikt Troms/Svalbard Miljø og transport-jernbane: Miljø og framtidig klima har fått ny aktualitet ved framlegging av FNs klimarapport. Transport av varer og mennesker står for store deler av utslippene av klimagasser. Skal vi ha noe håp om reduksjon av disse gassene er det tvingende nødvendig med andre transportmidler enn tung-transport på veiene. Under behandlingen av hovedrapport for Nord-Norgebanen , hadde de ulike partiene på Stortinget forskjellige komitemerknader. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet forutsetter at jernbaneforlengelse fra Narvik- Tromsø blir vurdert på nytt dersom den framtidige utvikling i Barents-regionen tilsier et tilstrekkelig trafikkgrunnlag. Nå er trafikk-grunnlaget så stort at veiene bryter sammen av tungtrafikk. Medlemmene fra SV, Sp og KrF understreker at bygging av Nord-Norgesbanen er det viktigste samferdselsprosjekt for denne landsdelen i vår tidde ba om igangsetting av Hovedplan. Alle disse partiene var altså positive, og så allerede da nødvendigheten av å videreføre banen. Som grunnlag for vedtak om bygging av banen, må det foreligge en Hovedplan slik SV, Sp og KrF foreslo i 1994.For å utarbeide en Hovedplan er det nødvendig med en første bevilgning på ca. kr. 30 mill. Dersom man tar de positive partiene på Stortinget og deres programmer alvorlig, er det i dag et solid flertall for bygging av Nord-Norgebanen. Veiene våre brytes ned av tungtransport. Vakre ord om forbedring av veiene blir kun vakre ord dersom man ikke får tungtrafikken over på bane. Vi krever at de som sier de er for å redusere klimagassene og satse på miljø og tidsmessig transport, nå sørger for å starte opp med videreføring av Nord-Norgebanen, første del Narvik-Tromsø. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 11

14 NOTATER: Forslag nr.: Innstilling til forslag Det vises til en egen uttalelse som vil bli fremmet. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold AFP: Kampen for å bevare/ forberede AFP må allerede starte nå, dvs. at vi ikke kan vente til 2017, her er det også behov av å forberede medlemsmassen på kamp for pensjon generelt og AFP spesielt. Forslag nr.: Skolering av tillitsvalgte: Tillitsvalgte som har vært i funksjon en tid skal ha tilbud om minst 1 kurs i året. Begrunnelse: De er viktig at tillitsvalgte får jevnlig påfyll slik at de kan løse sine oppgaver på en god måte. Det å få tilbud om kurs minst 1. gang pr. år kan også være med å oppretthold/forsterke engasjementet hos de tillitsvalgte. I tillegg vil det også bidra til å styrke den enkeltes nettverk. Forslag nr.: Fra: FF07001 Rogaland Elektromontørforening Skolering medlemmer: Alle nyinnmeldte medlemmer skal få tilbud om ett introduksjonskurs som avholdes innen 6 mnd. etter medlemmet er innmeldt. Det enkelte medlem har plikt til å bestrebe seg på å delta på kurset. Begrunnelse: Det er viktig for både forbundet og medlemmet at ett slikt tilbud blir en rettighet. De nyinnmeldtes møte med forbundet er i dag veldig variert på skoleringssiden. Det vil være en fordel for både enkeltmedlemmet og forbundet sett under ett at vi klarer å etablere en basiskunnskap hos flertallet av medlemmene. Med en skolering som starter kort tid etter medlemmet er innmeldt vil vi sannsynligvis også klare å bygge ett større engasjement blant alle medlemmene. I forlengelsen av at ett slikt tilbud etableres må det også jobbes parallelt for å styrke hovedavtalen slik at medlemmene har en reell rett til permisjon for å delta på kurs arrangert av forbundet. Forslag nr.: Innstilling til forslag , og Intensjonen i forslagene anses ivaretatt. Forslag nr.: Skolering tillitsvalgte: Alle tillitsvalgte skal få tilbud om grunnleggende kurs for tillitsvalgte innen 3 mnd. etter de er valgt. 3-mnd.-fristen regnes fra melding om valg 12 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

15 er sendt fagforening/distrikt. Alle tillitsvalgte må bestrebe seg på å delta på minst ett kurs i løpet av det første halvåret de er valgt. NOTATER: Begrunnelse: Det er i dag for tilfeldig hvorvidt nyvalgte tillitsvalgte får tilbud om kurs innen rimelig tid etter de er valgt. Forskningsrapporten Tillitsvalgte under press synliggjør at mange tillitsvalgte mener de i for stor grad blir overlatt til seg selv og må i for stor grad være selvlærte. Det er både i den enkeltest tillitsvalgtes interesse og forbundets å bli skolert slik at de tillitsvalgte mestrer sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Forslag nr.: Innstilling til forslag Forslaget tiltres. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Lovfestet rett til lærlingeplass: Hvert år opplever vi at flere tusen potensielle lærlinger ikke får den læreplassen de ønsker seg. Dette gjelder spesielt i offentlig sektor, men også i privat sektor er mangelen stor. At ungdom ikke får fullført utdanningsløpet de har påbegynt og faller utenfor, er ikke noe vi i Norge kan være stolte av. Skikkelig fagopplæring til yrkene er viktig for å sikre norsk næringsliv kompetente fagarbeidere, og en utvanning av dette vil på sikt svekke norske bedrifters konkurranseevne. Derfor krever EL & IT Forbundet at partene i arbeidslivet sammen med myndighetene intensiverer jobben med å finne løsninger som gjør at alle som ønsker det får lærlingeplass. Vi krever at retten til lærlingeplass blir lovfestet, og at det legges til rette for dette ved økt tilskudd til lærebedriftene. Kommunene og statlige foretak må bli pålagt å tilby lærlingeplasser i alle yrkesgrupper de har representert. I tillegg må partene i arbeidslivet sette større fokus på problemet og starte samarbeidsprosjekt(er) for å se på og foreslå andre løsninger for å skaffe læreplasser til de som ønsker det. Kravene som stilles til opplæringsbedrifter må styrkes og følges opp jevnlig for å sikre god kvalitet i lærlingenes opplæring. Bedrifter som ikke oppfyller kravene må miste retten til å være opplæringsbedrift. Sats på kvalitet i fremtiden, sørg for utvikling av tilstrekkelig antall gode fagarbeidere. Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Uttalelse om EØS: Norge har i tjue år via EØS-avtalen vært underlagt EU sine beslutninger om det indre marked med EUs fire markedsfriheter. Direktiver og domsbeslutninger i EU utvider EØS til stadig nye områder. Norge blir underlagt nye regler uten grundig debatt i folkevalgte organer eller i opinionen. Slik innsnevres det politiske ordskiftet i Norge. Demokratiet krymper. EU-domstolen tiltar seg retten til å overprøve gjeldende avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Dette skjer til tross for at Norge i 1993 uttrykkelig gjorde det klart at EØS-avtalen ikke skulle kunne gripe inn i arbeidslivets regler. LO- kongressen vedtok i 2013 derfor enstemmig at norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet EØS-regler. EL & IT Forbundet vil holde fram følgende negative sider av EØS-avtalens regulering av arbeidslivet: Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 13

16 NOTATER: EU/EØS med den frie flyten fører til brutal lønnskonkurranse og sosial dumping. I kjølvannet ser vi økonomisk kriminalitet. Mafia er i ferd med å få fotfeste i enkelte bransjer. Arbeidslivet blir mer og mer dominert av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke har lærlingeordninger. Dette undergraver fagopplæring, yrkesfag og lærlingeordninger. Arbeidslivet i Norge overstyres av Brussel. Etter et nytt Håndhevingsdirektiv skal EU-kommisjonen og EU-domstolen godkjenne nye tiltak mot sosial dumping før Norge kan sette dem i verk. Vi påtvinges et risikoregime på norske veier innen gods- og busstransport - og bøter blir ilagt transportører uten at de ansvarlige betaler. Norge har benyttet differensiert arbeidsgiveravgift som et effektivt distriktspolitisk virkemiddel. Dette endres nå av EU/EØS på en måte som vil få dramatiske følger for næringslivet, spesielt i Nord-Norge. EU vil konkurranseutsette post under 50 gram. Dette er nok en trussel mot næringsliv og arbeidsplasser i distrikts-norge. EU vil tvinge Norge til å konkurranseutsette persontransport på jernbane, uansett hva norske politikere måtte mene i framtida. EØS har blitt en trussel mot fundamentet for den norske velferden og offentlig sektor med mer privatisering. EØS undergraver faglige rettigheter, folkestyret og demokratiet. Grensen er derfor for mange nådd. Det beste alternativet er å erstatte EØS-avtalen med en ny frihandelsavtale med EU basert på den eksisterende frihandelsavtalen fra Forslag nr.: Fra: DI01 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus Gratis tannhelsetjeneste i Norge: LO har lenge vært med i kampen om gratis tannhelsetjeneste for alle i Norge. EL & IT Forbundet mener dette er en viktig kamp å støtte opp om. Vi kan ikke se at det er noen grunn til at ikke alle kroppsdeler skal være dekket av Lov om Offentlige Helsetjenester. Når dette ikke dekkes av det offentlige rammes de med lavest lønn og de svakeste gruppene i samfunnet. At store grupper av befolkningen blir tvunget til å måtte la en viktig og synlig del av kroppen forfalle fordi de ikke har nok penger til å ivareta den, er i strid med våre sosiale verdier og hva vi forventer av det offentlige, derfor krever EL & IT Forbundet at tannhelsetjenester blir gratis. Forslag nr.: Fra: DI02 EL & IT Forbundet Distrikt Østfold Ikke rør Arbeidsmiljøloven!!! Vi vil aldri kunne akseptere mer midlertidighet ved liberalisering av tilsetningsforhold i noen form. Heller ikke tilsniking av liberalisering av arbeidstid, helgejobbing med mere. Høyre/Frp-regjeringen har sikkert ambisjoner om å foreta flere tiltak for liberalisering av AML i perioden, og helt sikkert enda mer hvis den blir gjenvalgt i Derfor er det viktig at forbundet og LO viser muskler ved det første slaget mot den Blå-blå-regjeringen. Forslag nr.: Fra: DI10 EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag til uttalelse Europapolitikk: Flere EU-dommer, nye direktiv og forordninger og nytolking av tidligere direktiv innskrenker stadig handlingsrommet for både 14 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

17 fagbevegelse og myndigheter. Utstasjoneringsdirektivet, som bestemmer rammene for allmenngjøring, er forvandlet fra et minimumsdirektiv til et maksimumsdirektiv. EØS-avtalen brukes mot at lov om offentlige anskaffelser stiller krav om tariffavtale og like pensjonsvilkår. Fagbevegelsen kan ikke godta at allmenngjøringsordningen reduseres til rene minimumskrav, slik flere EU-dommer peker mot. LO kan aldri godta at det utvikler seg en egen og lavere standard for lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidere fra utlandet. LO-kongressen 2013 krevde: at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter. Regjeringen må stanse innføring av nye direktiv og EU-vedtak som undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk. EL & IT Forbundet krever at EØS-avtalen blir erstattet med en handelsavtale. NOTATER: Landsmøtet krever at: 1. Det legges ned veto mot Jernbanepakke IV. 2. Det legges ned veto mot Håndhevingsdirektivet. 3. Vetoet mot EUs tredje postdirektiv opprettholdes. 4. Det innføres i lov om offentlige anskaffelser at det skal være landsomfattende tariffavtale, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kontrakter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om tariffavtale ifølge arbeidstvistloven, jfr. ILO 94. Lønn i henhold til tariff må gjelde for alle bransjer ved offentlige anbud og oppdrag. Ved alle offentlige og private anbud må bedriften være godkjent som opplæringsbedrift og ha lærlinger. Ved anbud i offentlig sektor innføres en ordning med prekvalifisering. 5. Likebehandlingsprinsippet og lov om virksomhetsoverdragelse utvides til å gjelde pensjonsvilkår. 6. All kollektivtrafikk drives i offentlig egenregi slik at anbud kan unngås. 7. ESAs krav om at offentlig virksomhet ikke kan konkurrere med private firmaer avvises 8. Privat utleie av arbeidskraft forbys, offentlig monopol på arbeidsformidling gjenopprettes. 9. Det innføres et midlertidig forbud mot kabotasje inntil bransjeprogrammet om veitransport er ferdig. Forslag nr.: Fra: DI10 EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag Forslag til uttalelse gode pensjonsordninger må sikres i tariffoppgjør: Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli ufør. De er de store taperne både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjonskrav må sikre at de kommer opp på minst 2/3 av lønn i pensjon. Pensjon er kvinne- og klassekamp. Fagbevegelsen i offentlig sektor og privat sektor må stå sammen og slå ring om de offentlige kollektive pensjonsordningene og legge press på at det skal bli like gode ordninger i privat sektor. 1. Privat sektor Det er mange som ikke har satt seg inn i konsekvensene av ny Folketrygd og ny AFP. Men stadig flere oppdager at dagens pensjonsordninger for mange ikke er til å leve med som pensjonist. Pensjon er utsatt lønn, og gode pensjonsordninger må sikres gjennom kommende tariffoppgjør. Landsmøtet ber LO samle seg om følgende pensjons-krav: Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 15

18 NOTATER: 1. Forhandlingsrett med sanksjonsmuligheter på hele området. 2. Forbedring ut over lovens minimum. 3. Sikre at de som i dag har gode avtaler bevarer disse. 4. Sikre uføre et tillegg til folketrygda når de går over på alderspensjon. 5. Krav om at pensjon på 2/3 lønn til alle innfris. Dette må også gjelde sliterne som ikke makter å stå i jobb til 67 år. 6. Det må innføres en tilleggspensjon som sikrer en god pensjon for de som er utslitt og må gå ut av arbeidslivet. 7. Ytelsespensjoner gir en sikker og forutsigbar pensjon til ansatte. At disse skal regnskapsføres mot balansen kan ikke godtas. 8. Arbeide for å etablere et fond som ivaretar oppspart AFP-tillegg. 2. Forsvar offentlig uførepensjon. Stortinget har vedtatt en ny uføreordning fra En viktig og prinsipiell endring er at uføre ikke lenger skal betale pensjonistskatt før de fyller 67 år, men lønnstakerskatt. Hovedinnholdet er: - Deltidsansatte og de med lav opptjening taper mest. - De aller fleste vil tape på ordningen. Samlet sett får offentlig uføre mye mindre. - Barnetillegget senkes med 40 %. - Barnetillegget senkes fra 6,6 % av sluttlønn til 4,0 % av sluttlønn. - Tre opptjeningsår for alderspensjon forsvinner. I dagens ordning får uføre med seg opptjening til fylte 70 år. Nå foreslås at opptjening stanser ved 67 år. EL & IT Forbundet krever at offentlig uføretrygd inn i tariffoppgjøret med følgende krav: 1. Løftene om full kompensasjon for uføre må holdes. 2. Dagens sosiale profil må beholdes. 3. Dagens barnetillegg må beholdes. 4. Opptjening av alderspensjon bevares fram til fylte 70 år. Forslag nr.: Fra: FF08001 Elektroarbeiderens Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane Forslag fra Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane: Vi foreslår at det utarbeides uttalelser på følgende tema til landsmøte 2015: Regjeringens arbeidslivspolitikk - Permitteringsregimet - Midlertidige ansettelser - Arbeidstidskapittelet Den norske modellen/trepartssamarbeidet Sysselsettingssituasjonen - arbeidsledighet Kampen mot sosialdumping arbeidslivskriminalitet Økende økonomiske forskjeller i Norge Yrkesfagenes status Internasjonal solidaritet Palestina Honduras Forslag nr.: Fra: FF10001 Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag til uttalelse Europapolitikk: Flere EU-dommer, nye direktiv og forordninger 16 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

19 og nytolking av tidligere direktiv innskrenker stadig handlingsrommet for både fagbevegelse og myndigheter. Utstasjoneringsdirektivet, som bestemmer rammene for allmenngjøring, er forvandlet fra et minimumsdirektiv til et maksimumsdirektiv. EØS-avtalen brukes mot at lov om offentlige anskaffelser stiller krav om tariffavtale og like pensjonsvilkår. Fagbevegelsen kan ikke godta at allmenngjøringsordningen reduseres til rene minimumskrav, slik flere EU-dommer peker mot. LO kan aldri godta at det utvikler seg en egen og lavere standard for lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidere fra utlandet. LO-kongressen 2013 krevde: at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslov-givning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter. Regjeringen må stanse innføring av nye direktiv og EU-vedtak som undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk. EL & IT Forbundet krever at EØS-avtalen blir erstattet med en handelsavtale. NOTATER: Landsmøtet krever at: 1. Det legges ned veto mot Jernbanepakke IV. 2. Det legges ned veto mot Hånd-hevingsdirektivet. 3. Vetoet mot EUs tredje postdirektiv opprettholdes. 4. Det innføres i lov om offentlige anskaffelser at det skal være landsomfattende tariffavtale, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kontrakter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om tariffavtale ifølge arbeidstvistloven, jfr. ILO 94. Lønn i henhold til tariff må gjelde for alle bransjer ved offentlige anbud og oppdrag. Ved alle offentlige og private anbud må bedriften være godkjent som opplæringsbedrift og ha lærlinger. Ved anbud i offentlig sektor innføres en ordning med prekvalifisering. 5. Likebehandlingsprinsippet og lov om virksomhetsoverdragelse utvides til å gjelde pensjonsvilkår. 6. All kollektivtrafikk drives i offentlig egenregi slik at anbud kan unngås. 7. ESAs krav om at offentlig virksomhet ikke kan konkurrere med private firmaer avvises 8. Privat utleie av arbeidskraft forbys, offentlig monopol på arbeidsformidling gjenopprettes. 9. Det innføres et midlertidig forbud mot kabotasje inntil bransjeprogrammet om veitransport er ferdig. Forslag nr.: Fra: FF10001 Elektrikernes Fagforening Trøndelag Forslag til uttalelse gode pensjonsordninger må sikres i tariffoppgjør: Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli ufør. De er de store taperne både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjonskrav må sikre at de kommer opp på minst 2/3 av lønn i pensjon. Pensjon er kvinne- og klassekamp. Fagbevegelsen i offentlig sektor og privat sektor må stå sammen og slå ring om de offentlige kollektive pensjonsordningene og legge press på at det skal bli like gode ordninger i privat sektor. Det er mange som ikke har satt seg inn i konsekvensene av ny Folketrygd og ny AFP. Men stadig flere oppdager at dagens pensjonsordninger for mange ikke er til å leve med som pensjonist. Pensjon er utsatt lønn, og gode pensjonsordninger må sikres gjennom kommende tariffoppgjør. Landsmøtet slutter seg til LOs mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn. Dette må også gjelde for de som blir uføre, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og dagens unge som blir rammet av levealdersjusteringa når de blir pensjonister. Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag 17

20 NOTATER: Våre hovedkrav for de nærmeste år er: Tariffoppgjøret 2016 må sikre avtalefesting av tjenestepensjon med streikerett. I innskuddsbaserte pensjonsordninger må minsteinnskuddet økes fra 2 % til 7 % fra første krone. Uføredekning må inn i alle ordninger. Pensjonsbeholdningen må minst følge lønnsutviklingen. Det må innføres en egen tilleggspensjon for de som må gi seg tidlig i arbeidslivet for å kompensere for tapet som pensjonsreformen gir for sliterne og uføre. AFP-ordningen sikres slik at de som trenger det kan gå av ved fylte 62 år uten tap av livsvarig pensjon. Videre må de strenge reglene som i dag gjør at mange faller ut av ordningen grunnet skifte av arbeidssted, oppsigelser og annet de siste årene før fylte 62 år endres, slik at disse beholder rettighetene til AFP. For å sikre dette må fagbevegelsen drive en aktiv kampanje med mobilisering, informasjon og krav fram mot tariffoppgjøret i 2016 og evalueringen av pensjonsreformen i EL & IT Forbundet vil ta en aktiv del og bruke nødvendige ressurser i denne kampanjen. Forsvar offentlig uførepensjon. Stortinget har vedtatt en ny uføreordning fra En viktig og prinsipiell endring er at uføre ikke lenger skal betale pensjonistskatt før de fyller 67 år, men lønnstakerskatt. Hovedinnholdet er: - Deltidsansatte og de med lav opptjening taper mest. - De aller fleste vil tape på ordningen. Samlet sett får offentlig uføre mye mindre. - Barnetillegget senkes med 40 %. - Barnetillegget senkes fra 6,6 % av sluttlønn til 4,0 % av sluttlønn. - Tre opptjeningsår for alderspensjon forsvinner. I dagens ordning får uføre med seg opptjening til fylte 70 år. Nå foreslås at opptjening stanser ved 67 år. EL & IT Forbundet krever at offentlig uføretrygd inn i tariffoppgjøret med følgende krav: 1. Løftene om full kompensasjon for uføre må holdes. 2. Dagens sosiale profil må beholdes. 3. Dagens barnetillegg må beholdes. 4. Opptjening av alderspensjon bevares fram til fylte 70 år. Forslag nr.: Fra: FF10002 Tele og IT-ansattes Fagforening i Sør-Trøndelag Forslag: Forslag uttalelse pensjon og tariffoppgjøret 2016/evaluering av pensjonsreformen 2017: I de siste lønnsoppgjørene i stat og kommune legger NHO et voldsomt press på at de offentlige tjenestepensjonsordningene må bli dårligere, slik at de slipper å forbedre pensjonsordningene i privat sektor. NHO vil at offentlig pensjonsordning skal bli en individuell spareordning slik det er blitt i privat sektor, ikke de kollektive ytelsesordningene som eksisterer i dag. Fagbevegelsen i offentlig sektor og privat sektor må stå sammen og slå ring om de offentlig kollektive pensjonsordningene og legge press på at det skal bli like gode ordninger i privat sektor. Viktige konkrete krav er at retten til tjenestepensjon skal inn i tariffavtalene, at den lovbestemte minstesatsen for pensjonsinnskudd i inn-skuddsordningene økes fra 2 til 5 % av lønn fra første krone, at uførepensjons-avtaler må inn i alle tjenestepensjonsavtaler og at de som slutter før 67 år får et livsvarig tillegg som skal kompensere for det økonomiske tapet de lider når de må fordele pensjonen over flere år. 18 Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Forslag til dagsordens punkt 6: Handlingsprogram. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Forslag til dagsordens punkt 6: Handlingsprogram. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 6: Handlingsprogram #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 06-1 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus... 3 Forslag

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

TRONDHEIMSKONFERANSEN

TRONDHEIMSKONFERANSEN TRONDHEIMSKONFERANSEN Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter i regi av LO i Trondheim 29. - 31. januar 2016.

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Disposisjon og konklusjon 1. Problemstilling: Ved en skillevei 2016 og 2017 2. Historisk

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 FRAMTIDAS TJENESTEPENSJON Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag pensjonspolitisk sekretariat i Fagforbundet Sterkere med enn uten - Fagforbundet LOs største forbund,

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Til: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt Fra: Forsvar offentlig pensjon Oslo 22.08.13 Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Forsvar offentlig pensjon (FOP)

Detaljer

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008.

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. EN KOMMENTAR FRA ARNE BYRKJEFLOT, LEDER LO i TRONDHEIM Fra førtidspensjon for de slitne til tilleggspensjon for de uthvilte. Vårt hovedkrav er en AFP-ordning

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi?

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Pensjonsforum 13. februar 2015 Roar Bergan Aftenposten mars 2005 2 Uførereformen - Ny uføreordning i folketrygden - Regler for alderspensjon til uføre - Ny uføreordning

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler Ny tjenestepensjon - en jungel? I Norge er det kommet forslag til ny tjenestepensjon for bedrifter. Forslaget kan oppfattes som en jungel det er vanskelig å finne ut av hva innebærer. Private tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre Kvinner på tvers Søndag 20. september 2009 Uførepensjon alderstrygd for uføre mener: Vil ikke ha forringelse av ordningen En må ikke lage et system som gjør at uføre "straffes" når de blir gammel, dvs.

Detaljer

Forsvar dagens AFP. Uttalelse vedtatt av landstariffkonferansen IKT/Spekter

Forsvar dagens AFP. Uttalelse vedtatt av landstariffkonferansen IKT/Spekter Forsvar dagens AFP Stortinget har vedtatt ny pensjonsreform. Den nye modellen for folketrygd innebærer en kraftig reduksjon i folketrygdens ytelser for de som har et langt yrkesaktivt liv og som velger

Detaljer

Forsvar Offentlig Pensjon

Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Offentlig Pensjon Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig Pensjon i etterkant av oppgjøret i privat sektor

Detaljer

Forslag nr. 2 Oslo og Akershus 1.2 Formål Nytt punkt: Å aktivt motarbeide diskriminering på grunnlag av hudfarge, religion eller seksuell legning.

Forslag nr. 2 Oslo og Akershus 1.2 Formål Nytt punkt: Å aktivt motarbeide diskriminering på grunnlag av hudfarge, religion eller seksuell legning. 1 Forslag nr. 1 fra landsstyret 1.1 Forbundets virkeområde og landsorganisasjonens karteller skal strykes. Setning 1. Forslag nr. 2 1.2 Formål Nytt punkt: Å aktivt motarbeide diskriminering på grunnlag

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

FORSLAGSHEFTE ØKONOMI KONTINGENT FORSIKRING - BEVILGNINGER

FORSLAGSHEFTE ØKONOMI KONTINGENT FORSIKRING - BEVILGNINGER FORSLAGSHEFTE ØKONOMI KONTINGENT FORSIKRING - BEVILGNINGER Landsstyrets innstillinger til landsmøtet 25. 28. november 2002 September 2002 AKTIVITETSKONTO Forslag nr: 160 Fra: Distrikt Oslo og Akershus

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn)

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef i Unio Kvinner på tvers Oslo, 20. september 2009 www.unio.no 1 Unios krav Unio støtter ikke en omlegging av uføreordningen

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Myter om offentlig tjenestepensjon

Myter om offentlig tjenestepensjon Stein Stugu Myter om offentlig tjenestepensjon Februar 2013 Om notatet Dette notatet er skrevet etter avtale med Forsvar Offentlig Pensjon. Foranledningen er at det i januar 2013 kom nye angrep på offentlig

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer