Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar"

Transkript

1 Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern. Med boken ønsker forfatterne å bidra til å lette tilgjengeligheten til de juridiske problemstillinger som loven reiser og dermed lette arbeidet med barnevernsaker generelt. 5. utgave er innarbeidet med lovendringer og andre rettslige avklaringer, bl.a. gjennom de etter hvert mange avgjørelser i Høyesterett. Boken er for øvrig gjennomarbeidet med sikte på praktiske problemstillinger. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

2

3 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for Kapittel 2 Ansvarsfordeling og administrasjon Kommunens oppgaver.... Sjette ledd... Syvende ledd Statlige barnevernmyndigheters organisatoriske inndeling Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

4 8 Innhold Sjette ledd... Syvende ledd... Åttende ledd a Særskilte bestemmelser for Oslo kommune Forsøksvirksomhet Kapittel 3 Kommunens og barneverntjenestens generelle oppgaver Barneverntjenestens forebyggende virksomhet Samarbeid med andre deler av forvaltningen Samarbeid med frivillige organisasjoner Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere Kapittel 4 Særlige tiltak Hensynet til barnets beste Meldinger til barneverntjenesten Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser Hjelpetiltak for barn og barnefamilier

5 Innhold Oppfølging av hjelpetiltak Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner... Fjerde og femte ledd Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor hjemmet Foreløpige vedtak etter Tredje og fjerde ledd Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov Vedtak om å overta omsorgen for et barn.... Første ledd bokstav a)... Første ledd bokstav b)... Første ledd bokstav c)... Første ledd bokstav d) Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

6 10 Innhold 4-17 Flytting av barnet Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted Samværsrett. Skjult adresse Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.... Annet og tredje ledd... Tredje ledd bokstav a)... Tredje ledd bokstav b)... Tredje ledd bokstav c)... Tredje ledd bokstav d) Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse Fosterhjem.... Første ledd bokstav a)... Første ledd bokstav b) Formidling av fosterhjem Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke Framgangsmåten ved vedtak etter

7 Innhold Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke Plasseringsalternativer ved vedtak om særlige tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker, jf og Tiltaksplan Kapittel 5 Institusjoner Ansvaret for institusjoner for barn Inntak i og utskrivning fra institusjon som nevnt i Samarbeid med institusjoner som hører under andre lover Tilsyn Private institusjoner og kommunale institusjoner Rettigheter under opphold i institusjon som er omfattet av 5-1 og private og kommunale institusjoner som er godkjent etter

8 12 Innhold 5-10 Generelle krav til institusjoner Kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige... 5A-1 Opphold på omsorgssenter for mindreårige... 5A-2 Ansvaret for omsorgen... 5A-3 Ansvaret for å ivareta barnets behov ved ankomst... 5A-4 Oppfølgingsvedtak... 5A-5 Ansvaret for å følge barnets utvikling under oppholdet på omsorgssenteret... Første og annet ledd... 5A-6 Kartlegging... 5A-7 Tilsyn, godkjenning, rettigheter under oppholdet og krav til kvalitet... 5A-8 Ansvar for etablering og drift... 5A-9 Økonomisk ansvar... 5A-10 Plassering i omsorgssenter etter lovens kapittel Kapittel 6 Generelle saksbehandlingsregler Anvendelse av forvaltningsloven

9 Innhold 13 Annet ledd: Anvendelse av forvaltningsloven på private institusjoner og private omsorgssentre for mindreårige Barns rettigheter under saksbehandlingen Innhenting av opplysninger.... Annet ledd og tredje ledd a... Første og annet ledd Klage over barneverntjenestens og statlig regional barnevernmyndighets vedtak Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Taushetsplikt Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak Frister og ileggelse av mulkt Politiattest.... Sjette ledd

10 14 Innhold Syvende ledd Kapittel 7 Saksbehandlingsregler for fylkesnemnda Fylkesnemndas stedlige virkeområde Fylkesnemndas sammensetning Hovedprinsippene for saksbehandlingen i fylkesnemnda Dokumentinnsyn Sammensetningen i den enkelte sak Habilitet Innkalling av partene. Uteblivelse Advokater Talsperson Barneverntjenestens innledning til sak Begjæring om tiltak. Tilsvar

11 Innhold Saksforberedelsen i fylkesnemnda... Sjette ledd Saksstyrende avgjørelser. Avvisning og heving Når forhandlingsmøte skal holdes Gjennomføringen av forhandlingsmøte Lukkede dører Bevis... Tvisteloven kapittel Tvisteloven kapittel Tvisteloven kapittel Tvisteloven kapittel Tvisteloven kapittel Tvisteloven kapittel Tvisteloven kapittel Avgjørelsesgrunnlaget Vedtak

12 16 Innhold 7-20 Retting av feil. Tilleggsvedtak Forkynning av vedtak Godkjenning av akuttvedtak Klage over akuttvedtak Rettslig prøving Forsøk med samtaleprosess Kapittel 8 Ansvaret for å gi hjelp etter loven Oppholdskommunens ansvar Statlig regional barnevernmyndighets ansvar Avgjørelse av tvister Ansvaret for å reise sak Kapittel 9 Finansiering, egenbetaling Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten

13 Innhold Foreldres underholdsplikt... Tredje, fjerde og femte ledd Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet Statlig regional barnevernmyndighets økonomiske ansvar for barneverntjenesten Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra en annen region Tilskudd fra staten Statstilskudd for utgifter til flyktningebarn og asylsøkende barn Forskrifter... Litteratur... Lovregister... Domsregister... Stikkord

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon Januar 2011

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer