NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:"

Transkript

1 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10 ð Haugetun, s. 12 ð Takk og bønn, s. 16 På våre hjemmesider - - finner du det meste.

2 2 Artikkelserie om sjelesorg ved Sigmund Danielsen Avkledd til det innerste «De pårørende var samlet i bårehuset. Far hadde ikke orket å leve lenger. Toget. Det som var igjen av ham, lå under et klede. Diakonen lente seg forsiktig mot datteren som gråt og ristet, og spurte om hun ikke ville legge hånden på sin far, som et siste farvel. Hun ristet på hodet. - Men hvis jeg legger hånden på ham, vil du legge din hånd på min? Diakonen la hånden på bylten. Nølende la datteren hånden sin på hans. Sakte, sakte trakk diakonen sin egen hånd tilbake. Til slutt stod datteren der med hånden på sin far.» Denne tause scenen er et bilde på kirkens oppgave i verden, skriver Magnus Malm i boken De stumme bildene. Tankekors Både mennesker i og utenfor kirken har i det siste sagt til meg at de synes kirken er lite flink til å tørre å være i andre menneskers smerte. Når mennesker trenger det som mest oppleves kirken for mange som veldig fjern har flere sagt. Tankekors. Hele virkeligheten slik den er i Kristus, alt sant menneskelig og alt sant guddommelig, er det kirkens oppgave å formidle. Å stå ved siden av det kjempende menneske, hjelpe det til å våge å være i nærkontakt med virkeligheten, er en av vår tids største utfordringer. Nye arenaer I de siste årene har jeg fått mulighetene til å møte mennesker litt ut over den vanlige kirkelige setting. Jeg har fått møte mennesker på samtalekafeer og på internett. Her settes tunge eksistensielle spørsmål på dagsorden. Det går på tro og tvil. Liv og død. Sykdom og familierelasjoner. Likevel. Jeg tror de fleste av oss bærer på tilsvarende tanker, selv om vi ikke er på disse arenaene. Det er en utfordring å skape en høy trygghetsfaktor, uansett arena. To ører og en munn Det finnes en form for eksistensiell nakenhet som vi som kirke må tørre å være nær. Å bli avkledd kan nemlig skape en angst som også gjør at man flykter både fra Gud og mennesker. En egenskap ved Guds vesen er nemlig hans lyttende holdning. Kanskje er det den siden vi utfordres mest på i vår tid? Mennesker før oss har ropt på Gud i sin nød. Gud er en lyttende Gud. Det å tørre å være nær sitt medmenneske i smerten, er å reflektere noe av Guds vesen. «Å nærme seg Guds hjerte betyr å nærme seg den jord-vendte kjærlighetens kjempende Gud,» sier Leif Gunnar Engedal. I gråten, aggresjonen, angsten, skammen og skylden er vi til stede, og ved vår tilstedeværelse møter våre medmennesker Guds kjærlighet. Kanskje er det å lytte noe av det viktigste vi kan gjøre i vår tid, mens andre ganger er det tid for tale. Da bør vi si noe om viktigheten av å flytte fokus. Det er viktig for kjempende mennesker å ha rett fokus. Det du gir fokus får kraft. Drømmer blir knust Livet blir ikke alltid slik man hadde forventet. Vi legger planer, drømmer, har lengsler og setter oss mål. Mye styres av dette. Uforutsette ting kan skje, planene innfris ikke. Drømmene knuses og livet kan oppleves meningsløst og tungt. Mange blir værende i det istykkerslåtte. Men hva med en nyorientering? Det er flott å møte mennesker som inviterer en til å legge hånden på det som er vanskelig i livet. Det kan være skremmende å være nær det som gjør vondt. Men enda mer krevende kan det bli om vi fornekter virkeligheten. Sigmund Danielsen

3 Skal skal ikke? I løpet av det drøye året jeg har vært regionleder i Østfold, har jeg møtt en del foreningsmedlemmer som har spurt meg til råds når det gjelder hva foreningen bør gjøre med sine bedehus. Bakgrunnen for slike spørsmål er at mange opplever det utfordrende å ivareta driften av bedehuset, både rent økonomisk og også vedlikeholdsmessig. Spørsmålet blir da ofte: Skal vi selge eller ikke? En sorgprosess Mange foreningsmedlemmer har hatt bedehuset som sitt åndelige hjem i alle år. Det var her de gikk på søndagsskole, yngres, ungdomsforening og etter hvert begynte i hovedforeningen og kanskje i musikklaget. På bedehuset har de opplevd vekkelse og vennesamfunnets betydning i sin hverdag. Gjennom et helt liv har man fått oppleve at Jesus har møtt mennesker til frelse og velsignelse gjennom forkynnelse, sang, bønn og vitnesbyrd. Da er det ikke vanskelig å forstå at det for mange er forbundet med sorg å komme til den konklusjonen at bedehuset skal selges. Kanskje må også foreningens virksomhet legges ned. Sorgen blir ikke lettere å bære når man erfarer at oppslutningen om virksomheten blir mindre og mindre, og på den måten får en opplevelse av at vi har mislykkes med vårt oppdrag. Jeg har hørt det har blitt sagt flere ganger at bedehusfolket er alt for glade i sine bygninger. Jeg tror ikke det er selve bygningene bedehusfolket er glade i, men derimot alle velsignelser man har opplevd gjennom virksomheten på bedehuset. Derfor har jeg stor forståelse og respekt for alle som opplever sorg når foreninger legges ned og bedehus selges. Erfaringer Det er selvfølgelig forskjellige erfaringer blant dem som har solgt sine bedehus, men her er noen av de tilbakemeldingene jeg har fått fra dem som har valgt å selge sine bedehus: ü Etter mange år med vurderinger frem og tilbake, opplever mange det faktisk som en lettelse når prosessen avsluttes i forbindelse med et salg. ü Noen ble ikke så mange som de trodde ved sammenslåing, og noen føler seg ensomme fordi de ikke finner inn i fellesskap som kan erstatte det de mistet. ü Foreninger som opprettholder sin virksomhet etter at bedehuset er solgt, bruker mer av innsamlede midler til kjernevirksomhet (misjon), enn de gjorde før. Dette har jo selvfølgelig sammenheng med at man slipper utgifter i forbindelse med forsikringer, strøm, kommunale avgifter og vedlikehold. ü Noen av foreningene har begynt med husmøter, og opplever at det har blitt en økt oppslutning om foreningen. (Kanskje fordi terskelen oppleves lavere inn til våre hjem enn våre bedehus). ü Noen foreninger har slått seg sammen med andre foreninger og opplever at det er godt å være så mange på møtene igjen. ü Noen sier: Det er godt å slippe ansvaret for driften av bedehuset, ikke minst når det gjelder dugnadsarbeidet. ü Flere av foreningene som har solgt sine bedehus har øremerket inntektene ved salget. Noen har gitt pengene til våre leirsteder, andre til Haugetun Folkehøyskole eller til misjonsprosjekter. Det oppleves meningsfullt at verdier man har lagt i bygninger kan bli frigjort til å nå Normisjons visjon om å nå Leder de unådde og gjøre dem til disipler. Veien videre Å beholde eller selge bedehus vil aldri være et mål i seg selv. Bygninger er bare midler i vår virksomhet. Om man skal selge eller opprettholde virksomheten på et bedehus handler i mye større grad om hva som er tjenlig for arbeidet, både strategisk og ut fra et forvalteransvar. For bedehus hvor det ukentlig samles mennesker til søndagsskole, barnekor, eldretreff og andre fellesskap, er det naturlig og strategisk å opprettholde driften. For andre bedehus vil det være mer nærliggende å stille følgende spørsmål: Trenger vi et stort bedehus når vi ikke er flere enn maks 10 personer på våre møter, og vi samles én gang i måneden? Er det riktig forvaltning av kollekter når over halvparten blir brukt til å drive bedehuset? Skal vi gå tilbake til husmøter, slik det var da vår bevegelse en gang ble startet? Skal, skal ikke? Svaret på disse og andre spørsmål vedrørende bedehusdriften vil som sagt variere fra forening til forening og fra bedehus til bedehus. Jeg har som regionleder ingen mål om å få sort belte i salg av bedehus, men hvis der er ønskelig fra foreningenes side, er jeg gjerne med på å tilrettelegge for en best mulig prosess mot et bevisst valg, enten det blir et ja eller nei på spørsmålet om bedehuset skal selges eller ikke. Med ønske om en god sommer! Jens Pedersen, regionleder 3

4 Nytt fra Aserbajdsjan - sakset fra Normisjons egne hjemmesider 4 Foreldre: Vi trenger faglig hjelp «Dette skal vi klare, bare vi kan få faglig hjelp,» sier foreldrene til barn med spesielle behov i Baku. En arbeidsgruppe på fem ble valgt for å fortsette arbeidet videre, sammen med NHE. Heyat Gulahmedova sto for undervisningen. Fra dem selv Torsdag den 8. mai inviterte NHE til møte for foreldre med barn som har spesielle behov. 24 foreldre møtte opp. 2/3 av barna har forskjellige former for autisme, noen Downs syndrom og andre fysiske funksjonshemninger og Celebral Parese. - Dette har jeg stor tro på, sier Annelis Holmedahl, programleder for NHEs barne- og ungdomsprogram, fordi dette er initiativ som kommer fra dem selv. Annelis er gjerne med funksjonshemmede barn, men på vippehusken ser hun ikke trygg ut. Positivt fokus Hensiken er å motivere og dyktiggjøre foreldrene til å ta seg av sine egne barn, selv om de har spesielle behov. I Aserbajdsjan har det vært tradisjon for å sende barna på institusjon når de hadde en eller annen funksjonshemning. Heyat Gulahmedova er barnepsykiater og ansatt i NHE. Hun har erfart hvor viktig det er å arbeide med foreldrene. Hun tenker tilbake på tiden da de bare så alle problemene og hvor vanskelig det var å ha funksjonshemmede barn. Nå har de et positivt fokus. Kompetansesenter Heyat og Annelis gjennomførte foreldremøtet. Etter at Heyat hadde en undervisningsdel, ble foreldrene delt inn i grupper og snakket om hvilke behov de hadde. - Iveren var stor, forteller Annelis. - En stund snakket alle i munnen på hverandre... De fleste var opptatt av at de trenger et kompetansesenter; et sted der barna kan bli diagnostisert på et tidligs mulig stadium og der foreldre og fagpersonell i fellesskap kan lage individuelle paner for trening og opplæring for det enkelte barn. Fagpersonell Det andre foreldrene samler seg om er behov for mer fagpersonell. Det er et Ganja International School fyller 5 år Mandag 12. mai fyller Ganja International School (GIS) 5 år. Så lenge er det siden de 6 første 5-åringene kom til første skoledag på ett av soverommene hjemme hos Simon & Priscilla Bartlett. I dag holder skolen til sammen med S&P Training (som skolen formelt er en del av) i egne lokaler, et toetasjers bygg sentralt plassert i Ganja Det var veldig fint å komme inn i eget bygg. Her er voluntør Reidun Aabrekk i full sving med klasse. Snøballen rullet GIS-snøballen har rullet fort siden det første møtet om en slik skole i februar Flere av utlendingene i Ganja gikk hver for seg med tanker om slike behov. Engelske familier hadde barn som snart var i skolealder, mens man fra norsk side hadde opplevd at to familier reiste hjem før kontrakten utløp på grunn av barnas skolegang. Og med en engelsk barneskolerektor, Caroline Nash-Smith, på vei ut til tjeneste i Ganja, ble det virkelig fortgang på planene. Tre måneder senere kunne skolen åpne dørene. skrikende behov. Mange leger og annet helsepersonell har skremmende liten kunnskap om funksjonshemninger og disse barnas spesielle behov. Det ble stor aktivitet i gruppene da de skulle kartlegge sine behov. Tre av mødrene i ivrig diskusjon. Lionspenger Lionsklubber i Vestfold har nettopp samlet inn kroner som skal fordeles over tre år. Disse pengene vil gjøre det mulig å realisere foreldrenes drømmer raskere enn vi hadde tenkt. - Skynd dere, sier en av foreldrene, nå er det snart skoleferie. Det er nok ikke realistisk å få til noe til skoleferien er slutt i år, - Det er godt de er utålmodige, sier Annelis, det er vi óg. Og de har tydelig tro på at de skal klare det, bare de får faglig hjelp. 50 elever og 20 ansatte I dag har skolen i overkant av 50 elever i alderen 3-10 år. Og nærmere 20 ansatte, inkludert administrasjon og utenlandske voluntører. De unge lærerne er utdannet innenfor den tradisjonelle pedagogikken som skolen ønsker å være et alternativ til, så skolens pedagogiske ledelse (først Caroline Nash-Smith, så Ragnhild Thori og i dag Shirley Weston) har brukt mye tid på å forme dem til de lærerne skolen ønsker å ha. Blant annet holdes det kurs for lærerne 4 uker i august hvert år. Egne lokaler Skolen flyttet i fjor inn i egne lokaler, etter å ha leid lokaler i en gammel musikk-skole i flere år. Men utfordringene er fortsatt store. Økonomien er langt fra slik man ønsker, og ble slett ikke noe bedre av at elevtallet gikk fra 90 til 40 på grunn av at fjorårets flytting ble forsinket. Elevtallet er nå på vei oppover igjen. Den største utfordringen er likevel å få den nødvendige lisensen fra utdanningsdepartement et for å kunne operere som en skole i Aserbajdsjan. 1. klasse.

5 Vi presenterer «Åpent fellesskap» «Åpent Fellesskap» er en selvstendig gruppe knyttet til Normisjon, med treff ca. annenhver onsdag på Helse- og velferdsenteret midt i Rakkestad. - Målsettingen er å være et felleskap som formidler kristne verdier til flere aldersgrupper og når nye. Vår visjon er at mennesker skal bli frelst, bli bevart i troen, og utrustet til tjeneste, forteller lederen Nils Skaarer til NorKontakt. Hele familien er engasjert i anderennet i parken Velhaven i Rakkestad. Gruppa har vært aktiv i mer enn 10 år og oppsto som et resultat av Alphaarbeid. - «Åpent Fellesskap» ble et tilbud til dem som hadde gått på Alpha og andre som ønsket en annen møteform og tenkning, fremholder lederen. Samlingene består av lovsang, undervisning, lek og verdiformidling til barna, og med bønn og kafé mot slutten av møtet. - Vi pleier å kjøpe inn pizza som vi spiser sammen med barna. Vi liker å ha høy sosial faktor. Barna er dels egen gruppe og dels sammen med de voksne i fellesskapet. - Vi ønsker å gi dem det beste - et levende eksempel på en levende Gud. I møtene har de sitt eget opplegg med litt undervisning og mye lek. Det er flere voksne som hjelper til med dette viktige arbeidet, men vi har også med oss noen unge medarbeidere, opplyser han. «Åpent Fellesskap» har en ledergruppe på fire personer: Marit Løhren Østby, Bjørg Haaby, Ingvar Seeland og Nils Skaarer. - I lederskapet er vi opptatt av at vi jobber og bygger i nettverk. Det betyr at de oppgavene som gjøres er like verdifulle og at alle bør delta med noe inn i fellesskapet. Skaarer forteller at «Åpent felleskap» sist år hadde til sammen 15 storsamlinger, som er navnet de bruker på sammenkomstene. På disse samlinger kommer det voksne og barn. - En av samlingene er lek og misjon i Velhaven. Da arrangerer vi anderenn. Velhaven er for øvrig en stor park som brukes både av unge og gamle, og er tilrettelagt for barn også med handikap. Vi hadde anderenn for andre gang nå i mai og det deltok 65 barn som stilte med hver sin and. Startkontingent var kr. 50 for en and. Inntektene for kjøp av and og salg av vafler gikk i sin helhet til Normisjons prosjekt for barn i Nepal. Det var skikkelig stemning og mange voksne også på dette rennet. Samtidig ble det arrangert tegnekonkurranse med fargekritt på hellene. På høsten er den første samlingen lek og grill i hagen på Skaarer i Degernes. I fjor hadde de besøk av sanggruppen Vocapella. - I hvert semester prøver vi å ha en samling som skal nå langt ut og som er annerledes. Vi har hatt besøk av den svenske forskeren Mats Molen som tok Hele 65 barn stilte til start og heiet fram sin and. opp temaet evolusjon kontra skapelse, hvor det kom mennesker fra hele Østfold. Sist høst var det stormøte med Svein Magne Pedersen. Dette møtet - som samlet over 300 personer - var i samarbeid med Pinsemenigheten Betania i Herredshuset. - Vi er medarrangør på Fellesmøter i Rakkestad hvert år og deltar på felles gudstjeneste straks etter nyttår med de andre kristne organisasjonene og menighetene. Han tilføyer: - Vi legger mye vekt på undervisning. Det siste året har vi hatt besøk av: Rune Dahl, Tonje Hauketo Stang, Bernt Christensen, Håkon Andersen, Keith Jentkins, Anvor Marit Løhren Østby forteller om misjonsprosjektet i Nepal. Glomsrud, Reidar Hillesund, Dag Stang, Gunnar Brudeli og Svein Magne Pedersen. Kommende høst får vi blant annet besøk av professor Oskar Skarsaune som skal ta for seg Bibelens tilblivelse. - Vi hadde en spørreundersøkelse blant de som går i fellesskapet for å kartlegge hvilke lystbetonte tjenester og ønsker de enkelte har. Slik kan flere få mulighet å komme inn i forskjellige tjenesteoppgaver. Han forteller at lederskapet ofte møtes til fellesskap, bønn og arbeid. Det oppleves meningsfullt. Vi ønsker å tilby husgrupper, en er kommet i gang, men vi ønsker oss flere. - Lovsangsteamet har en viktig rolle. De gir mye enten de er to eller fem personer. I hvert møte gjør de en flott innsats som løfter oss alle. Teknisk tjeneste er basis i formidling av lyd og tekster. - Vi sender ut invitasjon som brev ved hver semesterstart. Vi har annonse før hvert møte i lokalavisa. Sms sendes ut til 50 personer på møtedagen til dem som ønsker en slik påminning. Men vi vet og har sett at den personlige kontakten det beste PR-middelet. To av barna som tegner på hellene med fargekritt under sommeravslutningen. Tekst: Boe Johannes Hermansen Foto: Martin Østby 5

6 Et fellesskap som vokser av Marianne Kraft, sjelesørger/misjonskonsulent i Normisjon 6... består av mennesker som sprenger grenser Normisjon har ambisiøse mål. Vi vil nå de unådde og gjøre mennesker til disipler. Målsettingen har vi arvet fra vår tradisjon, og ikke minst er det genuine bibelske anliggender som vi satte på papiret når vi fusjonerte. Denne målsettingen har blitt holdt ganske høyt og blitt presentert som en visjon siden En visjon er pr. definisjon et fremtidsbilde som har tiltrekningskraft. Visjonen har altså noe felles med det å ha en drøm.. Det er en viktig drivkraft. Men det er også en fare å tro at det å ha en visjon eller snakke om visjonen automatisk hjelper oss til å nå den. Vi har en tendens til å la det bli med drømmen, og ordene. Vi har en tradisjon for å være tålmodig i forhold til å vente på resultatene. «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.» Det betyr ikke at vi bare skal ukritisk holde på med aktiviteter. Verset sier noe om systematikk og samordning i arbeidet. En visjon er lite forpliktende for oss, hvis ikke hver enkelt ser noen konsekvenser i eget liv. Vi tenker lett at ansvaret ligger alltid et annet sted. Gud har ikke fratatt oss ansvar for å tenke strategisk og kalle folk til både å plante og vanne, mens han tar selv ansvar for virkningen, veksten. Den postmoderne tid hjelper oss godt til å stille oss litt på siden og bli tilskuer, mer enn deltaker. Overlate det til de profesjonelle. Vi tenker lett at alt må være så tidsriktig for å fenge. Så setter vi igang med mange aktviteter. Dette er ikke nytt under solen. Matt 11,16-19 «Men denne slekt, hva skal jeg sammenligne den med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang sørgesanger, men dere ville ikke klage. For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: Han er besatt. Menneskesønnen kom; han både spiser og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!» Mennesker finner alltid en grunn til misnøye, hvis det er noe man ikke vil. Musikk, møteform, mat og metoder kan alltid diskuteres. Så lar vi oss lure til tro at løsningene ligger i de ytre forandringene. Menneskers hindringer for å ta imot Jesus sitter likevel dypere enn valg av metoder og virkemidler, derfor er det viktigste av alt at vi har åndskraft og troverdighet. At Jesus som er sannheten og livet får gjøre de nødvendige endringene i våre liv, slik at lyset hans kan skinne fritt. Vekkelsen må begynne med Guds folk, har det vært sagt. Og det er vel fortsatt like sant. Men vekkelsen kan ha andre virkemidler i vår tid. Vår tid skriker etter fokusering og fordypning. Vi finner stadig på nye metoder, og ulike bølger går over kristenheten i måter å organisere arbeidet på. Dette har ført mye godt med seg, også i Normisjon. Vi gjør mange viktige grep for å kunne møte de behov som vår tid er preget av. Det krever mot og endringsvilje. Vi er spent på hvilke virkninger vi vil se f.eks av det nye vekst-nettverket som nå skal startes for å hjelpe de mange veletablerte foreningene til å komme på offensiven. Slik vi ser det har skjedd i de mange forsamlingene som allerede har vært knyttet sammen i et nettverk i flere år og har høstet erfaringer fra hverandre. Mange av oss har blitt foret med kurs, forkynnelse og undervisning i årevis. Men bare i liten grad har det kommet nye inn på grunn av vår kunnskap. Vi vet at det ikke er kunnskap eller metode det kommer an på, men menneskene, oss selv. Hvem er vi? Er vi mennesker som lever nært til eget liv, slik at vi kan tåle andres? Eller bidrar vi selv til overfladiskhet ved å ikke arbeide med oss selv på et dypere plan, slik at vi kan modnes. Har vi stagnert som mennesker og står frem som redde, kjedelige og blodfattige? Hvem vi er og hvordan vårt fellesskap er har en dyp sammenheng. Livsnærhet er et viktig stikkord, både i forkynnelse og all annen aktivitet. Og like viktig som det er åndskraft som en dimensjon i alt vi gjør. Det kommer ikke til oss bare fordi vi kommer sammen, det følger med oss som kommer sammen. Det må bringes inn gjennom våre liv og vi må velge et fokus. Sette Jesus i sentrum. Kristus er ikke forutsigbar. Derfor handler det om å være lydhør og lydig for det Han vil og ikke bare gå i vante spor. Fortellingen om Peters fiskefangst kan gi oss gjenkjennelse. I årevis hadde de fisket. Det var deres fag. Når Jesus blander seg inn og kommer med et idiotisk forslag kunne de ha argumentert godt imot ham. Men isteden gjorde de som Han sa. Joh 21,5-7: «Dere har vel ikke noe fisk, barn?» sa Jesus til dem. «Nei,» svarte de. «Kast noten ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk,» sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp, så mye fisk hadde de fått. Da sa den disippelen som Jesus hadde kjær, til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg - den hadde han tatt av seg - og kastet seg i sjøen.» Peter, fagmannen valgte en annen løsning enn diskusjon når han skjønte at han hadde med Jesus å gjøre. Han oppførte seg som et barn. Kastet seg ut på de favner, uten redningsvest. Vi kan si mye om Peter og mye om denne handlingen, men i denne omgang sier vi bare at troen på at Jesus var nær, var oppstanden, gav han frimodighet til å gjøre det meste. forts. neste side

7 Hva hadde skjedd med denne mannen? Peter hadde nylig erfart sitt eget mørke, han hadde sviktet, feiget og bannet. Så hadde han nylig sett lyset. Han hadde fått en personlig hilsen fra Jesus etter oppstandelsen som gav han en helt ny styrke. Han hadde hørt mange taler av Jesus og lært mye. Han hadde vært vitne til under og erfart store ting med ham, men hans nye kjennskap til seg selv og hans troserfaring hadde gitt han en ny frimodighet. Tilgivelsen og nåden hadde forandret han, fra å være den svingende og svikefulle til å bli klippen som Jesus ville bygge sin kirke på. Hvorfor ble akkurat han klippen? Sannsynligvis fordi han var blitt klar over sin avhengighet av Guds nåde, ikke som en tillært trossetning, men som en erfart sannhet. Å erkjenne denne avhengigheten modnet Peter. Troen hans var prøvet i mørke. 1 Kor 1,18: «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» Marianne Kraft (Del II kommer i neste nummer) Nasjonaldagsfeiringer.... i Rakkestad Anne Ca. Degnes ledet nasjonalfesten med stø hånd. Blant de mange steder i Østfold hvor det arrangeres 17. maifester i Normisjonsregi, finner vi Misjonshuset i Rakkestad. I år var det Boe Johannes Hermansen som var hovedtaler. Han prekte over ordet fra profeten Jeremia: «Land, land, land, hør Herrens Rakkestad mannskor - under sin dirigent Bjørn ord.» Steinar Finnestad - bidro med fin sang. Rakkestad mannskor Ved pianoet: Bodil Broen Degnes. sang og Bjørn Steinar Finnestad og Bodil Broen Degnes bidro med musikk. Anne Ca. Degnes var festleder. Tradisjonen tro ble pølser og is servert festdeltagerne. Nærmere 50 personer deltok i festen. 7 Fra kjøkkenet ble det servert pølser, is, kaffe og saft, fra venstre Asbjørn Degnes, Bjørn Steinar Finnestad, Marit Finnestad og Bjørg Nakkim. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Bjørn Steinar Finnestad og Bodil Broen Degnes spilte fint sammen... og på Tomb Tomb vgs. i samarbeid med Normisjonsforeningene i Råde arrangerte sin årlige 17. mai fest i skolens gymnastikksal. I år var Gunnar Prestegård hovedtaler, mens ekteparet Tove Omvik og Hans Olav Aune bidro med sang. Det ble vist video fra Aserbajdsjan. Lapskaus, kaffe og kaker sto på menyen. 130 personer deltok på den koselige festen, som ble ledet av skolens rektor, Astrid Langmoen Olsen. - Bildet viser fra venstre: Tove Omvik Aune, Gunnar Prestegård, Astrid Langmoen Olsen og Hans Olav Aune. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

8 Damenes aften Fredag 7. mars hadde ca. 90 pyntede damer funnet veien til et festpyntet Kirketun i Degernes for å hygge seg sammen på Damenes aften. Damekoret Viva Voice åpnet kvelden med vakker og variert sang. Fylkesmann Anne Enger fortalte historier fra sitt lange politiske liv, på godt og vondt. Det er en kvinne som virkelig har fått oppleve medgang og motgang. - Jeg har hatt så mange vintre i meg, men i dag er det bare sommer. Jeg har gode hjelpere, «der oppe» og her nede. Vi kvinner har så store muligheter hvis vi bare tør og vil, oppmuntret hun. Eva Heller leste mange koselige og morsomme dikt, og det var en lang pause med sodd, bløtkake og masse koselig prat, før utlodning. Anne Ca. Degnes avsluttet med kveldstanker, om to utrolige kvinneskjebner fra Bibelen. Vi ser fram til en ny Damenes aften, neste år. Tekst: Ranveig Graff Viva Voice sang under festaften. Foto: Randi Sandklev Bibelkurs i Onsøy Flere bilder på regionens hjemmeside. 8 Høsten 08 blir det arrangert sju kurskvelder på Kjærre Misjonshus. Det er Gunnar Navestad (bildet) som underviser disse kveldene, og kurset hovedtema er «Framtid og håp.» Undervisningen legger vekt på formidling av bibelstoff og hva dette betyr for vår tro og vårt håp som mennesker i dag, Kursplan: 09.09: «Vårt forhold til GT» og «Guds skaperverk og skapertanke». Om livets mening og mål : «Noe gikk galt». Om hva syndefallet og urhistorien har lært oss : «Kall og utvelgelse». Tekster spesielt om Abraham og Moses : «På paktens grunn». Om Guds pakter med sitt folk : «Guds folk er et folk av prester». Om liv og tjeneste i den gamle pakts Israel : «Profetene og deres budskap» : «En ny konge skal komme». Om Messiasprofetiene i GT. Undervisningen begynner kl og strekker seg over to skoletimer pr. kveld. Det legges opp som en kombinasjon av bibeltime, samtale, spørsmål og svar. Det blir også en god pause med bevertning mellom «timene». Det er påmelding ved frammøte. Kurset er gratis, men det blir tatt opp kollekt hver kurskveld til dekning av utgiftene. Det er et ønske om at en følger hele kurset, men alle er også velkomne til enkelt-temaer. Deltakerne bør ha med seg Bibel og notatsaker. Kurset arrangeres av foreningene på Mossik, Skontorp og Kjærre. Velkommen til landsdelskonferanse for det nye vekstnettverket Bli med på landsdelskonferansen oktober på Fossheim leirsted i Høland. Hvorfor være i et nettverk? Normisjon har gjort gode erfaringer gjennom å knytte forsamlinger sammen i et nettverk. Her kan man lære av hverandre, utveksle erfaringer og idéer, tenke strategisk sammen og inspirere hverandre. Nå ønsker vi å bruke denne modellen til å knytte en del av våre foreninger sammen. Slik kan vi i større grad kan dra nytte av hverandre, ikke minst for å få hjelp til å se og komme ut av gamle og kanskje lite hensiktsmessige spor, slik at vi ikke bare vedlikeholder arbeidet, men vokser. Program ligger på Normisjons nettside. Skjærgårdssang i Langesund 8. august Vi har gleden av å invitere til sommerens nye festivalsatsning mot et voksent publikum, der allsang og det kristne fellesskapet vil stå i fokus. Festivalen arrangeres i sommerbyen Langesund som ligger ute ved kysten utenfor Skien/Porsgrunn. En by som er viden kjent for sin internasjonale Shantyfestival og ikke minst de kjente sommerkonsertene på Wrightegaarden. Denne gangen er det evangeliske sanger som står på programmet. Artister fra Norge, Sverige og USA vil lede oss i kjente og kjære sanger fra kirke og bedehus. Vi tror på formidling av evangeliet gjennom sang og musikk og ønsker deg hjertelig velkommen til Langesund For mer opplysninger, se eller eller be om program ved henvendelse til regionkontoret.

9 Arrangementer i Region Østfold 07.06: Loppemarked, Sjøglimt : Tenleir, Sauevika : klasseleir, Sjøglimt 21.06: Låvebasar, Langsbakken, Degernes : klasseleir, Sjøglimt : klasseleir, Sauevika : klasseleir, Sauevika : Familieleir I, Sauevika : Minileir, Sauevika : Familieleir II, Sauevika : klasseleir, Sjøglimt : Mannsleir, Sauevika : Kvinneleir, Sauevika : Tenleir, Sjøglimt 25.09: Leirlederfest, Sjøglimt : Høstleir, klasse, Sjøglimt 18.10: Misjonscup, Sarpsborg 01.11: Damenes dag, Sjøglimt 01.11: Mannsfest, Sjøglimt 01.11: Misjonsmesse for Halden-området 15.11: Misjonsmesse for Sarpsborg-området 29.11: Misjonsmesse for Indre Østfold, på Mysen : Adventsleir klasse, Sjøglimt Nærmere opplysninger og påmelding: Normisjon, Region Østfold, St. Mariegt. 99, Boks 269, 1702 Sarpsborg tlf /fax , e-post: Mer om arrangementene på: Velkommen til Kvinneleir på Sauevika august Du inviteres til en flott helg på Sauevika for kvinner i alle aldre. Vi er så heldige å få besøk av Marianne Kraft, som arbeider som misjonskonsulent på Normisjons hovedkontor. Vi hygger oss sammen i godt selskap, med mye sang, god mat og storslagen natur. Komiteen vil legge til rette for at alle skal få en fin opplevelse. Velkommen! Pris for hele leiren: kr Påmelding innen mandag 11. august til Normisjon, region Østfold Alle påmeldte får et detaljert program ca. én uke før leiren. Vi gleder oss til å se deg på kvinneleiren! Hilsen kvinneleirkomiteen: Henriette og Alvhild Anette Besøk Museet Hauges Minde Det ligger i Rolvsøy, ved rv. 109, på vestsiden av Glomma. Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesvei 39 Tel: / mobil Besøksmuligheter i perioden 1/5-1/9 om formiddagen, ellers etter avtale. Mannsleir - igjen! Arrangementer Felles bønn Indre Østfold 2008 Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, Frikirken, Misjonsforb., Frie Ev. Forsamling, Metodistkirken, Frelsesarmeen, Kraftverket, Friends, kristne.no Mand. 7. juli: kl.19.00: Salem, Misj.samb. Slitu Mandag 4. aug.: kl.19.00: Misjonshuset Skiptvet Mandag 1. sept.: kl.19.00: Betania, Mysen Mandag 6. okt.: kl.19.00: Betania, Rakkestad Mandag 3. nov.: kl.19.00: Misjonskirken, Askim Mand. 1. des.: kl.19.00: Metodistkirken, Mysen Velkommen fra alle menigheter. Velkommen til Mannsleir på Sauevika august For første gang på flere år inviteres det igjen til mannsleir på Sauevika. Her blir det sentral og god forkynnelse av Anfin Skaaheim, tidligere generalsekretær i Normisjon. Det blir fotball og fisketurer. Det er satt av rikelig med tid til den gode praten, og sulte kommer vi garantert heller ikke til å bli! Komiteen vil legge til rette for at alle skal få et flott opplevelse og ønsker gamle og unge «kællær» velkommen til noen uforglemmelige augustdager på Norges flotteste leirsted! Pris for hele leiren: kr Påmelding innen mandag 4. august til Normisjon, region Østfold Alle påmeldte får et detaljert program ca. én uke før leiren. Vi gleder oss til å se deg på mannsleiren! Hilsen mannsleirkomiteen: Brynjar, Kjell Halvard og Jens Sommer på Hvaler Arrangør er Fellesskap.no et nettverk for etablering, oppfølging og utrustning av nye fellesskap for generasjonen 23+. Et sted for avslapping og åndelig påfyll med bølgeskvulp, grilling, rekefest på brygga og sosialt fellesskap. Langweekend for deg som vil møte gamle og nye venner i et godt miljø, og som ønsker inspirasjon til å ta fatt på et nytt semester. Single og gifte mellom 23 og 35 år er velkommen. Det er ikke mulighet for å ta med barn. Brosjyre kan lastes ned fra våre hjemmesider, eller be om program ved henvendelse til regionkontoret. Bibelkurs i regi av Haugetun folkehøyskole Sted: Greåker Frikirke! Onsdag 17.sept. kl ved Anfin Skaaheim Onsdag 15.okt. kl ved Egil Sjaastad Onsdag 19.nov. kl ved Kai Ørebech Onsdag 10.des. kl ved Anfin Skaaheim Påmelding til Haugetun tlf

10 Acta-siden 10 Årsmøte i Acta region Østfold Svaret i aksjon. Acta barn og unge i Normisjon holdt sitt årsmøte i Rakkestad Misjonshus fredag 18. april. Koret Svaret fra Askim sang av hjertens lyst! De er et kor med 25 unge, med stor sangglede. Morten Dahle Andersen holdt en andakt ut fra temaet: «Finnes Gud?». Det ble vist film fra Torill Bredeg (fra venstre) og Anne Kari Bjørling overrekker gave til de som år ut av Acta-styret Ellen Hagen, Ole Martin Kynningsrud, Caroline Aamoth og Christoffer Bjørnstad. sommerleirene Her fikk vi se hvor flott vi har det på leir. Den nye Acta-lederen i Østfold, Ole Martin Rudstaden, ble presentert. Han gleder seg til å starte opp. Avtroppende Acta-leder Mona Lande gav ham noen gode ord på veien. Ny og gammel Acta-leder. Ole Martin Kynningsrud ble takket som styreleder. Han fikk en hammer med innskriften: «Bygge Guds rike». Under valgene ble Hartvig Einar Velund, for tiden bosatt på Ås, valgt til ny Acta-leder. Nye styremedlemmer ble: Arnfinn Hagen, Sarpsborg og Anne Kirsti Ulseth, Halden. Varamedlemmer ble Ruth- Helene Kilen, Rokke, Jon Magne Weum, Skjeberg og Marthe Strand, Halden/Oslo. Følgende gikk ut av styret: Christoffer Bjørnstad, Halden, Caroline Aamoth, Rakkestad, Ellen Hagen, Sarpsborg og Morten Dahle Andersen holdt andakt. Marthe Strand, Halden/Oslo. Marthe stilte altså til gjenvalg. Tekst: Anne Kari Bjørling Foto: Martin Østby Hartvig Velund - ny styreleder i Acta (til høyre) sammen med Jon Magne Veum. Mysen barnegospel 30 år Det var en fryd å være med på jubileumskonserten til Mysen barnegospel, i Festiviteten lørdag 26. april. Glade barn sang av full hals om Frelseren og vennen Jesus Kristus. Dansegruppa hyllet Jesus gjennom bevegelser og rytme. Det var kjempeflott. Tenk at Mysen barnegospel har holdt på i 30 år! Det står det respekt av. Koret teller nå 60 medlemmer. I anledning jubileet hadde alle i koret nye LOVED t- skjorter med korets egen logo på ryggen. Det var bursdagsgave til dem selv. Vi i Acta gratulerer! Her pakkes det opp en bursdagsgave fra Acta. Det er et Tekst og foto: Martin Østby medlemskort for jubileumsåret. Torill Bredeg holdt andakt og hilste fra Acta.

11 Inspirerende regionårsmøte i Normisjon Et oversiktsbilde av deler av forsamlingen. Årsmøtet i Normisjon region Østfold, ble holdt i Normisjonshuset, Askim lørdag 19. april. Møtet startet med frisk sang av Askim Soul Children, tale av misjonskonsulent Marianne Kraft og presentasjon av ny Acta-leder i regionen, Ole Martin Rudstaden. Venera og Sergey Antonov fra udinfolket i Aserbajdsjan gav oppmuntrende glimt fra den albansk-udinske kirken i landet. Fra venstre: Tore Rønningen og Olav Pedersen (dirigenter), Vera Heines og Sverre Fjeldberg (referenter). Nei til kjønnsnøytral ekteskapslov Årsmøtet i Normisjon region Østfold vil - i anledning regjeringens forslag til kjønnsnøytral ekteskapslov - uttale: Norge står ved en skjebnesvanger korsvei. Ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom mann og kvinne, og er en samfunnsbærende institusjon som alle sivilisasjoner er avhengig av. Dersom enkjønnet samliv ved lov blir likestilt med ekteskapet mellom mann og kvinne, innebærer det en kultur-revolusjon av historiske dimensjoner. Da vil en innføre en forståelse av ekteskapet som Under forhandlingsmøtet ble årsmelding og regnskap enstemmig godkjent av de 79 stemmeberettigede. Region Østfold har et omfattende arbeid med vel 100 foreninger på voksensektoren, og 60 enheter på barne- og ungdomssiden. Regionen driver leirstedene Sauevika, Misjonssenteret og Sjøglimt, samt Haugetun folkehøyskole. I tillegg er regionen engasjert i Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land. Regnskapet for med unntak av Haugetun som er egen regnskapsenhet - ble lagt fram av regionleder Jens Pedersen. Det viste en inntekt på vel kr. 9,2 millioner, med et driftsresultat på minus 277 tusen. Men med ekstraordinære inntekter ble regnskapet gjort opp med et overskudd på 1,2 millioner kroner. Styreleder Jan Holone, Rygge ble gjenvalgt for to nye år. Etter Tore Jan Holone ble enstemmig gjenvalgt som styreleder. Bjørnstad, Tune og Berit Kristoffersen, Råde - som gikk ut av regionstyret etter endt periode - ble Jan Fredriksen, Askim og Jorid Slettevold, Kråkerøy valgt. Varamedlemmer ble Kari Kvernhusengen Undeland, Mysen, Asbjørn Degnes, Rakkestad, og Sigmund Larsen, Sponvika. Gjenstående styremedlemmer er: Runo Lilleaasen, Rødenes, Irene Pinaas, Borge, Sverre Fjeldberg, Hannestad og Annvor Greibesland, Askim. De ansattes representant er Boe Johannes Hermansen. Årsmøtet vedtok en enstemmig uttalelse mot regjeringens forslag til kjønnsnøytral ekteskapslov. Vedtaket står nederst på denne siden. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Flere bilder fra årsmøtet kan du finne på regionens hjemmesider. gjør det til noe fundamentalt annet enn det hittil har vært. Å kalle både enkjønnet og tokjønnet samliv for «ekteskap» og å regulere dem i samme lov, er en med realitetene som verken norske barn, voksne eller samfunnet er tjent med. Å fjerne kjønnsbestemmelsen kan gjøre det vanskelig å nekte andre samlivsformer å bli sidestilt med ekteskapet. Dette er ikke et spørsmål om diskriminering, toleranse og likeverd. Menneskeverdet er uavhengig av seksuell orientering. Å sidestille heterofilt ekteskap med andre samlivsformer er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen. (Enstemmig vedtatt). 11

12 Haugetun folkehøyskole 12 Iron Man Challenge for Haugetuns tøffeste En konkurranse for de tøffeste av de tøffe var opplegget rektor Per Morten Wiig, miljøarbeider Tore André Haraldseid og stipendiat Gunnar Sønstebø sto bak. Atten elever meldte seg på, og seksten stilte til start klokken fjorten søndag 13. april. Deltakerne ble delt inn i lag, så det var snakk om samarbeid for å lykkes, men til slutt skulle det kåres individuelle vinnere både i jente- og gutteklassen. Før de ble kjørt til startstedet, måtte lagene hente telt som de skulle bære med seg. Så fulgte en ettermiddag og kveld ute i terrenget med vandring fra oppgave til oppgave, og det ble mye bæring og løfting etter hvert. For å Skoleavslutning og personaltur Torsdag 8. mai var siste Haugetun-dag for årets kull. Kvelden før hadde skolen den interne avslutningen med middag for elever og personale, mens det torsdag var samling i gymsalen for elever og hentende foreldre. Rektor Per Morten Wiig ledet det hele, og bildene på storskjerm og ikke minst et par elevproduserte sanger fortalte om et opphold med mange opplevelser, vennskap og glede over å ha gått på Haugetun. Tirsdag 13. mai var Haugetun-personalet på tur til Bøensætre i Aremark. Mange kjenner denne husmannsplassen fra TV-serien Farmen, og mentor Hans Kristian Buer dukket også opp og tok seg av gjestene fra Haugetun. Etter litt gruppearbeid og en helt klart bedre lunsj var det lagt opp til en lagkonkurranse i beste Farmen-stil. Øksekasting, staurbæring og kanopadling med selvlagede årer var noe av det lagene fikk prøve seg på. Da kursen ble satt mot folkehøyskolen, var alle, i beste folkeskolestil, enige om at det hadde vært en Haugetun-personalet samlet på tur til Aremark. helt super dag! e-post: fhs.no Konto for renoveringsprosjekt: tlf unngå minuspoeng måtte deltakerne fortære både metemark og maur, og ikke alle var like komfortable med å slakte ei høne, ribbe den og sørge for at den ble tilberedt. Et par elever brøt i løpet av natta. Mandag morgen kom deltakerne padlende mot Haugetun og bar kanoene fra Visterflo opp til skolen. Inne i matsalen kunne de skue utover frokostbordet, men også motta følgende beskjed: «Dere har nå to valg. Enten kan dere nyte frokosten og slappe av, men da er også konkurransen over. De som ønsker å fortsette, går ut i skolegården og avventer nærmere informasjon.» Totalt var det fire deltakere som brøt konkurransen, mens tolv fullførte og var ferdig ca klokka tolv mandag formiddag. De hadde virkelig vært gjennom ei Fra konkurransen Ironman Challenge der vi ser Mads Kristensen (Stavanger) og Dag Ragnar Heggem (Oppdal) fra vinnerlaget, blått lag, i tautekning. skikkelig hardøkt, og det kunne man også se både på ganglag og ansiktsuttrykk. Noen så fryktelig trøtte ut, men at det var et vellykket tiltak, er det ingen tvil om. Trøkk og kvalitet på Glenghuset Fra Sang, Scene, Studio sin konsert på Glenghuset i Sarpsborg. Solistene på bildet er Jorunn Undheim fra Bryne og Marit Fiskerud fra Eidskog. Sang Scene Studio-elevene hadde sin avslutningskonsert på Glenghuset i Sarpsborg onsdag 30. april. I salen satt elever og personale fra skolen og en del andre, og på scenen fremsto en sanggjeng i storform. Lærerne Leif og Berit vekslet på pianistjobben, og i tillegg besto kompet av m usikere utenfra på gitar, bassgitar og trommer. På repertoaret sto kjente og litt mindre kjente gospellåter. Det var fullt trøkk fra første sang, og publikum fikk mange bevis på at SSS ikke bare er et godt kor. Den ene solisten etter den andre var i aksjon, og nivået var utrolig bra. At musikerne bidro med sine solopartier, gjorde bare opplevelsen og inntrykket enda bedre. Kvelden ble et høydepunkt og et solid punktum for en klasse som har gitt og sikkert også hatt mange gode sangopplevelser i løpet av månedene på Haugetun.

13 Dobbelt 100 års jubileum i Lande bedehus Lande Musikklag sang under festen, første rekke fra venstre: Inger Johanne Johansen, Magna Skår og Aslaug Eng. Andre rekke: Gerd og Sverre Hellbru. Ved pianoet lederen av musikken: Rakel Wesstad. Gerd Hellbru leste prolog for musikklaget og Anne Karen Svensen 100 årsmeldingen for misjonsforeningen (se egen sak). Musikklaget sang flere friske sanger under ledelse av Rakel Wesstad og forsamlingen sang felles jubileumssang for «musikken» og misjonsforeningen.bevertningen besto av hjemmelagde snitter og kaker. Fra Sarpsborg Arbeiderblad fikk jubilantene SA-kake og fra baker Paulsen vanket det også gratulasjonskake. En fin fest - som gav ny giv til å stå på videre i arbeidet! Tekst: Anne Karen Svensen/Boe Johannes Hermansen. Foto: Jens Pedersen Både Lande Normisjon og Lande Musikkforening feiret sitt 100 årsjubileum søndag 9. mars med stor fest i et nydelig pyntet Lande bedehus. Levende lys, flagg og blomster i ulike farger var med å gi en flott ramme om festen for de om lag 80 deltagerne. Gerd Hellbru ønsket velkommen og ledet festen på en fin måte. Regionleder Jens Pedersen holdt festtalen - om gleden. Både over å være et Guds barn og være med i misjonsarbeidet. Det var en rekke hilsener og gratulasjoner, fra blant annet Tune menighet, Bjørnstad forsamling, Anne Karen Svensen leste 100- årsmeldingen for Lande Normisjon. Bethania Normisjon, Hannestad og Greåker Normisjon og Melleby Normisjon. Et festpyntet Lande bedehus var en fin ramme for jubileumsfesten årsberetning for Lande Normisjon «Noen troende på Lande savnet og ønsket seg en indremisjonsforening.» Daværende prost Bang ivret også for en slik forening. 8. mars 1908 ble det holdt møte i forpakterboligen til Tune prestegård og Lande Indremisjon ble en realitet. Gustav Børstad ble formann, Anthon Sandersen nestformann og Albert Olsen kasserer. Det var også to talere tilstede: Theodor Olsen og Hans Radet. Møtene ble den første tiden holdt i hjemmene og fra 1925 i et klasserom i Lande skole, som ble leid for kr. 65 pr. år. 12. august 1934 sto bedehuset ferdig. Huskomiteen besto av: Gustav Børstad, Jakob Dahle, prost Bang og Oskar Bjørnland. Olav Amundsen sto for kalkylen og gjorde byggearbeidet. Ved innvielsesfesten deltok blant annet Johan M. Wisløff, prost Krogh, Kristian Kjølberg og Johannes Førrisdahl. Den dagen ble det gitt et flott maleri om Jesus og Peter, fra Edvard Lande til minne om hans far, som var en av grunnleggerne av foreningen. Maleriet har i alle år dominert frontveggen, med unntak av den tiden tyskerne beslagla bedehuset og maleriet ble gjemt bak tre og plater. På bedehuset har Indremisjonen, nå Normisjon, hatt søndagsmøter, søndagsskole, yngres, musikkøvelse, barneforening, minigruppe, ytremisjonsforening og diakonitreff. Noen år har også musikkforeningen arrangert nyttårsfeiring. I dag har Lande Normisjon møter annenhver søndag, formiddagstreff og hyggeaften en gang pr. måned. For knapt 10 år siden var det også ungdomskafé her. Musikkforeningen står fortsatt på og er til glede og inspirasjon. Av formenn i Lande Indremisjon/Normisjon nevner vi: Gustav Børstad, Oskar Bjørnland, Johs. Borgås, Hans Åserød, Jens Thorstensen, Johan Løkkevik, Ragnvald Olsen Rød, Øyvind Grønn, Thorbjørn Kolshus, Harald Sivertsen og Erling Michalsen. Etter sistnevnte sluttet har det vært et arbeidsstyre. Nevnes spesielt må også Eimar Mørk, som hadde yngres i mange år og fylte peisestua med barn, og Helene Larsen i kvinneforeningen, Eva Nåheim som sekretær og Karin Thon og Gerd Hellbru i søndagsskole, minigruppe og musikkforeningen. Peder Lunde, som i tillegg til styremedlem, gjorde mye praktisk arbeid ved huset. Esther Helgesen avløste Reidar Eng som kasserer, i dag har Gunnar Dobbe vervet. Sistnevnte er også å regne som vaktmester på bedehuset og sammen med sin kone Gjertrud er de bindeledd til regionkontoret og innkaller til styremøter. På kjøkkenet har det vært en rekke trofaste arbeidere, blant annet: Bjørg Lunde, Aslaug Eng Borgny Marthinsen, Solveig Ellefsen og Ellen Mørk. Sistnevnte hadde ansvar for hyggeaften inntil hun døde sist høst. I musikkforeningen er Rakel Wesstad leder siden Håkon Hellberg med trekkspillet forlot oss for mange år siden. I jubileumsåret består styret av: Gjertrud og Gunnar Dobbe, Aslaug Eng, Borgny Marthinsen, Gerd Hellbru, Magna Skår, Eimar Mørk og Anne Karen Svensen.

14 Telefoner og adresser NORMISJON REGION ØSTFOLD LEIRSTEDENE: 14 Regionkontoret St. Mariegt. 99, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg e-post: Tlf , fax: Kontortid: Mand.-torsd. kl Bankgiro: Hjemmeside: Regionstyreformann: Jan Holone, Nedre Vestlia 9, 1580 Rygge tlf , e-post: Regionleder: Jens Pedersen Onsøyveien 71, 1614 Fredrikstad tlf e-post: Undervisningsleder: Gunnar Navestad, tlf , mobil e-post: Administrasjonssekretær: Vera Heines, tlf (dir), (priv), mobil e-post: Misjonskonsulent: Boe Johannes Hermansen, tlf (dir), (priv), mobil e-post: ACTA-leder: Ole Martin Rudstaden tlf (dir), mobil , e-post: Formann for ACTA: Ole-Martin Kynningsrud, Skaare Skog, Rokke, 1763 Halden tlf e-post: Barne- og ungdomsarbeider: Lin Katrin S. Mørken (permisjon fra ), tlf (dir), mobil e-post: Barne- og ungdomsarbeider (vikar): Anne Kari Bjørling, tlf (dir), mobil , privat: , e-post: Familie- og misjonsarbeider: Torill Bredeg, tlf (dir) (priv), mobil e-post: Prosjektarbeider: Anne Lise Dahle, tlf (priv), mobil e-post: Ettåring: Martin Østby, tlf (dir), mobil e-post: SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , fax , mobil e-post: Fung. husholdsbestyrer: Jane Fosser tlf , mobil e-post: Bestyrer/vaktmester: Svend Fosser tlf , mobil , e-post: SAUEVIKA og MISJONSSENTERET Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf (dir), (priv), mobil e-post: SAUEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: Postadresse: Havna, Spjærøy, 1684 Vesterøy Vaktmester: Arnfinn Hagen, mobil MISJONSSENTERET Velund, 1892 Degernes, tlf Vaktmester: Erling Dehnes, tlf , mobil HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE Solivn. 64,1667 Rolvsøy tlf , fax e-post: Internett: Kontortid: mand.-fred. kl Bankgiro: Rektor: Per Morten Wiig NorKontakt Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Jens Pedersen Redaktør: Boe Johannes Hermansen Bladet utkommer med 5 nummer i året og sendes gratis til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som er interessert i å motta bladet. Opplag: 2350 Ettertrykk tillatt med kildeangivelse. Grafisk utforming/forsidefoto: janh Trykk: Nr1 Arktrykk AS, Mysen Innleveringsfrist til neste nr.: Solivn. 64, 1667 Rolvsøy Tlf HAUGETUN CATERING AS Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter - koldtbord - kaker og varmretter Haugetun Folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, særlig i skolens ferier. For leie ring tlf Sjøglimt Catering Sjøglimt Catering tilbyr god hjemmelaget mat av beste kvalitet ØSTLANDSKALKUN KLEKKING AV KALKUNKYLLING ØIVIND J SLETTEVOLD Mat til minnesamvær, selskapeligheter etc. Cateringen leverer - i Indre Østfold - alt av kald mat. Ta kontakt med Sjøglimt, tlf , eller husmor tlf / Ledig stilling Vaktmester og leilighet i Missingmyra bedehus, Råde blir ledig i sommer. Interesserte kan kontakte Jorunn H. Hermansen, Hovland, 1640 Råde, tlf.: / eller på mail: Var det ikkje du? Det lune hjørnet - Eg var for nokre år sidan ny prest i bygda på sjukeheimen. Gamle Leif kjem meg i møte; rank og rak i ryggen, sin høge alder til trass. Øvste «etasje» var ikkje kvar dag like klar, men denne dagen var eit unntak: Eg helsa på Leif, og sa som så: «Du er jammen sprek som ein konfirmant, du Leif!» «Ja, det er eg,» sa Leif, «var det ikkje du som konfirmerte meg?» Fra Tid for å le. 333 lattermilde preste- og predikanthistorier fra virkeligheten. Torbjørn Greipsland (red.) Lunde Forlag 2000.

15 Smått og stort Personalnytt Sauevika Trine Møllerop Allum (41) er ansatt som husholdsbestyrer (100 %) på Sauevika leirsted i perioden 1/5 31/ Fra og med 2009 ansettes hun i perioden 1/4 31/10. Rachid Fattari (44) er ansatt som kokk (70 %) på Sauevika leirsted og husholdsbestyrer (30 %) på Misjonssenteret i perioden 1/5 31/ Fra og med 1/11 jobber han på timebasis som bestyrer på Misjonssenteret. Fra og med 2009 ansettes han i perioden 1/4 31/10 på Sauevika/Misjonssenteret igjen. Ida Kristin Halvorsen (54) er ansatt som kjøkkenhjelp (50 %) på Sauevika leirsted i perioden 1/5 31/ Regionkontoret Yngvar Marthinsen (62) er ansatt som regnskapsfører (timebasis) fra og med 1. mai. Dette er en nyopprettet stilling fordi Normisjons hovedkontor ikke lenger har kapasitet til å føre regionens regnskap. En slik løsning er til det beste for regionkontoret, både ut fra økonomiske og administrative hensyn. Vi ønsker alle nyansatte velkomne og ber om Guds velsignelse over deres tjeneste. Sjøglimt Svend Fosser, som tok over som bestyrer etter Runar Kasbo i fjor sommer, går tilbake til sin jobb som vaktmester på Marker skole fra og med 1. august. Vi takker for den innsatsen som Svend har lagt ned på Sjøglimt det siste året og ønsker han Guds velsignelse for fremtiden. Jane Fosser ønsker å få redusert sin stilling som husholdsbestyrer til 50 %. I skrivende stund jobbes det derfor med å få personalkabalen til å gå opp på husholdsbestyrerfronten på Sjøglimt. Jens Pedersen Døde i troen på Jesus: Ottar Nilsen, Fredrikstad Hjørdis Søgård Andersen, Rygge Egil Johan Gunnesen, Gressvik Erling Michalsen, Lande Guds fred med deres minne! Takk! Berit Kristoffersen i Råde fylte 60 år 27. januar. Dagen ble feiret med stor fest på Sauevika i april. I stedet for gave til seg selv, ønsket jubilanten at Sauevika og misjonsarbeidet i Okhaldhunga i Nepal ble tilgodesett. Det innbragte kr til hvert av prosjektene. Hjertelig takk! Jubilanter: 24.04: Erli Vister Hansen, Gressvik 80 år 05.05: Peder Lunde, Lande 80 år 05.05: Signe Heie, Torp 80 år 09.05: Egil Paulsen, Skontorp 60 år 13.05: Aslaug og Marie Iversby, Fredrikstad/Sarpsborg 75 år 23.05: Edith Solgaard, Fredrikstad 90 år 02.06: Astrid Lund, Østre Råde 80 år 11.06: Johs. Mangersnes, Engelsviken 80 år 04.08: Nils Næss, Rolvsøy 90 år Gratulerer! NorKontakt tar gjerne i mot melding om flere som fyller år! 15 Rundreise og Løvhyttefest i Israel oktober Løvhyttefesten er en av Israels største og festligste høytider. I år feires denne festen i midten av oktober. Si-reiser - kristenfolkets egen turoperatør - ønsker deg velkommen til fest i «landet der det skjedde». Dette året starter turen i Tiberias ved Genesaretsjøen. Etter et kort opphold i Galilea, går turen til Jerusalem. Her skal vi besøke alle de kjente bibelske stedene. Vi skal også være med i Jerusalemsmarsjen. 13. oktober deltar vi i ørkenfesten i Ein Gedi ved Dødehavet. De siste dagene av turen bor vi på et deilig hotell ved Middelhavet. Turteam: Åge Hunnestad og Boe Johannes Hermansen Turpris: kr , enkeltromstillegg: kr Turprisen inkluderer: Flyturen Norge-Israel t/r Bussrundturen i Israel og inngangspenger i samsvar med turprogrammet. Overnatting på tre- eller firestjerners hotell med frokost og middag hver dag. Reiseledertjeneste fra norsk turteam og skandinavisktalende lokalguide. Tips til lokalguide. Ikke inkludert: Reiseforsikring, tisps til sjåfør og hotellbetjening, Ørkenfesten og Jerusalemsmarsjen. Nærmere opplysninger: Åge Hunnestad (tlf /mobil ) eller Boe Johannes Hermansen (tlf /mobil ). eller til SI-reiser: tlf , fax Postboks 7844 Spjelkavik, 6022 Ålesund mail:

16 Loppemarked på Sjøglimt leirsted B-Blad Returadresse: Normisjon region Østfold Boks 269, 1702 Sarpsborg Loppemarked på Sjøglimt leirsted lørdag 07. juni fra kl Auksjon kl Lopper og auksjonsgjenstander ønskes. Likeledes dugnadsmedhjelpere til gjennomføringen! Ta kontakt med Sjøglimt tlf / , eller Lars Kaasa tlf Vel møtt! Låvebasar på Langsbakken, Degernes lørdag 21. juni Loddsalget begynner kl Hovedbord, kakebord, barnebord og bøttelotteri. Møte ca. kl med etterfølgende bevertning. Andakt av Jul-Lars Kvernhusengen. Sang av Kornsjøteamet Ta med stol. Salg av brus Veien til Langsbakken blir merket fra Rv 22 og Rv 111 Inntekten går til Normisjons Misjonssenter, Degernes Alle er hjertelig velkommen! Arr.: Misjonssenterets råd feriestengt Regionkontoret er stengt i ukene og pga ferieavvikling. Henvendelse om leirene bes rettet direkte til leirstedene. Ledige stillinger Sjøglimt søker etter personer som kan gå inn i følgende stillinger: Bestyrer/vaktmester i 100 % stilling. Husholdsbestyrer i inntil 100 % stilling. Søknadsfrist: Fredag 13. juni. For mer informasjon, gå inn på vår hjemmeside: eller kontakt regionleder Jens Pedersen, tlf I hvert nummer av NorKontakt vil du finne takke- og bønneemner. Spalten redigeres av Boe Johannes Hermansen. Gi gjerne beskjed om takke- og bønneemner som vi kan ta med i kommende nummer av bladet. La oss takke og be V Takk for frelse, forsoning og fred i Jesus Kristus. Be om at budskapet om Kristus må forkynnes klart og tydelig, til frelse og fornyelse. V Be for alle som lider for Jesu skyld, både her i landet og i andre land. V Be om at regjeringens forslag til ny ekteskapslov - som skal opp i Stortinget 11. juni - avvises. V Be om fornyelse og vekst i arbeidet lokalt, i regionen, i resten av landet, og i våre samarbeidsland. Be om troskap og tillit til Guds ord. V Be for arbeidet som gjøres for å samle de bibeltro på bakgrunn av den vanskelige kirkelige situasjon. V Be for Jens Pedersen og de andre ansatte i regionen med familier. Takk og be for den nye Acta-lederen Ole Martin Rudstaden, som starter 1. juni. V Be for regionstyret og Acta-styret - om visdom i tjenesten. V Takk for den store trofastheten mange viser i foreningsarbeidet i Normisjon. V Be om at Gud kaller og utruster ledere og forkynnere. Be også om flere nye misjonærer fra Østfold. V Be for Nepalprosjektet «Øst møter Øst» - for Nepal og dets innbyggere, for kirken og evangeliseringen i landet. Be spesielt for misjonær Alice K. Holmens tjeneste. V Be for Kambodsja som nytt samarbeidsland for Normisjon. V Be for økonomien i region Østfold, og om en rett forvaltning, for den enkelte av oss og i misjonen. V Be for forberedelse og gjennomføring av sommerens leirer og stevner. V Be for de lokale barne- og ungdomslederne i ACTA - om en god sommerferie og om mot til å gå på en ny høst. V Be om et stort og godt elevkull ved Haugetun og for de ansatte ved skolen. V Be for planene videre for Haugetun når det gjelder bygging/rehabellitering. V Takk og be for de nyansatte ved leirstedene og for de behov vi fortsatt har for flere medarbeidere.

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Regionstyrets årsmelding for 2009

Regionstyrets årsmelding for 2009 Regionstyrets årsmelding for 2009 1. Innledning Den meldingen regionstyret her avgir, begrenser seg hovedsaklig til det mandatområdet styret har fått. Det vil si de fellesoppgaver som er overdratt fra

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer