Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1"

Transkript

1 Brukerveiledning For ipad ver Norsk versjon: Normedia AS

2 Innhold 1. Introduksjon til Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1 Startsiden for - hylla Flere hyller Eksempler som følger med Åpne et miljø Gå tilbake til startsiden Miljø uten dokument Miljø med dokument Lytt på nytt Lenker i tavla Ikoner ved dokumentet Vise hele dokumentet Dokument med flere sider Redigere startsiden Redigeringsmodus Ikoner som viser redigeringsmodus Flytte miljøer på hylla Nytt miljø Danne ikoner for miljøet Layout på den første tavla Redigere tavler Redigere innholdet i et felt Søk symbol Symbol setning Eget bilde Ta bilde Annen tekst Les opp dette Spill av lydfil Spill inn lyd Lytt Knapper for lenking Tavlas bakgrunnsfarge Send feltets innhold Legg til en ny rad 20 2

3 6.15 Tøm innholdet i feltet Legge til rad eller kolonne Slette rad eller kolonne Lenker Lage en undertavle Innstillinger for et felt med lenke Annen lenke Fjern lenke til en undertavle Flytte felter i tavla Eksportere og importere miljøer Dropbox Eksportere et miljø Importere et miljø Dele miljøer med andre Innstillinger Widgit symboler Symbolnivåer Skjematisk struktur Kjøp av talesyntese Support 31 3

4 1. Introduksjon til er en app for ipad og nettbrett der du kan lage egne opplegg for kommunikasjon, stimulering og språkutvikling. kan også benyttes til å skrive enkle dokumenter med symboler og tekst fra symboltavler. inneholder hele symboldatabasen Widgit Literacy Symbols (WLS), som også benyttes i de velkjente dataprogrammene In Print, By Choice og SymWriter som alle har vært på norsk i flere år. erstatter ikke disse programmene, men kompletterer dem ved også å gi nye muligheter til å bruke symboler som støtte i mobile enheter som ipad og nettbrett. For å kunne kjøre trenger du min. 150 Mb ledig minne. Hvis du velger å anskaffe talesyntese også vil den ta 35 Mb per stemme. Se side 30. For de som ikke kjenner dataprogrammene gis her en kort beskrivelse: Communicate: In Print er et layoutprogram for å lage all slags materiale (bøker, timeplaner, oppgaver osv.) og mye annet for utskrift. Programmet inneholder mange ferdige maler og eksempler som du kan bruke for å komme raskt i gang. Communicate: SymWriter er en symbolstøttet tekstbehandler der eleven kan trene skriving og lesing ved hjelp av symboler. SymWriter har også lydering av bokstaver, tale etter ord og setninger og stavekontroll med symboler. For de som har dårlig motorikk er det mulig å skrive fra tavler og skjermtastatur. Communicate: By Choice er et treningsprogram hvor elevene trener på grunnleggende begreper i øvelser med spørsmål og svar. Les mer om programmene på våre nettsider: Skjermbilde eksempel fra 4

5 1.1 Hovedtrekkene i Hovedtrekkene i er beskrevet i punktene nedenfor. En nærmere beskrivelse av hver funksjon fins lengre fram i veiledningen. Hele Widgit symboldatabasen med symboler inngår. Du søker etter symboler på samme måte som i In Print og SymWriter programmene. Du behøver ikke være koblet opp mot Internett verken når du lager miljøer eller bruker dem. Internett trengs bare hvis du vil sende epost eller importere eller eksportere miljøer fra Dropbox. Du kan selv bestemme antall felter i miljøet (maks. 10 kol. x 7 rader) Du kan lage undertavler i et ubegrenset antall nivåer. Et felt kan inneholde et eller flere symboler, eller en hel setning. Du kan bytte symbol mot eget bilde eller ta bilde direkte. Du kan benytte for å lage dokumenter eller som en talemaskin. For tale kan du benytte talesyntese, lydfiler eller spille inn egen tale. Du kan importere/eksportere/dele sine miljøer via Dropbox. 2. Talestøtte kan gi talestøtte når du åpner et miljø (en aktivitet) eller trykker på et felt i en tavle. kan også lese opp symbolsetninger som du har skrevet i en meldingsrad eller i et dokument. Talestøtten kan skje i form av en talesyntese stemme eller innspilt tale via mikrofonen i ipaden din Bruk av talesyntese Det følger ikke med talesyntese i, men du kan ev. kjøpe en stemme fra Acapela til en rimelig pris når du er i appen. Du kan velge blant flere kvinnelige og mannlige stemmer. Les i avsnittet om Kjøp av talesyntese på side 30 om hvordan du kjøper den stemmen du vil ha. Hvis du ikke har anskaffet en talesyntese kan du eventuelt spille inn tale selv i miljøene dine i. 5

6 3 Starte Start med ikonet i startskjermen på ipaden din. 3.1 Startsiden for - hylla Hylla med miljøer vises. Det følger noen eksempler med installasjonen for å vise ulike bruksområder for appen. Du kan selv bygge videre på disse eksemplene eller lage egne aktiviteter Flere hyller Når hylla inneholder mer enn 12 miljøer dannes en ny side automatisk til høyre for startsiden. Nye sider dannes etter hvert som hyllene blir fulle. Om du vil benytte et miljø som fins på neste side kan du enten trykke på pilen som vises nederst til høyre eller sveipe med fingeren over siden for å gå til neste side. 3.3 Eksempler som følger med Ja nei - en enkel tavle med innspilt lyd 6

7 Kommunikasjon A og B - eksempler på miljøer for å kommunisere. Denne type miljøer må bearbeides slik at de får et innhold tilpasset brukeren. I dag - skriv om ukedager, datoer og været osv. Min historie - lag en historie ut fra ulike valg. Arbeid og aktiviteter - aktivitetene er lenket til ulike undertavler. Velg f.eks. Tekstil til venstre. Legg merke til eseløret i sirkelen; det er en lenkepeker. ==> 7

8 Egenvurdering - inneholder 4 tavler om hva man liker, er flink til, og hva man trenger hjelp til. Avslutter med en belønningstavle Disposisjon - om å sette opp en disposisjon før man skriver. Hva man bør tenke gjennom. 8

9 Handleliste - som kan skrives ut, lagres som bilde,.pdf fil eller mailes. Taxitur - situasjonskart for en taxitur. Gi miljøet et mer personlig preg. Dyr og lyd - trykk og noe skjer aktivitet med lydfiler og fotografier Sende e-post - med skrivetavle for å lage en e- post. Her benytter du tavler for å skrive e-poster ut fra en grunnstruktur. Dokumentet kan mailes til mottakeren innenfra. Miljøet inneholder eksempel på emner som en kan skrive om i e-poster. Innholdet må først redigeres og gjøres mer personlig. Du kan ta bilder med ipad og vise dem i feltene, klar til å benyttes i e-posten. Husk at disse aktivitetene kun er ment som eksempler på hvordan kan brukes. Du står fritt til å lage egne tavler og oppgaver, og spesielt for kommunikasjon er det viktig at innholdet tilpasses brukeren. 9

10 3.4 Åpne et miljø Trykk på symbolet / bildet på hylla i startsiden for å åpne det miljøet du vil benytte. 3.5 Gå tilbake til startsiden Når du vil gå tilbake til startbildet for å velge et annet miljø, trykker du på det lille grønne hus ikonet oppe til venstre på skjermen. Du får da spørsmål om du vil forlate miljøet og gå tilbake til startbildet. Hvis du ikke vil ha dette spørsmålet før du forlater miljøet kan du velge det bort under Innstillinger på side Miljø uten dokument Hvis du kun vil benytte et miljø til talestøtte og ikke til å skrive med, så behøver du ikke ta opp plass på skjermen til meldinger og dokumenter. (Se neste avsnitt om miljøer som benytter meldinger og dokumenter.) Om du starter miljøet ja nei så er det kun lagd med symboler og innspilt tale. Det har ingen meldingsrad eller dokument der du kan skrive. Når du trykker på symbolene får du høre talen. Merk at du senere kan velge å legge til meldinger / dokumenter i miljøer om du vil. Se Bakgrunn/dokument på s Miljø med dokument Noen miljøer benytter plassen øverst i skjermen til å vise en rad i et dokument. Dokumentraden kan brukes til å skrive enkle setninger eller til meldinger og minnestøtte når miljøet brukes til kommunikasjon. Om du starter miljøet min historie får du se en rad i et dokumentvindu ovenfor tavla. Når du trykker på et symbol vil innholdet i feltet bli skrevet i dokumentet og du får høre den innspilte talen samtidig. 10

11 Merk at du også kan slå av meldinger / dokumenter i miljøer om du vil - og bare benytte miljøet med talestøtte. Se Bakgrunn/dokument på side 15. NB! Når du avslutter et miljø og går tilbake til startsiden for å velge et annet miljø lagres ikke innholdet i dokumentet. For å lagre dokumentet ditt må du bytte til den modusen der hele dokumentet ditt vises. 3.8 Lytt på nytt Symboler og ord som sendes sammen fra et felt til dokumentet hører sammen i en gruppe. Om du vil lytte (høre) på gruppen igjen kan du trykke direkte på et av symbolene i dokumentet. En grå markering vises ved opplesingen. 3.9 Lenker i tavla Noen miljøer inneholder felter som lenker til nye tavler, som f.eks. i miljøet Arbeid der hvert felt i den første tavla leder til nye undertavler. Med lenker til nye tavler kan du åpne for flere alternativer og større ordforråd, eller benytte dem til å gjennomgå strukturerte skriveoppgaver som f.eks. i miljøet I dag. Et felt som inneholder en lenke til en ny tavle viser en bøyd flik i et hjørne; et eseløre. Fliken kan suppleres med andre visuelle måter å fokusere på at en ny tavle vil bli åpnet. Lenke med pil Pil-lenken kan brukes til å gå til neste eller gå tilbake. Lenke med symbolinnhold Symbol-lenken kan benyttes til å vise et emne eller en kategori med flere alternativer. Lenke med bakgrunnsfarge For å forsterke ytterligere kan du markere felt som lenker med en valgt bakgrunnsfarge. 11

12 3.10 Ikoner ved dokumentet Til venstre og høyre for dokumentet ser du noen ikoner som du kan benytte. Ikon for å viske ut symboler og tekst i dokumentet. Ikon for å lage en ny rad i dokumentet. Ikon for å lese opp innholdet i den aktuelle raden i dokumentet. En grå markering vises samtidig med opplesingen. Ikon som skjuler tavla og i stedet viser hele dokumentet Vise hele dokumentet Dokumentet i er tenkt anvendt til meldinger og minnestøtte ved kommunikasjon og for å skrive korte og enkle dokument fra symboltavler. Dokumentet er ikke ment å fungere som en tekstbehandler eller bli brukt til å skrive fra et tastatur. For å vise hele dokumentet velger du Skjul tavla ikonet til venstre for dokument raden. Merk at noen miljøer kun er tenkt å benyttes til å gi feedback med tale og lyd - og da brukes ikke dokumentet. På side 15 (Bakgrunn/dokument) kan du lese om hvordan du slår av eller legger til et dokument. NB! Når du avslutter et miljø og går tilbake til startsiden for å velge et annet lagres ikke innholdet i dokumentet. For å lagre dokumentet ditt må du bytte til den modusen der hele dokumentet ditt vises. Når du har skjult tavla og ser hele dokumentet vises et antall ikoner til høyre og venstre for dokumentet. Lytt på innholdet i den aktuelle raden. En grå markering vises samtidig med opplesingen. Trykk på ikonet igjen for å lytte på neste rad. Vis tavla. Ikon for å hente fram tavla igjen. Kun den siste raden som ble skrevet i dokumentet vises da sammen med tavla. Visk ut symboler og tekst i dokumentet. Et kort trykk visker ut fra slutten av dokumentet; et langt tømmer dokumentet. En advarsel gis først. 12

13 Lagre som bilde lagrer dokumentet som png bildefil. Hvis det inneholder flere sider dannes det en bildefil for hver side. Bildet lagres i kamerarullen. I Innstillingsmenyen (i redigeringsmodus i startbildet) kan du velge om ikonet skal vises eller ikke. Se avsnittet om Innstillinger på side 25. Ikon for å lagre dokumentet som pdf fil. Filnavnet blir miljøets navn. Når du velger å lagre i pdf format kan du velge hvilken av appene du har i ipaden som du vil bruke til å åpne og vise dokumentet ditt. Merk at det fins flere pdf lesere som kan lastes ned gratis fra App Store. I Innstillingsmenyen (i redigeringsmodus i startbildet) kan du velge om ikonet skal vises eller ikke. E-post ikon som lar deg sende e-post der dokumentet automatisk blir vedlagt som pdf fil. Dersom dokumentet kun inneholder en side vil symbolteksten også bli vist direkte i avsenderens e-post. I Innstillingsmenyen (i redigeringsmodus i startbildet) kan du velge om ikonet skal vises eller ikke Dokument med flere sider Dokumentet kan vise 5 rader med symboler og tekst. Om noen brukere skriver mer enn det, dannes det nye sider etter hvert og et ikon med en pil vises lengst nede til høyre i dokumentet. For å vise neste side i dokumentet kan du enten trykke på ikonet med pilen eller sveipe med fingeren over siden for å bla forover. Tilsvarende kan du bla bakover ved å trykke på pilen nede til venstre eller sveipe med fingeren over siden. Når du lukker et miljø og går tilbake til startbildet lagres ikke innholdet i dokumentet. 4 Redigere startsiden Når du har byttet til redigeringsmodus i startsiden kan du: - Endre rekkefølge på miljøene på hylla - Redigere egenskaper for de miljøene du allerede har - Lage, fjerne, importere og eksportere miljøer - Endre innstillingene for - Finne informasjon og hjelp for Hver gang du lager et nytt miljø legges det i den første plassen lengst til venstre på hylla. 13

14 4.1 Redigeringsmodus Øverst til høyre i startbildet fins ordet rediger som et lite ikon i uanselig farge. Trykk på ordet for å gå til redigeringsmodus. For å slå av redigeringsmodusen og gå tilbake til brukermodus trykker du på ferdig som nå vises øverst til høyre på skjermen. OBS! Du kan du låse redigeringsmodusen slik at brukeren ikke komme inn om hun trykker på rediger ved en misforståelse. Når redigerinen er låst vises kun Innstillinger, Om og Hjelp i startbildet. Se avsnittet om Innstillinger. Når du har trykt på rediger ser skjermbildet slik ut: 4.2 Ikoner som viser redigeringsmodus At du er i redigeringsmodus ser du også ved at det vises et lite redigeringsikon i hvert miljø. 4.3 Flytte miljøer på hylla I redigeringsmodus kan du flytte ikonene på hylla. Trykk og hold en kort stund på et miljø slik at det løsner, så kan du dra det til et annet sted på hylla der det fins et miljø og slippe det der. Hvis du vil flytte et miljø til en annet side drar og slipper du det i stedet på pilen som bytter side. Da legger miljøet seg først på neste side. 14

15 5 Nytt miljø For å lage et nytt miljø går du til startsiden og skifter til redigeringsmodus ved å trykke på rediger. Trykk så på Ny ikonet. (Om du ikke ser Ny ikonet er redigeringen låst og du må da først trykke på Innstillinger og velge Tillat redigering.) 5.1 Danne ikoner for miljøet I dialogvinduet som nå vises skal du nå velge hvordan ikonet for miljøet skal se ut (og lyde) på startsiden. Søk symbol: I dette feltet skal teksten og symbolet for miljøets ikon vises. Her skriver du ordet du vil ha. Trykk på mellomrom etter ordet eller trykk på søk symbol knappen og symbolet vises i feltet. Hvis flere symboler er koblet til samme ord kan du se disse i Symbolvelgeren til høyre. Trykk på et av de andre symbolene om du vil bytte. Du kan erstatte et symbol med et bilde fra kamerarullen i ipaden. Trykk på Eget bilde knappen i symbolvelgeren så byttes symbolet ut med bildet ditt. Hvis du heller vil ta et bilde med ipad kameraet og benytte det i miljøet, så trykker du på Fra kameraet knappen i symbolvelgeren. Annen tekst: Skriv inn en annen tekst du ev. vil ha i feltet i stedet for symbol teksten og trykk på knappen. Du vil se at teksten under bildet endres. Les opp dette: Skriv inn teksten du vil at talesyntesen skal lese opp i stedet for teksten som vises i feltet. Dette gjelder kun om talesyntese er installert. Spille av lydfil: Her kan du hente en lydfil som du har lagret i Dropbox og som du vil skal spilles av når brukeren velger dette miljøet. Spille inn lyd: Her kan du spille inn det du vil skal høres når brukeren velger miljøet. Lyden lagres automatisk i miljøet. Lytte: Her kan du høre hvordan ditt valg av tale eller lyd låter. Fjern miljø: Med denne knappen kan du fjerne et lagret miljø fra hylla. 15

16 Bakgrunn/Dokument Med Bakgrunn/Dokument knappen kan du endre bakgrunnsfarge for alle tavlene i et lagret miljø samtidig. Her kan du også endre om du vil legge til eller fjerne dokumentet i miljøet. Eksportere: Med denne kan du eksportere miljøene dine til Dropbox kontoen din, slik at du får en backup på Internett. Du kan også benytte Dropbox til å dele miljøene dine med andre. Les mer om dette i avsnitt 9. Eksportere og importere miljøer. Slett miljø: Med papirkurv knappen kan du fjerne miljøet fra hylla. Når du har bestemt hvordan ikonet for miljøet skal se ut kan du trykke på OK. Da vises en dialogboks der du velger hvordan utseendet på den første tavla i miljøet skal være (layouten). 5.2 Layout på den første tavla Når miljø-ikonet er klart skal du velge hvordan den første tavla i miljøet skal se ut. Du kan se effekten av endringene dine direkte i forhåndsvisningen og alle innstillinger du gjør her kan endres baketter. Dokument i miljøet: Bruk denne knappen til å velge om miljøet med tavlene skal benytte dokument eller ikke. Antall felter i tavla: Antall rader og kolonner stiller du inn ved å trykke på + og - knappene. Bakgrunnsfarge i tavla: Velg bakgrunnsfarge for tavla i fargepanelet til høyre. Trykk på OK når du er klar. Det nye miljøet ditt blir nå plassert på hylla. 16

17 6 Redigere tavler Trykk på miljøet og åpne det for å redigere innholdet. Trykk rediger for å gå i redigeringsmodus. Se Innstillinger på side 25 for detaljer. 6.1 Redigere innholdet i et felt Åpne miljøet og gå til tavla du vil redigere. Redigeringsmodusen indikeres av redigeringsikonet som vises oppe til venstre i hvert felt. 6.2 Søk symbol Trykk på et felt for å redigere innholdet. Skriv et ord. Trykk på mellomrom etter ordet eller trykk på Søk symbol og symbolet vises. Hvis flere symboler er koblet til samme ord vil de vises i Symbolvelgeren til høyre. En liten rød trekant vises også ved symbolet. Trykk på et alternativ for å bytte. Du kan ev. slå av symbolvisning ved å velge det overstrøkne symbolet (\). Om du bruker et symbol som er koblet til flere ord og heller vil ha ett symbol for hvert ord, kan du legge inn et ekstra mellomrom mellom ordene for å dele dem. 6.3 Symbol setning Hvis du vil ha flere symboler i feltet skriver du flere ord og trykker mellomrom etter hvert ord. Størrelsen på symbolene vil minske etter hvert for å tilpasses feltets størrelse. I symbolvelgeren til høyre kan du velge symbol for hvert ord i en setning. Trykk på et symbol i feltet og alternativene for symbolet vises i symbolvelgeren. Om du skriver flere ord i et felt, f.eks. en hel setning, og ikke vil ha symboler for alle ordene, kan du ev. slå av et symbol ved først å trykke på symbolet - og så på dette ikonet som alltid vises som et alternativ i symbolvelgeren: Se også avsnitt 6.6. Annen tekst om andre måter å tekste symboler på. 17

18 6.4 Eget bilde Du kan erstatte et symbol i et felt med et bilde fra fotogalleriet. Trykk på knappen Eget bilde og velg det bildet du vil ha i feltet fra fotogalleriet. Tilsvarende kan du erstatte et symbol i et felt med et eget foto. Har du flere symboler i feltet kan du erstatte et eller flere med egne bilder. Du kan også legge in egne bilder i et tomt felt. 6.5 Ta bilde Å ta bilder er en enkel og rask måte å gi miljøene et personlig innhold på. Med ipadens kamera kan du lagre bildet direkte i et felt. Om du f.eks. bruker et miljø til e-post og vil fortelle om noe, kan du ta et kjapt bilde av hendelsen eller personen og legge inn i tavla. Eller hvis du vil erstatte et symbol i et felt, trykker du på symbolet og deretter på Fra kamera knappen. Ipadens kamera åpnes så du kan ta et bilde. Når du trykker på Use vil bildet ditt automatisk erstatte symbolet i feltet. Har du flere symboler i feltet kan du erstatte et eller flere med egne bilder. Trykk da først på det symbolet som bildet ditt skal erstatte før du tar bildet og så på neste osv.. 18

19 6.6 Annen tekst Dette feltet benytter du om du vil ha en annen tekst enn den du skrev inn for å søke etter symbolet/symbolene. Eller om du vil at at flere symboler/bilder skal ha en felles tekst. Skriv inn den nye teksten og trykk så på Annen tekst knappen for å bekrefte valget. Du ser at teksten endres. (Du kan også trykke på knappen først og deretter skrive inn teksten.) Tips: Om du lager et miljø med lange felter for å skrive hele setninger i, så er det enklest å først skrive ordene for de symbolene som du vil skal vises - og så skrive inn teksten som skal vises til symbolene i dette feltet. 6.7 Les opp dette Om du har kjøpt talesyntese til og vil benytte den i miljøet, vil talesyntesen automatisk lese opp det som står i feltet. Hvis du vil at den skal si noe annet enn teksten i feltet, kan du skrive inn den nye teksten i Les opp dette feltet. Aktiver knappen ved å trykke på den, slik at en grønn hake vises. NB. Du må ha installert en talesyntese stemme i for å kunne benytte Les opp dette funksjonen. 6.8 Spill av lydfil Trykk på knappen Spill lydfil for å velge en lyd eller en musikkfil som du har lagret på Dropbox og som du vil skal spilles av når brukeren trykker på symbolet eller bildet. Lydfilene må være lagret i mappe Dropbox/Apps/ NO. 6.9 Spill inn lyd Trykk på knappen Spill inn lyd for å spille inn egen lyd direkte til feltet. Dette innspillingsverktøyet vises. Trykk på knappen for spill inn, og trykk stopp når lyden er innspilt. 19

20 Trykk på den røde sirkelen for å spille inn og på den svarte firkanten for å avslutte innspillingen. Med den grønne trekanten lytter du til innspillingen. Trykk ev. på OK for å bekrefte at du vil benytte innspillingen. Den lagres da automatisk i miljøet Lytt Trykk på Lytte knappen for å høre talen eller lyden du valgte for feltet Knapper for lenking Lenke til forrige tavle: Bruk denne knappen for å lenke til den foregående tavla. Knappen vises ikke i den første tavla i miljøet. Annen lenke: Bruk denne til å velge om du vil lenke tavla til startsiden (hylla) eller til den første tavla i miljøet. Den første tavla viser kun lenke til startsiden. Lage ny undertavle: Bruk denne knappen til å lage en ny undertavle med ferdig lenke fra det aktuelle feltet. Les mer om lenker i avsnitt 7. Lenker på s Tavlas bakgrunnsfarge For å endre bakgrunnsfarge for denne tavla alene trykker du på Bakgrunns knappen og velger den bakgrunnsfargen du vil ha. Om du vil endre bakgrunnsfargen for alle tavlene i miljøet under ett gjør du det i Innstillingene for miljøets ikon på startsiden. Se Bakgrunn/Dokument på s Send feltets innhold Med denne knappen kan du bestemme om symbol og ord i feltet skal sendes til dokumentet når du trykker på det. Om feltet benyttes for å lenke til en ny tavle blir denne funksjonen automatisk slått av Legg til en ny rad Trykk på Ny rad for å legge denne funksjonen til et felt. Det røde krysset byttes da ut mot et grønt merke. Da blir det neste som sendes til dokumentet skrevet på en ny rad (linje). Du kan også legge til en ny rad i et felt som lenker til en ny tavle og som derfor kanskje ikke sender noe innhold. Dette kan være ok om du f.eks. skal bruke et miljø for å sette sammen en setning fra flere tavler og du vil at den neste setningen som skal skrives fra neste tavle da skal begynne på ny rad (linje). 20

21 6.15 Tøm innholdet i feltet Hvis du vil tømme innholdet i et felt, dvs. fjerne symbol, bilde, tekst, lyd og bakgrunnsfarge, trykker du på papirkurv ikonet. Du får da en advarsel: Vil du tømme feltets innhold? Lenker i feltet påvirkes ikke Legge til rad eller kolonne I redigeringsmodus kan du enkelt legge til en rad eller kolonne i en tavle. Rad Trykk to fingre på hver side av radskillet der du vil sette inn en rad. Du blir da spurt om du vil legge til en rad. Svar Ja. Den nye raden blir satt inn i mellomrommet mellom fingrene dine Slette rad eller kolonne Kolonne Trykk to fingre på hver side av kol. skillet der du vil sette inn en kolonne. Du blir da spurt om du vil legge til en kolonne. Svar Ja. Den nye kolonnen blir satt inn i mellomrommet mellom fingrene. I redigeringsmodus kan du enkelt slette en rad eller en kolonne i en tavle. Husk at hvis du sletter en rad eller kolonne, så mister du også både innholdet og lenkene i de slettede feltene. For å fjerne en rad eller en kolonne trykker du to fingre i en av cellene i raden eller kolonnen du vil fjerne. Du får spørsmål om du vil fjerne den aktuelle raden eller kolonnen. Velg enten Slett rad eller Slett kolonne og bekreft valget. 21

22 7 Lenker Celler kan lenkes til andre tavler på forskjellige måter: - Lenke til forrige tavle - Lenke til ny undertavle - Lenke til den første tavla i miljøet - Lenke til startsiden (hylla) Et felt som lenkes til en undertavle gir tilgang til et større ordforråd. F.eks. kan et felt vise en kategori eller et emne og lenke til en undertavle med symboler og ord i emnet. I undertavla fins en lenke tilbake til tavla som den gikk ut fra ( ). 7.1 Lage en undertavle I dialogen der du redigerer innhold i et felt fins Lage ny undertavle. Knappen danner den nye tavla, lenken til tavla og lenken tilbake til tavla du gikk ut fra. Når du trykker på knappen vises dialogen der du velger hvordan undertavla skal se ut. Velg antall rader og kolonner med + og - knappene og bakgrunnsfarge. Det første feltet lengst opp til venstre vil automatisk bli lenket tilbake til tavla du gikk ut fra - og det vises med en pil. Om du vil benytte et annet symbol i stedet for pilen kan du endre det om du vil. Trykk OK når du har gjort innstillingene dine. Du kommer da tilbake til tavla du gikk ut fra og som du holder på med. Hvis et felt som lenkes til en undertavle innholder et symbol eller bilde, vil symbolet bli vist og feltet får et eseløre som viser at det inneholder en lenke til en ny tavle. Hvis feltet er tomt når du lenker til en undertavle vises pilen i tillegg til eseløret. Merk at du kan endre bakgrunnsfarge i et felt med lenke. Fra et felt i en undertavle kan du ev. lenke videre til en ny undertavle på neste nivå ved å trykke på Lage ny undertavle knappen igjen. 22

23 7.2 Innstillinger for et felt med lenke At felt lenker til en undertavle ser du dels på eseløret i feltet og dels fordi det røde krysset i Lenke til undertavle er byttet ut med en grønn hake i en av knappene: Lenke til forrige tavle, Lenke til undertavle eller Annen lenke (Lenke til startsiden eller Lenke til første). Send feltets innhold: Når du benytter et felt for å lenke til en undertavle, vil denne knappen vise et rødt kryss, hvilket innebærer at symboler og tekst i feltet ikke vil bli skrevet til dokumentet når du trykker for å gå til undertavla. Hvis du vil at symbol og tekst skal skrives i dokumentet kan du trykke på knappen så det røde krysset endres til en grønn hake. 7.3 Annen lenke Du kan også velge at feltet skal lenke til den første tavla i miljøet eller til startsiden (hylla) ved å trykke på Annen lenke knappen. Om feltet inneholder en lenke til en undertavle blir du oppfordret til å fjerne denne først. Lenken til den første tavla i miljøet (via Lenke til første tavle knappen) er mest til nytte når du har undertavler på flere nivåer. Ikon for lenke til startsiden Ikon for lenke til den første tavla Du kan endre lenkeikonene til et annet symbol eller bilde om du vil. 7.4 Fjern lenke til en undertavle Når du har dannet en lenke til en ny undertavle i et felt så vises det med en grønn hake i knappen Lenke til undertavle. Trykk på knappen for å fjerne både lenken og tavla som feltet lenker til. Du får spørsmål om: Fjerne lenken? Merk! Tavla/tavlene som den lenker til vil da også bli fjernet. Alle tavler videre nedover i forgreningen vil bli fjernet, så tenk deg om... Den grønne haken endres til et rødt kryss, dvs. nå fins det ingen lenke til undertavle lenger. 23

24 8 Flytte felter i tavla Hvis du vil bytte om på feltene i en tavle skifter du til redigeringsmodus først. Hold og trykk på bildet / symbolet en stund til det slipper. Dra symbolet til et annet felt og slipp det der. Alt innhold i feltet vil bli flyttet, dvs. også lyd, farger og lenker. 9 Eksportere og importere miljøer har automatisk kobling til Dropbox - og dit kan du eksportere og importere miljøene dine. Bruk Dropbox for å legge backup av miljøene dine på Internet og for å dele miljøene med andre. 9.1 Dropbox Dropbox er en Internett tjeneste der du kan lagre egne filer og få tilgang til dem fra de ulike enhetene dine (telefon, ipad og datamaskin osv.). Du må ha en konto på Dropbox for å kunne importere og eksportere miljøer dit. Dropbox kan lastes ned gratis både til ipad fra App Store og til datamaskinen fra Dropbox nettside. Når du vil redigere filer, bilder og lyder i Dropboxen er det mest praktisk å bruke Dropbox i datamaskinen eller i en nettleser i stedet for appen i ipaden. En konto på Dropbox er gratis. Første gangen du vil bruke Dropbox fra må du sette opp en lenke mellom og Dropbox så de kan finne hverandre. Gå da til startsiden og skift til redigeringsmodus. Trykk så på Importere ikonet. Du får da opp Login vinduet for Dropbox der Widgit Go danner og får tilgang til sin egen mappe. Fyll ut informasjonene for kontoen din og trykk på Sign in knappen, dvs. Login. Når er koblet til Dropbox etableres det en ny undermappe i din mappe: Apps/ NO. I denne mappen blir miljøene du eksporterer lagret - og det er hit eksporter/importer miljø funksjonene i er lenket. Miljøer som du har fått tilsendt av andre må lagres i denne mappen og hentes der når du senere vil importere dem til ipaden din. Se på side 25 hvordan du kan koble til en annen Dropbox konto. 24

25 9.2 Eksportere et miljø For å eksportere et miljø går du til startsiden og inn i redigeringsmodus. For å få eksportert et miljø må innstillingen Tillat redigering være valgt i Innstillinger. Trykk på miljøet du vil eksportere slik at dialogen for å redigere åpnes og trykk så på Eksportere knappen. Du blir da spurt om: «Vil du eksportere dette miljøet?». Svar Ja. Filen lastes nå opp til Dropboxen. Du vil se at en liten markør snurrer rundt midt på siden og får så en OK bekreftelse på at miljøet ditt er eksportert. Om du åpner Dropboxen vil du se alle de lagrede filene dine i mappen Apps/ NO. Merk at du ikke trenger å ha startet Dropbox for å eksportere eller importere fra. 9.3 Importere et miljø For å importere et miljø går du til startsiden og inn i redigeringsmodus. Trykk så på Importere ikonet. For å få importert et miljø må innstillingen Tillat redigering være valgt i Innstillinger. Når du trykker på ikonet Importere vises en liste over alle miljøene du har lagret på Dropbox. Trykk på filen du vil importere og svar Ja på spørsmål om du vil importere fra Dropbox. Så legges miljøet opp i startbildet. Med Logg ut fra Dropbox knappen kan du bytte til en annen Dropbox konto. 25

26 9.4 Dele miljøer med andre I Dropbox kan du dele filer og mapper med andre. Åpne Dropbox (i pc-en eller ipaden) og velg mappen Apps/ NO og filen(e) du vil dele der. Fyll ut e-post adressen til den du vil sende til. Da sendes en e-post med en lenke som mottakeren kan benytte for å laste ned filen til sin Dropbox konto. Og derfra kan den så importeres til din ipad. For at miljøet skal kunne importeres til må filen lagres i Dropbox og undermappen Apps/ NO. Miljøene er lagd slik at de kan deles av brukere av både ipad og Android enheter. Et miljø kan f.eks. lages på ipad og så redigeres videre og benyttes i en Android eller omvendt. Merk at om du vil flytte filer i mappene dine i Dropbox, så er det mye enklere å gjøre det på en datamaskin eller logge deg inn på en nettleser i en datamaskin eller i ipaden i stedet for å benytte Dropbox appen for å utføre dette. 10 Innstillinger Grunninnstillingene for gjør du i redigeringsmodus i startbildet. Trykk på Innstillinger ikonet. Tillat redigering: Her kan du låse redigeringen når du er ferdig med miljøet. Brukeren vil da ikke se redigere ikonet. Lås opp dette igjen når du vil redigere et miljø eller lage nye. Tale: Hvis du har talesyntese installert kan du slå talen av eller på for alle miljøene. Lyd: Her kan du slå lyden av eller på for alle miljøene. Tillat lagring av dokument som PNG: Velg om ikonet for å lagre som.png skal vises ved dokumentet eller ei. Tillat lagring av dokument som PDF: Velg om ikonet for å lagre som.pdf skal vises ved dokumentet eller ei. Tillat sending av dokument som e-post: Velg om ikonet for å sende dokument som vedlegg til e-post skal vises eller ei. Spør før tilbake til startsiden: Velg Slå av om du ikke vil at spørsmålet Vil du forlate dette miljøet og gå tilbake til startsiden? skal vises når du trykker på ikonet for å gå tilbake til startsiden. Start med sist brukte miljø: Velg om skal starte med det miljøet som ble brukt sist. Om du ikke velger dette vil starte med startbildet - dvs. hylla. Kjøp talesyntese stemme/tilbakestill kjøpte stemmer: Her kan du kjøpe talesyntese stemme til eller laste ned tidligere kjøpte stemmer. Talesyntese stemme: Her vises hvilken talesyntese du har kjøpt og valgt som standardstemme i. Om du ikke har kjøpt noen stemmer vil det stå at stemme for talesyntese mangler. 26

27 11 Widgit Symboler innholder symboldatabasen Widgit Literacy Symboler (Widgit Lese/Skrive Symboler). Widgitsymbolene er lagd for å støtte lesing og skriving, og vise og forklare ordenes betydning. Per 2013 fins det ca velstrukturerte symboler. Symbolsystemet utvikles løpende (fra 1990 av) og alle oppdateringer med nye symboler er gratis fra Normedias nettside (www.normedia.no). Selv om Widgit symbolene primært er lagd for å støtte lesing og skriving, kan en også benytte dem for å støtte kommunikasjon, kognisjon og læring. Symbolene er utformet så enkle og rene som mulig, og med fokus på hvert begrep. Betydningen av mange symboler kjennes raskt igjen av de fleste, mens andre symboler må læres. Symbolene har et systematisk og enhetlig preg som gjør innlæringen lettere Symbolnivåer Det fins tre nivåer av kompleksitet i Widgits oppbygning av symboler: Selvforklarende, innlærte og abstrakte. 1. Selvforklarende Det første symbolnivået symboler er direkte avbildninger av ordene de illustrerer. En person som kjenner begrepet eller formålet som illustreres bør også kunne tolke og forstå symbolet. 2. Innlærte Det andre symbolnivået bygger på at symbolene som viser begrepet er bygd opp fra den skjematiske strukturen og at den derfor må læres. I eks. til høyre vises betydningen av ordene ved forholdet mellom den røde ballen og feltet. Om symbolet for bak stod for seg selv uten tekst eller de andre symbolene som gir helhetsbildet og sammenhengen, ville det være vanskelig å forstå. Om leseren derimot har sett symboler for liknende begreper tidligere, kan en komme fram til symbolets betydning uten å kunne lese og forstå ordet. 3 Abstrakte Symboler for abstrakte ord har ingen klar betydning og må alltid læres inn. Det kan gjelde ord som f.eks. en, et, som, for, osv.. I mange tilfeller blir en setning tydeligere om en fjerner de abstrakte symbolene. Widgit symbolene følger en skjematisk struktur, dvs. det fins regler for hvordan de er bygd opp. Den logiske strukturen for hvordan symbolene er satt sammen blir raskt gjenkjent av nye brukere, hvilket gir en grad av selvstendighet når en presenteres for nye symboler og begreper. 27

Widgit Go Norsk Brukerveiledning

Widgit Go Norsk Brukerveiledning Widgit Go Norsk Brukerveiledning v2.5.2 for ipad og iphone www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til Widgit Go Norsk 4 1.1 Hovedtrekkene i Widgit Go 5 2. Talestøtte 6 2.1 Bruk av talesyntese 6 3. Starte

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Enkle tavler kan brukes for å skrive korte setninger om et spesielt emne. I dette eksemplet vil vi lage et miljø med en enkel tavle for å skrive setninger

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

PDF Expert Enterprise - ei kort brukerrettleiing

PDF Expert Enterprise - ei kort brukerrettleiing PDF Expert Enterprise - ei kort brukerrettleiing Innledning PDF Expert Enterprise er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt utvalgte verktøy for distribusjon, lesing og brukermarkering på politiske dokumenter.

Detaljer

Brukermanual. For app.minmemoria.no

Brukermanual. For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no Innhold Kom i gang... 4 Registrering... 4 Opprette en Memoriaprofil til pasienten... 4 Koble pasienten til institusjon... 4 Memoriaprofilen... 5 Sidepanelet... 5 Om personen...

Detaljer

Minnelek Flex. Brukerveiledning. www.mv-nordic.com

Minnelek Flex. Brukerveiledning. www.mv-nordic.com Minnelek Flex Brukerveiledning www.mv-nordic.com Systemkrav minimumskrav For å trene med Minnelek Flex trenger du en PC eller MAC eller et nettbrett (f.eks ipad, Android) med internettforbindelse. Vi anbefaler

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Leselandet 2. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Leselandet 2. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Leselandet 2 Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Stemme Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish Norsk forhandler: NorMedia AS Postboks 24 1451 Nesoddtangen Tlf. 66 91 54 40 www.normedia.no

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

9 Brukergrensesnitt (Ny design)

9 Brukergrensesnitt (Ny design) 9 Brukergrensesnitt (Ny design) Når du er ferdig med å lage prosjektet, laste det opp til Sensiokontrolleren og til internett, vil du kunne prøve ut brukergrensesnittet i Sensio xsetup. Du kan også styre

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: gå til Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell og brukere av omsorgstjenester,

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse.

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse. Kom godt i gang med Boka som snakker Forord Denne utgaven av Boka som snakker er en videreutvikling av den snart 20 år gamle utgaven av et program som bare fortsetter å være en hit på skolene. Og hvorfor

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords Innhold IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Del 5 Pdf-opplesning 5 Opplesning av markert tekst 6 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjelp 9 Innstillinger 9 Opplesning

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Album Programversjon 5.3.0 eller nyere Rev D NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Album... 3 2.1 Bildeserievinduet... 3 2.2 Albumet Bilder... 4 2.3 Albumet

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Notater Programversjon 5.3.1 eller nyere Rev B NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Notater... 3 2.1 Tastaturet... 3 2.2 Skrive et nytt notat... 5 2.3

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Hjelp venner med pc-trøbbel hjemmefra!

Hjelp venner med pc-trøbbel hjemmefra! GENIALT FJERNSTYRINGSPROGRAM: Hjelp venner med pc-trøbbel hjemmefra! Unngå lang reisetid og misforståelser når kamerater eller kolleger trenger datahjelp. I denne artikkelen viser vi hvordan du kan fjernstyre

Detaljer

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Sammendrag Denne veiledning gir en innføring i hvordan man leser og arbeider med et dokument i programmet ebok. ebok er en brukervennlig PDF-leser

Detaljer

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger gjennom et navigerbart sett med ordvalg. Skriveren kan flytte mellom en serie med tavler for å lage

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

HVA ER TAVLEBOKA?... 2 ÅPNE TAVLEBOKA... 3 VELG VERSJON... 3 OM DENNE BOKA... 3 INTRODUKSJONSVIDEO... 3

HVA ER TAVLEBOKA?... 2 ÅPNE TAVLEBOKA... 3 VELG VERSJON... 3 OM DENNE BOKA... 3 INTRODUKSJONSVIDEO... 3 Innhold HVA ER TAVLEBOKA?... 2 ÅPNE TAVLEBOKA... 3 VELG VERSJON... 3 OM DENNE BOKA... 3 INTRODUKSJONSVIDEO... 3 BRUKE TAVLEBOKA... 4 HOVEDFUNKSJONER... 4 Vis enkeltside... 4 Vis dobbeltside... 4 Bla i

Detaljer

Instruksjonsmanual Mine sirkler app for Android

Instruksjonsmanual Mine sirkler app for Android Instruksjonsmanual Mine sirkler app for Android Førstegangs start av applikasjonen Ved førstegangs start av applikasjonen får du spørsmål om å legge inn et administratorpassord. Pass på at du husker passordet.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Pedagogikk Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren Norsk versjon: NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440,

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kontakter Programversjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Kontakter... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.1.1 Listetype... 4 2.1.2

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer