Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane"

Transkript

1 Nye driftstiltak positive tiltak Framlegg frå avdelingane

2 Tiltaknr.: STAB-D Politisk ansvar ipad Prioritetsnr. Tiltak(beskriving ipad til politikarane Folkevalde for perioden har iflg. avtale rett til å kjøpe ut den ipaden de har i dag. Avdi ordninga allereie er etablert vil ein ikkje kunne vente ytterlegare effektivisering på området.

3 Tiltaknr.: BYG-D Bygning drift brannvarsling Gol skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Avvik rapportert i fleire år Avvik er meldt i fleire år, sist i Utsett som følgje av bygging ny skule, men fortsatt eit avvik. Mogeleg med varslingsanlegg som kan flyttast seinare

4 Tiltaknr.: BYG-D Bygning drift brannvarsling Åsgardane barnehage Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Avvik rapportert i fleire år Avvik er meldt i fleire år

5 Tiltaknr.: BYG-D Bygning drift Maling Gol Helsetun Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Maling av utvendig kledning Nødvendig vedlikehold for å unngå at materialet blir ødelagt

6 Tiltaknr.: BYG-D Bygning drift Solskjerming Gol samfunnshus Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Solskjerming reflekser i idrettshallen

7 Tiltaknr.: 4400 Utskifting tak Helsetunvn (2015), Fikkesletten (2016), Sentrumsvegen 57 (2017) Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Takene lekker eller vil lekke om kort tid

8 Tiltaknr.: 4400 Maling Rundingen Helsetunvn Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving Stort behov for maling

9 Tiltaknr.: GSK-D-001-Gol skule - 1 Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Gol skule utskifting IKT-datautstyr (frå ikke vurdert) Dekningsgrad 1 PC / 3 elever. Levetid 3 år pr. PC

10 Tiltaknr.: GSK-D Gol skule - 2 Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Gol skule (videreføring av spes.ped tiltak fra 2014) Spes.ped.tiltak 2013/2014 må videreføres i Trolig tillegsbevilgning haust 2014.

11 Tiltaknr.: GUS-D Gol ungdomsskule - 1 Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Utskifting IKT-datautstyr (frå ikke vurdert) Det må skje ei årleg utskifting av bærbare IKT maskinvare. Vi nyttar læringsplattforma It s learning i utstrakt grad i undervisninga og kvar elev har tilgang til kvar si datamaskin. Det må kjøpast inn 15 nye bærbare maskiner kvart år. Det er då rekna med ei levetid på 3 år per bærbar PC.Midlar til gradvis utskifting av bærbar PC for lærarar og supplering av utstyr som printerar og prosjektorar er også lagt inn i denne prisen.

12 Tiltaknr.: GBH-D-001 årlig fornying IKT-utstyr Prioritetsnr. 1 Gol barnehage alle barnehagane Tiltak(beskriving Fortsette å fornye IKT-utstyr Barnehagene har hele tida behov for nying av IKT-utstyr, så derfor hadde det vært fint å få et ekstra løft på dette så ikke det skal gå på bekostning av behov for å skjerpe sikkerhet på f.eks av uteområdet. Nok og tidsriktig IKT-utstyre letter drift for dei tilsette.

13 Tiltaknr.: GBH-D-002 friplass flerspråklige Prioritetsnr. 1 Gol barnehage alle barnehagane Tiltak(beskriving Fleirspråklege få 20 timar gratis deltidsplass for at alle fleirspråklege skal lære norsk før skulestart REDUSERT INNTEKT Gje inntil 20 timar gratis barnehagetilbod 2 dagars plass kostar kr pr. år. 6 barn vil gje eit inntektstap på underkant av kr Samtidig vil barn som kan godt norsk ved skulestart spare skulen for ekstra ressurser til både norskopplæring og anna undervisning. Barn der begge foreldra har anna morsmål enn nordisk og engelsk gjer eit tilskot på ca pr. år pr. barn Fyller opp tomme barnehageplassar. Følger opp statlege føringar. Gol kommune må lage retningsliner for korleis dette tiltaket skal bli gjennomført.

14 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: HEL-D-001 Helsenett Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Helsenett Totalt: INVESTERING (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

15 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: HEL-D Tredemølle Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Tredemølle Totalt: INVESTERING (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

16 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: HEL-D-003 Behandlingsbenk fysioterapi Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Behandlingsbenk ekstra bredde Totalt: INVESTERING (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

17 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: HEL-D-004 Server legekontor Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Server utstyr legekontor- utskifting Totalt: INVESTERING (BRUTTO): På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

18 Tiltaknr.: HEL-D Nødnett Prioritetsnr. Nødnett Tiltak(beskriving Er inne i prioritert LTB

19 Tiltaknr.: HEL-D Kommunefysioterapeut Prioritetsnr. Fysioterapi Tiltak(beskriving Også foreslått i sist økonomiplan, men ikke prioritert

20 Tiltaknr.: HEL-D-007 Psykiatrisk sykepleier Prioritetsnr. Psykiastrisk sykepleier 50 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

21 Tiltaknr.: HEL-D-008- Miljørette helsevern økt stilling Prioritetsnr. Miljøretta helsevern 60 økning i stilling (Gol er vertskap) Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

22 Tiltaknr.: HEL-D % stilling diabetesomsorg Prioritetsnr. Sykepleier legekontor 20 % stilling diabetesomsorg Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

23 Tiltaknr.: HEL-D-010 Helsesøster i 100 % stilling Prioritetsnr. Helsesøster 100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

24 Tiltaknr.: HEL-D-011 Miljøarbeider rusomsorg Prioritetsnr. Miljøarbeider rusomsorg 100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

25 Tiltaknr.: HEL-D Ergoterapeut Prioritetsnr. Ergoterapeut 50 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

26 Tiltaknr.: HEL-D % stilling legekontor Prioritetsnr. Fagstilling legekontor 100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

27 Tiltaknr.: HEL-D % stilling miljøarbeider psykisk helse Prioritetsnr. Miljøarbeider psykisk helse 100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

28 Tiltaknr.: Helse- 11 Prioritetsnr. Jordmorstilling økning frå 30% til 60 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert KAN INNTEKTEN VÆRE RETT? ??? - -

29 Tiltaknr.: HEL-D-016 Ruskonsulent til 100 % stilling Prioritetsnr. Ruskonsulent gjenopprette stilling økning frå 50% til100 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert KAN INNTEKTEN VÆRE RETT?

30 Tiltaknr.: HEL-D-017 nye driftsmilder til rusomsorgen Prioritetsnr. Nye driftsmidler - rusomsorgen Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert

31 Tiltaknr.: KUL-D Korps Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Korps vårhalvåret Det er nødvendig med jevn og god rekruttering til juniorkorpset. Da prosjektet «Korps i skolen» ble avsluttet sommeren 2014 sank rekrutteringen drastisk, og administrasjonen ser at det ikke er mulig drifte Juniorkorpset. Elevene i Aspirantkorpset og Juniorkorpset bør få tilbud om korpsopplæring fram til sommeren 2015.

32 Tiltaknr.: KUL-D Barnas verdensdager Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Barnas verdensdager Barnas Verdensdager må videreføres som et fast årleg arrangement, men det er en forutsetning at det blir avsatt friske midler til tiltaket. Rikskonsertene reduserte sitt økonomiske bidrag i 2013 og fra 2014 og framover vil kommunen ha det hele og fulle økonomisk ansvaret. Vi kan få støtte fra Buskerud fylkeskommune, Kulturrådet og lokale bedrifter/samarbeidspartnere. Beløpet er lagt inn for å synleggjøre dette.

33 Tiltaknr.: KUL-D Økt bemanning Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Gol bibliotek øke bemanning Med ny skole i Gol, økt utlån og krav til tjenesten er det behov for å øke bemanninga med 50% barnebibliotekar. Uten økt ressurs er det ikke er mulig å følge opp samarbeidsavtalen med grunnskolene i Gol, selv om kontinuerlig fokus på språkutvikling og lesestimulering er viktig for å sikre god læring. For å sikre barn og unge sin læring, må bibliotek, skoler, barnehager, helsestasjon og andre samarbeide om ulike tiltak. Det er det ikke ressursar til i dag. Kulturavdelinga vart i UKL-møtet beden om å finne ut kva for ressursar som skulane nyttar i dag til skulebibliotek.

34 Tiltaknr.: UKL-D Åpning av ny skule Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Åpningsforestilling ny skole Kulturavdelinga ønsker i samarbeid med grunnskolen og det frivillige kulturlivet å satse på en stor forestilling med nyskrevet musikk og manus i forbindelse med åpning av ny skole. Vi kan få støtte fra lokale bedrifter/samarbeidspartnere.

35 Tiltaknr.: KUL-D Økt pedagogisk ressurs Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving Gol kulturskule øke pedagogisk ressurs Det er behov for å utvide undervisningsressursene til lydstudio, samspillsprosjekt, utøvende virksomhet og til andre nye tilbud som musikkteknologi, matkultur, digital design og bandtrening. Det er også behov for å gjøre om midlertidige stillinger til faste stillinger. Dette får ingen økonomiske konsekvenser.

36 SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: UKL-D Økt bemanning Klubb 1 Prioritetsnr. 7 Tiltak(beskriving Klubb 1 økt bemanning Besøkstalet i Klubb1 har auka med over 50% sidan 2010, medan bemanninga er den same. For å følgje opp ungdommane på ein forsvarleg måte og for å kunne utvikle nye tilbod er det behov for å auke personalressursane med 20%..

37 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving : 3420 Institusjonstenester Bemanning av 10 sjukeheimsplassar Oda/ 1. Bemanning av ODA 10 sjukeheimsplassar - Personell med kompetanse innan Geriatri/ Demens ABC Jf. Helse- og omsorgsplan for Gol kommune Samhandlingsreforma - regjeringa sitt satsingsområde innan helse- og omsorgstenesta i kommunane Helse- og omsorgstjenesteloven Helsepersonelllova Totalt: Bemanning av ny demensavdeling - 10 sjukeheimsplassar som skal etablerast i tilknytning til eksiterande boligmasse på Gol Helsetun. Behovet for eigen moderne demensavdeling derav 2 plassar til skjerma avdeling. 3 4 tilsette pr. vakt. Vi skal ha ein bemanning der det vert lagt til rette for fleksibel bruk av personalet på tvers av avdelingane. Ved etablering av eigen demensavdeling vil det særleg vere behov for kompetanse innan to områder - Generell kompetanse om demens Geriatri - Spesilakompetanse om utfordrande atferd og alderspsykiatri Husbanken investeringstilskot. Tilskotet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbetring, leie eller andre tiltak som kan gje følgjande typar pleie- og omsorgsplassar: plass i institusjon, her under sjukeheim. Etter helse- og omsorgstenestelova 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. Reduserer utgiftene til kjøp av plassar til utskrivingsklare pasientar. Pr. i dag betaler vi 2000,- pr. døgn for leige av plass i anna kommune. Jf vår oversikt kan dette gje innsparing pålydande kr. 600,- pr. plass (da er personale inkl.)

38 Tenestetilbodet for demente og deira pårørande er per Ingen

39 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR Avdeling 34 A Institusjonstenester Institusjonstenester Omgjering av kortvakter til heildag frå 4 til 7,5 timer pr. vakt totalt 312 vakter Auke frå 4 til 7,5 timer pr. vakt totalt 1092 timer pr. år I samsvar med rapport frå Internrevisjonen Skal vi redusere innleie/vikarbruk og små deltidsstillingar må kommunen satse på utviding av stillingar gjennom auka grunnbemanning i den ordinære turnus. Dette er konkrete verkemiddelet for å redusere sjukefråværet ved verksemda og bruk av overtid, samt innleie av vikarar frå vikarbyrå. Auka grunnbemanning er dermed ei ny ressurs som skal brukast til erstatning ved fråvær. Gjennom auka bemanning er det mulig å oppnå litt meir slakk i systemet, dvs. litt rom og ressursar som kan gi mindre stress og arbeidsbelastning for dei tilsette, noko som igjen kan medverke til mindre slitasje, helseplagar slik at det jobbrelaterte sjukefråværet kan reduserast. God grunnbemanning har positiv innverknad på arbeidsmiljø, som igjen påverkar omdømme og rekrutteringsbehov. Vi ønske ein heiltidskultur som ivareteke dei tilsette sin helse, verneog velferdsmessige behov. Vi ønske arbeidstidsordningar som gjer det muleg for heiltidstilsette å oppnå full yrkesdeltaking fram til pensjonsalderen.

40 Redusere behovet for vikarar/overtid. BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR

41 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Avdeling 34 A - Institusjonstenester Institusjonstenester Auka grunnbemanning med 2 sjukepleiarar Jf. Helse- og omsorgsplan for Gol kommune Samhandlingsreforma - regjeringa sitt satsingsområde innan helse- og omsorgstenesta i kommunane Helse- og omsorgstjenesteloven Helsepersonelllova Behovet for autorisert helsepersonell må sjåast i samanheng med den einskilde brukar/pasient sitt behov for tenester. Vi har fleire brukarar/pasientar som treng tettare oppfølging, og meir spesialisterte tenester, samt behovet for meir koordinerte tenester. Pleie- og omsorgsbehovet hos brukarane/ pasientar er både høgt og krevjande, noko som inneber at vi er avhengig av nok bemanning til ein kvar tid. Tilsetting av fleire sjukepleiarar gir større fleksibilitet ved sjukdom/fråvær, og reduserer sårbarhet ved lengre fråvær. Jfr forum for sjukeheimsmedisin (mamut.net) vert det tilrådd at minstebemanning på tal sjukepleier utgjer 35-40% av pleiestillingane på ein sjukeheim - vi har 19,8 %. Redusere behovet for bruk av overtid og innleie av vikarar ved sjukdom og anna fråvær. I samsvar regjerings satsingsområder «Morgon dagens omsorg».

42

43 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR Avdeling 34 A Institusjonstenester Institusjonstenester Gol Helsetun dagsenter Auka grunnbemanning ved Gol Helsetun dagsenter frå 1,5 stilling til 3 stillingar for å kunne utvida tilbod om dagopphald kr Jf. Helse- og omsorgsplan for Gol kommune Samhandlingsreforma - regjeringa sitt satsingsområde innan helse- og omsorgstenesta i kommunane Helse- og omsorgstjenesteloven Helsepersonelllova Auka tilbodet til 5 dagar i veka (redusere behovet for tilsyn på dagtid) - Auka tal brukarar kvar dag frå 8 til 25 personar (ein ekstra personell må reknast med) Konsekvensar for brukarane: - Høve til sosial kontakt fleire dagar i veka førebygge sosial isolasjon - Førebygge einsemd, fall og kognitiv svikt - sjukehusopphald - Redusere behov for avlastning/korttidsopphald i institusjon «Hagenutvalet i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg peker på fall, einsemd og kognitiv svikt som tre faktorar som negativt påverkar kvarandre og skaper en «ond sirkel» med store konsekvensar for dei som rammes og for samfunnet for øvrig. Utvalget viser til at forebyggende tiltak som fjerner eller reduserer risikofaktorene av fall, ensomhet og kognitiv svikt vil være en god investering i framtida.» Dette kan gje ei innsparing ved at fleire eldre som bur heime kan få eit dagsopphald ved Gol Helsetun dagsenter. Tilbodet kan medverke til å redusere tal avlastningsplassar i institusjon. Dette er eit tilbod til eldre/demente som bur heime.

44

45 Tiltaknr.: HIH-D Helsehjelp i heimen-2 Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Dele heimesjukepleien i 2 med kvar sin områdeleiar, 50% stillingressurs Dynamikken, arbeidspresset og kontrollspennet er for stort for ein leiar av den daglege drifta. For å behalde koninuitet og gode leiarar er dette eit nødvendig grep. Ingen direkte reduksjon av driftsutgifter, men vi ser for oss mulighet til å jobbe fram betre og meir effektive løysingar for brukarar -/ samt betre oppfølgjing av personalgruppa.

46 Tiltaknr.: HIH-D Helsehjelp i heimen-3 Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Demensteam-/forebyggjande team ???? Oppsøkjande team med besøk til alle eldre heimebuande over ein viss alder Forebyggjing av fall i heimen 1 lårhalsbrudd vil skape kommunen for ,- Tidlig diagnostisering av demens gir mulighet til tilrettelegging av bustad, avlastning for familie utsette behovet for heimesjukepleie og døgnplass lenge.

47 Tiltaknr.: HIH-D Helsehjelp i heimen-4 Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving 50 stillingsressurs som saksbehandler i helse og omsorgsavdelinga Kompetanse og ressurs til saksbehandling er nødvendig om vi skal klare å dreie tenesten enno meir mot dei som treng det mest

48 Tiltaknr.: HIH-D Helsehjelp i heimen-5 Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving 10% kreftsjukepleiar Etter samhandlingsreformen har vi fått aukande krav til behandling av kreftpasientar i brukar sin eigen heim dette genererer behov for både kapasitet og kompetanse loklat. Å kunne trygge kreftpasientar og pårørande i eigen heim vil redusere kostnad til sjukehusinnlegging samt dempe presset på at institusjonsplassar-/eller kjøp av slike plassar.

49 Tiltaknr.: FUN-D Funksjonshemma endra behov for tenester Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Nye og endra behov for tenester Lov om pasient og brukarrettar 2-1, og lov om helse og omsorgstenester kap Dette er nye og endra behov for lovpålagte tenester, SJÅ ELLES SAK 14/01649 I 360 Vi får noko refusjon for essurskrevande brukar frå 2015.

50 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: FUN-D-002 Utstyr fellesareal m.v. Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Kontorutstyr og møbler til fellesareal brukar og personalfasilitet og kontor tilsette Totalt: INVESTERING (BRUTTO): Bygging av nye kontor, personalfasilitet og fellesareal til brukar På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Tiltaket må prøvast ut i praksis det kan vise seg mulighet til noko innsparing av helgebemanning men uansett fellesareal må alle brukarar få hjelp til morgonstell m.m. i eigen bustad. Det same med kveldsstell, hjelp med medisiner med meir.

51 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NAV-DI Arbeid for sosialhjelp 1 Arbeid for sosialhjelp ressursar til oppfølging av brukarar med sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad (KVP). Med verknad frå 1. januar 2015 blir kommunane pålagde å ha eit tilbod om arbeidsretta aktivitet for mottakarar av økonomisk sosialhjelp. Lov om sosiale tenester i arbeids og velferdsforvaltninga (NAV) Totalt: Loven vil frå 1. januar 2015 krevje at Gol kommune har eit konkret tilbod for å stille vilkår om å utføre arbeid for å få utbetalt økonomisk sosialhjelp. Brukarane treng oppfølging for å løyse arbeidsoppgåver. Om lag 1,5 årsverk kan vere tilstrekkeleg til oppfølging, men dette må ein sjå nærmare på. Friskliv bør også vere ein del av tilbodet. Det bør også vurderas om samarbeid med Hemsedal kommune kan redusere behovet for ressursar. Erfaringar frå andre kommunar viser at ein kan redusere utgiftene til sosialhjelp med 30 %. For Gol kommune vil dette utgjere om lag 1,2 mill. kr. Pr. år. Tiltaket er særleg viktig for å redusere talet på unge på sosialhjelp. Dette vil krevje samordning mellom avdelingane når det gjeld vaktmesteroppgåver og vedlikehald.

52 Tiltaknr.: UTB-D Geovekst-samarbeid, ortofoto Prioritetsnr. 1 Ansvar/teneste: 4100/3031 Tiltak(beskriving Geovekst-samarbeid - Kartverk, Historisk ortofoto og vanleg ortofoto Tilsyn Forskrift om kart og stedfesta informasjon Etter Plan- og bygningslova 25 har kommunen plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomførast i samsvar med gitte løyve og føresegner gjeve i eller i medhald av denne lova Totalt: Kort beskrivelse av tiltaket: KARTVERK Kartverk, kartgrunnlag og ortofoto er eit nyttig hjelpemiddel i all byggesaksbehandling og planbehandling. Kartverket må til ein kvar tid vera oppdatert slik at faktiske situasjonen kjem tydeleg fram. «Fersk vare kartverk» kan avdekke feil og ulovligheter og er viktig verktøy for eigedomstaksering. Sal av kart og geodata gejnnom Geovekstprosjektet finansierer mesteparten av ajourhold /oppdatering kart og ortofoto. Omløpsfotografering og nyfotografering krev ny frisk kapital. Endeleg oversikt over partskonto og forslag og tidspunkt for prosjekt får vi gjennom Geovekstprosjektet og kartverket i løpet av kort tid. Det kan føre til mindre endringar av summane ovafor. Kort beskrivelse av tiltaket: TILSYN Departementet har uttalt at det helst ikkje skal vera den same som saksbehandler byggesaken og som også utøver tilsynet. Ideelt sett skal tilsyn utførast av 2 personar. Dette er håplaust i små kommuner der det berre er ein byggesaksbehandlar. Derfor ligg det til rette for ei interkommunal ordning. Kommunen skal føre tilsyn i eit slik omfang at den kan avdekka brot på egelverk. Kommunen

53 skal føre tilsyn ved allereie gjevne pålegg og når det vert oppmerksam på ulovlege tiltak utover bagatellmessige tilhøve. Kommunen skal føre tilsyn med særlege tilhøve etter nærare forskrift frå departementet. Tilsyn er ein kommunal oppgåve som ikkje kan settast ut til private. Kommunen avgjer kva saker på kva område det skal førast tilsyn. Tilsynet vert gjennomført med det omfang og intensitet som kommunen finn det rett å gjere. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaka og inntil fem år etter at ferdigattest er gjeve, jf 23-3 andre ledd. Dersom tisynet syner vesentleg svikt som ikkje er ivareteke ved uavhengig kontroll, kan kommunen krevje sakkyndig bistand eller utføra tekniske prøver for tiltakshavar rekning. Dersom det blir avdekt feil, manglar eller lovbrot skal det gis økonomiske sanksjoner, jf. Gebyrregulativet om ulovlighetsoppfølging. Erfaring frå andre kommuner er at tilsyn på den måten finansierer seg sjølv. Sjølve tilsynsgebyret ligg frå før inne i byggesaksgebyret. Gebyr for ulovligheter tilfaller kommunen. Tvangsmulkt til staten. Ingen direkte ekstern støtte med unntak av gratis kurs i opplæring i tilsyn. Oppdatert kartverk er ein føresetnad for kvalitet i all slags dokumentasjon som høyrer til i saksbehandlinga. Komplette søknader gir rask saksbehandling og korte frister og vi kan produsere meir Tilsyn har ein langsiktig forebyggande effekt i form av at tilsyn kan høyne og betre kvaliteten generelt på bygg og anlegg.

54 Tiltaknr.: NÆR-D-001 Nærmiljøtiltak Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Diverse nærmiljøtiltak Istandsetting bygningane på Renslotunet - - Turstiprosjektet kommunal eigenandel med fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen som samarbeidspartnare - Glitre friluftsområde Dersom kommunen nytter egne midler til prosjekt vil også eksterne aktører gir støtte (hovedregel) -

55 Tiltaknr.: VEG-D Asfaltering Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Økning av ramme for asfaltering I behovsanalysa til Øk-plan var det føresett at vedlikehaldsmidlane til asfaltering måtte aukast med 1,1 mill kroner i året i planperioden. Etterslepet er no vorten større, og fører til framtidig økte utgifter til drift og vedlikehold av vegane. Eit godt døme på dette er Sentrumsvegen som vart fresa i Det var djupe hjulspor som gjorde vegen mindre trafikksikker samla opp vatn og umogeleg å brøyte skikkelig. Fresinga javna ut hjulspora slik at ei asfaltering eit av dei påfølgande åra kunne få best mogleg resultat. Men sidan det har vore så begrensa med midlar etter at det vart fresa, har det ikkje vore mogleg å følgje opp planen. No er hjulspora på god veg attende, og eksisterande asfaltdekket er no ikkje tjukt nok til at det kan fresast meir. Om det ein gong skal asfalterast i sentrum må ein då gjere det i to omgangar for å få eit resultat som varar. Dermed blir det totalt sett meir kostbart enn om ein hadde asfaltert når det var nødvendig. Liknande problemstillingar gjeld for mange av dei kommunale vegane. Tiltaket er et forsøk på å etterkomme mål i kommuneplanens arealdel som seier at vegane skal ha ein tilfredstillande standard, og at alle vegar der grunnforholda tilseier det skal ha fast dekke.

56

57 Tiltaknr.: VEG-D Vedlikehald kommunale veger og bruer Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Økning av ramme for vedlikehold av bruer Gol kommune har ansvar for totalt 10 bruer (inkl. Eiklid bru). Fleire av disse bruene har stort behov for vedlikehold. Inspeksjonsrapport utført i juni 2010 av Safe controll har avdekket et vedlikeholdsbehov. Kommunalteknisk avdeling har derfor satt opp et behov på kr ,- pr år i neste periode til vedlikehold av bruer og forefallande arbeid på vegnettet. Det er fare for at ein eller fleira av bruene kan bli stengt. Dette er da i strid med mål i kommuneplanens arealdel om at vegane skal ha ein tilfredstillande standard.

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå formannskapet

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå formannskapet Nye driftstiltak positive tiltak Framlegg frå formannskapet Tiltaknr.: STAB-D-001-1000 Politisk ansvar ipad Prioritetsnr. Tiltak(beskriving ipad til politikarane 150.000 Folkevalde for perioden 2011 2015

Detaljer

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet INVESTERINGER med standardheving Framlegg frå formannskapet Tiltaknr.: SKO-I-001 Ny skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving K-sak 45/2014 145.000.000 33.700.000 178.700.000 Tiltaknr.: SKO-I-002 Gol skole

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr. INV-EFF-3430-171 Carport heimesjukepleien Prioritetsnr. Inve1 Prosjekt 171 Tiltak(beskriving Carport til 6 bilar heimesjukepleien nøkkelord) Art/År 2016 2017 2018 2019 Totalt: INVESTERING (BRUTTO):

Detaljer

INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane

INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER Framlegg frå avdelingane BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR Tiltaknr.: BYG-I-001-4400 Nye vindauge Gol ungdomsskule Prioritetsnr. 1 Utskifting av vindauge ved Gol ungdomsskule

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 43 KOMMUNUALTEKNISK AVD. ANSVAR: 3410-3450 ÅRSBUDSJETT 2015, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 2.2.3 KOMMUNALTEKNISK AVDELING Kommuneplan for

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane

INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER Framlegg frå avdelingane DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: BYG-I-001-4400 Nye vindauge Gol ungdomsskule Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE DRIFTSTILTAK

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE DRIFTSTILTAK Tiltaknr. DR-3111-1039-Gol skule-digitalt utstyr elevar Prioritetsnr. Pos1 Prosjekt 1039 Tiltak(beskriving Digitalt utstyr til elevane auke frå før L-06 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017. Ynskjer frå kommunal teknisk avdeling nye driftstiltak sjølvkost

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017. Ynskjer frå kommunal teknisk avdeling nye driftstiltak sjølvkost HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 Ynskjer frå kommunal teknisk avdeling nye driftstiltak sjølvkost ÅRSBUDSJETT 2014, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 2.2.3 KOMMUNALTEKNISK AVDELING Kommuneplan for Gol

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING

Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING INVESTERINGSTILTAK SOM GJELD SJØLVKOST AVD. 41 - KOMMUNAL-TEKNISK - SJØLVKOST Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 I4350-001-VEG Avd. 41 -

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM AUKAR KVALITETEN

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM AUKAR KVALITETEN Tiltaknr. INV-0026-161-Ny skule - restfinansiering Prioritetsnr. Inv1 Prosjekt Tiltak(beskriving Restfinansiering nye Gol skule Økonomiplan 2015 2018 (differanse mellom berekna inv.kostnad og avsett kostnad)

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane INNSPARINGSTILTAK Framlegg frå avdelingane Prioritetsnr. STAB-DI-001-2100 - Sekretariat - 2 Tiltak(beskriving Oppseiing av leigeavtale på kopimaskin : Totalt: -30.000-30.000-30.000-30.000 Sekretariatet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE DRIFTSTILTAK

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE DRIFTSTILTAK NYE DRIFTSTILTAK Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Leasing av kyrkjegardskøyretøy nøkkelord): Art/År 2016 2017 2018 2019 DRIFT (BRUTTO): 10000 10999 11000 12999 42 000 42 000 42 000 42 000 13000 13999

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

VERDIDEBATT OMSORGSTENESTENE I GOL. OMSORGSPLAN 2013-2025.

VERDIDEBATT OMSORGSTENESTENE I GOL. OMSORGSPLAN 2013-2025. Arkivsak-dok. 12/04585-1 Saksbehandler Berit Rustberggard Saksgang Kommunestyret VERDIDEBATT OMSORGSTENESTENE I GOL. OMSORGSPLAN 2013-2025. Saka vert avgjort av: kommunestyret Vedlegg: - Grunnlagsdokument

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 VAR-INVESTERINGAR

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 VAR-INVESTERINGAR Tiltaknr. VARINV-4310-014 Stasjonssida rehab. Ledningsnett (50 % vatn og 50% avløp) Prioritetsnr. VARinv1 innan avdelinga Prosjekt 014 Tiltak(beskriving Stasjonssida rehab. Ledningsnett nøkkelord) lovverk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Brukarutvalet Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Midlar i frå Fylkesmannen Søkt Helsedirektoratet 14 kommunar Stor aktivitet på ABC opplæring i fylket Pasientryggleiksprogrammet,

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 36B Helsehjelp i heimen ANSVAR: 3430 HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2015 2018 Helsehjelp i heimen: Mål 2015-2018 Helse og omsorgsplan for Gol kommune blir sluttført

Detaljer

Barnehagebruksplan for Klepp kommune

Barnehagebruksplan for Klepp kommune Barnehagebruksplan for Klepp kommune 2017 2025 Planen blir laga for 8 år fram i tid, men bør rullerast kvart 2. år. Mål for planen Føremålet med barnehagebruksplanen er: a. Ombygging/tilpassing av eksisterande

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

innovasjon- nytenking - samarbeid MOT HEILTIDSKULTUR Janne Mo

innovasjon- nytenking - samarbeid MOT HEILTIDSKULTUR Janne Mo innovasjon- nytenking - samarbeid MOT HEILTIDSKULTUR 26.01.17 Janne Mo BAKGRUNN LOKALT - mange års samarbeid mellom partane - Brukarbehov - kontinuitet og kompetanse 24/7-365 d i året Periodevis utfordring

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK Tiltaknr. DR-EKS-1100-1009-Hallingdal Brann- og redningsteneste Prioritetsnr. Eks1 Prosjekt 1009 Hallingdal Brann- og redningsteneste endring frå 2015 Kompensasjon 3 % prisauke: 124.000 Reduksjon utover

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Husbankfinansiering av vedlikehald og oppgradering av kommunale bustadar. Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar «Boliger for fremtiden» 6.

Husbankfinansiering av vedlikehald og oppgradering av kommunale bustadar. Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar «Boliger for fremtiden» 6. Husbankfinansiering av vedlikehald og oppgradering av kommunale bustadar Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar «Boliger for fremtiden» 6. februar Husbankfinansiering av oppgradering av kommunale bustadar Sigbjørn

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Rådmannen med stab administrativ leiing

Rådmannen med stab administrativ leiing Rådmannen med stab administrativ leiing Området gjeld: Rådmannen Sekretariat med tenestetorg Løns- og personalavdeling Økonomiavdeling Kommunalsjef Samfunn og utvikling del av stilling Kommunalsjef Oppvekst

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Saker til behandling. 15/13 13/01202-3 Hallingdal Feriepark AS - søknad om skjenkeløyve 5. 16/13 13/01219-1 Meldingar til SHS 21.05.

Saker til behandling. 15/13 13/01202-3 Hallingdal Feriepark AS - søknad om skjenkeløyve 5. 16/13 13/01219-1 Meldingar til SHS 21.05. MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: 21.05.2013 kl. 9:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til SAKSKART Side 14/13 13/01220-1 Saker

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Samhandlingsreforma Høyanger kommune så langt..

Samhandlingsreforma Høyanger kommune så langt.. Samhandlingsreforma Høyanger kommune så langt.. Idedugnad Leiarar i tenesteområdet helse og omsorg har vore på idedugnad saman med kommunanar i SYS- samarbeidet i høve avtalar som kommunane skal inngå

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Universell utforming i Husbanken. Sigbjørn Spurkeland, Seniorrådgjevar i Husbanken

Universell utforming i Husbanken. Sigbjørn Spurkeland, Seniorrådgjevar i Husbanken Universell utforming i Husbanken Sigbjørn Spurkeland, Seniorrådgjevar i Husbanken Slide om Husbanken 2 3 Disposisjon Kvifor tenkje universell utforming? Demografiske endringar Samfunnsøkonomi Livskvalitet

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

HANDLINGSPROGRAMOG ØKONOMIPLANFOR INSTITUSJONSTENESTER 2015 2018

HANDLINGSPROGRAMOG ØKONOMIPLANFOR INSTITUSJONSTENESTER 2015 2018 Golkommune HANDLINGSPROGRAMOG ØKONOMIPLANFOR INSTITUSJONSTENESTER 2015 2018 HannaWeløy Innhold Handlingsprogram for Institusjonstenester 2015... 5 Visjon Gol: «Samarbeid formar framtida»... 5 1. Overordna

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister

Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister Nettverksamling for leiarar i kommunanes helse- og omsorgstenester, Skei i Jølster

Detaljer