PERIODEPLAN FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERIODEPLAN FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA SEPTEMBER NOVEMBER 2010

2 Så er vi igang med nytt barnehageår på Eika. Ved oppstart i august hadde vi ingen nye barn men vi fikk noen av barna fra Bjørka over til oss. Oppstarten har gått kjempefint, og vi begynner å se konturene av en veldig fin gjeng. I september startet Håkon og Luca og de har funnet seg godt til rette. I årets gruppe på Eika er det overvekt av gutter, pr. dags dato teller vi 3 jenter og 12 gutter så det ser ut til å bli en livlig gjeng. De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Mona pedagogisk leder, Vigdis, assistent, Linn, assistent og Linda som er 50% assistent og 50% på kjøkkenet. Bemanningen på de øvrige avdelingene er som følger: Bjørka: Hilde, teamleder, Bergljot, pedagogisk leder, Maria, assistent og Lula, assistent. Furua: Solveig, teamleder, Heidi, pedagogisk leder, Aase Bereth, assistent og Marius, assistent. Grana: Inga, teamleder, Kirsten, pedagogisk leder, Jette, fagarbeider og Kari, assistent. For øvrig har vi Randi som er styrer og Bente som er sekretær.

3 DAGSRYTME EIKA 0715 Barnehagen åpner Vi vil at foreldre og barn kommer inn på avdelingen, og vi ønsker de velkommen der. Dette fordi vi ønsker å holde dør mellom avdeling og garderobe lukket og det er litt vanskelig å se når barna kommer i garderoben. Lek på avdelingen Frokost på fellesrommet. Dere tar med matpakke selv hvis barna skal spise, hvis ikke leker de på avdelingen. Drikke får de her. Ca Ca Ca Ca Dagens aktiviteter starter barna må være her innen 0930 for å kunne delta på det som skjer. Kommer dere senere er det fint hvis vi kan få beskjed, både i forhold til aktiviteter, men også i forhold til hvor mye mat som skal lages. Ryddetid Håndvask og lunsj. Vi serverer mat og drikke (de som er sultne og trøtte spiser og legger seg før) - Bleieskift Sovetid Ca Personalet avvikler pauser Ca Ca Ca Håndvask og fruktmåltid barna spiser medbrakt mat og får frukt og drikke. Samlingsstund - Bleieskift Lek ute eller inne 1645 Barnehagen stenger

4 UKEPLAN EIKA KL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Formiddag Jobbe med prosjekt NB! Vi starter 0930! 11:00-14:00 -Spise og sove -Janne på team-leder møte -passe Bjørka mens de har møte Jobbe med prosjekt NB! Vi starter 0930! -spise og sove -avdelingsmøte ca. Mellom 12 og 13. Bjørka passe på barna. Mona går 1215 Janne går 1215 Jobbe med prosjekt NB! Vi starter 0930! Refleksjonstid Jobbe med prosjekt NB! Vi starter 0930! Refleksjonstid Jobbe med prosjekt NB! Vi starter 0930! Refleksjonstid Ettermiddag -samling -leke inne eller ute -samling -leke inne eller ute -samling -leke inne eller ute -samling -leke inne eller ute -samling -leke inne eller ute De dagene vi har prosjekt STARTER vi 0930! Det gjelder alle aktiviteter, og skal vi på tur går vi Dersom dere ønsker at barna deres skal få med seg dette, må de altså være her innen 0930.

5 Time MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY Before lunch Work with project We START at 0930 AM. 11:00-14:00 AM -Eat end sleep -Janne attends team-leader meeting -we take care of the children in Bjørka between 1200 and 1300 so that they can have their meeting. Work with project We START at 0930 AM. -Eat and sleep -Bjørka takes care of the children between 1200 and 1300, so that we can have our meeting. Work with project We START at 0930 AM. Reflectiontime; we work with the projects write summaries, work with pictures, talk about further ideas etc. Mona leaves at 1215 Work with project We START at 0930 AM. Reflectiontime; we work with the projects write summaries, work with pictures, talk about further ideas etc. Janne leaves at 1215 Work with project We START at 0930 AM. Reflectiontime; we work with the projects write summaries, work with pictures, talk about further ideas etc. Ettermiddag -we gather the children and sing etc. -we play either outside or in Eika -we gather the children and sing etc. -we play either outside or in Eika -we gather the children and sing etc. -we play either outside or in Eika -we gather the children and sing etc. -we play either outside or in Eika -we gather the children and sing etc. -we play either outside or in Eika The days we are working on projects with the children, we START at This goes for all indoor activities, as well as walks in the forest, to the library etc. We LEAVE at So if you want your child to attend this, they have to BE HERE by 0930.

6 Vi ønsker å gi barna en best og tryggest mulig hverdag i barnehagen. Vi voksne skal være tilgjengelige og ta oss god tid til hvert enkelt barn. Vi skal være oppmerksomme på deres ønsker og behov, og følge opp dette så godt vi kan. Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. For at barna skal få utfolde seg fritt er det viktig med tilrettelegging av tid, rom, gruppesammensetninger og lekematerialer. Vi er opptatt av at vi som voksne skal være aktive og tilstedeværende der barn leker, og gi leken støtte og inspirasjon til videre utvikling og progresjon. Vi kommer til å ha fokus på det fysiske rom og vi vil tenke nøye igjennom dette når vi skal legge opp avdelingen. Vi vil legge til rette for gode og utfordrende lekemuligheter for barna, ut fra deres interesser og behov. Lov om barnehager og rammeplanen for barnehagen er styringsdokumentene for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Ut i fra dette har vi laget vår årsplan i Frydenhaug barnehage, den ble laget i januar 09 og varer til januar 2010, da blir det laget ny årsplan. Rammeplanen inneholder blant annet 7 fagområder, og vi har prøvd å tenke litt igjennom hvordan vi kan ha fokus på dette i hverdagen: - Kommunikasjon, språk og tekst Samlinger, snakke med barna om det som skjer i hverdagen, gi barna tid og rom for å sette ord på følelser og behov og gi dem tid og rom for å snakke med hverandre. Lillerommet innbyr til høytlesning og gode samtaler. - - Kropp, bevegelse og helse Fellesrommet som gir barna gode bevegelsesmuligheter. Utelek og tur. Sunne måltider. - Kunst, kultur og kreativitet - Legge til rette for formingsaktiviteter på avdelingen hvor materialet er synlig eller lett tilgjengelig for barna. - Natur, miljø og teknikk - Utforsker nærmiljøet og naturen. Legge til rette for konstruksjonslek og utforskning. Bruke vannrommet regelmessig. - Etikk, religion og filosofi - Være tilstede i barnehagehverdagen, lytte til barna. Ta barna på alvor og hjelpe til med å sette ord på følelser. Gi barna klare grenser og være tydelige voksne. - Nærmiljø og samfunn - Besøke UMB, gå på tur i skogen og til biblioteket. - Antall, rom og form Legge til rette for at barna kan utforske former, konstruksjonslek og puslespill.

7 Hvert område dekker et vidt læringsfelt, og flere områder vil som regel være representert i prosjekter som vi skal i gang med etter hvert. Vi skal også prøve å ha alle fagområdene synlige på avdelingen. Nå i starten vil vi bruke tiden til å bli kjent med barna og se hva de er opptatt av. Vi vil også bruke tid på å få innøvd dagsrytmen, rutiner og regler. Etter hvert vil vi komme i gang med ulike prosjekter ut fra et felles tema. Temaet vi har valgt å ta utgangspunkt i er Meg Selv! Hvem er jeg? Hva vil jeg? Her føler vi at vi kan flette inn mye i forhold til å la barna bli kjent med seg selv, kroppen sin, følelsene sine, ønskene sine, behovene sine, osv. Mål for kommende periode: MÅL: Alle barn opplever glede og mestring i et sosialt fellesskap Vi tar ansvar for å skape tilhørighet og fellesskapsfølelse i barnegruppa - Voksne deltar i sammspillet med barn - Vi lager en forutsigbar og oversiktelig dagsrytme - Vi legger vekt på å synliggjøre alle barna i barnegruppa - Vi gir barna felles opplevelser - Vi som voksne er enige om et felles ståsted i forhold til regler og grenser, sånn at det blir forutsigbarn for barna og de vet hva de har å forholde seg til - Voksne gir av seg selv ved å gjøre møtene med barna interessante - Foreldrene bidrar med sin kunnskap - Vi er tydelige og lyttende voksne og tar ansvar for relasjonen mellom voksen - barn og barn barn. - Vi deler barna i grupper ut i fra hvor mange voksne som er tilstede - Vi setter fokus på det positive MÅL: alle barn opplever et læringsmiljø som utfordrer, inspirerere og skaper nysgjerrighet. Vi tilrettelegger det fysiske miljøet ute og inne slik at det utfordrer alle barn, skaper sammenheng og gir struktur. - vi skal observere hva barn er opptatt av og tilrettelegge det fysiske miljøet etter det - vi skal lage tydelig merking av leker, kasser og hyller. Dette for at barna skal lære seg at lekene har sin plass, de vet hvor de kan finne lekene og vet hvor lekene skal når vi rydder - vi skal ha tilgjengelig leker/materiell som utfordrer, utvikler og engasjerer barna - finne frem leker og materiell som barna er opptatt av - vi skal lage sansekrok ute og inne

8 MÅL: alle barn får varierte erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel og som uttrykk for egne tanker og følelser. Vi er gode språklige forbilder og bruker situasjoner som oppstår i løpet dagen. - vi setter ord på det vi gjør - vi organiserer overgangssituasjoner og hverdagssituasjoner på en god måte Vi setter ord på det barna er opptatt av og knytter ord til handling. - vi er engasjerte og lyttende voksne - voksne er tilstede i situasjonen - vi bruker konkreter i samlingsstund - vi setter ord på emosjonelle uttrykk. Vi bruker barnegruppene som ressurs i det pedagogiske arbeidet. - gode gruppeinndelinger - vi bruker gode rollemodeller bevisst VIKTIGE DATOER OG EVT. ANNEN INFO: 10. oktober MARINA 2 ÅR 17. november LINN 27 ÅR 19. november NOOR 2 ÅR 19. november PLANLEGGINGSDAG BARNEHAGEN STENGT Dere må huske på å ta med nok skiftetøy til barna. Vi ønsker at barna har minimum 2 strømpebukser, evt. sokker, 2 bodyer eller trøyer, en bukse og en genser. Husk på å ta med nytt tilbake hvis dere får med noe møkkete hjem. Dere må også ta med regntøy og støvler, og etter hvert dress når det blir kaldere i været. Det er også viktig at dere merker alt av klær og andre eiendeler dere har med i barnehagen. Vi har en kurv i gangen hvor vi legger klær som ikke er merket det kan være lurt å gå igjennom denne av og til hvis dere savner noe. Med jevne mellomrom blir denne tømt og klærne gitt til Fretex.

9 Vi legger ved link til sykdomsreglementet samt et utdrag av det vi syns er det viktigste og mest relevant: «FEBER Feber skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Temperatur måles i endetarmen og som feber regnes morgentemperatur over 37,5 og kveldstemperatur over 38. Digitale termometer er vist å være mer pålitelig enn øre termometer. Et barn med feber bør være lett påkledd, oppholde seg i et ikke for varmt rom og drikke rikelig. Hvis barnet er plaget av feberen, kan en gi et febernedsettende medikament. Hjemme? Barn med feber skal være hjemme. Etter flere dagers sykdom, bør barnet ditt få en feberfri dag hjemme før det vender tilbake i barnehagen. OPPKAST / DIARÉ Symptomene er hyppig og tynn avføring og/eller flere brekninger. Barnet kan ved dette tape mye væske (spesielt er små barn utsatt). Det er derfor viktig å passe på at barnet drikker rikelig. Hvis det kaster opp, gi små mengder av gangen (gjerne med skje). Kontakt lege hvis barnet er slapt, sløvt og ikke vil drikke. Hjemme? I det akutte stadiet skal barnet være hjemme. Tilstanden er ofte svært smittsom og smitte kan skje også etter at barnet er kvitt oppkast og diaré. Barnet skal først vende tilbake barnehagen 2 døgn etter at det er helt fri for symptomer og dette skal praktiseres strengt.»

10 Forslag til klær som kan brukes utover høsten. NB! Merkene er tilfeldig valgt dere trenger IKKE kjøpe Reima og Nøstebarn Det er MYE bra å finne på Europris og Hennes & Mauritz. REGNTØY JOGGESKO GUMMISTØVLER TYNN LUE

11 TYNN ULL ELLER FLEECE TIL Å HA UNDER REGNTØYET TYNN ULL ELLER FLEECE TIL Å HA UNDER REGNTØYET TYNN DRESS Så ser vi frem til en spennende tid fremover! Har dere noe på hjertet, så ikke nøl med å snakke med oss! MVH Eika Linn, Vigdis, Linda, Mona og Janne

12

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2011 2012

MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2011 2012 MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2011 2012 Forord Velkommen til Mestervik barnehage Mestervik barnehage er en enavdelingsbarnehage som ligger flott til med skog og fjæra i gangavstand fra barnehagen. I

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer