Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1"

Transkript

1 Brukerveiledning For ipad ver Norsk versjon: Normedia AS

2 Innhold 1. Introduksjon til Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1 Startsiden for - hylla Flere hyller Eksempler som følger med Åpne et miljø Gå tilbake til startsiden Miljø uten dokument Miljø med dokument Lytt på nytt Lenker i tavla Ikoner ved dokumentet Vise hele dokumentet Dokument med flere sider Redigere startsiden Redigeringsmodus Ikoner som viser redigeringsmodus Flytte miljøer på hylla Nytt miljø Danne ikoner for miljøet Layout på den første tavla Redigere tavler Redigere innholdet i et felt Søk symbol Symbol setning Eget bilde Ta bilde Annen tekst Les opp dette Spill av lydfil Spill inn lyd Lytt Knapper for lenking Tavlas bakgrunnsfarge Send feltets innhold Legg til en ny rad 20 2

3 6.15 Tøm innholdet i feltet Legge til rad eller kolonne Slette rad eller kolonne Lenker Lage en undertavle Innstillinger for et felt med lenke Annen lenke Fjern lenke til en undertavle Flytte felter i tavla Eksportere og importere miljøer Dropbox Eksportere et miljø Importere et miljø Dele miljøer med andre Innstillinger Widgit symboler Symbolnivåer Skjematisk struktur Kjøp av talesyntese Support 31 3

4 1. Introduksjon til er en app for ipad og nettbrett der du kan lage egne opplegg for kommunikasjon, stimulering og språkutvikling. kan også benyttes til å skrive enkle dokumenter med symboler og tekst fra symboltavler. inneholder hele symboldatabasen Widgit Literacy Symbols (WLS), som også benyttes i de velkjente dataprogrammene In Print, By Choice og SymWriter som alle har vært på norsk i flere år. erstatter ikke disse programmene, men kompletterer dem ved også å gi nye muligheter til å bruke symboler som støtte i mobile enheter som ipad og nettbrett. For å kunne kjøre trenger du min. 150 Mb ledig minne. Hvis du velger å anskaffe talesyntese også vil den ta 35 Mb per stemme. Se side 30. For de som ikke kjenner dataprogrammene gis her en kort beskrivelse: Communicate: In Print er et layoutprogram for å lage all slags materiale (bøker, timeplaner, oppgaver osv.) og mye annet for utskrift. Programmet inneholder mange ferdige maler og eksempler som du kan bruke for å komme raskt i gang. Communicate: SymWriter er en symbolstøttet tekstbehandler der eleven kan trene skriving og lesing ved hjelp av symboler. SymWriter har også lydering av bokstaver, tale etter ord og setninger og stavekontroll med symboler. For de som har dårlig motorikk er det mulig å skrive fra tavler og skjermtastatur. Communicate: By Choice er et treningsprogram hvor elevene trener på grunnleggende begreper i øvelser med spørsmål og svar. Les mer om programmene på våre nettsider: Skjermbilde eksempel fra 4

5 1.1 Hovedtrekkene i Hovedtrekkene i er beskrevet i punktene nedenfor. En nærmere beskrivelse av hver funksjon fins lengre fram i veiledningen. Hele Widgit symboldatabasen med symboler inngår. Du søker etter symboler på samme måte som i In Print og SymWriter programmene. Du behøver ikke være koblet opp mot Internett verken når du lager miljøer eller bruker dem. Internett trengs bare hvis du vil sende epost eller importere eller eksportere miljøer fra Dropbox. Du kan selv bestemme antall felter i miljøet (maks. 10 kol. x 7 rader) Du kan lage undertavler i et ubegrenset antall nivåer. Et felt kan inneholde et eller flere symboler, eller en hel setning. Du kan bytte symbol mot eget bilde eller ta bilde direkte. Du kan benytte for å lage dokumenter eller som en talemaskin. For tale kan du benytte talesyntese, lydfiler eller spille inn egen tale. Du kan importere/eksportere/dele sine miljøer via Dropbox. 2. Talestøtte kan gi talestøtte når du åpner et miljø (en aktivitet) eller trykker på et felt i en tavle. kan også lese opp symbolsetninger som du har skrevet i en meldingsrad eller i et dokument. Talestøtten kan skje i form av en talesyntese stemme eller innspilt tale via mikrofonen i ipaden din Bruk av talesyntese Det følger ikke med talesyntese i, men du kan ev. kjøpe en stemme fra Acapela til en rimelig pris når du er i appen. Du kan velge blant flere kvinnelige og mannlige stemmer. Les i avsnittet om Kjøp av talesyntese på side 30 om hvordan du kjøper den stemmen du vil ha. Hvis du ikke har anskaffet en talesyntese kan du eventuelt spille inn tale selv i miljøene dine i. 5

6 3 Starte Start med ikonet i startskjermen på ipaden din. 3.1 Startsiden for - hylla Hylla med miljøer vises. Det følger noen eksempler med installasjonen for å vise ulike bruksområder for appen. Du kan selv bygge videre på disse eksemplene eller lage egne aktiviteter Flere hyller Når hylla inneholder mer enn 12 miljøer dannes en ny side automatisk til høyre for startsiden. Nye sider dannes etter hvert som hyllene blir fulle. Om du vil benytte et miljø som fins på neste side kan du enten trykke på pilen som vises nederst til høyre eller sveipe med fingeren over siden for å gå til neste side. 3.3 Eksempler som følger med Ja nei - en enkel tavle med innspilt lyd 6

7 Kommunikasjon A og B - eksempler på miljøer for å kommunisere. Denne type miljøer må bearbeides slik at de får et innhold tilpasset brukeren. I dag - skriv om ukedager, datoer og været osv. Min historie - lag en historie ut fra ulike valg. Arbeid og aktiviteter - aktivitetene er lenket til ulike undertavler. Velg f.eks. Tekstil til venstre. Legg merke til eseløret i sirkelen; det er en lenkepeker. ==> 7

8 Egenvurdering - inneholder 4 tavler om hva man liker, er flink til, og hva man trenger hjelp til. Avslutter med en belønningstavle Disposisjon - om å sette opp en disposisjon før man skriver. Hva man bør tenke gjennom. 8

9 Handleliste - som kan skrives ut, lagres som bilde,.pdf fil eller mailes. Taxitur - situasjonskart for en taxitur. Gi miljøet et mer personlig preg. Dyr og lyd - trykk og noe skjer aktivitet med lydfiler og fotografier Sende e-post - med skrivetavle for å lage en e- post. Her benytter du tavler for å skrive e-poster ut fra en grunnstruktur. Dokumentet kan mailes til mottakeren innenfra. Miljøet inneholder eksempel på emner som en kan skrive om i e-poster. Innholdet må først redigeres og gjøres mer personlig. Du kan ta bilder med ipad og vise dem i feltene, klar til å benyttes i e-posten. Husk at disse aktivitetene kun er ment som eksempler på hvordan kan brukes. Du står fritt til å lage egne tavler og oppgaver, og spesielt for kommunikasjon er det viktig at innholdet tilpasses brukeren. 9

10 3.4 Åpne et miljø Trykk på symbolet / bildet på hylla i startsiden for å åpne det miljøet du vil benytte. 3.5 Gå tilbake til startsiden Når du vil gå tilbake til startbildet for å velge et annet miljø, trykker du på det lille grønne hus ikonet oppe til venstre på skjermen. Du får da spørsmål om du vil forlate miljøet og gå tilbake til startbildet. Hvis du ikke vil ha dette spørsmålet før du forlater miljøet kan du velge det bort under Innstillinger på side Miljø uten dokument Hvis du kun vil benytte et miljø til talestøtte og ikke til å skrive med, så behøver du ikke ta opp plass på skjermen til meldinger og dokumenter. (Se neste avsnitt om miljøer som benytter meldinger og dokumenter.) Om du starter miljøet ja nei så er det kun lagd med symboler og innspilt tale. Det har ingen meldingsrad eller dokument der du kan skrive. Når du trykker på symbolene får du høre talen. Merk at du senere kan velge å legge til meldinger / dokumenter i miljøer om du vil. Se Bakgrunn/dokument på s Miljø med dokument Noen miljøer benytter plassen øverst i skjermen til å vise en rad i et dokument. Dokumentraden kan brukes til å skrive enkle setninger eller til meldinger og minnestøtte når miljøet brukes til kommunikasjon. Om du starter miljøet min historie får du se en rad i et dokumentvindu ovenfor tavla. Når du trykker på et symbol vil innholdet i feltet bli skrevet i dokumentet og du får høre den innspilte talen samtidig. 10

11 Merk at du også kan slå av meldinger / dokumenter i miljøer om du vil - og bare benytte miljøet med talestøtte. Se Bakgrunn/dokument på side 15. NB! Når du avslutter et miljø og går tilbake til startsiden for å velge et annet miljø lagres ikke innholdet i dokumentet. For å lagre dokumentet ditt må du bytte til den modusen der hele dokumentet ditt vises. 3.8 Lytt på nytt Symboler og ord som sendes sammen fra et felt til dokumentet hører sammen i en gruppe. Om du vil lytte (høre) på gruppen igjen kan du trykke direkte på et av symbolene i dokumentet. En grå markering vises ved opplesingen. 3.9 Lenker i tavla Noen miljøer inneholder felter som lenker til nye tavler, som f.eks. i miljøet Arbeid der hvert felt i den første tavla leder til nye undertavler. Med lenker til nye tavler kan du åpne for flere alternativer og større ordforråd, eller benytte dem til å gjennomgå strukturerte skriveoppgaver som f.eks. i miljøet I dag. Et felt som inneholder en lenke til en ny tavle viser en bøyd flik i et hjørne; et eseløre. Fliken kan suppleres med andre visuelle måter å fokusere på at en ny tavle vil bli åpnet. Lenke med pil Pil-lenken kan brukes til å gå til neste eller gå tilbake. Lenke med symbolinnhold Symbol-lenken kan benyttes til å vise et emne eller en kategori med flere alternativer. Lenke med bakgrunnsfarge For å forsterke ytterligere kan du markere felt som lenker med en valgt bakgrunnsfarge. 11

12 3.10 Ikoner ved dokumentet Til venstre og høyre for dokumentet ser du noen ikoner som du kan benytte. Ikon for å viske ut symboler og tekst i dokumentet. Ikon for å lage en ny rad i dokumentet. Ikon for å lese opp innholdet i den aktuelle raden i dokumentet. En grå markering vises samtidig med opplesingen. Ikon som skjuler tavla og i stedet viser hele dokumentet Vise hele dokumentet Dokumentet i er tenkt anvendt til meldinger og minnestøtte ved kommunikasjon og for å skrive korte og enkle dokument fra symboltavler. Dokumentet er ikke ment å fungere som en tekstbehandler eller bli brukt til å skrive fra et tastatur. For å vise hele dokumentet velger du Skjul tavla ikonet til venstre for dokument raden. Merk at noen miljøer kun er tenkt å benyttes til å gi feedback med tale og lyd - og da brukes ikke dokumentet. På side 15 (Bakgrunn/dokument) kan du lese om hvordan du slår av eller legger til et dokument. NB! Når du avslutter et miljø og går tilbake til startsiden for å velge et annet lagres ikke innholdet i dokumentet. For å lagre dokumentet ditt må du bytte til den modusen der hele dokumentet ditt vises. Når du har skjult tavla og ser hele dokumentet vises et antall ikoner til høyre og venstre for dokumentet. Lytt på innholdet i den aktuelle raden. En grå markering vises samtidig med opplesingen. Trykk på ikonet igjen for å lytte på neste rad. Vis tavla. Ikon for å hente fram tavla igjen. Kun den siste raden som ble skrevet i dokumentet vises da sammen med tavla. Visk ut symboler og tekst i dokumentet. Et kort trykk visker ut fra slutten av dokumentet; et langt tømmer dokumentet. En advarsel gis først. 12

13 Lagre som bilde lagrer dokumentet som png bildefil. Hvis det inneholder flere sider dannes det en bildefil for hver side. Bildet lagres i kamerarullen. I Innstillingsmenyen (i redigeringsmodus i startbildet) kan du velge om ikonet skal vises eller ikke. Se avsnittet om Innstillinger på side 25. Ikon for å lagre dokumentet som pdf fil. Filnavnet blir miljøets navn. Når du velger å lagre i pdf format kan du velge hvilken av appene du har i ipaden som du vil bruke til å åpne og vise dokumentet ditt. Merk at det fins flere pdf lesere som kan lastes ned gratis fra App Store. I Innstillingsmenyen (i redigeringsmodus i startbildet) kan du velge om ikonet skal vises eller ikke. E-post ikon som lar deg sende e-post der dokumentet automatisk blir vedlagt som pdf fil. Dersom dokumentet kun inneholder en side vil symbolteksten også bli vist direkte i avsenderens e-post. I Innstillingsmenyen (i redigeringsmodus i startbildet) kan du velge om ikonet skal vises eller ikke Dokument med flere sider Dokumentet kan vise 5 rader med symboler og tekst. Om noen brukere skriver mer enn det, dannes det nye sider etter hvert og et ikon med en pil vises lengst nede til høyre i dokumentet. For å vise neste side i dokumentet kan du enten trykke på ikonet med pilen eller sveipe med fingeren over siden for å bla forover. Tilsvarende kan du bla bakover ved å trykke på pilen nede til venstre eller sveipe med fingeren over siden. Når du lukker et miljø og går tilbake til startbildet lagres ikke innholdet i dokumentet. 4 Redigere startsiden Når du har byttet til redigeringsmodus i startsiden kan du: - Endre rekkefølge på miljøene på hylla - Redigere egenskaper for de miljøene du allerede har - Lage, fjerne, importere og eksportere miljøer - Endre innstillingene for - Finne informasjon og hjelp for Hver gang du lager et nytt miljø legges det i den første plassen lengst til venstre på hylla. 13

14 4.1 Redigeringsmodus Øverst til høyre i startbildet fins ordet rediger som et lite ikon i uanselig farge. Trykk på ordet for å gå til redigeringsmodus. For å slå av redigeringsmodusen og gå tilbake til brukermodus trykker du på ferdig som nå vises øverst til høyre på skjermen. OBS! Du kan du låse redigeringsmodusen slik at brukeren ikke komme inn om hun trykker på rediger ved en misforståelse. Når redigerinen er låst vises kun Innstillinger, Om og Hjelp i startbildet. Se avsnittet om Innstillinger. Når du har trykt på rediger ser skjermbildet slik ut: 4.2 Ikoner som viser redigeringsmodus At du er i redigeringsmodus ser du også ved at det vises et lite redigeringsikon i hvert miljø. 4.3 Flytte miljøer på hylla I redigeringsmodus kan du flytte ikonene på hylla. Trykk og hold en kort stund på et miljø slik at det løsner, så kan du dra det til et annet sted på hylla der det fins et miljø og slippe det der. Hvis du vil flytte et miljø til en annet side drar og slipper du det i stedet på pilen som bytter side. Da legger miljøet seg først på neste side. 14

15 5 Nytt miljø For å lage et nytt miljø går du til startsiden og skifter til redigeringsmodus ved å trykke på rediger. Trykk så på Ny ikonet. (Om du ikke ser Ny ikonet er redigeringen låst og du må da først trykke på Innstillinger og velge Tillat redigering.) 5.1 Danne ikoner for miljøet I dialogvinduet som nå vises skal du nå velge hvordan ikonet for miljøet skal se ut (og lyde) på startsiden. Søk symbol: I dette feltet skal teksten og symbolet for miljøets ikon vises. Her skriver du ordet du vil ha. Trykk på mellomrom etter ordet eller trykk på søk symbol knappen og symbolet vises i feltet. Hvis flere symboler er koblet til samme ord kan du se disse i Symbolvelgeren til høyre. Trykk på et av de andre symbolene om du vil bytte. Du kan erstatte et symbol med et bilde fra kamerarullen i ipaden. Trykk på Eget bilde knappen i symbolvelgeren så byttes symbolet ut med bildet ditt. Hvis du heller vil ta et bilde med ipad kameraet og benytte det i miljøet, så trykker du på Fra kameraet knappen i symbolvelgeren. Annen tekst: Skriv inn en annen tekst du ev. vil ha i feltet i stedet for symbol teksten og trykk på knappen. Du vil se at teksten under bildet endres. Les opp dette: Skriv inn teksten du vil at talesyntesen skal lese opp i stedet for teksten som vises i feltet. Dette gjelder kun om talesyntese er installert. Spille av lydfil: Her kan du hente en lydfil som du har lagret i Dropbox og som du vil skal spilles av når brukeren velger dette miljøet. Spille inn lyd: Her kan du spille inn det du vil skal høres når brukeren velger miljøet. Lyden lagres automatisk i miljøet. Lytte: Her kan du høre hvordan ditt valg av tale eller lyd låter. Fjern miljø: Med denne knappen kan du fjerne et lagret miljø fra hylla. 15

16 Bakgrunn/Dokument Med Bakgrunn/Dokument knappen kan du endre bakgrunnsfarge for alle tavlene i et lagret miljø samtidig. Her kan du også endre om du vil legge til eller fjerne dokumentet i miljøet. Eksportere: Med denne kan du eksportere miljøene dine til Dropbox kontoen din, slik at du får en backup på Internett. Du kan også benytte Dropbox til å dele miljøene dine med andre. Les mer om dette i avsnitt 9. Eksportere og importere miljøer. Slett miljø: Med papirkurv knappen kan du fjerne miljøet fra hylla. Når du har bestemt hvordan ikonet for miljøet skal se ut kan du trykke på OK. Da vises en dialogboks der du velger hvordan utseendet på den første tavla i miljøet skal være (layouten). 5.2 Layout på den første tavla Når miljø-ikonet er klart skal du velge hvordan den første tavla i miljøet skal se ut. Du kan se effekten av endringene dine direkte i forhåndsvisningen og alle innstillinger du gjør her kan endres baketter. Dokument i miljøet: Bruk denne knappen til å velge om miljøet med tavlene skal benytte dokument eller ikke. Antall felter i tavla: Antall rader og kolonner stiller du inn ved å trykke på + og - knappene. Bakgrunnsfarge i tavla: Velg bakgrunnsfarge for tavla i fargepanelet til høyre. Trykk på OK når du er klar. Det nye miljøet ditt blir nå plassert på hylla. 16

17 6 Redigere tavler Trykk på miljøet og åpne det for å redigere innholdet. Trykk rediger for å gå i redigeringsmodus. Se Innstillinger på side 25 for detaljer. 6.1 Redigere innholdet i et felt Åpne miljøet og gå til tavla du vil redigere. Redigeringsmodusen indikeres av redigeringsikonet som vises oppe til venstre i hvert felt. 6.2 Søk symbol Trykk på et felt for å redigere innholdet. Skriv et ord. Trykk på mellomrom etter ordet eller trykk på Søk symbol og symbolet vises. Hvis flere symboler er koblet til samme ord vil de vises i Symbolvelgeren til høyre. En liten rød trekant vises også ved symbolet. Trykk på et alternativ for å bytte. Du kan ev. slå av symbolvisning ved å velge det overstrøkne symbolet (\). Om du bruker et symbol som er koblet til flere ord og heller vil ha ett symbol for hvert ord, kan du legge inn et ekstra mellomrom mellom ordene for å dele dem. 6.3 Symbol setning Hvis du vil ha flere symboler i feltet skriver du flere ord og trykker mellomrom etter hvert ord. Størrelsen på symbolene vil minske etter hvert for å tilpasses feltets størrelse. I symbolvelgeren til høyre kan du velge symbol for hvert ord i en setning. Trykk på et symbol i feltet og alternativene for symbolet vises i symbolvelgeren. Om du skriver flere ord i et felt, f.eks. en hel setning, og ikke vil ha symboler for alle ordene, kan du ev. slå av et symbol ved først å trykke på symbolet - og så på dette ikonet som alltid vises som et alternativ i symbolvelgeren: Se også avsnitt 6.6. Annen tekst om andre måter å tekste symboler på. 17

18 6.4 Eget bilde Du kan erstatte et symbol i et felt med et bilde fra fotogalleriet. Trykk på knappen Eget bilde og velg det bildet du vil ha i feltet fra fotogalleriet. Tilsvarende kan du erstatte et symbol i et felt med et eget foto. Har du flere symboler i feltet kan du erstatte et eller flere med egne bilder. Du kan også legge in egne bilder i et tomt felt. 6.5 Ta bilde Å ta bilder er en enkel og rask måte å gi miljøene et personlig innhold på. Med ipadens kamera kan du lagre bildet direkte i et felt. Om du f.eks. bruker et miljø til e-post og vil fortelle om noe, kan du ta et kjapt bilde av hendelsen eller personen og legge inn i tavla. Eller hvis du vil erstatte et symbol i et felt, trykker du på symbolet og deretter på Fra kamera knappen. Ipadens kamera åpnes så du kan ta et bilde. Når du trykker på Use vil bildet ditt automatisk erstatte symbolet i feltet. Har du flere symboler i feltet kan du erstatte et eller flere med egne bilder. Trykk da først på det symbolet som bildet ditt skal erstatte før du tar bildet og så på neste osv.. 18

19 6.6 Annen tekst Dette feltet benytter du om du vil ha en annen tekst enn den du skrev inn for å søke etter symbolet/symbolene. Eller om du vil at at flere symboler/bilder skal ha en felles tekst. Skriv inn den nye teksten og trykk så på Annen tekst knappen for å bekrefte valget. Du ser at teksten endres. (Du kan også trykke på knappen først og deretter skrive inn teksten.) Tips: Om du lager et miljø med lange felter for å skrive hele setninger i, så er det enklest å først skrive ordene for de symbolene som du vil skal vises - og så skrive inn teksten som skal vises til symbolene i dette feltet. 6.7 Les opp dette Om du har kjøpt talesyntese til og vil benytte den i miljøet, vil talesyntesen automatisk lese opp det som står i feltet. Hvis du vil at den skal si noe annet enn teksten i feltet, kan du skrive inn den nye teksten i Les opp dette feltet. Aktiver knappen ved å trykke på den, slik at en grønn hake vises. NB. Du må ha installert en talesyntese stemme i for å kunne benytte Les opp dette funksjonen. 6.8 Spill av lydfil Trykk på knappen Spill lydfil for å velge en lyd eller en musikkfil som du har lagret på Dropbox og som du vil skal spilles av når brukeren trykker på symbolet eller bildet. Lydfilene må være lagret i mappe Dropbox/Apps/ NO. 6.9 Spill inn lyd Trykk på knappen Spill inn lyd for å spille inn egen lyd direkte til feltet. Dette innspillingsverktøyet vises. Trykk på knappen for spill inn, og trykk stopp når lyden er innspilt. 19

20 Trykk på den røde sirkelen for å spille inn og på den svarte firkanten for å avslutte innspillingen. Med den grønne trekanten lytter du til innspillingen. Trykk ev. på OK for å bekrefte at du vil benytte innspillingen. Den lagres da automatisk i miljøet Lytt Trykk på Lytte knappen for å høre talen eller lyden du valgte for feltet Knapper for lenking Lenke til forrige tavle: Bruk denne knappen for å lenke til den foregående tavla. Knappen vises ikke i den første tavla i miljøet. Annen lenke: Bruk denne til å velge om du vil lenke tavla til startsiden (hylla) eller til den første tavla i miljøet. Den første tavla viser kun lenke til startsiden. Lage ny undertavle: Bruk denne knappen til å lage en ny undertavle med ferdig lenke fra det aktuelle feltet. Les mer om lenker i avsnitt 7. Lenker på s Tavlas bakgrunnsfarge For å endre bakgrunnsfarge for denne tavla alene trykker du på Bakgrunns knappen og velger den bakgrunnsfargen du vil ha. Om du vil endre bakgrunnsfargen for alle tavlene i miljøet under ett gjør du det i Innstillingene for miljøets ikon på startsiden. Se Bakgrunn/Dokument på s Send feltets innhold Med denne knappen kan du bestemme om symbol og ord i feltet skal sendes til dokumentet når du trykker på det. Om feltet benyttes for å lenke til en ny tavle blir denne funksjonen automatisk slått av Legg til en ny rad Trykk på Ny rad for å legge denne funksjonen til et felt. Det røde krysset byttes da ut mot et grønt merke. Da blir det neste som sendes til dokumentet skrevet på en ny rad (linje). Du kan også legge til en ny rad i et felt som lenker til en ny tavle og som derfor kanskje ikke sender noe innhold. Dette kan være ok om du f.eks. skal bruke et miljø for å sette sammen en setning fra flere tavler og du vil at den neste setningen som skal skrives fra neste tavle da skal begynne på ny rad (linje). 20

21 6.15 Tøm innholdet i feltet Hvis du vil tømme innholdet i et felt, dvs. fjerne symbol, bilde, tekst, lyd og bakgrunnsfarge, trykker du på papirkurv ikonet. Du får da en advarsel: Vil du tømme feltets innhold? Lenker i feltet påvirkes ikke Legge til rad eller kolonne I redigeringsmodus kan du enkelt legge til en rad eller kolonne i en tavle. Rad Trykk to fingre på hver side av radskillet der du vil sette inn en rad. Du blir da spurt om du vil legge til en rad. Svar Ja. Den nye raden blir satt inn i mellomrommet mellom fingrene dine Slette rad eller kolonne Kolonne Trykk to fingre på hver side av kol. skillet der du vil sette inn en kolonne. Du blir da spurt om du vil legge til en kolonne. Svar Ja. Den nye kolonnen blir satt inn i mellomrommet mellom fingrene. I redigeringsmodus kan du enkelt slette en rad eller en kolonne i en tavle. Husk at hvis du sletter en rad eller kolonne, så mister du også både innholdet og lenkene i de slettede feltene. For å fjerne en rad eller en kolonne trykker du to fingre i en av cellene i raden eller kolonnen du vil fjerne. Du får spørsmål om du vil fjerne den aktuelle raden eller kolonnen. Velg enten Slett rad eller Slett kolonne og bekreft valget. 21

22 7 Lenker Celler kan lenkes til andre tavler på forskjellige måter: - Lenke til forrige tavle - Lenke til ny undertavle - Lenke til den første tavla i miljøet - Lenke til startsiden (hylla) Et felt som lenkes til en undertavle gir tilgang til et større ordforråd. F.eks. kan et felt vise en kategori eller et emne og lenke til en undertavle med symboler og ord i emnet. I undertavla fins en lenke tilbake til tavla som den gikk ut fra ( ). 7.1 Lage en undertavle I dialogen der du redigerer innhold i et felt fins Lage ny undertavle. Knappen danner den nye tavla, lenken til tavla og lenken tilbake til tavla du gikk ut fra. Når du trykker på knappen vises dialogen der du velger hvordan undertavla skal se ut. Velg antall rader og kolonner med + og - knappene og bakgrunnsfarge. Det første feltet lengst opp til venstre vil automatisk bli lenket tilbake til tavla du gikk ut fra - og det vises med en pil. Om du vil benytte et annet symbol i stedet for pilen kan du endre det om du vil. Trykk OK når du har gjort innstillingene dine. Du kommer da tilbake til tavla du gikk ut fra og som du holder på med. Hvis et felt som lenkes til en undertavle innholder et symbol eller bilde, vil symbolet bli vist og feltet får et eseløre som viser at det inneholder en lenke til en ny tavle. Hvis feltet er tomt når du lenker til en undertavle vises pilen i tillegg til eseløret. Merk at du kan endre bakgrunnsfarge i et felt med lenke. Fra et felt i en undertavle kan du ev. lenke videre til en ny undertavle på neste nivå ved å trykke på Lage ny undertavle knappen igjen. 22

23 7.2 Innstillinger for et felt med lenke At felt lenker til en undertavle ser du dels på eseløret i feltet og dels fordi det røde krysset i Lenke til undertavle er byttet ut med en grønn hake i en av knappene: Lenke til forrige tavle, Lenke til undertavle eller Annen lenke (Lenke til startsiden eller Lenke til første). Send feltets innhold: Når du benytter et felt for å lenke til en undertavle, vil denne knappen vise et rødt kryss, hvilket innebærer at symboler og tekst i feltet ikke vil bli skrevet til dokumentet når du trykker for å gå til undertavla. Hvis du vil at symbol og tekst skal skrives i dokumentet kan du trykke på knappen så det røde krysset endres til en grønn hake. 7.3 Annen lenke Du kan også velge at feltet skal lenke til den første tavla i miljøet eller til startsiden (hylla) ved å trykke på Annen lenke knappen. Om feltet inneholder en lenke til en undertavle blir du oppfordret til å fjerne denne først. Lenken til den første tavla i miljøet (via Lenke til første tavle knappen) er mest til nytte når du har undertavler på flere nivåer. Ikon for lenke til startsiden Ikon for lenke til den første tavla Du kan endre lenkeikonene til et annet symbol eller bilde om du vil. 7.4 Fjern lenke til en undertavle Når du har dannet en lenke til en ny undertavle i et felt så vises det med en grønn hake i knappen Lenke til undertavle. Trykk på knappen for å fjerne både lenken og tavla som feltet lenker til. Du får spørsmål om: Fjerne lenken? Merk! Tavla/tavlene som den lenker til vil da også bli fjernet. Alle tavler videre nedover i forgreningen vil bli fjernet, så tenk deg om... Den grønne haken endres til et rødt kryss, dvs. nå fins det ingen lenke til undertavle lenger. 23

24 8 Flytte felter i tavla Hvis du vil bytte om på feltene i en tavle skifter du til redigeringsmodus først. Hold og trykk på bildet / symbolet en stund til det slipper. Dra symbolet til et annet felt og slipp det der. Alt innhold i feltet vil bli flyttet, dvs. også lyd, farger og lenker. 9 Eksportere og importere miljøer har automatisk kobling til Dropbox - og dit kan du eksportere og importere miljøene dine. Bruk Dropbox for å legge backup av miljøene dine på Internet og for å dele miljøene med andre. 9.1 Dropbox Dropbox er en Internett tjeneste der du kan lagre egne filer og få tilgang til dem fra de ulike enhetene dine (telefon, ipad og datamaskin osv.). Du må ha en konto på Dropbox for å kunne importere og eksportere miljøer dit. Dropbox kan lastes ned gratis både til ipad fra App Store og til datamaskinen fra Dropbox nettside. Når du vil redigere filer, bilder og lyder i Dropboxen er det mest praktisk å bruke Dropbox i datamaskinen eller i en nettleser i stedet for appen i ipaden. En konto på Dropbox er gratis. Første gangen du vil bruke Dropbox fra må du sette opp en lenke mellom og Dropbox så de kan finne hverandre. Gå da til startsiden og skift til redigeringsmodus. Trykk så på Importere ikonet. Du får da opp Login vinduet for Dropbox der Widgit Go danner og får tilgang til sin egen mappe. Fyll ut informasjonene for kontoen din og trykk på Sign in knappen, dvs. Login. Når er koblet til Dropbox etableres det en ny undermappe i din mappe: Apps/ NO. I denne mappen blir miljøene du eksporterer lagret - og det er hit eksporter/importer miljø funksjonene i er lenket. Miljøer som du har fått tilsendt av andre må lagres i denne mappen og hentes der når du senere vil importere dem til ipaden din. Se på side 25 hvordan du kan koble til en annen Dropbox konto. 24

25 9.2 Eksportere et miljø For å eksportere et miljø går du til startsiden og inn i redigeringsmodus. For å få eksportert et miljø må innstillingen Tillat redigering være valgt i Innstillinger. Trykk på miljøet du vil eksportere slik at dialogen for å redigere åpnes og trykk så på Eksportere knappen. Du blir da spurt om: «Vil du eksportere dette miljøet?». Svar Ja. Filen lastes nå opp til Dropboxen. Du vil se at en liten markør snurrer rundt midt på siden og får så en OK bekreftelse på at miljøet ditt er eksportert. Om du åpner Dropboxen vil du se alle de lagrede filene dine i mappen Apps/ NO. Merk at du ikke trenger å ha startet Dropbox for å eksportere eller importere fra. 9.3 Importere et miljø For å importere et miljø går du til startsiden og inn i redigeringsmodus. Trykk så på Importere ikonet. For å få importert et miljø må innstillingen Tillat redigering være valgt i Innstillinger. Når du trykker på ikonet Importere vises en liste over alle miljøene du har lagret på Dropbox. Trykk på filen du vil importere og svar Ja på spørsmål om du vil importere fra Dropbox. Så legges miljøet opp i startbildet. Med Logg ut fra Dropbox knappen kan du bytte til en annen Dropbox konto. 25

26 9.4 Dele miljøer med andre I Dropbox kan du dele filer og mapper med andre. Åpne Dropbox (i pc-en eller ipaden) og velg mappen Apps/ NO og filen(e) du vil dele der. Fyll ut e-post adressen til den du vil sende til. Da sendes en e-post med en lenke som mottakeren kan benytte for å laste ned filen til sin Dropbox konto. Og derfra kan den så importeres til din ipad. For at miljøet skal kunne importeres til må filen lagres i Dropbox og undermappen Apps/ NO. Miljøene er lagd slik at de kan deles av brukere av både ipad og Android enheter. Et miljø kan f.eks. lages på ipad og så redigeres videre og benyttes i en Android eller omvendt. Merk at om du vil flytte filer i mappene dine i Dropbox, så er det mye enklere å gjøre det på en datamaskin eller logge deg inn på en nettleser i en datamaskin eller i ipaden i stedet for å benytte Dropbox appen for å utføre dette. 10 Innstillinger Grunninnstillingene for gjør du i redigeringsmodus i startbildet. Trykk på Innstillinger ikonet. Tillat redigering: Her kan du låse redigeringen når du er ferdig med miljøet. Brukeren vil da ikke se redigere ikonet. Lås opp dette igjen når du vil redigere et miljø eller lage nye. Tale: Hvis du har talesyntese installert kan du slå talen av eller på for alle miljøene. Lyd: Her kan du slå lyden av eller på for alle miljøene. Tillat lagring av dokument som PNG: Velg om ikonet for å lagre som.png skal vises ved dokumentet eller ei. Tillat lagring av dokument som PDF: Velg om ikonet for å lagre som.pdf skal vises ved dokumentet eller ei. Tillat sending av dokument som e-post: Velg om ikonet for å sende dokument som vedlegg til e-post skal vises eller ei. Spør før tilbake til startsiden: Velg Slå av om du ikke vil at spørsmålet Vil du forlate dette miljøet og gå tilbake til startsiden? skal vises når du trykker på ikonet for å gå tilbake til startsiden. Start med sist brukte miljø: Velg om skal starte med det miljøet som ble brukt sist. Om du ikke velger dette vil starte med startbildet - dvs. hylla. Kjøp talesyntese stemme/tilbakestill kjøpte stemmer: Her kan du kjøpe talesyntese stemme til eller laste ned tidligere kjøpte stemmer. Talesyntese stemme: Her vises hvilken talesyntese du har kjøpt og valgt som standardstemme i. Om du ikke har kjøpt noen stemmer vil det stå at stemme for talesyntese mangler. 26

27 11 Widgit Symboler innholder symboldatabasen Widgit Literacy Symboler (Widgit Lese/Skrive Symboler). Widgitsymbolene er lagd for å støtte lesing og skriving, og vise og forklare ordenes betydning. Per 2013 fins det ca velstrukturerte symboler. Symbolsystemet utvikles løpende (fra 1990 av) og alle oppdateringer med nye symboler er gratis fra Normedias nettside (www.normedia.no). Selv om Widgit symbolene primært er lagd for å støtte lesing og skriving, kan en også benytte dem for å støtte kommunikasjon, kognisjon og læring. Symbolene er utformet så enkle og rene som mulig, og med fokus på hvert begrep. Betydningen av mange symboler kjennes raskt igjen av de fleste, mens andre symboler må læres. Symbolene har et systematisk og enhetlig preg som gjør innlæringen lettere Symbolnivåer Det fins tre nivåer av kompleksitet i Widgits oppbygning av symboler: Selvforklarende, innlærte og abstrakte. 1. Selvforklarende Det første symbolnivået symboler er direkte avbildninger av ordene de illustrerer. En person som kjenner begrepet eller formålet som illustreres bør også kunne tolke og forstå symbolet. 2. Innlærte Det andre symbolnivået bygger på at symbolene som viser begrepet er bygd opp fra den skjematiske strukturen og at den derfor må læres. I eks. til høyre vises betydningen av ordene ved forholdet mellom den røde ballen og feltet. Om symbolet for bak stod for seg selv uten tekst eller de andre symbolene som gir helhetsbildet og sammenhengen, ville det være vanskelig å forstå. Om leseren derimot har sett symboler for liknende begreper tidligere, kan en komme fram til symbolets betydning uten å kunne lese og forstå ordet. 3 Abstrakte Symboler for abstrakte ord har ingen klar betydning og må alltid læres inn. Det kan gjelde ord som f.eks. en, et, som, for, osv.. I mange tilfeller blir en setning tydeligere om en fjerner de abstrakte symbolene. Widgit symbolene følger en skjematisk struktur, dvs. det fins regler for hvordan de er bygd opp. Den logiske strukturen for hvordan symbolene er satt sammen blir raskt gjenkjent av nye brukere, hvilket gir en grad av selvstendighet når en presenteres for nye symboler og begreper. 27

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer