kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke"

Transkript

1 kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 3 oktober årgang Nærhet og avstand Allehelgensdag er minnenes dag. Mange tenner lys i kirkene og på kirkegården. I gudstjenestene allehelgensdag kommer vi sammen for å takke for livet og holde fast ved håpet om livets oppstandelse og alle tings gjenopprettelse. Åpen folkekirke Organisasjonen Åpen folkekirke er stiftet for å mobilisere folket før neste kirkevalg.

2 [LEDER] ET TYDELIG SKILLE 1. NOVEMBER GÅR HØRINGSFRISTEN UT for Kulturdepartementets høring «Staten og Den norske kirke et tydelig skille». Den blå-blå regjeringen hadde i sin politiske plattform slått fast å arbeide for et tydelig skille mellom kirke og stat. Samtidig vil de sørge for at kirka opprettholder statusen som ei folkekirke for alle. Men hvordan kan de sørge for det? I 2012 ble Grunnloven endret. Kongens kirkestyre ble avskaffet, og biskoper og proster ansatt av Kirkerådet. Nå skal også forvaltningen over på Kirkerådets hender. Høringen legger opp til at Grunnlovens paragraf 16 ligger fast. Der understrekes det at Den norske kirke fortsatt skal være Norges folkekirke og finansieres over offentlige budsjetter. I framtida blir det gjennom et rammetilskudd. Hva som her ligger i uttrykket folkekirke er det ulike oppfatninger om. Men at denne kirken skal være landsdekkende og organisert i geografiske sokn er det stor enighet om. At dåpen er eneste medlemskriterium og kirkelige råd skal bygges på demokratiske prinsipper har vært en forutsetning fra statens side. Likevel er det mange særinteresser i kirka hvor disse prinsippene blir motarbeidet. Noen mener at stemmeretten ved kirkelige valg skal forbeholdes de som er aktive i kirka. De har kjempet mot å avvikle kirkevalg samtidig med kommunevalget. De kjemper mot direkte valg til sentralkirkelige råd, delegatene bør velges av menighetsrådene, ikke direkte av folket. Og de tenker at kirkas «grenser» ikke går ved kommunegrensa, og at alle døpte medlemmer er menigheten. Grensene trekkes opp etter deltakelse i kirkelige aktiviteter, som et trossamfunn. Departementet har vært en garantist for den førstnevnte folkekirka. I Kirkemøtet blåser andre vinder. Nå overføres nesten all makt til Kirkemøtet. Men før det skjer må staten bestemme seg for hvor mye de skal regulere i en rammelov. Vi mener at prinsippene om demokrati må slås fast av Stortinget i en rammelov. Likeledes prinsippet om maktfordeling. De lokalene soknenes rettslige og økonomiske selvstendighet må sikres. Hvert sokn må ha en prest. Og biskopenes selvstendighet må ikke underlegges flertallsdiktaturet i Kirkemøtet. Skal Den norske kirke opprettholde statusen som en folkekirke for alle, må demokratiet og maktfordeling sikres først av Stortinget. Det er tross alt Norges folkekirke det er snakk om. [ANDAKT] Det hender man blar i en avis eller ei bok, eller trykker på programvelgeren på fjernkontrollen til tv en uten å være så tilstede at man egentlig ser etter noe, men så er det noe som plutselig trenger gjennom og fanger oppmerksomheten likevel. Det var slik jeg fant overskriften. Gleden ved å finne igjen. Den sto i ei bok* som bare lå der. På denne tiden, når vinden gjør hva den vil med tørt løv og nakne greiner, i høstmørket rundt allehelgensdag, tenker vi kanskje mer på hva vi har mistet enn hva vi har funnet. Så ble jeg litt overrasket da jeg leste under overskriften og oppdaget at det ikke første og fremst var jeg som skulle finne noe. I Lukasevangeliet forteller Jesus lignelsen om den ene sauen og de nittini (Luk ). Gjeteren som hadde 100 sauer i flokken sin, oppdager at en av dem er borte. Da går han ut for å lete etter den. Det er ikke sauen som leter etter gjeteren, selv om det kan hende at den og gjør det, det er gjeteren som leter etter sauen. Ole Kristian Bonden Gleden ved å finne igjen Initiativet ligger hos gjeteren. Gjeteren i lignelsen er Gud. Og gjeteren leter etter sauen som er blitt borte helt til han finner den. Om den bortkomne sauen selv mistet motet på å lete etter nye veier, veien hjem eller håpet om å bli funnet, påvirker ikke det gjeteren som leter. Om de nittini som stod igjen i kveen, mistet troen på at den siste av dem skulle komme tilbake, gjør ikke at gjeteren slutter å lete. Når gjeteren endelig finner sauen, kjenner han den gode gleden over å finne igjen. Da lar han ikke den vesle, slitne sauen (hvem har forresten sagt at den var liten?), gå selv mens han selv følger etter den. Han legger den på skuldrene sine og bærer den. Når han kommer tilbake, vil han dele den gode gleden over å ha funnet igjen det som var dyrebart og det blir fest. Gleden over å finne igjen deles og blir til glede over at noen er funnet. Den gleden er min. kirkebakken Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 4 nummer per år. Redaksjonsansvarlig: Ole Kristian Bonden Redaksjonens adresse, regnskap og annonser, distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret Postboks 201, 2402 ELVERUM Telefon Bankgiro: Grafisk produksjon og trykk: Frist for stoff og bilder til neste nummer: 3/11 Forsidefoto: Ann Kristin Stenshjemmet Den lyser i høstmørket. Den gir håp i allehelgenstiden. Jeg er den gode gjeteren, sa Jesus. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene (Joh ). Begge disse bildene finnes i Elverum kirke. På altertavla er maleriet av den korsfestede Jesus, den gode gjeteren som gir livet sitt for sauene. Det kan være krevende å se på det, selv om det er selve håpet. Men på baksida av altertavla, der er den gode forklaringen satt opp med tegne stifter. Der har skolebarn tegnet den gode gjeteren og sauene. På hver sin måte uttrykker bildene det samme. Gleden over å finne igjen, som blir til gleden over at vi blir funnet - gleden som har rot i det dypeste i livet. *) Boka heter «I Guds tid» og er skrevet av Wilfrid Stinissen. Edle Fremstad 2 kirkebakken

3 De som gikk foran Hva har helgenene med allehelgensdag å gjøre? Og hvorfor minnes vi de døde akkurat denne dagen? I norsk tradisjon er allehelgensdag en minnedag både for helgenene og de døde. Minnemarkeringer for helgener er blant de eldste kristne skikkene. I tidlig tid var det først og fremst de kristne martyrene, de som ble drept for troens skyld, som ble minnet. Etter hvert som forfølgelsene av kristne sluttet, ble også andre kristne som hadde levd et spesielt forbilledlig liv regnet som helgener. Mange helgener har sin egen minnedag. I Norge er Olsok mest kjent, minnedagen for Olav den hellige. I tillegg til dem som ble minnet på sin egen dag, ble det tidlig vanlig å ha en minnedag for alle de navnløse kristne som gjennom sitt liv hadde vist seg som forbilder. Fra slutten av 700-tallet ble denne dagen satt til 1. november, og den var blant de største festdagene. Man feiret altså helgenenes minne, fordi deres dødsdag også ble stående som deres himmelske fødselsdag. Forbilder i liv og tro Noen tror at markeringen av helgener forsvant i vår kirke med reformasjonen. Det er ikke riktig. Martin Luther mente det var riktig å ære helgenene, og i den augsburgske bekjennelse står det i artikkel 21: «Om helgen dyrkelse lærer de at man kan minnes de hellige, for at vi skal etterligne deres tro og gode gjerninger, enhver etter sitt kall.» Allehelgensdag fortsatte derfor å være en stor festdag, men i 1770 ble en rekke helligdager avskaffet av kongen i København, og Alle helgensdag ble lagt til første søn dagen i november. Alle sjelers dag Sammen med feiringen av helgenene har det også vært en minnemarkering av de døde. I den romersk-katolske kirke er denne markeringen lagt til 2. november, altså dagen etter. I Den norske kirke har denne dagen mer og mer smeltet sammen med Allehelgensdag. Derfor er denne dagen for mange en viktig minnedag, hvor de kan gå på graven og tenne lys og tenke på generasjonene som har gått før oss. De fleste kirker har også en form for minnegudstjeneste på denne dagen, hvor man spesielt inviterer de som har mistet noen det siste året, og navnene på de døde leses opp. Mange steder arrangeres også kirkekonserter og minnearrangementer. For mange mennesker er dette en støtte i det som kan være en tung sorg. To tradisjoner har altså flytt sammen, og blir en markering av det fellesskapet kirken uttrykker blant annet hver gang den feirer nattverd: «din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel». En dag som bæres av minner og håp. Halloween Kvelden før Allehelgensdag har også vært en viktig dag i folketroen. På engelsk heter Allehelgensaften «All hallow s Eve», forkortet «Halloween». Da trodde man at skillet mellom vår verden og de døde var svakere enn ellers, slik at de dødes sjeler kunne merkes. Halloween har også blitt en folkelig, men kommersielt preget feiring i landet, mye etter amerikansk forbilde. I kirkene vil feiringen allehelgensdag i hovedsak være å takke for livet og feire håpet om livets oppstandelse og alle tings gjenopprettelse. Kilde: Tekst: Ole Kristian Bonden kirkebakken

4 Tradisjonen med evensong kjenner vi fra de engelske katedraler. I Hernes kirke vil det gi en inngang til Alle helgensdag med gripende musikk og mulighet for en god samtale. Lørdag 1. november kl blir det igjen evensong i Hernes kirke. Murkirka i østre Elverum er som skapt for denne type gudstjeneste. I denne formen for engelsk kveldsgudstjeneste synger koret nær sagt hele liturgien, og menigheten inviteres til å lytte. På denne måten synges evensonger daglig i de engelske katedraler, med tradisjon helt tilbake til 1500-tallet. I Hernes vil Cantate Domino synge musikk tilpasset en helg der sorg og savn står sterkt for mange. Til inngang framføres en engelsk versjon av «Requiem aeternam». Videre får man høre Balfour- Gardiners mektige «Evening hymn». Til slutt inviteres alle med for å synge salmen «O, bli hos meg». Cantate Domino har med seg sopransolist Anna Sundstrøm Otervik. Sevat Lappegard er liturg, Nils Tore Enget spiller orgel og Ole Andreas Fevang dirigerer. Før evensongen, fra kl. 1615, er alle hjertelig velkomne til «Afternoon tea» bakerst i kirkerommet. Tekst: Ole Andreas Fevang 4 kirkebakken

5 Allehelgensdag er en høytidsdag i kirkene våre Det rører ved de dypeste følelsene våre. På Allehelgensdag minnes vi våre døde. Gudstjenestene denne dagen er hellige øyeblikk med rom for savn og håp. Etter julaften og konfirmasjon er det Allehelgensdag som er den tredje best besøkte kirkedagen i året. Mange søker til kirkegård og kirke akkurat i denne høytiden. På gudstjenesten blir også navnene på de som er gått bort det siste året lest opp. For noen er dette første gangen i kirkerommet etter begravelsen. Andre kommer til kirke allehelgensdag fast, som en god tradisjon for å minnes i fellesskap. I Elverum kirke deltar blant annet koret Cantate Domino på denne dagen med reportoar spesielt tilegnet denne dagen. Det er gudstjenester i alle kirker denne dagen, 2. november. Det er mulighet for lystenning både i kirkene og på kirkegården. Minnegudstjenester Allehelgensdag Elverum kirke kl Bonden. Lappegard. Fevang. Cantate Domino. Kirkekaffe. Kirkeskyss. Heradsbygd kirke kl Fremstad. Lindberget. Kirkekaffe. Nordskogbygda kirke kl Løland. Enget. Kirkekaffe. Hernes kirke 1600 Lappegard. Enget. Hernes korforening. Kirkekaffe. Sørskogbygda kirke kl Wiegmann. Lindberget. Kirkekaffe. Kirkeskyss Elverum menighet tilbyr gratis kirkeskyss til og fra Elverum kirke i forbindelse med minnegudstjenesten allehelgensdag. Ring Taxi Hedmark Elverum Taxi (tlf ) og be om KIRKESKYSS. Orgelklang 12 med Allehelgenstema Lørdag 1. november kl i Elverum kirke. Kantor Ole Andreas Fevang spiller. Første lørdag i november er det igjen duket for Orgelklang 12. På Elverums orgel får du høre musikk som passer til Allehelgen. Herbert Howells sin Rapsodi i Dess har en impresjonistisk, drømmende karakter. I tillegg får du høre musikk av J. S. Bach og utdrag fra Widors 3. orgelsymfoni. Fri entré. kirkebakken

6 Vil åpne kirka Åpen folkekirke tar mål av seg å vinne kirkevalget neste høst. Vinner de, skal også homofile få lov til å gifte seg i kirka. Medlemmer i interimsstyret er blant andre f.v. Sturla Stålsett, Geir Kvarme, Sevat Lappegard og Kristin Gunleiksrud-Raaum. I april avviste Kirkemøtet en anbefaling fra biskopene om å åpne for vigsel av homofile i Den norske kirke. Kirkemøtet var delt på midten. 51 stemte for. 58 stemte mot. Skuffelsen var stor blant mange av kirkas medlemmer. Noen valgte å melde seg ut. Andre har organisert seg i det de kaller «Åpen folkekirke». Valgreglene endret Prost Sevat Lappegard i Elverum sitter i styret for Åpen folkekirke. Hvordan skal dere vinne valget i september 2015? Åpen folkekirke vil stille liste ved valget i alle bispedømmene. Det vil øke valgdeltakelsen. Slik vil Åpen folke kirke være med på å skape et flertall på Kirkemøte som er mer i samsvar med det kirkas medlemmer står for. Ved det siste valget var valgdeltakelsen, samlet for hele landet bare 10 %. Med så lav valgdeltakelse er Kirkemøtets representativitet meget usikker. Noe av grunnen til så lav valgdeltakelse er valgordningen. Hittil har det vært bare en liste. Valget har vært et personvalg der velgerne er bedt om å markere hvem på lista de gir sin stemme. Men frustrasjonen var stor på valgdagen fordi velgerne slett ikke kjente kandidatene på lista eller hva de stod for. Derfor ble valgreglene, etter initiativ fra Hamar bispedømme, endret i 2013 slik at det ved valget nå kan stilles flere lister. Da blir det enklere for folk å bruke stemmeretten sin. De ulike listene vil ha sine fanesaker som folk kan stemme på ved å bruke lista, sier Lappegard. Bare homokamp? Er homokampen den viktigste saken for Åpen folkekirke? Nei, vigsel av homofile i kirka er bare en av flere saker. Det var denne saken som på siste Kirkemøte i all tydelighet viste at Kirkemøte var i utakt med medlemmene sine. Saken viste et behov for å utvikle demokratiet i kirka. Kirka er til for folket. Skal kirka kunne være ei folkekirke må medlemmene kjenne seg igjen i sin egen kirke. De må ha reell innflytelse over kirka si. Åpen folkekirke er derfor et initiativ for folkekirka, ei kirke som folk kan kjenne tilhørighet til fordi den er åpen for alle og ikke gjør forskjell på folk. Vil Åpen folkekirke bestå når saken om vigsel av likekjønnede er vunnet? Åpen folkekirke skal føres videre. Det er nødvendig for å utvikle demokratiet i kirka. Jeg regner med at flere grupperinger etter hvert vil organisere seg og stå fram ved valgene. Det vil gi tydelige alternativ for kirkas medlemmer og være med på å øke engasjement og deltakelse. Flere utfordringer framover Hva er de største utfordringene nå når statskirka skal endres? Tilhørigheten mellom folk og kirke er sterk, meget sterk. Denne tilhørigheten er sterk fordi det er i kirka folk flest har sine aller dypeste følelser, de følelsene som er der, når de vi deler livet med, dør fra oss, når vi feirer at barna våre er født og at ungdommene våre vokser til, når vi har våre høytider og årstider. Det er denne tilhørigheten som må tas vare på og føres videre når statskirka skal ordne seg på en ny måte. Åpen folkekirke vil derfor ha ei folkekirke som reelt og konkret kan være for alle. Den skal ikke avgrenses bare som et trossamfunn for de som mener eller tror sterkt. Den må finnes over hele landet og bygge på sokn som grunnenhet slik at alle som bor et sted kan ha åpen tilhørighet til ei kirke der de bor. Vi vil at dåpen skal være eneste krav til medlemskap og medlemsrettigheter, ikke aktivitet eller bekjennelser. Vi vil ha et reelt demokrati med direkte valg til Kirkemøte slik at Kirkemøte må stå til ansvar for medlemmene sine. Demokratiets kjennetegn er at det også sikrer mindretalls rettigheter. Derfor vil vi ha maktfordeling i kirka. Makt skal ikke samles bare i et nasjonalt kirkemøte, men spres på sokn, bispedømmer og et nasjonalt nivå. Vi vil ha ei frihetskirke, slik ei luthersk kirke skal være, der alle og enhver kan stå for det de mener begrunnet i evangeliet. Det betyr for eksempel at biskoper og prester skal ha frihet til å stå for det de mener og ikke kastes ved flertallsvoteringer. Biskop Schjelderup hadde blitt avsatt i 1950-årene og vi hadde ikke fått kvinnelige prester i 1961 om vi ikke hadde en kirkeordning som sikret frihet og fordelte makta. Det er slike spørsmål Åpen folkekirke vil sette fokus på fram mot valget i 2015, avslutter Lappegard. Tekst: Ole Kristian Bonden Foto: Kristin Walstad 6 kirkebakken

7 Topper jula med Bachs jule oratorium for små og store For første gang i Norge vil en egen formiddagsforestilling formidle Bachs juleoratorium spesielt for barn. I Elverum kirke vil fire anerkjente solister, 20 profesjonelle orkestermusikere og kirkas eget kor holde både barnefore stilling og tradisjonell framføring av Juleoratoriet søndag 14. desember. Det blir historisk på mange måter. Orkester og solister Koret, med dirigent Ole Andreas Fevang i spissen, har engasjert orkesteret Barokkanerne. De har spesialisert seg på barokkmusikk, og spiller med instrumenter som gir nøyaktig den klangen instrumentene ga på Bachs tid. Slik vil de gi en klangopplevelse som er så original som mulig. I tillegg er de topp musikere. Det svinger skikkelig når Barokkanerne spiller, sier Fevang, og fortsetter: Det er en sjeldenhet med så store profesjonelle orkestre i Elverum. Sammen med kor og solister gleder jeg meg til å høre resultatet. Sopransolist er Guro Evensen Hjemli fra Vallset. Den tyskfødte Anne- Carolyn Schlüter er altsolist. Tenorsolist er Paul Kirby, opprinnelig fra England, og den unge Vallset-sangeren Bernt Ola Volungholen tar seg av bass-rollen. Musikk like gammel som kirka vår Juleevangeliet har i snart 2000 år inspirert komponister i alle sjangre til å skrive musikk. Det kan beskrives som enhver dirigents luksusproblem å plukke ut musikk før jul. Johann Sebastian Bachs versjon om det som skjedde i Betlehem står imidlertid i en særstilling. Ikke noe kirkemusikalsk juleverk framføres oftere, og i Tyskland kan du oppleve det i nær sagt hver eneste landsby, hvert år. Kirkene er fulle. Det blir ingen jul uten Bachs juleoratorium, sier dirigent Ole Andreas Fevang. Bach og hans guttekor i Leipzig framførte musikken for første gang til jul og nyttår i I disse dager er det altså 280 år siden han skrev musikken. Samtidig, en del mil lengre nord, var folk i Elverum opptatt med å forberede byggingen av kirka vår. De fraktet stein på snøen, slik at de kunne starte byggingen sommeren etter. At Elverum kirke og Bachs musikk er fra samme tid er et artig poeng når Cantate Domino nå satser stort i sin framføring. En helt ny barneforestilling I forkant av kveldskonserten blir det en egen ettermiddagskonsert for barn. Denne forestillingen er lagt opp som en fortelling med innbakte utdrag av musikken. Barna får òg høre hvordan de ulike instrumentene klinger. Det er første gang i Norge dette blir å oppleve. Vi vil la barna få et tidlig forhold til denne musikken, sier Fevang, som skal inn i musikkundervisningen på Frydenlund skole og undervise om Bach i forkant av konserten. Han understreker at på forestillingen den 14. desember er kirka åpen for folk fra hele distriktet. Ta med barna på ettermiddagskonserten, og kom tilbake for kveldskonserten. Her skal profesjonelle og amatører løfte hverandre opp så folk får opplevelser i særklasse, avslutter han. Tekst: Ole Kristian Bonden Bachs juleoratorium for barn kl Bachs juleoratorium, kantate I-III kl Begge konserter er med kor, solister, fullt orkester og dirigent. Billetter selges i Generalgården ved inngang. kirkebakken

8 Allsangkveld 16. november er det igjen allsangkveld i Elverum kirke. Å synge kjente og kjære sanger sammen i kirkerommet har bred appell som mange setter pris på. Det kommer rundt hundre hver gang. Slikt blir det allsang av, sier Ole Kristian Bonden, fast programleder på allsangkveldene. Sammen med kantor Nils Tore Enget vil han lede allsangkvelden sammen med koret Canzona Nova, som er forsangere denne kvelden. Samarbeidet med korene i Elverum har vært avgjørende for suksessen. Dette går på omgang mellom korene, og de bidrar også med egen nummer, sier Bonden. Allsangkveldene knytter gjerne sangene til et tema, og Bonden knytter gjerne sangene og temaet sammen i små innledninger som binder kvelden sammen. I november vil mange av sangene handle om fjellet. Canzona Nova selv har gitt ut diktet «Skal hilse fra fjellet» på CD, tonesatt av korets egen Terje Røe. Den skal selvfølgelig med. Det er stadig noe å lære og å oppdage, selv om vi har hørt sangene mange ganger før. Men først og fremst er det sangen vi er samlet om. Den taler til oss med sitt eget språk av tekst og toner og fellesskap, sier Bonden. Allsangkvelden 16. november begynner kl Tekst: Anja Terjesen Vi gjentar suksessen med Cecilia Vennersten, Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen i Elverum kirke med julekonserten «Julenatt». Onsdag 10. desember kl Fjorårets konsert ble varmt mottatt av både publikum og presse, og artistene gleder seg stort til å ta fatt på ny julekonsertturné. Nytt av året er at de har fått med seg Frøydis Grorud på fløyte og saksofon. Mange drar nok kjensel både på henne og Trond Lien, som begge har vært faste musikere i NRK-programmet «Beat for beat» i snart 15 år. Flott publikum i Elverum Vennersten, Ormåsen og Ingebrigtsen melder at de gleder seg veldig til å komme tilbake til vakre Elverum kirke og det flotte Elverums-publikummet. De gledet seg stort over en fullsatt kirke i fjor, og håper å fylle kirken også i år! Billetter kan kjøpes på 8 kirkebakken

9 Barnekorene i Elverum og Hof markerer TV-aksjonen med Hovland-spill Den rike mann og Lasarus Komponisten Egil Hovland. Lørdag 18. oktober ville komponisten Egil Hovland fylt 90 år. Nettopp på denne dagen blir et av hans mange kirkespill framført i Elverum kirke. «Den rike mann og Lasarus» omhandler bibelfortellingen om den rike mannen som ikke vil hjelpe den fattige og syke Lasarus, og om hvordan rollene byttes om etter at begge er døde. Samme helg går årets TV-aksjon av stabelen. Det skal samles inn penger til Kirkens nødhjelp, som blant annet jobber med økt tilgang til rent drikkevann for de fattigste. Tematikken fra Hovlands musikkspill blir med andre ord enda mer aktuell. Det handler jo nettopp om at vi må klare å se nød og lidelse, at vi må ta det vi ser inn over oss, og at vi må være villige til å gi av vår overflod. Barnekorene i Elverum samarbeider med barnekoret i Hof om dette prosjektet. Etter musikkgudstjenesten i Elverum, kl lørdag 18. oktober, går turen til Hof kirke og framføring der søndag, kl Barne korene akkompagneres av et lite instrumentalensemble bestående av fløyte, slagverk, orgel, klaver og bass. Sangsolist er Guro Evensen Hjemli, til vanlig korleder i Elverum kirkes korskole. Felleskoret dirigeres av Helge Vikjord, kantor i Hof. Fra den andre uka etter høstferien kan vi forøvrig igjen ønske nye medlemmer velkommen til Elverum kirkes korskole. Barna deles inn ut fra alder i de to korene Minore (1.- og 2.-klassinger) og Majore (fra 3.-klasse og oppover). Vi øver på tirsdager i Elverum kirke. De neste opptredenene er i forbindelse med gudstjenester i november, og så har vi vår tradisjonsrike Luciamorgen lørdag 13. desember. I år skal også korene delta med sang i kirka på jul aften! Interesserte kan gjerne ta kontakt med dirigent Guro Hjemli på mob Tekst: Guro E. Hjemli kirkebakken

10 TANKER OM TROEN OG LIVET Hvem skal bestemme i kirka? I 1953 ble biskopen i Hamar, Kristian Schjelderup, anklaget for vranglære. De som klaget på ham, ønsket ham avsatt. Bakgrunnen for dette var at Ole Hallesby, Indremisjonens store leder, i januar samme år hadde holdt en tale som ble sendt direkte på radio. Her advarte han de «uomvendte» med «at om du stupte død ned på gulvet nå, så stupte du rett i helvete!» Det vakte sterke reaksjoner. Biskop Schjelderup skrev i Aftenposten at han var helt uenig med Hallesby. Schjelderup skrev: «Kristi evangelium er kjærlighetens evangelium. For meg hører læren om evig helvetesstraff ikke hjemme i kjærlighetens religion.» Folkets støtte Det ble en heftig debatt som engasjerte bredt. De ledende i kirka var mot Schjelderup. Men folket støttet ham. Alle avisene i Hamar bispedømme støttet Schjelderup. Fylkestinget i Hedmark vedtok en støtteerklæring, som HA dagen etter gjengav slik på første side: «Fylkestinget har vedtatt å avskaffe helvete.» Hedmark AUF, anført av Oddvar Nordli, skrev «vi føler oss overbeviste om at det er Deres budskap om mild og beskyttende kjærlighet som kan gi menneskene et håp i vår Kirke.» Det var støtte fra idrettslag, bedriftsklubber, bondekvinnelag, husmorlag, ungdomslag, lærerrom, lærerlag, skolestyrer, formannskap, kommunestyrer og begge fylkestingene. Sommeren 1953 var Schjelderup invitert til å holde gudstjeneste på Skogsarbeidernes dag her i Elverum. Det var mer enn 3000 tilhørere. Det var en bred folkelig støtte til Schjelderup. Hvordan kan denne støtten forklares? Det kan forklares som gjenkjennelse. Folk gjenkjente i Schjelderup det de helst vil gjenkjenne i kirka si. Folk kjenner juleevagngeliet, fortellingen om den barmhjertige samaritan, fortellingen om den bortkomne sønnen og om såmannen. Ut fra disse og de andre fortellingene i Det nye testamentet har folk flest et bilde av hva kirka skal stå for; nestekjærlighet, håp og nåde. I den kirka har folk i generasjon etter generasjon søkt tilhørighet med å døpe barna sine, gravlegge sine døde og feire sine høytider. Det var denne kirka folk flest gjenkjente i Schjelderup. Med et litt mer høytidelig språk kan vi si at de i Schjelderup gjenkjent evangeliet. Kongens avgjørelse Hvordan gikk det med Schjelderup? På den ene sida var de fra de ledende organer i kirka som var imot ham, som ville ha ham avsatt. På den andre sida var den brede og sterke folkelige støtten. Schjelderup ba den øverste kirkeledelse, som da var kongen, om å avgjøre saken. Kongen spurte de andre biskopene, og de teologiske professorene i riket. Noen av dem kunne fortelle at det Schjelderup hadde sagt ikke var noe nytt. Det har alltid i kirkas historie vært de som har hevdet at det ikke er plass for noen lære om helvetesstraffer i kjærlighetens evangelium. Til tider har det vært slik at det er de som har hevdet læra om helvetesstraffer, som har dominert og at de andre ikke helt har kommet til sin rett. Men Schjelderup hadde ikke kommet med noe som satte ham utenfor den kirkelige tradisjon. Da kongen fikk høre det, var saken grei. Schjelderup fikk fortsette som biskop. Gjenkjenne evangeliet Det som er det interessante her, er folkets rolle i det å gjenkjenne evangeliet. I kirka er det slik at det er ikke noe kirkemøte eller noen pave eller noen ytre instans som en gang for alle med flertallsbeslutning og to streker under svaret kan bestemme hvordan evangeliet skal forstås. Det kan bare evangeliet selv. Det høres kanskje umulig ut at evangeliet bestemmer seg selv. Men i eksemplet med Schjelderup, ser vi hvordan det går til. Evangeliet bestemmer seg selv når det blir gjenkjent. Der evangeliet gjenkjennes etter sitt innhold, der er den riktige forståelse. Eller slik Luther sa det, vi må se etter hva som «driver til Kristus». I en aktuell sak blir det avgjørende å se eller å gjenkjenne hva som ville ligne på Kristus. I saken med Schjelderup, hadde folket den rollen å gjenkjenne. Biskopen gikk foran, og folket gjenkjente evangeliet. Da saken om kvinner kunne være prester kom opp, gjentok det samme seg. Schjelderup som ordinerte den første kvinne (1961), var i utgangspunktet ganske alene om å mene det. De styrende var i mot. Da Køhn (1998) stod på for de homofiles rettigheter, var også hun først ganske alene. Nå er, i begge disse sakene, de fleste enige om at evangeliet gjenkjennes nettopp i det Schjelderup og Køhn stod for. Nå endres statskirka. Nå skal kirkas styringsstruktur legges på nytt. Schjelderupsaken har vist at i ei kirke må styringsstrukturen være slik at det gis rom for gjenkjennelse. Et mindretall kan ha gode grunner i evangeliet for å få rom. Makt må ikke samles slik at den hindrer nyorientering når evangeliet gjenkjennes i det nye. Tekst: Sevat Lappegard 10 kirkebakken

11 Nye salme bøker i kirkene De nye salmebøkene er på plass i kirkene våre. I Elverum kirke ble det samlet inn 200 salmebøker som gaver fra folket. I forbindelse med kirkas 275-års jubileum gikk Elverum menighetsråd ubeskjedent ut og ønsket seg salmebøker i presang til jubilanten. Ett år senere er målet nådd takket være lokale givere. Først ute var sentrumsbutikkene som sponset oss med 20 bøker, sier Anja Terjesen, konsulent ved Kirkekontoret. Deretter har mange privatpersoner og bedrifter gitt sine bidrag. En salmebok kostet 300 kroner. I vår mottok vi en stor gave som gjør at vi nå har nådd målet. Bente og Arne Bekk skulle feire felles 60-årsdag. De oppfordret gjestene til å gi salmebøker til Elverum kirke i stedet for gaver til seg selv. Slik fikk vi 71 salmebøker. En utrolig generøs gave til glede for mange, i mange år framover, sier Terjesen. Vi ønsker å ha 300 bøker tilgjengelig i Elverum kirke. Det vil dekke behovet for de fleste søndagene. Vi vil derfor supplere selv med noen flere bøker i årene som kommer. Og da enkelte av bøkene etter hvert blir slitt om noen år, må vi supplere med nye igjen. Så dette må vi ha inn på budsjettet. Men målet vårt er nådd. Elverum kirke har fått nye salmebøker, og innsamlingen avsluttes, sier Terjesen fornøyd. Er du femteklassing? bli med på Allehelgensvandring! Døden er en del av livet. Noen har enda ikke opplevd det å miste noen, andre har. Alle vil vi en eller annen gang oppleve at mennesker vi kjenner dør. Slik er livet, det er vanskelig, men vi må leve med det og hjelpe hverandre gjennom det. Sammen i kirka har et eget tilbud til femteklassingene i forbindelse med Allehelgen. Alle femteklassinger skal ha fått invitasjon til en Allehelgensvandring i sin kirke. Vandringene finner sted en av de første dagene i november. Vandringen foregår både inne i kirka og ute på kirkegården, og i løpet av ettermiddagen samler barna perler til et armbånd, også kalt livets krans. Underveis skal de gjøre ulike aktiviteter, som både illustrerer det fine i livet men også det som kan være litt tungt eller vanskelig. Menighetspedagogene Maria Notland, Hege Midthun og Guri Gøbel leder vandringen, sammen med flere ungdomsledere. Sjelden er kirkegårdene vakrere enn i tiden rundt Allehelgen, da er det mange som pynter og tenner lys på gravene. Det er ofte en god opplevelse å besøke kirkegården på denne tiden, både for voksne og barn. Er du femteklassing så meld deg på ved å sende en sms til en av menighetspedagogene eller ved å kontakte kirkekontoret. Tekst: Guri Gøbel Tekst: Ole Kristian Bonden Min kirkebok Det nærmer seg tida for utdeling av Min kirkebok til fireåringene, og først ut er Hernes kirke den 9. november. Sørskogbygda kirke deler ut boken den 16. november. De andre kirkene følger opp med utdeling første søndag i advent, 30. november. I tillegg til å bli invitert til gudstjenesten for å ta i mot boka, vil barna, sammen med sine foreldre, bli invitert til en formiddagssamling i kirka dagen før. På denne samlingen skal vi synge sanger fra boka, høre en spennende fortelling fra Bibelen og ha en liten formingsaktivitet. De voksne får seg en kaffekopp og barna blir forberedt på hva som skal skje i kirka d agen etter. Alle barn som er født i 2010 vil få en egen invitasjon sendt hjem i posten. Tekst: Guri Gøbel kirkebakken

12 [STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS!] ADVOKATER: Advokat Jostein Løken Postboks 1, Gamle Trysilveg 6 Advokat Jonny Holen Postboks 100, St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Andrew Sims Postboks 1, Gamle Trysilveg 6 Mobil: AGENTUR: Siw s agentur Øvre Sætrevei 2, 2412 Sørskogbygda Tlf.: BANK: Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: BEGRAVELSESBYRÅ: Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: BENSIN & REKVISITA: Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: BILSALG/VERKSTEDER: Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Sulland Elverum AS Svartbekkvn. 51 Tlf.: BLOMSTER- FORRETNINGER: Elverum Blomster Vikan Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Stil Blomster Floriss Mart n Senteret Tlf.: BLIKK- OG KOBBERSLAGER: Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: BYGGEVARER: Maxbo Elverum Grindalsvegen 7 Tlf.: DAGLIGVARE: Rema 1000 Prestmyrbakken Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kiwi Fjeldset Kirkevegen Tlf.: DAME- HERRE- OG BARNEKONFEKSJON: Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget, Kirkevn. 4 Tlf.: EIENDOMSMEGLER: Meglerhuset Bjerke AS Tlf St. Olavs gate 1, 2406 Elverum EIENDOM: YC Eiendom AS Dammenvn. 2 Tlf.: Lunkegården Storgata 7 Tlf ELEKTRISKE INSTAL- LASJONER/ARTIKLER: Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: ELEKTROMARKED: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: ENGROS BYGGVARER: Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: FOTOGRAF: Studio Westjordet Kirkevegen 58 Tlf.: Fotograf Martin Grønvold Bøe Tlf.: GRAVMONUMENTER: Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: GRAVEMASKIN: Danielsen Gravemaskindrift 2415 Heradsbygd Geir Espen HUD-FOTTERAPI: Solveigs hud- og fotklinikk Helsetorget Mart nsenteret Tlf.: Fordypning innen diabetes LEGEMIDDEL: Nycomed Pharma AS Solbærvn.5 Tlf.: LÅS OG SIKRING: Lås & Sikring AS Svartbekkvegen 85 A 2411 Elverum Tlf / Fax OPTIKERE: Synsam Silkebækken Storgata 23 Tlf: REVISJON OG RÅDGIVNING: ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: RØRLEGGERE: Hagen rørlegger og varmeservice AS 2415 Heradsbygd Tlf SKOGBRUK: Statskog Glomma AS BFredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf SPISESTED/CATERING/ OVERNATTING: Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Norsk Skogmuseum Tlf.: SPORTSBUTIKKER: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Rune Oppberget Sykkel & Service 2415 Heradsbygd Tlf.: SPORT/HAGE/FRITID/ HYTTEUTSTYR: Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf SVEISING: Skjærbekk Sveis og Montasje Julusdalsvegen Hernes Tlf TANNLEGER: Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: TRYKKERI: Idé Trykk AS Øvermarka 16, 2320 Furnes Tlf.: VERKSTEDER: Jømna Caranvanverksted og deler AS 2416 JØMNA Tlf: kirkebakken

13 Hernes kirkegård tar form MISJONSMØTER Leirets misjonsforening NMS 10. november kl Møte hos Aase Wangen, Strandstykket desember kl Minijulesalg i Generalgården. Her blir det salg av varer fra misjonsmarken, utlodning og kaffe. Klokken 1200 er det andakt. Velkommen! Sykepleiernes misjonsring 3. november kl Møte hos Brita Pettersen, Syrenvn desember kl Møte hos Edel Lappegard, Prestegårdsv. 9 Normisjonen 18. oktober kl og kl Bibeltime m/midtsund i Generalgården. Kaffe og formiddagsmat mellom bibeltimene 4. november kl Bønnemøte i Generalgården 12. november Felleskirkelig bønnemøte hos Frelsesarmeen 25. november kl Adventsmøte m/bergan i Generalgården 10. desember Felleskirkelig bønnemøte i Generalgården Loppe-TAKK! Den nye kirkegården i Hernes er nå ferdig planert og sådd. Den gamle presteboligen er revet og erstattet av ny parkeringsplass. Toalettene i tilbygget til kirken er tatt i bruk. Før vinteren kommer skal det også plantes busker og trær, samt settes opp lys og vannposter. Til våren kommer det gjerde rundt kirkegården. Den nymalte kirken med det nye skifertaket er nå i sentrum av et harmonisk og oversiktlig kirkegårdsanlegg. Det legges opp til at de nye gravfeltene kan tas i bruk i løpet av Kirkeverge Arild Lande berømmer Elverum kommune som har lagt til rette for og finansiert utbyggingen. Han roser også lokalbefolkningen i Hernes som har vært tålmodige i mange år, og som også har vist stor forståelse for ulempene som har vært i anleggs perioden. Det gjenstår planting av busker og trær, lys og vannposter, samt gjerde rundt kirkegården, men det kommer sier en fornøyd Lande. Tekst: Anja Terjesen Elverum menighet takker for alle de fine loppene som kom inn i forbindelse med loppe markedet 6/9. Vi takker også alle som var med i forberedelsene og de som kom for en hyggelig handel. Vi fikk inn nær ,- som vil gå direkte inn i Elverum menighet sitt arbeid for barn og unge, omsorgs arbeid for eldre og vårt kirkemusikalske arbeid. Det er fortsatt igjen noen lopper i kjelleren, og vi vil før jul ha noen dager med restesalg. Dette blir annonsert i lokalpressen og på vår nettside Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelvertil besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. DISSE STØTTER DIAKONIARBEIDET I ELVERUM: Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkevergen, tlf kirkebakken

14 [SLEKTERS GANG] Døde i Elverum, Heradsbygd, Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda sokn Odd Mikal Eggen f Ingrid Nystuen f Maren Nymoen f Erling Johannes Søstuen f Arild Magne Jonassen f Anna Nyborg f Bjørn Tore Bryn f Astri Kristine Hulbækdal f Leif Kynsveen f Erling Oscar Haagensen f Håkon Uthus f Ingolf Woldmo f Randi Synøve Stamnes f Hall Torgrim Øien f Trygve Norvald Norstad f Peder Hovind f Martin Bergerengen f Marit Synnøve Dahl f Bjørg Jorunn Langberg f Ulla Stendahl Norstad f Margit Nordhagen f Tove Bjørg Jordet f Åse Skalstad f Aslaug Solberg f Petra Milly Djurhuus f Ingrid Strand f Ingrid Nyborg f Mens M Bjørnstad f Aage Ødegaard f Helmer Nikolai Ferdinand Angelsen f Målfrid Johannessen f Ellinor Margaret Terjesen f Kjellfrid Nøttåsen f Aage Gerhard Beck f Sverre Langdalen f Håvard Hagelund f Oddny Hammeren f Reidar Bjørnstad f Jan Brenden f Ragna Otilie Haldorsen f Per Sverre Larsen f Gerda Bakken f Egil Olav Ruud f Aase Lundqvist f Olav Hornsletten f Knut Lorentz Danielsen f Arne Marensius Bull f Bjørn Haugen f Margit Bekk f Kåre Myrvold f Reidar Flygind f Ragnhild Synnøve Flendalen f Else Gunvår Johnsen f Gunhild Skomedal f Anita Jensvold f Åse Kirsten Olsen f Anna Dagny Høisveen f Gunvor Bakken f Jan Dæhli f Asbjørg Pedersen f Arne Bolstad f Gudrun Modig f kirkebakken Eldbjørg Østbakk f Johnny Fjellstad f Tormod Leif Hafskjær f Terje Økseter f Inger Margrethe Skybakk f Kjellaug Martine Magnor f Thora Andreassen f Marie Nordby Evenstad f Rigmor Kleven f Erling Østerud f Thordis Nilsen f Døpte i Elverum Mille Braanaas Alfred Bentzen Anders Skei Larsen Eline Toverud Øverby Mille Kveseth Nygaard Jesper Hovda Asbjørnsen Luna Druglimo Sander Steen Dalen Emilia Strand Kirkelund Olivia Stræte Hannah Sanner Rønningsen Emilie Lillehagen Stensønes Kjell Kristian Nyberg Samsing Kevin Strand Dennis Strand Milla Finstad Ine Falkhytten Amundsen Ludvig Nicolai Lunde Grete Ingebrigtsen Othilie Kroken Grete Kroken Eline Myran Altrichter Sondre Gran Kveli Julie Christiansen Kjærnet Birk Alexander Tettli Celine Støa Ensrud Nikoline Madsberg Kvissel Mille Anea Nergaard Jan-Remi Moen-Johansen Levi Midtsian Nordbrenden Max Sanderlien (Triangelparken) Even André Våge Anders Fossum Andreas Sandli Larsen Emilie Johansen Lone Trustrup Forårsveen Nadine Louise Nesset Amalie Enersen Sigurd Skei Bekken Abel Aleksander Nøttåsen Hedda Kleppe Solli Nora Tollan Skoglund Julie Krey Nilsen Vanesa Rackaityte Høiåsen Olea Rønneseter Bjølseth Døpte i Heradsbygd Daniel Eriksmoen Myrvold Marthe Økseter Julie Hegsvold-Løkken Tuva Agnethe Opberget Hagen Sunniva Rismyhr Grinden (Bjølsetsætra) Døpte Hernes Sanna Eline Husa Victoria Nysted Pernille Olbergsveen Julie Schjerve Bjørkeli Iver Hagerup Minsaas Ingrid Houmb Døpte i Nordskogbygda Leo Holmseth (Kalbrenna seter) Eivind Nees Døpte i Sørskogbygda Helle Fuglebrenden Emilie Bergstrøm-Nordstad Vigsel Elverum kirke Vivian Moses Shoo og Yngve Sætre Jeanette Iren Krogsæter Myrvold og Runar Myrvold Carina Johansen og Morten Fjeld Andraa Britt Anette Bakken og Thomas Grønbekk Camilla Sandvik Aas og Lars Erik Aas Frida Kalbakk og Arild Åsbakk Anne-Kathrine Eckbo-Fangan og Bjørn Magne Fangan Lisbeth Fossen og Rolv Olsen Marion Bakken og Bjørn Bakken Anita Midtlie og Øivind Midtlie Mari Røise Bulling og Øystein Degnes Neerland Merete Flodstrøm og Stian Bjerke Flodstrøm Eva Kristin Hoset og Thomas André Lindkvist Stenberg Merete Halvorsen og Stian Synstad Nina Hugnes og Kristoffer Hammeren Kirsten Helene Teige og Ole Stian Bruseth Glomdalsmuseet Anne Marit Telle Sæta og Knut Husa Marit Furulund og Erling Jeksrud Rahbek Grete Larsen og Øystein Nøttåsen Line Fjellberg og Arve Gjermundshaug Bente Løkken Svevad og Ola-Petter Bakken Sørskogbygda kirke Ellen Merete Nyborg og Bjørn Olav Eliassen Lill Hege Bjørklund og Ola Robert Heramb Hernes kirke Silje Olbergsveen og Terje Olbergsveen Heradsbygd kirke Karoline Sandberg og Ole Henrik Enger

15 [GUDSTJENESTER KONSERTER] GUDSTJENESTER: 19. oktober Elverum kirke kl Holten. Fevang. Konfirmantpresentasjon. Cantate Domino Hernes kirke kl Fremstad. Enget Sørskogbygda kirke kl Wiegmann. Lindberget. Gullkonfirmantjubileum 25. oktober Heradsbygd kirke kl Fremstad. Lindberget. Gullkonfirmantjubileum 26. oktober Elverum kirke kl Bonden. Enget. 4. kl. Frydenlund skole Elverum kirke kl Lappegard. Enget. Kirketorg 1. november Hernes kirke kl Lappegard. Fevang. Enget. Cantate Domino. Evensong 2. november Allehelgensdag Elverum kirke kl Bonden. Lappegard. Fevang. Cantate Domino Heradsbygd kirke kl Fremstad. Lindberget Nordskogbygda kirke kl Løland. Enget Hernes kirke kl Lappegard. Enget. Hernes korforening Sørskogbygda kirke kl Wiegmann. Lindberget 9. november Elverum kirke kl Bonden. Fevang. Evensen Hjemli. Fransk kirkemusikk Hernes kirke kl Fremstad. Enget. Gøbel. Min kirkebok. Hernes barnekor 16. november Elverum kirke kl Lappegard. Fevang. 4. kl. Vestad skole. Majore Heradsbygd kirke kl Fremstad. Lindberget Sørskogbygda kirke kl Wiegmann. Antonsen. Gøbel. Min Kirkebok. Kirka mi Elverum kirke kl Bonden. Enget. Allsangkveld. Canzona Nova 23. november Elverum kirke kl Lappegard. Enget 30. november Elverum kirke kl Bonden. Fevang. Midthun. Min Kirkebok. Minore Nordskogbygda kirke kl Wiegmann. Lindberget. Gøbel. Min Kirkebok. Tenn lys. Kirka mi Hernes kirke kl Lappegard. Enget. Gøbel. Hernes barnekor. Julegrantenning Nordvang Heradsbygd kirke kl Fremstad. Lindberget. Notland. Min kirkebok. Tenn Lys. Julegrantenning. Gløgg og pepperkaker Sørskogbygda kirke kl Wiegmann. Fevang. Gøbel. Tenn lys. Julegrantenning 4. desember Elverum kirke kl Fremstad. Babygudstjeneste 7. desember Elverum kirke kl Lappegard. Fevang. Korgruppe Elverum kirke kl Fremstad. Fevang. Lysmesse. Mjølner speidergruppe Heradsbygd kirke kl Fremstad. Lindberget. Lysmesse med speiderne 13. desember Elverum kirke kl Bonden. Enget. Evensen Hjemli. Luciamorgen. Minore og Majore 14. desember Elverum kirke kl Bonden. Enget. Midthun. Tenn lys Hernes kirke kl Wiknes. Antonsen. Gøbel. Tenn lys Nordskogbygda kirke kl Lappegard. Enget. Synge julen inn KONSERTER: Lørdag 18. oktober Elverum kirke kl Barnekorkonsert, Minore, Majore og Hoff barnekor. Den rike mann og Lasarus. Lørdag 1. november Elverum kirke kl Orgelklang 12 Kantor Ole Andreas Fevang Hernes kirke kl Evensong med Cantate Domino og solist Søndag 16. november Elverum kirke kl Allsangkveld. Canzona Nova Onsdag 10. desember Elverum kirke kl Julenatt Vennersten, Ormåsen og Ingebrigtsen Søndag 14. desember Elverum kirke kl Cantate Domino med gjester. Bachs juleoratorium for det voksne publikum Elverum kirke kl Cantate Domino med gjester. Bachs juleoratorium en konsert spesielt tilpasset barna [ELVERUM KIRKEKONTOR] Elverum kirkekontor Sentralbord: Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1 Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag fredag 9 15 E-post: Webside: Elverum kirkegård Faks: Atle Bech: Svein Erik Gran: Magnar Spidsberg: Kirketjenere Helge Thoresen: Aud Paust Andersen Erik Busk: Prester Dagtid; sentralbord: Sevat Lappegard: Ole Kristian Bonden: Marit Stenrud-Buflod Edle Fremstad Prostiprest Katrin Wiegmann: Studentprest Katrin Wiegmann: Organister Nils Tore Enget: Ole Andreas Fevang: Kim André Lindberget: Øvrige ansatte Diakon Siv Engevik: Menighetsped. Hege Midthun: Menighetsped. Guri G. Gøbel: Menighetsped. Maria Notland: Kontorleder Ann Kristin S. Myrer: Konsulent Siri Høisveen: Konsulent Anja Terjesen: Kirkeverge Arild Lande Vaktmester i Generalgården Frode Bech Heradsbygd sokn Sokneprest Edle Fremstad Leder menighetsråd: Torkel Solberg Elverum sokn Sokneprest Ole Kristian Bonden Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen Hernes sokn Leder menighetsråd: Bente Regnåsen Nordskogbygda sokn Leder menighetsråd: Stig-Erik Vold Sørskogbygda sokn Sokneprest Katrin Wiegmann Leder menighetsråd: Svanhild Husa Sykehuset innlandet, Elverum Sykehusprest Guttorm Eidsslott: Kirkens SOS: kirkebakken

16 kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 3 oktober 2014 Lyskasse til Elverum kirke Behovet for å tenne lys i kirkerommet har økt. Nå vil Elverum kirke få sin egen lyskasse fylt med sand, hvor folk kan tenne lys når de kommer til kirka. Frem til nå har vi benyttet t-lys og steinheller ved lystenning utenom globen. Nå vil Elverum kirke få en egen lyskasse for lystenning. På bildet ser vi kantor Ole Andreas Fevang og menighetspedagog Guri Gøbel tenne lys under årets middelalderdag. Skikken med lystenning i kirkene våre har bredt om seg i landet vårt de siste 25 årene. For å møte behovet innførte mange kirker lysglober for noen år siden. Slik var det også i Elverum. Men lysgloben har bare plass til begrenset antall lys av gangen. I Elverum kirke er det plass til 30. Det holder ikke på en vanlig søndag formiddag. Nå vil kirka få laget en lyskasse slik vi kjenner det fra de store katedralene nedover i Europa. Her er det plass for mange flere å kunne tenne lys, forteller sokneprest Ole Kristian Bonden. Frank W. Heiertz som sitter i Menighetsrådet har tegnet en skisse som nå er godkjent av Hamar biskop. Det er Liengen Stål AS som skal stå for arbeidet. Vi håper lyskassa skal gjøre lystenning mer tilgjengelig for folk i kirke rommet. I dag tenner vi lys både i gudstjenester, i konfirmantundervisning og i trosopplæringssamlinger. Lysgloben vil også bli stående. Den blir brukt både i dåp og gravferd til å tenne lys, og dette vil vi fortsette med, sier Bonden. Lyskassen vil bli finansiert av en privat gave. Pengene er faktisk samlet inn ved at en giver har samlet flasker og gitt flaskepanten til formålet. Vi er takknemlige og glade for gaven, sier soknepresten. Tekst: Anja Terjesen [MED SPRETTERT FRA KIRKETÅRNET] Kjære vene Språket har stor makt. Enda sterkere virker ordene med gjenlukkede øyne og follede hender. Derfor skal vi være varsomme med ordene når vi ber, i alle fall hvis vi deler dem med andre. Når presten ber i kirka kan ordene til tider oppleves innfløkte og vanskelige. Ord er en kunst. Så var det også en prest som var trekkplasteret på årets Høstutstilling på Kunstnernes Hus i Oslo. Tre søndager på rad sto hun rett opp og ned og ba bønner til Allah. Hun ville utforske om det går an å be på tvers av religioner. Det ble litt oppstyr av at den norske tiltaleformen Gud ble erstattet av det arabiske Allah som betyr nettopp Gud. Gott eller Dieu hadde nok vært mindre omstridt. Det ble også reagert på at en prest i prestekjole ble gjort om til en performance-artist. Prestekjolen er ikke noe man shopper i, går ut på byen med, eller kler seg ut med som et kunstprosjekt. Men biskopen i Oslo sa det var OK, så da tenkte jeg OK. Men hva med selve bønnene? Det var ti. En av dem lød slik: Kjære Allah. Disse bønnene bor i rommet mellom gjestfrihet og paternalisme. Er min majoritetsmakt som kristen så sterk at jeg kan ta meg friheten til å henvende meg til en gud det fortelles om i en annen hellig bok, som fortolkes i en annen teologi, som tilbes i andre hellige rom, enn kristendommen? Europeere har i århundrer forsynt seg av slavekropper, landjord, gull, billige råvarer. Jeg ber om tilgivelse, Allah, hvis disse bønnene kolonialiserer andres transcendens. Amen. What? Jeg håper Allah har fremmedordbok! Lett skal det i alle fall ikke være. Kjære Gud, kjære Allah eller Kjære vene. Samma for meg. Jeg tror jeg nøyer meg med et korsets tegn i høstmørke. Et lys på en grav. Eller et Fadervår når det røyner på. Det er makt i de foldede hender, som det står i salmen. Eller for å si med Mesterens ord i Bergprekenen: «Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogen og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.» Amen. Periscopus 16 kirkebakken

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer