Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årskalender August 2010 t.o.m. juli 2011"

Transkript

1 S lhaugen Barnehage Årskalender August 2010 t.o.m. juli

2 S lhaugen Barnehage Et øyeblikk blir til timer, som blir til dager, som blir til et bedre liv! Å være i barnehage er en reise i små mirakler! 2

3 S Syv mål uteområde S O Omsorg L Lek & læring N E O L H Høytider & tradisjoner A Akebakke & fotballbane U - Utviklings Støttende Kommunikasjon G U A H G Glede & humor E Engasjerte voksne N Natur & miljøfyrtårn E N B r N e h A 3

4 S lhaugen Barnehage Innholdsfortegnelse: Satsningsområdene, planleggingsdager Presentasjon av personalet Drammen Barnehager KF Rammeplanen m/ fagområder Utviklingsstøttendekommunikasjon USK Trygghetssirkelen, Æresrelatert vold Kunnskapstrappen i Solhaugen barnehage Merkedager, Uteområdet, Kyllingene som ble til høner Tilvenning og dagsrytme (august) Foreldre samarbeid, (september) Vennskap, lek og sosialt samspill, Tilstedværende voksne, Smågrupper, (oktober) Fysisk aktivitet og kosthold, Bursdagsfeiring, Solhaugen sangen (november) Advent (desember) Språk, Klubber på tvers, SATS, TRAS (januar) Byjubileet 2011, Ski-gøy, Akedag, (februar) Karneval, Miljøfyrtårnbarnehage, Kompostbinge (mars) Påske, Nærmiljø, Såing (april) Markering av 17.mai, Miljøuke og dugnad Info. pr. mail (mai) Fra liten til stor avdeling, Sommerfest, Avslutning for barn som slutter i barnehagen, Studenter (juni) Sommertilbud (juli) Solhaugen barnehage ble åpnet i mars 1997 etter ombygging av det som tidligere var pensjonat. 6 avdelinger er fordelt på 2 hus, Soria og Moria. Vi har 3 små avdelinger (0-3 år), 1 avdeling for 2-3 år og 2 store avdelinger (3-6 år). I Soria ligger kontor og møterom, Bamse Brakar og Askeladden. I Moria ligger Bukkene Bruse og Mumle Gåsegg i 1 etg. og Veslefrikk og Tommeliten i 2.etg. Satsningsområdene: Språk, Kunnskapstrappen i Solhaugen barnehage Utviklingsstøttende kommunikasjon (USK) Godt samspill i smågrupper. Fysisk aktivitet og sundt kosthold Tilstedeværende voksne Planleggingsdager: torsdag 12. og fredag 13. august -10 mandag 10. og tirsdag 11.januar -11 fredag 3. juni -11. Barnehagen holder stengt disse dagene. 4

5 Presentasjon av personalet: Askeladden (As) Cathrine Bregman, ped.leder Bente Olimstad, førskolelærer 2, Hanne Frostad, barne & ungdomsarbeider Bamse Brakar (Ba) Hilde Bjerk, ped.leder Rita M. Bardalen, pedagog 2 Martin Nygård, barne & ungdomsarbeider Bukkene Bruse (Bu) Lene Kirkevollen Lundgreen, ped.leder Eva Andersen, assistent Christine Johnsen, assistent Mumle Gåsegg (Mu) Anne-May Enger, ped.leder Jorunn Reinholdtsen, barne & ungdomsarbeider Kristin Moen, assistent Tommeliten (To) Kristin Øgren Larsen, ped.leder Ann Lisbeth Andreassen, assistent Jayantini Sathientran, ass Veslefrikk (Ve) Birgit Andersen ped.leder Anita Johansen, assistent Mona Hoftun, assistent Hege Gressli, støttepedagog 60%, Anne Birgitte Smith, støttepedagog 78% Ilka Haslestad, assistent 40% Mona Dyngeseth, assistent 90% ulike avdelinger Helle Torvund, styrer Vikarer Nipa (Pensopa) Miland, assistent Hovedtlf.nr til Solhaugen bhg Barnehagens mobiltlf

6 Drammen Barnehager KFs kjerneverdier Omsorg Vi er opptatt av det enkelte barn, og at barnet opplever trygghet, får styrket selvfølelse, identitet og utvikler seg sosialt. Drammen Barnehager KFs visjon Vi vil gjøre hver dag verdifull. Drammen Barnehager KFs slagord Drammen Barnehager KF - varige verdier. Drammen Barnehager KFs foretningsidé Vi vil arbeide for at alle barn i våre barnehager skal få en verdifull barndom og en best mulig inngang til sitt sosiale liv, skole og arbeidsliv. Respekt Vi møter barnet og hjemmet med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. Ansvarlighet Vi inngir tillit og trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. Kunnskapsrik Vi legger til rette for individuelle løsninger basert på medvirkning, refleksjon, opplevelser, lek og læring. Entusiasme Vi er engasjerte, og jobber her og nå med glede, humor og varme. Lønnsomhet Vi skal drive god foretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet. 6

7 Rammeplanen R-06. Målet med rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den gir samtidig også informasjon til foreldrene, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt 7 fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Vi ønsker å skape et språkstimulerende miljø for alle barn ved å bruke USK, språkstimulering gjennom daglige aktiviteter / rutiner, bruke Snakkepakka, samt språkscreening SATS og TRAS. Kropp, bevegelse og helse. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaring, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Variert fysisk aktivitet både inne og ute, er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi ønsker å lære barn verden og seg selv å kjenne gjennom kroppslig aktivitet ute og inne; - stimulere til ulike sanseinntrykk / opplevelser, - forståelse og respekt for egen og andres kropp, - balansert og gjennomtenkt dagsrytme ved å variere mellom ro / aktivitet / måltider, - bevisste ifht kosthold, - rose og anerkjenne hverandre, - vi skal legge til rette for progresjon og utfordringer. Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen må gi barn muligheter til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk, være sammen om kulturelle opplevelser eller skape noe felles. Vi skal gi et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Vi skal sørge for at barna daglig skal ha rikelig og variert materiell og verktøy for skapende virksomhet, så som bøker, bilder, instrumenter, utkledningstøy og formingsmateriell. 7

8 Natur, miljø og teknikk. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelse. Vi skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv. For oss i Solhaugen barnehage er dette helt naturlig, takket være vårt unike og flotte uteområde og nærmiljø. Som miljøfyrtårn barnehage skal barna få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Etikk, religion og filosofi. Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på. Det preger også våre verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppene, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Vi skal møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Det skal skapes rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. Den kristne kulturarven skal komme til uttrykk bl.a. gjennom høytidsmarkeringer, samt markere andre religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen. Nærmiljø og samfunn. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. De skal erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre. Antall, rom og form. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. De vil oppleve glede over å utforske og leke med tall, mønster, størrelse, mål og former. Vi skal være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener og styrke barnas nysgjerrighet og matematikkglede. De voksne skal undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og være med å stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenking. Daglige gjøremål som bl.a. borddekking, påkledning, ulike temaer inne og ute - vil benyttes for undring og forskning. 8

9 Merkedager: Barnehagen er en kulturformidler gjennom markering av tradisjoner og festdager. Dette skaper forutsigbarhet, gjenkjennelse, en god atmosfære og tilhørighet blant barn og voksne. Barna får kunnskap om bakgrunn og tradisjoner og opplever avbrekk i daglige rutiner. Høstmarked 15. september. kl Vi selger ulik barnekunst og grønnsaker fra egen hage, samt grønnsaksuppe og kaker. Salgsbodene åpner kl Foreldre og familie inviteres. Pengene som kommer inn går til barnehjemmet i Bokuvar i Kongo. Aktivitetsdag i koia for hele bhg 14.oktober og 27.mai Vi har felles aktivitetsdag for hele barnehagen i hinderløypa ved koia. Felles avmarsj fra barnehagen kl.10. Vi spiser lunsj sammen ute. FN-dagen 22. oktober Vi markerer dagen med felles samlingsstund for de store avdelingene og felles samlingsstunder de små avdelingene. Til lunsj serverer vi mat fra land som er representert i barnehagen. Advent Felles samlinger for de store avdelingene og de små avdelingene hver mandag i adventstiden, hvor vi tenner lys, synger og hører fortellinger / eventyr. Markere Lucia 13. desember Foreldrene inviteres til Lucia-frokost med lussekatter og gløgg. Barna har på seg hvite skjorter el. og med glitter i håret og rundt livet. Vi har lucialys til barna. Askeladden og Bamse Brakar går sammen. Bukkene Bruse besøker Mumle Gåsegg, Tommeliten og Veslefrikk. Luciatogene går kl Nissefest 17. desember Barna oppfordres til å komme som smånisser. Kl. 10 fremføres det uteteater og etterpå går hele barnehagen rundt juletreet på parkeringsplassen. Kanskje kommer nissen også?? Vi serverer nissegrøt til lunsj. Juletrefest i regi FAU 9.januar på Konnerud skole FAU står for arrangementet med Nisse-orkester og gang rundt juletreet. Salg av kaker & drikke og loddsalg. Og selvfølgelig kommer nissen :o) 9

10 Akedag i løpet av februar Vi har felles akedag for hele barnehagen på Løvåsjordet. Felles avmarsj fra barnehagen kl.10. Vi koser oss med noe godt til lunsj. Er det kaldt spiser vi barnehagen. Karneval / fastelaven 4. mars Barna oppfordres til å komme utkledd. Det er felles samlingsstunder for de store avdelingene og for de små avdelingene med sang og sambarytmer. Vi åpner pølseboden til lunsj. Påskekaffe uke 15 Foreldre inviteres til påskefrokost/kaffe til barnets avdeling. Nasjonaldagen markeres i barnehagen 16. mai Foreldrene inviteres til å se på toget som går fra barnehagen kl.10. Sommerfest 7. juni Foreldrene og familie inviteres til arrangementet som er fra Barnehagen underholder med konsert kl FAU står for salg av pølser, kaker og drikke. Dere oppfordres til å ha med noe å sitte på. Arrangement for de som slutter 23. juni Det er overrekkelse av bilder og rose til ABC ene (f. 2004), og til de som ellers slutter eller bytter barnehage. Overrekkelsen skjer ute foran Askeladden kl. 10. (inne ved regnvær). Særpreg ved Solhaugen barnehage. Uteområdet Barnehagen har 7 mål naturtomt. Uteområdet er kupert med mange flotte klatretrær, bærbusker, og et tre med kjempegode moreller. Om vinteren har vi en super akebakke, mens vi om sommeren bruker flittig den lille fotballbanen. I tillegg har vi asfaltert sykkelsti, lekehus, store sandkasser, huskestativ, sklier og en liten "klatrevegg" - som barna kan boltre seg i. Barna skal bli glad i naturen og lære og verne om den. Barna skal få erfaringer med å være i bevegelse, og glede seg over det. De skal bli glade i å være ute. Kyllingene som ble til høner. I mai -09 startet vi Kyllingprosjektet vårt og la egg i rugekassa vår. Etter 3 uker jobbet kyllingene hardt for å komme seg ut av eggene. I dag er det 5 høner som bor i hønsehuset vårt. De trenger fortsatt hjelp og omsorg ifht vann og mat. Avdelingene har ansvar hver sin dag gjennom uka, hvor de passer på å hente ut egg og gi de mat og drikke, og holde det pent og rent hos dem. Hvis noen av dere vil hjelpe oss i helgene og ha Høne-vakt er det bare å skrive seg opp på liste som vil sirkulere mellom avdelingene. Høne-vakten får eggene som blir lagt i løpet av helga som takk for hjelpen. 10

11 Utviklingsstøttendekommunikasjon USK. USK bygger på relasjonsorientert utviklingssyn der samspill mellom mennesker er det sentrale. Det tas utgangspunkt i at alle har en iboende mulighet for godt samspill og kommunikasjon. Vi tar utgangspunkt i 7 prinsipper. 1. Den voksne ser og følger barnets initiativ. 2. Den voksne gir positiv bekreftelse på at den er oppmerksom på barnet. 3. Den voksne setter ord på hva som skjer i samspillet på en positiv måte. 4. Den voksne passer på at alle tar tur. 5. Den voksne gir en positiv ledelse. 6. Den voksne markerer begynnelse og slutt overganger. 7. Den voksne hjelper barnet med å dele glede og gode opplevelser. For å øke kompetansen og bevisstheten i dette arbeidet bruker vi video. Vi tar filmer der barn og voksne er i samspill. Filmene bruker vi til å se på de gode øyeblikkene der barna får god støtte til sin utvikling. Personalet lærer av å se seg selv i samspill med barna. Dette gir oss nyttig informasjon om barnet, og gjør oss mer bevisste på vår væremåte overfor barnet. Sidsel Haug Æresrelatert vold - et tverretatlig og nasjonalt pilotprosjekt. All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep og frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier. Drammen kommune har nulltoleranse for vold. Ansatte i Drammen barnehager KF har deltatt i opplæringsprogrammet Vold i nære relasjoner. I Solhaugen barnehage samarbeider vi tett med barnevernet, og andre instanser for barnas beste i situasjoner hvor vi har mistanke eller opplever at barnet blir utsatt for vold. Med vold mener vi fysisk, psykisk mishandling, trusler om vold, barn som er vitne til vold, æresrelatert vold og kjønnslemlestelser. 11

12 Kunnskapstrappen i S lhaugen Barnehage 5-åringene, ABC-klubben (Se & Hør & Gjør.) Skoleforberedende gruppe: mestre å ta imot en beskjed gjøre beskjed om til aktiv handling utføre handlingen turtaging, kunne vente på tur gi tur kunne holde fokus sette ord på egen og andres handling og følelser 4-åringene, Elle-Melle-klubben (Språk med Sprell.) Språk og motorikk: oppmerksomhet på lyd rim og regler stavelsesdeling forlydanalyse 3-åringene, Troll-klubben (Lek & Les.) Tilstedeværelse: lek og les med Thomas & Emma og annen barnelitteratur hver 3-åring skal ses av en voksen den voksne skal gjøre seg kjent med barnets språklige ståsted (forventet språkutvikling) barnets språk skal stimuleres og registreres (+ Språkteltet avdelingsvis) 0-3 åringene, Knøtte-klubben (Her & Nå.) Utviklingsstøttende kommunikasjon ordsetting: ordsette barnets handling ordsette barnets følelser ordsette egen handling ordsette det som skal skje skape forutsigbarhet 12

13 August Tilvenning Barnehagens fremste mål for tilvenningen er at nye barn og foreldre skal føle seg velkomne i barnehagen og bli trygge i miljøet. Trygghet og trivsel gir et godt grunnlag for læring og utvikling hos barna. Det settes av tre dager til tilvenning av barna, og i løpet av den første uken avtales det en oppstartssamtale mellom foreldrene og pedagogisk leder. Her gis opplysninger fra foreldrene til personalet om barnet, og ped.leder informerer foreldrene om avdelingen. Det skrives også en kontrakt mellom foreldre og barnehagen på at man har mottatt betalingsbestemmelsene, samt gjennomgang av ulike skriv. Serviceerklæring for barnehagene med forventninger til hverandre vil også gjennomgås. Dagsrytme For å skape en trygg og forutsigbar hverdag for alle barna har vi en fast dagsrytme: kl kl kl kl kl Barnehagen åpner Frokost Fri lek / aktiviteter ute og inne Lunsj Hviling / soving kl Frilek/ aktiviteter ute og inne kl Frukt kl Barnehagen stenger Frokost: De barna som skal spise frokost i barnehagen har med egen matpakke, drikke serveres i barnehagen. For å få en hyggelig og trivelig frokost sammen, ønsker vi at barna har kommet innen kl Frilek: Barna velger selv hva de vil gjøre men de voksne må hjelpe til med igangsetting og tilrettelegging, og samtidig være tilstedeværende voksne. Frileken stimulerer bl.a. barnas utvikling og fantasi, derfor må vi gi barna god tid for lek gjennom dagen. Lunsj: Ved lunsjmåltidet serveres det brød med variert pålegg, og enkelte fredager varm mat. Vi ønsker at alle barna skal føle trygghet og tillit rundt matbordet, slik at de kan trives og spise seg mette i en god atmosfære. Gjennom måltidet oppnår vi også sosial trening og selvhjelpsferdigheter. Soving / hviling: I en barnehagehverdag som kan være både lang og full av inntrykk, har de fleste barn behov for søvn / hvile i løpet av dagen. Frukt: Barna trenger et lite mellommåltid på ettermiddagen vi serverer frukt + brød/knekkebrød 13

14 September Foreldresamarbeid Vi er til for deg og ditt barn som bruker av barnehagen. Våre kjerneverdier uttrykker hva du kan forvente av oss: Vi er oppatt av det enkelte barn, og av at barnet opplever trygghet, får styrket selvfølelse, identitet og utvikler seg sosialt. Vi inngir tillit og trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. Vi legger tilrette for individuelle løsninger basert på medvirkning, refleksjon, opplevelse, lek og læring. Vi er engasjerte, jobber her-og nå med glede, humor og varme. Vi møter barnet og hjemmet med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. Vi skal drive god foretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet. Vi forventer av deg at: Du sammen med oss bidrar til å skape et godt klima for åpen kommunikasjon og samarbeid. Du gjør deg kjent med vedtekter og rutiner i barnehagen. Du respekterer barnehagens åpningstider. Du sørger for at barnet ditt har klær til aktiv lek ute og inne. Du melder fra hvis barnet er sykt eller ved annet fravær. Du holder deg orientert om det som skjer i barnehagen. Du deltar på foreldrearrangement og møter. Du betaler innen tidsfristen. Du sier opp plassen skriftlig. (Serviceerklæring Drammen barnehager KF) Vi ønsker å fremme et godt samarbeid med hver enkelt forelder for å kunne jobbe sammen om det enkelte barns oppdragelse og utvikling. Dette samarbeidet skal være preget av gjensidig respekt og likeverd. Vi har etablert noen formelle og uformelle "møtesteder", hvor foreldre og personalet kan utveksle informasjon, prate sammen for å bli bedre kjent med hverandre og barnet. Formelle møteplasser; to foreldresamtaler og ett foreldremøte pr. barnehage år. Uformelle møteplasser; levering og henting og ved ulike arrangement i barnehagen. 14

15 Oktober Vennskap, lek og sosialt samspill: "Lekens verden er en forhekset verden, der alt er mulig og alt kan forvandles. Denne forvandlingen er en slags skapergjerning, og for den som har lært den skikkelig, har oppfinnsomheten ingen grenser." (I lekens verden; Birgitta Knutsdotter Olofsson) Leken er den viktigste arenaen når det gjelder barnas læring. Leken skal være med på å styrke barna i deres sosiale, språklige, emosjonelle, intellektuelle og fysiske utvikling. Å kunne leke (å ha lekekompetanse) er ingen selvfølge, og noen barn trenger derfor veiledning, både fra andre barn og fra de voksne, for å videreutvikle seg i lek. Dette fører også til styrket identitet og selvfølelse, humor og glede. Barna skal lære seg likeverd, respekt, empati og forståelse av andre. Hvert barn skal oppleve å ha minst en lekevenn. Ved å ha lekevenner vil barna oppleve å være betydningsfulle for hverandre. Tilstedværende voksen. For å kunne støtte og følge opp barna i leken og daglige gjøremål skal personalet samarbeide med barna som likeverdige på en respektfull måte. Fokus er flyttet fra lydighet til ansvarlighet, lagspill og samarbeid. Leken skal ha en sentral plass og den er barndommens kjennemerke og er barnas viktigste og mest altomfattende aktivitet. De voksne skal sammen med barna utforske, undre seg og bryte barrierer, på denne måten oppstår ny kunnskap og forståelse. I et lekende fellesskap legges grunnlaget for vennskap med hverandre. Lek og vennskap er grunnleggende elementer for trivsel og meningsskapning i barnehagen. Gjennom samhandling legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barn leker med utgangspunkt i sine opplevelser, evner og forutsetninger. En viktig forutsetning for god lek og samhandling er at barna får utfolde seg i trygge, men samtidig varierte og utfordrende omgivelser. Opplevelsene skal være sammen med voksne som er støttende, bekreftende, lyttende, undrende, selvreflekterte og bevisste. De skal forstå, ha innlevelse, omsorg og HELE DAGEN Smågrupper. For å kunne gi barna en tett og god oppfølging i leken og andre aktiviteter, vil vi ofte dele opp i smågrupper i løpet av dagen og uka. Gruppesammensetningene vil variere ut fra barns medvirkning, aktivitet, interesse, behov og alder; aldersblandet eller aldershomogene. Vi er en barnehage mange rom og gode kroker som inviterer og gir muligheter for å skjerme leken og aktiviteten. I smågruppene vil vi bl.a. være med på å fremme vennskap, glede & humor, dele lekeerfaring og oppleve mestring. 15

16 November Fysisk aktivitet og kosthold: Drammen bhg KF startet i 2009 prosjektet som omhandler barns fysiske aktivitet og kosthold. (kommunedelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv med føringer til 2020) Solhaugen barnehage vil fortsatt ha dette som fokusområde. Vi vil bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Personalet skal organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskap når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Våre tiltak vil være at alle avdelingene har minst en fast turdag pr. uke. Vi gjennomfører varierte og allsidige fysiske aktiviteter inne og ute, uavhengig av vær og vind. Vi benytter vårt varierte uteområde og nærmiljø med koia, Løvåsjordet og returpunktet ved Konnerud skole. Barna deltar på og forbereder matbestilling, innkjøp og tilberedning av sunne måltider. Hver fredag vil vi servere varierte menyer av fisk, kylling, salatbar ol. Barnehagene har nå laget en oppskriftsbok; Godt og sunt året rundt matbok med oppskrifter som alle barna elsker. Denne kan du få kjøpt i barnehagen for 75 kr. Bursdagsfeiring i barnehagen markeres ved å gjøre dagen til en festdag for bursdagsbarnet og barnegruppa. Vi vil rette fokus mot bursdagsbarnet, og hva det skal få være med på og oppleve i løpet av dagen. Bursdagsbarnet skal få være i sentrum med samlingsstund og bursdagskrone. Barna opplever avbrekk i daglig rutine gjennom forventninger og bursdager. Dette er med på å styrke barnets selvfølelse; at det blir sett og får stå i sentrum for de andres oppmerksomhet. Barnet lærer seg når det har bursdag, og hvor mange år det blir. S lhaugen Barnehage Ja, kom alle sammen bli med vi flakser og bakser av sted til Eventyrland for å se på jutuler, nøkker og nisser og troll og dverger i tusende fold. Vi danser og flyr gjennom eventyr vi flakser og rir, vi synger og ler til Askeladden og Helle-sjef og Mumle Gåsegg å tvi-tvi-tvi-tvi Og Bukkene Bruse på setra si, mens Bamse Brakar er gla` og blid og gomler så lat på sin skolemat og Veslefrikk spiller for Tomme-Tomme-liten på fela si. 16

17 Desember Advent Vi ønsker å markere adventstiden sammen med barna, og forberede dem til julehøytiden. Målet vil være å skape tradisjoner, samhørighet, en rolig og koselig atmosfære på avdelingen og på tvers av avdelingene. Vi ønsker å skape motvekt til det stressede samfunnet. Barna skal få tid og ro til å glede seg til jul. Vi ønsker å legge grunnlaget for tradisjoner, stemning og forventninger (verdier) til en høytid. Det klippes og limes, pakkes og pyntes på juleverksteder på avdelingene gjennom hele desember. Hemmeligheter lages som senere skal få en plass under juletreet. I barnehagen har vi felles adventssamlinger på tvers av avdelingene hver mandag med oppstart 29. november. Lucia feires med Luciatog, gløgg og Lussekatter sammen med foreldrene 13.desember. Nissefesten 17.desember starter med felles gang rundt juletreet ute på parkeringsplassen. Dramagruppa vil i år bidra med uteteater, og vi får besøk av nissen. Festen avsluttes med nissegrøt på hver avdeling. Adventslysene. Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. Det står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned, for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred på denne lille jord der mennesker bor. 17

18 Januar Språk Ett av våre fokusområder vil være språk og språkstimulering. Ved hjelp av samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder, vil de minste barna nærme seg andre mennesker. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utvikling av talespråket. Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning, og som utrykk for egne tanker og følelser. (Rammeplanen 2006). Dette skal gjenspeiles i det som skjer i løpet av barnehagehverdagen i ulike sammenhenger som i lekegrupper, ved måltidene, samlinger med mer. For å sikre kvaliteten på arbeidet skal vi sammen gå kunnskapstrappen vår. Det vil være ulike trinn og stoppesteder, ut fra alder, vi skal forsere underveis på vei mot toppen. (jmfr Kunnskapstrappen Solhaugen bhg) Klubber på tvers. Hver torsdag vil vi gjennomføre grupper på tvers av avdelingene i hele barnehagen fra kl for de største og til kl 11 for de yngste. De eldste vil spise lunsj sammen før de går tilbake til egen avdeling. Barna vil bli delt inn i 4 klubber med ulikt fokus ut i fra alder. Det vil være med faste voksne fra alle avdelingene i gruppene. I tillegg til språkstimulering vil det også gi barna mulighet til å bli bedre kjent med barn på andre avdelinger og få flere lekevenner. Det utarbeides egne planer for de ulike klubbene. Klubbene vil være aktive fra uke 34 høsten-10, og ut uke 24 våren -11 for de 3 store avdelingene. De 3 små avdelingene vil begynne med klubber i oktober når tilvenningen er over og de er trygge på egen avdeling. SATS; Screening av to-åringers språk SATS er en systematisk og verdifull observasjonsmetode for å kartlegge barnets språkutvikling. Screeningen legger vekt på å teste barnets språkforståelse og talespråk. Testsituasjonen er lagt opp som en lekesekvens. Barnet er i nærheten av kjente voksne, omgitt av leker. Screeningen tar minutter. Alle barna testes så nær to-årsdagen som mulig. Foreldrene vil få informasjon i forkant og har mulighet for evt reservasjon. TRAS; Tidlig registrering av språkutvikling TRAS er en observasjonsmetode for barnehagen med observasjonsskjema. Skjemaet vil følge barnas språklige utvikling og sikre at barn med forsinket språkutvikling ikke oversees. Fokusområdene er; samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. 18

19 Februar Byjubileet 2011 Drammen stort hjerte, stort mangfold Jubileumsferingen konsentreres rund fem hovedarrangementer: Åpningsarrangement rundt årsskiftet 2010/2011 Vintersportsarrangement vinteren 2011 Sommerarrangement med avslutning på bybursdagen den 19. juni Elvefestivalen i august 2011 Et større arrangement med fokus på Drammen som internasjonal by med avslutning på FN-dagen 24. oktober årssted; Konnerud: Verkenselva / Svensedammen Barnehagene involveres i aktiviteter og arrangementer på tre ulike nivåer I den enkelte barnehage Samarbeid mellom barnehagene i bydelen Sentraliserte større arrangementer Større arrangementer i denne sammenheng: Barnas kulturdager juni 2011 Jubileumsstafetten fra barnehage til barnehage involverer både barn og ansatte (og foreldre?) Vi ønsker å bevisstgjøre barnas tilhørighet til Drammen. For de yngste vil tilhørigheten knyttes til nærmiljøet her på Konnerud, som en bydel av Drammen. De eldste vil besøke Drammen by ved ulike anledninger, for å oppleve kunnskap og tilhørighet til Drammen. Ski-gøy; ski tur til Skioldhytta, Mini World Cup på Konnerud og ski-leik i barnehagen. Vi vil være med å fremme skiglede og skiaktivitet hos våre barn, hvor lek, spenning og mestring skal være fellesnevneren. Gjennom vinteren håper vi å få brukt skiene i barnehagen og nærmiljøet. Det vil være muligheter for å ha med ski i barnhagen for de på stor avdeling. De eldste, ABC-klubben, vil bl.a. ha en heldagstur til skileik området ved Skiold-hytta. De vil også delta i Mini World Cup på Konnerud skistadion på tvers av barnehagene i Drm.bhg.KF her på Konnerud i slutten av februar. Akedag på Løvåsjordet. I løpet av februar gjennomføres akedag for hele barnehagen med felles avgang med fane og alle i lang lang rekke. Akebakken på Løvåsjordet er pyntet med flagg og det er høytidelig snorklipping. Etter mye fart, spenning og latter i bakken, er vi klare for varme pølser og saft i bunn av bakken. Det hele avsluttes med medaljeoverrekkelse. 19

20 Mars Karneval Dagen markeres med at barn og voksne kler seg ut og møtes til felles samling for store og små, med sang og teaterforestilling av dramagruppa i barnehagen, samt opplevelse av mye glede og humor. Sanger vi bl.a. synger denne dagen er: Solhaugen visa Karnevalssangen (der hver enkelt kostyme kommer i sentrum) Sambaen er løs Etter fellessamlingen går hver avdeling til sitt for å "slå katta ut av sekken", spise pølser og godteri. Miljøfyrtårnbarnehage Solhaugen er sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage, den første i Drammen. Miljøfyrtårn er; -et norsk offentlig sertifikat, -et program for miljøhandling som kan forbedre arbeidsmiljøet for små og store, og gi en tydeligere miljøprofil. Vi oppfyller bransjekrav i fht. avfallshåndtering, innkjøp og materialbruk, arbeidsmiljø, energibruk, transport, estetikk og internkontroll. Vi ønsker å utvikle barn og voksnes kjærlighet til dyr og natur og skape forståelse for samspillet mellom disse. Det er viktig at barna får grunnleggende erfaringer og kunnskaper, og utvikler respekt for og tilhørighet til liv, natur og nærmiljø. Dette vil skape gode holdninger hos barna, slik at naturen tas hånd om for fremtiden. Kompostbinge Barnehagen har også egen kompostbinge. Der kaster vi matavfall. Med kompostbingen kan vi følge prosessen fra avfall til ferdig jord. Komposten er et godt supplement til grønnsakshagen vår når våren kommer. Vi i barnehagen ønsker med disse tiltakene å bidra til økt miljøbevissthet hos både barn og voksne. Solhaugens egne miljøvers (mel. "Pål sine høner".) Sleng ikke avfall i skog og i marken. Brekk ikke gjerder og lukk igjen grind. Skad ikke trærne med knivsår i barken. Tenn ikke ild opp i tørrvær og vind. Se men rør ikke fuglenes reder. Slukk og rydd etter rastplassens gleder. Bryt ikke freden i skogsstille steder. Husk du er gjest og må åpne ditt sinn. I Solhaugen vet vi å spare miljøet, vi ser at det nytter når alle står på. Sortere vårt søppel det føles så riktig og viktig å lære fra alle er små. Slå av lyset når leken er ute. Spar på strømmen det er veldig lurt det. Jord fra komposten vi bruker i hagen til glede for alt som skal vokse og gro. Høner det har vi, de gir mye glede, fritt går de rundt i blant store og små. Maten de får er av ypperste klasse å kjøpe inn egg trenger vi ikke nå. Spar på vannet det blir ingen trist av. Bruk en matboks når du pakker nista. Vi tenker miljø ved å spare ressurser la gjenbruk bli vane, vi kan og vi vil. 20

21 April Påskekaffe Vi ønsker å skape et samlingspunkt for barn, foreldre og personalet i forbindelse med en kristen høytid. Hver avdeling inviterer foreldrene til påskekaffe og et hyggelig møte. Samtidig er det viktig å formidle at vi gjør noe i fellesskap, da dette er en tradisjon ved høytider. Avdelingene pyntes med selvlaget påskepynt. Nærmiljø Tømmerkoia og hinderløype Ca. 10 min. gange fra barnehagen ligger tømmerkoia og hinderløypa vår, i et skogsområde hvor vi både har fått se rådyr og ugle på nært hold. I koia er det god plass til ei barnegruppe som vil varme seg rundt grua. Her blir det også hyppig grilla pølser, pinnebrød, ostesmørbrød, poppa popcorn og mye mer. Utenfor får ungene motoriske utfordringer i hinderløypa som er laget på dugnad av foreldrene, og med hjelp fra kommunen til felling av trær. Løvåsjordet Gjennom hele året har vi turer til Løvåsjordet. Her er det flotte klatretrær, fin slette til bruk av fargefallskjermen, sangleker, fotball, og om vinteren ski- og akebakke. Vi går mye på oppdagelsesturer dit og det er stadig noe nytt eller annerledes vi finner. Returpunktet, Konnerud skole og Stordammen. Vi er stadig på returpunktet ved Konnerud skole med glass og metall som en del av kildesortering. Det blir også gjerne en tur i tarzan-løypa ved skolen. Noen ganger er vi nedom Stordammen for se etter endene, eller se etter rådyrene rundt foringsstasjonen. Såing Vi kjøper frø og sår våre egne sommerblomster og grønnsaker inne på avdelingene. Når vårvarmen etterhvert kommer til Konnerud, planter vi plantene ut i bed og potter. Vi har fire flotte høybed hvor små og store planter, steller og vanner. Er vi riktig heldige kan vi plukke våre egne jordbær, gulrøtter, poteter og salat. Vi håper å kunne servere dere de herligste retter fra egen avling på høstmarkedet i september. Jord til høybedene får vi fra egen kompostbinge og gjenvinningsstasjonen på Lindum. 21

22 Mai Markering av nasjonaldagen. Vi ønsker å gi barna kunnskap om bakgrunn og tradisjoner i forbindelse med nasjonaldagen. Vi vil gi barna opplevelse av forskjell på hverdag og fest, og gi dem gode minner. Nasjonaldagen ligger våre hjerter nært. Vi ønsker at barna skal lære litt om hvorfor vi feirer den, hvordan vi skal behandle flagget og hvordan 17. mai kan markeres. Slik får barna lære om vår bakgrunn. Mandag 16. mai markerer barnehagen 17.mai. Alle møter opp på parkeringsplassen kl , for å gå i eget tog. Til slutt stopper vi opp ute foran Askeladden og synger nasjonalsangen og Konnerudsangen. Deretter har hver avdeling ansvar for sin lek: sykkelløp, potetløp, og sangleker. De minste har aktivitet i sandkassa. Etter lekene vil de eldste være ansvarlig for å dele ut pølser, saft og is. Miljøuke og dugnad Hver mai arrangerer barnehagen miljøuke hvor det fokuseres på avfall og kildesortering. En av disse dagene går til Ruskenaksjonen, som går ut på å rydde i og rundt barnehagen. Innholdet ellers vil variere fra år til år. FAU vil, i samarbeid med barnehagen, gjennomføre dugnad i løpet av miljøuka. Dette vil være med på å gi uteområdet et løft etter å ha ligget under snøen og utsatt for vær og vind. Dette er et arrangement som FAU har gjort til en tradisjon og en trivelig møteplass for foreldrene. Hinderløypa ved tømmerkoia vil også bli tatt vare på under dugnaden. Informasjon pr. mail. Solhaugen barnehage ønsker å tilby noe informasjon fra Drammen Barnehager KF og generell informasjon fra avdeling / styrer pr. mail til de som måtte ønske dette. De av dere som ønsker informasjon over mail bes levere deres mailadresse til ped.leder på avdelingen. Dere vil da bli registrert i grupp er tilknyttet den avdelingen dere har barn på. De som ikke har tilgang til mail vil forsatt få informasjon i papirform. Noe info vil nok fortsatt være i papirform til alle. Nyttige mailadresser og linker: 22

23 Juni Fra liten til stor avdeling Vi ønsker at barna skal få en god overgang fra liten til stor avdeling. Vi vil at de gradvis skal bli kjent med nye barn og voksne slik at de blir trygge på ny avdeling. Tilvenning / besøksdager gjennomføres med voksne fra barnets nåværende avdeling. Oppstarts samtale med foreldre og pedagogiske ledere på ny avdeling gis til de som måtte ønske det. Barna flytter fra liten til stor avdeling etter avviklet ferie og sommertilbudet. Avslutning for barn som slutter i barnehagen Barna som slutter i barnehagen skal huske tiden i barnehagen som en god barndom Dette skal være en hyggelig og høytidelig dag, enten de skal over i annen barnehage eller i skolen. Det skal være med på å gi en fin avslutning på barnehagetiden. Styrer deler ut bilde fra avdelingen, med et lite vers til hvert av barna som skal slutte i barnehagen. Sommerfest Vi ønsker å markere at et barnehageår er over ved at barn, foreldre og personalet møtes til hyggelig samvær. Vi vil ha felles utearrangement med barn, foreldre, søsken og personalet. Etter at små og store har underholdt, koser vi oss med mat og drikke. De siste årene har FAU stått for salg av drikke, pølser og kake. Vi håper på godt og varmt sommervær. Studenter Solhaugen barnehage er øvingsbarnehage for førskolelærerstudenter fra HiT, avd. Drammen. og vil ta imot studenter høst og vår. Hvor studentene skal være og når de kommer vil variere fra praksisperiode til praksisperiode. 23

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer