Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/ /2011 US/SSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/ / S/SSK F00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/SH Restaurant Le Baron AS - nnvilget serveringsbevilling i restaurant Le Baron Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknader / / S/SH 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Restaurant Le Baron AS S/SH Napoleon Restaurant Mustafa Younus Abdulle - Søknad om serverings- og skjenkebevilling Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknader / / S/SH 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nordmøre og Romsdal politidistrikt S/SH Side: 1 av 52

2 LRØY HYDROTCH AS, VKAGLN - utvidelse av anlegg for oppdrett av matfisk LRØY HYDROTCH AS, VKAGLN - Søknad om utvidelse av anlegg for oppdrett av matfisk 2010/ / PB/PAA 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal Fylkeskommune PB/HHA Nytt delegasjonsreglement for - referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Delegasjonsreglement X 2011/ / S/SH 044 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Karl Kjetil Skuseth RÅD/KSK Nils T. Walseth PRS/NTW BRLSKTN 26 B - tilbakebetaling av for mye innbetalt gebyr BRLSKTN 26 B - Søknad om utvidelse av terrasse, carport, bod 2011/ / PB/NY 135/218/1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anders Bjerkelund PB/HHA hell på skolevei - Allanengen skole: kke innrapporterte "Hendelser - skader" X 2012/ / ASK/MTA G51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mai-Lis Tangen ASK/MTA Side: 2 av 52

3 Stilling nr % næringskonsulent ved Kultur- og næringsenheten- usignert arbeidsavtale D % næringskonsulent, st. nr / / A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Følgebrev arbeidsavtale D % næringskonsulent, st. nr / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bente Weiseth Hanssen Pressemelding Brann og redning - arbeidsmiljø X 2011/ / PRS/THY 440 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nils T. Walseth PRS/NTW Stilling nr % barnevarnkurator, vikariat ved Barn, familie og helse- usignert arbeidsavtale D % barnevernkurator ved Barn, familie og helse, st. nr / / A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 3 av 52

4 Følgebrev arbeidsavtale D % barnevernkurator ved Barn, familie og helse, st. nr / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lill ngrid Skogrand Snekvik Skademelding Allanengen skole: kke innrapporterte "Hendelser - skader" X 2012/ / ASK/MTA G51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mai-Lis Tangen ASK/MTA JØRBRGT 4 - Vedrørende riving av mur - tvangsmulkt JØRBRGT 4 - Søknad om oppføring av mur 2010/ / PB/ØSV 139/029 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Aasen Maskin AS PB/ØSV STORGATA 23 - Oppføring av 2 balkonger til leilighet H0407 og H0507 STORGATA 23 - Søknd om tillatelse til oppføring av 2 balkonger til leilighet H0407 og H / / PB/TFA 001/096 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Per David Kaspersen PB/TFA Side: 4 av 52

5 tbetaling av tilskudd til deltakere i God Helse partnerskap for 2012 GOD HLS partnerskap og Møre og Romsdal fylke 2008/ / S/LS 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune S/LS Stilling nr % miljørådgiver ved Byingeniørens planavdeling - usignert arbeidsavtale D % miljørådgiver ved Byingeniøren i Kristiansund, st. nr / / A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Følgebrev arbeidsavtale D % miljørådgiver ved Byingeniøren i Kristiansund, st. nr / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Linn Stamnes Stokke STRANDGATA 61 - Oppføring av terrasser, vinterhage og takarker med mere STRANDGATA 61 - Søknad om tillatelse til oppføring av terrasser, vinterhage og takarker - Oppføring av smijernsgjerde mot gate 2011/ / PB/TFA 009/102 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Andzej Suboc PB/TFA Side: 5 av 52

6 SKYTTRVN 32 C - Godkjennelse av fasadeendring SKYTTRVN 32 C - Melding om oppføring av tilbygg til bolig 2008/ / PB/PAA 004/491 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Grete Stokke PB/ØSV Mottatt klage på tidligere varabrannsjef - saksbehandling og utfall Brann og redning - arbeidsmiljø 2011/ /2012 PRS/THY 440 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: gil Glomstad Jonny Skarpnes Sigbjørn Bredesen Knut Schjølset Sigbjørn Weiseth Terje Hagfors Jens nge Blakstad Sverre Løseth Kim Roger Solli-Sæther Per Ola Thingvold Kenneth Leren Jørund Haltbakk Tor Ove Rød spen Larsen Oddbjørn Dønheim Wiggo Langhelle Krister Bolstad inar Hjelle Roger Svanemsli PRS/MAA Side: 6 av 52

7 Arbeidsmiljøet på brannstasjonen pr. dato og i tiden fremover Brann og redning - arbeidsmiljø 2011/ /2012 PRS/THY 440 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gunnar Grimsmo Jensen Jan Ove Kvernes gil Glomstad Jonny Skarpnes Sigbjørn Bredesen Knut Schjølset Sigbjørn Weiseth Terje Hagfors Jens nge Blakstad Sverre Løseth Kim Roger Solli-Sæther Per Ola Thingvold Kenneth Leren Jørund Haltbakk Tor Ove Rød spen Larsen Oddbjørn Dønheim Wiggo Langhelle Krister Bolstad inar Hjelle Roger Svanemsli PRS/MAA WSSLS GAT 21 - Godkjent søknad om skifting av bordkledning og vinduer, utvidelse terrasse og takoverbygg over inngangsparti WSSLS GAT 21 - Søknad om skifting av bordkledning og vinduer 2012/ / PB/GA 002/191 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trio Hus AS PB/GA Side: 7 av 52

8 VDSTN 5 - Godkjent søknad om tilbygg, terrasse og biloppstillingsplass.dispensasjonssøknad VDSTN 5 - Søknad om tilbygg, terrasse og biloppstillingsplass.dispensasjonssøknad 2012/ / PB/GA 031/477 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bjørn Tore Richmond PB/GA BLÅSKJLLVN 10 - Godkjent søknad om tilbygg til garasje og oppføring av lekestue BLÅSKJLLVN 10 - Søknad om tilbygg til garasje og oppføring av lekestue 2012/ / PB/GA 002/314 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mona Kvande/Arnulf Pettersen PB/GA PLOTVN 30, 32 - endring av tillatelse PLOTVN 30, 32 - Søknad om oppføring av midlertidig 4 små boliger 2010/ / PB/HHA 032/042 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Cowi AS PB/HHA OMBYGGNG OG NYBYGGNG AV KRAFTFORSYNNGSNTTT KRSTANSND - Tursti på syd-øst siden av Rensvikvatnet - Avtale med grunneiere OMBYGGNG OG NYBYGGNG AV KRAFTFORSYNNGSNTTT KRSTANSND 2009/ / PB/HHA T24 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nordmøre nergiverk PB/ØSV Side: 8 av 52

9 Delegasjonsreglement - Ajourført Byst.møte , sak 12/4 Delegasjonsreglement X 2011/ /2012 S/SH 044 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svein Heggem S/SH Svar på søknad om endring av oppholdstid Barnemappe 2011/ / RØBHG/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØBHG/L [fordelt]/[fordelt] nnkalling til foreldremøte 28. sept levmappe: 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/ROS Prosesskrift Omsorgsovertakelse: 2011/ /2012 RÅD/OD BV off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/OD Side: 9 av 52

10 nnkalling til foreldremøte levmappe: 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/ROS Kartlegging på morsmålet levmappe: X 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gry Rossing NSK/ROS Møtereferat Personalmappe: X 2006/ /2012 PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: D1/KJ Linda Mari Mjønes PRS/LMJ Søknad om permisjon Off. personalmappe: Maria Weiseth 2011/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Maria Weiseth Side: 10 av 52

11 RØRGATA Tillatelse til ominnredning/ombygging samt fasadeendring RØRGATA Søknad om tillatelse til ominnredning/ombygging 2009/ /2012 PB/NY 034/130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Siv.ing. dvin Bakken AS PB/NY Møtereferat Personalmappe: X 2008/ /2012 PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BSY/ANJ Linda Mari Mjønes PRS/LMJ Oppsigelse Off. personalmappe: Arnt var Sæther 2012/ /2012 PRS/THY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Arnt var Sæther Møtereferat Personalmappe: X 2005/ /2012 PRS/ØSO P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Linda Mari Mjønes PRS/LMJ Side: 11 av 52

12 Søknad om permisjon med legeerklæring Personalmappe: 2008/ /2012 PRS/SAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nvitasjon til samtale Personalmappe: 2012/ /2012 PRS/LMJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/LMJ Oppsigelse Off. personalmappe: Anne-Mari kholm 2012/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne-Mari kholm BDRFTSVN 2 - gangsettingstillatelse for støttemur mot vei BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg 2011/ /2012 PB/NY 031/1193 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Cowi as PB/NY Side: 12 av 52

13 Melding om yrkesskade Personalmappe: 2007/ /2012 PRS/SAN P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oversendelse av yrkesskademelding Personalmappe: 2011/ /2012 P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oversendelse av yrkesskademelding Personalmappe: 2011/ /2012 P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oversendelse av yrkesskadeskjema Personalmappe: 2006/ /2012 PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 13 av 52

14 TTRVN 11 - ndring av tillatelse TTRVN 11 - Søknad om tilbygg til bolig 2009/ /2012 PB/TFA 003/315 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Harald Waagsbø PB/TFA Søknad endring stillingstørrelse Bjerkelund skole Bjerkelund skole: Opprettelse og endring av stilling X 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gunnar Haugan BSK/HA Nils T. Walseth PRS/NTW ndret enkeltvedtak levmappe: 2010/ /2012 NSK/HMØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/HMØ Offentlighetsvurdering D % økonomirådgiver ved økonomiseksjonen 2012/ /2012 A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 14 av 52

15 Beredskapsvakt for barneverntjenesten i Kristiansund og Averøy Påsken 2012 Beredskapsvakt for barneverntjenesten i Kristiansund og Averøy 2009/ /2012 BFH/MOL F47 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nordmøre og Romsdal politidistrikt BFH/MOL ttalelser/merknader til reguleringsplan for Port Arthur- havn øst RGLRNGSPLAN FOR PORT ARTHR - HAVN ØST 2011/ /2012 PB/JBF R-269 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jan Brede Falkevik S/LS Kartlegginger levmappe: X 2010/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gry Rossing NSK/ROS Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2011/ /2012 RØBHG/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØBHG/L [fordelt]/[fordelt] Side: 15 av 52

16 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2010/ /2012 HBHG/ADY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HBHG/ADY [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 DBHG/BBO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBHG/BBO [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2011/ /2012 HBHG/ADY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HBHG/ADY [fordelt]/[fordelt] Side: 16 av 52

17 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 FBHG/MA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FBHG/MA [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 FBHG/MA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FBHG/MA [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2009/ /2012 FBHG/MA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FBHG/MA [fordelt]/[fordelt] Side: 17 av 52

18 Halvårsrapport høsten 2011 levmappe: 2009/ / NSK/HMØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/HMØ Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Side: 18 av 52

19 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 HBHG/ADY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SRV/MW [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Side: 19 av 52

20 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Side: 20 av 52

21 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 JBHG/KAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2010/ /2012 DBHG/BBO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBHG/BBO [fordelt]/[fordelt] Side: 21 av 52

22 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2010/ /2012 DBHG/BBO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBHG/BBO [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2009/ /2012 RØBHG/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØBHG/L [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2010/ /2012 RØBHG/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØBHG/L [fordelt]/[fordelt] Kartlegging på morsmålet levmappe: X 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gry Rossing NSK/ROS Side: 22 av 52

23 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MBHG/RV [fordelt]/[fordelt] nnkalling til foreldremøte 19.jan. levmappe: 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/ROS Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2011/ /2012 RØBHG/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØBHG/L [fordelt]/[fordelt] Side: 23 av 52

24 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2011/ /2012 SBHG/RMY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SBHG/RMY [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2011/ /2012 SBHG/RMY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JBHG/KAL [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 RBHG/HKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RBHG/HKL [fordelt]/[fordelt] Side: 24 av 52

25 Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 RØBHG/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØBHG/L [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 RØBHG/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØBHG/L [fordelt]/[fordelt] Svar overføring- hovedopptak Barnemappe 2012/ /2012 RØBHG/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØBHG/L [fordelt]/[fordelt] Side: 25 av 52

26 nformasjon vedr. fravær og orden levmappe: 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/ROS nformasjon levmappe: 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/ROS ndividell opplæringsplan levmappe: 2011/ / DSK/KO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/KO nnkalling til foreldremøte levmappe: 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/ROS Side: 26 av 52

27 Prosesskrift Omsorgsovertakelse: 2011/ /2012 RÅD/OD BV off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/OD Søknad om fri fra skolen for: Dale barneskole: Fritak fra undervisning under 14 dager for elever skoleåret 2011/ / /2012 DSK/KO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/KO GNR 5 BNR igangsettingstillatelse GNR 5 BNR Søknad om oppføring av rekkehus. Dispensasjonssøknad 2011/ /2012 PB/HHA 005/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Strand & Stubø ntreprenør AS PB/HHA GNR 5 BNR igangsettingstillatelse GNR 5 BNR Søknad om oppføring av rekkehus. Dispensasjonssøknad 2011/ /2012 PB/HHA 005/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Strand & Stubø ntreprenør AS PB/HHA Side: 27 av 52

28 nkeltvedtak levmappe: 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/ROS nnkalling til foreldremøte levmappe: 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/ROS Kartlegging på morsmålet levmappe: X 2012/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gry Rossing NSK/ROS KRSTANSND LFTHAVN KVRNBRGT - igangsettingstillatelse for overbygning og infrastruktur for rullebaneforlengelse, utrykningsveier, terrenginngrep i sikkerhetsområdet, breddeutvidelse av taksevei, lysanlegg, instrumenthutte for LOC, lufthavngjerde. KRSTANSND LFTHAVN KVRNBRGT - tvidelse 2009/ /2012 PB/HHA 033/050 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Norconsult AS PB/HHA Side: 28 av 52

29 Dødeladen AS - nnvilget serververings- og skjenkebevilling Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknader / /2012 S/SH 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Dødeladen AS v/bedriftspartner AS S/SH STORSKARVN 2 - igangsettingstillatelse - del 2 resterende arbeider STORSKARVN 2 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg, ny plassering av hovedinngang samt omlegging av adkomst til leiligheter 2008/ /2012 PB/HHA 005/358 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Solem Arkitektur Vest AS PB/HHA Forenklet OP levmappe: 2009/ / DSK/KO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/KO Side: 29 av 52

30 Svar til søkere på stilling som advokat/ advokatfullmektig D % Advokat/ advokatfullmektig, sentraladministrasjonen 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Karianne Moen Hjeldnes Farhad Amaru lisabet Gjerde Sicilie Kristin Kanebog Knut Meek Corneliussen Lars rik Grødal Wenche Brandstad Birgitte Røsgaard Aase Schartum-Hansen Geir Helge Knutsen Ragnhild Romundstad Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse / 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 6181/2012 SRV/MW Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SRV/MW T Søknad om stilling D Sommerjobb i / /2012 PRS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SAN Side: 30 av 52

31 Søknad om stilling D 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, diverse sykepleie- og hjelpepleiestillinger ved Rokilde sykehjem 2012/ /2012 PRS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SAN Søknad om stilling D % kompetanseleder ved personalseksjonen, st. nr / /2012 A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Søknad om stilling D Sommerjobb i / /2012 PRS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SAN GARNVN 51 - Forhåndsvurdering av forslag til tilbygg til rekkehus GARNVN 51 - Tilbygg til rekkehus 2012/ /2012 PB/[fordelt] 005/485 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/[fordelt] Aktiv Prosjekt AS Side: 31 av 52

32 TLKMLDNG PÅ HNVSNNG levmappe / / SK/TJO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: POLTMSTR BNDXNS GAT 52 - Søknad om etablering av nye personalgarderober POLTMSTR BNDXNS GAT 52 - Søknad om etablering av nye personalgarderober 2012/ / PB/[fordelt] 003/565 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/[fordelt], Bygg og eiendom Kopi av poliklinisk notat levmappe / / NSK/HMØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NNKALLNG TL SAMARBDSMØT levmappe: 2010/ / RSK/ØAA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RSK/MOH Side: 32 av 52

33 Fritak fra undervisning - nnlandet skole: Fritak fra undervisning 2012 og under 14 dager 2011/ /2012 SK/TJO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SK/TJO Skademelding - nnlandet skole: Skademeldinger 2008/ /2012 SK/TJO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SK/TJO Avviksmelding - HMS - Gomalandet skole - HMS - avviksmelding X 2010/ / GSK/FOL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSK/FOL Frank Langseth Olsen GSK/FOL Møteinnkalling ansvarsgruppemøte levmappe: 2010/ / GSK/FOL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSK/FOL Side: 33 av 52

34 Tilbakemelding om gjennomført undersøkelse levmappe: 2010/ / GSK/FOL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSK/FOL VÅGAMYRAN 23 B - Søknad om utsettelse av klagefrist VÅGAMYRAN 23 B - Søknad om tillatelse til oppføring av hagestue 2011/ /2012 PB/NY 138/433 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/NY Frantz aunvik RGLRNGSPLAN FOR SOMMRRO SØR - Merknader RGLRNGSPLAN FOR SOMMRRO SØR 2011/ / PB/JBF R-000 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/JBF Fylkesmannen i Møre og Romsdal nnhenting av opplysninger fra skolen i henhold til lov om barneverntjenester 6-4 levmappe: 2012/ /2012 DBSK/PSØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBSK/PSØ T Side: 34 av 52

35 nnhenting av opplysninger fra skolen i henhold til lov om barneverntjenester 6-4 levmappe: 2008/ /2012 DBSK/PSØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBSK/PSØ T RGLRNGSPLAN FOR PORT ARTHR - HAVN ØST - Merknader RGLRNGSPLAN FOR PORT ARTHR - HAVN ØST 2011/ / PB/JBF R-269 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/JBF ResQ Kristiansund Skyssinformasjon fra skolen Dalabrekka skole: Skoleskyss 2008/ /2012 DBSK/PSØ N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBSK/PSØ GNR 122 BNR 8 - Søknad om fradeling av grunneiendom. Begrunnelse for dispensasjon GNR 122 BNR 8 - Søknad om fradeling av grunneiendom 2011/ / PB/JBF 122/008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/JBF Rolf nge Kvalvik Side: 35 av 52

36 Tilbakemelding om gjennomført undersøkelse levmappe: 2010/ / GSK/FOL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSK/FOL Vedtak på søknad om midlertidig tilpassa skyss for elev ved grunnskole i Møre og Romsdal Dalabrekka skole: Skoleskyss 2008/ /2012 DBSK/PSØ N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBSK/PSØ T Svar til søkere på stilling som miljørådgiver D % miljørådgiver ved Byingeniøren i Kristiansund, st. nr / /2012 A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 36 av 52

37 KRAV OM DLNG AV PR-CAPTA-TLSKDD FOR VOKSN NNVANDRR Refusjon, utgift 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Krav om deling av pr capita tilskudd for vaksne innvandrarar Refusjon, utgift 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vang kommune KRAV OM PR CAPTATLSKDD FOR VOKSN NNVANDRR Refusjon, utgift 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ringebu kommune Vedr. krav om deling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Refusjon, utgift 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tingvoll kommune Side: 37 av 52

38 NKLTVDTAK. levmappe: 2011/ / ASK/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/L PR-CAPTATLSKDD TL OPPLÆRNG NORSK OG SAMFNNSKNNSKAP OPPGJØR MLLOM KOMMNR Refusjon, utgift 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Overview of the absence order and conduct: levmappe: 2011/ / ASK/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/L Henvisning til logoped - Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / A16 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 38 av 52

39 f.konf. med mor, far og elev levmappe: 2011/ / ASK/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/L Henvisning til logoped - Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / A16 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nvitasjon til minikurs del 3 levmappe: 2009/ / BSK/HA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BJRKSTRANDVN Søknad om oppføring av garasje BJRKSTRANDVN Søknad om oppføring av garasje 2012/ /2012 PB/[fordelt] 119/036 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/[fordelt] Prosjektbygg AS Side: 39 av 52

40 PR-CAPTATLSKDD TL OPPLÆRNG NORSK OG SAMFNNSKNNSKAP - OPPGJØR MLLOM KOMMNR 4. KV KV Refusjon, utgift 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oslo kommune Synsundersøkelse og tredning Synsrelaterte Leseferdigheter levmappe: X 2010/ / ASK/SSO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helge Hansen NNKALLNG TL FORLDRMØT levmappe: 2011/ / ASK/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/L foreløpig info levmappe: 2011/ / ASK/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/L Side: 40 av 52

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer