Bassengene fylles opp! KOMMUNALE MØTER: Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bassengene fylles opp! KOMMUNALE MØTER: Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere."

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg Eldreråd Råd for mennesker m/nedsatt funksj.evne Planutvalg Formannskap Kommunestyret 7.2. Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere. Bassengene fylles opp! Fra 14. januar og til og med 30. april vil det være full drift i bassengene på Namdalseid igjen. Statland Vekst og Namdalseid Røde Kors vil fortsatt være ansvarlig for drifta på kveldstid. Varmbading blir som før; Namdalseid skole - mandager kl og og på Statland torsdager kl Alle møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret/ Biblioteket og på kommune.no NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Det satses mer enn noen gang Ja, det satses virkelig når det gjelder investeringer i økonomiplanperioden Aldri før har vi tenkt å bruke så mye penger, hvor storparten riktignok må lånes. Nye Namdalseid helsetun er et byggeprosjekt på nesten 100 mill. kr. Anbudsdokumenter er lagt ut og anbudsfrist er sist i januar Kommer anbudene på et akseptabelt nivå og i tråd med antatt kostnad, vil kommunestyret vedta endelig utbygging. Og gitt at det blir slik vil følgende skje videre; Det fortas noe ombygging i underetasjen i kommunehuset for å kunne ta i mot legetjenesten, helsestasjon og psykiatritjenesten, som blir i kommunehuset til nytt helsetun står ferdig, etter planen Rehabiliteringstjenesten flyttes til kommunehuset på permanent basis. Høsten 2013 rives helsebygget og skjermet enhet og seinvinter/vår 2014 starter byggingen av den nye sykeheimen som får 23 plasser inklusive det som i dag heter skjermet enhet. Nybygget vil ha sykeheim i første etasje, mens en i sokkeletasjen vil finne dagsenter, legekontor, helsestasjon/jordmor og psykiatritjeneste og tekniske rom. Når den nye sykeheimen er tatt i bruk rives den gamle, og det bygges en gang mellom nybygget og den gjenværende bygningsmassen som da vil huse omsorgsboligene og kjøkken m.m. Etter dette vil ingen bygninger være eldre enn omsorgsboligene fra De to rekkene med trygdeboliger blir også, som en konsekvens av utbyggingen, revet. De nye pasientrommene vil være på ca. 28 kvadrat og tilfredsstille husbankens krav fult ut, med bad og toalett på hvert rom. Utbyggingen utløser i tillegg et ikke ubetydelig tilskudd fra det offentlige tilsvarende i overkant av 20 mill., gjennom en tilskuddsordning som en ikke kan påregne varer lenger enn til og med Og ikke nok med så reises det et nytt bygg allerede i forlengelsen av dagens Kløvertun som skal gi to nye boliger og en avlastningsbolig til brukere med særskilte behov. Ja det satses, men det må også kunne sies at satsingen er nødvendig ut fra alder på bygningene og økt behov for tjenester. Det skal investeres i nytt høydebasseng og trykkøkningsanlegg på Statland for å heve kvaliteten på levering av kommunalt vatn og Alderspensjonatet på Statland skal renoveres for ca 1,2 mill som i hovedsak omfatter utskifting av ytterdører, vinduer og renovering av baderom. Dette er bare noen av de tiltak som ligger inne i planperioden. Kort oppsummert må en kunne si at budsjettet for 2013 er et budsjett som bidrar til at vi kan levere kommunale tjenester omtrent på samme nivå som i dag og at velferdstilbudene videreføres i stor grad som i dag, forhåpentligvis til glede for alle som benytter kommunale tjenester og velferdstilbudene. Ønsker alle og enhver Et godt og fredfylt nytt år. Ord på veien: Den som smiler når det har gått ham ille, vet allerede hvem han skal skylde på. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som endes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl i sommerhalvåret. På tirsdager åpent til kl. 19. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time, påmelding mellom kl og hver dag. Legekontorets åpn.tider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykisk helsetjeneste: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl Jordmor Treffes annenhver tirsdag i oddetallsuker mellom kl og kl Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, ass. Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf.: Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Prest for Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: Mailadresse: Side 3

4 Kommunal informasjon Aktiviteter på Dagsenteret Vi åpner igjen etter julen onsdag 2. januar Kl Strikkekaffe Kl Bibliotekdag Kl Rakfiskkveld m/underholdning og musikk. Påmelding til Grete innen på tlf / Ingen aktivitet onsdag Disse vant under vår juleutlodning: Lys & gaveeske - Laila Hansen Gavekort Langøren - Vilde Buvarp Votter - May Berg Gavekort Fjellstyret - Inger A. Setter Knivsett - Elisabeth Moen Dobbelt sengesett - Leo Bergli Enkelt sengesett - Alvhild Heggdal Lysengler - Laila Hansen Flaskeholder - Alvhild Heggdal Julestjerne m/lys - Bjørn Jønnum Stor pepperkakemann - Alvhild Heggdal Rosemalt bøtte - Svein Brørs Pledd - Martin Åkre Juleløper - Solvår Sverkmo Sekk/poncho - Tom André Sæther Juleløper - Tormod Gladsø Julebilde (brodert) - Birgith Kolstad Brodert adventskalender - Emilie Buvarp Fruktkorg, Coop Sjøåsen - Kari Berre Dukke m/mye utstyr - Sofie Trefjord Avlesning av vannmålere 2012 Det er nå tid for avlesning av vannmålere og i år kan det rapporteres via internett og SMS. På avlesningskortet står det en kode som skal brukes ved registrering. SMS: skriv LESEAV + koden + avlest MÅLERSTAND og send til 1930 Eks.: LESEAV S4W7UV du får svar på meldingen som kvittering. Internett: Gå inn på Skriv inn koden og den avleste målerstanden Trykk OK Du får en kvitteringside som kan skrives ut. Frist for innlevering er 15. januar 2013 Hvis du oppdager at du har sendt feil avlesning, kan du registrere på nytt da det er siste registrering som vil være gjeldende til slutt. Har du flere målere må du passe på at du bruker rett kode til rett vannmåler da hver vannmåler har sin egen kode. Vi håper at så mange som mulig registrerer avlesningen enten via sms eller internett. Dersom du ikke har mulighet til dette kan du levere svarslipp eller ringe til Servicekontoret på tlf Side 4

5 Kommunal informasjon Informasjon fra Inn-Trøndelag Brannvesen vedr. ny feieordning fra 2013 Namdalseid kommune slutter seg fullt ut til Inn-Trøndelag Brannvesen fra Dette gjelder også feieordningen. Inn-Trøndelag Brannvesen foretar i dag såkalt behovsprøvd feiing, dette er i samsvar med gjeldende regelverk. Med behovsprøvd feiing, menes det at feiing utføres etter behov. Regelverket sier at feiing minimum skal utføres hvert 4. år og at alle fyringsanlegg (ildsted og skorstein) skal ha tilsyn minimum hvert 4 år. Hva som er påkrevd av feiing bestemmes av feier etter at feiing har vært gjennomført hos de ulike huseiere. Frekvens av feiing vil bli bestemt ut i fra produsert sotmengde, fyringsmønster og tilstanden på fyringsanlegget. Det normale i dag er at feiing gjennomføres hvert annet år. Alternativet er hvert år eller hvert fjerde år. Tilsyn av fyringsanlegg utføres ihht. regelverket, dvs. hvert fjerde år. Kostnader for feiing vil variere ut fra frekvensen på feiing. Årlig feiing vil føre til høyere avgift enn ved feiing f.eks. hvert annet år. Feiing hvert fjerde år gir lavest feie- og tilsynsavgift. Beregning av årlig kostnad blir foretatt på den måten at totalsum for tilsyn og antall feiinger over en fireårsperiode legges sammen og deles på fire. Faktura sendes ut årlig, i oktober, fra Inn-Trøndelag Brannvesen. Ønsker en huseier feiing av skorsteiner oftere enn den frekvensen som er fastsatt av feier, er dette selvsagt mulig, men dette fører til økt kostnad. Fresing av skorsteiner, videofilming for å kontrollere fyringsanleggets tilstand, fjerning av fuglereir mm, faktureres ut i fra medgått tid. Varsel om feiing eller tilsyn sendes den enkelte huseier minimum 3 dager før oppdraget skal utføres. Ved varsel om feiing, er det viktig at svarslipp blir hengt ut etter anvisning. Hvis ikke svarslipp forefinnes, blir ikke feiing utført. Dette er for å forebygge sotinnslag i forbindelse med feiingen. Alle hus må ha takstige e.l. montert for at feiing skal kunne bli utført. Det er ikke et krav, men et ønske, om at rotstige skal være satt opp når feier ankommer, men uansett må stige være lagt fram på det stedet som den skal reises. Rotstige skal være festet, eller kunne festes på en forsvarlig måte. Er ikke forhold lagt til rette for at feiing skal kunne utføres på en forsvarlig måte, kan feieren avbryte oppdraget. Oppmøte er grunnlag for at feieavgift kan innkreves. I tilfeller der huseier er bortreist, har vært syk e.l., slik at feiing ikke har blitt gjennomført, er det mulig for huseier å avtale med feier at dette kan utføres på et senere tidspunkt. Feiertjenesten i Inn-Trøndelag Brannvesen tilstreber seg å kunne yte en best og mest mulig rettferdig tjeneste på en slik måte at innbyggerne i våre eierkommuner til enhver tid har et trygt og sikker fyringsanlegg. Vårt viktigste mål er å redusere antall branner og forhindre at personer omkommer som følge av brann i vårt ansvarsområde. Side 5

6 Kommunal informasjon Musikkteateret GODE, GAMLE DAGER Mandag 21. januar Statland alderspensjonat kl Namdalseid Helsetun, Grønnstu kl Conrad, Magnhild og Oddbjørn Hagen tar oss med på en reise med utgangspunkt i kjente og kjære viser. De bruker gjenstander, monologer, dramatiseringer, tablåer, humor og imitasjon for å gjenskape gamle minner og gode assosiasjoner! Fri inngang. Alle velkommen! Den kulturelle spaserstokken Minneord Takk for året som har gått og vi minnes det som har skjedd har preget oss grunnet usikkerheten vedrørende vår kollega Friedrich Hartmann. Den 26. september fikk vi den tunge beskjeden om hans bortgang. Friedrich kjempet lenge mot sin sykdom, men måtte til slutt gi tapt. Det var trist å miste en god og kjær kollega. Friedrich var en faglig dyktig lege som alltid satte pasienten i sentrum. Grundige vurderinger og langsiktig tenkning preget hans arbeid. Som person var Friedrich en klok og modig mann med en god porsjon humoristisk sans. Våre tanker går til hans familie og vi lyser fred over hans minne. Namdalseid Legekontor - endringer 2013 Åpningstid kl og kl Telefontid kl og kl Åpen time, påmelding mellom kl hver dag. Vennligst vent utenfor til det er ledig i ekspedisjonen. Side 6

7 Lag og foreninger Hageselskapet informerer Hageselskapet i Namdalseid vil takke for all støtte og deltakelse i året som har gått. I 2013 har vi planlagt følgende temamøter og arrangementer: Januar - ons. 23. Dyrking og bruk av grønnsaker i moderne matlaging v/torhild Skogakerholm. Solhaug. Februar - ons. 13 Historiske roser. Solhaug. Mars - tors. 21. Hagedesign v/ Elin Rydning. Solhaug. April - ons. 3. Dam i hagen v/ Vidar Hestmo. Solhaug. lør. 20. Såmøte med barn og foreldre. Mai - ons. 22. Hvordan ta fine blomsterbilder v/monica Sotberg. Solhaug. Juni - lør. 1. Gladag. Salg av hypertufa og planter. Loddsalg v/ Samfunnshuset. man. 3. Plantebyttedag med Namsos og Flatanger, med litt kos. Paviljongen i Sjøåsen. August - søn åpne hager. September - lør. 22. Eple- og plommeslang på Staup. Oktober - ons. 16. Årsmøte og avslutning av studieringer. Solhaug. November - ons. 20. Adventskveld. Solhaug. Gruppe-/medlemsmøtemøter Namdalseid Arbeiderparti inviterer til gruppe-/ medlemsmøte mandag 28. januar 2013 kl på Alhusen, Kommunehuset. Tema medlemsmøte: Organisasjonsprosjektet, del 2. Velkommen! Styret/gruppeleder Namdalseid Senterparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte på Lyngen fjordhotell, mandag 28. januar 2013 kl Ønsker alle og enhver Et godt nytt år. Styret/gruppeleder Møte på Grønnstu Møte i Namdalseid Fotoklubb på Grønnstu, Helsetunet, onsdag 9. januar kl Hovedtema denne kvelden blir kameraets innstillinger ved Stein Erik. Ta med kamera!!! Tema for månedens bilde er "MØRKETID". Send inn bilder til Monica Sotberg, Alle velkommen!! Side 7

8 Lag og foreninger NAMDALSEID KIRKE Torsdag 31. januar 2013 kl Program: Namdalseid musikklag Prest Gunnar Einar Steingrimsson spiller gitar og synger Kirkeorgel ved Thor-Amund Fon Namdalseid songlag Fellesnummer med Musikklaget og Songlaget Inngang: Voksne kr 100,- Barn under 16 år kr 50,- VELKOMMEN! Trekningsliste Pensjonistlagets lotteri 1 døgn i valgfri hytte (Fjellstyret) - Morten Helge Urtegård Dreid skål (Steinar Derås) - Jens Olav Reitan Kniv (Birger Elden) - Geir Fjær 5 liter grønnsåpe (Hundset Mølle) - Helene Westvik Fuglebur (Arvid Stjern) - Andreas Nilsen Klokke (Evelyn Stjern) - Haldis Anzjøn Vaffeljern - Arild Hasfjord Stavmixer - Sven-Erik Hansen 4 sekker valgfri bark (Barken) - Mildrid Elden 3 sekker valgfri bark (Barken) - Jon Eilert Bøgseth 3 sekker valgfri bark (Barken) - Synnøve Sæther Spekepølser (Elda mat) - Eva Kolstad Semre Termodyne - Berit Øie Pledd - Inger A. Setter Pledd - Sverre Anton Sverkmo Dukke m/utstyr (Eldbjørg Helland) - Asbjørn Hegstad Duk - Bjørg Reitan Duk - Karoline Buvarp Pledd - Liv Kolstad Julekopper - Birgith Kolstad Grillutstyr - Joar Helbostad Pute - Hildbjørg Hopstad Dahl Hekla hardangersøm - Sonja Johnsen Sengesett Puter - Åse Hynne Glass telysestaker - Ludvik Bøgseth Telyslamper - Torstein Silset Mugge og glass - Vidar Melgård Stettglass - Berit Lænd Glassheng - Bodil Westerhus 2 par votter - Aris Andersen 2 par votter - Erling Vågø Lugger og votter - Sivert Tisløv Andreassen Lugger og votter - Harald Urtegård Åkle - Mariann Gladsø 2 par lugger - Randi Petersen 2 par lugger - Tone Hynne 2 par lugger - Sigrun Anzjøn 2 par lugger - Målfrid Elden Mølnå 2 par lugger - Randi Overgård 2 par lugger - Stein Wik 2 par lugger og lue - Brit Tanem 1 par selbuvotter - Karin Engen Ryggsekk - Ingeborg Kolstad Ryggsekk - Jens Olav Reitan Glass-skål - Liv Kolstad Duk - Gun Ida Magnussen Nattkjole - Jonas Bitnes Vik Bolle - Jonas Bitnes Vik Strikket vest - Tinglum Handduker - Inger E. Elden Pledd - Lillian Staven Glass-skåler/telysestake - Svein Anzjøn Vase/2 krus - Kristin Øie Fødselsdagsbok - Kari Buvarp Fat og telysestake - Mariann Gladsø Telysestake - Thor Martin Maaø Stettglass - Tove Anzjøn Lykt og aftershave - Berit Lænd Sitruspresse/sukkerskål - Ola Hundseth Opdahl Duk - Viviann Johnsen Grytekluter - Asbjørn Hegstad Kakespade - Bjørnar Aune Kjøkkenutstyr - Ingrid Derås Duk - Bodil Westerhus Refleksvest - Halldis Anzjøn Oppbevaringsboks - Svein Tore Kolstad Konfekt - Mabel Helbostad Pute - Sven-Erik Hansen Side 8

9 Lag og foreninger LAG DIN EGEN FOTOBOK! Namdalseid Fotoklubb arrangerer fotobokkurs. Kurset tar for seg grunnleggende prinsipper rundt det å lage en fotobok og gir inspirasjon til nye idéer. Kurset går over tre kvelder hvor deltakerne skal jobbe med hver sin fotobok og sine egne bilder. Deltakerne kan lage temabøker som f.eks. bryllupsbok, feriebok, bursdagsbok, årbok med familiebilder og alle minner fra hele året, eller rett og slett samle alle bildene dine fra sist det ble laget et album... Få bildene frem fra harddisken! Kurset er åpent for alle. Pris kr 600 per person. I tillegg må hver enkelt betale sin egen fotobok. Sted: Alhusen Dato: 30. januar, 6. februar, 13. februar Tid: Kursholder: Monica Sotberg Påmelding til innen 20. januar. Info fra skigruppa Oppkjøring av Bygdaløypa med skuter: Store deler av Bygdaløypa kjøres hvert år opp med skuter. Dette er dugnadsarbeid hvor frivillige stiller opp med egen skuter, og betaler drivstoffet selv. Vi håper også for kommende sesong at noen skutereiere er interesserte i å kjøre løype. Interesserte kan ta kontakt med leder i Skigruppa, Herbjørn Kolstad, tlf , for avtale og underskriving av kontrakt. Innkjøp av ny tråkkemaskin; Det jobbes med å skaffepenger til ny tråkkemaskin, og det vil komme info ang. prosjektet i februarutgaven av Melkrampa. Vi vil også i år legge til rette for salg og kjøp av brukt skiutstyr. Det vil foregå på torsdager i klubbhuset, samtidig som det er karusellrenn. Hopptrening og hopp karusellrenn; Hopptreningene flyttes ut så snart det blir gode snøforhold i bakken. Det blir karusellrenn hopp ca. hver tredje tirsdag. Karusellrenn langrenn; Første karusellrenn blir torsdag 17. januar, så fremt det er skiføre, og deretter karusellrenn hver torsdag ut mars, unntatt vinterferieuka. Påmelding fra kl og start kl Åpent for alle aldersgrupper. Startkontingent kr. 20,- Følg med på plakater, Melkrampa og idrettslagets facebookside for mer informasjon. N.eid IL Skigruppa Nyttårsmøte Det blir nyttårsmøte på Raustua på Helsetunet mandag 14. januar 2013 kl Bevertning og loddsalg. Velkommen! Sanitetsforeningen Årsmøte Årsmøte i Namdalseid Høyre avholdes på Lyngen Fjordhotell 24. januar 2013 kl Vanlige årsmøtesaker. Middag og kaffe. Alle medlemmer, eventuelt nye medlemmer og sympatisører er hjertelig velkommen. Mvh Leder Namdalseid Høyre, Iren Halbostad Side 9

10 Lag og foreninger INFORMASJON JANUAR 2013 Namdalseid Musikklag og Namdalseid Songlag blander kortene og arrangerer følgende i Namdalseid samfunnshus; ÅPEN PUB-JAM med et strålende basisband fredag 7. juni KORMUS - treff lørdag 8. juni i Gode naboer i kor og korps er invitert og 200 musikere/sangere har meldt at de kommer. Det vil bli åpen konsert. Namdalseid songlag Nina Edel Damås Namdalseid musikklag Anita Brattgjerd Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer GODT NYTT ÅR og Hjertelig Velkommen til ny sesong! Vi gleder oss til oppstart så fort Statland Svømmehall åpner nå i januar, og vi vil sende ut nærmere info. så fort vi har fått tildelt bassengtid! MVH Instruktører og styret i Statland IL-svømming(Svømmegruppa) v/annette Skjengen Seniordans Namdalseid seniordans har holdt på i 7 år, men nå ser det ut til at det nærmer seg slutten. Grunnen er at vi snart ikke har nok dansere til å få dannet en dansering. Vi er nå så få at hvis noen er borte må vi finne danser hvor vi ikke behøver å være par. Derfor ønsker vi flere dansere slik at vi kan fortsette. Hvis vi får med flere dansere vil vi kjøre et kurs som starter med det grunnleggende av steg og formasjoner. De som har danset før vil også være med på dette for at vi skal få til ring. Det er ikke noe krav at det skal være par som kommer, det ordner seg allikevel. Hvis den tida vi danser ikke passer, så ta kontakt, så vil vi se hva vi kan gjøre. Håper vi får med noen slik at vi kan fortsette. Vi starter opp igjen den 15. januar kl i Ungdoms - og eldresenteret. Seniordansen er primært for aldersgruppen 55+, men vi tar gjerne med yngre dansere også. Alle er velkommen til trivelige kvelder med dans og sosialt samvær. Ta gjerne kontakt på tlf eller Side 10

11 Annonser Nytt fra Nye åpningstider januar 2013: Torsdag og Fredag Vi vil være der og produsere litt ellers, å er det lys så er det bare å stikke innom. Ane og Tone Januar: salg på Mesterdesign, linkjoler og linduker. 2Mrom.no Enebolig ledig! Enebolig ledig for leie, eventuelt vurderes for salg, sentralt i Namdalseid. Boligen ligger like ved brannstasjonen og inneholder 2 (3) soverom og har dobbel garasje. Boligen er ledig fra første del av februar. For spørsmål kontakt IN-Eiendom v/ Kjell Tore Domås tlf Namdalseid/ Beitstad taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestolbrukere. Vakttelefon: Side 11

12 Arrangørkalender for januar 2013 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Gudstjeneste i Statland krk. kl Møte i N.eid Fotoklubb kl på Grønnstu, Helsetunet Gudstjeneste kl i Statland krk. - Kirkebok til 4-åringene 14 Nyttårsmøte Saniteten kl på Raustu, Helsetunet 15 Seniordans kl v/u-/e-senteret Karusellrenn kl N.eid skole Gudstjeneste i N.eid krk. kl Musikkteater Gode gamle dager - kl. 11 på Alderspensj. og kl. 16 på Grønnstu, Helsetunet 22 Seniordans kl v/u-/e-senteret 23 Grønnsaker, dyrking og bruk i moderne matlaging, kl på Solhaug - arr. Hageselskapet 24 Karusellrenn kl N.eid skole Gruppe-/ medlemsmøter - AP, Alhusen kl SP, Lyngen Fjordhotell kl Seniordans kl v/u-/e-senteret 30 Fotobokkurs Kl på Alhusen, N.eid Fotoklubb 31 Nyttårskonsert N.eid krk. kl Karusellrenn N.eid skole kl Godt Nyttår!

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Kløvertun bofellesskap

Kløvertun bofellesskap N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 2 Kløvertun bofellesskap KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. sept. Eldreråd 11. sept. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 11. sept.

Detaljer

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak

Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 16 Stramt budsjett, men rom for bolysttiltak Elever i samspill med musikkskolelærere under kulturuka. Her utforskes det å spille steeldrums.

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

På jakt etter nye kvinnespor

På jakt etter nye kvinnespor N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2 0 1 3 På jakt etter nye kvinnespor KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. april Eldreråd 23. april KRMNF 23. april Planutvalg 24. april Adm.utvalg 25.

Detaljer

Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016

Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016 Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016 Korpset formål Namdalseid musikklag skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer, og skape

Detaljer

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer.

Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: 16. oktober: Formannskap TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40- årsjubileum! H.K.H.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar. Formannskap 23. januar

KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar. Formannskap 23. januar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: Kontrollutvalg 14. januar Formannskap 23. januar Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid?

En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2012 En eller to ungdomsskoler i Namdalseid? Skoleutredning en eller to ungdomsskoler i Namdalseid. Kommunestyret har vedtatt at den framtidige

Detaljer

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015

Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmerett for 16 - og 17- åringer ved kommunevalget i 2015 Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt

Detaljer

Nye møter over en kopp te

Nye møter over en kopp te N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R Nye møter over en kopp te KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 10.NOVEMBER FORMANNSKAP 3. OG 24. NOVEM- BER ADMINISTRA- 11/11 SJONSUTVALG 3. NOVEMBER

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 Nye Åsnes bru N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 KOMMUNALE MØTER: 2. august Formannskap 8. august Planutvalg 23. august Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 12.07.: HUSK: TRIMGRUPPA ARRANGERER KVELDSTUR TIL SØR-FURUDALSSETEREN Oppmøte kl. 19.00 ved vegen mellom Vollavatn og Furudalsvatn. Ta med niste. Kaffe serveres.

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene

Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B U A R 2 0 15 Ny sceneproduksjon med ungdomsskoleelevene i Namdalseid tar form KOMMUNALE MØTER: 5. februar: Kommunestyret Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd

Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 2011 Demokrati må læres mener Namdalseid ungdomsråd KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 14. APRIL ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER

Detaljer

Innsamling av livsminner

Innsamling av livsminner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 3 Innsamling av livsminner 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemme -rett på lik linje med menn. Dette markeres

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Bo-glede i et aktivt sentrum

Bo-glede i et aktivt sentrum NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE NOVEMBER Bo-glede i et aktivt sentrum 07 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 5. NOVEMBER ELDRERÅDET 6. NOVEMBER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 6. NOVEMBER PLANUTVALG

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNESTYREVALGET 2015. Resultatet etter valget 14. september - Lierne kommunestyre 2015-2019

Li-Nytt KOMMUNESTYREVALGET 2015. Resultatet etter valget 14. september - Lierne kommunestyre 2015-2019 Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Kurs, Inderøyheimen Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 14:45-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Velkommen til utstilling

Velkommen til utstilling N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 4 Velkommen til utstilling KOMMUNALE MØTER: 21. august: Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/tilhørere. Møtepapirer blir til enhver

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Lørdag 9. november kl. 11.00-17.30

Lørdag 9. november kl. 11.00-17.30 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 3 Lørdag 9. november kl. 11.00-17.30 Hva skjer når vi flytter storbykultur til kule verkstedhaller på bygda? Kanskje noe Kurant Urbant?

Detaljer

Li-Nytt. Oppstart i Grong 9. mars 2015 Påmelding / Kontakt: www.etablereropplaering.no

Li-Nytt. Oppstart i Grong 9. mars 2015 Påmelding / Kontakt: www.etablereropplaering.no Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Kreativ omsorg gir livsglede

Kreativ omsorg gir livsglede N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 2 Kreativ omsorg gir livsglede KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 23. okt. Eldreråd 23. okt. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 23. okt.

Detaljer

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar

Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 1 1 Minikarusell for barn fra 4-6 år blir prøveordning fra februar KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 1. FEBRUAR PLANUTVALG 2. FEBRUAR FORMANNSKAPET

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Anne

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

100 År. Kalenderen: Mandag 4. Huset er 100 år. Fredag 1. november 2013

100 År. Kalenderen: Mandag 4. Huset er 100 år. Fredag 1. november 2013 Huset er 100 år Fredag 1. november 2013 Kalenderen: Mandag 4. Onsdag 6. Mandag 11. Tirsdag 12. Onsdag 20. Lørdag 23. Foreldremøte 10. klasse kl 18.30 til 20.30. Klassetur på agendaen Ungdomstrinnet i Sekkefabrikken,

Detaljer

Ungdom kan lage egne kortfilmer med Filmbussen på besøk i juli

Ungdom kan lage egne kortfilmer med Filmbussen på besøk i juli N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 1 Ungdom kan lage egne kortfilmer med Filmbussen på besøk i juli KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 6. JUNI KOMM.RÅD MENNES- KER M/NEDSATT FUNK.SJ.EVNE

Detaljer

RØMSJINGEN Februar 2015

RØMSJINGEN Februar 2015 RØMSJINGEN Februar 2015 ÅPNINGSTIDER: Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag + torsdag kl 12.00-18.00 Onsdag 8.00-15.30 selvbetjent Fysioterapien 97 51 92

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Trebitmerra og Feppeldaill`n

Trebitmerra og Feppeldaill`n N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 3 Trebitmerra og Feppeldaill`n KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 12. mars Eldreråd 12. mars KRMNF 12. mars Planutvalg 13. mars Kontrollutvalg 13.

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2011

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2011 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2011 Årets ungdomskommune KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRE 15. DESEMBER FORMANNSKAP 8. DESEMBER ADM.UTVALG 3. DESEMBER UNGDOMSRÅD 5. DESEMBER

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Året TV - aksjon 2006 går til inntekt for Leger Uten Grenser, og deres arbeid med å gi medisinsk bistand til trengende i de glemte humanitære krisene. Lokalkomiteen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

17. mai på Namdalseid

17. mai på Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 4 KOMMUNALE MØTER: Kl. 09.30 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30 Kl. 13.20 Kl. 13.50 Kl. 14.00 Kl. 15.30 Kl. 19.00 17. mai på Namdalseid

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret, Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Carl Ivar von Køppen

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Stevneleder Jan Olav Sagbakken Tlf: 916 48 065

Stevneleder Jan Olav Sagbakken Tlf: 916 48 065 IT Stevneleder Tlf: 916 48 065 JURY + en til Data/Resultatservis -Lars Myrstuen -Henning Engen -Marita Sollie 200 M STP Leder Kmut Steinar Bråten Paul Øksne Sigmund Myrstuen Data Jostein Bråten Kontrollører

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Utstilling om tilhørighet

Utstilling om tilhørighet NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Utstilling om tilhørighet KOMMUNALE MØTER: Kreativt verksted for kvinner i Namdalseid på tvers av kulturer blir nå en felles utstilling. Her ser vi noen av deltakerne

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Kulturuke med friluftsliv

Kulturuke med friluftsliv N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 1 5 Kulturuke med friluftsliv Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår. Årets kulturuke for alle barn og

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229. KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember kl.

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229. KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember kl. A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER DESEMBER/JANUAR 2014/2015 UTGIVELSE 229 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: Mandag 8.desember

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Sokndal Info. Ønsker DEG et strålende nytt år! Næringsarbeid. Sokndal Info. Kommunale møter høsten 2012. Folkebibliotek. Brann- og vannverksvakt

Sokndal Info. Ønsker DEG et strålende nytt år! Næringsarbeid. Sokndal Info. Kommunale møter høsten 2012. Folkebibliotek. Brann- og vannverksvakt Sokndal Info Sokndal kommune Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Telefon 51 47 06 00 Epost: postmottak@sokndal.kommune.no www.sokndal.kommune.no - www.cittaslow.com Frist for innlevering: 20. i hver måned

Detaljer

4-2011. i fra FYSAK Storfjord. Flaskeinnsamling. Innspill til nye toppturer. Synskontroll FULLDISTRIBUSJON

4-2011. i fra FYSAK Storfjord. Flaskeinnsamling. Innspill til nye toppturer. Synskontroll FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2011 Flaskeinnsamling 10. klasse v/skibotn skole har flaskeinnsamling i Skibotn i uka etter påske. (uke 17). Pengene går til skoletur. Håper dere tar vel imot oss. Hilsen 10.kl. Skibotn

Detaljer

Administrativ organisering

Administrativ organisering Tokke kommune 2013 Administrativ organisering Dette organisasjonskartet viser ansvarsfordelinga i administrasjonen i Tokke kommune i 2013. I rådmannens fråvær er det konstituert rådmann og personalsjef

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2003 01.06. Museumslageret ved Åsnesset er åpent for besøkende fra kl. 12.00 16.00. Trekning på vårens loddsalg kl. 14.00. Kaffeservering. Alle hjertelig VELKOMMEN! Kulturminnelaget

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Kyrksæterøra Idrettslag Skiavdelinga HJELPEMANNSKAP 2016. Håper alle som skal hjelpe til på kjøkkenet tar med ei sjokoladekake eller lignende.

Kyrksæterøra Idrettslag Skiavdelinga HJELPEMANNSKAP 2016. Håper alle som skal hjelpe til på kjøkkenet tar med ei sjokoladekake eller lignende. HJELPEMANNSKAP 2016 I forbindelse med vinterens arrangementer har vi forsøkt å fordele oppgavene på flest mulig. Vi håper du er villig til å stille opp. Møt opp 1 ½ time før start. Vær oppmerksom på at

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Program for høsten 2016

Program for høsten 2016 Program for høsten 2016 Hamar Husflidslag holder til her i Kirkebakken Følg med på oppslagstavla vår Hamar Husflidslag holder til i Kirkegaten 12, 2. etasje. Vi har: Norges Husflidslag som moderorganisasjon

Detaljer

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst

Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 4 Frivilligsentralen i Namdalseid starter opp nå i høst KOMMUNALE MØTER: 4. november Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne

Detaljer