BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK"

Transkript

1 BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK Blir fotballtreninga og kampen det indre gode klare bilde jenta di hadde i hodet før hun sovna inn på puta i går? Får hun være borti ballen nok i spill? Står hun i kø eller er det full fart hele tida? Møter hun jevnbyrdig motstand på trening og kamp? Har hun det så artig på treninga, slik at hun egentlig har lyst til å spille nå - igjen? Får hun juble og gråte - sammen med dem hun setter mest pris på? Under finner du som trener eller spiller ni spørsmål du kan reflektere over. Still deg spørsmålene gjennom sesongen. Her oppsummeres et tindrende klart svar: Reflekterer vi over de ni spørsmålene før vi setter i gang fotballaktivitet, ja da har vi kommet et langt skritt videre i vår jakt etter den gode fotballopplevelsen! 1. VI HAR ALLTID 4 ELLER FÆRRE UTESPILLERE PÅ LAGET NÅR VI SPILLER SMÅLAGSSPILL PÅ TRENING. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG 2. VI STÅR ALDRI LENGE I KØ VED SJEF OVER BALLEN - PASNINGS- OG AVSLUTNINGSØVELSER. ALDRI: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG ALLTID: 1 POENG 3. VI SPILLER MOT JEVNE LAG SLIK AT VI VINNER OG TAPER NESTEN LIKE MYE. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG 4. TRENEREN VÅR VISER OSS DET VI SKAL LÆRE, SÅ ØVER VI MED EN GANG. HAN VISER MER ENN BARE Å PRATE OM GAMLE OG NYE TING. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN:1 POENG

2 Treningsøkta.no -en ny nettbasert treningsplattform for barne- og ungdomsfotball Vinne IL skaffer seg tilgang på dette verktøyet nå. Det ligger mange muligheter i verktøyet, men i første omgang vil det være mest aktuelt som et verktøy for den enkelte trener. De som ønsker å ha tilgang ordner dette ved å kontakte leder i fotball ungdom Andreas Vikan. Her er alt av NFFs utgitte DVD er, øvelsesbibliotek (videoklipp og beskrivelse av div. fotballøvelser), rammeplaner o.l. samlet til bruk for klubbene, trenere, ledere og foreldre. Treningsøkta.no vil utvides og oppdateres fortløpende, og fagansvarlig for NFFs ITbaserte treningsverktøy Bo Folke Gustavson er hovedansvarlig for oppfølging og utvikling av portalen. Treningsøkta.no inneholder følgende momenter: DVDene Treningsøkta I og II, Tine Fotballskole og Keeperferdighet systematisert etter: o Budskap o Ulike fotballfaglige tema o Ulike delferdigheter o Trenerrollen, læring og veiledning o Differensiering Øvelsesbibliotek knyttet til ferdighetsdimensjonene oversatt til aktivitetskategoriene: o Sjef over ballen o Spille med og mot o Tilpasset smålagsspill o Scoringstrening o Keepertrening NFFs rammeplaner for aldersgruppen 6 8 år, 9 10 år og år som inkluderer: o Ferdigsydde treningsøkter tilpasset alder og modning der alle aktivitetskategoriene er med o Øktene er systematisert etter fotballfaglige tema med læringsmomenter med progresjon o Øktene presenteres gjennom grafikk og levende bilder

3 Med spillets ide i spill og kampdimensjonen et virkemiddel som skal hjelpe oss trenere, laget og spillerne til å øve opp forståelsen og dyktigheten i spillets ide og hensikt: o For å få en bedre sammenheng mellom aktivitetene på trening og det vi opplever i kampen o Introdusere femmerfotball som spillform o Lage en god overgang fra femmerfotball til sjuerfotball o Fra sjuerfotball til elleverfotball o Med spillets ide i spill og kampdimensjonen er følgelig målgrupperettet mot trenere som virker i femmer-, sjuer- og elleverfotballen Et verktøy for klubben, trenerkoordinator, trenerutvikler og lagstrenere til å lage sin egen: o Sportsplan o Årsplan o Periodeplan o Øktplan Et kommunikasjonsverktøy mot klubbens trenere, spillere og foreldre/foresatte o Klubben organiserer og kommuniserer ukas trenings- og kampplan o Direkte kobling til NFF og kretsenes terminlister o Trenerkartotek o Trenerkoordinator, trenerutvikler og hovedtrener på lagsnivå kommuniserer direkte med sine trenere og spillere: - Årsplan - Periodeplan - Ukesplan - Dagens økt - Lags- og spilleranalyse, tegneverktøy og frammøtestatistikk - Praktiske beskjeder til spillere og foreldre/foresatte

4 RESULTATREGISTRERING VIA SMS I alle kamper oppsatt av Trøndelag Fotballkrets (fra 11 år opp til og med senior) skal resultatet rapporteres via SMS. Etter hver kamp er det hjemmelagets ansvar å melde inn resultatet fra kampen. Send følgende tekst på SMS til 2303: <Resultat kampnummer mål_hjemmelag-mål_bortelag> OBS! Resultatet MÅ sendes inn senest innen 7 dager etter spilt kamp.

5 Idrettsskolen i Vinne Klasse : Aktivitet: (viktig å notere klasse, aktivitet og dato!) Navn Dato/Uke:

6 NIFs barneidrettsforsikring For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. 2.2 Hvem er forsikret? Forsikring gjelder uten unntak* og omfatter: a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år. b) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. * Eksempelvis vil alle barn med nedsatt funksjonsevne omfattes av ordningen og få full utbetaling iht. til vilkårene. Idrettsskoler NIFs obligatoriske barneidrettsforsikring som ble innført fra for medlemmer av lag/særforbund tilsluttet NIF vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som følger hele årsløpet/skoleåret og som er godkjent av NIF. Idrettsskoler som driftes av andre enn idrettslag tilsluttet NIF inngår ikke i ordningen. Forsikringen vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som er organisert i samarbeid på tvers av klubber og av andre utenfor idrettsforbundets organisasjonsledd såfremt idrettsskolen følger ovennevnte vilkår og er godkjent av NIF. Idrettskretsen i hvert fylke har oversikt over godkjente idrettsskoler Hva forsikringen gjelder a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt.2.4. b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt Hvor/når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse i Norge og Norden, organisert av lag, idrettsråd, krets- region eller forbund tilsluttet NIF nærmere bestemt: a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger. b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l. c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder. d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra den/de som volder skade eller dennes/deres forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, idrettsråd, krets-/region eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag.

7 GOD OG UTVIKLENDE AKTIVITET I BARNEFOTBALLEN I 2014 Med den klare visjonen Flest mulig Lengst mulig Best mulig, har NFFs breddeavdeling nedenfor formulert et budskap på ti punkter som skal være en ledetråd for vårt arbeid i ) KLUBBEN SOM SJEF Klubben skal tilrettelegge for at alle som ønsker å spille fotball, uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og forutsetninger. Målet må være at det i flest mulig klubber er minst mulig tilfeldigheter som rår: Vi skal ha et likeverdig, trygt, og tilpasset tilbud om spillerne er 6, 8 eller 11 år. For å få dette til, må vi ha en lederstyrt klubb. I uttrykket Klubben som sjef ligger det implisitt to forhold: Klubben skal passe på at du som trener får lagt forholdene til rette for å gjennomføre god fotballaktivitet med spillerne dine Du som trener forholder deg til de verdiene og det rammeverket klubben din har Har du tunnelsyn som trener og ser bare ditt eget lag, blir du ingen lagspiller for klubben. Har du derimot hovmesterblikket inne, vil du være en av bærebjelkene for at nettopp din klubb gjennom fotballen blir den viktigste premissleverandøren for et godt oppvekstmiljø i ditt nærområde. Klubber som har gode administrative rutiner, med operativ klubbhåndbok, sportsplan og sportslige nøkkelfunksjoner, som fungerer godt i hverdagen, har de største forutsetninger for å viske ut tilfeldigheter og rekruttere frivilligheten i enda større grad. 2) KOMPETANSE Trenere i barnefotballen har ulik bakgrunn. Noen veldig få har vært toppspillere, de fleste har en eller annen fotballbakgrunn, noen har utdanning og/eller et yrke som gir overføringsverdi til trenergjerningen. Noen har ikke fotballbakgrunn, men andre viktige kvaliteter. Dette gir forutsetninger for å sette sammen trenerteam med ulike egenskaper og ferdigheter. Men dette er ikke nok for å sikre god nok kvalitet på formidling og aktivitet. Å være pappa eller mamma er også en særs god grunnutdanning. Men det har også sine fallgruver. Noen ser kun sin egen datter eller sønn. Det gir dels forfordeling og produserer i alle fall uselvstendige sønner eller døtre. Andre foreldretrenere har en intensjon om å være dønn rettferdig, og da vipper det ofte helt andre veien. Uavhengig av bakgrunn skal ALLE som er trenere i barnefotballen ha grunnutdanning i fotball. Å ha gjennomført Barnefotballkvelden er et minstekrav. Å ha gjennomført første delkurs i C-lisens kurset: Barnfotballkurset er en forutsetning. Så er det å samle erfaring på feltet i ett til to år for og forsette skoleringen gjennom C-lisensen. Lederstyrte klubber tilrettelegger for utdanning. Ikke som et tilbud, men som et KRAV. Dette gir en mer meningsfull trenergjerning og mer fornøyde spillere. 3) ENDA BEDRE OPPLEVELSER OG LÆRING PÅ KURS C lisens kurset (tidligere kalt Trener I) er revidert. En ny bok har sett dagens lys: Flest mulig Lengst mulig Best mulig, Den store barne- og ungdomsboka. Tilbakemeldinger fra veiledere og deltakere er gode. Men vi må bli enda bedre. I 2014 skal vi skolere våre veiledere, slik at møtet med kursene i enda større grad skal gi inspirasjon og læring for enda mer trivsel og utvikling på feltet.

8 4) TRENINGSØKTA. NO Utover formell kompetanse trenger trenere kontinuerlig påfyll. Lederstyrte klubber med trenerutvikler og trenerkoordinator ser til at dette skjer gjennom å sette sammen trenerteam med ulik spisskompetanse, arrangerer jevnlige trenerforum og har fadderordninger for ferske trenere. Mesterlæring er en fenomenal læringsform, også for voksne. NFF har nå i tillegg utviklet en egen nettside for trenere: Treningsøkta.no. Via klubben kan trenere nå få gratis tilgang på tilpassede treningsøkter for aldersgruppa 6 8, 9 10 og år. Via Treningsøkta.no kan klubben din lage sin egen online sportsplan. Videre finnes et omfattende øvelsesbibliotek og masse annet fotballfaglig stoff. Gå inn på linken ovenfor, så er du der. 5) MER OG BEDRE AKTIVITET Treningsøkta.no er et virkemiddel for bedre aktivitet tilpasset spillernes forutsetning. Kompetansekrav til trenerne likeså. Veldrevne klubber gjennomfører, i tillegg til lagstrening også: treninger på tvers av alderstrinn, lørdagstrening, ekstra trening PLUSS etc. Bedre og mer motiverende treninger gir mer egenaktivitet. Spillerne er i spillet og vil de ikke hjem etterpå. Og de vil på banen hele uka. Det gir utvikling! 6) (TRYGGHET vs. UTFORDRINGER) + MESTRING = TRIVSEL OG UTVIKLING Alle blir motivert av å mestre en oppgave. Får vi til en matteoppgave eller et strålende veggspill med en kamerat, da bruser godfølelsen innvendig. I tillegg så får en skryt fra læreren eller fra treneren. Den innvendige go følelsen blir forsterket av mennesker som betyr noe ekstra for eleven eller spilleren. Elever og spillere lærer imidlertid ikke i samme tempo. Noen tar ting kjapt, andre trenger mer tid. Denne læringskurven utvikles i ulik fart, ut ifra arv og erfaring, men først og fremst ut ifra modning i hode og beina. Det er dette som er kronargumentet for at vi i Norge IKKE selekterer i barnefotballen. Vårt grep er tilpasset opplæring (differensiering) der spillerne opplever mestring gjennom aktivitet ut ifra sitt ståsted. Spillegruppa skal være sammen, men utsettes for ulik påvirkning. Noen av spillerne har kommet langt i sin ferdighetsutvikling, de skal presses i tid og rom så de kjenner ånden i nakken. Andre skal få litt mer tid til å løse spillsituasjonen. Det er her den overivrige treneren må jobbe med hovmesterblikket sitt. Han eller hun er alt for utålmodig, har faste inndelinger av spillegruppa og legger grunnlaget for både stort frafall og at mange spillere med potensial slutter. På den andre siden den treneren som tar utgangspunkt i det laveste ferdighetsnivået i gruppa når aktiviteten velges for hele gruppa, bommer like mye. Visst vil mange her oppleve mestring, men vil ikke utfordres i tilstrekkelig grad. Å holde alle i flytsonen mellom passe mengde trygghet vs. utfordringer er nøkkelen til ferdighetsutvikling, også i barnefotballen. Derfor MÅ vår breddeformel pr å se slik ut: (TRYGGHET vs. UTFORDRINGER) + MESTRING = TRIVSEL OG UTVIKLING 7) SE ALLE MEST MULIG Vi kan slå fast at det er to kategorier spillere som får mest oppmerksomhet fra trener på feltet: De beste og bråkmakerne. Slik er det på skolen, og slik er det i fotballen.

9 Husk at du som trener ofte er den viktigste voksenpersonen. Det du sier og gjør på feltet, vil poden høyst sannsynlig tenke på før han eller hun sovner i senga på kvelden. Mestring og utvikling forsterkes like mye av hvordan du som trener opptrer ovenfor ungene, som hvordan du påvirker dem gjennom selve aktiviteten. Du kan forsterke en god drøm. I 2014 skal vi trenere se flest mulig på hver trening og prøve etter beste evne å skryte MYE når spillerne får til det vi øver på. Vi skal IKKE henge oss opp i hva de SKULLE ha gjort, men hele tida lete etter en ny spillsituasjon der spillerne prøver å løse den fornuftig. I tillegg: vær en trener med godt humør, humøret smitter over på spillergruppa. Unngå å bli en trener med lang, skummel Coache-jakke og steinansikt. Ha smilet eller den rette positive kommentaren på lur! 8) KAMPEN OGSÅ EN ARENA TRIVSEL OG UTVIKLING For mange spillere og lag er kampen ukas høydepunkt. Her skal vi måle krefter mot andre lag. Håp, tro og kjærlighet er inngangen. Jevne kamper og gode prestasjoner ut fra forutsetningene. Seire, uavgjort og tap om hverandre. Men for noen spillere og lag knyttes kampen til mindre gode opplevelser. Store tap, store seire eller liten spilletid øker ikke motivasjonen til å gå på ei ny treningsuke. Vi vil i 2014-sesongen prøve ut følgende for å gjøre kampen til den gode opplevelsen til flere gjennom: Å slutte å presse høyt når keeper skal sette i gang spillet. Dels ved å innføre en frisone for igangsetting, dels ved en kraftig holdningsendring fra benken Å organisere serier og turneringer der målet er jevnbyrdighet. En organiserer jevnbyrdige lag innad i klubben og melder på lag i kretsserien etter antatt nivå: nybegynner midt i viderekommende. Eller kretsen reorganiserer serien med utgangspunkt i styrkeforhold etter vårsesongen. I turneringsspill bør en etter sjakkens Monrad-system møte lag med samme poengsum etter første, andre, tredje kamp etc. Når et lag leder med 3 mål i femmer og i sjuerfotball, skal det laget som leder spille med fire, henholdsvis seks spillere. Når stillingen evt. blir uavgjort, må begge lag ha likt antall spillere på banen igjen.. Disse regelforandringene vil skape bedre utvikling og opplevelser både for lag som i utgangspunktet tidligere har tapt mer enn de har vunnet og omvendt. Dog er det beste virkemidlet Fair play fra benken. Alle spillere skal spille mye og begge trenerteam skal rett og slett styre kampen og sine spillere mot et jevnt resultat. 9) MER TILPASSET SMÅLAGSSPILL, FEMMER OG SJUERFOTBALL I 2014 skal vi oppleve en treningshverdag for våre spillere der INGEN SKAL STÅ I KØ! Trenerne med sine trenerteam har organisert treningsøktene i små grupper, med mye omsorg, med maksimalt med ballinvolveringer og aktivitet. Spør en landslagsspiller hva han eller hun syntest var viktigst i fotballen og barneårene: En trygg og forutsigbar trener med orden i sysakene Masse smålagsspill med kamerater Scoringstrening uten kø I 2014 skal vi oppleve en kamphverdag der spillerne kun sitter på benken når de er så slitne at de ber om en pause. Maks tropp for et femmerlag er 7 spillere. Maks tropp for et sjuerlag er ni spillere!

10 I et lengre, men ikke for langt tidsperspektiv, vil spillformene i Norge være treer- pluss keeper, femmer-, sjuer-, nier- og elleverfotball. I et historisk perspektiv har idretts-norge tradisjoner for vegring mot endringer, som I etterkant oppleves som irrasjonelle. Det har vært sterk motstand mot at jenter skulle delta i konkurranseidrett generelt, utholdenhetsidretter, hopp og fotball spesielt. Likeledes at V-stil i hopp og skøyting i langrenn var bannlyst. Når sjuerfotballen ble innført for de minste som prøveordning på 80-tallet, hevdet de mest konservative at neste trekk fra fotballforbundet var å fjerne målene!! Ingen hoppere starter med skiflyvning i Vikersundbakken. Våre fotballspillere har krav på en konkurranseform som både gir trivsel og utfordringer. Spillerutvikling i barne- og ungdomsfotballen har ingenting med offside å gjøre, ei eller å spille på samme banestørrelse som de store gutta og jentene gjør. Fotball-Norge!: 2014 starter den korte prosessen med å innføre de optimale spillformer for våre gutter og jenter. 10) ALLE ER LIKE MYE VERDT Et av de dårligste pedagogiske virkemidler generelt i livet er å komme med pekefingeren og formaninger: Dette skulle du ikke ha gjort, eller rett og slett kjefte. La oss heller ha en overordnet positiv visjon og verdi, som trenere og tillitsvalgte for sesongen: ALLE ER LIKE MYE VERDT! Og det betyr i praksis: Som trener er du en medspiller for klubben din, alle årstrinn er like mye verdt. Aktiviteten på treningsfeltet er tilpasset både Kari, Pål og Igor, alle er like mye verdt. Det er aktiviteten på treningsfeltet og fritiden som gir utvikling og i svært liten grad trenerens instruksjoner, spillernes aktivitet med kvalitet er viktigst. Vi sprer oppmerksomheten vår til flest mulige av våre spillere, alle er like mye verdt. De som sitter på benken sitter der for at de er slitne, alle er like mye verdt. Vi bidrar til at kampene i størst mulig grad blir jevnbyrdige. Motstanders opplevelser på banen betyr faktisk like mye som dine spilleres opplevelser, alle er like mye verdt Det er benkens måte å opptre på i særdeleshet når temperaturen er høy som påvirker atmosfæren til dine spillere, dine motstandere, blant begge foreldregruppene og mot dommeren. Alle er like mye verdt: FAIR PLAY- DET HANDLER OM RESPEKT. 2.4 prosent av alle klubber i Norge er toppklubber. Toppklubbene skal inspirere de resterende 97.6 prosentene. Sår toppklubbene ute i krets og i breddeklubbene mer enn de høster på kort sikt, vil avlingene på lang sikt bli formidable. Alle er like mye verdt for FELST MULIG LENGST MULIG BEST MULIG. Lykke til med sesongen 2014! NB! Ønsker du mer kunnskap og påfyll knyttet til punktene 1 10, skaffer du deg boka FLEST MULIG LENGST MULIG BEST MULIG, Den store barne- og ungdomsboka via NFFs nettbutikk.

11 Funksjonsbeskrivelse for aktivitetsledere/trenere, i Vinne IL fotball barn og ungdom, 2014 Aktivitetsleder/trener og lagleder har overordnet ansvar for laget. 1. Aktivitetsleder/trener har ansvaret for opplegget/innholdet på trening og kamper. 2. Aktivitetsleder/trener registrerer, og fører oversikt (idrettsskolemappa) over oppmøte på alle treninger/kamper. 3. Aktivitetsleder/trener oppbevarer fotballutstyret (fotballer, kjegler, keeperhansker, vester, førstehjelpsutstyr, etc.), som medbringes til alle treninger og kamper. 4. Aktivitetsleder/trener kan kalles inn til felles oppstartmøte før sesongen. 5. Aktivitetsleder/trener kan kalles inn til felles evalueringsmøte ved sesongslutt. 6. Aktivitetsleder/trener får tilbud om videreutvikling/kurs. 7. Aktivitetsleder/trener må skaffe seg informasjon om banefordeling til en hver tid. 8. Aktivitetsleder/trener må skaffe seg informasjon om kampoppsett og fotballcuper fortløpende. 9. Aktivitetsleder/trener må skaffe seg nøkkelkort til garderober/wc. Har ansvar for at garderober blir ryddet og rengjort etter bruk. Kvitteringsliste henger på møterom. 10. Aktivitetsleder/trener får beskjed, via egen lagleder, angående eventuell flytting av hjemme-/bortekamper. 11. Aktivitetsleder/trener kan, via egen lagleder, initiere og gjennomføre treff/møter med foreldrene. Sist utskrevet: :09

12 Funksjonsbeskrivelse, for lagledere i Vinne IL fotball barn og ungdom Representere laget (eventuelt med stedfortreder) på inntil 4 koordineringsmøter gjennom sesongen. o Bli oppdatert på avdelingens formål og eksistensgrunnlag. 2. Fortløpende bringe behov fra eget lag til avdelingsledelsen. 3. Rapportere deltakerliste (hvem deltatt når) til avdelingsledelsen ved Aina Larsen innen 24.6 for vårsesongen og for høstsesongen. Det er fint om disse listene leveres digitalt på mailto: 4. Sørge for resultatregistrering via SMS etter alle hjemmekamper (gjelder for lag 11 år og eldre). 5. Fortløpende bringe videre aktuell informasjon fra avdelingsledelsen, til utøvere, aktivitetsledere/trenere og foreldre. 6. Rekruttere, og følge opp, aktivitetsledere/trenere egne lag (eventuelle spørsmål om økonomi må godkjennes i avdelingsledelsen i forkant). 7. Skaffe nøkkelkort til garderober/wc for laget, hos Erlend Mattingsdal tlf Oppbevare/vedlikeholde kampdrakter/keeperhansker (lag t.o.m. 9 år får ikke låne drakten med seg hjem). Eventuelt kan renhold/vask av draktene organiseres på rundgang mellom foreldre. 9. Engasjere dommer til hjemmekamper (f.o.m. 9 år) fra oversiktsliste over klubbens dommere, og betale dommer kroner 100,-, per kamp, mot kvittering. Kvitteringer leveres til kasserer (idrettsskolens t.o.m. 12 år, og til leder ungdomsavdelingen f.o.m. 13 år), for oppgjør, etter halv- og fullspilt sesong Nytt for 2014 er at for kamper der dommer er satt opp fra Fotballkretsen (ikke i 7 er kamper der klubbene selv skaffer dommere) kan dommeren få betaling etterskuddsvis. Se eget notat på hjemmesiden eller kretsens sider hvordan dette skal gjøres 10. Melde eventuelle endringer, angående tidspunkt for hjemmekamper, til ansvarlig for baneoppsett Andreas Vikan, tlf Initiere/arrangere foreldretreff etter ønske/behov. Klubbhuset må bestilles hos Erlend Mattingsdal. Initiere/arrangere avslutningstreff for laget. Kostnad på inntil kroner 30,- per spiller dekkes av klubben. Kvitteringer leveres til kasserer (idrettsskolens t.o.m. 12 år, og leder ungdomsavdelingen f.o.m. 13 år), for oppgjør etter fullspilt sesong. Gjennomføres primært før høstferien. 11. Levere sesongevaluering, på vegne av laget, innen 1.11 til: leder: 12. Bidra i årlig evaluerings- og utviklingsprosess for avdelingen. 13. Bidra i utvikling/oppdatering av verdigrunnlag, resultatmål, utviklingsstrategier og aktivitetsmaler, for avdelingen, og følge opp dette i egne lag. 14. Kvittere på at garderober er i ryddet og rengjort etter bruk, liste henger på møterom Utføre oppgaver, på vegne av avdelingen, etter nærmere avtale. For eksempel: Oppsett/koordinering av Oppdatering av hjemmeside kamptidspunkter /serier (J9/10) Lisensregistrering av spillere (f.o.m. Oppsett/koordinering av 12 år) treningstidspunkter og banefordeling Behandling av spilleroverganger Representere avdelingen overfor Spillerutviklingstiltak Idrettsskolen Dommerutviklingstiltak Representere avdelingen overfor fotballkretsen, samarbeidslag, skolen, Kompetanseutviklende tiltak (eks. trenere) etc.. Vedlikehold og utvikling av Påmelding av lag til serie/cup anlegg/baner, samt utstyr Leie av baner Inntektsbringende tiltak Engasjement av trenere Sist oppdatert: :09

13 DOMMERREGNING Jeg bekrefter herved å ha mottatt kontant oppgjør på kr. for dømming av kamp mellom og i klasse på Vinne stadion den UNDERSKRIFT DOMMER : Dommerregninger sendes / leveres til ledelsen i Idrettsskolen for lag tom. 12 år samlet for henholdsvis vårsesong og for høstsesong, og refunderes etter det. For 13 år og eldre levers\es til leder ungdomsavdeling. Navn., Adresse.., 7650 VERDAL. Utlegg blir da refundert umiddelbart. Påfør kontonummer som skal krediteres her :

14 Til kretser, klubber og dommere 9. januar 2014 Utbetaling av dommerhonorar via bank Norges fotballforbund har besluttet at det fra inneværende sesong vil være mulig for klubbene å utbetale dommerhonorar via bank. Bakgrunn: Utbetaling av kamphonorar til dommerne har til nå vært basert på en ordning med kontant oppgjør på arenaen etter kampslutt. Gjennom noen sesonger har flere klubber ytret ønske om å endre dette systemet, slik at dommerne kan få betaling via nettbank i etterkant av kampene. På bakgrunn av disse innspillene har det derfor vært gjennomført forsøksordninger på dette i utvalgte kretser. I NFF er sine lover det ikke skissert noe konkret som omhandler betalingsform til dommerne. Før siste forbundssting ble det fremmet sak fra en krets om betaling via bank. Dette ble ikke lagt frem fordi man fra NFF sin side ønsket å jobbe videre med saken, og kartlegge hvilke fordeler og eventuelle ulemper en slik ordning vil kunne gi. Tilbakemeldingene fra de kretser som har innført ordningen er gjennomgående gode. Med hensyn til at vi også befinner oss i en tid hvor det meste av betaling foregår via bankløsninger, og hvor få går rundt med kontanter, innser vi at tiden er moden for å åpne for at klubbene heretter kan overføre honorar via bank. Utfordringer og retningslinjer: Dommerne i breddefotballen er vant til å få kontant oppgjør, og for mange, særlig de yngste, vil det være avgjørende at man raskt får dekket reiseutgifter og honorar. Av erfaring vet vi at det lett kan oppstå situasjoner hvor det av ulike årsaker vil ta lang tid før pengene blir overført til dommerne. Enten dette skyldes forglemmelse eller andre ting, så er man nødt til å ha en ordning som sikrer at dommerne greit og effektivt får sin godtgjørelse innen rimelig tid og uten merarbeid. Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

15 Derfor vil følgende retningslinjer ligge til grunn ved innføring av ordningen: I. Dommerne leverer eller sender regning til arrangerende klubb etter kampslutt, og har ansvar for at regningen er korrekt utført med alle relevante opplysninger II. III. IV. Klubben overfører pengene innen 10 dager Dersom pengene uteblir sender dommer en påminnelse til arrangerende klubb, med kopi til kretsen. Dersom betalingen fortsatt uteblir skal kretsene følger opp klubben, slik at vedkommende dommer får sitt tilgodehavende. V. Om klubben ikke betaler, skal kretsen betale dommere. Deretter krever kretsen inn sitt tilgodehavende fra klubben. NFF har tro på at ordningen vil være positiv for klubbene, og håper det vil fungere til det beste for alle parter, dommerne inkludert. Med vennlig hilsen Norges fotballforbund Rune Pedersen /s/ Dommersjef Tom Harald Hagen /s/ Dommerkonsulent Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

16 5. TRENEREN VÅR BRUKER IKKE VANSKELIGE ORD. NÅR HAN SIER BREDDE HAR HAN VIST AT DET ER Å BRUKE PLASSEN PÅ DEN SIDA DU ER, ELLER Å SLÅ EN PASNING TIL KAMERATEN PÅ MOTSATT SIDE AV BANEN. ALDRI: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG ALLTID: 1 POENG 6. VI HAR MELDT PÅ MANGE NOK LAG SLIK AT JEG FÅR MASSE AV SPILLETID NÅR DET ER KAMPER. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG 7. KLUBBEN HAR EKSTRATRENING FOR ALLE SOM VIL - GJERNE OVER LAGSGRENSENE - EN ELLER FLERE GANGER I UKA. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG 8. I DAG HAR JEG VÆRT PÅ TRENING OG HAR SAMMEN MED MINE BESTE VENNER BÅDE JUBLET OG GRÅTT. I TILLEGG HAR JEG HATT DET VELDIG MORSOMT. HELT RIKTIG: 3 POENG NESTEN RIKTIG 2: POENG IKKE RIKTIG: 1 POENG 9. NÅR JEG RUSLER HJEM FRA TRENINGA KAN JEG SI TIL MEG SELV: I DAG HAR JEG VÆRT MASSE BORTI BALLEN OG HAR LYST TIL Å SPILLE FOTBALL ALLEREDE I MORGEN. ALLTID: 3 POENG INNIMELLOM: 2 POENG SJELDEN: 1 POENG RESULTAT: POENG: DETTE GIR BÅDE TRIVSEL OG BEDRE FOTBALLSPILLERE POENG: HER HAR VI ET FORBEDRINGSPOTENSIALE POENG: HER MÅ VI TA REV I SEILA!

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

TRENERVETT! Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spilleren.

TRENERVETT! Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spilleren. TRENERVETT! TRENERVETT! Fotballkampen er ukas høydepunkt for mange. Her skal det måles krefter mot andre lag. Jevne kamper og gode prestasjoner ut fra forutsetningene. Seire, uavgjort og tap om hverandre.

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 Offisielt organ for ETABLERT 9.11. 1986 Norsk Fotball- Trenerforening Medlem av 17. årgang Nr 4 August 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer