LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015... 3"

Transkript

1 Liste over priser 2015 BÆRUM KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER SEKTORUTVALG BARN OG UNGE... 3 Barnehage Foreldrebetaling... 3 Driftstilskudd til private barnehager... 3 Skolefritidsordning foreldrebetaling... 3 Musikk- og kulturskolen elevavgift... 3 SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG... 4 Skjenke-/salgsbevillinger med tilhørende prøver... 4 Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid... 4 Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester... 4 Institusjonsopphold... 4 Rehabiliteringstilbud... 5 Behovsprøvde tjenester... 5 Hjelpemiddelutlån/-leie... 5 Reisevaksinering... 6 Tjenester uten egenbetaling... 6 SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE... 7 Bærum bibliotek purregebyr... 7 Fritidstilbud for funksjonshemmede... 7 Leie av Solknatten hytte i Vestmarka... 7 Gravminne, gravstell med mer... 7 Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, begravelse... 8 SEKTORUTVALG MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK... 9 Utleie av friområder til riggområde... 9 Kjøring på kommunale skogsveier... 9 Fellingsavgifter med mer... 9 Utleie til uteservering, torg, salgs- og standplass... 9 Behandlings- og forringelsesgebyr vei/samferdsel... 9 Overnatting gjestebrygge Parkeringsgebyr Parkeringsavgifter Parkeringsavgifter detaljer LISTE OVER PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER Bygge-, plan-, dele-, seksjoneringssaker, samt oppmålingstjenester Vann og avløpstjenester Renovasjon husholdninger og næring Bærum havnedistrikt Feieavgifter GJELDER FLERE SEKTORUTVALG BILLETTPRISER OG KORTTIDSUTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG PRINSIPPER FOR KORTTIDSUTLÅN/UTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG Erstatning av skader Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg Fordeling av eventuell ledig tid på skolene Økt frivillighet stimuleres Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger Lokaler og anlegg til private leietakere

2 Kommersielle leietakere betaler markedspris BILLETTPRISER Emma Sansehus Bærum idrettspark og Hauger kunstisbane Bad og svømmehaller Nadderud, Berger, Hundsund, samt Emma Friskhus LOKALER PRIMÆRT TIL FYSISK AKTIVITET LEIEPRISER Kommunale gymnastikksaler på skoler og Emma Friskhus Kommunale basseng, svømmehaller og sansehus Idrettsanlegg, idrettshaller, kunstis- og uteanlegg Utendørsbaner arbeid etter avtale LOKALER PRIMÆRT TIL KULTURARRANGEMENT LEIEPRISER Kulturanlegg lokal kulturarrangør Kulturanlegg Øvrige kulturarrangører Kulturanlegg Tanken aktivitetshus LOKALER PRIMÆRT TIL MØTER/KURS LEIEPRISER Kommunegården Bekkestua og Sandvika bibliotek foredragssal og møterom Fritidssenter, skoler og barnehager møte/kurs/arrangement Kunnskapssenteret LOKALER PRIMÆRT TIL HØYTIDELIGE ARRANGEMENTER OG MØTEROM LEIEPRISER Rådhusets vielsesrom Seniorsentrene Skui grendehus Wøyen gård Bærums kulturelle storstue Løkkeåsveien Sjøholmen LOKALER PRIMÆRT TIL MØTEROM OG OVERNATTING REGA EMMA Gjestehus VEDLEGG GEBYRREGULATIV FOR

3 LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015 SEKTORUTVALG BARN OG UNGE Barnehage Foreldrebetaling Kr Fra dato Foreldrebetaling for oppholdstid 0 8 timer pr. uke 620* 640* 640* Foreldrebetaling for oppholdstid 9 16 timer pr. uke 1 010* 1 040* 1 040* Foreldrebetaling for oppholdstid timer pr. uke 1 400* 1 450* 1 450* Foreldrebetaling for oppholdstid timer pr. uke 1 790* 1 850* 1 850* Foreldrebetaling for oppholdstid timer pr. uke 2 190* 2 260* 2 260* Foreldrebetaling for oppholdstid over 41 timer pr. uke 2 330* 2 405* 2 405* Søskenmoderasjon** for 2. barn 30 % 30 % 30 % Søskenmoderasjon** for 3. eller flere barn 50 % 50 % 50 % Redusert foreldrebetaling etter søknad: 50 % redusert foreldrebetaling: 4,5 G 4,5 G 4,5 G Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt kr kr kr % redusert foreldrebetaling: 2.8 G 2.8 G 2,8 G Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt kr kr kr (G= kr ,- pr. 1. mai Justeres hvert år 1. mai) * Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. ** Iht. Forskrift om foreldrebetaling, 3 Driftstilskudd til private barnehager Kr * 2015** Fra dato Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn * Endelige tilskuddssatser for 2014 fastsettes etter kommunens avleggelse av årsregnskapet for **Tilskuddssats for 2015 vil bli fastsatt innen Skolefritidsordning foreldrebetaling Kr Fra dato Foreldrebetaling 5 dager pr. uke Foreldrebetaling 4 dager pr. uke Foreldrebetaling 3 dager pr. uke Foreldrebetaling 2 dager pr. uke Betaling for en dag, ved behov kun ved enkelte skoler Etter søknad: 50 % redusert foreldrebetaling: 4,5G 4,5 G 4,5 G Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt kr kr kr % redusert foreldrebetaling: 2,8 G 2,8 G 2,8 G Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt kr kr kr (G= kr ,- pr. 1. mai Justeres hvert år 1. mai). På Haug skole kreves ikke foreldrebetaling for elever i SFO fra 5. klasse. Musikk- og kulturskolen elevavgift Kr pr. år Fra dato Elevavgift individuell opplæring Elevavgift opplæring i grupper Musikk fra livets begynnelse

4 SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG Skjenke-/salgsbevillinger med tilhørende prøver Prisene følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om etablererprøve for serveringssted. Forskriftene justeres jevnlig ved indeksregulering. Kr * Fra dato Ambulerende skjenkebevillinger Iht. forskrift Skjenkebevilling for enkeltanledning*** Iht. forskrift Fast skjenkebevilling** (minstebeløp) Iht. forskrift Fast salgsbevilling** (minstebeløp) Iht. forskrift Kunnskapsprøve Iht. forskrift Etablererprøve Iht. forskrift * Umiddelbar prisjustering v/forskriftsendring. ** Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. *** Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Gebyret for arrangementer ved seniorsentre og frivillige organisasjoner, samt lokale kulturarrangementer skal sammenfalle med gebyret for ambulerende skjenkebevilling. Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl Tilbud for utviklingshemmede som går på videregående skole / eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb. Kr pr. måned Fra dato Egenandel 5 dager pr. uke Egenandel 4 dager pr. uke Foreldrebetaling 3 dager pr. uke Egenandel 2 dager pr. uke Egenandel 1 dager pr. uke Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad) Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud. Kr pr. måned Fra dato Transport en dag i uka Transport inntil 3 dag i uka Transport over 3 dag i uka Institusjonsopphold Kr Fra dato Korttidsopphold/døgn inkl. mottakspl, forskriftens maks. pris for tiden* Forskrift Korttidsopphold/døgn rehabilitering, forskriftens maks. pris for tiden* Forskrift Dagsentertilbud pr. dag inkl. transport, forskriftens maks. pris for tiden* Forskrift Langtidsopphold i institusjon, iht. forskriftens maksimalpris * Ja Ja Ja Forskrift Opphold på Trygghetsavdeling/døgn Boopphold/døgn Bjørnegård psykososiale senter * Umiddelbart endring v/evt. forskriftsendring. Maksimalpris for langtidsopphold på institusjon er for 2014 beregnet til kr For opphold i Altea på CAN tilsvarer egenbetalingen forskriftens pris for korttidsopphold. I tillegg betaler bruker for obligatorisk reiseforsikring og flybilletter beregnet etter selvkost. 4

5 Rehabiliteringstilbud Kr pr. halvår Fra dato For deltakere med inntekt over 4 G: Styrke og balansekurs Bassenggrupper Slag- og parkinsongruppe: Saltrening Bassengtrening I sal og basseng For deltakere med inntekt under 4G: Styrke og balansekurs Bassenggrupper Slag- og parkinsongruppe: Saltrening Bassengtrening I sal og basseng Behovsprøvde tjenester Kr pr. måned Fra dato Behovsprøvd trygghetsalarm Behovsprøvd praktisk bistand (hjemmehjelp) inkl. akutthjelp i hjemmet Kr pr. måned i henhold til selvkostberegning: Under 2,5 G ,5 3 G Det betales maksimalt for 1 time pr. måned G Det betales maksimalt for 2,5 time pr. måned G Det betales maksimalt for 4 time pr. måned G Det betales maksimalt for 6 time pr. måned Over 6 G Det betales maksimalt for 8 time pr. måned Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag. (G= kr ,- pr. 1. mai Justeres hvert år 1. mai) Hjelpemiddelutlån/-leie Et hjelpemiddel (gjenstand/tiltak) bidrar til å redusere brukerens praktiske problemer ved å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og/eller lette pleien. Staten har ansvaret for trygdefinansierte hjelpemidler ved varige behov, mens kommune har ansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov (mindre enn 2 år). Kommunen plikter kostnadsfritt å utlevere/innhente trygdefinansierte hjelpemidler hos bruker. (Forskrift om habilitering og rehabilitering 11 Hjelpemidler og ergonomiske tiltak pålegger kommunen å: sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler.... Kommunen har ansvar for å holde et lager av tekniske hjelpemidler for kortvarig behov (normalt inntil 3 måneder)). Egenandel for hjelpemiddelutlån/-leie Fra dato Egenandel for leie av kommunale hjelpemidler pr. hjelpemiddel Utkjøring og innhenting av kommunale hjelpemidler pr. gang Salg av hjelpemidler påslag for administrative kostnader 20 % 20 % 20 % Oversikt over tilbud og priser er lagt ut på Bærum kommune sine internettsider: https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/helse_og_sosial/barum-kommunalearbeidssentre/hjelpemiddelutlan1/ https://www.baerum.kommune.no/temastruktur/tjenester-a---a/hjelpemiddelutlan/ 5

6 Reisevaksinering Prisene på vaksiner er regulert i henhold til legemiddelloven, 17 annet ledd, hvor kommentarer sier at enhver form for fortjeneste på legemidler som brukes under behandling av pasient, utelukkes. Det er kun adgang til å kreve utlegg dekket relatert til anskaffelsen av det aktuelle legemiddelet. Vaksinasjonskontoret i Bærum tar et påslag på omlag 5 prosent på de oppgitte prisene, for å dekke utgifter til sprøyter, spisser med mer i tillegg til konsultasjonsgebyret. Oversikt over priser på de ulike vaksiner er lagt ut under Folkehelsekontoret på Bærum kommune sine internettsider: https://www.baerum.kommune.no/temastruktur/tjenester-a---a/reisevaksinasjon/ Tjenester uten egenbetaling Praktisk bistand; opplæring daglige gjøremål (boveiledningstjeneste), brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning; utenfor institusjon (privat avlastning) og i institusjon, Omsorgslønn, Pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie og Psykisk helsetjeneste), Individuell plan (IP). 6

7 SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE Bærum bibliotek purregebyr Kr Fra dato 1. varsel Voksne Barn varsel Voksne Barn varsel Voksne Barn Gebyr for utskrivning av tapt lånekort Fritidstilbud for funksjonshemmede Kr Fra dato Mandagsklubben, semesteravgift Leie av Solknatten hytte i Vestmarka Fortrinnsrett funksjonshemmede Fra dato - Helg, uten sluttrengjøring Midtukedøgn, uten sluttrengjøring Gravminne, gravstell med mer Prisene gjelder for kommunalt tilbud, det finnes andre leverandører av tjenestene. GRAVMINNE med mer Fra dato Gravminne i stein ferdig montert Flytting av gravminne Salg av gamle gravminner Navneplate og inskripsjon Enkel navneplate i 20 år* Dobbel navneplate i 20 år* Inskripsjon på navneplate pr. navn* Inskripsjon på fellesminnesmerket i stein (40 år) Leie av andel på fellesgravminne inkl. 4 navneplater Forsendelse av urne Forsendelseskostnader tillagt administrative kostnader * Tilbud i forbindelse med ny gravlund GRAVSTELL med mer (Presisert innhold) Fra dato Gravstell inklusiv stell, luking, vanning mai/juni sept Gravstell med sommerblomster, inkl. stell, luking, vanning mai/juni sept Gravfond med fellesgravminne andel i fellesbeplantningen i 20 år Høstlyng pr. stk mai-dekorasjon Dekorasjon til allehelgensdag eller krans til jul Utleie av blomsterkasse

8 Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, begravelse Bærum kommune har i henhold til avtale med Fellesrådet fra 1. januar 2008 overtatt ansvaret for forvaltningen av kirkegårdene, inkludert ansvaret for å foreslå priser for tjenesten. (Gravferdsloven 21). Priser eks. mva Fra dato Leie av seremonilokaler avdøde fra andre kommuner Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser Leie av Bryn gravkapell, ca. 100 plasser Kremasjon Kremasjonsavgift* Kremasjonsavgift kister under 1 meter Kremasjonsavgift avdøde fra ande kommuner Kremasjonsavgift av kister under 1 meter avdøde fra andre kommuner Feste av grav Festeavgift grav pr. år Priser inkl. mva Fra dato Salg av urne ved kremasjon Omlegging av aske til annen urne * Kremasjonsavgiften refunderes av NAV fram til fylte 18 år Beregningsmetode for ny grav til avdøde fra andre kommuner Bærum kommune krever i henhold til Gravferdsloven 6 andre ledd dekning av kostnadene ved gravferden og feste av grav for avdøde fra andre kommuner. Beregningsgrunnlaget er som følger: Ordinær grav festeavgift kr 322 pr. år x 20 år = kr Livsledsager 2 plasser 50 % festeavgift x 20 år = kr Enkel urnegrav 1 plass 25 % festeavgift x 20 år = kr Kistegrav under 1m 50 % av festeavgift x 20 år = kr Avgifter avdøde fra andre kommuner Urnegravlegging Kistegravlegging Ordinær urnegrav med 4 plasser Livsledsagergrav 2 plasser ny Enkel urnegrav 1 plass Ordinær kistegrav 1 plass Liten kistegrav kiste under 1m Liten kistegrav i minnelund kiste under 1m Utgår

9 SEKTORUTVALG MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK Utleie av friområder til riggområde Kr eksklusive mva. Mva. vil bli lagt til prisen der det er mulig Fra dato Utleie til riggområde midlertidig deponi og lign., pr. måned 21 pr. m 2 22 pr. m 2 23 pr. m Utleie av friområde til kommersiell filminnspilling, pr. dag Felling eller påføring av skade på trær pr. tre Kjøring på kommunale skogsveier Kr Fra dato Pr. gang * Årsavgift * Gratis etter søknad for skoleklasser/tilsvarende i forbindelse med (klasse-) turer hvor mange ferdes i skogen og hvor det er viktig å ivareta deltagernes sikkerhet. Tjenestestedet fastsetter selv depositum for nøkkel. Fellingsavgifter med mer Kr * Fra dato Fellingsavgift på voksen elg Fellingsavgift elgkalv Avliving og bortkjøring av dyr Leie av utstyr til fangst av levende vilt * Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Prisene blir vedtatt hvert år og gjelder fra Utleie til uteservering, torg, salgs- og standplass Torghandel er i tillegg underlagt forskrifter om torghandel i Bærum. Gebyrene er ikke mva. - pliktige Fra dato Utleie av kommunal veigrunn til uteservering - leie pr. m 2 pr. måned Utleie av torg, salgs- og standplass * Gågaten pr. dag Jernbanepassasjen pr. dag Torgplass avhengig av plassering pr. måned * Ideelle organisasjoner betaler ikke leie. Behandlings- og forringelsesgebyr vei/samferdsel Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr, som belastes alle gravesaker, og et forringelsesgebyr som er arealavhengig. Gebyrene er ikke mva.- pliktige Fra dato Behandlingsgebyr pr. søknad Forringelsesgebyr 0 10 m m m Over 50 m * Tidligere gravegebyret 9

10 Overnatting gjestebrygge Kr/døgn Fra dato Overnatting gjestebrygge, maks liggetid 2 døgn Parkeringsgebyr Parkeringsgebyr ikke mva. - pliktige Fra dato Parkeringsgebyr * Forskrift * Tilleggsavgift * Forskrift * * Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Parkeringsavgifter Det er ulikt lovverk som gjelder for innkreving av parkeringsavgifter i private parkeringshus, som i kommunale parkeringshus og langs offentlig/kommunal vei. Når det gjelder parkering i parkeringshus og parkeringsplasser innenfor avgrensede områder, opererer kommunen i et konkurranseutsatt marked og må ta hensyn til markedspriser og konkurrenter. Generelt ligger imidlertid kommunen lavere i pris enn private aktører, og har større begrensning på avgiftstidens lengde. For parkering langs offentlig/kommunal vei, såkalt gateparkering, har kommunen "monopol", her tas det ved prisfastsetting hensyn til parkeringspolitiske forhold som omløpshastighet. Parkeringsavgifter detaljer Avgiftene er mva.- pliktige. Satsene nedenfor er inkl. mva Fra dato Parkeringshus (kr/time) BI P-hus U. etasje BI P-hus 1. etasje BI P-hus 2 4. etasje P-hus Kinoveien Kommunegården U1-U Brodtkorbsgate Sandvika P-hus Sandvika P-hus Trygdegården P-hus Sandvika (kr/time), maks P-tid 3 timer - Helgerudgården, 1 time gratis, deretter Kreditkassetaket, 1 time gratis, deretter Parkeringsplasser (kr/time) Løkketangen Bekkestua v/meglergården Bekkestua v/biblioteket Stabekk sentrum Stabekk v/storengveien Høvik v/o.h. Bangs vei Høvik v/sandviksveien Kadettangen v/brygga Kadettangen v/rådhuset Kadettangen under E Kadettangen, 3 timer gratis, deretter Høvikodden, 3 timer gratis, deretter Lomviveien, 5 kr timen første time, deretter 10 kr timen de neste timene, maks sats 50 kr dagen Varierende Varierende

11 Gateparkering (kr/time), maks. P-tid 1 time Kinoveien Claude Monets allé Vestfjordgaten Sandviksbrua Rådhustorget Anton Walles vei Willy Greiners vei Randersgården J. Kanitz gate Bekkestua sentrum Utleieplasser (kr/mnd) Høvik v/sandviksvn P-hus Elias Smiths vei (BI) etasje Sandvika P-hus, Kreditkassetaket J. Kanitz gate Sandvika P-hus Trygdegården

12 LISTE OVER PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER Selvkost defineres som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste, en beregningsmetode som ofte er fastsatt i lov og i stor grad finansieres av brukernes betaling, sammen med eventuelle statstilskudd, tjenesteområdene må følge retningslinjer utarbeidet av KRD (H ), samt lovverket for den enkelte tjeneste. Bygge-, plan-, dele-, seksjoneringssaker, samt oppmålingstjenester Etter plan- og bygningslovens 33-1 kan kommunestyret gi forskrift om gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter loven og forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Matrikkelloven gir hjemmel for å ta gebyr for oppmålingssaker. Gebyret for bygge-, plan, dele og seksjoneringssaker samt oppmålingstjenester varierer sterkt med tiltakets størrelse og kompleksitet. Gebyrene er basert på en minstesats M som i 2015 er fastsatt til kroner. Dersom en søknad sendes inn elektronisk og/eller er uten feil er minstesatsen M fastsatt til kr. Minstesatsen M er økt med 4 prosent sammenlignet med For detaljert gebyrregulativ, se vedlegg. Vann og avløpstjenester Årsgebyret for Vann og avløp fastsettes i henhold til selvkostberegninger. Gebyrene er mva.- pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva Fra dato Vann Årsavgift (kr/m 3 ) 10,00 10,00 10, Tilknytningsavgift (kr/m 2 ) 112,50 112,50 112, Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr/m 2 ) 250,00 250,00 250, Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr/m 2 ) 30,50 30,50 30, Avløp Årsavgift (kr/m 3 ) 11,00 11,00 11, Tilknytningsavgift (kr/m 2 ) 112,50 112,50 112, Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr/m 2 ) 250,00 250,00 250, Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr/m 2 ) 37,00 37,00 37, Septikavgift 1 305, , , Tillegg pr. m 3 over 3 m 3 255,00 265,00 270, Avgift for levering til septikmottak (kr/m 3 ) 105,00 105,00 105, Vannmålere Vannmålere (1/2" 1") kr/år * 160,00 160,00 160, Vannmålere (1" 2") kr/år * 735,00 735,00 735, Vannmålere (50mm 150mm) kr/år * 1 500, , , Tillegg for pulsgiver * 450,00 450,00 450, * Vannmålerleie gjelder kun næringseiendommer Samlet VA-gebyr for husholdninger, eksempel: 120 m 2 -standardbolig (Std.bolig) 2014 Årsgebyr Pris for std.bolig 2015 Årsgebyr Pris for std.bolig Vann 10, Vann 10, Avløp 11, Avløp 11, Samlet Samlet

13 Renovasjon husholdninger og næring Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven 34) sier at kostnadene skal fullt ut dekkes gjennom gebyrer. Hjemlet i Forurensingsloven har Bærum kommune vedtatt lokal forskrift for husholdningsavfall. Årsgebyret fastsettes i henhold til H-03/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KMD). Årsgebyret for Renovasjon (sekkerenovasjon) fastsettes i henhold til selvkostberegninger. Gebyrene er mva.-pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva Fra dato Sekkerenovasjon 1 sekk (0,1 m 3 ) pr. uke sekker samlet pr. uke sekker eller flere pr. uke pr. sekk Sjakttillegg Red. sjakttillegg Bæretillegg over 10 m Bæretillegg over 30 m Bæretillegg over 50 m Bæretillegg over 100 m Øyrenovasjon, fritidsbolig Hjemmekompostering, reduksjon i sekkerenovasjon pr. abonnent , Nedgravde containere 3,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr ,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr ,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Containerrenovasjon: 0,4 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,6 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,8 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,5 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie ,0 m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie m 3 tømming pr. uke årsgebyr Leie pr. stk. årsleie Avgifter for levering av avfall til miljøstasjonen ISI Sortert avfall kg (minstepris) Sortert avfall, inntil kg (kr/tonn) Rent lass med hageavfall (1) fra private Gratis Gratis Gratis Rent lass hageavfall, elektro-/hvitevarer og data (3) Gratis Gratis Gratis Rent lass med farlig avfall fra private Gratis Gratis Gratis Leveranser til forbrenning/leveranser mer enn kg * minstepris * Rent lass med hageavfall (1) fra næring (kr/tonn) Farlig avfall fra næring iht. anbud og statlige forskrifter Iht anbud Iht anbud Iht anbud Renovasjon Fornebu (2) (Kommunedelplan 2) Husholdningsrenovasjon pr. bolig/år Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kr/m 2 ) , Tilknytningsgebyr avfallssuganlegg (kr/m 2 ) * Tidligere oppgitt inkl. mva. 1) Med hageavfall menes kvist (maks diameter 15 cm), løv og gress. 2) Renovasjonsforskrift for Bærum kommune avfall på Fornebu 3) Leveres hageavfall, farlig avfall, elektro-, hvitevarer, data eller rene masser sammen med annet avfall, veies hele lasset og betales sortert avfall. 13

14 Bærum havnedistrikt Havnen er selvfinansierende (Havnelovens 23) og avgiftene økes i henhold til selvkostberegninger. Ut fra fartøyets ytre mål beregnes avgiftsgrunnlag G etter følgende formel: G = (L+B) x D, hvor L er fartøyets største lengde i meter, B er fartøyets største bredde i meter og D er fartøyets største dyptgående i meter (sommerdyptgående). Deretter beregnes avgiftene ved at det fastsettes ulike satser etter størrelse i antall G. Havneavgifter Avgiftene er ikke mva.-pliktige Fra dato Anløpsavgift (Havnelovens 23 a) G-guppering De første 150 G 1,6 1,6 1, De neste 150 G 1,8 1,8 1, De neste 200 G 2,1 2,1 2, De neste 200 G 2,3 2,3 2, De neste 200 G 2,4 2,4 2, De neste 300 G 2,6 2,6 2, De neste 300 G 2,8 2,8 2, De neste 500 G 2,8 2,8 2, For alle over 2500 G 2,8 2,8 2, Minste avgift Kaiavgift (Havnelovens 23 b) G-guppering De første 150 G 3,00 3,00 3, De neste 150 G 3,40 3,40 3, De neste 200 G 3,70 3,70 3, De neste 200 G 4,00 4,00 4, De neste 200 G 4,60 4,60 4, De neste 300 G 4,95 4,95 4, De neste 300 G 4,95 4,95 4, De neste 500 G 4,95 4,95 4, For alle over 2500 G 4,95 4,95 4, Minste avgift Vareavgift (kr/tonn) Importert vare Eksportvare Innenriks Leie av kai (kr/døgn) Tilleggsavgift ISPS-havn for utenlandske båter (1) Anløpsavgift (kr/anløp) Timepris utover 4 timer PSFO (kr/time) (1) IMO (International Maritime Organization) pålegger ISPS-godkjent havn (International Ships Port Facility security code - IMOs internasjonale kode på skips- og havnesikkerhet) ekstra fysiske sikkerhetstiltak ved skipsanløp fra utenlandske havner. (2) PSFO (Port Facility Security Officer - sikkerhetssjef) pålegger ekstra beredskaps- og vaktordning mens skipet ligger i havn. Feieavgifter Regulert av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Kapittel 6. Gebyr, kompensasjon og erstatning m.m. 28 Gebyr m.m. Feiertjenestene er 100 prosent avgiftsfinansierte og årsgebyret fastsettes i henhold til H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KRD). Gebyrene er mva.-pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva Fra dato 6" 9" loddpiper(kr/pipeløp) Maskinpiper og kanaler (kr/meter)

15 GJELDER FLERE SEKTORUTVALG BILLETTPRISER OG KORTTIDSUTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG Prinsipper for korttidsutlån/utleie av kommunale lokaler og anlegg Erstatning av skader Reelle skader på utleieobjektet er leie/låntagers ansvar. Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager Fritidssentrene, skoler og barnehager lånes ut gratis til rusfrie arrangementer, fortrinnsvis arrangement for barn og ungdom og brukere fra nærmiljø/nærmiljøarrangement. Tjenestestedets aktivitet prioriteres før utleie. Leietaker må avtale med utleier hvordan tilsynet skal gjennomføres, om nødvendig betales for tilsynsvakt. Barn med barnehageplass og elever på skolene kan låne sin barnehage/skole gratis til fødselsdagsfeiring, forutsatt at voksne (og for skolen; tilsynsvakt) er tilstede. Fritidssenter lånes gratis ut til samarbeidspartnere mot gjenytelser og samarbeidsaktiviteter. Arrangementer i regi av FAU i skolens lokaler skal det ikke kreves betaling for, dette gjelder blant annet FAU sine 17. mai arrangementer. Kommunale tjenestesteder kan låne kommunale lokaler til møtevirksomhet og lignende. Tjenesteleder har frihet til å fastsette evt. leie, dersom utlånet medfører ekstraarbeid. Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg er gratis for idrettslag i Bærum. Her gjelder faste årlige søknads- og tildelingstider. Svømming i regi av kommunale barne- og ungdomsskoler er gratis for elevene (lovpålagt svømming). Sekretariatsvogn (campingvogn), seierspall, bord, benker og sperregjerder (til skiarrangement) lånes kostnadsfritt ut til idrettslag av Ambulerende rode tlf Fordeling av eventuell ledig tid på skolene Eventuell ledig tid på skolene fordeles av den enkelte skole etter følgende prioritering: 1. Skolens eget behov. 2. Aktiviteter med tilskudd etter Lov om Voksenopplæring. 3. Aktiviteter i regi av skoleidretten lag og foreninger (korps, kor, orkester, ansatte og elevforeninger med mer). 4. Barne- og ungdomsarbeid i regi av frivillige lag og foreninger i Bærum. 5. Andre fritidsaktiviteter i regi av frivillige foreninger og lag i Bærum. 6. Kommersielle interesser og privatpersoner. Økt frivillighet stimuleres Humanitære/sosiale organisasjoner/frivillige får låne møtelokaler gratis/redusert pris. Følgende lokaler prioriteres til slik bruk når disse ikke er i bruk av primærformålet eller er tildelt andre brukere: Alle seniorsenter, skoler, barnehager, ungdomssenter, Arena Bekkestua, Møterom i Kommunegården, Løkkeåsveien 2, Bekkestua bibliotek foredragssal og møterom. 15

16 Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag, særkretser, tjenestesteder i Bærum kommune, samt private og fylkeskommunale skoler skjer etter prisliste kommunale tjenester. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale. Lokaler og anlegg til private leietakere Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke kommersielle private leietakere skjer etter prislisten som følger på de neste sider. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale. Kommersielle leietakere betaler markedspris Kommersielle leietakere skal betale markedspris, minimum selvkost, for leie av lokaler/anlegg og tilleggstjenester, i henhold til prislisten. Bruk/lån/leie av kommunale lokaler er i utgangspunktet ikke ment å kunne omdannes til fortjeneste for private fortjenestebaserte aktører. Utlån av kommunale lokaler til fortjenestebasert bruk/kommersielle interesser er å regne som kommersiell virksomhet og leietaker skal for dette betale markedspris, minimum selvkost. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale. Tjenesteleder har ved behov mandat til å inngå særskilte avtaler med kommersielle leietakere forutsatt at avtalen er godkjent av ansvarlig kommunalsjef. 16

17 Billettpriser Emma Sansehus Emma Sansehus BILLETTPRISER Kr Fra dato Enkeltbillett voksne Enkeltbillett barn, pensjonister, funksjonshemmede Familiebillett 2 voksne og 3 barn Floating enkeltbillett Floating klippekort 3 klipp Floating klippekort uføre/pensjonister 6 klipp Utgår Floating klippekort 6 klipp Utgår Barnehage/skole: Kr 50 pr. person pr. time. Bærum idrettspark og Hauger kunstisbane BILLETTPRISER Kr Fra dato Bærum idrettspark Friidrettshall Sesongkort barn og ungdom (u 18) Sesongkort voksne (o 18) Hauger kunstisbane publikumstid Billettpriser Enkeltbillett voksne Enkeltbillett barn, pensjonister, funksjonshemmede * Man fre kl. 14:00 16:00, ons kl. 16:30 18:30, søn kl. 11:30 14:00 Bad og svømmehaller Nadderud, Berger, Hundsund, samt Emma Friskhus Emma Friskhus BILLETTPRISER Kr Fra dato Barn/funksjonshemmede/honnør (voksne ledsagere gratis) Nadderud, Berger og Hundsund BILLETTPRISER Kr Fra dato Voksne Barn /honnør Familie (2+2)(2+1)(1+3) Klippekort voksne (12 klipp) Klippekort barn/honnør (12 klipp) Hel sesong voksne* Berger Hel sesong voksne* Hundsund eller Nadderud + Berger Hel sesong barn/honnør* Berger Hel sesong barn/honnør* Hundsund eller Nadderud + Berger Voksne vårsesong * Berger Voksne vårsesong * Hundsund eller Nadderud+ Berger Voksne høstsesong* Berger Voksne høstsesong* Hundsund eller Nadderud+ Berger Barn/honnør vårsesong * Berger Barn/honnør vårsesong * Hundsund eller Nadderud + Berger Barn/honnør høstsesong* Berger Barn/honnør høstsesong* Hundsund eller Nadderud + Berger Voksne rabattert ved stille perioder i badet Barn/honnør rabattert ved stille perioder i badet Trening i Mosjonsrom honnør Nadderudhallen Trening i Mosjonsrom voksen Nadderudhallen (fra 16 år) Tren/svøm honnør Nadderudhallen Tren/svøm voksen Nadderudhallen (fra 16 år) Obligatorisk bleieavgift for barn under 3 år ny * Hel sesong går fra 1/1 31/12, Vårsesong fra 1/1 1/7, Høstsesong fra 1/8 31/12. 17

18 Lokaler primært til fysisk aktivitet leiepriser Kommunale gymnastikksaler på skoler og Emma Friskhus LEIEPRISER KOMMUNALE GYMNASTIKKSALER Fra dato Tjenestestedets ansvar kr pr. time (klokketime) - hverdager helger Kommunale basseng, svømmehaller og sansehus LEIEPRISER SVØMMEBASSENG pr. time Fra dato Basseng Haug, Ramstad skole, Emma Friskhus Kommunale skoler (Bærum) utenom lovpålagt svømmeopplæring Annen kommunal virksomhet Annen offentlig virksomhet Private brukere (fødselsdager m.m.) Kommersielle brukere LEIEPRISER SVØMMEHALLER pr. time Fra dato Skoler + inngangsbillett Kommunale etater/il i Bærum/Særkretser IL andre kommuner/forbund Firmaer/Private/Kursvirksomhet + inngangsbilletter Alle leietakere varmtvannsbasseng (1/2 basseng) + inngangsbilletter Baneleie Skoler, Komm./IL i Bærum/Særkretser + inngangsbill Baneleie IL andre kommuner/forbund + inngangsbilletter Baneleie Firmaer/Private/Kursvirksomhet + inngangsbilletter LEIEPRISER Emma Sansehus Kr Fra dato Sansehuset inntil 10 pers 2 timer-tillegg* For funksjonshemmede hver d/kveld 2,5 timer, under 15 pers For funksjonshemmede lørdager 2,5 timer under 15 personer** Barneselskaper hverdager 2,5 timer Barneselskap 2,5 t lørdag Boblebad pr. time Emma kafe prisavhengig av arrangement: Etter avtale Etter avtale Etter avtale Tlf: * Kr 125 pr. person over 10 personer **Funksjonshemmede over10 personer, tillegg kr 50 pr. pers 18

19 Idrettsanlegg, idrettshaller, kunstis- og uteanlegg LEIEPRISER pr. time Fra dato Idrettshaller Skoler Klisterrenhold håndballag. Gjelder trening og kamper Ny etter avtale Kommunale etater/il i Bærum/Særkretser IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter /3 idrettshall Skoler Kommunale etater/ IL i Bærum/Særkretser IL andre kommuner/forbund Bedrifter/Private Møterom idrettshaller Skoler, komm.etater/il i Bærum/særkretser IL andre kommuner/forbund Bedrifter/private Sommertrening idrettshall Idrettslag i Bærum Timepris tilsynsvakter i idrettshaller Idrettslag i Bærum Nadderud stadion friidrett Skoler private/videregående fra Komm./IL i Bærum/særkretser IL andre kommuner/forbund/private etter avtale eller: Nadderud stadion fotball u/undervarme * Skoler private/videregående fra 1.10 e avtale e avtale etter avtale Komm./IL i Bærum/særkretser IL andre kommuner/forbund/private Grus-/gress-/kunstgressbaner Arrangementsavgift Aldersbestemt seriespill/sesong Seniorlag i seriespill/sesong Grus-/gressbane IL andre kommuner/forb./private e avtale e avtale e avtale Baneleie Hundsund kunstgress oppvarmet Hel bane idrettslag Baneleie kunstgress sommer Komm./IL i Bærum IL andre kommuner/særkrets/forbund/private etter avtale Kommersiell bruk Kunstisanlegg A-timer** Hel bane /2 bane /3 bane Kunstisanlegg B-timer ** Hel bane /2 bane /3 bane Kunstisanlegg A-timer ** Hel bane hverdager /2 bane /3 bane Kunstisanlegg B-timer Hel bane hverdager /2 bane /3 bane * Kostnad til undervarme og/eller bruk av stadionlys skal etter avtale dekkes av leietaker ** A-timer: hverdager kl , lørdager kl. 9 18, søndager kl B-timer: hverdager kl , søndager kl

20 Bærum idrettspark (timepris) Fra dato Friidrettshall Arrangementer IL i Bærum Arrangementer andre IL og forbund Arrangementer privat e.avtale etter avtale Delanlegg friidrettshall* Idrettslag/krets/skoler (v.g og andre kom.) Forbund Bedrifter Ny Kafeteria Alle leietakere (pr. dag) 250 etter avtale Sosialt rom hele Skoler, komm.etater/il i Bærum/særkretser/private IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter Møterom/delt sosialt rom Komm.etater/IL i Bærum/særkretser/private IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter Styrketreningsrom Skoler Kommunale etater/il i Bærum/særkretser/private IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter Idrettshall Skoler Kommunale etater/il i Bærum/særkretser/private IL andre kommuner/forbund/elitekamper Bedrifter Bærum idrettspark Fotballhall (timepris) Fra dato Kommunale etater/il i Bærum/Særkretser/private IL andre kommuner/forbund Bedrifter * Hvert delanlegg prises enkeltvis ved leie: Rundbane 200m, sprint 60m, sprint 100m/spyd, kast kule, kast slegge, kast diskos, høyde, stav, lengde/tresteg og trampolineområdet. Utleie til IL i Bærum gjelder arrangementer og i helger trening er gratis på hverdager. Grunnskoler og barnehager i Bærum har gratis bruk på dagtid. Utendørsbaner arbeid etter avtale Arbeider utendørsbaner Fra dato Løskjøring og slådding grusbane Slådding grusbane Dyprensing kunstgressbane Grovrensing kunstgressbane

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer