Tema: NKF På vei i godt oppkjørte spor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: NKF På vei i godt oppkjørte spor"

Transkript

1 Nr årgang Tema: NKF På vei i godt oppkjørte spor Kurs for skolesekretærer Side 4-9 «Større dugleik i tenesta» Side Folkehøgskoleelver mest fornøyd Side NKF på nett:

2 andakt Odd Arild Netland Sekretær folkehøgskolerådet innhold Gratis! Hver natt får jeg en e-post som jeg åpner om morgenen på min mobil. Meldingen avsluttes med at det er Gratis. Gode tilbud finnes overalt, kanskje spesielt på internett og som tilbud i en e-post. Mange av tilbudene havner automatisk i søppelkassen, men noe kommer fram med meldingen possible spam. Jeg blir litt skeptisk når jeg får tilbud om noe som er for godt til å være sant. Som oftest er det ikke sant. Det er ikke mye som er gratis her i livet. Vi er oppdradd til å yte for å få noe og gaver krever gjengaver. Men mine regelmessige gaver i innboksen, dagens bibelord, er gratis! Ja, det er ikke bare dagens bibelord på e-post fra Det Norske Bibelselskapet som er gratis - hele Bibelens budskap er GRATIS. Gaven trenger ingen annen gjenytelse utover det at den tas i mot. Forsidefoto: Forsidefoto: Dette nummeret av Kristen Folkehøgskole har temaet: Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Vi kan vel i dag si at vi er "På vei i godt oppkjørte spor." FOTO: ARILD BØE Andakt Redaksjonelt Kurs for skolesekretærer Jula, er den så kul a? NKF - Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Lokal tillitsvalgt - valgt på tillit NKF-handboka Arbeidsveiledningsgruppa Faglig påfyll og møte med kolegaer Større dugleik i tenesta Om NKFs rolle i forhandlingbildet Organisasjonskart Det er fantastisk å få starte dagen med Guds ord til meg. Guds gave til meg blir synlig gjennom hans ord. Julen betyr at den store Gaven fra Gud til menneskene er kommet og er midt i blant oss. I det lille barnet er Gud blitt menneske. Sann Gud og sant menneske. Jesus er hans navn. Jesus betyr Gud frelser og dette er gaven: Gud frelser! Jesus vokser opp og vi møter ham gjennom evangeliene. Guds gave er synlig til stede på jorden og når fullbyrdelsen gjennom påskens budskap om død og oppstandelse. Uten jul ingen påske. Uten påske ingen jul. Uten jul og påske ingen gave fra Gud til meg. Gratis og bare av nåde! Ta i mot og velsignet jul! Den kristne folkehøgskolen - et menningsbærende prosjekt Hvorfor er landsmøte viktig? Medlemsfordeler Internasjonalt utvalg Innspill og utspill Nytt fra NKF Folkehøgskoleelever mest fornøyd Stor respons på åpen dag på Jeløy Plukk og mixx Kalenderen Bildeglimt Kristen Folkehøgskole Utgitt av Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Informasjonskontor for kristen folkehøgskole Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse: Øvre Vollgt. 13, 2.etg, 0158 Oslo Telefon: e-post: NKF på nettet: Utgivelse: 8 nr. i året Redaksjonsråd JORUNN TVEIT, Danvik HILDE MARIA ESPELID, Sunnmøre RAGNHILD REINSBERG, Hedmarktoppen MARIT ASHEIM, IKF Grafisk formgiver/trykkeri MacPrint, 1764 Halden Tvedestrand Boktrykkeri Abonnement Informasjonskontor for kristen folkehøgskole Bladpenger kr 150,- Annonser Bankgiro: Helside: kr 5000,- Halvside: kr 2700,- Kvartside: kr 1500,- Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) EDGAR FREDRIKSEN, Høgtun (leder) HILDE MARIA ESPELID, Sunnmøre REIDUN BORØY, Viken ØRNULF MATHISEN, Danvik ODD ERLING HUNNES, Sunnfjord Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) KJELL KONSTALI, Solborg (leder) ANNE APESLAND, Grenland JAN INGE WIIG-ANDERSEN, Nordhordland SVEIN HARSTEN, Rønningen EDGAR FREDRIKSEN, HØGTUN (leder NKF) Sekretariat TOR GRØNVIK daglig leder, MARIT ASHEIM informasjonskonsulent/journalist, JOHAN SMIT økonomikonsulent, ARVID KOPPERDAL organisasjonskonsulent, HILDE HAUGEN administrasjonssekretær, ODD HADDAL pedagogisk konsulent, METTE RØSTUM informasjonsrådgiver, VEGARD HOLM prosjektleder UKT, ARILD BØE, redaktør, NKF-medlemskap gjør en forskjell! redaksjonelt NKF er en medlemsbasert idéorganisasjon for den kristne folkehøgskolebevegelsen og en fagorganisasjon for ansatte på skolene. Er du og jeg interessert i at de kristne folkehøgskolene fortsatt skal gi unge mennesker muligheten til et annerledes år med vekt på allmenndanning, personlighetsutvikling og folkeopplysning basert på et kristent livssyn og menneskesyn, må vi være med på NKFlaget! Det finnes ingen annen organisasjon som jobber spesielt for videreføring av den kristne folkehøgskolebevegelsen og for de ansatte på skolene våre. Nok en gang er det viktig å minne om Nils Arne Eggens Rosenborg-filosofi. Ett av elementene i den er dette: Vi må utvikle et lagspill der rollene gjensidig utfyller hverandre i et felles samhandlingsmønster. Anvendt på folkehøgskolebevegelsen betyr dette at vi må stå sammen i folkehøgskolelandskapet. Hver skole må se seg selv både som en egen enhet med egen profil og egne tradisjoner, men samtidig som en del av et folkehøgskolefellesskap der vi både kan lære av hverandre og dele erfaringer. Og dessuten: Utad i samfunnet, overfor det politiske miljø og i møte med ulike institusjoner står vi sterkere når vi står sammen! NKF ønsker å bidra til samarbeid, erfaringsdeling og å være et talerør i samfunnet for den kristne folkehøgskolebevegelsen. NKFs hovedoppgaver kan beskrives slik: «å styrkja og forma ut den kristne folkehøgskolerørsla..» ( 1 i NKFs vedtekter) gjennom skolepolitisk arbeid å styrke folkehøgskolen som skoleslag og skaffe folkehøgskolene gode økonomiske rammevilkår å forhandle fram gode og rettvise lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene å gi medlemmene hjelp og støtte i den enkeltes arbeidssituasjon både gjennom lokallagene på skolene og ved NKFs sekretariat sentralt å øke kompetansen for ansatte på skolene gjennom arbeidet i skoleutviklingsutvalget, pedagogiske prosjekt og ulike kurs for blant annet nyansatte og ulike stillingsgrupper Skal NKF kunne fortsette å gjøre en god jobb på alle disse områdene, må vi ha medlemmer. Medlemskontingenten er rett og slett hovedforutsetningen for at jobben kan gjøres. Derfor er ditt medlemskap både viktig og nødvendig! Men vi må få med oss flere, også de som nyter godt av NKFs arbeid uten selv å bidra. Lykke til! ARVID KOPPERDAL Organisasjonskonsulent NKF på nett: KRISTENfolkehøgskole - nr 8 SIDE 2 SIDE 3

3 KURS FOR SKOLESEKRETÆRER Kurs for skolesekretærer Vi fant tonen med en gang Hvert tredje år arrangeres kurs for skolesekretærer. NKF har de siste årene lagt flere av sine kurs til Sanner hotell på Gran, Hadeland. Årets kurs ble avviklet i begynnelsen av november og hadde over 20 deltagere, noe organisasjonskonsulent Arvid Kopperdal var meget godt fornøyd med. TEKST/FOTO: ARILD BØE Redaktør Kristen Folkehøgskole I første rekke, fra venstre: Grethe A. Monge, Jeløy, Joveig; S. Ertzgaard, Solborg; Kjersti Foss, Rødde; Else Skaalbones, Stavern; Solveig Øyna, FHS Sørlandet; Lilly Ulseth, Hurdal Verk; Gudrun Gunderhuset, Valdres; Solveig Rognstad, Øytun; Bodil Muren Voldsund, Sunnmøre. I andre rekke, frå venstre: Bente Søgnen Blindheim, Borgund; Laila Norevik, Sunnfjord; Synnøve Naas, Molde; Reidun Borøy, Viken; Kirsten L. Hegland, Risøy; Geir Jovall Sønes, Hedmarktoppen; Åse Modal, Lundheim; Anita Gjerstad, Nordhordland; Gunn Andersen, Haugetun; Elbjørg Røsberg, Grenland; Jorunn Eikenes, Nordfjord; Gunnhild Mosli, Folkehøgskolen 69 grader nord. G odt fornøyd var også deltagerne både med temaer, gjennomføring og ikke minst møtet med andre skolesekretærer. Kurset startet med en programpost om arkivering som viste seg å være ganske krevende hvis man skulle følge reglene for det offentlige, ifølge arkivar ved fylkesarkivet i Oppland, Kirsti O. Sletten. Derfor var det flere som etterlyste et system som var egnet for folkehøgskolene. Mye av dette ble avklart da Leon Haugsbø siste dagen orienterte om hvordan utnytte mulighetene i NAVI-systemet. Dette er et system som er tilpasset folkehøgskolen og som alle bruker. Nyttig var også informasjonen fra Statens Lånekasse ved Curt Nyeggen. Her satt spørsmålene løst og de fleste følte at dette var midt i deres hverdag og trengte hjelp og veiledning særlig der spesielle tilfeller dukker opp. Andre temaer på kurset var en samtale om å være skolesekretær er å jobbe i et serviceyrke og lønn og arbeidsvilkår for skolesektretærer. Med Hadeland Glassverk i nærheten var en utflukt dit et populært innslag. Et slikt kurs må ha matnyttige, interessante og inspirerende temaer, men uten samtalen med kollegaer blir det likevel litt mangelfullt. Alle de vi,, Kurset bør være minst annenhvert år. spurte svarte at en av de viktigste grunnene for å reise på kurs var å treffe kollegaer fra andre skoler. Kurset var over tre dager, noe alle syntes var passe. Og høsten er en god tid å dra på kurs. Men å vente tre år til neste gang synes de er lenge. Derfor bør kurset være minst annenhvert år, særlig på grunn av at de er alene på skolen om sin jobb. Det er ingen kollegaer å drøfte vanskelige saker med. Som en begynnelse har de hatt kontakt via egen «skolesekretærfacebookside» etter kurset. - Så heretter blir det enklere for oss å holde kontakt og kunne drøfte ting som dukker opp. Takk for inspirerende dager på Sanner - kollegaer! sier Gudrun Gunderhuset på Valdres folkheøgskule. Anita Gjerstad, Nordhordland; Bodil Muren Voldsund, Sunnmøre og Else Skaalbones, Stavern folkehøyskole Fredtun. Lun og god atmosfære ved langbordet på Sanner Hotell. Gruppesamtale: Fra venstre: Joveig S. Ertzgaard, Solborg; Gunnhild Mosli, Folkehøgskolen 69 grader nord; Åse Modal, Lundheim; Kjersti Foss, Rødde. KRISTENfolkehøgskole - nr 8 SIDE 4 SIDE 5

4 KURS FOR SKOLESEKRETÆRER Fire av deltagerne har blitt stilt noen spørsmål om arbeidet som skolesekretær Hva består arbeidet hovedsakelig av? Solveig: Administrasjon, sentralbord, post/e-post, samarbeid med rektor og inspektør, forarbeid til regnskapsarbeidet, veiledning av stipendiater, medarbeidersamtaler med IKV-ansatte. Åse: Sentralbord, svare på e-post, søknadsbehandling, elevstipend, lage liste og føre fravær morgensamling, permisjoner, referater og hjelpe elevene. Gudrun: Mitt arbeid består hovedsakelig av daglige kontoroppgaver som å motta og besvare alle henvendelser som kommer til skolen via e-post og telefoner, spesielt mange forespørsler i søknadsperioden, registrere og følge opp søknader, produsere informasjonsskriv og ellers forefallende kontorarbeid. Arbeidsoppgavene varierer gjennom skoleåret. Lilly: Telefon/post/skolens e-post, alt i Navi, elevregnskap, fakturering elev og eksternt, bilag/regnskapsføring, søknader/ elevinntak, arkivering, kontakt med lånekassen, internathusgruppe, kontakt med elevene. Hvorfor reiste du på kurset? Solveig: Møte andre kontoransatte. Få nye impulser og lære noe nytt. Åse: Hørtes interessant ut med arkivering, stipendordningen og for å dele erfaringer med andre skolesekretærer. Gudrun: Jeg reiste på kurset på grunn av temaene og ikke minst å få møte kollegaer fra de andre folkehøgskolene rundt i Norge. Lilly: Har lenge kjent på behovet for å snakke med "de andre" skolesekretærene, dele erfaring. Opplever at ikke mange er med på landsmøte. Hva fikk du mest utbytte av? Solveig: Stort utbytte av både det faglige og det sosiale og å få en pause i hverdagen. Åse: Synes det var greit å høre om arkivering, selv om det ikke er de helt samme reglene for folkehøgskolene. Gudrun: Gruppearbeidet! Temaene som skulle diskuteres medførte at vi fikk et godt innblikk i gruppens arbeidsoppgaver, tenkemåter og hvordan ting gjøres rundt om. Resultatet av det var at jeg fikk nye ideer, og ikke minst at jeg og fikk bekreftelser på ting vi på vår skole gjør bra. Ble kjente med hverandre. Temaene på kurset var matnyttig. Lilly: Nesten alt vi gjorde på Sanner var meningsfylt, til og med noe av arkivdelen. Lånekassen, Navi, NKF var veldig bra, men samtalen oss imellom, det vi delte med hverandre var veldig viktig, det kunne vi hatt mer tid til. Hvordan var møtet med kollegaer på andre skoler? Solveig: Veldig hyggelig å treffe gamle kjente, samt stifte bekjentskap med nye kollegaer. Åse: Det var helt topp! Viktig å dele erfaringer! Gudrun: Møtet mellom oss kollegaer var utrolig bra! Vi fant tonen med en gang og skravla gikk. Vi har hatt kontakt via vår egen «skolesekretær-facebookside» etter kurset. Heretter blir det enklere for oss å holde kontakt og kunne drøfte ting som dukker opp. Lilly: Veldig, veldig bra. Jeg opplevde at vi var på samme frekvens fra vi møttes. Vi spurte hverandre om råd, erfaringer, alle delte vi det vi kunne av våre kunnskaper. Var det temaer du ønsket skulle bli tatt opp som ikke ble nevnt på dette kurset? Solveig: Når vi er så nær søsterkirkene på Gran hadde jeg ønsket en omvisning samt en kveldsandakt der. Åse: Nei, jeg synes vi var innom det meste, og jeg er svært godt fornøyd med kurset. Gudrun: Nyheter i NAVI kan gjerne legges inn i kurset sammen med utnyttelse av NAVI-systemet. Praktisk idemyldring rundt bruk og utnyttelse av dataverktøyet. Informasjon/samtaler om krav til konkrete arbeidsoppgaver, som rapportering. Telefonkultur vi har mange «tidstyver» i form av telefonselgere. God tid til erfaringsdeling i grupper er bra.temaene på dette kurset, er alltid aktuelle. Viktig at temaene er konkrete og aktuelle, noe vi opplevde det ikke ble med arkivaren fra fylkesarkivet. Flott at NKF tok utfordringen i forbindelse med spørsmålet om felles praksis og regler for arkivering. Vi venter spent på rådene som kommer! Lilly: Akkurat nå var det dette løftet jeg trengte. Solveig Rognstad, Øytun folkehøgskole. Åse Modal, Lundheim folkehøgskole. Gudrun Gunderhuset, Valdres folkehøgskule Kjersti Foss, Rødde og Lilly Ulseth, Hurdal Verk har funnet den gode tonen. KRISTENfolkehøgskole - nr 8 SIDE 6 SIDE 7

5 Jula, er den så kul a? Juledikt: Mer enn en rimelig bra julefeiring! Gleder du deg til jul eller gruer du deg til jul? Jula er som et stort forstørrelsesglass. De glade blir gladere, det vonde blir vondere og de ensomme blir mer ensomme. Julen er full av følelser. Lengsel, smerte, glede, angst. Ingen tid på året eier en slik nerve, en slik stemning, slike tradisjoner, slike forventninger. Men har vi egentlig tid til å oppleve julen eller ser vi bare alt rundtomkring og oppdager egentlig ingenting? J TEKST: HANS PETTER NORDAHL Solborg folkehøgskole eg skulle egentlig ønske at det begynte å snø til jul. Ikke bare fordi jeg er glad i å gå på ski, men fordi alt blir så stille og vakkert med nysnø som daler ned. (Burde kanskje valgt et annet bosted enn Stavanger) Dekket av snø, virker alt så utrolig uskyldig og rent. Og den stille snøen blir en kjempekontrast til den travle førjulstida som jeg har inntrykk av kommer tidligere og tidligere for hvert år. For mange uker før jul, løper folk hit og dit, på kryss og tvers for å grafse til seg de flotteste skinkestekene og for å tømme hyllene i butikkene for bakevarer og ikke minst drikkevarer. Ungene hyler og skriker, innpakket i varme bobledresser og iført for store fargesprakende hodeplagg. Foreldrene svetter og hysjer på de små mens de travelt drar plastkortet hundrevis av ganger gjennom den grå upersonlige kortterminalen som jeg kaller for "sluket". Dekket av snø, virker alt så utrolig uskyldig og rent. Når folk har løpt beina av seg og er så å si ferdige med julehandelen, så setter de seg ned og klager over hvor forferdelig dyrt og meningsløst alt er, selv om de har brukt et par tusen kroner for en liten duppedings som irriterer grenseløst omgivelsene rundt, nemlig en helt ny mobiltelefon med litt mer stæsj enn den forrige, eller de har handlet ting som barna egentlig hadde fem av fra før av, men som har blitt stua bort på loftet og glemt fordi den samme tingen ikke er plassert i vårt behagelige synsfelt. Når den store forventningsfulle dagen kommer og alle er tilsynelatende FOTO: ARILD BØE overfladiske glade, så koser de seg med all den dyre maten og gavene de har løpt rundt og slitt seg ut for. Gaver ja, det blir liksom en form for byttehandel det, man kjøper for penger og får igjen for penger. Og det meste av det vi kjøper og får er egentlig ting vi ikke trenger. Men for all del, det er kjekt å gi gaver og særlig til de som viser takknemlighet for gaven. Den største gleden er å gjøre andre glad, synger vi i en barnesang! Jeg savner egentlig den jula jeg vokste opp med som barn. En jul uten altfor mye dilldall og stormannsgalskap. En jul der jeg fikk være med Det er kaldt for tida, rim på bakken og rim på trærne og jeg skal lage et juledikt på rim. Men hva er det som rimer i jula uten overfylte frysere med pinnekjøtt og ribbe, er det folk som går fra julebord til julebord for masse mat og drikke å gribbe? Hva er det så med denne jula, på denne store, lille verdenskula? Er det fulle handlekorger fra Rimi eller juleoppskrifter fra Brimi? Eller stå i kø å vime, time etter time for nesten å besvime? Varme tennes og lys brennes, men alikevel er vi kalde innenfor det tykke skallet. Skulle ønske jula var lett, uten så mye tankespinn og fett. Jula blir fort bare stress, enda vi hvert år sier: Think less - think less! Vi tenker stort og flott, ikke stall og krybbe, men slott! Vi kjenner på trykket, jula må være vellykket! Men hvor er Jesusbarnet i krybben, ingenting rimer på krybben! Er det fordi krybben blir glemt når budskapet blir så godt gjemt. For hvor skal Jesus få plass i familiens julepalass? Vi tenker; Neste år skal det bli bedre - da skal vi Kong Jesus mere hedre. Da skal Jesus få mer plass i hjemmet og vi skal prøve å fornemme at neste jul skal det bli mindre stress og vi skal gi mer plass til Jesus Men dette rimer jo ikke; stress og Jesus. Stress og Jesus går ikke i lag, det er jo et stort bedrag! Så hvor er Jesus denne jula, har han gjemt seg nede på bula? For hvor vil egentlig Jesus feire jul, på Solborg Folk High School eller ved en swimming-pool? Kanskje på et varmt sted hvor det det steamer eller på et kaldt sted hvor det rimer? Nei, Jesus er der ditt hjerte er og det er du som må få han der. Den Hellige Ånd er som internett, rett og slett Tilgjengelig, overalt - hele døgnet og alt er betalt Du må bare klikke deg inn og la Jesus få sjansen til å forandre ditt sinn. La Jesus bli din største gave i alt dette julekave! Men hvor skal jeg hoppe av karusellen og se lys i enden av tunnelen? Må jeg bli en radikal og ri på esel uten sal? Nei, det handler om å få øye på din neste og ditt ego korsfeste. Da tror jeg jula begynner å rime når du stopper opp i alt vime, og du lar tankene få ro og lar andre i hjertet ditt få bo. Lykke til med mer enn en rimelig bra julefeiring min mor på kjøkkenet å bake alle syv slaga med julebakst eller være med far i snekkerboden for å lage julegaver. En julaften en virkelig så frem i mot og gledet seg til for kanskje fikk man det man hadde ønsket seg et halvt år i forveien, kanskje en ny rattkjelke eller et par ski. Gaver som ble satt ekstra stor pris på. I dag får gjerne våre barn det de trenger når de trenger det og julaften gjør overfloden komplett. Er det da så rart at mange ikke setter pris på gaven du så iherdig har tråkket rundt en kald førjulsdag i timesvis for å kjøpe? Jaja, verden går videre og årstidene like så, men jula skal vel være noe spesielt? Det er kanskje på tide at vi setter oss ned og tenker etter hva som egentlig betyr noe for oss; kosen med familien, gleden av å få være sammen med dem som står oss nær, snøen som lyser opp en ellers så kald og mørk årstid, og sist, men ikke minst, julens egentlige budskap om at en Frelser er oss født. Kan du egentlig tenke deg en større kontrast til det enkle, lille barnet født i en fattigslig liten stall og til dagens materialistiske julefeiring? Men la oss glede oss til jul, kjenne på stemningen og lukten av nystekt ribbe og la lukten av tente lys få slippe inn i neseborene så hjernen får signalet om at det virkelig lar seg gjøre å feire jul uten alt dilldall og nymotens greier! God jul! KRISTENfolkehøgskole - nr 8 SIDE 8 SIDE 9

6 Tema: NKF Snart 100 år - men fremdeles livskraftig NKF - Noregs Kristelege Folkehøgskolelag TEKST/FOTO: ARILD BØE Redaktør Kristen Folkehøgskole Dette nummeret av Kristen Folkehøgskole vil ha NKF som tema. Det er ikke fordi NKF (Noregs Kristelege Folkehøgskolelag) 2014 kan feire 100 år. Andre vil ta seg av det. Det er viktig å styrke organisasjonen. Ansatte kommer og går, så det er et fortløpende behov for å gjøre kjent fra NKF står for og arbeider med. L ikevel kan man ikke unnlate å nevne at Ungdomsskulelærarlaget, som det først het, ble stiftet på Danvik i Så det er mange kvinner og menn som har båret fram dette skoleslaget i bønn, i tro, i forsakelse, i håp, i kjærlighet til unge mennesker og på Jesu løfte: Se, jeg er med dere alle dager til verdens ende. Riktignok skulle det gå 21 år fra den første kristne folkehøgskolen så dagens lys (Sagavoll 1893) til de ble mange nok og sterke nok til å danne en lærerorganisasjon. I 1914 var det 13 skoler. Hallvor Fottland på Framnes var lagets første formann. Siden den tid har det vært 26 formenn, eller ledere som det nå heter. ".. styrkja og forma ut..." "Føremålet for Noregs Kristeleg Styret i NKF: Fra venstre: Ørnulf Mathisen, Danvik; Hilde Maria Espelid, Sunnmøre; Odd Erling Hunnes, Sunnfjord; Reidun Borøy, Viken; Edgar Fredriksen, Høgtun (leder). FOTO: ARILD BØE Folkehøgskolelag (NKF) er å styrkja og forma ut den kristne folkehøgskolerørsla med forankring i evangelisk kristen vedkjenning. På landsmøtet på Haugetun i sommer var dette et av spørsmålene som deltagerne fikk ved en "bli-kjentrunde" første ettermiddagen. Jeg er ikke sikker på hvor mange som kunne denne paragrafen, men det var heller få. Denne burde alle medlemmer kunne, synes jeg. Lokallag, distriktslag, årsmøte "Årsmøtet er høgste styringsorgan i NKF" heter det i vedtektene. Årsmøtet velger leder og styremedlemmer. NKF-medlemmene ved ein skole utgjer eit lokallag av NKF. Lokallaga i eit distrikt kan skipe distriktslag. Dette kan ta opp saker som har særleg interesse for medlemmene og skolane i distriktet." Styret i NKF Styret i NKF består for dette skoleåret av Edgar Fredriksen, Høgtun, leder; Reidun Borøy, Viken; Hilde Maria Espelid; Ørnulf Mathisen, Danvik; Odd Erling Hunnes, Sunnfjord. Som regel har styret møter to ganger i semesteret og behandler rundt saker i året. Nedenfor er listet opp sakliste for første høstmøte i år, og som en kan forstå er det mange allsidige saker en skal drøfte. SAK 44/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mai 2012 SAK 45/12 Konstituering SAK 46/12 Referatsaker SAK 47/12 Styrets arbeid og møteplan SAK 48/12 Visjoner og hovedpunkter i arbeidet SAK 49/12 Evaluering av landsmøtet 2012 på Haugetun folkehøyskole SAK 50/12 Planlegging for landsmøtet på Molde folkehøgskole 28. til 31. mai 2013 SAK 51/12 Deltakelse fra NKF på distriktsmøtene SAK 52/12 Oppnevning av medlemmer til nemnder, råd og utvalg. SAK 53/12 Medlemsutviklingen i NKF SAK 54/12 IKV-medlemmene SAK 55/12 Skoleutviklingsarbeidet i 2012 og 2013 SAK 56/12 Prosjektet Ungdom, kultur, tro SAK 57/12 Engasjement av Leon Haugsbø arbeidsåret SAK 58/12 Jubileumskomité NKF 100 år SAK 59/12 Lokale lønnsforhandlinger i sekretariatet høsten 2012 SAK 60/12 Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen SAK 61/12 Rektorseksjonen i NKF SAK 63/12 Nordisk folkehøgskoleråds vårkonferanse april 2013 Sekretariatet I 1968 startet organisasjonen et beskjedent informasjonskontor i Oslo da Petter Koberg tjenestegjorde noen timer hver uke og med litt kontorsekretærhjelp i tre år framover. Siden ble det opprettet en halv stilling som informasjonsleder og etterhvert tilsatt kontorsekretær i hel stilling. I en periode var dette eneste stillingen ved kontoret før Fridtjof Fredriksen ble engasjert som landssekretær i full stilling men på årsbasis. Kontoret fikk navnet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF). Dette skulle være skolenes kontor og stå for et sentralt styrt informasjonsarbeid med oppsøkende virksomhet, kampanjer, utbredelse av informasjonsmateriell, kurs og kontakt med media. Fra 1980 ble Arne Husan tilsatt som leder av kontoret som nå betjente IKF og NKF. I perioden som kom ble sekretariatfunksjonen utvidet gradvis og består i dag av 9 medarbeider i ulike stillingsstørrelser med tjenester både for IKF og for NKF. I dag er Tor Grønvik er daglig leder for begge kontorene. Ansatte i IKF-/NKF-sekretariatet TOR GRØNVIK, daglig leder NKF og IKF, Arbeidsoppgaver: Skolepolitiske spørsmål, mediekontakt og profilering av de kristne folkehøgskolene, samordne og lede organisasjonen, saksforberedelse for styrene i NKF og IKF. HILDE ANITA HAUGEN, administrasjonsekretær NKF og IKF Arbeidsoppgaver: Resepsjon/sentralbord/informasjon, bistå regnskapsansvarlig, medlemsregister, web-ansvarlig. ODD HADDAL, pedagogisk konsulent Arbeidsoppgaver: Pedagogisk utviklingsarbeid, organisere/lede kurs for det pedagoger, sekretær for skoleutviklingsutvalget, prosjektleder for utviklingsarbeid i regi av NKF, holde foredrag på kursdager. ARILD BØE, redaktør Arbeidsoppgaver: Redaktør for NKFs medlemsorgan Kristen Folkehøgskole. METTE RØSTUM, informasjonsrådgiver IKF Arbeidsoppgaver: Planlegging og gjennomføring av informasjonsarbeid, ansvar for kurs/opplæring for informasjonsansvarlige, informasjonsrådgivning til skolene, samfunns- og mediekontakt. MARIT ASHEIM, journalist/informasjonskonsulent IKF Arbeidsoppgaver: Samfunns- og mediekontakt, kontakt mellom eierorganisasjonene og folkehøgskolene. JOHAN SMIT, økonomikonsulent NKF og IKF Arbeidsoppgaver: Regnskap, budsjettering, økonomisk planlegging. ARVID KOPPERDAL, organisasjonskonsulent Arbeidsoppgaver: Organisasjonsbygging, opplæring av tillitsvalgte, lønns- og arbeidsvilkår, saksbehandling, forhandlinger, rådgivning for medlemmer, lokallag og skoler. VEGARD HOLM, prosjektleder UKT Arbeidsoppgaver: Leder av prosjektet Ungdom, Kultur, Tro. KRISTENfolkehøgskole - nr 8 SIDE 10 SIDE 11

7 Tema: NKF Lokal tillitsvalgt valgt på tillit! Nå har jeg snart vært tillitsvalgt på Nordhordland Folkehøgskule i tre år. Fortsatt kjennes det som om jeg er helt ny i gamet. Hva er egentlig mine oppgaver? Hvordan skal de løses på en best mulig måte? Hva er viktig og hva er ikke viktig å lage saker av? TEKST: ELIN A. HEGGHEIM Tillitsvalgt Nordhordland Folkehøgskule Det er som å være folkehøyskolelærer: Når er man egentlig "flink nok"? På vår skole har vi jobbet med å få opp engasjementet for lokallaget. Punkt en: Få folk på NKF- møtene. Et godt tips som har fungert hos oss: Kjøp inn mat. Gjerne pizza. Det har økt oppslutningen betydelig, og stemningen blir veldig god. Punkt to: Få flest mulig NKF-medlemmer på skolen. Hos oss er nesten alle lærerne med i NKF, og ca halvparten av IKV- personalet. Vervekampanje som virker: Alle NKF-medlemmene fikk sponset noe av Berlinturen som personalet hadde... Og vips: Flere nye medlemmer.. Men, fra tøys til litt mer alvor. Det er viktig å få et engasjement og eierforhold til lokallaget. Det er da vi kan fremme saker og være en viktig bidragsyter på skolen. Elin A. Heggheim (tillitsvalgt) og Kåre Geitanger (nesttillitsvalgt) ved Nordhordland Folkehøgskule. Gjør hverandre gode På vår skole har vi jobbet mye med "hvordan gjøre hverandre gode" og hvordan vi som personale kan dra i samme retning for å være en best mulig skole både for elever og ansatte. Som tillitsvalgt mener jeg det er viktig å være med å bidra til slike prosjekter som skaper et godt samarbeidsklima på skolen. I starten av min tid som tillitsvalgt tenkte jeg mer på fakta om Elin ELIN A. HEGGHEIM Lokal tillitsvalgt på Nordhordland Folkehøyskole i 3 år. Lærer ved linjen Helse, terapi og livsstil i 6,5 år. hvordan skal vi stå på kravene våre, hvordan få gjennom saker osv. Dette er en del av jobben, men like viktig er det å skape et så godt klima som mulig, slik at en faktisk kan ta opp vanskelige saker. Som også er en del av det å være tillitsvalgt. Mer konkrete ting vi har jobbet med er særavtalen for pedagogisk personalet, der vi har fått en avtale om avspasering etter turer og godtgjørelse for bruk av eget tøy i undervisning. Små, men viktige saker. Hjelp sentralt Det å få hjelp fra NKF sentralt er helt essensielt for at jeg kan gjøre en god jobb som tillitsvalgt. Det er enkelt å få gode svar og argumenter en kan bruke. Som et lite skoleslag med mange ulike eier og retninger er det viktig å ha en organisasjon som er spesialdesignet for å ta vare på oss. NKF handboka En ressursbok for den tillitsvalgte - og den ansatte Handboka ble første gang utgitt i 1987, da bare i ringpermform. Den er tenkt som en ressursbok og et hjelpemiddel for de tillitsvalgte både sentralt og på skolene. Det har vist seg at den også er et nyttig redskap for administrasjonen på skolene. TEKST/FOTO: ARILD BØE Redaktør Kristen Folkehøgskole De fleste av kapitlene i boka er fellesstoff for NF (Norsk Folkehøgskolelag) og NKF, mens noen kapitler er spesielle for hver av organisasjonene. Boka har 13 kapitler som omhandler lønns- og arbeidsforhold for de ansatte på skolene. Nå når boka finnes i elektronisk utgave er den tilgjengelig for alle, så mange av sakene en lurer på kan man finne ut av selv. Handboka blir ikke lenger utgitt i papirformat. Mange ønsker å bruke ringpermversjonen for eksempel på forhandlingsmøter eller i andre situasjoner der Internett-versjonen ikke er mulig. Det er lagt til rette slik at ringpermversjonen og Internett-versjonen er samsvarende. Det betyr at man kan skrive ut de sidene som oppdateres og sette inn i boka. Innhold Boka er delt inn i kapitler slik at det er lett å finne fram. Kapitlene i boka er følgende: 1 Føreord, innhald 2 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 3 Informasjonskontor for kristen folkehøgskole 4 Aktuelle lover og forskrifter for folkehøgskolen 5 Utdanning - ansiennitet - rettsvilkår - arbeidsavtale 6 Arbeidstid for pedagogisk personale 7 Løn - pedagogisk personale Geir Råheim på Høgtun synes NKFs handbok er et meget nyttig verktøy. FOTO: ARILD BØE 8 Permisjonar 9 Hovudavtalen 10 Løns- og arbeidsvilkår for IKV-tilsette 11 Pensjons- og forsikringsordingar 12 Kurs og stipend 13 Lokale avtalar Prinsipprogram for NKF Handlingsprogram for NKF Det er lagt vekt på kortfattet framstilling av de emner som blir omtalt der en viser til aktuelle lover, forskrifter, rundskriv, avtaler eller annet. Det er lagt inn lenker til den aktuelle "grunnteksten". Vedleggene til hvert kapittel i papirutgivelsen er synliggjort ved lenker i nettversjonen. KRISTENfolkehøgskole - nr 8 SIDE 12 SIDE 13

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Viktige saker våren 2008

Viktige saker våren 2008 Til lokallagsleder Rundskriv L 06-2008 Oslo 5. mars 2008 Viktige saker våren 2008 E-postadressen for NKFs lokallagsledere Sjekk vedlagte oversikt over lokallagsledere (side 3-4 i dette skrivet). Er det

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 24. mars 2017.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 24. mars 2017. Til lokallagsleder Rundskriv L 4-2017 Oslo 2. mars 2017 Handlingsplan 2017 2018 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Rønningen folkehøgskole 29. mai 1. juni 2017 skal det vedtas handlingsplan for

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 5-2009 Rundskriv L 5-2009 Oslo, 25. februar 2009 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vi minner om kurset for skolesekretærer og vaktmestere på Sanner

Detaljer

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til NKFs lokallagsledere Rundskriv L 13-2011 Oslo 8. august 2011 Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Etter at det ble brudd i forhandlingene om ny særavtale våren 2010, er vi nå glade

Detaljer

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen! -Det beste året i mitt liv, sier mange elever begeistret etter å ha gått et år på folkehøgskole. Nå

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Oppfølging av nye medarbeidere

Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Dette notatet bygger på innsamlingen av det materialet vi fikk inn da vi i mars 2015 spurte de kristne folkehøgskolene om de kunne beskrive

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret Til skolen Rundskriv 03-2018 Oslo, 19.01.2018 Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret 2018-19 Fra skoleåret 2016-17 innførte NKF og FHF en ny ordning for tildeling av lokale utviklingsmidler.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet Til NKFs lokallag Rundskriv L 15-2012 Oslo, 13. august 2012 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter seg

Detaljer

Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 Til skolen v/rektor Rundskriv S 12-2017 Oslo, 10. mai 2017 Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 De rektorene på de kristne folkehøgskolene som er medlemmer i NKF blir alle tilsluttet

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009

Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009 Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009 Handlingsplan 2009 2010 - drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Hurdal Verk folkehøgskole 2.-5. juni 2009 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Aktuelt ved skolestart

Aktuelt ved skolestart Til NKFs tillitsvalgte Rundskriv L 13 2013 Oslo, 8. august 2013 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter

Detaljer

Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for

Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for 06-7 NKF-medlemmer har i en spørreundersøkelse kommet med innspill til NKFs handlingsplan 06/7. Vi mottok svar fra 89 medlemmer. Svarene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV.

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Til lokallagsleder Rundskriv L 14-2005 Oslo, 12. september 2005 J.nr. 155.05/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Velkommen som lærer i folkehøgskolen

Velkommen som lærer i folkehøgskolen Velkommen som lærer i folkehøgskolen Velkommen som lærer i folkehøgskolen! -Det beste året i mitt liv, hevder mange elever begeistret etter et år på folkehøgskole. Nå har du valgt å arbeide i dette flotte

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Rektorforum november program og saker

Rektorforum november program og saker Til skolen Rundskriv IKF 12-2016 Oslo, 28. oktober 2016 Rektorforum 1. 3. november 2016 - program og saker Vi viser til tidligere rundskriv med informasjon om rektorforum og årsmøte i IKF. Årsmøtesakene

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse september 2016, med forkurs for nye tillitsvalgte september.

Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse september 2016, med forkurs for nye tillitsvalgte september. Oslo 30. august 2016 Rundskriv L 13-2016 Til NKFs lokallagsleder Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse 20. - 22. september 2016, med forkurs for nye tillitsvalgte 19. - 20. september. Tillitsvalgtkonferansen

Detaljer

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Til skolen Rundskriv S 07-2009 Oslo 17. mars 2010 INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Med dette vil vi innby til NKFs landsmøte 2010, på Høgtun Folkehøgskole fra tirsdag 1. juni til fredag

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv L 20-2004 Rundskriv S 20-2004 Oslo, 28. desember 2004 J.nr.: 314.04/A.1.10 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene. Handlingsplan 2007 2008 - drøfting i lokallagene

Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene. Handlingsplan 2007 2008 - drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2007 Oslo 29. januar 2007 Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene På bakgrunn av en høring i NKFs lokallag og en drøfting i NKF-styret, skal NKF-styret

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006

Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006 Til Folkehøgskolerådet: Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 1. Innledning 2006 var året da folkehøgskolen virkelig satset tungt på veiledning. Dette gjaldt også

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene FHSR-rundskriv 18/10 Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 10.11.10 1. Forskningsrapport

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud:

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud: Vi håper at du er klar til å delta i alt det Gud har i vente for deg under Dream Getaway på Solastrand. Vi har forberedt følgende sider for å hjelpe deg å få mest mulig ut av din Dream Getaway opplevelse.

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer