BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK"

Transkript

1 BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK Blir fotballtreninga og kampen det indre gode klare bilde jenta di hadde i hodet før hun sovna inn på puta i går? Får hun være borti ballen nok i spill? Står hun i kø eller er det full fart hele tida? Møter hun jevnbyrdig motstand på trening og kamp? Har hun det så artig på treninga, slik at hun egentlig har lyst til å spille nå - igjen? Får hun juble og gråte - sammen med dem hun setter mest pris på? Under finner du som trener eller spiller ni spørsmål du kan reflektere over. Still deg spørsmålene gjennom sesongen. Her oppsummeres et tindrende klart svar: Reflekterer vi over de ni spørsmålene før vi setter i gang fotballaktivitet, ja da har vi kommet et langt skritt videre i vår jakt etter den gode fotballopplevelsen! 1. VI HAR ALLTID 4 ELLER FÆRRE UTESPILLERE PÅ LAGET NÅR VI SPILLER SMÅLAGSSPILL PÅ TRENING. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG 2. VI STÅR ALDRI LENGE I KØ VED SJEF OVER BALLEN - PASNINGS- OG AVSLUTNINGSØVELSER. ALDRI: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG ALLTID: 1 POENG 3. VI SPILLER MOT JEVNE LAG SLIK AT VI VINNER OG TAPER NESTEN LIKE MYE. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG 4. TRENEREN VÅR VISER OSS DET VI SKAL LÆRE, SÅ ØVER VI MED EN GANG. HAN VISER MER ENN BARE Å PRATE OM GAMLE OG NYE TING. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN:1 POENG

2 Treningsøkta.no -en ny nettbasert treningsplattform for barne- og ungdomsfotball Vinne IL skaffer seg tilgang på dette verktøyet nå. Det ligger mange muligheter i verktøyet, men i første omgang vil det være mest aktuelt som et verktøy for den enkelte trener. De som ønsker å ha tilgang ordner dette ved å kontakte leder i fotball ungdom Andreas Vikan. Her er alt av NFFs utgitte DVD er, øvelsesbibliotek (videoklipp og beskrivelse av div. fotballøvelser), rammeplaner o.l. samlet til bruk for klubbene, trenere, ledere og foreldre. Treningsøkta.no vil utvides og oppdateres fortløpende, og fagansvarlig for NFFs ITbaserte treningsverktøy Bo Folke Gustavson er hovedansvarlig for oppfølging og utvikling av portalen. Treningsøkta.no inneholder følgende momenter: DVDene Treningsøkta I og II, Tine Fotballskole og Keeperferdighet systematisert etter: o Budskap o Ulike fotballfaglige tema o Ulike delferdigheter o Trenerrollen, læring og veiledning o Differensiering Øvelsesbibliotek knyttet til ferdighetsdimensjonene oversatt til aktivitetskategoriene: o Sjef over ballen o Spille med og mot o Tilpasset smålagsspill o Scoringstrening o Keepertrening NFFs rammeplaner for aldersgruppen 6 8 år, 9 10 år og år som inkluderer: o Ferdigsydde treningsøkter tilpasset alder og modning der alle aktivitetskategoriene er med o Øktene er systematisert etter fotballfaglige tema med læringsmomenter med progresjon o Øktene presenteres gjennom grafikk og levende bilder

3 Med spillets ide i spill og kampdimensjonen et virkemiddel som skal hjelpe oss trenere, laget og spillerne til å øve opp forståelsen og dyktigheten i spillets ide og hensikt: o For å få en bedre sammenheng mellom aktivitetene på trening og det vi opplever i kampen o Introdusere femmerfotball som spillform o Lage en god overgang fra femmerfotball til sjuerfotball o Fra sjuerfotball til elleverfotball o Med spillets ide i spill og kampdimensjonen er følgelig målgrupperettet mot trenere som virker i femmer-, sjuer- og elleverfotballen Et verktøy for klubben, trenerkoordinator, trenerutvikler og lagstrenere til å lage sin egen: o Sportsplan o Årsplan o Periodeplan o Øktplan Et kommunikasjonsverktøy mot klubbens trenere, spillere og foreldre/foresatte o Klubben organiserer og kommuniserer ukas trenings- og kampplan o Direkte kobling til NFF og kretsenes terminlister o Trenerkartotek o Trenerkoordinator, trenerutvikler og hovedtrener på lagsnivå kommuniserer direkte med sine trenere og spillere: - Årsplan - Periodeplan - Ukesplan - Dagens økt - Lags- og spilleranalyse, tegneverktøy og frammøtestatistikk - Praktiske beskjeder til spillere og foreldre/foresatte

4 RESULTATREGISTRERING VIA SMS I alle kamper oppsatt av Trøndelag Fotballkrets (fra 11 år opp til og med senior) skal resultatet rapporteres via SMS. Etter hver kamp er det hjemmelagets ansvar å melde inn resultatet fra kampen. Send følgende tekst på SMS til 2303: <Resultat kampnummer mål_hjemmelag-mål_bortelag> OBS! Resultatet MÅ sendes inn senest innen 7 dager etter spilt kamp.

5 Idrettsskolen i Vinne Klasse : Aktivitet: (viktig å notere klasse, aktivitet og dato!) Navn Dato/Uke:

6 NIFs barneidrettsforsikring For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. 2.2 Hvem er forsikret? Forsikring gjelder uten unntak* og omfatter: a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år. b) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. * Eksempelvis vil alle barn med nedsatt funksjonsevne omfattes av ordningen og få full utbetaling iht. til vilkårene. Idrettsskoler NIFs obligatoriske barneidrettsforsikring som ble innført fra for medlemmer av lag/særforbund tilsluttet NIF vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som følger hele årsløpet/skoleåret og som er godkjent av NIF. Idrettsskoler som driftes av andre enn idrettslag tilsluttet NIF inngår ikke i ordningen. Forsikringen vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som er organisert i samarbeid på tvers av klubber og av andre utenfor idrettsforbundets organisasjonsledd såfremt idrettsskolen følger ovennevnte vilkår og er godkjent av NIF. Idrettskretsen i hvert fylke har oversikt over godkjente idrettsskoler Hva forsikringen gjelder a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt.2.4. b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt Hvor/når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse i Norge og Norden, organisert av lag, idrettsråd, krets- region eller forbund tilsluttet NIF nærmere bestemt: a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger. b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l. c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder. d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra den/de som volder skade eller dennes/deres forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, idrettsråd, krets-/region eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag.

7 GOD OG UTVIKLENDE AKTIVITET I BARNEFOTBALLEN I 2014 Med den klare visjonen Flest mulig Lengst mulig Best mulig, har NFFs breddeavdeling nedenfor formulert et budskap på ti punkter som skal være en ledetråd for vårt arbeid i ) KLUBBEN SOM SJEF Klubben skal tilrettelegge for at alle som ønsker å spille fotball, uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og forutsetninger. Målet må være at det i flest mulig klubber er minst mulig tilfeldigheter som rår: Vi skal ha et likeverdig, trygt, og tilpasset tilbud om spillerne er 6, 8 eller 11 år. For å få dette til, må vi ha en lederstyrt klubb. I uttrykket Klubben som sjef ligger det implisitt to forhold: Klubben skal passe på at du som trener får lagt forholdene til rette for å gjennomføre god fotballaktivitet med spillerne dine Du som trener forholder deg til de verdiene og det rammeverket klubben din har Har du tunnelsyn som trener og ser bare ditt eget lag, blir du ingen lagspiller for klubben. Har du derimot hovmesterblikket inne, vil du være en av bærebjelkene for at nettopp din klubb gjennom fotballen blir den viktigste premissleverandøren for et godt oppvekstmiljø i ditt nærområde. Klubber som har gode administrative rutiner, med operativ klubbhåndbok, sportsplan og sportslige nøkkelfunksjoner, som fungerer godt i hverdagen, har de største forutsetninger for å viske ut tilfeldigheter og rekruttere frivilligheten i enda større grad. 2) KOMPETANSE Trenere i barnefotballen har ulik bakgrunn. Noen veldig få har vært toppspillere, de fleste har en eller annen fotballbakgrunn, noen har utdanning og/eller et yrke som gir overføringsverdi til trenergjerningen. Noen har ikke fotballbakgrunn, men andre viktige kvaliteter. Dette gir forutsetninger for å sette sammen trenerteam med ulike egenskaper og ferdigheter. Men dette er ikke nok for å sikre god nok kvalitet på formidling og aktivitet. Å være pappa eller mamma er også en særs god grunnutdanning. Men det har også sine fallgruver. Noen ser kun sin egen datter eller sønn. Det gir dels forfordeling og produserer i alle fall uselvstendige sønner eller døtre. Andre foreldretrenere har en intensjon om å være dønn rettferdig, og da vipper det ofte helt andre veien. Uavhengig av bakgrunn skal ALLE som er trenere i barnefotballen ha grunnutdanning i fotball. Å ha gjennomført Barnefotballkvelden er et minstekrav. Å ha gjennomført første delkurs i C-lisens kurset: Barnfotballkurset er en forutsetning. Så er det å samle erfaring på feltet i ett til to år for og forsette skoleringen gjennom C-lisensen. Lederstyrte klubber tilrettelegger for utdanning. Ikke som et tilbud, men som et KRAV. Dette gir en mer meningsfull trenergjerning og mer fornøyde spillere. 3) ENDA BEDRE OPPLEVELSER OG LÆRING PÅ KURS C lisens kurset (tidligere kalt Trener I) er revidert. En ny bok har sett dagens lys: Flest mulig Lengst mulig Best mulig, Den store barne- og ungdomsboka. Tilbakemeldinger fra veiledere og deltakere er gode. Men vi må bli enda bedre. I 2014 skal vi skolere våre veiledere, slik at møtet med kursene i enda større grad skal gi inspirasjon og læring for enda mer trivsel og utvikling på feltet.

8 4) TRENINGSØKTA. NO Utover formell kompetanse trenger trenere kontinuerlig påfyll. Lederstyrte klubber med trenerutvikler og trenerkoordinator ser til at dette skjer gjennom å sette sammen trenerteam med ulik spisskompetanse, arrangerer jevnlige trenerforum og har fadderordninger for ferske trenere. Mesterlæring er en fenomenal læringsform, også for voksne. NFF har nå i tillegg utviklet en egen nettside for trenere: Treningsøkta.no. Via klubben kan trenere nå få gratis tilgang på tilpassede treningsøkter for aldersgruppa 6 8, 9 10 og år. Via Treningsøkta.no kan klubben din lage sin egen online sportsplan. Videre finnes et omfattende øvelsesbibliotek og masse annet fotballfaglig stoff. Gå inn på linken ovenfor, så er du der. 5) MER OG BEDRE AKTIVITET Treningsøkta.no er et virkemiddel for bedre aktivitet tilpasset spillernes forutsetning. Kompetansekrav til trenerne likeså. Veldrevne klubber gjennomfører, i tillegg til lagstrening også: treninger på tvers av alderstrinn, lørdagstrening, ekstra trening PLUSS etc. Bedre og mer motiverende treninger gir mer egenaktivitet. Spillerne er i spillet og vil de ikke hjem etterpå. Og de vil på banen hele uka. Det gir utvikling! 6) (TRYGGHET vs. UTFORDRINGER) + MESTRING = TRIVSEL OG UTVIKLING Alle blir motivert av å mestre en oppgave. Får vi til en matteoppgave eller et strålende veggspill med en kamerat, da bruser godfølelsen innvendig. I tillegg så får en skryt fra læreren eller fra treneren. Den innvendige go følelsen blir forsterket av mennesker som betyr noe ekstra for eleven eller spilleren. Elever og spillere lærer imidlertid ikke i samme tempo. Noen tar ting kjapt, andre trenger mer tid. Denne læringskurven utvikles i ulik fart, ut ifra arv og erfaring, men først og fremst ut ifra modning i hode og beina. Det er dette som er kronargumentet for at vi i Norge IKKE selekterer i barnefotballen. Vårt grep er tilpasset opplæring (differensiering) der spillerne opplever mestring gjennom aktivitet ut ifra sitt ståsted. Spillegruppa skal være sammen, men utsettes for ulik påvirkning. Noen av spillerne har kommet langt i sin ferdighetsutvikling, de skal presses i tid og rom så de kjenner ånden i nakken. Andre skal få litt mer tid til å løse spillsituasjonen. Det er her den overivrige treneren må jobbe med hovmesterblikket sitt. Han eller hun er alt for utålmodig, har faste inndelinger av spillegruppa og legger grunnlaget for både stort frafall og at mange spillere med potensial slutter. På den andre siden den treneren som tar utgangspunkt i det laveste ferdighetsnivået i gruppa når aktiviteten velges for hele gruppa, bommer like mye. Visst vil mange her oppleve mestring, men vil ikke utfordres i tilstrekkelig grad. Å holde alle i flytsonen mellom passe mengde trygghet vs. utfordringer er nøkkelen til ferdighetsutvikling, også i barnefotballen. Derfor MÅ vår breddeformel pr å se slik ut: (TRYGGHET vs. UTFORDRINGER) + MESTRING = TRIVSEL OG UTVIKLING 7) SE ALLE MEST MULIG Vi kan slå fast at det er to kategorier spillere som får mest oppmerksomhet fra trener på feltet: De beste og bråkmakerne. Slik er det på skolen, og slik er det i fotballen.

9 Husk at du som trener ofte er den viktigste voksenpersonen. Det du sier og gjør på feltet, vil poden høyst sannsynlig tenke på før han eller hun sovner i senga på kvelden. Mestring og utvikling forsterkes like mye av hvordan du som trener opptrer ovenfor ungene, som hvordan du påvirker dem gjennom selve aktiviteten. Du kan forsterke en god drøm. I 2014 skal vi trenere se flest mulig på hver trening og prøve etter beste evne å skryte MYE når spillerne får til det vi øver på. Vi skal IKKE henge oss opp i hva de SKULLE ha gjort, men hele tida lete etter en ny spillsituasjon der spillerne prøver å løse den fornuftig. I tillegg: vær en trener med godt humør, humøret smitter over på spillergruppa. Unngå å bli en trener med lang, skummel Coache-jakke og steinansikt. Ha smilet eller den rette positive kommentaren på lur! 8) KAMPEN OGSÅ EN ARENA TRIVSEL OG UTVIKLING For mange spillere og lag er kampen ukas høydepunkt. Her skal vi måle krefter mot andre lag. Håp, tro og kjærlighet er inngangen. Jevne kamper og gode prestasjoner ut fra forutsetningene. Seire, uavgjort og tap om hverandre. Men for noen spillere og lag knyttes kampen til mindre gode opplevelser. Store tap, store seire eller liten spilletid øker ikke motivasjonen til å gå på ei ny treningsuke. Vi vil i 2014-sesongen prøve ut følgende for å gjøre kampen til den gode opplevelsen til flere gjennom: Å slutte å presse høyt når keeper skal sette i gang spillet. Dels ved å innføre en frisone for igangsetting, dels ved en kraftig holdningsendring fra benken Å organisere serier og turneringer der målet er jevnbyrdighet. En organiserer jevnbyrdige lag innad i klubben og melder på lag i kretsserien etter antatt nivå: nybegynner midt i viderekommende. Eller kretsen reorganiserer serien med utgangspunkt i styrkeforhold etter vårsesongen. I turneringsspill bør en etter sjakkens Monrad-system møte lag med samme poengsum etter første, andre, tredje kamp etc. Når et lag leder med 3 mål i femmer og i sjuerfotball, skal det laget som leder spille med fire, henholdsvis seks spillere. Når stillingen evt. blir uavgjort, må begge lag ha likt antall spillere på banen igjen.. Disse regelforandringene vil skape bedre utvikling og opplevelser både for lag som i utgangspunktet tidligere har tapt mer enn de har vunnet og omvendt. Dog er det beste virkemidlet Fair play fra benken. Alle spillere skal spille mye og begge trenerteam skal rett og slett styre kampen og sine spillere mot et jevnt resultat. 9) MER TILPASSET SMÅLAGSSPILL, FEMMER OG SJUERFOTBALL I 2014 skal vi oppleve en treningshverdag for våre spillere der INGEN SKAL STÅ I KØ! Trenerne med sine trenerteam har organisert treningsøktene i små grupper, med mye omsorg, med maksimalt med ballinvolveringer og aktivitet. Spør en landslagsspiller hva han eller hun syntest var viktigst i fotballen og barneårene: En trygg og forutsigbar trener med orden i sysakene Masse smålagsspill med kamerater Scoringstrening uten kø I 2014 skal vi oppleve en kamphverdag der spillerne kun sitter på benken når de er så slitne at de ber om en pause. Maks tropp for et femmerlag er 7 spillere. Maks tropp for et sjuerlag er ni spillere!

10 I et lengre, men ikke for langt tidsperspektiv, vil spillformene i Norge være treer- pluss keeper, femmer-, sjuer-, nier- og elleverfotball. I et historisk perspektiv har idretts-norge tradisjoner for vegring mot endringer, som I etterkant oppleves som irrasjonelle. Det har vært sterk motstand mot at jenter skulle delta i konkurranseidrett generelt, utholdenhetsidretter, hopp og fotball spesielt. Likeledes at V-stil i hopp og skøyting i langrenn var bannlyst. Når sjuerfotballen ble innført for de minste som prøveordning på 80-tallet, hevdet de mest konservative at neste trekk fra fotballforbundet var å fjerne målene!! Ingen hoppere starter med skiflyvning i Vikersundbakken. Våre fotballspillere har krav på en konkurranseform som både gir trivsel og utfordringer. Spillerutvikling i barne- og ungdomsfotballen har ingenting med offside å gjøre, ei eller å spille på samme banestørrelse som de store gutta og jentene gjør. Fotball-Norge!: 2014 starter den korte prosessen med å innføre de optimale spillformer for våre gutter og jenter. 10) ALLE ER LIKE MYE VERDT Et av de dårligste pedagogiske virkemidler generelt i livet er å komme med pekefingeren og formaninger: Dette skulle du ikke ha gjort, eller rett og slett kjefte. La oss heller ha en overordnet positiv visjon og verdi, som trenere og tillitsvalgte for sesongen: ALLE ER LIKE MYE VERDT! Og det betyr i praksis: Som trener er du en medspiller for klubben din, alle årstrinn er like mye verdt. Aktiviteten på treningsfeltet er tilpasset både Kari, Pål og Igor, alle er like mye verdt. Det er aktiviteten på treningsfeltet og fritiden som gir utvikling og i svært liten grad trenerens instruksjoner, spillernes aktivitet med kvalitet er viktigst. Vi sprer oppmerksomheten vår til flest mulige av våre spillere, alle er like mye verdt. De som sitter på benken sitter der for at de er slitne, alle er like mye verdt. Vi bidrar til at kampene i størst mulig grad blir jevnbyrdige. Motstanders opplevelser på banen betyr faktisk like mye som dine spilleres opplevelser, alle er like mye verdt Det er benkens måte å opptre på i særdeleshet når temperaturen er høy som påvirker atmosfæren til dine spillere, dine motstandere, blant begge foreldregruppene og mot dommeren. Alle er like mye verdt: FAIR PLAY- DET HANDLER OM RESPEKT. 2.4 prosent av alle klubber i Norge er toppklubber. Toppklubbene skal inspirere de resterende 97.6 prosentene. Sår toppklubbene ute i krets og i breddeklubbene mer enn de høster på kort sikt, vil avlingene på lang sikt bli formidable. Alle er like mye verdt for FELST MULIG LENGST MULIG BEST MULIG. Lykke til med sesongen 2014! NB! Ønsker du mer kunnskap og påfyll knyttet til punktene 1 10, skaffer du deg boka FLEST MULIG LENGST MULIG BEST MULIG, Den store barne- og ungdomsboka via NFFs nettbutikk.

11 Funksjonsbeskrivelse for aktivitetsledere/trenere, i Vinne IL fotball barn og ungdom, 2014 Aktivitetsleder/trener og lagleder har overordnet ansvar for laget. 1. Aktivitetsleder/trener har ansvaret for opplegget/innholdet på trening og kamper. 2. Aktivitetsleder/trener registrerer, og fører oversikt (idrettsskolemappa) over oppmøte på alle treninger/kamper. 3. Aktivitetsleder/trener oppbevarer fotballutstyret (fotballer, kjegler, keeperhansker, vester, førstehjelpsutstyr, etc.), som medbringes til alle treninger og kamper. 4. Aktivitetsleder/trener kan kalles inn til felles oppstartmøte før sesongen. 5. Aktivitetsleder/trener kan kalles inn til felles evalueringsmøte ved sesongslutt. 6. Aktivitetsleder/trener får tilbud om videreutvikling/kurs. 7. Aktivitetsleder/trener må skaffe seg informasjon om banefordeling til en hver tid. 8. Aktivitetsleder/trener må skaffe seg informasjon om kampoppsett og fotballcuper fortløpende. 9. Aktivitetsleder/trener må skaffe seg nøkkelkort til garderober/wc. Har ansvar for at garderober blir ryddet og rengjort etter bruk. Kvitteringsliste henger på møterom. 10. Aktivitetsleder/trener får beskjed, via egen lagleder, angående eventuell flytting av hjemme-/bortekamper. 11. Aktivitetsleder/trener kan, via egen lagleder, initiere og gjennomføre treff/møter med foreldrene. Sist utskrevet: :09

12 Funksjonsbeskrivelse, for lagledere i Vinne IL fotball barn og ungdom Representere laget (eventuelt med stedfortreder) på inntil 4 koordineringsmøter gjennom sesongen. o Bli oppdatert på avdelingens formål og eksistensgrunnlag. 2. Fortløpende bringe behov fra eget lag til avdelingsledelsen. 3. Rapportere deltakerliste (hvem deltatt når) til avdelingsledelsen ved Aina Larsen innen 24.6 for vårsesongen og for høstsesongen. Det er fint om disse listene leveres digitalt på mailto: 4. Sørge for resultatregistrering via SMS etter alle hjemmekamper (gjelder for lag 11 år og eldre). 5. Fortløpende bringe videre aktuell informasjon fra avdelingsledelsen, til utøvere, aktivitetsledere/trenere og foreldre. 6. Rekruttere, og følge opp, aktivitetsledere/trenere egne lag (eventuelle spørsmål om økonomi må godkjennes i avdelingsledelsen i forkant). 7. Skaffe nøkkelkort til garderober/wc for laget, hos Erlend Mattingsdal tlf Oppbevare/vedlikeholde kampdrakter/keeperhansker (lag t.o.m. 9 år får ikke låne drakten med seg hjem). Eventuelt kan renhold/vask av draktene organiseres på rundgang mellom foreldre. 9. Engasjere dommer til hjemmekamper (f.o.m. 9 år) fra oversiktsliste over klubbens dommere, og betale dommer kroner 100,-, per kamp, mot kvittering. Kvitteringer leveres til kasserer (idrettsskolens t.o.m. 12 år, og til leder ungdomsavdelingen f.o.m. 13 år), for oppgjør, etter halv- og fullspilt sesong Nytt for 2014 er at for kamper der dommer er satt opp fra Fotballkretsen (ikke i 7 er kamper der klubbene selv skaffer dommere) kan dommeren få betaling etterskuddsvis. Se eget notat på hjemmesiden eller kretsens sider hvordan dette skal gjøres 10. Melde eventuelle endringer, angående tidspunkt for hjemmekamper, til ansvarlig for baneoppsett Andreas Vikan, tlf Initiere/arrangere foreldretreff etter ønske/behov. Klubbhuset må bestilles hos Erlend Mattingsdal. Initiere/arrangere avslutningstreff for laget. Kostnad på inntil kroner 30,- per spiller dekkes av klubben. Kvitteringer leveres til kasserer (idrettsskolens t.o.m. 12 år, og leder ungdomsavdelingen f.o.m. 13 år), for oppgjør etter fullspilt sesong. Gjennomføres primært før høstferien. 11. Levere sesongevaluering, på vegne av laget, innen 1.11 til: leder: 12. Bidra i årlig evaluerings- og utviklingsprosess for avdelingen. 13. Bidra i utvikling/oppdatering av verdigrunnlag, resultatmål, utviklingsstrategier og aktivitetsmaler, for avdelingen, og følge opp dette i egne lag. 14. Kvittere på at garderober er i ryddet og rengjort etter bruk, liste henger på møterom Utføre oppgaver, på vegne av avdelingen, etter nærmere avtale. For eksempel: Oppsett/koordinering av Oppdatering av hjemmeside kamptidspunkter /serier (J9/10) Lisensregistrering av spillere (f.o.m. Oppsett/koordinering av 12 år) treningstidspunkter og banefordeling Behandling av spilleroverganger Representere avdelingen overfor Spillerutviklingstiltak Idrettsskolen Dommerutviklingstiltak Representere avdelingen overfor fotballkretsen, samarbeidslag, skolen, Kompetanseutviklende tiltak (eks. trenere) etc.. Vedlikehold og utvikling av Påmelding av lag til serie/cup anlegg/baner, samt utstyr Leie av baner Inntektsbringende tiltak Engasjement av trenere Sist oppdatert: :09

13 DOMMERREGNING Jeg bekrefter herved å ha mottatt kontant oppgjør på kr. for dømming av kamp mellom og i klasse på Vinne stadion den UNDERSKRIFT DOMMER : Dommerregninger sendes / leveres til ledelsen i Idrettsskolen for lag tom. 12 år samlet for henholdsvis vårsesong og for høstsesong, og refunderes etter det. For 13 år og eldre levers\es til leder ungdomsavdeling. Navn., Adresse.., 7650 VERDAL. Utlegg blir da refundert umiddelbart. Påfør kontonummer som skal krediteres her :

14 Til kretser, klubber og dommere 9. januar 2014 Utbetaling av dommerhonorar via bank Norges fotballforbund har besluttet at det fra inneværende sesong vil være mulig for klubbene å utbetale dommerhonorar via bank. Bakgrunn: Utbetaling av kamphonorar til dommerne har til nå vært basert på en ordning med kontant oppgjør på arenaen etter kampslutt. Gjennom noen sesonger har flere klubber ytret ønske om å endre dette systemet, slik at dommerne kan få betaling via nettbank i etterkant av kampene. På bakgrunn av disse innspillene har det derfor vært gjennomført forsøksordninger på dette i utvalgte kretser. I NFF er sine lover det ikke skissert noe konkret som omhandler betalingsform til dommerne. Før siste forbundssting ble det fremmet sak fra en krets om betaling via bank. Dette ble ikke lagt frem fordi man fra NFF sin side ønsket å jobbe videre med saken, og kartlegge hvilke fordeler og eventuelle ulemper en slik ordning vil kunne gi. Tilbakemeldingene fra de kretser som har innført ordningen er gjennomgående gode. Med hensyn til at vi også befinner oss i en tid hvor det meste av betaling foregår via bankløsninger, og hvor få går rundt med kontanter, innser vi at tiden er moden for å åpne for at klubbene heretter kan overføre honorar via bank. Utfordringer og retningslinjer: Dommerne i breddefotballen er vant til å få kontant oppgjør, og for mange, særlig de yngste, vil det være avgjørende at man raskt får dekket reiseutgifter og honorar. Av erfaring vet vi at det lett kan oppstå situasjoner hvor det av ulike årsaker vil ta lang tid før pengene blir overført til dommerne. Enten dette skyldes forglemmelse eller andre ting, så er man nødt til å ha en ordning som sikrer at dommerne greit og effektivt får sin godtgjørelse innen rimelig tid og uten merarbeid. Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

15 Derfor vil følgende retningslinjer ligge til grunn ved innføring av ordningen: I. Dommerne leverer eller sender regning til arrangerende klubb etter kampslutt, og har ansvar for at regningen er korrekt utført med alle relevante opplysninger II. III. IV. Klubben overfører pengene innen 10 dager Dersom pengene uteblir sender dommer en påminnelse til arrangerende klubb, med kopi til kretsen. Dersom betalingen fortsatt uteblir skal kretsene følger opp klubben, slik at vedkommende dommer får sitt tilgodehavende. V. Om klubben ikke betaler, skal kretsen betale dommere. Deretter krever kretsen inn sitt tilgodehavende fra klubben. NFF har tro på at ordningen vil være positiv for klubbene, og håper det vil fungere til det beste for alle parter, dommerne inkludert. Med vennlig hilsen Norges fotballforbund Rune Pedersen /s/ Dommersjef Tom Harald Hagen /s/ Dommerkonsulent Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

16 5. TRENEREN VÅR BRUKER IKKE VANSKELIGE ORD. NÅR HAN SIER BREDDE HAR HAN VIST AT DET ER Å BRUKE PLASSEN PÅ DEN SIDA DU ER, ELLER Å SLÅ EN PASNING TIL KAMERATEN PÅ MOTSATT SIDE AV BANEN. ALDRI: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG ALLTID: 1 POENG 6. VI HAR MELDT PÅ MANGE NOK LAG SLIK AT JEG FÅR MASSE AV SPILLETID NÅR DET ER KAMPER. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG 7. KLUBBEN HAR EKSTRATRENING FOR ALLE SOM VIL - GJERNE OVER LAGSGRENSENE - EN ELLER FLERE GANGER I UKA. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG 8. I DAG HAR JEG VÆRT PÅ TRENING OG HAR SAMMEN MED MINE BESTE VENNER BÅDE JUBLET OG GRÅTT. I TILLEGG HAR JEG HATT DET VELDIG MORSOMT. HELT RIKTIG: 3 POENG NESTEN RIKTIG 2: POENG IKKE RIKTIG: 1 POENG 9. NÅR JEG RUSLER HJEM FRA TRENINGA KAN JEG SI TIL MEG SELV: I DAG HAR JEG VÆRT MASSE BORTI BALLEN OG HAR LYST TIL Å SPILLE FOTBALL ALLEREDE I MORGEN. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG RESULTAT: POENG: DETTE GIR BÅDE TRIVSEL OG BEDRE FOTBALLSPILLERE POENG: HER HAR VI ET FORBEDRINGSPOTENSIALE POENG: HER MÅ VI TA REV I SEILA!

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser Barnefotballkvelden Barnefotballkvelden Innhold Verdier og retningslinjer Klubben som sjef God fotballaktivitet i økta og kampen www.treningsøkta.no God fotballaktivitet i praksis Deltakere Alle trenere,

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Forsikringer i idretten

Forsikringer i idretten Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FK 20.11.10 FLEST MULIG LENGST MULIG BEST MULIG

SOGN OG FJORDANE FK 20.11.10 FLEST MULIG LENGST MULIG BEST MULIG SOGN OG FJORDANE FK 20.11.10 FLEST MULIG LENGST MULIG BEST MULIG HVORFOR TRIVES DAVID I FOTBALLEN? ALDRI KØ ALDRI PÅ BENKEN I SPILLSITUASJONEN 4 : 4 + TERPER SJØL SINE ROLLEFIGURER - MESTERLÆRE LITE INSTRUKSJON

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen. Norges Fotballforbund

MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen. Norges Fotballforbund MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Norges Fotballforbund www.fotball.no 18.01.2013 Side 1 Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen «Med spillets

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day

KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day Innhold Innledning 3 Hva er målsettingen med KLUBBENS DAG? 3 Kan vi lage KLUBBENS DAG i vår ramme? 3 Eksempler på program for Klubbens dag 4 Når skal KLUBBENS DAG

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Kursplan vinter/vår 2016

Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller for klubbene. Vi ønsker sammen med klubbene

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud Høst 2015 Trener Kurs/skoleringstilbud Vestfold fotballkrets Høst 2015 Vestfold fotballkrets kurstilbud høsten 2015! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 STRUKTUR SESONG 2014 I løpet av 2014 vil Ril Fotball jobbe med omstrukturering i forbindelse med søknad NFF om Kvalitetsklubb. Dette betyr at det kan bli gjort

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer- og sjuerfotball Umiddelbar

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Barnefotball. Fair play-møtet. gir oss en skikkelig fotballfest!

Barnefotball. Fair play-møtet. gir oss en skikkelig fotballfest! Barnefotball Fair play-møtet gir oss en skikkelig fotballfest! I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant av kampstart

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

En god turnering på Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom

En god turnering på Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom En god turnering på 1-2-3 Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom Seksjon barn og ungdom: Mer og bedre aktivitet i en enklere hverdag Aktivitet Klubb Krets Drift Spillformer Serier og turneringer Lover,

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg.

Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg. NYHETSBREV NR. 1 FOTBALLEN HØST 2014 Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg. HVORFOR ER MARTIN ØDEGAARD SÅÅÅÅÅÅÅÅ GOD? Les mer. Spørr mange om dagen Ikke noe hokuspokus:

Detaljer

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Program 18.00-18.10 Velkommen v/daglig leder Tore 18.10-19.30 Vedtak fra Forbundstinget 2014 v/tiitu 19.30-19.45 Pause 19.45-20.30 Elektroniske

Detaljer

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund Telenor Xtra Norges Fotballforbund 1 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor toppog breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

SPORTSPLAN. Beskrivelse. Veiledning 1. Klubbens verdiarbeid på feltet

SPORTSPLAN. Beskrivelse. Veiledning 1. Klubbens verdiarbeid på feltet SPORTSPLAN SPORTSPLAN Beskrivelse Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som

Detaljer

Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei. Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x

Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei. Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x Bjørn Gauteplass Trener bjo_gaut@hotmail.com x Asle Stuland Gaustad Trener aslegakvinlog@gmail.com Karen Elisabeth Petersen Leder karen.elisabeth@me.com nei Tone Gundersen Trener tone@vestlia.no nei Frank

Detaljer

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat TineFotballskole Instruktørsamling Hensikt Kjennskap til hva som er viktig å ha fokus på for å legge til rette for en god fotballskole Bli kjent med TineFotballskole DVD en: En hjelp til klubben og klubbens

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og et

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Sportsplan TFK. Innhold. Klubbens visjon og verdigrunnlag. Lokale/interne forhold. Rekrutteringsplan. Forventninger til trenere og klubb

Sportsplan TFK. Innhold. Klubbens visjon og verdigrunnlag. Lokale/interne forhold. Rekrutteringsplan. Forventninger til trenere og klubb Sportsplan TFK Innhold Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 Pkt 5 Pkt 6 Pkt 7 Pkt 8 Pkt 9 Klubbens visjon og verdigrunnlag Lokale/interne forhold Rekrutteringsplan Forventninger til trenere og klubb «Tfk-spilleren»

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Høsten 2014 Klubb Leder Dommer - Trener Vestfold fotballkrets kurstilbudet for høsten 2014! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker

Detaljer

KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2

KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2 KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2 Hei alle sammen! Da var vi kommet til Klubb BDO Kampdag 2. Håper det så langt har vært en spennende og læringsrik periode både for spillere og trenere. Trøndelag Fotballkrets håper

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING TILRETTELEGGING OG HOSPITERING BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Begrep... 3 2.1. Tilrettelegging:...

Detaljer

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI!

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Vi er nå kommet godt i gang med vårsesongen og det yrer av liv på hjemme- og bortebaner. Det er moro å se alle de glade Bærjan-representantene man

Detaljer

Kick off 24. Mars 2014

Kick off 24. Mars 2014 Kick off 24. Mars 2014 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden 18.00 18.10 Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen 18.10 18.40 Hvorfor Kvalitetsklubb?

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer