Resymé fra kurs i akutt tannbehandling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resymé fra kurs i akutt tannbehandling:"

Transkript

1 Resymé fra kurs i akutt tannbehandling: ** Hva skal til for at vi er forpliktet til å ta imot, eller stille opp for, en akutthenvendelse? * Helsepersonelloven av * 7. Øyeblikkelig hjelp (endret juni 2011) * Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. (Dvs ved fare for liv og helse) * Med de begrensninger som følger av pasient- og brukerrettighetsloven 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen. * Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser * Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen ** Hva er målet med akutthjelp? * Å gjøre pasientene i stand til å tåle venting på konvensjonell behandling ved å: * Lindre plager * Avverge unødig vevsskade. ** Hvordan kan vi spare tid? Ved hjelp av grundighet i: * Anamnese * Utredning * Journalføring * Behandling ** Anamnese: Spørsmål man skal vurdere å stille: * Når oppsto problemet? Viktig! * Hvordan har det utviklet seg? * Er plagen konstant eller i perioder? Og hvor lange perioder? * Er smerten bankende (inflammasjon), ising (pulpasymptomer) eller skjærende (nevrogene) * Hvordan reagerer plagen på hodebevegelser? Sinusitt-smerter øker når man bøyer seg forover eller legger seg ned. * På kulde og varme Smerte ved kulde tyder på vital plaget pulpa, Smerte ved varme tyder på innelukket inflammasjonstrykk, fra pulpa, periapicalt bein, sinus maxillaris osv. * Økning før, under eller etter måltider. Smerter før måltid kan tyde på tilstoppet spyttkjertel, smerter under måltid: bite-ømhet, reaksjon på varme, ledd og muskel-plager. Smerter etter måltid kan bety food-impaction. * Døgnvariasjoner? Smerter om morgenen kan indikere ledd- eller muskel-plager Smerter om natten kan bety inflammasjonstrykk. * Smerter i motbakke? Underkjevesmerter kan være angina- eller infarkt-smerter. * Har pasienten feber? Spredning av mikrober. * Gapebesvær? Kan bety hovne muskler, leddskade, eller aphtøse sår buccalt for erupterende 8-ere i overkjeven. * Bite-ømhet? Tenk på periapicalt trykk, food-impaction, infraksjoner. * Hva ønsker pasienten? * Noter anamnesen med en gang. Husk det juridiske forholdet at det som ikke er beskrevet i journalen er pr definisjon ikke vurdert. Vi har lov å vurdere feil, men vi har ikke lov å la være å vurdere.

2 ** Traumer, undersøkelse * Palpere ansiktsskjelett, ledd, studére kjevebevegelighet, interkuspidasjon, slimhinner. Palper leddene, be pasienten gape halvveis og kjenn at kondylene beveger seg som de skal. * Blødning fra gingiva, mobilitet, ømhet, sensibilitet, rtg. Blødning langs gingivalranden indikerer i alle fall subluksasjon, ikke bare konkusjon. * Oppskrapet ansiktshud renses for sand eller asfalt. Radere med skalpell. Vaskes med tupfer med saltvann, deretter f.eks Xylocain. * Ruptur i gingiva kan komme av kjevefraktur. Se etter mobilitet i spalten mellom tilstøtende tenner. * Ruptur i mucosa kan inneholde fremmedlegmer. Sondere med kulestopper etter stein, glass, tannfragment el. Rtg av lippe eller kinn hvis mistanke om fremmedlegme i kutt. ** Eksartikulert permanent tann med avitalt PDL * Eksartikulerte permanente tenner med avitalt PDL: Dersom tannen og periodontiet er i god stand, og tannen er tørket i rotoverflaten: * Rotoverflaten kuretteres. * Tannen rotfylles in vitro. * Legges i 2,4% NaF bufret til ph 5,5 i 20 minutter. * Replanteres og fikseres for kontrollert ankylose. Så har pasienten noen år på seg å spare til et implantat, uten å miste alveolært beinvolum. ** Traumer behandling, intrusjon * Permanente tenner: * Rotåpne: Avvente re-erupsjon og revaskularisering av pulpa. * Rotlukkete: Ortodontisk korreksjon i løpet av 3 uker, pulpaekstirpasjon etter 2 uker. * Melke-incisiver tippet buccalt, hos små barn: * Ta vertikalt rtg og vurdér avstand fra melketannens rot til kronen på permanent anlegg. Få med kontralateralen på rtg. Hvis kollisjon fjernes melketann straks. * Melke-incisiver tippet palatinalt: * Avvente selv-regulering ved funksjonelle belastninger, evt heve bittet. ** Rotfraktur * Ukomplisert: Fixeres rigid til nabotenner, 4-16 uker, etsing og flowkompositt eller Protemp i approximalrommene. * Komplisert: Fixeres palliativt frem til nærmere vurdering. Dékoronisering? ** Traumer behandling, emalje-dentin-fraktur * Dentintubuli bør forbindes eller forsegles innen 24 timer. * Dersom tannen ikke har symptomer fra periodontiet kan den restaureres permanent. * Blotlagt pulpa dekkes med Ca(OH) 2 * Dersom perf er 1mm 2 eller mindre, og 24 timer eller yngre, kan pulpavev overkappes direkte. * Ved større/eldre lesjon bør 2 mm av pulpahornet amputeres før Ca(OH) 2 -forbinding. Permanent oppbygging eller påliming av fragment utsettes til ømhet/mobilitet er borte. For å fylle herdende Ca(OH)2 inn i amputasjon uten porøsiteter og uten å provosere blødning er Centrix-sprøyte med kanyle på ampullen et godt verktøy. ** Hva betyr f.eks sutur 19 3/8 6/0 * 19 er diameteren på sirkelen til nålens bue, målt i millimeter. * 3/8 er nålbuens del av hele sirkelen, altså 135 graders bue. 4/8 blir da 180 graders bue. * 6/0 er nålens og trådens tykkelse. 4/0 er grovt og til hud. 10/0 er mikrofint, til for eksempel øyekirurgi. ** Traumer avslutning

3 * Tetanusrisiko? Ved replantering av kontaminerte tenner, og ved dype kutt, hør med lege om behov for oppfriskning av vaksine, eller immunoglobulin. * Antibiotika? Ved replantering kan det se ut som antibiotika bedrer tilhelingen av det periodontale ligamentet. * Corsodyl. Skylling med 0,1% (dvs blandet med like deler vann). * Epikrise eller e-post og rtg til pas egen tannlege. * Melde til politi? Forsikringsselskap? * kan brukes vederlagsfritt. * Problem: * Melkemolarer i overkjeven med ødém og sterke smerter: Vanskelig og plagsom anestesi. * Dersom der er en dyp kavitet, kan man sondere i kavum og håpe å evakuere puss. Det gir rask lindring. * Antibiotika i 3-5 dager før ex. Analgetika. **Pulpasymptomer * Ved pulpasmerter i 30 min eller mer om gangen: Neppe reversibel pulpahyperemi * Ved irreversibel pulpasykdom: Fullgod kavumpreparering, ikke kanalrens! Kavum bør være renovert for bakteriemat, undersnitt og pulpastein. Hvis der er håp om vitalekstirpasjon bør kavum fylles med eugenolfri sement. Unngå pellet under sement. Videre behandling hos egen tannlege innen 4 uker. ** Akutt marginal periodontitt * Oftest fra trange lommer eller furkasjonsområder. Sensibilitet? Rtg. * God anestesi. * Depurasjon med evakuering av puss. * Antibiotika. Infeksjonen er i stor grad anaerob, Metronidazol kan være egnet. * Analgetika. * Epikrise og informasjon om nødvendig oppfølging. * Total periodontitt: Rtg før ex. ** Slimhinnesykdom ** Akutt Herpetisk Gingivostomatitt * Herpes Simplex Virus 1 og 2. * Feber og lymfadenopati. * Hvitlige sår med rød rand på gane, fri og fast gingiva, kinn, lipper, tunge. * Rød og hoven gingiva uten destruksjon. * Behandling: Hvile, rikelig væske, analgetika, corsodyl. * Svært medtatt pasient bør henvises til lege for evt antiviral terapi. ** Aphtøs stomatitt * Usikker årsak, antakelig sammensatt. Ulcerøs colitt? * Smerter, lymfadenitt. * Hvitlige sår med rød rand, velavgrensete. * Angriper ukeratinisert slimhinne, ikke tungerygg, harde gane eller festet gingiva. * Behandling: * Etsing, blant annet har 30% peroxyd, eller Nelex vært brukt. Oralmedic nyere produkt. * Hyaluronsyre? F eks Aftamed eller Restylane. * Tetracyclin? * Profylakse? (Longo Vital, vitamin B 12?) ** Herpangina Hand foot and mouth disease

4 * Coxsackie-virus * Oppkast, mage- og hode-smerter, feber * Blemmer og sår på bløte gane og ganebuer, smerter * Varighet 3-5 dager * Behandling: Lindrende ** Vannkopper (Varicella, chickenpox) * Herpes Zoster-virus * Kan debutere med smertefullt utslett i munnen * Gule sår med rød rand, mest på lipper, kinn og tunge * Henvises lege for immunoglobulin og evt acyclovir * IKKE SALICYLSYRE ELLER ANTIFLOGISTIKA! * Reyes syndrom med hjerneødem og fettdegenerasjon av indre organer er en fare hos barn etter virus-infeksjoner. Obs varicella og influenza B ** Mononucleosis infectiosa (Kyssesyke) * Som regel Herpes Epstein-Barr virus * Inkubasjonstid ca døgn. * Influensalignende debut, halsbetennelse, lymfadenitt særlig i bakre cervikale lymfeknuter, hoven milt. * Petechia på overgangen hard/bløt gane. * Forløp rundt en månad. * Behandling lindrende, ro og forsiktighet. Ikke slag mot mageregionen, den hovne milten kan sprekke * Obs Alkohol * Pasienten er smittebærer i 18 mnd etter avsluttet sykdom. ** Herpes Zoster (Helvetesild) * Varicella-zoster virus. * Unilateralt utslett med sterke smerter. * Følger innerveringsområde for sensoriske nervebaner. * Forløp dager. * Akuttbehandling lindrende, henvises lege for evt antiviral behandling. * Fare for post-herpetisk neuralgi. Så i tilfeller med neuralgiforme smerter kan man jo høre om der er Herpes Zoster i historien. ** Meslinger (Rubeola, Morbilli) * Para-myxovirus * Debuterer med feber og fokjølelseslignende ubehag, lysfølsomhet, smerter og rødhet i gane og svelg. * Koplik s spots i kinnslimhinnen. * Utslett ekstraoralt først i pannen og bak ørene. * Akuttbehandling lindrende, henvises lege. ** Nekrotiserende Ulcererende Gingivitt/Periodontitt, NUG/NUP. Forløperen til NOMA som vansirer opptil en prosent av befolkningen i enkelte land i Afrika. * Div bakterier, bl.a. fusobakterier og spirocheter * Smerter, lymfadenitt, feber, redusert almentilstand, foetor * Rød hoven gingiva med erosjonsdefekter først på papillene, permanent tap av vev. * Grå-grønn membran * Antibiotika (metronidazol kan være et godt valg.) Ro, rikelig væske, smertestillende * Skylle med 0,1% klorhexidin eller 0,5% H 2 O 2 * HIV? Eller ren fattigdom

5 Husk også brennkopper, skarlagensfeber og streptokokk-gingivitt. ** Postoperative problemer * Smerter etter extraksjoner: Ved mistanke om alveolitt sondér med kulestopper. Hvis alveolen er tom skylles med fysiologisk saltvann og legges veke med Aureomycin, Fucidin eller Terramycin. Antibiotika ikke indisert hvis ikke der er generelle symptomer. * Blødninger: Komprimér. Tamponér med Surgicell eller Spongostan. Cyclocapron (tranexamsyre, 100 mg/ml, 10 x 5 ml kr 286,-) på kompress eller til skylling. En god stabel med tupfere å bite på. * Løsnete sting: Ved blotlagt bein sutureres på ny. Anestesi, mobilisering av lapp og fullgod suturering. ** Engstelse * Hils på pasienten og presentér deg. * Ikke bagatellisér engstelsen som plage, engstelse er svært plagsomt. (Tannbehandling derimot er heldigvis ikke så ille.) * Si aldri Dette skal gå så bra! Si heller Går det bra? * Si ALDRI det kommer ikke til å gjøre vondt. Si heller gi beskjed hvis det blir plagsomt vondt * Si ikke Men du er jo godt bedøvd.. Si heller Trenger du mer bedøvelse? * Det er bedre at tannlegen er interessert enn interessant. * Vil du ha pasienten til å lytte til et negativt budskap? Start med et positivt budskap! * Er du og pasienten uenige? Gi pasienten støtte og anerkjennelse for så mye som mulig. * De fleste pasienter liker å bli informerte om hva man finner og hva man gjør under utredning og behandling. Det føles tryggere å vite enn å sitte og lure. * Husk at når der er pasient i stolen skal all oppmerksomhet på kontoret så langt mulig være sentrert om pasientens problem og behandlingen av det. ** Ting vi ikke behandler * Infraksjoner i emalje. * Emaljefrakturer, pusse kanter * Konkusjon. Forsiktighet med belastning i to uker. Journal * Subluxasjon uten axial mobilitet * Dersom en kariøs premolar i overkjeven er perkusjonsøm pga sinusitt, så behandler vi sinusitten. Tannen kan behandles senere. (Obs odontogen sinusitt) * Pasient som ringer rett før stengetid med voldsomme smerter: Spør når det startet. * Pulpasmerte som ikke lar seg lokalisere: Smertestillende og avvente utvikling. Ikke fjerne fyllinger for å lete etter smertekilde. * Eksartikulerte tenner som er blitt borte. ** Lure tips * Kuspe-fraktur eller tap av fylling med dårlig feste for temp fylling: * Resinmodifisert GIC, Vitremer, Fuji LC II el. Vitremer-primer gir godt feste. Heliobond eller annen resin letter modelleringen. * Luksator til ekstraksjoner/rotspisser, og som gingival retraktor: Rett bred: Ash UK Lustra 5 ST * Smal bakoverbøyd: Ash UK Lustra 3C til f.eks distaltippete visdomstenner. * Heidbrink rotspisshebel * Smal rett Friedmans Martin * Ibuprofen sammen med paracetamol og evt kodeinfosfat.

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Barn og sykdom Innhold Forord... s. 3 Feber... s. 4 Antibiotika ved luftveisinfeksjoner... s. 8 Tett nese... s. 8 Hoste... s. 10 Ørebetennelse... s. 12 RS-virus...

Detaljer

Barna våre. vi gir deg bedre helse

Barna våre. vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek vi gir deg bedre helse Innholdsfortegnelse FORORD... 5 DIARÉ OG FORSTOPPELSE... 13 Symptomer... 23 Den femte barnesykdom... 30 Diaré... 13... 23 Symptomer... 30

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE Åsnes Grue Våler INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE 1 Brosjyren er utarbeidet av Våler helsestasjon i samarbeid med barnehagene i 2003 Sist revidert april 2009 Godkjent av smittevernlegen

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen 0 Syke barn, når må de holdes hjemme fra skolen? Januar 2010 Helsestasjonstjenesten i Eigersund Skriveralmenningen

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEHELSETJENESTEN. FAMILIE OG LEVEKÅR Helsefremmende og forebyggende tjenester Skolehelsetjenesten

INFORMASJON FRA SKOLEHELSETJENESTEN. FAMILIE OG LEVEKÅR Helsefremmende og forebyggende tjenester Skolehelsetjenesten AURSMOEN BARNESKOLE - tlf 67 20 52 40 AURSMOEN SKOLE U-TRINNET 67 20 52 00 Helsesøster arbeider på skolen en dag pr. uke kl 09.30 14.00 BRÅTE SKOLE BARNETRINNET tlf 67 20 58 40 BRÅTE SKOLE U-TRINNET tlf

Detaljer

Helseråd for barnehagebarn

Helseråd for barnehagebarn Helseråd for barnehagebarn Ved kommuneoverlege Grete Daatland Andersen Innledning Det har vært mye tvil, og ulike beskjeder om spørsmålet: Når bør barn være hjemme fra barnehagen? Denne brosjyren er inspirert

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Området rundt øyet består ytterst av et meget tynt, fint hudlag med flere følenerver enn de fleste andre steder på kroppen. Under huden er det muskulatur. I det øverste

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

Hestens tenner og munnhelse

Hestens tenner og munnhelse Hestens tenner og munnhelse En liten innføring i anatomi og vanlige lidelser, av veterinær Ellen Frisenfeldt Schmedling Anatomi s. 3 Skader og feilslitasjer s. 8 Bitt-typer Ulvetenner Tannfelling Den gamle

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? barnehage Jan. 09 KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Et lite hefte om barnesykdommer og hvilke forholdsregler man bør ta. Barnehage INFORMASJON Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg spørsmålet: Er

Detaljer

FLUOR TANNHELSE 0,25

FLUOR TANNHELSE 0,25 FLUOR 0,25 Innledning Vi ønsker med denne brosjyren å gi råd for å opprettholde en god tannhelse ved parkinson. Brosjyren begynner med generell informasjon som gjelder alle, og tar deretter for seg spesielle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells.

Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells. Førstehjelp til hund både hjemme og langt til fjells. Foredrag av Roy Leirvik Veterinær ved Dyrlegene på Kirkestua Elverum Sårskader hos hund Sårheling kan skje på to måter, enten ved primær eller sekundær

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

RÅD OM SYKDOM HOS BARN

RÅD OM SYKDOM HOS BARN HOLE KOMMUNE Helse KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? RÅD OM SYKDOM HOS BARN KONTOR- OG POSTADR.: TLF.: 32 16 11 00 ORG.NR. BANKGIRO HOLE HERREDSHUS FAX: 32 15 90 03/32 16 12 90 960 010 833 2335 09 07718 Viksveien.

Detaljer

Barn og sykdommer. Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet

Barn og sykdommer. Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet Barn og sykdommer Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet Denne versjonen er i følge retningslinjer fra Folkehelseinstituttet 21.januar 2009. Barnehager og smittevern nye faglige råd.

Detaljer

TANNHELSEPERM FOR HJEMMETJENESTEN

TANNHELSEPERM FOR HJEMMETJENESTEN TANNHELSESEKTOREN TANNHELSEPERM FOR HJEMMETJENESTEN (hjemmesykepleie) http://www.tannhelse.vfk.no TANNHELSEPERM August 2015 INNHOLD Tannhelsesektoren TANNKLINIKKEN DU SKAL KONTAKTE TANNHELSETJENESTENS

Detaljer

barnehager og smittevern

barnehager og smittevern Informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og ansatte i barnehagene i Hamar kommune. barnehager og smittevern morguefile 1 Innhold Shutterstock 1. Innledning 3 2. Allmenntilstand 4 3. Hygiene og

Detaljer

TANNHELSEPERM FOR INSTITUSJONER

TANNHELSEPERM FOR INSTITUSJONER TANNHELSESEKTOREN TANNHELSEPERM FOR INSTITUSJONER http://www.tannhelse.vfk.no INNHOLD TANNKLINIKKEN DU SKAL KONTAKTE TANNHELSESEKTORENS TILBUD LOVER OG FORSKRIFTER INFORMASJONSSKRIV SKJEMAER SAMARBEIDSAVTALER

Detaljer