Aon Norway. Frokostseminar Bergen 28. mai Aon Norway AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aon Norway. Frokostseminar Bergen 28. mai 2015. Aon Norway AS"

Transkript

1 Aon Norway Frokostseminar Bergen 28. mai 2015

2 Agenda Aon WorldAware Solutions v/morten Landrø Utredning av ytelsespensjon i privat sektor hva nå? v/vidar Pedersen Pause Sommer og ferie nærmer seg. Viktig å huske på reiseforsikring v/janne Skjervheim Bernes Ageonomics den neste generasjonen risikostyring v/beate Fahre AFP endringer og siste erfaringene v/beate Fahre 2

3 Aon WordAware Solution Morten Landrø 3

4 Travel Risk Landscape Routine events Lost passport Health\medical Traffic accident Visa issues Major events Ebola 9 /11 Mumbai incident Jakarta bombing Haiti earthquake Icelandic ash cloud Japan tsunami Arab Spring Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 4

5 Duty of Care Organisations have a duty to: Assess and understand the risk Monitor changing threat levels Prepare travelling personnel Be able to locate travellers Monitor and protect travellers in high risk locations Have a mechanism in place to respond to any incident Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 5

6 Duty of Care Risk Managers often find it hard convincing their boards of the wisdom of proper travel plans, but not having one could be a costly mistake. Best Practice Through a duty-of-care Global Benchmarking Study, it has been identified that best practices leading companies, have adopted the following: Leading companies should assume their duty of care obligations by adopting: Increase awareness Plan with key stakeholders Expand policies and procedures Conduct due diligence Assess risk prior to every employee trip Communicate, educate and train Track travelling employees at all times Implement an employee emergency response system A company is duty-bound to look after its employees Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 6

7 Aon s Award winning Safe Travel Management Programme Four Interlinked Components A comprehensive safe travel programme that: Helps keep business travellers safe Meets duty of care obligations Protects brand and reputation/liability Combining consulting, technology and response Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 7

8 Travel Risk Analysis Detailed review of: Travel risk profile Policies and procedures Related insurance Third party relationships Dedicated crisis consultant Measures annual improvement Recommendations Safe Travel Procedures Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 8

9 Awareness Country Risk Information Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 9

10 Awareness WorldAware Mobility Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 10

11 Awareness GeoAlert Mapping Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 11

12 Awareness GeoAlert Mapping Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 12

13 Awareness Safe Travel Training E-learning courses Group training Elevated risk course Hazardous Environment Awareness Training (HEAT) Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 13

14 Risk Managed Travel Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 14

15 WorldAware Solutions Portal Page Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 15

16 Chicago Inc Safe Travel Policy Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 16

17 Travel Management System Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 17

18 Incident Management Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 18

19 Incident Management Operations Centre 24/7 Operations Centre for incident response Manned by former military personnel Aon supports Wounded Warriors programme Auditable trail Linked to your Insurance Policies Single, unique number Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 19

20 Implementation Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 20

21 Summary Automated system of travel approval Helps keep business travellers safe Protects brand and reputation / liability One global system Demonstrates Best Practise Meets duty of care obligations Easy to implement 24/7 Operations Centre Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 21

22 WorldAware Solutions Questions? Aon Risk Solutions Global Risk Consulting WorldAware Solutions 22

23 Ny vår for ytelsespensjon? Vidar Pedersen

24 Ny vår for ytelsespensjon Markedstrender i Norge Regulatorisk bakteppe Banklovkommisjonen hva er gjort og hva gjenstår? Ny vår 24

25 Trender 25

26 Tjenestepensjon Norge Offentlig Sektor Privat Sektor Ytelsesordninger -fonderte Ytelsesordninger ufonderte Ytelsesordninger -fonderte Innskuddsordninger 493 MRD NOK i reserver 499 MRD i ikke-reserver 371 MRD NOK i reserver 121 MRD NOK i reserver 15 % vekst in % vekst in % vekst i % vekst i ansatte ansatte ansatte ansatte Arbeidsgiver garanterer et gitt pensjonsnivå, som sum av folketrygd og tjenestepensjon. Etter 2011 er dette før levealdersjustering Planen sikter mot et gitt nivå, men arbeidstaker bærer risiko for størrelsen på folketrygd Ingen direkte kobling mot folketrygd. Folketrygd Folketrygd Folketrygd Folketrygd Ingen reserver Ingen reserver Ingen reserver Ingen reserver 26

27 Utvikling antall ansatte i ulike typer pensjonordninger - Norge 27

28 Sammenlikning med USA fordeling tjenestepensjonsmidler Per ansatt NOK Innbygger NOK ,2 millioner arbeidstakere Per ansatt NOK Innbygger NOK millioner arbeidstakere Kilder: Finans Norge, American Council of Life Insurers, estimater 28

29 Utvikling innskudd og ytelse privat sektor USA vs Norge. Kilder: Storebrand, FAFO, US department of Labor 29

30 Leverandørmarked Offentlig sektor ytelse Liten appetitt unntatt hos KLP og SPK Lave renter trykker både kunder og leverandører Noe bevegelse mot pensjonskasser Privat sektor ytelse Svært liten appetitt Lave renter trykker både kunder og leverandører Overgang til innskudd i stor skala Hybrid Beskjedent marked foreløpig Noen leverandører utvikler produktet 30

31 Norske statsrenter Kilder: Norges Bank 31

32 OMF rente påslag Kilder: DNB 32

33 Regulering 33

34 Pensjonsreform oversikt Folketrygd Utredet Forlik i Stortinget 2005 Ny alderspensjon i kraft 2011 Ny uføretrygd i kraft 2015 Offentlig tjenestepensjon Utredet Forhandlet 2009 => ikke ny modell Omfattet av levealdersjustering fra 2011 for årskull etter F.eks kullet kan forvente 50 % i pensjon ikke 66%. Ny uførepensjon i kraft 2015 Skattefavorisert privat tjenestepensjon Banklovkommisjonen OTP utredet 2005 i kraft 2006 Fleksibelt uttak utredet i kraft 2011 Hybrid utredet i i kraft 2014 Ny uføre privat utredet 2013 i kraft? Ny ytelse utredet 2015 i kraft? Hva nå? Foretakspensjonsloven står fortsatt Kan / bør / må avvikles? 34

35 2011 : Stoltenbergreformen Hvorfor reform? Økt levealder Senere karrierestart => økt pensjonsbyrde for samfunnet => => lavere tilgang på arbeidskraft Løsning Økte insentiver til å utnytte arbeidsevnen Med vekt på marginale situasjoner 35

36 Økt levalder Dynamisk dødelighet In fonderte ytelsesplaner må reserver nå avsettes iht. ny tariff (K 2013). Opptrapping Privat sektor ytelsesordninger etter LOF får økte krav på 10-12% Folketrygden senker ytelsen, men ikke fullt så mye som forutsatt i k2013. I Offentlig sektor, skal ytelsen reduseres tilsvarende som I folketrygden for de født etter 1958, netto økt avsetning er ca. 5% 36

37 Eksempler økt levealder Forventet levalder fra 0 Menn Kvinner Forventet levealder fra 67 Menn Kvinner K ,9 81,7 K ,1 18,3 k ,4 84,2 k ,5 19,4 k2013 født ,4 87,9 k2013 født ,0 23,1 k2013 født ,0 89,7 k2013 født ,9 25,3 K2013 født ,7 91,6 K2013 født ,6 27,3 K2013 født ,7 94,0 K2013 født ,2 28,0 37

38 Tidene forandrer seg Giftesannsynlighet i ulike tariffer 38

39 April 2015: Banklovkommmisjonens utredning nr. 29 «Ny ytelse» - utdrag «8. Hovedproblem: Dynamisk dødelighetsgrunnlag og levealdersrisiko Finansdepartementet har bedt Banklovkommisjonen om å legge til grunn at et eventuelt lovutkast om nytt ytelsesbasert pensjonsprodukt også må bygge på prinsippet om levealdersjustering av årlig alderspensjon. Samtidig har departementet bedt Banklovkommisjonen om å legge til grunn at pensjonsinnretningene vil bruke et dynamisk beregningsgrunnlag ved premieberegningen. I et dynamisk dødelighetsgrunnlag tas det høyde for at yngre årskull vil leve lengre enn eldre årskull, og ved beregning av premier for ytelsesbasert alderspensjon vil derfor levealdersutviklingen inngå som en del av den risikoen pensjonsinnretningen skal overta og foretaket betale premie for. Virkningen av vanlig levealdersjustering ved uttak av ytelsesbasert pensjon - basert på en dødelighetsstatistikk som reflekterer utviklingen i levealder i opptjeningstiden - vil derfor normalt måtte bli nær null eller svært liten.» 39

40 Ny vår for ytelse? 40

41 Reiseforsikring Janne Skjervheim Bernes

42 Agenda Reisemønsteret i Norge Forberedelse i forkant av reisen Dekningsomfang Skadetilfelle hva skjer? Markedet 42

43 Reisemønster og trender (kilde SSB og Virke) Endringer i vårt reisemønster fra Q til Q % økning i antall utenlandsreiser Q % færre innenlandsreiser, likevel har vi aldri reist så mye i Norge Yrkesreiser Utenlandsreiser: Økning i Q2 - Markant nedgang for året sett under ett Innenlandsreiser: Økning gjennom hele året flater ut i Q4 Ferie og fritidsreiser Årlig vekst på mellom 3-5 % frem til ventes å ende på 2014 nivå eller noe under Størst vekst på korte feriereiser Venne-/venninneturer øker mer enn familieturer Reisekonsumet er størst i aldersgruppen år og avtar med stigende alder. 43

44 Forberedelse i forkant av reisen Vær godt forberedt til reisen Gyldig pass / visum Europeiske Helsetrygdekort og App: Tilstrekkelig og riktige vaksiner Internasjonalt vaksinasjonssertifikat Besøk Offisielle reiseråd Frivilling registrering av utenlandsopphold 44

45 Forberedelse før du reiser Reiseforsikring Bagasje Hva skal medbringes? Avbestilling Er reisens verdi innenfor forsikringssum for avbestillingsforsikring? Sykdom før avreise Er man under sykdomsbehandling eller har kroniske plager Kontakt lege i forkant for å avklare om reisen kan gjennomføres Kontakt evnt forsikringsselskapet for å vite om det er restriksjoner i forhold til din sykdom Aktivitet Vær bevist på eventuelle unntak/krave til tilleggsforsikring Reisesyke: Kan være dykking, høydesyke (over 4000 m) Ulykkesforsikring: Kan være sport og aktiviteter med særlig risiko Behov for utvidelse? Fritidsreiser: den ansatte kontakter forsikringsselskapet direkte. Generelle utvidelser kontaktes Aon. 45

46 Reiseforsikring Tjenestereiseforsikring Omfatter ansattes tjenestereiser innenfor angitt varighet Kan også velge en deklarasjonsordning baseres på bedriftens antall reisedøgn Kan kreve utvidet dekning for ikke-registrerbare reiser Etabler rutiner for sjekkpunkt av reisemål opp mot og vurder behov for eventuelle tiltak Forsikring i tilknytning til bedriftens kredittkort? Standardløsning i det norske reiseforsikringsmarkedet forutsetter medlemskap i norsk folketrygd registrert i folkeregisteret Reisens start og slutt på bostedsadresse Andre behov spesialtilpasses Ansatte med bosted utenfor Norge Behov for tilleggsforsikring? 46

47 Tjenestereiseforsikring inkl. ferie- og fritidsreiser Omfatter Tjenestereiser for arbeidsgiver (forsikringstaker) Ferie og fritidsreiser enten for ansatt og/eller familie Hvem regnes som familie? Ektefelle / partner Samboer krav til felles adresse i Folkeregisteret. Barn hjemmeboende barn med samme folkeregistrerte adresse som en av sine foreldrene Ansattes særkullsbarn, medforsikredes særkullsbarn, adoptivbarn og fosterbarn Vær oppmerksom på opphørsalder for barn Reisens varighet Angir hvor lenge reisen kan vare Barn som bor på hybel må også oppfylle kravet på sine reiser Gjelder på reise Ikke i hjemmet / på arbeidssted / på skole / undervisningssted 47

48 Dekningsomfang - hovedpunkter Avbestilling Avbestillingskostnader pga akutt sykdom, ulykkesskade, dødsfall, brann og innbrudd i bolig/kontor Forsinkelse Forsinkelser pga værforhold, tekniske feil, trafikkuhell Personlig reisegods Tapt reisegods Arbeidsgivers effekter Tap av / skade på arbeidsgivers eiendeler Ulykke Varig medisinsk invaliditet og dødsfall ved ulykkesskade i Norge eller på reisen. Reisesyke Nødvendig medisinsk behandling Ansvarsforsikring Rettslige erstatningsansvaret som privatperson Rettshjelp Utgifter til juridisk bistand ved tvister oppstått under reise hvis behov for juridisk bistand før reisen avsluttes Forsikringssummer, dekningsomfang, egenandeler varierer mellom tilbyderne 48

49 Reisegods Personlig reisegods Tapt eller skadet reisegods som følge av tyveri, ran, innbrudd, skadeverk, naturskade, trafikkuhell, brann, vann og transportskade. Skadeverk menes at en annen person rettsstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler sikrede har i sin besittelse. Jfr. Straffeloven 40, 291 og 292 Trenden er at nordmenn tar med seg dyre klær, smykker og elektronisk utstyr på reiser Husk grensen for forsikringssum Begrensninger i forsikringssum for enkelte gjenstander. Vurder om det er behov for å kjøpe verdigjenstandsforsikring Kan vi legge igjen de mest kostbare tingene hjemme? Sikkerhetsforskriftene krav som må følge for at man skal ha rett til erstatning (ett utvalg er listet under) Føre tilsyn med gjenstandene og passe på at ikke noe glemmes Plassere smykker, elektronisk, foto og videoutstyr under lås når de ikke er i bruk. Pass/penger/billetter: Bære på seg eller låst i fastmontert safe Ikke send elektronisk utstyr, smykker, fotoutstyr mm. Som innsjekket bagasje Ikke etterlat eiendeler i bil om natten. FinKN : Tyveri av kamera og Ipod fra innsjekket bagasje Safari: dårlig plass i håndbagasjen. Avkortning kan finne sted FinKN : Tyveri av smykker fra hotellrom. Diamantring lagt igjen på låst hotellrom. Avkortning kan finne sted 49

50 Forsinkelse Reise og overnattingsutgifter samt innhenting av planlagt reiserute når forsinkelsen er oppstått etter at reisen er påbegynt Offentlig transportmiddel pga. ekstremvær, teknisk feil eller trafikkuhell Teknisk feil/trafikkuhell som krever berging av privat bil Ved opphold på offshoreinstallasjon/skip i forkant av reise må forsinkelsen være minst 72 timer (3 døgn) ved ankomst Heliport. Forsinket bagasje Innsjekket bagasje ankommer forsinket til reisemålet. Refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter til innkjøp av klær og toalettsaker for buk i den tiden bagasjen har vært savnet. beløpsgrense pr person Karenstid (dvs den tid bagasjen må være forsinket for å ha rett til erstatning) Bekreftet av transportør (PIR-raport) Husk at dersom bagasjen ikke kommer til rette i løpet av reisen regnes den først som tapt etter 21 dager. 50

51 Reisesyke Egen sykdom på reisen Ved akutt sykdom, ulykkeshendelse, dødsfall på reisen Oppsøk lege/sykehus og følg legens instruksjoner Ring alarmsentralen ved behov for akutt hjelp I mindre alvorlige tilfeller meldes saken etter hjemkomst Hjemtransport / medisinsk evakuering Tilkallelse av familiemedlemmer Nødvendig sykeledsagelse Akutt tannsykdom som må behandles under reisen Avbrutt feriereise, tapte feriedager Ved legeforordnet sengeleie husk legeerklæring Hjemkallelse reise til hjemsted uventet akutt og alvorlig sykdom / begravelse i nærmeste familie Brann, innbrudd, naturkatastrofe i bopel, kontor eller forretning 51

52 Reiseulykke Ulykkesforsikring 24-timers dekning som også kan være gyldig når man ikke er på reise Kan ha begrensninger i hjem/ på arbeidssted / på skole og undervisningssted Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall Kan dekkes for familien Begrensninger i forhold til alder 52

53 Skademelding Skadetilfelle meldes til forsikringsselskapet snarest Alarmsentral kontaktes Akutt sykdom, ulykkeshendelse, dødsfall på reisen Oppsøk lege/sykehus og følg legens instruksjoner Ring alarmsentralen ved behov for akutt hjelp For mindre skader gis melding etter hjemkomst Meldes elektronisk via forsikringsselskapets hjemmeside Enkelt og raskt Ved melding om skade svarer den ansatte på spørsmål slik at forsikringsselskapet får identifisert ansettelsesforholdet. Hvis usikker blir arbeidsgiver kontaktet Unntak: Tap/skade/utgifter - direkte eller indirekte på grunn av streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt Merutgifter/økonomisk tap på grunn av konkurs Tapt arbeidsfortjeneste - uansett årsak Ta med reisekort / last ned App 53

54 Skadebildet Rekordhøye reiseerstatninger i % økning i erstatningene til over 1,8 mrd Reisesyke har størst andel Ser en økning i antall svindelsaker på reiseforsikring 54

55 Markedet Vilkår Alarmsentral Pris Fleksible skadeoppgjør 55

56 God sommer! 56

57 Ageonomics neste generasjon risikostyring Beate Fahre

58 Utvikling i forventet levetid i Norge for kvinner og menn 83,6 79, Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Levealder i Norge 58

59 PROSENT Utvikling av sysselsatte fordelt på alder SYSSELSATTE MENN OG KVINNER år; 83,4 % år; 68,5 % år; 50,6 % år; 50 % Gjennomsnittsalder 2008:41,0 år 2013:41,8 år i K K K K K K K K K K K 4 Kilde: Statistisk Sentralbyrå 59

60 Arbeidsmiljøloven - endringer Endring i Arbeidsmiljølovens aldersgrense Arbeidsmiljøloven A regulerer i dag en generell aldersgrense på 70 år. Dvs. at oppsigelsesvernet opphører når ansatte fyller 70 år. Fra 1. juli 2015 heves grensen for oppsigelsesvern i loven fra 70 til 72 år nå i første omgang, men med plan om ytterligere utvidelse til 75 år på sikt. Også endring og lovfesting av regler for bedriftsintern aldersgrense ny minstegrense blir 70 år. Hvis tariffavtale endringen trer i kraft ved tariffavtalens utløpsdato senest etter 3 år Hvis ikke tariffavtale endringen trer i kraft senest 1. juli 2016 Kan i større grad aktualisere behov for bedriftsintern aldersgrense OBS! Saklig Ikke uforholdsmessig inngripende Være kjent Praktiseres konsekvens Pensjon Ansatte som blir syke etter fylte 67 år mottar sykepenger fra Folketrygden i maksimalt 60 dager Hva står i tariffavtale, arbeidskontrakter, personalhåndbøker etc vedr. sykepenger? 60

61 Har ansatte råd til å slutte ved pensjonsalder? Ansatt født i 1965 Lønn Start jobb: 25 år 70% 60% v/62 år: Folketrygd + AFP : 33,8% av lønn 70% 60% v/67 år: Folketrygd + AFP : 47,6% av lønn 70% 60% v/70 år: Folketrygd + AFP : 59,3,% av lønn 10,3 % 50% 40% AFP livsvarig Folketrygd 50% 40% 8,7 % AFP livsvarig Folketrygd 50% 40% AFP livsvarig Folketrygd 30% 6,6 % 30% 30% 49,0 % 20% 27,2 % 20% 38,9 % 20% 10% 10% 10% Folketrygd utgjør 2,2G 61

62 Har ansatte råd til å slutte ved pensjonsalder? Ansatt født i 1975 Lønn Start jobb: 25 år 60% 50% v/62 år: Folketrygd + AFP : 33 % av lønn 60% 50% v/67 år: Folketrygd + AFP : 45,6% av lønn 60% 50% v/70 år: Folketrygd + AFP : 56,2% av sluttlønn 9,8 % 40% AFP livsvarig 40% 8,4 % AFP livsvarig 40% AFP livsvarig 30% 6,6 % Folketrygd 30% Folketrygd 30% 46,4 % Folketrygd 20% 26,4 % 20% 37,2 % 20% 10% Folketrygd utgjør 2,2G 10% 10% 62

63 Bedriftens innskuddsordning status Drøyt 20 % av norske bedrifter har 5 % + 8 % Under 1% har maksimale satser - 7 % + 25,1% Ca 14% pensjon fra for en 30-åring Ved uttak 62 år: Ca 9 % pensjon i perioden år Ca 33 % pensjon fra for en 30 åring hvis innskudd fra 1. krone Ca 30 % i pensjon fra for en 30 åring hvis innskudd fra 1G 63

64 Ageonomics som risikoreduserende strategi Finansiell Finansiell ubalanse i pensjons- og personalforsikringsprogram Uforutsigbare kostnader innenfor «compensation and benefit» Volatilitet Færre potensielle «unge» talent Høyere sykefravær Kronisk ubalanse i ressursene Operasjonelt Redusert produksjon Risiko for flere feil Risiko for økt ulykkesfrekvens 64

65 AFP endringer og erfaringer Beate Fahre

66 AFP Fakturering av årlig avgift til ordningen 66

67 Nye grupper som kommer med på fakturagrunnlaget Permitterte Ansatte i premisjon Sykemeldte > 52 uker Ansatte som får utbetalt > 1000 kr De fleste i de «nye gruppene» skal være med i fakturagrunnlaget dette gjelder selv om de kanskje ikke vil få AFP 67

68 Ansatte som er utleid (1) Arbeidstakere som er ansatt i tilsluttet bedrift, men utleid til en annen bedrift, også ikke-tilsluttet bedrift, vil oppfylle vilkåret i vedtektene 3-2 (1) om å være ansatt og reell arbeidstaker i tilsluttet bedrift, samt vedtektenes 3-4 (2) b) om hvem som betaler pensjonsgivende inntekt Arbeidstakeren må beholde ansettelsesforholdet i tilsluttet bedrift Må betales «et markedsmessig vederlag for utleien» (Reelt utleidforhold) Det er uten betydning hvem som betaler lønnen og eventuelt tilleggshonorar som blir avtalt tilsvarende som i bemanningsforetak blir ikke tatt med ved vurdering av markedsmessig lønn Vurdering av markedsmessig lønn: Tas utgangspunkt i den ansattes avtalte lønn i tilsluttet bedrift Evt vurdere aktuell lønnsstatistikk til SSB Regler for utleie gjelder kun i Norge. Hvis en ansatt skal leies ut fra en tilsluttet bedrift i Norge til en bedrift i utlandet må regler for utestasjonerte arbeidstakere benyttes 68

69 Ansatte som er utleid (2) Det er trukket en grense mot utlån av arbeidstaker til ikke-tilsluttet bedrift. Ved utlån til ikke-tilsluttet enhet vil arbeidstaker ikke anses som reell arbeidstaker i tilsluttet bedrift. Utlån vil omfatte tilfeller hvor innleieforetaket ikke betaler vederlag for lånet av arbeidstakeren eller vederlaget er lavere enn markedsmessig lønn 3-2(1) For å kunne få rett til ny AFP må arbeidstaker på uttakstidspunktet være og i de siste tre årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i foretak tilsluttet Fellesordningen. 3-4(2) Arbeidsforholdet må i ansiennitetsperioden nevnt i første ledd (a) ha vært arbeidstakers hovedbeskjeftigelse, (b) ha gitt arbeidstaker en pensjonsgivende inntekt som er høyere enn arbeidstakers øvrige inntekter 69

70 Lønnskompensasjon ved endring av pensjon vs AFP krav om under 1,5G 3-7 Arbeidstaker som har mottatt pensjon, ventelønn eller annen ytelse (1)Arbeidstaker som i de siste tre årene før fylte 62 år har fått utbetalt pensjon, ventelønn eller annen ytelse fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold uten motsvarende arbeidsplikt, har ikke rett til AFP. Arbeidstaker har mottatt kompensasjon for bortfall av pensjonsrettigheter i forbindelse med jobb bytte Fikk avslag på AFP fordi kompensasjon oversteg 1,5G Styret for Fellesordningen behandlet saken Kompensasjon for forringelse av pensjon anses som lønn med motsvarende arbeidsplikt forutsatt omlegging av pensjonsordninger fra foretakets side. (3)Retten til AFP faller likevel ikke bort dersom (a) den årlige verdien av ytelsen som er mottatt i hvert av de tre årene er mindre enn 1,5 G, 70

71

Internasjonal arbeidskraft

Internasjonal arbeidskraft Internasjonal arbeidskraft Bergen, 27. november 2014 Aon Norway AS Agenda Tid Hva Hvem 08.30 09.00 Frokost Alle 09.00 10.00 Bedriftens strategi for internasjonal arbeidskraft Jørgen Baade 10.00 10.15 Pause

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT. 2011 P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ. 80506 REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift Vilkår av 1. mai 2015 Innhold 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 Side Hoveddekninger (som gjelder for alle) 3. Avbestilling... 3 4. Forsinkelse på reisen...

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 11.11.2011 RFBA211 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i StatoilHydro ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i StatoilHydro ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i StatoilHydro ASA Gjelder for perioden 01.01.2009-01.01.2010 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Reise Gjelder fra 01.01.2015

Reise Gjelder fra 01.01.2015 Reise Gjelder fra 01.01.2015 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hvilke skader som dekkes 6. Hvilke skader

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i Statoil ASA Gjelder for perioden 01.01.2011-01.01.2012 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Vilkår reise (reise03)

Vilkår reise (reise03) Vilkår reise (reise03) Helårs reiseforsikring for reiser i hele verden Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014

Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014 Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014 Helårs Reiseforsikring For reiser i hele verden Gjelder fra november 2014 Innhold: 1. Forsikringens gyldighet 2. Avbestillingsforsikring 3. Innhenting og

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211 DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELLES BESTEMMELSER 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODSFORSIKRING

Detaljer

for innehaver av Visa Gold og MasterCard Gold utstedt av EnterCard Norge AS

for innehaver av Visa Gold og MasterCard Gold utstedt av EnterCard Norge AS Forsikringsbevis Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Gjelder fra: 1. januar 2010. Gjelder til: Kredittkortavtalen opphører, eller til skriftlig beskjed om opphør/endring av forsikringen er gitt. Spesielle bestemmelser:

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring 6 Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 7

Detaljer

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring Gjelder fra 11.11.2011 RFK 311 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111 DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELLES BESTEMMELSER 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4.

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring 6 Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 7

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Akademikerne avtale (kortholder) 01.07.2015 Danske Banks kredittkortavtale

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i Statoil ASA Gjelder for perioden 01.01.2013-01.01.2014 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk

Detaljer