Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014"

Transkript

1 Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014

2 Beslutningsprosses for innføring av en ny vaksine Endelig avgjørelse hos HOD Tilpasning til programmet Sykdomsbyrde Vaksinens effekt og bivirkningsprofil Kan det forebygges på annen måte? Kost-nytte analyse 2

3 Rotavirus Viruset ble identifisert i 1973 RNA-virus, kuleformet, nm i diameter Ligner hjul (lat. rota) 3

4 Hva gjør rotavirus? Ukjent Bakterier Gastroenteritt i industrialiserte land A. Kapikian, Fields Virology 2003 Rotavirus Andre årsaker Rotavirus forårsaker mage- tarminfeksjon (gastroenteritt) hos spedog småbarn De fleste barn får rotavirussykdom en eller flere ganger før de fyller fem år 4

5 Smitte Rotavirus er svært smittsomt det skal få viruspartikler til for å gi sykdom Viruset kan overleve i miljøet i flere dager Viruset skilles ut i avføringen fra før symptomdebut til noen dager etter at sykdommen er over Fekal-oral smitte er vanligst virus kan finnes i halssekret nosokomial spredning vanlig 5

6 Rotavirusgastroenteritt Inkubasjonstid 1-3 dager Oppkast og feber (kan bli over 39 C) Følges av diaré Ofte vanntynn uttømminger daglig Væsketapet kan føre til dehydrering Alvorligst sykdomsbilde ved førstegangs infeksjon i aldersgruppen 6-24 md 6

7 Global forekomst av rotavirussykdom Risiko Rotavirus gastroenteritt 1 : dødsfall 1 : 65 1 : 5 1 : 1 2 mill. sykehusinnleggelser 25 mill. legebesøk 111 mill. tilfeller uten legekonsultasjon Parashar DU et al. Emerg Infect Dis 2003 May;9(5):

8 Rotavirussykdom hos barn under 5 år i Norge Norske studier er gjort for å finne ut Hvor stor andel av sykehusinnlagte diaréer som skyldes rotavirus? I hvor stor grad patogene virusstammer i Norge samsvarer med vaksinestammer? Hvor mange som søker lege for rotavirussykdom? 8

9 Rotavirussykdom i Norge Rotavirus er vanligste årsak til gastroenteritt blant barn som krever behandling i sykehus Står for 2/3 av tilfellene (3 innleggelser per 1000 barn/år = ca. 900 sykehusinnleggelser årlig) Danmark 3.8 og Sverige 3.7 per 1000 barn/år Størst andel sykehusinnleggelser i aldersgruppen 6-24 måneder De samme dominerende virusgenotyper som i resten av Europa: G1 (53%), G9 (16%), G3(13%) 9 9

10 Rotavirussykdombyrde i Norge (antall hos barn under 5 år per år) 0-1 dødsfall? 900 sykehusinnleggelser 7200 legebesøk Alle gjennomgår minst en rotavirusinfeksjon før 5 år 10 Flem et al. Rotavirus gastroenteritis in Norway: analysis of prospective surveillance and hospital registry data. Scand J Infect Dis 2009;41(10):

11 Antall rotavirussykehusinnleggelser Antall rotaviruspositive prøver Sesongvariasjon jan.99 sep.99 mai.00 jan.01 sep.01 mai.02 jan.03 sep.03 mai.04 0 Rotavirus sykehusinnleggelser Rotavirus-positive prøver Data fra Norsk pasientregister og laboratoriemeldingssystemet 11

12 Forebygging Rotavirus tåler 56 C, ph 3, rengjørings- og løsemidler Hygieniske tiltak (håndvask, matvarehygiene og moderne sanitærforhold) har begrenset effekt Utvikling av vaksine har gitt en mulighet til å forebygge sykdommen 12

13 To rotavirusvaksiner Rotarix RotaTeq Tilgjengelig siden Type vaksine Levende, svekket, peroral Levende, svekket, peroral Type vaksinestamme Alder for første dose i program Antall doser Én modifisert human virusstamme 6 12 uker 6 12 uker 2 doser med minst 4 ukers intervall 5 stammer (human-bovine reassortanter) 3 doser med minst 4 ukers intervall Alder for siste dose Ca. 6 måneder Ca. 6 måneder 13

14 Rotavirusvaksine status januar 2014 Inngår i barnevaksinasjonsprogram i mer enn 50 land Tilgjengelighet globalt Rotarix i 130 land RotaTeq i 114 land Antall doser distribuert globalt millioner doser Rotarix 103 millioner doser Rotateq 14

15 Hvilken skal inn i program? Avklart at Rotarix skal inn i program Barn født etter 1.september

16 Effekt Utprøvinger i industrialiserte land for begge vaksinene viser: % beskyttelse mot rotavirusdiaré % beskyttelse mot alvorlig rotavirusdiaré Varighet av beskyttelsen Få studier men minst 3 år basert på data fra Finland 16

17 Effekt to år etter innføring,usa Aldersgruppe Vaksinasjonsdekning 2008 ( 1 dose) Reduksjon i rotavirussykehusinnleggelser (2008 vs. 2006) Under 1 år 56% 66% 1-2 år 44% 95% 2-3 år <1% 85% Payne DC et al. Clin Infect Dis Aug 1;53(3): Flokkbeskyttelse? 17

18 Effekt mot alvorlig rotavirussykdom, USA (Rotateq ) Studie 1 (Boom, 2010) Studie 2 (Staat, 2011) Studie 3 (Cortese, 2011) 3 doser 89% 87% 90% 2 doser 82% 88% 90% 1 dose 65% 74% 66% 18

19 Effekt mot rotavirussykehusinnleggelser, Belgia (Rotarix ) Antall vaksinedoser Effectiveness (%) To doser Alle aldersgrupper 3 11 måneder 12 måneder To doser Mild/moderat gastroenteritt Alvorlig gastroenteritt Braeckman T et al BMJ Aug 8;345:e

20 Effekt i Finland (Rotateq ) Effekt på 92% mot rotavirus sykehusinnleggelser hos fullvaksinerte barn <5 år Vesikari T. et al. Ped Inf Dis J. 32(12): , Dec

21 number of laboratory reports Effekt av vaksinen i England Seasonal comparison of laboratory reports of rotavirus (England and Wales) 2009/ / / / / week

22 Oppsummering effekt Rotavirusvaksinasjon beskytter mot alvorlig rotavirusdiaré hos 9 av 10 vaksinerte reduserer risikoen for sykehusinnleggelse i småbarnsalder for rotavirusgastroenteritt for gastroenteritt av andre årsaker - også hos ikke-vaksinerte barn reduserer nosokomiale rotavirusinfeksjoner 22

23 Sikkerhet Begge vaksinene er godkjent til bruk i barnevaksinasjonsprogram Det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency EMA) Statens legemiddelverk i Norge WHO har anbefalt at rotavirusvaksine innføres i de nasjonale vaksinasjonsprogrammene i hele verden 23

24 Sikkerhet Store kliniske sikkerhetsstudier for begge vaksinene* Rotarix : ca spedbarn i 11 Latin-amerikanske land og Finland RotaTeq : ca spedbarn i Mellom-Amerika, Taiwan, USA og flere europeiske land Det ble ikke rapportert økt forekomst av alvorlige uønskede hendelser i vaksinegruppene sammenlignet med placebogruppene *Ruiz-Palacios G. et al N. Engl. J. Med. 2006; 354(1): *Vesikari T. et al N. Engl. J. Med. 2006; 354(1):

25 Uønskede hendelser etter vaksinasjon Vanligste hendelser: Appetittløshet, irritabilitet, diaré, oppkast, feber (opp til 10 %) Gulping, luft i magen, magesmerter, slapphet (opp til 10 %) Gråt, søvnforstyrrelser, søvnighet, forstoppelse (under 1 %) I vaksineutprøvingene var ikke-alvorlige hendelser like hyppige i kontrollgruppene som i vaksinegruppene Vesikari T et al. N Engl J Med 2006 Jan 5;354(1): Ruiz-Palacios GM et al. N Engl J Med 2006 Jan 5;354(1):

26 Vaksinasjonsregime for Rotarix Første dose på helsestasjonsbesøk ved alder 6 uker (42 dager) senest ved alder 12 uker (84 dager) Neste dose ved helsestasjonsbesøk ved 3 måneder Siste dose senest ved alder 16 uker 26

27 Hvorfor er det en øvre aldersgrense? Unngå økt risiko for tarminvaginasjon Studier viser at risikoen øker når vaksinen gis utenfor den anbefalte aldersgrensen 27

28 Tarminvaginasjon Innebærer en blokkering i barnets tarm Årsak oftest ukjent Kan skyldes virusinfeksjoner, arvelig disposisjon eller innføring av fast føde Symptomer: Akutte, takvise magesmerter (80 95 %) Oppkast (60 %) Blodig slim per rectum (sent tegn) Foto: Norsk Helseinformatikk AS 28

29 Tarminvaginasjon Vanligst i første leveår Økning i forekomst etter 3-måneders alder Antall pasienter med innrapportert hoveddiagnosekode K56.1-Invaginasjon, Norsk pasientregister Alder i måneder Totalt

30 Tarminvaginasjon etter rotavirusvaksinasjon Risiko 1-5 tilfeller per vaksinerte (Mexico, Brasil, USA, Australia) størst etter første dose i første uken etter vaksinasjon lik for begge vaksinene Risikoen avtar vesentlig dersom vaksiner gis innenfor anbefalt aldersgrense 30

31 Administrasjon av rotavirusvaksine Rotavirusvaksinen gis før eventuelle injeksjonsvaksiner for å unngå at barnet er urolig når det skal svelge vaksinen Barnet kan ammes/få morsmelkerstatning som vanlig på vaksinasjonsdagen men bør ikke ammes rett før vaksinen gis Barnet holdes stødig, lett tilbakelent Applikator/tube føres inn i munnen mot kinnet på barnet Dersom barnet umiddelbart spytter ut eller gulper opp det meste, kan én ny dose gis med det samme Barnet skal observeres i 20 min etter vaksinasjon 31

32 Rotavirusvaksine samtidig med andre vaksiner Rotavirusvaksine kan gis samtidig med DTP-, IPV-, Hib-, pneumokokk- og hepatitt B-vaksine Folkehelseinstituttet anbefaler at de barna som skal ha BCG-vaksine, får den samtidig med rotavirusvaksine ved alder 6 uker 32

33 Kontraindikasjoner Feber over 38 C Diaré eller oppkast Alvorlig reaksjon på tidligere vaksinedose eller kjent overfølsomhet for noe stoff i vaksinen Gjennomgått tarminvaginasjon eller tarmmisdannelse som kan predisponere for tarminvaginasjon Alvorlig kombinert immunsvikt 33

34 Spesielle tilstander Vaksinasjon anbefales for barn med kolikk barn som allerede har hatt rotavirussykdom barn om har fått blodprodukter Barn med HIV-infeksjon Lite data, men studiene viser at vaksinen tåles godt og er effektiv Sykdommer i fordøyelsessystemet Legevurdering før evt. vaksinasjon 34

35 Virusutskillelse etter vaksinasjon Vaksinevirus kan skilles ut i avføring Vanligst første uke etter begge vaksinene Ingen rapporterte tilfeller av klinisk sykdom forårsaket av vaksinevirus hos personer med immunsvikttilstander Viktig med god hygiene, særlig ved bleieskift, og særlig hvis det er personer med immunsvikttilstander i barnets nærmiljø 35

36 Vaksinasjon av premature For tidlig fødte barn bør få rotavirusvaksine etter programmet, ved samme kronologiske alder som fullbårne Vaksinen er effektiv og tåles godt Premature barn som fremdeles ligger på sykehus i alderen 6-12 uker anbefales også vaksinasjon vurderes av sykehuset 36

37 Oppfølging ved innføring av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet Alle vaksiner i program følges opp av FHI: 1. Vaksinasjonsdekning (SYSVAK) - to ulike SYSVAK-koder avhengig av vaksine 2. Uønskede hendelser etter vaksinasjon - utvidet overvåkning av mistenkte bivirkninger første året etter innføring av ny vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 3. Effekt av vaksinasjon (sykdomsforekomst) 37

38 Overvåkning av sykdomsforekomst Forekomst av laboratoriebekreftet rotavirusinfeksjon som fører til sykehusinnleggelse, konsultasjon i primærhelsetjenesten eller dødsfall i alle aldersgrupper Forekomst av akutt gastroenteritt uansett årsak som fører til sykehusinnleggelse, konsultasjon i primærhelsetjenesten eller dødsfall i alle aldersgrupper Forekomst av sirkulerende rotavirusgenotyper blant rotavirustilfeller som oppsøker helsetjenesten 38

39 Kommunikasjonsarbeid Faktahefte til helsepersonell utarbeides Film om administrasjon av rotavirusvaksine Egen foreldrebrosjyre om Rotavirusvaksine Nytt kapittel om rotavirus i Foreldrebrosjyren Nytt menypunkt: Rotavirus på Spørsmål og svar Informasjon om sykdommen / vaksinen Nettsaker Informasjon om oppfølgingstudiene

40 Oppsummering Rotavirus er den vanligste årsaken til alvorlig magetarminfeksjon (gastroenteritt) hos små barn En oral vaksine mot rotavirussykdom blir introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014 Vaksinasjon mot rotavirus reduserer forekomsten av rotavirusgastroenteritt Reduserer risikoen for sykehusinnleggelse av små barn Beskytter de minste barna mot en sykdom som kan bli alvorlig 40

41 Mer informasjon Rådgivningstelefon mandag fredag mellom kl. 13 og Vaksinasjonsboka på nett: «App» lanseres Abonner på nyheter fra FHI: 41

42 Takk for oppmerksomheten 42

43 Ressurser I rapporten fra 2011 ble det gjort oppmerksom på behovet for økte ressurser I år ble det bevilget 180 mill ekstra til kommunene (helse og omsorg), blant annet pga dette Bruken av midlene ligger under kommunenes styringsrett

44 Hvordan måle effekt? (1) Hva skal måles? Endringer i forekomst av sykehusinnleggelser og konsultasjoner i primærhelsetjenesten for alle gastroenteritter og rotavirusgastroenteritt før og etter vaksineinnføring Hvordan skal det måles? 1. Registerstudie Sammenstilling av data fra Norsk pasientregister og HELFO-KUHR (Kontroll og Utbetaling av Helse Refusjon) 2. Sykehusstudie av barn <5 år innlagt med akutt gastroenteritt Oslo Universitetssykehus Ullevål, St. Olavs Hospital, Stavanger Universitetssykehus og Sykehuset Østfold Fredrikstad 44

45 Hvordan måle effekt? (2) Nominativ meldingsplikt til MSIS for laboratoriebekreftet rotavirussykdom som fører til sykehusinnleggelse eller dødsfall, alle aldersgrupper Hva skal måles? Antall innlagte tilfeller Hvert tilfelle meldt i MSIS kobles mot SYSVAK og Medisinsk fødselsregister informasjon om vaksinasjonsstatus og kartlegging av risikofaktorer ved vaksinesvikt 45

46 Genotypeovervåking Nasjonal laboratorieovervåking med frivillig rapportering månedlig Antall positive rotavirustilfeller per laboratorium Antall utførte rotavirustester per laboratorium Etablering av referansefunksjon ved FHI Innsending av rotaviruspositive og negative prøver Karakterisering av stammer 46

47 Rotashield Den første rotavirusvaksinen godkjent i USA i 1998 Innført i vaksinasjonsprogrammet under spesiell overvåkning Stoppet etter ca ¾ år etter at det ble funnet overhyppighet av tarminvaginasjon hos vaksinerte: risiko 1 tilfelle per WHO Wkly Epi Record; 2006;2(13) Patel et al. Exp Rev Vacc; 2009; 8(11) 47

48 Rotavirusvaksine i program 2013 Belgia Brasil Botswana Finland Bolivia Ghana Hellas Caymanøyene Marokko Israel Colombia Rwanda Italia* Dominikanske republikk Nord-Sudan Kroatia* El Salvador Sør-Afrika Luxemburg Equador Bharain Moldova Guatemala Irak Tyskland* Guyana Jemen UK Peru Quatar Østerrike Honduras Saudi Arabia Australia Panama Fiji Canada* Paraguay Filippinene Mexico Nicaragua Micronesia USA Venezuela Palau * Deler av landet eller deler av befolkningen 48

49 Andre lands erfaringer med rotavirusvaksine i program Dramatisk reduksjon i forekomsten av rotavirussykdom Redusert antall sykehusinnleggelser for gastroenteritt - Både for rotavirusgastroenteritt og gastroenteritt av andre årsaker - Redusert antall sykehusinnleggelser også hos ikkevaksinerte barn Den årlige sesongen for rotavirussykdom forsinkes med flere uker eller forsvinner helt 49

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Pressemelding Nr.: 5

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet.

I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet. Immunitet mot rubella: betydning av lavt antistoffniva hos personer som har fa tt minst to doser rubellavaksine Innhold Sammendrag... 1 Bakgrunn... 2 Rubellavaksinering i Norge og antistoffnivå i vaksinerte

Detaljer

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Mone Tsahai Kildal avdelingshelsesøster Vaksinedagene 2009, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Revidert utgave 7. opplag 2014. Gode råd for god reise

Revidert utgave 7. opplag 2014. Gode råd for god reise Revidert utgave 7. opplag 2014 Gode råd for god reise Utgitt av Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Bestilling: 21 07 82 00 Faks: 21 07 81 05 E-post: publikasjon@fhi.no www.fhi.no Revidert

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 3 2014 Apotekforeningens tidsskrift Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 3 123 ÅRGANG SEPTEMBER APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Helsetjenester jorden rundt Norge et eksempel til etterfølgelse Vil

Detaljer

Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015

Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015 Influensasesongen 2014 2015 Influensaoverva king Uke 11 2014-15 Klinisk overvåking: Telefon: 21 07 66 43 E-post: msis@fhi.no Virologisk overvåking: NIC-Norway@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2014 Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub På noen områder er hunder ganske like oss mennesker. Et sunt og godt liv er i stor grad avhengig av miljøet

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune Grunnkurs C Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune 1 2 Reisen ytre faktorer Reisemål Reisens formål Reisens varighet 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Den reisende Alder

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer