NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:"

Transkript

1 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10 ð Haugetun, s. 12 ð Takk og bønn, s. 16 På våre hjemmesider - - finner du det meste.

2 2 Artikkelserie om sjelesorg ved Sigmund Danielsen Avkledd til det innerste «De pårørende var samlet i bårehuset. Far hadde ikke orket å leve lenger. Toget. Det som var igjen av ham, lå under et klede. Diakonen lente seg forsiktig mot datteren som gråt og ristet, og spurte om hun ikke ville legge hånden på sin far, som et siste farvel. Hun ristet på hodet. - Men hvis jeg legger hånden på ham, vil du legge din hånd på min? Diakonen la hånden på bylten. Nølende la datteren hånden sin på hans. Sakte, sakte trakk diakonen sin egen hånd tilbake. Til slutt stod datteren der med hånden på sin far.» Denne tause scenen er et bilde på kirkens oppgave i verden, skriver Magnus Malm i boken De stumme bildene. Tankekors Både mennesker i og utenfor kirken har i det siste sagt til meg at de synes kirken er lite flink til å tørre å være i andre menneskers smerte. Når mennesker trenger det som mest oppleves kirken for mange som veldig fjern har flere sagt. Tankekors. Hele virkeligheten slik den er i Kristus, alt sant menneskelig og alt sant guddommelig, er det kirkens oppgave å formidle. Å stå ved siden av det kjempende menneske, hjelpe det til å våge å være i nærkontakt med virkeligheten, er en av vår tids største utfordringer. Nye arenaer I de siste årene har jeg fått mulighetene til å møte mennesker litt ut over den vanlige kirkelige setting. Jeg har fått møte mennesker på samtalekafeer og på internett. Her settes tunge eksistensielle spørsmål på dagsorden. Det går på tro og tvil. Liv og død. Sykdom og familierelasjoner. Likevel. Jeg tror de fleste av oss bærer på tilsvarende tanker, selv om vi ikke er på disse arenaene. Det er en utfordring å skape en høy trygghetsfaktor, uansett arena. To ører og en munn Det finnes en form for eksistensiell nakenhet som vi som kirke må tørre å være nær. Å bli avkledd kan nemlig skape en angst som også gjør at man flykter både fra Gud og mennesker. En egenskap ved Guds vesen er nemlig hans lyttende holdning. Kanskje er det den siden vi utfordres mest på i vår tid? Mennesker før oss har ropt på Gud i sin nød. Gud er en lyttende Gud. Det å tørre å være nær sitt medmenneske i smerten, er å reflektere noe av Guds vesen. «Å nærme seg Guds hjerte betyr å nærme seg den jord-vendte kjærlighetens kjempende Gud,» sier Leif Gunnar Engedal. I gråten, aggresjonen, angsten, skammen og skylden er vi til stede, og ved vår tilstedeværelse møter våre medmennesker Guds kjærlighet. Kanskje er det å lytte noe av det viktigste vi kan gjøre i vår tid, mens andre ganger er det tid for tale. Da bør vi si noe om viktigheten av å flytte fokus. Det er viktig for kjempende mennesker å ha rett fokus. Det du gir fokus får kraft. Drømmer blir knust Livet blir ikke alltid slik man hadde forventet. Vi legger planer, drømmer, har lengsler og setter oss mål. Mye styres av dette. Uforutsette ting kan skje, planene innfris ikke. Drømmene knuses og livet kan oppleves meningsløst og tungt. Mange blir værende i det istykkerslåtte. Men hva med en nyorientering? Det er flott å møte mennesker som inviterer en til å legge hånden på det som er vanskelig i livet. Det kan være skremmende å være nær det som gjør vondt. Men enda mer krevende kan det bli om vi fornekter virkeligheten. Sigmund Danielsen

3 Skal skal ikke? I løpet av det drøye året jeg har vært regionleder i Østfold, har jeg møtt en del foreningsmedlemmer som har spurt meg til råds når det gjelder hva foreningen bør gjøre med sine bedehus. Bakgrunnen for slike spørsmål er at mange opplever det utfordrende å ivareta driften av bedehuset, både rent økonomisk og også vedlikeholdsmessig. Spørsmålet blir da ofte: Skal vi selge eller ikke? En sorgprosess Mange foreningsmedlemmer har hatt bedehuset som sitt åndelige hjem i alle år. Det var her de gikk på søndagsskole, yngres, ungdomsforening og etter hvert begynte i hovedforeningen og kanskje i musikklaget. På bedehuset har de opplevd vekkelse og vennesamfunnets betydning i sin hverdag. Gjennom et helt liv har man fått oppleve at Jesus har møtt mennesker til frelse og velsignelse gjennom forkynnelse, sang, bønn og vitnesbyrd. Da er det ikke vanskelig å forstå at det for mange er forbundet med sorg å komme til den konklusjonen at bedehuset skal selges. Kanskje må også foreningens virksomhet legges ned. Sorgen blir ikke lettere å bære når man erfarer at oppslutningen om virksomheten blir mindre og mindre, og på den måten får en opplevelse av at vi har mislykkes med vårt oppdrag. Jeg har hørt det har blitt sagt flere ganger at bedehusfolket er alt for glade i sine bygninger. Jeg tror ikke det er selve bygningene bedehusfolket er glade i, men derimot alle velsignelser man har opplevd gjennom virksomheten på bedehuset. Derfor har jeg stor forståelse og respekt for alle som opplever sorg når foreninger legges ned og bedehus selges. Erfaringer Det er selvfølgelig forskjellige erfaringer blant dem som har solgt sine bedehus, men her er noen av de tilbakemeldingene jeg har fått fra dem som har valgt å selge sine bedehus: ü Etter mange år med vurderinger frem og tilbake, opplever mange det faktisk som en lettelse når prosessen avsluttes i forbindelse med et salg. ü Noen ble ikke så mange som de trodde ved sammenslåing, og noen føler seg ensomme fordi de ikke finner inn i fellesskap som kan erstatte det de mistet. ü Foreninger som opprettholder sin virksomhet etter at bedehuset er solgt, bruker mer av innsamlede midler til kjernevirksomhet (misjon), enn de gjorde før. Dette har jo selvfølgelig sammenheng med at man slipper utgifter i forbindelse med forsikringer, strøm, kommunale avgifter og vedlikehold. ü Noen av foreningene har begynt med husmøter, og opplever at det har blitt en økt oppslutning om foreningen. (Kanskje fordi terskelen oppleves lavere inn til våre hjem enn våre bedehus). ü Noen foreninger har slått seg sammen med andre foreninger og opplever at det er godt å være så mange på møtene igjen. ü Noen sier: Det er godt å slippe ansvaret for driften av bedehuset, ikke minst når det gjelder dugnadsarbeidet. ü Flere av foreningene som har solgt sine bedehus har øremerket inntektene ved salget. Noen har gitt pengene til våre leirsteder, andre til Haugetun Folkehøyskole eller til misjonsprosjekter. Det oppleves meningsfullt at verdier man har lagt i bygninger kan bli frigjort til å nå Normisjons visjon om å nå Leder de unådde og gjøre dem til disipler. Veien videre Å beholde eller selge bedehus vil aldri være et mål i seg selv. Bygninger er bare midler i vår virksomhet. Om man skal selge eller opprettholde virksomheten på et bedehus handler i mye større grad om hva som er tjenlig for arbeidet, både strategisk og ut fra et forvalteransvar. For bedehus hvor det ukentlig samles mennesker til søndagsskole, barnekor, eldretreff og andre fellesskap, er det naturlig og strategisk å opprettholde driften. For andre bedehus vil det være mer nærliggende å stille følgende spørsmål: Trenger vi et stort bedehus når vi ikke er flere enn maks 10 personer på våre møter, og vi samles én gang i måneden? Er det riktig forvaltning av kollekter når over halvparten blir brukt til å drive bedehuset? Skal vi gå tilbake til husmøter, slik det var da vår bevegelse en gang ble startet? Skal, skal ikke? Svaret på disse og andre spørsmål vedrørende bedehusdriften vil som sagt variere fra forening til forening og fra bedehus til bedehus. Jeg har som regionleder ingen mål om å få sort belte i salg av bedehus, men hvis der er ønskelig fra foreningenes side, er jeg gjerne med på å tilrettelegge for en best mulig prosess mot et bevisst valg, enten det blir et ja eller nei på spørsmålet om bedehuset skal selges eller ikke. Med ønske om en god sommer! Jens Pedersen, regionleder 3

4 Nytt fra Aserbajdsjan - sakset fra Normisjons egne hjemmesider 4 Foreldre: Vi trenger faglig hjelp «Dette skal vi klare, bare vi kan få faglig hjelp,» sier foreldrene til barn med spesielle behov i Baku. En arbeidsgruppe på fem ble valgt for å fortsette arbeidet videre, sammen med NHE. Heyat Gulahmedova sto for undervisningen. Fra dem selv Torsdag den 8. mai inviterte NHE til møte for foreldre med barn som har spesielle behov. 24 foreldre møtte opp. 2/3 av barna har forskjellige former for autisme, noen Downs syndrom og andre fysiske funksjonshemninger og Celebral Parese. - Dette har jeg stor tro på, sier Annelis Holmedahl, programleder for NHEs barne- og ungdomsprogram, fordi dette er initiativ som kommer fra dem selv. Annelis er gjerne med funksjonshemmede barn, men på vippehusken ser hun ikke trygg ut. Positivt fokus Hensiken er å motivere og dyktiggjøre foreldrene til å ta seg av sine egne barn, selv om de har spesielle behov. I Aserbajdsjan har det vært tradisjon for å sende barna på institusjon når de hadde en eller annen funksjonshemning. Heyat Gulahmedova er barnepsykiater og ansatt i NHE. Hun har erfart hvor viktig det er å arbeide med foreldrene. Hun tenker tilbake på tiden da de bare så alle problemene og hvor vanskelig det var å ha funksjonshemmede barn. Nå har de et positivt fokus. Kompetansesenter Heyat og Annelis gjennomførte foreldremøtet. Etter at Heyat hadde en undervisningsdel, ble foreldrene delt inn i grupper og snakket om hvilke behov de hadde. - Iveren var stor, forteller Annelis. - En stund snakket alle i munnen på hverandre... De fleste var opptatt av at de trenger et kompetansesenter; et sted der barna kan bli diagnostisert på et tidligs mulig stadium og der foreldre og fagpersonell i fellesskap kan lage individuelle paner for trening og opplæring for det enkelte barn. Fagpersonell Det andre foreldrene samler seg om er behov for mer fagpersonell. Det er et Ganja International School fyller 5 år Mandag 12. mai fyller Ganja International School (GIS) 5 år. Så lenge er det siden de 6 første 5-åringene kom til første skoledag på ett av soverommene hjemme hos Simon & Priscilla Bartlett. I dag holder skolen til sammen med S&P Training (som skolen formelt er en del av) i egne lokaler, et toetasjers bygg sentralt plassert i Ganja Det var veldig fint å komme inn i eget bygg. Her er voluntør Reidun Aabrekk i full sving med klasse. Snøballen rullet GIS-snøballen har rullet fort siden det første møtet om en slik skole i februar Flere av utlendingene i Ganja gikk hver for seg med tanker om slike behov. Engelske familier hadde barn som snart var i skolealder, mens man fra norsk side hadde opplevd at to familier reiste hjem før kontrakten utløp på grunn av barnas skolegang. Og med en engelsk barneskolerektor, Caroline Nash-Smith, på vei ut til tjeneste i Ganja, ble det virkelig fortgang på planene. Tre måneder senere kunne skolen åpne dørene. skrikende behov. Mange leger og annet helsepersonell har skremmende liten kunnskap om funksjonshemninger og disse barnas spesielle behov. Det ble stor aktivitet i gruppene da de skulle kartlegge sine behov. Tre av mødrene i ivrig diskusjon. Lionspenger Lionsklubber i Vestfold har nettopp samlet inn kroner som skal fordeles over tre år. Disse pengene vil gjøre det mulig å realisere foreldrenes drømmer raskere enn vi hadde tenkt. - Skynd dere, sier en av foreldrene, nå er det snart skoleferie. Det er nok ikke realistisk å få til noe til skoleferien er slutt i år, - Det er godt de er utålmodige, sier Annelis, det er vi óg. Og de har tydelig tro på at de skal klare det, bare de får faglig hjelp. 50 elever og 20 ansatte I dag har skolen i overkant av 50 elever i alderen 3-10 år. Og nærmere 20 ansatte, inkludert administrasjon og utenlandske voluntører. De unge lærerne er utdannet innenfor den tradisjonelle pedagogikken som skolen ønsker å være et alternativ til, så skolens pedagogiske ledelse (først Caroline Nash-Smith, så Ragnhild Thori og i dag Shirley Weston) har brukt mye tid på å forme dem til de lærerne skolen ønsker å ha. Blant annet holdes det kurs for lærerne 4 uker i august hvert år. Egne lokaler Skolen flyttet i fjor inn i egne lokaler, etter å ha leid lokaler i en gammel musikk-skole i flere år. Men utfordringene er fortsatt store. Økonomien er langt fra slik man ønsker, og ble slett ikke noe bedre av at elevtallet gikk fra 90 til 40 på grunn av at fjorårets flytting ble forsinket. Elevtallet er nå på vei oppover igjen. Den største utfordringen er likevel å få den nødvendige lisensen fra utdanningsdepartement et for å kunne operere som en skole i Aserbajdsjan. 1. klasse.

5 Vi presenterer «Åpent fellesskap» «Åpent Fellesskap» er en selvstendig gruppe knyttet til Normisjon, med treff ca. annenhver onsdag på Helse- og velferdsenteret midt i Rakkestad. - Målsettingen er å være et felleskap som formidler kristne verdier til flere aldersgrupper og når nye. Vår visjon er at mennesker skal bli frelst, bli bevart i troen, og utrustet til tjeneste, forteller lederen Nils Skaarer til NorKontakt. Hele familien er engasjert i anderennet i parken Velhaven i Rakkestad. Gruppa har vært aktiv i mer enn 10 år og oppsto som et resultat av Alphaarbeid. - «Åpent Fellesskap» ble et tilbud til dem som hadde gått på Alpha og andre som ønsket en annen møteform og tenkning, fremholder lederen. Samlingene består av lovsang, undervisning, lek og verdiformidling til barna, og med bønn og kafé mot slutten av møtet. - Vi pleier å kjøpe inn pizza som vi spiser sammen med barna. Vi liker å ha høy sosial faktor. Barna er dels egen gruppe og dels sammen med de voksne i fellesskapet. - Vi ønsker å gi dem det beste - et levende eksempel på en levende Gud. I møtene har de sitt eget opplegg med litt undervisning og mye lek. Det er flere voksne som hjelper til med dette viktige arbeidet, men vi har også med oss noen unge medarbeidere, opplyser han. «Åpent Fellesskap» har en ledergruppe på fire personer: Marit Løhren Østby, Bjørg Haaby, Ingvar Seeland og Nils Skaarer. - I lederskapet er vi opptatt av at vi jobber og bygger i nettverk. Det betyr at de oppgavene som gjøres er like verdifulle og at alle bør delta med noe inn i fellesskapet. Skaarer forteller at «Åpent felleskap» sist år hadde til sammen 15 storsamlinger, som er navnet de bruker på sammenkomstene. På disse samlinger kommer det voksne og barn. - En av samlingene er lek og misjon i Velhaven. Da arrangerer vi anderenn. Velhaven er for øvrig en stor park som brukes både av unge og gamle, og er tilrettelagt for barn også med handikap. Vi hadde anderenn for andre gang nå i mai og det deltok 65 barn som stilte med hver sin and. Startkontingent var kr. 50 for en and. Inntektene for kjøp av and og salg av vafler gikk i sin helhet til Normisjons prosjekt for barn i Nepal. Det var skikkelig stemning og mange voksne også på dette rennet. Samtidig ble det arrangert tegnekonkurranse med fargekritt på hellene. På høsten er den første samlingen lek og grill i hagen på Skaarer i Degernes. I fjor hadde de besøk av sanggruppen Vocapella. - I hvert semester prøver vi å ha en samling som skal nå langt ut og som er annerledes. Vi har hatt besøk av den svenske forskeren Mats Molen som tok Hele 65 barn stilte til start og heiet fram sin and. opp temaet evolusjon kontra skapelse, hvor det kom mennesker fra hele Østfold. Sist høst var det stormøte med Svein Magne Pedersen. Dette møtet - som samlet over 300 personer - var i samarbeid med Pinsemenigheten Betania i Herredshuset. - Vi er medarrangør på Fellesmøter i Rakkestad hvert år og deltar på felles gudstjeneste straks etter nyttår med de andre kristne organisasjonene og menighetene. Han tilføyer: - Vi legger mye vekt på undervisning. Det siste året har vi hatt besøk av: Rune Dahl, Tonje Hauketo Stang, Bernt Christensen, Håkon Andersen, Keith Jentkins, Anvor Marit Løhren Østby forteller om misjonsprosjektet i Nepal. Glomsrud, Reidar Hillesund, Dag Stang, Gunnar Brudeli og Svein Magne Pedersen. Kommende høst får vi blant annet besøk av professor Oskar Skarsaune som skal ta for seg Bibelens tilblivelse. - Vi hadde en spørreundersøkelse blant de som går i fellesskapet for å kartlegge hvilke lystbetonte tjenester og ønsker de enkelte har. Slik kan flere få mulighet å komme inn i forskjellige tjenesteoppgaver. Han forteller at lederskapet ofte møtes til fellesskap, bønn og arbeid. Det oppleves meningsfullt. Vi ønsker å tilby husgrupper, en er kommet i gang, men vi ønsker oss flere. - Lovsangsteamet har en viktig rolle. De gir mye enten de er to eller fem personer. I hvert møte gjør de en flott innsats som løfter oss alle. Teknisk tjeneste er basis i formidling av lyd og tekster. - Vi sender ut invitasjon som brev ved hver semesterstart. Vi har annonse før hvert møte i lokalavisa. Sms sendes ut til 50 personer på møtedagen til dem som ønsker en slik påminning. Men vi vet og har sett at den personlige kontakten det beste PR-middelet. To av barna som tegner på hellene med fargekritt under sommeravslutningen. Tekst: Boe Johannes Hermansen Foto: Martin Østby 5

6 Et fellesskap som vokser av Marianne Kraft, sjelesørger/misjonskonsulent i Normisjon 6... består av mennesker som sprenger grenser Normisjon har ambisiøse mål. Vi vil nå de unådde og gjøre mennesker til disipler. Målsettingen har vi arvet fra vår tradisjon, og ikke minst er det genuine bibelske anliggender som vi satte på papiret når vi fusjonerte. Denne målsettingen har blitt holdt ganske høyt og blitt presentert som en visjon siden En visjon er pr. definisjon et fremtidsbilde som har tiltrekningskraft. Visjonen har altså noe felles med det å ha en drøm.. Det er en viktig drivkraft. Men det er også en fare å tro at det å ha en visjon eller snakke om visjonen automatisk hjelper oss til å nå den. Vi har en tendens til å la det bli med drømmen, og ordene. Vi har en tradisjon for å være tålmodig i forhold til å vente på resultatene. «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.» Det betyr ikke at vi bare skal ukritisk holde på med aktiviteter. Verset sier noe om systematikk og samordning i arbeidet. En visjon er lite forpliktende for oss, hvis ikke hver enkelt ser noen konsekvenser i eget liv. Vi tenker lett at ansvaret ligger alltid et annet sted. Gud har ikke fratatt oss ansvar for å tenke strategisk og kalle folk til både å plante og vanne, mens han tar selv ansvar for virkningen, veksten. Den postmoderne tid hjelper oss godt til å stille oss litt på siden og bli tilskuer, mer enn deltaker. Overlate det til de profesjonelle. Vi tenker lett at alt må være så tidsriktig for å fenge. Så setter vi igang med mange aktviteter. Dette er ikke nytt under solen. Matt 11,16-19 «Men denne slekt, hva skal jeg sammenligne den med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang sørgesanger, men dere ville ikke klage. For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: Han er besatt. Menneskesønnen kom; han både spiser og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!» Mennesker finner alltid en grunn til misnøye, hvis det er noe man ikke vil. Musikk, møteform, mat og metoder kan alltid diskuteres. Så lar vi oss lure til tro at løsningene ligger i de ytre forandringene. Menneskers hindringer for å ta imot Jesus sitter likevel dypere enn valg av metoder og virkemidler, derfor er det viktigste av alt at vi har åndskraft og troverdighet. At Jesus som er sannheten og livet får gjøre de nødvendige endringene i våre liv, slik at lyset hans kan skinne fritt. Vekkelsen må begynne med Guds folk, har det vært sagt. Og det er vel fortsatt like sant. Men vekkelsen kan ha andre virkemidler i vår tid. Vår tid skriker etter fokusering og fordypning. Vi finner stadig på nye metoder, og ulike bølger går over kristenheten i måter å organisere arbeidet på. Dette har ført mye godt med seg, også i Normisjon. Vi gjør mange viktige grep for å kunne møte de behov som vår tid er preget av. Det krever mot og endringsvilje. Vi er spent på hvilke virkninger vi vil se f.eks av det nye vekst-nettverket som nå skal startes for å hjelpe de mange veletablerte foreningene til å komme på offensiven. Slik vi ser det har skjedd i de mange forsamlingene som allerede har vært knyttet sammen i et nettverk i flere år og har høstet erfaringer fra hverandre. Mange av oss har blitt foret med kurs, forkynnelse og undervisning i årevis. Men bare i liten grad har det kommet nye inn på grunn av vår kunnskap. Vi vet at det ikke er kunnskap eller metode det kommer an på, men menneskene, oss selv. Hvem er vi? Er vi mennesker som lever nært til eget liv, slik at vi kan tåle andres? Eller bidrar vi selv til overfladiskhet ved å ikke arbeide med oss selv på et dypere plan, slik at vi kan modnes. Har vi stagnert som mennesker og står frem som redde, kjedelige og blodfattige? Hvem vi er og hvordan vårt fellesskap er har en dyp sammenheng. Livsnærhet er et viktig stikkord, både i forkynnelse og all annen aktivitet. Og like viktig som det er åndskraft som en dimensjon i alt vi gjør. Det kommer ikke til oss bare fordi vi kommer sammen, det følger med oss som kommer sammen. Det må bringes inn gjennom våre liv og vi må velge et fokus. Sette Jesus i sentrum. Kristus er ikke forutsigbar. Derfor handler det om å være lydhør og lydig for det Han vil og ikke bare gå i vante spor. Fortellingen om Peters fiskefangst kan gi oss gjenkjennelse. I årevis hadde de fisket. Det var deres fag. Når Jesus blander seg inn og kommer med et idiotisk forslag kunne de ha argumentert godt imot ham. Men isteden gjorde de som Han sa. Joh 21,5-7: «Dere har vel ikke noe fisk, barn?» sa Jesus til dem. «Nei,» svarte de. «Kast noten ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk,» sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp, så mye fisk hadde de fått. Da sa den disippelen som Jesus hadde kjær, til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg - den hadde han tatt av seg - og kastet seg i sjøen.» Peter, fagmannen valgte en annen løsning enn diskusjon når han skjønte at han hadde med Jesus å gjøre. Han oppførte seg som et barn. Kastet seg ut på de favner, uten redningsvest. Vi kan si mye om Peter og mye om denne handlingen, men i denne omgang sier vi bare at troen på at Jesus var nær, var oppstanden, gav han frimodighet til å gjøre det meste. forts. neste side

7 Hva hadde skjedd med denne mannen? Peter hadde nylig erfart sitt eget mørke, han hadde sviktet, feiget og bannet. Så hadde han nylig sett lyset. Han hadde fått en personlig hilsen fra Jesus etter oppstandelsen som gav han en helt ny styrke. Han hadde hørt mange taler av Jesus og lært mye. Han hadde vært vitne til under og erfart store ting med ham, men hans nye kjennskap til seg selv og hans troserfaring hadde gitt han en ny frimodighet. Tilgivelsen og nåden hadde forandret han, fra å være den svingende og svikefulle til å bli klippen som Jesus ville bygge sin kirke på. Hvorfor ble akkurat han klippen? Sannsynligvis fordi han var blitt klar over sin avhengighet av Guds nåde, ikke som en tillært trossetning, men som en erfart sannhet. Å erkjenne denne avhengigheten modnet Peter. Troen hans var prøvet i mørke. 1 Kor 1,18: «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» Marianne Kraft (Del II kommer i neste nummer) Nasjonaldagsfeiringer.... i Rakkestad Anne Ca. Degnes ledet nasjonalfesten med stø hånd. Blant de mange steder i Østfold hvor det arrangeres 17. maifester i Normisjonsregi, finner vi Misjonshuset i Rakkestad. I år var det Boe Johannes Hermansen som var hovedtaler. Han prekte over ordet fra profeten Jeremia: «Land, land, land, hør Herrens Rakkestad mannskor - under sin dirigent Bjørn ord.» Steinar Finnestad - bidro med fin sang. Rakkestad mannskor Ved pianoet: Bodil Broen Degnes. sang og Bjørn Steinar Finnestad og Bodil Broen Degnes bidro med musikk. Anne Ca. Degnes var festleder. Tradisjonen tro ble pølser og is servert festdeltagerne. Nærmere 50 personer deltok i festen. 7 Fra kjøkkenet ble det servert pølser, is, kaffe og saft, fra venstre Asbjørn Degnes, Bjørn Steinar Finnestad, Marit Finnestad og Bjørg Nakkim. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Bjørn Steinar Finnestad og Bodil Broen Degnes spilte fint sammen... og på Tomb Tomb vgs. i samarbeid med Normisjonsforeningene i Råde arrangerte sin årlige 17. mai fest i skolens gymnastikksal. I år var Gunnar Prestegård hovedtaler, mens ekteparet Tove Omvik og Hans Olav Aune bidro med sang. Det ble vist video fra Aserbajdsjan. Lapskaus, kaffe og kaker sto på menyen. 130 personer deltok på den koselige festen, som ble ledet av skolens rektor, Astrid Langmoen Olsen. - Bildet viser fra venstre: Tove Omvik Aune, Gunnar Prestegård, Astrid Langmoen Olsen og Hans Olav Aune. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

8 Damenes aften Fredag 7. mars hadde ca. 90 pyntede damer funnet veien til et festpyntet Kirketun i Degernes for å hygge seg sammen på Damenes aften. Damekoret Viva Voice åpnet kvelden med vakker og variert sang. Fylkesmann Anne Enger fortalte historier fra sitt lange politiske liv, på godt og vondt. Det er en kvinne som virkelig har fått oppleve medgang og motgang. - Jeg har hatt så mange vintre i meg, men i dag er det bare sommer. Jeg har gode hjelpere, «der oppe» og her nede. Vi kvinner har så store muligheter hvis vi bare tør og vil, oppmuntret hun. Eva Heller leste mange koselige og morsomme dikt, og det var en lang pause med sodd, bløtkake og masse koselig prat, før utlodning. Anne Ca. Degnes avsluttet med kveldstanker, om to utrolige kvinneskjebner fra Bibelen. Vi ser fram til en ny Damenes aften, neste år. Tekst: Ranveig Graff Viva Voice sang under festaften. Foto: Randi Sandklev Bibelkurs i Onsøy Flere bilder på regionens hjemmeside. 8 Høsten 08 blir det arrangert sju kurskvelder på Kjærre Misjonshus. Det er Gunnar Navestad (bildet) som underviser disse kveldene, og kurset hovedtema er «Framtid og håp.» Undervisningen legger vekt på formidling av bibelstoff og hva dette betyr for vår tro og vårt håp som mennesker i dag, Kursplan: 09.09: «Vårt forhold til GT» og «Guds skaperverk og skapertanke». Om livets mening og mål : «Noe gikk galt». Om hva syndefallet og urhistorien har lært oss : «Kall og utvelgelse». Tekster spesielt om Abraham og Moses : «På paktens grunn». Om Guds pakter med sitt folk : «Guds folk er et folk av prester». Om liv og tjeneste i den gamle pakts Israel : «Profetene og deres budskap» : «En ny konge skal komme». Om Messiasprofetiene i GT. Undervisningen begynner kl og strekker seg over to skoletimer pr. kveld. Det legges opp som en kombinasjon av bibeltime, samtale, spørsmål og svar. Det blir også en god pause med bevertning mellom «timene». Det er påmelding ved frammøte. Kurset er gratis, men det blir tatt opp kollekt hver kurskveld til dekning av utgiftene. Det er et ønske om at en følger hele kurset, men alle er også velkomne til enkelt-temaer. Deltakerne bør ha med seg Bibel og notatsaker. Kurset arrangeres av foreningene på Mossik, Skontorp og Kjærre. Velkommen til landsdelskonferanse for det nye vekstnettverket Bli med på landsdelskonferansen oktober på Fossheim leirsted i Høland. Hvorfor være i et nettverk? Normisjon har gjort gode erfaringer gjennom å knytte forsamlinger sammen i et nettverk. Her kan man lære av hverandre, utveksle erfaringer og idéer, tenke strategisk sammen og inspirere hverandre. Nå ønsker vi å bruke denne modellen til å knytte en del av våre foreninger sammen. Slik kan vi i større grad kan dra nytte av hverandre, ikke minst for å få hjelp til å se og komme ut av gamle og kanskje lite hensiktsmessige spor, slik at vi ikke bare vedlikeholder arbeidet, men vokser. Program ligger på Normisjons nettside. Skjærgårdssang i Langesund 8. august Vi har gleden av å invitere til sommerens nye festivalsatsning mot et voksent publikum, der allsang og det kristne fellesskapet vil stå i fokus. Festivalen arrangeres i sommerbyen Langesund som ligger ute ved kysten utenfor Skien/Porsgrunn. En by som er viden kjent for sin internasjonale Shantyfestival og ikke minst de kjente sommerkonsertene på Wrightegaarden. Denne gangen er det evangeliske sanger som står på programmet. Artister fra Norge, Sverige og USA vil lede oss i kjente og kjære sanger fra kirke og bedehus. Vi tror på formidling av evangeliet gjennom sang og musikk og ønsker deg hjertelig velkommen til Langesund For mer opplysninger, se eller eller be om program ved henvendelse til regionkontoret.

9 Arrangementer i Region Østfold 07.06: Loppemarked, Sjøglimt : Tenleir, Sauevika : klasseleir, Sjøglimt 21.06: Låvebasar, Langsbakken, Degernes : klasseleir, Sjøglimt : klasseleir, Sauevika : klasseleir, Sauevika : Familieleir I, Sauevika : Minileir, Sauevika : Familieleir II, Sauevika : klasseleir, Sjøglimt : Mannsleir, Sauevika : Kvinneleir, Sauevika : Tenleir, Sjøglimt 25.09: Leirlederfest, Sjøglimt : Høstleir, klasse, Sjøglimt 18.10: Misjonscup, Sarpsborg 01.11: Damenes dag, Sjøglimt 01.11: Mannsfest, Sjøglimt 01.11: Misjonsmesse for Halden-området 15.11: Misjonsmesse for Sarpsborg-området 29.11: Misjonsmesse for Indre Østfold, på Mysen : Adventsleir klasse, Sjøglimt Nærmere opplysninger og påmelding: Normisjon, Region Østfold, St. Mariegt. 99, Boks 269, 1702 Sarpsborg tlf /fax , e-post: Mer om arrangementene på: Velkommen til Kvinneleir på Sauevika august Du inviteres til en flott helg på Sauevika for kvinner i alle aldre. Vi er så heldige å få besøk av Marianne Kraft, som arbeider som misjonskonsulent på Normisjons hovedkontor. Vi hygger oss sammen i godt selskap, med mye sang, god mat og storslagen natur. Komiteen vil legge til rette for at alle skal få en fin opplevelse. Velkommen! Pris for hele leiren: kr Påmelding innen mandag 11. august til Normisjon, region Østfold Alle påmeldte får et detaljert program ca. én uke før leiren. Vi gleder oss til å se deg på kvinneleiren! Hilsen kvinneleirkomiteen: Henriette og Alvhild Anette Besøk Museet Hauges Minde Det ligger i Rolvsøy, ved rv. 109, på vestsiden av Glomma. Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesvei 39 Tel: / mobil Besøksmuligheter i perioden 1/5-1/9 om formiddagen, ellers etter avtale. Mannsleir - igjen! Arrangementer Felles bønn Indre Østfold 2008 Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, Frikirken, Misjonsforb., Frie Ev. Forsamling, Metodistkirken, Frelsesarmeen, Kraftverket, Friends, kristne.no Mand. 7. juli: kl.19.00: Salem, Misj.samb. Slitu Mandag 4. aug.: kl.19.00: Misjonshuset Skiptvet Mandag 1. sept.: kl.19.00: Betania, Mysen Mandag 6. okt.: kl.19.00: Betania, Rakkestad Mandag 3. nov.: kl.19.00: Misjonskirken, Askim Mand. 1. des.: kl.19.00: Metodistkirken, Mysen Velkommen fra alle menigheter. Velkommen til Mannsleir på Sauevika august For første gang på flere år inviteres det igjen til mannsleir på Sauevika. Her blir det sentral og god forkynnelse av Anfin Skaaheim, tidligere generalsekretær i Normisjon. Det blir fotball og fisketurer. Det er satt av rikelig med tid til den gode praten, og sulte kommer vi garantert heller ikke til å bli! Komiteen vil legge til rette for at alle skal få et flott opplevelse og ønsker gamle og unge «kællær» velkommen til noen uforglemmelige augustdager på Norges flotteste leirsted! Pris for hele leiren: kr Påmelding innen mandag 4. august til Normisjon, region Østfold Alle påmeldte får et detaljert program ca. én uke før leiren. Vi gleder oss til å se deg på mannsleiren! Hilsen mannsleirkomiteen: Brynjar, Kjell Halvard og Jens Sommer på Hvaler Arrangør er Fellesskap.no et nettverk for etablering, oppfølging og utrustning av nye fellesskap for generasjonen 23+. Et sted for avslapping og åndelig påfyll med bølgeskvulp, grilling, rekefest på brygga og sosialt fellesskap. Langweekend for deg som vil møte gamle og nye venner i et godt miljø, og som ønsker inspirasjon til å ta fatt på et nytt semester. Single og gifte mellom 23 og 35 år er velkommen. Det er ikke mulighet for å ta med barn. Brosjyre kan lastes ned fra våre hjemmesider, eller be om program ved henvendelse til regionkontoret. Bibelkurs i regi av Haugetun folkehøyskole Sted: Greåker Frikirke! Onsdag 17.sept. kl ved Anfin Skaaheim Onsdag 15.okt. kl ved Egil Sjaastad Onsdag 19.nov. kl ved Kai Ørebech Onsdag 10.des. kl ved Anfin Skaaheim Påmelding til Haugetun tlf

10 Acta-siden 10 Årsmøte i Acta region Østfold Svaret i aksjon. Acta barn og unge i Normisjon holdt sitt årsmøte i Rakkestad Misjonshus fredag 18. april. Koret Svaret fra Askim sang av hjertens lyst! De er et kor med 25 unge, med stor sangglede. Morten Dahle Andersen holdt en andakt ut fra temaet: «Finnes Gud?». Det ble vist film fra Torill Bredeg (fra venstre) og Anne Kari Bjørling overrekker gave til de som år ut av Acta-styret Ellen Hagen, Ole Martin Kynningsrud, Caroline Aamoth og Christoffer Bjørnstad. sommerleirene Her fikk vi se hvor flott vi har det på leir. Den nye Acta-lederen i Østfold, Ole Martin Rudstaden, ble presentert. Han gleder seg til å starte opp. Avtroppende Acta-leder Mona Lande gav ham noen gode ord på veien. Ny og gammel Acta-leder. Ole Martin Kynningsrud ble takket som styreleder. Han fikk en hammer med innskriften: «Bygge Guds rike». Under valgene ble Hartvig Einar Velund, for tiden bosatt på Ås, valgt til ny Acta-leder. Nye styremedlemmer ble: Arnfinn Hagen, Sarpsborg og Anne Kirsti Ulseth, Halden. Varamedlemmer ble Ruth- Helene Kilen, Rokke, Jon Magne Weum, Skjeberg og Marthe Strand, Halden/Oslo. Følgende gikk ut av styret: Christoffer Bjørnstad, Halden, Caroline Aamoth, Rakkestad, Ellen Hagen, Sarpsborg og Morten Dahle Andersen holdt andakt. Marthe Strand, Halden/Oslo. Marthe stilte altså til gjenvalg. Tekst: Anne Kari Bjørling Foto: Martin Østby Hartvig Velund - ny styreleder i Acta (til høyre) sammen med Jon Magne Veum. Mysen barnegospel 30 år Det var en fryd å være med på jubileumskonserten til Mysen barnegospel, i Festiviteten lørdag 26. april. Glade barn sang av full hals om Frelseren og vennen Jesus Kristus. Dansegruppa hyllet Jesus gjennom bevegelser og rytme. Det var kjempeflott. Tenk at Mysen barnegospel har holdt på i 30 år! Det står det respekt av. Koret teller nå 60 medlemmer. I anledning jubileet hadde alle i koret nye LOVED t- skjorter med korets egen logo på ryggen. Det var bursdagsgave til dem selv. Vi i Acta gratulerer! Her pakkes det opp en bursdagsgave fra Acta. Det er et Tekst og foto: Martin Østby medlemskort for jubileumsåret. Torill Bredeg holdt andakt og hilste fra Acta.

11 Inspirerende regionårsmøte i Normisjon Et oversiktsbilde av deler av forsamlingen. Årsmøtet i Normisjon region Østfold, ble holdt i Normisjonshuset, Askim lørdag 19. april. Møtet startet med frisk sang av Askim Soul Children, tale av misjonskonsulent Marianne Kraft og presentasjon av ny Acta-leder i regionen, Ole Martin Rudstaden. Venera og Sergey Antonov fra udinfolket i Aserbajdsjan gav oppmuntrende glimt fra den albansk-udinske kirken i landet. Fra venstre: Tore Rønningen og Olav Pedersen (dirigenter), Vera Heines og Sverre Fjeldberg (referenter). Nei til kjønnsnøytral ekteskapslov Årsmøtet i Normisjon region Østfold vil - i anledning regjeringens forslag til kjønnsnøytral ekteskapslov - uttale: Norge står ved en skjebnesvanger korsvei. Ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom mann og kvinne, og er en samfunnsbærende institusjon som alle sivilisasjoner er avhengig av. Dersom enkjønnet samliv ved lov blir likestilt med ekteskapet mellom mann og kvinne, innebærer det en kultur-revolusjon av historiske dimensjoner. Da vil en innføre en forståelse av ekteskapet som Under forhandlingsmøtet ble årsmelding og regnskap enstemmig godkjent av de 79 stemmeberettigede. Region Østfold har et omfattende arbeid med vel 100 foreninger på voksensektoren, og 60 enheter på barne- og ungdomssiden. Regionen driver leirstedene Sauevika, Misjonssenteret og Sjøglimt, samt Haugetun folkehøyskole. I tillegg er regionen engasjert i Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land. Regnskapet for med unntak av Haugetun som er egen regnskapsenhet - ble lagt fram av regionleder Jens Pedersen. Det viste en inntekt på vel kr. 9,2 millioner, med et driftsresultat på minus 277 tusen. Men med ekstraordinære inntekter ble regnskapet gjort opp med et overskudd på 1,2 millioner kroner. Styreleder Jan Holone, Rygge ble gjenvalgt for to nye år. Etter Tore Jan Holone ble enstemmig gjenvalgt som styreleder. Bjørnstad, Tune og Berit Kristoffersen, Råde - som gikk ut av regionstyret etter endt periode - ble Jan Fredriksen, Askim og Jorid Slettevold, Kråkerøy valgt. Varamedlemmer ble Kari Kvernhusengen Undeland, Mysen, Asbjørn Degnes, Rakkestad, og Sigmund Larsen, Sponvika. Gjenstående styremedlemmer er: Runo Lilleaasen, Rødenes, Irene Pinaas, Borge, Sverre Fjeldberg, Hannestad og Annvor Greibesland, Askim. De ansattes representant er Boe Johannes Hermansen. Årsmøtet vedtok en enstemmig uttalelse mot regjeringens forslag til kjønnsnøytral ekteskapslov. Vedtaket står nederst på denne siden. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Flere bilder fra årsmøtet kan du finne på regionens hjemmesider. gjør det til noe fundamentalt annet enn det hittil har vært. Å kalle både enkjønnet og tokjønnet samliv for «ekteskap» og å regulere dem i samme lov, er en med realitetene som verken norske barn, voksne eller samfunnet er tjent med. Å fjerne kjønnsbestemmelsen kan gjøre det vanskelig å nekte andre samlivsformer å bli sidestilt med ekteskapet. Dette er ikke et spørsmål om diskriminering, toleranse og likeverd. Menneskeverdet er uavhengig av seksuell orientering. Å sidestille heterofilt ekteskap med andre samlivsformer er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen. (Enstemmig vedtatt). 11

12 Haugetun folkehøyskole 12 Iron Man Challenge for Haugetuns tøffeste En konkurranse for de tøffeste av de tøffe var opplegget rektor Per Morten Wiig, miljøarbeider Tore André Haraldseid og stipendiat Gunnar Sønstebø sto bak. Atten elever meldte seg på, og seksten stilte til start klokken fjorten søndag 13. april. Deltakerne ble delt inn i lag, så det var snakk om samarbeid for å lykkes, men til slutt skulle det kåres individuelle vinnere både i jente- og gutteklassen. Før de ble kjørt til startstedet, måtte lagene hente telt som de skulle bære med seg. Så fulgte en ettermiddag og kveld ute i terrenget med vandring fra oppgave til oppgave, og det ble mye bæring og løfting etter hvert. For å Skoleavslutning og personaltur Torsdag 8. mai var siste Haugetun-dag for årets kull. Kvelden før hadde skolen den interne avslutningen med middag for elever og personale, mens det torsdag var samling i gymsalen for elever og hentende foreldre. Rektor Per Morten Wiig ledet det hele, og bildene på storskjerm og ikke minst et par elevproduserte sanger fortalte om et opphold med mange opplevelser, vennskap og glede over å ha gått på Haugetun. Tirsdag 13. mai var Haugetun-personalet på tur til Bøensætre i Aremark. Mange kjenner denne husmannsplassen fra TV-serien Farmen, og mentor Hans Kristian Buer dukket også opp og tok seg av gjestene fra Haugetun. Etter litt gruppearbeid og en helt klart bedre lunsj var det lagt opp til en lagkonkurranse i beste Farmen-stil. Øksekasting, staurbæring og kanopadling med selvlagede årer var noe av det lagene fikk prøve seg på. Da kursen ble satt mot folkehøyskolen, var alle, i beste folkeskolestil, enige om at det hadde vært en Haugetun-personalet samlet på tur til Aremark. helt super dag! e-post: fhs.no Konto for renoveringsprosjekt: tlf unngå minuspoeng måtte deltakerne fortære både metemark og maur, og ikke alle var like komfortable med å slakte ei høne, ribbe den og sørge for at den ble tilberedt. Et par elever brøt i løpet av natta. Mandag morgen kom deltakerne padlende mot Haugetun og bar kanoene fra Visterflo opp til skolen. Inne i matsalen kunne de skue utover frokostbordet, men også motta følgende beskjed: «Dere har nå to valg. Enten kan dere nyte frokosten og slappe av, men da er også konkurransen over. De som ønsker å fortsette, går ut i skolegården og avventer nærmere informasjon.» Totalt var det fire deltakere som brøt konkurransen, mens tolv fullførte og var ferdig ca klokka tolv mandag formiddag. De hadde virkelig vært gjennom ei Fra konkurransen Ironman Challenge der vi ser Mads Kristensen (Stavanger) og Dag Ragnar Heggem (Oppdal) fra vinnerlaget, blått lag, i tautekning. skikkelig hardøkt, og det kunne man også se både på ganglag og ansiktsuttrykk. Noen så fryktelig trøtte ut, men at det var et vellykket tiltak, er det ingen tvil om. Trøkk og kvalitet på Glenghuset Fra Sang, Scene, Studio sin konsert på Glenghuset i Sarpsborg. Solistene på bildet er Jorunn Undheim fra Bryne og Marit Fiskerud fra Eidskog. Sang Scene Studio-elevene hadde sin avslutningskonsert på Glenghuset i Sarpsborg onsdag 30. april. I salen satt elever og personale fra skolen og en del andre, og på scenen fremsto en sanggjeng i storform. Lærerne Leif og Berit vekslet på pianistjobben, og i tillegg besto kompet av m usikere utenfra på gitar, bassgitar og trommer. På repertoaret sto kjente og litt mindre kjente gospellåter. Det var fullt trøkk fra første sang, og publikum fikk mange bevis på at SSS ikke bare er et godt kor. Den ene solisten etter den andre var i aksjon, og nivået var utrolig bra. At musikerne bidro med sine solopartier, gjorde bare opplevelsen og inntrykket enda bedre. Kvelden ble et høydepunkt og et solid punktum for en klasse som har gitt og sikkert også hatt mange gode sangopplevelser i løpet av månedene på Haugetun.

13 Dobbelt 100 års jubileum i Lande bedehus Lande Musikklag sang under festen, første rekke fra venstre: Inger Johanne Johansen, Magna Skår og Aslaug Eng. Andre rekke: Gerd og Sverre Hellbru. Ved pianoet lederen av musikken: Rakel Wesstad. Gerd Hellbru leste prolog for musikklaget og Anne Karen Svensen 100 årsmeldingen for misjonsforeningen (se egen sak). Musikklaget sang flere friske sanger under ledelse av Rakel Wesstad og forsamlingen sang felles jubileumssang for «musikken» og misjonsforeningen.bevertningen besto av hjemmelagde snitter og kaker. Fra Sarpsborg Arbeiderblad fikk jubilantene SA-kake og fra baker Paulsen vanket det også gratulasjonskake. En fin fest - som gav ny giv til å stå på videre i arbeidet! Tekst: Anne Karen Svensen/Boe Johannes Hermansen. Foto: Jens Pedersen Både Lande Normisjon og Lande Musikkforening feiret sitt 100 årsjubileum søndag 9. mars med stor fest i et nydelig pyntet Lande bedehus. Levende lys, flagg og blomster i ulike farger var med å gi en flott ramme om festen for de om lag 80 deltagerne. Gerd Hellbru ønsket velkommen og ledet festen på en fin måte. Regionleder Jens Pedersen holdt festtalen - om gleden. Både over å være et Guds barn og være med i misjonsarbeidet. Det var en rekke hilsener og gratulasjoner, fra blant annet Tune menighet, Bjørnstad forsamling, Anne Karen Svensen leste 100- årsmeldingen for Lande Normisjon. Bethania Normisjon, Hannestad og Greåker Normisjon og Melleby Normisjon. Et festpyntet Lande bedehus var en fin ramme for jubileumsfesten årsberetning for Lande Normisjon «Noen troende på Lande savnet og ønsket seg en indremisjonsforening.» Daværende prost Bang ivret også for en slik forening. 8. mars 1908 ble det holdt møte i forpakterboligen til Tune prestegård og Lande Indremisjon ble en realitet. Gustav Børstad ble formann, Anthon Sandersen nestformann og Albert Olsen kasserer. Det var også to talere tilstede: Theodor Olsen og Hans Radet. Møtene ble den første tiden holdt i hjemmene og fra 1925 i et klasserom i Lande skole, som ble leid for kr. 65 pr. år. 12. august 1934 sto bedehuset ferdig. Huskomiteen besto av: Gustav Børstad, Jakob Dahle, prost Bang og Oskar Bjørnland. Olav Amundsen sto for kalkylen og gjorde byggearbeidet. Ved innvielsesfesten deltok blant annet Johan M. Wisløff, prost Krogh, Kristian Kjølberg og Johannes Førrisdahl. Den dagen ble det gitt et flott maleri om Jesus og Peter, fra Edvard Lande til minne om hans far, som var en av grunnleggerne av foreningen. Maleriet har i alle år dominert frontveggen, med unntak av den tiden tyskerne beslagla bedehuset og maleriet ble gjemt bak tre og plater. På bedehuset har Indremisjonen, nå Normisjon, hatt søndagsmøter, søndagsskole, yngres, musikkøvelse, barneforening, minigruppe, ytremisjonsforening og diakonitreff. Noen år har også musikkforeningen arrangert nyttårsfeiring. I dag har Lande Normisjon møter annenhver søndag, formiddagstreff og hyggeaften en gang pr. måned. For knapt 10 år siden var det også ungdomskafé her. Musikkforeningen står fortsatt på og er til glede og inspirasjon. Av formenn i Lande Indremisjon/Normisjon nevner vi: Gustav Børstad, Oskar Bjørnland, Johs. Borgås, Hans Åserød, Jens Thorstensen, Johan Løkkevik, Ragnvald Olsen Rød, Øyvind Grønn, Thorbjørn Kolshus, Harald Sivertsen og Erling Michalsen. Etter sistnevnte sluttet har det vært et arbeidsstyre. Nevnes spesielt må også Eimar Mørk, som hadde yngres i mange år og fylte peisestua med barn, og Helene Larsen i kvinneforeningen, Eva Nåheim som sekretær og Karin Thon og Gerd Hellbru i søndagsskole, minigruppe og musikkforeningen. Peder Lunde, som i tillegg til styremedlem, gjorde mye praktisk arbeid ved huset. Esther Helgesen avløste Reidar Eng som kasserer, i dag har Gunnar Dobbe vervet. Sistnevnte er også å regne som vaktmester på bedehuset og sammen med sin kone Gjertrud er de bindeledd til regionkontoret og innkaller til styremøter. På kjøkkenet har det vært en rekke trofaste arbeidere, blant annet: Bjørg Lunde, Aslaug Eng Borgny Marthinsen, Solveig Ellefsen og Ellen Mørk. Sistnevnte hadde ansvar for hyggeaften inntil hun døde sist høst. I musikkforeningen er Rakel Wesstad leder siden Håkon Hellberg med trekkspillet forlot oss for mange år siden. I jubileumsåret består styret av: Gjertrud og Gunnar Dobbe, Aslaug Eng, Borgny Marthinsen, Gerd Hellbru, Magna Skår, Eimar Mørk og Anne Karen Svensen.

14 Telefoner og adresser NORMISJON REGION ØSTFOLD LEIRSTEDENE: 14 Regionkontoret St. Mariegt. 99, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg e-post: Tlf , fax: Kontortid: Mand.-torsd. kl Bankgiro: Hjemmeside: Regionstyreformann: Jan Holone, Nedre Vestlia 9, 1580 Rygge tlf , e-post: Regionleder: Jens Pedersen Onsøyveien 71, 1614 Fredrikstad tlf e-post: Undervisningsleder: Gunnar Navestad, tlf , mobil e-post: Administrasjonssekretær: Vera Heines, tlf (dir), (priv), mobil e-post: Misjonskonsulent: Boe Johannes Hermansen, tlf (dir), (priv), mobil e-post: ACTA-leder: Ole Martin Rudstaden tlf (dir), mobil , e-post: Formann for ACTA: Ole-Martin Kynningsrud, Skaare Skog, Rokke, 1763 Halden tlf e-post: Barne- og ungdomsarbeider: Lin Katrin S. Mørken (permisjon fra ), tlf (dir), mobil e-post: Barne- og ungdomsarbeider (vikar): Anne Kari Bjørling, tlf (dir), mobil , privat: , e-post: Familie- og misjonsarbeider: Torill Bredeg, tlf (dir) (priv), mobil e-post: Prosjektarbeider: Anne Lise Dahle, tlf (priv), mobil e-post: Ettåring: Martin Østby, tlf (dir), mobil e-post: SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , fax , mobil e-post: Fung. husholdsbestyrer: Jane Fosser tlf , mobil e-post: Bestyrer/vaktmester: Svend Fosser tlf , mobil , e-post: SAUEVIKA og MISJONSSENTERET Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf (dir), (priv), mobil e-post: SAUEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: Postadresse: Havna, Spjærøy, 1684 Vesterøy Vaktmester: Arnfinn Hagen, mobil MISJONSSENTERET Velund, 1892 Degernes, tlf Vaktmester: Erling Dehnes, tlf , mobil HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE Solivn. 64,1667 Rolvsøy tlf , fax e-post: Internett: Kontortid: mand.-fred. kl Bankgiro: Rektor: Per Morten Wiig NorKontakt Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Jens Pedersen Redaktør: Boe Johannes Hermansen Bladet utkommer med 5 nummer i året og sendes gratis til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som er interessert i å motta bladet. Opplag: 2350 Ettertrykk tillatt med kildeangivelse. Grafisk utforming/forsidefoto: janh Trykk: Nr1 Arktrykk AS, Mysen Innleveringsfrist til neste nr.: Solivn. 64, 1667 Rolvsøy Tlf HAUGETUN CATERING AS Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter - koldtbord - kaker og varmretter Haugetun Folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, særlig i skolens ferier. For leie ring tlf Sjøglimt Catering Sjøglimt Catering tilbyr god hjemmelaget mat av beste kvalitet ØSTLANDSKALKUN KLEKKING AV KALKUNKYLLING ØIVIND J SLETTEVOLD Mat til minnesamvær, selskapeligheter etc. Cateringen leverer - i Indre Østfold - alt av kald mat. Ta kontakt med Sjøglimt, tlf , eller husmor tlf / Ledig stilling Vaktmester og leilighet i Missingmyra bedehus, Råde blir ledig i sommer. Interesserte kan kontakte Jorunn H. Hermansen, Hovland, 1640 Råde, tlf.: / eller på mail: Var det ikkje du? Det lune hjørnet - Eg var for nokre år sidan ny prest i bygda på sjukeheimen. Gamle Leif kjem meg i møte; rank og rak i ryggen, sin høge alder til trass. Øvste «etasje» var ikkje kvar dag like klar, men denne dagen var eit unntak: Eg helsa på Leif, og sa som så: «Du er jammen sprek som ein konfirmant, du Leif!» «Ja, det er eg,» sa Leif, «var det ikkje du som konfirmerte meg?» Fra Tid for å le. 333 lattermilde preste- og predikanthistorier fra virkeligheten. Torbjørn Greipsland (red.) Lunde Forlag 2000.

15 Smått og stort Personalnytt Sauevika Trine Møllerop Allum (41) er ansatt som husholdsbestyrer (100 %) på Sauevika leirsted i perioden 1/5 31/ Fra og med 2009 ansettes hun i perioden 1/4 31/10. Rachid Fattari (44) er ansatt som kokk (70 %) på Sauevika leirsted og husholdsbestyrer (30 %) på Misjonssenteret i perioden 1/5 31/ Fra og med 1/11 jobber han på timebasis som bestyrer på Misjonssenteret. Fra og med 2009 ansettes han i perioden 1/4 31/10 på Sauevika/Misjonssenteret igjen. Ida Kristin Halvorsen (54) er ansatt som kjøkkenhjelp (50 %) på Sauevika leirsted i perioden 1/5 31/ Regionkontoret Yngvar Marthinsen (62) er ansatt som regnskapsfører (timebasis) fra og med 1. mai. Dette er en nyopprettet stilling fordi Normisjons hovedkontor ikke lenger har kapasitet til å føre regionens regnskap. En slik løsning er til det beste for regionkontoret, både ut fra økonomiske og administrative hensyn. Vi ønsker alle nyansatte velkomne og ber om Guds velsignelse over deres tjeneste. Sjøglimt Svend Fosser, som tok over som bestyrer etter Runar Kasbo i fjor sommer, går tilbake til sin jobb som vaktmester på Marker skole fra og med 1. august. Vi takker for den innsatsen som Svend har lagt ned på Sjøglimt det siste året og ønsker han Guds velsignelse for fremtiden. Jane Fosser ønsker å få redusert sin stilling som husholdsbestyrer til 50 %. I skrivende stund jobbes det derfor med å få personalkabalen til å gå opp på husholdsbestyrerfronten på Sjøglimt. Jens Pedersen Døde i troen på Jesus: Ottar Nilsen, Fredrikstad Hjørdis Søgård Andersen, Rygge Egil Johan Gunnesen, Gressvik Erling Michalsen, Lande Guds fred med deres minne! Takk! Berit Kristoffersen i Råde fylte 60 år 27. januar. Dagen ble feiret med stor fest på Sauevika i april. I stedet for gave til seg selv, ønsket jubilanten at Sauevika og misjonsarbeidet i Okhaldhunga i Nepal ble tilgodesett. Det innbragte kr til hvert av prosjektene. Hjertelig takk! Jubilanter: 24.04: Erli Vister Hansen, Gressvik 80 år 05.05: Peder Lunde, Lande 80 år 05.05: Signe Heie, Torp 80 år 09.05: Egil Paulsen, Skontorp 60 år 13.05: Aslaug og Marie Iversby, Fredrikstad/Sarpsborg 75 år 23.05: Edith Solgaard, Fredrikstad 90 år 02.06: Astrid Lund, Østre Råde 80 år 11.06: Johs. Mangersnes, Engelsviken 80 år 04.08: Nils Næss, Rolvsøy 90 år Gratulerer! NorKontakt tar gjerne i mot melding om flere som fyller år! 15 Rundreise og Løvhyttefest i Israel oktober Løvhyttefesten er en av Israels største og festligste høytider. I år feires denne festen i midten av oktober. Si-reiser - kristenfolkets egen turoperatør - ønsker deg velkommen til fest i «landet der det skjedde». Dette året starter turen i Tiberias ved Genesaretsjøen. Etter et kort opphold i Galilea, går turen til Jerusalem. Her skal vi besøke alle de kjente bibelske stedene. Vi skal også være med i Jerusalemsmarsjen. 13. oktober deltar vi i ørkenfesten i Ein Gedi ved Dødehavet. De siste dagene av turen bor vi på et deilig hotell ved Middelhavet. Turteam: Åge Hunnestad og Boe Johannes Hermansen Turpris: kr , enkeltromstillegg: kr Turprisen inkluderer: Flyturen Norge-Israel t/r Bussrundturen i Israel og inngangspenger i samsvar med turprogrammet. Overnatting på tre- eller firestjerners hotell med frokost og middag hver dag. Reiseledertjeneste fra norsk turteam og skandinavisktalende lokalguide. Tips til lokalguide. Ikke inkludert: Reiseforsikring, tisps til sjåfør og hotellbetjening, Ørkenfesten og Jerusalemsmarsjen. Nærmere opplysninger: Åge Hunnestad (tlf /mobil ) eller Boe Johannes Hermansen (tlf /mobil ). eller til SI-reiser: tlf , fax Postboks 7844 Spjelkavik, 6022 Ålesund mail:

16 Loppemarked på Sjøglimt leirsted B-Blad Returadresse: Normisjon region Østfold Boks 269, 1702 Sarpsborg Loppemarked på Sjøglimt leirsted lørdag 07. juni fra kl Auksjon kl Lopper og auksjonsgjenstander ønskes. Likeledes dugnadsmedhjelpere til gjennomføringen! Ta kontakt med Sjøglimt tlf / , eller Lars Kaasa tlf Vel møtt! Låvebasar på Langsbakken, Degernes lørdag 21. juni Loddsalget begynner kl Hovedbord, kakebord, barnebord og bøttelotteri. Møte ca. kl med etterfølgende bevertning. Andakt av Jul-Lars Kvernhusengen. Sang av Kornsjøteamet Ta med stol. Salg av brus Veien til Langsbakken blir merket fra Rv 22 og Rv 111 Inntekten går til Normisjons Misjonssenter, Degernes Alle er hjertelig velkommen! Arr.: Misjonssenterets råd feriestengt Regionkontoret er stengt i ukene og pga ferieavvikling. Henvendelse om leirene bes rettet direkte til leirstedene. Ledige stillinger Sjøglimt søker etter personer som kan gå inn i følgende stillinger: Bestyrer/vaktmester i 100 % stilling. Husholdsbestyrer i inntil 100 % stilling. Søknadsfrist: Fredag 13. juni. For mer informasjon, gå inn på vår hjemmeside: eller kontakt regionleder Jens Pedersen, tlf I hvert nummer av NorKontakt vil du finne takke- og bønneemner. Spalten redigeres av Boe Johannes Hermansen. Gi gjerne beskjed om takke- og bønneemner som vi kan ta med i kommende nummer av bladet. La oss takke og be V Takk for frelse, forsoning og fred i Jesus Kristus. Be om at budskapet om Kristus må forkynnes klart og tydelig, til frelse og fornyelse. V Be for alle som lider for Jesu skyld, både her i landet og i andre land. V Be om at regjeringens forslag til ny ekteskapslov - som skal opp i Stortinget 11. juni - avvises. V Be om fornyelse og vekst i arbeidet lokalt, i regionen, i resten av landet, og i våre samarbeidsland. Be om troskap og tillit til Guds ord. V Be for arbeidet som gjøres for å samle de bibeltro på bakgrunn av den vanskelige kirkelige situasjon. V Be for Jens Pedersen og de andre ansatte i regionen med familier. Takk og be for den nye Acta-lederen Ole Martin Rudstaden, som starter 1. juni. V Be for regionstyret og Acta-styret - om visdom i tjenesten. V Takk for den store trofastheten mange viser i foreningsarbeidet i Normisjon. V Be om at Gud kaller og utruster ledere og forkynnere. Be også om flere nye misjonærer fra Østfold. V Be for Nepalprosjektet «Øst møter Øst» - for Nepal og dets innbyggere, for kirken og evangeliseringen i landet. Be spesielt for misjonær Alice K. Holmens tjeneste. V Be for Kambodsja som nytt samarbeidsland for Normisjon. V Be for økonomien i region Østfold, og om en rett forvaltning, for den enkelte av oss og i misjonen. V Be for forberedelse og gjennomføring av sommerens leirer og stevner. V Be for de lokale barne- og ungdomslederne i ACTA - om en god sommerferie og om mot til å gå på en ny høst. V Be om et stort og godt elevkull ved Haugetun og for de ansatte ved skolen. V Be for planene videre for Haugetun når det gjelder bygging/rehabellitering. V Takk og be for de nyansatte ved leirstedene og for de behov vi fortsatt har for flere medarbeidere.

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer