INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201"

Transkript

1 INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP HALVÅRSRAPPORT 2005 av Prosjektleder Beth Maria Furrevik- Gomes

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 2. Ansatte 2 3. Målsetting 2 4. Målgruppe 2 5. Førstegangshenvendelser 3 6. Hvem tok kontakt dette halvåret 4 7. Saksbehandling og oppfølgingssaker 5 8. Dialogarbeid/samtaler med det offentlige 6 9. Case Informasjonsarbeid Media henvendelser Annet kontaktarbeid Skoleveiledning m. mer Samarbeidspartner Utfordringer og videre arbeid for neste halvår Økonomi 10 1

3 1. Innledning Den landsdekkende informasjonstelefonen om tvangsekteskap har vært i drift siden Informasjonstelefonen har erfart i de årene som tjenesten har eksistert, at tvangsekteskap er et mer eller mindre vedvarende problem. Generelt medfører dette en konfliktskapende situasjon for storsamfunnet, og spesielt for den det gjelder. Mange av de ungdommene/voksne som tar kontakt med oss sier at de ikke er utsatt for direkte tvang, men at de føler at konsekvensene ved å si nei er så store at de føler at de egentlig ikke har noe valg. Mange forteller også om vedvarende psykisk press fra foreldre og familiemedlemmer med gjentagende spørsmål om de ikke snart skal gifte seg. Valget om å høre på egne følelser eller foreldrenes og miljøets krav og forventninger takles på forskjellig vis. Informasjonstelefonen om tvangsekteskap gir råd og veiledning i slike saker, noe som kommer fram i halvårsrapporten nedenfor. 2. Ansatte Prosjektleder 100 % (Brasil), 2 prosjektmedarbeidere(fra Norge og Irak/kurder) 50 % stilling hver, en ekstravakt (Tyrkia) og 3 kulturveiledere (Irak, Afghanistan og Pakistan). 3. Målsetting Vi bistår innringere med råd og veiledning i forhold til hvordan man kan forholde seg i situasjoner der tvangsekteskap er aktuelt. Informasjonstelefonen jobber mye i forhold å øke bevisstheten blant de unge/voksne om deres rettigheter. I tillegg hjelper vi de som blir utsatt for direkte vold eller trusler fra familiemedlemmer. Vi sender også ut informasjon til alle landets skoler, sosiallærere, rådgivere, helsesøstere og andre som kommer i kontakt med de som blir utsatt for tvang eller som har blitt tvangsgiftet. Vi har også et nært samarbeid med politiet, UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap, Ambassader og krisesentre landet rundt. Telefonen er åpen hverdager mandag til fredag mellom kl (åpningstiden ble i samråd med oppdragsgiver endret fra kl. 18 per 1. mai 2005). De fleste ungdommer som ringer oss gjør det i skoletiden eller i ordinær kontortid, fordi de ikke tør å ta kontakt med oss etter at de har kommet hjem. Innringere kan også legge inn beskjed på svareren etter åpningstiden, sende E- post eller SMS til mobiltelefon. I krisetilfeller utenom informasjonstelefonens ordinære åpningstid, oppfordrer vi innringere til å ta direkte kontakt med det offentlige hjelpeapparat som for eksempel sosialvakttjeneste, barnevernet eller til politiet. Informasjonstelefonen må alltid ta kontakt med disse instansene for videre hjelp etter at vi har kartlagt innringernes problem. I tillegg til råd og veiledning per telefon er det også mulig å komme til en samtale på kontoret, eller vi kan komme for råd og veiledning til deres skole. 4. Målgruppe Alle som utsettes for tvangsekteskap De som er tvangsgiftet og vil ha hjelp til skilsmisse Alle som trenger råd og veiledning i forbindelse med tvangsekteskap 2

4 5. Førstegangshenvendelser januar juni 2005 Informasjonstelefonen har både i 2004 og i 2005 hatt en del media oppmerksomhet, noe som er meget positivt for forståelse av problematikken. Den oppmerksomheten Informasjonstelefonen har fått kan ha en påvirkningskraft på flere områder: Flere unge/voksne våger å motstå tvangsekteskap når de opplever at både media og myndighetene tar disse på alvor. Flere foreldre og foresatte tenker seg om før de utsetter sine barn for tvangsekteskap. Flere personer som utsettes for tvangsekteskap oppsøker sin rådgiver, helsesøster eller barnevernet direkte for hjelp. Flere offentlige medarbeidere har fått kompetanse på temaet tvangsekteskap, selv om vi fremdeles får mange henvendelser fra saksbehandler som kommer i kontakt med ungdommene. Flere fra det offentlige hjelpeapparatet, og utsatte personer selv tar direkte kontakt med UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap. Informasjonstelefonen om tvangsekteskap erfarer at de som ringer oss, og senere får oppfølging fra Oslo Røde Kors, trenger mye hjelp i forhold til det praktiske som for eksempel til bolig, skolegang, rettigheter i forhold til barnevernsloven og sosialtjenesteloven, individuelle samtaler på kontoret, oppfølging i forhold til nettverksbygging og til aktiviteter på Oslo Røde Kors Ressurssentrene m.m. Dette medfører en del saksbehandling. Det er viktig at Informasjonstelefonen er et supplement til det offentlige hjelpeapparat og ikke omvendt. Vi har også flere telefonsamtaler med både den det gjelder, med det offentlige eller med departementene om deres sak. Informasjonstelefonen har også startet med en systematisk registrering av personer som trenger hjelp til å komme tilbake til Norge mens de er i foreldrenes opprinnelsesland. Dette er oppfølgingssaker som både er ressurs- og tidskrevende for alle involverte. Dette halvåret har vi i samarbeid med den aktuelle ambassaden og UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap hentet tilbake 4 jenter; 2 fra Pakistan, 1 fra Somalia og 1 fra et land i Midt- Østen. I forhold til første halvår i fjor er det registrert en nedgang på 56 førstegangshenvendelser hittil i år. Dette gjelder konkrete henvendelser der personene enten er utsatt for tvangsekteskap, er tvangsgiftet eller annet som for eksempel vold m. m. Det er likevel ikke færre henvendelser i forhold til første halvårsstatistikken for året 2003, som var på 98 førstegangshenvendelser. Dette betyr at antall henvendelser til Informasjonstelefonen varierer fra år til år, men vi tror ikke at det er mindre tvangsekteskap i år i forhold til 2004 (se statistikken nedenfor). Måned Konkrete (tvangsekteskap) vold m. m) Generelle Media, skoler m. fl. Året Januar Februar Mars April Mai Juni Totalt

5 6. Hvem tok kontakt dette halvåret Kontaktet av Konkrete Generelle Nasjonalitet Kjønn Kv. M Selv 27 Pakistan 44 Venn/kjæreste 14 Kurdistan 14 Bekjente 5 Irak 6 Barnevern 6 Iran 1 Helse/sosialtjent Syria 3 krisesenter 3 India 2 Politi/lensmann 5 3 Afrika 13 Advokat 2 1 Afghanistan 4 Asylmottak 4 Andre 16 nasjoner UDI/Dep. 3 Ikke 9 oppgitt Media/studenter 29 Skole/rådgiver 16 Andre 14 7 Totalt ALLE HENVENDELSER Informasjonstelefonen prøver stadig å forbedre statistikken for å få frem kompleksiteten i hvordan det er å jobbe med slike saker. Vi har derfor dette halvåret startet med å føre statistikk hvor i landet det ringes i fra. Dette betyr ikke at innringere som blir utsatt/er tvangsgiftet befinner seg i byen de ringes i fra, men kun at de har tilknytning til den kommunen. Mange av innringere oppgir ofte ikke hvor de befinner seg pga sikkerheten. De som oftest oppgir hvor det ringes fra er sosialarbeidere eller andre. Vi ønsker også å forbedre statistikken i forhold til om det er andre søsken som kan bli utsatt for tvangsekteskap i nærmest fremtid. Første halvåret tok vi imot 10 par og 3 søsken. Alder Sted Oppfølging og saksbehandling Under 35 Østlandet 67 Overført fra Over Kristiansand 5 Nye i Ikke 18 Drammen 4 Avsluttet 0 oppgitt Bergen 3 Trondheim 4 Stavanger Annet 14 Ikke oppgitt 15 Totalt 112 Totalt 112 Til neste halvår 32 4

6 7. Saksbehandling og oppfølgingssaker Informasjonstelefonen har følgende aktive oppfølgingssaker per juni 2005: a) Personer over 18 år: NR Kjønn Opprinnelse Årsak Kommentar 1 k Pakistan Forsøk på tvang Skjult ID, hjelp til bolig 2 k Tyrkia Tvangsgiftet Søkt skilsmisse Skilt fra arrangert og tvangsgiftet etterpå, har barn 3 k Pakistan Forsøk på tvang Giftet med den hun elsket, 4 k Irak/kurder Skilt etter arrangert fått familiegjenforening Fare for tvang/æresdrap Voldsalarm, hjelp til bolig, søker skjult ID 5 k Pakistan Forsøk på tvang Ikke kontakt med familien, psykiske lidelser 6 k Marokko Forsøk på tvang Ikke kontakt med familien 7 k Sudan Forsøk på tvang Ikke kontakt med familien 8 k Tyrkia Forsøk på tvang Barnevern til 23 år, valgte å reise tilbake til hjemlandet, usikker på hva som har skjedd med jenta 9 m India Arrangert, vil skilles Vil gifte seg med kjæresten som er lovet bort 10 k Pakistan Gift per tlf. Ikke kontakt med familien, store psykiske problemer 11 k Somalia flyktet fra tvang Hjulpet tilbake fra hjemlandet av UDI og Røde Kors, hjelp til bolig 12 K+ m Pakistan k. Flyktet fra tvang 13 k Pakistan Skilt, flykter tvang 14 K+ m Pakistan m. skilt, m. vil skilles fra arrangert Politihjelp for å gifte seg med kjæresten Skilt og flykter tvang, har barn, hjelp til bolig Par med barn, valgte hverandre, skjult ID, hjelp til bolig 15 K+ m Irak/kurder m. flyktet fra tvang Paret giftet seg, skjult ID, hjelp til bolig 16 k Pakistan Flyktet fra tvang Hjulpet av ambassade og Røde Kors tilbake til Norge 17 k Pakistan tvangsgiftet UDI og Røde Kors hjelp med skilsmisse og familiegjenforening 18 k Afghanistan Flyktet fra tvang Hjelp til bolig og oppfølging 19 k Pakistan tvangsgiftet Hjelp til advokat, skilsmisse 5

7 b) Under 18 år: 20 k Pakistan Forsøk på tvang Barnevern på institusjon, spiseforstyrrelse 21 k Pakistan Forsøk på tvang Barnevern, fosterhjem, dialogmøter tvangsinnlagt 22 k Pakistan Forsøk på tvang Barnevern, fosterhjem, dialogmøter psykiske problemer 23 k Irak/ kurder Forsøk på tvang Flykter når hun fyller 18 år, skjult ID, hjelp til bolig 24 k Pakistan Forsøk på tvang Barnevern, institusjon, hjalp tilbake fra Pakistan 25 k India Forsøk på tvang Skole tok kontakt og valgte å ikke å flytte hjemmefra 26 k Sri Lanka Flyktet tvang Skole tok kontakt og valgte å ikke å flytte hjemmefra 27 k+ m Pakistan K. forlovet m. bor hjemme, k. hos tante Flykter tvang 28 k Irak/ Flyktet tvang Barnevern fatter akuttvedtak Araber 29 k Irak/ Flyktet tvang Barnevern, fosterhjem Araber 30 k Irak/ Flyktet tvang Barnevern, institusjon kurder 31 k Tyrkia/ Flyktet tvang Skole tok kontakt, fortsetter hjemme kurder 32 k Tyrkia/ Irak Flyktet tvang inntil videre Skole tok kontakt, dialogmøter, bor hjemme Brukere ovenfor er personer som jevnlig har kontakt med medarbeidere på informasjonstelefonen, med individuelle samtaler, samtalegrupper, telefonsamtaler, hjelp til det praktiske som f. eks. bolig, oppbevaring av post, kontakt med sosialkontoret, barnevernet, politiet, UDI, flytting til annen by eller annet. Flere sliter med psykiske problemer og noen får spiseforstyrrelser, driver med selvskading, forsøk på selvmord m. m. Flere av disse har behov for tettere oppfølging fra det offentlige med blant annet psykologhjelp, miljøarbeider eller sosialforvaltning. Flere får stadige inkassovarsler pga manglende evne til å forvalte egne midler. De må ofte flytte fra sted til sted pga trusler fra nære familiemedlemmer som har funnet ut hvor de oppholder seg. De må ofte ha skjult ID, bytte mobiltelefon, har voldsalarm. Dette som følge av at de har flyktet fra tvangsekteskap eller er blitt tvangsgiftet. Mange av personene har også opparbeidet stor tiltro til våre medarbeidere og ønsker å ha kontakt med oss, selv etter at de har fått hjelp av det offentlige. 8. Dialogarbeid/samtaler med det offentlige Informasjonstelefonen har ført dialogmøter med foreldre/familiemedlemmer i forbindelse med barnevernets omsorgsovertagelse. Vi har også ført dialogmøter for foreldre og barn som møtes for første gang etter ett år, selv om barnet er plassert på institusjon, beredskapshjem eller bor fast hos en fosterfamilie. 6

8 9. Case En fortvilet rådgiver i Østlandsområdet ringer og ber om råd til å hjelpe en jente som befinner seg i foreldrenes hjemland. Jenta hadde en stund før avreise vært til samtale på informasjonstelefonen med rådgiveren. Jenta fortalte da om at et nært familiemedlem var meget syk og at familien ville at hun skulle reise på sykebesøk. Det hadde også vært en del press fra familien her i Norge om at hun måtte gifte seg mens hun var på sykebesøk. Vi vurderte saken, og mente at jenta ikke burde dra til hjemlandet. Jenta reiste likevel siden hun var veldig bekymret for tilstanden til den som var syk. Vi rådet henne til blant annet å ta vare på passet, flybilletten og penger til en eventuell krise. Vi ba også jenta om å holde kontakten med skolen og oss, hvis det oppstod problemer. Vi kontakter den norske ambassaden i foreldrenes hjemland, og forteller at jenta er i fare. Jenta blir holdt innesperret og trenger hjelp til å komme tilbake til Norge. Ambassaden hjelper jenta med å få tilbake pass og flybilletter. De hjelper også med sikkerheten til jenta mens hun var i landet i samarbeid med det lokale politiet. Ambassaden ønsker bistand til å hjelpe jenta hjem igjen. Informasjonstelefonen kontakter barnevernstjenesten og politiet på Gardermoen, bistår barnevernstjenesten med å hente henne på flyplassen etter hennes ankomst til Norge. Jenta er nå i sikkerhet i Norge og Informasjonstelefonen følger jenta opp etter behov Informasjonstelefonen tror også at det kan bli en økning av slike saker i fremtiden. Informasjonstelefonen ser også en tendens til økning av saker der det gjelder par som er på flukt og på saker der det gjelder flere søsken. 10. Informasjonsarbeid Dette halvåret har informasjonstelefonen hatt en landsdekkende informasjonskampanje og produsert nye informasjonsbrosjyrer med råd om hvordan unngå tvangsekteskap i ferien og om deres juridiske rettigheter, små visittkort som ungdommene kan ha i baklomma, plakater i A3 format som er lettere å henge opp (tidligere A4). Dette er blitt sendt med følgebrev til alle videregående skoler i Norge(inkludert private skoler), alle kommuner/helsestasjoner, alle politi og lensmannskontorer, alle familievernskontorer, alle sosial og barnevernstjenester i Oslo og til alle folkeregistrene rundt om i landet (ny ekteskapslov fra 1.oktober 04 om prøving av inngåelse av ekteskap og partnerskap) m. fl. Vi har også oppdatert vår hjemmeside med ny statistikk og årsrapporter. Det er også lagt ut plakater og brosjyrer til utskrivning ved behov. Vi har videre sendt en forespørsel om gratis reklame til Kreativt Forum Reklame for alvor. De har hatt nesten 80 henvendelser og informasjonstelefonen ble ikke den heldige vinneren for dette året). Kreativt forum tilbyr den heldige vinneren en dugnadskampanje som skal blant annet reklames for på trikker, buss m. m for en veldedig sak. Medarbeidere på Informasjonstelefonen har også vært på flere skoler i Oslo for å gi råd og veiledning til ungdommer som ikke kan møte opp på kontoret pga sterk kontroll fra familiemedlemmer. 7

9 10.1 Prosjektlederen har dette halvåret holdt foredrag/seminar/veiledning for følgende instanser: Henvendelse fra Media dette halvåret: Januar: Kanal 24 (kort radiointervju), Dagblad og Aftenposten ble ikke intervju. Februar: Ble intervjuet av: Drammens tidende, NRK dagsnytt, NTB, Bergens Tidene om Drammens saken og Aftenposten om boliger for de som er utsatt for tvang. Mars: TV Norge intervju med daglig leder Randi Hammerstrøm om botilbud for tvangsekteskap med bilder fra Informasjonstelefonen. Mai: NRK P3 radiointervju Juni: Flere media henvendelser men ikke intervju pga at de ville ha kommentar i Rahila saken (hevdes at dette er et æresdrap). NB! Vi ønsker å skåne våre brukere. Derfor må vi ofte si nei til intervju med brukere, men tilbyr intervju med oss isteden Annet kontaktarbeid: Barne og Familieetaten i Oslo på deres fredagsforum om vår erfaring med ungdommer som utsettes for tvangsekteskap. Samarbeidsmøte med barnevernet og skolen angående bruker som følges opp. Bergen i juni i samarbeid med Bergen Røde Kors for å få hevet kompetansen til det offentlige hjelpeapparatet i forhold til teamet. Målet var også å få til et nettverkssamarbeid som kan bistå brukeren, når personer som utsettes for tvangsekteskap ber om bistand Skoleveiledning per telefon, per e-post eller direkte på kontoret: 2 personer i januar, skoleelever V.G.S. 2 personer i mars, sosionomstudenter 2 og 3 år. 3 personer i april studenter fra Høyskolen i Oslo (Global forståelse og sosionomstudent) og 2 personer fra V. G. S i Oslo. 2 personer. i mai 1 delegat fra Libanon i samarbeid med ressurssenteret og 1 v.g.s i Oslo. Telefonintervju/E-post veiledning Rettighetsbok for ungdommer med tvangsekteskap som eget tema /v Mariann Youmans. 11. Samarbeid og møter med departementet, det offentlige og andre UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap/v Terje Bjørnanger og fra politiet/v Gunnar Svensson, kulturveiledere og pakistansk advokat/v Wassem Ayud. Vi har også ved tre anledninger fått bistand fra politiet angående en dialogmøte, henting av bruker hjemme, og av politiet på henting av en person på flyplassen etter trusler om tvangsekteskap i foreldrenes hjemland. 8

10 Den Norske Ambassaden i Pakistan om henting av to pakistanske jenter som ble sendt for tvangsekteskap, Den Canadiske Ambassaden i Norge for samarbeidet om hjelp til en Somalisk jente som var blitt sendt til opprinnelseslandet. Husbanken og Oslo Kommune om kriseplasser for de som utsettes for tvangsekteskap Barne- og Familieetaten: Informasjonstelefonen fikk god tilbakemelding etter foredrag om tvangsekteskap, og har et nært samarbeid i saker, der Barne- og Familieetaten er usikker om akuttplassering av unge som trues med tvangsekteskap. Vi blir også ofte kontaktet om råd om hva som er best for den unge, om de skal bo på institusjon, beredskapshjem eller fosterhjem. Vi har også styrket vårt nære samarbeid med Oslo Røde Kors Ressurssentrene hvor vi bistår flere unge og voksne som trenger råd og veiledning i forhold til deres livssituasjon. 12. Utfordringer og videre arbeid for neste halvår Hjelpe brukere som har vært lenge i vårt system til å få bedre oppfølging av blant annet sosialtjeneste (miljøarbeider, støttekontakt, sosialforvaltning m. m) Hjelpe dem til å få tilbud om psykologisk behandling eller annet praktisk bistand. Vi har dette halvåret hatt et tettere oppfølging og flere telefonsamtaler for å kartlegge deres videre behov. Hvordan forbedre samarbeidet med det offentlige til hjelp av de som befinner seg i utlandet og ber om bistand til å komme tilbake til Norge. Vi har allerede et samarbeid med UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap og Den Norske Ambassaden i Pakistan. Fortsette samarbeidet med Barne og Familieetaten i forhold til oppfølging av beredskapshjem, institusjoner eller fosterhjem som har unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap. Bruk av frivillige til vårt arbeid i forhold til nettverksbygging. Fortsette samarbeidet med Husbanken og kommunene angående kriseboliger i de største byene. Videreføre markedsføringstiltakene fra dette halvåret, samt reiser Trondheim eller annen storby. Dette med tanke på videreføring av eller opprette et kompetanseteam i de største byene. Undertegnede fortsetter også oppfølging av et nyopprettet kompetanseteam i Bergen. Vi kommer til å utvikle vårt samarbeid med MARTE (et nettverkssenter for enslige aleneforsørgere). MARTE drives av Oslo Røde Kors og har dette halvåret flyttet sine lokaler til Gamle Oslo. Dette er en bydel med mange med innvandrerbakgrunn og mange sliter med sin livssituasjon etter skilsmisse. Samarbeidet med Oslo Røde Kors Ressurssentrene vil utvides ytterligere (både overfor unge og kvinner). 9

11 13. Finansiering Informasjonstelefon om tvangsekteskap er finansiert ved hjelp av midler fra Barne- og Familiedepartementet. Oslo Røde Kors Informasjonstelefon om tvangsekteskap Christian Krohgs gate 15/v Grønland, 4 etg Oslo Telefon: E-post: Åpent mandag fredag mellom E-post: Mobil:

12 11

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

stiftelsen kirkens bymisjon bergen

stiftelsen kirkens bymisjon bergen PROSJEKTRAPPORT stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2010 2013 fri tiltak for ofre for menneskehandel 1 Before I didn t have a past life. But now I do. Innhold 4 4 4 5 7 8 9 11 12 12 12 14 15 1. Innledning

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn Denne veilederen inneholder faktakunnskap om vold i nære relasjoner og gir oversikt over arbeidsmetoder, relevante hjelpetilbud, kulturforståelse og jus. Veilederen er ment å være en støtte i den praktiske

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Kan lastes ned fra www.imdi.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM:

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: No 01 06 INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: KVINNENES BAKGRUNN, SITUASJON OG BEHOV, MARKEDET, EKSISTERENDE TILTAK OG HANDLINGSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 3

Detaljer

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer