LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015... 3"

Transkript

1 Liste over priser 2015 BÆRUM KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER SEKTORUTVALG BARN OG UNGE... 3 Barnehage Foreldrebetaling... 3 Driftstilskudd til private barnehager... 3 Skolefritidsordning foreldrebetaling... 3 Musikk- og kulturskolen elevavgift... 3 SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG... 4 Skjenke-/salgsbevillinger med tilhørende prøver... 4 Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid... 4 Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester... 4 Institusjonsopphold... 4 Rehabiliteringstilbud... 5 Behovsprøvde tjenester... 5 Hjelpemiddelutlån/-leie... 5 Reisevaksinering... 6 Tjenester uten egenbetaling... 6 SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE... 7 Bærum bibliotek purregebyr... 7 Fritidstilbud for funksjonshemmede... 7 Leie av Solknatten hytte i Vestmarka... 7 Gravminne, gravstell med mer... 7 Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, begravelse... 8 SEKTORUTVALG MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK... 9 Utleie av friområder til riggområde... 9 Kjøring på kommunale skogsveier... 9 Fellingsavgifter med mer... 9 Utleie til uteservering, torg, salgs- og standplass... 9 Behandlings- og forringelsesgebyr vei/samferdsel... 9 Overnatting gjestebrygge Parkeringsgebyr Parkeringsavgifter Parkeringsavgifter detaljer LISTE OVER PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER Bygge-, plan-, dele-, seksjoneringssaker, samt oppmålingstjenester Vann og avløpstjenester Renovasjon husholdninger og næring Bærum havnedistrikt Feieavgifter GJELDER FLERE SEKTORUTVALG BILLETTPRISER OG KORTTIDSUTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG PRINSIPPER FOR KORTTIDSUTLÅN/UTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG Erstatning av skader Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg Fordeling av eventuell ledig tid på skolene Økt frivillighet stimuleres Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger Lokaler og anlegg til private leietakere

2 Kommersielle leietakere betaler markedspris BILLETTPRISER Emma Sansehus Bærum idrettspark og Hauger kunstisbane Bad og svømmehaller Nadderud, Berger, Hundsund, samt Emma Friskhus LOKALER PRIMÆRT TIL FYSISK AKTIVITET LEIEPRISER Kommunale gymnastikksaler på skoler og Emma Friskhus Kommunale basseng, svømmehaller og sansehus Idrettsanlegg, idrettshaller, kunstis- og uteanlegg Utendørsbaner arbeid etter avtale LOKALER PRIMÆRT TIL KULTURARRANGEMENT LEIEPRISER Kulturanlegg lokal kulturarrangør Kulturanlegg Øvrige kulturarrangører Kulturanlegg Tanken aktivitetshus LOKALER PRIMÆRT TIL MØTER/KURS LEIEPRISER Kommunegården Bekkestua og Sandvika bibliotek foredragssal og møterom Fritidssenter, skoler og barnehager møte/kurs/arrangement Kunnskapssenteret LOKALER PRIMÆRT TIL HØYTIDELIGE ARRANGEMENTER OG MØTEROM LEIEPRISER Rådhusets vielsesrom Seniorsentrene Skui grendehus Wøyen gård Bærums kulturelle storstue Løkkeåsveien Sjøholmen LOKALER PRIMÆRT TIL MØTEROM OG OVERNATTING REGA EMMA Gjestehus VEDLEGG GEBYRREGULATIV FOR

3 LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015 SEKTORUTVALG BARN OG UNGE Barnehage Foreldrebetaling Kr Fra dato Foreldrebetaling for oppholdstid 0 8 timer pr. uke 620* 640* 640* Foreldrebetaling for oppholdstid 9 16 timer pr. uke 1 010* 1 040* 1 040* Foreldrebetaling for oppholdstid timer pr. uke 1 400* 1 450* 1 450* Foreldrebetaling for oppholdstid timer pr. uke 1 790* 1 850* 1 850* Foreldrebetaling for oppholdstid timer pr. uke 2 190* 2 260* 2 260* Foreldrebetaling for oppholdstid over 41 timer pr. uke 2 330* 2 405* 2 405* Søskenmoderasjon** for 2. barn 30 % 30 % 30 % Søskenmoderasjon** for 3. eller flere barn 50 % 50 % 50 % Redusert foreldrebetaling etter søknad: 50 % redusert foreldrebetaling: 4,5 G 4,5 G 4,5 G Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt kr kr kr % redusert foreldrebetaling: 2.8 G 2.8 G 2,8 G Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt kr kr kr (G= kr ,- pr. 1. mai Justeres hvert år 1. mai) * Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. ** Iht. Forskrift om foreldrebetaling, 3 Driftstilskudd til private barnehager Kr * 2015** Fra dato Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn * Endelige tilskuddssatser for 2014 fastsettes etter kommunens avleggelse av årsregnskapet for **Tilskuddssats for 2015 vil bli fastsatt innen Skolefritidsordning foreldrebetaling Kr Fra dato Foreldrebetaling 5 dager pr. uke Foreldrebetaling 4 dager pr. uke Foreldrebetaling 3 dager pr. uke Foreldrebetaling 2 dager pr. uke Betaling for en dag, ved behov kun ved enkelte skoler Etter søknad: 50 % redusert foreldrebetaling: 4,5G 4,5 G 4,5 G Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt kr kr kr % redusert foreldrebetaling: 2,8 G 2,8 G 2,8 G Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt kr kr kr (G= kr ,- pr. 1. mai Justeres hvert år 1. mai). På Haug skole kreves ikke foreldrebetaling for elever i SFO fra 5. klasse. Musikk- og kulturskolen elevavgift Kr pr. år Fra dato Elevavgift individuell opplæring Elevavgift opplæring i grupper Musikk fra livets begynnelse

4 SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG Skjenke-/salgsbevillinger med tilhørende prøver Prisene følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om etablererprøve for serveringssted. Forskriftene justeres jevnlig ved indeksregulering. Kr * Fra dato Ambulerende skjenkebevillinger Iht. forskrift Skjenkebevilling for enkeltanledning*** Iht. forskrift Fast skjenkebevilling** (minstebeløp) Iht. forskrift Fast salgsbevilling** (minstebeløp) Iht. forskrift Kunnskapsprøve Iht. forskrift Etablererprøve Iht. forskrift * Umiddelbar prisjustering v/forskriftsendring. ** Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. *** Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Gebyret for arrangementer ved seniorsentre og frivillige organisasjoner, samt lokale kulturarrangementer skal sammenfalle med gebyret for ambulerende skjenkebevilling. Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl Tilbud for utviklingshemmede som går på videregående skole / eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb. Kr pr. måned Fra dato Egenandel 5 dager pr. uke Egenandel 4 dager pr. uke Foreldrebetaling 3 dager pr. uke Egenandel 2 dager pr. uke Egenandel 1 dager pr. uke Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad) Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud. Kr pr. måned Fra dato Transport en dag i uka Transport inntil 3 dag i uka Transport over 3 dag i uka Institusjonsopphold Kr Fra dato Korttidsopphold/døgn inkl. mottakspl, forskriftens maks. pris for tiden* Forskrift Korttidsopphold/døgn rehabilitering, forskriftens maks. pris for tiden* Forskrift Dagsentertilbud pr. dag inkl. transport, forskriftens maks. pris for tiden* Forskrift Langtidsopphold i institusjon, iht. forskriftens maksimalpris * Ja Ja Ja Forskrift Opphold på Trygghetsavdeling/døgn Boopphold/døgn Bjørnegård psykososiale senter * Umiddelbart endring v/evt. forskriftsendring. Maksimalpris for langtidsopphold på institusjon er for 2014 beregnet til kr For opphold i Altea på CAN tilsvarer egenbetalingen forskriftens pris for korttidsopphold. I tillegg betaler bruker for obligatorisk reiseforsikring og flybilletter beregnet etter selvkost. 4

5 Rehabiliteringstilbud Kr pr. halvår Fra dato For deltakere med inntekt over 4 G: Styrke og balansekurs Bassenggrupper Slag- og parkinsongruppe: Saltrening Bassengtrening I sal og basseng For deltakere med inntekt under 4G: Styrke og balansekurs Bassenggrupper Slag- og parkinsongruppe: Saltrening Bassengtrening I sal og basseng Behovsprøvde tjenester Kr pr. måned Fra dato Behovsprøvd trygghetsalarm Behovsprøvd praktisk bistand (hjemmehjelp) inkl. akutthjelp i hjemmet Kr pr. måned i henhold til selvkostberegning: Under 2,5 G ,5 3 G Det betales maksimalt for 1 time pr. måned G Det betales maksimalt for 2,5 time pr. måned G Det betales maksimalt for 4 time pr. måned G Det betales maksimalt for 6 time pr. måned Over 6 G Det betales maksimalt for 8 time pr. måned Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag. (G= kr ,- pr. 1. mai Justeres hvert år 1. mai) Hjelpemiddelutlån/-leie Et hjelpemiddel (gjenstand/tiltak) bidrar til å redusere brukerens praktiske problemer ved å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og/eller lette pleien. Staten har ansvaret for trygdefinansierte hjelpemidler ved varige behov, mens kommune har ansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov (mindre enn 2 år). Kommunen plikter kostnadsfritt å utlevere/innhente trygdefinansierte hjelpemidler hos bruker. (Forskrift om habilitering og rehabilitering 11 Hjelpemidler og ergonomiske tiltak pålegger kommunen å: sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler.... Kommunen har ansvar for å holde et lager av tekniske hjelpemidler for kortvarig behov (normalt inntil 3 måneder)). Egenandel for hjelpemiddelutlån/-leie Fra dato Egenandel for leie av kommunale hjelpemidler pr. hjelpemiddel Utkjøring og innhenting av kommunale hjelpemidler pr. gang Salg av hjelpemidler påslag for administrative kostnader 20 % 20 % 20 % Oversikt over tilbud og priser er lagt ut på Bærum kommune sine internettsider: https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/helse_og_sosial/barum-kommunalearbeidssentre/hjelpemiddelutlan1/ https://www.baerum.kommune.no/temastruktur/tjenester-a---a/hjelpemiddelutlan/ 5

6 Reisevaksinering Prisene på vaksiner er regulert i henhold til legemiddelloven, 17 annet ledd, hvor kommentarer sier at enhver form for fortjeneste på legemidler som brukes under behandling av pasient, utelukkes. Det er kun adgang til å kreve utlegg dekket relatert til anskaffelsen av det aktuelle legemiddelet. Vaksinasjonskontoret i Bærum tar et påslag på omlag 5 prosent på de oppgitte prisene, for å dekke utgifter til sprøyter, spisser med mer i tillegg til konsultasjonsgebyret. Oversikt over priser på de ulike vaksiner er lagt ut under Folkehelsekontoret på Bærum kommune sine internettsider: https://www.baerum.kommune.no/temastruktur/tjenester-a---a/reisevaksinasjon/ Tjenester uten egenbetaling Praktisk bistand; opplæring daglige gjøremål (boveiledningstjeneste), brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning; utenfor institusjon (privat avlastning) og i institusjon, Omsorgslønn, Pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie og Psykisk helsetjeneste), Individuell plan (IP). 6

7 SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE Bærum bibliotek purregebyr Kr Fra dato 1. varsel Voksne Barn varsel Voksne Barn varsel Voksne Barn Gebyr for utskrivning av tapt lånekort Fritidstilbud for funksjonshemmede Kr Fra dato Mandagsklubben, semesteravgift Leie av Solknatten hytte i Vestmarka Fortrinnsrett funksjonshemmede Fra dato - Helg, uten sluttrengjøring Midtukedøgn, uten sluttrengjøring Gravminne, gravstell med mer Prisene gjelder for kommunalt tilbud, det finnes andre leverandører av tjenestene. GRAVMINNE med mer Fra dato Gravminne i stein ferdig montert Flytting av gravminne Salg av gamle gravminner Navneplate og inskripsjon Enkel navneplate i 20 år* Dobbel navneplate i 20 år* Inskripsjon på navneplate pr. navn* Inskripsjon på fellesminnesmerket i stein (40 år) Leie av andel på fellesgravminne inkl. 4 navneplater Forsendelse av urne Forsendelseskostnader tillagt administrative kostnader * Tilbud i forbindelse med ny gravlund GRAVSTELL med mer (Presisert innhold) Fra dato Gravstell inklusiv stell, luking, vanning mai/juni sept Gravstell med sommerblomster, inkl. stell, luking, vanning mai/juni sept Gravfond med fellesgravminne andel i fellesbeplantningen i 20 år Høstlyng pr. stk mai-dekorasjon Dekorasjon til allehelgensdag eller krans til jul Utleie av blomsterkasse

8 Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, begravelse Bærum kommune har i henhold til avtale med Fellesrådet fra 1. januar 2008 overtatt ansvaret for forvaltningen av kirkegårdene, inkludert ansvaret for å foreslå priser for tjenesten. (Gravferdsloven 21). Priser eks. mva Fra dato Leie av seremonilokaler avdøde fra andre kommuner Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser Leie av Bryn gravkapell, ca. 100 plasser Kremasjon Kremasjonsavgift* Kremasjonsavgift kister under 1 meter Kremasjonsavgift avdøde fra ande kommuner Kremasjonsavgift av kister under 1 meter avdøde fra andre kommuner Feste av grav Festeavgift grav pr. år Priser inkl. mva Fra dato Salg av urne ved kremasjon Omlegging av aske til annen urne * Kremasjonsavgiften refunderes av NAV fram til fylte 18 år Beregningsmetode for ny grav til avdøde fra andre kommuner Bærum kommune krever i henhold til Gravferdsloven 6 andre ledd dekning av kostnadene ved gravferden og feste av grav for avdøde fra andre kommuner. Beregningsgrunnlaget er som følger: Ordinær grav festeavgift kr 322 pr. år x 20 år = kr Livsledsager 2 plasser 50 % festeavgift x 20 år = kr Enkel urnegrav 1 plass 25 % festeavgift x 20 år = kr Kistegrav under 1m 50 % av festeavgift x 20 år = kr Avgifter avdøde fra andre kommuner Urnegravlegging Kistegravlegging Ordinær urnegrav med 4 plasser Livsledsagergrav 2 plasser ny Enkel urnegrav 1 plass Ordinær kistegrav 1 plass Liten kistegrav kiste under 1m Liten kistegrav i minnelund kiste under 1m Utgår

9 SEKTORUTVALG MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK Utleie av friområder til riggområde Kr eksklusive mva. Mva. vil bli lagt til prisen der det er mulig Fra dato Utleie til riggområde midlertidig deponi og lign., pr. måned 21 pr. m 2 22 pr. m 2 23 pr. m Utleie av friområde til kommersiell filminnspilling, pr. dag Felling eller påføring av skade på trær pr. tre Kjøring på kommunale skogsveier Kr Fra dato Pr. gang * Årsavgift * Gratis etter søknad for skoleklasser/tilsvarende i forbindelse med (klasse-) turer hvor mange ferdes i skogen og hvor det er viktig å ivareta deltagernes sikkerhet. Tjenestestedet fastsetter selv depositum for nøkkel. Fellingsavgifter med mer Kr * Fra dato Fellingsavgift på voksen elg Fellingsavgift elgkalv Avliving og bortkjøring av dyr Leie av utstyr til fangst av levende vilt * Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Prisene blir vedtatt hvert år og gjelder fra Utleie til uteservering, torg, salgs- og standplass Torghandel er i tillegg underlagt forskrifter om torghandel i Bærum. Gebyrene er ikke mva. - pliktige Fra dato Utleie av kommunal veigrunn til uteservering - leie pr. m 2 pr. måned Utleie av torg, salgs- og standplass * Gågaten pr. dag Jernbanepassasjen pr. dag Torgplass avhengig av plassering pr. måned * Ideelle organisasjoner betaler ikke leie. Behandlings- og forringelsesgebyr vei/samferdsel Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr, som belastes alle gravesaker, og et forringelsesgebyr som er arealavhengig. Gebyrene er ikke mva.- pliktige Fra dato Behandlingsgebyr pr. søknad Forringelsesgebyr 0 10 m m m Over 50 m * Tidligere gravegebyret 9

10 Overnatting gjestebrygge Kr/døgn Fra dato Overnatting gjestebrygge, maks liggetid 2 døgn Parkeringsgebyr Parkeringsgebyr ikke mva. - pliktige Fra dato Parkeringsgebyr * Forskrift * Tilleggsavgift * Forskrift * * Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Parkeringsavgifter Det er ulikt lovverk som gjelder for innkreving av parkeringsavgifter i private parkeringshus, som i kommunale parkeringshus og langs offentlig/kommunal vei. Når det gjelder parkering i parkeringshus og parkeringsplasser innenfor avgrensede områder, opererer kommunen i et konkurranseutsatt marked og må ta hensyn til markedspriser og konkurrenter. Generelt ligger imidlertid kommunen lavere i pris enn private aktører, og har større begrensning på avgiftstidens lengde. For parkering langs offentlig/kommunal vei, såkalt gateparkering, har kommunen "monopol", her tas det ved prisfastsetting hensyn til parkeringspolitiske forhold som omløpshastighet. Parkeringsavgifter detaljer Avgiftene er mva.- pliktige. Satsene nedenfor er inkl. mva Fra dato Parkeringshus (kr/time) BI P-hus U. etasje BI P-hus 1. etasje BI P-hus 2 4. etasje P-hus Kinoveien Kommunegården U1-U Brodtkorbsgate Sandvika P-hus Sandvika P-hus Trygdegården P-hus Sandvika (kr/time), maks P-tid 3 timer - Helgerudgården, 1 time gratis, deretter Kreditkassetaket, 1 time gratis, deretter Parkeringsplasser (kr/time) Løkketangen Bekkestua v/meglergården Bekkestua v/biblioteket Stabekk sentrum Stabekk v/storengveien Høvik v/o.h. Bangs vei Høvik v/sandviksveien Kadettangen v/brygga Kadettangen v/rådhuset Kadettangen under E Kadettangen, 3 timer gratis, deretter Høvikodden, 3 timer gratis, deretter Lomviveien, 5 kr timen første time, deretter 10 kr timen de neste timene, maks sats 50 kr dagen Varierende Varierende

11 Gateparkering (kr/time), maks. P-tid 1 time Kinoveien Claude Monets allé Vestfjordgaten Sandviksbrua Rådhustorget Anton Walles vei Willy Greiners vei Randersgården J. Kanitz gate Bekkestua sentrum Utleieplasser (kr/mnd) Høvik v/sandviksvn P-hus Elias Smiths vei (BI) etasje Sandvika P-hus, Kreditkassetaket J. Kanitz gate Sandvika P-hus Trygdegården

12 LISTE OVER PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER Selvkost defineres som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste, en beregningsmetode som ofte er fastsatt i lov og i stor grad finansieres av brukernes betaling, sammen med eventuelle statstilskudd, tjenesteområdene må følge retningslinjer utarbeidet av KRD (H ), samt lovverket for den enkelte tjeneste. Bygge-, plan-, dele-, seksjoneringssaker, samt oppmålingstjenester Etter plan- og bygningslovens 33-1 kan kommunestyret gi forskrift om gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter loven og forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Matrikkelloven gir hjemmel for å ta gebyr for oppmålingssaker. Gebyret for bygge-, plan, dele og seksjoneringssaker samt oppmålingstjenester varierer sterkt med tiltakets størrelse og kompleksitet. Gebyrene er basert på en minstesats M som i 2015 er fastsatt til kroner. Dersom en søknad sendes inn elektronisk og/eller er uten feil er minstesatsen M fastsatt til kr. Minstesatsen M er økt med 4 prosent sammenlignet med For detaljert gebyrregulativ, se vedlegg. Vann og avløpstjenester Årsgebyret for Vann og avløp fastsettes i henhold til selvkostberegninger. Gebyrene er mva.- pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva Fra dato Vann Årsavgift (kr/m 3 ) 10,00 10,00 10, Tilknytningsavgift (kr/m 2 ) 112,50 112,50 112, Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr/m 2 ) 250,00 250,00 250, Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr/m 2 ) 30,50 30,50 30, Avløp Årsavgift (kr/m 3 ) 11,00 11,00 11, Tilknytningsavgift (kr/m 2 ) 112,50 112,50 112, Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr/m 2 ) 250,00 250,00 250, Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr/m 2 ) 37,00 37,00 37, Septikavgift 1 305, , , Tillegg pr. m 3 over 3 m 3 255,00 265,00 270, Avgift for levering til septikmottak (kr/m 3 ) 105,00 105,00 105, Vannmålere Vannmålere (1/2" 1") kr/år * 160,00 160,00 160, Vannmålere (1" 2") kr/år * 735,00 735,00 735, Vannmålere (50mm 150mm) kr/år * 1 500, , , Tillegg for pulsgiver * 450,00 450,00 450, * Vannmålerleie gjelder kun næringseiendommer Samlet VA-gebyr for husholdninger, eksempel: 120 m 2 -standardbolig (Std.bolig) 2014 Årsgebyr Pris for std.bolig 2015 Årsgebyr Pris for std.bolig Vann 10, Vann 10, Avløp 11, Avløp 11, Samlet Samlet

13 Renovasjon husholdninger og næring Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven 34) sier at kostnadene skal fullt ut dekkes gjennom gebyrer. Hjemlet i Forurensingsloven har Bærum kommune vedtatt lokal forskrift for husholdningsavfall. Årsgebyret fastsettes i henhold til H-03/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KMD). Årsgebyret for Renovasjon (sekkerenovasjon) fastsettes i henhold til selvkostberegninger. Gebyrene er mva.-pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva Fra dato Sekkerenovasjon 1 sekk (0,1 m 3 ) pr. uke sekker samlet pr. uke sekker eller flere pr. uke pr. sekk Sjakttillegg Red. sjakttillegg Bæretillegg over 10 m Bæretillegg over 30 m Bæretillegg over 50 m Bæretillegg over 100 m Øyrenovasjon, fritidsbolig Hjemmekompostering, reduksjon i sekkerenovasjon pr. abonnent , Nedgravde containere 3,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr ,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr ,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Containerrenovasjon: 0,4 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,6 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,8 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,5 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie Avgifter for levering av avfall til miljøstasjonen ISI Sortert avfall kg (minstepris) Sortert avfall, inntil kg (kr/tonn) Rent lass med hageavfall (1) fra private Gratis Gratis Gratis Rent lass hageavfall, elektro-/hvitevarer og data (3) Gratis Gratis Gratis Rent lass med farlig avfall fra private Gratis Gratis Gratis Leveranser til forbrenning/leveranser mer enn kg * minstepris * Rent lass med hageavfall (1) fra næring (kr/tonn) Farlig avfall fra næring iht. anbud og statlige forskrifter Iht anbud Iht anbud Iht anbud Renovasjon Fornebu (2) (Kommunedelplan 2) Husholdningsrenovasjon pr. bolig/år Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kr/m 2 ) , Tilknytningsgebyr avfallssuganlegg (kr/m 2 ) * Tidligere oppgitt inkl. mva. 1) Med hageavfall menes kvist (maks diameter 15 cm), løv og gress. 2) Renovasjonsforskrift for Bærum kommune avfall på Fornebu 3) Leveres hageavfall, farlig avfall, elektro-, hvitevarer, data eller rene masser sammen med annet avfall, veies hele lasset og betales sortert avfall. 13

14 Bærum havnedistrikt Havnen er selvfinansierende (Havnelovens 23) og avgiftene økes i henhold til selvkostberegninger. Ut fra fartøyets ytre mål beregnes avgiftsgrunnlag G etter følgende formel: G = (L+B) x D, hvor L er fartøyets største lengde i meter, B er fartøyets største bredde i meter og D er fartøyets største dyptgående i meter (sommerdyptgående). Deretter beregnes avgiftene ved at det fastsettes ulike satser etter størrelse i antall G. Havneavgifter Avgiftene er ikke mva.-pliktige Fra dato Anløpsavgift (Havnelovens 23 a) G-guppering De første 150 G 1,6 1,6 1, De neste 150 G 1,8 1,8 1, De neste 200 G 2,1 2,1 2, De neste 200 G 2,3 2,3 2, De neste 200 G 2,4 2,4 2, De neste 300 G 2,6 2,6 2, De neste 300 G 2,8 2,8 2, De neste 500 G 2,8 2,8 2, For alle over 2500 G 2,8 2,8 2, Minste avgift Kaiavgift (Havnelovens 23 b) G-guppering De første 150 G 3,00 3,00 3, De neste 150 G 3,40 3,40 3, De neste 200 G 3,70 3,70 3, De neste 200 G 4,00 4,00 4, De neste 200 G 4,60 4,60 4, De neste 300 G 4,95 4,95 4, De neste 300 G 4,95 4,95 4, De neste 500 G 4,95 4,95 4, For alle over 2500 G 4,95 4,95 4, Minste avgift Vareavgift (kr/tonn) Importert vare Eksportvare Innenriks Leie av kai (kr/døgn) Tilleggsavgift ISPS-havn for utenlandske båter (1) Anløpsavgift (kr/anløp) Timepris utover 4 timer PSFO (kr/time) (1) IMO (International Maritime Organization) pålegger ISPS-godkjent havn (International Ships Port Facility security code - IMOs internasjonale kode på skips- og havnesikkerhet) ekstra fysiske sikkerhetstiltak ved skipsanløp fra utenlandske havner. (2) PSFO (Port Facility Security Officer - sikkerhetssjef) pålegger ekstra beredskaps- og vaktordning mens skipet ligger i havn. Feieavgifter Regulert av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Kapittel 6. Gebyr, kompensasjon og erstatning m.m. 28 Gebyr m.m. Feiertjenestene er 100 prosent avgiftsfinansierte og årsgebyret fastsettes i henhold til H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KRD). Gebyrene er mva.-pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva Fra dato 6" 9" loddpiper(kr/pipeløp) Maskinpiper og kanaler (kr/meter)

15 GJELDER FLERE SEKTORUTVALG BILLETTPRISER OG KORTTIDSUTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG Prinsipper for korttidsutlån/utleie av kommunale lokaler og anlegg Erstatning av skader Reelle skader på utleieobjektet er leie/låntagers ansvar. Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager Fritidssentrene, skoler og barnehager lånes ut gratis til rusfrie arrangementer, fortrinnsvis arrangement for barn og ungdom og brukere fra nærmiljø/nærmiljøarrangement. Tjenestestedets aktivitet prioriteres før utleie. Leietaker må avtale med utleier hvordan tilsynet skal gjennomføres, om nødvendig betales for tilsynsvakt. Barn med barnehageplass og elever på skolene kan låne sin barnehage/skole gratis til fødselsdagsfeiring, forutsatt at voksne (og for skolen; tilsynsvakt) er tilstede. Fritidssenter lånes gratis ut til samarbeidspartnere mot gjenytelser og samarbeidsaktiviteter. Arrangementer i regi av FAU i skolens lokaler skal det ikke kreves betaling for, dette gjelder blant annet FAU sine 17. mai arrangementer. Kommunale tjenestesteder kan låne kommunale lokaler til møtevirksomhet og lignende. Tjenesteleder har frihet til å fastsette evt. leie, dersom utlånet medfører ekstraarbeid. Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg er gratis for idrettslag i Bærum. Her gjelder faste årlige søknads- og tildelingstider. Svømming i regi av kommunale barne- og ungdomsskoler er gratis for elevene (lovpålagt svømming). Sekretariatsvogn (campingvogn), seierspall, bord, benker og sperregjerder (til skiarrangement) lånes kostnadsfritt ut til idrettslag av Ambulerende rode tlf Fordeling av eventuell ledig tid på skolene Eventuell ledig tid på skolene fordeles av den enkelte skole etter følgende prioritering: 1. Skolens eget behov. 2. Aktiviteter med tilskudd etter Lov om Voksenopplæring. 3. Aktiviteter i regi av skoleidretten lag og foreninger (korps, kor, orkester, ansatte og elevforeninger med mer). 4. Barne- og ungdomsarbeid i regi av frivillige lag og foreninger i Bærum. 5. Andre fritidsaktiviteter i regi av frivillige foreninger og lag i Bærum. 6. Kommersielle interesser og privatpersoner. Økt frivillighet stimuleres Humanitære/sosiale organisasjoner/frivillige får låne møtelokaler gratis/redusert pris. Følgende lokaler prioriteres til slik bruk når disse ikke er i bruk av primærformålet eller er tildelt andre brukere: Alle seniorsenter, skoler, barnehager, ungdomssenter, Arena Bekkestua, Møterom i Kommunegården, Løkkeåsveien 2, Bekkestua bibliotek foredragssal og møterom. 15

16 Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag, særkretser, tjenestesteder i Bærum kommune, samt private og fylkeskommunale skoler skjer etter prisliste kommunale tjenester. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale. Lokaler og anlegg til private leietakere Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke kommersielle private leietakere skjer etter prislisten som følger på de neste sider. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale. Kommersielle leietakere betaler markedspris Kommersielle leietakere skal betale markedspris, minimum selvkost, for leie av lokaler/anlegg og tilleggstjenester, i henhold til prislisten. Bruk/lån/leie av kommunale lokaler er i utgangspunktet ikke ment å kunne omdannes til fortjeneste for private fortjenestebaserte aktører. Utlån av kommunale lokaler til fortjenestebasert bruk/kommersielle interesser er å regne som kommersiell virksomhet og leietaker skal for dette betale markedspris, minimum selvkost. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale. Tjenesteleder har ved behov mandat til å inngå særskilte avtaler med kommersielle leietakere forutsatt at avtalen er godkjent av ansvarlig kommunalsjef. 16

17 Billettpriser Emma Sansehus Emma Sansehus BILLETTPRISER Kr Fra dato Enkeltbillett voksne Enkeltbillett barn, pensjonister, funksjonshemmede Familiebillett 2 voksne og 3 barn Floating enkeltbillett Floating klippekort 3 klipp Floating klippekort uføre/pensjonister 6 klipp Utgår Floating klippekort 6 klipp Utgår Barnehage/skole: Kr 50 pr. person pr. time. Bærum idrettspark og Hauger kunstisbane BILLETTPRISER Kr Fra dato Bærum idrettspark Friidrettshall Sesongkort barn og ungdom (u 18) Sesongkort voksne (o 18) Hauger kunstisbane publikumstid Billettpriser Enkeltbillett voksne Enkeltbillett barn, pensjonister, funksjonshemmede * Man fre kl. 14:00 16:00, ons kl. 16:30 18:30, søn kl. 11:30 14:00 Bad og svømmehaller Nadderud, Berger, Hundsund, samt Emma Friskhus Emma Friskhus BILLETTPRISER Kr Fra dato Barn/funksjonshemmede/honnør (voksne ledsagere gratis) Nadderud, Berger og Hundsund BILLETTPRISER Kr Fra dato Voksne Barn /honnør Familie (2+2)(2+1)(1+3) Klippekort voksne (12 klipp) Klippekort barn/honnør (12 klipp) Hel sesong voksne* Berger Hel sesong voksne* Hundsund eller Nadderud + Berger Hel sesong barn/honnør* Berger Hel sesong barn/honnør* Hundsund eller Nadderud + Berger Voksne vårsesong * Berger Voksne vårsesong * Hundsund eller Nadderud+ Berger Voksne høstsesong* Berger Voksne høstsesong* Hundsund eller Nadderud+ Berger Barn/honnør vårsesong * Berger Barn/honnør vårsesong * Hundsund eller Nadderud + Berger Barn/honnør høstsesong* Berger Barn/honnør høstsesong* Hundsund eller Nadderud + Berger Voksne rabattert ved stille perioder i badet Barn/honnør rabattert ved stille perioder i badet Trening i Mosjonsrom honnør Nadderudhallen Trening i Mosjonsrom voksen Nadderudhallen (fra 16 år) Tren/svøm honnør Nadderudhallen Tren/svøm voksen Nadderudhallen (fra 16 år) Obligatorisk bleieavgift for barn under 3 år ny * Hel sesong går fra 1/1 31/12, Vårsesong fra 1/1 1/7, Høstsesong fra 1/8 31/12. 17

18 Lokaler primært til fysisk aktivitet leiepriser Kommunale gymnastikksaler på skoler og Emma Friskhus LEIEPRISER KOMMUNALE GYMNASTIKKSALER Fra dato Tjenestestedets ansvar kr pr. time (klokketime) - hverdager helger Kommunale basseng, svømmehaller og sansehus LEIEPRISER SVØMMEBASSENG pr. time Fra dato Basseng Haug, Ramstad skole, Emma Friskhus Kommunale skoler (Bærum) utenom lovpålagt svømmeopplæring Annen kommunal virksomhet Annen offentlig virksomhet Private brukere (fødselsdager m.m.) Kommersielle brukere LEIEPRISER SVØMMEHALLER pr. time Fra dato Skoler + inngangsbillett Kommunale etater/il i Bærum/Særkretser IL andre kommuner/forbund Firmaer/Private/Kursvirksomhet + inngangsbilletter Alle leietakere varmtvannsbasseng (1/2 basseng) + inngangsbilletter Baneleie Skoler, Komm./IL i Bærum/Særkretser + inngangsbill Baneleie IL andre kommuner/forbund + inngangsbilletter Baneleie Firmaer/Private/Kursvirksomhet + inngangsbilletter LEIEPRISER Emma Sansehus Kr Fra dato Sansehuset inntil 10 pers 2 timer-tillegg* For funksjonshemmede hver d/kveld 2,5 timer, under 15 pers For funksjonshemmede lørdager 2,5 timer under 15 personer** Barneselskaper hverdager 2,5 timer Barneselskap 2,5 t lørdag Boblebad pr. time Emma kafe prisavhengig av arrangement: Etter avtale Etter avtale Etter avtale Tlf: * Kr 125 pr. person over 10 personer **Funksjonshemmede over10 personer, tillegg kr 50 pr. pers 18

19 Idrettsanlegg, idrettshaller, kunstis- og uteanlegg LEIEPRISER pr. time Fra dato Idrettshaller Skoler Klisterrenhold håndballag. Gjelder trening og kamper Ny etter avtale Kommunale etater/il i Bærum/Særkretser IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter /3 idrettshall Skoler Kommunale etater/ IL i Bærum/Særkretser IL andre kommuner/forbund Bedrifter/Private Møterom idrettshaller Skoler, komm.etater/il i Bærum/særkretser IL andre kommuner/forbund Bedrifter/private Sommertrening idrettshall Idrettslag i Bærum Timepris tilsynsvakter i idrettshaller Idrettslag i Bærum Nadderud stadion friidrett Skoler private/videregående fra Komm./IL i Bærum/særkretser IL andre kommuner/forbund/private etter avtale eller: Nadderud stadion fotball u/undervarme * Skoler private/videregående fra 1.10 e avtale e avtale etter avtale Komm./IL i Bærum/særkretser IL andre kommuner/forbund/private Grus-/gress-/kunstgressbaner Arrangementsavgift Aldersbestemt seriespill/sesong Seniorlag i seriespill/sesong Grus-/gressbane IL andre kommuner/forb./private e avtale e avtale e avtale Baneleie Hundsund kunstgress oppvarmet Hel bane idrettslag Baneleie kunstgress sommer Komm./IL i Bærum IL andre kommuner/særkrets/forbund/private etter avtale Kommersiell bruk Kunstisanlegg A-timer** Hel bane /2 bane /3 bane Kunstisanlegg B-timer ** Hel bane /2 bane /3 bane Kunstisanlegg A-timer ** Hel bane hverdager /2 bane /3 bane Kunstisanlegg B-timer Hel bane hverdager /2 bane /3 bane * Kostnad til undervarme og/eller bruk av stadionlys skal etter avtale dekkes av leietaker ** A-timer: hverdager kl , lørdager kl. 9 18, søndager kl B-timer: hverdager kl , søndager kl

20 Bærum idrettspark (timepris) Fra dato Friidrettshall Arrangementer IL i Bærum Arrangementer andre IL og forbund Arrangementer privat e.avtale etter avtale Delanlegg friidrettshall* Idrettslag/krets/skoler (v.g og andre kom.) Forbund Bedrifter Ny Kafeteria Alle leietakere (pr. dag) 250 etter avtale Sosialt rom hele Skoler, komm.etater/il i Bærum/særkretser/private IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter Møterom/delt sosialt rom Komm.etater/IL i Bærum/særkretser/private IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter Styrketreningsrom Skoler Kommunale etater/il i Bærum/særkretser/private IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter Idrettshall Skoler Kommunale etater/il i Bærum/særkretser/private IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter Bærum idrettspark Fotballhall (timepris) Fra dato Kommunale etater/il i Bærum/Særkretser/private IL andre kommuner/forbund Bedrifter * Hvert delanlegg prises enkeltvis ved leie: Rundbane 200m, sprint 60m, sprint 100m/spyd, kast kule, kast slegge, kast diskos, høyde, stav, lengde/tresteg og trampolineområdet. Utleie til IL i Bærum gjelder arrangementer og i helger trening er gratis på hverdager. Grunnskoler og barnehager i Bærum har gratis bruk på dagtid. Utendørsbaner arbeid etter avtale Arbeider utendørsbaner Fra dato Løskjøring og slådding grusbane Slådding grusbane Dyprensing kunstgressbane Grovrensing kunstgressbane

LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2016... 3

LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2016... 3 Liste over priser 2016 BÆRUM KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2016... 3 HOVEDUTVALG BARN OG UNGE... 3 Barnehage Foreldrebetaling... 3 Driftstilskudd til private barnehager...

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

VEDLEGG GEBYRREGULATIV FOR 2015

VEDLEGG GEBYRREGULATIV FOR 2015 VEDLEGG GEBYRREGULATIV FOR 2015 GEBYRREGULATIV ÅR 2015 for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringsaker. Vedtatt av Bærum kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

Vedtatt sats for 2014. sats for 2015

Vedtatt sats for 2014. sats for 2015 Prisliste Sentraladministrasjonen i Skjenkebevilling Det innkreves behandlingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling. Gebyret reguleres av alkoholloven. I 2013 er gebyret kr 280,-. Oppvekst- og kulturavdelingen

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2014

Prisliste kommunale tjenester 2014 Prisliste kommunale tjenester 2014 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer 20. mars, 20. mai, 20. september, 20. november Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) 2014 Bolig og fritidseiendom

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 Vedtatt av Kst xx - sak 13/xx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 Vedtatt av Kst - xxxxx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015, sak 037/15. 1. Omfang Retningslinjene gjelder all fast og tilfeldig bruk (utleie) av barne-

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE 2014 Forskrift om gebyrer er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Asker kommune Bygnings- og reguleringsavdelingen FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGE- SAKER, DELESAKER OG INNSENDTE PLANSAKER 2005 Blankettnr. 70-1010 Vedtatt av Asker kommunestyre 30.11.2004 med

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Betalingssatser 2014. For kommunale tjenester i Rælingen kommune

Betalingssatser 2014. For kommunale tjenester i Rælingen kommune Betalingssatser 2014 For kommunale tjenester i Rælingen kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Innhold 1. Eiendomsgebyrer... 4 2. Leie av lokaler... 5 3. Folkebad... 10 4. Sosial- og helsetjenester...

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg i drammensregionen. Tilsynet utøver kommunens myndighet

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014 Prisliste Oppvekst- og kulturavdelingen Grunnskole i Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned 5 dagers tilbud 2251 2320 69 3,07 % 4 dagers tilbud 1834 1890 56 3,05 % 3 dagers tilbud 1411 1 455 44 3,12

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding gebyr 263 276 Torgavgift pr.dag 173 182 Torgavgift pr uke 579 608 Torgavgift pr sesong 2 894 3 039 Kopiering pr stk A4 sort 6 6 Kopiering

Detaljer

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE

TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE TAKSTER FOR EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE GEBYR GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010 HALDEN KOMMUNE **************************************************************** OBS! I tillegg til vann-, avløps-, feie- og avfallsgebyr

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift pr sesong 2 756 2 894 Kopiering pr stk A4 sort 5 6

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 KAP. A A 1 A 1-1 A 1-2 GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre 13.12.12 med hjemmel i lov om planlegging

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

BETALINGS REGULATIV 2016 Bodø kirkelige fellesråd

BETALINGS REGULATIV 2016 Bodø kirkelige fellesråd BETALINGS REGULATIV 2016 Bodø kirkelige fellesråd 1) Avgifter/gebyr som fastsettes av Bodø bystyre etter innstilling fra Bodø kirkelige fellesråd: Spesifikasjon Sats 2016 Sats 2015 1. Avgift for feste

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Plan- og bygningsloven 33-1 gir kommunen anledning til å ta betalt for byggesaksbehandling mv., og kommunestyret har vedtatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Feiing Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 Gjeldende fra 01.01.2015 Innhold

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir) 1 856 688 år 10 % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr -

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir) 1 856 688 år 10 % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr - 0 PRISLISTE Kommunale avgifter m/mva Renovasjon og slam innkreves av Libir IKS 4 Årsavgift for renovasjon (Libir) 4 454 342 år 3 Årsavgift for hytterenovasjon (Libir) 642 570 år 5 2 Årsavgift for slamtømming,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

LARDAL KOMMUNE PRISER, BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV 2016

LARDAL KOMMUNE PRISER, BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV 2016 LARDAL KOMMUNE PRISER, BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV 2016 Pleie- og omsorgstjenester, SFO og barnehagesatser, Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser Storfjord kommune Gebyrregulativ og betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser» reguleres årlig pr. 1. januar i henhold til budsjettvedtak for gjeldende år vedtatt av kommunestyret. Vedtatt av

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2016. Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning

Hurum kommunes gebyrregulativ 2016. Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Side: 1 Hurum kommunes gebyrregulativ 2016 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og

Detaljer

A. GENERELT: GJELDER FRA 01.01.2010.

A. GENERELT: GJELDER FRA 01.01.2010. - REVIDERT PR. 01.01.2002. - REVIDERT I KOMMUNESTYRET 20.06.02, VIRKNING F.O.M. 26.06.02. - REVIDERT I KOMMUNESTYRET 15.05.03 MED VIRKNING F.O.M. 06.06.03 - REVIDERT - ØKNING 20 %, 07.01.99. - ØKNING 5

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Budsjett 2014. Budsjett 2013 Enhet Endr. i % Prisliste Kommunale avgifter m/mva. Prisliste 2014-kommunestyrevedtak 12 12 2014.xlsx 03.03.

Budsjett 2014. Budsjett 2013 Enhet Endr. i % Prisliste Kommunale avgifter m/mva. Prisliste 2014-kommunestyrevedtak 12 12 2014.xlsx 03.03. 1 Kommunale avgifter m/mva Renovasjon og slam innkreves av Libir IKS Årsavgift for renovasjon (Libir) 4 069 3 784 år 8 % Årsavgift for hytterenovasjon (Libir) 1 431 1 331 år 8 % Årsavgift for slamtømming,

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset ARENDAL KOMMUNE Rådhuset NYTT GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYR GJELDENDE FRA 01.01.09 VEDTATT AV BYSTYRET 11.12.08 KAP. A- ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016 SKOLE OG KULTURETATEN 2015 2016 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 580 kr 2 655 2,9 % Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr.

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer