Tbc- diagnostikk hos barn. Overlege Hussain Yassin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tbc- diagnostikk hos barn. Overlege Hussain Yassin"

Transkript

1 Tbc- diagnostikk hos barn Overlege Hussain Yassin

2 Anamnese Klinisk vurdering Utredning

3

4 Tuberkulose forløp kan deles til 5 stadier Stadium I: Eksponeringstadium Stadium II: Smittestadium (latent tbc stadium) Stadium III: Tuberkulose sykdom (pasienten har kliniske tegn og symptomer av TB, avhengig av lokalisering, og man kan finne radiologiske funn forenlige med TB). 2 andre stadier har kommet frem (fra American Thorasic Society) i de siste årene: Stadium IV: Denne fasen er definert som tuberkulose uten aktuelt sykdom. Dette innebærer at pasienten har en historie med tidligere episoder av tuberkulose eller unormal, stabil røntgen funn med en betydelig reaksjon på TST (Mantoux) og negative bakteriologiske undersøkelser. Ingen kliniske funn som tyder på at aktuelle sykdommen er til stede. Stadium V: Tuberkulose er mistenkt, og diagnosen er ikke enda bekreftet.

5 I eksponeringstadium (stadium I) Ingen symptomer som kunne minne om TB Røntgen thorax : Normal Mantoux : Negativ. Barn i alderen 5 år (særlig < 2-3 år) kan utvikle alvorlig TB systemsykdom, som kan debutere innen 3 måneder etter eksponering til smittekilden og det er fare for CNS infeksjon og disseminert TB.

6 Indikasjon for forbyggende behandling av alle eksponerte barn (alder < 5 år i Norge) (barn 5 år i USA) ; og barn med HIV eller annen immunsvikt. Forbyggende behadling med enten Isoniazid (5) 10 mg/kg/dag i 6 måneder eller Isoniazid 10 mg/kg/dag og Rifampicin 10 mg/kg/dag i 3 måneder

7 For smittede eksponerte voksne og barn > 5år alder (i USA 5 år ) dersom man velger å avvente forebyggende behandling bør generelt kontrolleres med: 1. Tuberkulinprøving umiddelbart. 2. Ny tuberkulinprøve og røntgen thorax 2-3 måneder etter siste kontakt med smitteførende individ. (Smittekilden kan betraktes ikke smistteførende etter 2 uker behandling med tuberostatika). Dersom Mantoux prøve (2-3 måneder etter siste kontakt med smittekilde) er 0 < 5 (6) mm (dvs negativ) så er det ikke behov til behandling, men hvis Mantoux prøven er > 5 (6) mm behandles som ved pasienter i smittestadium (omslagere pasienter).

8 I smittestadium (latent tbc) (stadium II) Ingen symptomer som kunne minne om TB Vanligvis normal røntgen thorax eller kan man finne tegn på granulom, forkalkning i lungeparenchym og/eller store hilus glandler. Mantoux prøve er patologisk dvs reaktiv 5 (6) mm. De fleste pediatere vil sette i gang med forebyggende behandling til barn i smittestadium. Det er omdiskutert om en voksen pasient med latent TB settes på forebyggende behandling.

9 Studiene har vist at fare for å progrediere til TB sykdom (stadium III) er mellom 10-30% gjennom hele livet. Forebyggende behandling reduserer fare for utvikling av tuberkulose sykdom med 60%. Andre vil sette i gang med profylaksebehandling til asymptomatiske barn med Mantoux test på mm, selv om de var tidligere BCG vaksinert. Andre vil ikke sette i gang profylaksebehandling til barn med tidligere BCG vaksinering med mindre Mantoux test er 15 mm.

10 Forbyggende behandling med enten Isoniazid (5) 10 mg/kg/døgn (maks dose 300 mg) i 6 måneder eller Isoniazid 10 mg/kg/dag og Rifampicin 10 mg/kg/dag i 3 måneder. Radiologiske studiene : Omlag 40 % av immunkompetente barn < 1 år som blir smittet utvikler røntgenologisk påvisbar lungetuberkulose innen 1-2 år. Tilsvarende for barn mellom 1-10 år (24 %), og for barn mellom år (16 %). Epidemiologiske data: ca 43% av barn (i aldrenen < 1 år), 24% (i aldrenen 1-5 år) og 15% (i aldrenen år) kan progrediere fra smittestadium (stadium II, latent TB stadium) til tuberkulose sykdom (stadium III).

11 I stadium III (tuberkulose sykdom) Pasienten TB symptomer Røntgen thorax positiv (ved lunge TB) Mantoux prøve er patologisk, og alle pasienter i denne stadium trenger terapeutisk behandling.

12 Spedbarn som ammes av mor med lunge TB bekreftet av positiv mikroskopi av ekspektorat Slike barn bør få forebyggende behandling med Isoniazid (10 mg/kg/døgn) i 3 måneder. Hvis Tuberkulin prøve er negativ ved 3 måneders alder, tilbys BCG vaksinasjon. Hvis Tuberkulin prøve er positiv men det ikke er tegn til sykdom, fortsettes Isoniazid i ytterligere 3 måneder. Hvis det er tegn til sykdom, gis full tuberkulosebehandling.

13 Sykdom evaluering Pasienter med primær tuberkulose: Pas. har vanligvis manglende symptomer/tegn De blir identifisert av positivt (patologisk) Mantoux prøve. Husk: Tuberkulin overfølsomhet kan være forbundet med erytem nodosum (knuterosen) og phlyctenular konjunktivitt. Tenk på bl.a. TB når du evaluere et barn (av utenlandsk opprinnelse) med erytem nodosum.

14 Sykdom evaluering Enhver pasient med lungebetennelse, pleural effusjon, kavitering eller lungefortetning som ikke blir bedre med vanlig antibakteriell behandling bør evalueres for TB. Tenk på TB ved pasienter med : Feber av ukjent årsak, Failure to thrive (FTT), Betydelig vekttap, eller Uforklarlig lymfadenopati.

15 Sykdom evaluering Lungetuberkulose kan debutere i flere former, bl. a. : Endobronchial tuberkulose med fokal lymfadenopati Progressiv lungesykdom Pleuravæske Reaktivert lungesykdom. Symptomer på primær lungetuberkulose hos barn er ofte uklare: Feber, nattesvette, anoreksi, tørr hoste, FTT og svikt i vekten kan forekomme.

16 Sykdom evaluering Endobronkial TB med forstørrete hilusglandler: Vanligst hos barn. Barn kan utvikle komplikasjoner av hilar lympadenopati, disse forstørrete hilar lymfeknuter kan komprimere nabobronchus og forårsake bronkial obstruksjon, airtrapping, eller hypostatic lungebetennelse eller atelektase. Disse lymfeknuter kan sprekke og tomme innholdet i nabobronchus og dermed forårsaker tuberkuløse lungebetennelse eller kan sprekke i pleural hulrom og forårsake empyema. Vedvarende hoste kan være tegn på bronkial obstruksjon; dysfagi kan være tegn på øsofagus komprimering og hesthet eller pustevansker kan være tegn på stemmebånd lammelse.

17 Sykdom evaluering TB pleural effusjon: TB pleuravæske debuterer vanligvis hos eldre barn og er bare sjeldent forbundet med miliar TB sykdom. Typisk anamnese med akutt innsettende feber, brystsmerter som øker i intensitet på dyp inspirasjon, og dyspnoe. Feber vedvarer vanligvis dager.

18 Sykdom evaluering Progressiv primær lungetuberkulose: Lungeparenchym lesjon kan bli verre, fører til caseousnekrose, lungebetennelse, atelektase, og air trapping. Dette er hyppig hos små barn enn hos ungdommer. Barnet blir syk og medtatt, utvikler feber, hoste, utilpasshet og vekttap.

19 Sykdom evaluering Reaktivering tuberkulose: Tilstanden har vanligvis en subakutt debut med vekttap, feber, hoste og i sjledne tilfeller, hemptyse. Reaktivering tuberkulose forekommer vanligvis hos eldre barn og ungdom, rammer barn i alder 7 år.

20 Utredning Mantoux prøve

21 Vesikulær eller lymangetisk reaksjon er patologisk dvs positiv.

22 Falsk positiv Mantoux test : Infeksjon med atypisk mycobakteria (vanligvis < 10 mm) Tidligere BCG vaksinering. Boosting effekt

23 Falsk negativ Mantoux test: Anergi (ikke reaktiv Mantoux test pga svak immunsystem; obs HIV infiserte) Nylig TB infeksjon (2-10 uker etter eksponering) Nyfødte Vaksinasjon med levende virus (for eksempel MMR kan supprimere midlertig Mantoux test reaktivitet) Overveldende TB sykdom Feil Mantoux test teknikk.

24 Utredning Mantoux prøve Gastrisk aspirat prøver til barn < 12 år Ekspektorat prøve /indusert sputum prøve Til barn > år. Billed diagnostikk QuantiFeron test (IGRA-test) Bronkoskopi Skopi/Biopsi Urindyrkning

25 QuantiFeron test (IGRA-test) T-celler som tidligere var eksponerte til Mycobakterium tuberkulose antigen, kommer til å lekke ut/frigjør interferon γ. Testen påviser cellulær immunitet mot Mycobact. tuberculosis. Den vil være negativ etter infeksjon med de aller fleste atypiske mycobakterier og etter BCGvaksinasjon. Testen skiller ikke mellom aktiv og latent infeksjon. Sensitivitet for QuantiFeron test er 70-90% (avhengig av hvilken pasientgruppe som undersøkes) og spesifiset 98%.

26 QuantiFeron test (IGRA-test) Testen kan være negativ : Hos pasienter med langtkommen immunsvikt Hos barn med umoden cellulær immunitet I tidlig fase for infeksjonen. Falsk positiv: Ved feil prøvehåndtering Infeksjoner med enkelte atypiske mykobakterier: M. kansasii ; M. Szulgai; M. marinum.

27

28

29

30

31 Kriterier for klinisk diagnose for ped. Tbc Sikker lunge TB sykdom: Dersom positiv sputum eller gastrisk aspirat for Mykobakterium TB Sannsynlig lunge TB: 2 av de følgende skal være tilstede: Anamnese på kontakt med en smitteførende pasient Symptomer med hoste > 2 uker Mantoux test 10 mm (uvaksinerte), 15 mm (BCG vaksinerte) Radigrafisk bevis forenlig med lunge TB. Slik som miliær TB, kavitering, hilus lymadenopati eller primær kompleks Respons til tuberostatika behandling (vektøkning med 10% etter 2 måneder med behandling,, mindre symtomer to anti- TB therapy (increased body weight by 10% after 2 months, symptomlindring).

32 * Ekvivalent til Prednisolon 15 mg/døgn i 1 måned ** V. J. Cook et al. Tabell utarbeidet på bakgrunn av J. Landry & D. Menzies, 2008 (1) og Centre for Disease Control, 2000 (2)

33 Forbyggende behadling: Forbyggende behadling med enten Isoniazid 10 mg/kg/dag i 6 måneder evt. Isoniazid 10 mg/kg/dag og Rifampicin 10 mg/kg/dag x 3 måneder.

34 Terapeutisk behandling: 6 måneder standardregime "lunge TB; eksptrapulmonal TB (unntatt meningitt, milær TB, abdominal TB, ben- og ledd TB)". 4 medikamenter i de 2 første måneder (Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid, Etambutol) og deretter 2 medikamenter i 4 måneder (Isoniazid, Rifampicin). Etter 2 uker med TB behandling antar man at de fleste ikke lenger er smitteførende. Behandling av TB meningitt, milær TB, abdominal TB, ben- og ledd TB blir i 1 år, de to første måneder (Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid, Etambutol) og deretter 2 medikamenter i 10 måneder (Isoniazid, Rifampicin). Systemiske steroider kan komme på tale ved tbc pleuritt, TB pericarditt, TB menigitt og ved trykk symptomer forårsaket av forstørrete lymfeknuter.

35 Tuberostatika Miksturer: Rimactan mikstur 20 mg/ml, 300 ml flaske; Dose: (10mg/kg/d) (maks 600 mg/døgn) Etambutol mikstur 50 mg/ml (Husk: øyelege), 200 ml flaske; Dose: (15mg/kg/d) (maks 2,5 gm/døgn) Isoniazid mikstur 20 mg/ml, 300 ml flaske; Dose: (10 mg/kg/døgn) (maks 300 mg/døgn) Zinamid mikstur 100 mg/ml, 100 ml eller 150 ml flaske; Dose: (15-30 mg/kg/døgn) (maks 2 gm/døgn)

36 Kombinasjonstabletter: Rifater tabl.: Inneholder 50 mg Isoniazid, 300 mg Pyrazinamid og 120 mg Rifampicin. Rifinah 150 tabl.: Inneholder 150 mg Rifampicin og 100 mg Isoniazid. Rifinah 300 mg tabl.: Inneholder 150 mg INH og 300 mg Rimactan Rimcure tabl., filmdrasjerte: Inneholder Rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamid 400 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Rimactazid tabl., filmdrasjerte : Inneholder Rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Rimstar tabl. filmdrasjerte: Inneholder Rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamid 400 mg, etambutolhydroklorid 275 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

37

38 Viktige tips vedrørende tuberkulostatika: Isoniazid: 1. Leverskade. 2. Perifer nevritt (ved store doser > 10 mg/kg/døgn) kan motvirkes av pyridoksin. 3. Kan gi kvalme, utslett, og feber Hurtig acetyleringere (> 95% Kanadiske Eskimoer og 18% Egypterne). Sakte acetyleringere (55% Europeere) Sakte acetyleringere : Høy forekomst INHindusert perifere nevropathy Hurtig acetyleringere: Mer utsatt for INH-inuced hepatitt * Clinical pharmacology; 5th edition; Paul Turner, Alan Richens & Philip Routledge.

39 Rifampicin: 1. Rifampicin kan gi rødlig misfarging av kroppsvæsker og iblant også andre kroppssekreter, f.eks. urin, opphostet slim, tårevæske, fæces, spytt, svette. Kan gi permanent misfarging av myke kontaktlinser. 2. Gastrointestinale: Anoreksi, kvalme, mavesmerter, oppblåsthet. 3. Lever: Asymptomatisk økning i leverenzymer.

40 Etambutol: 1. Etambutol kan gi retrobulbær nevritt (doseavhengig bivirkning). Det er beskrevet en tidlig toksisk nevritt som gir en irreversibel optikusatrofi i løpet av de første 1-3 måneder av behandlingen. I tillegg forekommer en reversibel senbivirkning etter 3-6 måneders behandling. 2. Før behandling med etambutol startes, bør øyelege konsulteres. Øyelegeundersøkelse og måling av visuelle reaksjonspotensialer (VEP) før oppstart og etter 1-2 mndr. Det bør også avtales oppfølgingskontroll etter to måneder. Det er vanskelig å gjennomføre gode synsundersøkelser hos barn, og man har derfor frarådet bruk av etambutol til barn under 5-6 år. 3. Maks 15 mg/kg/dag 4. Familien må informeres om mulige bivirkninger av medisineringen.

41 Pyrazinamid: 1. Leverskade er ikke uvanlig. (Bør ikke gis ved noen form for leverlidelser). 2. Leddsmerter. 3. Kvalme, brekninger. 4. Hemmer urinsyreutskillelsen.

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Behandling av psoriasis

Behandling av psoriasis Behandling av psoriasis Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

Beboere fra øst og vest

Beboere fra øst og vest På frammarsj Alternativ medisin er ikke lengre tabu i den offentlig helsetjenesten. Side 62 Brudd i forhandlingene Side 16-19 Kutter smerten Mai Bente Hagen har ofte kuttet seg selv. De siste årene har

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige? Av Knut Liestøl (Universitetet i Oslo), Steinar Tretli (Kreftregisteret), Aage Tverdal (Folkehelseinstituttet) og Jan Mæhlen (Ullevål universitetssykehus) Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer