Avstemning i sanntid. Comeniuspartnerskap. Creative Commons-lisens (CC) Den nasjonale støttetjenesten (NSS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avstemning i sanntid. Comeniuspartnerskap. Creative Commons-lisens (CC) Den nasjonale støttetjenesten (NSS)"

Transkript

1 Anerkjennelse Avstemning i sanntid Blogg Comenius Comeniuspartnerskap Creative Commons-lisens (CC) Den nasjonale støttetjenesten (NSS) Den sentrale støttetjenesten (CSS) Det europeiske skolenettet Doodle Lærere kan få anerkjennelse for etwinning-arbeidet sitt på fl ere måter: etwinningmerket, de europeiske og nasjonale kvalitetsmerkene, etwinning-priser og galleriet. Elevene får anerkjennelse i form av sertifi kater for nasjonale kvalitetsmerker. Dette er en enkel måte å få vite andres mening på. På etwinning-skrivebordet er det iblant avstemninger for å få tilbakemelding fra lærere. Hvis du vil at elevene dine skal stemme på noe, er det mange gratis verktøy på nettet som du kan bruke. Personlig nettsted, journal eller dagbok der man skriver innlegg om ulike temaer som andre kan kommentere på. etwinning-prosjekter har et bloggingsverktøy i prosjektdagboken og på TwinSpace. etwinning er en del av EUs Comenius-program, som fokuserer på opplæring i førskoler, barneskoler, ungdomskoler og videregående skoler. Det er relevant for alle deler av utdanningssystemet: elever, lærere, lokale myndigheter, foreldreforeninger, frivillige organisasjoner, lærerutdannere, universiteter og høyskoler og alle andre som jobber med utdanning. Comenius-partnerskapene inngår også i Comenius-programmet, som hvert år deler ut et bestemt antall stipender til samarbeidsprosjekter. Et etwinning-prosjekt kan også være et Comenius-partnerskap. Lisensverktøy som gjør det mulig for enkeltpersoner å angi opphavsrettslige begrensninger for materialet sitt. CC gir offentligheten informasjon om hvordan det er tillatt å bruke materialet og kan være nyttig hvis du lager materialer selv i etwinning. Her fi nner du informasjon om de forskjellige mulighetene for bruk av CC-lisens: Organisasjonen som representerer og informerer om etwinning nasjonalt. De gir opplæring og bistand, holder arrangementer og har ansvaret for medie- og kommunikasjonskampanjer på regionalt og nasjonalt nivå. Ved henvendelser kan du kontakte den nasjonale støttetjenesten direkte via det nasjonale etwinning-nettstedet (f.eks. Det europeiske etwinning-kontoret hos Det europeiske skolenettet i Brussel. Ansvarlige for hovedkoordinering av etwinning-aktiviteter over hele Europa. Henvendelser sendes på e-post til Enheten som koordinerer etwinning på europeisk nivå på vegne av Europakommisjonen. Den sentrale støttetjenesten (CSS) for etwinning drives av Det europeiske skolenettet. Doodle er et gratis nettbasert avstemningsverktøy: Det kan brukes til å sette opp møter og sjekke om partneren er tilgjengelig. Du ser raskt hvilket tidspunkt som passer best for møtet, og det fungerer med alle kalendersystemer. 66 etwinning-kokeboken 2011

2 Elluminate etwinner etwinning etwinningambassadører etwinning-skrivebordet Eurocreator Europeisk kvalitetsmerke Facebook FlashMeeting Flickr Slideshare og Picasa Forum FreeMind Fri programvare Galleri Glogster Nettbasert samarbeidsplattform som gjør det mulig å treffe andre mennesker i et virtuelt rom og diskutere og jobbe sammen i sanntid. Funksjonene omfatter en felles interaktiv tavle, praterom, lyd-/videoverktøy og et avstemningssystem. Hvis du har lyst til å bruke Elluminate i etwinning-arbeidet, kontakter du En lærer som deltar i etwinning og er registrert på etwinning-portalen, samt en elev som deltar i et etwinning-prosjekt. Europeisk program som fremmer samarbeid og nettverksbygging mellom skoler i Europa gjennom bruk av IKT. Du fi nner mer informasjon på etwinning-portalen: Erfarne etwinnere som jobber på lokalt og nasjonalt nivå for å bistå andre lærere og markedsføre etwinning. Ambassadørene utnevnes av Den nasjonale støttetjenesten og er der for å hjelpe deg. etwinning-skrivebordet er et sosialt nettverksområde for lærere som er registrert i etwinning (elevene har ikke tilgang). Her kan lærere opprette profi ler, bygge nettverk, bruke partnersøkeverktøy og dele ressurser. Bruk etwinning-skrivebordet til å fortelle om deg og få kontakt med andre. EuroCreator er en moderatorstyrt plattform der lærere og elever kan vise og dele media på nettet: Utmerkelse som gis på europeisk nivå for nyskaping og gode resultater i et etwinning-prosjekt. Hvis minst to samarbeidspartnere i et prosjekt er blitt tildelt et nasjonalt kvalitetsmerke, mottar de samme partnerne automatisk et europeisk kvalitetsmerke fra Den sentrale støttetjenesten. Det europeiske kvalitetsmerket deles ut automatisk én gang i året (vanligvis i september) og er en forutsetning for å delta i konkurransen om de årlige etwinning-prisene. Populært sosialt nettverk som brukes av mennesker over hele verden for å holde kontakten over Internett. Det fi nnes mange Facebook-grupper om etwinning både på europeisk og nasjonalt nivå, og dette kan brukes som et tilleggsverktøy for å komme i kontakt med andre skoler i Europa. Videokonferanseverktøy som brukes i mange etwinning-prosjekter siden det kjører på en privat, beskyttet plattform. Øktene kan tas opp og spilles av på nytt. Hvis du vil bruke FlashMeeting i etwinning-aktivitetene, kontakter du: Populære nettsteder med bildesamlinger. Brukere kan tilpasse hvert element med koder, personlige kommentarer og rangering. Mange etwinnere bruker Flickr til å dele bilder og gi synlighet til sitt arbeid. NB: Dersom du bruker disse offentlige verktøyet, være sikker på at elevenes personvern blir respektert Nettbasert oppslagstavle for tekstbaserte diskusjoner. FreeMind er et gratis tankekartprogram skrevet i Java. En type programvare som gjør det mulig for fl ere personer å bidra parallelt. Dette er populært når man samarbeider om å utvikle ny, gratis programvare (f.eks. Moodle). Hvis du vil oppdage nye måter å bruke og tilpasse teknologi for etwinning-arbeidet, kan fri programvare være en interessant måte å gjøre dette på, selv om det i enkelte tilfeller krever litt teknisk kompetanse. Samling av eksempler på etwinning-arbeid. Prosjektene velges av Den nasjonale støttetjenesten og vises på etwinning-portalen. Dette er vellykkede prosjekter som kan være til inspirasjon for andre. Kombiner grafi kk, bilder, videoer, musikk og tekst til kule plakater. etwinning-kokeboken

3 Google Google Maps Grupper Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Innlegg Internett Internettsikkerhet Kart Konferanse Kvalitetsmerker Land Lærerværelser Verdens mest populære søkemotor på Internett. Google tilbyr også mange andre nettverktøy og -tjenester. Du kan bruke Google til å søke etter læremateriell eller bruke administrasjons- og publiseringsverktøyene til å organisere og profi lere arbeidet ytterligere. Gratis, nettbasert karttjeneste fra Google (for ikke-kommersielle formål). etwinningportalen bruker tjenesten for å vise beliggenheten til registrerte skoler og prosjekter. Du kan bruke Google Maps sammen med elevene for å fi nne partnernes beliggenhet og utføre aktiviteter som en gruppe. etwinning-fellesskap for lærere der de kan diskutere emner eller fag. Her kan de dele ideer og komme i kontakt med likesinnede etwinnere. På hjemmesiden for etwinning-skrivebordet er det en fullstendig liste over gruppene. Et samlebegrep som omfatter alt kommunikasjonsutstyr og alle kommunikasjonsprogrammer (f.eks. datamaskiner, maskin- og programvare til kommunikasjonsnettverk, satellittsystemer, radioer, TV-apparater og mobiltelefoner) samt tilhørende tjenester og programmer (f.eks. verktøy for videokonferanser og fjernundervisning). IKT brukes gjerne i en bestemt sammenheng, f.eks. IKT i utdanning. etwinning oppfordrer til bruk av alle slags IKT-verktøy så fremt de er trygge og relevante for samarbeidet. Tekst som skrives på et offentlig nettsted (f.eks. artikkel, blogg). I etwinning kan du skrive innlegg på profi len på etwinning-skrivebordet (Min journal), og andre etwinnere kan kommentere. Internett er et verdensomspennende datanettverk. Internett er basisen for en rekke kommunikasjonstjenester. De viktigste er World Wide Web, e-post, nettprat, fi loverføring, IP-telefoni og videosamtale [ ] Vanlige former for informasjon er tekst, bilder, lyd og video. (Wikipedia) Positiv, etisk bruk av nettbasert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Sikkerheten styrkes ved å øke bevisstheten rundt spørsmål og tekniske løsninger som fi lter, antispionvare og bruk av sikkerhetsinnstillinger på alt nettbasert utstyr. etwinning samarbeider tett med Insafe (www.saferinternet.org) for å tilby etwinnere trygge verktøy og retningslinjer for hvordan unge arbeider på nettet. Database over etwinning-skoler og -prosjekter i alle deltakerlandene. Det er mulig å søke etter skole, land, region eller fagkombinasjon. Du åpner etwinning-kartet på portalens hjemmeside. Den årlige etwinning-konferansen går over tre dager og mer enn 500 personer deltar (lærere, rektorer, nasjonale støttetjenester og andre involverte) for å diskutere etwinning og feire gode resultater i etwinning-prisutdelingsseremonien. Det er en ypperlig mulighet til å møte andre etwinnere og dele ideer. Konferansen holdes vanligvis om våren, og deltakerne velges av den sentrale og nasjonale støttetjenesten. etwinning deler ut nasjonale og europeiske kvalitetsmerker til prosjektpartnere som har høy grad av nyskaping og gode resultater i prosjektsamarbeidet. Nasjonale kvalitetsmerker må søkes om på etwinning-skrivebordet, mens europeiske kvalitetsmerker tildeles automatisk én gang i året (vanligvis i september). For øyeblikket deltar 32 land i etwinning. Du fi nner en fullstendig liste her: Kun lærere som tilhører utdanningssystemet i et av disse landene, kan delta i etwinning. Disse uformelle lærerværelsene er tilgjengelige på etwinning-skrivebordet. Lærere kan enten bli med i eller opprette et lærerværelse, der de kan diskutere et tema med andre i inntil tre måneder. Etter tre måneder lukkes rommet, og innholdet arkiveres. Hvis du er ny i etwinning, er lærerværelser en ypperlig måte å komme i kontakt med andre på. 68 etwinning-kokeboken 2011

4 Læringsbegivenheter Læringslaben MagazineFactory Merke Mikroblogging Moduler Moodle Mycoted Mylo Nasjonalt kvalitetsmerke Nettmagasin Pakker Partnere Partnersøk Podkast Korte, nettbaserte intensivkurs om ulike tema som gir en innføring i et emne, stimulerer tankevirksomheten og bidrar til utvikling av ferdigheter. De krever ikke at man deltar over lengre tid (aktivitetene diskusjon, refl eksjon og individuelt arbeid går over ti dager) og ledes av utdanningseksperter. Plattform spesielt utviklet for etwinnings læringsbegivenheter. Hvis du deltar i en læringsbegivenhet, foregår aktivitetene her. Interaktivt verktøy for arbeid med nettmagasiner som anbefales av etwinning. Hvis du vil bruke MagazineFactory i etwinning-arbeidet, kontakter du Et bevis som tildeles alle etwinning-prosjekter som godkjennes av Den nasjonale støttetjenesten. Prosjektpartnerne kan laste ned merket fra etwinning-skrivebordet. I tillegg til dette generelle merket kan du søke om å få et nasjonalt kvalitetsmerke hvis prosjektet ditt er blitt vellykket. En form for blogging der enkeltpersoner legger ut korte tekstoppdateringer, f.eks. bilder eller lydklipp og publiserer dem (f.eks. på Twitter). Du kan bruke Twitter i etwinning-arbeidet for å lage publiseringsaktiviteter for elevene og for å formidle resultatene. Korte aktiviteter som kan innlemmes i et hvilket som helst etwinning-prosjekt, uansett fagområde. Modulene er midt i blinken når man vil starte et prosjekt, gjøre noe annerledes halvveis i prosjektet eller som et evalueringsverktøy i etterkant. Du kan også bruke en modul med en pakke. E-læringsplattform basert på fri programvare for utvikling av nettkurs og samarbeid. Du kan bruke Moodle i ulike aktiviteter med elevene, i tillegg til å bruke TwinSpace: Mycoted er et sted for kreativitet og nyskaping på Internett gjennom verktøy, teknikker, hjernetrim, gåter, bokanmeldelser osv. MYLO er en morsom nettbasert språklæringstjeneste som knytter interessene dine til ting du liker å gjøre på Internett, f.eks. spille spill, lage blogger og fi lmer og dele og samarbeide. Det er ideelt for språklæringsprosjekter. Nasjonal utmerkelse for nyskaping og gode resultater i et etwinning-prosjekt. De nasjonale kvalitetsmerkene deles ut av Den nasjonale støttetjenesten, og lærere kan søke via etwinning-skrivebordet. Hvis du mener at prosjektet ditt har utmerket seg og har vært vellykket, bør du søke. Hvis søknaden godkjennes, får du et lærersertifi - kat og en mal til et elevsertifi kat (der du kan fylle ut elevens navn for hånd). Nyhetsmagasin i digitalt format. Nettmagasinet er interaktivt og gir leserne mulighet til å legge igjen kommentarer. Ett eksempel er MagazineFactory, som er et svært godt verktøy for etwinning-prosjekter som omfatter aviser. Trinnvise veiledninger til vellykkede prosjekter med konkrete ideer til lærere om hvordan de kan gjennomføre et europeisk samarbeidsprosjekt med klassen sin. Pakkene kan brukes slik de er, eller tilpasses ulike opplæringssammenhenger. Skoler, lærere eller andre skoleansatte (og i enkelte tilfeller administratorer) som er med i et etwinning-prosjekt. Søkeverktøy for skoler som er registrert i etwinning. Fra etwinning-skrivebordet kan etwinnere søke etter nøkkelord eller bruke ulike felter, eller de kan legge ut en melding på partnersøkforumet. Lyd- eller videofi l i komprimert, digitalt format som leveres over Internett til en abonnent ved hjelp av RSS-strømmer. Laget for å spilles av fra datamaskiner eller bærbare digitale lydavspillere. Podkaster er et svært egnet verktøy for etwinning for å utvikle språk- og presentasjonsferdigheter. etwinning-kokeboken

5 Portal Postkasse Praterom Priser Profi l Program for livslang læring (LLP) Prosjekt Prosjektkort Prosjektkort Prosjektdagbok Pålogging Registrering Ressurser En Internett-basert, fl erspråklig plattform der etwinnere kan gjennomføre etwinningaktiviteter. Alle må være registrert for å få tilgang til verktøyene, og all informasjon er tilgjengelig på 25 språk: Internt meldingssystem som gjør det mulig å trygt utveksle beskjeder med andre skoler som er registrert på etwinning-portalen. Postboksen er et verktøy på både etwinning-skrivebordet (for lærere) og TwinSpace (for elever og lærere i prosjektet). Et praterom er et nettområde der man kan sende tekstmeldinger i sanntid, enten til én person eller en gruppe. På TwinSpace og lærerværelsene er det et privat praterom for lærere og elever som de kan bruke under prosjektet. De europeiske etwinning-prisene blir utdelt årlig til lærere og elever som kan vise til utmerkede resultater i et etwinning-prosjekt. Hovedpremiene er blant annet deltakelse på etwinning-samlingen. Deltakerne må allerede ha fått tildelt et europeisk kvalitetsmerke. Påmelding kan gjøres i oktober hvert år, og vinnerne kunngjøres i januar påfølgende år. På etwinning-skrivebordet kan alle etwinnere opprette personlige profi ler og skoleprofi ler slik at andre kan se på dem og lære av dem (etwinnere kan kommentere på eller like innlegg). I tillegg har hvert prosjekt en prosjektprofi l der alle kan se detaljer om prosjektet (etwinnere kan også kommentere i gjestebøkene til prosjekter). Dette europeiske paraplyprogrammet gir enkeltpersoner på ulike stadier i livet mulighet til å dra nytte av utviklende læringsmuligheter rundt i Europa. Programmet består av fi re sektorprogrammer som fokuserer på ulike utdannings- og opplæringsnivåer, og som viderefører tidligere programmer: Comenius for skoler (omfatter bl.a. etwinning) Erasmus for høyere utdanning Leonardo da Vinci for yrkesopplæring Grundtvig for voksenopplæring Et prosjekt settes i gang av minst to skoler fra forskjellige land. Det må deretter godkjennes av den nasjonale støttetjenesten i begge land. Hvert etwinning-prosjekt har sitt eget TwinSpace og sin egen prosjektdagbok. Et prosjekt settes i gang av minst to skoler fra forskjellige land. Det må deretter godkjennes av den nasjonale støttetjenesten i begge land. Hvert etwinning-prosjekt har sitt eget TwinSpace og sin egen prosjektdagbok. Prosjektkort er en tjeneste tilgjengelig for hvert prosjekt. Den kan brukes av partnerne i prosjektet og deres NSS til å kommunisere samt gi og få støtte. Alle etwinning-prosjekter har en prosjektdagbok som beskriver aktiviteter og fremgang for prosjektet. Alt fra ideer, nyheter, lenker, bilder og videoer kan legges ut. Lærerne må registrere seg for å få tilgang til etwinning-skrivebordet, prosjektdagboken og TwinSpace. De trenger brukernavn og passord for å logge seg på, og dette tildeles ved registreringen. Hvis deltakerne mister påloggingsinformasjonen og/eller passordet, kan de klikke på glemt passord -lenken på etwinning-portalen for å få brukernavn og nytt passord tilsendt på e-post. På TwinSpace får elevene påloggingsinformasjon fra lærerne. Når lærere registrerer seg i etwinning, får de tilgang til etwinning-skrivebordet og de tilhørende verktøyene. Alle lærere som registrerer seg, må godkjennes av Den nasjonale støttetjenesten. Dette gjøres for å opprettholde en trygg og pålitelig lærerdatabase. Registreringen består av to trinn. Hvis det oppstår et problem, kan du kontakte Den nasjonale støttetjenesten direkte for å få hjelp. En database eller samling av læringsmateriell som deles av etwinning-skolene. Ressursene, som gjøres tilgjengelige av skolene, omfatter materiell som er utarbeidet i etwinning, eller som lærere mener har generell nytteverdi for etwinning. 70 etwinning-kokeboken 2011

6 Retningslinjer RSS (Real Simple Syndication) Samling Seminarer for faglig utvikling Sosiale medier Sosiale nettverk Sosial programvare Sosial tagging Tavle (interaktiv) Teksting Tux Paint TwinSpace Twitter Vodkast VoiceThread Retningslinjene presenteres i PDF-dokumenter på etwinning-portalen. De gir en detaljert beskrivelse av hvordan du bruker etwinning, både når det gjelder verktøyene på portalen (skrivebordet og TwinSpace) og den pedagogiske nytten. Du kan bruke dem som en elektronisk eller trykt referansehåndbok. Hvis du vil ha mer støtte, kan du bruke brukerstøttedelen på etwinning-skrivebordet. Strømmer som brukes på Internett for å publisere hyppig oppdatert materiell og informasjon. Som en motivasjon for både lærere og elever er etwinning-samlingen førstepremien i den årlige etwinning-prisen. Her møtes lærere og elever fra vinnerprosjekter fra ulike kategorier for å delta på seminarer og IKT-relaterte aktiviteter på et solfylt sted i Europa. Samlingen varer i 4 5 dager. Seminarer for lærere som vil forbedre ferdighetene sine innen IKT og samarbeid. Seminarene arrangeres av den nasjonale og sentrale støttetjenesten og avholdes i forskjellige europeiske byer i løpet av skoleåret. Nettbaserte medieverktøy som fokuserer på rask og enkel informasjonsdeling mellom mennesker med sammenfallende interesser. Sosiale medier omtales ofte som brukergenerert innhold eller brukerskapt innhold. Nettsamfunn der mennesker med felles interesser kan opprette virtuell kontakt. På etwinning-skrivebordet er det en rekke verktøy for sosiale nettverk som brukes til å få kontakt med andre etwinnere. Programvaresystemer og -verktøy laget for å legge til rette for samhandling og informasjonsdeling mellom mennesker. Nettsamfunn (Facebook, MySpace), nettsteder for avspilling av videoklipp (YouTube) og plattformer for deling av bilder (Flickr). Samarbeidsbasert klassifi sering av innhold på nettet foretatt av brukerne selv for å enklere kunne defi nere og fi nne informasjon på Internett. Delicious og Technorati er to eksempler på populære verktøy for tagging av informasjon. Slike verktøy kan brukes i etwinning til å organisere og fi nne interessant innhold på nettet. En stor interaktiv skjerm som kobler en datamaskin til en projektor. Interaktive tavler brukes ofte i gruppearbeid for elever som bruker dataprogrammer. Hvis du her en interaktiv tavle på skolen, kan du bruke den i etwinning-arbeidet individuelt med elevene og kollektivt med partnerne. Teksting er oversettingsverktøy for lyd- og videoinnhold. Hvis du lager videoinnhold sammen med elevene, fi nnes det mange gratis nettbaserte verktøy som kan brukes til å legge til tekst. Tux Paint er et gratis tegneprogram for barn i alderen 3 12 år. Det har et brukervennlig grensesnitt, morsomme lydeffekter og en oppmuntrende maskot som veileder barna når de bruker programmet. Sikker samarbeidsplattform som skoler (lærere og elever) kan bruke i forbindelse med et prosjekt. TwinSpace gjør det mulig å jobbe med prosjektene på et lukket område og er tilgjengelig så snart prosjektet er godkjent av Den nasjonale støttetjenesten. Administratoren for TwinSpace-sidene kan gjøre sidene tilgjengelige på Internett. Populært eksempel på mikroblogging. Tekstene består av maks. 140 tegn. Levering av videoklipp via Internett (Vod står for "video on demand" video på etterspørsel). VoiceThread er en samarbeidsbasert multimedielysbildefremvisning der det kan brukes bilder, dokumenter og videoer. Det er mulig å navigere i lysbildene og legge inn kommentarer på fem måter med tale (med mikrofon eller telefon), tekst, lydfi l eller video (via et webkamera). etwinning-kokeboken

7 Voki Wallwisher Web 2.0 Widget Wiki Wikipedia YouTube Med Voki kan brukerne uttrykke seg på Internett med sin egen stemme i en fi gur som snakker. Du kan tilpasse Vokien slik at den ligner på deg, eller du kan bruke identiteten til mange andre fi gurer. Vokien kan snakke med stemmen din, som legges til via mikrofon eller telefon, eller lastes opp. Wallwisher er et Internett-program som gjør det enkelt for brukerne å gi uttrykk for sine meninger om et tema. En vegg er en nettside der man kan legge ut meldinger. Moteord som henviser til andre generasjons utvikling av Internett. Uttrykket omfatter kommunikasjon, nettverksbygging, deling og fremfor alt brukergenerert innhold. Mange etwinnere følger de siste trendene i Web 2.0-verktøy for å fi nne ut hvordan de kan bruke dem i etwinning-arbeidet. En liten kode fra et eksternt nettsted som gjør at ny informasjon kan legges inn fortløpende uten at eieren av nettstedet trenger å oppdatere eller kontrollere prosessen. En widget kan bygges inn på etwinning-skrivebordet eller brukes i prosjektarbeidet. Nettverktøy som gjør det enkelt for brukere å skape nettsider og samarbeide om å redigere dem. Wikier er svært nyttige for elever som samarbeider om tekst, prosjekt osv. En av verdens mest populære wikier. Brukes som et nettleksikon til informasjonsformål. Du kan bruke Wikipedia som en ressurs for pedagogisk innhold, eller du kan bidra med egen kunnskap. Videodelingsnettsted der brukere kan laste opp og dele videoklipp. Hvis du lager og publiserer videoer sammen med elevene, må du sørge for at elevenes personvern ivaretas. Du kan legge til tekst hvis du vil dele videoene med fl ere. 72 etwinning-kokeboken 2011

Retningslinjer for TwinSpace. En innføring i TwinSpace

Retningslinjer for TwinSpace. En innføring i TwinSpace Retningslinjer for TwinSpace En innføring i TwinSpace FØR DU STARTER... 4 1. KOMME I GANG: Bli kjent med TwinSpace... 5 Hjemmeside... 5 Andre deler... 6 2. LAG DIN TWINSPACE... 8 Invitere andre medlemmer...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Hans Peter Østrem Innledning Internett er et fantastisk og mangfoldig sted, fullt av utrolige

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 2/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Nye nettverktøy åpner nye muligheter 12. FRA HOLD IDÉSKISSE ORDEN PÅ NYE TJENESTER

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Håndbok for sosiale medier

Håndbok for sosiale medier Håndbok for sosiale medier denne Håndboken Handler om følgende: a) God delingskultur gir fin læring. b) Elever kan mye, men lærere kan mye mer om kritisk sans, bevissthet om etikk og personlig integritet.

Detaljer

Nettvett for foreldre/foresatte

Nettvett for foreldre/foresatte Nettvett for foreldre/foresatte Sikrere bruk av internett og sosiale medier Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 1 1.1. Nettvettråd for ungdommer 2 2. Nettvett for voksne 3 2.1. Vær snill på nett 3 2.1.

Detaljer

Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy!

Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy! Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy! Av Eli Kristin Garaas Godaker Dette er et frittstående tillegg til boka Fremmedspråk er gøy! med praktiske tips til aktuelle nettressurser en fritt kan bruke

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Digital Inklusjon i Norge

Digital Inklusjon i Norge Digital Inklusjon i Norge Av Kolbjörn Aarstein, VOFO Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Rapporten er tredelt 1. Stat, region, lover og offentlig finansiering 2. Det sivile samfunnet og

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER FREMGANG OG UTVIKLING 2005 2010 Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk

Detaljer