HANDLINGSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS Versjon: 2.0 Dato: januar 2009 Versjon 2.0, januar

2 Innhold 1 INNLEDNING OG VISJON Innledning STOKs Visjon Handlingsplanens intensjoner SYNLIGGJØRING Målsettinger Tiltak og virkemidler Aksjonsplan REKUTTERING/UNGDOM Målsettinger Tiltak og virkemidler Aksjonsplan TOPPIDRETT Mål Tiltak og virkemidler Aksjonsplan TEKNISK MÅL Satsningsområde løpstilbud og terminliste Satsningsområde arrangement og arena Satsningsområde kart Versjon 2.0, januar

3 1 INNLEDNING OG VISJON 1.1 Innledning Denne handlingsplanen definerer STOKs visjon i tillegg til å oppsummere målsetninger, tiltak/virkemidler samt aksjonsplaner for perioden Årsaken til at planen strekker seg over en lengre periode enn de vanlig 2 årene er VM-2010 i Trondheim. VM-2010 gir kretsen store muligheter som må bakes inn i planverket på et tidlig tidspunkt for å gi ønskede resultater i forkant og etterkant av VM Grunnlaget for planen ble lagt på STOKs strategisamling i Selbu november Videre arbeid med planen har foregått i STOKs ulike utvalg/råd og i STOKs styre. Det har også vært samarbeidet med flere representanter fra klubbene underveis. Styret håper gjennom denne prosessen å ha skapt et bredt eierskap til planen og at den er solid forankret i de enkelte klubbene. Det er klubbene som er substansen i kretsen og det er derfor helt avgjørende at klubbene tar eierskap til planen og i samarbeid med STOKs styre bidrar til et solid løft for O-kretsen fram mot Kretstinget 2008 (samlet 31. januar 2009) gjorde noen få revisjoner i handlingsplanen. Handlingsplanen er basert på, og forankret i, Orienteringsforbundets overordnede målsettinger. 1.2 STOKs Visjon STOKs visjon skal oppmuntre o-folket og klubbene til å se etter nye muligheter samt gi avkall på gamle løsninger. Den skal være en hjelp til mer kreativitet og motivere til økt forpliktelse og samarbeid i kretsen. Den skal også være med på å gi oss noe å strekke oss etter og forbedre vår ytelse innenfor alle områder i o-idretten. Vår visjon er formulert slik: Sør-Trøndelag Orienteringskrets skal være en offensiv og attraktiv krets, noe som skal gi oss en posisjon blant de ledende i O-Norge. Vi skal selvsagt støtte opp under Orienteringsforbundets visjon om at O-idretten skal framstå som vill, vakker og rå. 1.3 Handlingsplanens intensjoner Denne handlingsplanen fokuserer på de mulighetene som finnes i kretsen med bakgrunn i behov og ressurser, samt de styrker som kan utvikles videre. Planen sier konkret noe om hvordan vi skal utvikle oss i henhold til vår visjon. Handlingsplanen skal være retningsgivende og målbar. Det er derfor konkretisert mål for hvert av de prioriterte områdene slik at planen skal kunne etterprøves og eventuelt justeres. Det er et håp om at den sikrer forståelse for hvilke prioriteringer som er Versjon 2.0, januar

4 gjort og derigjennom danner grunnlaget for allokering og utnyttelse av de ressursene vi har. 2 SYNLIGGJØRING 2.1 Målsettinger Hovedmålet er at vi skal gjøre o-idretten, løperne og arrangementene våre attraktive for samarbeidspartnere, media og sponsorer. Vi skal få synliggjort o-sporten i kretsen på en god og positiv måte gjennom lokale, regionale og nasjonale media. I tillegg skal internett aktivt benyttes. Dette skal underbygge og aktivt bidra til økt interesse og rekruttering, samt muliggjøre sponsorinntekter til klubber såvel som løpere. Økt kjennskap og publisitet om o sporten er positivt for kretsens og klubbenes arbeid forøvrig. Videre skal synliggjøring av o-løp fokuseres ved arrangement gjennom at man lager attraktive arenaplasseringer som er lett tilgjengelig og godt synlig for vanlig publikum. På denne måte kan man tiltrekke seg oppmerksomhet. Turorientering (tur-o) er et glimrende tiltak for å synliggjøre og få opp interessen for, og rekruttering til, o-sporten. Dette er et konsept med mange muligheter og som må videreføres og fornyes. VM-2010 skal fokuseres i hele perioden og presse/media skal fores med informasjon om dette fyrtårns-arrangementet. Konkrete mål for årene : - Opprettholde eller forbedre dagens frekvens av omtale av o-sporten i regionens hovedorgan Adresseavisen. Dvs. i gjennomsnitt i sesongen minimum en omtale/reportasje pr uke. I tillegg skal resultatservice gis fra alle løp. - Lokale aviser: omtaler av alle o-arrangement av type kretsløp eller større arrangementer. Få også gjerne omtale av tur-o og rekrutteringsløp/ ungdomsløp - TV Trøndelag: minst 2 innslag i løpet pr. sesongen - Ved større nasjonale/internasjonale arrangement i kretsen: behørig dekning i store nasjonale media inklusive NRK TV /TV2 i tillegg til lokale media - Arenaplassering skal tilrettelegges sentralt for synlighet og lett adkomst for vanlig publikum i minst 70% av terminfestede o-løp - Det skal bevisst bygges profiler rundt de 5-10 beste løperne våre i media samt rundt lovende ungdomsløpere Versjon 2.0, januar

5 - Minst 20 klubber skal ha attraktive tur-o tilbud til publikum, og det skal årlig selges mer enn 1500 tur-o konvolutter til enkeltpersoner og bedrifter. Spesielt skal fokuseres på salg av tur-orientering til bedrifters og etaters HMS-arbeid. - VM-2010 skal omtales i lokale/nasjonale media med innslag i hele perioden, med spesielt høy fokusering i 2009/ Tiltak og virkemidler Intensiv jobbing mot media er nødvendig for å få inn mer stoff om o-sporten: Alle klubber skal sende inn stoff til Adressa/lokalaviser, eksempelvis forhåndsomtaler av løp og reportasjer/resultater etter løp Media er ofte interessert i å lage omkring-reportasjer, enten rundt et arrangement eller rundt en eller flere løpere, det er derfor viktig å utarbeide slikt stoff på forhånd, og fore media med ferdig materiell. Det gjelder å bruke fantasi og kreativitet for å finne de gode historiene som selger o-idretten. Det er viktig med relasjonsbygging mot sentrale mediafolk som journalister og redaktører, det er derfor gunstig at det bygges slike relasjoner mellom klubbenes PR-ansvarlige og mediafolk. Når man først har en relasjon er det viktig at man forer de med godt stoff til riktig tid. Klubbene generelt og løperne spesielt, må være positivt innstilt til en hver henvendelse fra media og journalister still opp på intervju når det bys mulighet for det. Bruken av bilder er et sterkt virkemiddel i media, ta gjerne bilder selv og send dem til journalister, tenk også her på sponsorer de liker å se sine logoer og varemerker på trykk. Det må tenkes bredt, ikke snevre all mediedekning til større media som Adressa, bruk lokalaviser, det er ofte lettere å få inn lokale reportasjer der. Resultater fra løp skal alltid sendes til media fra arrangørklubben. VM-logo, og eventuelt en standard VM-tekst, skal benyttes i alle innbydelser og skriv fra klubbene fra sesongen 2007 Det skal ved alle arrangement (o-løp) tilstrebes en arenaplassering som er godt synlig i nærmiljøet og som har lett adkomst for publikum generelt: Benytt attraktive arenaer som er naturlige lokale samlingspunkt, for eksempel skoler, idrettsplasser eller lignende Forsøk å få til egen aktiviteter på arenaen som kan tiltrekke ikke-o-løpere, men som har karakter av o-løp (for eksempel rebusløp, hinderløyper el. lign.) Versjon 2.0, januar

6 Gjør o-løpene spennende og publikumsvennlig: med speaker-tjeneste og god resultatservice, gjerne med publikumsposter og passeringstider Tur-o tilbudene må gjennomtenkes og fornyes, salgskanalene forbedres, samt at markedsføringen må forbedres. Klubber som ikke har tur-o tilbud må planlegge et slikt tilbud om de ser mulighet for det. Internett er et svært viktig medium i synliggjøringssammenheng, og alle klubber bør etablere egne hjemmesider (evt. i samarbeid med hovedlagene), der orientering profileres. 2.3 Aksjonsplan Fra kretsens side: - Tilrettelegging for at klubbene skal få en enklest mulig oppgave med å få innpass i media. Dette gjøres ved å etablere og vedlikeholde en liste over aktuelle kontaktperoner i ulike media som vi vet er interessert i o-sporten, samt gi generelle retningslinjer om hvordan man bør gå fram - Hvor det ikke er direkte klubbtilknytning kan kretsen selv gå ut med pressemeldinger og bakgrunnsinformasjon for arrangementer, terminlister osv. - Lage og oppdatere en løpende plan for reportasjer/pressedekning som følgens opp gjennom hele sesongen (denne legges fram og diskuteres på lagledermøtet) - Videreutvikle STOKs hjemmesider med egen nyhetsbolk, samt oversikter over kart og tur-o. Det er også ønskelig at STOKs hjemmesider inneholder en klubbskole oversikt, dvs hvilke klubber som skal være kontakt mot hvilke skoler - Utvikle retningslinjer for god arenaplassering - Bistå med generell markedsføring av tur-o gjennom bl.a. hjemmesider og andre egnede midler - Ved hjelp av VM-organisasjonen, tilby VM-logo og generell VM-tekst for benyttelse ifm alt materiell fra klubbene. - Samarbeidet med skolesektoren styrkes, bl a gjennom skolekartprosjektet og prosjektet Den fysiske skolesekken, hvor STOK samarbeider med Trondheim kommune, fylkeskommunen, og Friluftsrådet. Fra klubbenes side: - Pek ut en som påtar seg ansvar for PR/Media, etabler kontakt med kretsens person på dette området for koordinering Versjon 2.0, januar

7 - Planlegg hva som ønskes ut i media, utarbeid selv bakgrunnsmateriell inkludert beskrivelse av enkelte gode og lovende løpere - Gi forhåndsvarsel til media slik at de kan sette av tid til å komme på løp/arrangement - Benytt kontakt med skoler til å få mediaomtale, dette er ofte et fint utgangspunkt for en lokal reportasje - Klubbene skal aktivt bruke internett til profilering og informasjon gjennom egne klubbsider. - Klubbene skal legge til rette for at arenaene for o-løp blir lett synlige og med god tilgjenglighet for publikum - Klubbene skal videreføre, videreutvikle og fornye tur-o konseptet samt markedsføre dette på en god måte - Klubbene skal utvikle egne hjemmesider på internett, evt. videreutvikle eksisterende nettsider, til å synliggjøre egen aktivitet og o-idretten generelt Proffe o-journalister må gjerne brukes mot media, for eksempel de mest profilerte som eksempelvis Erik Borg og Claes-Tommy Herland. Versjon 2.0, januar

8 3. REKUTTERING/UNGDOM 3.1 Målsettinger Målsettingen for Rekruttering/ungdom er svært sentral i STOK og representerer kretsen framtid. Gjennom sterk satsing på rekruttering skal kretsen sikre en levedyktig o-idrett i framtiden. Konkrete målsettinger for perioden er: Ungdomsløpene: o 200 deltakere i gjennomsnitt i hvert ungdomsløp i I 2010 er målet 250. o Antall ulike løpere som deltar skal i perioden økes fra 240 i 2006 til 500 innen Midt-norsk ungdomsfestivel (MNU) skal videreutvikles som et sentralt ungdomsarrangement og øke deltakelsen med min 5% årlig Det skal utarbeides skolegårdskart av o-løps kvalitet for (minst) 80 % av barneskolene i STOK. Hovedløpsprosjektet videreføres. o Målet er å få 50 løpere med på HL/OLL i 2010 Stimulere Trondheimsklubbene til å støtte opp om klubber/løp i distriktene og gjerne ta med yngre løpere derfra på samlinger/turer. Hver klubb skal arrangere Skolesprint eller skole-tur-oi sitt nærområde: o Innen 2010 skal min. 20 klubber gjennomføre Skolesprintarrangement o Deltakelsen skal økes med min 5% årlig 3.2 Tiltak og virkemidler Forholdene skal tilrettelegges både sportslig og ikke minst sosialt, for at flere løpere begynner og fortsetter med orientering. Kretsen og klubbene skal jobbe mot ungdom/rekrutt, og har definert følgende hovedområder for sitt arbeid: Større aktivitet i O-kretsen gjennom klubbutvikling Øke rekrutteringen Ungdomsarbeid - øke deltakelsen i aldersgruppen opp til 16 år Opplæring: løypelegging og kartarbeid/synfaring Klubbene skal aktivt trekke ungdommen med i sine aktiviteter som organisering og arrangementer, kart og utformingen av disse. Det skal tilstrebes å få løyper med riktig nivå i de ulike klassene. Kontroll ordning innskjerpes. Versjon 2.0, januar

9 Skolesprinten skal benyttes aktivt i rekrutteringsarbeidet. Skolesprinten søkes gjennomført tidlig på våren. Gjennom denne kan det markedsføres for klubbenes nybegynneropplæring og videre deltakelse på ungdomsløp. Det skal utarbeides skolegårdskart av O-løps kvalitet for 80 % av skolene i STOK som kan benyttes til Skolesprint, treninger, ungdomsløp og skoleaktiviteter. Sprintcupen er etablert i kretsen i den form den har hatt de siste år. Sprintcupen skal også ha et tilbud til rekrutter (< 13 år). Dette betyr at det skal lages en egen løype med enkel orientering tilpasset nybegynnere og rekrutter. Viktig å også oppmuntre ungdomsløpere til deltakelse i Sprintcupen Småtroll løyper i alle løp skal tilstrebes å ha orienteringsteknisk moment på O-kart i stor målestokk. Erfaringer viser at det er nødvendig med stimulering for å få barn/ungdommer over i vanlige klasser og til deltakelse på løp utover Ungdomsløp. For å bedre på dette er det viktig at klubbene samarbeider slik at det blir en viss størrelse på miljøene. Det er viktig å arrangere fellesturer til o-løp og samlinger. Ungdomløpene skal utvides til å omfatte større del av høstsesongen slik at det blir 7 løp i løpet avsesongen. De kan godt arrangeres i tilknytning til skoler. Rigging til løp kan gjøres i skoletiden med musikk og litt liv slik at det fremkommer hva som skal skje. Siden ungdomsløpene arrangeres i Trondheimsområdet skal hver o-sone utom Trondheim arrangere 3-5 karuselløp med fokus på ungdom og tilrettelagt for ungdom. Det skal tilrettelegges for at ungdommer fra 13 år kan delta på treninger som arrangeres av kretsen. Eksisterende opplegg skal videreføres slik at disse treninger åpnes for denne gruppen hver gang. Hovedløpsprosjektet har som mål å øke kretsens deltakelse til HL/OLL. Dette prosjektet inkluderer også 13-åringen (selv om de ikke kan delta på selve HL/OLL). Hovedløpsprosjektet skal stå for organisering av mange aktiviteter knyttet opp mot denne aldersgruppen. Ungdommen skal motiveres til deltakelse på Hovedløp og O-lands leir. 3.3 Aksjonsplan Fra kretsens side: Kretsen skal invitere til møte for å planlegge aktiviteter for ungdom i løpet av mars måned. Felles turer skal planlegges og markedsføres med basis i dette. Premieutdeling fra Ungdomsløps foretas i forbindelse med siste løp på høsten. Det siste løpet kan gjerne kompletteres med en sosial aktivitet slik at resultatlister kan gjøres ferdige under den sosiale aktiviteten. Hoveløpsprosjektet skal gjennomføre følgene aktiviteter: Versjon 2.0, januar

10 o o o o o o Vårsamling Oppfordre til deltakelse MNU Samlinger utenfor kretsen for å trene i andre terrengtyper Arrangere turer (for eksempel til Sverige) med mye sosialt Ha en samling med fokus på mentale momenter. Benytte noen av kretsens kjente løpere til et slikt opplegg Sørge for at det blir jenteleder og gutteleder på HL/OLL Kretsen skal gjennomføre Midt-norsk ungdomsfestival i juni måned, som et attraktivt tilbud til alle ungdommer i kretsen, samt invitere til deltakelse fra andre kretser. Kretsen skal arrangere et planleggingsmøte med ansvarlige for klubbene vedrørende Skolesprinten i mars måned slik at skolene kan kontaktes i god tid. STOKs hjemmeside skal informere om rekrutterings- og ungdomsaktiviteter Se flere punkter lenger ned (under fra klubbenes side ) Fra klubbenes side: Klubbene deler de ulike områder seg i mellom for Skolesprinten og arrangerer Skolesprint på sine skoler Klubbene må bli flinkere til å legge ut informasjon på internett om ungdoms- /rekrutteringsaktiviteter. Bilder, referater fra samlinger og treninger kan legges ut. Ungdommene søker mye informasjon via internett Alle klubbene i kretsen skal innen utgangen av februar hvert år velge en rekruttog/eller ungdomsansvarlig. Klubbenes ansvarlige skal være navngitte personer som gjennom kontakt med STOKs rekruttansvarlige og aktivitetskonsulenten skal skape et godt samarbeid ute i o-sonene. På denne måten kan man også avdekke behov for støtte/oppfølging i rekrutteringsarbeidet. Disse punktene ivaretas av Rekrutteringsutvalg og kretssekretær: - Simulere klubbene til å gjennomføre Skolesprint - Skole-tur-o etableres for klubber, assistanse gis - Lage opplegg for å rekruttere flest mulig fra skolearrangementene - Gjennomføre en idédugnad rundt tema rekruttering med klubbene - Kvalitetssikring av ungdomsløpene, øke antall løp fra 6 til 7 pr sesong. Deltakelsen skal øke med 20% i forhold til fjoråret. - Innføre og administrere ledertrøyer i ungdomsløpene - Bidra til praktisk gjennomføring av Hovedløpsprosjektet minimum en helgesamling og 2 dagssamlinger - Arrangere Midt-Norsk Ungdomsfestival i samarbeid med arrangørklubb øke deltakelsen med 5 % fra foregående år. Stimulere til deltakelse fra andre kretser. Versjon 2.0, januar

11 - Gjennomføre og tilrettelegge Sverigesturen i september for ungdom et spesielt samarbeid med våre svenske naboklubber i Østersundsområdet for et felles ungdomsarrangement (evt. andre alternativer i Sverige) - Opplegg for sesongavslutning år med fokus på motivasjon for vintertrening og videre stasning neste sesong (med premieutdeling, underholdning, etc.) Versjon 2.0, januar

12 4. TOPPIDRETT 4.1 Mål Sør Trøndelags Orienteringskrets, STOK, har følgende overordnede mål for sesongene 2007 tom. 2010: Trøndelagsområdet med Trondheim skal framstå som et av de ledende toppidrettssentrum for orientering i Norge. VM i Orientering i Trondheim i 2010 skal brukes aktivt for å oppnå dette. Perioden skal kjennetegnes ved: Antallet norske og internasjonale topputøvere som velger å tilbringe lengre perioder (1 semester eller mer) i området for å forberede seg til VM skal øke fra år til år. Minst 70 % av STOK-løpere som går fra ungdomsklassene (D/H 15 16) fortsetter som aktive utøvere i juniorklassene og minst 80 % av juniorutøverne fortsetter som aktive i seniorklassene. STOK har følgende resultatmål for perioden: STOK skal ha minst fire utøvere i den norske troppen til VM (Disse utøverne skal løpe for en klubb registrert i STOK og ha oppholdt seg i regionen i minst 1 år før VM.) Minst fire løpere fra regionen bør til enhver tid være på nasjonale representasjonslag. Det bør være løpere fra STOK-klubber blant de 6 beste i alle offisielle NM- og hovedløpsarrangement i perioden. 4.2 Tiltak og virkemidler Et løpende samarbeid med organisasjonen for VM 2010 skal benyttes aktivt for å styrke toppidrettsarbeidet i kretsen. Junior/seniorløpere skal ha et så attraktivt/aktivt tilbud lokalt at de ikke trenger å flytte ut av kretsen for å komme opp på et topp nasjonalt/internasjonalt nivå. Juniorløpere på elitenivå skal inspireres til å fortsette satsingen gjennom juniorårene og når de kommer opp i seniorklassen. Det skal satses på å skape gode satsningsmiljøer i klubbene, eventuelt på tvers av klubbgrensene uten at løpere behøver å melde klubbytte. Det bør etableres et langsiktig samarbeid med Olympiatoppens avdeling i Trondheim for å styrke mulighetene for toppidrettsutøvere som ønsker å satse med utgangspunkt i området. Versjon 2.0, januar

13 Det skal sikres deltakelse fra Norges Orienteringsforbund med konkrete resurser (personell og midler) i prosjekter med siktemål å styrke norsk toppidrettsatsing ved tiltak/aktiviteter i vårt område. STOK skal ha en treningskoordinator/trener i deltidsstilling. Treningskoordinatoren skal engasjeres av kretsstyret. Treningskoordinatoren rapporterer til toppidrettsansvarlig i kretsstyret. Det bør også være minst en tillitsvalgt hjelpetrener. Treningskoordinator skal samarbeide med VM-organisasjonen om attraktive trenings-/samlingsopplegg. Det skal etableres en gruppe bestående av alle juniorene som ønsker å satse. Krav er at de satser på NM/NC. Treningskoordinator skal sammen med toppidrettsansvarlig i kretsstyret være ansvarlig for laget. 4.3 Aksjonsplan STOK arrangerer trenerkurs jevnlig. Gjennom kretsens tilbud skal løperne få tilbud om følgende: Ukentlige o-tekniske treninger i barmarkssesongen. Månedlige fellesøkter/samlinger i vinterhalvåret. Alle økter/samlinger bør være tilrettelagt for løpere ned til 13 år. Treninger/samlinger som forberedes for tilreisende toppløpere skal gjøres tilgjengelige for lokale løpere. Attraktive åpne treningssamlinger. Felles reiseopplegg og lederbistand for de viktigste løpene (Norgescup og NM). Bistand til treneroppfølging i skogen. Temamøter, der ressurspersoner trekkes inn for å holde foredrag om aktuelle tema. Tilhørighet til et satsningsmiljø der alle har ambisjoner i o-løypa. Klubbene skal bistå egne løpere som ønsker å satse med følgende: Trenerbistand, helst i form av rådgiver/ personlig trener, som kan hjelpe løperen med planlegging av egen fysisk- og o-teknisk trening. Personlig trener bør også kunne gi løperen direkte bistand/oppfølging i skogen. Bidra til å skape treningsmiljøer der løpere kan møte konkurranse og inspirasjon til å fortsette å satse på høyt nivå. Toppidrettssatsing på seniornivå ivaretas i perioden på klubbnivå. Versjon 2.0, januar

14 5. TEKNISK 5.1 MÅL Det er mye bra i eksisterende handlingsplanerplaner fra NOF og STOK. Utfordringen ligger i å få presentert disse på en slik måte at klubbene tar i bruk kretsens handlingsplan. Med andre ord, hvordan forankre handlingsplanen på grasrotnivå i klubbene? Det viktigste er ikke å legge planer, men å vite hvor man har lagt dem I forslag til handlingsplan er det delt opp i tre satsningsområder innenfor Teknisk. Dette er: Løpstilbud og terminliste Arrangement Kartarbeid 5.2 Satsningsområde løpstilbud og terminliste STOK skal ha attraktiv terminliste, med det menes: Legge opp løp som tilsvarer terreng som man møter i mesterskap/viktige løp. Kartarbeidet- revisjon av kart i aktuelt terreng. Det er viktig at dette løpstilbudet kommer i forkant av mesterskapene. Dette setter større krav til planleggingen i terminlistearbeidet. Det er viktig å lage variert løpstilbud for hele sesongen. I dag er det en overvekt av sprintløp på våren. Finne en balanse mellom løpsfrie og dobbelthelger. Dobbelthelger kan innholde en spennende kombinasjon av ulike typer arrangementsformer som stafett, jaktstart og sprintprolog. Flere helger ala Trondheim Open, Midtnorsk og lignende. Dette bør samkjøres med Nord-Trøndelag O-krets. På denne måten kan man kanskje sikre flere deltakere og større engasjement fra begge kretser. VM 2010: starte tidlig å finne tilsvarende terreng som det som skal benyttes under VM slik at dette kan brukes av aktive til VM-forberedelser. 5.3 Satsningsområde arrangement og arena Starte samkjøringen mot VM med felles arrangement mellom flere/alle klubbene som skal arrangere VM. Hensikt: Samkjøring/trening for VM Etablering av attraktivt nasjonalt(internasjonalt) arrangement i Trøndelag. Også med tanke på årene etter VM Kvalitetskart og kvalitetsarrangement i forkant av VM Versjon 2.0, januar

15 Tenke på å få arrangør til KM og Midt-Norsk i årene før VM og i VM årene slik at dette kan arrangeres av andre enn klubbene som er inne i VM-arrangørene. Hjelpe klubber rundt i Sør-Trøndelag til å arrangere løp. Flere småklubber står uten løp i årets terminliste. Det viktig å finne gode samarbeidsformer mellom klubber slik at o-terreng i utkantstrøkene ikke blir liggende brakk og o- aktiviteten ikke legges ned. Gode eksempler på samarbeid mellom klubber er arrangement i Bjugn og på Oppdal. Trekk og inn miljøaspektet i arrangmentene (miljøprofil): do, dusj, parkering, løyper. Kravene fra blant annet Trondheim kommune øker i Bymarka. Premiere gode arrangement. Pris til årets Arena. På kretsløp og nasjonale løp SKAL løpsveilederen/kontrolløren sette krav til utforming av arena. Utvikling av arrangementskompetanse fram mot VM gjennom at flesteparten av kretsens arrangement oppgraderes. (Et såkalt mini-vm) Lage en skisse av arenautforming som kan tilpasses de aktuelle arenaene. Revisjon av navnet kontrollør og kontrollørrollen > Løpsveileder /Teknisk delegert har positiv klang: Aktiv deltakelse i planleggingen av arrangementene som veileder. Dagens kontrollørrolle en librorolle med for mange frihetsgrader? Løpsveileder tar kontakt med arrangør. Løpsveilder og arrangør har møteplikt på lagleder og arrangørseminar. Spesielle arrangement Kretsen bør drive aktiv påvirkning for pre-o gjennom terminlistearbeidet og håndplokke veiledere til disse arrangementene 5.4 Satsningsområde kart Oppgradering av kart for terrengtyper som er aktuelle som treningsterreng for VM. Hvem koordiner denne aktiviteten. VM-komite eller STOK? Samkjøring av kartplaner for klubbene i Trondheimsområdet. Bedre oppfølgning på terrengfordeling for sprintkart. STOK-TEK har så å si ingen påvirkning på terrengfordelingen ved oppretting av nye sprintkart. Kartarbeidene rapporteres ikke til STOK og første mann til mølla får rettighetene til terrenget. Byområder har økt sin markedsverdi ved innføring av sprintkart. På tide med et fordelingsmøte! Hengende aktiviteter i STOK-TEK: Fullføre registrering av kart i det nasjonale o-kartregisteret. Bedre tilbud på kursing i kartarbeid. Mange yngre har deltatt i skolekartprosjektet. Viktig at dette ikke blir et engangsprosjekt uten oppfølgning. Bruke ressurser i klubbene i arbeidet videre. VDG - ta opp tråden fra Versjon 2.0, januar

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 1. Overordnede verdier Tromsø badmintonklubb skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø utfra sine ønsker, behov og ambisjoner-

Detaljer

Mjøs-O forløperen til Innlands-O

Mjøs-O forløperen til Innlands-O Mjøs-O forløperen til Innlands-O Sesongen 2004 så Mjøs-O dagens lys; et nytt og spennende prosjekt for ungdom mellom 13 og 20 år i Mjøsregionen. Mjøs-O satset på et utvidet samarbeid mellom klubbene i

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 ROGALAND SKISKYTTERKRETS - ORGANISASJON KRETSTING Valgkomité Hovedinstruktør KRETSSTYRET Jenteansvarlig Kretsutvikler Leder Nestleder Sekretær Kasserer

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

ORIENTERINGSGLEDE FOR ALLE. Rekruttere og beholde HOVEDMÅLSETTING. 1% i 2020. 1 prosent av Norges befolkning skal være.

ORIENTERINGSGLEDE FOR ALLE. Rekruttere og beholde HOVEDMÅLSETTING. 1% i 2020. 1 prosent av Norges befolkning skal være. ORIENTERINGSGLEDE FOR ALLE Rekruttere og beholde HOVEDMÅLSETTING 1% i 2020 1 prosent av Norges befolkning skal være o-løpere i 2020 REKRUTTERE OG BEHOLDE I brosjyren beskrives en modell for enkel, morsom

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

FRØY 2020. Strategiplan for IF Frøy i perioden 2016-2020

FRØY 2020. Strategiplan for IF Frøy i perioden 2016-2020 FRØY 2020 Strategiplan for IF Frøy i perioden 2016-2020 IF Frøy har som visjon å være en ledende, åpen, ansvarlig og inkluderende sykkelklubb som gir sportslig utvikling. Dette strategidokumentet er en

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig?

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? Samarbeid med Norsk Orientering Visjon Orientering en idrett for alle Virksomhetsidé Norsk Orientering skal vokse gjennom gode opplevelser

Detaljer

Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes

Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes Innspill til Statens Vegvesen plan Kommunedelplan med konsekvensutredning Tverrforbindelsen Fv.505 Foss-Eikeland - E39 Bråstein Side 2 of

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019

Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019 Strategiplan Nes- Årnes Speidergruppe 2014-2019 Visjon Nes-Årnes Speidergruppe skal være en stor, aktiv og levedyktig frilufts gruppe med tilbud til alle aldersgrupper i hele kommunen. Hovedmål I 2019

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010.

ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010. ENGASJEMENT SENTRALE LEDERE FOR WOC2010. Innledning. WOC2010 as skal forestå gjennomføringen av VM i orientering 2010 i Trondheim. Sju klubber i Trondheim og Trondheims nærområde skal etablere WOC2010

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS 2015-2016. BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS VISJON: BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SKAL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET HØYT SPORTSLIG NIVÅ - MED SÆRLIG VEKT PÅ ALDERSBESTEMTE

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 NOTODDEN ORIENTERINGSLAG STIFTET 31.10.1945. HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2011-2015 1 INNHOLD : SIDE 3 - HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2011 TIL 2015. SIDE 4 - ORGANISASJONSPLAN. SIDE 5 - MARKEDSFØRING OG ØKONOMI.

Detaljer

Protokoll Styremøte OS IL o-gruppa

Protokoll Styremøte OS IL o-gruppa Protokoll Styremøte OS IL o-gruppa 17 022014 Til stede Ragnhild Dåsnes Anne Meli Narjord Kari Osmoen Beate Ramlo Forfall Stein Ytterhaug 01/2014 Konstituering Valg av: Nestleder: Kari Osmoen Nett-ansvarlig:

Detaljer

Strategi 2020 retning 2016-2018

Strategi 2020 retning 2016-2018 Strategi 2020 retning 2016-2018 Forbundstinget Gardermoen, 12.-13. mars 2016 Anne-Kari Bakkland, visepresident Lasse Arnesen, generalsekretær 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Søknad. Satsningsteam for regionene. Innhold. Toppidrett

Søknad. Satsningsteam for regionene. Innhold. Toppidrett 29. februar 2012 1 Søknad Satsningsteam for regionene. Det skal opprettes rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner i 2012. Treningsregionene er Region Vest, Region Øst og Region Sør, de er delt

Detaljer

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold Kartplan 2013-2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Framstilling av orienteringskart... 3 2.1 Metodikk... 3 2.2 er... 3 3 Kartoversikt... 5 4 Prosjekter, 2013-2017... 6 4.1 Kartbehov... 6 4.1.1 Terminfestede løp...

Detaljer

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Innhold Innledning... 3 Historikk og status... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon... 5 Verdier... 5 Virksomhetsidè... 5 Hovedmål 2020... 5 Handlingsplan...

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 4-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: mandag 13. oktober 2014, kl. 18:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014 Eiker CK Veien videre,innspill 23. Desember 2014 Dagens tekst er! Distribusjon av veien videre notat Distribusjon av spørreundersøkelsen Kommentarer/diskusjon Hva er gruppens mandat? Gruppens bakgrunnsmateriale

Detaljer

Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015.

Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015. Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015. Program Fredag 11. sept: Lørdag 12. sept: Søndag 13. sept: Sprint Langdistanse Mellomdistanse Informasjon på www.grue-o.no/veteranmesterskapet

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama - SAMARBEIDSKONSEPT 2013+2014 Hvorfor Vipers Kristiansand :: Vi skal drifte det beste B2B programmet og gi samarbeidspartnere noe tilbake :: Vi er en klubb i positiv utvikling og jobber hardt med å ta

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLA 2008 ajourført 5. mars 2008 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Styret er ansvarlig for å gjennomføre ROLs virksomhet i samsvar med vedtekter,

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2009 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Håvard Hågård Tore Solheim

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

START-møte X Oppfølgingsmøte. Rapport, tiltaksplan, deltakerliste. Klubb: OK MOSS Dato: 14\10-09. Kontaktperson i klubben:

START-møte X Oppfølgingsmøte. Rapport, tiltaksplan, deltakerliste. Klubb: OK MOSS Dato: 14\10-09. Kontaktperson i klubben: START-møte X Oppfølgingsmøte Rapport, tiltaksplan, deltakerliste Klubb: OK MOSS Dato: 14\10-09 Kontaktperson i klubben: Erik Sandbæk Klubbguide: Kristian Ruud Adresse: Antall deltakere : Tlf: 900 77 670

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 1-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 4. mars. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Grete S. Borge Hovi, Trening Ole-Johan

Detaljer

Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets

Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets Bakgrunn Frafall fra organisert idrett (ref. Ingar Mehus, NTNU) Halvparten av norske 15-åringer er

Detaljer

Rekrutteringssamling Telemark o-krets

Rekrutteringssamling Telemark o-krets Rekrutteringssamling Telemark o-krets PROGRAM Hvor står norsk orientering i dag? Våre felles mål Hvordan skal vi nå våre felles mål? Suksesshistorier og gode tips Kurstilbud vinteren/våren 2013 Veien videre

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb

VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb 2015-2019 1. Innledning Virksomhetsplan for Os Orienteringsklubb (Os Ok) ble første gang utarbeidet ved oppstart av klubben i årsskiftet 2014/2015 og godkjent i styret

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer