Hauglegda og Øvre Bergmo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hauglegda og Øvre Bergmo"

Transkript

1 Hauglegda og Øvre Bergmo

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen s. 7 Ny i barnehagen gode råd til foreldre s. 9 Dagsrytme s. 10 Rutiner for ankomst og henting s. 10 Medisinering og rutiner ved sykdom s. 11 Foreldresamarbeid s. 13 Planleggingsdager, ferie, kostpenger, oppholdsbetaling s. 14 Tradisjoner s. 14 2

3 PRESENTASJON av HøBB barnehager (Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager) Beskrivelse: HøBB barnehager er en kommunal barnehageenhet bestående av: Hauglegda barnehage som har; 5 avdelinger med barn fra 2-5år - Furutoppen, Røsslyngen, Tyrirota, Torvmyra og Maurtua som kun har 1 og 2 åringer. Øvre Bergmo barnehage; 1 avdeling med barn fra 1-5år Barn fra Maurtua flyttes over til avdeling med eldre barn ved nytt barnehageår i august, eller en sjelden gang midt i året. Hvem som flyttes eller blir igjen på avdelingen, vurderes individuelt og ut ifra aldersfordelingen i barnegruppa som gjerne endres år for år. HøBB-enheten er en av 6 barnehageenheter i Molde Kommune. Til sammen er det 36 enheter i kommunen innenfor barnehage, skole, pleie,- og omsorg og tiltak funksjonshemmede. Alle disse hører under Drifts,- og forvaltningsavdelingen. Beliggenhet: Hauglegda barnehage ligger på vei mot turparkeringa i Jensgurilia i Nordbyen, mens Øvre Bergmo barnehage ligger på Bergmo, vest for Bergmo Omsorgsenter og matvarebutikken Kiwi. Ledelse: HøBB barnehager har felles administrativ ledelse, enhetsleder Greta Kristensen, assisterende styrer Hilde Anne Kjørsvik og konsulent Neelam Verma i 40% stilling. Barnehagene fikk felles ledelse , og har vært en kommunal enhet siden Til sammen har enheten for tiden ca. 110 barnehageplasser. I vår barnehageenhet har vi felles årsplan, felles visjon og satsningsområder, arbeidsinstrukser og retningslinjer for arbeid på avdelingene, felles fag- og samarbeidsmøter, og lederteam som er til stede i begge barnehagene i løpet av en arbeidsuke. 3

4 Bemanning: Alle avdelingene i HøBB ledes av en pedagogisk leder. På grunn av antall barn og gruppesammensetninger, har enheten to førskolelærere i tillegg til de pedagogiske lederne. Videre har enheten barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Grunnbemanningen er tilpasset barnegruppen ut ifra Lov om barnehager. Barn med særskilte behov på avdelingen, kan gi en midlertidig utvidelse av bemanningen. Hver avdeling presenterer sin personalgruppe når barnet begynner i barnehagen. 4

5 Lov om barnehager Barnehagens styringsdokument Barnehagen arbeider etter lov om barnehager med forskrifter og utgjør sammen med FN`S barnekonvensjon grunnlaget for innholdet i barnehagen. Rammeplan for barnehagen Rammeplanen gir mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagen og i arbeidet med fagområdene. Den er et viktig dokument for å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet og tilpasset opplæring. Den er forpliktende for barnehagens personale, eier og tilsynsmyndighet, samtidig som den gir informasjon til foreldrene om hva de kan forvente av et godt barnehagetilbud. Rammeplanen retter seg mot barnehagens personale og er et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i barnehagenes årsplan. Årsplanen Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, samtidig som den beskriver og dokumenterer arbeidet vårt i hverdagen for foreldre, barnehagens eier og andre samarbeidspartnere. Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget for barnehagen. Situasjonsrapporter I Høbb barnehager gis det ut situasjonsrapporter fra den enkelte avdeling ca. annenhver måned. Situasjonsrapportene er en forlengelse av årsplanen. Her informeres det om tema arbeider og prosjekter, samt planer framover. For eksempel vil det konkrete arbeidet med satsningsområdene ved den enkelte avdeling komme til syne her. «De eldste i barnehagen» Dette heftet gis ut til foreldre året før barnet begynner på skolen, og tar for seg overgangen mellom barnehagen og skolen. 5

6 I barnehagen for aller første gang om å gruglede seg Å være ny i barnehagen kan være både spennende, artig og litt nifst. Mange barn opplever nok å ha alle disse følelsene på en gang. Albert Åberg innførte et nytt ord som er å gruglede seg, og det er nok en betegnende følelse for mange barn. Vi voksne kan også ha mange forskjellige følelser inni oss når vi er ny på en arbeidsplass. Barn kan ha det på samme måte! Det er viktig at barnet får lov til å føle og utrykke alle disse følelsene, og at foreldre og voksne i barnehagen anerkjenner og bekrefter følelsene og ikke bagatelliserer vanskene. Vi kan møte barnet med: Jeg skjønner at du er litt redd/spent nå når alt er så nytt. Tilvenning for både barn og foreldre Noen barn blir fort trygge i barnehagen, mens andre bruker lengre tid. Begge deler er helt vanlig! Det vi erfarer er at alle trenger en av foreldrene eller en annen voksen barnet er trygg på, sammen med seg de første dagene. Foreldrene kjenner barnet best, mens personalet kjenner barnehagen best. Sammen skal de gjøre tilvenningen så god som mulig for barnet. Hvert barn får sin egen tilknytningsperson som er den som skal bli først kjent med barnet og foreldrene. Tilknytningspersonen vil være barnets støttespiller etter hvert som det skal bli kjent med flere av personalet. En av de første dagene vil den som er tilknytningsperson ha samtale med foreldrene hvor en går igjennom alt som er viktig å vite noe om, for å kunne gi barnet en best mulig oppstart i barnehagen. En god tilvenning er å: - forberede barnet på at det skal starte i barnehagen, - skape en trygg ramme rundt barnet de første dagene, - alltid huske å si ha det til barnet når du går selv om barnet leker og ser fornøyd ut, - spørre og samtale med personalet når en føler seg usikker og HUSK det er lov og naturlig som foreldre å føle at det er vanskelig å forlate barnet og overlate barnet til andre fremmede voksne. Noen foreldre føler at de maser når de ringer for å spørre hvordan det har gått med barnet deres. Det er IKKE masing, men riktig og ønskelig å samtale med de som arbeider med barnet ditt. Hvis barnet gråter er det viktig å møte barnet med trøst og med en anerkjennende holdning: Jeg skjønner at du er lei deg når jeg må gå fra deg. Gråt er små barns kroppsspråk, og deres måte å si fra om at noe ikke er helt greit. Personalet trøster barnet mens vi vinker til mor eller far. 6

7 Personalet har kompetanse på hvordan de skal takle tilvenningsperioden og det er viktig at foreldrene stoler på at vi mestrer å trygge barnet og gi det et godt barnehagetilbud. Er foreldrene trygge, blir også overgangen lettere for barnet. NY tilvenning for noen: Barn som starter på småbarnsavdelingen Maurtua i Hauglegda barnehage, flytter etter ett eller to år over til en av de fire andre avdelingene. Når det nærmer seg overflytting, vil barnet sammen med personalet besøke den nye avdelingen ofte slik at barnet blir kjent med de voksne og avdelingen for øvrig. Likevel er det viktig at foreldre beregner ekstra tid de første dagene ved oppstart på ny avdeling. Vi forsøker å legge til rette slik at vennskap mellom barna ivaretas ved overflyttinger. Hva som er viktig å ha med seg i barnehagen Klær: Barnet må ha minst et helt klesskift liggende i barnehagen til enhver tid. Barnet skal ha tøfler/innesko. Barnet må ha godt og helt regntøy og støvler. Det er viktig at regnbuksa har strikk til å strekke under foten! Regntøy tas med hjem til vask og ettersyn hver fredag. Garderobehyller vaskes når de er tomme. Ta en sjekk av og til for å se om barnet ditt har det det trenger av ekstratøy på plassen sin! HUSK å merke alt tøy. 7

8 Mat: Barna har med egen matpakke til frokost og frukt. Vi ser gjerne at barna har sunn mat i matpakken sin. Frukt som barna har med seg, samles på hver avdeling. Det er fint om det kommer forskjellige typer frukt og grønnsaker, dette skjæres i biter og legges på fat til et fruktmåltid på ettermiddagen. Lunsj får barna i barnehagen. Vi legger vekt på et sunt kosthold, og dette måltidet består av grovt brød og variert pålegg. Lite søtt pålegg. Noen dager serveres enkel varm lunsj. Melk eller vann til alle måltid får barna. Bleier: De barna som bruker bleier, tar dette med hjemmefra. For å lette bleieskift i barnehagen ønsker vi at barna har bleier med tape i sidene i barnehagen. Private leiker, kosedyr, smokk: Vi ønsker at private leiker blir liggende hjemme. Barnet må gjerne ha med egen pute, kosedyr og smokk, hvis de bruker det. Vogn: Alle barna hviler en stund i løpet av dagen. For de eldste barna kan det skje ved høytlesing, eller de lytter til sang og musikk, sittende i sofa eller liggende på madrasser. De fleste av de yngste sover ute i vogn, når det ikke er altfor kaldt, mens noen barn sover inne Dette avtales individuelt med foreldrene. Barn som skal sove i vogn, må ha med egen vogn. 8

9 NY i barnehagen - gode råd til foreldre: Ta deg god tid i tilvenningsperioden, slik at du har mulighet til å bli godt kjent med personalet og livet i barnehagen. La barnet gradvis få utforske sine nye omgivelser mens du selv er en trygg base som barnet kan vende tilbake til. Når tiden er inne for å være litt borte fra barnet, er det viktig å gjøre avskjeden tydelig. Snakk gjerne med tilknytningspersonen om tanker du har rundt det å gå fra barnet dersom dette føles vanskelig. Gjøre klar avtale om når du er tilbake og hold avtalen. Sørg for å kunne nås på telefon. Ta korte dager til å begynne med, slik at barnet ikke blir for sliten. Utvid dagene gradvis. Å begynne i barnehagen kan være krevende og virke stressende på et lite barn. Det blir mange nye inntrykk. Vi anbefaler derfor at dere legger opp til rolige ettermiddager de første ukene. Spør om det er noe du lurer på, eller vil drøfte med oss. Snakk om barnehagen når dere kommer hjem. La barnet snakke eller snakk selv om noe trivelig som skjedde, og evt. noe hyggelig som skal skje i barnehagen neste dag. Skaff en perm til å samle all informasjon fra barnehagen på ett sted! Vi ønsker engasjerte foreldre og et godt samarbeid med alle våre brukere! 9

10 Dagsrytme: (Denne dagsrytmen er et utgangspunkt for alle avdelingene, men med ulike variasjoner) Barnehagen åpner Frokost Lek inne / ute, aktiviteter Garderobe Samling Måltid Kviling Lek inne / ute, aktiviteter Fruktmåltid Stengt Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl Rutiner for ankomst og henting Hvem kan følge og hente barnet? Ansvaret for at barnet blir fulgt og hentet på forsvarlig måte, er foreldrenes. Personalet i barnehagen er forpliktet til å IKKE sende barnet fra barnehagen med noen vi opplever ikke kan ta ansvar for det. Derfor ber vi foreldre vurdere nøye hvem som velges som følge- og hentepersoner. Barnehagen har også et juridisk ansvar for å se til at barnet blir hentet på forsvarlig vis. Sikkerhet. Biler, trafikk, porter og gjerder er alltid viktige fokusområder for barns sikkerhet. Biler skal aldri forlates med ulåste dører eller motoren i gang. I Hauglegda skal biler parkeres slik at ikke gående barn i portene er hindret eller gjemt bak bilen. Portene skal ALLTID være lukket, og verken voksne eller barn har lov til å klatre over gjerdet! Si ALLTID fra til en av personale når barnet hentes! 10

11 Medisinering og rutiner ved sykdom Det er viktig at barnehagen får beskjed ved sykdom. Det er nyttig for personalet og kanskje andre foreldre å få vite om hvilke sykdommer som går, for å være oppmerksom på symptomer. Smittefaren er stor i en barnehage, når barn er syke, må de være hjemme til de er friske nok til å delta i uteleik. Tiltak for å begrense smittespredning når et barn er syk: oppkast og diaré: dersom et barn en dag har kastet opp eller har diaré, skal det holdes hjemme. Grunnen til dette er behovet for å begrense smittespredningen, men også av hensyn til barnet, som har redusert allmenntilstand etter slike utbrudd. Barnet skal holdes hjemme 48 timer etter utbrudd av oppkast og diare. Ved øyekatarr anbefales det å skylle med vann/øyebadevann, søk lege hvis dette ikke gir seg rutine for hygiene hos oss: bruk av engangshansker ved bleieskift og hjelp ved dogåing håndvask, barn og voksne 11

12 daglig vask av stellebord og toalett feber: ved feber skal barnet være hjemme en feberfri dag før det kommer tilbake til barnehagen, dette på grunn av at barnet trenger å være i ro og for fare for å smitte andre barn og voksne. Medisinering i barnehagen: Generelt skal all medisinering av barnet foregå hjemme og bare unntaksvis skal barnehagens ansatte gi barna medisin. Unntaket gjelder først og fremst barn med kroniske lidelser som må ha medisin for å fungere i hverdagen. 12

13 Høbb vil: Foreldresamarbeid Prøve å ha god tid til å møte foreldre når barna bringes eller hentes, slik at den daglige kontakten blir et viktig bindeledd mellom barn, foreldre og personalet. Det er svært viktig at dere informerer om spesielle ting som har skjedd eller skal skje utenfor barnehagen. Dette for at vi skal kunne forstå og kunne samhandle med barnet på best mulig måte til enhver tid. Bruke foreldresamtalene til å utveksle erfaringer og nødvendig informasjon. Barnehagen innkaller til to samtaler i året, og er åpen for flere om foreldrene ønsker det. Innkalle til foreldremøter Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen skal fremme felles interesse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldreutvalget to valgte representanter hvert år fra hver avdeling innkalles i saker som angår hele foreldrerådet ansvar for sosiale arrangement (juletrefester, sommerfest og dugnader) Samarbeidsutvalget består av: to foreldrerepresentanter(fra foreldreutvalget), to fra personalet, to fra eier (politisk valgt): et samarbeidende organ som har ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer. 13

14 Planleggingsdager, ferie og kostpenger Planleggingsdager: Alle kommunale barnehager har fem planleggingsdager for personalet. Da er barnehagene stengt. FERIEAVVIKLING : Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår, 3 uker skal være sammenhengende på sommeren. Dette gjelder også barn som skal begynne på skole. Planleggingsdagene kan regnes som den fjerde uken». Barnas sommerferie uker er betalingsfrie. Annen ferieordning vurderes særskilt av enhetsleder/styrer etter søknad fra foreldre. Sommerferie for barna må leveres barnehagen innen 1. mai». (Molde kommunes vedtekter) Kostpenger: Det er barnehagens samarbeidsutvalg som bestemmer hvor mye foreldrene skal betale i kostpenger. Vi håper dere vil trives hos oss! Tradisjoner: Bursdagsfeiring: Barnehagene kan ha ulike tradisjoner for feiring av barnet, men i alle avdelingene får bursdagsbarnet krone og blir gjort stas på gjennom dagen. I de fleste avdelingene tar foreldrene tar med det de ønsker til bursdagsfeiringen. Det kan være is, frukt, kake, og lignende. Nissefest: Små og store kler seg i rødt. Sangstund med tradisjonelle julesanger hører med. Vi spiser grøt og får besøk av nissen. 14

15 Luciafeiring: Begge barnehagene har Luciaopptog med de eldste barna. Hauglegda inviterer samtidig foreldrene på julefrokost eller ettermiddagskaffe, mens Øvre Bergmo besøker Bergmo Eldresenter med lussekatter i korgene sine. Karneval: Vi kler oss ut i mange ulike farger og drakter. Barnehagen er pyntet til fest. Som regel har vi karneval i februar. Foreldrearrangement: I løpet av våren vil avdelingene invitere foreldre på forskjellige arrangement. Det kan for eksempel være basar, foreldrekaffe eller påskefrokost. 17. Mai: Barnehagen går i tog under egen fane sammen med sine foreldre. Dagen før går vi i tog i barnehagen og øver på sanger og 17. mai rop. Avslutning for skolestartere: Barnehagene har ulike typer avslutning for de eldste i barnehagen. Foreldrene får nærmere beskjed om hvilke type avslutning det vil bli. Sommerfest: Barnehageårets slutt markeres med sommerfest i barnehagen. Foreldreutvalget arrangerer festen. Vi håper dere vil trives hos oss! 15

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer