Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011"

Transkript

1 S lhaugen Barnehage Årskalender August 2010 t.o.m. juli

2 S lhaugen Barnehage Et øyeblikk blir til timer, som blir til dager, som blir til et bedre liv! Å være i barnehage er en reise i små mirakler! 2

3 S Syv mål uteområde S O Omsorg L Lek & læring N E O L H Høytider & tradisjoner A Akebakke & fotballbane U - Utviklings Støttende Kommunikasjon G U A H G Glede & humor E Engasjerte voksne N Natur & miljøfyrtårn E N B r N e h A 3

4 S lhaugen Barnehage Innholdsfortegnelse: Satsningsområdene, planleggingsdager Presentasjon av personalet Drammen Barnehager KF Rammeplanen m/ fagområder Utviklingsstøttendekommunikasjon USK Trygghetssirkelen, Æresrelatert vold Kunnskapstrappen i Solhaugen barnehage Merkedager, Uteområdet, Kyllingene som ble til høner Tilvenning og dagsrytme (august) Foreldre samarbeid, (september) Vennskap, lek og sosialt samspill, Tilstedværende voksne, Smågrupper, (oktober) Fysisk aktivitet og kosthold, Bursdagsfeiring, Solhaugen sangen (november) Advent (desember) Språk, Klubber på tvers, SATS, TRAS (januar) Byjubileet 2011, Ski-gøy, Akedag, (februar) Karneval, Miljøfyrtårnbarnehage, Kompostbinge (mars) Påske, Nærmiljø, Såing (april) Markering av 17.mai, Miljøuke og dugnad Info. pr. mail (mai) Fra liten til stor avdeling, Sommerfest, Avslutning for barn som slutter i barnehagen, Studenter (juni) Sommertilbud (juli) Solhaugen barnehage ble åpnet i mars 1997 etter ombygging av det som tidligere var pensjonat. 6 avdelinger er fordelt på 2 hus, Soria og Moria. Vi har 3 små avdelinger (0-3 år), 1 avdeling for 2-3 år og 2 store avdelinger (3-6 år). I Soria ligger kontor og møterom, Bamse Brakar og Askeladden. I Moria ligger Bukkene Bruse og Mumle Gåsegg i 1 etg. og Veslefrikk og Tommeliten i 2.etg. Satsningsområdene: Språk, Kunnskapstrappen i Solhaugen barnehage Utviklingsstøttende kommunikasjon (USK) Godt samspill i smågrupper. Fysisk aktivitet og sundt kosthold Tilstedeværende voksne Planleggingsdager: torsdag 12. og fredag 13. august -10 mandag 10. og tirsdag 11.januar -11 fredag 3. juni -11. Barnehagen holder stengt disse dagene. 4

5 Presentasjon av personalet: Askeladden (As) Cathrine Bregman, ped.leder Bente Olimstad, førskolelærer 2, Hanne Frostad, barne & ungdomsarbeider Bamse Brakar (Ba) Hilde Bjerk, ped.leder Rita M. Bardalen, pedagog 2 Martin Nygård, barne & ungdomsarbeider Bukkene Bruse (Bu) Lene Kirkevollen Lundgreen, ped.leder Eva Andersen, assistent Christine Johnsen, assistent Mumle Gåsegg (Mu) Anne-May Enger, ped.leder Jorunn Reinholdtsen, barne & ungdomsarbeider Kristin Moen, assistent Tommeliten (To) Kristin Øgren Larsen, ped.leder Ann Lisbeth Andreassen, assistent Jayantini Sathientran, ass Veslefrikk (Ve) Birgit Andersen ped.leder Anita Johansen, assistent Mona Hoftun, assistent Hege Gressli, støttepedagog 60%, Anne Birgitte Smith, støttepedagog 78% Ilka Haslestad, assistent 40% Mona Dyngeseth, assistent 90% ulike avdelinger Helle Torvund, styrer Vikarer Nipa (Pensopa) Miland, assistent Hovedtlf.nr til Solhaugen bhg Barnehagens mobiltlf

6 Drammen Barnehager KFs kjerneverdier Omsorg Vi er opptatt av det enkelte barn, og at barnet opplever trygghet, får styrket selvfølelse, identitet og utvikler seg sosialt. Drammen Barnehager KFs visjon Vi vil gjøre hver dag verdifull. Drammen Barnehager KFs slagord Drammen Barnehager KF - varige verdier. Drammen Barnehager KFs foretningsidé Vi vil arbeide for at alle barn i våre barnehager skal få en verdifull barndom og en best mulig inngang til sitt sosiale liv, skole og arbeidsliv. Respekt Vi møter barnet og hjemmet med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. Ansvarlighet Vi inngir tillit og trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. Kunnskapsrik Vi legger til rette for individuelle løsninger basert på medvirkning, refleksjon, opplevelser, lek og læring. Entusiasme Vi er engasjerte, og jobber her og nå med glede, humor og varme. Lønnsomhet Vi skal drive god foretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet. 6

7 Rammeplanen R-06. Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den gir samtidig også informasjon til foreldrene, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt 7 fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Vi ønsker å skape et språkstimulerende miljø for alle barn ved å bruke USK, språkstimulering gjennom daglige aktiviteter / rutiner, bruke Snakkepakka, samt språkscreening SATS og TRAS. Kropp, bevegelse og helse. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaring, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Variert fysisk aktivitet både inne og ute, er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi ønsker å lære barn verden og seg selv å kjenne gjennom kroppslig aktivitet ute og inne; - stimulere til ulike sanseinntrykk / opplevelser, - forståelse og respekt for egen og andres kropp, - balansert og gjennomtenkt dagsrytme ved å variere mellom ro / aktivitet / måltider, - bevisste ifht kosthold, - rose og anerkjenne hverandre, - vi skal legge til rette for progresjon og utfordringer. Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen må gi barn muligheter til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk, være sammen om kulturelle opplevelser eller skape noe felles. Vi skal gi et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Vi skal sørge for at barna daglig skal ha rikelig og variert materiell og verktøy for skapende virksomhet, så som bøker, bilder, instrumenter, utkledningstøy og formingsmateriell. 7

8 Natur, miljø og teknikk. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelse. Vi skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv. For oss i Solhaugen barnehage er dette helt naturlig, takket være vårt unike og flotte uteområde og nærmiljø. Som miljøfyrtårn barnehage skal barna få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Etikk, religion og filosofi. Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på. Det preger også våre verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppene, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Vi skal møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Det skal skapes rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. Den kristne kulturarven skal komme til uttrykk bl.a. gjennom høytidsmarkeringer, samt markere andre religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen. Nærmiljø og samfunn. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. De skal erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre. Antall, rom og form. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. De vil oppleve glede over å utforske og leke med tall, mønster, størrelse, mål og former. Vi skal være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener og styrke barnas nysgjerrighet og matematikkglede. De voksne skal undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og være med å stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenking. Daglige gjøremål som bl.a. borddekking, påkledning, ulike temaer inne og ute - vil benyttes for undring og forskning. 8

9 Merkedager: Barnehagen er en kulturformidler gjennom markering av tradisjoner og festdager. Dette skaper forutsigbarhet, gjenkjennelse, en god atmosfære og tilhørighet blant barn og voksne. Barna får kunnskap om bakgrunn og tradisjoner og opplever avbrekk i daglige rutiner. Høstmarked 15. september. kl Vi selger ulik barnekunst og grønnsaker fra egen hage, samt grønnsaksuppe og kaker. Salgsbodene åpner kl Foreldre og familie inviteres. Pengene som kommer inn går til barnehjemmet i Bokuvar i Kongo. Aktivitetsdag i koia for hele bhg 14.oktober og 27.mai Vi har felles aktivitetsdag for hele barnehagen i hinderløypa ved koia. Felles avmarsj fra barnehagen kl.10. Vi spiser lunsj sammen ute. FN-dagen 22. oktober Vi markerer dagen med felles samlingsstund for de store avdelingene og felles samlingsstunder de små avdelingene. Til lunsj serverer vi mat fra land som er representert i barnehagen. Advent Felles samlinger for de store avdelingene og de små avdelingene hver mandag i adventstiden, hvor vi tenner lys, synger og hører fortellinger / eventyr. Markere Lucia 13. desember Foreldrene inviteres til Lucia-frokost med lussekatter og gløgg. Barna har på seg hvite skjorter el. og med glitter i håret og rundt livet. Vi har lucialys til barna. Askeladden og Bamse Brakar går sammen. Bukkene Bruse besøker Mumle Gåsegg, Tommeliten og Veslefrikk. Luciatogene går kl Nissefest 17. desember Barna oppfordres til å komme som smånisser. Kl. 10 fremføres det uteteater og etterpå går hele barnehagen rundt juletreet på parkeringsplassen. Kanskje kommer nissen også?? Vi serverer nissegrøt til lunsj. Juletrefest i regi FAU 9.januar på Konnerud skole FAU står for arrangementet med Nisse-orkester og gang rundt juletreet. Salg av kaker & drikke og loddsalg. Og selvfølgelig kommer nissen :o) 9

10 Akedag i løpet av februar Vi har felles akedag for hele barnehagen på Løvåsjordet. Felles avmarsj fra barnehagen kl.10. Vi koser oss med noe godt til lunsj. Er det kaldt spiser vi barnehagen. Karneval / fastelaven 4. mars Barna oppfordres til å komme utkledd. Det er felles samlingsstunder for de store avdelingene og for de små avdelingene med sang og sambarytmer. Vi åpner pølseboden til lunsj. Påskekaffe uke 15 Foreldre inviteres til påskefrokost/kaffe til barnets avdeling. Nasjonaldagen markeres i barnehagen 16. mai Foreldrene inviteres til å se på toget som går fra barnehagen kl.10. Sommerfest 7. juni Foreldrene og familie inviteres til arrangementet som er fra Barnehagen underholder med konsert kl FAU står for salg av pølser, kaker og drikke. Dere oppfordres til å ha med noe å sitte på. Arrangement for de som slutter 23. juni Det er overrekkelse av bilder og rose til ABC ene (f. 2004), og til de som ellers slutter eller bytter barnehage. Overrekkelsen skjer ute foran Askeladden kl. 10. (inne ved regnvær). Særpreg ved Solhaugen barnehage. Uteområdet Barnehagen har 7 mål naturtomt. Uteområdet er kupert med mange flotte klatretrær, bærbusker, og et tre med kjempegode moreller. Om vinteren har vi en super akebakke, mens vi om sommeren bruker flittig den lille fotballbanen. I tillegg har vi asfaltert sykkelsti, lekehus, store sandkasser, huskestativ, sklier og en liten "klatrevegg" - som barna kan boltre seg i. Barna skal bli glad i naturen og lære og verne om den. Barna skal få erfaringer med å være i bevegelse, og glede seg over det. De skal bli glade i å være ute. Kyllingene som ble til høner. I mai -09 startet vi Kyllingprosjektet vårt og la egg i rugekassa vår. Etter 3 uker jobbet kyllingene hardt for å komme seg ut av eggene. I dag er det 5 høner som bor i hønsehuset vårt. De trenger fortsatt hjelp og omsorg ifht vann og mat. Avdelingene har ansvar hver sin dag gjennom uka, hvor de passer på å hente ut egg og gi de mat og drikke, og holde det pent og rent hos dem. Hvis noen av dere vil hjelpe oss i helgene og ha Høne-vakt er det bare å skrive seg opp på liste som vil sirkulere mellom avdelingene. Høne-vakten får eggene som blir lagt i løpet av helga som takk for hjelpen. 10

11 Utviklingsstøttendekommunikasjon USK. USK bygger på relasjonsorientert utviklingssyn der samspill mellom mennesker er det sentrale. Det tas utgangspunkt i at alle har en iboende mulighet for godt samspill og kommunikasjon. Vi tar utgangspunkt i 7 prinsipper. 1. Den voksne ser og følger barnets initiativ. 2. Den voksne gir positiv bekreftelse på at den er oppmerksom på barnet. 3. Den voksne setter ord på hva som skjer i samspillet på en positiv måte. 4. Den voksne passer på at alle tar tur. 5. Den voksne gir en positiv ledelse. 6. Den voksne markerer begynnelse og slutt overganger. 7. Den voksne hjelper barnet med å dele glede og gode opplevelser. For å øke kompetansen og bevisstheten i dette arbeidet bruker vi video. Vi tar filmer der barn og voksne er i samspill. Filmene bruker vi til å se på de gode øyeblikkene der barna får god støtte til sin utvikling. Personalet lærer av å se seg selv i samspill med barna. Dette gir oss nyttig informasjon om barnet, og gjør oss mer bevisste på vår væremåte overfor barnet. Sidsel Haug Æresrelatert vold - et tverretatlig og nasjonalt pilotprosjekt. All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep og frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier. Drammen kommune har nulltoleranse for vold. Ansatte i Drammen barnehager KF har deltatt i opplæringsprogrammet Vold i nære relasjoner. I Solhaugen barnehage samarbeider vi tett med barnevernet, og andre instanser for barnas beste i situasjoner hvor vi har mistanke eller opplever at barnet blir utsatt for vold. Med vold mener vi fysisk, psykisk mishandling, trusler om vold, barn som er vitne til vold, æresrelatert vold og kjønnslemlestelser. 11

12 Kunnskapstrappen i S lhaugen Barnehage 5-åringene, ABC-klubben (Se & Hør & Gjør.) Skoleforberedende gruppe: mestre å ta imot en beskjed gjøre beskjed om til aktiv handling utføre handlingen turtaging, kunne vente på tur gi tur kunne holde fokus sette ord på egen og andres handling og følelser 4-åringene, Elle-Melle-klubben (Språk med Sprell.) Språk og motorikk: oppmerksomhet på lyd rim og regler stavelsesdeling forlydanalyse 3-åringene, Troll-klubben (Lek & Les.) Tilstedeværelse: lek og les med Thomas & Emma og annen barnelitteratur hver 3-åring skal ses av en voksen den voksne skal gjøre seg kjent med barnets språklige ståsted (forventet språkutvikling) barnets språk skal stimuleres og registreres (+ Språkteltet avdelingsvis) 0-3 åringene, Knøtte-klubben (Her & Nå.) Utviklingsstøttende kommunikasjon ordsetting: ordsette barnets handling ordsette barnets følelser ordsette egen handling ordsette det som skal skje skape forutsigbarhet 12

13 August Tilvenning Barnehagens fremste mål for tilvenningen er at nye barn og foreldre skal føle seg velkomne i barnehagen og bli trygge i miljøet. Trygghet og trivsel gir et godt grunnlag for læring og utvikling hos barna. Det settes av tre dager til tilvenning av barna, og i løpet av den første uken avtales det en oppstartssamtale mellom foreldrene og pedagogisk leder. Her gis opplysninger fra foreldrene til personalet om barnet, og ped.leder informerer foreldrene om avdelingen. Det skrives også en kontrakt mellom foreldre og barnehagen på at man har mottatt betalingsbestemmelsene, samt gjennomgang av ulike skriv. Serviceerklæring for barnehagene med forventninger til hverandre vil også gjennomgås. Dagsrytme For å skape en trygg og forutsigbar hverdag for alle barna har vi en fast dagsrytme: kl kl kl kl kl Barnehagen åpner Frokost Fri lek / aktiviteter ute og inne Lunsj Hviling / soving kl Frilek/ aktiviteter ute og inne kl Frukt kl Barnehagen stenger Frokost: De barna som skal spise frokost i barnehagen har med egen matpakke, drikke serveres i barnehagen. For å få en hyggelig og trivelig frokost sammen, ønsker vi at barna har kommet innen kl Frilek: Barna velger selv hva de vil gjøre men de voksne må hjelpe til med igangsetting og tilrettelegging, og samtidig være tilstedeværende voksne. Frileken stimulerer bl.a. barnas utvikling og fantasi, derfor må vi gi barna god tid for lek gjennom dagen. Lunsj: Ved lunsjmåltidet serveres det brød med variert pålegg, og enkelte fredager varm mat. Vi ønsker at alle barna skal føle trygghet og tillit rundt matbordet, slik at de kan trives og spise seg mette i en god atmosfære. Gjennom måltidet oppnår vi også sosial trening og selvhjelpsferdigheter. Soving / hviling: I en barnehagehverdag som kan være både lang og full av inntrykk, har de fleste barn behov for søvn / hvile i løpet av dagen. Frukt: Barna trenger et lite mellommåltid på ettermiddagen vi serverer frukt + brød/knekkebrød 13

14 September Foreldresamarbeid Vi er til for deg og ditt barn som bruker av barnehagen. Våre kjerneverdier uttrykker hva du kan forvente av oss: Vi er oppatt av det enkelte barn, og av at barnet opplever trygghet, får styrket selvfølelse, identitet og utvikler seg sosialt. Vi inngir tillit og trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. Vi legger tilrette for individuelle løsninger basert på medvirkning, refleksjon, opplevelse, lek og læring. Vi er engasjerte, jobber her-og nå med glede, humor og varme. Vi møter barnet og hjemmet med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. Vi skal drive god foretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet. Vi forventer av deg at: Du sammen med oss bidrar til å skape et godt klima for åpen kommunikasjon og samarbeid. Du gjør deg kjent med vedtekter og rutiner i barnehagen. Du respekterer barnehagens åpningstider. Du sørger for at barnet ditt har klær til aktiv lek ute og inne. Du melder fra hvis barnet er sykt eller ved annet fravær. Du holder deg orientert om det som skjer i barnehagen. Du deltar på foreldrearrangement og møter. Du betaler innen tidsfristen. Du sier opp plassen skriftlig. (Serviceerklæring Drammen barnehager KF) Vi ønsker å fremme et godt samarbeid med hver enkelt forelder for å kunne jobbe sammen om det enkelte barns oppdragelse og utvikling. Dette samarbeidet skal være preget av gjensidig respekt og likeverd. Vi har etablert noen formelle og uformelle "møtesteder", hvor foreldre og personalet kan utveksle informasjon, prate sammen for å bli bedre kjent med hverandre og barnet. Formelle møteplasser; to foreldresamtaler og ett foreldremøte pr. barnehage år. Uformelle møteplasser; levering og henting og ved ulike arrangement i barnehagen. 14

15 Oktober Vennskap, lek og sosialt samspill: "Lekens verden er en forhekset verden, der alt er mulig og alt kan forvandles. Denne forvandlingen er en slags skapergjerning, og for den som har lært den skikkelig, har oppfinnsomheten ingen grenser." (I lekens verden; Birgitta Knutsdotter Olofsson) Leken er den viktigste arenaen når det gjelder barnas læring. Leken skal være med på å styrke barna i deres sosiale, språklige, emosjonelle, intellektuelle og fysiske utvikling. Å kunne leke (å ha lekekompetanse) er ingen selvfølge, og noen barn trenger derfor veiledning, både fra andre barn og fra de voksne, for å videreutvikle seg i lek. Dette fører også til styrket identitet og selvfølelse, humor og glede. Barna skal lære seg likeverd, respekt, empati og forståelse av andre. Hvert barn skal oppleve å ha minst en lekevenn. Ved å ha lekevenner vil barna oppleve å være betydningsfulle for hverandre. Tilstedværende voksen. For å kunne støtte og følge opp barna i leken og daglige gjøremål skal personalet samarbeide med barna som likeverdige på en respektfull måte. Fokus er flyttet fra lydighet til ansvarlighet, lagspill og samarbeid. Leken skal ha en sentral plass og den er barndommens kjennemerke og er barnas viktigste og mest altomfattende aktivitet. De voksne skal sammen med barna utforske, undre seg og bryte barrierer, på denne måten oppstår ny kunnskap og forståelse. I et lekende fellesskap legges grunnlaget for vennskap med hverandre. Lek og vennskap er grunnleggende elementer for trivsel og meningsskapning i barnehagen. Gjennom samhandling legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barn leker med utgangspunkt i sine opplevelser, evner og forutsetninger. En viktig forutsetning for god lek og samhandling er at barna får utfolde seg i trygge, men samtidig varierte og utfordrende omgivelser. Opplevelsene skal være sammen med voksne som er støttende, bekreftende, lyttende, undrende, selvreflekterte og bevisste. De skal forstå, ha innlevelse, omsorg og HELE DAGEN Smågrupper. For å kunne gi barna en tett og god oppfølging i leken og andre aktiviteter, vil vi ofte dele opp i smågrupper i løpet av dagen og uka. Gruppesammensetningene vil variere ut fra barns medvirkning, aktivitet, interesse, behov og alder; aldersblandet eller aldershomogene. Vi er en barnehage mange rom og gode kroker som inviterer og gir muligheter for å skjerme leken og aktiviteten. I smågruppene vil vi bl.a. være med på å fremme vennskap, glede & humor, dele lekeerfaring og oppleve mestring. 15

16 November Fysisk aktivitet og kosthold: Drammen bhg KF startet i 2009 prosjektet som omhandler barns fysiske aktivitet og kosthold. (kommunedelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv med føringer til 2020) Solhaugen barnehage vil fortsatt ha dette som fokusområde. Vi vil bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Personalet skal organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Våre tiltak vil være at alle avdelingene har minst en fast turdag pr. uke. Vi gjennomfører varierte og allsidige fysiske aktiviteter inne og ute, uavhengig av vær og vind. Vi benytter vårt varierte uteområde og nærmiljø med koia, Løvåsjordet og returpunktet ved Konnerud skole. Barna deltar på og forbereder matbestilling, innkjøp og tilberedning av sunne måltider. Hver fredag vil vi servere varierte menyer av fisk, kylling, salatbar ol. Barnehagene har nå laget en oppskriftsbok; Godt og sunt året rundt matbok med oppskrifter som alle barna elsker. Denne kan du få kjøpt i barnehagen for 75 kr. Bursdagsfeiring i barnehagen markeres ved å gjøre dagen til en festdag for bursdagsbarnet og barnegruppa. Vi vil rette fokus mot bursdagsbarnet, og hva det skal få være med på og oppleve i løpet av dagen. Bursdagsbarnet skal få være i sentrum med samlingsstund og bursdagskrone. Barna opplever avbrekk i daglig rutine gjennom forventninger og bursdager. Dette er med på å styrke barnets selvfølelse; at det blir sett og får stå i sentrum for de andres oppmerksomhet. Barnet lærer seg når det har bursdag, og hvor mange år det blir. S lhaugen Barnehage Ja, kom alle sammen bli med vi flakser og bakser av sted til Eventyrland for å se på jutuler, nøkker og nisser og troll og dverger i tusende fold. Vi danser og flyr gjennom eventyr vi flakser og rir, vi synger og ler til Askeladden og Helle-sjef og Mumle Gåsegg å tvi-tvi-tvi-tvi Og Bukkene Bruse på setra si, mens Bamse Brakar er gla` og blid og gomler så lat på sin skolemat og Veslefrikk spiller for Tomme-Tomme-liten på fela si. 16

17 Desember Advent Vi ønsker å markere adventstiden sammen med barna, og forberede dem til julehøytiden. Målet vil være å skape tradisjoner, samhørighet, en rolig og koselig atmosfære på avdelingen og på tvers av avdelingene. Vi ønsker å skape motvekt til det stressede samfunnet. Barna skal få tid og ro til å glede seg til jul. Vi ønsker å legge grunnlaget for tradisjoner, stemning og forventninger (verdier) til en høytid. Det klippes og limes, pakkes og pyntes på juleverksteder på avdelingene gjennom hele desember. Hemmeligheter lages som senere skal få en plass under juletreet. I barnehagen har vi felles adventssamlinger på tvers av avdelingene hver mandag med oppstart 29. november. Lucia feires med Luciatog, gløgg og Lussekatter sammen med foreldrene 13.desember. Nissefesten 17.desember starter med felles gang rundt juletreet ute på parkeringsplassen. Dramagruppa vil i år bidra med uteteater, og vi får besøk av nissen. Festen avsluttes med nissegrøt på hver avdeling. Adventslysene. Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. Det står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned, for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred på denne lille jord der mennesker bor. 17

18 Januar Språk Ett av våre fokusområder vil være språk og språkstimulering. Ved hjelp av samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder, vil de minste barna nærme seg andre mennesker. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utvikling av talespråket. Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning, og som utrykk for egne tanker og følelser. (Rammeplanen 2006). Dette skal gjenspeiles i det som skjer i løpet av barnehagehverdagen i ulike sammenhenger som i lekegrupper, ved måltidene, samlinger med mer. For å sikre kvaliteten på arbeidet skal vi sammen gå kunnskapstrappen vår. Det vil være ulike trinn og stoppesteder, ut fra alder, vi skal forsere underveis på vei mot toppen. (jmfr Kunnskapstrappen Solhaugen bhg) Klubber på tvers. Hver torsdag vil vi gjennomføre grupper på tvers av avdelingene i hele barnehagen fra kl for de største og til kl 11 for de yngste. De eldste vil spise lunsj sammen før de går tilbake til egen avdeling. Barna vil bli delt inn i 4 klubber med ulikt fokus ut i fra alder. Det vil være med faste voksne fra alle avdelingene i gruppene. I tillegg til språkstimulering vil det også gi barna mulighet til å bli bedre kjent med barn på andre avdelinger og få flere lekevenner. Det utarbeides egne planer for de ulike klubbene. Klubbene vil være aktive fra uke 34 høsten-10, og ut uke 24 våren -11 for de 3 store avdelingene. De 3 små avdelingene vil begynne med klubber i oktober når tilvenningen er over og de er trygge på egen avdeling. SATS; Screening av to-åringers språk SATS er en systematisk og verdifull observasjonsmetode for å kartlegge barnets språkutvikling. Screeningen legger vekt på å teste barnets språkforståelse og talespråk. Testsituasjonen er lagt opp som en lekesekvens. Barnet er i nærheten av kjente voksne, omgitt av leker. Screeningen tar minutter. Alle barna testes så nær to-årsdagen som mulig. Foreldrene vil få informasjon i forkant og har mulighet for evt reservasjon. TRAS; Tidlig registrering av språkutvikling TRAS er en observasjonsmetode for barnehagen med observasjonsskjema. Skjemaet vil følge barnas språklige utvikling og sikre at barn med forsinket språkutvikling ikke oversees. Fokusområdene er; samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. 18

19 Februar Byjubileet 2011 Drammen stort hjerte, stort mangfold Jubileumsferingen konsentreres rund fem hovedarrangementer: Åpningsarrangement rundt årsskiftet 2010/2011 Vintersportsarrangement vinteren 2011 Sommerarrangement med avslutning på bybursdagen den 19. juni Elvefestivalen i august 2011 Et større arrangement med fokus på Drammen som internasjonal by med avslutning på FN-dagen 24. oktober årssted; Konnerud: Verkenselva / Svensedammen Barnehagene involveres i aktiviteter og arrangementer på tre ulike nivåer I den enkelte barnehage Samarbeid mellom barnehagene i bydelen Sentraliserte større arrangementer Større arrangementer i denne sammenheng: Barnas kulturdager juni 2011 Jubileumsstafetten fra barnehage til barnehage involverer både barn og ansatte (og foreldre?) Vi ønsker å bevisstgjøre barnas tilhørighet til Drammen. For de yngste vil tilhørigheten knyttes til nærmiljøet her på Konnerud, som en bydel av Drammen. De eldste vil besøke Drammen by ved ulike anledninger, for å oppleve kunnskap og tilhørighet til Drammen. Ski-gøy; ski tur til Skioldhytta, Mini World Cup på Konnerud og ski-leik i barnehagen. Vi vil være med å fremme skiglede og skiaktivitet hos våre barn, hvor lek, spenning og mestring skal være fellesnevneren. Gjennom vinteren håper vi å få brukt skiene i barnehagen og nærmiljøet. Det vil være muligheter for å ha med ski i barnhagen for de på stor avdeling. De eldste, ABC-klubben, vil bl.a. ha en heldagstur til skileik området ved Skiold-hytta. De vil også delta i Mini World Cup på Konnerud skistadion på tvers av barnehagene i Drm.bhg.KF her på Konnerud i slutten av februar. Akedag på Løvåsjordet. I løpet av februar gjennomføres akedag for hele barnehagen med felles avgang med fane og alle i lang lang rekke. Akebakken på Løvåsjordet er pyntet med flagg og det er høytidelig snorklipping. Etter mye fart, spenning og latter i bakken, er vi klare for varme pølser og saft i bunn av bakken. Det hele avsluttes med medaljeoverrekkelse. 19

20 Mars Karneval Dagen markeres med at barn og voksne kler seg ut og møtes til felles samling for store og små, med sang og teaterforestilling av dramagruppa i barnehagen, samt opplevelse av mye glede og humor. Sanger vi bl.a. synger denne dagen er: Solhaugen visa Karnevalssangen (der hver enkelt kostyme kommer i sentrum) Sambaen er løs Etter fellessamlingen går hver avdeling til sitt for å "slå katta ut av sekken", spise pølser og godteri. Miljøfyrtårnbarnehage Solhaugen er sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage, den første i Drammen. Miljøfyrtårn er; -et norsk offentlig sertifikat, -et program for miljøhandling som kan forbedre arbeidsmiljøet for små og store, og gi en tydeligere miljøprofil. Vi oppfyller bransjekrav i fht. avfallshåndtering, innkjøp og materialbruk, arbeidsmiljø, energibruk, transport, estetikk og internkontroll. Vi ønsker å utvikle barn og voksnes kjærlighet til dyr og natur og skape forståelse for samspillet mellom disse. Det er viktig at barna får grunnleggende erfaringer og kunnskaper, og utvikler respekt for og tilhørighet til liv, natur og nærmiljø. Dette vil skape gode holdninger hos barna, slik at naturen tas hånd om for fremtiden. Kompostbinge Barnehagen har også egen kompostbinge. Der kaster vi matavfall. Med kompostbingen kan vi følge prosessen fra avfall til ferdig jord. Komposten er et godt supplement til grønnsakshagen vår når våren kommer. Vi i barnehagen ønsker med disse tiltakene å bidra til økt miljøbevissthet hos både barn og voksne. Solhaugens egne miljøvers (mel. "Pål sine høner".) Sleng ikke avfall i skog og i marken. Brekk ikke gjerder og lukk igjen grind. Skad ikke trærne med knivsår i barken. Tenn ikke ild opp i tørrvær og vind. Se men rør ikke fuglenes reder. Slukk og rydd etter rastplassens gleder. Bryt ikke freden i skogsstille steder. Husk du er gjest og må åpne ditt sinn. I Solhaugen vet vi å spare miljøet, vi ser at det nytter når alle står på. Sortere vårt søppel det føles så riktig og viktig å lære fra alle er små. Slå av lyset når leken er ute. Spar på strømmen det er veldig lurt det. Jord fra komposten vi bruker i hagen til glede for alt som skal vokse og gro. Høner det har vi, de gir mye glede, fritt går de rundt i blant store og små. Maten de får er av ypperste klasse å kjøpe inn egg trenger vi ikke nå. Spar på vannet det blir ingen trist av. Bruk en matboks når du pakker nista. Vi tenker miljø ved å spare ressurser la gjenbruk bli vane, vi kan og vi vil. 20

21 April Påskekaffe Vi ønsker å skape et samlingspunkt for barn, foreldre og personalet i forbindelse med en kristen høytid. Hver avdeling inviterer foreldrene til påskekaffe og et hyggelig møte. Samtidig er det viktig å formidle at vi gjør noe i fellesskap, da dette er en tradisjon ved høytider. Avdelingene pyntes med selvlaget påskepynt. Nærmiljø Tømmerkoia og hinderløype Ca. 10 min. gange fra barnehagen ligger tømmerkoia og hinderløypa vår, i et skogsområde hvor vi både har fått se rådyr og ugle på nært hold. I koia er det god plass til ei barnegruppe som vil varme seg rundt grua. Her blir det også hyppig grilla pølser, pinnebrød, ostesmørbrød, poppa popcorn og mye mer. Utenfor får ungene motoriske utfordringer i hinderløypa som er laget på dugnad av foreldrene, og med hjelp fra kommunen til felling av trær. Løvåsjordet Gjennom hele året har vi turer til Løvåsjordet. Her er det flotte klatretrær, fin slette til bruk av fargefallskjermen, sangleker, fotball, og om vinteren ski- og akebakke. Vi går mye på oppdagelsesturer dit og det er stadig noe nytt eller annerledes vi finner. Returpunktet, Konnerud skole og Stordammen. Vi er stadig på returpunktet ved Konnerud skole med glass og metall som en del av kildesortering. Det blir også gjerne en tur i tarzan-løypa ved skolen. Noen ganger er vi nedom Stordammen for se etter endene, eller se etter rådyrene rundt foringsstasjonen. Såing Vi kjøper frø og sår våre egne sommerblomster og grønnsaker inne på avdelingene. Når vårvarmen etterhvert kommer til Konnerud, planter vi plantene ut i bed og potter. Vi har fire flotte høybed hvor små og store planter, steller og vanner. Er vi riktig heldige kan vi plukke våre egne jordbær, gulrøtter, poteter og salat. Vi håper å kunne servere dere de herligste retter fra egen avling på høstmarkedet i september. Jord til høybedene får vi fra egen kompostbinge og gjenvinningsstasjonen på Lindum. 21

22 Mai Markering av nasjonaldagen. Vi ønsker å gi barna kunnskap om bakgrunn og tradisjoner i forbindelse med nasjonaldagen. Vi vil gi barna opplevelse av forskjell på hverdag og fest, og gi dem gode minner. Nasjonaldagen ligger våre hjerter nært. Vi ønsker at barna skal lære litt om hvorfor vi feirer den, hvordan vi skal behandle flagget og hvordan 17. mai kan markeres. Slik får barna lære om vår bakgrunn. Mandag 16. mai markerer barnehagen 17.mai. Alle møter opp på parkeringsplassen kl , for å gå i eget tog. Til slutt stopper vi opp ute foran Askeladden og synger nasjonalsangen og Konnerudsangen. Deretter har hver avdeling ansvar for sin lek: sykkelløp, potetløp, og sangleker. De minste har aktivitet i sandkassa. Etter lekene vil de eldste være ansvarlig for å dele ut pølser, saft og is. Miljøuke og dugnad Hver mai arrangerer barnehagen miljøuke hvor det fokuseres på avfall og kildesortering. En av disse dagene går til Ruskenaksjonen, som går ut på å rydde i og rundt barnehagen. Innholdet ellers vil variere fra år til år. FAU vil, i samarbeid med barnehagen, gjennomføre dugnad i løpet av miljøuka. Dette vil være med på å gi uteområdet et løft etter å ha ligget under snøen og utsatt for vær og vind. Dette er et arrangement som FAU har gjort til en tradisjon og en trivelig møteplass for foreldrene. Hinderløypa ved tømmerkoia vil også bli tatt vare på under dugnaden. Informasjon pr. mail. Solhaugen barnehage ønsker å tilby noe informasjon fra Drammen Barnehager KF og generell informasjon fra avdeling / styrer pr. mail til de som måtte ønske dette. De av dere som ønsker informasjon over mail bes levere deres mailadresse til ped.leder på avdelingen. Dere vil da bli registrert i grupp er tilknyttet den avdelingen dere har barn på. De som ikke har tilgang til mail vil forsatt få informasjon i papirform. Noe info vil nok fortsatt være i papirform til alle. Nyttige mailadresser og linker: 22

23 Juni Fra liten til stor avdeling Vi ønsker at barna skal få en god overgang fra liten til stor avdeling. Vi vil at de gradvis skal bli kjent med nye barn og voksne slik at de blir trygge på ny avdeling. Tilvenning / besøksdager gjennomføres med voksne fra barnets nåværende avdeling. Oppstarts samtale med foreldre og pedagogiske ledere på ny avdeling gis til de som måtte ønske det. Barna flytter fra liten til stor avdeling etter avviklet ferie og sommertilbudet. Avslutning for barn som slutter i barnehagen Barna som slutter i barnehagen skal huske tiden i barnehagen som en god barndom Dette skal være en hyggelig og høytidelig dag, enten de skal over i annen barnehage eller i skolen. Det skal være med på å gi en fin avslutning på barnehagetiden. Styrer deler ut bilde fra avdelingen, med et lite vers til hvert av barna som skal slutte i barnehagen. Sommerfest Vi ønsker å markere at et barnehageår er over ved at barn, foreldre og personalet møtes til hyggelig samvær. Vi vil ha felles utearrangement med barn, foreldre, søsken og personalet. Etter at små og store har underholdt, koser vi oss med mat og drikke. De siste årene har FAU stått for salg av drikke, pølser og kake. Vi håper på godt og varmt sommervær. Studenter Solhaugen barnehage er øvingsbarnehage for førskolelærerstudenter fra HiT, avd. Drammen. og vil ta imot studenter høst og vår. Hvor studentene skal være og når de kommer vil variere fra praksisperiode til praksisperiode. 23

Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012

Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012 S lhaugen Barnehage Årskalender August 2011 t.o.m. juli 2012 1 S lhaugen Barnehage Glade barn i bevegelse Et øyeblikk blir til timer, som blir til dager, som blir til et bedre liv! Å være i barnehage er

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

solhaugen Velkommen til Solhaugen barnehage

solhaugen Velkommen til Solhaugen barnehage solhaugen BARNEHAGE Velkommen til Solhaugen barnehage S Syv mål uteområde O Omsorg L Lek & læring H Høytider & tradisjoner A Akebakke & fotballbane U - Utviklings Støttende Kommunikasjon G Glede & humor

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Larvik kommune gjør nå en storsatsing på noe som heter VIS = Vennskap,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede»

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Kråkereiret. Høsten 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VINTEREN OG VÅREN 2013 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET: Personalgruppa og barnegruppa er uendret fra i høst. Dagsrytmen. Vi har gjort litt endringer på dagsrytmen vår. Dette for å

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer