Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å sette spor TITTEL INTRODUKSJON OG BAKGRUNN MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK"

Transkript

1 faglige utfordringer, vil finne dette under punktet med fordypningsoppgaver. Her ligger det også en oppgave som er tilrettelagt valgfaget produksjon av varer og tenester, samt en oppgave som belyser temaet bærekraftig utvikling. Utarbeidet av: Lektor i kunst og håndverk, kunsthåndverker og husflidskonsulent Lill-Heidi M. Olsen i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. TITTEL «Å sette spor» - Å dekorere med blokktrykk på skinn - og/eller andre materialer» INTRODUKSJON OG BAKGRUNN Ingen har levd uten å sette spor etter seg, alle har en historie å fortelle. Det finnes uendelig mange måter å fortelle på. I dette undervisningsopplegget kan man fortelle med mønster og bilder ved å trykke mønster på skinn og/eller andre egnede materialer. Opplegget passer særlig godt for undervisning i valgfagene levende kulturarv og design/redesign, samt i kunst og handverksfaget i grunnskolen og i formgivningsfag og design og handverk på videregående skole. Elever med behov for Det sies at det å lage mønster har sin rot i menneskets trang til å skape skjønnhet og harmoni gjennom orden. Noen liker en stram orden, andre har mer sans for avvik. Likt for de fleste av oss er at vi opplever skjønnheten i både gjentakelse og orden så vel som i variasjonene. Vår verden har ikke alltid vært så full av dekor og mønster som den er i dag. Å søke tilbake til det enkle og grunnleggende er en måte å skaffe seg innsikt og forståelse på og ei hjelp i det å skape egne selvstendige uttrykk. MØNSTER MED BLOKKTRYKK / TEKSTILTRYKK Det eldste bevarte tekstiltrykket vi kjenner er en barnetunika fra 300-tallet funnet i Egypt. Mønsteret på kjolen har hvite tegninger på blå bunn og det er brukt tre ulike trykkblokker for å bygge mønsteret. En kan se på plagget at delene det er sydd sammen av, er klippet ut fra et større mønstrete stoffstykke; en metervare. Man antar at trykte tekstiler i større lengder var handelsvare i Egypt på denne tida. 1

2 Blokktrykk er den eldste formen for tekstiltrykk vi kjenner til. Tradisjonelt ble mønsteret skåret ut i et relieff i ei treblokk, påført farge og deretter presset med håndkraft mot skinnet/stoffet. Tekstiltrykk omfatter en rekke metoder og teknikker til å lage mønstre ved hjelp av trykkblokker, sjablonger eller ved bruk av graverte valser. Det finnes seks tekstiltrykkteknikker: Direktetrykk, påtrykk, etsetrykk, reservetrykk, bakgrunnstrykk og transfertrykk. I denne oppgaven benytter vi direktetrykk og påtrykk. Her trykkes fargen direkte på ufarget materialet eller på farget materialet. Det er sannsynlig at flere gamle kulturfolk, uavhengig av hverandre, kunne lage mønster ved hjelp av tekstiltrykk. Les mer om tekstiltrykk her: https://snl.no/tekstiltrykk (Se under ressurser og støttemateriell). Blokktrykk på skinnfell Foto: Skinnfellrose: Nordlandsmuseet/Digitalt museum Den gamle norske skinnfellen er dekorert med blokktrykk. Måten fellen er dekorert på er helt særegen og annerledes enn alt annet vi finner i folkekunsten vår - og i folkekunst i andre land. Hva er en skinnfell? Foto: Skinnfell med trykk: Telemark Museum/Digitalt museum En skinnfell er flere saueskinn sydd sammen til et tosidig teppe. Fellen har pels 2

3 på ene sida og skinn på den andre sida. Skinnsida, den delen av saueskinnet som vendte ned mot sauen, kalles også kjøttsida. Skinnfell var vanlig som sengetøy i hele landet. Pelssida blei brukt inn mot kroppen og varma godt når det var kaldt. Den spesielle dekoren på skinnfellen ble altså trykt på kjøttsida av fellen. Blokkene til å trykke med var skåret ut i hardt tre og orresaft blei brukt som farge. Det merkelige var at når fellen var ferdig dekorert, ble dekoren dekket til med et *vevd teppe. Dette vevde teppet kunne til og med bli sydd fast til fellen og skjulte dermed mønsteret som var trykket, for godt. (Se i punktet med fordypningsoppgaver for å gå nærmere inn i temaet). Skinnfelltradisjonen ser ut til å ha holdt seg lengst i øvre Hallingdal og i indre Nordland. Bildemessig er Nordlandsfeller og feller fra Hallingdal svært like. Det virker som om fellestrekkene i bildene kommer fra en felles forståelse og kunnskap. *vevd teppe = fellåkle eller felltrek Hvilke motiv blei brukt på skinnfellen? Vi deler motivene på skinnfellen inn i fem hovedgrupper Sol Vann Planter Dyr Det femte bildet / Hjerte og Irmen-Sol (Eller Nordens Yin og Yan). De fire første gruppene er grafiske symboler. I den femte gruppen finner vi abstrakte bilder med en dypere mening - ideogram. Trykket ble brukt både fordi det var vakkert og fordi man trodde at ulike ornamenter og symboler kunne både beskytte, gi langt liv, kjærlighet, fruktbarhet og velstand. Fordypningsstoff om disse symbolene finnes blant annet i «Skinnfellboka» (Dahl, 2000). (Se under ressurser og støttemateriell). På samme måte som alle i dag forstår ikoner på mobilen eller trafikkskilt uansett hvor vi kommer fra, kunne en tidligere lese dekoren på skinnfellene. 3

4 MÅLSETTING Praktisk mønsterdanning ved hjelp av en enkel teknikk som blokktrykk, gir klare avgrensninger, men samtidig uendelig mange variasjonsmuligheter å jobbe med. I dag kjøper vi ofte ferdige trykkblokker eller kopierer, når vi dekorerer. Før ville man ha laget sine egne trykkeblokker og lagt inn sitt særpreg og ideer. Målet med dette undervisningsopplegget er at elevene selv skal utforme sine personlige trykkblokker. Tradisjonelt var trykkblokken skåret ut i hardt tre. Et tidkrevende arbeid som i seg selv krever mye øvelse. I dette opplegget skal man kunne lage egne trykkblokker raskt, billig og i mange varianter. Trykkblokkene lages her av liggeunderlag, treklosser og lim. Trykkblokkene kan brukes på ulike materiell som skinn, papir og stoffer. Det myke trykkematerialet gir en tilleggseffekt: En kan trykke flere ganger uten å påføre mer farge. Å sy en skinnfell er også svært arbeidskrevende. I tillegg er materialet kostbart. Det blir dyrt og tar lang tid å komme fram til et resultat som er klart for dekorering av et ferdig utprøvd mønster. Oppgaven Å sette spor konsentrerer seg om nettopp sporene; om mønsterbygginga, om dekoren. Det handler om å utvikle egne mønstre ved å la seg inspirere av skinnfelltrykk. Man skal også formgi eller redesigne en eller flere funksjonelle bruksgjenstander med egen dekor. OMFANG «Å sette spor» er et undervisningsopplegg ment og gjennomføres som et lengre prosjektarbeid over tid. Elevene får mulighet til å fordype seg i oppgavene med og utvikle egne formuttrykk gjennom mønsterdanning. Er det ikke mulig å jobbe med dette som et lengre prosjektarbeid, kan læreren hente ideer og inspirasjon fra undervisningsopplegget til å jobbe med mønstertrykk over et kortere tidsrom. RESSURSER OG STØTTEMATERIELL Her følger en oversikt med forslag til fagstoff og fordypningsmateriell som kan være nyttig i arbeidet med undervisningsopplegget: Søkeord: skinnfellrose, fellmønster, felltremønster, trykkblokk for fell, skinnfell. rkulturelt-tekstilverksted-pa-bler 4

5 https://skinnfell.wordpress.com/trykteskinnfeller/ https://snl.no/tekstiltrykk Solheim, B. (2011): Skinnfeller du kan lage selv (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm Dahl, Li Simon (2000): Skinnfellboka. Stamsund: Orkana Forlag as Åmot, B. R. & Ophøy, B. (2014): Z SPOR #mønster #dekor. Oslo: Norges Husflidslag Juul, I & Skjeggestad, E. (1992): Mønsterbygging : Bord - Flate - Motiv hentet fra 6d242f302e7c91482c116b?index=2 Andre tekstilbøker som omhandler blant annet trykk og dekor på Skolenes fagbøker i kunst og håndverk Flere lokale Husflidslag sitter på kunnskap og materiell om emnet. Ta gjerne kontakt med dem. Finnes det et gjenbrukssenter i nærmiljøet? Kanskje kan man få tak i billige eller gratis materiell her. TILKNYTTING TIL KOMPETANSEMÅL I VALGFAGET LEVANDE KULTURARV Utforsking Kompetansemål: Eleven skal kunne tilegne seg enkle ferdigheiter og teknikkar ut frå kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar. Læringsmål: Eleven kan følgje ei "oppskrift" til blokktrykk og gjere enkle utprøvingar. Eleven kan eksperimentere innan det valde blokktrykket og vise ulike variantar. Kjennetegn på høy måloppnåelse: Eleven kan utføre teknikken og perfeksjonere kvaliteten på handverket. Eleven kan sjå moglegheiter i teknikken og prøve ut ulike variantar av denne teknikken. 5

6 Formidling Kompetansemål: Eleven skal kunne skape og vise fram eigne uttrykk eller produkt basert på kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar Læringsmål: Eleven kan innhente informasjon om skinnfellen si historie (skinnfelltrykk) og bruke det til å skape eigne uttrykk/produkt. Eleven kan formidle eigen teknikk (blokktrykk) og historia til teknikken på ein forståeleg måte Kjennetegn på høy måloppnåelse: Eleven kan søkje i aktuelle kjelder etter informasjon om historia til skinnfellen (trykk) Eleven kan lage ulike forslag til løysingar og produsere eit sluttprodukt inspirert av skinnfelltrykk. Eleven kan reflektere over historikken til produktet og sette det i samanheng med eget produkt og formidle dette til andre på ein formålstenleg og tydeleg måte. TILKNYTNING TIL KOMPETANSEMÅL I KUNST OG HÅNDVERK I design står formgiving av gjenstander sentralt. Her videreføres håndverkstradisjonen i faget. Design omfatter både arbeid direkte i materialer og arbeid med skisser og modeller. Utforming av ideer, arbeidstegninger, produkter og bruks-former står sentralt. Kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og entreprenørskap. Kompetansemål i Kunst og håndverk : Design etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer. Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider. Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer. 6

7 Design etter 10. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon. Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare. Beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping. Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk. TILKNYTNING TIL KOMPETANSEMÅL I VALGFAGET DESIGN OG REDESIGN Designprosess Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også vurderinger av gjenbruk av materialer der dette inngår i prosessen. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter. Foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk. Beskrive ulike løsningsalternativer. Produkt Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt. 7

8 Utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Å kunne uttrykke seg muntlig om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Presentasjon av eget arbeid, muntlige beskrivelser og vurderinger står sentralt. Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med refleksjon over og vurdering av opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger. Å kunne uttrykke seg skriftlig Innebærer blant annet å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved å omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. Å kunne lese dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell kommunikasjon gjennomsyrer faget og bidrar til utvikling av tekstforståelse. Å kunne regne innebærer blant annet å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor. Regneferdighet kreves også i arbeid med ulike materialer og teknikker. Å kunne bruke digitale verktøy er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. TILKNYTNING TIL ANDRE FAG Matematikk Hovedområdet Geometri, lese og lage arbeidstegninger, kan inngå som en del av undervisningsopplegget. TILPASSET OPPLÆRING Læreren tar utgangspunkt i den enkelte elev/elevgruppe og tilpasser innhold og vanskelighetsgrad deretter. Generelt kan man dele inn i hvor omfattende utforskningen skal være: Antall og vanskelighetsgrad på produktene kan justeres. For å øke vanskelighetsgraden kan elevene for eksempel lære seg å lage trykkblokkene i tre, trykke på skinn og/eller på større formater. Elevene kan i grupper samarbeide rundt å produsere utsmykninger eller en kunstutstilling. (Se punktet med fordypningsoppgaver). 8

9 PROSESSBESKRIVELSE mange muligheter med gjentakelser og variasjoner i ulike strukturer. Planlegger og produserer eget/egne funksjonelle produkter med blokktrykkdekor i eget mønster. Forskjellige trykkblokk Start med å lete frem fagstoff om skinnfelltrykk på nett, i fagbøker og kanskje også i museer, og hos kursarrangører og lokale husflidslag. (Se under ressurser og støttemateriell). Prosessen og produktet/produktene kan til slutt presenteres i ei utstilling eller på nett. Jobb da med å formidle både produktene og prosessen på en helhetlig og kvalitativ god måte. Enkel oppskrift på trykkblokk: Utstyr: Hva slags symboler og motiv ble brukt på skinnfellen - og hvordan? Neste trinn blir å finne og samle fagstoff om dekor og mønsterbygging (Se under ressurser og støttemateriell). Hvilke virkemidler har man til rådighet i mønsterbygging? Det er nå klart for praktisk jobbing hvor man: Utvikler og produserer ulike trykkblokker med selvvalgte mønstre. Prøver ut mønstre og bruker forskjellige virkemidler i mønsterdanning på ulike underlag. Mønsterbygging gir uendelig Material og utstyr til å lage trykkblokk Liggeunderlag med jevn overflate uten plasthinne. Finnes i ulike tykkelser. Lim. Vanlig trelim eller allroundlim. Kloss, avkapp av tre eller pleksiglassrester egner seg godt. Saks /tapetkniv. Pregeredskap: For eksempel heklenål, strikkepinne, butt nål eller koldnål. 9

10 Fremgangsmåte: Slik får man oversikt over de Klipp/skjær til deler av liggeunderlaget til ønsket form. Lim delene på klossen. La trykkblokka tørke - gjerne under lett press av ei bok eller lignende. Preg om ønskelig trykkblokka ved å bruke pregeredskap til å trykke/tegne inn dekor i trykkblokka. virkemidlene man har benyttet seg av, hvordan de ulike materialene oppfører seg i prosessen, ideer man får underveis etc. Utprøving på farget papir: Sol og stjerne i korsstruktur, fisk i fri flyt. Ferdig trykkblokk Tips til hva man kan trykke på: Stoff i metervare i ulike kvaliteter. Papir i ulike kvaliteter. Tapet, filt, tovet ullteppe. Ferdige produkt/ ready mades som putevar, kjøkkenhåndkle, T-skjorter, Detalj av papirutprøving. Kanskje kan utprøvingen gis en bruksfunksjon? Trykk på papir kan bli gavepapir eller trekk til skolebøker på et seinere tidspunkt. duker, laken, vesker, spisebrikker, laken etc. etc. Skinn - man kan også trykke på tre eller glass Under innsamling og utprøving av mønster/materiell er det viktig å ta notater i form av foto og faglige stikkord. 10

11 Utprøving av dekkhvit på mørk bunn, fiskestempel på skinn (del av ei gammel skinnbukse). Hva kan dette materialet egne seg til? Nytt pennal, pengebok eller trekk til pass? endelige produktet. Test ut gjentakelse, rytme, speilvending, border og flatemønster i ulike strukturer. Det gir ofte fine virkninger å trykke flere ganger med samme trykkblokk, uten å påføre ny farge for hvert trykk. Da blir det variasjon i detaljer og lyse og mørke avtrykk. Ulike underlag absorberer farge på forskjellige måter. Dyremotivet fisk, trykket på pusseskinn. En farge i flere nyanser skaper helhet. Her: Orange brukket med hvitt og svart. Trykking Dekk arbeidsbordet. Bruk aviser, voksduk eller plast, du kan gjerne legge et speiderteppe under voksduken/plasten. Sett fram fargefat, plastemballasje/pappfat til fargene. Legg fram svamp/rulle. Vanlig skrubb/ svamp til oppvask og skumgummirulle er fine å bruke til påføring av farge Prøv ut mønster og dekor Prøv ut farger og mønster på papir og/eller stoff før du går i gang med det Trykk (til) produktet Når man har funnet ut hvordan det endelige dekoret skal være, trykker man på materialet/gjenstanden som skal bli det endelige sluttproduktet/-ene. TIPS: Trykkes det på et ferdig og tosidig produkt, må det legges en fargesperre inni, slik at ikke trykkfargen går igjennom begge lagene. Fiksering Etter at trykket er tørt, varmefikseres det ved hjelp av strykejern eller tørkeskap. NB! materialer som skinn og papir fikseres ved hjelp av TID. Avslutning Redskap og utstyr vaskes med vann, tørkes og lagres i påvente av neste trykkeprosjekt. Til trykkinga anbefales Lilly stofftrykkfarge. Dette er en farge som 11

12 fungerer fint på skinn, papir og ulike tekstilkvaliteter som bomull, lin og ull. I tillegg kan fargen brukes på for eksempel tre og gips. Fargen kan bestilles på: søkeord tekstilmaling. NB! Denne fargen er laga for lyse stoffer. Skal det trykkes på mørke stoffer må man trykke med dekkhvit farge enten alene eller før man trykker med ønsket kulørtone. Det går også an å blande dekkhvit i fargen man skal trykke med. Arbeid frem et produkt: Gjennom utprøving og utforskning av egne mønstre på ulike materialer opparbeider man seg erfaring og ideer. Prosessen innbyr til mange mulige produkter. Det er motiverende å jobbe frem produkter som har nytteverdi, samt at det er motiverende å bruke egenutviklede mønstre og effekter. Gavepapir, boktrekk, mobiltrekk, gymbag, t-skjorte, spisebrikke, duk, puter, veske, toalettmappe, pulsvanter, lue, tapet, gardiner eller Ipad-trekk. Eksempel: Oppskrift på IPad-trekk Fremgangsmåte: I forkant er det gjort mønsterutprøvinger og tatt struktur- og motivvalg. Idéen til IPad-trekk som produkt kom under utprøvinger av trykk på pusseskinn. Pusseskinnet et er et perfekt materiale å ha direkte mot IPad-skjermen og absorberer farge på en særegen måte. Trykk på valgt materiell Krav til produktet/-ene er at det har en bruksfunksjon og et mønster som tar utgangspunkt i erfaringer fra utprøvingene i oppgaven. Mønsteret skal ha personlig særpreg og produktet skal være utført i handverksmessig god kvalitet. Eksempler på sluttprodukter med bruksfunksjon: Fiskemotiv trykkes på pusseskinnet: Tre trykk for hver fargepåføring. Et tips for å skape sammenheng i fargeuttrykket er å bruke en farge. Her er det brukt orange som ren farge og i ulike nyanser der fargen er brukket med hvit og svart. Ved en fargepåføring på stempelet får man avtrykk med tre ulike kvaliteter: 12

13 Trykk 1: Fargen er mettet og fyller hele fiskemotivet, grove preginger/tegninger på stempelet kommer godt frem på trykket. Trykk 2: Fiskemotivet kommer tydelig fram, grove og fine preginger/tegninger vises godt. Fargen fyller motivet og er samtidig transparent. Trykk 3: Svakt trykk der man aner konturene av fiskemotivet, fargen er transparent. Klipp til skinnet med taggesaks ca 0,5 cm utenfor den tegna streken. For å unngå at materialet forskyver seg under klipping, beholdes klemmene på de tre sidene som ikke klippes. Klipping, kanting og sying av produktet Ta bort papirklemmene og vend materialet. Velg ut passende deler av skinnet til IPadtrekket. Grovklipp skinnet til for- og bakside. Legg delene rette mot rette og fest med papirklemmer. Legg IPaden på det doble stoffet og tegn rundt. Klipp til materiell til kanting av topp og bunn; her er det brukt skinn. Kanting til IPadtrekkets åpning, består av to deler med lengde = kortsida av trekket x 2 cm og kanting til IPadtrekkets bunn består av en del med lengde = kortsida x 4 13

14 Fest de to kantdelene øverst på hver sin pusseskinndel med klemmer og sy pyntekanten til pusseskinnen ved hjelp av lintråd og skinnål. Det er lett å få jevne sting ved å bruke sikksakk-kanten som mal for stinglengde. Sy så sammen sidene med tråklesting. Fest alle tråder. IPad-trekket er klart til bruk. Neste trinn er å feste den doble bunndelen til de to pusseskinndelene. Det er nå fire lag skinn som skal sys sammen. Sjekk at delene sitter som de skal og fest med klemmer i bunnen og på sidene. Sy sammen med tråklesting.. FORDYPNINGSOPPGAVER Her er forslag til arbeidsoppgaver som gir elevene mulighet til å fordype seg i temaet mønstertrykk. Disse oppgavene egner seg spesielt godt for elever med behov for faglige utfordringer. 1. Hvorfor dekorerte man de gamle skinnfellene med bilder og mønstre om ingen skulle se dem? Hvis dekoren ikke var til pynt, hva var den til da? Gå til punktet med ressurser og støttemateriell for å finne svar på spørsmålet. 14

15 2. Elevene lager sine egne trykkblokker av kryssfiner og trykker med dem på skinn. Formene skisseres og tegnes, sages ut, files og pusses. Skinnet merkes, klippes og sys før man trykker ønsket mønster på. Se oppskrift og fremgangsmåte i boken Z SPOR #mønster #dekor: Åmot, B. R. & Ophøy, B. (2014): Oslo: Norges Husflidslag. Side Elevene samarbeider i grupper og lager ulike produkter som tar utgangspunkt i mønstertrykk på forskjellige materialer. Til slutt organiseres en utstilling hvor elevene sammen planlegger innhold og en kvalitativt god formidlingsmåte. Kan formidlingen kobles til det som står under punktet med de grunnleggende ferdighetene? 4. Elever som har valgt valgfaget produksjon av varer og tenester, tilpasser produksjonen i oppgave 3 til det å lage en egen elevvirksomhet. Ta da utgangspunkt i kompetansemålene for valgfaget og tilpass disse til produksjonen av de ulike mønstertrykkproduktene: Kompetansemål for valgfaget produksjon av varer og tenester: Ideutvikling Mål for opplæringa er at elevene skal kunne: identifisere behova for varer og tenester på skolen eller i lokalsamfunnet vurdere korleis behova kan tilfredsstillast gjennom nye varer og tenester eller ved å vidareutvikle dei som allereie eksisterer utvikle ein forretningsidé og etablere ei verksemd Produksjon Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: planleggje, produsere, marknadsføre og tilby ei vare eller teneste til ei definert målgruppe setje opp eit enkelt budsjett og ein enkel rekneskap for arbeidet utnytte ressursar i lokalsamfunnet på ein føremålstenleg måte 15

16 5. I et av kompetansemålene i læreplanen for kunst og handverk (etter 10. trinn), står det at elevene skal kunne beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping. Gi elevene i oppgave å beskrive livsløpet og historien til skinnfellen som et handverksprodukt. Be eleven drøfte hva som gjør dette produktet miljløvennlig og bærekraftig. (Jmf. Masseproduserte fabrikkprodukter). Stikkord som kan være til hjelp i drøftingen: - Materialvalg: skinn/ull/tråd/trykksverte - Produksjonsmåte - Bruksområde - Levetid på produktet *Foto som ikke er nevnt med opphavsrett, er tatt av Lill-Heidi M. Olsen. 16

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN og Håndtverk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer,

Detaljer

Papirprosjekt- utsmykning av egen skole BAKGRUNN

Papirprosjekt- utsmykning av egen skole BAKGRUNN Utarbeidet av polarsirkelen videregående skole TITTEL Papirprosjekt Utsmykning av egen skole. BAKGRUNN Valgfagene i ungdomsskolen: Design og redesign. 8.- 10.trinn. MÅLSETTING Se kompetansemål, mål og

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder.. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Kunst og håndverk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

ÅRSPLAN I KOH FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK:

ÅRSPLAN I KOH FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: ÅRSPLAN I KOH FOR 3. og 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. KLASSE TEKSTIL OG TEGNING

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. KLASSE TEKSTIL OG TEGNING ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. KLASSE 2017-2018 TEKSTIL OG TEGNING FAGLÆRER: Eva Ternsten og Ståle Tangset LÆREBOK: Elsness, Haabesland og Vavik: Kunst og håndverk 6.klasse Å kunne uttrykke seg muntlig

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: Geir A. Iversen MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012. LÆRER: June Brattfjord Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord Kompetansemålene som vektlegges for skoleåret 2011 2012

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

Utarbeidet av: Kunst og. TITTEL Sånn var luggan laga (Ref: Ole BAKGRUNN

Utarbeidet av: Kunst og. TITTEL Sånn var luggan laga (Ref: Ole BAKGRUNN Utarbeidet av: Kunst og håndverkslærer Lone Amundsen i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. TITTEL Sånn var luggan laga (Ref: Ole Bremnes) BAKGRUNN Lugga, eller lugger, var

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 7 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene?

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? Kompetansemål 1. 2. Trinn Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? muntlige beskrivelser og virkemidler og sammenhenger utvikling av tekstforsåelse.

Detaljer

Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol

Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol Utarbeidet av Ellen Johnsrud Mål Elevene skal lære å tegne ideskisser og gjøre et valg ut fra disse basert

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk

Læreplan i kunst og håndverk Læreplan i kunst og håndverk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/khv1-01 Formål Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 5 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Design og Redesign 2017/ timer pr. uke

Design og Redesign 2017/ timer pr. uke Design og Redesign 207/208 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Elevene kan benytte både sløydsalen, keramikk/malerommet og tekstilrommet ut fra Hvilke materialer de jobber med. Noen av

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Kunst og håndverk Tema: Design bruksform Trinn: 10.kl Tidsramme: 7 x 135 minutter ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste områdene

Detaljer

klassetrinn Valgfag design og redesign 10.trinn 2014/15

klassetrinn Valgfag design og redesign 10.trinn 2014/15 VI ÅPNER LAPTOP`ER! KORT OM PROSJEKTET Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer

Detaljer

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste områdene

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 6 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2015/2016 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål Etter 4. årstrinn 7. lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer 8. bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy

Detaljer

Design/redesign våren 2016. Faglærer: Linda Stangenes

Design/redesign våren 2016. Faglærer: Linda Stangenes UKE KOMPETANSEMÅL TEMA OG OPPLEGG VURDERINGS 1 STØPER I BETONG: LYSESTAKER TIL TE LYS 2 PLANLEGGER Å STØPE LAMPER 3 bruke egnede Støper lamper 4 teknikker, materialer PUSSER LAMPER GRUNNLAG FELLESVURDERING

Detaljer

Årsplan i kunst og håndverk 3. klasse

Årsplan i kunst og håndverk 3. klasse Årsplan i kunst og håndverk 3. klasse 2016-2017 Antall timer pr : 2 time Lærer: Lillian Harestad Iversen og Maria Grossmann Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk er

Detaljer

Design og Redesign 2016/ timer pr. uke

Design og Redesign 2016/ timer pr. uke Design og Redesign 20/207 2 timer pr. uke Faglærer: Linda T. Haukenæs Elevene kan benytte både sløydsalen, keramikk/malerommet og tekstilrommet ut fra Hvilke materialer de jobber med. Noen av oppgavene

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2016/2017 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK FOR 1. TRINN 2016/2017

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK FOR 1. TRINN 2016/2017 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK FOR 1. TRINN 2016/2017 Faglærere: Linda Grøtt og Linda Hirth MÅL (K06) TEMA TIPS ARBEIDSFORM VURDERING Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning Blande og bruke primærfarger

Detaljer

Fordypningsoppgave. Laget av Siri Korsnes Våren 2016 Kunst og håndverk 5-10 trinn

Fordypningsoppgave. Laget av Siri Korsnes Våren 2016 Kunst og håndverk 5-10 trinn Fordypningsoppgave Laget av Siri Korsnes Våren 2016 Kunst og håndverk 5-10 trinn Innholdsfortegnelse Innledning/problemstilling 3 Problemstilling: 3 Teori 4 De formalestetiske virkemidlene 4 Hva er et

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. KLASSE TEKSTIL OG TEGNING

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. KLASSE TEKSTIL OG TEGNING ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. KLASSE 2016-1217 TEKSTIL OG TEGNING FAGLÆRER: Heidi Marie Fahre og Ståle Tangset LÆREBOK: Elsness, Haabesland og Vavik: Kunst og håndverk 6.klasse Å kunne uttrykke seg muntlig

Detaljer

klassetrinn Kunst og håndverk 8. klasse 2014

klassetrinn Kunst og håndverk 8. klasse 2014 MØNSTERBYGGING KORT OM PROSJEKTET Bokstaven din betyr noe helt spesielt for deg og kan på mange måter være et symbol på din identitet. Derfor er elevens forbokstav et form-element som passer utmerket som

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål Etter 4. årstrinn 7. lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer 8. bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 10.TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-UKE 36

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 10.TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-UKE 36 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 10.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Periode 1: UKE 34-UKE 36 Boksokk /bokbind i tekstil bruke arbeidstegning, materialskisser

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Gjennomgående plan i KUNST OG HÅNDVERK for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i KUNST OG HÅNDVERK for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i KUNST OG HÅNDVERK for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2017/2018 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 4 Design -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider Læringsmål -Lære å pusse tre - Lære å polere tre -Lære å overflatebehandle tre: beise, male med olje, male med maling - Lære å

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 1. TRINN Årstimetallet i faget:38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål Etter 2. årstrinn Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge

Detaljer

KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK. Etter 4. å rstrinn

KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK. Etter 4. å rstrinn KUNST OG HÅNDVERK 3-4 klasse 2016-17 LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK Etter 4. å rstrinn Visuell kommunikasjon visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer benytte overlapping i arbeid

Detaljer

Årsplan i kunst og håndverk 3. klasse 2015-2016

Årsplan i kunst og håndverk 3. klasse 2015-2016 Årsplan i kunst og håndverk 3. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 2 time Lærer: Evelyn Haugen Assistent: Hilde Sletten Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk er integrert

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 9.TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34 -UKE 36

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 9.TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34 -UKE 36 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 34 -UKE 36 Etikett på flaske bruke arbeidstegning, materialskisser eller

Detaljer

Konkrete læringsmål (aktivitet og læringsmål) Jeg kan tegne et bilde fra sommerferien min

Konkrete læringsmål (aktivitet og læringsmål) Jeg kan tegne et bilde fra sommerferien min VÅGSBYGD SKOLE Varme Vekst Vennskap Årsplan i KOH Klasse 2 Uke 34 35 36 Fag -Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning Tegne sommerbilde Kompetansemål L06 muntlig: Refleksjon over opplevelser. Fortelle

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Design -og redesign. Trinn: 9.trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Design -og redesign. Trinn: 9.trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Design -og redesign Trinn: 9.trinn 2016-2017 Periode: veke 33-43 Tema: Designprosess og produkt - kunstprodukt Vi lager vev med fokus på og bruk av ulike materialer/teknikkar

Detaljer

klassetrinn Design og redesign 10. klasse 2016

klassetrinn Design og redesign 10. klasse 2016 EGET PROSJEKT Kan bjørkeskiver bli til noe jeg vil ha på veggen? Elevarbeid Ener Ungdomsskole Utforskning av dekorteknikker på betong, Elevarbeid Ener Ungdomsskole. KORT OM PROSJEKTET I denne perioden

Detaljer

Årsplan i kunst og håndverk - 4. klasse 2015-2016

Årsplan i kunst og håndverk - 4. klasse 2015-2016 Årsplan i kunst og håndverk - 4. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærer: Evelyn Haugen Assistent: Hilde Sletten Grunnleggende ferdigheter De grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk er

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: håndverk Klasse: 1. og 2. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål for 1. og 2-årstrinn Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid

Detaljer

Lag en krakk. Sløydoppgave 10.trinn

Lag en krakk. Sløydoppgave 10.trinn Lag en krakk Sløydoppgave 10.trinn Denne krakken kan lages av gjenbruksmaterialer som for eksempel drivved, eller vanlige ubrukte planker. Vi skal bruke vanlige planker. Du skal gi din krakk et personlig

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN Bjelland og Laudal oppvekstsenter

ÅRSPLAN Bjelland og Laudal oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Bjelland og Laudal oppvekstsenter Fag: kunst og håndverk Klasse: 1. og 2 Lærer: Ingebjørg Aurebekk Kompetansemål for 1. og 2-årstrinn Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er

Detaljer

Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Eleven skal kunne:

Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Eleven skal kunne: FAG: Kunst og håndverk TRINN: 8 Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Designe produkter

Detaljer

Undervisningsopplegg i Design og redesign Papirprosjekt. Utsmykning av egen skole

Undervisningsopplegg i Design og redesign Papirprosjekt. Utsmykning av egen skole Undervisningsopplegg i Design og redesign Papirprosjekt. Utsmykning av egen skole Utviklet av Polarsirkelen videregående skole Prosessbeskrivelse: Utstyr du trenger til alle oppgavene: Limstift tapetkniv

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 8.TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34 - UKE 35

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 8.TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34 - UKE 35 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE VALGFAG DESIGN OG REDESIGN 8.TRINN SKOLEÅR 2017 2018 Periode 1: UKE 34 - UKE 35 Design bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 6. og 7. trinn 2015/16 6. og 7. klasse har dette året tre kunst- og håndverks i uka som de har sammen. Vurdering skjer underveis av lærer

Detaljer

Fagplan i kunst og håndverk 4. Trinn

Fagplan i kunst og håndverk 4. Trinn Fagplan i kunst og håndverk 4. Trinn. 2013-2014 Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 36 - Tegne/fargelegg fra ( Gjennom hele året ) sommerferien Observasjon

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 1. TRINN Årstimetallet i faget:38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Sandefjordskolen ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 10. TRINN

Sandefjordskolen ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 10. TRINN Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 I periode 1, 3 og 4 rullerer elevene mellom tre forskjellige verksteder/oppgaver. Elevene er da delt i

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gjennom året:

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gjennom året: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gjennom året: Uk

Detaljer

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN

VI G VOLL SK OLE ÅRSPLAN V VOLL K OL ÅPL 2016-17. Uke 34 35 36 37 38 39 40 ema Oppstart Pute av diverse materiale Kompetansemål bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Lokal læreplan k & h 8. trinn

Lokal læreplan k & h 8. trinn Lokal læreplan k & h 8. trinn Lærebok: diverse Antall uker 4 Perspektiv Elever tegner Læresamtaler Egenvurdering Tegne ute i praksis, med blyant som hjelpemiddel til å se fluktlinjer Nr 1: Tegne hus og

Detaljer

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet. Gjeld frå http://www.udir.no/... Formål

Detaljer

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Sametinget 12. august 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Hallo din sko! TITTEL BAKGRUNN

Hallo din sko! TITTEL BAKGRUNN personlige sko gjennom utsmykning og språklek. Det er en fordel om elevene har vært gjennom den første lese- og skriveopplæringen. Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget

Detaljer

AVD: Torkelsmyra FAGLÆRER: Anett Alfsen ANNET: 3 grupper à 13 elever SKOLEÅR: 2016/2017 TEMA / EMNE

AVD: Torkelsmyra FAGLÆRER: Anett Alfsen ANNET: 3 grupper à 13 elever SKOLEÅR: 2016/2017 TEMA / EMNE UKE TRINN: 4 FAG: Kunst & håndverk AVD: Torkelsmyra FAGLÆRER: Anett Alfsen ANNET: 3 grupper à 13 elever SKOLEÅR: 2016/2017 TEMA / LÆRINGSMÅL EMNE KOMPETANSE- MÅL Etter 2. 4. og 7.trinn GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur Visuell kommunikasjon

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur Visuell kommunikasjon RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 7. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur 34-36

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 3. og 4. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 3. og 4. trinn 2013/14 Obj118 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 3. og 4. trinn 2013/14 Det meste gjør 3. og 4. trinn sammen, noe gjør 3.trinn alene i K&H timer på tirsdager. Det som bare gjelder

Detaljer

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. januar 2016 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Design og redesign. Trinn: 8.

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Design og redesign. Trinn: 8. ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Design og redesign Trinn: 8. Periode: veke 34-36 Tema:Om faget. Pynteglass Me lager lokk til syltetøyglas av gamle leiker Lesing: Kunna lesa seg fram til gode idear på pintrest

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 I utgangspunktet er to klasser (a/b, c/d, e/f) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014

Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014 Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014 Visuell kommunikasjon hovedområde kompetansemål innhold/arbeidsmåter -lære å (blande og) bruke farger i eget skapende arbeid - visualisere og formidle egne

Detaljer

VALGFAG 9./10. TRINN

VALGFAG 9./10. TRINN Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 9./10. TRINN SKOLEÅRET 2017-2018 Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i

Detaljer

Heilårsplan Kunst og handverk 8. trinn, 2016/2017

Heilårsplan Kunst og handverk 8. trinn, 2016/2017 Heilårsplan Kunst og handverk 8. trinn, 2016/2017 1. VISUELL KOMMUNIKASJON Elevane skal lage eit collage med namnet sitt som fokus, der ein brukar gamle vekeblad som hovudmaterial - bruke ulike materialar

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 4. og 5. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 4. og 5. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 4. og 5. trinn 2015/16 Dette gjør 4. og 5. trinn sammen, 2t/u. Det er egen plan for 5.trinn 2 t/u. Vurdering skjer underveis av lærer og

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2015/2016. Kompetansemål Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2015/2016. Kompetansemål Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2015/2016 FAGLÆRER: Evelyn Haugen og Ståle Tangset Kompetansemål Visuell kommunikasjon bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2017/2018. Kompetansemål Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2017/2018. Kompetansemål Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2017/2018 FAGLÆRER: Eva Ternsten og Hanne Holm Kompetansemål Visuell kommunikasjon bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom

Detaljer

Kandidaten kan ut fra mottagers kompetanse, velge og bruke relevante og presise faguttrykk i samtaler og drøftinger med kunder, brukere og kolleger.

Kandidaten kan ut fra mottagers kompetanse, velge og bruke relevante og presise faguttrykk i samtaler og drøftinger med kunder, brukere og kolleger. Kompetansemål Karakteren 5 og 6 myke god/framifrå kompetanse Utvikle ideer til produkter og Kandidaten vurderer og drøfter ulike tjenester som grunnlag for ideer, for så å velge ut en ide. egen produksjon

Detaljer

Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018

Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018 Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende : 34-37 Identitet og vennskap gjennom visuell kommunikasjon og design bruke

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Produksjon og materialer Design og produktutvikling Ordning Alle skal

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: DESIGN OG HÅNDVERK Programfag: DHV1001 Produksjon

Vurderingskriterier for programområde: DESIGN OG HÅNDVERK Programfag: DHV1001 Produksjon Vurderingskriterier for programområde: DESIGN OG HÅNDVERK Programfag: DHV1001 Produksjon Kompetansemål Karakteren 5 og 6 Utvikle ideer til produkter og tjenester som grunnlag for egen produksjon og entreprenørskap

Detaljer

for fugler. Undervisningsopplegg knyttet mot kompetansemål i naturfag, matematikk og kunst og håndtverk.

for fugler. Undervisningsopplegg knyttet mot kompetansemål i naturfag, matematikk og kunst og håndtverk. FAMILIEBOLIG for fugler. http://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=1389838 Undervisningsopplegg knyttet mot kompetansemål i naturfag, matematikk og kunst og håndtverk. arbeidsdokument 2010 1 B O L I

Detaljer

Årsplan i Kunst og Håndverk for 2. trinn

Årsplan i Kunst og Håndverk for 2. trinn Årsplan i Kunst og Håndverk for 2. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 34 Tegne opplevelser Visuell Tegning der eleven utrykker egne opplevelse. - sommerferien

Detaljer

Læreplan i treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Sametinget 24. august 2011 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Fag Kunst og håndverk Trinn 5 2015/16

Fag Kunst og håndverk Trinn 5 2015/16 Fag Kunst og håndverk Trinn 5 2015/16 Uke Emne Kompetansemål Hva/ hvordan Det som trengs Vurdering 34-37 Fargelære «Visuell kommunik asjon» «skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger» -«bruke

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HANDVERK

ÅRSPLAN I KUNST OG HANDVERK Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Tove Antonsen/Raymond Bjellmo ÅRSPLAN I KUNST OG

Detaljer

Obj120. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35

Obj120. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35 Obj120 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 5. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35 35-38

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET

VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET 2017-2018 Elevene har 90 minutter valgfag i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i de enkelte valgfagene.

Detaljer

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As ConTre Teknologi og Design En introduksjon Utdrag fra læreplaner Tekst og foto: JJJ Consult As Teknologi i skolen Teknologi på timeplanen Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor

Detaljer