Aon Norway. Frokostseminar Bergen 28. mai Aon Norway AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aon Norway. Frokostseminar Bergen 28. mai 2015. Aon Norway AS"

Transkript

1 Aon Norway Frokostseminar Bergen 28. mai 2015

2 Agenda Aon WorldAware Solutions v/morten Landrø Utredning av ytelsespensjon i privat sektor hva nå? v/vidar Pedersen Pause Sommer og ferie nærmer seg. Viktig å huske på reiseforsikring v/janne Skjervheim Bernes Ageonomics den neste generasjonen risikostyring v/beate Fahre AFP endringer og siste erfaringene v/beate Fahre 2

3 Aon WordAware Solution Morten Landrø 3

4 Travel Risk Landscape Routine events Lost passport Health\medical Traffic accident Visa issues Major events Ebola 9 /11 Mumbai incident Jakarta bombing Haiti earthquake Icelandic ash cloud Japan tsunami Arab Spring Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 4

5 Duty of Care Organisations have a duty to: Assess and understand the risk Monitor changing threat levels Prepare travelling personnel Be able to locate travellers Monitor and protect travellers in high risk locations Have a mechanism in place to respond to any incident Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 5

6 Duty of Care Risk Managers often find it hard convincing their boards of the wisdom of proper travel plans, but not having one could be a costly mistake. Best Practice Through a duty-of-care Global Benchmarking Study, it has been identified that best practices leading companies, have adopted the following: Leading companies should assume their duty of care obligations by adopting: Increase awareness Plan with key stakeholders Expand policies and procedures Conduct due diligence Assess risk prior to every employee trip Communicate, educate and train Track travelling employees at all times Implement an employee emergency response system A company is duty-bound to look after its employees Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 6

7 Aon s Award winning Safe Travel Management Programme Four Interlinked Components A comprehensive safe travel programme that: Helps keep business travellers safe Meets duty of care obligations Protects brand and reputation/liability Combining consulting, technology and response Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 7

8 Travel Risk Analysis Detailed review of: Travel risk profile Policies and procedures Related insurance Third party relationships Dedicated crisis consultant Measures annual improvement Recommendations Safe Travel Procedures Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 8

9 Awareness Country Risk Information Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 9

10 Awareness WorldAware Mobility Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 10

11 Awareness GeoAlert Mapping Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 11

12 Awareness GeoAlert Mapping Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 12

13 Awareness Safe Travel Training E-learning courses Group training Elevated risk course Hazardous Environment Awareness Training (HEAT) Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 13

14 Risk Managed Travel Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 14

15 WorldAware Solutions Portal Page Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 15

16 Chicago Inc Safe Travel Policy Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 16

17 Travel Management System Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 17

18 Incident Management Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 18

19 Incident Management Operations Centre 24/7 Operations Centre for incident response Manned by former military personnel Aon supports Wounded Warriors programme Auditable trail Linked to your Insurance Policies Single, unique number Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 19

20 Implementation Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 20

21 Summary Automated system of travel approval Helps keep business travellers safe Protects brand and reputation / liability One global system Demonstrates Best Practise Meets duty of care obligations Easy to implement 24/7 Operations Centre Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 21

22 WorldAware Solutions Questions? Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 22

23 Ny vår for ytelsespensjon? Vidar Pedersen

24 Ny vår for ytelsespensjon Markedstrender i Norge Regulatorisk bakteppe Banklovkommisjonen hva er gjort og hva gjenstår? Ny vår 24

25 Trender 25

26 Tjenestepensjon Norge Offentlig Sektor Privat Sektor Ytelsesordninger -fonderte Ytelsesordninger ufonderte Ytelsesordninger -fonderte Innskuddsordninger 493 MRD NOK i reserver 499 MRD i ikke-reserver 371 MRD NOK i reserver 121 MRD NOK i reserver 15 % vekst in % vekst in % vekst i % vekst i ansatte ansatte ansatte ansatte Arbeidsgiver garanterer et gitt pensjonsnivå, som sum av folketrygd og tjenestepensjon. Etter 2011 er dette før levealdersjustering Planen sikter mot et gitt nivå, men arbeidstaker bærer risiko for størrelsen på folketrygd Ingen direkte kobling mot folketrygd. Folketrygd Folketrygd Folketrygd Folketrygd Ingen reserver Ingen reserver Ingen reserver Ingen reserver 26

27 Utvikling antall ansatte i ulike typer pensjonordninger - Norge 27

28 Sammenlikning med USA fordeling tjenestepensjonsmidler Per ansatt NOK Innbygger NOK ,2 millioner arbeidstakere Per ansatt NOK Innbygger NOK millioner arbeidstakere Kilder: Finans Norge, American Council of Life Insurers, estimater 28

29 Utvikling innskudd og ytelse privat sektor USA vs Norge. Kilder: Storebrand, FAFO, US department of Labor 29

30 Leverandørmarked Offentlig sektor ytelse Liten appetitt unntatt hos KLP og SPK Lave renter trykker både kunder og leverandører Noe bevegelse mot pensjonskasser Privat sektor ytelse Svært liten appetitt Lave renter trykker både kunder og leverandører Overgang til innskudd i stor skala Hybrid Beskjedent marked foreløpig Noen leverandører utvikler produktet 30

31 Norske statsrenter Kilder: Norges Bank 31

32 OMF rente påslag Kilder: DNB 32

33 Regulering 33

34 Pensjonsreform oversikt Folketrygd Utredet Forlik i Stortinget 2005 Ny alderspensjon i kraft 2011 Ny uføretrygd i kraft 2015 Offentlig tjenestepensjon Utredet Forhandlet 2009 => ikke ny modell Omfattet av levealdersjustering fra 2011 for årskull etter F.eks kullet kan forvente 50 % i pensjon ikke 66%. Ny uførepensjon i kraft 2015 Skattefavorisert privat tjenestepensjon Banklovkommisjonen OTP utredet 2005 i kraft 2006 Fleksibelt uttak utredet i kraft 2011 Hybrid utredet i i kraft 2014 Ny uføre privat utredet 2013 i kraft? Ny ytelse utredet 2015 i kraft? Hva nå? Foretakspensjonsloven står fortsatt Kan / bør / må avvikles? 34

35 2011 : Stoltenbergreformen Hvorfor reform? Økt levealder Senere karrierestart => økt pensjonsbyrde for samfunnet => => lavere tilgang på arbeidskraft Løsning Økte insentiver til å utnytte arbeidsevnen Med vekt på marginale situasjoner 35

36 Økt levalder Dynamisk dødelighet In fonderte ytelsesplaner må reserver nå avsettes iht. ny tariff (K 2013). Opptrapping Privat sektor ytelsesordninger etter LOF får økte krav på 10-12% Folketrygden senker ytelsen, men ikke fullt så mye som forutsatt i k2013. I Offentlig sektor, skal ytelsen reduseres tilsvarende som I folketrygden for de født etter 1958, netto økt avsetning er ca. 5% 36

37 Eksempler økt levealder Forventet levalder fra 0 Menn Kvinner Forventet levealder fra 67 Menn Kvinner K ,9 81,7 K ,1 18,3 k ,4 84,2 k ,5 19,4 k2013 født ,4 87,9 k2013 født ,0 23,1 k2013 født ,0 89,7 k2013 født ,9 25,3 K2013 født ,7 91,6 K2013 født ,6 27,3 K2013 født ,7 94,0 K2013 født ,2 28,0 37

38 Tidene forandrer seg Giftesannsynlighet i ulike tariffer 38

39 April 2015: Banklovkommmisjonens utredning nr. 29 «Ny ytelse» - utdrag «8. Hovedproblem: Dynamisk dødelighetsgrunnlag og levealdersrisiko Finansdepartementet har bedt Banklovkommisjonen om å legge til grunn at et eventuelt lovutkast om nytt ytelsesbasert pensjonsprodukt også må bygge på prinsippet om levealdersjustering av årlig alderspensjon. Samtidig har departementet bedt Banklovkommisjonen om å legge til grunn at pensjonsinnretningene vil bruke et dynamisk beregningsgrunnlag ved premieberegningen. I et dynamisk dødelighetsgrunnlag tas det høyde for at yngre årskull vil leve lengre enn eldre årskull, og ved beregning av premier for ytelsesbasert alderspensjon vil derfor levealdersutviklingen inngå som en del av den risikoen pensjonsinnretningen skal overta og foretaket betale premie for. Virkningen av vanlig levealdersjustering ved uttak av ytelsesbasert pensjon - basert på en dødelighetsstatistikk som reflekterer utviklingen i levealder i opptjeningstiden - vil derfor normalt måtte bli nær null eller svært liten.» 39

40 Ny vår for ytelse? 40

41 Reiseforsikring Janne Skjervheim Bernes

42 Agenda Reisemønsteret i Norge Forberedelse i forkant av reisen Dekningsomfang Skadetilfelle hva skjer? Markedet 42

43 Reisemønster og trender (kilde SSB og Virke) Endringer i vårt reisemønster fra Q til Q % økning i antall utenlandsreiser Q % færre innenlandsreiser, likevel har vi aldri reist så mye i Norge Yrkesreiser Utenlandsreiser: Økning i Q2 - Markant nedgang for året sett under ett Innenlandsreiser: Økning gjennom hele året flater ut i Q4 Ferie og fritidsreiser Årlig vekst på mellom 3-5 % frem til ventes å ende på 2014 nivå eller noe under Størst vekst på korte feriereiser Venne-/venninneturer øker mer enn familieturer Reisekonsumet er størst i aldersgruppen år og avtar med stigende alder. 43

44 Forberedelse i forkant av reisen Vær godt forberedt til reisen Gyldig pass / visum Europeiske Helsetrygdekort og App: Tilstrekkelig og riktige vaksiner Internasjonalt vaksinasjonssertifikat Besøk Offisielle reiseråd Frivilling registrering av utenlandsopphold 44

45 Forberedelse før du reiser Reiseforsikring Bagasje Hva skal medbringes? Avbestilling Er reisens verdi innenfor forsikringssum for avbestillingsforsikring? Sykdom før avreise Er man under sykdomsbehandling eller har kroniske plager Kontakt lege i forkant for å avklare om reisen kan gjennomføres Kontakt evnt forsikringsselskapet for å vite om det er restriksjoner i forhold til din sykdom Aktivitet Vær bevist på eventuelle unntak/krave til tilleggsforsikring Reisesyke: Kan være dykking, høydesyke (over 4000 m) Ulykkesforsikring: Kan være sport og aktiviteter med særlig risiko Behov for utvidelse? Fritidsreiser: den ansatte kontakter forsikringsselskapet direkte. Generelle utvidelser kontaktes Aon. 45

46 Reiseforsikring Tjenestereiseforsikring Omfatter ansattes tjenestereiser innenfor angitt varighet Kan også velge en deklarasjonsordning baseres på bedriftens antall reisedøgn Kan kreve utvidet dekning for ikke-registrerbare reiser Etabler rutiner for sjekkpunkt av reisemål opp mot og vurder behov for eventuelle tiltak Forsikring i tilknytning til bedriftens kredittkort? Standardløsning i det norske reiseforsikringsmarkedet forutsetter medlemskap i norsk folketrygd registrert i folkeregisteret Reisens start og slutt på bostedsadresse Andre behov spesialtilpasses Ansatte med bosted utenfor Norge Behov for tilleggsforsikring? 46

47 Tjenestereiseforsikring inkl. ferie- og fritidsreiser Omfatter Tjenestereiser for arbeidsgiver (forsikringstaker) Ferie og fritidsreiser enten for ansatt og/eller familie Hvem regnes som familie? Ektefelle / partner Samboer krav til felles adresse i Folkeregisteret. Barn hjemmeboende barn med samme folkeregistrerte adresse som en av sine foreldrene Ansattes særkullsbarn, medforsikredes særkullsbarn, adoptivbarn og fosterbarn Vær oppmerksom på opphørsalder for barn Reisens varighet Angir hvor lenge reisen kan vare Barn som bor på hybel må også oppfylle kravet på sine reiser Gjelder på reise Ikke i hjemmet / på arbeidssted / på skole / undervisningssted 47

48 Dekningsomfang - hovedpunkter Avbestilling Avbestillingskostnader pga akutt sykdom, ulykkesskade, dødsfall, brann og innbrudd i bolig/kontor Forsinkelse Forsinkelser pga værforhold, tekniske feil, trafikkuhell Personlig reisegods Tapt reisegods Arbeidsgivers effekter Tap av / skade på arbeidsgivers eiendeler Ulykke Varig medisinsk invaliditet og dødsfall ved ulykkesskade i Norge eller på reisen. Reisesyke Nødvendig medisinsk behandling Ansvarsforsikring Rettslige erstatningsansvaret som privatperson Rettshjelp Utgifter til juridisk bistand ved tvister oppstått under reise hvis behov for juridisk bistand før reisen avsluttes Forsikringssummer, dekningsomfang, egenandeler varierer mellom tilbyderne 48

49 Reisegods Personlig reisegods Tapt eller skadet reisegods som følge av tyveri, ran, innbrudd, skadeverk, naturskade, trafikkuhell, brann, vann og transportskade. Skadeverk menes at en annen person rettsstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler sikrede har i sin besittelse. Jfr. Straffeloven 40, 291 og 292 Trenden er at nordmenn tar med seg dyre klær, smykker og elektronisk utstyr på reiser Husk grensen for forsikringssum Begrensninger i forsikringssum for enkelte gjenstander. Vurder om det er behov for å kjøpe verdigjenstandsforsikring Kan vi legge igjen de mest kostbare tingene hjemme? Sikkerhetsforskriftene krav som må følge for at man skal ha rett til erstatning (ett utvalg er listet under) Føre tilsyn med gjenstandene og passe på at ikke noe glemmes Plassere smykker, elektronisk, foto og videoutstyr under lås når de ikke er i bruk. Pass/penger/billetter: Bære på seg eller låst i fastmontert safe Ikke send elektronisk utstyr, smykker, fotoutstyr mm. Som innsjekket bagasje Ikke etterlat eiendeler i bil om natten. FinKN : Tyveri av kamera og Ipod fra innsjekket bagasje Safari: dårlig plass i håndbagasjen. Avkortning kan finne sted FinKN : Tyveri av smykker fra hotellrom. Diamantring lagt igjen på låst hotellrom. Avkortning kan finne sted 49

50 Forsinkelse Reise og overnattingsutgifter samt innhenting av planlagt reiserute når forsinkelsen er oppstått etter at reisen er påbegynt Offentlig transportmiddel pga. ekstremvær, teknisk feil eller trafikkuhell Teknisk feil/trafikkuhell som krever berging av privat bil Ved opphold på offshoreinstallasjon/skip i forkant av reise må forsinkelsen være minst 72 timer (3 døgn) ved ankomst Heliport. Forsinket bagasje Innsjekket bagasje ankommer forsinket til reisemålet. Refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter til innkjøp av klær og toalettsaker for buk i den tiden bagasjen har vært savnet. beløpsgrense pr person Karenstid (dvs den tid bagasjen må være forsinket for å ha rett til erstatning) Bekreftet av transportør (PIR-raport) Husk at dersom bagasjen ikke kommer til rette i løpet av reisen regnes den først som tapt etter 21 dager. 50

51 Reisesyke Egen sykdom på reisen Ved akutt sykdom, ulykkeshendelse, dødsfall på reisen Oppsøk lege/sykehus og følg legens instruksjoner Ring alarmsentralen ved behov for akutt hjelp I mindre alvorlige tilfeller meldes saken etter hjemkomst Hjemtransport / medisinsk evakuering Tilkallelse av familiemedlemmer Nødvendig sykeledsagelse Akutt tannsykdom som må behandles under reisen Avbrutt feriereise, tapte feriedager Ved legeforordnet sengeleie husk legeerklæring Hjemkallelse reise til hjemsted uventet akutt og alvorlig sykdom / begravelse i nærmeste familie Brann, innbrudd, naturkatastrofe i bopel, kontor eller forretning 51

52 Reiseulykke Ulykkesforsikring 24-timers dekning som også kan være gyldig når man ikke er på reise Kan ha begrensninger i hjem/ på arbeidssted / på skole og undervisningssted Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall Kan dekkes for familien Begrensninger i forhold til alder 52

53 Skademelding Skadetilfelle meldes til forsikringsselskapet snarest Alarmsentral kontaktes Akutt sykdom, ulykkeshendelse, dødsfall på reisen Oppsøk lege/sykehus og følg legens instruksjoner Ring alarmsentralen ved behov for akutt hjelp For mindre skader gis melding etter hjemkomst Meldes elektronisk via forsikringsselskapets hjemmeside Enkelt og raskt Ved melding om skade svarer den ansatte på spørsmål slik at forsikringsselskapet får identifisert ansettelsesforholdet. Hvis usikker blir arbeidsgiver kontaktet Unntak: Tap/skade/utgifter - direkte eller indirekte på grunn av streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt Merutgifter/økonomisk tap på grunn av konkurs Tapt arbeidsfortjeneste - uansett årsak Ta med reisekort / last ned App 53

54 Skadebildet Rekordhøye reiseerstatninger i % økning i erstatningene til over 1,8 mrd Reisesyke har størst andel Ser en økning i antall svindelsaker på reiseforsikring 54

55 Markedet Vilkår Alarmsentral Pris Fleksible skadeoppgjør 55

56 God sommer! 56

57 Ageonomics neste generasjon risikostyring Beate Fahre

58 Utvikling i forventet levetid i Norge for kvinner og menn 83,6 79, Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Levealder i Norge 58

59 PROSENT Utvikling av sysselsatte fordelt på alder SYSSELSATTE MENN OG KVINNER år; 83,4 % år; 68,5 % år; 50,6 % år; 50 % Gjennomsnittsalder 2008:41,0 år 2013:41,8 år i K K K K K K K K K K K 4 Kilde: Statistisk Sentralbyrå 59

60 Arbeidsmiljøloven - endringer Endring i Arbeidsmiljølovens aldersgrense Arbeidsmiljøloven A regulerer i dag en generell aldersgrense på 70 år. Dvs. at oppsigelsesvernet opphører når ansatte fyller 70 år. Fra 1. juli 2015 heves grensen for oppsigelsesvern i loven fra 70 til 72 år nå i første omgang, men med plan om ytterligere utvidelse til 75 år på sikt. Også endring og lovfesting av regler for bedriftsintern aldersgrense ny minstegrense blir 70 år. Hvis tariffavtale endringen trer i kraft ved tariffavtalens utløpsdato senest etter 3 år Hvis ikke tariffavtale endringen trer i kraft senest 1. juli 2016 Kan i større grad aktualisere behov for bedriftsintern aldersgrense OBS! Saklig Ikke uforholdsmessig inngripende Være kjent Praktiseres konsekvens Pensjon Ansatte som blir syke etter fylte 67 år mottar sykepenger fra Folketrygden i maksimalt 60 dager Hva står i tariffavtale, arbeidskontrakter, personalhåndbøker etc vedr. sykepenger? 60

61 Har ansatte råd til å slutte ved pensjonsalder? Ansatt født i 1965 Lønn Start jobb: 25 år 70% 60% v/62 år: Folketrygd + AFP : 33,8% av lønn 70% 60% v/67 år: Folketrygd + AFP : 47,6% av lønn 70% 60% v/70 år: Folketrygd + AFP : 59,3,% av lønn 10,3 % 50% 40% AFP livsvarig Folketrygd 50% 40% 8,7 % AFP livsvarig Folketrygd 50% 40% AFP livsvarig Folketrygd 30% 6,6 % 30% 30% 49,0 % 20% 27,2 % 20% 38,9 % 20% 10% 10% 10% Folketrygd utgjør 2,2G 61

62 Har ansatte råd til å slutte ved pensjonsalder? Ansatt født i 1975 Lønn Start jobb: 25 år 60% 50% v/62 år: Folketrygd + AFP : 33 % av lønn 60% 50% v/67 år: Folketrygd + AFP : 45,6% av lønn 60% 50% v/70 år: Folketrygd + AFP : 56,2% av sluttlønn 9,8 % 40% AFP livsvarig 40% 8,4 % AFP livsvarig 40% AFP livsvarig 30% 6,6 % Folketrygd 30% Folketrygd 30% 46,4 % Folketrygd 20% 26,4 % 20% 37,2 % 20% 10% Folketrygd utgjør 2,2G 10% 10% 62

63 Bedriftens innskuddsordning status Drøyt 20 % av norske bedrifter har 5 % + 8 % Under 1% har maksimale satser - 7 % + 25,1% Ca 14% pensjon fra for en 30-åring Ved uttak 62 år: Ca 9 % pensjon i perioden år Ca 33 % pensjon fra for en 30 åring hvis innskudd fra 1. krone Ca 30 % i pensjon fra for en 30 åring hvis innskudd fra 1G 63

64 Ageonomics som risikoreduserende strategi Finansiell Finansiell ubalanse i pensjons- og personalforsikringsprogram Uforutsigbare kostnader innenfor «compensation and benefit» Volatilitet Færre potensielle «unge» talent Høyere sykefravær Kronisk ubalanse i ressursene Operasjonelt Redusert produksjon Risiko for flere feil Risiko for økt ulykkesfrekvens 64

65 AFP endringer og erfaringer Beate Fahre

66 AFP Fakturering av årlig avgift til ordningen 66

67 Nye grupper som kommer med på fakturagrunnlaget Permitterte Ansatte i premisjon Sykemeldte > 52 uker Ansatte som får utbetalt > 1000 kr De fleste i de «nye gruppene» skal være med i fakturagrunnlaget dette gjelder selv om de kanskje ikke vil få AFP 67

68 Ansatte som er utleid (1) Arbeidstakere som er ansatt i tilsluttet bedrift, men utleid til en annen bedrift, også ikke-tilsluttet bedrift, vil oppfylle vilkåret i vedtektene 3-2 (1) om å være ansatt og reell arbeidstaker i tilsluttet bedrift, samt vedtektenes 3-4 (2) b) om hvem som betaler pensjonsgivende inntekt Arbeidstakeren må beholde ansettelsesforholdet i tilsluttet bedrift Må betales «et markedsmessig vederlag for utleien» (Reelt utleidforhold) Det er uten betydning hvem som betaler lønnen og eventuelt tilleggshonorar som blir avtalt tilsvarende som i bemanningsforetak blir ikke tatt med ved vurdering av markedsmessig lønn Vurdering av markedsmessig lønn: Tas utgangspunkt i den ansattes avtalte lønn i tilsluttet bedrift Evt vurdere aktuell lønnsstatistikk til SSB Regler for utleie gjelder kun i Norge. Hvis en ansatt skal leies ut fra en tilsluttet bedrift i Norge til en bedrift i utlandet må regler for utestasjonerte arbeidstakere benyttes 68

69 Ansatte som er utleid (2) Det er trukket en grense mot utlån av arbeidstaker til ikke-tilsluttet bedrift. Ved utlån til ikke-tilsluttet enhet vil arbeidstaker ikke anses som reell arbeidstaker i tilsluttet bedrift. Utlån vil omfatte tilfeller hvor innleieforetaket ikke betaler vederlag for lånet av arbeidstakeren eller vederlaget er lavere enn markedsmessig lønn 3-2(1) For å kunne få rett til ny AFP må arbeidstaker på uttakstidspunktet være og i de siste tre årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i foretak tilsluttet Fellesordningen. 3-4(2) Arbeidsforholdet må i ansiennitetsperioden nevnt i første ledd (a) ha vært arbeidstakers hovedbeskjeftigelse, (b) ha gitt arbeidstaker en pensjonsgivende inntekt som er høyere enn arbeidstakers øvrige inntekter 69

70 Lønnskompensasjon ved endring av pensjon vs AFP krav om under 1,5G 3-7 Arbeidstaker som har mottatt pensjon, ventelønn eller annen ytelse (1)Arbeidstaker som i de siste tre årene før fylte 62 år har fått utbetalt pensjon, ventelønn eller annen ytelse fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold uten motsvarende arbeidsplikt, har ikke rett til AFP. Arbeidstaker har mottatt kompensasjon for bortfall av pensjonsrettigheter i forbindelse med jobb bytte Fikk avslag på AFP fordi kompensasjon oversteg 1,5G Styret for Fellesordningen behandlet saken Kompensasjon for forringelse av pensjon anses som lønn med motsvarende arbeidsplikt forutsatt omlegging av pensjonsordninger fra foretakets side. (3)Retten til AFP faller likevel ikke bort dersom (a) den årlige verdien av ytelsen som er mottatt i hvert av de tre årene er mindre enn 1,5 G, 70

71

Aon Norway. Frokostseminar Stavanger 19. mai 2015. Aon Norway AS

Aon Norway. Frokostseminar Stavanger 19. mai 2015. Aon Norway AS Aon Norway Frokostseminar Stavanger 19. mai 2015 Agenda 09.00 09.30 Aon WorldAware Solutions v/morten Landrø 09.30 10.00 Ageonomics den neste generasjonen risikostyring v/beate Fahre 10.00 10.20 Pause

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig?

Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig? Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig? Jacob Hanssen 20. Mars 2014 Agenda Status for pensjonsreformen privat sektor Regelverk Marked Styrker og svakheter sett opp mot

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon Knut Foss Agenda Endringer som har skjedd Folketrygd Innskuddspensjon Eksempler Uføretrygd / Uførepensjon 2 Agenda Endringer som

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjonsreformen. Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo

Pensjonsreformen. Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo Pensjonsreformen Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo Spørsmål 1: Hva har pensjonsreformen betydd for dagens unge? Svar: ingenting Spørsmål

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Sven Iver Steen Managing Partner Arntzen de Besche Hvordan er regelverket blitt til - bakteppet Ny folketrygd med fleksibelt uttak fra 62 år,

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Rutinehåndbok og skademanual

Rutinehåndbok og skademanual & Consultants Rutinehåndbok og skademanual Personforsikringer i Lørenskog kommune 2010/2011 Aon Grieg Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene side 3 2. Tariffbestemt gruppeliv side 4 3. Yrkesskade-

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Tjenestepensjonsloven Hybrid Innskuddspensjon Uføretrygd

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tjenestepensjon i privat sektor

Tjenestepensjon i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 2012 Stein Stugu Tjenestepensjon 1. Innskuddspensjon 2. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) 3. Ytelsespensjon Innskuddspensjon - illustrasjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Banklovkommisjonens leder Erling Selvig og hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen Formiddagsseminar Bi, 10. september 2012 1 Formiddagsseminar

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Problembeskrivelse Hovedutfordringer med dagens pensjonssystem Nivå Utvikling hvor er vi på vei? 21. mai 2014 side 2 Tittel på foredrag

Detaljer

Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon

Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon PENSJONSFORUM 28. August 2015 Tema Nytt regelverk Konsekvenser og produktløsninger som tilbys Litt statistikk 2 Tema Nytt regelverk Konsekvenser

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer