Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK"

Transkript

1 faglige utfordringer, vil finne dette under punktet med fordypningsoppgaver. Her ligger det også en oppgave som er tilrettelagt valgfaget produksjon av varer og tenester, samt en oppgave som belyser temaet bærekraftig utvikling. Utarbeidet av: Lektor i kunst og håndverk, kunsthåndverker og husflidskonsulent Lill-Heidi M. Olsen i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. TITTEL «Å sette spor» - Å dekorere med blokktrykk på skinn - og/eller andre materialer» INTRODUKSJON OG BAKGRUNN Ingen har levd uten å sette spor etter seg, alle har en historie å fortelle. Det finnes uendelig mange måter å fortelle på. I dette undervisningsopplegget kan man fortelle med mønster og bilder ved å trykke mønster på skinn og/eller andre egnede materialer. Opplegget passer særlig godt for undervisning i valgfagene levende kulturarv og design/redesign, samt i kunst og handverksfaget i grunnskolen og i formgivningsfag og design og handverk på videregående skole. Elever med behov for Det sies at det å lage mønster har sin rot i menneskets trang til å skape skjønnhet og harmoni gjennom orden. Noen liker en stram orden, andre har mer sans for avvik. Likt for de fleste av oss er at vi opplever skjønnheten i både gjentakelse og orden så vel som i variasjonene. Vår verden har ikke alltid vært så full av dekor og mønster som den er i dag. Å søke tilbake til det enkle og grunnleggende er en måte å skaffe seg innsikt og forståelse på og ei hjelp i det å skape egne selvstendige uttrykk. MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK Det eldste bevarte tekstiltrykket vi kjenner er en barnetunika fra 300-tallet funnet i Egypt. Mønsteret på kjolen har hvite tegninger på blå bunn og det er brukt tre ulike trykkblokker for å bygge mønsteret. En kan se på plagget at delene det er sydd sammen av, er klippet ut fra et større mønstrete stoffstykke; en metervare. Man antar at trykte tekstiler i større lengder var handelsvare i Egypt på denne tida. 1

2 Blokktrykk er den eldste formen for tekstiltrykk vi kjenner til. Tradisjonelt ble mønsteret skåret ut i et relieff i ei treblokk, påført farge og deretter presset med håndkraft mot skinnet/stoffet. Tekstiltrykk omfatter en rekke metoder og teknikker til å lage mønstre ved hjelp av trykkblokker, sjablonger eller ved bruk av graverte valser. Det finnes seks tekstiltrykkteknikker: Direktetrykk, påtrykk, etsetrykk, reservetrykk, bakgrunnstrykk og transfertrykk. I denne oppgaven benytter vi direktetrykk og påtrykk. Her trykkes fargen direkte på ufarget materialet eller på farget materialet. Det er sannsynlig at flere gamle kulturfolk, uavhengig av hverandre, kunne lage mønster ved hjelp av tekstiltrykk. Les mer om tekstiltrykk her: https://snl.no/tekstiltrykk (Se under ressurser og støttemateriell). Blokktrykk på skinnfell Foto: Skinnfellrose: Nordlandsmuseet/Digitalt museum Den gamle norske skinnfellen er dekorert med blokktrykk. Måten fellen er dekorert på er helt særegen og annerledes enn alt annet vi finner i folkekunsten vår - og i folkekunst i andre land. Hva er en skinnfell? Foto: Skinnfell med trykk: Telemark Museum/Digitalt museum En skinnfell er flere saueskinn sydd sammen til et tosidig teppe. Fellen har pels 2

3 på ene sida og skinn på den andre sida. Skinnsida, den delen av saueskinnet som vendte ned mot sauen, kalles også kjøttsida. Skinnfell var vanlig som sengetøy i hele landet. Pelssida blei brukt inn mot kroppen og varma godt når det var kaldt. Den spesielle dekoren på skinnfellen ble altså trykt på kjøttsida av fellen. Blokkene til å trykke med var skåret ut i hardt tre og orresaft blei brukt som farge. Det merkelige var at når fellen var ferdig dekorert, ble dekoren dekket til med et *vevd teppe. Dette vevde teppet kunne til og med bli sydd fast til fellen og skjulte dermed mønsteret som var trykket, for godt. (Se i punktet med fordypningsoppgaver for å gå nærmere inn i temaet). Skinnfelltradisjonen ser ut til å ha holdt seg lengst i øvre Hallingdal og i indre Nordland. Bildemessig er Nordlandsfeller og feller fra Hallingdal svært like. Det virker som om fellestrekkene i bildene kommer fra en felles forståelse og kunnskap. *vevd teppe = fellåkle eller felltrek Hvilke motiv blei brukt på skinnfellen? Vi deler motivene på skinnfellen inn i fem hovedgrupper Sol Vann Planter Dyr Det femte bildet / Hjerte og Irmen-Sol (Eller Nordens Yin og Yan). De fire første gruppene er grafiske symboler. I den femte gruppen finner vi abstrakte bilder med en dypere mening - ideogram. Trykket ble brukt både fordi det var vakkert og fordi man trodde at ulike ornamenter og symboler kunne både beskytte, gi langt liv, kjærlighet, fruktbarhet og velstand. Fordypningsstoff om disse symbolene finnes blant annet i «Skinnfellboka» (Dahl, 2000). (Se under ressurser og støttemateriell). På samme måte som alle i dag forstår ikoner på mobilen eller trafikkskilt uansett hvor vi kommer fra, kunne en tidligere lese dekoren på skinnfellene. 3

4 MÅLSETTING Praktisk mønsterdanning ved hjelp av en enkel teknikk som blokktrykk, gir klare avgrensninger, men samtidig uendelig mange variasjonsmuligheter å jobbe med. I dag kjøper vi ofte ferdige trykkblokker eller kopierer, når vi dekorerer. Før ville man ha laget sine egne trykkeblokker og lagt inn sitt særpreg og ideer. Målet med dette undervisningsopplegget er at elevene selv skal utforme sine personlige trykkblokker. Tradisjonelt var trykkblokken skåret ut i hardt tre. Et tidkrevende arbeid som i seg selv krever mye øvelse. I dette opplegget skal man kunne lage egne trykkblokker raskt, billig og i mange varianter. Trykkblokkene lages her av liggeunderlag, treklosser og lim. Trykkblokkene kan brukes på ulike materiell som skinn, papir og stoffer. Det myke trykkematerialet gir en tilleggseffekt: En kan trykke flere ganger uten å påføre mer farge. Å sy en skinnfell er også svært arbeidskrevende. I tillegg er materialet kostbart. Det blir dyrt og tar lang tid å komme fram til et resultat som er klart for dekorering av et ferdig utprøvd mønster. Oppgaven Å sette spor konsentrerer seg om nettopp sporene; om mønsterbygginga, om dekoren. Det handler om å utvikle egne mønstre ved å la seg inspirere av skinnfelltrykk. Man skal også formgi eller redesigne en eller flere funksjonelle bruksgjenstander med egen dekor. OMFANG «Å sette spor» er et undervisningsopplegg ment og gjennomføres som et lengre prosjektarbeid over tid. Elevene får mulighet til å fordype seg i oppgavene med og utvikle egne formuttrykk gjennom mønsterdanning. Er det ikke mulig å jobbe med dette som et lengre prosjektarbeid, kan læreren hente ideer og inspirasjon fra undervisningsopplegget til å jobbe med mønstertrykk over et kortere tidsrom. RESSURSER OG STØTTEMATERIELL Her følger en oversikt med forslag til fagstoff og fordypningsmateriell som kan være nyttig i arbeidet med undervisningsopplegget: Søkeord: skinnfellrose, fellmønster, felltremønster, trykkblokk for fell, skinnfell. rkulturelt-tekstilverksted-pa-bler 4

5 https://skinnfell.wordpress.com/trykteskinnfeller/ https://snl.no/tekstiltrykk Solheim, B. (2011): Skinnfeller du kan lage selv (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm Dahl, Li Simon (2000): Skinnfellboka. Stamsund: Orkana Forlag as Åmot, B. R. & Ophøy, B. (2014): Z SPOR #mønster #dekor. Oslo: Norges Husflidslag Juul, I & Skjeggestad, E. (1992): Mønsterbygging : Bord - Flate - Motiv hentet fra 6d242f302e7c91482c116b?index=2 Andre tekstilbøker som omhandler blant annet trykk og dekor på Skolenes fagbøker i kunst og håndverk Flere lokale Husflidslag sitter på kunnskap og materiell om emnet. Ta gjerne kontakt med dem. Finnes det et gjenbrukssenter i nærmiljøet? Kanskje kan man få tak i billige eller gratis materiell her. TILKNYTTING TIL KOMPETANSEMÅL I VALGFAGET LEVANDE KULTURARV Utforsking Kompetansemål: Eleven skal kunne tilegne seg enkle ferdigheiter og teknikkar ut frå kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar. Læringsmål: Eleven kan følgje ei "oppskrift" til blokktrykk og gjere enkle utprøvingar. Eleven kan eksperimentere innan det valde blokktrykket og vise ulike variantar. Kjennetegn på høy måloppnåelse: Eleven kan utføre teknikken og perfeksjonere kvaliteten på handverket. Eleven kan sjå moglegheiter i teknikken og prøve ut ulike variantar av denne teknikken. 5

6 Formidling Kompetansemål: Eleven skal kunne skape og vise fram eigne uttrykk eller produkt basert på kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar Læringsmål: Eleven kan innhente informasjon om skinnfellen si historie (skinnfelltrykk) og bruke det til å skape eigne uttrykk/produkt. Eleven kan formidle eigen teknikk (blokktrykk) og historia til teknikken på ein forståeleg måte Kjennetegn på høy måloppnåelse: Eleven kan søkje i aktuelle kjelder etter informasjon om historia til skinnfellen (trykk) Eleven kan lage ulike forslag til løysingar og produsere eit sluttprodukt inspirert av skinnfelltrykk. Eleven kan reflektere over historikken til produktet og sette det i samanheng med eget produkt og formidle dette til andre på ein formålstenleg og tydeleg måte. TILKNYTNING TIL KOMPETANSEMÅL I KUNST OG HÅNDVERK I design står formgiving av gjenstander sentralt. Her videreføres håndverkstradisjonen i faget. Design omfatter både arbeid direkte i materialer og arbeid med skisser og modeller. Utforming av ideer, arbeidstegninger, produkter og bruks-former står sentralt. Kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og entreprenørskap. Kompetansemål i Kunst og håndverk : Design etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer. Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider. Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer. 6

7 Design etter 10. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon. Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare. Beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping. Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk. TILKNYTNING TIL KOMPETANSEMÅL I VALGFAGET DESIGN OG REDESIGN Designprosess Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også vurderinger av gjenbruk av materialer der dette inngår i prosessen. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter. Foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk. Beskrive ulike løsningsalternativer. Produkt Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt. 7

8 Utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Å kunne uttrykke seg muntlig om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Presentasjon av eget arbeid, muntlige beskrivelser og vurderinger står sentralt. Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med refleksjon over og vurdering av opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger. Å kunne uttrykke seg skriftlig Innebærer blant annet å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved å omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. Å kunne lese dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell kommunikasjon gjennomsyrer faget og bidrar til utvikling av tekstforståelse. Å kunne regne innebærer blant annet å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor. Regneferdighet kreves også i arbeid med ulike materialer og teknikker. Å kunne bruke digitale verktøy er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. TILKNYTNING TIL ANDRE FAG Matematikk Hovedområdet Geometri, lese og lage arbeidstegninger, kan inngå som en del av undervisningsopplegget. TILPASSET OPPLÆRING Læreren tar utgangspunkt i den enkelte elev/elevgruppe og tilpasser innhold og vanskelighetsgrad deretter. Generelt kan man dele inn i hvor omfattende utforskningen skal være: Antall og vanskelighetsgrad på produktene kan justeres. For å øke vanskelighetsgraden kan elevene for eksempel lære seg å lage trykkblokkene i tre, trykke på skinn og/eller på større formater. Elevene kan i grupper samarbeide rundt å produsere utsmykninger eller en kunstutstilling. (Se punktet med fordypningsoppgaver). 8

9 PROSESSBESKRIVELSE mange muligheter med gjentakelser og variasjoner i ulike strukturer. Planlegger og produserer eget/egne funksjonelle produkter med blokktrykkdekor i eget mønster. Forskjellige trykkblokk Start med å lete frem fagstoff om skinnfelltrykk på nett, i fagbøker og kanskje også i museer, og hos kursarrangører og lokale husflidslag. (Se under ressurser og støttemateriell). Prosessen og produktet/produktene kan til slutt presenteres i ei utstilling eller på nett. Jobb da med å formidle både produktene og prosessen på en helhetlig og kvalitativ god måte. Enkel oppskrift på trykkblokk: Utstyr: Hva slags symboler og motiv ble brukt på skinnfellen - og hvordan? Neste trinn blir å finne og samle fagstoff om dekor og mønsterbygging (Se under ressurser og støttemateriell). Hvilke virkemidler har man til rådighet i mønsterbygging? Det er nå klart for praktisk jobbing hvor man: Utvikler og produserer ulike trykkblokker med selvvalgte mønstre. Prøver ut mønstre og bruker forskjellige virkemidler i mønsterdanning på ulike underlag. Mønsterbygging gir uendelig Material og utstyr til å lage trykkblokk Liggeunderlag med jevn overflate uten plasthinne. Finnes i ulike tykkelser. Lim. Vanlig trelim eller allroundlim. Kloss, avkapp av tre eller pleksiglassrester egner seg godt. Saks /tapetkniv. Pregeredskap: For eksempel heklenål, strikkepinne, butt nål eller koldnål. 9

10 Fremgangsmåte: Slik får man oversikt over de Klipp/skjær til deler av liggeunderlaget til ønsket form. Lim delene på klossen. La trykkblokka tørke - gjerne under lett press av ei bok eller lignende. Preg om ønskelig trykkblokka ved å bruke pregeredskap til å trykke/tegne inn dekor i trykkblokka. virkemidlene man har benyttet seg av, hvordan de ulike materialene oppfører seg i prosessen, ideer man får underveis etc. Utprøving på farget papir: Sol og stjerne i korsstruktur, fisk i fri flyt. Ferdig trykkblokk Tips til hva man kan trykke på: Stoff i metervare i ulike kvaliteter. Papir i ulike kvaliteter. Tapet, filt, tovet ullteppe. Ferdige produkt/ ready mades som putevar, kjøkkenhåndkle, T-skjorter, Detalj av papirutprøving. Kanskje kan utprøvingen gis en bruksfunksjon? Trykk på papir kan bli gavepapir eller trekk til skolebøker på et seinere tidspunkt. duker, laken, vesker, spisebrikker, laken etc. etc. Skinn - man kan også trykke på tre eller glass Under innsamling og utprøving av mønster/materiell er det viktig å ta notater i form av foto og faglige stikkord. 10

11 Utprøving av dekkhvit på mørk bunn, fiskestempel på skinn (del av ei gammel skinnbukse). Hva kan dette materialet egne seg til? Nytt pennal, pengebok eller trekk til pass? endelige produktet. Test ut gjentakelse, rytme, speilvending, border og flatemønster i ulike strukturer. Det gir ofte fine virkninger å trykke flere ganger med samme trykkblokk, uten å påføre ny farge for hvert trykk. Da blir det variasjon i detaljer og lyse og mørke avtrykk. Ulike underlag absorberer farge på forskjellige måter. Dyremotivet fisk, trykket på pusseskinn. En farge i flere nyanser skaper helhet. Her: Orange brukket med hvitt og svart. Trykking Dekk arbeidsbordet. Bruk aviser, voksduk eller plast, du kan gjerne legge et speiderteppe under voksduken/plasten. Sett fram fargefat, plastemballasje/pappfat til fargene. Legg fram svamp/rulle. Vanlig skrubb/ svamp til oppvask og skumgummirulle er fine å bruke til påføring av farge Prøv ut mønster og dekor Prøv ut farger og mønster på papir og/eller stoff før du går i gang med det Trykk (til) produktet Når man har funnet ut hvordan det endelige dekoret skal være, trykker man på materialet/gjenstanden som skal bli det endelige sluttproduktet/-ene. TIPS: Trykkes det på et ferdig og tosidig produkt, må det legges en fargesperre inni, slik at ikke trykkfargen går igjennom begge lagene. Fiksering Etter at trykket er tørt, varmefikseres det ved hjelp av strykejern eller tørkeskap. NB! materialer som skinn og papir fikseres ved hjelp av TID. Avslutning Redskap og utstyr vaskes med vann, tørkes og lagres i påvente av neste trykkeprosjekt. Til trykkinga anbefales Lilly stofftrykkfarge. Dette er en farge som 11

12 fungerer fint på skinn, papir og ulike tekstilkvaliteter som bomull, lin og ull. I tillegg kan fargen brukes på for eksempel tre og gips. Fargen kan bestilles på: søkeord tekstilmaling. NB! Denne fargen er laga for lyse stoffer. Skal det trykkes på mørke stoffer må man trykke med dekkhvit farge enten alene eller før man trykker med ønsket kulørtone. Det går også an å blande dekkhvit i fargen man skal trykke med. Arbeid frem et produkt: Gjennom utprøving og utforskning av egne mønstre på ulike materialer opparbeider man seg erfaring og ideer. Prosessen innbyr til mange mulige produkter. Det er motiverende å jobbe frem produkter som har nytteverdi, samt at det er motiverende å bruke egenutviklede mønstre og effekter. Gavepapir, boktrekk, mobiltrekk, gymbag, t-skjorte, spisebrikke, duk, puter, veske, toalettmappe, pulsvanter, lue, tapet, gardiner eller Ipad-trekk. Eksempel: Oppskrift på IPad-trekk Fremgangsmåte: I forkant er det gjort mønsterutprøvinger og tatt struktur- og motivvalg. Idéen til IPad-trekk som produkt kom under utprøvinger av trykk på pusseskinn. Pusseskinnet et er et perfekt materiale å ha direkte mot IPad-skjermen og absorberer farge på en særegen måte. Trykk på valgt materiell Krav til produktet/-ene er at det har en bruksfunksjon og et mønster som tar utgangspunkt i erfaringer fra utprøvingene i oppgaven. Mønsteret skal ha personlig særpreg og produktet skal være utført i handverksmessig god kvalitet. Eksempler på sluttprodukter med bruksfunksjon: Fiskemotiv trykkes på pusseskinnet: Tre trykk for hver fargepåføring. Et tips for å skape sammenheng i fargeuttrykket er å bruke en farge. Her er det brukt orange som ren farge og i ulike nyanser der fargen er brukket med hvit og svart. Ved en fargepåføring på stempelet får man avtrykk med tre ulike kvaliteter: 12

13 Trykk 1: Fargen er mettet og fyller hele fiskemotivet, grove preginger/tegninger på stempelet kommer godt frem på trykket. Trykk 2: Fiskemotivet kommer tydelig fram, grove og fine preginger/tegninger vises godt. Fargen fyller motivet og er samtidig transparent. Trykk 3: Svakt trykk der man aner konturene av fiskemotivet, fargen er transparent. Klipp til skinnet med taggesaks ca 0,5 cm utenfor den tegna streken. For å unngå at materialet forskyver seg under klipping, beholdes klemmene på de tre sidene som ikke klippes. Klipping, kanting og sying av produktet Ta bort papirklemmene og vend materialet. Velg ut passende deler av skinnet til IPadtrekket. Grovklipp skinnet til for- og bakside. Legg delene rette mot rette og fest med papirklemmer. Legg IPaden på det doble stoffet og tegn rundt. Klipp til materiell til kanting av topp og bunn; her er det brukt skinn. Kanting til IPadtrekkets åpning, består av to deler med lengde = kortsida av trekket x 2 cm og kanting til IPadtrekkets bunn består av en del med lengde = kortsida x 4 13

14 Fest de to kantdelene øverst på hver sin pusseskinndel med klemmer og sy pyntekanten til pusseskinnen ved hjelp av lintråd og skinnål. Det er lett å få jevne sting ved å bruke sikksakk-kanten som mal for stinglengde. Sy så sammen sidene med tråklesting. Fest alle tråder. IPad-trekket er klart til bruk. Neste trinn er å feste den doble bunndelen til de to pusseskinndelene. Det er nå fire lag skinn som skal sys sammen. Sjekk at delene sitter som de skal og fest med klemmer i bunnen og på sidene. Sy sammen med tråklesting.. FORDYPNINGSOPPGAVER Her er forslag til arbeidsoppgaver som gir elevene mulighet til å fordype seg i temaet mønstertrykk. Disse oppgavene egner seg spesielt godt for elever med behov for faglige utfordringer. 1. Hvorfor dekorerte man de gamle skinnfellene med bilder og mønstre om ingen skulle se dem? Hvis dekoren ikke var til pynt, hva var den til da? Gå til punktet med ressurser og støttemateriell for å finne svar på spørsmålet. 14

15 2. Elevene lager sine egne trykkblokker av kryssfiner og trykker med dem på skinn. Formene skisseres og tegnes, sages ut, files og pusses. Skinnet merkes, klippes og sys før man trykker ønsket mønster på. Se oppskrift og fremgangsmåte i boken Z SPOR #mønster #dekor: Åmot, B. R. & Ophøy, B. (2014): Oslo: Norges Husflidslag. Side Elevene samarbeider i grupper og lager ulike produkter som tar utgangspunkt i mønstertrykk på forskjellige materialer. Til slutt organiseres en utstilling hvor elevene sammen planlegger innhold og en kvalitativt god formidlingsmåte. Kan formidlingen kobles til det som står under punktet med de grunnleggende ferdighetene? 4. Elever som har valgt valgfaget produksjon av varer og tenester, tilpasser produksjonen i oppgave 3 til det å lage en egen elevvirksomhet. Ta da utgangspunkt i kompetansemålene for valgfaget og tilpass disse til produksjonen av de ulike mønstertrykkproduktene: Kompetansemål for valgfaget produksjon av varer og tenester: Ideutvikling Mål for opplæringa er at elevene skal kunne: identifisere behova for varer og tenester på skolen eller i lokalsamfunnet vurdere korleis behova kan tilfredsstillast gjennom nye varer og tenester eller ved å vidareutvikle dei som allereie eksisterer utvikle ein forretningsidé og etablere ei verksemd Produksjon Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: planleggje, produsere, marknadsføre og tilby ei vare eller teneste til ei definert målgruppe setje opp eit enkelt budsjett og ein enkel rekneskap for arbeidet utnytte ressursar i lokalsamfunnet på ein føremålstenleg måte 15

16 5. I et av kompetansemålene i læreplanen for kunst og handverk (etter 10. trinn), står det at elevene skal kunne beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping. Gi elevene i oppgave å beskrive livsløpet og historien til skinnfellen som et handverksprodukt. Be eleven drøfte hva som gjør dette produktet miljløvennlig og bærekraftig. (Jmf. Masseproduserte fabrikkprodukter). Stikkord som kan være til hjelp i drøftingen: - Materialvalg: skinn/ull/tråd/trykksverte - Produksjonsmåte - Bruksområde - Levetid på produktet *Foto som ikke er nevnt med opphavsrett, er tatt av Lill-Heidi M. Olsen. 16

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n UiA KH3 fordypningsoppgave høst 2008 1 K H 2 0 0 K u n s t o g h å n d v e r k 3 H e n r i e t t e A l e s t r ø m Henriette Alestrøm, Student,KH3- fordypningsoppgave Høsten 2008 Universitetet i agder

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK

LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK Vedlegg. LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Design og håndverk Produkter og tjenester

Design og håndverk Produkter og tjenester /f W /f Grete Haaland Sund Design og håndverk Produkter og tjenester /i O E Fa d K Ly N tr Yrkeslitteratur as Yrkeslitteratur AS, 2006 ISBN 82-584-0553-5 ISBN 978-82-584-0553-2 Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol

Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol Utarbeidet av Ellen Johnsrud Mål Elevene skal lære å tegne ideskisser og gjøre et valg ut fra disse basert

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Trearbeid. Masteroppgave i kunst og designdidaktikk 2014. Nina Høiby Kandidatnummer 112

Trearbeid. Masteroppgave i kunst og designdidaktikk 2014. Nina Høiby Kandidatnummer 112 Trearbeid - Mellom læreplan og praksis Foto: Nina Høiby Masteroppgave i kunst og designdidaktikk 2014 Nina Høiby Kandidatnummer 112 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi, kunst og design.

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2010 Meningsfull Matematikk Motiverer Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Illustrasjon ved Merete Lysberg Bidragene er samlet

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer