INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Til: 01 Gamle Oslo v/ Luka Dyrnes og Miriam Ekrem Naoum 02 Grünerløkka v/ og 03 Sagene v/ Magnus Bjørnbekk og Fawzi Warsame 04 St. Hanshaugen v/ Kristoffer Hudson og Vemund Djupvik Rundberget v/ Katarina Frostmann Eisenstein og Nicholas Bertheau 05 Frogner Solem 06 Ullern v/ Nicolas Wong og Celine Wo 07 Vestre Aker v/ og 08 Nordre Aker v/ Neil Kaushik og Thea Bush 09 Bjerke v/ Burhan Ahmed og Johanne Hagne Frogner 10 Grorud v/ Aurora Maaby og 11 Stovner v/ Ragni Flaggstad og Aref Barakzahi 12 Alna v/ Fatema Al-Musawi og Stian Hebjerk 13 Østensjø v/ Wilde Emilie Vassvik og Ragnhild Marie Strand Knudsen 14 Nordstrand v/ Ylva Fjeldberg og Astrid Hagen 15 Søndre Nordstrand v/ Hanne Nordeng og Maria Skage El-Yousef Leder Nestleder Sigurd Log Røren, Frogner Maika Marie Godal Dam, Nordre Aker Fra: Sekretariatet v/ Sigrid Ryeng Alnes og Odrun Misje

2 SAKER TIL BEHANDLING Dato: Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Sak 00/14 Åpning og konstituering Møtet ledes av leder Sigurd Log Røren og refereres av sekretær Sigrid Ryeng Alnes Forslag til vedtak Innkalling og saksliste godkjennes Referat godkjennes Eventueltsaker meldes her Sak 01/14 Orienteringer Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle saker. Orienteringene forberedes og gis kort og muntlig på møtet for å holde de andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål til dem som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak i orienteringssaker. Alle kan melde inn orienteringssaker det oppfordres til det også! a) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker: c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist: Andre orienteringer: Sak 35/14 Budsjett vedlegg 1 Sakstype: diskusjon/vedtak Bakgrunn: Byrådets forslag til budsjett 2015 for Oslo kommune offentliggjøres og skal deretter til behandling i bystyrekomiteene. Vi skal stille på deputasjon i de aktuelle komiteene og vil utforme et budsjettinnspillnotat. Vedlagt ligger AUs forslag. Sak 36/14 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Sakstype: diskusjon Bakgrunn: Oslo kommune ved Bymiljøetaten er i gang med utarbeidelsen av en behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Behovsplanen skal være et politisk styringsverktøy for utviklingen av idrettsanlegg og friluftsog friområder i kommunen. Planen skal via kartlegging av dagens anlegg, arealer og behov, synliggjøre det reelle behovet for nye anlegg, arealer, frilufts- og friområder knyttet til idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse i Oslo kommune, samt gi forslag til tiltak som skal prioriteres på kort og lang sikt. Barn og unge er en prioritert målgruppe i dette arbeidet. Bymiljøetaten kommer på besøk for å diskutere dette med oss og få innspill til planen Stikkord til diskusjonen: Tiltak for å øke aktiviteten blant barn og unge Deres opplevelse av kommunens aktivitetstilbud Nye trender blant de unge relatert til idrett, friluftsliv og/eller fysisk aktivitet Nye trender det bør tilrettelegges for? Forskjeller mellom kjønn i fht behov for tilrettelegging for aktivitet

3 Sak 37/14 Aksjon Bakgrunn: tirsdag 4. november blir det aksjon for billigere billettpris for ungdom. Maika informerer om aksjonen Sak 38/14 Ungdomsrådsmøte 27.oktober Sakstype: Orientering Svømmeaksjon: 27. oktober skal barne- og likestillingminister Solveig Horne ha møte med alle ungdomsrådene i fylkene. I den forbindelse har vi invitert de andre rådene til å møte oss i etterkant for å utveksle erfaringer og ha det hyggelig. Sigurd informerer. Sak 39/14 Handlingsplan for mangfold og frihet Sakstype: diskusjon/vedtak Bakgrunn: Byrådet i Oslo holder på å lage en ny handlingsplan for mangfold og frihet, mot diskriminering på grunnlag av seksuell identitet og orientering. Vi har dessverre gått glipp av høringsfristen for denne planen da denne kom å gikk i fellesferien i sommer, men vi ønsker å behandle den uansett da SUR mangler politikk på området. Sak 34/14 Eventuelt Sakstype: eventuelt Dersom man har noen saker man ønsker å ta opp kan disse meldes inn til møteleder ved starten av møtet eller til sekretær på mail i forkant. Møtekritikk

4 Referat fra møte Tirsdag 23. september 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Tilstede: Luka Dyrnes, Miriam Ekrem Naoum(Gamle Oslo), Magnus Bjørnbekk(Sagene), Katarina Frostman Eiseinstein(Frogner), Aurora Maaby(Grorud), Ragni Flagstad(Stovner), Maria Skage El- Yousef(Søndre Nordstrand), Vemund Djupvik Rundberget (St. Hanshaugen) Sigurd Log Røren(leder), Maika Maria Godal Dam(nestleder), Odrun Misje(sek) og Sigrid Ryeng Alnes(sek). Sak 00/14 Åpning og konstituering Møtet ledes av leder Sigurd Log Røren og refereres av Sigrid Ryeng Alnes og Odrun Misje Forslag til vedtak Innkalling og saksliste godkjennes Referat fra godkjennes Eventueltsaker - Røde kors debatt Sak 01/14 Orienteringer Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle saker. Orienteringene forberedes og gis kort og muntlig på møtet for å holde de andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål til dem som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak i orienteringssaker. Alle kan melde inn orienteringssaker det oppfordres til det også! a) fra ledelsen: Jobbet mye med svømmeaksjon. Arrangert arbeidskveld. Hatt au møter. b) fra de lokale ungdomsrådene: Nordre aker: Jobber med UBUM som skal arrangeres om en måned. Skal reise rundt på de ulike ungdomsskoler i bydelen i overmorgen for å snakke med dem om UBUM og ta påmeldinger. Har delt ut ganske mye penger til en ny ungdomsklubb. Stovner: Skal arrangere infomøte 8. oktober med elevråd fra alle ungdomsskoler i bydelen, hvor de skal informere om hva ungdomsrådet er og hva de gjør i forbindelse med valg av nye ungdomsrådsrepresentanter. Har delt ut penger til prosjektet unge møter eldre hvor ungdommer skal reiser rundt på besøk til gamlehjem. Søndre Nordstrand: Planlegger SNUK, Søndre Nordstrand Ungdomskonferanse, og har blant annet dratt på skoler i bydelen for å rekruttere. Holdt appell på lysvandring og overlevert lykt til bydelsdirektøren. Frogner: Gjør ikke så mye for tiden. Møte i forrige uke hvor vi diskuterte urealistiske UBUM saker. Dratt til bydelsutvalget for å prate om psykisk helse. Mangler politikere på møtene og får få saker fra bydelsutvalget. Sagene: Planlegger Ungdomshøring i November. Samarbeid med ungdomsrådet i en bydel i Gøteborg og planlegger nå deres besøk til Norge. Grorud: Vi har dratt på skolerunder til alle klasserommene i alle ungdomsskolene for å informere om ungdomsrådet og at ungdom kan bruke ungdomsrådet. Bydelsutvalget skal dra med

5 ungdomsrådet på tur i bydelen, til fritidsklubbene og andre steder ungdom bruker og bydelen finansierer. Det skjer 9. oktober, etter BU møtet. Vi har representant for bydelsutvalget på møtene. Gamle Oslo: Vi planlegger ungdomskonferanse i starten av november. Hersleb skole og Vålerenga fritidsklubb er nye representanter i rådet. Vi inviterer de nye skolene i bydelen inn. Kongshavn var ikke interessert i å jobbe med ungdomskonferansen. c) Fra sekretariatet: Jobber mye med ungdomshøringen for å spikre opplegg. Noe arbeid med ungdommens storting. Skal se om vi skal delta på en konferanse med østlandssamarbeidet ung i oktober. Det blir arrangert opplæring 25. Oktober om synlighet for ungdomsråd med bowling etterpå. Andre orientering: - Det kommer totalt 12 forskjellige ungdomsråd på møtet med Solveig Horne i oktober. - Maria har vært på møte med ungdommer fra Praha og fortalt om hvordan vi driver med ungdomsmedvirkning i Oslo. Det var veldig spennende. I Tsjekkia er det lite organisert ungdomsmedvirkning og den lille aktiviteten som er styres helt av ungdommene selv. Vi fikk dessverre ikke høre så veldig mye om hvordan det fungerte hos dem da programmet var lagt opp rundt hvordan ting fungerer i Norge. - Maika og Maria har vært på møte med byråden for Helse og sosiale tjenester og har gitt innspill til hva som er viktig for SUR i arbeidet med psykisk helse. Man baserte seg på UBM vedtak og det nylig vedtatte høringssvaret til handlingsplanen for psykisk helse. Sak 28/14 SUR-struktur vedlegg 1 Sakstype: diskusjon/vedtak Bakgrunn: Vi diskuterer hvilken struktur SUR ønsker å ha på arbeidet sitt fremover. Under behandlingen av saken er det kun seks ungdomsråd representert på møtet og SUR er derfor ikke vedtaksdyktig og ender med å gjøre et rådgivende vedtak. Saken tas opp igjen på neste møte. Rådgivende vedtak: SUR burde framover strukturere seg i en saksgruppe/prosjektgruppe modell slik den er beskrevet som første forslag i saksdokumentet(vedlegg 1) Det vil si arbeid i saksgrupper frem til saken er behandlet i bystyret og arbeid i prosjektgrupper om høsten. Sak 29/14 Deputasjonsliste Bakgrunn: Nå er budsjettprosessen i gang og vi skal på deputasjoner for å fortelle de ulike komiteene hva vi ønsker oss i budsjettet. I den forbindelse ønsker vi å lage en liste med folk som er interessert i å være med på deputasjoner slik at man vet hvem man kan kontakte når den tid kommer. Aurora, Magnus, Ragni og Luka melder seg til å stå på liste. Dersom andre ønsker å stå på lista kan de gi beskjed til Vemund. Sak 30/14 Budsjett Sakstype: Diskusjon Byrådets forslag til budsjett 2015 for Oslo kommune offentliggjøres og skal deretter til behandling i bystyrekomiteene. Vi skal stille på deputasjon i de aktuelle komiteene og vil utforme et budsjettinnspillnotat til både budsjettet for 2015 og til økonomiplanen for AU har tre forslag til vedtak Vi prioriterer sakene Bedre svømmeopplæring, Ungdomspris for ungdom og Bedre

6 skolehelstjeneste Falt Sentralt ungdomsråd delegerer avgjørelsene rundt budsjettprioriteringer til AU Falt AU leser gjennom budsjettet og lager et forslag til ulike prioriteringer til neste SUR møte hvor saken tas opp til ny behandling Vedtatt Sak 31/14 Aksjon Sakstype: Orientering/diskusjon Svømmeaksjon: Onsdag 24. september arrangerer Sentralt Ungdomsråd aksjon for bedre svømmeundervisning i Osloskolen. I dag får elever kun 10 timer undervisning i løpet av hele barneskolen, og halvparten av norske 10 åringer kan ikke svømme godt nok. Dette ønsker vi å gjøre noe med! vi inviterer derfor deg på aksjon onsdag 24. september kl. 17! aksjonen vil foregå på Egertorget, rett ved t-banen. Ta med deg bade/sommereffekter! Ungdomsprisaksjon: I oktober skal det arrangeres aksjon for billigere månedskort for ungdom i Oslo. Det myldres rundt aksjonskonsept og gis innspill til aksjonen. Det vil bli videre arbeid med aksjonen på arbeidskveld 14. oktober. Sak 32/14 Besøk av LUR AU skal besøke alle LURene i løpet av november for å få en oversikt over ståa, hjelpe til med det LURene eventuelt trenger hjelp til og knytte bedre kontakt mellom LUR og SUR. Dersom noen har noen ønsker for sitt besøk kan de ta kontakt med Maria. Sak 33/14 Ungdomshøring 22.oktober arrangerer UngOrg ungdomshøring om Mangfold. Arbeidsgruppene arbeider nå for å få på plass opplegge for dagen, men vi trenger hjelp fra dere til mobilisering. Kult om alle kan spre Facebook-arrangementet og oppfordre folk i klassen til å melde seg på. Sak 34/14 Røde Kors debatt Sakstype: eventuelt På torsdag kl 1800 arrangerer Røde Kors debatten Alt du ville vite om sex, men som politikerne nektet å gi svar på på litteraturhuset. Katarina skal sitte i debattpanelet og vi håper så mange som mulig vil komme å høre på.

7 Vedlegg 1 Budsjett 2015 Forslag: - Vi vedtar noen generelle budsjettprioriteringer som oversendes finanskomiteen - Vi vedtar 3 prioriterte saker under hvert budsjettområde - Da deputasjonen for helse og sosial ble avholdt før SUR-møtet blir AUs de prioriterte sakene på dette området SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO BUDSJETTPRIORITERINGER 2015 A) Budsjettet samlet sett: Forslag til saker: B) For budsjettområdene: - Kultur og Utdanning: - Fritidsklubber - Politisk fravær - Svømmeundervisning - Rådgivningstjenesten - Kulturkort - Miljø og Samferdsel: - Ungdomspris for ungdom - Svømming - Bilfritt sentrum - Sentrumstunell - Berømme dem for: o Økt bevilgning nattbuss o Sykkelsatsning både sykkelvei og bysykler o Prøveordning med kildesortering offentlige rom - Helse og sosiale tjenester: - Skolehelsetjeneste og helsestasjoner for unge - Bostedsløse - Sex og samfunn - - Bevilgninger til bydelene: - Fastsatt stillingsprosent for sekretærer for lokale ungdomsråd - Øremerkede bydelsmidler til fritidstiltak for unge - Økt bevilgninger til bydelene generelt

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/409 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 23. september 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Tove Referent: Lars

Detaljer

Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45.

Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ungdommens bystyre Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45. Til stede under opprop: Bergen Handelsgymnasium

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer