Virksomhet Navn Tittel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhet Navn Tittel"

Transkript

1 Agder og Telemark Bispedømme Jan Sandvik Førstekonsulent Agder og Telemark Bispedømmeråd Torun Gitmark Førstekonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge Elin Stene Bekkavik Seniorkonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge Sissel Kjerstad Aarseth Konsulent Arbeidstilsynet Oslo Marit Ingrid Stranna Førstekonsulent Arbeidstilsynet Oslo Sissel Vikmark Seniorkonsulent Arbeidstilsynet Vestlandet Inger-margareth Sandal Førstekonsulent Arbeidstilsynet Vestlandet Lise Marianne Hoem Rådgiver Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Vibeke Aas Rådgiver Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Cathrine Navestad Rådgiver Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Torgeir Blaalid Rådgiver Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo May Hellerud Rådgiver Arkivverket Yanjun Li Johansen Controller Asker og Bærum Politidistrikt Mette Sand Førstekonsulent Asker og Bærum Politidistrikt Astrid Kværner Økonomisjef Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet David Lecomte Seniorrådgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Håvard Brobakke Seniorkonsulent Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Ingrid Margrethe R. Arnesen Seniorkonsulent Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kari Bruu Seniorkonsulent Barneombudet Wilhelm Berg Seniorrådgiver Bioteknologinemnda Unni Taiet Selmer Kontorsjef Bjørgvin Bispedøme Ragnhild Tveit Rådgjevar Bjørgvin Bispedømeråd Solfrid Rong Økonomisjef Bjørgvin Bispedømmekontor Britt Ingvild Urdal Førstekonsulent Borg Bispedømmeråd Heidi Lønne Seniorkonsulent Bufdir Steinar Fredriksen Seniorrådgiver Den høyere påtalemyndighet Eva Furua Administrasjonssjef Den høyere påtalemyndighet Stig Etnestad Førstekonsulent Departementenes Servicesenter Eirik Johan Grøtte Seniorrådgiver Departementenes Servicesenter Thorfinn Skjølås Seksjonssjef Departementenes Servicesenter Mette Sagen Prosjektleder Departementenes Servicesenter Anne Cathrine Kalnes Seniorrådgiver

2 Utenriksdepartement Thomas Andresen Seniorrådgiver Det praktisk-teologiske seminar Rigmor Smith-gahrsen Kontorsjef Det praktisk-teologiske seminar Bjørg Michaelsen Førstekonsulent Direktoratet for arbeidstilsynet Jorunn Kvernhusvik Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Heidi Selboe Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Anders Petersen Rådgiver Direktoratet for arbeidstilsynet Thuy Van Pham Rådgiver Direktoratet for byggkvalitet Siri Finstad Rådgiver Direktoratet for byggkvalitet Bjørn R. Fyen Avdelingsdirektør Direktoratet for byggkvalitet Huong Nguyen Rådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT Erikka Torgersen Rådgivar Direktoratet for forvaltning og IKT Rita Bjørk Seniorrådgjevar Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren På Svalbard Hilde Lingstad Økonomikonsulent Direktoratet for nødkommunikasjon Mariann Hval Seksjonsleder Direktoratet for nødkommunikasjon Marianne Akslen Personalrådgiver Direktoratet for nødkommunikasjon Ingunn M. Bratlie Rådgiver Direktoratet for nødkommunikasjon Dordi-helen Håvimb Rådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Solveig Samuelsen Seniorkonsulent Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Eva Lillian Stensrud Seniorkonsulent Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Anne Brit Hagen Seniorkonsulent Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Ellen G. Enge Seniorkonsulent Direktoratet for økonomistyring John André Jakobsen Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marit Myhre Andersen Regnskapsmedarbeider Direktoratet for økonomistyring Kari Nethus Lønnsmedarbeider Eos-utvalget Lise Enberget administrativ Seniorrådgiver Finansdepartementet Christine Ravn Jakobsen Rådgiver Finanstilsynet Jeanette Tøsbæk Seniorrådgiver Finanstilsynet Elin Kjeldseth Hansen Rådgiver Finanstilsynet Siri Iversen Nestleder Finanstilsynet Maj Kristin Sæther Seksjonssjef Forbrukerrådet Erik Dahl Økonomisjef Forbrukerrådet Kari Mette Tangen Rådgiver

3 Forvaltningsorg. for opplysningsvesenets fond Judith Sarmast Seniorkonsulent Fredskorpset Marianne Jorddal Rådgiver økonomi Fredskorpset Berit Wærn Hansen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Bente Irene Johnsen Førstekonsulent Fylkesmannen i Buskerud Solveig Storemoen Førstekonsulent Fylkesmannen i Hordaland Tone Britt Steinsland Seniorkonsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus Arnhild Moheim Seniorkonsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus Magnhild Brennvall Admsjef Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eli Margrethe Ellstrøm Rådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ingjerd Flaa Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus Anita Graav Rådgiver Fylkesmannen i Rogaland Inger Johanne Gjerstad Førstekonsulent Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Randi Bruheim Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Liv Janne Steig Rådgjevar økonomi Fylkesmannen i Vestfold Jan Erik Glad Leder administrative enheter Fylkesmannen i Vestfold Kaurin Toril Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold Ingrid Kaspersen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Ingebjørg Bjune Seniorkonsulent Fylkesmannen i Vestfold Kristian Nilsen Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold Sonja Hellman Rønningen Førstekonsulent Fylkesmannen i Vestfold Ellen Olsen Rådgiver Fylkesmannen i Vestfold Siv Agerbo Førstekonsulent Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Marit Jacobsen Rådgiver Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Maria Stephansen HR-konsulent Generaladvokatembetet Geir-otto Johansen Seniorkonsulent Generaladvokaten Berit Eriksen Sekretær Helsedirektoratet Anne Grethe Andersen Teamleder regnskap Helseøkonomiforvaltningen Helfo Tone Lennertzen Bruun Rådgiver Hovedredningssentralen Sør-norge Heidi Rosseland Førstekonsulent Hovedredningssentralen Sør-norge Jorunn Lindland Seniorkonsulent Husleietvistutvalget Turid Irene Dyrendahl Rådgiver Husleietvistutvalget Erle Osnes Rådgiver

4 Høgskolen i Bergen Anne Berit Erdal Borvik Førstekonsulent Høgskolen i Gjøvik Kai Robert Jakobsen Økonomi- og driftsdirektør Høgskolen i Hedmark Jan Erik Myrtrøen Seniorkonsulent Høgskolen i Molde Kirsti Storbakk Rådgiver Høgskolen i Nord-Trøndelag Inger Elsa Kaldahl Einvik Førstekonsulent Høgskolen i Oslo og Akershus Liv Astrid Tessem Rådgiver Høgskolen i Oslo og Akershus Karl Olaf Borge Seniorrådgiver Høgskolen i Sør-trøndelag Merete T. Sivertsen Seniorkonsulent Høgskolen i Sør-trøndelag Laila Dragåsøien Seksjonssjef Justervesenet Margrethe S. Grøndahl Seniorrådgiver Justervesenet Ida Marie Jahren Økonomisjef Kirkerådet Svein Mathias Køhn Seniorrådgiver Konfliktrådene Ove Lillekroken Seniorrådgiver Konkurransetilsynet Birgitte Engen Eriksen Seniorrådgiver Konkurransetilsynet Alf Jarle Albertsen Seniorrådgiver Kontoret for voldsoffererstatning Terje Kofoed Seksjonssjef Kontoret for voldsoffererstatning Elin Kofoed Konsulent Kontoret for voldsoffererstatning Eeva-liisa Tarkiainen Førstekonsulent Kriminalomsorgsdirektoratet Sjur Strand Ass reg dir Kulturrad Jolanta Szumska Konsulent Kulturrådet Esmail Azadfar Seniorrådgiver Kunst i Offentlige Rom, Koro Beate Svenningsen Seniorkonsulent Kunst i Offentlige Rom, Koro Kari Richardson Administrasjonssjef Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Kari Elisabeth Håland Førstekonsulent Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Marianne Steinsland Økonomikonsulent Kunst- og Designhøgskolen i Bergen Kjersti Aas Førstekonsulent Kystverket Marit Mikalsen Seniorrådgiver/ fagansvarlig Likestillings- og diskrimineringsombudet Unni Andersen Aasheim Seniorrådgiver Lotteri- og stiftelsestilsynet Stig Starheim Økonomisjef Lotteri- og stiftelsestilsynet Ingunn Kvåle Rådgiver Lotteri- og stiftelsestilsynet Else Nes Rådgjevar Lotteri- og stiftelsestilsynet Berit Ullebø Nedberge Førstekonsulent

5 Luftfartstilsynet Liv Pedersen Førstekonsulent Luftfartstilsynet Brith Laila Mindrum Seniorrådgiver Luftfartstilsynet Grete Engan Hansen Økonomirådgiver Lånekassen Britt Moen Underdirektør Medietilsynet Bente Kjesbu Seniorkonsulent Medietilsynet Karin Soleng Seniorkonsulent Medietilsynet Marit Olsen Førstekonsulent Medietilsynet Jon Stjernstedt Seniorrådgiver Møre Bispedømmeråd Åshild Stige Økonomisjef Møre Bispedømmeråd Kjell Arild Istad Førstekonsulent Nasjonalbiblioteket Petter Wold Controller Nasjonalbiblioteket Åsne Holen Personalrådgiver Nasjonalbiblioteket Guro Håland Personalrådgiver Nasjonalt Id-senter Gerd Jorun Dahl Seniorrådgiver Nasjonalt Id-senter Liv Toril Bloch Administrasjonssjef Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Karina Bjørnes Fyrstekonsulent Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Anne Buhaug Rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kari Wait Rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nina Boehlke Økonomisjef Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Toril Jogesjø Seniorkonsulent Nidaros Bispedømmeråd Heidi Bjørkås Ljøkjel Rådgiver Nidaros Bispedømmeråd Oddleiv Moen Økonomisjef Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider Kjersti Solem Økonomikonsulent Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider Jill Løhre Økonomisjef NOKUT Runa Søfteland Madsen Rådgiver Nord-hålogaland Bispedømmeråd Tore Halvorsen Seniorrådgiver økonomi Nord-hålogaland Bispedømmeråd Heidi Kvalnes Edvardsen Førstekonsulent Nord-hålogaland Bispedømmeråd Heidi Alise Thue Førstekonsulent Norges Bank Petter Nordal Seniorrådgiver Norges Grensekommissær For Den Norsk-russiske Grense (grensekommissariatet) Brit I. Sundquist Hansen Kontorsjef Norsk Akkreditering Hildegunn Blomeid Seniorkonsulent Norsk Akkreditering Mona Mørk Førstekonsulent

6 Norsk Akkreditering Janicke Sundberg-hansen Administrasjonssjef Norsk filminstitutt Dagny Berger Rådgiver økonomi Norsk filminstitutt Åse Madsen Rådgiver lønn Norsk filminstitutt Else Rønneberg Larsen Seksjonssjef Norsk Instiutt For Landbruksøkonomisk Forskning Kari Skolbekken Andersen Rådgiver Norsk Kulturminnefond Marit Elisabeth Ydse Sekretær Norsk Kulturminnefond Eli Heirung Underdirektør Norsk Kulturminnefond Solvår Sommer Knutsen Seniorkonsulent Norsk kulturråd Bjørn Vidar Vaaler Rådgiver Norsk lokalhistorisk institutt Siri Iversen Konsulent Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Grethe Wallin Hansen Arkivar Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Mari Skåden Kvame Administrasjonskonsulent Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kjell Egeland Administrasjonssjef Norsk pasientskadeerstatning Siri Bergerøy Økonomisjef Norsk pasientskadeerstatning Vera Vnuchko Rådgiver Norsk pasientskadeerstatning Halvor Erikstad Personalsjef Norsk Romsenter Siv Thoresen Rådgiver Norsk Romsenter Elin Stange Heikvam Personalansvarlig Nupi Jonny Andreassen Økonomirådgiver Oslo Bispedømme Tor Vold Seniorrådgiver Oslo Bispedømmeråd Gro Cris Nøstdal-danson Controller Oslo Bispedømmeråd Aina Gruer Rådgiver Oslo politidistrikt Egil Femoen Seniorkonsulent Oslo politidistrikt Liv Kristin Kubberød Seksjonssjef Oslo politidistrikt Mette Solheim Seniorrådgiver Oslo statsadvokatembeter Sonja Aleksovski Rådgiver Oslo statsadvokatembeter Erlend Hoel Førstekonsulent Politidirektoratet Cristin Bråthen Seniorrådgiver Politidirektoratet Anne Gærholt Seniorrådgiver Politidirektoratet Marianne Wethal Rådgiver Politihøgskolen Sølvi Anita Hole Rådgiver- fagansvarlig lønn Riksarkivet Madeleine Malme Rådgiver lønn og regnskap

7 Riksarkivet Inger-lise Westland Førstekonsulent Rikskonsertene Halvard Åsebøstøl Rådgiver Riksrevisjonen Gro Hagen Personalkonsulent Riksteatret John Bjarte Nordberg Økonomisjef Riksteatret Inger Christin Velo Steenfeldt Førstekonsulent regnskap Salten politidistrikt Tove Rystad Beiermann Rådgiver Salten politidistrikt Marianne Hjertaker Førstekonsulent Samediggi/sametinget Janice Guttorm Fagleder i økonomi Sametinget John Helge Aslaksen Seniorrådgiver Samisk Videregående Skole og Reindriftsskole Sara Gaup Kontorleder Samisk Videregående Skole, Karasjok John Åge Somby Rektor Senter For Internasjonlisering For Utdanning, Siu Marit Foldnes Seniorkonsulent SIFO Jon Christian Ottersen Økonomisjef Sirus Nada Halabi Konsulent Sirus Pia Haugdal administrajonssjef Sivilomudsmannen Solveig Torgersen Seniorrådgiver Skatteetatens IT- og servicepartner Tonje Holten Seksjonssjef Skatteetatens IT- og servicepartner Anne Birgitte Maltau Gruppeleder Skatteetatens IT- og servicepartner Kjell Inge Einarsen Fung. gruppeleder Skatteetatens IT- og servicepartner Randi Olstad Øglænd Rådgiver Skatteetatens IT- og servicepartner Gunn Ingrid Wedå Førstekonsulent Skatteetatens IT- og servicesenter Vigdis Lauten Seniorrådgiver Spesialenheten for politisaker Hilde Elvsveen Førstekonsulent Spesialenheten for politisaker Vigdis Thomassen Aaseth Rådgiver Språkrådet Karl Henrik Steinsholt Administrasjonssjef Stami - Statens Arbeidsmiljøinstitutt Britt Hordnes Konsulent Statens Arbeidsmiljøinstittt Margrethe Schøning Avdelingsdirektør, adm Statens arbeidsmiljøinstitutt Desmond Frempong Regnskapskonsulent Statens arbeidsmiljøinstitutt Rita Zissis Seniorrådgiver Statens arbeidsmiljøinstitutt Ingrid Eltorn Konsulent Statens Arbeidsmiljøinstitutt - Stami Inger-johanne Rørstad Personal- og lønnskonsulent Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell Mette Lunde Seniorrådgiver

8 Statens institutt for forbruksforskning Ane Christine Engh Førstekonsulent Statens Institutt For Forbruksforskning - Sifo Ragnhild Flesjø Lien Personalrådgiver Statens Institutt For Rusmiddelforskning Beth Løken Haugen Førstekonsulent Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Jorunn A. Hannasvik Seniorkonsulent Statens jernbanetilsyn Marites Santos Rådgiver Statens jernbanetilsyn Magel Harstad Karset Seniorrådgiver Statens Landbruksforvaltning Gunn Nordal Økern Rådgiver Statens Landbruksforvaltning Kirsti Langvatn Fung. Seksjonssjef Statens Landbruksforvaltning Betty Anita Naavik Førstekonsulent Statens Landbruksforvaltning Bente Marie Slotnes Førstekonsulent Statens Landbruksforvaltning Kirsten Winnje Hovland Førstekonsulent Statens Landbruksforvaltning Jørund Natvik Rådgiver Statens legemiddelverk Liv Sigurdsson Avd.dir.adm Statens legemiddelverk Jan Christian Pedersen Seniorrådgiver Statens legemiddelverk Helle Campbell Personalsjef Statens legemiddelverk Åse Kuipers Førstekonsulent Statens legemiddelverk Grethe Bring Førstekonsulent Statens legemiddelverk Christine Tellnes HR førstekonsulent Statens lånekasse for utdanning Astrid Linnekaste Førstekonsulent Statens lånekasse for utdanning Grethe Nybøe Seniorrådgiver Statens sivilrettsforvaltning Sissel Rydberg Seniorrådgiver hr Statens sivilrettsforvaltning Trond Bigseth Avdelingsdirektør Statens sivilrettsforvaltning Gunn Rike Myhre Seniorkonsulent Statens sivilrettsforvaltning Kristian Espenes Førstekonsulent Statistisk Sentralbyrå May Irene Øverby Rådgiver Statistisk Sentralbyrå Svanhild Jøndal Rådgiver Statistisk Sentralbyrå Torstensen Heidi Personalsjef Statped Lise Nordheim Rådgiver Statped Bertil Sletta Førstekonsulent Statped Stig-asbjørn H. Pedersen Økonomirådgiver Statped Bodil Ulvik Førstekonsulent Statped Eirik Weng Avdelingsleder

9 Statped Tan Binh Nguyen Økonomirådgiver Statped Ann Toril Fossberg Førstekonsulent Statped Reidun Kvile Førstekonsulent Statped Gro Samuelsen Førstekonsulent Statped Egil Thomassen Økonomirådgiver Statped Kristina Medin Avdelingsdirektør Statped Laila Evensen Seniorkonsulent Statped Liv Elin Høglund Rådgiver Statped Sør-øst Anne Grete Gunnerød Førstekonsulent Stavanger Bispedømmeråd Kjersti W. Årdal Økonomirådgiver Stortinget Rolv Birketvedt Seniorrådgiver Stortinget Suzana Jovanovic Førstekonsulent Stortinget Mette Røgeberg Seniorkonsulent Stortinget Anne Grethe Linga Førstekonsulent Stortingets Administrasjon Roger Fretheim Fung. Seksjonsleder Stortingets Administrasjon Heidi Listaul Rådgiver Stortingets Administrasjon Terese Svenke Seniorrådgiver Sysselmannen på Svalbard Janet Saur Førstekonsulent Sysselmannen på Svalbard Belinda Brendlien Rådgiver økonomi Søndre Buskerud politidistrikt Tanja E. Midttun Førstekonsulent Sør-hålogaland Bispedømme Ann-karin Alvestad Arkiv og økonomikoordinator Sør-hålogaland Bispedømme Berit Pettersen Førstekonsulent Telemark politidistrikt Hilde H. Roland Rådgiver Telemark politidistrikt Anne Kristin Fjellvang Rådgiver Telemark politidistrikt Gry Margrethe Solstad Seksjonssjef Toll- og avgiftsdirektoratet Ann-karin Langhammer Rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Heidi Fredly Rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Øystein Refsdal Seniorrådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Gry Haugnes Underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Sissel Nygård Underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Hege Thømt Underdirektør Troms og Finnmark Statsadvokatembeter Elin Fredriksen Kontorsjef

10 Tunsberg Bispedømmeråd Rolf Simeon Andersen Stiftsdirektør Universitetet i Agder Trond Bjarne Hansen Førstekonsulent Universitetet i Agder Torbjørn Alfsen Lønningssjef Universitetet i Agder Ragnhild Ludvigsen Rådgiver Utdanningsdirektoratet Kirsti Øyen Bjørsvik Avdelingsdirektør Utdanningsdirektoratet Jorid Helene Kavli Rådgiver Utdanningsdirektoratet Kirsti Vestnes Rådgiver Utenriksdepartementet Torill Andreassen Seniorrådgiver Utenriksdepartementet Bente Miller Seniorrådgiver Utledningsnemnda Mai-Britt Teigen Seniorkonsulent Utlendingsdirektoratet Eva Bråten Seniorrådgiver Utlendingsdirektoratet Mohammad Ikram Ul Haq Seniorrådgiver Utlendingsdirektoratet Rahma Ideed Dirir Førstekonsulent Utlendingsdirektoratet Kari Engh Førstekonsulent Utlendingsdirektoratet Odd-roar Thorsen Avdelingsdirektør Utlendingsdirektoratet Ifzallah Naz Qayyum Rådgiver Utlendingsnemnda Siv Margunn Riiber Seniorkonsulent Utlendingsnemnda Bozena Grudzien Seniorrådgiver Utlendingsnemnda Liv Nickelsen Seniorrådgiver Vea-statens Fagskole For Gartnere og Blomsterdekoratører Vea-statens Fagskole For Gartnere og Blomsterdekoratører Jonny Westergård Edmond Kasapi Admin.leder Vestfold politidistrikt Kari Hoffstad Rådgiver økonomimedarbeider Vestfold politidistrikt Cristina Espinosa Førstekonsulent Veterinærinstituttet Bemte Broholt Personalrådgiver Vitenskapskomiteen for mattrygghet Nina Fride Sand Rådgiver Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Gisle Solstad Administrasjonssjef VOX -Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Agnieszka Jaubert Rådgiver Østfinnmark Politidistrikt Gretha Bernhardsen Rådgiver Østfinnmark Politidistrikt Knut Helge Hegrenes Rådgiver

Kundeforum 2013. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Virksomhetens fulle navn Tittel Etternavn Fornavn

Kundeforum 2013. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Virksomhetens fulle navn Tittel Etternavn Fornavn Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Kundeforum 2013 25.9.2013-26.9.2013 Virksomhetens fulle navn Tittel Etternavn Fornavn Statens Arbeidsmiljøinstittt avdelingsdirektør, adm Schøning Margrethe Medietilsynet

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 JENTER 22 172 60m M 8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 100m M 13.8 Astrid Sundby 42 Jessheim 20.06.1964 14.0 Tove Dønnum

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Vår dato Vår referanse 29.8.2016 16/00766-31 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Statens innkjøpssenter har fått mandat

Detaljer

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83 Tidenes beste kvinner pr. 31.10.15. Fratrekk i tid oppnådd automatisk for å sammenligne med manuell tid: 0,20 sek. 60m, 0,24 sek. 100 og 200m, 0,14 sek. 400m 14.3 Signe Dyrøy (65) 80 14.58 Signe Berger

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Deltakerliste KURS 04.05 - INSTRUKTØRER OG LEDERE - Samling for INSTRUKTØRER OG LEDERE som har lærlinger: "Dagens ungdom. Tåler de ingenting?!" DATO 04.05.2017 STED INSTRUKTøRER Ingunn Madsen,Hilde Bjerga

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Mat/Kiosk Mat/Kiosk Arne Torgeir Nes Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk Bjørn Are Leivdal Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk Bjørn Sundal Fredag 16:00-22:00

Mat/Kiosk Mat/Kiosk Arne Torgeir Nes Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk Bjørn Are Leivdal Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk Bjørn Sundal Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk Mat/Kiosk Arne Torgeir Nes Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk Bjørn Are Leivdal Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk Bjørn Sundal Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk Cara Emilie R. Strand Fredag 16:00-22:00 Mat/Kiosk

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Kurs i Forvaltningsloven DATO STED

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Kurs i Forvaltningsloven DATO STED Deltakerliste KURS Kurs i Forvaltningsloven DATO 22.08.2017 STED INSTRUKTøRER Liv Ingjerd Byrkjeland Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Alv Birger Uldal Alv.Birger.Uldal@froland.

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Deltakerliste KURS Helse juss 04.05.17 DATO 04.05.2017 STED Hverventunet INSTRUKTøRER Rigmor Flaaen Licius Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Anna Koncz-Rozsa Anna.Koncz-Rozsa@ringe

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Nye kurs barnehage DATO STED.

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Nye kurs barnehage DATO STED. Deltakerliste KURS Nye kurs barnehage DATO 26.01.2016 STED INSTRUKTøRER - Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Aina Nærland aina.nerland@stavanger.k o Anette Grimstad Hafredal anette.grimstad.hafredal@

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet pulje 3

Læringsmiljøprosjektet pulje 3 Læringsmiljøprosjektet pulje 3 08.04.2016 laeringsmiljosenteret.no Veiledere Fire veiledergrupper, hver gruppe ledes av en ansatt ved Læringsmiljøsenteret Eksterne veiledere med lang erfaring og kompetanse

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Berit Olga Flåmo 1961 Strømøy 2 Pål Terje Bekken 1958 Uttian 3 Kristin Reppe Storø 1962 Espnes 4 Arne Ervik 1964 Hamarvik 5 Gunn Heidi Kristiansen Hallaren 1966 Hallaren 6 Harald Lassen

Detaljer