MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Ungt forskningsmiljø i Bergen De spiller poker og fotball og lager festskrift Hviterussiske jurister: Lærer menneskerettigheter i hemmelighet Ofre og pårørende i kriminalsaker: Vil ikke hevne, men høres Fornyingsminister taus om lønnspolitikk i staten

2

3 Juristkontakt 2/ Stjerne i Høyesterett Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St Olavs Orden til høyesterettsdommer Gunnar Aasland. En av etterkrigstidens største jurister, sier Høyesterettsjustitiarius. Vitners venner Jusstudenter arbeider frivillig som vitnestøtter i Oslo tingsrett. Det er veldig tydelig at det er behov for en slik ordning. Mange vitner er redde og nervøse, forteller de Leder Ministeren møtte akademikere Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys taus om lønnspolitikken Siden sist Forskere i pokerlag De spiller poker og fotball når de ikke forsker og skriver festskrift Pårørende, Riksadvokaten og forsvareren Ada Sofie Austegard, Tor-Aksel Busch, Frode Sulland og flere om straff Jobber som vitnestøtter Jusstudenter hjelper og støtter nervøse vitner i retten Har laget verktøy for jurister Advokat Bent Ødegård har laget verktøy for jurister og advokater Hemmelig om menneskerettigheter Hviterussiske jurister forbereder seg på et liv etter diktaturet Vil ikke hevne men høres Ada Sofie Austegard snakker ofrenes og de pårørendes sak i straffedebatten. Vi er ikke ute etter hevn, sier hun. Møt henne i debatt med juristene. Hemmelige menneskerettigheter Stolene er tomme de som sitter der tør ikke avbildes. Hviterussiske jurister lærer om menneskerettigheter i hemmelighet og i eksil. De vet at frihetskamp koster Snoking i ansattes e-post Datatilsynets Georg Apenes vil ha frivillige kjøreregler Juristforbundets generalsekretær Fast spaltist Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund Meninger Fredrik B. Werpen om utskriving av rusmiddelavhengige Knut Erik Strøm om visjon for domstolene Bernhard Halvorsen jr. om erfaring med lagrette Dommere ved Oslo byfogdembete om vinkling i Juristkontakt Fagartikkel Advokat Hans Cappelen om Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Heder til høyesterettsdommer St Olavs Orden og heder til høyesterettsdommer Gunnar Aasland Stilling ledig Juristforbundets sider Hva skjer i Norges Juristforbund Informasjon og arrangementer 6 Taus om lønn Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys nevner ikke lønn, når hun snakker om «personalpolitiske utfordringer» i staten Juristforbundets rådgivere om arbeidslivsspørsmål: Forhandlingsleder Britt-Toril Lundt om seniorpolitikk i praksis Advokat Ragnhild Bø Raugland om særlig uavhengig stilling Jurister i nye jobber og med runde år 57 Informasjonssjef Jan Lindgren i Juristforbundet: Om merkevarebygging av jurister 59 Kurs fra Juristforbundet Juristkontakt

4

5 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Redaktør: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen Teknisk produksjon: PDC Tangen, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Tips og kontakt redaksjonen på: eller Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 20. februar 2006 Forsidefoto: Eirik Holmøyvik Leder Er juristene skremt til taushet? OJ «vil danse på blasfemiparagrafens grav» lød tittelen på et intervju med komiker Otto Jespersen i Juristkontakt i Utgangspunket var forslag om å fjerne blasfemiparagrafen i straffeloven. «Virkelig på høy tid at den fjernes», sa Jespersen. «Ingen grunn til at religiøse overbevisninger skal ha mer beskyttelse enn andre overbevisninger» og «Én ting er sikkert: Tiden jobber ikke akkurat for blasfemiparagrafen». I samme sak sa komiker Are Kalvø at han opplevde at det ikke er mange som henger seg opp i blasfemi i særlig høy grad. «Den medievante generasjonen har et mer avslappet forhold til mye.» Professor Lars Østnor ved Menighetsfakultetet ville beholde paragrafen, og mente at «vi har fått et mer pluralistisk og multireligiøst samfunn. Det aktualiserer dette spørsmålet enda mer.» Men temaet ble på mange måter møtt med et skuldertrekk den gang. Vi hadde jo ytringsfrihet her i landet, og det overstyrte en eventuell symbolsk blasfemiparagraf. Den var og ble sovende. Det var en debatt som var lagt død for lenge siden. Og når det gjaldt snakket om «et pluralistisk og multireligiøst samfunn», var det best å forholde seg taus. Ioktober i fjor meldte Juristkontakt i en notis at avisen Jyllands-Posten i Danmark måtte leie inn vakter for å beskytte medarbeiderne sine, etter at avisen hadde mottatt en rekke drapstrusler. Årsaken var publisering av de såkalte Muhammed-karikaturene. Saken utviklet seg til å bli mer enn en notis etter hvert. Fortsettelsen på historien har vel de fleste fått med seg. I Norge ble det ikke noen stor sak før grove trusler og vandalisering rammet også Norge. Hadde det bare vært «et dansk problem», ville vel vi i Norge bare holdt oss helt tause på sidelinjen da også. Det var ingen voldshandlinger i Norge, men eliten i Norge kunne liksom ikke tro at noen der ute ikke likte «oss». Vi som bare er snille og gode og flinke med det som kalles dialog. Det skal bli interessant å se hvordan det juridiske miljøet vil forholde seg etter at sjokkskadde nordmenn får tilbake pusten. For spørsmålet om ytringsfrihet og blasfemiparagrafen i straffeloven dreier seg i aller høyeste grad om juss. Dette er ikke spørsmål som kan feies under teppet. Da trenger vi innspill som er mer enn dobbeltkommunikasjon og tåketale. Og vi trenger ærlighet. Hvis ikke, kan vi risikere at den akademisk eliten blir stående fullstendig avkledd. Forfatter Roy Jacobsen ønsker også ærlighet, og er skuffet over unnfallenhet. Han ser en «skjev og interessant blanding av utenomsnakk og taushet fra dem dette burde angå mest av alle», som han skriver i et innlegg i Dagbladet, og peker på både forfattere, politikere, forleggere, journalister, akademikere og universiteter. Han kaller dem «denne herlige hærskare av meningsbærere som ellers aldri svikter oss». Ærlighet kommer i alle fall fra advokat Abid Raja. Han går inn for at blasfemiparagrafen må vekkes til live igjen. En kan ikke snakke ærekrenkende om andre, fordi andre også har et vern. En kan ikke fremsette visse typer rasistiske ytringer. Og i likhet med disse avveiningene, hvor ytringsfriheten har måtte gi fra seg terreng, mener jeg det bør være unntak til fordel for beskyttelse mot blasfemiske ytringer, sier han til Morgenbladet. Han advarer mot kriseartede situasjoner om noen år, og mener disse motsetningene er den største tikkende bomben i Norge i dag. Raja ønsker ærlig debatt. La oss håpe vi får den, selv om uenighet avdekkes. Den blir ikke borte ved å ikke snakke om det. Og la oss få flere jurister på banen. Det norske juridiske miljøet bør ha stor nok stolthet og selvtillit til å gå inn i debatten. Ole-Martin Gangnes redaktør

6 Fornyingsminister Heidi Grande Røys lister opp personalpolitiske utfordringer i staten: 6 Juristkontakt

7 Men lønn nevnes ikke med et ord! Juristkontakt

8 LØNNSPOLITIKK Fornyingsministeren møtte statsansatte akademikere Taus om lønnssystemet Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys trekker ikke fram lønn, når hun snakker om «personalpolitiske utfordringer» i staten. Men lønn er personalpolitikk. Det nevner ikke statsråden, sier Knut Aarbakke, leder for Akademikerne i staten. Tekst og foto: Ole Martin Gangnes Vårens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, og det ser ut til å bli strid om den fremtidige lønnspolitikken i staten. Akademikerne, som er hovedsammenslutning for juristene i staten, har varslet at de kommer til å kreve å få forhandle lønn for sine egne medlemmer lokalt ute i de statlige virksomhetene. Årsaken er tro på dette vil gi bedre uttelling for jurister og andre akademikere i statlige virksomheter. Akademikerne peker også på store lønnsforskjeller mellom akademikere som er ansatt i staten og dem som jobber i det private. Motbør Men organisasjonens syn på lønnspolitikk møter svært sterk motbør fra de andre hovedsammenslutningene. Også Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har avvist kravet om vesentlig mer penger til lokale forhandlinger. Nylig møtte hun statsansatte akademikere på et Akademikermøte i Oslo. Og hun valgte å ikke nevne lønnspolitikken med ett ord. I stedet snakket hun om fornying generelt. Vi trenger fokus på fornying i offentlig sektor. Det offentlige tilbudet skal være i tråd med brukernes ønsker. Derfor må vi lytte til brukerne, og levere tjenester av høy kvalitet, sier Grande Røys. Hun varsler både lengre åpningstider på offentlige kontorer og kjappere ansettelsesprosesser i statlige virksomheter. Når det gjelder utfordringer, trekker hun frem arbeids- og velferdsreformen Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys møtte Knut Aarbakke i Akademikerne Stat nylig. Men hun var taus om lønnspolitikk. (NAV), det fylkeskommunale nivået i sammenheng med regionsreform og pensjonsreformen. Det er for mange som går av med pensjon for tidlig, til tross for avtaler om inkluderende arbeidsliv. Dessuten ønsker vi å se på arbeidstiden. Flere i arbeid kan gi kortere arbeidsdager, sier Grande Røys. Nevner ikke lønn Alt dette er saker vi stiller oss bak. Men jeg legger merke til at statsråden ikke nevner lønn. Lønn er personalpolitikk. Hvis man ikke har lønn med som en viktig del av personalpolitikken, er man på helt feil vei, kommenterer leder i Akademikerne Stat, Knut Aarbakke. 8 Juristkontakt

9 LØNNSPOLITIKK Lite fokus på individlønn i Norge En av Norges fremste eksperter på lønnsforhandlinger, professor Geir Høgsnes ved, tviler på om streik vil gi Akademikerne gjennomslag til våren. Han vil ha en forandring på dagens sentrale forhandlingsmodell i staten. Den er dårlig egnet til å rekruttere folk med de kvalifikasjonene som staten trenger. Når alle må være enige om de samme innretningene på lønnstilleggene blir det «kjøttvekta» som rår, sier han. Akademikerne ønsker mulighet for lokale løsninger for sine egne medlemmer. I dag er det de samme lønnstilleggene overalt, enten det gjelder hos Fylkesmannen i Troms, ved Universitetet i Bergen, på Elverum trygdekontor eller i Forsvarsstaben i Oslo, sier Aarbakke. Forhandlingssystemet i staten utredes nå av et utvalg sammensatt av representanter fra Akademikerne og statens personaldirektør. Akademikerne forhandlet seg til nedsettelse av utvalget etter forrige lønnsoppgjør. Nå får vi se hva dette utvalget kommer fram til, sier Grande Røys. Hun sier likevel i en uttalelse til Avisenes Nyhetsbyrå i februar at «vi kommer ikke til å gå veldig langt i å øke den lokale potten.» Akademikerne har lagt frem tall som viser at det er en gjennomsnittlig lønnsforskjell på kroner, mellom akademikere i statlig og privat sektor. En spørreundersøkelse TNS Gallup har utført for Akademikerne, viser sterk støtte i befolkningen for å minske forskjellen. Åtte av ti nordmenn mener det er urettferdig at offentlig ansatte akademikere tjener så mye mindre. Størst er forskjellen mellom offentlig ansatte akademikere og ansatte med like lang utdanning innen bank, forsikring og finansnæringer. Her er forskjellen i snitt kroner. Streik har vist seg å være lite effektivt for grupper som Akademikerne. Det ender ofte med tvungen lønnsnemnd. Derfor vil Akademikerne heller tjene på å arbeide for å få mer fokus på mikronivået når det gjelder lønn. I Norge er det blitt mer sett på som en utgift i makroperspektiv. Ikke som et insentiv i mikroperspektiv, sier Høgsnes. Han mener Akademikerne har mye å hente hos de lokale arbeidsgiverne i synet på lønn som en motivasjonsfaktor og som en måte å rekruttere og holde på arbeidskraft. Hindre Høgsnes peker på hovedoppgjøret i Det oppgjøret gikk i retning av mindre sentralisering. Akademikerne ble tatt ut av det ordinære lønnsdannelsessystemet i KS-området. Dette medførte ett av de aller beste oppgjørene for høyt utdannede arbeidstakere på flere tiår, sier Høgsnes. Han sier det er en entydig sammenheng mellom graden av desentralisert lønnsdannelse og lønnvekst. Høgsnes lister opp følgende hindre for at Akademikerne kan nå målet sitt: Organisasjonskonkurranse. Det er kamp om medlemmer og om prinsipper. Det fører til fragmentering. Strid om prinsipper for fordeling. Synet på ytelse og innsats. Det er krefter som trekker i både sentralisert og desantralisert retning. Vi går uansett ikke tilbake til systemet på 1990-tallet, sier professor Geir Høgsnes. Et spørsmål om makt generelt. Den som kontrollerer noe andre er veldig interessert i, har makt. Denne makten er viktig for dem som kontrollerer systemet. Delvis også spørsmål om LObyråkratenes egeninteresse. Dagens system pilaren for den store organisasjonen. Regjeringsskiftet har nok ikke vært til gunst. Staten som arbeidsgiver har ulike roller både arbeidsgiver og ansvarlig instans. Ikke alltid bevisst de to ulike rollene. Blir også spørsmål om kontroll med lønnsveksten. Geir Høgsnes tror likevel vårens lønnsoppgjør er åpent. Det er krefter som trekker i både sentralisert og desantralisert retning. Vi går uansett ikke tilbake til systemet på 1990-tallet. Systemet i KS-området og NHO-området er kommet for å bli. Det som står igjen er staten. Alliansen mellom LO, YS og Unio, samt regjeringens prioriteringer kan være et hinder for dem som ønsker lokal lønnsdannelse. Men det er umulig å spå utfallet, sier Høgsnes. Revolusjon FAFO-forsker Torgeir Stokke mener Akademikernes syn representerer en revolusjon for lønnssystemet i staten. I alle fall hvis man må legge om budsjetteringssystemet. Men det er ingen klare forbud mot å lage konkurrerende tariffavtaler. Problemet er fragmentering. Akademikerne kan ikke levere monopol i den forstand at de representerer alle akademikere i staten. Det gjør det problematisk for arbeidsgiveren. Det vil også bety lønnsforskjeller mellom akademikere. Den ubalansen vil etter hvert føre til at det må føres mer penger inn i systemet, sier Stokke. Juristkontakt

10 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Gode karakterer viktig uansett En undersøkelse fra Studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP) viser at karakterene er svært viktige også når arbeidsmarkedet ellers er godt og det finnes mange jobber å få. Det melder Universitas. En skulle tro at det var lettere for de med dårlige karakterer å få relevant jobb hvis arbeidsledigheten var lav blant personer med høyere utdanning, og vanskeligere dersom arbeidsledigheten var høy, men dette slår ikke til, fastslår forsker Pål Børing. Er vi ikke fornøyd, så utsetter vi ansettelsen. Jeg tror det er vanlig i vår bransje, sier en administrerende direktør i et stort, nasjonalt advokatfirma til Universitas. Stripp på kreditt En forretningsmann har saksøkt en strippeklubb, etter at han skal ha brukt kroner på stripping, champagne og sigarer. Forretningsmannen fra Telemark var på Oslobesøk, da han gikk på klubben String i Oslo sentrum, skriver Dagbladet. Regningene kom på henholdsvis og kroner. I en stevning til Oslo tingrett krever mannen hele beløpet, fordi han mener å ha blitt lurt. Klubbens innehaver forteller om høye priser champagne til kroner flaska og sigarer til 750 kroner stykket. Jentene som danser nakne på bordet tar 500 kroner sangen. Rekorden her er ei regning på kroner, og den kunden har kommet tilbake mange ganger siden. Når de store gutta tjener mye penger får de behov for å feire. Da kommer de ofte hit, sier han. Finansavisens advokat-nm Finansavisen har hatt en kåring av Norges beste advokater. Bransjen selv har stemt frem vinnere innen 17 ulike kategorier. I tillegg ble årets «all-rounder» kåret, og her fikk Erik Keiserud fra Hjort flest stemmer. Tre 72-modeller utgjør den yngre garde blant «up and coming»-advokatene: Bettina Banoun i Wiersholm, Mellbye & Bech, Børge Skjerven Nygårdshaug i Torkildsen, Tennøe & co. og Thomas Piro hos Kvale. Innen børs og verdipapirer topper Erik Tryness fra Wiersholm, Mellbye & Bech, Kim Dobrowen fra Thommessen og Knut Bergo fra Wiersholm hver sin underkategori. Foredrag i Tromsø Advokat Tarjei Thorkildsen fra advokatfirmaet BA-HR skal holde et foredrag om «Den nye arbeidsmiljøloven» i Tromsø 27.mars. Foredraget holdes i festsalen til Sparebanken Nord-Norges i Storgata 65, og begynner klokken Arrangør er Norges Juristforbund og Tromsø Juristforening. Bindende påmelding innen 20. mars på e-post: telefon direkte eller telefaks , opplyser arrangørene. Prisen er ikke avskrekkende: 20 kroner, som betales ved fremmøte. Statsmininsterens mobil avlyttet Mobiltelefonene til en rekke greske regjeringsmedlemmer og samfunnstopper har vært avlyttet i over et år. Også statsminister Costas Karamanlis telefon ble tappet, skriver Aftenposten. Rundt hundre telefoner skal ha vært avlyttet fra før OL i Athen i agust 2004, til mars i fjor. Telefonene gikk på nettet til teleselskapet Vodafone, som fant programmer for overvåking av datasystemer i sine telefonsentraler. Det er utferdiget siktelser, foreløpig mot «ukjente personer» for blant annet brudd på privatlivets fred, og flere telekommunikasjonsparagrafer. Det vil også bli nedsatt en offentlig kommisjon som skal granske det som har skjedd. Storm mot stykkprisordning En ny stykkprisordning for advokatbistand i varetektssaker, får sterk kritikk. Siktede får nå kun dekket én time med forsvarer hver fjortende dag. I straffesaker er det staten som betaler de siktedes utgifter til advokatbistand, og den nye ordningen skal blant annet bidra til å få ned de statlige utgiftene til betaling av advokatsalær i straffesaker. Advokatforeningen har tidligere reist kritikk mot begrensningen, og kalt den usosial og en svekkelse av rettssikkerheten. De får støtte av professorene Thomas Mathiesen og Hedda Gjertsen. Man kan selvsagt skjønne administrasjonens behov for enkle saksbehandlingsrutiner og et enkelt kontrollsystem, men slike hensyn bør ikke overskygge hensynet til rettssikkerheten, sier Gjertsen til Dagsavisen. Kikket i journaler ble ikke straffet En avdelingsleder ved Helgelandssykehuset kikket i pasientjournalene til sine underordnede. Statsadvokaten i Nordland har ment at loven ikke er brutt så lenge vedkommende ikke brakte opplysningene videre. Det skriver Dagens Medisin. Men på bakgrunn av en anke fra Datatilsynet, har likevel statsadvokat Rohnny Andersen i Nordland bedt politiet i Helgeland om å gjenoppta etterforskingen av sykehuset. Jeg mener saken ikke er tilstrekkelig belyst, sier statsadvokaten. Jussprofessor Ørnulf Rasmussen ved Universitetet i Bergen mener at dersom taushetsplikten blir håndtert slik Statsadvokaten i Nordland mener, vil det føre til en uthuling av regelverket. Det vil i praksis bety åpne journalarkiv for alle ansatte, og enhver kan se og fråtse i journalene i egenskap av å være privatpersoner, sier han. Domstol stoppet flagging Svenske Torbjörn Nilsson får ikke lov til å flagge mer enn fem ganger i måneden. Den har en svensk domstol bestemt. Bakgrunnen er at en nabo klaget til myndighetene over flaggingen hans. Naboen likte ikke lyden flagget fikk når vinden tok tak i det. Dessuten kastet flagget uakseptable skygger som «vandret over tomten». Flaggingen skal ha ført til «sterkt irriterende og stressende bevegelige kunstige skyggeformasjoner», mente ekspertene, ifølge Aftonbladet. Dersom Nilsson bryter flaggforbudet blir han bøtelagt med svenske kroner. Advarer mot EU-direktiv Europeisk mediebransje frykter at et nytt EU-direktiv om oppbevaring av data vil undergrave journalisters kildevern og mulighet for undersøkende journalistikk. Direktivet om dataoppbevaring er vedtatt av EU-parlamentet som et verktøy i EU-landenes kamp mot terrorisme. Også Norsk Journalistlag mener at innsamling og oppbevaring av data fra telefoner, mobiltelefoner, e-poster og internettbruk innebærer en fare for at journalisters kilder blir avslørt, skriver fagbladet Journalisten. 10 Juristkontakt

11 Hva skjedde? Anklager Yahoo for angiveri i Kina Nettselskapet Yahoo har gitt kinesiske myndigheter opplysninger som førte til at en opposisjonell skribent ble fengslet, sier jurister og menneskerettsaktivister i Beijing. Saken skal være den andre i sitt slag, melder NTB. Liu Xiaobo, en veteran blant aktivistene i Kina, sa torsdag at Yahoo har samarbeidet med myndighetene i Beijing i en etterforskning som førte til arrestasjonen av Li Zhi. Dette skjedde så langt tilbake som i 2003, men er først blitt offentlig kjent nå. Yahoo skal ha gitt myndighetene opplysninger om at Li var registrert som bruker av selskapets nettleser. 30 år siden «Sekretariatet i Norges Juristforbund er nå på plass i Dronningens gate 17. Selve flyttingen gikk uten problemer, men man fikk en meget ubehagelig overraskelse. Televerket underrettet om at det ikke var disponible telefonlinjer til huset. Hvor lang tid det kan ta før ny kabel blir lagt, er ikke ingen som kan si nå. Det er mulig vi kan få en ordning med firmaet som har lokaler i etasjen over oss. Inntil videre må vi be om at henvendelser skjer skriftlig eller ved personlig henvendelse, opplyser forbundet.» (Juristforbundet mangler telefonforbindelse) 20 år siden Advokatforeningens ungdomsutvalg har foreslått at ferske advokater skal kunne få råd og veiledning av dommere. Dommerforeningen har godtatt dette og også gått inn for at dommerne bør gi de unge advokatene karakterer for opptreden og saksfremstilling i retten. Advokatforeningens formann Hans Stenberg-Nilsen uttaler at det ikke er slik å forstå at yngre advokater går over styr og at unoter må lukes bort. Jeg tror ikke unoter kanskje er det riktigste utrykket, men mange unge advokater har følt behov for en viss rettledning efter sine første saker. (Dommere skal oppdra unge advokater) 10 år siden Det er med dr. juris Kirsti Strøm Bull som de fleste av oss det er noe hun angrer på. Alle snakker med stjerner i øynene om sin dommerfullmektigtid. Jeg tilbrakte min i Asker og Bærum, jeg beklager at jeg ikke fikk vært det i Nord-Norge. Alle burde passe på å få med seg distrikts-norge, sier hun. (Intervju med Kirsti Strøm Bull) Kan ikke forby Monch Ansatte på Munch-museet uttaler navnet til kunstneren feil, når de sier Monk istedenfor Munch. Det mener etterkommer av kunstneren, Arne Munch- Ellingsen. I fjor kritiserte han NRK for feil uttale. Nå tar han det opp med Munchmuseet, melder NRK. Han innrømmer at han ikke kan forby uttalen Monk. Men man kan jo gjøre ting som ikke er juridisk, men som likevel kan virke. Vil forby tigging igjen Nå vil byrådslederen i Oslo vil ha tiggeforbudet tilbake. Organiserte tiggere fra Romania har nemlig inntatt hovedstaden etter at forbudet mot tigging forsvant 1. januar, skriver Aftenposten. For all del: Slutt å gi. Hvis det ikke er penger å få, så slutter de utenlandske, organiserte tiggerne å komme til Oslo, sier Lae videre til Dagsavisen. Også politiet i Oslo ber folk slutte å gi penger til de utenlandske tiggerne. Politiet har sjekket flere av de utenlandske tiggerne. De fleste er fra Romania, og har skaffet seg lovlige oppholdspapirer med turistvisum. Det virker som om det er veldig godt organisert, og vi ser at de kjøres inn til sentrum sammen og så sprer seg, sier Finsberg til avisen. Håndhever strengere om fisk Norske og utenlandske trålere som ble tatt for lovbrudd i Svalbard-sonen har ofte sluppet med advarsler. Norge har håndhevet med stor forsiktighet. Samtidig tyder mye på at «gummisåle-politikken» er forlatt. Norge håndhever strengere enn før, men helt siden 1999 er flåten blitt flinkere til å overholde regelverket, sier jusstudent Marie Vangen til Fiskeribladet I en masteroppgave har hun blant annet gjennomgått 5514 skriftlige advarsler som Kystvakta delte ut til flåten i fiskevernsonen og territorialfarvannet ved Svalbard i Om det blir flere arrestasjoner i framtida vil vi få et bedre grunnlag for å påvise eventuell diskriminering. Men vi må også se på det saklige grunnlaget for at norske myndigheter reagerer, sier Vangen. Asylsøker fikk operasjon Helsetilsynet i Vest-Agder har grepet inn overfor Rikshospitalet, som nektet en iransk asylsøker nyretransplantasjon før permanent oppholdstillatelse foreligger. Bezhad Tajik kom til Kristiansand for to år siden og hadde da utviklet kronisk nyresvikt. Men operasjon kom ikke på tale, kun dialysebehandling. Nå blir det likevel operasjon. Vi har lagt vekt på at Tajik har ordinær oppholdstillatelse i Norge og at opphold etter tre år normalt gir rett til bosetting, sier fylkeslege Kristian Hagestad i Vest- Agder til Fædrelandsvennen. Det nye i saken er ikke avgjørelsen hos helsetilsynet i Vest-Agder, men signaler fra UDI om tolkning av permanent opphold, og det må vi ta til oss, sier juridisk rådgiver på Rikshospitalet, Sissel Markhus. Sykehuset mente at det ikke er riktig å tilby transplantasjon som krever livslang kvalifisert oppfølging og relativt kostbar medikasjon som pasienter ikke har tilgang på i hjemlandet. Juristkontakt

12 Pokerjuristene på juridisk fakultet I nederste etasje på juridisk fakultet i Bergen holder et ungt forskningsmiljø til. Én gang i måneden har de pokerlag, og det sosiale miljøet beskrives som svært hyggelig. Men et pokerlag kan føre til så mangt. Mellom slagene har de fått tid til å lage festskrift for fakultetet. Av Ole Martin Gangnes I 4. etasje på juridisk fakultet i Bergen er det et blomstrende sosialt miljø men også et fremragende forskningsmiljø. Nå har den unge gjengen juridiske forskere levert festskrift til fakultetet. Med festskriftartikler som «Poker og straff», «Poker og kredittkort», «Cupfinalebillettsalg i strid med konkurranse-loven» og «En badeball på kjøpet markedsføringslovens 4 og tilleggsytelser i ukebladbransjen», signalisere man at man i alle fall ikke tar seg selv altfor gravalvorlig i tittelvalgene. Det betyr ikke at innholdet ikke er seriøst nok. Vi signaliserer vel litt til de «voksne» at man kan ha det gøy selv om man gjør en god jobb. Jussverdenen kan vel noen ganger være på grensen til det selvhøytidelige. Vi har valgt en del jordnære temaer som ikke får så mye oppmerksomhet til vanlig, sier universitetslektor Erik Wold til Juristkontakt. Pokerlag Sammen med den han kaller «de andre ungene» er han bidrags-yter festskriftet i anledning 25 års jubileet for juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Gjennomsnittsalderen på skribentene er 28 år. Ingen av dem hadde nådd skolepliktig alder den gang fakultetet ble etablert. De sitter alle samlet i den samme etasjen den nederste på fakultetet, og Wold beskriver miljøet som svært hyggelig. Én gang i måneden samles de fleste av dem til det faste pokerlaget. Så Deler av pokerlager på juridisk fakultet i Bergen. F.v. Eirik Holmøyvik, Christian Franklin, Erik Wold, Hans Fredrik Marthinussen, Ronny Gjendemsjø og Jan-Ove Færstad. (Foto: Eirik Holmøyvik) handler da også to av artiklene om lovligheten av pokerspill. Spill med poker er ikke lov etter lotteriloven. Vi spiller bare kosepoker. Privat spill i uskyldige former er lovlig. Det konkluderer jeg forøvrig i artikkelen min om emnet, sier Erik Wold. Det er spill om store penger som ikke er lov. Wold fikk oppmerksomhet da han uttalte til en avis at det er ulovlig å leve av poker. Det kom en del hissige mail fra pokerspillere etterpå. Men det er ikke jeg som lager lovene. I tillegg spiller gjengen fotball. Én av artiklene handler om salg av cupfinalebilletter. Det kan være greit å kaste seg litt frampå med aktuelle temaer. Vi ønsker vel å vise at det går an å delta i den generelle samfunnsdebatten som jurist, sier Erik Wold Og gjengen lover at vi kommer til å høre mer fra dem. Vi ønsker vårt kjære juridiske fakultet hjertelig til lykke med 25 års dagen og årene fremover. Det kan det trenge når denne gjengen her vokser til, heter det i forordet til festskriftet som nå foreligger i fakultetets skriftserie. Artikkelen finnes også på: 12 Juristkontakt

13 Her er ungdomsavdelingen på fakultetet ifølge forfatterbibliografien i festskriftet: Erik Wold (29). En av grunderne bak fakultetets pokerlag. Har bijobb som rockeadvokat, og bistår både musikere og band med juridisk hjelp. Jan-Inge Wensell Raanes (28). Hans opptreden på fotballbanen og rundt pokerbordet har slående likhetstrekk med henholdsvis Tony Soprano og Steven Gerrard. Lars Erik Steinkjer (28). En av bakmennene i kaffetrakterlauget. Til enkelte kollegaers store frustrasjon lider han av kronisk pasningsallergi på fotballtreningene. Hans Fredrik Marthinussen (28). Har kun deltatt to ganger i pokerlaget, men fast inventar på torsdagsfotball. Sysler til daglig med avhandlingen sin, i hvert fall så lenge VG-Nett er nede. Kommuner samarbeider om jus Herøy kommune har inngått avtale om interkommunal juridisk bistand med Ålesund kommune. Nå deltar 10 kommuner fra Sandøy i nord til Herøy i sør - i et samarbeid hos kommuneadvokaten i Ålesund. Ålesund kommune opprettet i fjor en egen advokatstilling for å yte råd, veiledning, undervisning og prosess interkommunalt. Kristin Otterlei har ett år bak seg i den interkommunale stillingen. I avtalen som ble inngått for ett år siden, var barnevern arbeidsområdet. Men det gikk ikke lenge før dette saksfeltet måtte utvides, forteller Otterlei i en pressemelding fra Ålesund kommune. Konflikter om prestasjonslønn I Danmark fører prestasjonslønn til mange konflikter på arbeidsplasser. Årsaken er tvil om beregningsgrunnlag. Hvilket tall skal provisjonen beregnes fra? Hvem skal ha bonus? Få derfor alle spørsmål med i kontraktene, lyder rådet fra danske jurister. Men til tross for mange konflikter, viser undersøkelser at både arbeidsgivere og arbeidstakere ser positivt på bonus- og provisjonsordninger, skriver danske Erhversbladet. Unntaket er selgernes fagforening, Business Danmark, som ønsker å avskaffe provisjonslønn. Eirik Holmøyvik (28). Medlem av pokerlaget uten særlig suksess. Han har langt større suksess på fakultetets lag i fribryting feilaktig omtalt som fotball av de andre. Ronny Gjendemsjø (29). Fast innslag i pokerlaget. Var tidligere fast innslag på fotballtreningene, men slitt med skadefravær. Har vist eventyrlig evne til å bli skadet uten involvering av med- eller motspillere. Jan-Ove Færstad (27). Prøver tappert å tilegne seg pokerfaglig innsikt ved ukentlig å følge med på Celebrity Poker Showdown. Har holdt seg unna fotballbanen, og på den måten holdt sykefraværet nede. Halvard Haukeland Fredriksen (29). Den eneste som ikke holder til i samme etasje som de andre, men likevel til stadighet tar trappen ned en etasje på jakt etter kaffe. Christian Franklin (30). Har investert i egne krykker etter å ha deltatt på torsdagsfotball. Rykter sier det er en sammenheng mellom skadene og vinnertendenser på pokerlaget. Gevinsten går imidlertid til et formål som gagner hele laget: En bedre single malt. Camilla Bernt-Hamre (28). Egentlig antropolog og studerer atferdsmønster og sosiale koder i miljøet. Selvinnsikt og overlevelsesinstinkt holder henne unna fotballbanen. Juristkontakt

uristkontakt Ungt forskningsmiljø i Bergen De spiller poker og fotball og lager festskrift Fornyingsminister taus om lønnspolitikk i staten

uristkontakt Ungt forskningsmiljø i Bergen De spiller poker og fotball og lager festskrift Fornyingsminister taus om lønnspolitikk i staten MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Ungt forskningsmiljø i Bergen De spiller poker og fotball og lager festskrift Hviterussiske jurister: Lærer menneskerettigheter i

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00511-A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad

REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad SAK 11/16 INFORMASJON OM NYE RUTINER RUNDT MØTER Forrige møte ble litt kaotisk og tok unødvendig lang tid. Vi prøver med mer utfyllende innkallinger

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge 1 Orientering om Rådgivningskontorene i Norge Velkommen Bodø 23.04.2008 Rådgivningskontoret for Salten, sted Bodø. 2 Hvem er vi? Etablert som prøveprosjekt i 1996 Permanent ordning fra jan. 2007 Gratis

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Lokalavisen og politikken

Lokalavisen og politikken Lokalavisen og politikken På vegne av innbyggerne følger lokalavisen din den lokale politikken. Om rammevilkårene avisene arbeider innenfor. Utgiver: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisen tar samfunnsansvar

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Ytringsfrihet i arbeidsforhold. Tillitsvalgtkurs Modul II Gardermoen, 9. november 2017 Advokat/rådgiver Hege Synne Rahm, Jus og Arbeidsliv

Ytringsfrihet i arbeidsforhold. Tillitsvalgtkurs Modul II Gardermoen, 9. november 2017 Advokat/rådgiver Hege Synne Rahm, Jus og Arbeidsliv Ytringsfrihet i arbeidsforhold Tillitsvalgtkurs Modul II Gardermoen, 9. november 2017 Advokat/rådgiver Hege Synne Rahm, Jus og Arbeidsliv George Orwell: 1984 Hva skal vi gjennomgå? Arbeidstakerens ytringsfrihet

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet

Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet Av JULIE LINNEA LINDEN Publisert:15. november 2016, kl. 21:27 Foreldrene ved Drammen Montessoriskole er sjokkert over de siste ukenes medieoppslag

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal Natteravnene i Nore og Uvdal Side 1 av 6 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Nore og Uvdal Revidert 11. oktober 2016 Natteravnene i Nore og Uvdal Side 2 av 6 Retningslinjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer