Virksomhet Navn Tittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhet Navn Tittel"

Transkript

1 Agder og Telemark Bispedømme Jan Sandvik Førstekonsulent Agder og Telemark Bispedømmeråd Torun Gitmark Førstekonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge Elin Stene Bekkavik Seniorkonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge Sissel Kjerstad Aarseth Konsulent Arbeidstilsynet Oslo Marit Ingrid Stranna Førstekonsulent Arbeidstilsynet Oslo Sissel Vikmark Seniorkonsulent Arbeidstilsynet Vestlandet Inger-margareth Sandal Førstekonsulent Arbeidstilsynet Vestlandet Lise Marianne Hoem Rådgiver Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Vibeke Aas Rådgiver Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Cathrine Navestad Rådgiver Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Torgeir Blaalid Rådgiver Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo May Hellerud Rådgiver Arkivverket Yanjun Li Johansen Controller Asker og Bærum Politidistrikt Mette Sand Førstekonsulent Asker og Bærum Politidistrikt Astrid Kværner Økonomisjef Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet David Lecomte Seniorrådgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Håvard Brobakke Seniorkonsulent Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Ingrid Margrethe R. Arnesen Seniorkonsulent Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kari Bruu Seniorkonsulent Barneombudet Wilhelm Berg Seniorrådgiver Bioteknologinemnda Unni Taiet Selmer Kontorsjef Bjørgvin Bispedøme Ragnhild Tveit Rådgjevar Bjørgvin Bispedømeråd Solfrid Rong Økonomisjef Bjørgvin Bispedømmekontor Britt Ingvild Urdal Førstekonsulent Borg Bispedømmeråd Heidi Lønne Seniorkonsulent Bufdir Steinar Fredriksen Seniorrådgiver Den høyere påtalemyndighet Eva Furua Administrasjonssjef Den høyere påtalemyndighet Stig Etnestad Førstekonsulent Departementenes Servicesenter Eirik Johan Grøtte Seniorrådgiver Departementenes Servicesenter Thorfinn Skjølås Seksjonssjef Departementenes Servicesenter Mette Sagen Prosjektleder Departementenes Servicesenter Anne Cathrine Kalnes Seniorrådgiver

2 Utenriksdepartement Thomas Andresen Seniorrådgiver Det praktisk-teologiske seminar Rigmor Smith-gahrsen Kontorsjef Det praktisk-teologiske seminar Bjørg Michaelsen Førstekonsulent Direktoratet for arbeidstilsynet Jorunn Kvernhusvik Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Heidi Selboe Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Anders Petersen Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Thuy Van Pham Rådgiver Direktoratet for byggkvalitet Siri Finstad Rådgiver Direktoratet for byggkvalitet Bjørn R. Fyen Avdelingsdirektør Direktoratet for byggkvalitet Huong Nguyen Rådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT Erikka Torgersen Rådgivar Direktoratet for forvaltning og IKT Rita Bjørk Seniorrådgjevar Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren På Svalbard Hilde Lingstad Økonomikonsulent Direktoratet for nødkommunikasjon Mariann Hval Seksjonsleder Direktoratet for nødkommunikasjon Marianne Akslen Personalrådgiver Direktoratet for nødkommunikasjon Ingunn M. Bratlie Rådgiver Direktoratet for nødkommunikasjon Dordi-helen Håvimb Rådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Solveig Samuelsen Seniorkonsulent Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Eva Lillian Stensrud Seniorkonsulent Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Anne Brit Hagen Seniorkonsulent Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Ellen G. Enge Seniorkonsulent Direktoratet for økonomistyring John André Jakobsen Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marit Myhre Andersen Regnskapsmedarbeider Direktoratet for økonomistyring Kari Nethus Lønnsmedarbeider Eos-utvalget Lise Enberget administrativ Seniorrådgiver Finansdepartementet Christine Ravn Jakobsen Rådgiver Finanstilsynet Jeanette Tøsbæk Seniorrådgiver Finanstilsynet Elin Kjeldseth Hansen Rådgiver Finanstilsynet Siri Iversen Nestleder Finanstilsynet Maj Kristin Sæther Seksjonssjef Forbrukerrådet Erik Dahl Økonomisjef Forbrukerrådet Kari Mette Tangen Rådgiver

3 Forvaltningsorg. for opplysningsvesenets fond Judith Sarmast Seniorkonsulent Fredskorpset Marianne Jorddal Rådgiver økonomi Fredskorpset Berit Wærn Hansen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Bente Irene Johnsen Førstekonsulent Fylkesmannen i Buskerud Solveig Storemoen Førstekonsulent Fylkesmannen i Hordaland Tone Britt Steinsland Seniorkonsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus Arnhild Moheim Seniorkonsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus Magnhild Brennvall Admsjef Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eli Margrethe Ellstrøm Rådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ingjerd Flaa Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Anita Graav Rådgiver Fylkesmannen i Rogaland Inger Johanne Gjerstad Førstekonsulent Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Randi Bruheim Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Liv Janne Steig Rådgjevar økonomi Fylkesmannen i Vestfold Jan Erik Glad Leder administrative enheter Fylkesmannen i Vestfold Kaurin Toril Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold Ingrid Kaspersen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Ingebjørg Bjune Seniorkonsulent Fylkesmannen i Vestfold Kristian Nilsen Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold Sonja Hellman Rønningen Førstekonsulent Fylkesmannen i Vestfold Ellen Olsen Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold Siv Agerbo Førstekonsulent Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Marit Jacobsen Rådgiver Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Maria Stephansen HR-konsulent Generaladvokatembetet Geir-otto Johansen Seniorkonsulent Generaladvokaten Berit Eriksen Sekretær Helsedirektoratet Anne Grethe Andersen Teamleder regnskap Helseøkonomiforvaltningen Helfo Tone Lennertzen Bruun Rådgiver Hovedredningssentralen Sør-norge Heidi Rosseland Førstekonsulent Hovedredningssentralen Sør-norge Jorunn Lindland Seniorkonsulent Husleietvistutvalget Turid Irene Dyrendahl Rådgiver Husleietvistutvalget Erle Osnes Rådgiver

4 Høgskolen i Bergen Anne Berit Erdal Borvik Førstekonsulent Høgskolen i Gjøvik Kai Robert Jakobsen Økonomi- og driftsdirektør Høgskolen i Hedmark Jan Erik Myrtrøen Seniorkonsulent Høgskolen i Molde Kirsti Storbakk Rådgiver Høgskolen i Nord-Trøndelag Inger Elsa Kaldahl Einvik Førstekonsulent Høgskolen i Oslo og Akershus Liv Astrid Tessem Rådgiver Høgskolen i Oslo og Akershus Karl Olaf Borge Seniorrådgiver Høgskolen i Sør-trøndelag Merete T. Sivertsen Seniorkonsulent Høgskolen i Sør-trøndelag Laila Dragåsøien Seksjonssjef Justervesenet Margrethe S. Grøndahl Seniorrådgiver Justervesenet Ida Marie Jahren Økonomisjef Kirkerådet Svein Mathias Køhn Seniorrådgiver Konfliktrådene Ove Lillekroken Seniorrådgiver Konkurransetilsynet Birgitte Engen Eriksen Seniorrådgiver Konkurransetilsynet Alf Jarle Albertsen Seniorrådgiver Kontoret for voldsoffererstatning Terje Kofoed Seksjonssjef Kontoret for voldsoffererstatning Elin Kofoed Konsulent Kontoret for voldsoffererstatning Eeva-liisa Tarkiainen Førstekonsulent Kriminalomsorgsdirektoratet Sjur Strand Ass reg dir Kulturrad Jolanta Szumska Konsulent Kulturrådet Esmail Azadfar Seniorrådgiver Kunst i Offentlige Rom, Koro Beate Svenningsen Seniorkonsulent Kunst i Offentlige Rom, Koro Kari Richardson Administrasjonssjef Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Kari Elisabeth Håland Førstekonsulent Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Marianne Steinsland Økonomikonsulent Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Kjersti Aas Førstekonsulent Kystverket Marit Mikalsen Seniorrådgiver/ fagansvarlig Likestillings- og diskrimineringsombudet Unni Andersen Aasheim Seniorrådgiver Lotteri- og stiftelsestilsynet Stig Starheim Økonomisjef Lotteri- og stiftelsestilsynet Ingunn Kvåle Rådgiver Lotteri- og stiftelsestilsynet Else Nes Rådgjevar Lotteri- og stiftelsestilsynet Berit Ullebø Nedberge Førstekonsulent

5 Luftfartstilsynet Liv Pedersen Førstekonsulent Luftfartstilsynet Brith Laila Mindrum Seniorrådgiver Luftfartstilsynet Grete Engan Hansen Økonomirådgiver Lånekassen Britt Moen Underdirektør Medietilsynet Bente Kjesbu Seniorkonsulent Medietilsynet Karin Soleng Seniorkonsulent Medietilsynet Marit Olsen Førstekonsulent Medietilsynet Jon Stjernstedt Seniorrådgiver Møre Bispedømmeråd Åshild Stige Økonomisjef Møre Bispedømmeråd Kjell Arild Istad Førstekonsulent Nasjonalbiblioteket Petter Wold Controller Nasjonalbiblioteket Åsne Holen Personalrådgiver Nasjonalbiblioteket Guro Håland Personalrådgiver Nasjonalt Id-senter Gerd Jorun Dahl Seniorrådgiver Nasjonalt Id-senter Liv Toril Bloch Administrasjonssjef Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Karina Bjørnes Fyrstekonsulent Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Anne Buhaug Rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kari Wait Rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nina Boehlke Økonomisjef Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Toril Jogesjø Seniorkonsulent Nidaros Bispedømmeråd Heidi Bjørkås Ljøkjel Rådgiver Nidaros Bispedømmeråd Oddleiv Moen Økonomisjef Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider Kjersti Solem Økonomikonsulent Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider Jill Løhre Økonomisjef NOKUT Runa Søfteland Madsen Rådgiver Nord-hålogaland Bispedømmeråd Tore Halvorsen Seniorrådgiver økonomi Nord-hålogaland Bispedømmeråd Heidi Kvalnes Edvardsen Førstekonsulent Nord-hålogaland Bispedømmeråd Heidi Alise Thue Førstekonsulent Norges Bank Petter Nordal Seniorrådgiver Norges Grensekommissær For Den Norsk-russiske Grense (grensekommissariatet) Brit I. Sundquist Hansen Kontorsjef Norsk Akkreditering Hildegunn Blomeid Seniorkonsulent Norsk Akkreditering Mona Mørk Førstekonsulent

6 Norsk Akkreditering Janicke Sundberg-hansen Administrasjonssjef Norsk filminstitutt Dagny Berger Rådgiver økonomi Norsk filminstitutt Åse Madsen Rådgiver lønn Norsk filminstitutt Else Rønneberg Larsen Seksjonssjef Norsk Instiutt For Landbruksøkonomisk Forskning Kari Skolbekken Andersen Rådgiver Norsk Kulturminnefond Marit Elisabeth Ydse Sekretær Norsk Kulturminnefond Eli Heirung Underdirektør Norsk Kulturminnefond Solvår Sommer Knutsen Seniorkonsulent Norsk kulturråd Bjørn Vidar Vaaler Rådgiver Norsk lokalhistorisk institutt Siri Iversen Konsulent Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Grethe Wallin Hansen Arkivar Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Mari Skåden Kvame Administrasjonskonsulent Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kjell Egeland Administrasjonssjef Norsk pasientskadeerstatning Siri Bergerøy Økonomisjef Norsk pasientskadeerstatning Vera Vnuchko Rådgiver Norsk pasientskadeerstatning Halvor Erikstad Personalsjef Norsk Romsenter Siv Thoresen Rådgiver Norsk Romsenter Elin Stange Heikvam Personalansvarlig Nupi Jonny Andreassen Økonomirådgiver Oslo Bispedømme Tor Vold Seniorrådgiver Oslo Bispedømmeråd Gro Cris Nøstdal-danson Controller Oslo Bispedømmeråd Aina Gruer Rådgiver Oslo politidistrikt Egil Femoen Seniorkonsulent Oslo politidistrikt Liv Kristin Kubberød Seksjonssjef Oslo politidistrikt Mette Solheim Seniorrådgiver Oslo statsadvokatembeter Sonja Aleksovski Rådgiver Oslo statsadvokatembeter Erlend Hoel Førstekonsulent Politidirektoratet Cristin Bråthen Seniorrådgiver Politidirektoratet Anne Gærholt Seniorrådgiver Politidirektoratet Marianne Wethal Rådgiver Politihøgskolen Sølvi Anita Hole Rådgiver- fagansvarlig lønn Riksarkivet Madeleine Malme Rådgiver lønn og regnskap

7 Riksarkivet Inger-lise Westland Førstekonsulent Rikskonsertene Halvard Åsebøstøl Rådgiver Riksrevisjonen Gro Hagen Personalkonsulent Riksteatret John Bjarte Nordberg Økonomisjef Riksteatret Inger Christin Velo Steenfeldt Førstekonsulent regnskap Salten politidistrikt Tove Rystad Beiermann Rådgiver Salten politidistrikt Marianne Hjertaker Førstekonsulent Samediggi/sametinget Janice Guttorm Fagleder i økonomi Sametinget John Helge Aslaksen Seniorrådgiver Samisk Videregående Skole og Reindriftsskole Sara Gaup Kontorleder Samisk Videregående Skole, Karasjok John Åge Somby Rektor Senter For Internasjonlisering For Utdanning, Siu Marit Foldnes Seniorkonsulent SIFO Jon Christian Ottersen Økonomisjef Sirus Nada Halabi Konsulent Sirus Pia Haugdal administrajonssjef Sivilomudsmannen Solveig Torgersen Seniorrådgiver Skatteetatens IT- og servicepartner Tonje Holten Seksjonssjef Skatteetatens IT- og servicepartner Anne Birgitte Maltau Gruppeleder Skatteetatens IT- og servicepartner Kjell Inge Einarsen Fung. gruppeleder Skatteetatens IT- og servicepartner Randi Olstad Øglænd Rådgiver Skatteetatens IT- og servicepartner Gunn Ingrid Wedå Førstekonsulent Skatteetatens IT- og servicesenter Vigdis Lauten Seniorrådgiver Spesialenheten for politisaker Hilde Elvsveen Førstekonsulent Spesialenheten for politisaker Vigdis Thomassen Aaseth Rådgiver Språkrådet Karl Henrik Steinsholt Administrasjonssjef Stami - Statens Arbeidsmiljøinstitutt Britt Hordnes Konsulent Statens Arbeidsmiljøinstittt Margrethe Schøning Avdelingsdirektør, adm Statens arbeidsmiljøinstitutt Desmond Frempong Regnskapskonsulent Statens arbeidsmiljøinstitutt Rita Zissis Seniorrådgiver Statens arbeidsmiljøinstitutt Ingrid Eltorn Konsulent Statens Arbeidsmiljøinstitutt - Stami Inger-johanne Rørstad Personal- og lønnskonsulent Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell Mette Lunde Seniorrådgiver

8 Statens institutt for forbruksforskning Ane Christine Engh Førstekonsulent Statens Institutt For Forbruksforskning - Sifo Ragnhild Flesjø Lien Personalrådgiver Statens Institutt For Rusmiddelforskning Beth Løken Haugen Førstekonsulent Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Jorunn A. Hannasvik Seniorkonsulent Statens jernbanetilsyn Marites Santos Rådgiver Statens jernbanetilsyn Magel Harstad Karset Seniorrådgiver Statens Landbruksforvaltning Gunn Nordal Økern Rådgiver Statens Landbruksforvaltning Kirsti Langvatn Fung. Seksjonssjef Statens Landbruksforvaltning Betty Anita Naavik Førstekonsulent Statens Landbruksforvaltning Bente Marie Slotnes Førstekonsulent Statens Landbruksforvaltning Kirsten Winnje Hovland Førstekonsulent Statens Landbruksforvaltning Jørund Natvik Rådgiver Statens legemiddelverk Liv Sigurdsson Avd.dir.adm Statens legemiddelverk Jan Christian Pedersen Seniorrådgiver Statens legemiddelverk Helle Campbell Personalsjef Statens legemiddelverk Åse Kuipers Førstekonsulent Statens legemiddelverk Grethe Bring Førstekonsulent Statens legemiddelverk Christine Tellnes HR førstekonsulent Statens lånekasse for utdanning Astrid Linnekaste Førstekonsulent Statens lånekasse for utdanning Grethe Nybøe Seniorrådgiver Statens sivilrettsforvaltning Sissel Rydberg Seniorrådgiver hr Statens sivilrettsforvaltning Trond Bigseth Avdelingsdirektør Statens sivilrettsforvaltning Gunn Rike Myhre Seniorkonsulent Statens sivilrettsforvaltning Kristian Espenes Førstekonsulent Statistisk Sentralbyrå May Irene Øverby Rådgiver Statistisk Sentralbyrå Svanhild Jøndal Rådgiver Statistisk Sentralbyrå Torstensen Heidi Personalsjef Statped Lise Nordheim Rådgiver Statped Bertil Sletta Førstekonsulent Statped Stig-asbjørn H. Pedersen Økonomirådgiver Statped Bodil Ulvik Førstekonsulent Statped Eirik Weng Avdelingsleder

9 Statped Tan Binh Nguyen Økonomirådgiver Statped Ann Toril Fossberg Førstekonsulent Statped Reidun Kvile Førstekonsulent Statped Gro Samuelsen Førstekonsulent Statped Egil Thomassen Økonomirådgiver Statped Kristina Medin Avdelingsdirektør Statped Laila Evensen Seniorkonsulent Statped Liv Elin Høglund Rådgiver Statped Sør-øst Anne Grete Gunnerød Førstekonsulent Stavanger Bispedømmeråd Kjersti W. Årdal Økonomirådgiver Stortinget Rolv Birketvedt Seniorrådgiver Stortinget Suzana Jovanovic Førstekonsulent Stortinget Mette Røgeberg Seniorkonsulent Stortinget Anne Grethe Linga Førstekonsulent Stortingets Administrasjon Roger Fretheim Fung. Seksjonsleder Stortingets Administrasjon Heidi Listaul Rådgiver Stortingets Administrasjon Terese Svenke Seniorrådgiver Sysselmannen på Svalbard Janet Saur Førstekonsulent Sysselmannen på Svalbard Belinda Brendlien Rådgiver økonomi Søndre Buskerud politidistrikt Tanja E. Midttun Førstekonsulent Sør-hålogaland Bispedømme Ann-karin Alvestad Arkiv og økonomikoordinator Sør-hålogaland Bispedømme Berit Pettersen Førstekonsulent Telemark politidistrikt Hilde H. Roland Rådgiver Telemark politidistrikt Anne Kristin Fjellvang Rådgiver Telemark politidistrikt Gry Margrethe Solstad Seksjonssjef Toll- og avgiftsdirektoratet Ann-karin Langhammer Rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Heidi Fredly Rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Øystein Refsdal Seniorrådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Gry Haugnes Underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Sissel Nygård Underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Hege Thømt Underdirektør Troms og Finnmark Statsadvokatembeter Elin Fredriksen Kontorsjef

10 Tunsberg Bispedømmeråd Rolf Simeon Andersen Stiftsdirektør Universitetet i Agder Trond Bjarne Hansen Førstekonsulent Universitetet i Agder Torbjørn Alfsen Lønningssjef Universitetet i Agder Ragnhild Ludvigsen Rådgiver Utdanningsdirektoratet Kirsti Øyen Bjørsvik Avdelingsdirektør Utdanningsdirektoratet Jorid Helene Kavli Rådgiver Utdanningsdirektoratet Kirsti Vestnes Rådgiver Utenriksdepartementet Torill Andreassen Seniorrådgiver Utenriksdepartementet Bente Miller Seniorrådgiver Utledningsnemnda Mai-Britt Teigen Seniorkonsulent Utlendingsdirektoratet Eva Bråten Seniorrådgiver Utlendingsdirektoratet Mohammad Ikram Ul Haq Seniorrådgiver Utlendingsdirektoratet Rahma Ideed Dirir Førstekonsulent Utlendingsdirektoratet Kari Engh Førstekonsulent Utlendingsdirektoratet Odd-roar Thorsen Avdelingsdirektør Utlendingsdirektoratet Ifzallah Naz Qayyum Rådgiver Utlendingsnemnda Siv Margunn Riiber Seniorkonsulent Utlendingsnemnda Bozena Grudzien Seniorrådgiver Utlendingsnemnda Liv Nickelsen Seniorrådgiver Vea-statens Fagskole For Gartnere og Blomsterdekoratører Vea-statens Fagskole For Gartnere og Blomsterdekoratører Jonny Westergård Edmond Kasapi Admin.leder Vestfold politidistrikt Kari Hoffstad Rådgiver økonomimedarbeider Vestfold politidistrikt Cristina Espinosa Førstekonsulent Veterinærinstituttet Bemte Broholt Personalrådgiver Vitenskapskomiteen for mattrygghet Nina Fride Sand Rådgiver Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Gisle Solstad Administrasjonssjef VOX -Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Agnieszka Jaubert Rådgiver Østfinnmark Politidistrikt Gretha Bernhardsen Rådgiver Østfinnmark Politidistrikt Knut Helge Hegrenes Rådgiver

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Deltakere Sak- og portaldagene 2015

Deltakere Sak- og portaldagene 2015 Etternavn Fornavn Kunde Aanderaa Jenny Bømlo kommune Aas Ann Elin Malvik kommune Aas Gunn Hege Trondheim byarkiv, Trondheim kommune Aas Mette Mattilsynet Aas Per Arne Fredrikstad kommune Abrahamsen Gry

Detaljer

Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013

Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013 Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013 Fornavn: Etternavn: Navn på institusjon/organisasjon: Stilling: Agneta Bladh Agneta Bladh Evaluation AB F d rektor Berit Skjærvold Arkitektur-

Detaljer

Maraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Maraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Jenter 15-16 42 km (Påmeldt: 5 - Startet: 5 - Fullført: 5 - Premier: 3) 1 Amanda Hylland Spjeldnæs 101 02:52:21.0 00:00.* 2 Stine Stadsvik 100 03:09:05.0 16:43.7 3 Cathrine Libæk 102 03:33:49.0 41:27.7

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

Resultatliste Fjellveien - Sandviksfjellet 27.09.2008

Resultatliste Fjellveien - Sandviksfjellet 27.09.2008 Gutter 12-14 år 1 Gjøran Tefre Førde IL 10:18 2 Gustav Iden Åsane Cykle Klubb 10:39 00:21 3 Sondre Johan Knutsen Per Indredavik (BFG/ 10:49 00:31 4 Jørgen Hellen Noteam 10:52 00:34 5 Sivert Vonen Gjelleråsen

Detaljer

Pensjonskassekonferansen 13.-14. mai 2014 Deltakerliste

Pensjonskassekonferansen 13.-14. mai 2014 Deltakerliste Pensjonskassekonferansen 13.-14. mai 2014 Deltakerliste Etternavn Fornavn Arbeidssted Aaby Trine Sørvig Skien kommunale pensjonskasse Aasen Marit E. Telenor pensjonskasse Aker Knut EY Akselsen Christian

Detaljer

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: *****

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: ***** Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: Har du erfaringer med barnevernere som du mener burde stå på denne listen kan du sende navnet på de/denne til post@gfsr.no Det må opplyses hvilke forhold

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 Arbeidsutvalget KVL Linda Cathrine Hofstad Helleland

Detaljer

Fornavn Etternavn Stilling Bedrift Camilla Aadland Journalist Sysla.No Anders Aakre Kreativ Leder Jimmy Royal/Harvest Haakon Aakre Seniorrådgiver

Fornavn Etternavn Stilling Bedrift Camilla Aadland Journalist Sysla.No Anders Aakre Kreativ Leder Jimmy Royal/Harvest Haakon Aakre Seniorrådgiver Camilla Aadland Journalist Sysla.No Anders Aakre Kreativ Leder Jimmy Royal/Harvest Haakon Aakre Seniorrådgiver Kulturdepartementet Marianne Aambø Informasjonskonsulent SBS Discovery Siv Aamot Programredaktør

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Tonje Brenna 1987 Ullensaker 2 Terje Granerud 1951 Rælingen 3 Ina Rangønes Libak 1989 Bærum 4 Amund Kjernli 1957 Ski 5 Torunn Skottevik 1964 Lørenskog 6 Jens-Petter

Detaljer

E-postadresser alle ansatte Levanger kommune, Verdal kommune, Innherred samkommune

E-postadresser alle ansatte Levanger kommune, Verdal kommune, Innherred samkommune Abdi, Ali Ahmed Abelsen, Stina Abildsnes, Hallvard Aboubucar, Karen Nabila Adde, Fred Emil Adde, Tone Furunes Adly, Nasser Ahlqvist, Heidi Aksnes, Andreas Aksnes, Anita Aksnes, Ann-Kristin Aksnes, Bente

Detaljer

First Name Last Name Organization Position

First Name Last Name Organization Position Siss Ann Aa Narvik vgs studiested Solhaugen Lærer Trine Aaen NRK Journalist Monica Aalberg Canal Digital Kabel TV Kjetil Aalerud Fabelaktiv Produksjonssjef Siv Aamot TV 2 Programredaktør Kristin Viker

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 20. november 2014 Deltakarliste Etternamn Fornamn Stilling Arbeidsstad Kommune

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 20. november 2014 Deltakarliste Etternamn Fornamn Stilling Arbeidsstad Kommune Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 20. november 2014 Deltakarliste Etternamn Fornamn Stilling Arbeidsstad Kommune 1. Aadland Solvor Rektor Samnanger ungdomsskule Samnanger 2. Aamelfot Nita Leiar

Detaljer

Resultater Fjellmaraton 2000

Resultater Fjellmaraton 2000 Resultater Fjellmaraton 2000 Menn 1/1 maraton 21-29 år: 1) Lundin Peter 3.50.24 Menn 1/1 maraton 30-39 år: 1) Aaby Kristen Gjesdal il,2.37.32, 2) Hafsås Helge Olden,2.42.40, 3) Torgersen Tommy Lørenskog

Detaljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer 91 km: Team Velux Isola Leca Seeding 1 12027 Gunn-Rita Dahle Flesjå Kvinner 35-39 år 3:13:38 0:00:00 2 10062 Kenneth Flesjå Menn 30-34 år 3:13:38 0:00:01 3 12049 Georg Feed FRØILAND BYGG Menn 30-34 år

Detaljer

Andersen, Ellen Avdelingsleder Norland fylkesbibliotek Andreassen, Stein Rådgiver, kulturavdelingen Stavanger kommune

Andersen, Ellen Avdelingsleder Norland fylkesbibliotek Andreassen, Stein Rådgiver, kulturavdelingen Stavanger kommune NAVN TITTEL Kommune, institusjon, organisasjon Aarseth, Sissel Kulturutviklar Sogn og Fjordane fylkeskommune Aasen, Ingvild Virksomhetsleder kultur Verdal kommune Aksnes, Guri Andresen Stord kommune Andersen,

Detaljer

Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan Planid 1380

Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan Planid 1380 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN PLANAVDELINGEN Deres ref: Vår ref (saksnr): 201207760 Saksbeh: Ålaug Rosseland Dato:09.03.2015 Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan

Detaljer

Deltakere på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007

Deltakere på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 Deltakere på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 Fornavn Etternavn Org./institusjon Deltakere 1 Terje Abrahamsen Nord-Fron kommune 2 Anna Helen Elleonore Aga

Detaljer

Antall starter sesongen 2012

Antall starter sesongen 2012 Antall starter sesongen 2012 Frode Rømma Acando 7 K 528 Kjetil J. Ølmheim Accenture 1 K 88 Per Grøtte Acusto AS 1 L 85 Rune Hjeldnes Adresseavisen 8 L 784 Stein Arne Sæther Adresseavisen 17 K 1449 Plakett

Detaljer

Stoltzekleiven opp. Resultatliste. Bergen 26.09.2014

Stoltzekleiven opp. Resultatliste. Bergen 26.09.2014 Gutter 10-11 år Plass 1 Navn Heine Legreid Viking T & IF 4105 12:04 2 Mathias Schilbred - Eriksen Viking T & IF 6846 12:34 00:30 3 Henrik Eide Hægland BF BIL 5354 12:49 00:45 4 Nikolai Garnes SK Sprudle

Detaljer

Deltakerliste Finansnæringens dag 24. mars 2015 Etternavn Fornavn Firma

Deltakerliste Finansnæringens dag 24. mars 2015 Etternavn Fornavn Firma Etternavn Fornavn Firma Drougge Charlotte Accenture Garvik Morten Accenture Halsbog John Accenture Nyflot Ina Accenture Rødevand Sissel Actecan Kavlie-Borge Andreas Admincontrol AS Endre Knut Advokatfirmaet

Detaljer

Sesilåmi. Offisiell resultatliste. Setesdal-Sirdal 02.04.2011

Sesilåmi. Offisiell resultatliste. Setesdal-Sirdal 02.04.2011 Setesdal-Sirdal 2.4.2 K5-6 Plass Navn Klubb Antall Tid Etter Caroline Ziesler Sandes IL 3:34:6 : 2 Elise Andreassen Gjesdal IL 4:23:34 49:8 3 Juliane Foss Martin Bjelland IL 4:39:2 :5:5 4 Karoline Oktavia

Detaljer

Fråfall: Ei utfordring for skule og samfunn - europeiske perspektiv

Fråfall: Ei utfordring for skule og samfunn - europeiske perspektiv Fråfall: Ei utfordring for skule og samfunn - europeiske perspektiv Etternamn Fornamn Organisasjon/institusjon Stilling/tittel Alstad Barbro PPtOt Romerike Ot Koordinator Angell Reidun Rogaland fylkeskommune,

Detaljer

Plass Etternavn Fornavn Klubbnavn Tid_Renn Tid_Ritt Tid_Løp Tid Status Klasse 1 Gisholt Håkon Team RP/OPIL 04:43:11 04:20:46 01:53:52 10:57:49 Super

Plass Etternavn Fornavn Klubbnavn Tid_Renn Tid_Ritt Tid_Løp Tid Status Klasse 1 Gisholt Håkon Team RP/OPIL 04:43:11 04:20:46 01:53:52 10:57:49 Super 1 Gisholt Håkon Team RP/OPIL 04:43:11 04:20:46 01:53:52 10:57:49 Super IPC 2 Netteland Tom Ivar Fana IL 05:05:25 04:36:52 01:56:39 11:38:56 Super IPC 3 Yiyit Bedir Team RP/Moss Sykkelklubb 04:16:31 05:37:20

Detaljer

LISTE OVERSIGNATURER*

LISTE OVERSIGNATURER* Vedlegg 2, Brev til helseminister vedrørende forslag til ny fastlegeforskrift: LISTE OVERSIGNATURER* Akershus Aase Brit Hertzenberg Fæhn, fastlege, Solli Klinikk, Ullensaker Aasmund Ørbeck-Nilssen, fastlege,

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 01:15:38 02:07:37 03:01:36 03:43:33 K 2 41109 Viken

Detaljer

Kategori sidegjøremål Navn på institusjon/foretak Aagaard, Marianne Rødvei Oppdrag Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet Aakvik, Arild

Kategori sidegjøremål Navn på institusjon/foretak Aagaard, Marianne Rødvei Oppdrag Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet Aakvik, Arild Aagaard, Marianne Rødvei Oppdrag Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet Aakvik, Arild Bistilling Uni Research Rokkansenteret Aarøen, Kirsti Robertsen Verv Conger AS Aarøen, Kirsti Robertsen Verv

Detaljer