Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato Tid 11:00

2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14 Opplegg for politiske behandling av regional plan for areal og transport 14/14 Status fusjon DI-gruppen Muntlig orienteringer 1. Son torg, om endelig oppgjør med Vestby kommune 2. Svartskog kolonial status for sak om rehabilitering av uthus 3. Beredskap kort informasjon etter erfaring med økt terrorberedskap denne sommeren 4. Mva.-krav mot Vest-Viken kollektivtrafikk 5. Hydrogenstrategi status 6. Informasjon om inntak til videregående skoler 7. Streik ved 2 videregående skoler fra mandag 11. august 8. Informasjonskampanje overfor elever og medarbeidere i videregående skoler 9. Taxisak krav om erstatning endelig avgjørelse 10. Moskvaskolen status 11. Eventuelt.

3 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 13/14 Koordineringsutvalget Opplegg for politiske behandling av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus for Oslo og Akershus Hensikten med notatet er å informere om status og framdrift for den videre politiske behandlingen av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, samt å få innspill og synspunkter til organiseringen av den politiske behandlingen. Status i arbeidet med regional plan for areal og transport Arbeidet med Regional plan for areal og transport startet opp i februar 2012 mellom Oslo og Akershus. Det ble samtidig etablert et felles plansekretariat som har ansvar for å gjennomføre selve planarbeidet. Det er nå utarbeidet et utkast til regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Dette utkastet skal drøftes i politisk referansegruppe 27. august. Det vil bli lagt opp til at innspill og merknader fra dette møtet kan innarbeides i planforslaget. Det vil bli avholdt et ekstraordinært koordineringsgruppemøte 18. august der planutkastet gjennomgås, slik at fylkeskommunens representanter i politisk referansegruppe kan være mer forberedt. Politisk styringsgruppe skal godkjenne høringsutkastet og sende dette over til planansvarlig med anbefaling om å sende planutkastet på høring. Høringsforslaget sendes samtidig til kommunene med orientering om ettersending av politisk behandling. Denne ordningen gjennomføres både for å sikre at høringen blir gjennomført før valget, og for å gi kommunene lengre høringsfrist. Det utarbeides en felles sak til politisk behandling etter høringen, med bistand fra plansekretariatet. Saken ventes forelagt medio februar 2015, med mulighet for politisk behandling høsten Behandling av høringsforslaget vedtak om offentlig ettersyn Fylkesutvalget og Oslo bystyre skal i november 2014 vedta å legge forslaget til regional plan for areal og transport ut til offentlig ettersyn. Det er viktig at det politiske vedtaket til høringsutkastet som sendes ut avspeiler det politiske flertallet i fylkesutvalget og Oslo bystyre. Uten politisk forankring av høringsutkastet kan vi risikere at planen blir endret vesentlig etter høringsrunden. Det må derfor legges opp til at

4 høringsutkastet blir samstemt med både fylkesutvalget og Oslo bystyre før fylkesutvalget sender planforslaget på høring. I forbindelse med selve vedtaket av planen vil det også være behov for å samordne og få omforente vedtak. Det videre spørsmålet er hvordan Oslo og Akershus i forbindelse med den politiske behandlingen kan samordne seg slik at vedtakene blir omforente eller så like som mulig. Da planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus ble behandlet politisk (Akershus fylkesting og Oslo bystyre ) ble det nedsatt en gruppe fra Akershus fylkeskommune bestående av gruppelederne og plan- og utviklingskomiteen i Oslo kommune. Dette utvalget skulle samordne vedtaket. Dette utvalget møttes etter vedtak i FU og før møtet i fylkestinget. Erfaringen fra denne prosessen er at organiseringen av dette utvalget burde vært avklart før den politiske behandlingen av selve planen. Det foreslås derfor at det etableres en kontakt med Oslo kommune for å etablere en arena for å utvikle et ensartet forslag til vedtak. Framdrift og endelig vedtak av planen Styringsgruppens representanter fra Akershus fylkeskommune har på flere møter i styringsgruppen vært opptatt av å få vedtatt den regionale plan før valget. Administrasjonen har arbeidet for å dette til. Høringsprosessen i kommunene og organisasjoner vil kunne gjennomføres våren Det vil imidlertid bli vanskelig å få vedtatt planen i bystyre og fylkestinget før valget. Vi foreslår følgende fremdriftsplan, som bør avklares med Oslo kommune. Tid Oppgaver Høringsforslaget behandlet i politisk styringsgruppe Primo oktober 2014 Medio november 2014 Medio november til primo februar Primo februar til medio april 2015 Medio april til ultimo august 2015 Ultimo juni til oktober Høringsforslag oversendt til politisk behandling i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Høringsforslaget sendes samtidig til kommunene, med orientering om ettersending av politisk behandling og vedtak. Høringsforslag vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn av byrådet og fylkesutvalget og vedtak om evt. endringer er sendt kommunene. Høring og offentlig ettersyn Høringsuttalelser oppsummert, vurdert og det er gitt en anbefaling om eventuelle endringer av planforslaget fra administrativ koordineringsgruppe. Oversendes til politisk behandling. Fylkesrådmannens og byrådets innstilling Felles vedtaksforslag foreligger etter arbeid i politisk arbeidsgruppe mellom byutviklingskomiteen i Oslo og fylkesutvalget i Akershus Medio oktober/november Ultimo 2015 november Byutviklingskomiteen og fylkesutvalget vedtar innstilling til hhv bystyret og fylkestinget Behandling i bystyret og fylkestinget

5 Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Helene Øvrelid

6 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 14/14 Koordineringsutvalget Status fusjon DI-gruppen Det vises til FU sak 84/14 den hvor det ble gjort følgende vedtak: Saken utsettes til neste møte i fylkesutvalget. I tillegg ble det oversendt 3 forslag fra representantene Øyvind Rideng (H) Rolf Lasse Lund (A) og Ruth Solveig Birkeland (SV) Ordinær generalforsamling i DI-gruppen var 13.juni Fusjonssaken ble ikke behandlet, men eierne drøftet fremdriftsplanen for fusjonsbehandlingen etter at den ordinære generalforsamlingen for DI-gruppen AS var avsluttet. Det ble redegjort for at den politiske behandlingen av fusjonssaken både i Asker kommune og i Akershus fylkeskommune var blitt utsatt og ikke realitetsbehandlet. Akershus fylkeskommune opplyste at det var planlagt ny behandling av saken i fylkesutvalget 25. august I eiermøtet den 13. juni ble det fra fylkeskommunen og Asker kommune bedt om at det forut for et vedtak om fusjon utarbeides en fusjonsplan og en aksjonæravtale som sikrer at de tidligere opparbeidede pensjonsforpliktelsene fra de selskapene eid av Bærum kommune, ikke skaper problemer for det nye selskapet og de to andre eierne. Det ble konkludert med at eierne skulle møtes til et nytt møte den 17. juni. Bærum kommune hadde til dette møtet engasjert konsulentselskapet Price Waterhouse Coopers (PWC). Konklusjonen ble at PWC utarbeider et forslag til en aksjonæravtale og med ulike alternativer for hvordan pensjonsforpliktelsene kan håndteres. På grunn av sommerferie var det tidsmessig ikke mulig å finne noe nytt møtetidspunkt for eierne før den 18. august. Da vil forslaget til aksjonæravtale fra PWC bli diskutert. Det vil således ikke være mulig for fylkesrådmannen å legge frem noe nytt saksfremlegg med forslag til vedtak i saken før tidligst til fylkesutvalgets møte den 15. september, eventuelt 24. november. Saksbehandler: Janne Svegården Oslo Tron Bamrud fylkesrådmann

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 2/15 Eierstyring - valgkomiteer,

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 19/14

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer