INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201"

Transkript

1 INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP HALVÅRSRAPPORT 2005 av Prosjektleder Beth Maria Furrevik- Gomes

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 2. Ansatte 2 3. Målsetting 2 4. Målgruppe 2 5. Førstegangshenvendelser 3 6. Hvem tok kontakt dette halvåret 4 7. Saksbehandling og oppfølgingssaker 5 8. Dialogarbeid/samtaler med det offentlige 6 9. Case Informasjonsarbeid Media henvendelser Annet kontaktarbeid Skoleveiledning m. mer Samarbeidspartner Utfordringer og videre arbeid for neste halvår Økonomi 10 1

3 1. Innledning Den landsdekkende informasjonstelefonen om tvangsekteskap har vært i drift siden Informasjonstelefonen har erfart i de årene som tjenesten har eksistert, at tvangsekteskap er et mer eller mindre vedvarende problem. Generelt medfører dette en konfliktskapende situasjon for storsamfunnet, og spesielt for den det gjelder. Mange av de ungdommene/voksne som tar kontakt med oss sier at de ikke er utsatt for direkte tvang, men at de føler at konsekvensene ved å si nei er så store at de føler at de egentlig ikke har noe valg. Mange forteller også om vedvarende psykisk press fra foreldre og familiemedlemmer med gjentagende spørsmål om de ikke snart skal gifte seg. Valget om å høre på egne følelser eller foreldrenes og miljøets krav og forventninger takles på forskjellig vis. Informasjonstelefonen om tvangsekteskap gir råd og veiledning i slike saker, noe som kommer fram i halvårsrapporten nedenfor. 2. Ansatte Prosjektleder 100 % (Brasil), 2 prosjektmedarbeidere(fra Norge og Irak/kurder) 50 % stilling hver, en ekstravakt (Tyrkia) og 3 kulturveiledere (Irak, Afghanistan og Pakistan). 3. Målsetting Vi bistår innringere med råd og veiledning i forhold til hvordan man kan forholde seg i situasjoner der tvangsekteskap er aktuelt. Informasjonstelefonen jobber mye i forhold å øke bevisstheten blant de unge/voksne om deres rettigheter. I tillegg hjelper vi de som blir utsatt for direkte vold eller trusler fra familiemedlemmer. Vi sender også ut informasjon til alle landets skoler, sosiallærere, rådgivere, helsesøstere og andre som kommer i kontakt med de som blir utsatt for tvang eller som har blitt tvangsgiftet. Vi har også et nært samarbeid med politiet, UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap, Ambassader og krisesentre landet rundt. Telefonen er åpen hverdager mandag til fredag mellom kl (åpningstiden ble i samråd med oppdragsgiver endret fra kl. 18 per 1. mai 2005). De fleste ungdommer som ringer oss gjør det i skoletiden eller i ordinær kontortid, fordi de ikke tør å ta kontakt med oss etter at de har kommet hjem. Innringere kan også legge inn beskjed på svareren etter åpningstiden, sende E- post eller SMS til mobiltelefon. I krisetilfeller utenom informasjonstelefonens ordinære åpningstid, oppfordrer vi innringere til å ta direkte kontakt med det offentlige hjelpeapparat som for eksempel sosialvakttjeneste, barnevernet eller til politiet. Informasjonstelefonen må alltid ta kontakt med disse instansene for videre hjelp etter at vi har kartlagt innringernes problem. I tillegg til råd og veiledning per telefon er det også mulig å komme til en samtale på kontoret, eller vi kan komme for råd og veiledning til deres skole. 4. Målgruppe Alle som utsettes for tvangsekteskap De som er tvangsgiftet og vil ha hjelp til skilsmisse Alle som trenger råd og veiledning i forbindelse med tvangsekteskap 2

4 5. Førstegangshenvendelser januar juni 2005 Informasjonstelefonen har både i 2004 og i 2005 hatt en del media oppmerksomhet, noe som er meget positivt for forståelse av problematikken. Den oppmerksomheten Informasjonstelefonen har fått kan ha en påvirkningskraft på flere områder: Flere unge/voksne våger å motstå tvangsekteskap når de opplever at både media og myndighetene tar disse på alvor. Flere foreldre og foresatte tenker seg om før de utsetter sine barn for tvangsekteskap. Flere personer som utsettes for tvangsekteskap oppsøker sin rådgiver, helsesøster eller barnevernet direkte for hjelp. Flere offentlige medarbeidere har fått kompetanse på temaet tvangsekteskap, selv om vi fremdeles får mange henvendelser fra saksbehandler som kommer i kontakt med ungdommene. Flere fra det offentlige hjelpeapparatet, og utsatte personer selv tar direkte kontakt med UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap. Informasjonstelefonen om tvangsekteskap erfarer at de som ringer oss, og senere får oppfølging fra Oslo Røde Kors, trenger mye hjelp i forhold til det praktiske som for eksempel til bolig, skolegang, rettigheter i forhold til barnevernsloven og sosialtjenesteloven, individuelle samtaler på kontoret, oppfølging i forhold til nettverksbygging og til aktiviteter på Oslo Røde Kors Ressurssentrene m.m. Dette medfører en del saksbehandling. Det er viktig at Informasjonstelefonen er et supplement til det offentlige hjelpeapparat og ikke omvendt. Vi har også flere telefonsamtaler med både den det gjelder, med det offentlige eller med departementene om deres sak. Informasjonstelefonen har også startet med en systematisk registrering av personer som trenger hjelp til å komme tilbake til Norge mens de er i foreldrenes opprinnelsesland. Dette er oppfølgingssaker som både er ressurs- og tidskrevende for alle involverte. Dette halvåret har vi i samarbeid med den aktuelle ambassaden og UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap hentet tilbake 4 jenter; 2 fra Pakistan, 1 fra Somalia og 1 fra et land i Midt- Østen. I forhold til første halvår i fjor er det registrert en nedgang på 56 førstegangshenvendelser hittil i år. Dette gjelder konkrete henvendelser der personene enten er utsatt for tvangsekteskap, er tvangsgiftet eller annet som for eksempel vold m. m. Det er likevel ikke færre henvendelser i forhold til første halvårsstatistikken for året 2003, som var på 98 førstegangshenvendelser. Dette betyr at antall henvendelser til Informasjonstelefonen varierer fra år til år, men vi tror ikke at det er mindre tvangsekteskap i år i forhold til 2004 (se statistikken nedenfor). Måned Konkrete (tvangsekteskap) vold m. m) Generelle Media, skoler m. fl. Året Januar Februar Mars April Mai Juni Totalt

5 6. Hvem tok kontakt dette halvåret Kontaktet av Konkrete Generelle Nasjonalitet Kjønn Kv. M Selv 27 Pakistan 44 Venn/kjæreste 14 Kurdistan 14 Bekjente 5 Irak 6 Barnevern 6 Iran 1 Helse/sosialtjent Syria 3 krisesenter 3 India 2 Politi/lensmann 5 3 Afrika 13 Advokat 2 1 Afghanistan 4 Asylmottak 4 Andre 16 nasjoner UDI/Dep. 3 Ikke 9 oppgitt Media/studenter 29 Skole/rådgiver 16 Andre 14 7 Totalt ALLE HENVENDELSER Informasjonstelefonen prøver stadig å forbedre statistikken for å få frem kompleksiteten i hvordan det er å jobbe med slike saker. Vi har derfor dette halvåret startet med å føre statistikk hvor i landet det ringes i fra. Dette betyr ikke at innringere som blir utsatt/er tvangsgiftet befinner seg i byen de ringes i fra, men kun at de har tilknytning til den kommunen. Mange av innringere oppgir ofte ikke hvor de befinner seg pga sikkerheten. De som oftest oppgir hvor det ringes fra er sosialarbeidere eller andre. Vi ønsker også å forbedre statistikken i forhold til om det er andre søsken som kan bli utsatt for tvangsekteskap i nærmest fremtid. Første halvåret tok vi imot 10 par og 3 søsken. Alder Sted Oppfølging og saksbehandling Under 35 Østlandet 67 Overført fra Over Kristiansand 5 Nye i Ikke 18 Drammen 4 Avsluttet 0 oppgitt Bergen 3 Trondheim 4 Stavanger Annet 14 Ikke oppgitt 15 Totalt 112 Totalt 112 Til neste halvår 32 4

6 7. Saksbehandling og oppfølgingssaker Informasjonstelefonen har følgende aktive oppfølgingssaker per juni 2005: a) Personer over 18 år: NR Kjønn Opprinnelse Årsak Kommentar 1 k Pakistan Forsøk på tvang Skjult ID, hjelp til bolig 2 k Tyrkia Tvangsgiftet Søkt skilsmisse Skilt fra arrangert og tvangsgiftet etterpå, har barn 3 k Pakistan Forsøk på tvang Giftet med den hun elsket, 4 k Irak/kurder Skilt etter arrangert fått familiegjenforening Fare for tvang/æresdrap Voldsalarm, hjelp til bolig, søker skjult ID 5 k Pakistan Forsøk på tvang Ikke kontakt med familien, psykiske lidelser 6 k Marokko Forsøk på tvang Ikke kontakt med familien 7 k Sudan Forsøk på tvang Ikke kontakt med familien 8 k Tyrkia Forsøk på tvang Barnevern til 23 år, valgte å reise tilbake til hjemlandet, usikker på hva som har skjedd med jenta 9 m India Arrangert, vil skilles Vil gifte seg med kjæresten som er lovet bort 10 k Pakistan Gift per tlf. Ikke kontakt med familien, store psykiske problemer 11 k Somalia flyktet fra tvang Hjulpet tilbake fra hjemlandet av UDI og Røde Kors, hjelp til bolig 12 K+ m Pakistan k. Flyktet fra tvang 13 k Pakistan Skilt, flykter tvang 14 K+ m Pakistan m. skilt, m. vil skilles fra arrangert Politihjelp for å gifte seg med kjæresten Skilt og flykter tvang, har barn, hjelp til bolig Par med barn, valgte hverandre, skjult ID, hjelp til bolig 15 K+ m Irak/kurder m. flyktet fra tvang Paret giftet seg, skjult ID, hjelp til bolig 16 k Pakistan Flyktet fra tvang Hjulpet av ambassade og Røde Kors tilbake til Norge 17 k Pakistan tvangsgiftet UDI og Røde Kors hjelp med skilsmisse og familiegjenforening 18 k Afghanistan Flyktet fra tvang Hjelp til bolig og oppfølging 19 k Pakistan tvangsgiftet Hjelp til advokat, skilsmisse 5

7 b) Under 18 år: 20 k Pakistan Forsøk på tvang Barnevern på institusjon, spiseforstyrrelse 21 k Pakistan Forsøk på tvang Barnevern, fosterhjem, dialogmøter tvangsinnlagt 22 k Pakistan Forsøk på tvang Barnevern, fosterhjem, dialogmøter psykiske problemer 23 k Irak/ kurder Forsøk på tvang Flykter når hun fyller 18 år, skjult ID, hjelp til bolig 24 k Pakistan Forsøk på tvang Barnevern, institusjon, hjalp tilbake fra Pakistan 25 k India Forsøk på tvang Skole tok kontakt og valgte å ikke å flytte hjemmefra 26 k Sri Lanka Flyktet tvang Skole tok kontakt og valgte å ikke å flytte hjemmefra 27 k+ m Pakistan K. forlovet m. bor hjemme, k. hos tante Flykter tvang 28 k Irak/ Flyktet tvang Barnevern fatter akuttvedtak Araber 29 k Irak/ Flyktet tvang Barnevern, fosterhjem Araber 30 k Irak/ Flyktet tvang Barnevern, institusjon kurder 31 k Tyrkia/ Flyktet tvang Skole tok kontakt, fortsetter hjemme kurder 32 k Tyrkia/ Irak Flyktet tvang inntil videre Skole tok kontakt, dialogmøter, bor hjemme Brukere ovenfor er personer som jevnlig har kontakt med medarbeidere på informasjonstelefonen, med individuelle samtaler, samtalegrupper, telefonsamtaler, hjelp til det praktiske som f. eks. bolig, oppbevaring av post, kontakt med sosialkontoret, barnevernet, politiet, UDI, flytting til annen by eller annet. Flere sliter med psykiske problemer og noen får spiseforstyrrelser, driver med selvskading, forsøk på selvmord m. m. Flere av disse har behov for tettere oppfølging fra det offentlige med blant annet psykologhjelp, miljøarbeider eller sosialforvaltning. Flere får stadige inkassovarsler pga manglende evne til å forvalte egne midler. De må ofte flytte fra sted til sted pga trusler fra nære familiemedlemmer som har funnet ut hvor de oppholder seg. De må ofte ha skjult ID, bytte mobiltelefon, har voldsalarm. Dette som følge av at de har flyktet fra tvangsekteskap eller er blitt tvangsgiftet. Mange av personene har også opparbeidet stor tiltro til våre medarbeidere og ønsker å ha kontakt med oss, selv etter at de har fått hjelp av det offentlige. 8. Dialogarbeid/samtaler med det offentlige Informasjonstelefonen har ført dialogmøter med foreldre/familiemedlemmer i forbindelse med barnevernets omsorgsovertagelse. Vi har også ført dialogmøter for foreldre og barn som møtes for første gang etter ett år, selv om barnet er plassert på institusjon, beredskapshjem eller bor fast hos en fosterfamilie. 6

8 9. Case En fortvilet rådgiver i Østlandsområdet ringer og ber om råd til å hjelpe en jente som befinner seg i foreldrenes hjemland. Jenta hadde en stund før avreise vært til samtale på informasjonstelefonen med rådgiveren. Jenta fortalte da om at et nært familiemedlem var meget syk og at familien ville at hun skulle reise på sykebesøk. Det hadde også vært en del press fra familien her i Norge om at hun måtte gifte seg mens hun var på sykebesøk. Vi vurderte saken, og mente at jenta ikke burde dra til hjemlandet. Jenta reiste likevel siden hun var veldig bekymret for tilstanden til den som var syk. Vi rådet henne til blant annet å ta vare på passet, flybilletten og penger til en eventuell krise. Vi ba også jenta om å holde kontakten med skolen og oss, hvis det oppstod problemer. Vi kontakter den norske ambassaden i foreldrenes hjemland, og forteller at jenta er i fare. Jenta blir holdt innesperret og trenger hjelp til å komme tilbake til Norge. Ambassaden hjelper jenta med å få tilbake pass og flybilletter. De hjelper også med sikkerheten til jenta mens hun var i landet i samarbeid med det lokale politiet. Ambassaden ønsker bistand til å hjelpe jenta hjem igjen. Informasjonstelefonen kontakter barnevernstjenesten og politiet på Gardermoen, bistår barnevernstjenesten med å hente henne på flyplassen etter hennes ankomst til Norge. Jenta er nå i sikkerhet i Norge og Informasjonstelefonen følger jenta opp etter behov Informasjonstelefonen tror også at det kan bli en økning av slike saker i fremtiden. Informasjonstelefonen ser også en tendens til økning av saker der det gjelder par som er på flukt og på saker der det gjelder flere søsken. 10. Informasjonsarbeid Dette halvåret har informasjonstelefonen hatt en landsdekkende informasjonskampanje og produsert nye informasjonsbrosjyrer med råd om hvordan unngå tvangsekteskap i ferien og om deres juridiske rettigheter, små visittkort som ungdommene kan ha i baklomma, plakater i A3 format som er lettere å henge opp (tidligere A4). Dette er blitt sendt med følgebrev til alle videregående skoler i Norge(inkludert private skoler), alle kommuner/helsestasjoner, alle politi og lensmannskontorer, alle familievernskontorer, alle sosial og barnevernstjenester i Oslo og til alle folkeregistrene rundt om i landet (ny ekteskapslov fra 1.oktober 04 om prøving av inngåelse av ekteskap og partnerskap) m. fl. Vi har også oppdatert vår hjemmeside med ny statistikk og årsrapporter. Det er også lagt ut plakater og brosjyrer til utskrivning ved behov. Vi har videre sendt en forespørsel om gratis reklame til Kreativt Forum Reklame for alvor. De har hatt nesten 80 henvendelser og informasjonstelefonen ble ikke den heldige vinneren for dette året). Kreativt forum tilbyr den heldige vinneren en dugnadskampanje som skal blant annet reklames for på trikker, buss m. m for en veldedig sak. Medarbeidere på Informasjonstelefonen har også vært på flere skoler i Oslo for å gi råd og veiledning til ungdommer som ikke kan møte opp på kontoret pga sterk kontroll fra familiemedlemmer. 7

9 10.1 Prosjektlederen har dette halvåret holdt foredrag/seminar/veiledning for følgende instanser: Henvendelse fra Media dette halvåret: Januar: Kanal 24 (kort radiointervju), Dagblad og Aftenposten ble ikke intervju. Februar: Ble intervjuet av: Drammens tidende, NRK dagsnytt, NTB, Bergens Tidene om Drammens saken og Aftenposten om boliger for de som er utsatt for tvang. Mars: TV Norge intervju med daglig leder Randi Hammerstrøm om botilbud for tvangsekteskap med bilder fra Informasjonstelefonen. Mai: NRK P3 radiointervju Juni: Flere media henvendelser men ikke intervju pga at de ville ha kommentar i Rahila saken (hevdes at dette er et æresdrap). NB! Vi ønsker å skåne våre brukere. Derfor må vi ofte si nei til intervju med brukere, men tilbyr intervju med oss isteden Annet kontaktarbeid: Barne og Familieetaten i Oslo på deres fredagsforum om vår erfaring med ungdommer som utsettes for tvangsekteskap. Samarbeidsmøte med barnevernet og skolen angående bruker som følges opp. Bergen i juni i samarbeid med Bergen Røde Kors for å få hevet kompetansen til det offentlige hjelpeapparatet i forhold til teamet. Målet var også å få til et nettverkssamarbeid som kan bistå brukeren, når personer som utsettes for tvangsekteskap ber om bistand Skoleveiledning per telefon, per e-post eller direkte på kontoret: 2 personer i januar, skoleelever V.G.S. 2 personer i mars, sosionomstudenter 2 og 3 år. 3 personer i april studenter fra Høyskolen i Oslo (Global forståelse og sosionomstudent) og 2 personer fra V. G. S i Oslo. 2 personer. i mai 1 delegat fra Libanon i samarbeid med ressurssenteret og 1 v.g.s i Oslo. Telefonintervju/E-post veiledning Rettighetsbok for ungdommer med tvangsekteskap som eget tema /v Mariann Youmans. 11. Samarbeid og møter med departementet, det offentlige og andre UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap/v Terje Bjørnanger og fra politiet/v Gunnar Svensson, kulturveiledere og pakistansk advokat/v Wassem Ayud. Vi har også ved tre anledninger fått bistand fra politiet angående en dialogmøte, henting av bruker hjemme, og av politiet på henting av en person på flyplassen etter trusler om tvangsekteskap i foreldrenes hjemland. 8

10 Den Norske Ambassaden i Pakistan om henting av to pakistanske jenter som ble sendt for tvangsekteskap, Den Canadiske Ambassaden i Norge for samarbeidet om hjelp til en Somalisk jente som var blitt sendt til opprinnelseslandet. Husbanken og Oslo Kommune om kriseplasser for de som utsettes for tvangsekteskap Barne- og Familieetaten: Informasjonstelefonen fikk god tilbakemelding etter foredrag om tvangsekteskap, og har et nært samarbeid i saker, der Barne- og Familieetaten er usikker om akuttplassering av unge som trues med tvangsekteskap. Vi blir også ofte kontaktet om råd om hva som er best for den unge, om de skal bo på institusjon, beredskapshjem eller fosterhjem. Vi har også styrket vårt nære samarbeid med Oslo Røde Kors Ressurssentrene hvor vi bistår flere unge og voksne som trenger råd og veiledning i forhold til deres livssituasjon. 12. Utfordringer og videre arbeid for neste halvår Hjelpe brukere som har vært lenge i vårt system til å få bedre oppfølging av blant annet sosialtjeneste (miljøarbeider, støttekontakt, sosialforvaltning m. m) Hjelpe dem til å få tilbud om psykologisk behandling eller annet praktisk bistand. Vi har dette halvåret hatt et tettere oppfølging og flere telefonsamtaler for å kartlegge deres videre behov. Hvordan forbedre samarbeidet med det offentlige til hjelp av de som befinner seg i utlandet og ber om bistand til å komme tilbake til Norge. Vi har allerede et samarbeid med UDI`s kompetanseteam mot tvangsekteskap og Den Norske Ambassaden i Pakistan. Fortsette samarbeidet med Barne og Familieetaten i forhold til oppfølging av beredskapshjem, institusjoner eller fosterhjem som har unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap. Bruk av frivillige til vårt arbeid i forhold til nettverksbygging. Fortsette samarbeidet med Husbanken og kommunene angående kriseboliger i de største byene. Videreføre markedsføringstiltakene fra dette halvåret, samt reiser Trondheim eller annen storby. Dette med tanke på videreføring av eller opprette et kompetanseteam i de største byene. Undertegnede fortsetter også oppfølging av et nyopprettet kompetanseteam i Bergen. Vi kommer til å utvikle vårt samarbeid med MARTE (et nettverkssenter for enslige aleneforsørgere). MARTE drives av Oslo Røde Kors og har dette halvåret flyttet sine lokaler til Gamle Oslo. Dette er en bydel med mange med innvandrerbakgrunn og mange sliter med sin livssituasjon etter skilsmisse. Samarbeidet med Oslo Røde Kors Ressurssentrene vil utvides ytterligere (både overfor unge og kvinner). 9

11 13. Finansiering Informasjonstelefon om tvangsekteskap er finansiert ved hjelp av midler fra Barne- og Familiedepartementet. Oslo Røde Kors Informasjonstelefon om tvangsekteskap Christian Krohgs gate 15/v Grønland, 4 etg Oslo Telefon: E-post: Åpent mandag fredag mellom E-post: Mobil:

12 11

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Minoritetsrådgivere i videregående skole

Minoritetsrådgivere i videregående skole Minoritetsrådgivere i videregående skole Arbeid mot tvangsekteskap Presentasjon for rådgivere 20.01.2009 1 Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ansvar

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12 Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Film med egne ord Innhold; En film om tvangsekteskap der ungdommer selv forteller sine

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge 26.05.2015 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

Alle har rett til et liv uten press og tvang!

Alle har rett til et liv uten press og tvang! 815 55 201 Røde Kors Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Alle har rett til et liv uten press og tvang! TELEFON 815 55 201 E-POST info.tvangsekteskap@redcross.no CHAT www.æresrelatertvold.no

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Terje Bjøranger 2014. Æresrelatert vold. Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd

Terje Bjøranger 2014. Æresrelatert vold. Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd Terje Bjøranger 2014 Æresrelatert vold Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd Kort CV Jurist Pi Romerike pd, leder for utlending siden 2010 UDI 2002 2009 etablerte Kompetanseteamet

Detaljer

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kompetanseteamet

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

Veien videre 2009 Oppfølging av de unge på flukt

Veien videre 2009 Oppfølging av de unge på flukt Veien videre 2009 Oppfølging av de unge på flukt Prosjektet Veien videre oppfølging av de unge på flukt er gjennomført med økonomisk støtte fra BLID. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for prosjektet resymé

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Rapport for 2016 Forebyggingsseksjonens talloversikt for: minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Informasjonsmøte/ samtalegrupper om forebygging og holdningsendringsarbeid mot tvangsekteskap blant innvandrere i Trondheim Arrangert av Sør-Trøndelag

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet

Detaljer

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn -familier som har bli utsatt for tvangsekteskap, eller trussel om æresdrap eller kjønnslemlesting.

Detaljer

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011 IMDI, SkVT og LLH Trøndelag Frode Fredriksen, prosjektleder 1 Et innledende spørsmål Jente med foreldre

Detaljer

1. Bakgrunn for vårt arbeid blant ungdom kort resymé

1. Bakgrunn for vårt arbeid blant ungdom kort resymé "Mellom Barken og Veden" En videreføring av arbeidet blant ungdom. Rapport over arbeidet i 2003" "Jeg fortalte foreldrene mine at jeg ikke kunne leve sammen med en jente jeg ikke var glad i. Jeg fortalte

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Elisabeth Harnes Minoritetsrådgiver Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 2 Bakgrunn: Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 Mål: Forebygge og forhindre tvangsekteskap

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

"Mellom Barken og Veden"

Mellom Barken og Veden "Mellom Barken og Veden" En videreføring av arbeidet blant ungdom Rapport over arbeidet i 2009 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLID Jeg turte ikke lengre å gå ut på gata Hele miljøet visste at jeg

Detaljer

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Vårt prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Midt-Norge Prosjektperiode: høst 2009 nyttår

Detaljer

Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid

Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid Barneverntjenesten Det kommunale barnevernets oppgave: Gi barn og deres familier rett hjelp til rett tid Det statlige barnevernets oppgave (bufetat, bufdir): Bistandsplikt overfor kommunene ved behov for

Detaljer

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Rapport for 2016 Forebyggingsseksjonens talloversikt for: minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 «Sara» 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 Den nødvendige samtalen - med barn 27.01.2016 Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 KoRus_2_PPTmal_lys.pot -MEN HVEM SNAKKER MED JESPER..? Ca 50 % samtaler ikke med barn når de er bekymret 27.01.2016

Detaljer

Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap

Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP Innhold Hvorfor bør skoler ha rutiner i arbeid mot tvangsekteskap?... 2 Signaler

Detaljer

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt FAMILIEVERNET Bokmål Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Frode Bremseth, spl Videreutdanning i psykisk helsearbeid Psykiatrisk ambulanse Ordningen med psykiatrisk ambulanse ble igangsatt 1. februar 2010. Ambulansen er operativ

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Fra Handlingsplan til handling. Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal

Fra Handlingsplan til handling. Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal Fra Handlingsplan til handling Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal Ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse 2008-2011 41 tiltak Hovedmål: Forhindre at jenter kjønnslemlestes Planens hovedprofil: Offentlig

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Kan lastes ned fra www.imdi.no

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2010. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2010. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD LIKEVERD Arbeid blant lhbt i 2010 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn SEIF s erfaringer i arbeidet med lhbt Prosjektet Likeverd Målgrupper Metodikk Målsettinger Økonomiske

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RØDE KORS TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE... 3 2.1 KORT HISTORIKK...

Detaljer

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Rapport for 2016 Forebyggingsseksjonens talloversikt for: minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Underveisrapport. om IMDis arbeid mot tvangsekteskap i perioden juni 2008 til april 2010

Underveisrapport. om IMDis arbeid mot tvangsekteskap i perioden juni 2008 til april 2010 Underveisrapport om IMDis arbeid mot tvangsekteskap i perioden juni 2008 til april 2010 1 Design og trykk: 07 Gruppen AS Opplag: 1000 ISBN 978-82-8246-013-2 (elektronisk/pdf) ISBN 978-82-8246-014-9 (trykk)

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Sentrum helsestasjon To helsesøstre for bosatte flyktninger 1,8 % stilling Lege for bosatte flyktninger Camilla Eilifsen Midtbu 20 % stilling Jordmor for både

Detaljer

Min bakgrunn. Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn

Min bakgrunn. Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn Fagkurs på Frambu 19. mai 2009 Førsteamanuensis Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU berit.berg@svt.ntnu.no Min bakgrunn Sosionom

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. Psykologer som hjelper flyktninger 09.11.15 Hanne Rosten hanne.rosten@bufetat.no Tlf 46616009 Leder Enhet for psykologressurser, Bufetat region

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På classfronter eller It s learning For mer informasjon www.vipweb.no Skoleprogrammet

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Mellom barken og Veden'' En videreføring av arbeidet blant ungdom i 2013. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD

Mellom barken og Veden'' En videreføring av arbeidet blant ungdom i 2013. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD Mellom barken og Veden'' En videreføring av arbeidet blant ungdom i 2013 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD Jeg makter ikke mer av faren min! Han kjefter og slår og kontrollerer oss, både meg og

Detaljer

HELSE OG VELFERDSKONTOR MIDTBYEN. Bo og støttetilbud for personer utsatt for tvangsekteskap, eller annen æresrelatert vold. Foto: Geir Hageskal

HELSE OG VELFERDSKONTOR MIDTBYEN. Bo og støttetilbud for personer utsatt for tvangsekteskap, eller annen æresrelatert vold. Foto: Geir Hageskal HELSE OG VELFERDSKONTOR MIDTBYEN. Bo og støttetilbud for personer utsatt for tvangsekteskap, eller annen æresrelatert vold. Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune, en del av det nasjonale bo og støttetilbudet.

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017

Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017 Oppfølging etter Idasaken Bup-ledere Fredrikstad, 25. oktober 2017 Ida: Dei forsto meg ikkje Utsatt for alvorlig omsorgssvikt og overgrep Barnevernet grep inn da hun selv bad om det, 15 år gammel Så fulgte

Detaljer

BARNEVERNET. Til barnets beste

BARNEVERNET. Til barnets beste BARNEVERNET Til barnets beste BARNEVERNET I NORGE Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

HVA ER ET FOSTERHJEM?

HVA ER ET FOSTERHJEM? FOSTERHJEM Her kan du lese litt om hva et fosterhjem er, hvordan man kan bli et, hva som kreves av fosterforeldre og hvordan det økonomisk kan gå opp i en familie som har åpnet opp for å bli en fosterfamilie.

Detaljer

MIL/INTRO TILTAK. fotball

MIL/INTRO TILTAK. fotball Volleyball MIL/INTRO TILTAK fotball HVEM ER MIL Møhlenpris Idrettslag er et idrettslag opprettet som inkluderingstiltak, med minoritetsungdom i Årstad og Bergenhus bydeler som primære målgrupper. MIL jobber

Detaljer

Veien videre 2005 Oppfølging av de unge på flukt

Veien videre 2005 Oppfølging av de unge på flukt Veien videre 2005 Oppfølging av de unge på flukt Prosjektet Veien videre oppfølging av de unge på flukt er gjennomført med økonomisk støtte fra Barne- og familiedepartementet. Er det sant at dere var bekymret

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer